GİRİT VE KIBRIS: KADER BİRLİĞİNE DOĞRU MU?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİT VE KIBRIS: KADER BİRLİĞİNE DOĞRU MU?"

Transkript

1 GİRİT VE KIBRIS: KADER BİRLİĞİNE DOĞRU MU? Ahmet Gürkan ATAY BÜSAM Kıbrıs Uzmanı Uzunca zamandır aydınların, diplomatların, siyasetçi ve akademisyenlerin Kıbrıs konusunda dikkat çekmeye çalıştıkları konu, Girit in Osmanlı elinden çıkışıyla Kıbrıs ta yaşanan gelişmelerin benzerlik göstermesidir. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş ın ise bu konu üzerine yazılmış bir kitabı mevcuttur. Fatih in İstanbul u fethinden sonra sistematik bir şekilde Ege Adalarını da alması, önce Girit ve ardından Kıbrıs ın fethini gerekli kılmıştır yılında Osmanlı nın hâkimiyetine giren Girit, 1571 yılında Kıbrıs ın da alınmasıyla, Osmanlı devletine Akdeniz ticaret yolunun güvenliğinin sağlanmasında önemli bir kazanç sağlamıştır. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi sözünde de tarihten ders almanın önemini işaret ettiği gibi Girit in kaybedilişinden ve yaşanılan süreçlerden ders almazsak Kıbrıs davasının hüsranla son bulacağı hepimizce aşikârdır. Girit te yaşanılanlarla Kıbrıs ta meydana gelmiş ve yaşanmakta olan süreçleri karşılaştıracak olursak uygulanan yöntem konusuna değinerek başlamak doğru olacaktır. Girit ve Kıbrıs ta Enosis i gerçekleştirmek amacı ile başvurulan yöntem aynıdır. Bu yöntemin esası tedhiş hareketleri ile yıldırma ve Avrupalı büyük devletlerin desteğinin sağlanmasıdır. Her iki ada da öncelikle Osmanlı nın ve Anadolu nun güvenliği ardından da Ticaret yolları, dolayısıyla Akdeniz in kontrolü açısından son derece stratejik bir öneme sahiptir. Bu iki ada, Rum tezine göre Megali İdea kapsamında ENOSİS gerçekleştirilerek Büyük Yunanistan Projesinde bir basamak teşkil edeceğine inanılmıştır. Bununla beraber Girit ve Kıbrıs üstünde başlatılan Megali İdea ve Enosis kampanyalarının ardında Rum Ortodoks Kilisesi ve Yunanistan vardır Westfalia ve 1789 Fransız İhtilalinin doğurduğu önemli sonuçlardan biri olan milliyetçilik ve ulus devlet olgusu, Osmanlı tebaası içinde de ciddi kıpırdanmalar yaratmıştır yılında Yunan şairi Rigas Ferreras tarafından Bükreş te çizilen ilk Büyük Yunanistan haritası, 1796 yılında İngilizlerin yardımıyla Viyana da yayınlanmıştır. Bunu takiben 1814 yılında Rus Çarı I. Aleksandra, yaveri Aleksandra İpsilantis e Odesa kentinde Filike Eterya isimli örgütü kurdurtmuştur. Bu örgütün amacı Yunanistan ın bağımsızlığını sağlamak ve Megali İdea haritası içindeki hedefleri gerçekleştirmekti. Örgüt ilk hedefine 1821 de Yunan isyanı, 1822 bağımsızlık bildirgesi, 1829 Edirne Anlaşması ndan sonra 1830 yılında Yunanistan ın tam bağımsızlığını kazanmasıyla ulaştı. Filike Eterya nın yapmış olduğu Yunan milliyetçiliği çalışmaları ve isyan hazırlıkları, Kıbrıs adasındaki Rumlar arasında da görülmüş ve 1821 yılında isyan hazırlıklarını tamamlayan Rumların son anda bir ihbar neticesinde emellerine ulaşamadan son bulmuştur ve 1841 yıllarında da Filike Eterya nın yoğun

2 faaliyetleri neticesinde Girit te de isyanlar baş göstermiş ancak Rusya, Fransa ve bilhassa İngiltere nin yoğun baskıları neticesinde 1867 yılında genel af uygulaması yapılmış, bu aftan memnun olmayan Avrupa nın baskısıyla bir takım ıslahat çalışmaları yapılmış ancak Girit te süregelen İsyan ve huzursuzluğun önüne geçilememiştir Girit ayaklanması üzerine Fransa, Girit için Plebisit önermiş ve Rusya ile birlikte Girit in Yunanistan ile birleşmesine destek vermişlerdir. Aradan yaklaşık 80 yıl geçtikten sonra Rum Ortodoks kilisesi, Enosis için adada bir plebisit düzenlenmesi fikrini ortaya atmış, İngiliz Sömürge Yönetimi buna karşı çıkınca, 15 Ocak 1950 de tek başına ENOSİS Plebisiti düzenlenmiş ve Rum toplumunun %96 sının ENOSİS isteğini ilan etmişlerdir. Rum Papaz Makarios un girişimleri ve Rum Komünist Partisi AKEL in desteğiyle yapılan bu plebisit in arkasında, Yunan Askeri Radyosu nun 16 Aralık 1949 tarihli yayınında duyurmasıyla doğrudan Yunanistan ın olduğunu öğreniyoruz yılında Avrupalı devletlerin baskılarıyla Osmanlı devleti, Girit e Otonom bir statü vermeyi kabul etti. Bu kapsamda siyasi, sosyal ve ekonomik reformlar getirildi. Fakat bu reformları yeterli görmeyen Giritli Rumlar 1878 de yeniden ayaklandı ve daha geniş yetkiler ve haklar istediler. Berlin konferansında Osmanlı Devleti Girit e geniş özerklik verilmesini kabul etmişti. Mevcut durumdan rahatsızlık duydukları iddiasıyla 1889 da yeniden ayaklanan Girit li Rumlar, Enosis i ilan etmiş fakat Yunanistan askeri ve diplomatik yönden buna hazır olmadığı gerekçesiyle gerekli girişimlerde bulunmamış, Osmanlı Devleti ise yeni tavizlerle olayı geçiştirmiştir. Yunanistan ın Bağımsızlığı kazanması ve Avrupa Devletlerinden gördükleri büyük destek, Yunan milliyetçilerine cesaret vermiş ve Megali İdea ya olan inancı güçlendirmiştir. Ve akabinde 1894 yılında Atina'da Yunan ordusu içinde Etniki Eterya örgütü kurulmuştur. Aslında Etniki Eterya, Filiki Eterya nın isim ve hedef değiştirmiş halinden başka bir şey değildi yılına gelindiğinde ise Girit isyanı en kanlı ve sıcak günlerini yaşamaktaydı. Girit te meydana gelen bu gelişmeler neticesinde Sultan II. Abdülhamit in kararıyla Osmanlı-Yunan savaşı başlamış ancak Osmanlı nın kesin galibiyeti ile sonuçlanan savaş Avrupa nın baskısıyla olması gereken sonuçları doğurmamıştır. Osmanlı, Avrupa nın baskısıyla savaşı durdurmak zorunda kalmış ve Yunanistan, Osmanlıya tazminat vermek suretiyle batı tarafından en az zararla kurtarılmıştır. Bu savaşın sonucu tarihsel anlamda iki olguyu gün ışığına çıkarmıştır: 1. Türkler, Harp alanındaki kazançlarını masada kaybetmektedirler. 2. Yunanistan ın Rusya kadar iştahı ama İsviçre kadar imkânı vardır. Nitekim 1897 yılında Osmanlı Devleti, adanın özerkliğini ve Hristiyan vali idaresini kabul etti yılında verilen nota ile Osmanlı devleti, ada genelinde bulunan askerini geri çekmiş ve 1899 yılında Venizelos tarafından hazırlanan Anayasa taslağının Girit Kurucu Meclisi tarafından kabul edilmesiyle Girit bağımsızlığını ilan etmiştir.1908 yılında da meclisin aldığı bir kararla Girit, Yunanistan a bağlandığını ilan etmiştir yılında Girit in kesin statüsü çözümlenmeden korumacı Avrupa devletleri bütün askerlerini adadan çekmiş ve ada da Yunan Bayrakları dalgalanmaya başlamıştı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti askeri müdahalede bulunacağını Avrupalı

3 devletlere bildirince Avrupalı devletler yeniden denizcilerini ada ya çıkarmak durumunda kaldılar. Ayrıca Osmanlı Devleti ve Yunanistan a savaş başlatmamaları yönünde uyarılarda da bulundular. Ardından taraflar arasındaki Girit ve Makedonya ihtilafının bir Türk-Yunan ihtilafı değil, Avrupa nın kendi meselesi olduğunu ilan ettiler. Girit te olduğu gibi Kıbrıs ta da Rumlar, bağımsızlığı ENOSİS için bir sıçrama tahtası olarak görmüşlerdir. Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde 1963 Rum terörü sonrası 1964 yılında adaya gelen BM Barış gücü askerleri (UNFICYP), Rumların ada üzerindeki hâkimiyetlerini yayma ve sürdürme faaliyetlerine yardım etmiş, nihayetinde Kıbrıs bir Türk-Rum sorunundan ziyade BM nin ardından da AB nin sorunu olduğu dillendirilmeye başlanmıştır. Avrupa Birliği, GKRY yi AB üyesi yaparak sorunu sahiplenmiş, ada üzerinde hak iddia eder hale gelmiştir. Bugün Kıbrıs taki Rumlar, AB Yetkilileri ve Yunanistan tarafından TSK nin adadan çıkarılmak istenmesinin ardında yatan gerçekte budur. Megali İdea temelinde, Rum Ortodoks Kilisesi önderliğinde ve Etniki Eterya taşeronluğunda Teselya, İyonya, Epir ve Girit ard arda Osmanlı Devleti nden koparılıp, Bizans topraklarını esaretten kurtarıp Büyük Yunanistan ı kurma emelini sırasıyla gerçekleştirmesi ve bir sonraki adımın Kıbrıs olarak belirlenmesi, Kıbrıs ta Megali İdea nın temsilcisi olan Rum Kilisesi ve Rum liderler zihninde, Girit te Etniki Eterya nın uyguladığı yöntemlerle Kıbrıs ın da Yunanistan a bağlanacağı üzerine bir takım inanç ve hayallere kapılmalarını doğurmuştur. Zaten kilise ve okullarda Rum çocukları ve gençleri Megali idea doğrultusunda yetiştirilmekteydi. Filike Eterya ardından Etniki Eterya isimli örgütler vasıtasıyla Yunanistan da ve Girit te yaşanan birçok hareketlilik Kıbrıs ı doğrudan etkilemiştir. Bu örgütlerin Kıbrıs a yansıması ileride oluşacak EOKA örgütününde temellerini oluşturmuştur. Türklere ve Müslümanlara yönelik vahşi soykırım duygularının kurumsallaşmış bir bütünü olan bu terör örgütleri bugün dahi varlıklarını başka isimlerde ya da aynen sürdürmektedirler. Kıbrıslı Rumlar, 1960 Kıbrıs Cumhuriyetini, Girit örneğindeki gibi ENOSİS e giden yolda büyük bir gelişme olarak değerlendirip, Geniş Özerklik olarak yorumlamışlardır. Girit, Özerkliğini kazandığında ayrı parası, pulu, bayrağı ve polisi vardı. Kıbrıs ta 1960 Cumhuriyeti kurulduğunda ayrı parası, pulu, polisi, bayrağı, Türklerle ortak bir meclis ve hükümeti vardı. Ancak Girit nasıl Özerk yönetimden ENOSİS e ulaşmışsa, Kıbrıs Rumları da aynı yöntemlerle bağımsız Cumhuriyeti bir basamak olarak kullanıp, Yunanistan la birleşmek için ortak devleti yıktılar. Girit in benzeri Tedhiş ve soykırım eylemleriyle Türklere ada üzerinde yaşam alanı bırakmamak için türlü barbarlıklarda bulundular. Uluslar arası raporlara da yansıdığı üzere Girit ve Kıbrıs ta Müslüman Türklere soykırım yapıp Megali İdea yı gerçekleştirecek silah ve teçhizat Yunanistan dan gönderilmiştir. Avrupa devletleri, bu iki ada üzerinde Rum Ortodoks kilisesi rehberliğinde taşeron terör örgütlerince Müslüman Türklere karşı yaptırılan soykırıma sempati ile bakmışlardır. Bununla beraber Osmanlı askerinin adadan ayrılmasıyla Girit in Yunanlaştırılma süreci hızlanmış ve sonuçlanmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Girit önce özerkliğini, ardından bağımsızlığını kazanmış daha sonra ise Yunanistan a ilhak etmiştir. Kıbrıs ta ise bu süreç Ada

4 Yönetimi, Osmanlı Devleti nden İngiliz İdaresine geçmiş, daha sonra ada da yaşayan Rumların ENOSİS isteği ile baş edemeyen İngilizler soruna Türkiye nin de müdahil olmasını sağlamış ve dolayısıyla Anavatanların garantörlüğünde bağımsızlıktan ziyade özerklik verilerek Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Etniki Eterya nın Girit te Müslüman Türklere yaptığı OZMOSİS i, Cumhuriyetin kuruluşunun henüz üçüncü yılında Kıbrıs ta Rumlar yapmaya başlamıştır. Girit isyanında Osmanlı ya baskı yapan Rusya-İngiltere-Fransa dan farklı olarak bu sefer sahneye ABD çıkmıştır. Girit isyanında Girit te uygulanan enosis eylemleri, Girit teki Rum çetecilerin Müslüman Türk halkına karşı giriştiği yıldırma ve öldürme hareketleri, Türk mal ve mülkünü yakma, yıkma, yağma etme eylemleri Kıbrıs Rumlarını benzer girişimler için cesaretlendirmiştir. Kıbrıs ta Türkleri yıldırma hareketleri 1894 yılından itibaren başlamış ve döneminde had safhaya çıkmış, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Uluslar arası anlaşmalardan doğan kanuni yetkiyle yapmış olduğu müdahaleyle ada da sükûnet ve huzur temin edilmiştir. Avrupa nın yaramaz çocuğu Yunanistan büyümüş Kıbrıs lı Rumları desteklemekteydi. Avrupa devletleri ise dolaylı olarak bu vahşete seyirci kaldı. Bilhassa BM Barış kuvvetleri Türklere yapılmakta olan soykırıma tepkisiz kalıp, seyretmekle yetindi te ikinci bir Girit vakası yaşanmaması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin ada üzerinde görünmesi ve çıkarma yapma niyeti Büyük müttefikimiz(!) ABD tarafından engellendiği gibi, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs arasına ABD Deniz Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz deki Donanma gücü meşhur 6.Filo yerleştirilip, Türkiye nin olası bir askeri seçeneği düşünmesi engellenecekti. Ta ki Yunan subaylarının ada da ihtilal yapması ve Türkiye yi Garantör devlet hakkını da kullanaraktan uluslararası kamuoyunun desteğinde adaya çıkarma yapmasına haklı bir neden oluşana kadar. Yunan Yüksek Mahkemesi de Türkiye Cumhuriyeti nin 1974 Askeri Barış Harekâtı nı haklı çıkaracak kararlar almış ve Türk Barış Müdahalesini desteklemiştir. Fakat uluslararası kamuoyu Türkiye nin adaya müdahale ederek, Adayı iki homojen topluma bölmesi ve daha yaşanır kılmasını beklemiyor ve emperyalistçe bir tutum olarak değerlendiriyordu. Tabii ki bu tarz düşünce ve söylemi doğuran neden ise ada nın stratejik ve jeopolitik konumundan Türklerin faydalanmasının ve bunu kullanacak egemenlik hakkına sahip olmasının hiçbir uluslar arası güç tarafından istenmemesiydi. Bunun asıl nedenlerinden biri Türklerin devlet kurma ve imparatorluk yönetme geleneğinin gelişmiş olması ve İmparatorluk mirası topraklarını bilinçaltından çıkarmamış olmasıydı. Girit ile Kıbrıs arasındaki bir diğer önemli benzerlik bazı yazarlar ve sözde aydınlar tarafından önemsizleştirilmeye çalışılsa da Avrupa nın Egemen Devletleri, Osmanlı Devletine nota vererek Girit ten askerini çekmesi sağlamış ve takip eden süreçte Türk soykırımına dolaylı destek verip Girit te Rum bağımsızlığını sağlamışlarken, Türk askeri barışı sağlamak amacıyla Kıbrıs a çıkmış ve barışın teminatı olarak Kıbrıs a yerleşmiş bulunmaktadır. Bugün geçmişte olduğu gibi Rum- Yunan ve genel olarak Batı nın isteği ada da işgalci olarak addedilen Türk askerinin adadan çekilmesidir. Fakat bugün Ada da bulunan İngiltere nin egemenliğindeki Dikelya ve Agratur üsleri İngiltere ile beraber ABD tarafından da kullanılmaktadır.

5 Kıbrıslı Rumlar ile Yunanistan ın yapmış olduğu Askeri anlaşmalar neticesinde Yunanistan da adayı askeri anlamda kullanabilmektedir. Bunun yanında Fransa da 2006 yılından itibaren Rum kesiminde askeri üsleri kullanmaya başlamıştır. Bu şartlar altında Kıbrıs Türk tarafından Türk askerinin çekilmesini istemek ve bunun için uluslararası kamuoyu yaratmaya çalışmak, olsa olsa önce OZMOSİS akabinde ENOSİS i gerçekleştirme amacına yönelik bir taviz koparma politikasından başka bir şey olmayacaktır. Kıbrıs ta meydana gelen 1931 Kıbrıs lı Rumların isyanı, EOKA Terörü, Türk Toplumunu imha eylemleri ve Akritas planı Girit teki Rum uygulamalarının birer örneğini teşkil etmektedir. Son bir örnek ile yazımı sonuca bağlamak istiyorum yılında Girit Meclis Başkanı Rum Mişalyadoki nin dört büyüklerin (Rusya, Fransa, İngiltere, İtalya) temsilcilerine: Biz Girit Türklerine eşit haklar vermeye hiçbir zaman yanaşmayacağız. Maksadımız onları mahvetmek veya Rumlaştırmaktır. Kıbrıs Rum liderliğinin de gerek ada daki Türk askerleri ve Türkiye nin garantörlüğü için gerekse şuan da Talat-Hristofyas arasında görüşülmekte olan ve kurulabilecek bir Türk-Rum Ortak Devletindeki toplumlar arası eşitlik için Türk Tezi aleyhine beyanatlar verilirken bir yandan da AB nin desteğinde Türkiye ye baskı yapılmaya çalışılmaktadır. GKRY Başkanı Hristofyas ın: Türkiye Kıbrıslılar'ı rahat bıraksın, Kıbrıs Cumhuriyeti nin bir kısmını işgal eden bir ülkenin BMGK üyeliğine karşıyız, ancak önlemek de mümkün olmadı, Çağdaş bir ülkede garantörlüklere gerek yok, Sorunun çözümü AB temelinde birleşmeden geçmektedir, Türklerin çoğu Kıbrıs tan gidecek türünden vermiş olduğu demeçlerde görüldüğü üzere iki asırdan fazla geçen zaman süresinde enosis saplantısındaki Rum liderlerde bir değişme yok. Dün Girit için söylenenler bugün Kıbrıs için zikredilmektedir. Girit te isyanlar tavizleri, tavizler özerkliği, özerklik terörle ve yabancı desteğiyle birleşip ENOSİS i doğurmuştur. Bugün Kıbrıs ta ENOSİS önündeki tek engel KKTC nin varlığıdır. Rum-Yunan ikilisinin oyunları ve kendilerine asla güvenilmemesi gereken emperyalist güçlerin desteğiyle Kıbrıs adasında Rumların ENOSİS emelinin bir basamağı olan KKTC nin ortadan kaldırılması operasyonu hızla devam etmektedir. Osmanlı nın verdiği her tavizin yenilgiyi de beraberinde getirdiği de unutulmamalıdır. Devletlerarası ilişkilerde sorunları çözmek adına devamlı iyimser ve tavizkar olmak, sorunu çıkmaza yada aleyhine sonuçlanacak bir yola sokmaktan ileriye gitmeyecektir. Girit sorununda da uluslararası baskılar neticesinde taviz verildiği bilinmektedir. Kıbrıs ta ise Rauf Denktaş Tıpkı 1919 da Anadolu Türk Kurtuluş savaşını başlatan Mustafa Kemal gibi yıllarca ada da yaşayan Türklerin güvenliklerinden ve hürriyetlerinden başka bir şey istememiştir. Ancak Denktaş, Çözüm İstemeyen veya Çözümün Karşısındaki Büyük Engel olarak suçlanmıştır. Acı olanı ise bunu yapan ya da destekleyenlerin bir kısmının içimizdeki kandırılmış yada gözleri bir şekilde boyanmış siyasetçilerimizin, aydınlarımızın yapıyor olmasıdır. Ancak unutulmamalı ki tarih, onu unutanlara kendisini çok acı bir şekilde hatırlatmıştır.

6 Sonuç itibariyle Girit ile Kıbrıs arasında süreç ve sonuç açısından bir ilişki kurmak mümkündür. Kıbrıs ta önce Türklerin haklarından soyutlanması ve ardından ellerindeki toprakların alınıp mülkiyet hakkından da arındırılması gelişmeleri yaşanmaktadır. Gelişen bu süreçlerin yapılacak basit bir araştırma neticesinde Girit te de yaşandığı görülecektir. Stratejik bütünün birer parçası konumundaki bu iki ada, kader birliğine doğru her geçen gün biraz daha ilerlemektedirler. YARARLANILAN KAYNAKLAR: Prof. Dr. Derviş MANİZADE, Kıbrıs Dün, Bugün, Yarın, İstanbul, 1975 Ahmet C. GAZİOĞLU, Enosis Çemberinde Türkler, Lefkoşa, 2000 Emete GÖZÜGÜZELLİ, Vurun Kahpe Kıbrıs a, İstanbul, 2008 Rauf R. DENKTAŞ, Kıbrıs Girit Olmasın, İstanbul, 2004

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ Rapor No: 138, Aralık 2012 BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ UNITY OR PYD POWER PLAY? SYRIAN KURDISH DYNAMICS AFTER THE ERBIL AGREEMENT Ortadoğu Stratejik

Detaylı

PKK/KCK nın Bağımsızlık Hedefi, Çözüm Süreci ve Kendi Kaderini Tayin Hakkı

PKK/KCK nın Bağımsızlık Hedefi, Çözüm Süreci ve Kendi Kaderini Tayin Hakkı PKK/KCK nın Bağımsızlık Hedefi, Çözüm Süreci ve Kendi Kaderini Tayin Hakkı Vakkas Bilsin Türkiye, 2012 yılı sonunda terör örgütü PKK/KCK nın silah bırakması amacıyla başlatıldığı ilan edilen çözüm süreciyle

Detaylı

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ 1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ ÖZET Muharrem DÖRDÜNCÜ * Osmanlı Devleti 1453 yılında İstanbul un fethini takiben Karadeniz çevresini kendi hakimiyetine

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Editör: R. Kutay KARACA ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Yazarlar: Özgür KÖRPE Uğur Yasin ASAL Tarık Çağrı ORUÇ Bengü TÜRK Cansın ÖZEL Ayla YİĞİTEL Ahmet YAVAŞ İstanbul, 2013 BİLGESAM YAYINLARI

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!..

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. CHP Altındağ İlçe Başkanlığı Dr. Ahmet SALTIK ADD Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı profsaltik@gmail.com, www.ahmetsaltik.net 03 Mayıs 2013 / ANKARA 03.05.2013

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası

Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası 223-250 Güvenlik Kültürü ve Türk Dış Politikası Tarık Oğuzlu Öz Bu makale Türk dış politikasında güvenlik kültürünün etkilerini inceliyor. Bunu yaparken güvenlik kültürünü dış politika yapıcılarının tercih

Detaylı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı Kasım 2006 Sayı: 2 Türkiye ve AB de enerji politikalarında yeni açılımlara doğru Seda Köknel TESEV Dış Politika Programı AB Bülteni Editörü Tren kazasına giden yolda Kıbrıs sorunu s. 4-5 Sylvia Tiryaki,

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ SOMALİ: BİR ULUSUN YOK OLUŞU VE TÜRKİYE NİN İNSANİ YARDIM GİRİŞİMİ

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ SOMALİ: BİR ULUSUN YOK OLUŞU VE TÜRKİYE NİN İNSANİ YARDIM GİRİŞİMİ SOMALİ: BİR ULUSUN YOK OLUŞU VE TÜRKİYE NİN İNSANİ YARDIM GİRİŞİMİ SOMALIA: A NATION S PERIL AND TURKEY S HUMANITARIAN AID CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES SOMALİ: BİR ULUSUN YOK OLUŞU VE TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI IMPR RAPOR NO: 9 2011 TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER Rapor No: 167, Eylül 2013 MISIR DA SON DÖNEMDE ÖNDE GELEN LAİK-LİBERAL-SOLCU HAREKETLER PROMINENT SECULAR-LIBERAL-LEFTIST MOVEMENTS IN EGYPT IN THE RECENT PERIOD ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı