ÜLUABAT ÛOLİİ ULUSLARARASI KORUMA ALTİNDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLUABAT ÛOLİİ ULUSLARARASI KORUMA ALTİNDA"

Transkript

1 Belediyesinin başkanı Sn. Ramazan ALTINÖZ 8 Haziran 1999 günü Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi. Kaçak inşaatlarda yapılan mücadelemizin hız kesmeden devam etmesi konusunda destek verdiğimiz ifade edildi. Harita Müdürlüklerinin kurulması ve (HUS) Harita Uygulama Sorumluluğu hususunu bir esasa oturtacak Teknik İşbirliği Protokolü yapılması konusunda Sn. ALTINÖZ ile mutabakata varılmıştır. Aynı gün. ilçe sınırları içinde, eşsiz güzelliklere sahip Fidyekızık Mahallesi, Samsuneli Mevkii denilen, 1. derece doğal sit bölgesi olan yerde, kaçak olarak yapılmış olan, villalar yerinde Yıldırım Belediye Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından tetkik edilmiştir. Sn. ALTINÖZ manzara karşısında hayretlerini gizleyememiş ve her türlü yasal yolun uygulanacağını ve villaları yıkacağını ifade etmiştir. Aynı konu önceki dönemde de Şubemiz tarafından gündeme getirilmiş, birkaç göstermelik yıkım yapılarak konu kapatılmıştı. GRİ-SİYAH İURSA'YI SÜSLENİYORUZ Bursa'mızın şehirciliğinden söz ederken, sürekli geçmişteki ve anılarda yaşatılmaya çalışılan Bursa'dan örnekler vermeye devam etmekteyiz. Turizm kitapçıklarında çağdaş şehirleşme görüntüleri yerine etrafı beton yığınlarıyla kuşatılmış, genelde bakımsız tarihi yapılar ön plana çıkartılmaktadır. Görüntülere destek olması için de yiyecekler gösterilmektedir. Yeşil Bursa imajı hisseli parsel satışları, kaçak yapılaşma ve sanayileşme uğruna yok edildiğinden, ortaya çıkan çarpık kentleşme dokusu, tanıtım broşürlerinde tanıtıcı öğleri bulmada dar çerçeve içerisinde kalmayı zorlamaktadır. Bu gidişle ikibinli yıllarda Bursa'nın kentleşme tanıtımının yapılmasına gerek kalmayacaktır. Yeşil Bursa yerine betonlaşmış Bursa demek doğru olacaktır. Kentimizin renk simgesi ise siyaha dönük gri olacaktır. Kentleşme geleceğimizin görüntüsü bu kadar açık olarak kendisini göstermesine rağmen köklü önlemler hâlâ alınmamaktadır. İmar kanununu uygulamamak için bazı kurumların ısrarı devam etmektedir. Yıkım kararı alınmış kaçak yapılar yıkılmamakta, hileli hisseli parsel satışları hızla sürmektedir. Bundan cesaret alan kanun tanımazlar, her tarafımızı kaçak yapılaşma ile doldurmak için adeta yarışmaktadırlar. Yıldırım Belediyesi sınırları içerisinde ve Fidyekızık mahallesinde, imar planlı bölgeden yaklaşık 2 km. uzaklıkta, 1. derecede doğal sit sahasında, yapı ruhsatı alınması imkansız bölgede kaçak villaların yapımı, uyarılara rağmen sürmektedir. Uludağ'ın etekleri kaçak villa cenneti haline getirilmeye çalışılmaktadır. Tapulu yerim diyerek imar yasalarını çiğnemeyi hak olarak gören vatandaşlara yardımcı olan kamu kurumlarının dikkatini çekmek zorundayız. 1. derece doğal sit bölgesine asfalt yol ve elektrik hatları hangi gerekçeyle götürülmüştür? Yıldırım Belediyesi'nin bu bölgede yıkımlar yapması yetersiz kalmıştır. Belediyenin yıkımları bölgeyi kaçak yapılaşmadan kurtarana kadar sürdürmesini istiyoruz ve yıkımları destekliyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'nü ormanlık bölgeye sahip çıkması için göreve davet ediyoruz. Bursa Koruma Kurulunun sit bölgelerindeki denetimlerini sıklaştırmalarını istiyoruz. Masa başı kararlarla korumacılık yapılamayacağını bir kere daha belirtiyoruz. TEDAŞ hakkında Valilik tarafından soruşturma açılmasını bekliyoruz. Valilik tarafından yıkılacağı belirtilen 2400 kaçak yapının bir an önce yıkımının gerçekleştirilmesini ve Bursa'da imar kanunu hakimiyetinin sağlanmasını tatep ediyoruz. ÜLUABAT ÛOLİİ ULUSLARARASI KORUMA ALTİNDA Bugün pek çok ülkede sulak alanların korunması için bir dizi koruma önlemleri alınmaktadır. Ekolojik, sosyal ve ekonomik analizlere dayanan sulak alanları koruma programları geliştirilmektedir. Bulunduğu bölge ve ülkenin olduğu kadar, tüm dünyanın da doğal zenginlik müzeleri olarak kabul gören, doğayı korumaya yönelik düzenlenen birçok sözleşmede sulak alanların korunması ve geliştirilmesine ilişkin maddelere yer verilmektedir. Bu çerçevede hükümet Uluabat gölünü "Ramsar Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği"ne dahil etmiştir. Uluslararası koruma şemsiyesinin altına alınan göle ilişkin karar, 15 Nisan 1998 günlü resmi gazetede gölün koruma kuşağı haritası da gösterilerek yayınlanmıştır. DSİ tarafından 1 ve 2. derece koruma kuşakları belirlenen gölde, koruma kuşağı 300m olarak alınmıştır. Bursa 2020 strateji planında Uluabat gölünün çevresi Bursa

2 iline hizmet edecek rekreasyon alanı olarak seçilmiştir. Göl çevresindeki yerleşimlerde tarihi ve doğal değerlerin yanısıra tarımsal ve özel mahsul alanlarının korunacağı, bu plan hükümlerinde yer almıştır. Planlama bölgesinden geçen ulaşım sistemlerinin istenilmeyen gelişmelere neden olmaması için kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda hareket edileceği belirtilmiştir. Bursa'ya 35 km uzaklıktan başlayan ve bir tatlısu gölü olan Uluabat Gölü 134 km2'lik alanı ile gelecekte Bursa'nın önemli hayat damarlarından birisi olacaktır. Derinliği genelde 1-2 m olan gölde maksimum derinlik 5 m'yi aşmamaktadır. Gölü besleyen en önemli kaynak 245 km uzunluğundaki Kocasu akarsuyudur. Saniyede 64 m3 su işletmesi kömür üstü hafriyat artıkları, Orhaneli'ndeki termik santral kül ve kömür artıkları ve Kestelek'teki boraks madeninin bor artıkları akarsuyun dolayısıyla gölün kirletilmesinde başrolü oynamaktadırlar. HKMO olarak Ocak 1997 günlü bu tespit açıklamamız dönemin TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sn. Feridun Pehlivan ve Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Dr. ilken Başaydın tarafından Çevre Bakanlığı gündemine alınmıştır. Yine dönemin Çevre Bakanı Sn. İmren Aykut 16 Aralık 1997 günlü basın toplantısında bakanlık elemanlarının yaptığı denetimlerde söz konusu kamu kurumu tesislerinin Uluabat Gölü'nü kirlettiklerini tespit ettiklerini, bu kuruluşlar arıtma konusunda tedbir almazlarsa haklarında kapatma talebinde bulunacaklarını açıklamıştır. Enerji Bakanlığı'na bağlı kamu kurumları işletmelerinin kirletmede ön plana çıkmaları düşündürücüdür ve sorgulanması gereken bir konudur. Şubemizin çizdiği kirlenme haritaları ve yaptığı açıklamaları Bursa Milletvekillerinin de desteğini almış, uzun süren bir takip devresi sonucunda, Uluabat Gölü uluslararası RAMSAR sözleşmesi kapsamına alınmıştır. Şubemizin gözardı edilmeye çalışılan bu son derece başarılı koruma çalışmalarının sonucunu ne yazık ki ancak şimdi sizlere duyurabiliyoruz. Uluabat Gölü çevresinde bulunan bir takım fabrikalar da kirli atıklarını göle boşaltarak kirlenmeye direkt katkı sağlamaktadırlar. Gölün kıyısındaki yerleşimler evsel atıklarını göle boşaltmaktadırlar. Çevredeki tarımda kullanılan ağır zehir maddelerini içeren tarımsal ilaçlar, yağmur sularıyla göle akarak göldeki canlı türlerini yok etmektedirler. 8O'!İ yıllarda Landsat MSS uydusu tarafından 900 km uzaklıktan çekilen uydu fotoğrafı İTÜ Uzaktan Algılama Birimi tarafından değerlendirilerek gölün kirliliği açıkça tespit edilmiştir. Uluabat Gölü'ndeki kirlilik Uluabat Deresi aracılığıyla Marmara Denizi'ne taşınarak, denizimiz de kir- letilmektedir. Son zamanlarda kesinlikle korunması gereken Uluabat ve İznik göllerimizin yanı başlarında fabrika kurma girişim ve yatırımları adeta bir moda akımı haline getirilmiştir. Kimisi hükümet planına göre kimisi de belediye planına göre inşaat ruhsatlarını alan bu yatırımcı gruplardan Uluabat Golcüsü, gölün yanı başına bir araç fabrikası kurabilmek için yaklaşık 250 dönümden fazla bir araziyi Akçalar köylüsünden satın almıştır. Bu fabrika arazisinin Bursa Çevre Yolu'na parsel cephesi olacak şekilde alınması bilinçli bir yer seçiminin yapıldığını göstermektedir. Süreç içerisinde fabrikanın zorlayıcı baskısıyla yol güzergâhında her türlü yapılaşma artacak, kısa sürede çevre yolumuz şehir içerisi servis yoluna dönüşerek, asıl işlevinden çıkabilecektir. Bölgedeki kazı çalışmaları sırasında arkeolojik eserler bulunmuştur. Uzmanlar bulunan eserlerin üretiminin üç bin yıl öncesine kadar uzandığını, ilkçağlardan Bizans dönemine kadar olan süreçte bölgede çeşitli yerleşim merkezlerinin kurulduğunu tahmin ettiklerini belirtmektedirler. Bursa Koruma Kurulu; fabrika sahasının dibinde kalan bölgeyi höyük olarak tescil altına almıştır. Çevre Yolu geçkisinin tescil edilen arkeolojik bölgenin tam ortasından geçiyor olması ise ikinci rastlantıyı oluşturmuştur. Koruma Kurulu, bölgede hemen arkeolojik sondaj çalışmaları başlatmak yerine, fabrika 've yol hafriyat çalışmalarında eleman bulundurarak çıkacak eserlere göre müdahele etmeyi tercih etmiştir. Bizlere göre son derece anlamsız ve teknik verilerden yoksun olan bu karar, fabrika yatırımcılarına teşvik yerine geçmiştir. Sonuçta birkaç bölgede yapılan sondaj çalışmalarından sonra araç fabrikası inşaatına bugün başlanılmış bulunmaktadır. Sermayenin karşısında tarihsel ve kültürel zenginliklerimiz imha edilmek isteniliyor izlenimi doğrulmuştur. Bursa çevre yolu geçkisinin, arkeolojik sit bölgesini ve Uluabat Gölü Ramsar koruma sınırını tahrip etmesi nedeniyle yol güzergâhının kaydırılması veya değiştirilmesi de gündeme gelmiştir. Turizm ve tarih kenti Bursa; içi yetmiyormuş gibi etrafı da ağır ve kirletici sanayi fabrikalarıyla örülerek yok edilmek istenilmektedir. 70'li yıllarda kurdurulan otomobil fabrikasının, kente getirdiği ağır yüklerin altından daha kalkamamışken, yeni bir araç fabrikasının kurulmasına seyirci kalmak çağdaş şehirciliğimize en büyük ihanet olacaktır. Göl çevresinde hisseli parsel satış hazırlıklarının şimdiden sürdürülüyor olması fabrika ve çevre yolu geçişiyle bir anda patlayarak, kaçak yapılaşmayı önümüze çıkartacaktır. Günümüzde denetleyici kurumlardaki korumacılık ve yasa uygulama tutarlılığı idaredeki kişilere sunalan siyasi dü-

3 şüncelere bağlı şekillendiğinden, kentimizi çarpık ve kaçak yapılaşma kanserinden bir türlü koruyamamaktayız. Yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yeterli işbirliği ve koordinasyon yetki karmaşası nedeniyle sağlanamaması, yasal bir düzenlemenin bulunmaması, göreve sahip çıkmayarak, denetlemekten kaçma anlayışı, tarih ve medeniyetler kenti Bursa'yı yok etme noktasına getirmiştir. Uluabat Gölü'nün yanıbaşındaki Uluabat Köyü Muhtarlığı, HKMO'nın Uluabat Köyü'nün ve Uluabat Gölü'nün çevre sorunlarına göstermiş olduğu ilgi ve çalışmalara kayıtsız kalmayarak Şubemize bir teşekkür plaketi sunmuştur. Köy Muhtarı, teşekkü'r plaketini Kültür Bakanlığı tarafından köyde yaptırılan Ulubatlı Hasan heykelinin açılış töreninde ve açılış törenine katılan Kültür Bakanı Sn. İstemihan Talay, Bursa Valisi, Bursa Milletvekilleri, İlçe ve belde belediye başkanları, resmi ve özel kurum temsilcileri ve belde halkının önünde Şube Başkanımıza vermiştir. Bizlere güç veren, veriliş tarzı, yeri ve zamanlaması bakımından anlamlı olan bu küçük plaket, aslında HKMO'nın kamuoyunda anlaşıldığının ve destek bulduğunun bir ifadesi olarak anılarımızdaki yerini almıştır, bu ince ve nazik jesti yapan Uluabat Köyü Muhtarlığı'na bizler de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önerilerimiz * Bırakınız Uluabat Gölü'nü Bursa ili sınırları içerisinde bir araç fabrikasına yer verilmesi anlayışına karşı çıkıyoruz. Şimdiden birçok noktada delinen 2020 planının ve Uluabat Gölü'nün sonunu bu araç fabrikası getirecektir diyoruz. Arkeolojik değerlerimizi ciddi olarak koruma altına almamız gerektiğini de Koruma Kurulu'na belirtiyoruz. Bu bölgedeki Çevre yolu geçkisinin değiştirilmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü incelemeye çağırıyoruz. * Kocasu aracılığıyla Uluabat Gölü'nü kirlettikleri Bakanlık'ça tespit edilen kamu kurumlarına ait işletmelerin arıtma tesislerinin acilen yaptırılması, arıtma tesisi bulun duğu halde çalıştırılmayanların mutlaka çalıştırılması sağ lanmalıdır. * Uluabat başta olmak üzere diğer göllerimizdeki kir lenme ve çevre denetlemesinin sürekli ve rahat yapılabil mesi için uydu fotoğraflarından yararlanmanın sağlıklı so nuçlar yereceğini öneriyoruz. Bu konuda uzmanlaşmış olan İTÜ Uzaktan Algılama Ana Bilim Dalı'nın yaptığı Köyceğiz-Dalyan kurtarma projesinin örnek alınarak, Uluabat için de uygulanmasının gerektiğine inanıyoruz. * Çevre Müdürlüğü'nün özellikle eleman ve araç tak viyesinin arttırılarak çevre polisi oluşumuna gidilmesinin şart olduğunu belirtiyoruz. Çevre kirliliği denetlemelerinin ancak bu şekilde sürekli sürdürülebileceğini ve etkinlik sağlanabileceğini öneriyoruz. * Uluabat Gölü çevresinin bir Olimpiyat köyü yerleşimi olarak düşünülmesinin ve imar planlamasının bu çer çevede değiştirilmesinin tarihsel donatılarının gelecekte kucaklaşmasının yanı sıra dünya kültürüne ev sahipliği yapmasını olanaklı görüyoruz. * Çevre korumacılığının oto kontrol sistemi şekline dönüştürülmesinde, kamuoyunun özellikle de çocuk larımızın çevre bilincine sürekli görsel ve yazılı eğitim ver ilerek ulaştırılacağını unutmamız gerektiğini anım satıyoruz. HKMO olarak bilimsel ve teknik görüşlerimizin ışığı doğrultusunda Bursa kent korumasının takipçisi ol maya devam edeceğiz. BURSA BUYUKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANİ SIYİN EİDOGAN BİLENSER ZİYARET EDİLDİ Yönetim Kurulu Üyelerimizin tümünün ve bazı serbest çalışan üyeleremi-zin katılımıyla Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Erdoğan BİLENSER ziyaret edildi. Kalabalık bir medya ordusunun izlediği ziyaret sırasında, Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS), Belediyelerde yapılması gereken protokol, Hisseli Parsellerle ve kaçak, çarpık yapılaşmayla mücadele, Kent Bilgi Sisteminin önemi vb. gibi konularda bilgi verildi ve birlikte çalışma sözü alındı. Özetlenen konuşma aşağıya çıkartılmıştır. Gürkan KANBİR: Sayın Başkanımız, Bursa'mızı gösteren fotoğraflarımızı da önümüze koyalım. HKMO olarak yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Bursa'daki Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odaları ile beraber Bur-sa'ya yön vereceğinize bizler inanıyoruz. Bu çerçevedeki görüşleriniz doğrultusunda da Kent Konseyi'ni aktif hale getirdiniz. Bizler de elimizden geldiğince, sizlerin görev verdiğiniz bölümlerde ve bölgelerde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyo-

4 ruz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adı üzerinde olduğu gibi mülkiyetle ilgileniyor, toprakla ilgileniyor, kentsel rantla ilgileniyor. Kentsel toprakların üretilmesi ve bu toprakların uygulanan imar planları çerçevesinde halka tekrar dağıtılması, Belediyecilikte çok önemli bir yer tutuyor. Kentsel toprakların imar planı sayesinde rant kazanmasının sonucunda vatandaşlara verilmesindeki aktif görevimiz belediyeleri vezir yapabildiği gibi rezil de edebiliyor. Doğru uygulama, kaliteli uygulama, meslek standartlarını yakalamamızdan geçiyor. Belediyecilikte Harita Mühendisinin mesleki standartları yerine getirmesinde HKMO yayınlamış olduğu tüzük, yönetmelik ve meslektaşların bu tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde işlem yapmasından geçmektedir. Bunun yanısıra da Belediyelere katkı koyabilmek ve belediyelerin hizmetlerinin birinci sınıf denilen hale getirilmesinde Harita Mühendislerinin ve HKMO'nın Belediyeler ile işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Bu çerçevede de biz size bir Mesleki Denetim ve İşbirliği Protokolü getirdik. Protokolümüz sayesinde sizlerle olan iletişimimizde artık sözel değil yazılı olarak ilişkilerimizi geliştirmek istediğimizi belirtiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Makina Mühendisleri Odası ile protokolü bulunmaktadır. HKMO ile protokolü yok. Başında da söylediğim gibi, Belediyecilik hizmetlerinin temelini haritacılığın oluşturması nedeniyle bu protokolün imzalanması gerektiğini biz sizlere öneriyoruz. Sayın Başkan biliyorsunuz harita olmadan imar planı üretemiyorsunuz. Bu iki önemli dokümanı üreten biz Harita Mühendisleriyiz. Bu teknik dokümanları da protokolümüz koşulları gereği yönetmelikler dahilinde kalite standardı yüksek bir hale getireceğimize bizler inanıyoruz. Sizden önemli bir isteğimiz de, Bursa'da hisseli parsel satışlarının durdurulması gereğidir. Hisseli parsel satışlarına bağımlı olarak sizlere çok küçük bir bölümünü göstermeye çalıştığımız şehrimizin kaçak yapılaşma fotoğrafları, şehrimizin kaçak yapılaşma cenneti haline dönüştürüldüğüdür. Kaçak yapılaşmanın temelinde hisseli parsel satışları ve hisseli parsel satışlarının getirdiği özel parselasyon planları bulunmaktadır. HKMO olarak hisseli parsel satışlarını yapan ve kendilerine emlakçıyım diyen insanların disiplin altına alınması ve bu işten caydırılmaları gerektiğini savunuyoruz. Bu amaçla da Emlakçılar Derneği ile kendi aramızda bir protokol yapma amacımız bulunmaktadır. İlçe Belediyelerinde Harita Müdürlüklerinin kurulmasının şart olduğunu belirtiyoruz. Burada çalışan meslektaşlarımızın daha verimli ve daha hızlı çalışacaklarını, hizmet üreteceklerini bizler söylüyoruz. Kent Bilgi Sistemleri Türkiye'de ilk defa Bursa'da sağlam temeller üzerine oturtulmaya çalışıldı ve sürdürülmek isteniyor. Kent Bilgi Sistemlerinin yürütülmesi gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Kenti bilgisayarlardan yönetmek gerek sizlere, gerek bizlere, gerek vatandaşlara, sağlıklı, sorunsuz ve hızlı çözümler üretmesi konusunda çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Kent Bilgi Sistemlerinin altlığı sayısal haritalar dediğimiz, üzerindekiler nedeniyle akıllı haritalar olarak adlandırılan altlıklarla yürütüldüğünü sizler çok iyi biliyorsunuz. Kent Bilgi Sistemlerinin istenilen seviyeye getirilmesinde sizin döneminizin etkisi fazla olacaktır. HUS'un etkin hale getirilmesini sizden talep ediyoruz. Erdoğan BİLENSER: Ben tekrar sizlere hoşgeldiniz diyorum. Bu arada sizlere tekrar başsağlığı diliyorum. Çarpık kentleşmenin önlenmesi konusunda HKMO'nın bizlere verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Bu konuda ne kadar çok bizimle beraber olursanız, o kadar çok bizlere cesaretle yıkımlar değil tabii çarpık kentleşmenin önlenmesi konusunda hizmetler üretebiliriz. Çarpık kentleşmenin önlenmesi sadece yıkımla olmuyor, planlarda da özellikle ucuz konutların üretilmesi konusunda vaadlerimiz bulunmaktadır. Diyorduk ki, vatandayş öyle veya böyle biçimde konutunu yapacak. Bizler birşeyler sunarsak vatandaşlarımızı yönlendirebiliriz. Ucuz konut kapsamında neler yapabiliriz, planlar üzerinde neler yapabiliriz çalışmalarımızı sürdüreceğiz: Bu konuda yakında açıklamalar yapacağız. Planlama olunca şehirler iyi oluyor. Bugün Nilüfer'i gezdik. Nilüfer'de modern bir kent doğuyor. Bunu daha da yaygınlaştırmak için çalışacağız. Hisseli parseller konusunda belediyenin pek bir yatırımı yoktur kanunun hukuksal bir boyutu vardır. Bursa'nın çok büyük bir şansı var. Bursa'nın çok güçlü sivil toplum örgütlen var. İşte sivil toplum örgütlerinin buradaki müdahalesiyle, Baronun müdahalesiyle Bursa'daki mahkemeler artık bu tür kararları çıkarmıyor. Ama sivil toplum örgütleri ve yerel medyanın güçlü olmayan diğer şehirlerde bu tür kararları verebilyorlar. Buna rağmen bizler vatandaşları hisseli parseller konusunda uyarmıştık. Bu konunun arkasındayız, İlçe belediye başkanlarımız ile birlikte tam bir uyum içerisindeyiz. BUSKİ'de bundan sonra bu tür binalara su bağlamayacak. Bunu caydırıcı bir önlem olacağı kanısındayız. Belediyenin yanında sizler de, diğer kuruluşlar da, medya da olursa biz bu çalışmaların sonucunun daha iyi alınacağı kanısındayız. Ben bu ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bundan böyle de bu ilişkilerimizin sürmesi ve bizim yanlışlarımız varsa bunları hatırlatmanız, öneriler varsa önerileri birebir konuşmamız konusunda gelirseniz seviniriz. Kent Konseyimiz çalıştırıyoruz. Kentsel planlama düşünüyoruz. Bursa nereye doğru hangi amaçla büyüyecek bunları bir biçimde anlatmaya çalışacağız. Bu konuda geldiğimizden bu yana Sn. Mithat Kırayoğlu ve 4 hoca çalışmakta. Bürokratlarımızda işin içerisine girecektir. Bunlar alınan kararlar değil. İlke kararlarıdır. Ayrıca sizlerle tartışarak yanlışlarımız varsa bundan ödnemk ve tekrar tartışmaya açmak hedefimizdir. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum.

5 BURSA İL GEHEL MECLİSİ 9!! BRİFlüG ViBlLDl İL GEİEL MECLİSİ 'BAŞKANLIİİI'NA - BURİA Bursa çevresinde bazı köyler, şehrin gürültüsünden ve stresinden kurtulmak isteyen insanların akınına uğraması sonucu kaçak inşaatların baskısı nedeniyle rant merkezleri haline gelmiştir. Henüz kadastrosunun bile bitirilemediği bazı köylerin, köy senetli satışlar nedeniyle daha da kötü bir hale geldiği ve gelecekte telafisi imkansız kaçak ve çarpık yapılaşmalar nedeniyle dağ yamacındaki, sahillerdeki ve göl manzaralı eşsiz güzelliklerin yok olacağı bir gerçektir. İşte tüm bu olumsuzlukları ortaya koymak, çözüm önerilerini de göstermek amacıyla, - Köy senetli arsa satışları,. - Halihazır harita - Kadastro - İmar planı (Köy Yerleşme Planı) Konularının ağırlıkta olduğu bir brifing, 16 Haziran 1999 günü Bursa İl Genel Meclisi Üyelerine Şube Başkanımız Gürkan KANBİR tarafından verilmiştir. İl Genel,Meclisi Üyelerinin dikkatle takip ettikleri brifing sonunda, köylere plan yapılması konusunun şimdiye kadar gündemlerine hiç gelmediği, kendi görevleri arasında olup olmadığını bile bugüne kadar bilmedikleri ifade edilmiştir. Köylerin halihazır haritalarının yaptırılması, imar planlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanması kararı alınarak, Ekim dönemiyle birlikte köylerimizin imar planlarının öncelik sırasına göre çıkartılması İl'Genel Meclisi, tarafından benimsenmiştir. Bu brifingin gerçekleştirilmesinde izin vermesi nedeniyle Bursa Valisi Sn. Orhan TAŞANLAR'a, Ovaakça ve Mesudiye'deki çalışmalarını bilgisayar destekli sunan Şehir Plancısı Sn. Oğuz ALDAN ve Harita Mühendisi Hasan BULUT'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ülke nüfusunun %50'sinin kentlerde yaşadığı günümüzde, kentlerdeki nüfus artışı ülkenin geneline göre daha yüksek bir oran göstermektedir. 2025li yıllarda Türkiye nüfusunun %40'ının Güney Marmara'da yaşayacağı varsayılmaktadır. Sanayi nedeniyle cazibe merkezi haline gelen Bursa bu nüfus göçünden fazlasıyla payını almış durumdadır. Hızla kentleşen ve hızla artan kent sorunlarına karşın kent yöneticileri kararlar üretmek, programlar yapmak, finansal olanaklarını en uygun biçimde kullanabilmek, kentsel kurumlar arasında eşgüdüm sağlamak zorundadırlar. Doğru olan bu tesbitin herkesin tarafından bilinmesine karşın, yapılan çalışmalarda bu tesbitin uygulanmadığı görülmektedir. Güney Marmara'nın interlantı olan Bursa'da bir köyümüzün imar planı 8 yıl sonra, Vali Sn. Orhan TAŞANLAR'ın kişisel girişimleri sonucunda meydana gelebilmiştir ve uygulamaya konulabilmiştir. il Genel Meclisi olarak sorumluluk sahanızda 669 köy, 82 mahalle, 4 belediyesiz bucak olmak üzere 755 yerleşim alanı bulunmaktadır. Dinamik ve sürekli gelişen Bursa'da insanlarımız sorumluluk sahanızdaki yerleşim merkezlerine doğru hızlı bir şekilde akın etmeye başlamışlardır. Doğal güzellikler, şehir gürültüsünden uzaklaşmak ve doğal kaynakların çekiciliğini sorumluluk sahanızdaki yerleşim birimlerinde bulan Bursalılar, arazi ve arsa kullanımını, planlamayı zorunlu olarak gündemimize taşımaktadırlar. Uludağ'daki köylerimiz, göllerimizin kıyısındaki köylerimiz ve sahil şeridindeki köylerimiz kibrit kutusu şeklinde biten kaçak yapılar nedeniyle dikkat çeker hale gelmişlerdir. İmar plansız ve denetimsiz bir şekilde ve hızla üretilen kaçak yapıların oturduğu parsellerin alınıp satılması biçimiyle de Köy senetli hisseli satışların gözden geçirilmesi durumu ortaya çıkmıştır. Köylerimiz; 1924 yılında yürürlüğe giren 442 sayılı Köy Kanununa göre yönetilmelerine karşın, özellikle köylerimizi tehdit eden ve baskı altına alma yapılaşmayı bir düzene sokabilmek amacıyla, 442 sayılı Köy Kanunu'na 7 ek madde eklenmesi hakkında 20 Mayıs 1987 tarih ve 3,367 sayılı kanunun uygulanması yürürlüğe konulmuştur. Buna göre, köy yerleşim alanı ve köy yerleşim alanına ilişkin 1/1000 ölçekli harita veya ölçü krokisinin yaptırılması olanaklı hale getirilmiştir. Bu geliştirilen Köy Kanunu'nun en önemli özelliği ise Köy yerleşim planının hazırlanması, Valiliğin onayına sunulması, kesinleşen Köy yerleşim planının ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından Köy Tüzel Kişiliği adına tescil işlerinin yapılmasıdır. Bugün köylerimizde gördüğümüz kaçak yapılaşmayı durdurmaya yönelik olan, bu yasa maddeleri köy nüfusunu da koruyarak asimile olmaları en azından bir süre için önlemeyi de getirmektedir.

6 Köy Tüzel Kişiliği adına, Köy Yerleşim Planına göre en çok 2000 m 2 olmak üzere parseller oluşturulması köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı ve evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine İhtiyar Meclis Kararı ile rayiç bedel üzerinden satılma hakkı tanınmış olmasına karşın, bugün cazibe merkezi haline gelmiş köylerimizde köy senedi ile 100 m2'lik özel parselasyona dayalı hisseli parseller önüne gelene satılmaktadır. Bu satışların yapıldığı köylerde köy muhtarı ve köy ihtiyar heyetinin açık bir şekilde kanuna karşı uygulamaları olmaktadır. Yine, Bursa'da 2 muhtar İçişleri Bakanlığı tarafından bu gerekçeler nedeniyle görevden alınmışlardır. Vali, İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeninin oluşturduğu İl Özel İdaresi'nin görevleri arasında imar ve bayındırlık ilk sıralarda yer almaktadır. İl özel idareleri olanakları ve belirlediği öncelik sırasına göre görevlerini yürütmektedirler. Bizlere göre son derece önemli olan ve yıllardır atıl konumda kalan imar ve bayındırlık çalışmalarına Sn. Valimiz hız kazandırmaya çalışmaktadır. Bu çalışma hızının istenilen olumlu sonuçları doğurması da siz değerli meclis üyelerimizin ilgisi ve desteği ile olacaktır. Süleymaniye, Hüseyinalan, Dağyenice, Yaylacık, Ovaakça, Unçukuru, Eğerce, Mesudiye köy senetli satışlar sonucunda kaçak sanayileşme ve yapılaşmanın baskısı altında kalmış bulunmaktadırlar. Köylerimizin tamamının kadastrosunun bitirilmemiş olmasına karşın bahsedilen köylerimizdeki yapılaşma hareketleri, özel parselasyona dayalı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Büyükşehir sınırları dışına taşan ye köylerimizi saran kaçak yapılaşma ve hisse satışlarının önlenmesi, köylerimizin imar planlarının çıkartılmasından geçmektedir. İleride Büyükşehir sınırları içerisinde kalacak olan köylerimiz, kaçak yapılaşmış şekliyle Büyükşehire sorunlar getiren yerleşimler olacaktır. Köylerimizin imar planlarının kademeli bir şekilde üretilmesi çağımızın zorunluluğu olmuştur. Modern dünyada bir kentin uygarlık düzeyi, teknik altyapının her yönden yeterli, bilgisayar sistemleriyle planlanarak kontrol ve denetlenebilir olmasıyla ölçülmektedir. Planlı kentleşme geleneği olmayan kentlerde zaten kıt olan yerleşim kaynaklarına kısa zamanda pek çok insan ortak olmakta, yerleşim birimlerinin tüm hizmetlerinden aynı anda yararlanmak istemektedir. Kaçak ve plansız yerleşmeler sonucu uygar yaşamın vazgeçilmez koşulu olan teknik altyapı hizmetleri de yeterli ve planlı bir şekilde yürütülememektedir. İmar planlarının yürürlüğe konulabilmesi için; halihazır harita, kadastro ve imar plan çiziminin bir arada bulunması gerekmektedir. HALİHAZIR HARİTA Bir yerin gözle görülebilen dere, tepe, nehir, orman gibi doğal; karayolu, demiryolu, enerji nakil hattı, her türlü yapı ve tesis, kanal vb. yapay özelliklerini gösteren ve belirli ölçeklerdeki haritalara halihazır harita veya durum ha- ritası denilmektedir. Halihazır haritalar: a) İmar planlarının düzenlenmesi ve uygulanması b) Alt yapı (yol, su, elektrik, kanalizasyon, PTT, metro vb) projelerinin düzenlenmesi ve uygulanması c) Öteki bir takım yatırımların projelendirilmesi ve uy gulanması amacıyla düzenlenmektedir sayılı imar kanunu belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda ise her türlü planlama, uygulama, kontrol ve harita yapım hizmetlerinde yetki ve sorumluluğu valiliklere vermiştir. Köy yerleşme haritaları, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta veya yaptırılmaktadır. İlgili kurum tarafından veya kurum dışında yaptırılan köy yerleşim haritalarının yapım sorumluluğu bir harita mühendisi tarafından yüklenilmektedir. Köy yerleşim haritalarının yapımında Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönetmeliği esasları uygulanmaktadır. İmar uygulamalarında 1/1000 ölçekle üretilmiş halihazır haritalar kullanılmaktadır. KÖY KADASTROSU Batı Avrupa'da 19. yüzyılın başında zamanın önemil gelir kaynağı olan tarım topraklarından adil ve düzenli vergi alınabilmesi amacıyla düzenlenmiş olan kadastro, günümüzde kendisinden daha fazla bilgi ve belge beklenen bir kamu hizmeti konumuna gelmiştir. Her çeşit arazi ve mülklerin yeryüzü üzerindeki yer ve konumlarını, alanlarını, değerlerini, üzerlerindeki her türlü hak ve yükümlülükleri tespit ederek plana bağlama işlemi kadastro olarak tanımlanmaktadır. Kadastro çalışmaları bitirilip, tapu kütükleri kesinleşmeden bir anlamda mülkiyetler belirlenmeden imar planı yapılması mümkün olamamaktadır. İmar planlarının yapılması için halihazır haritalar nasıl gerekli ise kadastro paftaları da aynı ağırlıkta önemlidir. Ülkemizde henüz tamamlanamayan kadastro çalışmaları yeni teknoloji sayesinde biraz daha hız kazanmıştır. Buna rağmen Bursa'nın çok yakınında olan bazı köylerde henüz kadastro çalışmaları yapılmamıştır, bazılarında ise bu çalışmalar yarım kalmıştır. KÖY YERLEŞME PLANLAR! Köy Yerleşme Planları, köylerimize planlı yapılaşmayı getirmesinin yanısıra yerleşme ve gelişmesinde izlenecek yollan, ilkeleri ve yapı düzenlerini ayrıntılı bir biçimde belirten, kesim ve tüm olarak hukuksal değer taşıyan bir plandır. Tasdikli Halihazır Haritalar üzerine Kadastral durumda işlenmiş olarak çizilen planlardır. Köylerimizin köy senetlerine dayalı olarak hisseli satışlar sonucunda kaçak yapılaşmaya gitmesini de engelleyecek olan Köy Yerleşme Planlarını Köy Muhtarı, Köy İhtiyar Meclisi'nin olumlu kararını aldıktan sonra, Köy Yerleşme Planının yapılmasını bağlı bulunduğu Mülki

7 HKMO Bülte: Amirden talep edebilmektedir. Köy Yerleşme Planı Köy Yerleşik ve gelişme alanını göstermektedir. Valilik de resen veya Köy Muhtarının talebi uygun bulunduğu takdirde, Köy Yerleşme Planı yapılması için bir Komisyon kurulmaktadır. Komisyon Kararı ve Köy Yerleşme Planı Köy Muhtarlığına gönderilmektedir, itiraz edilmezse Valinin onayı ile kesinleşmektedir. İl Genel Meclisimizin literatürüne; Halihazır Harita, Kadastro ve İmar Planı sözcüklerinin girmesini ve de" sıkça kullanılmasını istiyoruz. Planlı köylerimizin yaratıcı uzmanları olarak gördüğümüz sizlerin, bu çalışma döneminde, Bursa'mızın çağdaş planlamasına değerli katkılarda bulunacağınıza inanıyoruz. HKMO olarak, Meclisinizle sürekli iletişim içerisinde bulunmak istediğimizi ve bize vereceğiniz görevleri yerine getireceğimizi belirtirken, hepinize saygılarımızı sunuyoruz. HİSSELİ PARSELLER MEDENİYLE OLUŞMUŞ YENİBAGLAR MAHALLESİNDE İNCELEME TIFILDI Kaçak inşaat cenneti Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı, nüfusu 'in üzerinde olan tamamen hisseli parseller üzerine inş edilmiş kaçak inşaatlarla dolmuş Yenibağlar mahallesinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Başkan: E. Gürkan KANBİR, Yazman: Hüseyin SEZER, Sayman: Zekeriya YALÇIN, Büyükşehir ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Sn. Halit DENİZ'in katıldığı bir inceleme gezisi düzenlenmiştir. Halk arasında Yenibağlar Cumhuriyeti de denilen bu bölgedeki çarpık yapılaşma, daha önce de Yönetim Kurulumuz tarafından zaman zaman incelenmiş ve izlenmiştir. Ne yazık ki yerel yönetimler tüm uyarılarımıza karşı, Bursa'nın tüm bölgelerinde olduğu gibi, Yenibağlar'da da kulaklarını tıkadılar ve kaçak inşaatı körüklediler. Bunun karşılığı olarak da, oy yerine nasihat aldılar. Bursa'da yeni bir dönem başladı. Kaçak inşaatlar nedeniyle bitmek üzere olan ova, dağ ve sahillerimiz hâlâ bir umut ile planlanmayı bekliyor. Kendisine sahip çıkacakları bekliyor. YAŞANABİLİR SİR BURSA 5 A DOĞRU Bursa'da görülen kentsel büyümeyi; çarpık yapılaşma; ve plansız kentleşme olarak rahatlıkla tanımlamakiigf Bugün, içme suyu havzalarımız, ormanlık ve dölğatl sit alanlarımız, sahillerimiz, 1. Sınıf tarim arazilerimiz^ OV İ mız çarpık kentleşmeden fazlasıyla payını almış durumdadırlar. Yağma ve yasadışılılığa dayanan bu görüntünlfi güzel ve planlı yapılaşmalar yarattığı dünyanın niçblr^ : rinde görülmemiştir Toplumsal değerlerin kişisel yâ W grup çıkarları için talan edilmesi Bursa'da, hisseli parsel ; satışlarına ve arkasından gelen kaçak yapılaşmaya goz iş; mulmasıyla kendisini açıkça göstermiştir Yağniâya;Iayp^ lı rant kentleşmesi olan bu sistem, imar politikalarına yön veren Belediyelerin elini kolunu bağlayan etkili sektör Ha line getirilmişter. Seçim kazanabilmek için oy avcılîği pe şinde koşan geçmiş dönem yerel yönetim başkanlarının;^ kentin gelişme geleceğini hiçe sayarak, kaçak yaptiaşma 1 - ya göz yummaları sonucunda yeni yerleşim birimleri bir anda etrafımızı sarıvermiştir. Özellikle de onbine yaklaşan nüfusuyla Yenibağlar bölgesi dikatleri üzerinde toplamış tır. - Seçim döneminde Osmangazi Belediyesi'nin bilinçti denetimsizliği hisseli parsel satışlarının artarak sürdürülmesinde etken olmuştur. Kaçak yapılaşmada ise patlama yaşanmıştır. Geçen dönemdeki- kanunsuzluğu sürdüreceklerini sanan arsa satıcıları, özel parselasyona dayalı hisseli parsel satışlarına devam-etmektedir. Hemşehrileri 1 - mizin seçim sonucunda ezici üstünlükle yerel yönetimlere getirdikleri Belediye Başkanlarına hisseli parsel satişları ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi konusunda önemli görevler düşmektedir. Kaçak yapılaşmanın taviz verilmeden durdurulması için yıkım çalışmalarını başlatan Ûsmangâzi Belediye Başkanı Sn. Hilmi ŞENSOY'u desteklediğimizi belirtiyoruz. Hisseli parsel satışları ve kaçak yapılaşmanın tamamen durdurulması için Oda olarak Osmangazi Belediye Başkanı Sn. Hilmi ŞENSOY'un yanında olduğumuzu, işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ediyoruz. Özel parselasyona dayalı hisseli parsel yapılması, kaçak yapılaşmaya gidilmesi, İmar kanununa göre suçtur. Varını yoğunu hisseli arsaya ve kaçak inşaatına yatıran insanlarımızın çoğunun imar kanunundan haberi bulunmamaktadır. Bu insanlarımızın ekonomik ve hukuksal kayıplarının önlenmesi için, onların arsa satıcılarının elinden kurtarılması için kaçak yapılaşmanın durdurulmasını istiyoruz, imar planı yapılarak çağdaş bir yapılaşmanın oluşturulacağı bölgeleremizin, tarım arazilerimizin gözümüzün önünde kaçak yapılaşmam tp< >lim edilmesini onaylamıyoruz. 1. Derecede deprem Kuşağında bulunan Bursa'da, her türlü teknik şartlarda;, /oksun olarak üretilen kaçak

8 yapıların bir depremde sahiplerine mezar olacağını gördüğümüzden, onların can ve mallarının korunabilmesi için kaçak yapılaşmaya karşı çıkıyoruz. Kirli ilişkilerin temelini oluşturan kaçak yapılaşmanın, hukuk sistemimizi zedelemesini, imar kanunu hakimiyetini yok etmesini onaylamıyoruz. Bursa'nm hisseli parsel satışlarına ve kaçak yapılaşmaya artık dayanacak gücü kalmamıştır. Yenibağlar mahallesindeki kaçak yapılaşma, bölgedeki imar planlı yapılaşma çalışmalarını yaklaşık yüzyıl geriye götürmüştür. 21. Yüzyıla giren dünyada, bizlerin hâlâ 1900'lü yılların şehirciliği ile uğraşıyor olmasını 20 yıldır sürdürülen belediyecilik anlayışının teknik kayıbı ve hukuksal ayıbı olarak görüyoruz. HKMO olarak; yeni seçilen yerel yöneticilerimizden hisseli parsel satışlarını ve kaçak yapılaşmayı engellemelerini ve Bursa'nm makûs şehircilik talihini yenmelerini istiyoruz. Bursa halkı da "yaşanabilir bir bursa'nm yaratılmasının gerekli olduğunu" 18 Nisan seçimlerinde herkesime göstermiştir. Belediyelerimizin bu önemli desteği iyi bir şekilde kullanmalarını bekliyoruz. de Bakanlık tarafından Ağır Ceza mahkemelerinde, hisseli parsel kararı veren Hakim ve ilgili Avukatlar hakkında açılan davalarda, zaman zaman müşteki olarak ifade vermekteyiz. Şube yazmanımız Hüseyin SEZER, 1 Temmuz 1999 günü Bursa Ağır Ceza Mahkemelerinde, Kars, Ardahan'da verilen hisseli parsel kararları ile ilgili müşteki sıfatıyla ifade vermistir. Bursa ovasını 100 m2'lik hisseli parsellere ayırıp kaçak inşaat yapılmasını sağlayan kent katilleri, bu parselleri oluşturmak, kurbanlarına tapu verebilmek için Bursa'nm dışındaki mahkemeleri alet etmektedirler. Hangi kirli ilişki ile bu tapular meydana geliyor? Sorusuna fazla düşünmeden herkes yanıt bulabilir. Hisseli parseller, Bursa'nm dışındaki mahkemelerde alacak-borç ilişkisine dönüştürülmekte, yargıya hileyi karıştırarak meydana getirilmektedir. Şube olarak, kurulduğumuz günden beri mücadele ettiğimiz hisseli parsel oluşumlarında etkin olan Avukat ve Hakimler hakkında, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde şikâyetlerimiz olmaktadır. Bu nedenle Bursa Emniyet Müdürlüğü Teknolojik Adaptasyon Projesi, yerinde ve uygulamalı olarak üyelerimize tanıltıldı. Bilim ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüzde suçların önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve suçlular ile mücadelelerde, gelişen teknolojik imkanların kullanılması vazgeçilmez bir gerekliliktir. Halkımız huzur ve güvenliğinin teminatı polis teşkilatının daha etkin ve verimli olabilmesi için dünyada gelişen teknolojinin yakından takip edilmesi, sürekli yenilenmesi ve verilerin güncelleştirilmesi ile mümkün olabilmektedir. BEMTAP-2000 Projesi Ekim 1998 tarihinde başlamış ve kısa bir sürede büyük bir bölümü hizmete sunulmuştur. Projenin Genel Hedefleri; İhbar ile çağrı alma sistemi. İhbar değerlendirme ve yönlendirme sistemi, Suç Kayıt sistemi, GPS (Araç izleme ve konum belirleme) sistemi, şahıs, olay, trafik tescil sorgulama sistemi, mesajlama sistemi, sayısal harita ve kent veri tabanı sistemi, Merkez sunucu sistemi, sayısal harita yazıcı ve çıktı alma donanımı, atomik saat sistemi, video projeksiyon donanımı olarak belirlenmiştir. Mesleğimizi yakından ilgilendiren Türkiye'de bir ilk olan bu projenin tanıtımı meslektaşlarımızın yoğun ilgilerini çekmiştir.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi SUNUM PLANI Mücavir alan kavramı Mücavir alan teklifleri hazırlanırken izlenecek yol

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler Hikmet DENİZ - Uzman 08.05.2012 ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI

YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI tmmob makina mühendisleri odası YALOVA 2020 YALOVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇAĞDAŞ KENTLEŞME KONFERANSLARI KİTABI Yalova ARALIK 1997 mmo yayın no : 208 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:36/1-A Demirtepe-ANKARA

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016-162 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.06.2016-2087 ŞANLIURFA Şanlıurfa-Habur

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 28.07.2015-1677 KAYSERİ Yozgat ili, Sorgun

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI Kurum olarak, İlimize içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarını koruma çalışmalarımız, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 20.08.2015/4740 Bursa Bursa ili,

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ADANA SAYI : B.16.0.K V M.4.01.00.03/33.02.539-3 ^ 0^. KONU : Kapıtaşı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü * 'V ı EXP02016 Sayı : 90852262-301.03- V i> b Xx / Konu: Döşemealtı İlçesi, Çıplaklı Mahallesi,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALANYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (şirket ise imza sirküsü, yetki belgesi ve vekâletname) HİZMETİN

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları 10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA İLİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 İÇİNDEKİLER: 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI..3 2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN

Detaylı

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU GAZİANTEP DE ARSA SORUNU 1.0 KONU TANITIMI Şehirlerin fiziki bağlamada gelişmeleri, başta gelişme alanlarının varlığı olan arsalara, imar planlarına ve yapılaşma lejantına bağlı olarak şekillenmektedir.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No : ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesinde,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016/239 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.01.2016/5320 BURSA Bursa ili, Nilüfer ilçesi,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/672-754 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3647 SAMSUN Delice-Samsun

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eyidoğan dan, Ataköy ve Gaziosmanpaşa ile ilgili Araştırma Önergeleri Tarih : 17.01.2014 İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, Ataköy ve Gaziosmanpaşa ile

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ğgk ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ğgk ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 13 ğgk ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: 03.06.2015 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.12.2014-226 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ VE NO : 17.12.2014-2980 İSTANBUL İstanbul

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ

BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ BELEDİYE MECLİSİ 2016/MAYIS AYI TOPLANTI KARAR ÖZETİ TOPLANTI TARİHİ KARAR NOSU 02/05/2016 47 02/05/2016 48 KARARIN ÖZETİ Yapılan görüşmeler sonucunda; Nallıhan İlçesi sınırları içerisinde, Aladağ Çayı

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesi, Balkırı köyü 157 ada 19 nolu parsel içerisinde kalan alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı, M25-C-3-A nolu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri: Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı

Detaylı

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Antalya Buyükşehir Belediyesi Tarih: 27.10.2014 Büyükşehir Belediye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü EXP02016 ANTALYA Konu: Güzeloba 8490 ada 9 parsel ve çevresi hk. öcv0&2014 BAŞKANLIK

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

99 Blok. Toplam 4910 Konut

99 Blok. Toplam 4910 Konut Türkiye nin En Büyük Uydu Kenti TOKĐ KAYAŞEHĐR de 99 Blok Toplam 4910 Konut Uzman Enerji nin Kurulumunu Yaptığı Güneşten Elektrik Üretim Sistemlerini Kullanıyor. Toplamda 198 kwp ile Tek Projede Türkiye

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Kodu Müdürlük/Birim Adı/Kodu Ünvanı Görev Yeri Yetki Devri :GTMD :/1014 :YAPI KONTROL MÜDÜRÜ : :MÜDÜR YARDIMCISI Görevin Gerektirdiği Nitelikler Öğrenim Düzeyi/Bölümü Hizmet Süresi Gerekli Diğer Bilgi,

Detaylı

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet Taşınmazın Adresi 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Fiili Kullanımı :Baskül ve Arsası :Taşınmaz kullanılmamaktadır. İl Erzurum Köyü/ Mevkii

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a

Recep Tayyip Erdoğan a Kadir Topbaş a 4706 sayılı kanunla Okmeydanı nın önünü açan Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan a, Nazım İmar Planımızı Büyükşehir Meclisi nde onaylayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Kadir Topbaş

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/ Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 01/10/2016-170 Karar Tarihi ve No : 01/10/2016-3093 TOKAT/NİKSAR Dosya No : 60.02.24 Tokat İli, Artova İlçesi, Kızılca

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı