Adi diferansiyel denklemler notlari. Arzu Erdem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adi diferansiyel denklemler notlari. Arzu Erdem"

Transkript

1 Adi diferansiyel denklemler notlari Arzu Erdem c 9/ Güz dönemi mühendislik notları. Kayley Rectorys- Survey of Applicable Analysis. William Boyce and Richard DiPrima - Elementary differential equations and boundary value problems 3. Shepley Ross - Introduction to ordinary differential equations Kaynaklar: 4. Nail Ibragimov - A practical course in differential equations and mathematical modeling 5. Nese Dernek ve Ahmet Dernek- Diferansiyel denklemler 6. Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları - Mehmet Aydın, Beno Kuryel, Gönül Gündüz, Galip Oturanç 7. B.Demidovitch - Matematik analiz ve alistirma problemleri derlemesi iletişim için : gmail.com, web page: 5 Agustos 9

2

3

4 Contents List of Figures List of Tables v vii Chapter. Giriş. Matematiksel modeller. Eğri ailesinin diferansiyel denklemleri 5 Chapter. Diferansiyel denklemler ve onların çözümleri 7 3. Diferansiyel denklemlerin sınıflandırması 7 4. Temel Kavramlar 7 Chapter. Birinci mertebeden ADD 3 5. y = f ) formundaki denklemler 3 6. y = f y) formundaki denklemler 4 7. Değişkenlerine ayrılabilen ADD 5 8. Homojen ADD ) 8 9. y = f a+b y+c a +b y+c formundaki ADD 9. Lineer ADD. Bernoulli denklemi 4. Riccati Denklemi 6 3. Tam ADD 8 4. İntegrasyon Çarpanı 3 Chapter 3. Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları Dik Yörüngeler Mekanik problemleri Oran Problemleri 4 8. Popülasyon Problemleri Karışım Problemleri 44. Elektrik Devre Problemleri 45 Chapter 4.. mertebeden yüksek dereceli ADD 5 6. y = f,p) formundaki ADD 5 7. = f y,p) formundaki ADD 5 8. Lagrange Denklemi Clairaut Denklemi 54 Chapter 5. Yüksek Mertebeden Lineer ADD 57. Giriş 57. Lineer homojen ADD için temel teoremler Mertebenin indirgenmesi Sabit katsayılı homojen lineer ADD 6 5. Homojen olmayan ADD 6 6. Cauchy-Euler denklemi 7 Chapter 6. Sabit katsayılı İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Uygulamaları 73 iii

5 iv CONTENTS 7. Salınım Hareketi Elektrik Devre Problemleri 75 Chapter 7. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri Lineer sistem türleri İki bilinmeyenli iki denklem) Diferansiyel operatörler 8 3. Sabit katsayılı lineer sistemler için operatör yöntemi 8 3. Normal Formda lineer denklem sistemleri İki bilinmeyenli iki denklem) 84 Chapter 8. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Uygulamaları Salınım Hareketi Elektrik Devre Problemleri Karışım Problemleri 96 Chapter 9. Nümerik Yöntemler Euler yöntemi Runge-Kutta Yöntemi 38. Sistemler için Euler yöntemi Sistemler için Runge-Kutta yöntemi 9 Chapter. Laplace Dönüşümü 5 4. Laplace ve Ters Laplace dönüşmü 5 4. Türev ve İntegrallerin Laplace Dönüşümü 8 4. BDP problemlerine uygulamaları Basamak Fonksiyonu Heaviside Fonksiyonu) Bibliography 7 Bibliography 7

6 List of Figures 37.Örnek. için ve Örnek. için 7 v

7

8 List of Tables vii

9 CHAPTER Giriş. Matematiksel modeller Türevleri içeren denklemlere kısaca diferansiyel denklem denir. Böylece akışkan haraketi, elektrik devresindeki akımı, katı bir nesnedeki ısı transferi, sismik dalgaların belirlenmesi, popülasyon artımı vey azalması ve daha birçok benzeri problemleri anlamak ve onları incelemek için diferansiyel denklemler hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Diferansiyel denklemler, fiziksel modeli ifade ederler ve matematiksel model şeklinde adlandırlırlar. Diferansiyel denklemleri çözmenin temel amacı fiziksel yöntemi ifade eden matematiksel model hakkında birşeyler öğrenmeye çalışmaktır Kompleks ve doğal bir yöntemi anlamak aslında onu en basite indirgemekten geçer. Böylece bu modelleri ifade eden denklemler hakkında bilgiler ve onların çözümleri için öncelikle onların basit modelleri hakkında bilgi sahibi olmalıyız.... Populasyon modeli. Thomas Robert Malthus tarafından 978 yılında geliştirilmiş olan bir problemdir. Onun modeline göre populasyon orantılı olarak artmaktadır ve populasyonu P ile gösterdiğimizde, aşağıdaki diferansiyel denklem ile ifade edilmektedir. dp = αp, α = sabit > dt Böylece limitsiz büyüme bu diferansiyel denklemin çözümü olan ve eponansiyel kural olarak da adlandırılan P t) = P epαt t )) fonksiyonuileifadeedilmektedir. BuradaP, t = t anındakipopulasyonvep t)isekeyfitanındakipopulasyon olarak gösterilmektedir. Daha sonraları bu modelin çok gerçkeçi olmadığı gözlenerek, model mantıksal model olarak adlandırlılmıştır ve dp dt = αp βp, α,β = sabit diferansiyel denkelemi ile ifade edilmiştir... Ekoloji: Radyoaktif atık ürünler. Radyoaktiviti, yüksek atom ağırlıklı uranyum minerali gibi) elementlerin kırılması sonucu elde edilir. Yapay radyoaktiviti kimya, tıp ve nükleer enerji gibi alanlarda çok kullanışlıdır. Fakat nükleer enerjinin endüstrisel kullanımı son derece dikkat gerektiriyor. Çünkü radyoaktif atık maddeler populasyon açısından tehlike oluşturmaktadır. Radyoaktif bozulmanın matematiksel ifadesi, bozulma ile orantılı olarak ifade edilir ve diferansiyel denklemi du = ku, k = sabit > dt burada U maddenin keyfi t anındaki rayoaktiflik oranını göstermektedir. Bu denklemin çözümü şeklinde ifade edilir. U t) = U ep kt t )).3. Kepler kanunu ve Newton un yerçekimi kuralı. Bilindiği üzere eski yunan biliminde gezegenlerin güneş ekseni etrafında dairesel hareketler ile döndüğü iddia edilmişti. 69 yılında Kepler tarafından gezegenlerin güneş etrafında eliptik hareketler ile döndüğü kanıtlanmıştır. Bu kuram Kepler in. ve. kuralları olarak da adlandırılmaktadır. Kepler gezegenlerin nasıl hareket ettiği sorusunun cevabını vermiştir ancak neden sorusunun cevabı daha sonra Galileo Galilei ve Newton tarafından verilmiştir. Newton un yerçekimi kuralına göre, güneş ve gezegenler arasında çekim kuvveti F = α r3, α = GmM

10 . GIRIŞ olarak ifade edilmiştir. Burada G genel yerçekimi sabiti m ve M sırasıyla gezegen ve güneşin kütleleridir. Böylece gezegenlerin çekimleri altında güneşin hareketini ihmal edersek m d dt = α r3, α = sabit Newton un. kuralı olarak ifade edilmiştir. Bu problemin integral alınması ile elde edilen problem de Kepler problemi olarak adlandırılmıştır..4. Dünya yakınında serbest düşme hareketi. Dünya üzerinde, yerçekiminin sabit olduğunu varsayarak serbest düşme hareketini ele alalım. m = sabit kütlenin ağırlığı h yükseklik t zaman g 98 cm/sn sürtünme ivmesini göstermek üzere, sürtünme kuvveti olarak gösterilir ve Newton denklemi olarak yazılır. Bunun çözümü olarak bulunur. Burada c,,c keyfi sabitlerdir. F = mg d h dt = g h = g t +c t+c.5. Soğutma ısınma) için Newton modeli. Soğutma ısınma) olayı, hayatımızın her alanında kullanılan bir işlemdir. Havayı soğutma işlemleri, fırını ısıtma vb. Newton un soğutma kuramı olarak adlandırılan model dτ = kt t), k = sabit > dt ile ifade edilir. Burada T t) soğutulan nesnenin hiçbir etki göstermediği sıcaklıktırdoyum noktası). τ t) keyfi t anındaki sıcaklık ve t zamanı göstermektedir. Bir binanın klima tarafından ısıtıldığını varsayalım. Ht) ile sıcaklığın artım oranını At) ile sıcaklığın değişim oranını gösterirsek, yukarıdaki denklemi olarak düzenleyebiliriz. dτ dt = kt t)+h t)+at).6. Mekanik titreşim ve Sarkaçlar. Yaprakların rüzgarda hışırtısı, suyun dalgalanması bu modeller için bazı fiziksel olaylardır. En temel salınım hareketi, bir yere sabit asılı olan bir bobinden ağır bir cisimin ileri geri hareketidir. Hooke yasasına göre başlangıç anından karşı tarafa olan hareketi F = ky, k = sabit olarak yazılır. Burada y yerdeğiştirmeyi gösterir. Sürtünme kuvvetini de F = l dy dt olarak yazabiliriz. f t) ile toplam dış kuvveti rüzgar) gösterirsek, Newton un. kuralına göre ve model F = F +F +f t) m d y dt +ldy +ky = f t) dt.7. Asfaltların çökmesi. Asfaltların periyodik biçimde çökmesi aşağıdaki diferansiyel denklem ile ifade edilir µ d4 u d 4 = f burada u yolun düz pozisyonundan çökmesi sonucu elde edilen yer değiştirmesi ve f merkezkaç kuvvetinin yoğunluğudur.

11 . MATEMATIKSEL MODELLER 3.8. Van der Pol denklemi. Elektrik kondensatorlerinin devreleri arasındaki elektrik akımı C dv = I, V LdI dt dt = RI olarak yazılır. Burada It) akım, V t) voltaj, R resistans, C kondensatorün kapasitesi, L bobinin indüktansını göstermektedir. Burada V yi y ile gösterirsek, modeli olarak yazabiliriz. a = LC, b = RC, c =. ay +by +cy =.9. Telegraf denklemi. Elektrodinamikte, kablolar üzerindeki akımı ifade eden denkleme telegraf denklemi denir ve modeli aşağıdaki şekilde ifade edilir: v tt c v +a+b)v t +abv =, c = CL, a = G C, b = R L C = kapasite, L = kendini indükleme, R = resistans, G = kaçak... Mawell denklemi. Elektromagnetik alan bileşene sahiptir. E elektrik alanı gösteren vektör ve H magnetik alanı gösteren vektör. Buna göre model bir çift denklemden oluşur: E t H t = c H) 4πj, E = 4πρ = c E), H = j ve ρ elektrik akım ve yüklenme yoğunlukları, c 3 ışık hızını göstermektedir. Bu denklem sistemini fizikte genelde şeklinde gösterilir. E c t H c t = curlh 4π c = curle, divh = j, dive = 4πρ.. Navier-Stokes Denklemi. Yapışkan maddelerin akımı bu tür denklemler ile ifade edilir v t +v. )v + p = v v ρ p basınç, ρ yoğunluk, v akışkanın hızını göstermektedir... Sulamairrigation) sistemlerinin modellemesi. Sulama sistemlerinin matematiksel modeli Cψ)ψ t = Kψ)ψ ) +Kψ)ψ z )) z Sψ) şeklindedir. Burada ψ topraktaki nem basıncı, Cψ) toprağın su kapasitesi, Kψ) hidrolik iletkenliğin doyum oranı, Sψ) kaynak fonksiyonu, t zaman, yatay eksen, z dikey ekseni göstermektedir..3. Isı denklemi. Yayılmadifüzyon) yönetmelerini ifade eden modeller genel olarak şeklinde ifade edilir. u t = k) u).4. Burgers ve Korteweg-de Vries denklemleri. Burgers denklemi u t = u u +νu genelde akışkanlar mekaniğinde ve nonlinear akustik problemlerinde kullanılmaktadır. Korteweg-de Vries denklemi u t = u u +µu kanallardaki büyük su dalgalarının yayılmasını modeller.

12 4. GIRIŞ.5. Finansta matematiksel model. Matematiksel finanstaki temel çalışmalar dalgalanan stok fiyatlarıdır ve aşağıdaki denklem ile ifade edilir u t + A u +Bu Cu =, A,B,C = sabit..6. Büyüyen tümör modeli. Bu model lineer olmayan diferansiyel denklem ile ifade edilir u t = f u) uc ) c t = gc,p) p t = hu,c) Kp u, c,p sırasıyla hastalıklı hücrenin konsantrasyonu, hücre dışı sıvısı, proteaz enzimlerin parçalanmasını sağlayan enzim grubu)..7. Dalga denklemi. Tel vb. gibi maddeler üzerindeki dalgalanma hareketi ile ifade edilir. u tt k ) u = F,t).8. Diferansiyel Denklemlerin Tarihi. Diferansiyel denklemleri tanımadan ve onların çözümleri hakkında bilgi sahibi olmadan önce biraz tarihinden bahsedelim. Diferansiyel denklemler konusu ilk olarak Isaac Newton64 77)veGottfriedWilhelmLeibniz646 76)tarafında7yüzyıldaçalışılmayabaşlanmıştır. Newton, İngiltere de büyüyüp, Trinity koleji- Cambridge de eğitim almıştır ve 669 da Lucasian tün professötlük hizmetlerinin bağlı olduğu ) profesörü olmuştur. Devrim yaratan çalışmaları hesaplamada ve mekanik prblemlerde, 665 yılında gerçekleşmiştir. Matematik camisaı tarafından kabul görmesine rağmen, Newton eleştiriler hakkında çok hassas olduğundan çalışmalarını 687 ye kadar basmamıştır. 687 yılında çok ünlü kitabı Philosophiae Naturalis Principia Mathematica baılmıştır. Newton diferansiyel denklemler ile çalışmalarını yürütürken,hesaplamada ve mekanikteki temel gelişmeleri Euler tarafından sağlandı. Newton,. mertebeden diferansiyel denklemleri dy/d = f), dy/d = fy), ve dy/d = f,y) formunda sınıflandırdı. Sonrasında ise f,y) ve y nin polinomu olduğunda, serileri kullanarak çözüm yöntemi geliştirdi. Newton un aktif çalışmaları 69 ların başlarında son buldu ve daha önce elde etmiş olduğu sonuçların yayınlanması ve düzenlenmesi çalışmalarını gerçekleştirdi. 696 da British Mint te tekrar profesör oldu. 75 de şövalye olarak ilan edildi ve Westminster Abbey de gömüldü. Leibniz, yaşında Leipzig de Altdorf üniversitesinde, filozofi alanında doktora çalışmasını tamamladı Hayatı boyunca, birkaç alandaki çalışmaları ile meşgül oldu. Öncelikli alanları arasında matematik vardır çünkü li yaşlarında bu alanda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Newton dan biraz sonra olmasına rağmen diferansiyel denklemler ile ilgili temel sonuçlara ulaşmıştır fakat 684 te Newton dan önce basılmıştır. Matematiksel notasyonları kullanma konusunda çok iyidir ve türev için dy/d ve integral sembolünün kullanımları ona aittir. 69 yılında değişkenlere ayırma yöntemini vermiştir ve homojen denklemleri, değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemlere indirgemiştir.. mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümünü 694 yılında vermiştir. Hayatını bir elçi gibi yaşamıştır ve Alma kraliyet ailelerine tavsiyelerde bulunmuştur. Bu görevi sayesinde, çok sayıda gezi düzenlemiş ve yazışmalarını diğer matematikçilere taşıyabilmiştir. Özellikle de Bernoulli kardeşlere. Bu işbirliği sayesinde pek çok problem 7 yüzyılda çözülebilmiştir. Jakob654 75) ve Johann ) Bernoulli kardeşler diferansiyel denklemlerde yöntemler geliştirip bunların uygulama alanlarını genişletmişlerdir. Jakob, 687 de Basel de profesör olmuştur. Johann, kardeşinin 75 yılında ölmesinden sonra aynı göreve getirilmiştir. Her iki adamda kavgacı kıskanç ve özellikle de kendi tartışmalarında sıkça karıştırlırlardı. Yine de her ikisi de matematikte çok önemli gelişmelere imza atmışlardır. Hesaplamaların da yardımı ile mekanikte diferansiyel denklem olarak ifade edilen problemler için çözüm yöntemleri geliştirmişlerdir. 69 da Jacob y = [a 3 /b y a 3 )] / diferansiyel denklemini çözmüştür ve makalesinde ilk defa integral terimine yer vermiştir. 694 te Johann dy/d = y/a. diferansiyel denkleminin çözümünü elde etmiştir. Geliştirdikleri en önemli problemlerden birisi de brachistochrone problemidir. Johann ın oğlu olan Daniel Bernoulli7 78), daha henüz yeni kurulmuş olan St. Petersburg akademisen göç etti ancak 733 de Basel e botanik ve daha sonra da fizik profesörü olarak geri döndü. Temel ilgil alanları arasında kısmi diferansiyel denklemler ve onun uygulamalrı vardı. Örneğin adı, akışkanlar mekaniğindeki diferansiyel denklemlere verilmiştir. Ve ayrıca daha sonra Bessel fonksiyonları olarak adlanadırılacak olan fonksiyonlar ile çalışmıştır.

13 . EĞRI AILESININ DIFERANSIYEL DENKLEMLERI 5 8 yüzyılın en önemli matematikçilerinden birisi de Johann Bernoulli nin öğrencisi olan ve Basel yakınlarında yaşayan Leonhard Euler77 783) dir. 77 de arkadaşı Daniel Bernoulli yi takip ederek St. Petersburg a girmiştir ve yılları arasında St. Petersburg akademisinde de Berlin akademisinde çalışmıştır. Euler bütün zamanın en vermli matematikçilerinde biridir ve tüm çalışmları toplamda 7 dergiyi geçer. İlgi alanı matematiğin ve uygulamanın tüm alanlarını kapsar. Yaşamının son 7 yılını kör olarak geçirmesine rağmen, ölene kadar çalışmlarını devam ettirmiştir. Özellikle de mekaniği matematikde çok iyi kullanırdı. Lagrange, Eulerin mekanik uygulamalrı için analizdeki en önemli çalışma hareketin bilimine uygulandı tabirini kullandı. Diğer çalışmaları ile birlikte de diferansiyel denklemin tamlık koşulunu verdi ve aynı çalışmada integral faktörü teorisini geliştirdi. 743 de sabit katsayılı, homojen lineer denklemler için genel çözüm kavramını verdi de aynı teoriyi homojen olmayan denklemler için genişletti. 75 lerin başlarında, diferansiyel denklemlerin çözümü için kuvvet serisi uygulamalrını geliştirdi lerde nümerik çözüm yöntemleri geliştirdi. Joseph-Louis Lagrange736 83), 9 yaşında Turin de profesör oldu. 766 da Berlin akademisinde Eulerin varisi oldu ve 787 de Paris akademisine geçiş yaptı. En önemli çalışması 788 de basılmış olan Me caniqueanalytique, Newton mekaniğinin çok kapsamlı ve çok güzel bir konusudur de, n. mertebeden homojen diferansiyel denkleminin genel çözümünün, n tane lineer bağımsız çözümlerinin lineer kombinasyonu olduğunu gösterdi de parametrelerin varyasyonu olarak biline çalışmayı geliştirdi ve kısmi diferansiyel denklemler ile varyasyonel hesaplamalarda çok temel çalışmaları mevcuttur. Pierre-Simon de Laplace749 87) çocukluğunu Normandy de geçirdi ancak 768 de Parise gelerek ve 773 de Acade mie des Sciences ı kazanarak bilimsel çemberde çok önemli gelişmelere imza atmanın başlangıcını yaşadı. Astroloji de mekanik alanında çalışmalarda bulunmuştur. Laplace denklemleri matematiksel fiziğin temel denklemlerini olşturur. Laplace dönüşümlerinin faydası ise sonlara doğru daha iyi anlaşılmıştır. 8 yüzyılın sonlarına doğru diferansiyel denklemlerinin çözüm ile ilgili teori geliştirilmiştir. 9. yüzyılda ise daha teorik bir sorunun cevabı irdelenmiştir: varlık ve teklik. Kısmi dfireansiyel denklemler çalışılmaya başlanmış ve onların matematiksel fiziğe uygulamaları ele alınmıştır. Bazı diferansiyel denklemlerin analitik anlamda çözümlerine ulaşılamaması nümerik çözüm kavramını getirmiştir. 9 lü yıllarda nümerik integral geliştirilmiştir fakat uygulamaları, elle hespalamaların veya ilkel hesaplama araçlarınının kısıtlılığı ile çok yaygınlaşmamıştır. Özellikle son 5 yıl içinde, hesaplama araçlarının ilerlemesi ve uyduya bağlı bilgisayarların varlığı ile uygulama alanları oldukça yaygınlaşmıştır. yüzyıl, diferansiyel denlklemlerin geometrik ve toploji olarak yeni bir kreasyonudur. Amaç, çözümün geometriksel olarak davranış niteliğini anlamaktır. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunda, nümerik yöntem ile elde edilen veriler kullanılmıştır. Son birkaç yılda bu iki trend birlikte gelmiştir. Bilgisayarlar, lineer olmayan diferansiyel denklem sistemlerinin çalışılmasına hız katmıştır., y) düzleminde eğri ailesini düşünelim. Kapalı formada. Eğri ailesinin diferansiyel denklemleri y = f,c,c,...,c n ).) ϕ,y,c,c,...,c n ) =.) şeklinde yazabiliriz. Burada c,c,...,c n uygun parametrelerdir. Eğrinin kapalı formunda kapalı fonksiyonların türevi kuralını uygulayarak n defa türev alabiliriz. ϕ + ϕ y =,.3) y ϕ + ϕ y + ϕ y y + ϕ y =, y... n ϕ ϕ n y yn) =. n bilinmeyenli sistmede c,c,...,c n parametrelerini yok edersek, F,y,y,...,y n)) =

14 6. GIRIŞ n. mertebeden diferansiyel denklemini elde ederiz. Notasyon..,y,y,...,y n) değişkenlerine bağlı F fonksiyonun tam diferansiyel denklemi D F = F +y F y +y F y + +yn) olarak gösterilir. Buna göre.3) sistemi aşağıdaki şekilde yazılır. Örnek.. Doğrular ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz. Çözüm ϕ = y a b yazarak.4) ten F y n ) D ϕ =, D ϕ =,...,Dn ϕ =.4) D ϕ = y a =, D ϕ = y = son denklem hiç bir parametre içermediği için diferansiyel denklemi. mertebeden lineer denklem olarak y = şeklinde ifade edebiliriz. Örnek.3. Paraboller ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz. Çözüm Paraboller ailesini y = a +b +c olarak yazabiliriz. ϕ = y a +b +c fonksiyonunu.4) te kullanırsak, D ϕ = y a b =, D ϕ = y a =, D 3 = y = elde ederiz. Böylece paraboller ailesinin diferansiyel denklemi 3. mertebeden lineer denklemdir. Alıştırma.4. Çemberler ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz. Çözüm Çemberler ailesini y b) + a) = c olarakyazabiliriz. ϕ = y b) + a) c fonksiyonunu.4) te kullanırsak, D ϕ = y b)y + a) =, D ϕ = +y +y b)y =, D 3 = 6y y +y b)y = elde ederiz.. denklemden y b = +y ) /y elde ederiz. Bunu 3. denklemde yerine yazarsak, denklemini elde ederiz. y 3 y y +y = Alıştırma.5. Hiperboller ailesinin diferansiyel denklemini bulunuz. Çözüm Hiperboller ailesini y a)b c) = olarak yazabiliriz. ϕ = y a)b c) fonksiyonunu.4) te kullanırsak, D ϕ = b c)y cy a) =, D ϕ = b c)y cy =, D 3 = b c)y 3cy = elde ederiz.. ve 3. denklemden b c) terimini yok edersek, denklemini elde ederiz. y 3 y = y Uyarı.6. Tam diferansiyel ve kısmi diferansiyel arasındaki farkı aşağıdaki şekilde kavrayabilriz:tam diferansiyller D ) =, D y) = y, D y ) = y +y şeklinde iken, kısmi diferansiyel denklemler =, y =, y ) = y

15 CHAPTER Diferansiyel denklemler ve onların çözümleri 3. Diferansiyel denklemlerin sınıflandırması Tanım 3.. Bilinmeyen fonksiyon ile onun türevleri arasındaki bağıntıya diferansiyel denklem denir. Tanım 3.. Bilinmeyen fonksiyon bir değişkenli ise denkleme adi diferansiyel ADD) ordinary differential equation ODE) denklem denir, eğer fonksiyon çok değişkenli ise kısmi diferansiyel KDD) partial differential equation PDE) denklem denir. Tanım 3.3. n tane bilinmeyen fonksiyonu içeren m adet diferensiyel denkleme kısaca diferansiyel denklem sistemi denir. Burada m ile n eşit olmak zorunda değildir. Tanım 3.4. Denklemin mertebesi, denklemdeki en yüksek mertebedeki türevdir. Benzer şekilde sitemin mertebesi, sistemdeki en yüksek mertebeli türevdir. Tanım 3.5. Bir diferansiyel denklemde bulunan en yüksek mertebeli türevin üssüne, bu diferansiyel denklemin derecesi denir. Tanım 3.6. Bir diferansiyel denklemdeki bağımlı değişken ve tüm türevleri birinci dereceden ise,diferansiyel denkleme lineer diferansiyel denklem denir.n. mertebeden adi lineer diferansiyel, bağımlı değişken y ve bağımsız değişken olmak üzere, aşağıdaki formda gösterilir. a ) dn y d n +a ) dn y d n + +a n ) dy d +a n)y = b) veya a )y n) +a )y n ) + +a n )y +a n )y = b) Dolayısıyla içerisinde y 3,y ),yy,y y,siny,epy) gibi terimler bulunan denklemler lineer değildir. Bunun yanında denklem,y,sin,ep sin 3),ln türünden ifadeler içerebilir. Örnek 3.7. y + y epy) =,. mertebeden lineer olmayan adi diferansiyel denklemdir. Örnek 3.8. d4 y d + d3 y 4 d + 3 dy 3 d = ep), 4. mertebeden lineer adi defreansiyel denklemdir. Örnek 3.9. u t = k)u veya u t = k) u. mertebeden lineer kısmi diferansiyel denklemdir. Örnek 3.. u u y =, 3 u y u 3 =, 3. mertebeden kısmi diferansiyel denklemler sistemidir. Tanım 4.. Birinci mertebeden ADD ile veya formlarını düşüneceğiz. Tanım 4.. n. mertebden ADD ile F 4. Temel Kavramlar F,y,y ) = F,y, dy ) = 4.) d y = f,y) dy = f,y) 4.) d,y,y,y,...,y n)) = F 7,y, dy ) d, d y dn y d,..., d n = 4.3)

16 8. DIFERANSIYEL DENKLEMLER VE ONLARIN ÇÖZÜMLERI ya da y n) = f,y,y,y,...,y n )) dn y d n = f,y, dy ) d, d y dn y d,..., d n 4.4) Tanım 4.3. Keyfi g) fonksiyonu özdeş olarak 4.3).denklemini sağlıyorsa g) fonksiyonuna 4.3) denkleminin integrali ya da çözümü denir. bkz Uyarı 4.6) Uyarı 4.4. ADD genelde bir I aralığında tanımlanır. Böylece g) fonksiyonu n mertebeye kadar türevi olan bir fonksiyon ve 4.3) denkleminde y yerine g), y yerine g ),..., y n) yerine g n) ) yazdığımızda 4.3) denklemi sağlanıyorsa, y = g) fonksiyonuna I aralığında 4.3) denleminin bir çözümü denir. Örnek 4.5. y = sin fonksiyonu y +y = denkleminin, ) aralığında bir genel çözümüdür. Uyarı ) denkleminin çözümü y = g) açık formunda olmak zorunda değildir. Aynı zamanda h, y) = kapalı formu ile de verilebilir. Buna göre türevleri kapalı fonksiyonlar için türev formülü kullanılarak bulunur. Böylece benzer şekilde 4.3).denklemi özdeş olarak h, y) = fonksiyonunun her noktasında özdeş olarak sağlanıyorsa h,y) = fonksiyonu 4.3) denkleminin integrali ya da çözümüdür.,y,...,y n) Bkz. Örnek 4.34) Örnek y = 4 fonksiyonu y = y 4.5) denkleminin kapalı formda çözümüdür. + y 4 = çemberinde kapalı fonksiyonlar için türev bağıntısını kullanırsak + yy = elde ederiz, böylece 4.5) denklemi sağlanır.,) ve,) noktalarında y = olduğundan bu noktaları hariç tutmalıyız.bkz. Örnek Örnek 4.34). Uyarı ) denkleminin geometrik yorumu: f, y), Q bölgesinde tanımlı bir fonksiyon olsun. 4.) denklemine göre her,y) Q noktasında bu noktadan geçen ve eğimi y olan bir doğru doğrusal eleman) vardır. Böylece bu doğruların oluşturmuş olduğu alana kısaca doğrultu alanı denir. Buna göre Q bölgesindeki eğriyi bulmak, doğruların herbir noktasındaki tanjantı bulmaktır. Buna göre. mertebeden y = f,y,y ) denklemi için y yani çözüm eğrisinin eğriliği bulunmalıdır. 3 ve daha yüksek mertebeden ADD için benzeri geomtrik yorumlar yoktur. Tanım 4.9. fonksiyonları y = g ), y = g ),...,y n = g n ) 4.6) y = f,y,y,...,y n ) y = f,y,y,...,y n )... y n = f n,y,y,...,y n ) sistemini özdeş olarak sağlıyorsa, 4.6) fonksiyonlarına sistemin çözümü integrali) denir. Bu durumda da çözümleri kapalı fonkiyon gibi düşünebiliriz. Bkz Uyarı 4.6). Uyarı 4.. n = durumu için y, y fonksiyonları yerine bilinmeyen y,z fonksiyonlarını ele alalım. Buna göre 4.6) fonksiyonları y = g ), z = g ) geometriksel olarak bir eğri tanımlar 3 boyutlu uzayda). Bu sebepten ötürü 4.6) fonksiyonları 4.7) sisteminin integral eğrisi diye adlandırılır. Uyarı 4.. Genel olarak 4.7) sisteminde bilinmeyen fonksiyon sayısı ile denklem sayısı eşit olmak zorunda değildir. Fakat çözüm tanımı aynıdır. Yine de çözümün varlığı ve tekliği hakkında bir genelleme yapmalıyız. 4.7)

17 4. TEMEL KAVRAMLAR 9 Teorem ) sistemi ve P a,b,b,...,b n ) 4.8) noktasını ele alalım. 4.7) sistemindeki f,f,...,f n n + değişkenli ve değişkenleri,y,y,...,y n olmak üzere, P noktasının bir O komşuluğunda, sürekli ve y,y,...,y n değişkenlerine göre sürekli kısmi türevlere sahip fonksiyonlar olsun. O komşuluğunda 4.7) sistemini ve g a) = b, g a) = b,...,g n a) = b n 4.9) koşulunu başlangıç koşulu) sağlayan g ),g ),...,g n ) fonksiyonları vardır ve bu fonksiyonlar tektir. Tanım 4.3. Bir problem diferansiyel denklemi ve belirli koşulları içerir. Problemdeki koşullar in bir değeriyle ilgili ise bu durumda probleme başlangıç değer problemi, in değeri ile ilgili ise sınır değer problemi denir. Örnek 4.4. y +y =, y) = 3 y ) = 4 başlangıç değer problemidir BDP)- initial value problem IVP). Örnek 4.5. y +y =, y) = π y = 5 ) sınır değer problemidir SDP)- boundary value problem BVP). Uyarı 4.6. Uyarı 4. e göre f,f,...,f n fonksiyonları O komşuluğunda yukarıdaki koşuları sağlıyorsa 4.7) sisteminin P noktasından geçen bir tek integral eğrisi vardır. Özel durumda f,y), f,y) 4.) y fonksiyonları P noktasının O komşuluğunda sürekli ise y = f,y) denkleminin bir tek integral eğrisi mevcuttur ve bu eğri P noktasından geçer. Uyarı 4.7. Eğer her [a,b],y,y [c,d] için f,y ) f,y ) K y y 4.) eşitsizliğini sağlayacak şekilde pozitif bir K sayısı bulunabilirse f, y).fonksiyonu y değişkenine göre R a b,c y d) bölgesinde Lipchitz koşulunu sağlar denir. Özel olarak f,y).fonksiyonu y değişkenine göre R bölgesinde türevi mevcut ve f y K 4.) koşulu sağlanıyor ise 4.) koşulu sağlanır. Fakat tersi doğru değildir. Yani y değişkenine göre türevi mevcut olmayabilir fakat 4.) koşulunu sağlayan fonksiyonlar da vardır. Aşağıdaki örnek bununla ilgilidir. Örnek 4.8. f, y) = y fonksiyonu y değişkenine göre kısmi türevi yoktur ancak Lipschitz koşulunu sağlar. Gerçekten y y y y, K = sağlanır.

18 . DIFERANSIYEL DENKLEMLER VE ONLARIN ÇÖZÜMLERI Teorem 4.9. f,y) fonksiyonu Qa h a+h, b k y b+k) bölgesinde sürekli olsun Sürekli fonksiyon kapalı aralıkta sınırlıdır yani Q bölgesinde f, y) M koşulunu sağlayan pozitif M sabiti mevcuttur.) ve 4.) koşulunu sağlasın. d = min h, k ) M olmak üzere [a d,a+d] aralığında denklemini sağlayan y = g) bir tek çözümü vardır. y = f,y) Uyarı 4.. Lipschitz koşulu ve Teorem 4.9 ye benzer teorem 4.7) sistemi içi de formüle edilebilir. Uyarı 4.. Çözümün varlığı için f, y) fonksiyonun sürekliliği yeterli bir koşulken teklik için yeterli değildir. Örnek 4.. y = ve y = 7 )3 fonksşyonları y = 3 y denkleminin integral eğrisidir. Teorem 4.3. y n) = f diferansiyel denklemini ve P a,b,b,...,b n ) noktasını ele alalım.,y,y,y,...,y n )) 4.3) f, f y, f y,, f y n ) fonksiyonları sürekli olsun. Bu durumda P noktasının bir komşuluğunda 4.3) denklemini ve koşulunu sağlayan y = g) tek çözümü mevcuttur. ga) = b, g a) = b,...,g n ) ) = b n 4.4) Uyarı 4.4. Lipschitz koşulunu kullanarak 4.3) denklemi için Teorem 4.9 ye benzer bir teorem formüle etmek mümkündür. Teorem 4.3 lokal karakterlidir. Yani y n) +a n )y n ) + +a )y +a )y = b) 4.5) denkleminin çözümünün varlığı ve tekliği I aralığında mevcuttur. Uyarı ) denklemi için 4.4) koşulları sağlansın. n+) boyutlu P a,b,b,...,b n ) noktası verilsin. Q bölgesi P noktasını içeren bölge ve 4.3) denkleminin bu noktada Teorem 4.3 e göre tek bir çözümü olsun. Buna göre aşağıda bu tarz denklemler için genel çözüm kavramını tanımlayacağız. Tanım ) denkleminin çözümü n tane bağımsız keyfi sabit içeriyorsa bu çözüme Q bölgesinde 4.3) denkleminin genel çözümü integrali) denir. Uyarı 4.7. Eğer sabitlerden herhangi birisini, diğerleriyle yer değiştirmek mümkün değil ise bu durumda bu sabitlere bağımsız denir. Yani hiç biri gereksiz değil ise. Örnek 4.8. fonksiyonu denkleminin genel çözümüdür. fonksiyonu y = c ep+c ep ) y y y = c ep+c ) y y =

19 4. TEMEL KAVRAMLAR denkleminin genel çözümü değildir. Çünkü olarak yazabiliriz. Uyarı 4.9. Genel durumda c ep+c ) = c ep)epc ) = Kep F,y,y,y,...,y n)) = 4.6) denklemi için genel integralden bahsetmek çok mümkün değildir. Çünkü çözümün tekliği sorusunun öncelikle cevaplanması gerekmektedir. Örneğin y 4 y = 4.7) denklemi aşağıdaki değerler için sağlanır: y = y, y = y Eğer belli bir bölgeden ve ya başlangıç koşullarından bahsediyorsak, 4.6) denkleminin genel çözümünden bahsetmek mümkündür. Tanım 4.3. Eğer her noktada çözümün tekliği koşulu sağlanmıyorsa bu durumda y = f, y) denkleminin çözümüne tekil çözüm integral) denir. Örnek 4.3. y = integral eğrisi y = 3 y ADD nin tekil çözümüdür çünkü, ) noktası boyunca fonksiyonu da diğer bir integral eğrisidir. y = 7 )3 Uyarı 4.3. y = f, y) denklemi bir parametreli genel çözüme sahiptir. Eğer çözüm mevcut ise verilen denklemin tekil integraline eşittir. Uyarı f,y) için dy d = f,y) 4.8) denklemi ile d = f,y) dy 4.9) denklemi denktir. f, y) = durumunda 4.8) denklemi tanımsız iken 4.9) denklemi tanımlıdır. Böylece genelde 4.8) denklemine 4.9) denklemini ekleriz ve 4.8) denkleminin integral eğrisi ile hem 4.9) denkleminin hem de 4.8) denkleminin integral eğrilerinin düşüneceğiz. Örnek çemberi +y 4 = 4.) y = y, ),, ) noktalarında bile ADD nin integral eğrisidir. Çünkü bu noktalarda 4.) fonksiyonu ADD yi sağlar. d dy = y

20

21 CHAPTER Birinci mertebeden ADD 5. y = f ) formundaki denklemler f ) verilen I aralığında sürekli bir fonksiyon olmak üzere y = f ) ADD nin genel çözümü y = f )d şeklindedir ve belirsiz integral keyfi sabiti içerir. y ) = y başlangıç koşulu verildiğinde çözüm şeklindedir. y = y + f t)dt Örnek 5.. ADD nin çözümünü bulunuz. Çözüm y = y = 3 3 d y = 3 +c Örnek 5.. BDP nin çözümünü bulunuz. Çözüm y = y = 3 y3) = 7 3 d y = 3 +c 7 = 7+c c = y = 3 Örnek 5.3. y = sin ADD nin çözümünü bulunuz. Çözüm y = sind y = cos+c y = cos+c )d y = sin+c +c 3

22 4. BIRINCI MERTEBEDEN ADD Örnek 5.4. BDP nin çözümünü bulunuz. Çözüm y = 3 6+ y ) = 3 y = 6+ ) d y = c = 8 +c c = y = Örnek 5.5. y = ep ) y) =, y ) =, y ) = 3 BDP nin çözümünü bulunuz. Çözüm y = ep )d y = ep )+c y = ep )+c )d y = ep )+c +c y = ep )+c +c )d y = ep )+c y = ep )+ +c +c 3 6. y = f y) formundaki denklemler f y) sürekli bir fonksiyon olmak üzere Bkz. Uyarı 4.33) ADD ni olarak yazabiliriz. Buna göre genel çözüm dir ve eğri,y ) noktasından geçiyorsa çözüm formundadır. Eğer f y ) = ise çözüm şeklindedir. y = f y) d dy = f y) = = dy f y) y y y = y dt f t) = +c 3 = +c 3 = +c Örnek 6.. ya da ADD nin çözümü ya da y = y, y d dy = y = y +c y = c