D 20 KATI YAKITLI KAT KALORĐFER SOBASI BAKIM KULLANMA KILAVUZU VE GARANTĐ BELGESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D 20 KATI YAKITLI KAT KALORĐFER SOBASI BAKIM KULLANMA KILAVUZU VE GARANTĐ BELGESĐ"

Transkript

1 D 20 KATI YAKITLI KAT KALORĐFER SOBASI BAKIM KULLANMA KILAVUZU VE GARANTĐ BELGESĐ DĐKKAT: Ürünlerimiz ve parçaları patentlidir, taklit edilemez

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1- DAĐWA KATI YAKITLI KAT KALORĐFER SOBASI VE VERĐMLĐLĐKLERĐ 2- KATI YAKIT SOBASININ TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ 3- KAT KALORĐFERĐNĐN KULLANILMADAN ÖNCESĐ YAPILMASI GEREKEN ĐŞLEMLER VE GÜVENLĐK UYARILARI 5- KATI YAKIT SOBASININ KURULUM ŞEMASI ve PARÇALAR 6- ĐLK ÇALIŞTIRMA ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER 7- ĐŞLETME SORUNLERI ÇÖZÜM VE YÖNTEMLERĐ 8- MÜŞTERĐ ĐLETĐŞĐM MERKEZĐ VE GARANTĐ BELGESĐ

3 1- DAĐWA KATI YAKITLI KAT KALORĐFER KAZANLARI VERĐMLĐLĐKLERĐ 1-1) Fiziki yapısına göre yüksek verimli olması. 1-2) Đmbisat deposunun ve sirkülasyon pompasının D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer sobasıyla birlikte olması. Bu sayede kullanıcıya ek bir masraf getirmemesi. 1-3) Tak-matik ızgara sistemine sahip olması. Bu sayede ızgaranın kısa sürede ve kolaylıkla Değiştirilebilmesi. 1-4) Kül boşaltma sisteminin otomatik olması. 1-5) Kazan termostatı sayesinde sirkülasyon pompasının otomatik olarak devreye girip çıkması ve böylelikle kazan içersindeki yakıt bittiği zaman sirkülasyon pompasının sürekli çalışarak aşırı elektrik tüketiminin önlenmiş olması. 1-6 ) Sirkülâsyon motorunun sessiz çalışması ve bir ampul kadar az elektrik tüketmesi. 1-7 ) Çalışma sistemi açık devre olduğu için hiçbir risk taşımaması. 1-8) D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer sobasının hem petekleri ısıtması, hem de sobalı evlerde kullanılan katı yakıt sobaları gibi kendi etrafına da ısı vermesi. Bu sayede D20 Katı yakıtlı Kat Kalorifer sobasının üst tablasında herhangi bir yiyeceği ısıtma imkânı. 2- KATI YAKIT SOBASININ TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ D-20 KATI YAKITLI KAT KALORIFER KAZANI DERINLIK (MM) GENĐŞLĐK (MM) YÜKSEKLĐK (MM) YAKIT CĐNSĐ ISI GÜCÜ (Kcal/h) ( Kcal/h KÖMÜRLER ĐÇĐN KATI YAKIT Kcal/h Kcal/h TOPLAM Kcal/h KAZAN GĐRĐŞ-ÇIKIŞ (Đnç) 1" ĐŞLETME BASINCI 1-2 BAR DUMAN BORUSU ÇAPI 130 mm YÜKLENEBĐLĐR YAKIT MĐKTARI 18 Kg ISI VERĐMĐ 0,82 ELEKTRĐK TOPLAM AĞIRLIK KAZAN SU MĐKTARI 220 V 50 Hz 120 KG 30 LT.

4 3- KAT KALORĐFERĐNĐN KULLANILMADAN ÖNCESĐ YAPILMASI GEREKEN ĐŞLEMLER VE GÜVENLĐK UYARILARI 3-1) Tesisat ana hat boruları; Metal borular için en az. 1 " (bir parmak) plastik PVC borular için en az mm iç çapta olmalıdır. Bu şekilde kurulmuş bir ısıtma sisteminde sirkülasyon (sıcak suyun dolaşımı) daha rahat olacağı için, kazan'daki sıcak su peteklerde daha kısa sürede hissedilir. Son birkaç peteğin ana hat boruları 3/4" metal boru veya bu metal borunun iç çapına uygun plastik boru kullanılmalıdır. 3-2) Tesisat boruları mümkün olduğu kadar beton zemin içersinden geçirilmemelidir. Beton içersinde kalma zorunluluğu olan yerlerde iyi bir ısı yalıtımı yapılarak beton zemin içersine gömülmelidir. 3-3) D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer sobasının kendi etrafına verdiği ısı yeterli geleceği için bulunduğu ortamda petek olmamalıdır. Yukarıdaki maddeleri karşılamayan yerlerde ısınmama ve verim almama problemleri ortaya çıkar. DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN HUSUSLAR; 3-4) D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobamızın açılışları mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Yetkili servisin bulunmadığı yerlerde bayının ön gördüğü kişiler tarafından açılış yapılmalıdır. 3-5) D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobamız banyo, balkon, kiler ve kömürlük gibi yerlere kurulmamalıdır. Dairemizde veya iş yerimizde, sobamızın dış ısısından da yararlanabileceğimiz bir yere kurulması daha uygundur. 3-6) D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer sobamızın altında kesinlikle yer halısı ve tahta gibi tutuşabilecek maddeler bulunmamalıdır. Eğer kazanımızı koyduğumuz yer ahşap parke ise mutlaka altına bir yükseltme konulmalıdır. 3-7) Atık gaz çıkışında kullanılacak olan bacamız; tek baca olmalı ve herhangi bir yerden ikinci bir baca bağlantısı olmamalıdır. Atık gaz emişi yüksek olmalıdır. Atık gaz emişin yeterli olup olmadığını tespit edebilmek için, bacayı kapatacak şekilde bir kağıt parçasını bacanın ağzına yerleştirelim, eğer kağıt asılı kalıyorsa baca çekişimiz yeterli demektir. Not: Işıklık, havalandırma boşluğu gibi yerler baca olarak kullanılamaz. 3-8) D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobamızın baca çıkışı ile baca arasında en fazla 3 adet dirsek ve 6 parça boru olmak zorundadır. 3-9) D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobamız Parçalar ŞEKĐL 1 'de görüldüğü gibidir. 3-10) Isıtma sistemindeki ana borulara ŞEKĐL-2'de ki sıralamayı bozmadan şekilde görülen bağlantı parçalarını kullanarak bağlanmalıdır. ŞEKĐL-2'de görülen 1" konik rekorlar ve küresel vanalar D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer sobamızın herhangi bir arıza durumunda kolaylıkla sökülüp takılmasına yardımcı olur. 3-11) Đmbisat deposu ŞEKĐL 2'de görüldüğü gibi sobamızın petek giriş ve çıkışına 1" rekorlarla bağlanmalıdır.

5 Sobanın bulunduğu zemin ile imbisat deposunun montaj edileceği yer arasında iki kattandaha fazla kat mesafesi varsa, imbisat deposuna çekilen boruların çapları arttırılmalıdır. 3-12) ŞEKĐL 2'de görülen imbisat deposu buhar girişi, ŞEKĐL 2'de görüldüğü gibi sabamızın petek girişine bağlanmalıdır. Bu bağlantı saba içersinde ısınmadan dolayı oluşan su buharını ve kazan içersindeki havayı, sirkülasyon pompasına gelmeden, imbisat deposuna göndererek soba içersindeki basınç birikmesini önler. 3-13) ŞEKĐL 2'de görülen imbisat deposu buhar çıkışı; sobadan gelen su buharını dış ortama atmak için kullanılır. Buhar çıkışından, ıslak zemine veya havalandırma boşluğuna bir hat çekilerek su buharının dışarı atılması sağlanır. 3-14) ŞEKĐL 2'de görülen imbisat deposu su takviye girişi; imbisat deposuna, sobamıza ve tesisatımıza ısıtma suyu eklemek için kullanılır. DĐKKAT: tesisata su doldurmak için imbisat deposu haricinde tesisatın herhangi bir yerinden şebeke tesisatı yardımıyla doldurma işlemi yapılacaksa bu çıkış körtapa ile kapatılmalı fakat kesinlikle imbisat deposundaki buhar çıkışı kapatılmamalıdır. 3-16) Sirkülasyon pompası ve baypas hattı sobamızın petek girişine ŞEKĐL- 2 de görüldüğü gibi montaj edilmeli. 3-17) Sobamızın arka. kısmında bulunan fişsiz kablo sirkülasyon pompasına aşağıda görüldüğü gibi bağlanmalıdır. Elektrik kesintilerine karşı güç kaynağı mutlaka kullanılmalıdır. GÖSTERGE PANELĐ ELEKTRĐK: Elektrik lambası sobamızın fişini prize taktığımız anda yanmaya başlar ve sobamızın Elektrik tesisatında elektrik kısmının olduğunu gösterir. Bu lamba yanmadığı taktir de elektrik hattını kontrol etmemiz gerekir. MOTOR LAMBASI: Motor lambası sirkülasyon pompamızın devrede olup olmadığını gösterir. TERMOMETRE: Termometre sobamızın içersindeki suyun sıcaklığını görmemizi sağlar.

6 KAZAN TERMOSTADI: Kazan termostatı sirkülasyon pompasının istediğimiz sıcaklıkta çalışması sağlanır. Bu termostat sayesinde motorun sürekli çalışarak fazla elektrik tüketmesini önlenmiş olur. Elektrik sistemimiz 220V 50 Hz akım ile çalışır. Elektrik akımında herhangi bir düşüş veya yükselmeden kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu değildir. Elektrik kesintilerine karşı güç kaynağı mutlaka kullanılmalıdır. 6 - ĐLK ÇALIŞTIRMA ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER 6-1) D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer sobamızın kurulum işlemi tamamlandıktan sonra sobamıza ve radyatörlere ısıtma suyu eklenmeye başlanır. Su eklenmesi Đmbisat depomuzun sol tarafında bulunan (ŞEKĐL 2) seviye göstergesinden izlenir ve imbisat depomuz 3/4 doluncaya dek devam ettirilir. Tesisatta herhangi bir sızma olup olmadığı gözlenir. 6-2) Tesisatta her hangi bir sızma gözlenmiyorsa sobamızın elektrik fişi prize takılır. Gösterge panelindeki elektrik lambasının yandığı gözlenir. Kazan termostatı sıfır santigrat dereceye (0 C) getirilir. Gösterge paneli nde bulunan motor lambasının yandığı gözlenir. Sirkülasyon pompasında motor kısmında bulunan sarı vida tornavida ile sökülerek iç kısımdaki milin döndüğü kontrol edilir. Eğer mil dönmüyor ise ve gösterge panelindeki motor lambası yanıyorsa sirkülasyon pompasındaki mil tornavida ile bir tur çevrilerek milin dönmesi sağlanır. Sarı vida yerine takılarak sirkülasyon pompası 5-10 dakika çalışmaya bırakılır. Bu arada peteklerin üzerinde bulunan hava alma vidaları açılarak peteklerin havası alınır. Đmbisat deposundaki eksilen su miktarı kadar su takviyesi yapılır. Bu işlem sayesinde tesisatımız da bulunan dirseklerde ve peteklerde kalan hava boşlukları temizlenmiş olur. 6-3) Sirkülasyon pompası 5-10 dakika çalıştıktan sonra 1-2 kg yakıt yüklemesi yapılarak soba yakılır. Kazan termostandı 30 C'ye ayarlanara k termometreden kazan sıcaklığı gözlenir. Kazan ısısı istediğimiz sıcaklığa ulaştığında termostat devreye girerek sirkülasyon pompası sıcak suyu peteklere göndermeye başlar. Sirkülasyon pompası devreye girdikten birkaç dakika sonra ilk petekte I sıcaklığı hissetmeye başlarız. D20 KATI YAKITLI KAT KALORĐFER SOBASININ KULLANIMINDA DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN KURALLAR 1. Sobalarımız kesinlikle ısıtma suyu olmadan yakılmamalıdır. Susuz yakıldığı takdirde doğabilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir. D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobalarımızda lastik, plastik, kaçak kömür vb. aşırı miktarda çevre kirliliği oluşturan maddeler yakılmamalıdır. Bu maddeler çevre sağlığına zarar verdiği gibi kazanlarımızın ömrünü de azaltır. Bu cins maddelerin oluştura bileceği zararlardan firmamız sorumlu değildir. Sistemimizdeki ısıtma suyuna, bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre mutlaka antifrize ilave edilmelidir. Antifrize ilave edilmediği takdirde kış aylarında donma olayından dolayı kaynaklanabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir. 2. Đmbisat deposundaki su eksilmeleri mutlaka tamamlanmalıdır. 3. Kazan termostatı ayarlanırken, ısıtma suyunun kaynama noktasına yakın bir sıcaklık olduğu için 80 C üzerinde kullanılması önerilmez.

7 4. Elektrik kesintilerinde sobalarımızın alt kapağında bulunan kılepe kapatılmalıdır. Baypas vanası açılarak sirkülasyonun kendiliğinden oluşması sağlanmalıdır, imbisat içersindeki su miktarı kontrol edilmeli ve eksilmeler tamamlanmalıdır. 5. D20 Katı Yakıtlı Kat Kalorifer Sobamıza kapasitesinden fazla yakıt yüklemesi yapılmamalıdır. Aşırı yüklemeden kaynaklanan hasarlardan firmamız sorumlu değildir. 6. D20 katı yakıtlı kat kalorifer sobamızın baca çıkışına kesinlikle kılepe gibi atık gaz akışını kısıtlayıcı bir ek düzenek konulmamalıdır. 7- ĐŞLETME SORUNLERI ÇÖZÜM VE YÖNTEMLERĐ SORUN MUHTEMEL NEDENĐ ALINACAK TEDBĐRLER Kazan istenen sıcaklığa ulaşmıyor Kazan yanmasına rağmen mekan istenen sıcaklığa ulaşmıyor. Kazan yanmasına rağmen mekan istenen sıcaklığa ulaşmıyor Kömür uygun değildir. Baca tıkalı olabilir. Tesisatta sorun vardır. Özellikle pompanın dönüşte kullanıldığı ve imbisat deposunun yeterli yükseklikte olmaması durumunda, kazan suyu imbisat deposu üzerinden de sirkülasyon yapmakta ve radyatörlerde hava oluşmaktadır. Tesisatta sorun vardır. Radyatörlere ulaşana kadar borulardaki izolasyonsuz bölgelerden ısıl kayıplar oluşmakta ve yeterli enerji sağlanamamaktadır. * Kömürün enerjisi düşüktür. Yüksek enerjili kömür kullanılmalıdır. *Kömür büyüklükleri uygun değildir. Mandalina büyüklüğünde kömür kullanılmalıdır. Kömürün çok küçük veya tozlu olması durumunda yanma odası yeterli miktarda hava alamamakta ve iyi bir yanış olamamaktadır. Mandalinadan büyük kömürlerde yeterli yanma yüzeyi olmadığı için iyi bir yanış sağlanamaz. *Kömür yanma için uygun değildir. (Nemli, yüksek kül miktarı olan) Pompa gidişe alınır veya bu kılavuzda belirtilen şekilde imbisat deposu ile en üst radyatör seviyesi arasındaki mesafe sağlanır. Tesisatta kayıp olan borulara izolasyon yapılır. Sıcaklık ayarı kontrol edilir.

8 8- MÜŞTERĐ ĐLETĐŞĐM MERKEZĐ Sizlere iyi ürünler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle ürünlerimizle ilgili her türlü hizmet ihtiyacınızda; Öncelikle ekteki Yetkili Servislerimize başvurarak, Đnternet sitemizi ziyaret ederek, bilgi alabileceğinizi ve şirketimize ulaşabileceğinizi bilgilerinize sunarız. Uyulması Gerekli Öneri ve Bilgiler: Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Ürününüzü montaj ve kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız. Servise ihtiyacınız olduğunda listede belirtilen size en yakın DAIWA YETKĐLĐ SERVĐSĐ NE başvurunuz.

9 SATIŞ SONRASI SERVĐS SÖZLEŞMESĐ ŞARTLARI 1-) Servis sözleşmesi süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2-) Servis sözleşmesi süresince malzeme, imalat ve montaj hatlarından dolayı arızalanması halinde ilgili servis tarafından bakım-onarım, işçilik masrafı ve değiştirilen parça bedeli alınmaksızın arıza giderilecektir. 3-) Ürünün kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar servis garanti kapsamı dışındadır. 4-) Firma yetkili servis elemanları dışında ürüne onarımı için müdahale ettirilmeyecektir. 5-) 5. maddenin ihlalinden kaynaklanacak hasar ve sonuçlar müşteriye fatura edilecektir. 6-) Elektrik kesintisine karşı güç kaynağı kullanılmamasından dolayı doğabilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir. 7-) Sözleşme belgesinin tahrip edilmesi halinde; * Malın tesliminden sonra nakliye, boşaltma, yükleme, depolama harici fiziki (çarpma, çizme, kırma) ve kimyevi etkenlerle meydana gelen hasar ve arızalar, * Hatalı yakıt kullanılması ve yakıt özelliklerinden doğan hasar ve arızalar, * Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve kazan içerisine antifriz konmaması ve donmasından dolayı meydana gelen arızalar servis sözleşmesi dışında kalır ve arızalar ücret karşılığı giderilir

10 SATIŞ SONRASI SERVĐS SÖZLEŞMESĐ ÜRÜN ĐMALATÇI BĐLGĐLERĐ MARKA MODEL : SERĐ NO : TESLĐM TARĐHĐ : TESLĐM YERĐ : FATURA TARĐHĐ : FATURA NO : ĐMALATÇI FĐRMA SATICI FĐRMA ÜNVAN : ADRES : TEL/FAKS : YETKĐLĐ SERVĐS

MODEL : SLİMPEL EASY 17-25-40-70 KULLANMA KILAVUZU BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN, KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARA KESİNLİKLE UYUNUZ

MODEL : SLİMPEL EASY 17-25-40-70 KULLANMA KILAVUZU BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN, KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARA KESİNLİKLE UYUNUZ MODEL : SLİMPEL EASY 17-25-40-70 KULLANMA KILAVUZU BU KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN, KILAVUZDA YER ALAN TALİMATLARA KESİNLİKLE UYUNUZ 1 İÇİNDEKİLER BELGENİN KAPSADIĞI ÜRÜNLER..3 1.GENEL UYARILAR..5 2.GARANTİ

Detaylı

GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU

GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ELMNT SERİSİ ELEMENT PROJE GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANLARI

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KONFORMATİK Serisi 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ

Detaylı

PRİZMATİK KATI YAKITLI KAZAN. (3 Geçişli) MONTAJ, BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

PRİZMATİK KATI YAKITLI KAZAN. (3 Geçişli) MONTAJ, BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU PRİZMATİK KATI YAKITLI KAZAN (3 Geçişli) MONTAJ, BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 03 2 FİRMA BİLGİLERİ.... 04 3 BELGELERİMİZ...... 05 5 KAZAN PARÇALARI.. 07 7 KUMANDA PANOSU.. 09 KAZAN

Detaylı

Değerli Maktek Kullanıcısı,

Değerli Maktek Kullanıcısı, Değerli Maktek Kullanıcısı, Maktek Kombi yi tercih ederek, en son teknolojinin ve beraberinde getirdiği çağdaş ve estetik tasarımın uyumunu evlerinize taşıdığınızı bildirmekle gurur duyarız. Sizlere bu

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu 8000 HŞ Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6 GARANTİ

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU

KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU Katý Yakýtlý Kazan KATI YAKITLI KAZAN KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.2.6 Kitap Baskı Tarihi: 031109 Revizyon: 031109 Katý Yakýtlý Kazan Katı Yakıtlı Kazan Kullanım ve Montaj Kılavuzu İÇİNDEKİLER Giriş

Detaylı

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu ECO BKT 500 DJ BKT 650 DJ BKT 800 DJ Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu 26 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite

Detaylı

Adonis Kombi. Adonis B 24. Kullanma ve

Adonis Kombi. Adonis B 24. Kullanma ve Kullanma ve Adonis Kombi Adonis B 24 Baca bağlantıları, TS EN 15287 Bacalar - Bacaların tasarımı, montajı ve hizmete alınması, standardına uygun olarak yapılmalıdır. 0020146276-03 Genel 1.1 Ambalaj ve

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM :

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

Hayatı Isıtan Teknolojiler.

Hayatı Isıtan Teknolojiler. Hayatı Isıtan Teknolojiler. www.mimsangrup.com.tr Fiyat Kataloğu 2015 İçerik HAKKIMIZDA Mimsan Grup... 04 Mimsan Isı Teknolojisi... 05 Merkezİ Isıtma Sİstemlerİ Gaz Yakıtlı Üç Geçişli MSG-MG... 08 Gaz

Detaylı

DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ. KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS KULLANIM KILAVUZU

DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ. KULLANIM, MONTAJ ve SERVİS KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ADK ALG 7, 100, 9, 16, ADK 27, 200 27/2, ve 30, ADK 36, 36/2 300 ADK 100, SIVI ADK / GAZ 200 YAKITLI ve ADK 300 KULLANIM, MONTAJ ve SIVI DÖKÜM / SERVİS GAZ KAZANLAR YAKITLI DÖKÜM Kullaným

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Atron Kombi. Atron H 24 / Atron H 28

Atron Kombi. Atron H 24 / Atron H 28 Atron Kombi Atron H 24 / Atron H 28 Değerli DemirDöküm Dostu, DemirDöküm ün modern tesislerinde titizlikle üretilen bu ürünün verimli ve güvenli kullanımı için montaj ve kullanım öncesinde bu kılavuzun

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı