KONUTLARDA MİMARİ PROJELERDEN KAYNAKLANAN TEMİZ SU VE ENERJİ KAYIPLARININ İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUTLARDA MİMARİ PROJELERDEN KAYNAKLANAN TEMİZ SU VE ENERJİ KAYIPLARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 KONUTLARDA MİMARİ PROJELERDEN KAYNAKLANAN TEMİZ SU VE ENERJİ KAYIPLARININ İNCELENMESİ Hasan Karabay, Müslüm Arıcı, Erdal Çetkin, Onur Çayırlı Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, KOCAELİ ÖZET Küresel ısınma sonucu ortaya çıkan iklim değişikliklerinin içme suyu kaynakları üzerindeki etkisi bu sorunun yalnızca akademik bir konu olmadığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Ülkemizde de 2006 yılında Kocaeli Yuvacık Barajı ndaki suyun bitmesi ile kamuoyunda konuşulmaya başlayan su kaynaklarındaki azalmalar, İstanbul ve Ankara da yaşanan su kıtlıkları sorunun göz ardı edilemeyecek seviyede olduğunu göstermiştir. Kullanıcılar devletten yeni temiz su kaynakları bulmasını beklerken, devlet te halka çeşitli tasarruf yöntemleri önermektedir. Bu çalışmada konutlardaki mimari projelerden kaynaklanan su israfları araştırılmış, mimari projelere getirilebilecek sınırlamalarla tasarruf edilecek temiz su ve enerji miktarları araştırılmıştır. Bu amaçla, duşlarda ve mutfaklarda sıcak suyun beklenmesi esnasında akıp giden su ve enerji israfının büyüklüğü gösterilmiştir. Bu çalışmada incelenen mimari projelerin birçoğunda su ısıtıcının mutfağa yakın fakat banyoya uzak olduğu görülmüştür. Su ısıtıcısı ile banyo, mutfak gibi sıcak su kullanım yerleri arasındaki mesafeye bağlı olarak her kullanımda 2 lt - 20 lt temiz su, 300 kj kj enerjinin israf edildiği bulunmuştur. Türkiye deki konut sayısı dikkate alındığında bir yılda Yuvacık Barajı depolama hacmi kadar suyun ısıtılarak boşa akıtıldığı, bu kayıpların bundan sonra inşa edilecek konutların mimari projelerindeki ıslak zeminlerin bitişik yapılması ile bertaraf edilebileceği gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime1, Anahtar kelime2 (Times New Roman, 10 punto, koyu, en fazla 5 anahtar kelime) 1. GİRİŞ Tamamen ikame edilemeyen bir kaynak olan su, yaşayan bütün canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir. Diğer bir ifadeyle su, hayatın ve canlıların kaynağıdır. Ancak, özellikle son 20 yıl içerisinde artan insan nüfusu ve bunun sonucu olarak artan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiştir. Bunun yanı sıra, hızla artan dünya nüfusu ve su talebiyle birlikte ekonomik, politik ve çevresel konulardaki mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Su kaynakları; miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır. Ülkemizde de 2007 yılında Kocaeli Yuvacık Barajı ndaki suyun bitmesi ile kamuoyunda konuşulmaya başlayan su kaynaklarındaki azalmalar, İstanbul ve Ankara da yaşanan su kıtlıkları sorunun göz ardı edilemeyecek seviyede olduğunu göstermiştir. Kullanıcılar devletten yeni temiz su kaynakları bulmasını beklerken, devlet te halka çeşitli tasarruf yöntemleri önermektedir. Örneğin DSİ internet sitesinden halka duyurulan tasarruf yöntemlerinden başlıcaları aşağıda verilmiştir[1]: 713

2 Sebze meyveler elde yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkanırsa, 4 kişilik bir aile yılda ortalama 18 ton su kurtarabilir. Bulaşıkları elde değil makinede yıkayarak 4 kişilik bir aile bir yılda ortalama ton su tasarrufu yapabilir. Diş fırçalarken yaklaşık 48 ton su tasarruf edilebileceği 4 kişilik bir ailenin her bir ferdi duş süresini 1 dakika azaltırsa yaklaşık 18 ton suyu kurtarır. Dört kişilik bir ailenin fertleri günde bir kez sifonu amacı dışında çekerse, yılda 16 ton su harcamış olur. Rezervuara, su dolu 1,5 litrelik pet bir şişe yerleştirilerek, yılda 2 ton su tasarrufu sağlanabilir. Her saniye bir damla damlatan musluk, yılda 1 ton su harcar. Tek bir çalıştırmada yaklaşık 176 litre su harcayan çamaşır makinesi haftada bir kez bile az kullanılırsa, yılda 9 ton su tasarruf edilir, Bu tedbirlerle isteyen her ailenin yılda yaklaşık 140 ton su tasarrufu yapabileceği yine bu sitede belirtilmektedir. Yukarıda belirtilen yöntemler herkes tarafından kolayca uygulanabilir ki muhtemelen de toplumun çoğu tarafından da uygulanmaktadır. Fakat bunların yanında kamuoyunda konuşulmayan, hemen hemen her evde yaşanan, büyük miktarda su ve enerji kayıplarına sebep olan mimari ve mühendislik tasarımı hataları bulunmaktadır. Kullanıcıların bu hatalardan dolayı kaynaklanan su ve enerji israfının önüne geçmeleri imkânsızdır. Bu çalışmada konutlardaki mimari proje aşamasından kaynaklanan su ve enerji kayıpları incelenmiştir. Yapılan incelemelerde mimari projelerde sıcak suyun kullanıldığı mahallerin yerleşimi ve dağıtımı incelenmiştir [2,3,4]. Elde edilen veriler sonucunda, genel olarak, sıcak suyun elde edildiği cihazların bulunduğu yer ve dağıtıldığı mutfak, banyo ve duş gibi yerlerin birbirinden en uzak noktalara koyulduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber sıhhi tesisatı yapan mühendisin de bu noktalar arasındaki en uzak yolu takip ederek sıcak su dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bu çalışma esnasında incelenen mimari projelerden bazı örnekler Bölüm 2 de sunulmuştur. Bu mimari projeler mühendislik firmalarından alınmıştır ve isimleri belirtilmemiştir. Bölüm 2 de incelenen tüm projeler uygulanmış örneklerdir. Bölüm 3 te ise konutlardaki su ve enerji ilgili yapılan ölçüm sonuçları değerlendirilecektir. 2. MİMARİ PROJE ÖRNEKLERİ Sıcak suyun elde edildiği ve kullanıldığı yerlerin birbirlerinden özenle ayrıldığı mimari projelere bir örnek Şekil 1 de sunulmuştur. Şekilde görüldüğü gibi bu meskende sıcak suyun kullanıldığı mutfak banyo ve duş mimari projede birbirlerinden uzaklaştırılarak yapının üç farklı bölgesine dağıtılmıştır. Ayrıca tesisat mühendisi de su ısıtıcını bu mahallerden olabildiğince uzaklaştırmaya çalışmıştır. Bununla beraber sıcak suyu hiç gerek yokken önce binanın ortasına getirmiş daha sonra dağıtmaya çalışmıştır. Örneğin; kombiden mutfak evyesine yaklaşık 4 metre boru ile ulaşabileceği halde bu mesafede 14 metre boru kullanmıştır. Benzer şekilde banyoya 15 metre, duşa ise 17 metre boru kullanmıştır. Bu meskende, ne yazık ki mimar ve tesisat mühendisinin adeta organize şekilde çalışarak su ve enerji israfını neredeyse maksimuma çektiği görülmektedir. Bu binada yaşayanlara isteseler de bu kayıpları engelleme fırsatı bırakmamışlardır. Şekil 2 de sıcak suyun kullanıldığı mutfak ve banyo yerleşiminin mükemmel bir şekilde projelendirildiği mimari bir proje örneği görülmektedir. Mutfak ve banyo tek bir duvarla bölünmüş ve ayrıca mutfak levyesi ve duş teknesi sırt sırta yerleştirilmiştir. Fakat bu güzellik tesisat mühendisi tarafından adeta katledilmiştir. Zira ısıtıcı bu mahallerden özenle uzaklaştırılmıştır. Belki de 1 metre boru ile transfer edilebilecek sıcak su mutfaktan 9, banyodan ise 11 metre uzaklaştırılmıştır. Şekil 3 te incelenen projeler arasında en çok rastlanan mimari proje örneği sunulmuştur. Bu projelerde genel olarak mutfak ve banyolar binanın iki farklı köşesine yerleştirildiğinden yaklaşık 15 m boru kullanıldığı görülmüştür. Bunların arasında antre yada odalar bulunmaktadır. Kombi mutfağa evyeye 714

3 yakın yerleştirilmiş olmakla beraber her nedense kombiden çıkan sıcak su borusu önce tavana sonra levyeye getirtilerek aradaki mesafenin 4 m civarına çıkartıldığı görülmektedir. Şekil 4 de sunulan projeler ise söylenecek herhangi bir söz bırakmayan örneklerdir. Sıcak su borularının uğramadığı nokta kalmamış. Ayrıca Şekil 4b deki kombinin neden salona kurulduğunu anlaşılamamıştır. BANYO WC Ç.M Mutfak 14 m 4,374 Duş 17,41 m 5,46 Banyo 15,08 m 4,73 LV DUÞ B.M MUTFAK KOMBİ Şekil 7. Mutfak, banyo ve kombinin birbirinden uzak tutulduğu proje örneği HOL KOMBİ Mutfak 9.6 m 2.87 lt Duş m 3.56 lt BANYO MUTFAK BULAŞIK MAKİNASI Şekil 8. Sıcak su tesisatından kaynaklanan su ve enerji israfına bir örnek a) b) Mutfak 3.67 m 1.15 lt Duş - - Banyo 12.6 m 3.95 lt Mutfak 4.11 m 1.29 lt Duş - - Banyo 14.6 m 4.58 lt Şekil 9. En çok rastlanan mimari proje örneği 715

4 a) Mutfak 3.6 m 1.13 lt Banyo 16.1 m 5.05 lt 3. ÖLÇÜM DEĞERLERİ Şekil 10. Geziye çıkmış sıcak su tesisatları b) Mutfak m 5.1 lt Banyo 27.5 m 8.63 lt Bu bölümde ise su ve enerji kayıpları ile ilgili konutlarda yapılan ölçümler verilecektir. Ölçümler konutlardaki banyo ve mutfak armatürlerinden akan suyun debisinin ve sıcaklığının ölçülmesi ile gerçekleştirilmiştir. Sıcaklıklar dinamik olarak bakır-konstantan termoeleman kullanılarak yapılmış ve zamana göre değişimleri veri toplama sistemi ile bilgisayarda kaydedilmiştir. Ölçümler esnasında su ısıtıcısı kapalı iken musluklar açılarak hatta eğer varsa önceden kalmış sıcak su boşaltılmıştır. Daha sonra ısıtıcı çalıştırılarak akan su bir kap içinde toplanmıştır. Bu esnada muslukların hemen çıkış ağzına yerleştirilen termoelemanlarla sıcaklık-zaman eğrileri elde edilmiştir. Sıcaklıklar sabitlendiğinde ölçümler sonlandırılmıştır. Kaptaki su ve süre ölçülerek debi tespit edilmiştir. Farklı binalardaki ölçümlerde suların son sıcaklıkları farklı olduğu için aşağıdaki grafiklerde anlık sıcaklıklar son sıcaklığa bölünerek boyutsuzlaştırılmıştır. Şekil 5 te Kocaeli nde bulunan iki farklı toplu konutun mutfağında yapılan ölçüm sonuçları görülmektedir. Şekil 5 ten görüldüğü gibi musluktan akan suyun sıcaklığının bir süre sabit kaldığı daha sonra artarak dengeye ulaştığı görülmektedir. Su sıcaklığın sabit kaldığı sürede ısıtıcı ile musluk arasındaki borularda bulunan su atılmaktadır. Yukarıda mimari projelerde verilen su hacimleri bu değerlerdir. Fakat kullanıcı yalnızca bu suyu boşa akıtmakla kalmayıp, istenen denge sıcaklığına ulaşıncaya kadar boşa akıtma işlemine devam edecektir. Bu süreçte harcanan enerji ile tesisattaki borular ve çevresi ısıtılmaktadır. Bu ısınma süresinde atılan su miktarı borulardaki ilk su miktarının 2-3 katıdır. Yuvam Akarca Konutları nda ilk anda yaklaşık 1.7 litre soğuk su aktıktan sonra denge sıcaklığına kadar toplam 4 litre suyun boşa akıtıldığı görülmektedir. Dünya Bankası Konutları nda ise boruların daha uzun tutulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Muslukla ısıtıcı arasındaki borudaki suyun hacmi yaklaşık 2.5 litredir. Su sıcaklığının istenen değere ulaşıncaya kadar 6-7 litre suyun atıldığı görülmektedir. 716

5 1 T/Tson Yuvam Akarca Konutları Dünya Bankası Konutları Su hacmi(lt) Şekil 11. Mutfaklarda israf edilen suyun sıcaklığının miktarı ile değişimi Şekil 6`da Yuvam Akarca konutlarının banyosunda yapılan deney sonucunda su sıcaklığının boşa akıtılan su miktarına göre değişimi gösterilmiştir. Banyo ile ısıtıcı arasında her zaman beklemekte olan yaklaşık 5 litrelik suyun ısınmadan atıldığı görülmektedir. Bununla beraber, suyun kullanıcı tarafından istenen sıcaklığa ulaşması için yaklaşık 15 litre suyun bu konutta israf edildiği de şekilden görülmektedir. 1.0 T/Tson 0.8 Yuvam Akarca Konutları ENERJİ KAYIPLARI Su hacmi (lt) Şekil 6. Banyoda israf edilen suyun sıcaklığının miktarı ile değişimi Duştaki ya da mutfaktaki kullanıcı vanayı açarak su sıcaklığı istendiği değere gelinceye kadar suyun kanalizasyona akıp gitmesini adeta seyredecektir. Bu esnada ilk olarak hattaki soğuk su akacak daha sonra ısıtıcıdan çıkan sıcak su, geçtiği hattı ve çevresini ısıtacağı için kullanıcıya istediği sıcaklıkta ulaşamadığı için yine boşa akacaktır. Bu iki süreçte kullanıcı isterse bu suları bir kapta toplayarak daha sonraki kullanımları için bekletebilir yani su israfını önleyebilir fakat enerji kaybını önleyemez. Nitekim bu ılık suyu daha sonra, yani soğuduktan sonra kullanacaktır. Bu aşamalarda su ve enerji israfı birlikte olmaktadır. Diğer bir kayıp aşaması yani kullanıcı işini bitirdikten sonra vanayı kapattığı andan itibaren başlamaktadır. Vana kapatıldıktan sonra tesisatta kalan sıcak su ve çevresi artık soğumaya terk edilmiştir. Bu esnada ısıtılmış litrelerce su, kilolarca boru ve beton kütlesi bünyesindeki enerji adeta çöpe atılmaktadır. 717

6 İlk aşamadaki ılık suyla atılan ve daha sonra tesisatta terk edilen enerjinin toplamı hattaki suyun rejime ulaşıncaya kadar atılan toplam su kütlesinin ilk sıcaklıktan son sıcaklığa kadar ısıtmak için gerekli enerji miktarına eşit olacaktır. Şekil 5 ve 6 da gösterildiği gibi toplam su kaybı miktarı ısıtıcı ile musluk arasındaki tesisattaki su miktarının 2-3 katı arasında olmaktadır. Bir günde bir daireden mutfak ve banyodan atılan toplam su miktarını 10 lt olarak kabul edersek ve ülke çapındaki 12 milyon konutta bu israfın her gün yapıldığı düşünülürse yılda, x106/1000= ton/yıl suyun boşa akıtıldığı ve bu esnada x (45-15)= 5,492,520,000,000 KJ/yıl büyüklüğündeki enerjinin israf edildiği ortaya çıkmaktadır. Kocaeli nde bulunan Yuvacık Barajı nın depolama hacminin 50 milyon m 3 olduğu hatırlanırsa, her yıl bir barajı dolduracak miktardaki suyun boşa akıtıldığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, gereksiz yere atılan bu su, ithal edilen enerji ile ısıtılarak atılmaktadır. Burada verilen değerler tahmini değerlerdir. Gerçek değere ulaşabilmek için konutlardaki sıcak su kullanımındaki günlük tekrar sayılarının istatiksel bir çalışma ile belirlenmesi gerekir. Diş fırçalarken yılda 48 ton su tasarrufu yapılabiliyorsa, bu çalışmada esas alınan değer, bu değerin on üçte biri yani yılda 3.6 ton su israfına karşılık gelmektedir. Dolaysıyla, yapılabilecek tasarrufun, yılda 3.6 ton dan çok daha büyük olduğuna inanıyoruz. 5. SONUÇLAR Bu çalışmada, ülkemizde Mimarlarımızın önderliğinde, makine mühendislerinin katkılarıyla, Makine Mühendisleri Odasının onayıyla ve belediyelerin izniyle hep beraber bir yılda Yuvacık Barajı nın depoladığı kadar suyu üstelik ısıtarak kullanmadan kanalizasyona gönderdiğimiz ortaya konmuştur. Mevcut konutlardaki bu israfın engellenmesi için geç kalınmıştır. Kullanıcıların bu konuda tasarruf yapma şansları ellerinden alınmıştır. Bununla beraber birçok şehirde kentsel dönüşüm programlarının yürütüldüğü ve konut üretim hızının çok büyük olduğu bu günlerde, hiç değilse inşa edilecek yeni konutlarda bu kayıplar engellenebilir. Geri dönülmez bir israf yoluna girmeden önce; Sıcak suyun kullanıldığı mutfak banyo gibi mahallerin ortak bir duvarı kullanacak mimari projeler üretilmelidir. Bu mahallerdeki mutfak evyesi ve duş tekneleri sırt sırta yerleştirilmelidir. Su ısıtıcılarının kullanım yerine yakın yerleştirilebilmesi için baca ve temiz hava aksları mimari projede çözülmelidir. Sıcak su boruları değil, baca veya temiz hava bağlantıları uzatılmalıdır. Bu mekânların ayrı tutulduğu mimari projelerde her mekân için farklı ısıtıcı zorunluluğu getirilmelidir. Bu tip mimarı projelerde tüm ısıtıcıların yerleri ve bağlantıları gösterilmelidir. Sıcak su tesisatlarının tümünde en az ¾ lik boru kullanılmaktadır. Bu boruların çoğu metaldir. Bu çaplar Makine Mühendisleri Odası tarafından yeniden değerlendirilmelidir yılı itibariyle toplam enerji tüketimimizin %74 ünü ithal edilirken, bu boru çaplarında ve üstelik metal borularla sıcak su akıtacak lükse sahip bir ülkede yaşayıp yaşamadığımız sorgulanmalıdır. Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası ve belediyeler bu kayıplar için bir sınır değer ortaya koymalıdır. Mimarlar Odası ve Makine Mühendisleri Odası bu sınır değeri aşan projelere onay vermemelidir. Belediyeler, inşaatı tamamlanmış binalara kullanım izni vermeden önce bu kayıpları bizzat ölçmeli ve sınır değeri aşan yapılara kullanım izni vermemelidir. 718

7 2. KAYNAKLAR [1] Devlet Su İşleri internet sitesi, [2] Ömer Kantaroğlu, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, 2005, Doğa yayın [3] Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları, 2001, Yayın No 260 MMO [4] Sıhhi tesisat, Yayın no 272, isbn: , ISISAN 719

KENTSEL VE BİREYSEL SU TASARRUFU

KENTSEL VE BİREYSEL SU TASARRUFU KENTSEL VE BİREYSEL SU TASARRUFU Dünya su rezervinin ancak % 2,6 sının tatlı sulardan oluştuğu bildirilmektedir. Bunun çok büyük bir kısmı da kutup bölgelerinde buzullar halinde halinde bulunmaktadır.

Detaylı

Su ve Enerji Verimliliği

Su ve Enerji Verimliliği HAYATIN HER NOKTASINDA Su ve Enerji Verimliliği T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacın kadar kullanmak Bu bir dengedir. Aslında tasarruf denge demektir. Bizim

Detaylı

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER EVDE ENERJİ TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER Yaşamımız çevremizde yer alan su, toprak, hava, enerji, para, zaman vb. çeşitli kaynaklara sıkı sıkıya bağlıdır. Her insan çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak yaşamını

Detaylı

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın

ALTYAP. 2014 Yıl: 2. Sayı: 6-7 ISSN 2147-2998. Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Fuarı. 450 Tonluk Yerli YYD Makinası Üretildi. Sapanca Gölü Kurumasın ISSN 2147-2998 Üç ayda bir yayınlanır. Ocak - Haziran 2014 Yıl: 2 Sayı: 6-7 ALTYAP VE Resmi yayınıdır. İstanbul Fuar Merkezi (İFM) www.sukayipkacakforumu.org Su Kayıpları için Yönetmelik Yayımlandı Su

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ

METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ METROPOLİTAN ALANLARDA SU YÖNETİMİ SORUNU: ANKARA ÖRNEĞİ Canan KARAKAŞ ULUSOY * Dünyada kentsel nüfus hızla artmaktadır. Sağlıklı su hizmeti sunma maliyetleri metropolitan alanlarda kentsel nüfusun hızla

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

GÜNLÜK YAŞAMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU

GÜNLÜK YAŞAMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI GÜNLÜK YAŞAMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Osmanbey Kampüsü,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM SU TESİSAT PROJELERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM SU TESİSAT PROJELERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM SU TESİSAT PROJELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ Bitirme Projesi ELE-400 Tez Danışmanı: Doç.Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM Hazırlayan : Aycan AYDIN

Detaylı

İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri

İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Aralık 2014, İstanbul İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri Dr. Akgün İlhan, Dursun Yıldız, Fatma Zişan Tokaç,

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME YAKICI CİHAZLARDA ARIZA BULMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK 2013 I ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Program Geliştirme Projesi, Sıhhi Tesisat dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır. Sıhhi Tesisat

Detaylı

Kaçınılmaz olan tek şey değişim. Değişime ayak uyduramayanları

Kaçınılmaz olan tek şey değişim. Değişime ayak uyduramayanları EYLÜL 2014 SAYI: 55 Kaçınılmaz olan tek şey değişim. Değişime ayak uyduramayanları zor günler bekliyor. Her gün her şeye yeniden başladığımız bir dünyada üretim döngüsü de değişerek sürüyor. Talebin arzdan

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

TMMOB GAZİANTEP KENT SEMPOZYUMU Yaşanabilir Gaziantep. 17-18 Nisan 2015 Gaziantep ATIKLAR, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

TMMOB GAZİANTEP KENT SEMPOZYUMU Yaşanabilir Gaziantep. 17-18 Nisan 2015 Gaziantep ATIKLAR, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ TMMOB GAZİANTEP KENT SEMPOZYUMU Yaşanabilir Gaziantep Hazırlayan Mehmet Ebreç USALP TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi 17-18 Nisan 2015 Gaziantep ATIKLAR, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLARDAN

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. BİNA İÇİ ATIK SU TESİSATI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bina içi atık su tesisatının bölümlerini, döşenmesinde dikkat edilecek hususları öğrenecek, standartlara uygun olarak boruların çaplarını hesaplayabilecek ve

Detaylı

Editör: Dursun YILDIZ

Editör: Dursun YILDIZ 1 5 Aralık 2011 2 Editör: Dursun YILDIZ 3 İÇİNDEKİLER Önsöz Bu Sektörel Araştırmaya Neden İhtiyaç Duyuldu 1.MEVCUT DURUM 1.1 Endüstriyel Atıksu Nedir? 1.2 Endüstriyel Atıksu Açısından Mevcut Durum 1.3

Detaylı

K r kkale de Su. bir damla hayat

K r kkale de Su. bir damla hayat Kuruluflundan Günümüze bir damla hayat K r kkale Belediyesi A ustos-2008 Bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli olan, saf halde iken tadı ve kokusu bulunmayan su, hayatın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı