MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II"

Transkript

1 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ RAPORU AĞUSTOS 2011 Meski.doc1/50

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Sorumlu Taraflar 2. Projenin tanımı 2.1. Projenin Yeri 2.2. Yörenin Sosyo-Ekonomik Durumu 2.3. Mevcut Durum 2.4. Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi 2.5. Mevcut Pompa İstasyonları 2.6. Projenin Teknik Özellikleri 3. Yasal Çerçeve 3.1. Ulusal Mevzuat 3.2. Uluslar arası Kriterler 4. İyileştirme Planları 4.1. Aşaması 4.2. İşletme Aşaması 5. İzleme Planı 5.1. Aşaması 5.2. İşletme Aşaması 6. Kurumsal Düzenlemeler 6.1. Aşaması Eğitim Halkla İlişkiler 6.2. İşletme Aşaması 7. Projeden Etkilenecek Halkın Bilgilendirilmesi 8. Kaynaklar Meski.doc2/50

3 KISALTMALAR AB BELEDİYE MESKİ ÇYP DB HBT HİS IBRD İB YÜKLENİCİ PROJE STÖ Avrupa Birliği Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Çevresel Yönetim Planı Dünya Bankası Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı Halkla İlişkiler Sorumlusu Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası İller Bankası Projenin Çalışmalarını Yürütecek Müteahhit Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekesi ı Projesi Sivil Toplum Örgütleri Meski.doc3/50

4 YÖNETİCİ ÖZETİ İller Bankası (İB), Türkiye nin Avrupa Birliği ne giriş sürecinde çevre yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ndan Belediye Hizmetleri Projesi ne ek finansman sağlayarak kredi miktarını arttırmıştır. Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında da İB bu krediyi, belediyelerin su, atıksu ve katı atık yatırımları için kullanacaktır. İB, bu kredinin bir bölümünü, MESKİ nin, İçmesuyu Sistemi İyileştirme Projesi finansmanı için tahsis etmiş ve Alt-Kredi Anlaşması nı 13 Ekim 2010 tarihinde imzalamıştır. Ancak Batı Atıksu Arıtma Tesisi yeri ile ilgili sorunun çözülmesi ve bu bölgenin atık sularını toplayacak ana kolektörlerin, terfi merkezlerinin ve bir miktar kanalizasyon şebeke döşeme işlerinin Dünya Bankasından temin edilen AVRO ile yapılmasının acil bir yatırım olması nedeniyle sektör seçimini içme suyu yatırımlarından atık suya dönüştürülmesi için MESKİ 25 Kasım 2010 ve 14 Aralık 2010 tarihlerinde İller Bankasına yatırımın içme suyundan atık su sektörüne değiştirilmesi talebinde bulunmuştur. Dünya Bankası tarihli e-posta yazısı ile sektör değişikliğine uygun görüş vermiştir tarih ve sayılı İller Bankası yazısı ile de sektör değişikliğine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının da olumlu görüş verdiği bildirilmiştir. MESKİ, Mersin İçme suyu ve Atıksu Ek Fizibilite Raporu doğrultusunda Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon ana kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebekelerinin inşası amacıyla, Dünya Bankası standartlarını da sağlayan ve kredi koşulu olarak, inşaat ve işletme aşamasında olası çevresel etkilerinin de irdelendiği bir proje geliştirmek üzere İller Bankası ile bir protokol imzalamıştır. İller Bankası ile imzalanan protokolün bir gereği olarak öngörülen PROJE için MESKİ tarafından bu Çevre Yönetim Planı (ÇYP) hazırlanmıştır. ÇYP kapsamında, projenin inşaat ve işletme aşamalarında gerçekleştirilecek faaliyetlerden kaynaklanabilecek çevresel etkilerin ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi için bir dizi önlem sunulmaktadır. Bu etki azaltıcı önlemler, gerek ulusal mevzuat ve gerekse Dünya Bankası kriterleri dikkate alınarak belirlenmiştir. PROJE alanının yer aldığı yöredeki sosyo-ekonomik durum ve arazi kullanım biçimleri, çevresel etki değerlendirmesi ve etki azaltıcı önlemlerin seçiminde göz önünde bulundurulmuştur. Dünya Bankası kredisi kullanılan tüm projelerde olduğu gibi bu projenin de yöre halkına tanıtılması ve konu ile ilgili olabilecek sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması amacıyla, MESKİ tarafından Mersin merkezde 30 Haziran 2011 tarihinde bir halkın bilgilendirilmesi toplantısı düzenlenmiştir. ÇYP nin hazırlanması sırasında yapılan değerlendirmeler sonucunda; kanalizasyon sistemlerinin inşaat çalışmalarında klasik yöntemlerin ötesinde özel bir faaliyet Meski.doc4/50

5 yürütülmeyecek olması nedeniyle; projenin inşaat aşamasından kaynaklanacak çevresel etkilerin sınırlı düzeyde kalması ve olumsuz etkilerin oluşmaması öngörülmektedir. PROJE nin gerçekleştirilmesi sırasında sağlıklı bir çevre performansının yakalanması ve sürdürülebilmesi amacıyla, gerek inşaat müteahhidi ve gerekse de Danışman Firma çevresel izleme adına üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerdir. aşamasında yüklenici tarafından her ay bir çevresel izleme raporu hazırlanarak Danışman Firmaya sunulacaktır. MESKİ tarafından hazırlanan ÇYP de yer alan hususların sağlanması durumunda, önerilen PROJE nin çevresel performansının hem ulusal çevre mevzuatını ve hem de Dünya Bankası kriterlerini sağlayacağı öngörülmektedir. Bu ÇYP, Halkın Bilgilendirme Toplantısı, toplantı tutanakları ile birlikte nihai hale getirildikten sonra İller Bankası na yeniden sunulmuştur. PROJE nin hayata geçirilmesi ile atık suyun nihai bertaraf yeri mevcut Karaduvar Atıksu Arıtma tesisi(doğu) olup, inşaat çalışmaları devam ederken Kandak Atıksu Arıtma Tesisi(Batı) nin inşa edilip işletmeye alınma durumu oluşur ise bahsi geçen Batı Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili tüm ulusal çevresel uygunluk prosedürleri izlenecek, kapasite durumuna göre ÇED Yönetmeliği EK 1 de yer alıyorsa ÇED Olumlu Görüşü, atıksu arıtma tesisi onayı, deşarj noktası ile ilgili deşarj izni alınacak, ve bu Çevre Yönetim Planı gelişmelere göre revize edilecektir. Meski.doc5/50

6 1- SORUMLU TARAFLAR PROJE nin sorumlu taraflarına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur: DB: Finanse edeceği PROJE ye ilişkin tüm faaliyetleri gözden geçirecek ve bu faaliyetlerden uygun olanlar için itiraz yok beyanı verecek ya da güçlendirmenin gerektiği alanları önerecektir. İB: DB den alınan kredinin gereği olarak hazırlanması gereken ÇYP nin, DB gereksinimlerini sağlaması konusunda kalite güvence fonksiyonunu yerine getirecektir. İB, hazırlanan ÇYP nin format ve içerik açısından uygun olup olmadığını değerlendirecek ve DB yi bilgilendirecektir. Danışman Firma: MESKİ tarafından seçimi önümüzdeki aylarda yapılacak olup PROJE nin Uygulama Müşaviri görevini yerine getirecek, projelendirme çalışmalarını İB ve dolayısıyla DB gereklerine uygun şekilde yürütmekle sorumludur. Ayrıca Projenin inşaat aşamasında ÇYP de belirtilen çevresel tedbirlerin Yüklenici firma tarafından uygulanmasından sorumludur. MESKİ: Öngörülen PROJE nin faydalanıcısı konumunda olup, projenin inşaatına yönelik gerekli izinlerin alınması ile işletme aşamasında ÇYP de belirtilen çevresel tedbirlerin uygulanmasından sorumludur. Yüklenici( Müteahhidi): PROJE nin hayata geçirilmesi sırasında olası çevresel etkileri minimize etmek amacıyla ÇYP de sunulan gerekli önlemleri alacaktır. Bu konuda, MESKİ ye karşı sorumludur. Meski.doc6/50

7 2 PROJENİN TANIMI 2.1 Projenin Yeri Proje alanı, Akdeniz Bölgesi nde 36 o 48 kuzey enlemi ve 34 o 38 doğu boylamı koordinatlarında bulunan Mersin kent merkezidir.. PROJE nin konumu Şekil 1.1 de sunulmaktadır. Mersin ili PROJE SAHASI Şekil 1.1. Projenin Konumu Meski.doc7/50

8 2.2 Yörenin Sosyo-Ekonomik Durumu Karayolları 5. Bölge sınırlarında bulunan Mersin e karadan ulaşım, D-400 numaralı ana kara yoluyla sağlanmaktadır. Mersin il sınırları içinde demiryolu bulunmaktadır. Havayolu ulaşımı ise Adana Havalimanı ile sağlanmaktadır. Liman Mersin ekonomisinin dayanak noktasıdır ve Türkiye'nin dünya'ya açılan kapısı durumundadır. Doğu Anadolu, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'daki fabrika ve ticaret firmaları İthalat ve İhracatını Mersin üzerinden yaparlar. Türkiye'nin en büyük Serbest Bölgesi olan - Mersin Serbest Bölgesi- burada kurulmuştur ve 300 şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 150'ye yakın firma faaliyet göstermektedir. Bunların dışında bölgesel akaryakıt dağıtımında Mersin merkez konumundadır. Kazanlı- Karaduvar bölgesinde hemen, hemen bütün akaryakıt dağıtım şirketlerinin Konya dan Gaziantep e, Şanlıurfa dan Kayseri ye; geniş bir alana akaryakıt dağıtımı yaptığı bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Bu akaryakıt dağıtım şirketlerinden birçoğunun kendine ait şamandıraları da mevcuttur. Mersin ilinde, Akdeniz iklimi hüküm sürer. Kıyıdan içeri doğru gidildikçe kara iklimi husûsiyeti görülür. Kıyılarda yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yüksek yerlerde yazlar serin ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Senelik yağış miktarı mm arasında her ilçede değişiktir. Senenin ekseriya 6 günü sıfır derecenin altında ve 6 C ile +43 C arasında seyreder. Mersin İli nin yaklaşık % 52 si ormanlık alandır. Hakim bitki örtüsü maki ve kızıl çam dır. Bunun yanında ormanlık alanlarda yüksekliğe bağlı olarak sedir ve geniş yapraklı türlerden meşelere de rastlanmaktadır. İlimizin yüzölçümünün % 26 lık kısmında tarımsal üretim yapılmaktadır. Kıyılarda turunçgil, muz, sert çekirdekli meyveler ile açıkta ve örtü altında sebze alanları bulunmaktadır. Yükseklere doğru çıkıldıkça yayla meyveciliği ve sebzeciliği yaygınlaşmaktadır. Arazi Cinsi Arazi Miktarı(Ha.) İl Yüzölçümüne Oranı(%) Tarım arazisi ,61 Çayır-mera ,74 Orman ,00 Tarım dışı arazi ,65 Toplam Meski.doc8/50

9 Geçmişten günümüze taşıdığı tarihi-kültürel değerleri, 321 km sahili, ilan edilmiş 8 turizm merkezi ile bir turizm kenti, tarımsal üretimin her türüne uygun iklimi ve verimli ovalarıyla bir tarım kenti, ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı şirket, serbest bölgede faaliyet gösteren 400 şirket, mevcut organize sanayi bölgesindeki faal 105 firma ve yaklaşık çalışanı ile bir ticaret ve sanayi kentidir. Ayrıca Silifke Organize Sanayi Bölgesinin de alt yapısı tamamlanmış ve sanayi parseli tahsislerine başlanmıştır. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Mersin Üniversitesi kampusu içerisinde hizmet veren Teknoloji Geliştirme Bölgesinde AR-GE çalışması yapan firma sayısı 30 dur. Organize Sanayi Bölgesi 380 hektar alan üzerinde faaliyet göstermekte olup, Mersin merkeze 24 km, Tarsus İlçesine 12 km uzaklıktadır. Her yıl bölgeden yaklaşık 70 milyon ABD Doları ihracat, 12 milyon ABD Doları ithalat gerçekleşmektedir. DB Çevresel Değerlendirme Olası Etkiler Kontrol Listesi ne göre faaliyetlerin yürütüleceği proje sahası içinde faaliyetten doğrudan etkilenecek sulak alan, koruma alanı, kültür ve tabiat varlığı bulunmamaktadır. Batı Havzası Kanalizasyon Ana Kolektörleri, Terfi Hatları, Terfi Merkezleri ve Kanalizasyon Şebeke Hatları projeleri hazırlanırken, hatlar onaylı imar planında yer alan yollar üzerinde olacak şekilde çalışılmıştır. 2.3 Mevcut Durum MESKİ, yerel finans kaynakları ile 105 km uzunluğunda çapları 400mm 2400mm aralığında değişen ana atıksu toplayıcılarını 1993 yılı öncesinde inşa etmiştir. Daha sonra yapılan ilavelerle atıksu toplama sistemi, çapları ø200 ø2000 arasında değişen yaklaşık km uzunluğuna ulaşmıştır. Kanalizasyon şebekesi ağırlıklı olarak Merkez ilçe içerisindeki dört alt belediyeden üçü olan Yenişehir, Akdeniz ve Toroslar Belediyelerine hizmet vermektedir. Toplanan atık suların yarattığı çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla Çukurova Kentsel Gelişim projesi kapsamında pompa istasyonları ve deniz deşarjı hatları inşa edilmiştir. Bu yatırımın yapılması ile yerleşim merkezinin batısındaki havzalardan toplanan atık sular Batı Atıksu Pompa İstasyonu vasıtasıyla, Merkez pompa istasyonuna aktarılmış ve bu istasyondan da yaklaşık 2 km deşarj hattı vasıtasıyla bertaraf edilmiştir. Yerleşim merkezinin doğusunda da Karaduvar Pompa İstasyonu ve 50 m uzunluğunda deniz deşarjı inşa edilmiştir. Ancak kısa sürede nüfusun hızlı artışına paralel olarak kirlilik rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. Bunun üzerine MESKİ 2000 yılında sorunun kesin çözümü için DAR- GKW-Tekeli grubuna Avrupa Yatırım Bankası ndan finansman sağlamak amacıyla bir fizibilite çalışması hazırlatmıştır. Bu fizibilite çalışması kapsamında, merkez Pompa İstasyonunda toplanan atık suların kentin doğusunda belirlenen Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine pompajla aktarılması ve arıtılmış atık suyun denize deşarjı öngörülmüştür. Ancak bu fizibilite çalışmasında öngörülen yatırımların yapılmasından önce Temmuz 2004 tarihinde Meski.doc9/50

10 yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Yasası ile Mersin Büyükşehir belediyesinin hizmet alanı büyümüş, çok sayıda ilçe, belde ve köy hizmet alanına dâhil olmuştur. MESKİ bu durumu dikkate alarak, 2005 yılında mevcut Fizibilite Raporu nu yeni koşullara göre revize ettirmiştir. Fizibilite Raporu nun hedef yılı 2030 dur. Fizibilite Çalışması sonucunda sunulan raporda fiziki, teknik ve ekonomik koşullar gereği Mersin Büyükşehir sınırları içinde Doğu ve Batı bölgesinde iki ayrı atıksu arıtma tesisi yaptırılmasının daha doğru olacağı sonucu ortaya çıkmıştır yılında Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, ilgili pompa istasyonları, bağlantı hatları, deniz deşarjı yapımı ve 5 yıl süreyle işletilmesi işi ihale edilmiş ve bu sözleşme süreci içinde Batı Atıksu Arıtma Tesisi yapımı da planlanmıştır. Ancak, Batı Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili olarak düşünülen Mezitli İlçesindeki ilk alanla ilgili kamulaştırma sürecinde sorun çıkmıştır. Bunun üzerine yine Mezitli İlçesi Davultepe beldesinde kamuya ait bir alan için 1/1000 lik imar uygulama planı çizilerek bu alanı satın almak için Mersin Milli Emlak Müdürlüğü ne başvuru yapılmıştır. İşin başlatılabilmesi için gerekli olan finansman sorununu çözmek için ise MESKİ nin finans kuruluşları ile görüşmeleri devam etmektedir. MESKİ, Batı Atıksu Arıtma Tesisi ı ile ve Belediye Hizmetleri-II kapsamında yapılacak yatırımların paralel yürütülmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak tahmin edilen kanalizasyon projesinin tamamlanmasından sonra Batı Atıksu Arıtma Tesisi nin (BAAT) işletmeye geçmesinin biraz daha fazla zaman alacağıdır. Dolayısı ile BAAT tamamlanana (tahminen yıllarına) kadar, toplanan atık sular Karaduvar AAT ye verilebilecektir. Mersin in doğusundaki yerleşimlerde toplanan ve toplanacak atık suların Karaduvar AAT ye bağlanmaları ile ilgili son durum aşağıda özetlenmiştir: Kazanlı Yerleşimi: Bu yerleşimin şebekesi vardı ve atık suları daha önce Kazanlı Pompa İstasyonu aracılığıyla denize deşarj edilmekteydi, 2011 yılı başında Kazanlı Pompa İstasyonu 7 km lik ikiz terfi hattı ile Karaduvar AAT ye bağlanmıştır ve atık sular arıtılmaktadır. Karacailyas Yerleşimi: Bu yerleşimin şebekesi vardır ve atık suları Deliçay aracılığıyla denize deşarj edilmektedir. Karacailyas Pompa İstasyonu ihalesi yapılmış ve 2012 yılı ilk yarısında tamamlanacaktır. Pompa İstasyonu ile Karaduvar AAT arasındaki 3 km uzunluğundaki ikiz terfi hattı ise tamamlanmıştır. Dolayısıyla Karacailyas yerleşimi atık suları 2012 yılından itibaren Karaduvar AAT de arıtılmaya başlayacaktır. Huzurkent ve Adanalıoğlu Yerleşimleri: Huzurkent yerleşiminin tamamında, Adanalıoğlu nun yerleşiminin de önemli bir bölümünde şebeke vardır, ancak bu yerleşimlerden toplanan atık sular dereler aracılığıyla denize deşarj olmaktadır. Adanalıoğlu Pompa İstasyonu ile ilgili yer sorunu çözümlenmiş ve ihale çalışmaları devam etmektedir. Huzurkent atık sularını Adanalıoğlu Pompa İstasyonuna iletecek m. uzunluğundaki cazibeli hat ile Adanalıoğlu ve Kazanlı Pompa İstasyonları arasındaki 4 km. uzunluktaki ikiz Meski.doc10/50

11 terfi hattı tamamlanmıştır. Muhtemelen 2012 yılı sonunda bu yerleşimler de Karaduvar AA ye bağlanacaktır. Bağcılar, Bahçeli, Yenitaşkent, Homurlu: Bu yerleşimlerde henüz şebeke yoktur. Yerleşimlerden gelen atık sular TM2.2 Terfi İstasyonunda toplanacak ve daha sonra arıtılmak üzere terfi hattı ile Karacailyas Pompa İstasyonu ve dolayısıyla Karaduvar AAT ye iletilecektir. MESKİ TM 2.2 Terfi İstasyonu için yer bulmuş ve TM 2.2 ile Karacailyas P.İ. arasındaki 4,6 km. uzunluktaki ikiz terfi hattını tamamlamıştır. Şebeke ve pompa istasyonu tasarım çalışmakları devam etmektedir. 2.4 Mevcut (Karaduvar-Doğu) Atıksu Arıtma Tesisi Mersin in doğusunda yapılmış olan Doğu (Karaduvar) Atıksu Arıtma Tesisinin 2020 yılı tasarım kapasitesi m3/gün, 2030 yılı ise m3/gün dür. Tesisin max. tasarım debisi ise sırasıyla ve m3/saat tir. Bu tesis Mersin nüfusunun yaklaşık % 80 ine hizmet vermek üzere planlanmıştır. (Tablo 1.1) Boyutlar 2020 Tasarım Arıtma Tesis Kapasitesi 2030 Genişleme Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava m3/s debisi Tablo 1.1: Doğu Atıksu Arıtma Tesisi 2020 Tasarım ve 2030 Genişleme Parametreleri Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi 2010 yılı başından itibaren işletilmekte olup kış aylarında ortalama debi m/gün, yaz aylarında ise m3/gün olmaktadır. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde 2010 yılı kış aylarında kaydedilen max.debi m3/saat, yaz aylarında ise m3/saat olmuştur. Karaduvar atıksu Arıtma Tesisinde 2015 yılı için beklenen günlük atıksu miktarının m3 ve max. yağmurlu hava debisinin ise m3/saat olacağı tahmin edilmektedir (Tablo1. 2) Debi Değerleri Boyutlar 2010 Fiili 2015 Beklenen Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.2: Doğu Atıksu Arıtma Tesisi 2010 yılı Fiili ve 2015 yılı Tahmini Debi Değerleri Meski.doc11/50

12 2010 Yılında Batı Havzası(Tece-Davultepe-Mezitli) için hesaplanan günlük atıksu debisi m3 ve max.debi m3/saat, 2015 yılı için ise sırasıyla m3/gün ve m3/saat tir. (Tablo 1.3) Boyutlar Hedef Yılı Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.3: Batı Havzası 2010 ve 2015 yılları Tahmini Debi Değerleri Batı Havzası atık sularının Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine yönlendirilmesi durumunda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine gelen günlük toplam debilerin , , ve m3, max. debilerin ise , , ve m3/saat civarında olacağı, dolayısıyla bu miktarların tesisin m3 olan günlük ve m3/saat olan max. kapasitesinin altında kalacağı görülmektedir. (Tablo1.4 A,B,C,D) Hedef Yılı Boyutlar 2015 Mezitli 2015 Karaduvar 2015 Toplam Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.4A: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2015 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri Hedef Yılı Boyutlar 2016 Mezitli 2016 Karaduvar 2016 Toplam Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.4B: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2016 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri Hedef Yılı Boyutlar 2017 Mezitli 2017 Karaduvar 2017 Toplam Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.4C: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2017 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri Meski.doc12/50

13 Hedef Yılı Boyutlar 2018 Mezitli 2018 Karaduvar 2018 Toplam Eşdeğer Nüfus EN Kuru hava günlük debi m3/g Maks. Yağmurlu hava debisi m3/s Tablo 1.4D: Batı Havzası ve Karaduvar Havzalarının 2018 yılı tahmini Atıksu Debisi Değerleri Dolayısıyla, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi Batı Havzasından gelen suları 2018 yılına kadar arıtma imkânına sahiptir. Batı havzasında toplanan atık suların Batı AAT de arıtılması MESKİ nin birinci önceliğidir. Batı Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılından önce tamamlanması düşünülmektedir. Bunun için yer tahsis işlemleri hemen, hemen tamamlanmış m3/gün kapasite için ÇED gerekli değildir belgesi alınmış ve proje 2011 yılı DPT yatırım programına dahil edilmiştir. Kredi görüşmeleri ise devam etmektedir. Batı AAT nin 2015 yılına yetişmeme ihtimali öne çıkarsa bu durumda Viranşehir P.İ. ile Yenişehir ana kolektörü arasında yapılacak geçici bir iletim hattı ile batı bölgesi atık suları, bir süre için Karaduvar AAT de arıtılabilir. Bir diğer acil ve geçici çözüm olarak, Batı bölgesi atık suları Viranşehir deki mevcut ızgara ve kum tutucudan geçirildikten sonra yine mevcut 1800 m. uzunlukta derin deniz deşarjı ile denize deşarj edilebilir. Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Avrupa Birliği standartları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Tesiste, atıksu içindeki karbon, azot ve fosfor aktif çamur prosesi ile giderilmekte, ayrıca mezofilik çürütme işlemi ile çamur arıtılmaktadır. Çamurun arıtılması sırasında ortaya çıkan biyogaz ile üretilmekte olan elektrik enerjisi tesis gereksiniminin önemli bir kısmını karşılamaktadır Çıkış suyu kriterlerine uygun alarak arıtılan atıksu hassas bölge kabulü ile tasarlanan ve uygulanan derin deniz deşarjı yapısından sahilden 2 km uzaklıkta denize verilmektedir. Aşağıda (Tablo 1.5) görüldüğü gibi tesisteki çıkış suyu analiz sonuçları ulusal standart olan sayılı Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği ile Pollution Prevention and Abatement Handbook ta öngörülen sınır değerlerinin altındadır. Meski.doc13/50

14 Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Arıtım Parametreleri Birim Ulusal PPAH Tasarım Analiz Sonuçları BOD 5 Konsantrasyonu mg/l COD Konsantrasyonu mg/l AKM Konsantrasyonu mg/l Azot Konsantrasyonu mg/l Fosfor Konsantrasyonu mg/l ,6-0,7 Tablo 1.5: Atıksu Arıtım Parametreleri Standartlar ve Analiz Sonuçları Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılan atıksu kıyıdan 2 km. uzakta ve 10 m. derinlikte denize deşarj edilmektedir. Deşarj noktası, sahilindeki suyun yüzülebilir kalitede olması gereği dikkate alınarak, MESKİ tarafından Hollandalı Alkyon Hydraulic Consultancy&Research firmasına yaptırılmış olan Oşinografik Araştırma ve Modelleme çalışması sonrasında belirlenmiştir. Derin Deniz Deşarjı konusunda Çevre Bakanlığından izin alınmıştır(4 Mart 2009). Doğu Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan ham çamur fazla biyolojik çamur ile birlikte çürütme işleminden geçirilerek metan gazı ve stabilize çamur elde edilmektedir. Elde edilen metan gazı gaz motorlarında yakılarak elektrik ve ısı enerjisi üretilmektedir. Çamurun nihai bertarafı konusunda çalışmaların sürmesi nedeniyle tesisten % 35 kurulukta çıkan atıksu çamurun yaklaşık % 70 i kireçle şartlandırılarak hem hijyenik olarak arıtılmakta, hem de katı madde muhtevası % 50 ye çıkarılarak katı atık depolama sahasına gönderilmektedir. Çamurun geri kalan %30 u ise pilot tesiste kuruluğu % 50 ye çıkarıldıktan sonra katı atık depolama sahasına gönderilmektedir yılından sonra organik madde muhtevası sınırlaması nedeniyle katı atık depolama sahalarının bu amaçla kullanılamayacağı açıktır ve bu tarihten önce çamurun nihai bertarafı sorununun çözülmesi gerekmektedir. Atıksu çamuru için hedeflenen bertaraf yöntemleri arasında birinci sırayı çamurun hijyenik açıdan arıtılarak tarımda kullanılması almaktadır. Bu konuda bir taraftan çamur ve tarımsal toprak analizleri yaptırılmakta, diğer taraftan çamurun hijyenik olarak arıtılması için yöntemler (kompostlaştırma, pastörizasyon,..) araştırılmaktadır. Ancak, kabul etmek gerekir ki çamurun tarımda kullanılabilmesi için sadece hijyenik dezenfeksiyon yetmemektedir. Çamur ve toprakla ilgili istenen parametrele şartlarının aynı anda ve sürekli olarak sağlanma zorluğu bu çözüm yolu konusunda ciddi sıkıntı yaratmaktadır. Bir diğer ciddi ve kuvvetli alternatif bertaraf yöntemi olarak, çamurun Mersin de bulunan ÇİMSA çimento fabrikasında bileşik olarak yakılması ele alınmıştır. Bu konuda uzman olan İsviçreli PEG S.A. firmasına yaptırılmış olan Fizibilite Çalışmasında, atıksu çamurunun % 80 in üzerinde kurutulması durumunda bileşik yakma için elverişli olduğu (özellikle cıva Meski.doc14/50

15 konsantrasyonu açısından) belirlenmiş ve arıtma tesisi ile çimento fabrikasında hangi ön yatırımların yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde inşa edilen Güneşte Kurutma Pilot Tesisinde deneme çalışmaları yapılmış ve adı geçen tesiste çamurun % 80 in üzerinde kurutulabildiği kanıtlanmıştır. Atıksu çamurunun tarımda kullanılamaması ihtimali göz önüne alınarak, Güneşte Kurutma Tesisi kapasite artırma çalışmaları başlatılmıştır, diğer taraftan Çimsa Çimento Fabrikasının halen sürdürmekte olduğu hazırlık çalışmalarının bir an önce tamamlanması için görüşmeler devam etmektedir. Sonuç olarak, arıtma çamurunun nihai bertarafı ile ilgili çalışmaların (tarımda kullanılması veya bileşik olarak yakılması) 2012 yılı içinde sonuçlanması ve nihai kararın verilmesi beklenmektedir. 2.5 Mevcut pompa istasyonları Batı bölgesinin en batısında olan Tece yerleşiminin atık suları Tece Pompa İstasyonu ile Davultepe yerleşiminin ana kolektörüne aktarılacak ve Davultepe yerleşiminin atık suları ile birlikte Davultepe Pompa İstasyonu aracılığıyla Viranşehir deki mevcut Pompa İstasyonuna iletilecektir. Viranşehir Pompa İstasyonunda toplanan Mezitli yerleşiminin atık suları Tece, Davultepe den gelenlerle birlikte Yenişehir yerleşiminin ana kolektörüne iletilecektir. Bunu gerçekleştirmek için Tece ve Davultepe de yeni pompa istasyonlarının ve ilgili iletim hatlarının yapılması ve Viranşehir Pompa İstasyonunun kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Yenişehir yerleşimi ana kolektörüne verilen Batı Havzası atık suları Yenişehir atık suları ile birlikte Yenişehir Pompa İstasyonuna gelecek ve buradan Merkez Pompa İstasyonuna iletilecektir. Yenişehir Pompa İstasyonu 2x800 mm çapındaki iletim hattı ve 2 m/sn basma hızı ile 14 saatlik günlük pik zamanda m3 atıksu basma kapasitesine sahiptir ve yaklaşık nüfusa hizmet verebilir. Yenişehir Pompa İstasyonu ve iletim hattı ile ilgili olarak, 2020 yılında şebekeye bağlı nüfus Batı Havzasında , Yenişehir de ve toplamda tahmin edilmektedir. Merkez Pompa İstasyonu 2x1600 mm çapındaki iletim hattı ve 2 m/sn basma hızı ile 14 saatlik günlük pik zamanda m3 atıksu basma kapasitesine sahiptir ve yaklaşık nüfusa hizmet verebilir. Halbuki 2020 yılında Batı Havzası dahil Doğu Atıksu Arıtma Tesisinden hizmet alan nüfus en fazla olacaktır. Dolayısıyla gerek Yenişehir ve Merkez Pompa İstasyonu ve gerekse Yenişehir-Merkez Pompa ve Merkez Pompa-Doğu Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki iletim hatları kapasitesi 2020 yılına kadar bu anlamda yeterli olacaktır. Mevcut Pompa İstasyonları Karakteristik Değerleri, Terfi Hatları Karakteristik Değerleri, Viranşehir (Mezitli) Deniz Deşarjı Karakteristik Değerleri Tablo 1.5, Tablo 1.6 ve Tablo 1.7 de verilmiştir. Meski.doc15/50

16 Tablo 1.5 Mevcut Pompa İstasyonları Karakteristik Değerleri Karakteristiği Batı Atıksu Pompa İstasyonu Merkez Atıksu Pompa İstasyonu Karaduvar Atıksu Pompa İstasyonu TM Girişinde Kanal Akar Kotu Pompa Tipi Santrifüjlü Pompa Santrifüjlü Pompa Dalgıç Pompa Pompa Sayısı Pompa Kapasitesi (l/s) Basma Yüksekliği (m) 7,5 27,5 6,6 Motor Gücü (kw) Tablo 1.6 Mevcut Terfi Hatları Karakteristik Değerleri (Doğu Havzası) Karakteristiği Merkez Pompa İstasyonu Karaduvar Pompa İstasyonu Adanalıoğlu 1 Cazibeli Hattı Huzurkent Cazibeli Hattı Adanalıoğlu 2 Cazibeli Hattı Homurlu Cazibeli Hattı Terfi Hattı Çapı (mm) 2x x Terfi Hattı Uzunluğu (m) ,55 884, Cazibeli Hat Çapı (mm) Cazibeli Hat Uzunluğu (m) Tablo 1.7 Mevcut Viranşehir (Mezitli) Deniz Deşarjı Karakteristik Değerleri Viranşehir (Mezitli) Karakteristiği Deniz Deşarjı Terfi Hattı Çapı (mm) HDPE Terfi Hattı Uzunluğu (m) 1.805,00 Cazibeli Hat Çapı (mm) - Cazibeli Hat Uzunluğu (m) - Meski.doc16/50

17 2.6. PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Belediye Hizmetleri Projesi-II kapsamında MESKİ nin yapacağı fiziksel yatırımlar 3 ana grupta toplanmaktadır. Bunlar; Batı Havzası için Planlanan Terfi Hatları ve Ana Kolektörlerin ı Batı Havzası için Planlanan Pompa İstasyonlarının ı Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı Batı Havzası için Planlanan Terfi Hatları ve Ana Kolektörlerin ı: Batı Havzası için planlanan terfi hatları ve ana kolektörlerin inşaatı kapsamında aşağıdaki hatlar yapılacaktır. (Şekil 1.2 ve Şekil 1.3) Tece ile Davultepe arasındaki Ø800mm çapında yaklaşık 750metre uzunluğundaki terfi hattı ile Ø1000mm çapında yaklaşık 1525metre uzunluğundaki cazibeli kolektör hattının inşaatı Davultepe ile Kandak Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki Ø800mm çapında yaklaşık 3980metre uzunluğundaki terfi hattının inşaatı Mezitli-Viranşehir Terfi Merkezi ile Kandak Atıksu Arıtma Tesisi arasındaki Ø800mm çapında yaklaşık 5570metre uzunluğundaki terfi hattının inşaatı Kandak Atıksu Arıtma Tesisi ile Viranşehir Derin Deniz Deşarjı arasındaki Ø1000mm çapında yaklaşık 1270metre ve Ø1400mm çapında yaklaşık 3650metre uzunluğundaki cazibeli arıtılmış atıksu hattının inşaatı Batı Havzası için Planlanan Pompa İstasyonlarının ı: Batı Havzası için planlanan pompa istasyonlarının inşaatı kapsamında aşağıdaki pompa istasyonları ve mevcut Mezitli-Viranşehir pompa istasyonunun rehabilitasyonu yapılacaktır. (Tablo 1.8, Şekil 1.2 ve Şekil 1.3) Meski.doc17/50

18 Tablo 1.8 Batı Havzası İçin Planlanan Pompa İstasyonları Karakteristik Değerleri Batı AAT Havzası İçin Planlanan Atıksu Pompa İstasyonları Q (2030 yılı değeri) (l/s) Pompa Adetleri Basma Yüksekliği (m) Viranşehir Mevcut Pompa İstasyonu (3+1) Tece Pompa İstasyonu (3+1) ,5 Davultepe Pompa İstasyonu (3+1) Tece Pompa İstasyonu Davultepe Pompa İstasyonu Mezitli-Viranşehir pompa istasyonunun rehabilitasyonu Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı: Batı Havzasında bulunan yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı kapsamında aşağıdaki yerleşimlerin kanalizasyon şebekelerinin inşaatı yapılacaktır. (Şekil 1.2, Tablo 1.9) Tablo 1.9 Batı Havzası İçin Planlanan Atıksu Şebekeleri Metraj Özeti (Proje Hedef Yılı: 2044) Davultepe Tece Kuyuluk Mevcut Mahalleler İçin Toplam Atıksu Şebekesi Gelişme Alanları İçin Toplam Atıksu Şebekesi Toplam Atıksu Şebekesi(m) Mevcut Şebeke Toplam Gerekli Atıksu Şebekesi (m) Meski.doc18/50

19 Tece Kanalizasyon Şebekesi ı Davultepe Kanalizasyon Şebekesi ı Kuyuluk Kanalizasyon Şebekesi ı Borular döşenirken kullanılacak örnek kazı kesiti ve boyutları aşağıdadır. Meski.doc19/50

20 Şekil 1.2: BATI HAVZASI ATIKSULARININ KARADUVAR AAT NE İLETİM PLANI Meski.doc20/50

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ ALTYAPI PROJESİ

DENİZLİ BELEDİYESİ ALTYAPI PROJESİ DENİZLİ BELEDİYESİ ALTYAPI PROJESİ 2007 1 Yrd. Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR Denizli Belediye Başkan Yardımcısı 2 Denizli Belediyesi, Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında Dünya Bankasından 22.08.2006 2006 tarihinde

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21)

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR

I. PROJENİN HAZIRLANMASI VE SORUMLULUKLAR Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02-8934 27.07.2006 Konu : Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi DAĞITIM GENELGE (2006/21) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genelge No: 2006/21 Tarih : 27.07.2006 ÖZETİ: Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi GENELGE NO. ------------ (2006/21) (Bu Genelge'nin, 2011

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI Mehmet AYGÜN İSKİ İSTANBUL PİK SU TÜKETİMİ 2 816 760 m³ / gün ORTALAMA SU TÜKETİMİ

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI K - Q TSE - ISO - EN 9000 11.12.2014 BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ K - Q TSE - ISO - EN 9000 2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SORUMLULUK ALANIMIZ 26

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MUGLA BELEDİYESİ Seyh Mahallesi Belediye Sokak MUGLA Phone : +90 (252) 214 1846 Fax : +90 (252) 212 0718 MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd.

Detaylı

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 yılı içerisinde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı nca 6 adet atıksu arıtma tesisi işletilmiştir. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İzmir Büyük Kanal Projesi nin son noktası

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ATIKSU SCADA SİSTEMİ KOCAELİ Murat SÖNMEZ SCADA ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (YOZGAT İLİ ) YOZGAT ANKARA MAYIS 2009 1 154 kv Sorgun-

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLANMASI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLANMASI ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLANMASI Barış BAŞEREN İnşaat Müh. Temel tasarım faktörleri; Başlangıç ve tasarım yılları Tesisin hizmet alanı Tesis yeri seçimi Tasarım nüfusu İlgili mevzuat ve deşarj standartları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ

Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ Yetki 4848 Sayılı T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 4848 Sayılı

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 1. SULTANKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ 2. MARMARAEREĞLİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 3. YENİÇİFTLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ 4. YENİCE ATIKSU ARITMA TESİSİ

Detaylı

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi,

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi, Çevresel & Sosyal Eylam Planı Projesi, Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos 2012 Proje veya Sayı No: UK14-17009 Sözleşme/Teklif No: UK14-17009/ AIKB Proje ID

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı