GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI)"

Transkript

1 GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI) ISITMA, KULLANMA ve İÇME SUYU TANKLARI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 1 / 16

2 İÇİNDEKİLER 1.) Giriş 2.) Doğru ve güvenli Kullanım için; 2.1) Genel Uyarılar 2.2) Garanti 2.3) Sorumluluk 3.) Taşıma ve Depolama 4.) Genel Özellikler ve Çalışma Prensibi 4.1) Hidrofor Denge Tankları için Genel Özellikler 4.2) Genleşme Tankları için Genel Özellikler 5.) Kapalı Genleşme Tanklarının Avantajları 5.1) Uyarılar 6.) Tankın Ön Hava Basıncının Hesaplanması 6.1) Isıtma tesisatında kullanılması durumunda 6.2) Sıhhi tesisatta kullanılması durumunda 7.) Kurulum 8.) Bakım 8.1) Diyafram(Membran) Askısız Modeller 8-60lt 8.2) Diyafram(Membran) Askılı Modeller lt 8.3) Diyafram(Membran) Askılı Modeller lt 8.4) Diyafram(Membran) Askılı Modeller 5.000lt 9.) Arıza Tespiti ve Giderme EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 2 / 16

3 1.) GİRİŞ Bu kitapçık NEMA tanklarının(tüm modeller); Genel teknik özelliklerini Montajıyla ilgili uyarı ve tavsiyeleri İşletmeye alma ve çalıştırılmasını Arıza ve bakımla ilgili talimatları içerir. Bu kitaptaki bilgiler çerçevesinde hareket ediniz. Tavsiyelere ve talimatlara uyunuz. Burada belirtilen bilgiler dışında, tavsiye ve talimatlara aykırı olarak yapılacak işlemlerin sonucundan işlemi yapan sorumlu olacaktır. Cihazınızın ehil olmayan kişiler tarafından ve bu kılavuzdaki talimatlara uyulmadan kullanılması ve montajının yapılması tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bunun yanında garanti ile ilgili tüm haklarınızın kaybolmasına yol açabilir. LÜTFEN BU KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN CİHAZI KULLANMAYINIZ! Tankınızın işletmeye alındıktan sonra, ileride gerektiğinde başvurmak üzere bu kitapçığı saklayınız. 2.) DOĞRU VE GÜVENLİ KULLANIM İÇİN 2.1) Genel Uyarılar 11.. Nema Makine nin ürettiği genleşme tankları, uygun tesisat ve montaj koşullarında, bu kitapçıkta belirtilen tavsiye ve talimatlar doğrultusunda kullanıldığı sürece uzun yıllar ekonomik ve verimli bir biçimde hizmet edecek tasarım ve üretim özelliklerine sahiptir Genleşme tanklarının içinde üretildikten sonra basılmış bir miktar ön gaz basıncı vardır. Ancak her sistemin kendine özgü bir ön gaz basıncının olması gerektiği göz ardı edilmemelidir Tankı tesisata bağlamadan önce gerekli ön gaz basıncının tankın içinde olduğundan emin olunuz Uygun olmayan ön gaz basıncının, ürünün fonksiyonunu yerine getirmemesine, zarar görmesine ya da yaralanmalara yol açabileceği unutulmamalıdır Bu kitapta yetkili servislere yaptırmanız gereken işlemler belirtilmiştir Bu tavsiyelere uyulması can ve mal güvenliği için gereklidir Bakım ve onarımlar için kitapçıkta belirtilenler dışındaki müdahaleleri yetkili servisler dışında kimseye yaptırmayınız Nema Makine tarafından sağlanan orijinal yedek parça haricinde parça kullanılmamalıdır. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 3 / 16

4 99.. Montaj işlemine geçmeden önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz Tesisat bağlantılarının, ürünün kurulduğu bölgedeki teknik tesislerin tasarımı, kurulması ve bakımına ilişkin geçerli güvenlik kurallarınca, talep edilen teknik özeliklere sahip uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir Uzman personelden kasıt, kazaları önlemeye yönelik tedbirler ve hizmet şartları hakkında eğitim ve deneyim sahibi olan, tesis güvenlik sorumlusu tarafından gerekli her türlü faaliyette bulunmaya ve bunu yaparken her türlü tehlikeden haberdar olarak gerekli önlemleri almaya yetkilendirilmiş kişiler kastedilmektedir Ürünün nakliye veya depolama nedeni ile hasara uğramamış olduğundan emin olunuz Genleşme tankı kurulmadan önce uzman personele belirlenen tank hacmini tekrar kontrol ettirin ve hesaplarını doğrulatın. (Ayrıca tankın kullanılacağı ülkenin basınç hesabı, sevkiyat ve montaj kurallarına uygun olduğunu kontrol edin.) Hesaplanan tank dışında farklı bir tank konulduğunda insanlara, binalara, yapılara, sisteme ve tankın kendisine zarar verecektir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için hesaplanan tank dışında başka bir tank konulması kesinlikle yasaktır NEMA genleşme tankları üzerinde yazılan basınç ve sıcaklık limitlerinin dışında kullanılamaz Zehirli ve asitli sıvılar için uygun değildir. Glikozlu suda kullanımı durumunda glikoz oranı hacmin en fazla % 50 i kadar olabilir Tankların ön gaz basıncı sisteminizde gereken basınca göre yetkili servis elemanları tarafından ayarlanabilir. Ancak böyle bir durumda değiştirdiğiniz ön gaz basıncını tankın üstüne mutlaka ön gaz basıncı örneğin X olarak değiştirilmiştir. yazılması gerekmektedir Genleşme tankı eğer 12 kg dan ağır ise insan sağlığına, tankın kendisine zarar gelmemesi için özel kaldırma aparatlarıyla kaldırılmalıdır Genleşme tankını hiçbir şekilde delmeyin, alevle ısıtmayın ve açmayın. Sadece etiketinde yazan basınçlarda, sıcaklıklarda ve amaçlarda kullanın Sistemin elektrolizden dolayı paslanmasını önlemek için mutlaka topraklayın Genleşme tankının tasarımı sırasında harici gerilimler hesaba katılmamıştır. Kar yağışına bağlı ağırlıklar ve gerilim deprem vb. gibi hususlar montajda hesaba katılmalıdır. Nema Makine genleşme tankları iki amaç için kullanılabilir, 11.. Isıtma sistemlerinde ısınıp genleşen suyun yüksek basınçta tesisata zarar vermesini önlemek amacıyla genleşme tankı olarak kullanılması Sıhhi tesisatlarda tesisata su basan pompanın çok sık devreye girip çıkmasını önlemek için basınç denge tankı olarak kullanılması. 2.2) Garanti 11.. Standartlara ve bu kullanım kılavuzunda belirtilen uyarılara, montaj, işletmeye alma ve kullanım esaslarına uyulmak koşuluyla Nema Makine genleşme tankları malzeme ve fabrika işçilik hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır Ürünün bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 4 / 16

5 33.. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi durumunda, imalatçı üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır Garanti Belgesi işe ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ne başvurulabilir. 2.3) Sorumluluk Üretici, tankın kapasite seçim hatası ya da kullanma kılavuzuna uygun olmayan şekilde monte edilmesi ya da çalıştırılmasından kaynaklanan arızalardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz. 3. TAŞIMA ve DEPOLAMA Ürünlerin nakliye esnasında hasar görmemesine dikkat ediniz. Genleşme tankı ambalajlı veya ambalajsız olarak taşınırken ve ambalajı sökülürken hiçbir şekilde darbeye maruz kalmamalıdır. Tüm NEMA Makine tankları yüksek nem tozdan yoksun, kapalı, kuru ve mümkünse hava nemi sabit olan bir alanda depolanmalıdır. Tanklar kurulumu yapılana kadar orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 5 / 16

6 4. GENEL ÖZELİKLER VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 4.1) Hidrofor Denge Tankları için Genel Özellikler Şekil 1 DENGE TANKI BAĞLANTI ŞEMASI Hidrofor sistemlerinde pompaların devreye giriş sayısını azaltmak, tesisatta oluşacak basınç şoklarını önlemek ve kullanıma hazır basınçlı su depolamak amacı ile kullanılan basınçlı kaplara hidrofor denge tankı adı verilmektedir. Seçilecek hidrofor denge tankının kullanılabilir hacmi ve basınç sınıfı, birlikte kullanılacağı hidroforun özelliklerine ve uygulama şartlarına bağlıdır. Ancak hacim belirlenirken öncelikle motorların şalt sayısı göz önüne alınmalıdır. Hidrofor denge tanklarının içerisinde EPDM malzemeden üretilmiş, değiştirilebilir ve suda koku yapmayan tam sağlığa uygun özellikte bir diyafram(membran) kullanılmakta ve bu diyaframın etrafında basınçlı hava veya azot gazı bulunmaktadır. Tesisattaki basıncın yükselmesi ile akışkan, gaz basıncına karşı diyaframın içine dolar. Böylece sistemdeki akışkanın bir kısmının hidrofor denge tankı içerisinde basınç altında depolanması sağlanmış olur. Tesisatta su kullanımı ile birlikte basıncın azalması durumunda hidrofor denge tankı içerisindeki akışkan, diyaframın dışındaki gaz basıncı sayesinde tesisata geri basılır. Bu nedenle hidrofor denge tankının hacmi ne kadar büyük olursa pompa o kadar az devreye girip çıkacaktır. Tüm tankların dış yüzeyleri korozyona karşı korunmuş ve epoksi elektrostatik fırın toz boyayla kaplanmıştır. Hidrofor denge tanklarında gövdenin iç yüzeyi, diyafram zarar görmediği sürece kesinlikle su ile temas etmez. Kullanılacak denge tankının kalitesi kadar, diyafram tarafı basıncı ve tank hacmi de hidrofor sistemi açısından çok önemlidir. Küçük seçilmiş bir denge tankı pompaların çok sık devreye girmesini ve kısa sürede aşınmasına sebep olacağı gibi, çok büyük seçilmiş bir tankta ilk yatırım maliyetini gereksiz arttıracaktır. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 6 / 16

7 4.2) Genleşme Tankları için Genel Özellikler Şekil 2 GENLEŞME TANKI BAĞLANTI ŞEMASI Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde, su 10 C den 90 C'ye ısıtıldığında hacmi, ilk hacminin %3,55'i oranında artar. Sudaki sıcaklığa bağlı bu genleşmeyi alabilmek için genleşme tankları kullanılır. Genleşme tankları aynı zamanda sistemin güvenliğini yani basıncın yükselmemesini ve sisteme gerekli su desteği sağlama görevlerini de yerine getirir. Isıtma sisteminde kullanılacak olan genleşme tankının hacmi, genleşecek suyun miktarı hesaplanarak belirlenir. İhtiyaç duyulan hacim, bu hesap yönteminin yanı sıra kazan üreticilerinin vermiş olduğu katalog değerlerinden de belirlenebilir. 5.) KAPALI GENLEŞME TANKLARININ AVANTAJLARI 11.. Isıtma sistemi kapalı sisteme dönüşeceğinden hava ile teması bulunmayacak ve paslanma azalacaktır Kapalı ısıtma sisteminde su buharlaşıp kaybolmayacağından, su eksilmesi olmayacak ve dolayısı ile ısı kayıpları azaltılmış olacaktır. Ayrıca su eksilmesi olmayacağından, sisteme yeni su ve dolayısı ile yeni kireç eklenmeyecektir. Bu sebeple sistemin kireçlenmeden kaynaklanan ısınmama sorunu oluşmaz ve yakıt giderleri artmaz Kapalı sistemde basınç dağılımı eşdeğerde olacağından, her radyatörün ısınması daha dengeli olacaktır Kapalı sistemde su basınç altında ısıtıldığından verim daha yüksek olur, ek yakıt tasarrufu sağlar Kazanın hemen yanına monte edileceğinden, çatıya kadar çekilen borudan, izolasyondan, boruların her katta kaybettirdiği alandan ve işçilikten tasarruf sağlanacaktır. Donma tehlikesi önlenecektir. Ayrıca çatı ve diğer hacimler değerlendirilebilir. Mimari estetik serbestlik kazanır. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 7 / 16

8 6. TANKIN ÖN HAVA BASINCININ HESAPLANMASI 6.1) Isıtma tesisatında kullanılması durumunda; 11.. Binadaki en üst kattaki radyatör ile tankın bulunduğu seviye arasındaki düşey yüksekliği (statik yükseklik) hesaplayınız. Statik Yükseklik (m) / 10 = Statik Basınç (bar) Örneğin; Binadaki en üst radyatör ile tank arasındaki yükseklik farkı 25m ise; tanktaki ön gaz basıncı aşağıdaki gibi hesaplanır; Statik Basınç; Pstatik = Statik yükseklik[m] /10 25 / 10 = 2,5 bar Öngaz basıncı; Pö = Pstatik + 0,2 bar 2,5 + 0,2 = 2,7 bar Sistem çalışma basıncı; PF = P0 + 0,3 bar 2,7 + 0,3 = 3 bar dır Tanktaki hava basıncını eğer gerekiyorsa statik basınca getiriniz Bunun için sübabın plastik kapağını açarak içine basınç kısıcılı azot tüpü veya kompresör kullanarak azot veya hava basınız litre arasındaki tanklarda manometre yoktur. Bu nedenle hava basılırken kısa sürelerle bir manometre kullanarak tank içerisindeki basınç ölçülmelidir. Önemli Not: Tank basıncının yükseltilmesi için cihazı satın aldığınız bayi veya uzman kişilere başvurunuz. Bilgisiz kişilerin yapacağı müdahaleler kazalara yol açabilir. Şekil 3 Isıtma Sistemi için Örnek Sistem Şeması Uyarılar 1. Genleşme tankları mutlaka emniyet ventili ile kullanılmalıdır. Ventil üreticileri, ürünlerinin hangi kapasitelere kadar kullanabileceğini bildirirler. Bununla birlikte genellikle; kcal/saate kadar ½ kcal/saate kadar ¾ kcal/saate kadar kcal/saate kadar 1 ¼ EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 8 / 16

9 kcal/saate kadar 1 ½ kcal/saate kadar 2 emniyet ventili kullanılır. 2. Kazan emniyet ventili ile genleşme tankı arasında vana olmalıdır. 3. Tankın ön gaz basıncı sistemin statik basıncına eşit olacak şekilde ayarlanmalıdır. 4. Genleşme tankı kazan dönüş hattında olmalı ve en kısa mesafede bağlanmalıdır. 5. Kazan ile aynı seviyede olmalı, yere dik olarak monte edilmelidir. 6. Genleşme tankının gaz basıncı olabildiğince sık(en geç 3(üç) ayda bir) kontrol edilmelidir(bu konu bakım kısmında daha detaylı olarak ele alınmıştır). 6.2) Sıhhi tesisatta kullanılması durumunda; Hesaplama ısıtma sistemlerinde olduğu gibi yapılır; Statik Basınç; Pstatik = Statik yükseklik[m] /10 25 / 10 = 2,5 bar Öngaz basıncı; Pö = Pstatik + 0,2 bar 2,5 + 0,2 = 2,7 bar Sistem çalışma basıncı; PF = P0 + 0,3 bar 2,7 + 0,3 = 3 bar dır Tanklar, yeterli basınç kapasitesine sahip bir kompresörle mümkün olduğunca kuru hava basılarak basınçlandırılmalıdır. Ön gaz basıncı kontrol edilirken ya da ayarlanırken tankın içindeki su boşaltılmalıdır. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 9 / 16

10 7. KURULUM 11.. Kurulum uzman personel tarafından yapılmalıdır Ön gaz basıncının montaj elemanı tarafından yanlış ayarlanması durumunda oluşabilecek zarardan firmamız sorumlu değildir. Membranın deformasyon şekli bu konuda bizlere görsel bir sonuç verir Tankın ön gaz basıncının sisteminize uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir Gerektiğinde ön gaz basıncı mutlaka ayarlanmalıdır Tankın maksimum işletme basıncından yüksek basınçta ön gaz basılması ya da tanka tesisat tarafından maksimum işletme basıncının üzerinde basınçlı su verilmesi durumunda; tankın ve çevresindeki eşya ve insanların zarar görmesine yol açabilir. Bu tip kaza ve zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz Çalışma ve ön gaz dolumu sırasında izin verilen değerler kesinlikle aşılmamalıdır. Ön gaz dolumu sırasında hava veya azot gazı dışında kesinlikle başka bir gaz kullanılmamalıdır NEMA genleşme tankını donmayacak bir yere, sübab ve etiketi görülebilecek şekilde ve gerekli durumlarda tankın ayaklarından zemine cıvata vasıtasıyla sabitleyerek monte edin Isıtma tesisatlarında genleşme tankının kazanın dönüş hattına ve kazana yakın bir noktadan bağlanması gerekmektedir Gerektiğinde servis yapılabilmesi için tankın her iki yanında uygun boşluk bırakılmalıdır Genleşme tankı ile kazan arasındaki borunun kolayca sökülebilir olması servis hizmetini kolaylaştıracaktır Genleşme tankı ile kazan arasındaki borunun tank bağlantı ağzı çapında olması gerekmekte ve bu boru üzerine kazan işletme basıncına uygun emniyet ventili takılması gerekmektedir. (Tesisatın başka bir noktasında emniyet ventili yoksa mutlaka takınız.) Genleşme tankı ile kazan arasındaki hatta küresel vana ve boşaltma ağzı bırakılması servis hizmetlerini son derece kolaylaştırmaktadır. Hattın gerektiğinde kolayca sökülebilmesi için kolayca sökülebilen oynar başlıklı rekorlu tip bağlantı elemanı kullanılması tavsiye edilir Tank ayaklarını beton içine gömmeyiniz çünkü gerektiğinde tanklara yan yatırılıp servis verilmektedir EPDM membranlar %50 ye kadar su-glikol karışımıyla birlikte kullanılabilir. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 10 / 16

11 8. BAKIM 11.. Bakım, uzman personel tarafından ve bu kılavuzda belirtilen uyarılara uygun olarak yapılmalıdır Tankınızı sıfır derecenin altındaki sıcaklıklara karşı koruyunuz Tankınızın en az yılda iki kere tercihen 3 ayda bir kere ön hava basıncının kontrol edilmesi gerekmektedir. Eksik olduğu durumlarda gazın (sadece hava veya azot gazı) takviye edilmesi gerekmektedir. Ön gaz basıncı kontrol edilirken ya da ayarlanırken tankın içindeki su boşaltılmalıdır. Aksi halde yanlış ölçüm yaparsınız. Tankınızın içindeki hava basınç miktarını üzerindeki manometreden okuyabilirsiniz. Manometresiz modellerde tank basıncı sübabtan basınç ölçen bir manometreyle yapılır. 8.1) Diyafram(Membran) Askısız Modeller 8-60lt Bu modellerde kullanılan diyafram torba tipi diyafram olduğundan tankın tepesinde çektirme yerine sadece sübab vardır. Bu tankların gövdesinde manometre yoktur Tank ile tesisat arasındaki vanayı kapatarak tankı tesisattan ayırınız. Tankın içindeki su ortama boşalabileceğinden gerekli önlemleri alınız Tankın içindeki su ve havayı tahliye ediniz Tankın alt tarafındaki su giriş-çıkış ağzındaki flanş kapağı üzerindeki cıvataları sökerek kapağı çıkarınız Diyaframı bu açılan delikten çekerek çıkartınız Yetkili servisten temin edilen uygun diyaframı tankın içine sokunuz Diyafram yakasının tankın flanşına tam olarak oturduğundan emin olunuz Az önce söktüğünüz flanş kapağını yaka flanşına oturtarak cıvatalarını sıkınız. Cıvataları sıkarken karşılıklı eşit sıkmaya dikkat ediniz. Torkmetre kullanmanız tavsiye edilir. Cıvataları aşırı sıkmak dişlerin yalama olmasına yol açabilir. Az sıkmak ise su kaçırmaya neden olur Montaj işlemi tamamlandıktan sonra tankı tesisata bağlamadan önce, tankın maksimum işletme basıncına uygun hava ya da azot gazını sübabtan basınız. (Manometreli kompresör yardımıyla yapılması gerekir). EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 11 / 16

12 99.. Tanka hava bastıktan sonra köpüklü suyla sübab ve flanş bölgesindeki sızdırmazlığını kontrol ediniz Tankı tekrar tesisatınıza bağlayarak işletmeye alınız. Tankın ön gaz basıncı, tank işletmeye alındıktan sonra bir miktar düşebilir. Bu sapma normaldir. Ancak yüksek sapma durumlarında sızdırmazlığın kontrol edilmesi gerekir. 8.2) Diyafram(Membran) Askılı Modeller lt Bu modellerde kullanılan membran her iki taraftan deliği olan membran olduğundan tankın tepesinde çektirme vardır. Sübab tankın yan tarafındadır. Bu tankların gövdesinde tankın içindeki havanın basıncını gösteren manometre mevcuttur Gerekli vanaları kapatarak, tankı tesisattan ayırınız. Tankın içindeki su ortama boşalabileceğinden gerekli önlemleri alınız Tankın içindeki su ve havayı tahliye ediniz Tankın tepe noktasında bulunan ve diyaframın tankın içinde askıda kalmasını sağlayan diyafram bağlantı askısının tepesindeki kör tapayı sökünüz Yine askının üstünde bulunan somunu sökünüz Bu aşamadan sonra tankı uygun bir düz zemine yan yatırmanız ya da vinç vs. yardımıyla kaldırmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır Tankın alt tarafındaki su giriş-çıkış ağzındaki flanş kapağı üzerindeki cıvataları sökerek kapağı çıkarınız Diyaframı bu açılan delikten çektiğinizde diyaframın tepesindeki çektirme parçasıyla beraber çekerek çıkartınız. Bazı modellerde çektirmeler uzun tip olduğundan çektirmeye takılı makarada beraber gelecektir Yetkili servisten alınan uygun diyaframı çektirme ve makarasıyla beraber aynı düzende tankın içine sokmanız gerekir. İşin en zor kısmı budur. Çektirmenin ucuna bağlayacağınız çelik bir tel ya da halat yardımıyla çektirmeye bağlı diyaframı yukarı çekerek çektirmenin ucunu tankın tepe noktasından çıkartınız Çektirme somunu yerine sıkarak diyaframın askıda kalmasını sağlayınız Çektirmenin tepesindeki kör tapayı yerine sıkınız Su giriş-çıkış bölgesindeki diyafram yakasının tankın flanşına tam olarak oturduğundan emin olunuz Az önce söktüğünüz flanş kapağını tankın flanşına oturtarak cıvatalarını sıkınız. Cıvataları sıkarken karşılıklı eşit sıkmaya dikkat ediniz. Torkmetre kullanmanız tavsiye edilir. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 12 / 16

13 Cıvataları aşırı sıkmak dişlerin yalama olmasına yol açabilir. Az sıkmak ise su kaçırmaya neden olur Montaj işlemi tamamlandıktan sonra tankı tesisata bağlamadan önce, tankın maksimum işletme basıncına uygun hava ya da azot gazını sübabtan basınız. (Manometreli kompresör yardımıyla yapılması gerekir) Tanka hava bastıktan sonra köpüklü suyla sübab ve flanş bölgesindeki sızdırmazlığını kontrol ediniz Tankı tekrar tesisatınıza bağlayarak işletmeye alınız. 8.3) Diyafram(Membran) Askılı Modeller lt Bu modellerde kullanılan membran her iki taraftan deliği olan membran olduğundan tankın tepesinde çektirme vardır. Sübab tankın yan tarafındadır. Bu tankların gövdesinde tankın içindeki havanın basıncını gösteren manometre mevcuttur Gerekli vanaları kapatarak, tankı tesisattan ayırınız. Tankın içindeki su ortama boşalabileceğinden gerekli önlemleri alınız Tankın içindeki su ve havayı tahliye ediniz Tankın tepe noktasında bulunan ve diyaframın tankın içinde askıda kalmasını sağlayan diyafram bağlantı askısının tepesindeki kör tapayı sökünüz Yine askının üstünde bulunan somunu sökünüz Bu aşamadan sonra tankı uygun bir düz zemine yan yatırmanız ya da vinç vs. yardımıyla kaldırmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır Tankın alt tarafındaki su giriş-çıkış ağzındaki flanş kapağı üzerindeki cıvataları sökerek kapağı çıkarınız Diyaframı bu açılan delikten çektiğinizde diyaframın tepesindeki çektirme parçasıyla beraber çekerek çıkartınız. Bazı modellerde çektirmeler uzun tip olduğundan çektirmeye takılı makarada beraber gelecektir Yetkili servisten alınan uygun diyaframı çektirme ve makarasıyla beraber aynı düzende tankın içine sokmanız gerekir. İşin en zor kısmı budur. Çektirmenin ucuna bağlayacağınız çelik bir tel ya da halat yardımıyla çektirmeye bağlı diyaframı yukarı çekerek çektirmenin ucunu tankın tepe noktasından çıkartınız Çektirme somunu yerine sıkarak diyaframın askıda kalmasını sağlayınız Çektirmenin tepesindeki kör tapayı yerine sıkınız Su giriş-çıkış bölgesindeki diyafram yakasının tankın flanşına tam olarak oturduğundan emin olunuz Az önce söktüğünüz flanş kapağını tankın flanşına oturtarak cıvatalarını sıkınız. Cıvataları sıkarken karşılıklı eşit sıkmaya dikkat ediniz. Torkmetre kullanmanız tavsiye edilir. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 13 / 16

14 Cıvataları aşırı sıkmak dişlerin yalama olmasına yol açabilir. Az sıkmak ise su kaçırmaya neden olur Montaj işlemi tamamlandıktan sonra tankı tesisata bağlamadan önce, tankın maksimum işletme basıncına uygun hava ya da azot gazını sübabtan basınız. (Manometreli kompresör yardımıyla yapılması gerekir) Tanka hava bastıktan sonra köpüklü suyla sübab ve flanş bölgesindeki sızdırmazlığını kontrol ediniz Tankı tekrar tesisatınıza bağlayarak işletmeye alınız. 8.4) Diyafram(Membran) Askılı Modeller 5.000lt Bu modellerde kullanılan membran her iki taraftan flanş deliği olan membran vardır. Sübab tankın yan tarafındadır. Bu tankların gövdesinde tankın içindeki havanın basıncını gösteren manometre mevcuttur Gerekli vanaları kapatarak, tankı tesisattan ayırınız. Tankın içindeki su ortama boşalabileceğinden gerekli önlemleri alınız Tankın içindeki su ve havayı tahliye ediniz Tankın tepe noktasında bulunan üst flanş kapağı cıvatalarını sökünüz ve üst flanş kapağını çıkartınız Bu aşamadan sonra tankı uygun bir düz zemine yan yatırmanız ya da vinç vs. yardımıyla kaldırmanız işlerinizi kolaylaştıracaktır Tankın alt tarafındaki su giriş-çıkış ağzındaki flanş kapağı üzerindeki cıvataları sökerek kapağı çıkarınız Diyaframı bu açılan delikten çekerek çıkartınız Yetkili servisten alınan uygun diyaframı aynı düzende tankın içine sokmanız gerekir. İşin en zor kısmı budur. Diyaframı yukarı çekerek tankın tepe noktasından çıkartınız ve diyafram yakasının tankın flanşına tam olarak oturduğundan emin olunuz Üst flanş kapağını takarak civataları sıkınız Su giriş-çıkış bölgesindeki diyafram yakasının tankın flanşına tam olarak oturduğundan emin olunuz Flanş kapağını tankın flanşına oturtarak cıvatalarını sıkınız. Cıvataları sıkarken karşılıklı eşit sıkmaya dikkat ediniz. Torkmetre kullanmanız tavsiye edilir. Cıvataları aşırı sıkmak dişlerin yalama olmasına yol açabilir. Az sıkmak ise su kaçırmaya neden olur Montaj işlemi tamamlandıktan sonra tankı tesisata bağlamadan önce, tankın maksimum işletme basıncına uygun hava ya da azot gazını sübabtan basınız. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 14 / 16

15 (Manometreli kompresör yardımıyla yapılması gerekir) Tanka hava bastıktan sonra köpüklü suyla sübab ve flanş bölgesindeki sızdırmazlığını kontrol ediniz Tankı tekrar tesisatınıza bağlayarak işletmeye alınız. 9. ARIZA TESPİTİ VE GİDERME Tankın ön gaz basıncı, tank işletmeye alındıktan sonra bir miktar düşebilir. Bu sapma normaldir. Ancak yüksek sapma durumlarında sızdırmazlığın kontrol edilmesi gerekir. ARIZALAR OLASI NEDENLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Tankın içinde hava yok(manometre göstergesi olması gereken ön gaz basıncının altında, sürekli hava basılmasına rağmen hava eksiliyor) Diyafram(membran) sık sık patlıyor Diyafram(membran) patlak Flanş bölgesinde hava kaçağı- flanş kapağı vidaları gevşemiş olabilir Diyafram(membran) askısında hava kaçağı- askı somunu gevşemiş olabilir Sübabta hava kaçağı- sübab somunu gevşemiş olabilir Sübab arızalı olabilir Kaynak bölgelerinde hava kaçağı- kaynaklarda delik, eksik kaynak ya da kılcal çatlaklar olabilir Tesisat basıncı çok yüksek Tank hacmi küçük Tank ön gaz basıncı yetersiz Diyaframı değiştiriniz ve sızdırmazlık kontrolü yapınız Flanş cıvatalarını sıkınız ve sızdırmazlık kontrolü yapınız Askı somununu sıkınız ve sızdırmazlık kontrolü yapınız Sübab somununu sıkınız ve sızdırmazlık kontrolü yapınız Sübabı değiştiriniz ve sızdırmazlık kontrolü yapınız Herhangi bir işlem yapmadan hemen bir teknik servis çağırın Tank şebeke basıncına maruz kalmış olabilir. Tesisatınızı kontrol ettiriniz. Tankınızı uygun hacimde tankla değiştiriniz Ön gaz basıncını ayarlayınız Manometre arızalı Tank su almıyor Kör tapadan su geliyor GARANTİ BELGESİ Taşıma sırasında zarar görmüş Tank içindeki ön gaz basıncı çok fazla Sızdırmazlık yeterli değil(kuruluma yapan kişinin sorumluluğundadır) Uygun çap ve kapasitede yeni manometre ile değiştiriniz. Ön gaz basıncını tesisatınıza uygun olarak azaltınız Kurulum yapıldıktan sonra su kaçağını önlemek için kör tapadaki sızdırmazlık teflon vb. ile sağlanmalıdır Nm kuvvet ile sıkılmalıdır. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 15 / 16

16 Belge No: Onay Tarihi: Bu belgenin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esasına Dair Tebliğ uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. GARANTİ ŞARTLARI Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tashih etmek zorundadır Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken sürenin aşılması, firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayisi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır Garanti belgesi olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ne başvurulabilir Garantinin geçerli olabilmesi için Garanti Belgesi ve Ürün Satış Faturasının ibrazı mecburidir Membran değişimleri yetkili kişilerce kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi ve orijinal parçalar kullanılarak yapılmalıdır Tank bağlantı noktasındaki tesisat basıncına göre tank işletme basıncı ayarlanmalıdır. Firma : Nema Winkelmann Isıtma ve Su Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Sti FİRMA YETKİLİSİ İmza ve Kaşesi Adres : Yakabaşı Mah. Kocalan Mevkii Gümüşova-Düzce/TÜRKİYE Telefon : Faks : Ürün Kodu :. Ürün Adı :. Ürün Hacmi :. Azami Çalışma Basıncı :. Ürün Seri No :. Teslim Tarihi/Yeri :. Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü Garanti Süresi : 2 ( iki ) YIL SATICI FİRMANIN Unvanı :. Adresi :. Telefonu :. Fatura Tarihi ve No :. EK Revizyon No/Tarih: 0/ Sayfa 16 / 16

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM :

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6 GARANTİ

Detaylı

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu ECO BKT 500 DJ BKT 650 DJ BKT 800 DJ Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu 26 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu 8000 HŞ Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

PİSUARLAR İÇİN SIVAALTI FOTOSELLİ PİLLİ YIKAMA SİSTEMİ

PİSUARLAR İÇİN SIVAALTI FOTOSELLİ PİLLİ YIKAMA SİSTEMİ PİSUARLAR İÇİN SIVAALTI FOTOSLLİ PİLLİ YIKAMA SİSTMİ Değerli Müşterimiz, Çağdaş Banyonun Öncüsü olan VitrA dan tercih etmiş olduğunuz ürünün size en iyi hizmeti sağlaması için Montaj ve Kullanma Kılavuzunu

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

MODEL : SLİMPEL EASY 17-25-40-70 KULLANMA KILAVUZU BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN, KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARA KESİNLİKLE UYUNUZ

MODEL : SLİMPEL EASY 17-25-40-70 KULLANMA KILAVUZU BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN, KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARA KESİNLİKLE UYUNUZ MODEL : SLİMPEL EASY 17-25-40-70 KULLANMA KILAVUZU BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN, KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARA KESİNLİKLE UYUNUZ 1 İÇİNDEKİLER BELGENİN KAPSADIĞI ÜRÜNLER..3 1.GENEL UYARILAR..5 2.GARANTİ

Detaylı

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KONFORMATİK Serisi 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ

Detaylı

ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları

ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Kullanma Kılavuzu Hakkında Genel Uyarılar 1 Güvenlik Talimatları 2 Uygulama Alanları 3 Pompaların Sevk Edilmesi 4 Taşıma

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

PATLAÇ VALF KULLANIM KILAVUZU SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş.

PATLAÇ VALF KULLANIM KILAVUZU SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş. İÇİNDEKİLER. ÜRÜNÜN GENEL AÇIKLAMASI a. Ürünün Kullanım Amacı b. Ürün Kodlama Sistemi c. Patlatılmış Resim ve Parça Listesi d. Teknik Özellikler 0 e. Etiket Bilgileri. ÜRÜNÜN ÇALIŞMASI. ÜRÜNÜN KURULUMU

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu K 5132 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

FLV 11 TF. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 TF. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 TF Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 FTS Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

C A B. Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

C A B. Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır: 5088 NF 5088 A+++ Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı