Cursor. Bir veri tipi olarak da ele alınabilen Transact-SQL Sunucu Cursor şu aşamalardan geçirilerek kullanılır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cursor. Bir veri tipi olarak da ele alınabilen Transact-SQL Sunucu Cursor şu aşamalardan geçirilerek kullanılır."

Transkript

1 Cursor VTYS'deki cursor'ler, metin editörlerindeki cursorler ile aynı işi yapar. Metin editörlerinde O an için cursor nerede ise, oradaki verileri baz alan işlemler yapabilirsiniz. Veritabanı sistemlerinde ise, cursor'ün bulunduğu yerdeki verileri yazdırma, ele alma gibi işlemleri yerine getirebiliriz. SQL sorgularının sonucunda elde edilen kayıtlar, bir iş katmanı içerisinde, DataSet, recordset veya DataReader gibi nesneler aracılığıyla yönetilir. Ancak bir sorgunun sonucu, daha VTYS katmanını çıkmadan ele alınıp satırlarına teker teker erişilmesi bazen bir gereksinim olabilir. İşte bu türden işlemler için bir sorgu sonucunda oluşturulan veri kümesine resultset denir. Bazen resultset'ler üstünde gezinmemiz gerekebilir. Bu tür durumlarda, Cursor'leri kullanırız. SQL Server farklı Cursor seçenelerine destek sağlar. Ancak biz burada, en genel manada bilinen cursor'ler olan Transact-SQL Sunucu Cursor'leri ele alacağız. Bir Transact-SQL Sunucu Cursor programlamak, ilk bakışta karmaşık gibi görünebilir. Ancak bu işlemi adımlar halinde ele aldığımızda, aslında bir DataReader ya da TableSet ile veri yönetmekten pek bir farkı yoktur. Çünkü temellerinde aynı işlevler yatar. Bir veri tipi olarak da ele alınabilen Transact-SQL Sunucu Cursor şu aşamalardan geçirilerek kullanılır. 1. Cursor bir SELECT ifadesi için tanımlanır. 2. Select ifadesi hangi veri tiplerinde ne kadar sütun döndürecekse eşdeğeri değişkenler tanımlanır. 3. Cursor, resultset üstünde gezinilmek üzere OPEN deyimi ile açılır. 4. Resultset'in sonuna gelinceye kadar her seferinde bir kayıt olmak üzere FETCH NEXT komutu ile kayıtlar üstünde ilerlenir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bir kere veri erişim işlemi yapıldıktan sonra, döngüye girilmesidir. Bunun nedenini, birazdan kendiniz algılayacağınız için şimdilik devam edelim. 5. Resultset ile ilgili işlemler sona erdiğinde cursor CLOSE ile kapatılır. Ancak kapatılan cursor henüz hafızada yer kaplamaya devam eder. Gerek duyulursa, yeniden açılabilir. Ama bu cursor, kapalı bile olsa bir sonraki adıma geçilmeden aynı adda bir cursor tanımlanamaz. 6. Cursor ile ilgili işlerimiz bittiği anda hafızadan da silmek için cursor DEALLOCATE ile hafızadan boşaltılır. Örnek: Şu şekilde bir kitap tablomuz olsun: CREATE TABLE kitap ( kitapno INT IDENTITY(1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY, kitapadi VARCHAR(55) NOT NULL,

2 ) geldimi BIT Kitaplar listesini ekrana yazdıracak(resultset olarak değil de teker teker) bir kod parçası yazalım: 1.Cursor tanımlanır: DECLARE cursor_adi CURSOR FOR SELECT İFADESİ Şeklinde tanımlanır. DECLARE cr_ogrenciadlari CURSOR FOR SELECT o.ad, o.soyad FROM dbo.tbl_ogrenci o Ve bu sorgu tarafından döndürülen iki satıra karşılık, NVARCHAR(55) tipinde iki değişken tanımlanır. NVARCHAR(50) 2.Cursor açılır: OPEN cursor_adi OPEN cr_ ogrenciadlari 3.Cursor üstünde dolaşmak için FETCH komutundan faydalanılır: FETCH NEXT FROM cursor_adi [INTO icine_doldurulacak_degisken1 [,...] ] FETCH NEXT FROM -- ilk satirin üstüne geldik ve ilk kayitta yer alan iki değeri yazdirdk. FETCH komutu ile ikinci kaydı yazdırmayı deneyin. Cursor'ün sona gelip gelmediğini anlamak için global fonksiyonlarından faydalanacağız: fonksiyonu, en son çalıştırılan FETCH komutunun sonucu hakkında bize bilgi verir. Bu fonksiyon, şu üç değerden birini verecektir: 0 : Bir önceki FETCH komutu başarı ile gerçekleştirlidi. -1 : Bir önceki FETCH komutunda bir hata ile karşılaşıldı. -2 : Resultset'teki tüm kayıtlar bittiği için en sona gelindi, daha fazla kayıt yer almıyor. (end of resultset) Şimdi artık, kitaplar listesini sonuna kadar yazdırabiliriz. Bu iş için WHILE yapısını kullanacağız:

3 DECLARE cr_kitaplarlistesi CURSOR FOR SELECT kitapno,kitapadi FROM Kitap OPEN cr_kitaplarlistesi VARCHAR(55) FETCH NEXT FROM WHILE = 0) --bir önceki FETCH ile aldığımız kaydı yazdırdık. Bir sonraki kayda geçelim: FETCH NEXT FROM --kayıtlarımızı doldurduk. Başa döndüğünde yazılacak. Kitaplar listesini yazdıran cursor ile bizim işimiz bitti ancak yapmamız gereken işlemler bitmedi. 4.Cursor'ı kapatmamız gerekiyor: CLOSE cursor_adi CLOSE cr_kitaplarlistesi CLOSE komutu ile sadece bir cursor'ün içerdiği resultset boşaltılır. Ancak Cursor için hafızada açılan yer halen kullanımdadır ve bir cursor hafızadan tam olarak silinmediği sürece aynı adda başka bir cursor daha oluşturulamaz. 5. Cursor şu şekilde hafızadan silinir: DEALLOCATE cursor_adi DEALLOCATE cr_kitaplarlistesi DECLARE cr_ogrenciadlari CURSOR FOR SELECT o.ad, o.soyad FROM dbo.tbl_ogrenci o NVARCHAR(50) OPEN cr_ogrenciadlari FETCH NEXT FROM cr_ogrenciadlari INTO WHILE =0 PRINT + ' FETCH NEXT FROM cr_ogrenciadlari INTO CLOSE cr_ogrenciadlari DEALLOCATE cr_ogrenciadlari Örnek: Kitap adlarını ve dışarıda ise dışarıda, içeride ise içeride yazdıran bir Cursor yazınız:

4 DECLARE cnot CURSOR FOR SELECT o.ogr_id, o.ad, o.soyad FROM dbo.tbl_ogrenci o DECIMAL(5,2) OPEN cnot FETCH NEXT FROM cnot INTO WHILE = 0 FROM tbl_ogrencinot WHERE + ' ort: ' + CASE IS NULL THEN '' ELSE AS NVARCHAR(10)) FETCH NEXT FROM cnot INTO CLOSE cnot DEALLOCATE cnot declare cnt cursor for select ogr_id,ad,soyad from tbl_ogrenci open cnt decimal(5,3) fetch next from cnt into while begin avg(notu) from tbl_ogrencinot where = (select avg(notu) from tbl_ogrencinot where +' ort:'+ case is null then '0' else as nvarchar(10)) end fetch next from cnt into end close cnt deallocate cnt

5 Örnek: Sehir tablosundaki sehilerin bölgelerini bularak ekrana yazdıran cursor ifadesini yazalım. DECLARE cr_sehir CURSOR FOR SELECT sehir,bolge_id FROM tbl_sehir NVARCHAR(40) OPEN cr_sehir FETCH NEXT FROM cr_sehir INTO WHILE = (SELECT bolgead FROM tbl_bolge WHERE + ' FETCH NEXT FROM cr_sehir INTO CLOSE cr_sehir DEALLOCATE cr_sehir

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure)

7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure) 7- Turbo Pascal Programlamada Alt Programlar (Procedure) Alt programların ana programda yapacağımız ek işlevleri üstlendiğinden daha önceki bölümde bahsetmiştik. Alt programlar genelde ana program bloğu

Detaylı

BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI

BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 21-37 BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI Feridun Cemal ÖZÇAKIR, A. Yılmaz

Detaylı

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir.

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir. İnsanlar artık geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle, sesli, görüntülü, elektronik, basılı vb. dosyalara ulaşmaktadırlar. Her gün okumak durumunda kaldığımız yazışmalar, e-postalar,

Detaylı

[ Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi I ]

[ Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi I ] [ Web Uygulamalarında Kaynak Kod Analizi I ] [Mehmet Dursun INCE ] [12 Nisan 2012] GİRİŞ Web uygulamalarında zafiyet tespit çalışmaları genellikle; hedef uygulamayı yerel bilgisayarda

Detaylı

METATRADER Kullanım Kılavuzu

METATRADER Kullanım Kılavuzu METATRADER Kullanım Kılavuzu 1/99 İÇERİK Yeni Hesap Kaydı (Demo hesabına ilk giriş).4 Program Kurulumu.7 Mevcut Hesaba Giriş..11 MetaTrader Çalışma Alanı.14 Piyasa Gözlemi..16 Sembol Pencereleri 17 İzleme

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ. Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu

C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ. Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu C'ye Giriş ILK C PROGRAMINIZ En basit C programi: Bu bir programdir, ve bunu kisaltmanin, basitlestirmenin bir yolu yoktur.isin kotu tarafi, bu program birsey yapmaz. Buradaki en onemli kelime, sozcugudur.

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Entegre.NET [X] NetİKS [X] NetCRM [X] Netsis B2B Kısaltmalar SSO: Single Sign On (Netsis Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi)

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Python Programlama Dili

Python Programlama Dili Python Programlama Dili 2. Python da Koşul ifadeleri Python da koşullu durumların nasıl oluşturulacağını bu bölümde öğreneceğiz. Bu iş için kullanacağımız üç tane deyim var: if, else ve elif 2.1. if If

Detaylı

Temel Neden Analizi ile Sorun Çözme

Temel Neden Analizi ile Sorun Çözme Temel Neden Analizi ile Sorun Çözme Üretim ve paketleme işlemlerinde, üretim hattındaki planlanmayan arıza süresi üretkenliği ve karlılığı ciddi anlamda etkileyebilecek doğrudan ve dolaylı maliyetler oluşturur.

Detaylı

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Ekran üzerindeki metin ve semboller Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe Bir sonraki

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış

Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış Üniversiteler İçin Bilgi Sistemlerine Farklı Bir Bakış Süleyman Emir TURNA 1, Kökten Ulaş BİRANT 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir 2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler.

Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler. ADRESLEME MODLARI Bildiğiniz gibi programları oluşturan kodlar ve veriler hafızaya yüklendikten sonra işlemci tarafından satırsatır icra edilirler. Ayrıca CPU tüm giriş çıkış işlemlerini de hafızaya erişerek

Detaylı

SENE SONU DEVİR 2012 2013

SENE SONU DEVİR 2012 2013 SENE SONU DEVİR 2012 2013 1. Sene Sonu Devir Modülü Netsis ERP paketleri (Netsis Enterprise, Netsis Standart, Netsis Entegre) temel setinde, bir cari yıla ait bilgiler, bir şirkette bulunur ve her yeni

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

KBART: Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar

KBART: Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar NISO-RP-9-2010 KBART: Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar National Information Standards Organization (NISO) ve UKSG tarafından tavsiye edilen bir uygulama Hazırlayan NISO/UKSG KBART Çalışma Grubu Ocak 2010

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ (UEYS) ÖĞRENCİ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... II ŞEKİL LİSTESİ... III SIK SORULAN SORULAR (SSS)...1 Ders Uygulama Usulleri...6

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ORACLE VTYS ve ÖRNEK VERĠTABANI UYGULAMASI BÜLENT SĠYAH LĠSANS TEZĠ Ġskenderun/HATAY OCAK-2012 MUSTAFA KEMAL

Detaylı

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş

- Matlab a Giriş- BÖLÜM -12- Matlab a Giriş BÖLÜM -12- Matlab a Giriş 153 12. Matlab a Giriş 12.1. Giriş Temelde MATLAB aşağıda şekilde görülen menülere sahiptir. Programı çalıştırdığınızda Command Window, Current Directory, Workspace ve Command

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

RedCode Anket Tanımlama

RedCode Anket Tanımlama RedCode Anket Tanımlama Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama RedCode paketi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) modulünün

Detaylı