ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine dair... tarih,... Esas ve... Karar sayılı kararın iptali istemi ile açılan Muhakkik üye olarak Av. Akan'ın atanmasına, davada verilen Ankara... İdare Mahkemesi'nin... Esas,... Karar sayılı ve... tarihli bozma kararı doğrultusunda alınan Nisan 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararını bildiren yazısının değerlendirilmesi.

2 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği lığı'nın... Baro Levhasına yeniden yazılması isteminin reddine ilişkin kararda ısrar edilmesine dair işlemin iptali istemi ile açtığı davada Ankara... İdare Mahkemesi'nin... Esas,... Karar sayılı ve... tarihli bozma kararı doğrultusunda alınan Nisan 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararını bildiren yazısının değerlendirilmesi DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığı'nın, Av.... hakkında devam etmekte olan kovuşturma dosyasına ulaşan, Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... günlü,... Esas ve... Karar sayılı kararın kesinleşme şerhli fotokopisi ile Yargıtay... Ceza Dairesi'nin... günlü,... Esas ve... Karar sayılı ilamını içeren yazısının değerlendirilmesi. Ankara... İdare Mahkemesi'nin... Esas,... Karar sayılı iptal kararı uyarınca Av.... Baro levhasına yazılması isteminin kabulüne, İlgilinin durumunun 1136 sayılı lık Kanunu'nun 5/a maddesine aykırı olması ihtimaline binaen, aynı yasanın 72. maddesine göre İşlem yapılması söz konusu olduğundan lık Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca konu ile ilgili yazılı cevabını 10 gün içerisinde sunmak ve Ankara Barosu'nun tarihinde yapacağı Yönetim Kurulu toplantısında dinlenmek üzere davet edilmesi yönünde yazı yazılmasına,

3 4... AV.... T.C.... Belediye lığı'nda belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmakta olması ve bu durumun 1136 sayılı lık Kanunu'nun 11 ve 12. maddelerine aykırılığı sebebiyle hakkında işlem yapılması ihtimaline binaen tarihli Yönetim Kurulu toplantısına davet edilen Av dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi AV.... Av...., T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyesi Av.... hakkındaki yazısının değerlendirilmesi. 6 AV.... Av.... vekili Av...., T.C. Ankara... İdare Mahkemesi'ne yapmış olduğu yürütmenin iptali istemli başvuru doğrultusunda alınan... tarih ve... Esas sayılı kararın değerlendirilmesi. Av.... Belediyesi Yardımcılığı kadrosunda görev yaptığı anlaşılmakla bahse konu görevi lık Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan avukatlıkla bağdaşması mümkün olmayan iş tanımına girdiğinden lık Kanunu'nun 71 ve 72. maddeleri uyarınca adının baro levhasından silinmesine, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na üye ataması yetkisi Baromuzda bulunmadığından, dilekçenin aidiyeti cihetiyle Türkiye Barolar Birliği lığı'na gönderilmesine, Ankara... İdare Mahkemesi'nin... Esas sayılı dosyasında Av.... yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği anlaşılmakla, Ankara Barosu Disiplin Kurulu'nun gün ve... Esas,... Karar sayılı kararının, TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... Esas,... Karar sayılı kararı ile onaylanarak kesinleşen 6 ay süre ile işten çıkarma cezasının tarihleri arasında infazına, kararın ilgili yerlere tebliğine,

4 7... AV.... Türkiye Barolar Birliği lığı'nın... Barosu üyesi Av.... hakkındaki yazısı doğrultusunda; ihbar edilen adreste tarihinde tutulan tutanağın ve ilgilinin... vekili olarak görev aldığı dosyaların bildirilmesi amacıyla yapılan başvuruya verilen cevabın değerlendirilmesi ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 9 RE'SEN AV. MUHAMMET ABDÜSSAMET AYDIN Ankara... İcra Müdürlüğü eski Zabıt Katibi... hakkında Baromuzun şikayeti doğrultusunda devam eden soruşturma hakkında bilgi veren Adalet Komisyonu yazısının değerlendirilmesi Ankara Barosu Dergisi'nin 2015/1 sayısının basılması hakkında Av. Muhammet Abdüssamet Aydın'ın illerde faaliyet gösteren hasar danışmanlık firmaları ve bu firmalarla beraber çalışan avukatlar hakkındaki dilekçesinin değerlendirilmesi. Ankara... İcra Dairesi'ne yazı yazılarak, 1136 sayılı lık Kanunu'nun 67. maddesi doğrultusunda yapılması muhtemel işlemlere esas olmak üzere, Av.... vekili sıfatıyla müdürlüklerinde kaç adet icra takibi yaptığı ve bu takiplerde hangi büro adresini bildirdiği hususlarının sorulmasına, Bilgi edinildi, dava açılmasına yer olmadığına Ankara Barosu Dergisi'nin 2015/1 sayısının 2000 adet basılmasına, Baromuzdan görüş istenen hususlarda gerekli inceleme ve rapor hazırlamak üzere Av. Gürler'in görevlendirilmesine, raporun bir sonra ki Yönetim Kurulu toplantısına kadar sunulmasına, hasar danışmanlık şirketleri ile ilgili hususlarda gerekli tespitleri yapmak üzere Av. Gürler'in görevlendirilmesine,

5 AV.... Av...., Baromuz Tüketici Hakları Kurulu'nun ismini kullanarak kazanç sağlamaya çalışan kişi/kişiler hakkında ihbarını içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 12 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığı'nın, Av.... hakkında verilen... gün ve... Esas,... Karar sayılı 6 ay süre ile işten yasaklama kararının infazı hakkındaki yazısının değerlendirilmesi. 13 AYŞE YELİZ ESMERSOY Baro levhasına yazılma talebi 14 AV.... Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü'nün, Ankara adliyesi güvenlik görevlilerinin Av hakkında tutulan tarihli tutanağını içeren yazısının değerlendirilmesi.... numaralı telefonun kime ait olduğu hususunda tüm GSM operatörüne yazı yazılarak, gelecek olan cevaba göre suç duyurusunda bulunmak üzere dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine, Ankara Barosu Disiplin Kurulu'nun gün ve Esas,... Karar sayılı kararının, TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... Esas,... Karar sayılı kararı ile onaylanması ile kesinleşen 6 ay süre ile işten çıkarma cezasının tarihleri arasında infazına, kararın ilgili yerlere tebliğine, Talebin kabulüne Dilekçenin soruşturma bürosuna tevdiine,

6 AV. SERRAN GÜLER TATAROĞLU Av. Serran Güler Tataroğlu'nun, avukatların adliyeye gün içerisinde defalarca giriş çıkış yaptığı göz önünde bulundurularak, Ankara Adliyesi girişlerine konulmak istenen x-ray cihazlarının olumsuz etkilerine ilişkin gereken mercilerden rapor alınması talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi STJ. AV. SERDAR AYRANCI Stajyer Serdar Ayrancı'nın, sehven iadesi yapılan staj kaydiyesi bedelinin tarafından yeniden istenmesine ilişkin işlemin iptali ve staj kaydiyesinden muaf tutulma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi STJ. AV. ONURCAN YAZICI Stajyer Onurcan Yazıcı'nın, kurucuları arasında olduğu "Ziggurat Kuşaktan Kuşağa Umut Merkezi Derneği" tarafından düzenlenecek olan etkinliğin afişlerinin Baromuz birimlerinde duyurulması talepli dilekçesinin değerlendirilmesi. x-ray cihazlarının yaydığı radyasyon nedeniyle insan vücuduna bir zarar verip vermediği ya da ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceği hususunda Türk Tabipler Birliği'nden görüş alınmasına, rapor geldikten sonra dilekçede belirtilen diğer hususların değerlendirilmesine, konuyla ilgili olarak Av. Serran Güler Tataroğlu'na bilgi verilmesine, Ankara Barosu 63. Kurulunda alınan karar ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun bağlı yetkisi ile aldığı tarih ve 1sayılı kararı uyarınca talebin reddine, Etkinliğin hukuksal bir içeriğinin olmaması ve düzenleyenler arasında baroların ya da hukuk fakültelerinin olmaması da göz önüne alınarak talebin reddine,

7 AV.... İcra Hukuku Kurulu ı Av. Murat Can'ın, Av.... başvurusu doğrultusunda Ankara... İcra Müdürlüğü'nde yapmış olduğu inceleme hakkında bilgi veren yazısının değerlendirilmesi AV. ÖZGE ERER Av. Özge Erer'in Gelincik Merkezi'nde sürdürmekte olduğu görevinden istifasını bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi AV.... Av.... Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nde karşılaşmış olduğu soruna ilişkin bilgi veren dilekçesinin değerlendirilmesi Eski personel... Ankara... İş Mahkemesi'nin.../. Esas,... Karar sayılı kararı ile verilen işe iade kararı doğrultusunda göndermiş olduğu işe başlatma talebinin değerlendirilmesi. İcra Hukuku Kurulu ı Av. Murat Can'ın tarihli yazısında Ankara... İcra Müdürlüğü'nün... Esas sayılı dosyasının UYAP kayıtlarında tebligat parçalarının tarihinde taralı olduğunun görüldüğünü belirtmiş olması nedeniyle, Adalet Komisyonu lığı nezdinde başvuru yapılması isteminin reddine, kararın Av.... tebliğine, Bilgi edinildi, Ankara Valiliği Defterdarlığı'na yazı yazılarak mahkemeler ve icra müdürlüğünce verilen harç iadesi yazısı gereğince müzekkerelerde harcın iadesine karar verilen avukattan ayrıca vekaletname istenilmesinin, varsa yasal dayanağının tarafımıza gönderilmesinin, yoksa yasal olmayan bu uygulamaya son verilmesinin istenilmesine, aksi takdirde ilgililer hakkında yasal yollara başvurulacağının bildirilmesine, Talebin bir sonra ki Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,

8 AV. SABİT AKTAŞ Çocuk Hakları Merkezi ı Av. Sabit Aktaş'ın, Nisan 2015 tarihli "Çocuklara Yönelik Hak İhlallerinin Takibi ve Hukuksal Destek Süreçlerinde Barolar Arası İşbirliği Çalıştayı "na ait taleplerini içeren ve katılımcı listesini bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi AV. TÜLAY ÇELİKYÜREK Kadın Hakları Merkezi ı Av. Tülay Çelikyürek'in, tarihinde ABEM'de düzenlenmesi planlanan "Çocuktan Gelin Olmaz" başlıklı çalıştay ve tarihlerinde ABEM'de düzenlenmesi planlanan "Meslek İçi Eğitime" ilişkin taleplerini bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi. Ekli listedeki katılımcılar için katılım belgesi ve yaka kartı hazırlattırılması talebinin kabulüne, çalıştayın kayıt altına alınması ve fotoğraf çekimi hususunda personel görevlendirilmesine, 18/04/2015 tarihinde akşam yemeğinin Baromuz tarafından karşılanmasına, 1- Yapılacak olan çalıştayın katılımcılarının isimleri bildirildiğinde baro tarafından gerekli izin yazılarının yazılmasına. Katılımcılar için sabah ve öğleden sonraki çalışmalarda birer kez kahve ve çay ikramı ile, öğlen yemeğinin Baromuz tarafından karşılanmasına, Haziran 2015 tarihlerinde saat 09:30 ile 17:00 arasında ABEM 8. kattaki salonda Kadın Hakları Merkezi Üyelerine TMK, TCK, 6284 Sayılı Kanun ve Uluslararası Mevzuatın İlgili Maddeleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mesleki İletişim Teknikleri Başlıklarını içeren meslek içi eğitim yapılması talebinin kabulüne, katılımcılara katılım belgesi verilmesine, isimleri bildirildiğinde eğitmenler için Baro tarafından davet yazısı gönderilmesine, kahve ve çay ikramı yapılmasına,

9 Söz konusu dosyanın tüm aramalara rağmen bulunamaması neticesinde yapılacak işlemlerin gecikmesinin önlenmesi için... vekili Av.... ile likçe bağlantı kurulması, dosya oluşturmaya... vekili Av...., müvekkilinin staj dosyası ve avukatlık ruhsatı hakkındaki başvurusunun değerlendirilmesi Barosu lığı'nın, Baromuz eski stajyeri... hakkında yapmış olduğumuz şikayet doğrultusunda alınan tarih ve 26/42 sayılı Yönetim Kurulu kararının değerlendirilmesi. 26 AV. ÖMER ATA Staj Kurulu Üyesi Av. Ömer Ata'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar tarafından açılacak olan hibe destek programlarına başvurmak üzere koordinatör olarak görevlendirme talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi. yarar belge asıl ve örneklerinin istenmesine, ayrıca yazılı ve sözlü beyanlarının alınması için Yönetim Kurulu'nun 29/04/2015 tarihli toplantısına çağrılmasına, işin aciliyetine binaen tebligatın elden memur vasıtasıyla yapılmasına,... Barosu Yönetim Kurulu'nun tarih, 26/42 sayılı Stajyer... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararına itiraz edilmesine yer olmadığına, Stajyer lar için kullanılmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2015 yılı içerisinde yapılacak gençlik projeleri destek programı ve diğer ilgili kurumların açılacak hibe programlarına başvurmak üzere sicil numaralı Av. Ömer Ata'nın Baromuz adına koordinatör olarak görevlendirilmesine, projelerin uygun görülmesi halinde lığımıza yeniden onay için sunulmasına,

10 AV. HACI ALİ BULUT Ankara Arabulucular Derneği'nin, tarihinde düzenlemeyi planladığı, Arabuluculuk görevinin tanıtımını yapmayı planladıkları toplantı için ABEM konferans salonunun tahsisini talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi. 28 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin... sayılı dosyasında talepçi... Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 29 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/3086 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... tevkil yetkisi talebinin görüşülmesi 30 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/1386 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... tevkil yetkisi talebinin görüşülmesi 31 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2015/27 sayılı dosyasında talepçi hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi Talebin kabulüne, Ankara Arabulucular Derneği tarafından düzenlenecek olan arabuluculuk tanıtım toplantısı için ABEM konferans salonunun tarihinde tahsisine, tarih ve 3401 sayılı itirazı incelendi; istemcinin dava açmasına gerekçe gösterdiği olayların bir mahkeme kararına bağlı olması, ceza davasının bulunmadığı görülmekle, hukuki yarar yokluğundan itirazın istişaren reddine, Av tarih ve 3539 sayılı talebi incelendi; ın yetki belgesinin lık Kanunu Yönetmeliği'nin 18. maddesi gereğince onaylanmasına, Av tarih ve 3578 sayılı dilekçesi incelendi, ın yetki belgesinin lık Kanunu Yönetmeliği'nin 18. maddesi gereğince onaylanmasına, Av...., tarih ve 3466 sayılı dilekçesi ve dosya içeriğine göre, istemcinin adli yardım taahhütnamesine aykırı davranarak, ihtiyari vekil tayin etmesi nedeniyle hakkında Adli Yardım Taahhütnamesi işletilmesine, dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,

11 32 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2015/807 sayılı dosyasında talepçi vekaletname masrafının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi Stj.sicil sayılı TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 2 hafta uzatılması konusunun görüşülmesi. Av tarih ve 3460 sayılı talebi incelendi; Talepçinin ekonomik durumunun yerinde olmadığı belirtilmiş ise de, kira kontratına göre aylık 625,00.TL. kira alabilen birisinin vekaletname ve diğer masrafları da karşılaması gerekmektedir. Adli Yardım Fonundan yeteri kadar bütçe olmaması nedeni ve ekonomik yararı olmadığından, vekaletname masraflarının fondan karşılanması isteğinin reddine,... Stj.sicil sayılı... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 2 hafta uzatılmasına, MEHMET VURAL Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baro levhasından silinmesine, TİJEN ÖZAY Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baro levhasından silinmesine, BUĞRAHAN MOLLAOĞULLARI Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baro levhasından silinmesine, 37 Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baro levhasından silinmesine,

12 ŞEBNEM ERGÜN İSTANBUL BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulüne, suretiyle Levha'ya yazma kararı NUR BAHAR AVCI İSTANBUL BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulüne, suretiyle Levha'ya yazma kararı ŞİLAN TÜRK MERSİN BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulüne, suretiyle Levha'ya yazma kararı 41 ÖZGE KARTAL MERSİN BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulüne, suretiyle Levha'ya yazma kararı GÜZİDE ARZU ERDEŞ ÇANAKKALE BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulüne, suretiyle Levha'ya yazma kararı UĞUR ERDEŞ ÇANAKKALE BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulüne, suretiyle Levha'ya yazma kararı SEDA SEZEN İMAMGİLLER KAYSERİ BAROSU'nun Nakil Nakil talebinin kabulüne, suretiyle Levha'ya yazma kararı BEDRİYE KAÇ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, GÖZDE TÜRÜDİ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, ALPEREN KILIÇARSLAN Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine,

13 MİHRAÇ TUĞUL Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, ENES Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi YÜKSEL ÇALLI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi FADİME ATALAR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, MEHMET KANBUR Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, HÜSEYİN KURT Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, EBRU TAŞTAN Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına, HASAN BOYRAZ Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına, ÜMMÜHAN ÖZÇİFTÇİ Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına, ÇETİN ÖCALAN Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına,

14 OZAN YILMAZ Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına, KÜBRA ÇALIŞKAN ÖLMEZ Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına, ÖMER YALÇIN Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına, RUKİYE DEMİRTAŞ Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına, HÜSEYİN YALICI Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına, ÇİĞDEM TOKER TAŞTAN Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına, ENGİN TEKİN Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına, AHMET TUNÇ AHMET TUNÇ, Nakil talebinin kabulüne, KAHRAMANMARAŞ BAROSU'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi HÜSEYİN ÇAKIRMELİKOĞLU HÜSEYİN ÇAKIRMELİKOĞLU, Nakil talebinin kabulüne, 66 Baromuzdan GİRESUN BAROSU'na nakil gitme istemi.

15 MEHMET VELİ SEVMEZ MEHMET VELİ SEVMEZ, Nakil talebinin kabulüne, Baromuzdan BURSA BAROSU'na nakil gitme istemi İLKER MALÇOK İLKER MALÇOK, Baromuzdan Nakil talebinin kabulüne, 68 KOCAELİ BAROSU'na nakil gitme istemi GİZEM CAN BİLİCİ GİZEM CAN BİLİCİ, Baromuzdan Nakil talebinin kabulüne, İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme istemi AYŞE NUR EKİNCİ Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı Talepten vazgeçme nedeniyle staj listesinden silinmesine, stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi BEKİR YAMAN Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı Talepten vazgeçme nedeniyle staj listesinden silinmesine, stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi RİDVAN GÜNAY Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı Talepten vazgeçme nedeniyle staj listesinden silinmesine, stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi ALİ KEMAL ALİ KEMAL, Eski: OĞUZ AKSOY (15600), Yeni: NESLİHAN YALÇINRIDVANAĞAOĞLU (20926) İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne,

16 MEHMET ALİ BOZKURT MEHMET ALİ BOZKURT, Eski: EVRİM DOST (16400), Yeni: EKREM AYHAN KILIÇARSLAN (18233) SAİT ÖMÜR SAİT ÖMÜR, Eski: OZAN GÜRHAN (18331), Yeni: NURHAN AKIN EROĞLU (18891) 76 AV. RÜSTEM TEYRAN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, Talebin kabulüne,... konu hakkında Bilgi İstenilmesine... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına TBB Yönetim Kurulu nun... tarih,... ve... sayılı kararı uyarınca... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına TBB Yönetim Kurulu nun... tarih,... ve... sayılı kararı uyarınca... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına TBB Yönetim Kurulu nun... tarih,... E.... K sayılı kararı uyarınca... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına... konu hakkında bilgi istenilmesine

17 İŞL hakkındaki... ve... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına İŞL İŞL İŞL İŞL İşl İŞL İŞL İŞL İŞL hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına Yer Olmadığına,... konu hakkında bilgi istenilmesine... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına... konu hakkında bilgi istenilmesine... hukuk bürosu hakkındaki şikayet açısından avans yokluğu nedeniyle İşlem yapılmasına yer olmadığına... ve... konu hakkında bilgi istenilmesine...(eski kayıtlı) hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına... hakkında avans yokluğu nedeniyle İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına... hakkında avans yokluğu nedeniyle İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına

18 İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki... hakkında avans yokluğu nedeniyle İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına... konu hakkında Bilgi İstenilmesine... konu hakkında Bilgi İstenilmesine... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına,... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına,... hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,... ve... konu hakkında ayrı ayrı bilgi istenilmesine... ve... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına

19 İŞL hakkındaki... konu hakkında bilgi istenilmesine İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki İŞL hakkındaki... konu hakkında bilgi istenilmesine Şikayet dilekçesinin 1. Maddesinden yer alan hususlar ile ilgili varsa delillerini bildirmesi için şikayetçi vekiline yazı yazılmasına... konu hakkında bilgi istenilmesine... konu hakkında bilgi istenilmesine... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına Yer Olmadığına,... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına Yer Olmadığına,... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına Yer Olmadığına,... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına Yer Olmadığına,

20 İŞL hakkındaki... hakkında Disiplin Soruşturması Açılmasına Yer Olmadığına, İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL İŞL Av Av Av hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki hakkındaki 2014/Ş.182 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2014/Ş.196 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2014/Ş.218 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi... konu hakkında bilgi istenilmesine... hakkında İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına... konu hakkında bilgi istenilmesine... hakkında İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına......,... konu hakkında bilgi istenilmesine... konu hakkında bilgi istenilmesine Av.... hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Av.... hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Av.... hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına

21 Re'sen Av.... SİBEL ALKIŞ 112-işl EDİP BAYKAL 127 EYLEM KOCAMAN ÜSGÜDAR 128 ESRA KARACA 129 OSMAN BAHÇEBAŞI 130 SEZGİN KAYA 131 SEMRA DEMİRCİ 132 GÜZ GÜLTAN 2014/Ş.408 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Baro levhasına yazılma talebi hakkındaki. Muş Barosu nun nakil suretiyle levhaya yazma kararı İstanbul Barosu ndan nakil gelme istemi Tokat Barosu'nun Baro staj listesine yazma kararı Av.... hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Talebin kabulüne,... hakkında İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına Talebin kabulüne, Talebin kabulüne, Talebin kabulüne, Kayseri Barosu'ndan naklen Baromuz Talebin kabulüne, staj listesine yazılma istemi Staj bitim belgesi verilmesi istemi Baromuz levhasına yeniden yazılma istemi Baromuz levhasına yazılma istemi Talebin kabulüne, Talebin kabulüne, Talebin kabulüne,

22 Av Av Av Av RE'SEN 2015/Ş.22 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2015/Ş.36 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2014/Ş.220sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Av /03/2015 tarih ve... evrak nolu dilekçesindeki beyanları Av.... şirket müdürlüğü yapması hususu 138 RE'SEN Av. Oğuzhan Kabasakal'ın CMK üyeliğine atanması hususu 139 RE'SEN Ankara Barosu Futbol Takımının Avrupa lar Futbol Şampiyonasına katılması hakkında Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında şikayet konusu disiplin hukukunu ilgilendirmediğinden disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, şikayet konusu hakkında genel hükümlere göre işlem yapılmasına, Av.... hakkında masrafsız iş alması nedeniyle Disiplin Soruşturması Açılmasına... Tic.Ltd.Şti. müdürü olduğu anlaşına Av.... yaptığı iş her ne kadar lık Kanunun 11. madde kapsamında avukatlık mesleği ile bağdaşmasa da Yönetim Kurulumuzun 28/10/2014 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile Av... lık Kanunu'nun 72/c maddesi uyarınca baro levhasından kaydı silindiğinden bu aşamada bir işlem yapılmasına yer olmadığına, ilgilinin tekrar baro levhasına yazılmak için talepte bulunması halinde işlemin tekrar değerlendirmeye alınmasına, Av. Oğuzhan Kabasakal'ın CMK üyeliğine atanmasına, Ankara Barosu Futbol Takımının Malta'da yapılacak olan Avrupa lar Futbol Şampiyonasına katılmasına, katılım ve konaklama ücreti olarak Euro ödenmesine, bu husus da Sayman'a yetki verilmesine

23 140 AV. ADEM KOÇ 141 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ankara Barosu Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübünün belgesel gösterimi talebi Hukuk Müşavirliği'nin 10/04/2015 tarih ve... sayılı... hakkındaki yazısı 142 RE'SEN İran Elbruz Barosu ve İran Barolar Birliği ı'nın 25-30/05/2015 tarihleri arasında Ankara Barosunu yapacağı ziyaret hakkında 143 RE'SEN GOP Soroptimist Kulübü ile Baromuz arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi hususu 144 SANAT KURULU 30/04/2015 tarih ve 18.30'da ABEM'de yapılacak olan Aşka Evet Şiir-Türkü-Öykü dinletilmesi hakkında 145 SANAT KURULU Yaşar Çallı tarafından verilecek olan resim kursu hakkında Ankara Barosu Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübünün 27/05/2015 tarih saat: arasında ve 10/06/2015 tarih saat: saatleri arasında belgesel gösterimleri için ABEM Konferans salonun tahsisine, gösterimin baro web sayfası ve panolarda ilanına, Adli Yardım Gönüllüsü... adli yardım taahhütnamesine aykırı davranması nedeniyle hakkında 1561,77-TL. nin tahsili için taahhütname işletilmiş ise de talepçinin bu bedeli taksitle ödeme isteğinin Hukuk Müşavirliği doğrultusunda kabulüne, bu bedeli 10 taksitle ödemesi gerektiğinin istemciye bildirilmesine, İran Elbruz Barosu ve İran Barolar Birliği lığı katılımcılarının yol ve konaklama giderlerinin baro tarafından karşılanmasına, ödeme hususunda Sayman'a yetki verilmesine, Ekteki işbirliği protokolünün 1yıllığına düzenlenmesine, 30/04/2015 tarih ve 18.30'da ABEM'de yapılacak olan Aşka Evet Şiir- Türkü-Öykü dinletisinin baro web sayfası ve panolarda ilanına, Yaşar Çallı tarafından verilecek olan resim kursunun haftada 1 saat olmak üzere aylık 100-TL. olarak belirlenmesine, kursun baro web sayfası ve panolarda ilanına,

24 146 ADLİ YARDIM... 20/03/2015 tarih ve 208 sayılı Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararına itirazı 147 H KILIÇ Sakarya Barosu na nakil gitme istemi Talebin kabulüne, 148 MERYEM NAZLI KÖSLÜOĞLU İstanbul Barosu ndan naklen Talebin kabulüne, Baromuz staj listesine yazılma istemi 149 RE SEN Madrid Barosu Barosu tarafından düzenlenecek olan kongreye katılım sağlanması hususunun görüşülmesi İstemcinin Adli Yardım talebiyle açtığı davada feragat etmesi, taahhütnameye aykırılık teşkil ettiğinden hakkında adli yardım taahhütnamesi işletilmesine ilişkin yönetim kurulunun 7/1/2015 tarih ve sayılı kararına itirazın reddine, 23,24,25 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan Madrid Toplantısı na Baromuzu temsilen Av. Arıkan ın katılımına, yol ve konaklama giderlerinin Baromuzca karşılanmasına, OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye IRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 AV.... Ankara... İdare Mahkemesi'nin,... TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... E.... K. sayılı 3 ay süre ile hakkında... esasına kayıtlı davanın işten çıkarma cezasının

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ı olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AV.... İLGİLİ KONU Av...., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca verilen...2015 tarih ve.../1 nolu karara ilişkin Türkiye Barolar Birliği lığı'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'un büro adresinde..'a ilişkin olarak Ankara..Asliye Ceza ve Baro levhasında kayıtlı Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih,.. gelen evrak sayılı telefonları aranarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU Baromuz üyesi Av....'den alınan, kamu avukatlarına uygulanan kesenek indirimi hakkındaki dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV..... vekili.. tarafından, Avukat.. hakkında... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde alınan Borç Ödemekten Aciz Belgesinin

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 7763 PROF. DR. CENGİZ BAŞAK Polis Akademisi lığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm lığı'nda Ceza Hukuku Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Başak'ın baromuz

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.......'in Baro levhasından silinmesine yönelik Baromuz Yönetim Kurulu'nun... tarihli kararı doğrultusunda yapılan itiraz, itiraza ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65547 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığımın. hakkında 06.05.2016 gün ve.. Esas sayılı karar ile lık Yasası'nın 134 ve 135/5. İlgilinin halen Baromuz

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 72073 BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE ARABULUCULAR DERNEĞİ KONU Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği lığı'nın 11.11.2016 günü yapacakları panel için saat 14.00'den itibaren

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinin görüşülmesi. 2 37556 AV. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. E. sayılı dosyalarında bulunan, ilgili

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 22325 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuzdan staj bitim belgesi alan... "avukatlık" unvanına ilişkin ihbar doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 2

Detaylı

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... Staj döneminde çalıştığı anlaşıldığından almış olduğu ücretin üç katını ödemesi hususunun görüşülmesi. 2 AV....... vekili Av.... tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün...

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1...... Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Av....in Baromuz levhasına yeniden yazılma istemi hakkında Baromuz Yönetim Kurulu'nca verilen... tarih,... sayılı karara karşı yapılan

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ RG: 19/12/2001-24615 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV... Dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Avukat..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 13779 AYSEL YILMAZ Aysel Yılmaz'ın, merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmekte olan davasının takibi için Baromuzdan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 BARIŞ AKBAY ERDİNÇ YILMAZ KONU Baromuza ait, Barokart okuyucu KGS cihazlarının çalışmaması sebepleri hakkında bilgi veren 16.06.2015 tarihli, Baromuz teknik servisi tarafından

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 9936 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. Firdevs Kocaman vekili Av. Metin Alp'ten alınan, avukatlık bürosunda sigara denetimi yapılarak tutanak düzenlenmesi ve para cezası tanzim edilmesi

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 24.06.2014 tarihli yazısı ve ekinde bulunan.. tarafından verilen dilekçe ile Ankara... Noterliği'nin..

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA F456N O DOSYA NO 1 RE'SEN İLGİLİ 2 44724 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KONU Akit televizyonunda 10 Kasım 2015 tarihinde yapılan yayınla ilgili yasal yollara başvurulması hususunun değerlendirilmesi. KARAR

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65984 AV.. lık Kanunu 5/g ve 72/a maddelerine aykırı durumu sebebiyle Tüm dosya münderecatının incelenerek Yönetim Kurulu'na rapor 25.05.2016 tarihli Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 29696 AV. Av., Baromuz Disiplin Kurulu'nca hakkında verilen gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile verilen 6 ay süreyle işten yasaklama cezasının tarihlerinin ertelenmesi talepli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin gün, Esas ve kararı sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Dairesi'nin gün, Esas ve Karar sayılı kararı doğrultusunda lık Kanunu'nun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 43127 JÜLİDE BORAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, 2 42945 NURSELİ ARSLAN Baro Levhası'ndan silinme istemi

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 56816 AV.... Av.... askerlik yaptığı dönemde tahakkuk ettirilen kesenek borçlarının silinmesi talepli dilekçesinin 2 55986 AV.... Av....... ilinde görev yapıyor olması sebebiyle

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... tarih ve... Esas,... Karar sayılı kararı doğrultusunda hakkında yapılacak işlemler sebebiyle dosyasının ve ilgili tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32840.. Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminin görüşülmesi. 2 33133 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 2013/.. esas sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Ankara... İdare Mahkemesi'nin, davacı... vekili Av.... yürütmenin durdurulması istemi doğrultusunda alınan... esas numaralı, 26... tarihli istemin reddine ilişkin kararı

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014 Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim 2297 Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2298

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA NO NO İLGİLİ KONU 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Av.... hakkında Baromuz Yönetim Kurulunca verilen karara karşı yapılan itirazla ilgili dosyanın, Adalet Bakanlığı'nın...

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 13/07/2016 Baromuzun 2180 staj sicil numarasında kayıtlı Cemre Andaç ın 30.06.2016 tarihli dilekçesi ile staj kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin isteminin kabulüne, staj kaydının silinmesine,

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... lık Kanunu'nun 72/c maddesi doğrultusunda hakkında işlem yapılmasına binaen, Av....sicil dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 2... TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Staj sicil sayılı... stajının ABEM... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün bölümünün devamsızlık nedeniyle... (... ) devamsızlık nedeniyle... (...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ KUZEYHAN ÖZDEMİR KONU TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin örnek kıdemli vatandaşların seçimi konulu yazısının değerlendirilmesi 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Konu Karar

Karar Tarihi Karar No Konu Karar Karar Tarihi Karar No Konu Karar 08.04.2014 2420 SAYMANLIK 1- Ayna Reklam 07.04.2014 tarihli 28069 no lu afis basimi 2.655 tl nin baro yazilmasi,2- Akintürk 15.03.2014 tarihli 107571 no lu yakit bedeli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV. Av. hakkında verilen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin günlü, Esas, Karar sayılı kararı ile Yargıtay. Ceza Dairesi'nin Esas, Karar sayılı ve 27.11.2012 tarihli kararlarının

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 EYLÜL 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 EYLÜL 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 EYLÜL 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 1 AV.... Dosyasının incelenmesi, gereğinin Muhakkik Raporu doğrultusunda, lık Yasası 5/a ve 72. madde düşünülmesi 2... 04.02.2015 gün 23/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince vermiş olduğu yazılı savunmasının,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz eski üyesi alınan, Baromuz levhasına yeniden kaydının yapılmasına ilişkin 21.06.2016 tarihli dilekçe hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 2 AV.... AV.... Baromuz kayıtlarındaki adreslerine ulaşılamaması sebebiyle, hakkında yapılacak işlemlerin ve sicil dosyasının değerlendirilmesi. Av....'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 RE'SEN 24.02.2016 tarihinde Adalet Bakanlığı ile imzalanan "Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol" uyarınca hazırlanan IOS ve Android işletim sistemli

Detaylı

kaldirildiginin bildirimine iliskin yazisi okundu.

kaldirildiginin bildirimine iliskin yazisi okundu. Karar No Konu Karar Av.O. S.'nin 17.02.2014 tarihli 5250 gelen evrak sayili,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 14.01.2014 tarihli 2/97 sayili kararina istinaden yazili beyanlarini sundugu anlasildi yazi okundu.

Detaylı

YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU CMK YÜRÜTME KURULU VE CMK UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ

ANKARA BAROSU CMK YÜRÜTME KURULU VE CMK UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ ANKARA BAROSU CMK YÜRÜTME KURULU VE CMK UYGULAMA MERKEZİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV. Dosyasının incelenmesi ve gerekli işlemlerin düşünülmesi. Av. 'na yapılan tebligatın iade dönmesi nedeniyle, Mernis'ten edinilen adrese yeniden tebligat

Detaylı

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 27/07/2016 Staj için Baromuza müracaat eden Kenan Can KURT ın Avukatlık Kanunu nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Kenan Can KURT nın stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 STJ. AV... 2 STJ. AV... 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ KONU A.Ş.'de çalışmakta olması sebebiyle, Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen 28.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Disiplin Kurulu lığı'nın, Av.... hakkında verilen... gün ve... Esas,... Karar sayılı kararla verilen meslekten çıkarma cezasının, Türkiye Barolar Birliği Disiplin

Detaylı

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin Konu CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: Karar CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: 1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G.,Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1...... İLGİLİ 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU KARAR ÖZETİ Bartın Barosu eski üyesi Her ne kadar Bartın Barosu eski üyesi.'nin sabıka...'nin Baromuz kaydında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA NO NO İLGİLİ KONU 1 AV.... lık Kanunu'nun 5/a,72 ve 74. maddelerine istinaden hakkında işlem yapılması ihtimaline binaen 25.11.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına davet edilen Av.... sicil

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1......... İLGİLİ KONU..., Baromuzdan staj bitim belgesi alan... stajını usulsüz olarak yaptığı ve ruhsatname almamış olmasına rağmen avukat ünvanı kullandığını bildiren ihbarının 2 HUKUK

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 62466 AV. Türkiye Barolar Birliği lığı'nın hakkında verilen karara karşı yapılan itiraz doğrultusunda, Adalet Bakanlığı'nın tarih ve sayılı kararını içeren yazısının 2 62469

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye ASIRA NO DOSYA NO 1 AV.... İLGİLİ KONU Av....'un, Yönetim Kurulumuzca hakkında verilen... tarih ve... sayılı karara ek karar verilmesi talepli dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 AV.... Ankara... Ağır Ceza

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 67382 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığı'nın Av. hakkında daha önce verilen. gün ve.. Esas,.. Karar sayılı altı ay süre ile işten çıkarma cezasının, TBB Disiplin

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve koşulları ile dağıtım

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.11.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı