KUŞAKLAR DENEYİMLER TANIKLIKLAR. YAYINA HAZIRLAYANLAR Aynur İlyasoğlu Gülay Kayacan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUŞAKLAR DENEYİMLER TANIKLIKLAR. YAYINA HAZIRLAYANLAR Aynur İlyasoğlu Gülay Kayacan"
  • Su Emin
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 KUŞAKLAR DENEYİMLER TANIKLIKLAR T Ü R K İ Y E ' D E S Ö Z L Ü T A R İ H Ç A L I Ş M A L A R I K O N F E R A N S I E Y L Ü L İ S T A N B U L YAYINA HAZIRLAYANLAR Aynur İlyasoğlu Gülay Kayacan V

2 Arşivin Fısıltısı Ya da Arşivleri Konuşturmak Nora Şeni 'Sözlü tarih'in bir aksi ya da bir tersi varsa, o da 'arşive dayalı tarihtir' diye düşünülebilir. Ancak bu düşünce arşivlerin çeşitliliğini, farklılığını göz önünde bulundurmamayı da bu tür dokümanlarla barındırır. Arşiv dokümanları arasında şöyle bir çeşitleme, hatta kutuplaşma yapılabilir: 1.Sık rastlanır olanlar: Serisel exploitation a, yani kullanıma imkân veren dokümanlar, ki bu tür dokümanlarla istatistikler yapılabilir, uzun dönemi ilgilendiren trendler, eğilimler belgelenebilir. arşivlerde bulunabilen mektup, günce gibi dokümanla çalışma fırsatım oldu. Bu tür kaynakça üzerinde araştırma yaparken gelişen bazı düşüncelerim arasından, sözlü tarih için de anlamlı olanları aktarmakla yetineceğim. Başta söylemem gereken şu ki: mektup, günce va da hatırat türü belgenin, tekil/özel bir sesin ifadesi olması dışında sözlü tarihle bir yakınlığı yok. Bu tür belgenin, sözlü tarihin uyguladığı "söyleşi" (interview) yöntemiyle elde ettiği metin (film ya da fotoğraf da olabilir) ile arasında önemli farklar var. 2.Tekil dokümanlar: Eşine bir daha rastlananlayacak nadir ve şahsi belgeler: mektup, hatırat, günce gibi. Arşivleri konuşturmak dediğim zaman bu tür belgeleri kastedeceğim. Bunun nedeni, diğerlerini konuşturmanın mümkün olmaması değil, mektup, günce türü dokümanın sözlü tarih'e bir benzerliği, bir akrabalığı olduğu düşünülebileceğinden. Bu akrabalık intibaının neve dayandığını araştırmak, hem böyle bir akrabalığın olmadığını, hem de sözlü tarih yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklamama yarayacak. Ben 'sözlü tarih' yapmıyorum. Benim özel Birincisi, arşivde bulunan mektup, hatırat, günce size hitaben (addressed) yazılmış metinler değildir. Hatta günce, genelde yazarından başka kimseye hitap etmeyen bir yazı türüdür. O arşiv belgesi keşfedildiğinde, incelemeye açıldığında bir mahremiyete de girilmiş olur. Yazarından okuma inceleme izni alınamayacaktır Bu, özel arşiv belgelerinin gelişigüzel ve kuralsız kullanılabileceği anlamına gelmiyor tabii ki. Sözlü tarihte ise, söyleşide bulunduğunuz kişi hem size yönelik size hitaben ve sizin için konuşuyor hem de sizin için bir anlatı düzenliyor.

3 Bunun yanı sıra kişi. kayıt türü teyp, kamera vs. hangisi olursa olsun söylediklerini yeniden düzenleyip, yeniden tertipleme imkânından mahrum. Burada 'yazı'lı ifade ile 'şifahi' ifade arasındaki fark önemli. İkincisi, sözlü tarih yaptığınızda, söyleşi için kimi seçeceğinizi, kime hangi soruları yönelteceğinizi siz tayin ediyorsunuz. Konunuz için kimin anlamlı olduğuna karar veriyorsunuz, onun gibi kaç kişiyle konuşacağınızı, söylenenlerin hangi 'bağlamda' yorumlanması gerektiğini kararlaştırmak için bilgileniyorsunuz. Dolayısıyla söylesi için düzenlenen 'karşılaşma' tamamıyla araştırıcı olarak sizin eseriniz. Hikâyenin bir kısmını karşılaşmadan önce siz yazdınız bile. Yazdınız derken, sizin 'aklınızda yazdığınızı' kastediyorum. Ve yalnızca bu seçimlerinizi belirleyen, o aklınızdan geçirdiğiniz fikir, içgüdü vs. gibi elemanları eleştirel bir yöntemle okurunuza açıkladığınız, onun için anlaşılır kıldığınız takdirde o söyleşi tarihsel bir belge olarak kullanılabilme şansına sahip olur. O kişiyle karşılaşmayı seçerek, mümkün kılarak, konuşmayı yönlendirerek: kişiyi ve aktardığı olayı, deneyimi, dolayısıyla ortaya çıkan dokümanı siz yaratmış olursunuz. Oysa arşivlerde eski sesler, bazen iyi aradığınız için, bazen rastlantı eseri olarak, biraz şanslıysanız sizi karşılamaya gelebilirler. O tekil ses orada, sizin dışınızda mevcuttur. Var olduğunu evvelden bildiğiniz ya da keşfettiğiniz ya da varlığından haberdar olmadığınız bir doküman olması bir şeyi değiştirmiyor. O doküman sizin tuttuğunuz bir mikrofonla ya da kamerayla var olmuyor. O zaten var ve orada. Siz, olmuş ya da geçmiş bir olayı izliyorsunuz, vuku bulmakta olan bir şeyi kaydetmiyorsunuz. Olayı siz var etmiyorsunuz. Tabii ki işini bilen bir tarihçi olarak o dokümana nasıl ulaştığınızın tutanağını okuyucunuz için açıklayacaksınız. Bu mukayeseyi uzatmak, benzer ve farklı açıların altını çizmeye devam etmek mümkün. Ancak ben şu soruyla devam etmek istiyorum. Mektup, günce vs. tür belge ve/veya impersonnel belgelere dayalı, büyük T harfiyle Tarih yapıldığında, bu yöntem ifşa edilmeyen, ortaya çıkmayan ne tür bir bilgiye, ne tür incilere varmayı vaat ediyor? Ve o bilginin saldığı ne tür bazları ve tatları vaat ediyor? Aslında vaat edilen, 'kaçak' bilgilere, 'kalıntı' bilgilere varmak. Bunlar, her şey öğrenildikten sonra, eldeki tüm enformasyonun rengini, tınısını belirten. o enformasyona varoluşsal bir maddiyat veren bilgiler. Araştırma konusu olmamış, bilgi konusu (objet de savoir) edilmemiş, nereye kaydedileceği. tarihin hangi alt disiplinine ait olabileceği belli olmayan bilgiler bunlar. Örneğin iki ülke arasında bir barış imzalandığında, imzalanan anlaşmanın niteliğini öğrenmek için tabii ki anlaşma metnine bakmak

4 gerekecektir. Ama tartışmalar sürerken taraflardan birinin bir yakınına yazdığı mektubu bulursanız, anlaşmaya varılıncaya kadar hangi alternatifler etrafında bilek güreşine girildiğini, tarafları oluşturanların tavırlarını, üslup ve bedensel lisanlarını, son karara varmakta hangi sesin, argümanın etken olduğunu başka bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ya da imza seremonisini tasvir eden bir günce tahayyül edilebilir. Kişilerin kıyafetleri, mizaçları hakkında, protokole itirazlar hakkında olayın bilgi haznesinde ve muhayyelede şekillenmesini (représentation) değiştiren, ayrıştıran, zenginleştiren bilgiler toplanır. Ve en önemlisi, o zamana kadar varlığından haberdar olmadığınız, olmadığınız için de merak etmediğiniz verilerle baş başa kalmış olursunuz. Buradan iki sonuç çıkarmak mümkündür. Sizin seçtiğiniz, planladığınız bir 'karşılaşma' olmadığı için b u belgelerle tanışmak sizi her an şaşırtacak veriler ve şekiller barındıracaktır. O şaşkınlığa açık olabilmek önemli. Böyle bir belge sizin aklınızdaki kalıplara, 'projection'lara hayli dayanıklıdır. Ona 'İstediğinizi söyletmek', istediğiniz yorumlara varmak, bir söyleşi ile yapabileceğinizden daha zor. Onun için de o dokümanı ham haliyle sunmak önemli, yani kesmeden, 'daha okunur' vs. hale getirmeden okuyucuya ulaştırmak. Metni takdim ederken ya da sonradan yorumlarken gereken ek bilgiler verilecektir ama bunlar brüt dokümanın etrafında olmalıdır, önce yada sonrasına dip not olarak. Bu 'karşılaşma' akabinde, orada varlığını hissettiğiniz verilerin peşine düşüp sistematik bir bilgilenme isteyebilirsiniz. Ve o ana kadar bir 'bilgi nesnesi' (objet de savoir) olarak işlemeyen bir elemanı tarihsel araştırma nesnesi haline getirmiş olursunuz. Ya da o yeni verilerin peşinden gitmezsiniz, ancak o bilgiler size yeni bir pencere açmış olur. Orada yeni bir alanın var olduğunu idrak edersiniz. Tarihsel olayların plileri, kıvrımları içinde saklı duran veriler gelir sizi bulur, sizinle karşılaşır. Mektup, günce vs. gibi dokümanların temel özelliği, fotoğraf gibi olmalarında, birer 'instantané' olmalarında! Yani anı yakalamış olmalarında. O olayın olmuş olduğunu ve de o fotoğrafın gösterdiği tarzda aynen öyle vuku bulduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde belgelemelerinde. Ancak fotoğrafın akla hitap etse de önce duyulara hitap etme özelliğini unutmamak gerek. Önce göze hitap eder tabii ki, ancak resmini gördüğünüz kuması derinizde de hissedebilirsiniz, fotoğraftaki çocukların seslerini duyabilecek gibi olursunuz (Barthes 1980, Şeni 2002: 41-49), Sözünü ettiğim belgelerin etkisi de böyledir. Dokümanın bahsini ettiği ipek sal, büzülürken hışırtısını duyurur size. O 'puzzle'in diğer taslarını bulma iştahını getirir.

5 Bir de sinemayla ilgili bir paralellik kuracağım. Bir sahne, bir mekân, bir olay çekersiniz kameranızla. Sonra çektiklerinizi ekranda seyrettiğinizde, karenin içine planlamamış olduğunuz, çekim esnasında görmemiş olduğunuz, orada olduğundan haberdar bile olmadığınız başka şeylerin girmiş olduğunu fark edersiniz. Çekim cömerttir. Ek enformasyon, atmosfer, hareket iliştirmiştir imaja. İste arşiv çalışmasındaki keyif bu. Siz 1800'lerde Bağdat demiryolunun yapımı esnasında Avrupa bankalarından alınan kredi faizinin yüzde kaç olduğunu araştırmak için banker Camondo biraderlerin mektuplarına bakarsınız. O mektup size faizin %8 okluğunu bildirmenin yanı sıra Paris'te maalesef lakerda bulunamadığını da söyler. Fransızların lakerdanın ne olduğunu bile bilmediklerini. 20 yıldır İstanbul'dan Paris'e taşınmış olan Camondo'ların Galata'daki akrabalarına hâlâ bu tuzlu balığı sipariş etmekte olduklarını bildirir. Arşivlerin fısıltısı budur işte. Kulak kabartmak gerek, tarih yazımının 'bilgi nesnesi' haline getirmemiş olduğu olaylardan gelen sesi duyabilmek için. O sesleri duymak için bir nevi şefkat gerek. Beklenmedik, sürpriz bu 'kaçak' bilginin, bilinen eski tabloyu değiştirebilmesine izin verebilmek gerek. Neden fısıltı da ses değil? Bu tür arşivlerin taşıdığı bilgi 'minör' (müzik lisanında kullanılan anlamıyla) bir bilgi, majör değil. Bu bilginin bir diğer özelliği 'etnolojik' bilgiye yakınlığı. örf ve adetler hakkında; evi, eşyayı, sokağı 'kullanım tarzları' hakkında (manières de faire); eşyanın nitelikleri, maddesi, kokusu hakkında enformasyon taşıması. Mesela Marie Thouvenel'in mektuplarından (Şeni, 1999), bir Fransız aristokrat kadının çocuğunu büyütürken muhakkak bir süt anneye ihtiyaç duyduğunu ve süt annenin muhakkak Hıristiyan olması gerektiğini öğreniyoruz. Zihniyetler, düşünce kalıpları hakkında ipuçları vermekte de cömert bu tür belgeler: Uluslararası alanda düşünce kalıplarının, bilgi birikimlerinin ne derece birbirine geçmiş olduklarını açığa çıkardıkları oluyor. İstanbul'daki Camondo bankasının müdürlerinden Viktor Efendi buna iyi bir örnek oluşturur. Paris'e taşınmış iki Camondo biraderler İstanbul'daki bankanın gidişatı üzerine bir tartışma sonunda Viktor Efendiye, 'Siz delisiniz galiba' gibi bir söz söylerler. Bunun üzerine Viktor gayet bilgiç bir şekilde, 'Evet sinir hastasıyım, zaten Paris'e gelip orada Dr. Charcot tarafından muayene edilmek istiyorum' der. (N. Şeni, S. le Tarnec 2000) O sırada Charcot 'histeri' üzerine La Salpétrière hastahanesinde yaptığı deneyimlerle ün kazanmış bir tıbbiyecidir. Freud'un ilham aldığı ve yakinen izlediği, vaka gösterileri ile

6 psikanaliz tarihine girmiş bir doktor Charcot. Galata'daki banka müdürü Viktor Efendinin Char- cot'yu bilmesi. 19. yüzyıl sonunda Fransa-İstanbul arası iletişimin, bilgi alışverişinin nasıl var olduğuna yüzeysel de olsa işaret ediyor. İkinci olarak; mektup, günce vs türü arşiv belgesinin 'tehlikeleri' üzerinde durmak istiyorum. Bu tehlikeler, sözlü tarihi ve belgesel film yapımını tehdit eden tehlikelerle aynı cinsten. İsmi 'doğalcılık' (naturalisme) ve 'özcülük' (essentialisme). kendilerinden bir anlam çıkarılabilecek bir nesne olarak kullanamazlar. Doğalsallık bunun aksini düşünmek, buğdayın maddi varlığının cazibesine kapılarak 'tavlanmak' ve (séduction) yenik düşmektir. Yeni sinema yapanların bazen düştüğü bir yanlıştır bu. Sanılır ki, aktarılmak istenen gerçeğin karşısına bir kamerayla geçmek kafidir ve o gerçek, eğer kamerada bir film varsa ve eğer düğmeye basılmışsa kendiliğinden ve olduğu gibi seluloid bandın üzerine kaydolacaktır. Fransız tarihçi Arlette Farge'in aktardığı bir olaydan başlayacağım: Paris polisin 18. yüzyıl tutanakları üzerinde çalışırken, Farge arşiv belgeleri arasında buğday dolu, küçük, keten bir bohça bulur (Farge 1989). Bohçanın arşive ulaştıktan sonra açılmamış olduğu bellidir ve çözüldüğünde, iki yüz elli yıldır orada uyuyan buğday taneleri ortaya çıkar. Ortaya çıkan şey bir gerçeği tercüme eden, tasvir eden bir metin değil, bir gerçek parçasıdır (fragment), Farge buğdaylarla karşılaşmasını anlatırken, bugünkü dünyanın içine birden giren bu tarih parçasının onu nasıl etkilediğini, gerçeğin ta kendisiyle karşılaşma duygusunu aktarır. İşte tarihçi o duyguya karşı koyabilmelidir. O brüt elemanı bir elaborasyondan geçirmeden, o buğdaylara varmayı sağlayan süreç metodolojik olarak anlatılmadan ve bu kesiften çıkarılabileceklere yine tarih metotlarıyla yaklaşmadan, o buğday taneleri (Burada belki bir parantez açmak gerek. Sözlü tarih için bazen sinema gibi bir medyum kullanımı seçiliyor. Buna kalkışmadan evvel su soruyu sormuş olmak şart diye düşünüyorum: Niye bu konu için bu medyum seçilmeli? Film yapmak bu konuya niye uyuyor, ne kazandırıyor? Ve sonra da, madem o medyum seçilmiş, onun bütün imkânlarını kullanmak gerek. Yani sözlü tarih diye -video da olsa- çekimi 'görüntülü söyleşi' seklinde düşünmek film yapmayı meşru kılmaz. 'İşte zaten konuşacaktık, teybe kaydedeceğime filme kaydederim' denebilir, ancak o zaman elde edilen ürüne sadece tekil bir belge olarak bakmak gerek. Tarihsel bir anlatı olabilmesi için 'contextualisation'a ihtiyaç olacaktır, yani bilimsel elaborasyondan geçmesi gerekecektir. Film olabilmesi için ise film sanatının ya da tekniklerinin kullanıldığı bir yapımdan geçecektir. Bütün bunlar evvelden düşünülüp, o söyleşi

7 bunların gereksinimlerine göre planlandığı takdirde gerçek bir tutarlılıktan söz edilebilir.) Ham dokümanın tehlikesine ve kendini beğendirme, kendine kaptırma kabiliyetine (séduction) geri döneceksem, tarihçinin kapılmaması gereken hadise şu: Arşivlerde soğuk metinler, birbirlerine benzeyen sayfalar arasında çalışırken, araştırdığınız alanda rol oynamış bir karakterin yıllarca tutmuş olduğu bir günceyle karşılaştığınızda, gizli kalmış bir fotoğrafla burun buruna gelmiş gibi olursunuz. Yani bir fotoğraf imgesinin (image) 'gerçekliği' ile karşınıza çıkar ve gerçek o olur. Ama öyle değildir (Fotoğrafın, metne kıyasla özelliğini yukarda söyledim.) O gerçek ancak sizin sormuş olduğunuz, soracağınız sorularla, yapacağınız yorumlarla ve başkalarının yorumu için oluşturacağınız imkânlarla var olacaktır. Bunu yapmazsanız, o belge, onu içinden çıkardığınız okunmamış dokümanlar boşluğuna geri döner. olarak. Araştırmacılar arasında, mensup olduğu grubu anlatanın en meşru tanık olduğu fikrine rastlanabiliyor. Mazlum oldukları düşünülen ya da ayrımcılık görmüş grup mensuplarıyla yapılan söyleşilere araştırmacının bilinçaltı suçluluk duygusu, tamir etme isteği ve cömertliği de dahil olduğunda, ortaya kendinden mülhem bir meşruluğa sahip, kendinden mülhem bir doğru bilgi üretme kabiliyetine haiz bir tanıklar silsilesi çıkıyor. Meselâ 70'li yıllarda şunu hayli duymuştuk: "Kadınlık durumu hakkında son söz benim, ben biliyorum zira ben kadınım" ya da göçmen işçiler söz konusu olduğunda, bir azınlık mensubu ile söyleşi yapıldığında böyle bir entelektüel 'tembellik' göze çarpabiliyor. Yanlışlık tanıklarda değil tabii, onları algılama tarzlarıyla, anlara atfettik- leriyle araştırmacılarda. Yanlış olan belirli bir hazırlanma sürecinden geçmeden bir belgenin, söyleşi ya da arşiv belgesinin doğrudan tarih yazımına aktarılabileceği düşüncesi... Essentialisme 'Kendini, ailesini, mensup olduğu grubu anlatan tanıkla söyleşinin tehlikesine değineceğim son KAYNAKLAR: Adette Farge. (1989), Le Goût de l'archive. Paris. Seuil Nora Şeni, S. le Tarnec, (2000), Camondolar, Bir Hanedanın Çöküşü. İstanbul. İletişim. Nora Şeni, (1999), Marie ve Marie-Konstantiniye'de Bir Mevsim , İstanbul, İletişim. Roland Barthes, (1980), La Chambre Claire- Note sur la photographie, Paris Seuil/Les Cahiers du Cinéma. Nora Şeni, (2002), - İstanbul sans Hystérie. La photographie de Ara Güler, in La Città del Mediterraneo. Reggio di Calabria, ed. Kappa

Cristian Mungiu: Yönetmenler bildikleri hikayeleri anlatmalılar. Bu yüzden Hollywood da değil, Romanya dayım.

Cristian Mungiu: Yönetmenler bildikleri hikayeleri anlatmalılar. Bu yüzden Hollywood da değil, Romanya dayım. Cristian Mungiu: Yönetmenler bildikleri hikayeleri anlatmalılar. Bu yüzden Hollywood da değil, Romanya dayım. 2007 yılında Cannes Film Festivali nden Altın Palmiye ile dönen 4 Ay 3 Hafta 2 Gün ün yönetmeni

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

Nuri Bilge Ceylan: Meselem insan denilen muammayı ve onun bağlı olduğu daha da büyük muammayı anlamlandırmaya çalışmak

Nuri Bilge Ceylan: Meselem insan denilen muammayı ve onun bağlı olduğu daha da büyük muammayı anlamlandırmaya çalışmak Nuri Bilge Ceylan: Meselem insan denilen muammayı ve onun bağlı olduğu daha da büyük muammayı anlamlandırmaya çalışmak Son yıllarda nadiren söyleşi veren Nuri Bilge Ceylan, son filmi Bir Zamanlar Anadolu

Detaylı

Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 4. Yazma Becerileri. (Nadia El-Awady)

Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 4. Yazma Becerileri. (Nadia El-Awady) Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 4 Yazma Becerileri (Nadia El-Awady) WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. 1 Dünyanın ilk çevrim içi bilim

Detaylı

SÖZLÜ TAR H ATÖLYES DOÇ. DR. LEYLA NEYZ

SÖZLÜ TAR H ATÖLYES DOÇ. DR. LEYLA NEYZ SÖZLÜ TARİH ATÖLYESİ DOÇ. DR. LEYLA NEYZİ Sözlü Tarih Atölyesi ne olan ilgi bizi çok şaşırttı, çok heyecanlandırdı. Yağmurlu bir cumartesi günü bir kısmınız çok uzaklardan buraya geldiniz; bunun için size

Detaylı

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var 477 Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş Sorular: Hazel Melek Akdik Monograf

Detaylı

Filantropi Seminerleri. "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var"

Filantropi Seminerleri. Başrolde Ödüllü Kadınlar Var Filantropi Seminerleri "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var" Seminer Deşifresi 11 Aralık 2014 Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu İstanbul Konuşmacılar: Sheryl WuDunn, Pulitzer Ödüllü Gazeteci, Half The

Detaylı

Kontrast. Fotograf Dergisi. Kasım - Aralık 2011. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır.

Kontrast. Fotograf Dergisi. Kasım - Aralık 2011. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. Kontrast Kasım - Aralık 2011 26 Fotograf Dergisi ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. İçindekiler 3 f/64 1Bizden Biri Aynur Ülker İmece Fotoğrafta Çekim Merkezi İlker Maga 2 Zerzevat Heykellerinin Olağanüstü

Detaylı

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNE MESLEKİ YAKLAŞIMLAR KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNE MESLEKİ YAKLAŞIMLAR KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNE MESLEKİ YAKLAŞIMLAR KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU www.ttb.org.tr/ksv KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNE MESLEKİ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAY 27 EKİM 2013 İSTANBUL KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ

Detaylı

İstanbul - Amargi Feminizm Tartışmaları

İstanbul - Amargi Feminizm Tartışmaları İstanbul - Amargi Feminizm Tartışmaları Kasım 2011 İstanbul - Amargi Feminizm Tartışmaları Birinci Basım Amargi Yayınevi Kasım 2011. Yayına Hazırlayanlar: Esen Özdemir, Sevi Bayraktar Kapak Tasarım: Hilal

Detaylı

AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ

AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ AHMET MİTHAT EFENDİ NİN KARI KOCA MASALI NDA ANLATI ARAÇLARININ TESPİTİ VE İNCELEMESİ ÖZET Kadir Can DİLBER * Nilay ÇAĞLAYAN ** Ahmet Mithat Efendi nin kaleme aldığı Karı Koca Masalı isimli eser, bir masaldan

Detaylı

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir.

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir. Eğer bana bilgisayar kullanımını haklı gösterecek tek bir şey şey derseniz, hemen Veritabanı derim. Veri-işlem. Ve ister telefon defterinizi oluşturun, ister firmanızın demirbaş envanterini tutun, Microsoft

Detaylı

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010

Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 Afsad ın ücretsiz yayınıdır. Kontrast Fotoğraf Dergisi Sayı 17 / Mayıs - Haziran 2010 2 Foto-Haber 5 İMece İlker Maga 6 Soyut Fotoğraf Gökhan Bulut 7 f/64özcan Yurdalan 8 Söyleşi Nayef Hashlamoun 13 Yorum

Detaylı

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ BİRİNCİ OTURUM Günaydın! Burada bulunmak çok güzel. Bu sabah üç bardak kahve içtim ve kendimi harika

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

Bu kitabı okuduğunuz zaman, NLP yalnızca orta yaşın ilk dönemlerinde olmuş olacak.

Bu kitabı okuduğunuz zaman, NLP yalnızca orta yaşın ilk dönemlerinde olmuş olacak. 21 günde N L P 1 Önsöz Yıllar önce NLP (Sinir Dili Programı)'nın sertifikalı eğitmeni olmak için NLP eğitmenliği eğitimine katıldık. Eğitimin kendisi insana meydan okuyordu, heyecan vericiydi ve biraz

Detaylı

Bilimi nasıl filme alırsınız?

Bilimi nasıl filme alırsınız? Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 8 Bilimi nasıl filme alırsınız? (Sárka Speváková ve Carolyn Robinson) (Mikoláš Herskovič in katkılarıyla) WFSJ ve

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Keith Jenkins

TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Keith Jenkins TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Keith Jenkins Jenkins, Keith Tarihi Yeniden Düşünmek ISBN 975-7501-03-4 / Türkçesi; Bahadır Sina Şener / Dost Kitabevi Yayınları Şubat 1997, Ankara, 92 sayfa. Tarih-Felsefe-Yöntem-Araştırma-

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ. Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ:

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ. Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ: YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ I PROF.DR. BRICE HARRIS OCCIDENTAL COLLEGE-LOS ANGELES TARİH BÖLÜMÜ Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DINN İSTANBUL KAGEM MÜDÜRÜ: Sevgili öğretim üyeleri meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler!

Detaylı

Yayın Değerlendirme / Book Reviews

Yayın Değerlendirme / Book Reviews 281-290 Yayın Değerlendirme / Book Reviews Osman Gümüşçü (2010). Tarihi Coğrafya. İstanbul: Yeditepe Yayınevi Halil İbrahim Gök Bir süre önce üniversitede, Tarihi Coğrafya dersi için kaynak aramaya başladığımızda

Detaylı

Engin Günaydın: Oynadığım her rolün hayatla bir bağı olmasını istiyorum.

Engin Günaydın: Oynadığım her rolün hayatla bir bağı olmasını istiyorum. Engin Günaydın: Oynadığım her rolün hayatla bir bağı olmasını istiyorum. 25 Kasım 2010 tarihinde Mithat Alam Film Merkezi nin konuğu, sinemamızın özgün ve başarılı oyuncularından Engin Günaydın dı. Moderatörlüğünü

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin Not: Saklı Kütüphanedeki e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Sevdiğiniz yazarların zarar görmesini istemiyorsanız lütfen kitapların

Detaylı

Esra-www.cepforum.com. Kevin Hogan 8 Dakikada Nasıl Evet Dedirtirsiniz. İstediğiniz kişiye 8 dakikada. nasıl. EVET dedirtirsiniz?

Esra-www.cepforum.com. Kevin Hogan 8 Dakikada Nasıl Evet Dedirtirsiniz. İstediğiniz kişiye 8 dakikada. nasıl. EVET dedirtirsiniz? Esra-www.cepforum.com Kevin Hogan 8 Dakikada Nasıl Evet Dedirtirsiniz İstediğiniz kişiye 8 dakikada nasıl EVET dedirtirsiniz? Içindekiler Yazar Hakkında Giriş 1 Diğerlerini Değişime İkna Etmek 13 2 İlk

Detaylı

Çeviri: Feride Kurtulmuş

Çeviri: Feride Kurtulmuş KĐTAP NASIL OKUNUR RON FRY TĐMAŞ YAYINLARI / 570 ÇALIŞMA TEKNĐKLERĐ DĐZĐSĐ /4 Eserin Türkçe'ye çeviri hakkı Career Press ile yapılan anlaşma uyarınca Timaş Yayınları'na aittir. Đzinsiz yayınlanamaz. Kaynak

Detaylı

Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz!

Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz! Berke Baş: Kendi hikâyelerimizle yeni bir tarih oluşturabiliriz! Belgeselci Berke Baş, 2009 yılında iki kere Mithat Alam Film Merkezi nin konuğu oldu. Dört yönetmenli Bu Ne Güzel Demokrasi! nin ardından,

Detaylı

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli 1 Merhaba, İtalik in yeni sayısı ve yeni haberleriyle yeniden buluşuyoruz. Üç güzel haber de üniversitemizden ve fakültemizden var. İlki uzun yıllardır çıkan Gazetem yayın hayatına son verdi ve yeni bir

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı