CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu Quality makes the Difference

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference"

Transkript

1 Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104

2 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir. Lütfen buraya cihazın seri numarasını kaydediniz. Bu numara, cihazýn arka yüzündeki, cihazýn tipinin belirtildiði plaka üzerinde bulunur. Seri Numarasý:... Herhangi bir sorun veya þikayet durumunda, lütfen bu seri numarasýný belirtiniz. UYGUNLUK Cihaz, 93/42/EEC þartlarýna uygundur. 2 Info

3 İÇERİĞİ Teslim içeriği...7 Genel...8 Kullanma kılavuzu hakkında bilgiler...8 Tip plakasındaki semboller...8 Kullanma kılavuzundaki semboller...9 Güvenlik Talimatları...10 Temel güvenlik kuralları...10 Kurulum koşulları ve Taşıma...13 Çalıştırmadan önce uyarılar...14 Elektriksel Güvenlik...15 Kullanım Amacı...16 Kontra indikasyonlar...17 Yan etkiler...17 Cihazın Tanımı...18 Önden Görünüþ...18 Arkadan Tanımı...19 Ekran...20 Ekran Görünümü...20 Basınç Grafiği...20 Anlık Deðerler...20 Sembol Alanı...22 Kalan Batarya Kapasitesi...23 Metin Gösterim Alanı...23 Standart Ekran...24 Dağınık Parametrelerin Gösterilmesi...25 Zaman...25 Tarih...25 Ekran Parlaklığı...25 Ekran Gösterimi...26 Alarm Değeri...27 Ekran I:E...27 Dil...27 Uzun Süreli Alarm Parametreleri...28 Dağınık alarm ekranında standart deðerler...28 İçeriği 3

4 Servis Ekranı...29 Anlık Deðerler...29 Cihazın Teknolojisi...32 Temel Montaj...32 Fonksiyonel Anlatım...36 Ventilasyon Modları...38 PCV Modu...38 PSV Modu...39 SIMV Modu...40 VCV Modu...41 Parametreler...42 Ventilasyon Parametreleri...42 Standart ekran üzerindeki Ventilasyon Parametreleri...42 PCV modunda ayarlar...42 PSV modunda ayarlar...43 SIMV modunda ayarlar...44 VCV modunda ayarlar...44 Ventilasyon Parametre Tanımları...45 IPAP...45 PS...45 Hacim...45 PEEP...45 Frekans / SIMV Frekans...45 Apne Limiti...46 İnspirasyon Zamanı / I:E...46 Rampa...47 İnspirasyon hassasiyeti...48 Ekspirasyon hassasiyeti...49 Minimum Hacim...49 Ýlave Basınç...49 Alarm Parametreleri...50 Standart Ekran üzerinde Alarm parametreleri...50 PCV, PSV ve SIMV Modları...50 VCV Modu Ayarları...50 "Dağınık parametreler ekranı" üzerinde alarm parametreleri İçeriği

5 Baþlatma...52 Ventilatörün kurulması...52 Fonksiyon çantasının kullanımı (opsiyonel aksesuar)...52 Güç Kaynaðı...52 Tekli hasta devre bağlantısı...53 Çiftli hasta devre bağlantısı...53 Ventilatörün açılması...54 Oksijen Desteği...55 O2 ölçümü...56 O2 sensörü olmadan cihazın davranışı...57 Operasyon...58 Cihazın açılıp kapanması...58 Ventilasyonu baþlatmak ve bitirmek...59 Ventilasyonu baþlatmak...59 Ventilasyonu bitirmek...59 Güvenlik kilidini çalıştırma/kapatma...59 esc mode tuþunun fonksiyonu...60 Geri Almak...60 Ventilasyon mod seçimi...60 Ventilasyon yapılmıyorken ventilasyon mod değişimi...60 Ventilasyon devam ederken mod değiştirme...61 Ventilasyon ve alarm parametrelerini değiştirme...61 Ekranı değiştirme...62 Kontrol elemanlarının fonksiyonel görevleri...63 Alarmlar ve hata mesajları...64 Genel Bilgi...64 Alarmların belleğe alınması...65 Alarmların aktarımı...65 Ayarlanan alarmlar...66 Tanımlı alarmlar ve hata mesajları...67 Donanım üzerindeki hata mesajları...67 Tanımlı güç kaynaðı alarmları...67 Çeşitli tanımlı alarmlar...68 Ýlave mesajlar...69 Temizleme ve dezenfeksiyon...70 Cihaz yüzeyi...70 İçeriği 5

6 Hava Filtresi...70 Hasta devresi ve maske...71 Oksijen sensör...71 Nemlendirici...71 Bakteri Filtresi...71 Farklı hastalarda ventilatörün tekrar kullanılması...72 Tekrar hazırlama Yöntem Tekrar hazırlama Yöntem Tekrar hazırlama Yöntem Fonksiyonel kontrol...74 Bakım ve güvenlik kontrolleri...76 Valf membranın değişimi (ekspirasyon)...77 Harici güç kaynağı ve batarya operasyonu...78 Harici güç kaynağı...78 Dahili batarya operasyonu...78 Harici batarya ile çalışma...80 Tasfiye...81 Cihaz...81 Ambalaj...81 Aküler...81 Oksijen sensörü...81 Aksesuarlar...82 Teknik Bilgi...83 Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üretici beyanı...87 Uygunluk beyanı...91 Yasal Uyarı İçeriği

7 TESLİM İÇERİĞİ Bakteri filtresi için O 2 adaptör Oksijen bağlantısı için adaptör, düz Kullanma kılavuzu ve Kısa kullanım kılavuzu Taşıma çantası Şebeke parçası için çanta dahil Yedek Filtre Kartuşu Ventilatör CARAT II Elektrik Kablosu Hasta bağlantısı Adaptör İnspirasyon kolu Ýnspirasyon giriþi Çiftli hasta devre baðlantýsý Yedek kaba filtre Ölçüm tüpü Ekspirasyon çýkýþý Ekspirasyon kolu Yedek ince filtre Teslim içeriği 7

8 GENEL KULLANMA KILAVUZU HAKKINDA BİLGİLER Ventilatörü ilk kez kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Özellikle güvenlik ve temizlik uyarılarına uyunuz. Gerektiğinde hemen başvurabilmek için bu kılavuzu cihazın yakınında güvenli bir yerde saklayınız. TİP PLAKASINDAKİ SEMBOLLER Bu kullanma kılavuzundaki uyarılara ve güvenlik talimatı hükümlerine uyunuz. Uygulanan bölüm tipi BF Elektrik güvenlik sýnýfý II Uygunluk CE Üretici Cihazı ev çöpüne atmayınız. Cihazın imha edilmesi ile ilgili olarak lütfen müşteri hizmetleri ile görüşünüz. 8 Genel

9 KULLANMA KILAVUZUNDAKİ SEMBOLLER Bu kullanma kılavuzunda önemli açıklama ve uyarılar sembollerle gösterilmektedir. Kazalardan, kişilere verilebilecek zararlardan ve maddi hasarlardan kaçınmak için bu açıklama ve uyarılara mutlaka uyunuz. Ayrıca cihazın kullanıldığı yörede geçerli olan kazalardan korunma yönetmeliği ve genel güvenlik yönetmeliği hükümlerine de uyulmalıdır. Bu sembol genel nitelikteki güvenlik uyarılarına işaret eder. Kişilere zarar vermemek, kazalara ve maddi hasara neden olmamak için bu uyarılara uyun. Bu sembol, ağır yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek tehlikeli durumlara işaret eder. Bu sembol orta derecedeki yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli durumlara işaret eder. Bu sembol, maddi hasarlara veya cihazda hasara yol açabilecek durumlara işaret eder. Bu sembol, cihazı etkin ve arızasız biçimde kullanmak için gerekli olan bilgi, ipucu ve uyarılara işaret eder. Genel 9

10 GÜVENLİK TALİMATLARI TEMEL GÜVENLİK KURALLARI Ventilatör hekimin gözetiminde eðitimli bir personel tarafýndan kurulmalýdýr. CARAT II kullaným kýlavuzunu tamamiyle okumuþ ve anlamýþ olan ve sistem hakkýnda eksiksiz bilgi sahibi kiþilerce kurulmalýdýr. Herhangi bir kurala uyulmadýðý takdirde hasta için tehlikeli durumlar oluþabilir. Cihaza baðlý hasta görsel olarak monitörize edilmelidir. Acil bir durumda alternatif ventilasyon opsiyonu olarak ikinci bir ventilatör veya acil ventilasyon çantasý kullanýma hazýr olmalýdýr. Cihaz, kendi kendine nefes alamayan veya tamamiyle ventilasyona baðýmlý hastalara önerilir. CARAT II hekim tarafýndan reçetelenmiþ olmasý durumunda kullanýlabilir. Ventilatör klinik görüntüsü uygulama gerektiren hastalara uygulanýr. Ventilasyon sýrasýnda hastanýn sisteme tam olarak baðlý olduðundan emin olunmalýdýr. Ventilatör yanýcý anestetikler veya patlayýcý gazla dolu oda havasýnda kesinlikle çalýþtýrýlmamalýdýr. Aksi halde yangýn veya patlamaya neden olunabilir. Farklý hastalarda tekrar kullanýlmadan önce respiratör gazlarla temas eden kýsýmlar mutlaka steril edilmelidir. Ventilatörün temizliði ve hijyenin saðlanmasýnda evde bakým ve hastanede uygulanabilen kurallara ve kullaným kýlavuzunda verilen bilgilere baðlý kalýnmalýdýr. 10 Güvenlik Talimatlarý

11 Üretici tarafýndan test edilip kullanýmýna onay verilen tüp sistemi ile kullanýlmalýdýr. Farklý sistemlerle kullanýlmamalýdýr. Noninvaziv ventilasyon için nazal veya tamyüz maskesi kullanýldýðýnda maskede herhangi bir ekspirasyon açýklýðý olmamalýdýr. Tek hortumlu sistem kullanılırken kontrol edilen ekspirasyon valfi soluk verme esnasında hiçbir dirençle karşılaşmamalı ve ventilasyon hortum sisteminin hızla havalandırılmasına olanak sağlamalıdır. Hasta güvenliğini güvenceye almak için cihaz bütün ayarlanabilir alarmlar aktif ve hastaya uyarlanmış durumda kullanılmalıdır. Ýþitilebilir alarm sinyallerini asla görmezden gelmeyin. Bu sinyaller anlýk olaylarý gösterir. Ventilatörün her altý ayda bir teknik açýdan güvenlik kontrolü yapýlmalýdýr. Yýlda bir bakým yapýlmalýdýr. Hasta bölümünde sýradýþý eforlar görülmesi durumunda inspirasyon tetiklemesindeki ventilasyon modunda hiperventilasyon olabilir. Otoklavlanamaz. Filtre aralýklý olarak deðiþtirilmelidir. Parçalarýn deðiþimi kurallara uygun olarak saðlanmalýdýr. Aksesuarların bağlantısı ya da ventilatördeki diğer bileşenler, ekspirasyon döngüsü boyunca hasta bağlantısındaki basıncın artmasına sebep olabilir. Güvenlik Talimatlarý 11

12 Bu nedenle cihaz ayarlarının kontrol edilmesini ve gerekiyorsa düzeltilmesini tavsiye ederiz. Hasta devresinde ve aksesuarlarda tam rezistans saðlanmalýdýr ve 6 hpa yý geçmemelidir (yetiþkinlerde akým 60 l/dak, çocuklarda 30 l/dak.) Cihazda yapılacak her türlü değişiklik kullanım işlevinin tehlikeye girmesine neden olur ve bu değişikliklere izin yoktur. Sadece doktorunuz tarafından terapiniz esnasında kullanmanız öngörülen maskeleri kullanınız. Maskeyi sadece kalifiye sağlık personelinin gözetiminde kullanınız ve maskenin kullanımıyla bağlantılı olan özellikle alacağınız ilaçlar, bu ilaçların olası kontrendikasyonları ve yan etkileri hakkında bilgi alınız. İşletme, nakliye ve depolama koşullarına uyunuz. Eðer sýcaklýk - 5 C nin altýna inerse veya + 50 C nin üzerine çýkarsa cihaz çalýþmayabilir. Güneþe doðrudan maruz býrakýlmamalýdýr. 12 Güvenlik Talimatlarý

13 KURULUM KOŞULLARI VE TAŞIMA Ventilatör güvenli ve düz bir zemine yerleþtirilmelidir. Oda havasýnýn ventilatöre girdiði arka boþluklar kapatýlmamalýdýr. Alarmlarýn ve ayarlarýn gösterildiði LED ekran kapatýlmamalý görünür þekilde olmalýdýr. Ventilatörün üzerine herhangi bir obje konulmamalýdýr. Suya karþý korunaklý bir yerde muhafaza edilmelidir. Sistem - 10 C nin altýnda ve + 50 C nin üzerindeki sýcaklýklarda saklanmamalý veya transfer edilmemelidir. Cihaz doğrudan güneş ışınına maruz bırakılmamalıdır. Elektromanyetik etkileşim nedeniyle ventilatör diğer cihazların çok yakınına yerleştirilmemelidir. Eğer bu mümkün değilse, ventilatörün arızasız ve usulüne uygun biçimde çalışıp çalışmadığı sürekli olarak kontrol edilmelidir. Cihazı asla su kapları (küvet) yakınlarına kurmayınız. Güvenlik Talimatlarý 13

14 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE UYARILAR Fonksiyonlar operasyon öncesinde kontrol edilmelidir. (Bakýnýz sayfa 74). Cihazýn çalýþma esnasýndaki güvenliðini garanti etmek amacýyla, cihazý çalýþtýrýrken mutlaka hastaya göre ayarlanmýþ olan tüm alarmlarýn aktif konumda olmasýný saðlayýn. İşletme koşullarını göz önünde bulundurunuz. Cihazı, şebeke bağlantı fişine kolaylıkla erişilebilecek ve tehlike anında fiş hızla çekilebilecek konumda yerleştiriniz. Cihazın gövdesi veya kablosu veya şebeke bağlantı parçası hasarlı ise cihazı çalıştırmayınız. 14 Güvenlik Talimatlarý

15 ELEKTRİKSEL GÜVENLİK Yalnýzca güç kaynaðý ünitesi kullanýlabilir (PCM120, PS24 ya SNP-A129-M). Elektrik iletkenliði olan hasta devreleri kullanýl mamalýdýr. CARAT II nin harici güç kaynaðý ile baðlantýsýný kesmek için fiþi çýkarýnýz. Ventilatörü temizlemeden önce elektrik fiþi çýkarýlýr. Tarafımızdan bu ventilatör için kullanılmasına izin verilmeyen aksesuar veya şebeke bağlantı parçalarının kullanımı yüksek elektromanyetik ışımaya veya cihazın dayanıklılığının azalmasına neden olabilir. Belirli araştırmalar ve tedaviler esnasında ventilatör ile diğer tıbbi cihazlar arasında karşılıklı etkileşimler ortaya çıkabilir. Elektromanyetik uyumluluk verilerine dikkat ediniz ve cihazın arızasız ve usulüne uygun biçimde çalışıp çalışmadığını sürekli olarak kontrol ediniz. Cihaz suya düşmüş ise sakın dokunmayınız. Cihazı açmayı denemeyiniz. Onarım ve bakım çalışmaları sadece HOFFRICHTER GmbH tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Güvenlik Talimatlarý 15

16 KULLANIM AMACI Cihazın usulüne aykırı biçimde kullanılması hastanın sağlığını tehlikeye atabilir. CARAT II hastalarýn sürekli veya aralýklý ventilasyonu için tasarlanmýþtýr. Cihaz yetiþkinlerde ventilasyon ve 50 ml yada daha fazla tidal volyum için çocuklarda ventilasyona uygundur. CARAT II ev ve hastane kullanýmýna uygundur. Basýnç veya hacim kontrollü olarak aþaðýdaki modlardan biri seçilir: PCV Pressure Controlled Ventilation Basýnç kontrollü ventilasyon/basýnç kontrollü veya basýnç kontrollü asiste ventilasyon PSV Pressure Supported Ventilation Basýnç destekli ventilasyon SIMV Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation Senkronize aralýklý zorunlu ventilasyon VCV Volume Controlled Ventilation Hacim kontrollü ventilasyon/hacim kontrollü veya hacim kontrollü asiste ventilasyon Ýnvaziv ventilasyon (treakestomi ile) ve noninvaziv ventilasyon (maske ile) mümkündür. CARAT II tek veya çift devreli olarak kullanýlabilir. Yüksek oksijen konsantrasyonlu ventilasyon için sistem düþük basýnçlý gaz kaynaðýna baðlanýr. Ýlave olarak CARAT II ile nemlendirici kullanýlabilir. CARAT II týbbi bir alet olup hekim kontrolünde kullanýlmalýdýr. CARAT II ventilatör tek hortum sistemiyle çalıştırılırken yaşam sürdürücü cihaz olarak kullanılamaz. 16 Güvenlik Talimatlarý

17 KONTRA İNDİKASYONLAR Aşağıdaki hastalıklar noninvaziv ventilasyon için bir kontrendikasyon oluşturabilir: Ağır kalp ritim bozuklukları Ağır düşük tansiyon Ağır epistaksis Pnömotoraks veya pnömomediastinum Pnömoenkefalus Kafatası travması Kafatası veya beyin ameliyatı sonrası statü Akut sinüzit, orta kulak iltihabı veya kulak zarı perforasyonu Aspirasyon tehlikesi Münferit vakalarda terapi hakkındaki kararı tedaviyi sürdüren doktor vermelidir. YAN ETKİLER Ventilasyonla bağlantılı olarak aşağıda sıralanan istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkması mümkündür: İnvaziv ventilasyon: Tüp ve nefes borusu kanülleri nedeniyle komplikasyonlar Maskeli ventilasyon: Yüzde ezik ve cilt bozuklukları Akıntılar nedeniyle gözlerde tahrişler Midede aşırı şişkinlik Aspirasyon Sinüzit Burun kanaması Mekanik ventilasyondaki genel komplikasyonlar: Ventilasyona bağlı pulmonal barotravma / volutravma Respiratöre bağlı pnömoni Kardiyovasküler sistem üzerine etkiler Güvenlik Talimatlarý 17

18 CİHAZIN TANIMI ÖNDEN GÖRÜNÜÞ Ýnspirasyon giriþi O2 ölçüm hücresi bağlantısı (konnektör)- Sensör kablosu kilidi Tutma Tuþ Alarm LED Alarm LED harici güç kaynaðý LED dahili güç kaynaðý Tuþ ON/OFF Kontrol tüp baðlantýsý Ölçüm tüp baðlantýsý Çokfonksiyon tuþu esc mode Ekspirasyon çýkýþý Exspiration Mod anahtarý Ekran Alarm kapağı bağlantısı (Kapağın altında) RS232 bağlantısı Ekran (Kapağın altında) Res. 1: Ventilatör ön görünüþ 18 Cihazın Tanımı

19 ARKADAN GÖRÜNÜÞ Filtre Kaseti Tutma Ana düðme Tip plakası Oksijen giriþi Diyaframlı valf kapağı Oksijen çýkýþý DC giriþi Res. 2: Ventilatör arka görünüþ Cihazın Tanımı 19

20 EKRAN EKRAN GÖRÜNÜMÜ CARAT II normal ve standby modlarda aktive olan standart ekrana sahiptir. Parametreler aktif deðilken çok amaçlý tuþa basýlý tutularak ekran seçilebilir.(mfk) > 1,5 sn.: Standart ekran Parametre ekraný Servis ekraný Anlýk deðerler ekraný Standart ekran Servis ve parametre ekraný standart ekran deðiþmeden 30 saniye içinde kendiliðinden kaybolur. Anlýk ekran yalnýzca cihaz alarm verdiðinde kaybolur. Manüel olarak esc mode tuþuna basýldýðýnda bu ekrandan çýkýlabilir. Ekranýn solundaki deðerler farklýdýr. Bakýnýz sayfa 24 - sayfa 29 Ekranýn sað tarafý standarttýr.parametreler, servis ekraný ve aþaðýdaki deðerleri gösterir. Gerçek deðerler Sembol alaný Pil kapasitesi Metin gösterim alaný 20 Cihazın Tanımı

21 BASINÇ GRAFİĞİ Basýnç grafiði ventilasyon sýrasýndaki basýnç seyrini gösterir. Ýnspirasyon veya destek basýncý ve ekspirasyon basýncý gösterir. En son solunumdaki anlýk maksimum basýncýn grafiðini verir. ANLIK DEÐERLER Anlýk deðerler aþaðýdaki anlýk ölçüm deðerleriyle gösterilir: Tekli hasta devresi Çiftli hasta devresi [p] Ventilasyon basýnç akýmý [Vi] Son solunumun inspirasyon değeri [MV] Dakika Hacim [Ve] Çiftli hasta devresi kullanýldýðý zaman önceki nefesin ekspirasyon deðeri [f] Frekans [I:E] I:E-Ýliþkisini Eðer cihaz stand by modundaysa ekranda çizgiler görünür. O 2 -sensörü baðlý olduðu durumda I:E-Ýliþkisinin yerine güncel oksijen miktarý görüntülenmektedir. Cihazın Tanımı 21

22 SEMBOL ALANI Akustik alarm kapalý Bu sembol akustik alarmýn 2 dakika için sessize alýnmýþ ve hala sessizde olduðunu gösterir. Ýki dakika süre geçene kadar hiçbir yeni alarm akustik olarak duyulmayacaktýr. Alarm tuþuna basarak, alarm çalmadan önce alarm sesi devre dýþý býrakýlabilir. Tuþa tekrar basýldýðýnda alarm sesi alarm durumunda tekrar devreye girmektedir. Int. Akü boþ alarmý akü kullanýmý sýrasýnda sessiz durumda çalýþtýrýlamamaktadýr. Güvenlik Kilidi Anahtar güvenlik kilidinin aktif olduðunu gösterir. Anahtar sembolü güvenlik anahtarýnýn aktif/inaktif durumda olup olmadýðýný gösterir ve çok amaçlý tuþa basýlarak onaylanýr. Eðer güvenlik kilidi aktifse standart ekran ayarlarý ve diðer parametre ayarlarý deðiþtirilemez. Servis ekraný ve anlýk deðerler ekraný seçilemez. O 2 -sensör baðlý deðil Bu sembol oksijenin O2-sensör baðlanmadan karþýlandýðýný gösterir. Spontan Ýnspirasyon (Tetikleme) Bu sembol spontan inspirasyon olduðunu gösterir. Bu sembol inspirasyon zamaný girilirken görülür ve ekspirasyon baþlar baþlamaz kaybolur. 22 Cihazın Tanımı

23 KALAN BATARYA KAPASİTESİ Batarya sembolü yüzde olarak batarya kapasitesini gösterir. Bu deðer yalnýzca referans içindir. Batarya kapasitesinin hesaplanmasý için yaklaþýk 1 dakika süreyle ventilasyon aktif olmalýdýr. Eðer DC voltaj ventilatöre baðlý ise batarya otomatik olarak þarj edilir. METİN GÖSTERİM ALANI Alarmlarýn, mesajlarýn ve cihazla ilgili hatalarýn gösterildiði bölümdür. Eðer herhangi bir olay yoksa ekran tarih ve zamaný gösterir. Cihazın Tanımı 23

24 STANDART EKRAN Standart ekranda temel ventilasyon ayarlarý ve alarm parametreleri gösterilir. Bakýnýz bölüm Ventilasyon Parametreleri ve bölüm Alarm Parametreleri IPAP ve PEEP Basınç Bargrafiði Anlık Deðerler Ventilasyon Parametreleri Sembol Alanı Alarm Parametreleri Batarya Kapasitesi Metin Gösterme Alanı Res. 3: PCV modundaki standart ekran 24 Cihazın Tanımı

25 DAĞINIK PARAMETRELERİN GÖSTERİLMESİ Ekrandaki daðýnýk parametrelere ilave olarak, ventilatör için yeni ayarlar yapýlabilir. Bu ekran ayrýca deðiþtirilebilen ve ventilasyon modundan baðýmsýz alarm limitlerini gösterir. Res. 4: O 2 -sensörünün baðlý olduðu durumda tüm solunum modlarý için Ekran Geniþletilmiþ Parametreler ZAMAN Zamaný güncelleþtirmek için kullanýlýr. TARİH Tarihi güncelleþtirmek için kullanýlýr. EKRAN PARLAKLIĞI Ekran parlaklýðý 0 - % 100 deðerler arasýnda ayarlanabilir. Arka ýþýk ventilasyon sýrasýnda 30 saniye süreyle herhangi bir tuþa basýlmadýðý takdirde daima karanlýktýr. Alarm çalmaya baþlar baþlamaz yada tuþlardan birine basýlýrsa ekran parlaklýðý otomatik olarak 100 % olacaktýr. Cihazın Tanımı 25

26 EKRAN GÖSTERİMİ Ventilasyon devam ederken ve arka ekran karanlýkken ekran seçmek için kullanýlýr: Standart ekran (STD) Res. 5: STD ekran XXL ekran (XXL) Ekran anlýk deðerleri geniþ ekran olarak gösterir,fakat ayarlanmýþ parametreleri göstermez - hastane kullanýmýna uygundur. Res. 6: XXL ekran 26 Cihazın Tanımı

27 Hasta ekraný (PAT) Hasta ekraný anlýk deðerleri ve ayarlanmýþ parametreleri göstermez minimum bilgi gösterir - evde kullaným için uygundur. Res. 7: PAT ekran ALARM DEĞERİ 10 % arttýrýlarak % 10 - % 100, arasýnda Alarm sesinin þiddeti ayarlanýr. EKRAN I:E Bu menü kullanýlarak ventilasyon parametreleri ayarlanýr ve inspirasyon zamaný saniye veya I:E oraný olarak gösterilir. DİL Cihaz iki adet dil paketinden sadece bir tanesine sahiptir. 1.Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG), Fransızca(FRA), İtalyanca (ITA), Lehçe (PLK) ve Türkçe(TUR) 2.Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG), Fransızca(FRA) ve İspanyolca (SPA) Diğer bazı dillerin hazırlıkları sürmektedir. Cihazın Tanımı 27

28 UZUN SÜRELİ ALARM PARAMETRELERİ Aþaðýdaki alarmlar uzun süreli alarm parametreleri olarak ayarlanýr: Alarm parametreleri Ayar aralýðý Artýþ Hassaslık Kaçak 1 kapalý, % 5 - % 50 1,0 % 1,0 % Maksimum inspirasyon 1-10 sn 1,0 sn 1,0 sn zamaný 2 Basýnç Farký 1-10 hpa 0,5 hpa 0,1 hpa Maksimum oksijen 3 kapalý, % 30 - % 100 1,0 % 0,3 % Min. Oksijen 3 kapalý, % 18 -% 90 1,0 % 0,3 % 1 yalnýzca çiftli hasta devresiyle uygulanabilir 2 yalnýzca PSV-mod ve spontan VCV modda kullanýlýr 3 O 2 sensör baðlý iken kullanýlýr] DAĞINIK ALARM EKRANINDA STANDART DEÐERLER Ekran parlaklýðý % 100 Ekran göstergesi STANDART Ses Düzeyi % 50 Ekran I:E I:E Kaçak kapalý Maks.ins.zamaný 4 s Basýnç farký 3,0 hpa Minimum oksijen kapalý Maksimum oksijen kapalý 28 Cihazın Tanımı

29 SERVİS EKRANI Servis ekraný cihazýn seri numarasý ve yazýlým versiyonu ile ilgili bilgi içermektedir. Ayrýca terapi saatleri, çalýþma saatleri ve solunum saatleri belirtilmektedir. Solunum saatleri MFK ya basarak menü idaresinde silinebilir. Alarm hafýzasýndan son 15 alarm okunabilir. Alarm anýnda okunan deðerler, Güncel Deðer göstergesinde görüntülenmektedir. Bu fonksiyon sadece Stand-by durumunda kullanýlabilir. Servis ekraný ayný zamanda yetkisi olan servis personeline CARAT II da çeþitli testler ve kalibrasyonlar yapmaya imkan tanýmaktadýr. Res. 8: Servis ekraný ANLIK DEÐERLER Anlýk deðerlerin göründüðü ekranda ventilasyon sýrasýnda basýnç,akým ve hacim dalgalanmalarýný eþ zamanlý gösterir. Dalgalanmalarýn akým pozisyonu ( ) oklarla gösterilir. Spontan inspirasyon ( ) okla sembolize edilir (Res. 9). Cihazın Tanımı 29

30 Res. 9: Anlýk deðerler ekraný PSV-Çiftli hasta devresi ile mod Res. 10: Anlýk deðerler ekraný PCV-Çiftli hasta devresi ile mod Res. 11: Anlýk deðerler ekraný PCV-Tekli hasta devresi ile mod 30 Cihazın Tanımı

31 Çok fonksiyonlu tuşa bir kez basarak geçerli ekranı dondurabilirsiniz. Çok fonksiyonlu tuşa tekrar basarak ise, gerçek zamanlı monitorizasyonu bir sonraki inspirasyonla birlikte başlatabilirsiniz. Dalgalanma dereceleri ve zaman ekseni deðiþtirilebilir. Dereceyi deðiþtirirken fonksiyon tuþu çevrilerek sembol seçilir ve onaylamak için fonksiyon tuþuna basýlýr. Maksimum deðer ve birim iþaretlenecektir. Fonksiyon tuþu çevrilerek dereceler deðiþtirilir ve görüntü yeniden yapýlanýr. Eðer derece küçük seçilirse dalgalar sýnýrlanmýþ deðerlerle gösterilir. Derece Çözünürlük Basınç 0 60 hpa 1,0 hpa 0 30 hpa 0,5 hpa Akım l/dak 5,0 l/dak l/dak 2,5 l/dak l/dak 1,25 l/dak Hacim 0 2,5 l 0,05 l 0 1,25 l 0,025 l 0 0,625 l 0,0125 l Zaman 0 12,5 s 0,05 s 0 25 s 0,1 s 0 50 s 0,2 s Cihazın Tanımı 31

32 CİHAZIN TEKNOLOJİSİ TEMEL MONTAJ CARAT II ventilatör aşağıdaki elemanlardan oluşur: Üfleyici Pnömatik blok Güç kaynağı (dahili batarya, düğmeli güç kaynağı) Güç idareci Kontrol Ünitesi (kontrol ve operasyon ünitesi) Harici arayüz Oksijen Giriþi Güç Kaynaðý V AC (-20 %, +10 %) Dahili Batarya Ventilatör Güç idaresi Kontrolcü/Ekran Sensörler / Valfler Üfleyici RS232 / Uzaktan Alarm Çiftli Hasta Devresi Eksalasyon Valf ile Tekli Hasta Devresi Manuel Parametre Giriþi PC Hemşire Çağrı Res. 12: Tüm sistemin diagramý 32 Cihazın Teknolojisi

33 Üfleyici Üfleyici ses absorbe kutusundadýr ve 250 l/min akýmda maksimum 50 hpa basýnç verebilir. Cihazýn içinde havanýn geçtiði yerlerde üfleyici havanýn ince ve kalýn filtrelerden olaþan filtre kasetinden geçerek süzülmesini saðlar. Güç Ýdaresi Güç idaresi çalýþma voltajýnýn seçilmesine izin verir. (DC veya batarya). Motor akým deðeri ayarlanan basýnç ve akýma baðlýdýr. Dahili batarya için þarj akýmý 1 A batarya þarj akýmýyla limitlenir. Güç idaresi batarya veya harici güç kaynaðýnýn çalýþmasý ile akýmýn gösterilmesi için amaçlanmýþtýr. Ayrýca, dahili bataryanýn kapasitesini belirler. Bataryanýn bilgileri gösterge için transfer olur. Güç Kaynaðý Güç AC/DC düðmeli güç kaynaðý ünitesi (PCM120 PS24 ya SNP-A129-M) veya dahili batarya ile de karþýlanabilir. Düðmeli güç kaynaðý ünitesinin aralýðý V AC (-20 %, +10 %), 50/60 Hz dir. Çıkış gerilimi 24 V / 5 A dır. Dahili akü 28,8 V gerilimli ve 2,25 Ah kapasiteli lityum iyon aküdür. Ayrýca AKKUPACK CARAT güç kaynaðý olarak kullanýlabilir (Bu konuda yetkili satıcınıza danışınız). Cihazın Teknolojisi 33

34 Pnömatik blok Pnömatik blok çiftli ve tekli hasta devreleri ile baðlanýr ve aþaðýdaki ünitelerden oluþur: Akým sensörü, kontrol valfi ve standart tüp baðlantýsý ile inspirasyon ünitesi (M 22) Basýnç baðlantý portu (ø = 3.5 mm) Baðlantý valf kontrolü (SMM 02). Akým sensörü ve tüp baðlantý portu ile ekspirasyon ünitesi (FM 22) Valf ve otomatik kontrol baðlantýsý dahil oksijen bloðu ile oksijen kaynaðý Pnömatik inspirasyon ve ekspirasyon valfi ve orantýlý valf ile valf kontrol Oksijen çıkıþı Kontrol ünitesi Oksijen Bağlantı Portu Mekanik Valf Oksijen Valf Hava giriþi Üfleyici Valfmembran 1 Akım Sensörü 1 Inspirasyon Baðlantı Hortumu Basınç Sensörü 1 Ölçüm Tüp Baðlantısı Hava çıkıþı Orantılı Valf Valfmembran 2 Basınç Sensörü 2 Akım Sensörü 2 Mekanik Valf Kontrol Tüp Baðlantısı Ekspirasyon Baðlantı Hortumu Res. 13: Pnömatik blok diagramý 34 Cihazın Teknolojisi

35 Kontrol Ünitesi (kontrol ve operasyon ünitesi) Kontrol ünitesi üfleyici ve valfi ventilasyon mod ayarlarýna göre kontrol eder. Ayrýca kontrol ünitesi alarmlarýn yerinin bulunmasýný saðlar. Ýlave olarak kontrol ünitesi çalýþma kontroleri ve güç idaresi ile veri deðiþimini saðlar. Çalýþma ünitesini kullanarak ventilasyon modlarý seçilebilir ve görüntülenebilir. Ayrýca çalýþma ünitesi ventilasyon parametrelerinin girilmesini saðlar ve LCD ekranda görünür. Ventilasyon çalýþma ünitesi ile baþlar. Ayarlanan ventilasyon parametreleri ve alarmlar kaydedilir ve alarmlar LED ekranda gözükür. Çalýþma, zamanýn gösterilmesini saðlar. Ayrýca harici RS232 arayüz ve seri arayüz kontroller ile kumanda alarmlarý arasýnda baðlantý saðlar. Monokrom ekran 1/4 VGA, boyutlar 320 x 240 mm in. Arayüz Sistem seri arayüz ile PC yazýlým CaratControl yazýlýmýn güncellenmesine izin verir. Ayrýca port ile kumanda alarm kutusu veya hemþire aramayý saðlar. Cihazın Teknolojisi 35

36 FONKSİYONEL ANLATIM CARAT II nin çalýþma prensibi, ventilatör kontrol mekanizmasýna dayanýr ve bu mekanizma kapalý kontrol döngüsünde, üfleyicinin kapasitesini ve terapi için gerekli hava çýkýþýný ayarlar. Üfleyici çýkýþý havayolu basýncý sinyalleri ve inspirasyon akým sinyali ile kontrol edilir. Sistem baþlatma Sistem baþladýðýnda parametreler hafýzadan okunur (EEPROM) ve doðruluk için kontrol edilir. Ayrýca, basýnç ve akým sensörleri akustik sinyal jeneratörüyle test edilir. Hata bulma kaydedilir. Kalibrasyon datalarý EEPROM dan indirilir ve doðruluk için kontrol edilir. Eðer baðlantýlýysa oksijen sensör çevresel havaya karþý kalibre edilir. Parametrelerin ölçümü Sistemin analog ölçüm deðerleri okunur ve deðerlendirilir. Hedef deðerler ayarlanan parametreler ve ventilasyon modlarý temel alýnarak hesaplanýr. Daha sonra hedef deðerler dijital-analog çevirici (DAC) ile motor kontrole transfer olur. Yaklaþýk basýnç ve valf kontrol basýncý inspirasyon ve ekspirasyon akýmlarýyla ölçülür (yalnýzca çiftli hasta devresinde). Bu veriyle inspirasyon ve ekspirasyon deðerleri ve frekans hesaplanýr (yalnýzca çiftli hasta devresinde). Ayrýca hasta akýmý kaçak akýmlarda hesaplanarak bulunur. Eðer oksijen sensörü takýlý ise oksijen inspirasyon havasýndaki FiO2 ölçümünü de içerir. Basýnç ve akým sensörleri hastanýn spontan solunumu, ilk hassasiyet ve maske kaçaklarýný tolare ederek bulur. Tetikleme hassasiyeti eklenir. Bununla birlikte inspirasyon için tekli hasta devresinde basýnç hassasiyeti ve çiftli hasta devresinde, akým hassasiyeti kullanýlýr. Ekspirasyon hassasiyeti daima akým hassasiyetidir ve maksimum inspirasyon akým yüzdesi olarak ayarlanýr. 36 Cihazın Teknolojisi

37 Alarmlar Alarm koþullarý sürekli kontrol edilir. Alarm Akustik ve görsel sinyal ile gösterilir. Alarm durumu elendiði zaman akustik sinyal kapatýlýr, görsel alarm ekranda gösterilmeye devam eder. Bu sýrada alarm sebebi, cihaz ayarlarý, alarm saati ve alarm anýndaki güncel ölçüm deðerleri kaydedilmektedir. Ayrýca basýnç ve akým dalgalarý 1 dakika önceden 1 dakika sonraya kadar ekranda gösterilir. Yüksek öncelikli uzaktan kumanda alarm fonksiyonu ve harici alarmalar da ayný þekilde gösterilir. Elektrik kesintisinde çalışma Elektrik kesintilerinde mutlaka akü kapasite göstergesini gözlemleyin ve bir alternatif güç kaynağını hazır bulundurun. Akü kapasite göstergesine ait ayrıntılı bilgiyi sayfa 79 de bulabilirsiniz. Elektrik kesintisi nedeniyle akım beslemesi kesildiğinde cihaz dahili akü tarafından akımla beslenir. Dahili akü beslemesine geçiş bir alarm sesi ve Akülü işletme metin göstergesi ile bildirilir. Ayrıca Alarm LED i ve Dahili akım beslemesi LED i yanar. Alarm tuşuna basıldığında alarm sesi kapatılır ve metin göstergesi tarih ve saat göstergesine dönüşür. Şebeke gerilimi tekrar geldiğinde cihaz akım şebekesi üzerinden beslenir ve akü şarj olur. Dahili akım beslemesi LED i söner Harici akım beslemesi LED i yanar. Cihazın Teknolojisi 37

38 VENTİLASYON MODLARI PCV MODU PCV - Pressure Controlled Ventilation Basınç Kontrol Ventilasyon/Basınç kontrollü veya Basınç Kontrollü asiste ventilasyon Basınç kontrollü ventilasyon Bu ventilasyon modunda, ventilasyon cihaz tarafýndan kontrol edilir. Hastanýn spontan solunumu yoktur. Ýnspirasyon hassasiyeti OFF ise kontrollü ventilasyon saðlanýr.ventilatör periyodu temel olarak ayarlanan frekansa I:E oranýna baðlýdýr. Ýnspirasyon basýncý (IPAP) son ekspirasyon basýncý kadar tanýmlanýr (PEEP). Yükselme basýncý akým dalgalanmasý ve rampa ayarlanarak seçilir. Ýnspirasyon hacmi otomatik olarak akciðer kondisyonuna göre ayarlanýr. Minumum hacim deðerine ulaþýlamýyorsa ulaþmak için ilave basýnç kadar IPAP basýncý üzerine eklenir. (IPAP + ilave basýnç) Basýnç Kontrollü Asiste Ventilasyon Ventilasyon parametreleri, basýnç kontrollü asiste ventilasyon kontrollü ventilasyona eþittir. Ýnspirasyon hassasiyeti ayarlanýr bununla beraber inspirasyon eforuyla hastanýn ekspirasyonu durabilir, ve bir sonraki inspirasyon evresinden baþlar. Kontrollü ventilasyon sýrasýnda ilave olan solunum yükü yalnýzca cihaz tarafýndan kontrol edilir. Ýnspirasyon süresi tanýmlanmýþtýr. Hasta yalnýzca kendi solunum eforuyla ekspirasyon süresini kýsaltabilir, frekans oraný ayarý yükseltilebilir. PCV modda, alarm parametreleri için maksimum ve minimum deðerler maksimum frekans kadar ayarlanabilir. Asiste ventilasyon modunda maksimum frekansýn tanýmlanmasý önemlidir çünkü hastanýn kendi solunumuyla frekans yükselebilir. 38 Ventilasyon Modları