MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II"

Transkript

1 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ RAPORU AĞUSTOS 2011 Meski.doc1/50

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Sorumlu Taraflar 2. Projenin tanımı 2.1. Projenin Yeri 2.2. Yörenin Sosyo-Ekonomik Durumu 2.3. Mevcut Durum 2.4. Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi 2.5. Mevcut Pompa İstasyonları 2.6. Projenin Teknik Özellikleri 3. Yasal Çerçeve 3.1. Ulusal Mevzuat 3.2. Uluslar arası Kriterler 4. İyileştirme Planları 4.1. Aşaması 4.2. İşletme Aşaması 5. İzleme Planı 5.1. Aşaması 5.2. İşletme Aşaması 6. Kurumsal Düzenlemeler 6.1. Aşaması Eğitim Halkla İlişkiler 6.2. İşletme Aşaması 7. Projeden Etkilenecek Halkın Bilgilendirilmesi 8. Kaynaklar Meski.doc2/50

3 KISALTMALAR AB BELEDİYE MESKİ ÇYP DB HBT HİS IBRD İB YÜKLENİCİ PROJE STÖ Avrupa Birliği Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Çevresel Yönetim Planı Dünya Bankası Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı Halkla İlişkiler Sorumlusu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası İller Bankası Projenin Çalışmalarını Yürütecek Müteahhit Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi ı Projesi Sivil Toplum Örgütleri Meski.doc3/50

4 YÖNETİCİ ÖZETİ İller Bankası (İB), Türkiye nin Avrupa Birliği ne giriş sürecinde çevre yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ndan Belediye Hizmetleri Projesi ne ek finansman sağlayarak kredi miktarını arttırmıştır. Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında da İB bu krediyi, belediyelerin su, atıksu ve katı atık yatırımları için kullanacaktır. İB, bu kredinin bir bölümünü, MESKİ nin, İçmesuyu Sistemi İyileştirme Projesi finansmanı için tahsis etmiş ve Alt-Kredi Anlaşması nı 13 Ekim 2010 tarihinde imzalamıştır. Ancak Batı Atıksu Arıtma Tesisi yeri ile ilgili sorunun çözülmesi ve bu bölgenin atık sularını toplayacak ana kolektörlerin, terfi merkezlerinin ve bir miktar kanalizasyon şebeke döşeme işlerinin Dünya Bankasından temin edilen AVRO ile yapılmasının acil bir yatırım olması nedeniyle sektör seçimini içme suyu yatırımlarından atık suya dönüştürülmesi için MESKİ 25 Kasım 2010 ve 14 Aralık 2010 tarihlerinde İller Bankasına yatırımın içme suyundan atık su sektörüne değiştirilmesi talebinde bulunmuştur. Dünya Bankası tarihli e-posta yazısı ile sektör değişikliğine uygun görüş vermiştir tarih ve sayılı İller Bankası yazısı ile de sektör değişikliğine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının da olumlu görüş verdiği bildirilmiştir. MESKİ, Mersin İçme suyu ve Atıksu Ek Fizibilite Raporu doğrultusunda Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon ana kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekelerinin inşası amacıyla, Dünya Bankası standartlarını da sağlayan ve kredi koşulu olarak, inşaat ve işletme aşamasında olası çevresel etkilerinin de irdelendiği bir proje geliştirmek üzere İller Bankası ile bir protokol imzalamıştır. İller Bankası ile imzalanan protokolün bir gereği olarak öngörülen PROJE için MESKİ tarafından bu Çevre Yönetim Planı (ÇYP) hazırlanmıştır. ÇYP kapsamında, projenin inşaat ve işletme aşamalarında gerçekleştirilecek faaliyetlerden kaynaklanabilecek çevresel etkilerin ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi için bir dizi önlem sunulmaktadır. Bu etki azaltıcı önlemler, gerek ulusal mevzuat ve gerekse Dünya Bankası kriterleri dikkate alınarak belirlenmiştir. PROJE alanının yer aldığı yöredeki sosyo-ekonomik durum ve arazi kullanım biçimleri, çevresel etki değerlendirmesi ve etki azaltıcı önlemlerin seçiminde göz önünde bulundurulmuştur. Dünya Bankası kredisi kullanılan tüm projelerde olduğu gibi bu projenin de yöre halkına tanıtılması ve konu ile ilgili olabilecek sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması amacıyla, MESKİ tarafından Mersin merkezde 30 Haziran 2011 tarihinde bir halkın bilgilendirilmesi toplantısı düzenlenmiştir. ÇYP nin hazırlanması sırasında yapılan değerlendirmeler sonucunda; kanalizasyon sistemlerinin inşaat çalışmalarında klasik yöntemlerin ötesinde özel bir faaliyet Meski.doc4/50

5 yürütülmeyecek olması nedeniyle; projenin inşaat aşamasından kaynaklanacak çevresel etkilerin sınırlı düzeyde kalması ve olumsuz etkilerin oluşmaması öngörülmektedir. PROJE nin gerçekleştirilmesi sırasında sağlıklı bir çevre performansının yakalanması ve sürdürülebilmesi amacıyla, gerek inşaat müteahhidi ve gerekse de Danışman Firma çevresel izleme adına üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerdir. aşamasında yüklenici tarafından her ay bir çevresel izleme raporu hazırlanarak Danışman Firmaya sunulacaktır. MESKİ tarafından hazırlanan ÇYP de yer alan hususların sağlanması durumunda, önerilen PROJE nin çevresel performansının hem ulusal çevre mevzuatını ve hem de Dünya Bankası kriterlerini sağlayacağı öngörülmektedir. Bu ÇYP, Halkın Bilgilendirme Toplantısı, toplantı tutanakları ile birlikte nihai hale getirildikten sonra İller Bankası na yeniden sunulmuştur. PROJE nin hayata geçirilmesi ile atık suyun nihai bertaraf yeri mevcut Karaduvar Atıksu Arıtma tesisi(doğu) olup, inşaat çalışmaları devam ederken Kandak Atıksu Arıtma Tesisi(Batı) nin inşa edilip işletmeye alınma durumu oluşur ise bahsi geçen Batı Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili tüm ulusal çevresel uygunluk prosedürleri izlenecek, kapasite durumuna göre ÇED Yönetmeliği EK 1 de yer alıyorsa ÇED Olumlu Görüşü, atıksu arıtma tesisi onayı, deşarj noktası ile ilgili deşarj izni alınacak, ve bu Çevre Yönetim Planı gelişmelere göre revize edilecektir. Meski.doc5/50

6 1- SORUMLU TARAFLAR PROJE nin sorumlu taraflarına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur: DB: Finanse edeceği PROJE ye ilişkin tüm faaliyetleri gözden geçirecek ve bu faaliyetlerden uygun olanlar için itiraz yok beyanı verecek ya da güçlendirmenin gerektiği alanları önerecektir. İB: DB den alınan kredinin gereği olarak hazırlanması gereken ÇYP nin, DB gereksinimlerini sağlaması konusunda kalite güvence fonksiyonunu yerine getirecektir. İB, hazırlanan ÇYP nin format ve içerik açısından uygun olup olmadığını değerlendirecek ve DB yi bilgilendirecektir. Danışman Firma: MESKİ tarafından seçimi önümüzdeki aylarda yapılacak olup PROJE nin Uygulama Müşaviri görevini yerine getirecek, projelendirme çalışmalarını İB ve dolayısıyla DB gereklerine uygun şekilde yürütmekle sorumludur. Ayrıca Projenin inşaat aşamasında ÇYP de belirtilen çevresel tedbirlerin Yüklenici firma tarafından uygulanmasından sorumludur. MESKİ: Öngörülen PROJE nin faydalanıcısı konumunda olup, projenin inşaatına yönelik gerekli izinlerin alınması ile işletme aşamasında ÇYP de belirtilen çevresel tedbirlerin uygulanmasından sorumludur. Yüklenici( Müteahhidi): PROJE nin hayata geçirilmesi sırasında olası çevresel etkileri minimize etmek amacıyla ÇYP de sunulan gerekli önlemleri alacaktır. Bu konuda, MESKİ ye karşı sorumludur. Meski.doc6/50

7 2 PROJENİN TANIMI 2.1 Projenin Yeri Proje alanı, Akdeniz Bölgesi nde 36 o 48 kuzey enlemi ve 34 o 38 doğu boylamı koordinatlarında bulunan Mersin kent merkezidir.. PROJE nin konumu Şekil 1.1 de sunulmaktadır. Mersin ili PROJE SAHASI Şekil 1.1. Projenin Konumu Meski.doc7/50

8 2.2 Yörenin Sosyo-Ekonomik Durumu Karayolları 5. Bölge sınırlarında bulunan Mersin e karadan ulaşım, D-400 numaralı ana kara yoluyla sağlanmaktadır. Mersin il sınırları içinde demiryolu bulunmaktadır. Havayolu ulaşımı ise Adana Havalimanı ile sağlanmaktadır. Liman Mersin ekonomisinin dayanak noktasıdır ve Türkiye'nin dünya'ya açılan kapısı durumundadır. Doğu Anadolu, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'daki fabrika ve ticaret firmaları İthalat ve İhracatını Mersin üzerinden yaparlar. Türkiye'nin en büyük Serbest Bölgesi olan - Mersin Serbest Bölgesi- burada kurulmuştur ve 300 şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 150'ye yakın firma faaliyet göstermektedir. Bunların dışında bölgesel akaryakıt dağıtımında Mersin merkez konumundadır. Kazanlı- Karaduvar bölgesinde hemen, hemen bütün akaryakıt dağıtım şirketlerinin Konya dan Gaziantep e, Şanlıurfa dan Kayseri ye; geniş bir alana akaryakıt dağıtımı yaptığı bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Bu akaryakıt dağıtım şirketlerinden birçoğunun kendine ait şamandıraları da mevcuttur. Mersin ilinde, Akdeniz iklimi hüküm sürer. Kıyıdan içeri doğru gidildikçe kara iklimi husûsiyeti görülür. Kıyılarda yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yüksek yerlerde yazlar serin ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Senelik yağış miktarı mm arasında her ilçede değişiktir. Senenin ekseriya 6 günü sıfır derecenin altında ve 6 C ile +43 C arasında seyreder. Mersin İli nin yaklaşık % 52 si ormanlık alandır. Hakim bitki örtüsü maki ve kızıl çam dır. Bunun yanında ormanlık alanlarda yüksekliğe bağlı olarak sedir ve geniş yapraklı türlerden meşelere de rastlanmaktadır. İlimizin yüzölçümünün % 26 lık kısmında tarımsal üretim yapılmaktadır. Kıyılarda turunçgil, muz, sert çekirdekli meyveler ile açıkta ve örtü altında sebze alanları bulunmaktadır. Yükseklere doğru çıkıldıkça yayla meyveciliği ve sebzeciliği yaygınlaşmaktadır. Arazi Cinsi Arazi Miktarı(Ha.) İl Yüzölçümüne Oranı(%) Tarım arazisi ,61 Çayır-mera ,74 Orman ,00 Tarım dışı arazi ,65 Toplam Meski.doc8/50

9 Geçmişten günümüze taşıdığı tarihi-kültürel değerleri, 321 km sahili, ilan edilmiş 8 turizm merkezi ile bir turizm kenti, tarımsal üretimin her türüne uygun iklimi ve verimli ovalarıyla bir tarım kenti, ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı şirket, serbest bölgede faaliyet gösteren 400 şirket, mevcut organize sanayi bölgesindeki faal 105 firma ve yaklaşık çalışanı ile bir ticaret ve sanayi kentidir. Ayrıca Silifke Organize Sanayi Bölgesinin de alt yapısı tamamlanmış ve sanayi parseli tahsislerine başlanmıştır. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Mersin Üniversitesi kampusu içerisinde hizmet veren Teknoloji Geliştirme Bölgesinde AR-GE çalışması yapan firma sayısı 30 dur. Organize Sanayi Bölgesi 380 hektar alan üzerinde faaliyet göstermekte olup, Mersin merkeze 24 km, Tarsus İlçesine 12 km uzaklıktadır. Her yıl bölgeden yaklaşık 70 milyon ABD Doları ihracat, 12 milyon ABD Doları ithalat gerçekleşmektedir. DB Çevresel Değerlendirme Olası Etkiler Kontrol Listesi ne göre faaliyetlerin yürütüleceği proje sahası içinde faaliyetten doğrudan etkilenecek sulak alan, koruma alanı, kültür ve tabiat varlığı bulunmamaktadır. Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebeke Hatları projeleri hazırlanırken, hatlar onaylı imar planında yer alan yollar üzerinde olacak şekilde çalışılmıştır. 2.3 Mevcut Durum MESKİ, yerel finans kaynakları ile 105 km uzunluğunda çapları 400mm 2400mm aralığında değişen ana atıksu toplayıcılarını 1993 yılı öncesinde inşa etmiştir. Daha sonra yapılan ilavelerle atıksu toplama sistemi, çapları ø200 ø2000 arasında değişen yaklaşık km uzunluğuna ulaşmıştır. Kanalizasyon şebekesi ağırlıklı olarak Merkez ilçe içerisindeki dört alt belediyeden üçü olan Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar Belediyelerine hizmet vermektedir. Toplanan atık suların yarattığı çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla Çukurova Kentsel Gelişim projesi kapsamında pompa istasyonları ve deniz deşarjı hatları inşa edilmiştir. Bu yatırımın yapılması ile yerleşim merkezinin batısındaki havzalardan toplanan atık sular Batı Atıksu Pompa İstasyonu vasıtasıyla, Merkez pompa istasyonuna aktarılmış ve bu istasyondan da yaklaşık 2 km deşarj hattı vasıtasıyla bertaraf edilmiştir. Yerleşim merkezinin doğusunda da Karaduvar Pompa İstasyonu ve 50 m uzunluğunda deniz deşarjı inşa edilmiştir. Ancak kısa sürede nüfusun hızlı artışına paralel olarak kirlilik rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. Bunun üzerine MESKİ 2000 yılında sorunun kesin çözümü için DAR- GKW-Tekeli grubuna Avrupa Yatırım Bankası ndan finansman sağlamak amacıyla bir fizibilite çalışması hazırlatmıştır. Bu fizibilite çalışması kapsamında, merkez Pompa İstasyonunda toplanan atık suların kentin doğusunda belirlenen Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine pompajla aktarılması ve arıtılmış atık suyun denize deşarjı öngörülmüştür. Ancak bu fizibilite çalışmasında öngörülen yatırımların yapılmasından önce Temmuz 2004 tarihinde Meski.doc9/50

10 yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Yasası ile Mersin Büyükşehir belediyesinin hizmet alanı büyümüş, çok sayıda ilçe, belde ve köy hizmet alanına dâhil olmuştur. MESKİ bu durumu dikkate alarak, 2005 yılında mevcut Fizibilite Raporu nu yeni koşullara göre revize ettirmiştir. Fizibilite Raporu nun hedef yılı 2030 dur. Fizibilite Çalışması sonucunda sunulan raporda fiziki, teknik ve ekonomik koşullar gereği Mersin Büyükşehir sınırları içinde Doğu ve Batı bölgesinde iki ayrı atıksu arıtma tesisi yaptırılmasının daha doğru olacağı sonucu ortaya çıkmıştır yılında Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, ilgili pompa istasyonları, bağlantı hatları, deniz deşarjı yapımı ve 5 yıl süreyle işletilmesi işi ihale edilmiş ve bu sözleşme süreci içinde Batı Atıksu Arıtma Tesisi yapımı da planlanmıştır. Ancak, Batı Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili olarak düşünülen Mezitli İlçesindeki ilk alanla ilgili kamulaştırma sürecinde sorun çıkmıştır. Bunun üzerine yine Mezitli İlçesi Davultepe beldesinde kamuya ait bir alan için 1/1000 lik imar uygulama planı çizilerek bu alanı satın almak için Mersin Milli Emlak Müdürlüğü ne başvuru yapılmıştır. İşin başlatılabilmesi için gerekli olan finansman sorununu çözmek için ise MESKİ nin finans kuruluşları ile görüşmeleri devam etmektedir. MESKİ, Batı Atıksu Arıtma Tesisi ı ile ve Belediye Hizmetleri-II kapsamında yapılacak yatırımların paralel yürütülmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak tahmin edilen kanalizasyon projesinin tamamlanmasından sonra Batı Atıksu Arıtma Tesisi nin (BAAT) işletmeye geçmesinin biraz daha fazla zaman alacağıdır. Dolayısı ile BAAT tamamlanana (tahminen yıllarına) kadar, toplanan atık sular Karaduvar AAT ye verilebilecektir. Mersin in doğusundaki yerleşimlerde toplanan ve toplanacak atık suların Karaduvar AAT ye bağlanmaları ile ilgili son durum aşağıda özetlenmiştir: Kazanlı Yerleşimi: Bu yerleşimin şebekesi vardı ve atık suları daha önce Kazanlı Pompa İstasyonu aracılığıyla denize deşarj edilmekteydi, 2011 yılı başında Kazanlı Pompa İstasyonu 7 km lik ikiz terfi hattı ile Karaduvar AAT ye bağlanmıştır ve atık sular arıtılmaktadır. Karacailyas Yerleşimi: Bu yerleşimin şebekesi vardır ve atık suları Deliçay aracılığıyla denize deşarj edilmektedir. Karacailyas Pompa İstasyonu ihalesi yapılmış ve 2012 yılı ilk yarısında tamamlanacaktır. Pompa İstasyonu ile Karaduvar AAT arasındaki 3 km uzunluğundaki ikiz terfi hattı ise tamamlanmıştır. Dolayısıyla Karacailyas yerleşimi atık suları 2012 yılından itibaren Karaduvar AAT de arıtılmaya başlayacaktır. Huzurkent ve Adanalıoğlu Yerleşimleri: Huzurkent yerleşiminin tamamında, Adanalıoğlu nun yerleşiminin de önemli bir bölümünde şebeke vardır, ancak bu yerleşimlerden toplanan atık sular dereler aracılığıyla denize deşarj olmaktadır. Adanalıoğlu Pompa İstasyonu ile ilgili yer sorunu çözümlenmiş ve ihale çalışmaları devam etmektedir. Huzurkent atık sularını Adanalıoğlu Pompa İstasyonuna iletecek m. uzunluğundaki cazibeli hat ile Adanalıoğlu ve Kazanlı Pompa İstasyonları arasındaki 4 km. uzunluktaki ikiz Meski.doc10/50

11 terfi hattı tamamlanmıştır. Muhtemelen 2012 yılı sonunda bu yerleşimler de Karaduvar AA ye bağlanacaktır. Bağcılar, Bahçeli, Yenitaşkent, Homurlu: Bu yerleşimlerde henüz şebeke yoktur. Yerleşimlerden gelen atık sular TM2.2 Terfi İstasyonunda toplanacak ve daha sonra arıtılmak üzere terfi hattı ile Karacailyas Pompa İstasyonu ve dolayısıyla Karaduvar AAT ye iletilecektir. MESKİ TM 2.2 Terfi İstasyonu için yer bulmuş ve TM 2.2 ile Karacailyas P.İ. arasındaki 4,6 km. uzunluktaki ikiz terfi hattını tamamlamıştır. Şebeke ve pompa istasyonu tasarım çalışmakları devam etmektedir. 2.4 Mevcut (Karaduvar-Doğu) Atıksu Arıtma Tesisi Mersin in doğusunda yapılmış olan Doğu (Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisinin 2020 yılı tasarım kapasitesi m3/gün, 2030 yılı ise m3/gün dür. Tesisin max. tasarım debisi ise sırasıyla ve m3/saat tir. Bu tesis Mersin nüfusunun yaklaşık % 80 ine hizmet vermek üzere planlanmıştır. (Tablo 1.1) Boyutlar 2020 Tasarım Arıtma Tesis Kapasitesi 2030 Genişleme Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava m3/s debisi Tablo 1.1: Doğu Atıksu Arıtma Tesisi 2020 Tasarım ve 2030 Genişleme Parametreleri Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi 2010 yılı başından itibaren işletilmekte olup kış aylarında ortalama debi m/gün, yaz aylarında ise m3/gün olmaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde 2010 yılı kış aylarında kaydedilen max.debi m3/saat, yaz aylarında ise m3/saat olmuştur. Karaduvar atıksu Arıtma Tesisinde 2015 yılı için beklenen günlük atıksu miktarının m3 ve max. yağmurlu hava debisinin ise m3/saat olacağı tahmin edilmektedir (Tablo1. 2) Debi Değerleri Boyutlar 2010 Fiili 2015 Beklenen Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.2: Doğu Atıksu Arıtma Tesisi 2010 yılı Fiili ve 2015 yılı Tahmini Debi Değerleri Meski.doc11/50

12 2010 Yılında Batı Havzası(Tece-Davultepe-Mezitli) için hesaplanan günlük atıksu debisi m3 ve max.debi m3/saat, 2015 yılı için ise sırasıyla m3/gün ve m3/saat tir. (Tablo 1.3) Boyutlar Hedef Yılı Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.3: Batı Havzası 2010 ve 2015 yılları Tahmini Debi Değerleri Batı Havzası atık sularının Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine yönlendirilmesi durumunda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine gelen günlük toplam debilerin , , ve m3, max. debilerin ise , , ve m3/saat civarında olacağı, dolayısıyla bu miktarların tesisin m3 olan günlük ve m3/saat olan max. kapasitesinin altında kalacağı görülmektedir. (Tablo1.4 A,B,C,D) Hedef Yılı Boyutlar 2015 Mezitli 2015 Karaduvar 2015 Toplam Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.4A: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2015 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri Hedef Yılı Boyutlar 2016 Mezitli 2016 Karaduvar 2016 Toplam Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.4B: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2016 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri Hedef Yılı Boyutlar 2017 Mezitli 2017 Karaduvar 2017 Toplam Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.4C: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2017 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri Meski.doc12/50

13 Hedef Yılı Boyutlar 2018 Mezitli 2018 Karaduvar 2018 Toplam Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.4D: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2018 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri Dolayısıyla, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi Batı Havzasından gelen suları 2018 yılına kadar arıtma imkânına sahiptir. Batı havzasında toplanan atık suların Batı AAT de arıtılması MESKİ nin birinci önceliğidir. Batı Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılından önce tamamlanması düşünülmektedir. Bunun için yer tahsis işlemleri hemen, hemen tamamlanmış m3/gün kapasite için ÇED gerekli değildir belgesi alınmış ve proje 2011 yılı DPT yatırım programına dahil edilmiştir. Kredi görüşmeleri ise devam etmektedir. Batı AAT nin 2015 yılına yetişmeme ihtimali öne çıkarsa bu durumda Viranşehir P.İ. ile Yenişehir ana kolektörü arasında yapılacak geçici bir iletim hattı ile batı bölgesi atık suları, bir süre için Karaduvar AAT de arıtılabilir. Bir diğer acil ve geçici çözüm olarak, Batı bölgesi atık suları Viranşehir deki mevcut ızgara ve kum tutucudan geçirildikten sonra yine mevcut 1800 m. uzunlukta derin deniz deşarjı ile denize deşarj edilebilir. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği standartları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Tesiste, atıksu içindeki karbon, azot ve fosfor aktif çamur prosesi ile giderilmekte, ayrıca mezofilik çürütme işlemi ile çamur arıtılmaktadır. Çamurun arıtılması sırasında ortaya çıkan biyogaz ile üretilmekte olan elektrik enerjisi tesis gereksiniminin önemli bir kısmını karşılamaktadır Çıkış suyu kriterlerine uygun alarak arıtılan atıksu hassas bölge kabulü ile tasarlanan ve uygulanan derin deniz deşarjı yapısından sahilden 2 km uzaklıkta denize verilmektedir. Aşağıda (Tablo 1.5) görüldüğü gibi tesisteki çıkış suyu analiz sonuçları ulusal standart olan sayılı Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği ile Pollution Prevention and Abatement Handbook ta öngörülen sınır değerlerinin altındadır. Meski.doc13/50

14 Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Arıtım Parametreleri Birim Ulusal PPAH Tasarım Analiz Sonuçları BOD 5 Konsantrasyonu mg/l COD Konsantrasyonu mg/l AKM Konsantrasyonu mg/l Azot Konsantrasyonu mg/l Fosfor Konsantrasyonu mg/l ,6-0,7 Tablo 1.5: Atıksu Arıtım Parametreleri Standartlar ve Analiz Sonuçları Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksu kıyıdan 2 km. uzakta ve 10 m. derinlikte denize deşarj edilmektedir. Deşarj noktası, sahilindeki suyun yüzülebilir kalitede olması gereği dikkate alınarak, MESKİ tarafından Hollandalı Alkyon Hydraulic Consultancy&Research firmasına yaptırılmış olan Oşinografik Araştırma ve Modelleme çalışması sonrasında belirlenmiştir. Derin Deniz Deşarjı konusunda Çevre Bakanlığından izin alınmıştır(4 Mart 2009). Doğu Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan ham çamur fazla biyolojik çamur ile birlikte çürütme işleminden geçirilerek metan gazı ve stabilize çamur elde edilmektedir. Elde edilen metan gazı gaz motorlarında yakılarak elektrik ve ısı enerjisi üretilmektedir. Çamurun nihai bertarafı konusunda çalışmaların sürmesi nedeniyle tesisten % 35 kurulukta çıkan atıksu çamurun yaklaşık % 70 i kireçle şartlandırılarak hem hijyenik olarak arıtılmakta, hem de katı madde muhtevası % 50 ye çıkarılarak katı atık depolama sahasına gönderilmektedir. Çamurun geri kalan %30 u ise pilot tesiste kuruluğu % 50 ye çıkarıldıktan sonra katı atık depolama sahasına gönderilmektedir yılından sonra organik madde muhtevası sınırlaması nedeniyle katı atık depolama sahalarının bu amaçla kullanılamayacağı açıktır ve bu tarihten önce çamurun nihai bertarafı sorununun çözülmesi gerekmektedir. Atıksu çamuru için hedeflenen bertaraf yöntemleri arasında birinci sırayı çamurun hijyenik açıdan arıtılarak tarımda kullanılması almaktadır. Bu konuda bir taraftan çamur ve tarımsal toprak analizleri yaptırılmakta, diğer taraftan çamurun hijyenik olarak arıtılması için yöntemler (kompostlaştırma, pastörizasyon,..) araştırılmaktadır. Ancak, kabul etmek gerekir ki çamurun tarımda kullanılabilmesi için sadece hijyenik dezenfeksiyon yetmemektedir. Çamur ve toprakla ilgili istenen parametrele şartlarının aynı anda ve sürekli olarak sağlanma zorluğu bu çözüm yolu konusunda ciddi sıkıntı yaratmaktadır. Bir diğer ciddi ve kuvvetli alternatif bertaraf yöntemi olarak, çamurun Mersin de bulunan ÇİMSA çimento fabrikasında bileşik olarak yakılması ele alınmıştır. Bu konuda uzman olan İsviçreli PEG S.A. firmasına yaptırılmış olan Fizibilite Çalışmasında, atıksu çamurunun % 80 in üzerinde kurutulması durumunda bileşik yakma için elverişli olduğu (özellikle cıva Meski.doc14/50

15 konsantrasyonu açısından) belirlenmiş ve arıtma tesisi ile çimento fabrikasında hangi ön yatırımların yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde inşa edilen Güneşte Kurutma Pilot Tesisinde deneme çalışmaları yapılmış ve adı geçen tesiste çamurun % 80 in üzerinde kurutulabildiği kanıtlanmıştır. Atıksu çamurunun tarımda kullanılamaması ihtimali göz önüne alınarak, Güneşte Kurutma Tesisi kapasite artırma çalışmaları başlatılmıştır, diğer taraftan Çimsa Çimento Fabrikasının halen sürdürmekte olduğu hazırlık çalışmalarının bir an önce tamamlanması için görüşmeler devam etmektedir. Sonuç olarak, arıtma çamurunun nihai bertarafı ile ilgili çalışmaların (tarımda kullanılması veya bileşik olarak yakılması) 2012 yılı içinde sonuçlanması ve nihai kararın verilmesi beklenmektedir. 2.5 Mevcut pompa istasyonları Batı bölgesinin en batısında olan Tece yerleşiminin atık suları Tece Pompa İstasyonu ile Davultepe yerleşiminin ana kolektörüne aktarılacak ve Davultepe yerleşiminin atık suları ile birlikte Davultepe Pompa İstasyonu aracılığıyla Viranşehir deki mevcut Pompa İstasyonuna iletilecektir. Viranşehir Pompa İstasyonunda toplanan Mezitli yerleşiminin atık suları Tece, Davultepe den gelenlerle birlikte Yenişehir yerleşiminin ana kolektörüne iletilecektir. Bunu gerçekleştirmek için Tece ve Davultepe de yeni pompa istasyonlarının ve ilgili iletim hatlarının yapılması ve Viranşehir Pompa İstasyonunun kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Yenişehir yerleşimi ana kolektörüne verilen Batı Havzası atık suları Yenişehir atık suları ile birlikte Yenişehir Pompa İstasyonuna gelecek ve buradan Merkez Pompa İstasyonuna iletilecektir. Yenişehir Pompa İstasyonu 2x800 mm çapındaki iletim hattı ve 2 m/sn basma hızı ile 14 saatlik günlük pik zamanda m3 atıksu basma kapasitesine sahiptir ve yaklaşık nüfusa hizmet verebilir. Yenişehir Pompa İstasyonu ve iletim hattı ile ilgili olarak, 2020 yılında şebekeye bağlı nüfus Batı Havzasında , Yenişehir de ve toplamda tahmin edilmektedir. Merkez Pompa İstasyonu 2x1600 mm çapındaki iletim hattı ve 2 m/sn basma hızı ile 14 saatlik günlük pik zamanda m3 atıksu basma kapasitesine sahiptir ve yaklaşık nüfusa hizmet verebilir. Halbuki 2020 yılında Batı Havzası dahil Doğu Atıksu Arıtma Tesisinden hizmet alan nüfus en fazla olacaktır. Dolayısıyla gerek Yenişehir ve Merkez Pompa İstasyonu ve gerekse Yenişehir-Merkez Pompa ve Merkez Pompa-Doğu Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki iletim hatları kapasitesi 2020 yılına kadar bu anlamda yeterli olacaktır. Mevcut Pompa İstasyonları Karakteristik Değerleri, Terfi Hatları Karakteristik Değerleri, Viranşehir (Mezitli) Deniz Deşarjı Karakteristik Değerleri Tablo 1.5, Tablo 1.6 ve Tablo 1.7 de verilmiştir. Meski.doc15/50

16 Tablo 1.5 Mevcut Pompa İstasyonları Karakteristik Değerleri Karakteristiği Batı Atıksu Pompa İstasyonu Merkez Atıksu Pompa İstasyonu Karaduvar Atıksu Pompa İstasyonu TM Girişinde Kanal Akar Kotu Pompa Tipi Santrifüjlü Pompa Santrifüjlü Pompa Dalgıç Pompa Pompa Sayısı Pompa Kapasitesi (l/s) Basma Yüksekliği (m) 7,5 27,5 6,6 Motor Gücü (kw) Tablo 1.6 Mevcut Terfi Hatları Karakteristik Değerleri (Doğu Havzası) Karakteristiği Merkez Pompa İstasyonu Karaduvar Pompa İstasyonu Adanalıoğlu 1 Cazibeli Hattı Huzurkent Cazibeli Hattı Adanalıoğlu 2 Cazibeli Hattı Homurlu Cazibeli Hattı Terfi Hattı Çapı (mm) 2x x Terfi Hattı Uzunluğu (m) ,55 884, Cazibeli Hat Çapı (mm) Cazibeli Hat Uzunluğu (m) Tablo 1.7 Mevcut Viranşehir (Mezitli) Deniz Deşarjı Karakteristik Değerleri Viranşehir (Mezitli) Karakteristiği Deniz Deşarjı Terfi Hattı Çapı (mm) HDPE Terfi Hattı Uzunluğu (m) 1.805,00 Cazibeli Hat Çapı (mm) - Cazibeli Hat Uzunluğu (m) - Meski.doc16/50

17 2.6. PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında MESKİ nin yapacağı fiziksel yatırımlar 3 ana grupta toplanmaktadır. Bunlar; Batı Havzası için Planlanan Terfi Hatları ve Ana Kolektörlerin ı Batı Havzası için Planlanan Pompa İstasyonlarının ı Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı Batı Havzası için Planlanan Terfi Hatları ve Ana Kolektörlerin ı: Batı Havzası için planlanan terfi hatları ve ana kolektörlerin inşaatı kapsamında aşağıdaki hatlar yapılacaktır. (Şekil 1.2 ve Şekil 1.3) Tece ile Davultepe arasındaki Ø800mm çapında yaklaşık 750metre uzunluğundaki terfi hattı ile Ø1000mm çapında yaklaşık 1525metre uzunluğundaki cazibeli kolektör hattının inşaatı Davultepe ile Kandak Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki Ø800mm çapında yaklaşık 3980metre uzunluğundaki terfi hattının inşaatı Mezitli-Viranşehir Terfi Merkezi ile Kandak Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki Ø800mm çapında yaklaşık 5570metre uzunluğundaki terfi hattının inşaatı Kandak Atıksu Arıtma Tesisi ile Viranşehir Derin Deniz Deşarjı arasındaki Ø1000mm çapında yaklaşık 1270metre ve Ø1400mm çapında yaklaşık 3650metre uzunluğundaki cazibeli arıtılmış atıksu hattının inşaatı Batı Havzası için Planlanan Pompa İstasyonlarının ı: Batı Havzası için planlanan pompa istasyonlarının inşaatı kapsamında aşağıdaki pompa istasyonları ve mevcut Mezitli-Viranşehir pompa istasyonunun rehabilitasyonu yapılacaktır. (Tablo 1.8, Şekil 1.2 ve Şekil 1.3) Meski.doc17/50

18 Tablo 1.8 Batı Havzası İçin Planlanan Pompa İstasyonları Karakteristik Değerleri Batı AAT Havzası İçin Planlanan Atıksu Pompa İstasyonları Q (2030 yılı değeri) (l/s) Pompa Adetleri Basma Yüksekliği (m) Viranşehir Mevcut Pompa İstasyonu (3+1) Tece Pompa İstasyonu (3+1) ,5 Davultepe Pompa İstasyonu (3+1) Tece Pompa İstasyonu Davultepe Pompa İstasyonu Mezitli-Viranşehir pompa istasyonunun rehabilitasyonu Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı: Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı kapsamında aşağıdaki yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı yapılacaktır. (Şekil 1.2, Tablo 1.9) Tablo 1.9 Batı Havzası İçin Planlanan Atıksu Şebekeleri Metraj Özeti (Proje Hedef Yılı: 2044) Davultepe Tece Kuyuluk Mevcut Mahalleler İçin Toplam Atıksu Şebekesi Gelişme Alanları İçin Toplam Atıksu Şebekesi Toplam Atıksu Şebekesi(m) Mevcut Şebeke Toplam Gerekli Atıksu Şebekesi (m) Meski.doc18/50

19 Tece Kanalizasyon Şebekesi ı Davultepe Kanalizasyon Şebekesi ı Kuyuluk Kanalizasyon Şebekesi ı Borular döşenirken kullanılacak örnek kazı kesiti ve boyutları aşağıdadır. Meski.doc19/50

20 Şekil 1.2: BATI HAVZASI ATIKSULARININ KARADUVAR AAT NE İLETİM PLANI Meski.doc20/50

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması

1. Giriş. Projelendirme/İnşaat Aşaması Türkiye de Dünya Bankası nca Finanse Edilecek Enerji İletim Tesisi Projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulama Esasları (Revize Tarihi: 09.07.2010) 1. Giriş ECSEE (daha önce SEEREM) kapsamında

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352) 222 4696 KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED

Detaylı

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013 İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet Ekim 2013 ELC GROUP Consulting and Engineering Inc. Kavacık Mah. Şehit Mustafa Yazıcı Sok. No:20 Kavacık/ İstanbul TURKEY Tel: +90 216 465

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352)

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı