T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi"

Transkript

1 T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇIRAKOĞLU nun İl Genel Meclis lığına vermiş oldukları dilekçelerinde mazeretleri nedeniyle meclis toplantısına katılamayacaklarından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 24. maddesi gereğince Haziran ayı toplantı süresince izinli sayılmaları. 03/06/2013 Pazartesi günü saat 14:00 de Meclis 2. V. Hamza COŞKUN lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇIRAKOĞLU nun İl Genel Meclis lığına vermiş oldukları dilekçelerinde mazeretleri nedeniyle meclis toplantısına katılamayacaklarından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 24. maddesi gereğince, Haziran ayı toplantı süresince izinli sayılmaları tarafından oya sunuldu. nin 03/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Hamza COŞKUN Meclis 2. V. Katip Katip

2 T.C TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 148 Özü: nin 2013 yılı Haziran ayında görüşülecek konuların toplantı süresince dağılımlarının periyodik şekilde yapılarak görüşülmesi ve bu konuda başkanın yetkili kılınması. 03/06/2013 Pazartesi günü saat 14:00 de Meclis 2. V. Hamza COŞKUN lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13.maddesinde yer alan nin gündeminin belirlenmesi ile ilgili Yönetmelik gereğince 2013 yılı Haziran ayında görüşülecek konuların toplantı süresince dağılımlarının periyodik olarak belirlenerek görüşülmesi ve bu konuda başkanın yetkili kılınması tarafından oya sunuldu, nin 03/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Hamza COŞKUN Meclis 2. V. Katip Katip

3 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 1 T.C 2013/Haziran Pazartesi TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 149 Özü: İlimiz Alaca İlçesine bağlı Büyükkeşlik köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi. 03/06/2013 Pazartesi saat 14:00 de Meclis 2. V. Hamza COŞKUN lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. Vilayet Makamınca ne Havale Edilen, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. Maddesi gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Büyükkeşlik köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/05/2013 tarih ve 4943 sayılı yazısı, nin 03/06/2013 günkü birleşimde gündeme alınarak görüşüldü. nce yapılan görüşmeler sonucunda; İlimiz Alaca İlçesine bağlı Büyükkeşlik köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nın nolu plan hükmü ( Yerleşik alan ve civarına ilişkin sınır tespit yapılmamış olan köylerle ilgili sınır tespit çalışmaları ilgili idaresince en kısa sürede tamamlanacaktır. ) ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği nin 43. Maddesi ( Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır.aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır. ) gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Büyükkeşlik köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, konunun Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi tarafından oya sunuldu, nin 03/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Hamza COŞKUN Meclis 2. V. Katip Katip

4 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 1 T.C 2013/Haziran Pazartesi TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 150 Özü: İlimiz Alaca İlçesine bağlı Çatalkaya köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi. 03/06/2013 Pazartesi saat 14:00 de Meclis 2. V. Hamza COŞKUN lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. Vilayet Makamınca ne Havale Edilen, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. Maddesi gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Çatalkaya köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/05/2013 tarih ve 4943 sayılı yazısı, nin 03/06/2013 günkü birleşimde gündeme alınarak görüşüldü. nce yapılan görüşmeler sonucunda; İlimiz Alaca İlçesine bağlı Çatalkaya köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nın nolu plan hükmü ( Yerleşik alan ve civarına ilişkin sınır tespit yapılmamış olan köylerle ilgili sınır tespit çalışmaları ilgili idaresince en kısa sürede tamamlanacaktır. ) ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği nin 43. Maddesi ( Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır.aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır. ) gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Çatalkaya köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, konunun Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi tarafından oya sunuldu, nin 03/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Hamza COŞKUN Meclis 2. V. Katip Katip

5 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 1 T.C 2013/Haziran Pazartesi TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 151 Özü : İlimiz Merkez İlçe Şanlıosman köyü sınırları içerisinde H34-a4 paftada bulunan erişim numaralı ,60 m² lik devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin ( f ) bendi gereğince 5 yıl müddetle kiraya verilebilmesi için İl Encümenine yetki verilmesi 03/06/2013 Pazartesi günü saat 14:00 de Meclis 2. V. Hamza COŞKUN lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. İlimiz, Merkez İlçe Şanlıosman köyü sınırları içerisinde H34-a4 paftada bulunan erişim numaralı ,60 m² lik devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz, 5 yıl müddetle I (a) grubu maden (kum-çakıl) ocağı sahası olarak işletilmek üzere İl Encümeninin 10/04/2012 tarih ve 083 karar numarası ile Özburak İnş. Nak. Turz. Hay. Mad. San. Tic. Ltd. Şti ne ihale edilmiş ve idaremiz ile şirket arasında 02/05/2012 tarihinde I (a) grubu maden ruhsat hakkı sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak sözleşmenin 7. maddesi gereğin Genel Sekreterliğin 26/04/2013 tarihli Oluru ile sözleşme tek taraflı olarak fesh edilmiştir.bu nedenle İlimiz Merkez ilçe Şanlıosman köyü sınırları içerisinde H34- a4 paftada bulunan erişim numaralı ,60 m² lik devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (f ) bendi gereğince 5 yıl müddetle kiralaya verilebilmesi için İl Encümenine yetki verilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 16/05/2013 tarih ve 4685 sayılı yazısı nin 03/06/2013 günkü birleşimde gündeme alınarak görüşüldü sayılı Maden Kanunu nun 30. Maddesinde Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar İhale Yolu ile aramalara açılır.ihale ilanı Resmi Gazetede yayımlanır. denilmektedir. Ayrıca 3213 sayılı Maden Kanunu I (a) Grubu Madenleri ile Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde İhale edilerek ruhsatlandırılacak I (a) Grubu maden alanları, İl Özel İdaresince Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir.1.grup (a) bendi madenler için alanlar İl Özel İdarelerince ihale edilerek işletme ruhsatı verilir. denilmekte ve Maden Kanunu nun I (a) Grubu Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliği nin 6. maddesinde I (a ) grubu madenler İl Özel İdaresince ihale yolu ile ruhsatlandırılır.ihaleler İl Özel İdaresinin tabi olduğu mevzuata göre yapılır. 10. Maddesinde ise I (a) Grubu madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldan az olmamak üzere rezerve göre belirlenir denilmektedir. nce yapılan görüşmeler sonucunda; İlimiz Merkez ilçe Şanlıosman köyü sınırları içerisinde H34-a4 paftada bulunan erişim numaralı ,60 m² lik devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (f ) bendi gereğince 5 yıl müddetle kiraya verilmek üzere İl Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin aynen kabulü tarafından oya sunuldu, nin 03/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Hamza COŞKUN Meclis 2. V. Katip Katip

6 T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran Özü: Mülkiyeti idaremize ait tapunun 3776 ada, 1 TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi nolu parselde kayıtlı, 1.470,00 m² arsa üzerinde bulunan mevcut binanın yıkılarak, yerine Rehberlik ve Araştırma BİRLEŞİM 1 Merkezi olarak kullanılmak üzere yeni hizmet binası yapılmak üzere süresiz olarak talep edildiğinden, ihtiyaç duyulduğunda tekrar iade edilmek ve tüm giderlerinin Milli TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmak şartı ile, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. Maddesinin (f) bendi KARAR NO 152 gereğince Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis yapılıp yapılmayacağı ile ilgili plan ve bütçe komisyonunca hazırlanan raporun kabulü. 03/06/2013 Pazartesi günü saat 14:00 de Meclis 2. V. Hamza COŞKUN lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. nin 06/05/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşülüp incelemek ve değerlendirmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti idaremize ait tapunun 3776 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, 1.470,00 m² arsa üzerinde bulunan mevcut binanın yıkılarak, yerine Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak kullanılmak üzere yeni hizmet binası yapılmak üzere süresiz olarak talep edildiğinden, ihtiyaç duyulduğunda tekrar iade edilmek ve tüm giderlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmak şartı ile, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. Maddesinin (f) bendi gereğince Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis yapılıp yapılmayacağı ile ilgili plan ve bütçe komisyonunca hazırlanan rapor nin 03/06/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapora göre: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 26/03/2013 tarih ve sayılı yazıları ile Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/04/2013 tarih ve 4077 sayılı yazısına istinaden Vilayet Makamınca ne havale edilen İlimiz Merkez Gülabibey mahallesindeki Mülkiyeti idaremize tapunun 3776 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, 1.470,00 m² arsa üzerinde bulunan ve rehberlik Araştırma Merkezi olarak kullanılan taşınmazın yıkılarak yerine yeni bir hizmet binası yapılması için tahsis edilmesi hususu plan ve bütçe komisyonunca araştırılarak incelenmiştir. Sonuç olarak komisyonca yapılan değerlendirmelerde; İlimiz Merkez Gülabibey mahallesindeki mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 3776 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, 1.470,00 m² arsa üzerinde bulunan zihinsel, bedensel, otistik ve görme engelli vb. gibi engelli öğrencilerin eğitsel tanılarının yapılarak öğrencilerin engellilik sınıflarına göre Kale ve Zübeyde hanım gibi okullara göndererek başarılı eğitimler almasını sağlayan faaliyetlerde bulunan fakat imkanları kısıtlı olan Rehberlik Araştırma Merkezi olarak kullanılan taşınmazın yıkılarak yerine Engelli öğrencilere daha iyi imkanlar sağlaması için Milli Eğitim Bakanlığının hazır olan Tip projesine uygun proje ile yeni bir rehberlik araştırma merkezi binası yapılması, ihtiyaç duyulduğunda tekrar iade edilmek ve tüm giderlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmak şartıyla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesinin (f) bendi gereğince Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne süresiz tahsis edilmesi plan ve bütçe komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

7 nce Yapılan Görüşmeler Sonucunda: Mülkiyeti idaremize ait tapunun 3776 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, 1.470,00 m² arsa üzerinde bulunan mevcut binanın yıkılarak, yerine Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak kullanılmak üzere yeni hizmet binası yapılmak üzere süresiz olarak talep edildiğinden, ihtiyaç duyulduğunda tekrar iade edilmek ve tüm giderlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmak şartı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. Maddesinin (f) bendi gereğince Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis yapılması ve bununla ilgili plan ve bütçe komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulü tarafından oya sunuldu, nin 03/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Hamza COŞKUN Meclis 2. V. Katip Katip

8 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 1 T.C. 2013/Haziran Pazartesi TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 153 Özü: İlimiz İskilip İlçesi Saraycık Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. Maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. Maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü. 03/06/2013 Pazartesi günü saat 14:00 de Meclis 2. V. Hamza COŞKUN lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. nin 10/05/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşülüp incelemek ve değerlendirmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi Saraycık Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. Maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. Maddesi uyarınca İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor İl Genel Meclisinin 03/06/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapora göre: İlimiz İskilip ilçesine bağlı Saraycık köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 2. Bölüm 4. Maddesi ile 5. Bölüm 43. Maddesine göre hazırlanmıştır. İlimiz İskilip ilçesine bağlı Saraycık köyüne ait köy yerleşik alan ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat sistem bilgileri, İskilip İlçesine bağlı Saraycık köyüne ait Köy Yerleşik Alan ve Civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. nce Yapılan Görüşmeler Sonucunda: İlimiz İskilip İlçesine bağlı Saraycık Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İlimiz İskilip İlçesine bağlı Saraycık Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulü tarafından oya sunuldu, nin 03/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Hamza COŞKUN Meclis 2. V. Katip Katip

9 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 1 T.C. 2013/Haziran Pazartesi TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 154 Özü: İlimiz İskilip İlçesi Karmış Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. Maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. Maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü. 03/06/2013 Pazartesi günü saat 14:00 de Meclis 2. V. Hamza COŞKUN lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. nin 10/05/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşülüp incelemek ve değerlendirmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi Karmış Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor nin 03/06/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapora göre: İlimiz İskilip ilçesine bağlı Karmış köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 2. Bölüm 4. Maddesi ile 5. Bölüm 43. Maddesine göre hazırlanmıştır. İlimiz İskilip ilçesine bağlı Karmış köyüne ait köy yerleşik alan ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat sistem bilgileri, İskilip İlçesine bağlı Karmış köyüne ait Köy Yerleşik Alan ve Civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. nce Yapılan Görüşmeler Sonucunda: İlimiz İskilip İlçesine bağlı Karmış Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İlimiz İskilip İlçesine bağlı Karmış Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulü tarafından oya sunuldu, nin 03/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Hamza COŞKUN Meclis 2. V. Katip Katip

10 T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Salı BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 04/06/2013 KARAR NO 155 Özü:İlimiz Alaca İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Hamza COŞKUN un İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde mazereti nedeniyle meclis toplantısına katılamayacağından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 24. maddesi gereğince 04/06/2013 günkü birleşimde 1 gün izinli sayılması. 04/06/2013 Salı günü saat 14:00 de Meclis ı lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. İlimiz Alaca İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Hamza COŞKUN nun İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde mazereti nedeniyle meclis toplantısına katılamayacağından, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 24. maddesi gereğince, 04/06/2013 günkü toplantısında 1 gün izinli sayılması tarafından oya sunuldu. İl Genel Meclisinin 04/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip

11 T.C TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran Özü: İlimiz Dodurga İlçesi, Dikenli köyü, Akkoca TOPLANTI GÜNÜ Salı mevkii, G33-a-19-c-1-c pafta, 193 ada, 5 parsel nolu taşınmaz üzerinde plan müellifi tarafından, Akaryakıt ve BİRLEŞİM 2 LPG İkmal İstasyonu olarak tasarlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ve Plan Açıklama Raporlarının, 3194 sayılı TOPLANTI TARİHİ 04/06/2013 İmar Kanunu nun 8. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesi (c) bendi gereğince KARAR NO 156 incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi. 04/06/2013 Salı günü saat 14:00 de lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. Meclis ı Vilayet Makamınca ne Havale Edilen, İlimiz Dodurga İlçesi, Dikenli köyü, Akkoca mevkii, G33-a-19-c-1-c pafta, 193 ada, 5 parsel nolu taşınmaz üzerinde plan müellifi tarafından, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak tasarlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılması Muharrem KELLECİ nin kanuni vekili Vehbi KELLECİ nin 29/11/2010 tarih ve 9433 sayı ile 16/05/2013 tarih 7460 sayılı dilekçesi, ekleri ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 31/05/2013 tarih ve 5135 sayılı yazısı, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 8. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesi ( c) bendi gereğince, nin 04/06/2013 günkü birleşimde gündeme alınarak görüşüldü. nce yapılan görüşmeler sonucunda ; İlimiz Dodurga İlçesi, Dikenli köyü, Akkoca mevkii, G33-a-19-c-1-c pafta, 193 ada, 5 parsel nolu taşınmaz üzerinde plan müellifi tarafından, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak tasarlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Uygulama Çevre Düzeni Planı nın nolu plan hükmü çerçevesinde İl Özel İdaresince incelenmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu nun 8. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesi ( c) bendi gereğince, İlimiz Dodurga İlçesi, Dikenli köyü, Akkoca mevkii, G33-a-19-c-1-c pafta, 193 ada, 5 parsel nolu taşınmaz üzerinde plan müellifi tarafından, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu olarak tasarlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ve Plan Açıklama Raporlarının, Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi tarafından oya sunuldu, nin 04/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip

12 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 2 T.C 2013/Haziran Salı TOPLANTI TARİHİ 04/06/2013 KARAR NO 157 Özü: İlimiz Alaca İlçesine bağlı Değirmenönü köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi. 04/06/2013 Salı saat 14:00 de Meclis ı lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. Vilayet Makamınca ne Havale Edilen, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. Maddesi gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Değirmenönü köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/05/2013 tarih ve 4946 sayılı yazısı, nin 04/06/2013 günkü birleşimde gündeme alınarak görüşüldü. nce yapılan görüşmeler sonucunda; İlimiz Alaca İlçesine bağlı Değirmenönü köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nın nolu plan hükmü ( Yerleşik alan ve civarına ilişkin sınır tespit yapılmamış olan köylerle ilgili sınır tespit çalışmaları ilgili idaresince en kısa sürede tamamlanacaktır. ) ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği nin 43. Maddesi ( Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır.aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır. ) gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Değirmenönü köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, konunun Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi tarafından oya sunuldu, nin 04/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip

13 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 2 T.C 2013/Haziran Salı TOPLANTI TARİHİ 04/06/2013 KARAR NO 158 Özü: İlimiz Alaca İlçesine bağlı Körpınar köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi. 04/06/2013 Salı saat 14:00 de Meclis ı lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. Vilayet Makamınca ne Havale Edilen, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. Maddesi gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Körpınar köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/05/2013 tarih ve 4951 sayılı yazısı, nin 04/06/2013 günkü birleşimde gündeme alınarak görüşüldü. nce yapılan görüşmeler sonucunda; İlimiz Alaca İlçesine bağlı Körpınar köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nın nolu plan hükmü ( Yerleşik alan ve civarına ilişkin sınır tespit yapılmamış olan köylerle ilgili sınır tespit çalışmaları ilgili idaresince en kısa sürede tamamlanacaktır. ) ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği nin 43. Maddesi ( Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır.aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır. ) gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Körpınar köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, konunun Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi tarafından oya sunuldu, nin 04/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip

14 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 2 T.C. 2013/Haziran Salı TOPLANTI TARİHİ 04/06/2013 KARAR NO 159 Özü: Çorum Belediyesine tahsisi yapılan Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi nin 04/03/2013 tarihi itibariyle tahsis süresi (işletme devir süresi) sona erdiğinden, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesi (f) bendi gereğince, Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi nin Çorum Belediyesi ne bedeli karşılığında devredilmesi ve buna ait Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulü. 04/06/2013 Salı saat 14:00 de Meclis ı lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. nin 10/05/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşülüp incelemek ve değerlendirmek üzere plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen, Çorum Belediyesine tahsisi yapılan Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi nin 04/03/2013 tarihi itibariyle tahsis süresi (işletme devir süresi) sona erdiğinden, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesi (f ) bendi gereğince, Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi nin Çorum Belediyesi ne 3 (üç) yıl süre ile tahsis edilip edilmeyeceği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor nin 04/06/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapora göre: Vilayet makamınca il genel meclisine havale edilen mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez Karapürçek köyü mevkiinde Belediye çöp stoklama alanı içerisinde bulunan Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 64. Maddesi ( d) bendi gereğince nin 04/05/2010 tarih ve 163 nolu kararı ile 3 (üç) yıl süreli işletmesini yapmak üzere Çorum Belediyesine tahsis edilmiştir.çorum Belediyesine tahsisi yapılan Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi nin tahsis yani işletme devir süresi 04/03/2013 tarihi itibari ile sona ermiştir.çorum Belediye lığının 21/01/2013 tarih ve 764 sayılı yazısı ile tesisin bedelsiz olarak Çorum Belediyesine devredilmesi isteği plan ve bütçe komisyonumuzca araştırılarak incelenmiştir. Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ilimiz merkez Karapürçek köyü mevkiinde belediye çöp stoklama alanı içerisinde bulunan Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi nin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. Maddesi ( f) bendi gereğince bedeli karşılığında Çorum Belediyesine devredilmesi plan ve bütçe komisyonumuzca uygun bulunmuştur. nce Yapılan Görüşmeler Sonucunda: Çorum Belediyesine tahsisi yapılan Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi nin 04/03/2013 tarihi itibariyle tahsis süresi (işletme devir süresi) sona erdiğinden, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesi (f ) bendi gereğince, Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi nin Çorum Belediyesi ne bedeli karşılığında devredilmesi ve buna ait Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulü tarafından oya sunuldu, nin 04/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip

15 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 2 T.C. 2013/Haziran Salı TOPLANTI TARİHİ 04/06/2013 KARAR NO 160 Özü: İlimiz İskilip İlçesi Dereseki Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. Maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. Maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü. 04/06/2013 Salı saat 14:00 de Meclis ı lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. nin 10/05/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşülüp incelemek ve değerlendirmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi Dereseki Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. Maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. Maddesi uyarınca İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor İl Genel Meclisinin 04/06/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapora göre: İlimiz İskilip ilçesine bağlı Dereseki köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 2. Bölüm 4. Maddesi ile 5. Bölüm 43. Maddesine göre hazırlanmıştır. İlimiz İskilip ilçesine bağlı Dereseki köyüne ait köy yerleşik alan ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat sistem bilgileri, İskilip İlçesine bağlı Dereseki köyüne ait Köy Yerleşik Alan ve Civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. nce Yapılan Görüşmeler Sonucunda: İlimiz İskilip İlçesine bağlı Dereseki Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İlimiz İskilip İlçesine bağlı Dereseki Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulü tarafından oya sunuldu, nin 04/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip

16 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 2 T.C. 2013/Haziran Salı TOPLANTI TARİHİ 04/06/2013 KARAR NO 161 Özü: İlimiz İskilip İlçesi Karaağaç Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. Maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. Maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü. 04/06/2013 Salı saat 14:00 de Meclis ı lığında, 35 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. nin 10/05/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşülüp incelemek ve değerlendirmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi Karaağaç Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. Maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. Maddesi uyarınca İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor İl Genel Meclisinin 04/06/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapora göre: İlimiz İskilip ilçesine bağlı Karaağaç köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 2. Bölüm 4. Maddesi ile 5. Bölüm 43. Maddesine göre hazırlanmıştır. İlimiz İskilip ilçesine bağlı Karaağaç köyüne ait köy yerleşik alan ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat sistem bilgileri, İskilip İlçesine bağlı Karaağaç köyüne ait Köy Yerleşik Alan ve Civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. nce Yapılan Görüşmeler Sonucunda: İlimiz İskilip İlçesine bağlı Karaağaç Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İlimiz İskilip İlçesine bağlı Karaağaç Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulü tarafından oya sunuldu, nin 04/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip

17 T.C TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran Özü: İl Genel Meclis Üyesi Celal GÜNGÖR ün Meclis lığına sunmuş olduğu sözlü önerge, İlimiz TOPLANTI GÜNÜ Çarşamba bünyesinde tarım alanlarında arazi toplulaştırılması köylülerimiz ve çiftçilerimiz için yeni bir uygulamadır. BİRLEŞİM 3 Arazi toplulaştırılma nedir? Arazi toplulaştırma kimlere yöneliktir? Niçin arazi toplulaştırılması yapılır? İlimiz bünyesinde kırsal gelişimi iyileştirmek için ne gibi TOPLANTI TARİHİ 05/06/2013 çalışmalar yapılmaktadır? Arazi toplulaştırma çalışmalarında vatandaşa maliyeti nedir? Hedefi nedir? KARAR NO 162 Hedefin gerçekleşmesi halinde ekonomiye katkısı nedir? Arazi Toplulaştırılmasına ait sözlü önergenin incelenmek ve değerlendirilmek üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesi. 05/06/2013 Çarşamba saat 13:30 da Meclis ı lığında, 36 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. İlimiz Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Celal GÜNGÖR ün İl Genel Meclis lığına sunmuş olduğu sözlü önergenin nin 05/06/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşülmesi başkan tarafından oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek ; nce yapılan görüşmeler sonucunda; İlimiz bünyesinde tarım alanlarında arazi toplulaştırılması köylülerimiz ve çiftçilerimiz için yeni bir uygulama olup halkımız kulaktan duyma söylentilerle endişelenmektedir. a)arazi toplulaştırılma nedir? b)arazi toplulaştırma kimlere yöneliktir? Niçin arazi toplulaştırılması yapılır? c)ilimiz bünyesinde kırsal gelişimi iyileştirmek için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? d)toplulaştırma tarla şekillenmesi nasıl düşünülüyor? Çalışmalar nasıl yürüyor? Faydaları nelerdir? Etüt kriterleri nelerdir? e)arazi toplulaştırma çalışmalarında vatandaşa maliyeti nedir? Hedefi nedir? Hedefin gerçekleşmesi halinde ekonomiye katkısı nedir? Arazi toplulaştırılmasına ait sözlü önergenin incelenmek ve değerlendirilmek üzere Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesi başkan tarafından oya sunuldu, İl Genel Meclisinin 05/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip Yurdanur ÖZZEHİNLİ Recep ÖZTÜRK

18 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 3 T.C 2013/Haziran Çarşamba TOPLANTI TARİHİ 05/06/2013 KARAR NO 163 Özü: İlimiz Alaca İlçesine bağlı Sultanköy köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi. 05/06/2013 Çarşamba saat 13:30 da Meclis ı lığında, 36 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. Vilayet Makamınca ne Havale Edilen, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. Maddesi gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Sultanköy köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/05/2013 tarih ve 4945 sayılı yazısı, nin 05/06/2013 günkü birleşimde gündeme alınarak görüşüldü. nce yapılan görüşmeler sonucunda; İlimiz Alaca İlçesine bağlı Sultanköy köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nın nolu plan hükmü ( Yerleşik alan ve civarına ilişkin sınır tespit yapılmamış olan köylerle ilgili sınır tespit çalışmaları ilgili idaresince en kısa sürede tamamlanacaktır. ) ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği nin 43. Maddesi ( Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır.aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır. ) gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Sultanköy köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, konunun Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi tarafından oya sunuldu, nin 05/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip

19 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 3 T.C 2013/Haziran Çarşamba TOPLANTI TARİHİ 05/06/2013 KARAR NO 164 Özü: İlimiz Alaca İlçesine bağlı Gerdekkaya köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi. 05/06/2013 Çarşamba saat 13:30 da Meclis ı lığında, 36 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. Vilayet Makamınca ne Havale Edilen, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 43. Maddesi gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Gerdekkaya köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 27/05/2013 tarih ve 4947 sayılı yazısı, nin 05/06/2013 günkü birleşimde gündeme alınarak görüşüldü. nce yapılan görüşmeler sonucunda; İlimiz Alaca İlçesine bağlı Gerdekkaya köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nın nolu plan hükmü ( Yerleşik alan ve civarına ilişkin sınır tespit yapılmamış olan köylerle ilgili sınır tespit çalışmaları ilgili idaresince en kısa sürede tamamlanacaktır. ) ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde çıkarılan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği nin 43. Maddesi ( Köy ve mezraların yerleşik alan ve civarının tespiti, valiliklerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca onaylanır.aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır. ) gereğince hazırlanan İlimiz Alaca İlçesine bağlı Gerdekkaya köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince, konunun Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi tarafından oya sunuldu, nin 05/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip

20 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 3 T.C 2013/Haziran Çarşamba TOPLANTI TARİHİ 05/06/2013 KARAR NO 165 Özü :5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi (c) bendi gereğince İlimiz Merkez İlçesi, Burun Köyü, H33- b-07-c-3-c,d paftalara isabet eden yaklaşık 0,3 ha yüzölçümlü taşınmazın 1/1000 Ölçekli Köy Yerleşme Planının ve Plan Açıklama Raporlarının incelenmek ve değerlendirmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi. 05/06/2013 Çarşamba günü saat 13:30 da Meclis ı Mustafa EKER lığında, 36 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. Vilayet Makamınca ne havale edilen; İlimiz Merkez İlçesi, Burun Köyü, H33-b-07-c-3-c,d paftalara isabet eden yaklaşık 0,3 ha yüzölçümlü tapulama harici alanın Köy Yerleşme Alanı olarak belirlenmesi hususunda Köy İhtiyar Heyetinin 26/03/2007 tarih ve 02 sayılı olumlu kararı ve Köy Muhtarlığının 28/03/2007 tarih ve 3912 sayılı dilekçesi ekleri ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 04/06/2013 tarih ve 5202 sayılı yazısı nin 05/06/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşüldü. Söz konusu yaklaşık 0,3 ha yüzölçümüne sahip tapulama harici taşınmaz üzerinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Köy Yerleşme Planı, 442 Sayılı Köy Kanununda değişiklik yapan 3367 sayılı Kanunun Ek-10 ve 13. maddeleri ile Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İl Özel İdaresince incelenmiştir. nce yapılan görüşmeler sonucunda; İlimiz Merkez İlçesi, Burun Köyü, H33-b-07-c-3-c,d paftalara isabet eden yaklaşık 0,3 ha yüzölçümlü tapulama harici taşınmaz üzerinde plan müellifi tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Köy Yerleşme Planının ve Plan Açıklama Raporlarının, 442 sayılı Köy Kanununda değişiklik yapan 3367 sayılı Kanunun Ek-10. maddesi, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanunun 2. maddesi (m) bendi ve Ek 2. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. maddesi (c) bendi ve Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi tarafından oya sunuldu, nin 05/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip Yurdanur ÖZZEHİNLİ Recep ÖZTÜRK

21 TOPLANTI DÖNEMİ TOPLANTI GÜNÜ BİRLEŞİM 3 T.C. 2013/Haziran Çarşamba TOPLANTI TARİHİ 05/06/2013 KARAR NO 166 Özü: İlimiz İskilip İlçesi Sarıkavak Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. Maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. Maddesi uyarınca ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü. 05/06/2013 Çarşamba saat 13:30 da Meclis ı lığında, 36 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. nin 10/05/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşülüp incelemek ve değerlendirmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilen, İlimiz İskilip İlçesi Sarıkavak Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. Maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. Maddesi uyarınca İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor İl Genel Meclisinin 05/06/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşüldü. İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapora göre: İlimiz İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünün kadastrol paftalar üzerine işlenen Köy Yerleşik Alanı ve Civarı sınır tespiti, 3194 sayılı İmar Kanununa dayalı olarak çıkarılan Plansız alanlar imar yönetmeliğinin 2. Bölüm 4. Maddesi ile 5. Bölüm 43. Maddesine göre hazırlanmıştır. İlimiz İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyüne ait köy yerleşik alan ve civarı sınır tespiti için hazırlanan dosya ekteki krokide belirtilen yerleşik alan civarı malikleri adı altındaki noktalar, pafta ve koordinat sistem bilgileri, İskilip İlçesine bağlı Sarıkavak köyüne ait Köy Yerleşik Alan ve Civarı sınır tespiti için hazırlanan tutanaklar, komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde uygun görülmüştür. nce Yapılan Görüşmeler Sonucunda: İlimiz İskilip İlçesine bağlı Sarıkavak Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 27. maddesinde değişiklik yapan 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 22. maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (c) bendi gereğince İlimiz İskilip İlçesine bağlı Sarıkavak Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun aynen kabulü tarafından oya sunuldu, nin 05/06/2013 günkü birleşiminde oy birliği ile kabul edildi. Meclis ı Katip Katip

22 T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran Özü: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrası ile 5302 sayılı İl TOPLANTI GÜNÜ Çarşamba Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (b) fıkrası BİRLEŞİM 3 gereğince, 2013 mali yılı bütçesinin (Coğrafi Bilgi Sistemli İl Çevre Düzeni Planı Yapımı) gider ekonomik kodunda bulunan ,00 TL ödeneğin alınarak, İdaremizin ihtiyacı olan 7 adet cors TOPLANTI TARİHİ 05/06/2013 uyumlu GNSS (Küresel Yön Bulum Uydu Sistemleri) ölçüm cihazı alım giderlerinde kullanılmak üzere KARAR NO (Diğer Makine Teçhizat Alımları) gider ekonomik koduna aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun kabulü. 05/06/2013 Çarşamba saat 13:30 da Meclis ı lığında, 36 İl Genel Meclis Üyesinin katılmasıyla toplandı. nin 06/05/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşülüp incelemek ve değerlendirmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edilen, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. fıkrası ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. maddesinin (b) fıkrası gereğince, 2013 mali yılı bütçesinin (Coğrafi Bilgi Sistemli İl Çevre Düzeni Planı Yapımı) gider ekonomik kodunda bulunan ,00 TL ödeneğin alınarak, İdaremizin ihtiyacı olan 7 adet cors uyumlu GNSS (Küresel Yön Bulum Uydu Sistemleri) ölçüm cihazı alım giderlerinde kullanılmak üzere (Diğer Makine Teçhizat Alımları) gider ekonomik koduna aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanan rapor nin 05/06/2013 günkü birleşiminde gündeme alınarak görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapora göre; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 26/04/2013 tarih 4012 sayılı yazısı ve ekleri ile İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/05/2013 tarih ve 4186 sayılı yazısına istinaden Vilayet makamınca ne havale edilen 2013 mali yılı bütçesi ile Coğrafi Bilgi Sistemli İl Çevre Düzeni Planı Yapımı giderleri için ayrılan ,00 TL ödeneğin bu bölümden alınarak İdaremizin ihtiyacı olan 7 (yedi) adet cors uyumlu GNSS (Küresel Yön Bulum Uydu Sistemleri) ölçüm cihazı alım giderlerinde kullanılmak üzere aktarılması ile ilgili konu plan ve bütçe komisyonumuzca araştırılarak incelenmiştir. Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. Fıkrası ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 10. Maddesinin ( b) fıkrası gereğince 2013 mali yılı bütçesinin (Coğrafi Bilgi Sistemli İl Çevre Düzeni Planı Yapımı ) gider ekonomik kodunda bulunan ,00 TL ödeneğin bu bölümden alınarak İdaremizin ihtiyacı olan 7 (yedi) adet cors uyumlu GNSS (Küresel Yön Bulum Uydu Sistemleri) ölçüm cihazı alım giderlerinde kullanılmak üzere (Diğer Makine Techizat Alımları ) gider ekonomik koduna aktarılması plan ve bütçe komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 04/05/2015 KARAR NO 164 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Yurdanur ÖZZEHİNLİ nin, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Ekim TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/10/2015 KARAR NO 310 Özü: Mecitözü İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Hacı BOLAT ve Kargı İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Mesut

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 05/01/2015 KARAR NO 1 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ın, İl Genel Meclis lığına vermiş olduğu dilekçesinde, mazereti nedeniyle

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2015/Eylül TOPLANTI GÜNÜ Salı BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 01/09/2015 KARAR NO 274 Özü: nin 2015 yılı Eylül ayında görüşülecek konuların toplantı süresince dağılımlarının periyodik şekilde

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ Çarşamba BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 01/10/2014 KARAR NO 250 Özü: nin 2014 yılı Ekim ayında görüşülecek konuların toplantı süresince dağılımlarının periyodik şekilde yapılarak görüşülmesi

Detaylı

Başkan Katip Katip Halil İbrahim KAYA Ünal CEVİZCİ Üzeyir ESENKAYA Meclis Başkanı

Başkan Katip Katip Halil İbrahim KAYA Ünal CEVİZCİ Üzeyir ESENKAYA Meclis Başkanı TOPLANTI DÖNEMİ BİRLEŞİM 1 T.C. 2016/Mayıs Pazartesi TOPLANTI TARİHİ 02/05/2016 KARAR NO 156 Özü: İl Genel Meclis Üyelerinin yurtdışına teknik gezi yapılması ile ilgili vermiş oldukları yazılı önergenin

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.05.2011 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in izinli olup yurtdışına çıktığından Belediye Başkan Vekili Hüdai BARUT Başkanlığında ve hoş geldiniz

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 07.05.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Ahmet KÜTÜK

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi 2016/Ocak Pazartesi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi 2016/Ocak Pazartesi BİRLEŞİM 1 Pazartesi TOPLANTI TARİHİ 04/01/2016 KARAR NO 1 Özü: İl Genel Meclis Üyelerinin Meclis lığına vermiş oldukları yazılı önergenin incelenmek ve değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna

Detaylı

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 01.12.2014 Karar No : 41850698.301.05-210 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mevcut imar planında İbadet Yeri Alanına isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Sille

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 260 Karar Tarihi : 02/10/2014 T.C. ÖZÜ: İlimiz Babaoğlu köyü sınırları içerisinde Çorum-Alaca kenarında bulunan stabilize malzemeden 1.500,000 m 3 malzemenin muhammen bedel tespit raporuna göre

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 1 Karar Tarihi : 08/01/2015 ÖZÜ: toplantılarının Çarşamba günü saat 16:00 olarak belirlenmesi. Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri; Gülay YÜCEL,

Detaylı

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU

Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 08/02/2016 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı. DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 02 Şubat 2016 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 55 AĞUSTOS KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.08.2013 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, Ağustos toplantısının 01 Ağustos 2013 tarihli, birinci birleşimine ait birinci oturum

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 282 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Ünal CEVİZCİ nin, İl Genel Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerinde,

Detaylı

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=========================

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= ======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= Toplantı Dönemi : 2018 yılı Kasım Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 05.11.2018 Karar Sayıları : 464, 465, 466, 467, 468, 469 ÖDEMİŞ

Detaylı

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ

T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI KASIM AYI KARAR ÖZETLERİ K. No. Karar Tarihi KARAR ÖZETLERİ 228 03.11.2014 229 03.11.2014 230 04.11.2014 231 05.11.2014 232 06.11.2014 233 06.11.2014 Yurtdışına gidecek olan İl Genel Meclis Üyesi Metin ÇAKIR ın Kasım ayı toplantıları

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 323 Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yaylalık İnderesi grup yolunun 1.5 Km lik 2.kat asfalt yapım işinin 2015 Mali yılı yatırım programına

Detaylı

H. Necmi BAYKAN Sayit CİNER Mahmut ŞAHİN Meclis Başkanı Kâtip Kâtip

H. Necmi BAYKAN Sayit CİNER Mahmut ŞAHİN Meclis Başkanı Kâtip Kâtip Karar Tarihi 01.08.2012 Dönem No 2012/8 Birleşim No 1 Karar No 205 Oturum No 1 Toplantı No 1 hazır bulunan (27) üyenin iştirakiyle Meclis Başkanı H. Necmi BAYKAN ın başkanlığında 28 üye ile toplandı. İlimiz

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

T.C TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 10.09.2015 tarih ve 91352717-310-01/2691 sayılı yazı okundu. Trabzon

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 313 Karar Tarihi : 04/12/2014 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Girinoğlan köyü mevkiinde Kavşak çayının Kızılırmak nehrine döküldüğü yerden, 982,000 m 3 I (a) grubu maden (kum-çakıl) malzemesinin,

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI EKİM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI MECLİS KARARI Belediyemiz Meclisi bugün saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2014

Detaylı

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

T.C. Bilecik İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA KARAR NO:002 KARAR TARİHİ:18.05.2009 muz İl Genel Meclisimizin 07.05.2009 tarih ve 2009/56 sayılı kararı doğrultusunda 15/05 ve 18/05/2009 tarihlerinde toplanmıştır. İl Genel Meclisimize verilen yazılı

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 2 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 2 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2017 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 02/05/2017 Karar Sayıları : 53, 54, 55, 56, 57, 58 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi;

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi; T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı :56567348-105.02-E.4154 07.12.2018 Konu :MBB Meclis Toplantısı Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimiz, aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi. Mustafa EKER Meclis Başkanı Katip Katip Yurdanur ÖZZEHİNLİ Recep ÖZTÜRK

T.C ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi. Mustafa EKER Meclis Başkanı Katip Katip Yurdanur ÖZZEHİNLİ Recep ÖZTÜRK T.C TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Mart Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 04/03/2013 KARAR NO 47 Özü: nin 2013 yılı Mart ayında görüşülecek konuların toplantı süresince dağılımlarının periyodik şekilde yapılarak

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu

MECLİS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Sözleşmeli personel istihdamı; 07 / 03 /2014 ( 17 ) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Belediyemizde 2014 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 167 ÖZÜ: İlimiz Osmancık İlçesi, Kamil köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 154 ada, 50 ve 51 parsel nolu taşınmazların tevhidinin yapılması. Encümenimiz Genel Sekreter

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :249 KONUSU: 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi r) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/09/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 09 Birleşim No : 01 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 03.09.2012 Pazartesi günü saat 17.00 da 2012

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar Tarihi : 02/11/2016 Karar No : 296 ÖZÜ: İlimiz Merkez Güveçli köyü sınırları içerisinden, ruhsat olmadan toprak malzeme alımı yapan Aydın AĞCA ya 3213 sayılı Maden Kanunu nun 12. maddesi ve 5302

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KONU : 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden mütenevvi müdürlüklerden mütenevvi kalemler arasında ödenek aktarılması.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 04.11.2014 NO 35 KONUSU 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 Yılı Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Encümeni tarafından görüşülmüş 26.08.2014 tarih ve 76 Sayılı kararı

Detaylı

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Meclis Üyesi; Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2016 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 14 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14.00 da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi (Kurşunlu Cami karşısı) Muğla

Detaylı

BAŞKAN: ALP KARGI KATİP : EMEK ÖZGÜR AKDENİZ : MESUT ÖZKARACALAR

BAŞKAN: ALP KARGI KATİP : EMEK ÖZGÜR AKDENİZ : MESUT ÖZKARACALAR MERZİFON BELEDİYE MECLİSİNİN 03/KASIM/2015 SALI GÜNÜ SAAT 17.00 DE YAPMIŞ OLDUĞU KASIM/2015 AYI OLAĞAN BİRLEŞİMİNDEN ÇIKARTILAN KARAR ÖZETİ ===================================================================

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETİ Sıra No Karar Tarihi Karar No 1 16.09.2014 130 2 16.09.2014 131 3 16.09.2014 132 4 16.09.2014 133 5 16.09.2014 134

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISI 14/01/2016 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNE BAŞKANLIK MAKAMINCA EKLENEN MADDELER Gündem No : 56567348.301.03-1/1 Toplantı Tarihi:14/01/2016 Toplantı

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 57 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR-Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN- İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın K. Sıtkı KÜRÜM ün Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı.

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI. Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. 05.10.2015 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Doğan EKİCİ Başkanlığında, sözleri ile başlatıldı. hoş geldiniz Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyesi Yaşar

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/02/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 06/02/2014 Perşembe

Detaylı

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce mevcudun oybirliği ile karar verildi. (2015/1) Meclis te yapılan görüşmeler ve açık oylama neticesinde; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görev yapan Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiserleri ve Zabıta Memurlarına 2015 Yılında ödenecek

Detaylı

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12. SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Karaçay deresinden 5.363,47 ton kaçak stabilize malzeme aldığından dolayı Toprakkale Belediyesine İdari para cezası verilmesi ile

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 Yüzme Havuzu Tahsisi Hk. edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 19/11/2015 tarih ve 2583 sayılı teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılması talep edilmektedir. neticesinde;

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS VALİLİĞİ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR PLANI BAŞVURU

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı :56567348-105.02-E.3728 02.11.2018 Konu :MBB Meclis Toplantısı İLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimiz, aşağıdaki

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 72 KARAR 72 - Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Mart ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 8 Aralık 2012 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

-RAPOR- (İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

-RAPOR- (İmar ve Bayındırlık Komisyonu ) İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM İl Genel Meclisi Başkanlığımızın 02/01/2013 tarihinde İmar ve Bayındırlık Komisyonu na havale etmiş olduğu, İlimiz Sungurlu İlçesine bağlı Salman Köyüne ait yerleşik alan ve civarı sınır tespitinin 3194

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 01/11/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 11 Birleşim No : 11 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Top Tarihi : 14,09,2015 Karar No : 7 3 9 Konusu : j ncesu Belediye Meclisinin 08.07,2015 tarih, 80 ve 81 sayılı kararlarının incelenmesi. Meclis gündeminin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SANAYİ TESİSLERİ(Akaryakıt

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas

Karar Tarihi : Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar No : 41850698.301.05-140 Konu : Norm Kadro, İptal-İhdas KARAR : 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro İlke ve Standartlarına

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETİ MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : Fadime AKKUŞ- Dede Rıza AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN -ELİFE DİLARA GÜNGÖR- MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ- ELMAS

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar Tarihi : 04/05/2016 Karar No : 109 ÖZÜ: 2016 Mali yılı bütçesinin Yedek Ödenek (44.19.34.00-01.3.9.00-5-09.6) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 52.778,00 TL nin alınarak ilgili ekonomik kodlara

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Soğanlık, Eski:132 pafta, 1063 ada 38 parsel Yeni:10058 ada 419,418 ve Park/ Tescilli ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alana dair plan değişikliği. TEKLİF: Plan ve

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.07.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli

Detaylı