İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre görevleri; İmar Yönetmeliği, Yüksek Yapılar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları gibi gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve mevcut yönetmeliklere yeni ilaveler veya düzenlemeler yapmak, Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin uygulamalarına esas olmak üzere otopark bölge sınırları ile bedellerini saptamak, otopark bölge sınırlarını ve bedellerini güncelleştirmek, Büyükşehir bütünündeki İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinde inşa edilecek yüksek yapılar için, Yüksek Yapılar Yönetmeliğinin 1.08 maddesi gereğince oluşturulan İnceleme Kurulunu toplayıp alınan kararları talep sahibine, Belediyesine ve ilgili meslek odalarına bildirmek, Yasanın 11 maddesi doğrultusunda imar denetimleri yapmak, İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulamasını denetlemek, tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek. YETKİ VE SORUMLULUĞU; Büyükşehir Belediyesine bağlı 19 İlçe ve 38 İlk Kademe Belediyesinin İmar Mevzuatına ilişkin işlemlerini ve uygulamalarını denetlemek, denetim sonucunda eksikliklerin giderilmesi için yetki kullanmak, İmar Mevzuatına ilişkin gerekli yönetmelikleri hazırlamak, imar uygulamalarına ilişkin sorunları değerlendirmek, görüş oluşturmak, uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı kararlar almak YILI FAALİYETLERİ GELEN GİDEN EVRAK DURUMU; 2426 adet kayıtlı evrak üzerinde değerlendirme yapılmış, bunlardan 2414 adedi sonuçlandırılmış olup, 12 adedinin işlemleri sürdürülmektedir. İlçe Belediyelerden intikal eden 573 evrak, Müdürlükler arası yazışmalarda 756 evrak, Vatandaş şikayetini ve talebini içeren 326 evrak, Resmi Kurumların talebini içeren 443 evrak cevaplandırılmıştır. Resen teknik, 112 adet evrak işlem görmüştür, Resen idari, 204 adet evrak işlem görmüştür. 301

2 İNCELEME KURULU ÇALIŞMALARI; Yüksek Yapılar Yönetmeliğinin 1.08 maddesi gereğince oluşturulan İnceleme Kurulunda ; Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 193 pafta, 1227 ada, 40 parselinde kayıtlı arsa üzerinde yapılacak olan yüksek yapıya ön olur verilmesi talebi; İnceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin proje ve mühendislik raporlarında tespit edilen eksiklikler nedeniyle, ön olur talebi uygun görülmemiş, eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılan ikinci başvuru sonucunda; İnceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda tekrar incelenerek hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Daha önce ön olur verilen; İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 140 pafta, 1138 ada, 19 parselde inşa edilen yüksek yapı için uygunluk belgesi talebi; İnceleme Kurulu tarafından proje ve mühendislik raporlarına göre; 08.Mayıs.2006 tarihinde mahallinde incelenerek hazırlanan yapı kullanma iznine esas uygunluk belgesi ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi,400 plan, 7648 ada, 14 parselde yer alan ve tarihinde ön olur alınarak yapılan yüksek yapının çatı katında bulunan; havalandırma tesisatı, asansör kulesi, bacalar ve su depolarının gizlenebilmesi için, önerilen çatı düzenlemesine ilişkin tadilata Ön Olur belgesi verilmesi talebi; İnceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre ve tarihli toplantılarında değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin proje ve mühendislik raporlarında tespit edilen eksiklikler nedeniyle, ön olur talebi uygun görülmemiştir. Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi ve tapunun 23M-IIA pafta, 1028 ada, 13 parselinde kayıtlı arsa üzerinde yapılacak olan yüksek yapıya ön olur verilmesi talebi; İnceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre ve tarihli toplantılarda değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin proje ve mühendislik raporlarında tespit edilen eksiklikler nedeniyle, ön olur talebi uygun görülmemiş, eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılan başvuru sonucunda; İnceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre , ve tarihli toplantılarda tekrar incelenerek hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi, Mavişehir Kuzey Üst Bölge Toplu Konut alanında, 26K.IIB pafta, ada, 3 parselde kayıtlı arsa üzerinde yapılacak olan yüksek yapılara ön olur verilmesi talebi; İnceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre ve tarihli toplantılarda değerlendirilmiş olup, hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Karşıyaka İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi, 627 pafta, 9872 ada, 2 parselinde kayıtlı arsa üzerinde yapılacak olan yüksek yapıya ön olur verilmesi talebi; İnceleme Kurulu tarafından avan 302

3 projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda değerlendirilmiş olup, hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Yüksek Yapılar İnceleme Kurulu tarafından tarihinde Ön Olur, tarihinde de biten kısımları için Uygunluk Belgesi verilen İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, ada, 1 parselde kayıtlı TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İş Ve Sosyal Hizmetler binasına ait yüksek yapıya; tadilat için Ön Olur, yapı kullanma izni bulunmayan kısımlarına da, yapı kullanma iznine esas Uygunluk Belgesi verilmesi talebi; tarihinde yapılan İnceleme Kurulu toplantısında değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin proje ve mühendislik raporlarında tespit edilen eksiklikler nedeniyle, talep uygun görülmemiştir. Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 24N 2a-d pafta, 8627 ada 1 parselinde inşa edilecek olan yüksek yapıya ön olur verilmesi talebi; İnceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin proje ve mühendislik raporlarında tespit edilen eksiklikler nedeniyle, ön olur talebi uygun görülmemiş, eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılan ikinci başvuru sonucunda; İnceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre tarihli toplantıda tekrar incelenerek hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. İzmir İli, Konak İlçesi, Uzundere Mahallesi, 22 pafta, 1017 parselde, Başbakanlık Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından Uzundere mevkii Toplu Konut Bölgesi Uygulama İmar Planına göre 2. Bölge olarak adlandırılan alanlarda yapılacak olan yüksek yapılara ön olur verilmesi talebi, İnceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre ve tarihli toplantılarda değerlendirilmiş olup, hazırlanan ön olur raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. Konak İlçesi, Bozyaka Mahallesi, 22M-4b pafta, ada, 3 parselde kayıtlı arsa üzerinde yapılmak istenen yüksek yapıya ön olur verilmesi talebi, İnceleme Kurulu tarafından avan projeler ve mühendislik raporlarına göre ve tarihli toplantılarda değerlendirilmiş olup, konuya ilişkin proje ve mühendislik raporlarında tespit edilen eksiklikler nedeniyle, ön olur talebi uygun görülmemiştir. Balçova İlçesi, tapunun 62 plan, 1316 ada, 5 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan ve Yüksek Yapılar İnceleme Kurulu tarafından tarihinde Ön Olur ve Balçova Belediye Başkanlığından tarihinde yapı ruhsatı alınarak yapımına başlanılan yüksek yapının, 5 yıllık ruhsat süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmadığı, ancak ruhsat eki mimari projeye uygun olarak kaba inşaatının bitirildiği ifade edilerek, söz konusu yapı için, yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında, tekrar ön olur alınıp alınmayacağı hususundaki görüş istemi, İnceleme Kurulu tarafından tarihinde görüşülerek karara bağlandı. Konak İlçesi, Uzundere Mahallesi, 22 pafta, 1017 parselde, Toplu Konut Bölgesi Uygulama İmar Planına göre; 1 ve 4. Bölge olarak adlandırılan alanlarda inşa edilmesi düşünülen yüksek yapılara tarihli İnceleme kurulu raporuna göre ön olur verilmiştir. 1. Bölge, 8 nolu yapı adası, B5 ve B6 blokların bulunduğu zeminin durumuna ilişkin çekinceler üzerine; 303

4 İnceleme Kurulu kararı gereği, 8 nolu yapı adasında yer alan, B5 ve B6 bloklarla ilgili teknik çekincelerin ortadan kaldırılması ve çözüme kavuşturulmasına ilişkin talep, İnceleme Kurulu Alt Komisyonuna intikal ettirilmiş ve Alt Komisyon Üyeleri tarafından ve tarihli toplantılarda değerlendirilerek, hazırlanan alt komisyon raporu ilçe belediyesine ve ilgili meslek odalarına iletilmiştir. YÖNETMELİK, DENETİM VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI; YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları, Birim Otopark Bedelleri ve bölge koşulları dikkate alınarak tespit edilen oranları, yeniden düzenlenerek, Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.0.İBB sayılı kararı ile onaylanmış olup, uygulanmak üzere bağlı bulunan tüm ilçe ve ilk kademe belediyelerine gönderilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesine mülga 3030 sayılı Kanun gereğince bağlı bulunan 9 ilçe Belediyesinde halen uygulanmakta olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 57 İlçe ve İlk Kademe Belediyesinde uygulanması amacı ile İmar Yönetmeliğinde gerekli revizyon çalışmaları sürdürülmektedir. KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyeler ile koordinasyonun sağlanması ve uygulama birliğinin oluşturulması amacıyla, her ayın ilk Cuma günü İmar Müdürleri Toplantısı yapılmıştır. Toplantılar sonucunda alınan kararlar tutanaklara geçirilmiş ve ilçe belediye temsilcilerine dağıtılmıştır Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında; İlçe ve İlk Kademe Belediyelerince yapılan İmar uygulamasını denetlemek, koordinasyonu sağlamak, uygulamada meydana gelebilecek sorunları çözümlemek, takip ve denetlemek amacı ile Yapı Ruhsatı Takip Programı, Yapı Kullanma İzni Takip Programı, Ruhsatsız Yapı Takip Programı, Denetim Programı, Koordinasyon ve Görüş Programı olmak üzere toplam 5 adet bilgisayar programının sorgulama yapılabilecek şekilde hazırlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında bağlı olan İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin, mevcut yapı stokunun envanter bilgileri ve taşıyıcı sistem ile zemin özellikleri dikkate alınarak, deprem tehlikesine göre önceliklerin belirlenmesi ve bu önceliklere göre derhal müdahale edilmesi gereken yüksek risk taşıyan bölge ve binaların tespit edilmesi amacıyla, mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulması ve yapı stoku güvenlik değerlendirmesine ilişkin 304

5 bağlı belediyelere yazılar yazıldı, tarihinde Üniversite Kurumlarının ve Oda temsilcilerinin katılımı ile toplantı yapıldı. Bu kapsamda, koordinasyon çalışmaları devam etmektedir. Uygulama birliğinin sağlanması amacı ile tüm İlçe ve İlk Kademe belediyelerine İmar mevzuatı gereğince, yıkım kararı kesinleşen yapıların yıkım işleminin ilgili Belediyesince yasal süresi içerisinde tamamlanmasının yasal zorunluluk olduğu, yıkım işleminin ilgili Belediyenin öncelikle kendi imkanları ile gerçekleştirmesi gerektiği, ilgili Belediyenin imkanlarının yetersiz kaldığı durumlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli eleman ve ekipman desteği sağlanmak suretiyle yıkım işlemi gerçekleştirilebileceği gibi, ihale yoluyla da gerçekleştirilebileceği hususunda bilgi verildi. Denetim faaliyetleri geçici olarak durdurulan Yapı Denetim Şirketlerine ilişkin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılmasını içeren yazımız tüm ilçe ve ilk kademe Belediyelerine iletildi. İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNE UYGULAMAYA YÖNELİK GÖNDERİLEN GÖRÜŞ VE KARARLAR İmar planına göre; kısmen imar yolu üzerinde kalan, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasına tabii bulunan ve ayrıca, mevcut haliyle imar plan koşullarına göre korunması mümkün olmayan yapılarla ilgili, esaslı tamir ve tadil izni verilip verilemeyeceği hakkında, Orman Köylerinde, plansız alanlarda yapılacak imar uygulamalarında, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4., 5., ve 6. bölümlerinin uygulanacağı yerler ve uygulama şartları ile 4. bölümün 21. maddesinin 5. fıkrasının uygulanması hakkında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 05/270 sayılı kararı ile kooperatiflere tanınan %10 fazlası ile inşaat yapma hakkının, başka parselde kullanılıp kullanılamayacağı hakkında, 1/1000 ölçekli imar planında 15 m.lik yola ihlali olan ruhsatlı bir yapıda tadilat taleplerinin İmar Yönetmeliğinin 69. ve 70. maddeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında, Zemin iyileştirmesi amacıyla kazık ve benzeri imalatlar için yapılan müracaatlarda ruhsat düzenlenip düzenlenemeyeceği ile yerinde yapılan incelemelerde izinsiz zemin iyileştirmesi amacıyla hafriyatlı veya hafriyatsız kazık imalatının yapıldığı tespit edildiğinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilip edilemeyeceği hakkında, Ruhsat yenilemesi yapılmadığı için ruhsatsız konuma düşmüş kooperatiflerde, ruhsat yenilenmesi sırasında yeniden yoğunluk hesabının yapılıp yapılmayacağı hakkında, İmar planında tamamı yolda kalan parselde bulunan mevcut yapıya ilave inşaat için, 3194 sayılı İmar Kanununun 33. maddesine göre geçici inşaat izni verilip verilemeyeceği hakkında, 305

6 Parsellerde yapılacak havuzların ruhsata tabi olup olmadığı, çekme mesafesi kurallarına uyulup uyulmayacağı, T.A.K.S. a dahil edilip edilmeyeceği hakkında, 19 ilçe ve ilk kademe belediye Başkanlıklarına yapılacak uygulamayı belirleyen görüş ve talimat yazıları iletildi. BAZI İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNE ve KURUMLARA VERİLEN GÖRÜŞLER; Yürürlükteki İmar Mevzuatına göre, imar uygulamalarına ilişkin; Konak Belediyesine 3 adet, Karşıyaka Belediyesine 8 adet, Bornova Belediyesine 9 adet, Buca belediyesine 8 adet, Balçova Belediyesine 4 adet, Güzelbahçe Belediyesine 4 adet, Seferihisar Belediyesine 2 adet, Aliağa Belediyesine 2 adet, Menemen Belediyesine 3 adet, Yeni Foça Belediyesine1 adet, Urla Belediyesine 4 adet, Menderes Belediyesine 4 adet, Kemalpaşa Belediyesine 2 adet, Torbalı Belediyesine 1 adet, görüş yazısı gönderildi. Ayrıca, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne, jeoloji Mühendisleri odasına, Harita Şube Müdürlüğüne, Plan Program Koordinasyon Şube Müdürlüğüne, İz-Su Genel Müdürlüğüne, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğüne ve şahıs müracaatları üzerine, çeşitli konularda 48 adet görüş yazısı düzenlenmiştir. DENETİM ÇALIŞMALARI; Şahıs müracaatları, kurum ve kuruluşlardan iletilen yazılar ve Başkanlık Makamının talimatları dikkate alınarak; Konak Belediyesi 13 adet, Narlıdere Belediyesi 9 adet, Bornova Belediyesi 9 adet, Karşıyaka Belediyesi 8 adet, Buca Belediyesi 6 adet, Çiğli Belediyesi 6 adet, Balçova Belediyesi 6 adet, Güzelbahçe Belediyesi 3 adet, 306

7 Gaziemir Belediyesi 3 adet, Urla Belediyesi 4 adet, Foça Belediyesi 5 adet, Menderes Belediyesi 6 adet, Menemen Belediyesi 4 adet, Seferihisar Belediyesi 7 adet, Torbalı Belediyesi 1 adet, Bayındır Belediyesi 1 adet, konu incelenmiş, ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışmalar yapılarak sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, 61 adet konu ayrı ayrı değerlendirilmiş ve işlemleri devam etmekte olup, denetimler sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. MECLİS KARARLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR Menemen Belediye Meclisinin, tarih ve 2005/118 sayılı kararı ile kabul edilen; Menemen Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin Mahalle ve grup yüzdelerini belirleyen 10 uncu maddesinin 2. bendinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kararı Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7/b maddesi uyarınca incelenmiş ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.0.İBB sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Bayındır Belediye Meclisinin, tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen; Bayındır Belediyesi sınırları ve yetki alanları içinde imar planı bulunan alanlarda, yapılar arasında uyumun sağlanması ve güzel bir görünüm elde etmek amacıyla, İmar Kanununun 21. ve Tip İmar Yönetmeliğinin 6. maddesi kapsamında Tip İmar Yönetmeliğinin, çatılar ve dış görünüm başlıklı 35. maddesine yapılan ek düzenlemeyi içeren kararı, Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.0.İBB sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Ören Belediye Meclisinin tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilen, İmar Planında 5 katlı yapılaşma düzenine tabi olan yerlerde, mal sahiplerinin talepleri doğrultusunda, hiçbir şekilde ilave kat çıkmayacaklarına dair noterden taahhütname getirilmesi koşuluyla, 4 katlı imar durumu verilmesine yönelik alınan karar Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.35.0.İBB sayılı kararı ile red edilmiştir. PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI 1/ ölçekli İzmir İli Çevre düzeni Planının 5302 sayılı İl Özel İdaresi yasası kapsamında Vali nin koordinasyonunda İl Özel İdaresi ile birlikte yapmak 307

8 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının tanımladığı sınırlarımız içinde ve bu sınırlar çevresini oluşturan kuşağı kapsayan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planını yapmak ve Belediye Meclisine sunmak Büyükşehir Belediye sınırları içinde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarını hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmak İlçe Belediye Meclis kararı ile 5216 sayılı yasa kapsamında işlem yapılmak üzere Belediyemize iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,revizyon imar planı,ilave imar planı ve plan değişikliklerini inceleyerek Belediye Meclisine sunmak Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kesinleşen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,revizyon imar planı,ilave imar planı ve plan değişikliklerini sonuçlandırmak İlçe ve İlk kademe belediye meclis talebi üzerine,büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülmesi halinde ilçe ve ilk kademe belediyelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak veya yaptırmak Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Belediyemiz 5 yıllık imar programını,ilgili birimlerinin önerileri doğrultusunda ve ilgili birimlerce koordineli olarak hzaırlamak ve sonuçlandırmak İlçe ve ilk kademe belediye meclislerince kabul edilerek Büyükşehir Beleidye Meclisince onaylanan ilçe belediyeleri 5 yıllık imar programlarını düzenlemek ve sonuçlandırmak İzmir İlan Reklam Yönetmeliği kapsamındaki işlemleri yürütmek Planlama çalışmaları ve konuları kapsamında vatandaş ve kurum müracaatlarını değerlendirmek 308

9 2006 YILI FAALİYETLERİ İMAR BÜRO ÇALIŞMALARI: 5 YILLIK İMAR PROGRAMLARI VE EK İMAR PROGRAMLARI Büyükşehir Belediyemizin yıllarını kapsayan 7.Beş Yıllık İmar Programı onama işlemi tamamlandı. Büyükşehir Belediyemizin 7.Beş Yıllık İmar Programına ek olarak 12 konu alındı. (Meclisimizce görüşülüp, onama işlemi tamamlandı.) İlçe ve İlkkademe Belediyelerimize ait 2 adet 5 yıllık imar programı Meclisimizce görüşülüp, onama işlemi tamamlandı. İlçe ve İlkkademe Belediyelerimizin Beş Yıllık İmar programına ek olarak alınan 39 konunun Meclisimizce görüşülüp, onanma işlemi tamamlandı. İlçe ve İlkkademe Belediye Başkanlıkları ve ilgili teknik müdürlüklerimiz ile vatandaş dilekçelerine ilişkin 96 dosyaya ilişkin yazışma yapıldı. NAZIM PLAN ÇALIŞMALARI: 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI / REVİZYONU / DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI 1. Gaziemir 1431 ada, 8 parselin Özel Sağlık Tesis Alanı olarak belirlenmesi. (0.23ha) 2. Buca otoyolu kuzeyi ile Kozağaç mahallesi arasında kalan alana ilişkin nazım imar planı değişikliği. (2 ha) 3. Ulucakta çok amaçlı Belediye Hizmet Alanı belirlenmesi (0.15 ha) 4. Karşıyaka Onur mah. 26M-27M paftalarında sosyal donatı alanları ve konut alanlarının yer değişikliğine ilişkin nazım imar planı değişikliği. 5. Narlıdere 16 pafta, 52 ada, 1 parselin Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmesi. (1.5 ha) 6. Çiğli, 26K Ib pafta, ada:1,2,3,4 parsellerin Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı olarak belirlenmesi. (0.27 ha) 7. Gaziemir Yeşil Mah. 664 Sok üzerinde yeşil alan ve ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmiş kamuya terkli ve hazineye ait alanların rekreasyon alanına dönüştürülmesi. (20 ha) 8. Kemalpaşa, Örnekköy mah. Nazım İmar Planı. (58.9 ha) 9. Konak-Üçyol-F.Altay arası Hafif Raylı Sistem güzergahına ilişkin nazım imar planı değişikliği. 10. Güzelbahçe Rekreasyon Alanı belirlenmesi. (0.28 ha) 11. İzmir Banliyö Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında Çiğli-Balatçıktan başlayan Adnan Menderes Havaalanı ile Alsancak Limanı arası mevcut demiryolu güzergahının geliştirilmesine yönelik nazım imar planı. 12. Görece Beldesi, Göçmen Konutları güneyi Kentsel Gelişme Konut Alanına ilişkin nazım imar planı revizyonu. (22.8 ha) 13. Karşıyaka Örnekköy de ada, 12 parsel ve 388 pafta 2713 ada, parsellere ilişkin nazım imar planı değişikliği. (5.9 ha) 14. Narlıdere 10 pafta, 460 ada 24 parselin bir kısmının Eğitim Tesis Alanı olarak belirlenmesi. 15. Buca ile Bornova, Altındağ arasındaki mevcut yolun 15m.lik araç yolu olarak, Altındağ kesimindeki 35m.lik yola bağlanması. (0.8 ha) 16. Bornova da, Yeşilova Höyüğünün bulunduğu alanın 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesi. (15 ha) 309

10 17. İzmir-Aydın kara yolundan, Kısıkköy Ağaç İşleri Sanayi Sitesine 2.bağlantıyı sağlayan 10m.lik araç yolunun belirlenmesi. 18. Bornova, 8195 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak belirlenmesi. (0.2 ha) 19. Buca da Akaryakıt Satış İstasyonu olarak belirlenen ada, 17 parsel ve 141 ada 17 parsele Likit Petrol Gazı Satış İstasyonu ilave edilmesi. (0.2 ha) 20. Bornova, L18-10a pafta, 5 parselin bir kısmının Akaryakıt Satış İstasyonu olarak belirlenmesi. (0.8 ha) 21. Konak, Uzundere Toplu Konut Alanı batısındaki 25m.lik yolun 20m. olarak düzenlenmesi 22. İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı revizyonu. (550 ha) 23. Menderes Merkez Yerleşim Alanı Nazım İmar Planı Revizyonu (390 ha) 24. Torbalı, Yoğurtçular köyü, 1 pafta 23 nolu parselde Patlayıcı Madde Deposu yapılması (0.59 ha) 25. İzmir Hafif Raylı Sistem Güzergahı kapsamında Bornova Evka-3 İstasyonu ile Halkapınar - Otogar arası güzergahın ve istasyon yerlerinin belirlenmesi. 26. Buca, Kızılçullu mahallesi 199 ada 1 parselin bir kısmının Resmi Tesis Alanı olarak belirlenmesi. (4.5 ha) 27. Güzelbahçe Yelki L17b-13d-3a pafta, 233, 234 parseller ile kuzeyindeki Konut Alanının Güzelbahçe-Yelki Belediye sınırına göre düzenlenmesi hk. 28. Urla, Yenice mah Kırkıkboğaz mevkii L17b-16b-3b pafta, 282 ada, 144 nolu parselde (Helikopter Pisti belirlenmesi) (0.25 ha) 29. Karşıyaka, Mavişehir 25L-Id pafta, ada, 5 parselin çok işlevli Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenmesine ilişkin nazım imar plan değişikliği (2.24 ha) UYGULAMA PLAN ÇALIŞMALARI: 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI/REVİZYONU/ DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI 5216 sayılı yasa kapsamında İlçe ve İlkkademe Belediye Meclislerinde alınan uygulama imar planı /revizyonu/değişikliklerine ilişkin karalar incelenerek Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmaktadır. İlgi Komisyonlarda görüşülerek, Belediye Meclisince karara bağlanan imar planı/revizyonu/değişikliklerine ilişkin kararlar ve eki imar planı paftaları Başkanlık Makamının onamasına hazırlanmaktadır. Bu kapsamda İlçe ve İlkkademe Belediyelerinden 5216 sayılı yasa uyarınca işlem yapılmak üzere Belediye Başkanlığımıza gönderilen 406 adet imar planı/revizyonu/değişikliği dosyasının; 244 tanesi Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülmüş, 46 tanesi ise ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygun bulunmamıştır. Belediye Meclisince komisyonlara havale edilen 55 adedinin ise değerlendirmeleri sürmekte olup, 61 adet dosyanın da bilgi ve belgelerindeki eksikliklerin tamamlanmasına yönelik incelemeleri sürdürülmektedir 310

11 YAZI İŞLERİ ŞEFLİĞİ ÇALIŞMALARI Müdürlüğümüze 2006 yılı içerisinde adet evrak kayda alınmıştır. Bu evraklardan vatandaş talepleri olanlar yasal süreç içinde işlemleri tamamlanmıştır. İlçe ve İlkkademe Belediyelerinden ve/veya diğer Kamu Kuruluşlarından gelen evraklar da taleplerine göre değerlendirilmektedir. Müdürlüğümüzde fiilen çalışmakta bulunan memur personelin özlük hakları (izinler, raporlar, geçici görevlendirme ile ilgili yolluk avans işlemleri, arazi tazminatları ve giyim kuşam alımları) ile ilgili işlemler yapılmıştır. Müdürlüğümüz demirbaşı işlemleri olarak; arşivde planların ve dosyaların muhafazası için pafta dolapları ile dosya dolaplarının alımı ve ayrıca Müdürlüğümüz bürolarına da PVC, jaluzi yaptırılmasına yönelik işlemler tamamlanmıştır. Müdürlüğümüz demirbaşındaki bilgisayar, yazıcı ve ozalit makinelarına; toner, kartuş ve kağıt alımı taleplerinin yapılması sağlanmıştır. Ayrıca İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının evrak işlemleri de kaydı da Müdürlüğümüz Yazı İşleri Şefliğince tutulmakta olup, 6122 adet evrak kayda alınmıştır. HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal haritaların güncelleştirilmesi, harita tesislerinin yenilenmesi ve sıkıştırılması, imar uygulamalarına ilişkin çalışmalar (ifraz, tevhit, imar kanununun 16. ve 18. maddelerine ilişkin uygulamalar) imar uygulamalarına esas teşkil edecek olan etüd çalışmaları, mevcut mülkiyet durumlarının yürürlükteki imar planlarına işlenmesi, belediyemizin yatırım programlarını gerçekleştirmek için kamulaştırma haritalarının hazırlanması, çeşitli kurumların talepleri üzerine çok geniş alanları içeren mülkiyet taramalarının yapılması sürekli yürütülen çalışmalarımızdır. Ayrıca, 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında yaklaşık hektar alan içerisinde imar mevzuatına ilişkin görev ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimi sağlamaktır YILI FAALİYETLERİ Harita Şube Müdürlüğü olarak 2006 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesindeki İmar Şube Md., Planlama Şube Md., Emlak ve Kamulaştırma Şube Md, Park ve Bahçeler Şube Md, Yapı İşleri Şube Md, Ulaşım Koordinasyon Dai. Bşk., Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Md, Mezarlıklar Şube Md, Yol Şube Md, Gelir Md, Etüd Proje Şube Md, Trafik İşleri Şube Md, Çevre Sağlığı Dai. Bşk., Hukuk Müşavirliği gibi 14 birimin çalışmalarına altlık oluşturacak mülkiyet vb. bilgi, belge, doküman toplanması ve gerekli halihazır harita, kitle, kot, plankote vb. çalışmaları yapılmıştır. 311

12 Konak İlçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Agora nın etrafında bulunan binaların zemin ve zeminüstü kamulaştırma haritaları yapılarak Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir. Aliağa-Menderes Hafif Raylı Sistem güzergahı boyunca HRS hattında kalan taşınmazların zemin ve zeminüstü kamulaştırma haritaları yapılarak Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir.bu çalışmalar devam etmektedir. TOKİ İdaresince yaptırılan Konak İlçe sınırları içerisindeki toplu konutların çevre yoluna bağlantısı olan 20 mt lik yolun kamulaştırma haritaları hazırlanmıştır. Çiğli 3450 ve 5759 parsellerde 18.madde uygulaması(208 plan) yapılmış ve tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Buca İlçesi Gediz Bölgesi karayolu alt geçidi zemin ve zeminüstü kamulaştırma haritaları hazırlanarak Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir. Egekent-2 Dispanser yeri ifraz, ihdas ve tevhid işlemleri tamamlanarak Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir. Buca Tınaztepe mah.204 ada 3 parselin 16.madde uygulaması Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir. Karşıyaka Ordu Bulvarında ada 123 ve 124 parseller ve civarında zemin ve zeminüstü kamulaştırma.haritaları hazırlanarak Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir Menemen Kasımpaşa mahallesi 5389 ada 1 parselin ( İtfaiye Alanı) kamulaştırma haritaları hazırlanarak Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir. Çiğli İlçesi Evka-5 Kavşak alanında kalan taşınmazların zemin ve zeminüstü kamulaştırma haritaları hazırlanarak Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir. Belediyemiz 1. Hukuk Müşavirliği nin talepleri doğrultusunda kentimizin birçok bölgesinde çeşitli mülkiyet ve yer tespit çalışmaları yapılmıştır. Belediyemize bağlı Genel Müdürlükler ile belediye şirketlerinin altyapı çalışmalarına altlık olan halihazır güncel haritalar üretilmekte ve günlük işler sayısal ortamda hazırlanmaktadır tarihinde yapılmış olan ve güncelliğini yitiren şehir rehberi ve şehir planı sayısal ortamda ilçe belediyelerden gelen değişiklik bilgileri doğrultusunda güncellenme çalışmaları sürdürülmüştür. Metropol ilçe belediyelerinden gelen veriler doğrultusunda uygulama gören yerlerin haritalarımızda ve veri tabanımızda güncelleme işleri. Belediyemizin tüm teknik birimlerinin yanı sıra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının yönlendirmiş bulunduğu Stratejik Planlama çalışmaları yapılmakta bu çalışmaların yazıcı, çizici çıktısı olarak ya da disket ve CD ortamına kaydedilerek, ilgililerine verilmektedir. İlimizdeki diğer kamu kurumları, üniversiteler, özel kurumlar ya da şahıslar tarafından istenen harita, rehber gibi birimimiz tarafından üretilmiş tüm bilgiler ile, bu ürünlerimizden isteğe bağlı olarak üretilen her türlü yan çalışma ürünü, yazıcı, çizici çıktısı olarak ya da disket ve CD ortamına kaydedilerek ilgililerine verilmektedir. Her kurumun ve bilgisayarı olan herkesin kolaylıkla kullanabileceği sayısal haritalarımız sadeleştirerek CD ortamında üretilen sayısal kent rehberinin güncelleştirme çalışmaları sürdürülmüştür ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. 312

13 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasından sonra oluşan belediye sınırımızın oluşturulması ve yenilenmesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasından sonra oluşan belediye sınırımız içerisinde yer alıp, aynı zamanda da iller bankasında haritası mevcut olan yerleşim yerlerinin haritalarının kendi sistemimize ve veri tabanımıza dönüştürülmesi işlemi (İmar ve Ülke koordinat sisteminde gelen farklı formattaki paftaların ülke koordinat sisteminde dgn formatına dönüştürülmesi ve dgn olarak paftalara ayrılması ) sürdürülmüştür. Bu çalışmalar devam etmektedir. EMLAK VE KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Müdürlüğümüz görev, yetki ve çalışma alanı; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli taşınmazların, Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması, tasarrufunun ve denetiminin sağlanması, Belediyemiz tarafından yürütülen kamu hizmetleri için gerekli taşınmazların tahsis, kiralama işlemlerinin takibi olarak belirlenmiştir YILI FAALİYETLERİ Müdürlüğümüze bağlı birimler, görevleri, çalışma alanları ve 2006 yılı faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir. EMLAK SERVİSİ : Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması, tasarrufunun ve denetiminin sağlanması, Belediyemiz tarafından yürütülen kamu hizmetleri için gerekli taşınmazların tahsis, kiralama işlemlerinin takibi. Tahsis İşlemleri : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait imar planında Kamu Hizmetlerine ayrılmış olan taşınmazların 5216 sayılı yasa kapsamında tahsis işlemlerine devam edilmektedir yıllında Bornova Mezarlık Alanı (190 parsel) tahsis işlemi tamamlanmıştır. Kiralama, Aidat ve Diğer Ödeme, Kayıt İşlemleri : 2006 yılında devam eden kiralama işlemleri aşağıda belirtilmiş olup, 2006 yılında toplam ,30 YTL kira ödemesi yapılmıştır. S.No: Kiralanan Kurum: Kullanım Amacı : 1 TCDD Basmane garajı - Trafik İşleri Md. 2 TCDD Alsancak meydanı 3 Orman Bakanlığı Balçova telefrik tesisleri 4 Maliye Bakanlığı Karşıyaka Yasemin kafe 5 Kaya Gülan Y.Yerleşmeler ve K.D.Şube Müd. 313

14 Mülkiyeti Belediyemiz ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait ve Belediyemiz birimlerince kullanılan Alsancak Pazaryeri ve Ticaret Merkezinde bulunan büroların aidat bedelleri ödenmiştir. Belediyemiz mülklerinin bilgisayar ortamında kayıt işlemlerinin yapılması, denetim ve kontrolüne devam edilmiştir. Tapu kayıtlarının tapulardan yeniden çıkarılması çalışmalarında, 17 tapudan 6'sı hariç alınmış, bunlardan Belediyemizde varolan kayıtlarla karşılaştırılmasında, 10 tapudan alınan kayıtların karşılaştırılması tamamlanmıştır. Satış ve Satınalma İşlemleri : 2006 yılında ,75 YTL satış bedeli tahsil edilmiş olup, 2981 sayılı Yasa kapsamında satışı yapılan gayrimenkullerin taksit bedelleri tahsilatına devam edilmiştir sayılı Yasanın 17. maddesi satış işlemleri devam edenler 1-İzmir ili, Narlıdere ilçesi, Narlıdere mahallesi, 8186 ada, 3 parselde kayıtlı 551 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 61/551 hissenin diğer hissedarlara, 2-İzmir ili, Bornova ilçesi, Doğanlar mahallesi, ada, 4 parselde kayıtlı 422 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 167/422 hissenin diğer hissedara, 3-Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bayraklı mahallesi, ada, 3 parselde kayıtlı 109 m2 miktarındaki taşınmazın imar durumu gereği aynı ada 9 parsel malikine tevhiden, 4-İzmir ili, Konak ilçesi, Bozyaka Mahallesi, ada, 7 parselde kayıtlı 557 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 26/557 hissenin İl Özel İdare Müdürlüğü adına 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince satış işlemleri devam etmektedir sayılı Yasanın 17. maddesi satış işlemleri sonuçlananlar 1-İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe mahallesi, 7202 ada, 18 parselde kayıtlı 294 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 22/294 hissenin diğer hissedara, 2-İzmir ili, Buca ilçesi, Kocatepe mahallesi, 7529 ada, 5 parselde kayıtlı 163 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 68/163 hissenin diğer hissedara, 3-İzmir ili, Buca ilçesi, Kızılçullu mahallesi, 4005 ada, 13 parselde kayıtlı 193 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 51/193 hissenin diğer hissedara, 4-İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Örnekköy mahallesi, ada, 21 parselde kayıtlı 119 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 10/119 hissenin diğer hissedara, 5-İzmir ili, Bornova ilçesi, Ergene mahallesi, 231 ada, 41 parselde kayıtlı 80 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 14/80 hissenin diğer hissedara, 6-İzmir ili, Buca ilçesi, Tınaztepe mahallesi, ada, 31 parselde kayıtlı 262 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 16/262 hissenin diğer hissedara, 7-İzmir ili, Buca ilçesi, Kızılçullu mahallesi, ada, 4 parselde kayıtlı 257 m2 miktarındaki taşınmazda Belediyemize ait 129/257 hissenin diğer hissedara, 3194 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince satış işlemleri tamamlandı. 314

15 İzmir ili, Balçova ilçesi, Limontepe mevkiinde bulunan 1486 ada, 1 parsel üzerindeki ticari ve sosyal amaçlı yapının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na göre satış işlemleri devam etmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmir ili, Bornova ilçesi, Erzene mahallesi, 4641 ada, 1 parsel ile aynı ada, 4 parsele ilişkin kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi işlemleri devam etmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bornova ilçesi, Doğanlar mahallesi, 8838 ada, 14 parselde 397 m2 yüzölçümlü taşınmazın 120,04 m2 si üzerine, Doğanlar mahallesi, 8838 ada, 16 parselde 398 m2 yüzölçümlü taşınmazın 30,66 m2 si üzerine, Pınarbaşı mahallesi, 6083 parselde 154 m2 yüzölçümlü taşınmazın 36,55 m2 si üzerine, Erzene mahallesi, 192 ada, 4 parselde 3796 m2 yüzölçümlü taşınmazın 886,02 m2 si üzerine BOTAŞ boru hattı irtifak hakkı bedeli olan ,24-YTL Belediyemizce tahsil edilmiş olup, tapu işlemleri yapılmıştır. Mülkiyeti belediyemize ait İzmir ili, Bornova ilçesi, Doğanlar mahallesi, 8838 ada, 15 parselde 394 m2 yüzölçümlü taşınmazın 246,73 m2 si üzerine, Işıkkent mahallesi, 927 parselde m2 yüzölçümlü taşınmazın 2085,74 m2 si üzerine, Erzene mahallesi, 477 ada, 358 parselde m2 yüzölçümlü taşınmazın 3335,28 m2 si üzerine, Gaziemir ilçesi, Sakarya mahallesi, 1482 ada, 40 parselde 440 m2 yüzölçümlü taşınmazın 256,52 m2 si üzerine, Sakarya mahallesi, 1482 ada, 38 parselde 291 m2 yüzölçümlü taşınmazın 161,18 m2 si üzerine BOTAŞ boru hattı irtifak hakkı bedeli olan ,50-YTL Belediyemizce tahsil edilmiş olup, tapu işlemleri devam etmektedir. İzmir ili, Konak ilçesi, Uzundere mahallesi, 11251, 11252, 11253, 11255, 11259, 11260, 1264, 11265, 11266, adalar üzerinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa ettirilmiş bulunan konutların ,31-YTL bedelle satın alınması uygun görülmüş, peşinat ve 1., 2., 3. taksitleri Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yatırılmış olup işlemler devam etmektedir. Belediyemize ait Taşınmazların Tahsisi : Mülkiyeti Belediyemize ait Çiğli ilçesi, Küçükçiğli mahallesi, 1134 ada, 1 parselinde kayıtlı 1880 m2 miktarındaki taşınmazdaki bina, Eğitim ve Kültür Merkezi olarak kullanılmak üzere Çiğli Belediyesi ne tahsisi yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait Bornova ilçesi, Kazımdirik mahallesi, 68 ada, 33 parselde kayıtlı 58 m2 miktarındaki taşınmazın imar planındaki sosyal tesis amacı doğrultusunda Bornova Belediye Başkanlığı na 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin ( e ) bendi ve 75. maddesinin ( d ) bendi kapsamında devri yapılmıştır. İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak mahallesi, 1296 ada, 7 parselde kayıtlı üzerinde Belediyemize ait Alsancak İş Merkezinde bulunan 201 nolu dairenin 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin ( e ) bendi ve 75. maddesinin ( d ) bendi kapsamında Kıyı Ege Belediyeler Birliği adına tahsisi yapılmıştır. İzmir ili, Bornova ilçesi, Çamdibi mahallesi, 9085 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazdaki Belediyemize ait 166/2400 hissenin imar planındaki Belediye hizmet alanı ve kapalı pazaryeri amacı doğrultusunda Bornova Belediye Başkanlığı na 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin ( e ) bendi ve 75. maddesinin ( d ) bendi kapsamında devri yapılmıştır. İzmir ili Konak ilçesi, Yeşilyurt mahallesi, ada, 6 parselde 1270 m2 yüzölçümlü, üzerinde 8 katlı hizmet binası bulunan, mülkiyeti İZSU Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmaz malın, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Menemen ilçesi, Koyundere Beldesi, 1321 parselde 315

16 m2, 1322 parselde 7943 m2, 4247 ada, 1 parselde 2798 m2 miktarındaki taşınmazlar ile ,97-YTL bedel üzerinden 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin ( e ) bendi ve Kamulaştırma Kanunun kapsamında başa baş takası yapılmıştır. İzmir ili, Narlıdere ilçesi, 8299 ada, 1 parselde kayıtlı üzerinde Narlıdere İtfaiye Binası bulunan taşınmaz maldaki Narlıdere Belediyesi ne ait 254/2400 hissenin Belediyemiz adına bedelsiz devri yapılmıştır. İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, 686 ada, 1 parselde 2363 m2 yüzölçümlü, imar planında eğitim tesis alanında bulunan taşınmazdaki Belediyemize ait 915/2363 hisse 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18. maddesinin ( e ) bendi kapsamında İl Özel İdaresine tahsisi yapıldı. İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, bayraklı mahallesi, ada, 1 parselde 2684 m2 yüzölçümlü imar planında eğitim tesis ( lise ) alanında bulunan taşınmazdaki Belediyemize ait 85/2684 hisse 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18. maddesinin ( e ) bendi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne eğitim amacıyla ( lise ) kullanılmak üzere tahsisi yapıldı. KAMULAŞTIRMA SERVİSİ : Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli taşınmazların, Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması yılında ,42 YTL ödemede bulunulmuş olup, kamulaştırma çalışmaları proje bazında ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir. 1-Bornova Mezarlık Alanı nda kalan 4 adet parselin kamulaştırma kararı alındı.1 adet parselin tapusu alındı.3 adet parsel için dava alındı uygulaması sonucu ( ada 1 parsel ) Bornova Sanayi Caddesi 18 mt lik Yol güzergâhında kalan 4 adet parselin kamulaştırma kararı alındı.1/2 hisse tapusu alındı.3 tam parsel ve 1/2 hisse parseli için dava açıldı. 3- Hamdi Dalan Kavşağı nda kalan parsellerden 9 parselin tam, 1 parselin hisse tapusu alındı.10 parsel ve 1 parselin kalan hissesi için dava açıldı. 4-Agora İki çeşmelik caddesi üzerinde imar planında Arkeoloji ve Tarih Parkı Alanı nda kalan 19 adet parselin kamulaştırma kararı alındı.2 parselin tam, 3 parselin hisse tapusu alındı. 16 tam parsel ve 3 parselin kalan hissesi için dava açıldı. 5-Abdi İpekçi Caddesi üzerinde kalan 3 adet zeminüstü için kamulaştırma kararı alındı.2 adet zeminüstü için dava açıldı.1 adet zeminüstü nün maliki ölü olduğu için veraset ilamı bekleniyor. 6-Buca Metro İnkılâp İstasyonu nda kalan 4 adet parselin kamulaştırma kararı alındı.2 adet parselin 2/7 hissesi ile anlaşma sağlandı.1 parsel ile anlaşma sağlanamadı, dava açıldı.2 adet parselin 5/7 hisse maliklerinin tapu problemleri olduğu için tapu kaydı düzeltildikten sonra işlemlere devam edilecek.1 parselin ise malik araştırması devam ediyor. 7-Gaziemir Fuar Alanı nda kalan 16 adet şahıs parselinin kamulaştırma kararı alındı. 4 parselin hisse tapusu alındı.10 parselin tam, 3 parselin hissesi için dava açıldı.2 parselin ve 1 parselin hisse maliklerinin araştırması devam ediyor. 316

17 8- Yavuz Caddesi nde kalan 2 adet parselin kamulaştırma kararı alındı. 1 parselin tam, 1 parselin 3869/4320 hissesi ile anlaşma sağlandı. Kalan 451/4320 hissenin malik araştırması devam ediyor. 9- Yavuz caddesi nde kalan 22 adet parselin kamulaştırma kararı alındı.10 tam parsel ve 1 parselin 225/1085 hissesinin tapusu alındı.9 adet parselin davası açıldı.2 adet parselin maliki araştırılıyor. 10- Çiğli-Evka 2 Güzeltepe Bağlantı Yolu nda kalan 3 adet parselin kamulaştırma kararı alındı.2 adet parselle anlaşma sağlandı.1 adet parsel için dava açıldı. Yine aynı yol güzergâhında kalan 2 adet parsel içinde kamulaştırma kararı alındı. 11- Ordu Bulvarı ( 1. Etap ) üzerinde kalan 12 adet parselin ve 2 adet zeminüstü taşınmazın kamulaştırma kararı alındı.9 adet tam parsel, 2 adet hisse parsel ve 2 adet zeminüstü taşınmaz maliki ile anlaşma sağlandı.1 adet parsel ve 2 adet hisse parsel için dava açıldı. alındı. 12- Dudayev Bulvarı üzerinde kalan 5875 parselin kamulaştırma kararı alındı. Tapusu 13- Çorakkapı Yol Güzergâhı nda kalan zeminüstü taşınmazlar için kamulaştırma kararı alındı. Ancak kaçak binalar olmasından dolayı Konak Belediye nden yıkımları istendi. Yıkımlar tamamlandıktan sonra kamulaştırma işlemleri devam edecek. 14- Karşıyaka Alaybey 1.Etap Metro Güzergahı nda kalan 8 adet parselin kamulaştırma kararı alındı.2 adet parselle anlaşma sağlandı.4 adet parsel için dava açıldı, 2 adet parselin malikleri araştırılıyor. 15-Agora 3. Etap Arkeoloji ve Tarih Parkı alanında kalan parsellerin kamulaştırma kararı alındı. Kıymet Takdir Komisyonunca Kıymet Takdiri aşamasında. 16- Gaziemir Fuar Alanı nda kalan 4 adet kısmi 1 adet tam parsel için Kamulaştırma kararı alındı. Anlaşma sağlanamadığından dava açıldı. 17- Karşıyaka Alaybey 2.Etap Metro Güzergahı nda kalan 2 adet parselin kamulaştırma kararı alındı. Tapu devri aşamasında. 18- Karşıyaka Alaybey İstasyonu ile Bostanlı Deresi arası Metro Güzergahı nda kalan parsellerin kamulaştırma kararı alındı. Kıymet Takdir Komisyonunca Kıymet Takdir aşamasında. 19- Yavuz Caddesi nin devamında kalan diğer parseller için kamulaştırma kararı alındı. Kıymet takdir komisyonunca Kıymet Takdir aşamasında. 20- Buca Gediz Karayolu Alt Geçit Projesi kapsamında kalan parsellerin kamulaştırma kararı alındı.kıymet Takdir Komisyonunca Kıymet Takdir aşamasında. 21- Evka 5 girişi Kavşak ve Yol Güzergahı nda kalan parsellerin haritaları hazırlandı. Çiğli Belediyesi nden imar affı müracaatları istendi. Kamulaştırma kararı için Encümen e sunulacak. 22- Menemen İtfaiye Alanı nda kalan parselin kamulaştırma kararı alındı.30/1625 hisse ile anlaşma sağlandı.1306/1625 hisse için dava açıldı.289/1625 hisse maliki araştırılıyor. 23- Harmandalı Yol Güzergahı nda kalan 5 adet zeminüstü taşınmaz için Kamulaştırma kararı alındı.ancak Harmandalı Belediyesince maliklerin binalarını bedelsiz kendilerinin yıkacaklarını beyan ettiklerinden Kamulaştırma işlemlerinden vazgeçildi. 317

18 24- Eski Havaalanı Caddesi üzerindeki parsellerin kamulaştırma haritalarının hazırlanması istendi. 25- Bayraklı Smryna girişi ek imar programına alınarak kamulaştırma haritalarının hazırlanması istendi. 26- Uzundere TOKİ yolu ek imar programına alınarak kamulaştırma haritalarının hazırlanması istendi. 27- Hasanağa Bahçesi ve Otoyol Kavşağı arası Yol Güzergahı nda kalan taşınmazların kamulaştırma haritalarının hazırlanması istendi. 28- Cumaovası Depolama Alanı nda kalan taşınmazlar ek imar programına alınarak kamulaştırma haritalarının hazırlanması istendi. 29- Çiğli Balatçık Ova kesimi Harmandalı Bağlantısı 35 mt lik Yol Güzergâhı nda kalan taşınmazların kamulaştırma haritalarının hazırlanması istendi. 30- Karşıyaka 6026 sokak Metro Güzergâhı nda kalan taşınmazların Kamulaştırma haritalarının hazırlanması istendi. 31- Konak ilçesi Cicipark Alanı nda kalan taşınmazların kamulaştırma haritaları hazırlandı. Encümene sunulacak. KİRA SERVİSİ : Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların kiralama işlemlerinin yürütülmesi Müdürlüğümüz Kira Servisinde, mülkiyeti Belediyemize ait, Şehrimizin muhtelif yerlerindeki kira konusu büfe, dükkan ve buna benzer gayrimenkullerin kira/ihale dosyalarının hazırlanması, kira sözleşmesine esas işlemlerin yürütülmesi, taşınmazların kiraya verilme türü ve akit şartlarını uygun faaliyetleri açısından periyodik olarak ve gerekli hallerde takip, yoklama ve tespitlerinin yapılması, muhtelif şikayetlerin değerlendirilerek sonuca bağlanması, yeni şartlara göre kira takdir işlemlerinin yapılması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının taşınmaz kiralık ihtiyaçlarını Belediye Meclisimize sunmak suretiyle tahsislerinin gerçekleştirilmesi akde bağlı kira tahakkuk bedellerinin ödeme planına göre tahsilatının sağlanması, kira dönemi (yılı) sonunda belirlenen oranda kiralıkların yıllık artış ihtarnamelerinin keşidesi, ödemesi geciken kiraların Borçlar Kanunu hükümlerine göre icra yoluyla tahsili artan yıllık bedel üzerinden yenilenmeyen kira parası ile ilgili kira tespit ve akde aykırılık ve idari ihtiyaç gibi nedenlerle açılan tahliye davaları sonucu verilen tahliye kararlarının icra ve infazı muamelelerinin Hukuk Müşavirliğimiz marifetiyle yürütülmesinin temini iş ve işlemleri ifa edilmektedir. Bunların yanı sıra Belediyemizce hizmet amaçlı ihtiyaç duyulan başka kurumlardan taşınmaz kiralama iş ve işlemleri ile kira dönemlerine ilişkin gerekli düzenlemeler de Servisimizce yapılmaktadır. Bu çerçevedeki kira mevzuu iş ve işlemlere esas tüm yazışmaların da yapılmakta olduğu Servisimizde 1 Şef, 3 Kira Takip Memuru, 2 Tespit Memuru, 2 Şirket Personeli görev yapmaktadır yılı sonu itibarıyla halen faaliyetlerini sürdüren ve Servisimizde işlem gören toplam 708 adet kiralıktan Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan 571 adet dükkan, büfe, kafeterya, mağaza, açık saha, katlı otopark, spor tesisleri vb. kiralığımız mevcut olup, 10 adedi tahsisli, 127 adedi 318

19 boştur. Bu yıl zarfında 41 adet muhtelif türden kiralık yer ihale edilmek suretiyle 14 adedi kiraya verilmiştir. Servisimizin 2006 yılı içerisindeki faaliyetlerinin rakamla ifadelerine gelince; 2006 yılı toplam tahakkuku ,73.-YTL. olup, ,17-YTL si tahsil edilmiştir. Bunun yüzde ile ifadesi % 89 dır. LOJMAN VE SOSYAL KONUTLAR SERVİSİ : Sosyal konut niteliğindeki taşınmaz malların dar gelirli vatandaşlara tahsisi, Belediyemize ait lojmanların Belediyemiz, İZSU, ESHOT ve İlçe Belediye personeline tahsisi işlemleri. Lojman ve Sosyal Konutlar Şefliği 1 Şef ve 1 Memur olmak üzere toplam 2 çalışan elemanımızla mülkiyeti Belediyemize ait, şehrin muhtelif semtlerinde bulunan 414 adet lojman ve sosyal konutun ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında hak sahiplerine tahsisi, tahliyesi, bakımı, onarımı, kira ve tamir fonu bedellerinin tahsili ile tüm Belediyemizin paydaşı olduğu apartmanlarda Belediyemiz adına toplantılara katılım işlemleri servisimizce takip yürütülmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait, lojmanlar 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu Yönetmeliğinin 2. maddesinde belirtilen kurum personeline 8. ve 9. maddelerine göre görev ve sıra tahsisli konutlar konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis işlemleri servisimizce yapılmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait, sosyal konutlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Konut Tahsis Ve Kiralama Yönetmeliği kapsamında hak sahiplerince tahsis ve tahliye işlemleri servisimizce yürütülmektedir. Lojman ve sosyal konutların genel tadilat, tamirat, aidat ve diğer giderleri ile ilgili Belediyemiz hissesine düşen meblağın ödenmesi işlemlerinin tahakkuku ve lojman ve sosyal konutların boşaltım süreleri geçenlerin tahliyeleri ile ilgili İlçe Kaymakamlıklarına ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne yazışmaları yapılarak tahliyelerinin yapılması sağlanmaktadır sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında Belediyemiz mülkünde bulunan lojmanların tahsislerinin yapılabilmesi için her yıl Ocak ayı içerisinde Belediye personelimizden ve Eshot Genel Müdürlüğü personelinden beyanname alınarak Memur Personel Şube Müdürlüğü kanalı ile araştırılmaları yapılmakta olup, puanlama işlemi bittikten ve Başkanlık Makamı nın onayına sunulduktan sonra lojman tahsisi yapılmaktadır. Ocak 2006 Aralık 2006 tarihleri arasında Belediyemiz ve Eshot Genel Müdürlüğü personeline 9 adet görev tahsisli 25 adet sıra tahsisli olmak üzere 5 adet Başkanlık Makamı nın Olur ları ile toplam 39 adet konut tahsisi yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait olup, kullanım hakkı ise İlçe Belediyelere ve İzsu Genel Müdürlüğüne 4 adet görev tahsisli 13 adet sıra tahsisli olmak üzere toplam 17 adet lojman tahsisi yapılmıştır. Lojmanlarda 5 yıllık oturma süreleri dolmuş olan 58 adet lojman ve 6 adet sosyal konut olmak üzere toplam 64 adet konut tahliyesi yapılmıştır. Mülkiyeti Belediyemize ait, tarihi itibariyle 11 adet görev tahsisli, 30 adet sıra tahsisli boş lojman ve 5 adet sosyal konut olmak üzere toplam 46 adet boş lojman ve sosyal konut bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait olup, kullanım hakkı ise İlçe Belediyeler ve İzsu Genel Müdürlüğüne bırakılan lojmanların 319

20 tahsisi, bakımı ve onarımı İlgili kurumca yürütülmekte olup, sözleşmesi ise Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. EVRAK KAYIT SERVİSİ : Müdürlüğümüz evrak akışının takibi, dağıtımı ve düzenlenmesi yılı defter dökümü; tarihleri arasında 6274 adet evrak mevcut olup, 1682 adet gelen evrak, adet giden evrak, 2057 adet gelen ve giden evrak bulunmaktadır. Evrak ile ilgili birim bilgileri; Kurumu içi yazışma 1978 adet, Kurum dışı yazışma 770 adet, dilekçe 3609 adettir. YENİ YERLEŞMELER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Kentin gelişmesine paralel olarak gereksinim duyulan yeni yerleşmeler saptanması, imar ve altyapı çalışmalarının yapılmasını sağlayarak, ucuz, güvenli ve birden çok seçenekli konut projeleri geliştirilmesi ve halka sunulması. Gereksinim duyulan yeni sanayi ve ticaret amaçlı arazilerin saptanması, yine bu konuda da projeler geliştirilmesi. Toplu Konut İdaresi ile ilgili yürütülen projelerin koordinasyonu, yeni projeler için işbirliği yapılması. Mevcut Gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi amacıyla önlemler alınması, arsa üretilmesi, üyeleri dar gelirli olan konut yapı kooperatiflerine ve dar gelirli vatandaşlara arsa tahsisi. Jeolojik yönden yapı yasağı bulunan alanlarda yapılmış yerleşimlerin saptanması, ıslahı, yeni yerleşim bölgeleri saptanarak, bahsi geçen bölge sakinlerinin bu bölgelerde yapılacak güvenli, imarlı, alt yapısı tamamlanmış konutlara naklinin sağlanması. Kamulaştırma, satın alma, ilgili kooperatiflere arsa tahsis işlemlerinin koordinesi YILI FAALİYETLERİ Yeni Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü, 5216 Sayılı Büyükşehir Yasası ve 5393 Sayılı Belediye Yasasının Büyükşehir Belediyesine yüklediği görevler kapsamında Belediye Meclisimizin tarih ve 172 Sayılı Kararıyla kurulmuştur sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının 7. Maddesinin (e) fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Yasasının 69. maddesinin 3. Fıkrasına dayanılarak; İzmir İli Afete Maruz Bölgelerde Kalan Taşınmazların Tasfiyesi ve Konut Satışına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmış ve Meclisimizin tarih ve sayılı kararıyla kabul edilmiştir. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve T.C. Konak Belediyesi Başkanlığı arasında 2985 sayılı Toplu Konut Yasası ile

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, imar planında Kamu hizmetlerine ayrılmış taşınmazların 3030 sayılı yasa çerçevesinde Belediyemiz adına tahsis işlemlerine devam edilmiştir.

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün görevleri; 3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyemiz yetki

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altında bulunan imara ilişkin tüm görev ve hizmetleri

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PLAN PROGRAM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Nazım İmar Plan Şube Çalışmaları Çiğli Kıyı Kesimi otoyol kavşağı arası nazım imar plan revizyonu. Karşıyaka-Doğançay Mah. 2.derece Doğal Sit Alanı koruma amaçlı

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.01.2013 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(245/12)-Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği hk. (Bilgi İşl.Md.)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 04.06.2015 tarih ve 45914605/1119 sayılı Emlak ve Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Şemikler Mahallesi 45 pafta 5998 parsel sayılı 317,39 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

DUYURU KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

DUYURU KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 04/04/2011 Çarşamba günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.06.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Uzunahmet

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Teşkilat Yapısı Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon,

4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon, BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi ve İzmir Hafif Raylı Sistemi Projesi olmak üzere iki projenin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M

DUYURU KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐ Pazartesi Saat:18.00 G Ü N D E M DUYURU Belediye Meclisimiz 02.06.2008 Pazartesi günü Saat 18.00 de Đzmir Büyükşehir Belediyesinin Konak taki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin yapım işleri tamamlanmış İzmir Hafif Raylı Sistemi

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ARALIK AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 11.12.2014 362 2 11.12.2014 363 3 11.12.2014 364 4 11.12.2014 365 5 11.12.2014 366

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ (02/03/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ (02/03/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 07.03.2011 Pazartesi Saat:18:00 (02/03/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1-Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (25/2011)-Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkilat, görev ve

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

GÖREV TANIMLARI T.C. GEBZE BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ĠZMĠR KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV,YETKĠ

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir. Kaçak yapılaşmanın

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 10/06/2011 TARĐHLĐ VE SAYILI RAPORLARI. Kararın Özeti 01 10/06/2011-112 02 10/06/2011-113 03 10/06/2011-114 04 10/06/2011-115 05 10/06/2011-116 06 10/06/2011-117 07 10/06/2011-118 AFYONKARAHĐSAR Belediye Meclisinin 01.06.2011 Tarih ve 329 sayılı kararı ile

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı