İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ"

Transkript

1 1. Program Tanımları İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: İktisat Bölümü, Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Amaç: Programın temel amacı; gerçek hayattaki iktisadi olayları ve sorunları geniş bir perspektif ile değerlendirebilecek, topluma katkıda bulunabilecek üretken bireyler yetiştirmektir. Hedef: Programın temel hedefi iktisat alanındaki gelişmeleri, bu gelişmelerin kültürel ve sosyal sonuçlarını analiz edebilen, iktisadi problemlere güncel analitik araçları uygulayarak çözümler üretebilen, profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerilerini etkin kullanabilen mezunlar yetiştirmektir. Kazanılan Derece: Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur. Derecenin Düzeyi: Lisans Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü "Yeditepe Üniversitesi Hakkında" bölümünde yer alan "Öğrenci Kabulü" başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yeditepe Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Yeterlik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Program Profili: İktisat lisans programında sağlam bir temel iktisat bilgisi, diğer sosyal bilimler alanlarından destekleyici ve tamamlayıcı öğretim ve zengin bir seçmeli ders yelpazesi ile öğrencilerin gelişimi sağlanmakta ve öğrencilere ilgileri doğrultusunda iki ayrı alanda eğitim olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler, isteklerine bağlı olarak küresel iktisat veya işletme iktisadi alanlarında uzmanlaşabilirler. Öğrendikleri bilgiyi uygulama ile pekiştirmeleri amacı ile öğrenciler en az 240 saat staj yapma imkanına da sahiptirler. Mezunların İstihdam Profilleri: Mezunlar kamu alanında, özel işletmelerde ve finansal kurumlarda geniş istihdam imkânlarına sahiptir. Buna ek olarak Bağımsız Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak çalışma imkânları da vardır. Üst Derece Programlarına Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar iktisat bilimi alanında veya bu alandan mezun kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilir. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri Ders Öğretim Planı nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Çalışma Şekli: Tam zamanlı

2 Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü): İİBF, İktisat Bölümü, İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşimi, İİBF ve Hukuk Binası 5. Kat, Ataşehir, İstanbul. Bölüm Başkanı Prof. Dr. R. Ferda Halıcıoğlu Tel : Faks : AKTS Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Çağrı Levent Uslu Tel : Faks : Bölüm Olanakları: İktisat Bölümünde iki profesör, beş doçent ve beş yardımcı doçent görev yapmaktadır. Bölüm öğrencilerimizin üniversite bünyesindeki programlar ile çift ana dal ve yan dal yapma imkanları ile Erasmus+ çerçevesinde eğitim hayatlarının bir dönemini anlaşmalı olduğumuz Avrupa üniversitelerinde tamamlama imkanı vardır. Çift Anadal Anlaşmamız Olan Bölümler a. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler b. İşletme c. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri d. İnşaat Mühendisliği e. Moda ve Tekstil Tasarımı f. Psikoloji g. Sosyoloji h. Kamu Yönetimi Erasmus Anlaşmalarımız a. Inholland University of Applied Sciences / Hogeschool Inholland Hogeschool Utrecht / Hu University of Applied Sciences Utrecht b. Mykolas Romeris University c. Universite De Lorraine d. Universidade Technica De Lisboa e. University of Antwerp f. Business Academy Aarhus g. University of Graz/ Karl Franzens Universitat Graz h. Universitat Kassel i. Johannes Gutenberg - Universitat Mainz j. Ludwigshafen University of Applied Sciences k. Universita Degli Studi Del Sanino l. Universidad Autonoma De Madrid m. Baltic Psychology And Management Higher School 2. Program Çıktıları (TYYÇ ile uyumlu maddeler halinde yazılmış olarak) 1.Bilgi Kuramsal,Olgusal a. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri analiz edebilir ve Türkiye ekonomisinin dünyadaki değişikliklerden ne şekilde etkilendiğini inceleyebilir. b. İktisadi düşüncenin gelişimini ve birikimini inceler ve eleştirel gözle değerlendirir. c. Uluslararası politik ekonomideki güncel konuları analiz eder. d. İktisadî sorunları analitik bir biçimde değerlendirip, farklı yaklaşımların mantık örgülerini, varsayım ve sonuçlarını çözümler. 2.Beceriler Bilişsel,Uygulamalı a. Güncel iktisadi sorunların çözümünde kullanılabilecek farklı iktisat kuramlarını test etmeye yönelik kalitatif ve kantitatif bilgi ve yöntemlere hakim olur. b. İstatistiksel ve Ekonometrik analizler için gerekli olan uygun paket programları kullanabilir.

3 c. İktisat alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma ve çalışma yapabilir, araştırdığı konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayabilir. d. İktisat alanında geçerliliği ve yaygın kullanımı olan bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilir. 3.Yetkinlikler 3.1.Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği a. Alanı ile ilgili proje veya uygulamalı çalışmalarda yürütücü veya takım üyesi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilir. b. Kurum veya örgüt için hedef ve amaç belirleyebilir, bunlara yönelik performans iyileştirici proje tasarımı ve planlaması yapabilir. 3.2.Öğrenme Yetkinliği a. İktisat alanında edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir. b. Kişisel ve profesyonel gelişimi için bilgi güncellemenin ve yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir. c. Uluslararası ve ülke içi dinamiklerin değişkenliğini göz önünde bulundurarak, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir. 3.3.İletişim ve Sosyal Yetkinlik a. Kendi alanındaki küresel dinamikleri anlayabilecek ve yorumlayabilecek; uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olduğunu gösterebilir. b. Ulusal ve uluslararası akademik ve profesyonel ortamlarda bilgisini, çalışmalarının sonuçlarını, fikir ve yorumlarını, alanındaki veya başka disiplin ve birimlerdeki kişilere, gerekli verileri kullanarak açık ve net bir şekilde Türkçe veya İngilizce olarak ifade edebilir, sunabilir, paylaşabilir. c. Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürlerden bireylerin oluşturduğu sosyal veya profesyonel ortamlarda gerekli empatiyi göstererek iletişim kurabilir. d. Sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir, bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını gösterebilir. 3.4.Alana Özgü Yetkinlik a. Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik kavramları anlar, bu kavramların uygulamalarını değerlendirebilir, bu ilkelere uygun davranmanın topluma değer katmak için ne derece önemi olduğunu anladığını gösterebilir. b. Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir. c. Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik prensiplerinin önemini anladığını gösterebilir.

4 Eğitim Öğretim Yöntemleri Eğitim Öğretim Yöntemleri, öğrencilerin bireysel çalışabilmeleri, yaşam boyu öğrenmeye gayret etmeleri, gözlem yapabilme, başkasına öğretebilme, edindikleri bu bilgileri sunabilme, eleştirel düşünebilme, takım çalışmalarinda aktif görev alabilme, teknolojiden etkin yararlanabilme gibi becerilerini arttırmayı hedefleyecek şekilde seçilmektedir. Eğitim Öğretim Yöntemleri Ders Tartışmalı Ders Özel Destek / Yapısal Örnekler Problem Çözme Beyin Fırtınası Küçük Grup Tartışması Gösterim Seminer Grup Çalışması Laboratuar Ödev Sözlü Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Dinleme ve anlama Dinleme ve anlama, gözlem ve durumları tartışma, eleştirel düşünme, soru geliştirme ve geliştirilen bu soruları cevaplayabilme Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlama, gözlem ve durumları tartışma, eleştirel düşünme, soru geliştirme ve geliştirilen bu soruları cevaplayabilme, takım çalışması Dinleme ve anlama, gözlem ve durumları tartışma, eleştirel düşünme, soru geliştirme ve geliştirilen bu soruları cevaplayabilme, takım çalışması Dinleme ve anlama, gözlem ve durumları tartışma Araştırma ve yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, bilişim, dinleme ve anlama, yönetsel beceriler Araştırma ve yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Gözlem ve durumları tartışma, bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Araştırma ve yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, bilişim Araştırma ve yaşam boyu öğrenme, durumları anlama, soru geliştirme, yorumlama, sunum yapabilme Gözlem ve durumları tartışma, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, araştırma ve yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Kullanılan Araçlar Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam özel donanım İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartışma Laboratuarlar, bilgisayar İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

5 AKADEMİK PROGRAM 1. YARIYIL T U L Y A 2. YARIYIL T U L Y A ECON 111 Mikroiktisatın Temelleri ECON 102 İktisat Sosyolojisi AFE Akademik Okuma Yazma ve Yaratıcı Düşünme I ECON 122 Makroiktisatın Temelleri BBA 103 İşletmeye Giriş AFE Akademik Okuma Yazma ve Yaratıcı 124 Düşünme II HTR 301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I HTR 302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II LAW 123 Hukuka Giriş HUM 103 Uygarlık Tarihi MATH 171 Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz I LAW 191 İşletme Hukuku MATH 172 Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz II YARIYIL T U L Y A 4. YARIYIL T U L Y A ECON 211 Mikroiktisat ECON 222 Makroiktisat ECON 251 İstatistik İktisadi Araştırma Yöntemleri ve ECON 232 İletişim BBA 215 Finansal Muhasebe + (Lab) ECON 252 Uygulamalı İstatistik TKL 201 Türk Dili ve Edebiyatı I BBA 223 Finansal Raporlama ve Analiz Tamamlayıcı Seçmeli I TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II Tamamlayıcı Seçmeli II Tamamlayıcı Seçmeli III YARIYIL T U L Y A 6. YARIYIL T U L Y A ECON 311 Kamu Maliyesi ECON 302 İktisadi Düşünceler Tarihi ECON 321 Parasal İktisat ECON 322 Büyüme Ekonomisi ECON 331 Matematiksel İktisat ECON 342 Uluslararası İktisat Politikası ECON 341 Uluslararası İktisata Giriş ECON 352 Ekonometri ECON 351 Ekonometrinin Temelleri Serbest Seçmeli II Serbest Seçmeli I Alan Seçmeli I YARIYIL T U L Y A 8. YARIYIL T U L Y A ECON 401 Bitirme Projesi ECON 422 Türkiye Ekonomisi Alan Seçmeli II Alan Seçmeli V Alan Seçmeli III Alan Seçmeli VI Alan Seçmeli IV Alan Seçmeli VII Serbest Seçmeli III Tamamlayıcı Seçmeli IV Serbest Seçmeli IV Asgari Mezuniyet Koşulları T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuar, Y: Yeditepe Kredisi, Kredi 140 A: AKTS (Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi) AKTS 240 Ders Sayısı 48

6 Dersler ile Program Çıktılarının İlişkisi ECON 102 PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16 PÇ17 PÇ18 PÇ19 PÇ20 ECON 111 ECON 122 ECON 211 ECON 222 ECON 232 ECON 251 ECON 252 ECON 302 ECON 311 ECON 321 ECON 322 ECON 331 ECON 341 ECON 342 ECON 351 ECON 352 ECON 363 ECON 364 ECON 365 ECON 366 ECON 367 ECON 368 ECON 369 ECON 373 ECON 375 ECON 379 ECON 401 ECON 412 ECON 414 ECON 422 ECON 453 ECON 461 ECON 462 ECON 463 ECON 464 ECON 481 ECON 291 ECON 294 ECON 391

7 Ders Kategori Listesi Zorunlu Dersler Kodu Adı (Tr) Adı (Eng) Kredi AKTS ECON 102 İktisat Sosyolojisi Economic Sociology 3 7 ECON 111 Mikroiktisatın Temelleri Principles of Microeconomics 3 6 ECON 122 Makroiktisatın Temelleri Principles of Macroeconomics 3 6 ECON 211 Mikroiktisat Microeconomics 3 6 ECON 222 Makroiktisat Macroeconomics 3 6 ECON 232 İktisadi Araştırma Yöntemleri ve İletişim Economics Research and Communication 3 6 ECON 251 İstatistik Statistics 3 7 ECON 252 Uygulamalı İstatistik Applied Statistics 3 6 ECON 302 İktisadi Düşünceler Tarihi History of Economic Thought 3 5 ECON 311 Kamu Maliyesi Public Finance 3 5 ECON 321 Parasal İktisat Monetary Economics 3 5 ECON 322 Büyüme Ekonomisi Economics of Growth 3 5 ECON 331 Matematiksel İktisat Mathematical Economics 3 5 ECON 341 Uluslararası İktisata Giriş Introduction to International Economics 3 5 ECON 342 Uluslararası İktisat Politikası International Economics Policy 3 5 ECON 351 Ekonometrinin Temelleri Principles of Econometrics 3 7 ECON 352 Ekonometri Econometrics 3 7 ECON 401 Bitirme Projesi Graduation Project 3 13 ECON 422 Türkiye Ekonomisi Turkish Economy 3 6 Seçmeli Dersler Kodu Adı (Tr) Adı (Eng) Kredi AKTS ECON 363 Gelişme Ekonomisi Development Economics 3 5 ECON 364 Sağlık İktisadı Health Economics 3 5 ECON 365 Para ve Sermaye Piyasaları Money and Capital Markets 3 5 ECON 366 Avrupa Birliği Ekonomisi Economics of the European Union 3 5 ECON 367 Uluslararası Politik İktisat International Political Economics 3 5 ECON 368 Öngörü Forecasting 3 5 ECON 369 Uygulamalı Ekonometrik Zaman Serileri Applied Time Series Econometrics 3 5 ECON 373 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Financial Markets and Institutions 3 5 ECON 375 Coğrafi İktisat Geographical Economics 3 5 ECON 379 Döviz Kuru Ekonomisi Exchange Rate Economics 3 5 ECON 412 Endüstriyel Organizasyon Industrial Organization 3 5 ECON 414 İşgücü Ekonomisi Labor Economics 3 5 Cost Benefit Analysis and Project ECON 453 Fayda Maliyet Analizi ve Proje Değerlemesi 3 5 Appraisal ECON 461 İktisadi Strateji Economics of Strategy 3 5 ECON 462 Enerji Ekonomisi Economics of Energy 3 5 ECON 463 Ortodoks İktisatın Eleştirisi Critique of Orthodox Economics 3 5 Kültürel ve Tarihsel Açılardan İktisadi Cultural and Historical Perspectives on ECON Davranış Economic Behavior ECON 481 Seçmeli Staj Elective Internship 3 5 ECON 291 İktisat Economics 3 5 ECON 294 Mühendisler için İktisat Economics for Engineers 3 5 ECON 391 Yönetsel İktisat Managerial Economics 3 4

8 Servis Dersleri Kodu Adı (Tr) Adı (Eng) Kredi AKTS ECON 291 İktisat Economics 3 5 ECON 294 Mühendisler için İktisat Economics for Engineers 3 5 ECON 391 Yönetsel İktisat Managerial Economics 3 4 Tamamlayıcı Seçmeli Dersler Tamamlayıcı Seçmeli dersler genellikle fakülte içinde diğer bölümlerin açtıkları ve öğrencilerin ana dal eğitimini destekleyici konuların işlendiği derslerdir. Bu derslere ilişkin liste her bölüm tarafından, kendi öğrencileri için tanımlanır. Uzmanlık Alanı Dersleri Öğrencilerimize seçecekleri alandaki dersleri tamamlayarak, uzmanlaşma imkanı da tanınmaktadır. Küresel İktisat Uzmanlık Alanı T U L Y A ECON 363 Gelişme Ekonomisi Para ve Sermaye ECON 365 Piyasaları ECON 366 Avrupa Birliği Ekonomisi ECON 367 Uluslararası Politik İktisat Finansal Piyasalar ve ECON 373 Kurumlar ECON 379 Döviz Kuru Ekonomisi ECON 481 Seçmeli Staj İşletme İktisadı Uzmanlık Alanı T U L Y A BBA 343 İşletme Finansmanı ECON 365 Para ve Sermaye Piyasaları ECON 373 Finansal Piyasalar ve Kurumlar BBA 401 Uluslararası İşletme ECON 461 İktisadi Strateji ECON 481 Seçmeli Staj BBA 412 Girişimcilik

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

FRANSIZCA SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

FRANSIZCA SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ FRANSIZCA SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1996 yılında kurulmuş olup, 2000

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 2013 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: 2004 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitime başlayan Psikoloji Bölümü, kurulduğu yıldan

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı 2014 yılında kurulmuştur. Amaç:

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ AFEC 364

DERS BİLGİLERİ AFEC 364 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Uluslararası Almanca İşletme Bölümü için İngilizce 4 AFEC 364 T+U Saat Kredi AKTS 2 0 + 6 3 5 Ön Koşul Dersleri AFEC 363 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2015 GİRİŞ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES A.Amaçlar Öğrencilerimize gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazandırarak bilgilerini

Detaylı

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12. FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fizik Bölümü TC İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.2011 2. baskı FEDEK Özdeğerlendirme Raporu Sayfa 1 FEDEK Özdeğerlendirme Raporu

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AMAÇLAR Optisyenlik programı amacı; gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek.

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı