2014 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU"

Transkript

1 2014 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ ANKARA YAYIN NO: ANKARA F. SEZGİN, K. BÜYÜKKOL, D. BAYKARA

2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI GİRİŞ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ENDEKSİ 2014 YILI SONUÇLARI BÖLGELERE GÖRE 2014 ETI SONUÇLARI BÖLGELERE İLİŞKİN BİLGİLER ASYA VE PASİFİK BÖLGESİ AVRUPA VE ORTA ASYA LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA KUZEY AMERİKA SAHRA ALTI AFRİKA KRİTERLER İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN DURUMU PAZARA ERİŞİM SINIR YÖNETİMİ ALTYAPI İŞ ÇEVRESİ

3 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksi Bileşenleri Şekil 2: 2014 TKE( Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksi) Değerleri Şekil 3: Pazara Erişim Alt Endeksinde Genel Sıralama Şekil 4: Sınır Yönetimi Alt Endeksinde Genel Sıralama Şekil 5: Sınır Yönetimi Alt Endeksinde Genel Sıralama Şekil 6: Çevre Bileşeni Alt Endeksinde Genel Sıralama TABLO LİSTESİ Tablo 1: İç Pazara Erişim Alt Endeksi (Sıralama) Tablo 2: Ülkeler İtibariyle İç Pazar Erişimi (2014) Tablo 3: Dış Pazara Erişim Alt Endeksi Tablo 4: Sınır İdaresinin Etkinliği ve Şeffaflığı Alt Endeksi (Sıralama) Tablo 5: Ülkeler İtibariyle Sınır İdaresinin Etkinliği ve Şeffaflığı (2014) Tablo 6: Ulaşım Altyapısının Mevcudiyeti ve Kalitesi Alt Endeksi Tablo 7: Ulaşım Hizmetlerinin Mevcudiyeti ve Kalitesi Tablo 8: Bilişim ve İletişim Hizmetlerinin Mevcudiyeti Ve Kullanımı Tablo 9: İşletme Çevresi 2

4 YÖNETİCİ ÖZETİ 2013 Aralık ayında 159 Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkenin katılımı ile Bali Paketi kabul edilmiştir. Bu paketin kabulü çok taraflı ticaret sistemine yeni bir hız kazandırmıştır. Bali Paketinin bir parçası olarak, DTÖ üyeleri gümrük prosedürleri ve ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili gümrük ve diğer kurumlar arasında etkili işbirliği sayesinde daha hızlı ve daha verimli gümrük işlemlerini içeren Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasını kabul etmişlerdir. Anlaşma aynı zamanda teknik yardım ve kapasite geliştirme ile ilgili hususlara da kapsar. Bali de elde edilen başarı neticesinde ticaretin kolaylaştırılması hükümetlerin ve firmaların daha fazla önem verdikleri bir gündem olmuştur. Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporu uluslararası ticaret camiasında yaşanan bu gelişmelerin izlenmesinde önemli bir araçtır. Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporu ilk defa 2008 yılında yayınlandığından bu yana önemli bir referans kaynağı haline gelmiştir. Birçok ülkenin, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çabaları için bir malzeme çantası olmuştur ve şirketlere yatırım kararlarında yardımcı olmaktadır. Rapor Dünya Ekonomik Forumu vasıtasıyla dünya çapında üst düzey kamu ve özel diyalogların kurulması için temel oluşturmuştur. Bu diyaloglar, bir ülkeye veya bölgeye özel ticaret engellerinin aşılmasına yönelik olarak hem hükümetler kanadından hem de özel sektör kanadından neler yapılabileceği, hangi adımların atılabileceği odağında gelişmektedir. Bu görüşmelerde, insanların ve eşyanın dolaşımında engelleri aşabilmek için açık sınırlar zihniyetini inşa edebilme düşüncesi, genel olarak en etkili yaklaşım olmuştur. Başlangıcından bu yana değerlendirmeler ETI( Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksi) bazında yapılmıştır. Bu endeks lider akademisyenlerin, partnerlerin ve firmaların desteği ile Dünya Ekonomik Forumu nun Ticaretin Kolaylaştırılması Programı çerçevesinde geliştirilmiştir. Ticaretin kolaylaştırılması Endeksi, ülkelerin sınırlardan varış noktasına kadar, ticarete konu olan eşyanın serbest dolaşımını kolaylaştırmak için geliştirdiği kurumların, politikaların ve hizmetlerin derecesini ölçmektedir. Endeksin yapısı, alt endeksler ile 4 temel alana ayrılmış ticaretin temel kolaylaştırıcı unsurlarından oluşmaktadır. 3

5 1. Pazara Erişim Alt Endeksi, ülkeye giren eşyayı karşılama ve ülkedeki ihracatçılar için dış piyasalara girişi kolaylaştırma noktasında ülkenin benimsediği politika çerçevesini değerlendirmektedir. 2. Sınır Yönetimi Alt Endeksi, sınır yönetimlerinin, eşyanın giriş ve çıkışını kolaylaştırma seviyesini değerlendirmektedir. 3. Ulaşım ve İletişim Altyapısı Alt Endeksi ülke içinde ve dışında eşyanın hareketini kolaylaştıracak gerekli ulaşım ve iletişim altyapısını sağlayıp sağlamadığını dikkate almaktadır. 4. İş Çevresi Alt Endeksi, ülkede faaliyette bulunan ihracatçı ve ithalatçıların faaliyetlerini etkileyen düzenleyici ve güvenlik çevresi kadar yönetişimin niteliğini dikkate alan bir endekstir. Bu dört alt endeksin her biri, ticareti kolaylaştırıcı bir dizi bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 1. İç Pazara Erişim 2. Dış Pazara Erişim 3. Gümrük İdarelerinin Verimliliği 4. Ulaşım Altyapısının Mevcudiyeti ve Kalitesi 5. Ulaşım Hizmetlerinin Mevcudiyeti ve Kalitesi 6. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Mevcudiyeti ve Kullanımı 7. Düzenleyici Çevre 2014 yılı sonuçlarına göre, ilk üç sırada sırasıyla 5,9-5,5 ve 5,2 lik puanlarla Singapur, Hong Kong ve Hollanda yer almaktadır.. Bu üç ülke, serbest ticaret politikası, mükemmel altyapı, çok iyi işleyen bir sınır yönetimi, yatırım ve ticaret için elverişli bir iş çevresi ile endeksin tüm bileşenlerinde güçlü bir performans sergilemiştir. Türkiye endekste 4,3 puanla 46.sırada yer almaktadır. Türkiye Pazara Erişim alt endeksinde 2014 yılında, bir önceki yıla göre on bir sıra gerileyerek 7 üzerinden 3,7 puanla 138 ülke arasında 62 inci sırada yer almıştır. 4

6 Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması 2012 Raporu nda Pazara Erişim olarak tek endeks şeklinde düzenlenen alt endeks 2014 yılı raporunda İç Pazara Erişim ve Dış Pazara Erişim olarak iki gruba ayrılarak incelenmiştir. İç Pazara Erişim alt endeksinde Türkiye 138 ülke içinden 34 üncü sırada yer almıştır. Tarifelerin dağılımı alt göstergesinde Türkiye 2012 yılına göre 6 sıra gerilemiş ve 138 ülke arasında 131 inci sırada yer almıştır. Gümrüksüz ithalatların payı alt göstergesine bakıldığında, Türkiye nin bu alt göstergede 138 ülke arasında 22 inci sırada yer almaktadır. Hedef pazarlarda karşılaşılan tarife alt göstergesinde Türkiye nin oldukça gerilerde kaldığı izlenmektedir. Türk ihracatçıları hedef pazarlarda ortalama %5,7 (2012 yılında %5,9) tarife oranı ile karşılaşırken Singapurlu ihracatçılar %4,2, Malezyalılar ise %4,5 tarife ile karşılaşmaktadırlar. Hedef pazarlarda tercih marjı alt göstergesine bakıldığında ise bu alt göstergede Türkiye nin Singapur, Almanya, Polonya, Malezya ve G.Kore nin önünde olduğu izlenmektedir. Sınır Yönetimi alt endeksi altında bulunan tek gösterge olan Sınır İdaresinin Etkinliği ve Şeffaflığı başlığı 2014 yılında oluşturulmuş bir başlıktır. Söz konusu başlıkta ülkemiz 44 üncü sırada yer alırken ilk sırada Singapur bulunmaktadır. Gümrük Hizmetleri Endeksi göstergesinde 2012 yılında 55 inci sırada olan Türkiye 2014 yılında bir sıra gerilemiş ve 56 ıncı sırada yer almıştır. Türkiye için diğer göstergelere baktığımızda ithalatta geçen gün sayısı 14, ithalat için gereken belge sayısı 8 ve ithalatın maliyeti $ şeklindedir. Aynı göstergelere ihracat için baktığımızda ise Türkiye de; ihracatta geçen gün sayısı 13, ihracat için gereken belge sayısı 7 ve ihracatın maliyeti 990$ dır yılı raporunda Altyapı alt endeksi 2012 yılı raporunda yer alan Ulaşım ve İletişim Altyapısı alt endeksinin yerine oluşturulmuştur. Türkiye söz konusu alt endekste 47 inci sırada yer almaktadır. Ulaşım Altyapısının Mevcudiyeti ve Kalitesi göstergesinde Türkiye 2012 yılına göre 13 sıra yükselmiş ve 26 ıncı sırada yer almıştır. 1 Maliyetler konteyner başına belirlenmiştir. 5

7 Ulaşım Hizmetlerinin Mevcudiyeti ve Kalitesi göstergesi ilk defa 2014 yılı raporunda yer alan bir göstergedir. İlgili göstergede Türkiye 138 ülke içinde 36 ıncı sırada yer almıştır. Bilişim ve İletişim Hizmetlerinin Mevcudiyeti ve Kullanımı göstergesi de daha önceki raporlarda yer almayan ve ilk defa 2014 yılı raporunda bulunan bir göstergedir. Türkiye söz konusu göstergede 75 inci sırada yer almaktadır. İşletme Çevresi göstergesinde Türkiye 2012 yılına göre 30 sıra yükselmiş ve 56 ıncı sırada yer almıştır. 6

8 1. KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI GİRİŞ 2013 Aralık ayında 159 Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkenin katılımı ile Bali Paketi kabul edilmiştir. Bu paketin kabulü çok taraflı ticaret sistemine yeni bir hız kazandırmıştır. Bali Paketinin bir parçası olarak, DTÖ üyeleri gümrük prosedürleri ve ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili gümrük ve diğer kurumlar arasında etkili işbirliği sayesinde daha hızlı ve daha verimli gümrük işlemlerini içeren Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasını kabul etmişlerdir. Anlaşma aynı zamanda teknik yardım ve kapasite geliştirme ile ilgili hususlara da kapsar. Bali de elde edilen başarı neticesinde ticaretin kolaylaştırılması hükümetlerin ve firmaların daha fazla önem verdikleri bir gündem olmuştur. Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporu uluslararası ticaret camiasında yaşanan bu gelişmelerin izlenmesinde önemli bir araçtır. Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporu ilk defa 2008 yılında yayınlandığından bu yana önemli bir referans kaynağı haline gelmiştir. Birçok ülkenin, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çabaları için bir malzeme çantası olmuştur ve şirketlere yatırım kararlarında yardımcı olmaktadır. Rapor Dünya Ekonomik Forumu vasıtasıyla dünya çapında üst düzey kamu ve özel diyalogların kurulması için temel oluşturmuştur. Bu diyaloglar, bir ülkeye veya bölgeye özel ticaret engellerinin aşılmasına yönelik olarak hem hükümetler kanadından hem de özel sektör kanadından neler yapılabileceği, hangi adımların atılabileceği odağında gelişmektedir. Bu görüşmelerde, insanların ve eşyanın dolaşımında engelleri aşabilmek için açık sınırlar zihniyetini inşa edebilme düşüncesi, genel olarak en etkili yaklaşım olmuştur. Başlangıcından bu yana değerlendirmeler ETI( Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksi) bazında yapılmıştır. Bu endeks lider akademisyenlerin, partnerlerin ve firmaların desteği ile Dünya Ekonomik Forumu nun Ticaretin Kolaylaştırılması Programı çerçevesinde geliştirilmiştir. Ticaretin kolaylaştırılması Endeksi, ülkelerin sınırlardan varış noktasına kadar, ticarete konu olan eşyanın serbest dolaşımını kolaylaştırmak için geliştirdiği kurumların, politikaların ve hizmetlerin derecesini ölçmektedir. Endeksin yapısı, alt endeksler ile 4 temel alana ayrılmış ticaretin temel kolaylaştırıcı unsurlarından oluşmaktadır. 7

9 1. Pazara Erişim Alt Endeksi, ülkeye giren eşyayı karşılama ve ülkedeki ihracatçılar için dış piyasalara girişi kolaylaştırma noktasında ülkenin benimsediği politika çerçevesini değerlendirmektedir. 2. Sınır Yönetimi Alt Endeksi, sınır yönetimlerinin, eşyanın giriş ve çıkışını kolaylaştırma seviyesini değerlendirmektedir. 3. Ulaşım ve İletişim Altyapısı Alt Endeksi ülke içinde ve dışında eşyanın hareketini kolaylaştıracak gerekli ulaşım ve iletişim altyapısını sağlayıp sağlamadığını dikkate almaktadır. 5. İş Çevresi Alt Endeksi, ülkede faaliyette bulunan ihracatçı ve ithalatçıların faaliyetlerini etkileyen düzenleyici ve güvenlik çevresi kadar yönetişimin niteliğini dikkate alan bir endekstir. Bu dört alt endeksin her biri, ticareti kolaylaştırıcı bir dizi bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 8. İç Pazara Erişim 9. Dış Pazara Erişim 10. Gümrük İdarelerinin Verimliliği 11. Ulaşım Altyapısının Mevcudiyeti ve Kalitesi 12. Ulaşım Hizmetlerinin Mevcudiyeti ve Kalitesi 13. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Mevcudiyeti ve Kullanımı 14. Düzenleyici Çevre İç ve Dış Pazarlara Erişim Bileşeni, bir ülke piyasasının koruma düzeyini, ticaret rejiminin niteliğini ve ülkenin ihracatçılarının hedef pazarlarda karşılaştığı koruma düzeyini ölçmektedir. Buradaki ölçüm sadece bir ülkenin ithalat malları üzerinde uyguladığı tarife ve tarife dışı önlemleri (tariffs and non-tariff measures) değil, aynı zamanda gümrüksüz ithalatların (goods imported duty-free) payı, tarifelerin çeşitliliği (the variance of tariffs), tarife piklerinin sıklığı (the frequency of tarif peaks), farklı tarifelerin sayısı (the number of distinct tariffs) ve spesifik tarifelerin (specific tariffs) payını hesaba katmaktadır. Dış pazarlarda koruma karşılaşılan tarifeler açısından ele alınmıştır. Aynı zamanda, ikili veya bölgesel anlaşmalardan kaynaklanan hedef pazarlardaki tercih marjı da dikkate alınmıştır. 8

10 Gümrük İdarelerinin Verimliliği Bileşeni, gümrük otoritelerince ve ilgili diğer idarelerce sağlanan hizmet düzeyini ve özel sektörün muhatap olduğu gümrük işlemlerinin verimliliğini ölçmektedir. Ulaşım Altyapısının Mevcudiyeti ve Kalitesi Bileşeni, havalimanı yoğunluğu, karayollarının yüzdesi, nakliyeciler için mevcut aktarma bağlantı düzeyi gibi her bir ülkede taşıma yöntemlerinin tümü için ulaşım altyapısının durumunu ölçmekte ve havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryolu olmak üzere tüm ulaşım altyapısının kalitesini ele almaktadır. Ulaşım Hizmetlerinin Mevcudiyeti ve Kalitesi Bileşeni, liner taşımacılık şirketlerinin sağladığı hizmetler ile uluslararası sevkiyatların izleme ve takip edilebilirliği (the ability to track and trace international shipments) dahil, sevkiyatlar için mevcut sunulan hizmetlerin miktarı ve kalitesi, sevkiyatların varış noktasına zamanında ulaşımı, genel posta etkinliği ve genel olarak lojistik endüstrisinin yetkinliği hususlarını dikkate alarak altyapı değerlendirmesini tamamlayıcı nitelik arz etmektedir. Bu bileşen ayrıca, GATS anlaşmasındaki ülke taahhütleri uyarınca ulaşımla ilişkili sektörlerin açıklık derecesini dikkate almaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin artan önemi ile bu teknolojilerin, gümrük işlemleri ve iletişimde, sevkiyat yönetiminin kolaylaştırmasında oynadığı rol karşısında, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Mevcudiyeti ve Kullanımı Bileşeni, her bir ülkede cep telefonu ve internet gibi araçların yaygınlık oranlarını incelemektedir. İşletmelerin eşya alım satımında internet kullanımının yaygınlığı ve devletin sunduğu online hizmet endeksi de yapılan ölçümler içinde yer almaktadır. Düzenleyici Çevre Bileşeni, ülkelerdeki düzenleyici çevrenin ticarete elverişlilik düzeyini incelemektedir. Yönetişimin genel niteliği, özellikle sınır ötesi ticaret yapan şirketler için yabancı çalıştırma kolaylığı noktasında yabancı katılıma açıklık, ülkedeki politika çerçevesinin doğrudan yabancı yatırımları destekleme düzeyi, sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamalar ve ülkelerin imzaladığı ticaretle ilgili çok taraflı anlaşmaları endeksi gibi göstergeler bu bileşenin konuları arasında yer almaktadır. 9

11 ŞEKİL 1: Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksi Bileşenleri 10

12 BALİ PAKETİ VE TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINDAN POTANSİYEL KAZANIMLAR 1947 de GATT Anlaşmasının imzalanması ile birlikte mal ticaretindeki gümrük vergilerinin ve kotaların indirilmesi, taşıma ve iletişimdeki gelişmeler eşyanın sınır ötesine taşıma maliyetlerini azaltmıştır. 9. Bakanlar Düzeyinde gerçekleştirilen Bali Müzakerelerinde lojistik ve idari konularda zorlukları azaltmak amacıyla yapılan ticaretin kolaylaştırılması anlaşması parlak bir başarı idi. Bu anlaşma iki bölümdür. Birinci bölüm eşyanın hareketi, teslimi ve gümrüklenmesi süreçlerinin hızlandırılması ile ilgili hükümleri içerir. Bölüm 1994 GATT Anlaşmasının 5,8 ve 10.maddelerini geliştirmekte ve daha açık hale getirmektedir. Bölüm aşağıdaki hususları içeren 13 hükümden oluşur: 1. Yayımlama ve bilgiye erişim 2. Yorum fırsatları 3. İleri seviye kurallar 4. Başvuru ve gözden geçirme prosedürleri 5. İthalatta ve ihracatta mali yükümlülük ve fonlara ilişkin düzenlemeler 6. Eşyanın gümrüklenmesi ve teslimi 7. Sınır Kurumları İşbirliği 8. İthal eşyasının gümrük kontrolü altında hareketi 9. Transit, ithalat ve ihracat ile ilgili formaliteler 10. Transitin serbest bırakılması 11. Gümrük İşbirliği 12. Kurumsal düzenlemeler İkinci bölümde ise gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için anlaşmayı uygulamasına yönelik özel ve değişen hükümler içerir. Bu hükümlerin uygulanması ve zamanlaması tamamen ülkelerin uygulama kapasitesi ile ilgilidir. Her ülke giriş dönemi(kategori A), geçiş dönemi(kategori B) olmak üzere hangi hükümleri ivedilikle uygulayacağına karar verecek ve geçiş döneminin ardından yardım ve destek ile ilgili hükümler temelinde kapasite geliştirme gerekli olacaktır. 11

13 1.2. TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ENDEKSİ 2014 YILI SONUÇLARI Umulanın aksine, gelişmiş ekonomiler gelişmekte olan ülkelerden ticaretin kolaylaştırılmasında daha iyidir. En yüksek değerlere sahip ilk 20 ülkenin 17 si gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkeler ticaret maliyetlerin daha da azalmaktadır ki bu durum sadece gümrük vergilerinin daha düşük olmasından değil aynı zamanda idari, altyapı ile iletişim ve hukuki düzenlemeler açısından ileri seviyede olmalarından kaynaklanmaktadır. Endekste ülkelerin başarısı aynı zamanda gelişmişlik merdivenindeki durumunu da yansıtmaktadır. Yüksek gelirli ülkeler aynı zamanda daha yüksek TKE puanına sahiptir. 12

14 Şekil 2: 2014 TKE( Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksi) Değerleri 13

15 2014 yılı sonuçlarına göre, ilk üç sırada sırasıyla 5,9-5,5 ve 5,2 lik puanlarla Singapur, Hong Kong ve Hollanda yer almaktadır.. Bu üç ülke, serbest ticaret politikası, mükemmel altyapı, çok iyi işleyen bir sınır yönetimi, yatırım ve ticaret için elverişli bir iş çevresi ile endeksin tüm bileşenlerinde güçlü bir performans sergilemiştir. Türkiye endekste 4,3 puanla 46.sırada yer almaktadır. 14

16 Şekil 3: Pazara Erişim Alt Endeksinde Genel Sıralama 15

17 Şekil 4: Sınır Yönetimi Alt Endeksinde Genel Sıralama 16

18 Şekil 5: Sınır Yönetimi Alt Endeksinde Genel Sıralama 17

19 Şekil 6: Çevre Bileşeni Alt Endeksinde Genel Sıralama 18

20 2. BÖLGELERE GÖRE 2014 ETI SONUÇLARI 2.1. BÖLGELERE İLİŞKİN BİLGİLER ASYA VE PASİFİK BÖLGESİ Singapur, 1.sıradadır. Ülke sınır yönetimi ve ulaşım hizmetlerinde lider konumundadır. 5 kutupta ilk 5 te bulunan Singapur, 1989 da dünyanın ilk ulusal Tek Pencere Sistemini(TradeNet) kurmuş ve 35 ten fazla sınır idaresini entegre etmiştir. Hong Kong, sınır ötesindeki yüksek performansı ile 2.sırada yer almıştır. Bölge dünyanın en açık marketi konumundadır. İthalat ve ihracatta herhangi bir gümrük vergisi bulunmamaktadır. Ayrıca tarife kotaları, ekstra navlun, KDV de bulunmamaktadır. Ülke, dünyanın 9. ihracatçısı konumundadır. Japonya, Asya da 3., genelde ise 15. sıradadır. Sınır yönetimi kutbunda 5. sırada yer alan ülke, yabancı pazarlara ulaşmada son sıradadır. Ülkenin ihracatçıları ortalama %6 lık bir vergi ile karşılaşmaktadır ki, bu oran çalışmada yer alan 138 ülke içindeki en yüksek oranlardandır.(133.) 23.sıradaki Avustralya ise genel olarak istikrarlı bir tablo çizmektedir. 7.kutbun altısında sıralamada 15 ile 24 arasında gidip gelen ülke, yabancı pazara ulaşmada ise oldukça geridedir. Ulaşım altyapısı oldukça iyi seviyede olan ülkenin, sınır yönetimi de etkindir. Malezya, ASEAN ülkeleri arasında Singapur un ardında 2., genelde ise 25. sıradadır. Gelişmekte olan Asya içinde en iyi performansa sahip olan Malezya ile sıralamada en yakın ülke olan Çin(54.sıra) arasında neredeyse 30 ülke yer almaktadır. Ülke deniz bağlantılarında dünyanın en iyileri arasındadır.(5.sıra) Ayrıca ülkeden bir konteynerin ihracı için gereken ücret dünyanın en düşük ücretidir. Kore, 30. sıradadır. Kore, e-devlet uygulamalarında dünya lideri konumundadır. Bu başarı da sınır yönetiminde gözlenen etkinlik ve şeffaflığı kısmen de olsa izah etmektedir. 54. sırada yer alan Çin, BRICS ülkeleri içinde en iyi performansa sahip ülkedir. Dünyanın en büyük ihracatçısı olan ülke iyi bir ulaşım altyapısına sahiptir. Bu bölgede yer alan ülkelerden Endonezya 58.,Filipinler 64., Hindistan 96. sıradadır. 19

21 AVRUPA VE ORTA ASYA Dünyanın en iyi liman altyapısına sahip Hollanda, 5 kutupta ilk 10 da yer almanın getirdiği avantaj ile genel sıralamada 3. sıradadır. Ülkeye ithalat ve ülkeden ihracat Singapur ve Hong Kong a göre biraz maliyetli olmakla birlikte, ülkenin sınır yönetiminin saydamlık ve etkinliği mükemmel düzeydedir. Birleşik Krallık, dünya klasmanında bir sınır yönetimi ve altyapısı ile 6. sırada yerini almıştır. Ülke özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin(ict) kullanımında iyi bir konumda(2.sıra) ve işletmeden tüketiciye (B2C) işlemlerinde internet kullanımında 1. sırada yer almaktadır. Ülkede ithalat/ihracat kısmen maliyetli olmakla birlikte, gümrük işlemleri şeffaf ve etkin durumdadır. 10. sırada yer alan Almanya başarısını büyük oranda mükemmel ulaşım altyapısına borçlu. Ülke lojistik hizmetlerde oldukça ileri(3.sıra) konumda yer almaktadır. Ülke, diğer AB ülkeleri gibi hususiyle tarım ürünleri etkileyen oldukça karmaşık tarife/vergi yapısından mustarip olmaktadır. Fransa, bu sene 21. sırada yer almıştır. Ülke tarife kısıtlamaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca oldukça karmaşık tarife yapısı ülkeye yabancı ürünlerinin ithalatını olumsuz etkilemektedir. Ülke, ithalat/ihracat için gerekli belge sayısında-sadece 2 belge- 1. sıradadır. Türkiye, 46. sıradadır. Ulaşım altyapısında elde edilen yüksek performans, büyük pazarlara olan yakınlık avantajından yararlanmada büyük katkı sağlamıştır. Ülke başta mobil telefon ve internet olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanabilir, devlet online kamu hizmeti uygulamaları artırmak suretiyle bu hususta yönlendirici olabilir. Diğer taraftan fiziki güvenlik kırılganlığı korumakta ve ticaret erbabı için bir maliyet unsuru oluşturmaktadır. Rusya Federasyonu, diğer BRICS ülkelerine göre ticaretin kolaylaştırılmasında geri sıralarda yer almaktadır.(105.sıra)ülke daha çok enerji ihracatına bağlı bir görünüm çizmektedir. İhracatına çeşitlilik vermesi halinde ülke sıralamada daha iyi konumda yer alabilir. 20

22 LATİN AMERIKA VE KARAYİPLER Şili, bu sene 8.sıra ile ilk 10 da yer almayı başarmıştır. Ülke son yıllarda oldukça mesafe kat etti. Özellikle ticaret politikalarını geliştirdi ve pazara ulaşmada 1. sırada yer aldı. Dünyanın en düşük vergi oranına( ortalama %3,5) bağlı olarak hedef pazarlara ulaşmada oldukça başarılıdır. Ülke altyapıda kısmen zayıf konumdadır.(64.sıra) Bu Bölgede yer alan ülkelerden Panama 52., Meksika 61., Brezilya 86.,Arjantin 95. sırada yer almaktadır ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 16. sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri bu bölgenin lideri konumundadır. Ülkenin bölgede lojistik, ticaret ve turizmin göbeği olmasındaki başarısı, ETI sıralamasını da olumlu etkilemiştir. Suudi Arabistan 48. sıradadır. Gümrükleme işlemlerinin daha etkin hale gelmesi halinde ülkenin performansında bir ilerleme kaydedilebilir. Diğer taraftan ihracatta çeşitlilik sağlanması; büyümenin stabilize edilmesi, istihdam oluşturması ve enerji sektörüne bağımlılığın azaltılması hususlarında önem arz etmektedir KUZEY AMERİKA Kanada (14.sıra), ticaretin kolaylaştırılmasının tüm boyutlarında homojen bir görünüm arz etmektedir. Çok taraflı ticaret kurallarına sınırlı açıklık ile yabancı işçi istihdamındaki zorluklar ülkeyi rekabetçiliğinde dezavantajlı bir konuma itmektedir. 15. sırada yer alan ABD, dünya ticaretinin %10,5 unu gerçekleştirmektedir. Ulaşım bağlantıları ve altyapı ülkeye rekabetçilikte avantaj sağlayan 2 temel unsurdur. E-devlet uygulamalarının kalitesinde 1. sırada yer almaktadır. Pazara ulaşma ülkenin zayıf noktalarından biridir. 21

23 SAHRA ALTI AFRİKA Morityus 29. sıra ile Afrika kıtasının en başarılı ülkesi konumundadır. İç piyasalara ulaşmak neredeyse bedava(%0,8 vergi oranı).ülke, hedef pazarlardaki yüksek tercih marjının da faydasını görmektedir. Bu Bölge içinde yer alan ülkelerden Güney Afrika 69., Nijerya 124. sırada yer almaktadır. 22

24 3. KRİTERLER İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN DURUMU 3.1. PAZARA ERİŞİM Türkiye Pazara Erişim alt endeksinde 2014 yılında, bir önceki yıla göre on bir sıra gerileyerek 7 üzerinden 3,7 puanla 138 ülke arasında 62 inci sırada yer almıştır. Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması 2012 Raporu nda Pazara Erişim olarak tek endeks şeklinde düzenlenen alt endeks 2014 yılı raporunda İç Pazara Erişim ve Dış Pazara Erişim olarak iki gruba ayrılarak incelenmiştir. İç Pazara Erişim alt endeksinde Türkiye 138 ülke içinden 34 üncü sırada yer almıştır. İlgili alt endeksi belirleyen faktörlere bakıldığında uygulanan tarife oranlarının, bu tarifelerin karmaşıklığının, dağılımının ve farklı tarife sayısının fazlalığının ülkemizi sıralamada geriye düşüren etkenler olduğu görülürken 2012 yılındaki sonuçlara benzer şekilde gümrüksüz ithalatın toplam ithalat içerisindeki payının (2012 de %76,2 iken 2014 de %79 olmuştur.) ülkemiz için rekabet avantajı yarattığı izlenmektedir. Tablo 1: İç Pazara Erişim Alt Endeksi (Sıralama) TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2012 TÜRKİYE 2010 GÖSTERGELER İÇ PAZARA ERİŞİM 34 n/a n/a Tarife Oranı Tarifelerin Karmaşıklığı Tarife Dağılımı Tarife Pikleri Spesifik Tarifeler Farklı Tarifelerin Sayısı Gümrüksüz İthalatın Payı Kaynak: The Global Enabling Trade Report 2014, 2012 SİNGAPUR 2014 ALMANYA 2014 GÜRCİSTAN 2014 POLONYA 2014 G. KORE 2014 MALEZYA

25 Tarife oranı alt göstergesine bakıldığında, Singapur, Almanya ve Polonya nın bu alt göstergede önceki yıllardaki gibi ilk sıralarda yer aldığı göze çarpmaktadır yılında Türkiye de ithalat işlemlerinde uygulanan ortalama tarife oranı %5,1 (2012 yılında %5,1, 2010 yılında %4,7, 2009 yılında %3,8 dir.) iken bu oran Singapur da %0, Almanya ve Polonya da %0,8 dir. Genel sıralamada ülkemizden üst sıralarda bulunan Güney Kore de tarife oranı %8,5, Malezya da ise %6,2 dir. Tarifelerin dağılımı alt göstergesinde Türkiye 2012 yılına göre 6 sıra gerilemiş ve 138 ülke arasında 131 inci sırada yer almıştır. Ülkemizin ilgili göstergede standart sapması 24,5 iken ilk sıralarda yer alan ülkelerin standart sapmalarının sıfır olduğu görülmüştür. Karşılaştırılan ülkeler içinde en üst sırada yer alan Singapur un standart sapması ise 1,5 tir. Gümrüksüz ithalatların payı alt göstergesine bakıldığında, Türkiye nin bu alt göstergede 138 ülke arasında 22 inci sırada yer almaktadır. Ülkemiz söz konusu alt göstergede 2012 yılına göre 3 sıra ilerlemiştir yılında gümrüksüz ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı %76,1 iken bu oran 2012 yılında %76,2 olmuş ve 2014 yılında %79 a çıkmıştır. Singapur da ise ithalat işlemlerinin tamamından hiç gümrük vergisi alınmamış, Gürcistan da ise tüm ithalatın %91,9 undan (2012 yılında %91,7 si idi.) gümrüksüz gerçekleştirilmiştir. Tablo 2: Ülkeler İtibariyle İç Pazar Erişimi (2014) TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2012 TÜRKİYE 2010 SİNGAPUR 2014 ALMANYA 2014 GÜRCİSTAN 2014 GÖSTERGELER Tarife Oranı 5,1 5,1 4,7 0 0,8 1,1 0,8 8,5 6,2 Tarifelerin Karmaşıklığı 4,7 4,5 4,8 6,9 3,1 4,8 3,1 5 4,3 Tarife Dağılımı 24,5 24,5 24,5 1,5 8,4 8,8 8,4 48,3 24,3 Tarife Pikleri 9,7 12,8 12,8 0,1 10,6 17,7 10,6 2,7 19,2 Spesifik Tarifeler 0,5 0,4 0,4 0,1 11 1,7 11 0,8 0,7 Farklı Tarifelerin Sayısı Gümrüksüz İthalatın Payı 79 76,2 76, ,4 91,9 65,4 44,7 75,7 Kaynak: The Global Enabling Trade Report 2014, 2012 POLONYA 2014 G. KORE 2014 MALEZYA

26 Tablo 3: Dış Pazara Erişim Alt Endeksi GÖSTERGELER TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2012 TÜRKİYE 2010 SİNGAPUR 2014 ALMANYA 2014 GÜRCİSTAN 2014 POLONYA 2014 G. KORE 2014 MALEZYA 2014 DIŞ PAZARA ULAŞIM 80 n/a n/a Hedef Pazarlarda Karşılaşılan Tarifeler Hedef Pazarlarda Tercih Marjı Kaynak: The Global Enabling Trade Report 2014, 2012 Hedef pazarlarda karşılaşılan tarife alt göstergesinde Türkiye nin oldukça gerilerde kaldığı izlenmektedir. Türk ihracatçıları hedef pazarlarda ortalama %5,7 (2012 yılında %5,9) tarife oranı ile karşılaşırken Singapurlu ihracatçılar %4,2, Malezyalılar ise %4,5 tarife ile karşılaşmaktadırlar. Hedef pazarlarda tercih marjı alt göstergesine bakıldığında ise bu alt göstergede Türkiye nin Singapur, Almanya, Polonya, Malezya ve G.Kore nin önünde olduğu izlenmektedir SINIR YÖNETİMİ Sınır Yönetimi alt endeksi altında bulunan tek gösterge olan Sınır İdaresinin Etkinliği ve Şeffaflığı başlığı 2014 yılında oluşturulmuş bir başlıktır. Söz konusu başlıkta ülkemiz 44 üncü sırada yer alırken ilk sırada Singapur bulunmaktadır. Gümrük Hizmetleri Endeksi göstergesinde 2012 yılında 55 inci sırada olan Türkiye 2014 yılında bir sıra gerilemiş ve 56 ıncı sırada yer almıştır. İlgili endeks sıfır ve bir arasında elde edilen puanlardan oluşmaktadır. Türkiye 0,63 puan ile rekabet açısından dezavantajlı konumda değerlendirilmiştir. 25

27 Tablo 4: Sınır İdaresinin Etkinliği ve Şeffaflığı Alt Endeksi (Sıralama) GÖSTERGELER TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2012 TÜRKİYE 2010 SİNGAPUR 2014 ALMANYA 2014 GÜRCİSTAN 2014 POLONYA 2014 G. KORE 2014 MALEZYA 2014 SINIR İDARESİNİN ETKİNLİĞİ VE ŞEFFAFLIĞI 44 n/a n/a Gümrük Hizmetleri Endeksi Takas Sürecinin Etkinliği 34 n/a n/a İthalatta Geçen Gün Sayısı İthalatta Gereken Belge Sayısı İthalatın Maliyeti İhracatta Geçen Gün Sayısı İhracatta Gereken Belge Sayısı İhracatın Maliyeti İthalat ve İhracatta Usulsüz Ödemeler İthalat Prosedürlerinde Zamanın Öngörülebilirliği 47 n/a n/a Gümrük Hizmetleri Şeffaflık Endeksi (0-1) 1 n/a n/a Kaynak: The Global Enabling Trade Report 2014, 2012 Türkiye için diğer göstergelere baktığımızda ithalatta geçen gün sayısı 14, ithalat için gereken belge sayısı 8 ve ithalatın maliyeti $ şeklindedir. Söz konusu göstergede ilk sırada yer alan Singapur a baktığımızda ise ithalatta geçen gün sayısının 4, ithalat için gereken belge sayısının 3 ve ithalatın maliyetinin 440$ olduğu görülmektedir. Aynı göstergelere ihracat için baktığımızda ise Türkiye de; ihracatta geçen gün sayısı 13, ihracat için gereken belge sayısı 7 ve ihracatın maliyeti 990$ dır. Singapur da ise ihracatta geçen gün sayısı 6, ihracat için gereken belge sayısı 3 ve ihracatın maliyeti 460$ dır. Bu göstergelere bakıldığında Türkiye ilgili alanlarda da rekabet açısından dezavantajlı konumda görülmektedir. Türkiye nin Sınır Yönetimi konusunda rekabet avantajına sahip olduğu alanların Takas Sürecinin Etkinliği ve Gümrük Hizmetleri Şeffaflık Endeksi olduğu göze çarpmaktadır. Gümrük Hizmetleri Şeffaflık Endeksi nde ülkemiz sıfır ile bir puan 2 Maliyetler konteyner başına belirlenmiştir. 26

KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU

KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU [Tarih] KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU 2016 BASKISI ADANA SANAYİ ODASI KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU - 2016 Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporu WEF tarafından ilk defa 2008

Detaylı

2012 KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU

2012 KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU 2012 KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2012/#= T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 11.09.2012

Detaylı

2010 KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU

2010 KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU 2010 KÜRESEL TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI RAPORU http://www3.weforum.org/docs/wef_globalenablingtrade_report_2010.pdf T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 27.02.2012

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN KÜRESEL REKABET DÜZEYĠ 2011: DÜNYA EKONOMĠK FORUMU KÜRESEL REKABETÇĠLĠK RAPORUNA GÖRE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE NĠN KÜRESEL REKABET DÜZEYĠ 2011: DÜNYA EKONOMĠK FORUMU KÜRESEL REKABETÇĠLĠK RAPORUNA GÖRE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE NĠN KÜRESEL REKABET DÜZEYĠ 2011: DÜNYA EKONOMĠK FORUMU KÜRESEL REKABETÇĠLĠK RAPORUNA GÖRE BĠR DEĞERLENDĠRME Prof. Füsun ÜLENGİN Doç. Şule ÖNSEL Selçuk KARAATA Gündem Giriş Küresel Rekabetçilik

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 26 Temmuz 2011 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ Dünyada 0207 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) kanatlı eti ve ürünleri üretiminde başı çeken ülkeler sırasıyla ABD (17,5 milyon ton), Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU LANSMANI 21 HAZİRAN 2016 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU LANSMANI 21 HAZİRAN 2016 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU LANSMANI 21 HAZİRAN 2016 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar hakkında

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi i ve Türkiye İçin Öneriler Açıklama Bu analizde kullanılan ithalat verileri ABD nin gümrük giriş tarife

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

CONNECTING TO COMPETE 2014 The Logistics Performance Index and Its Indicators

CONNECTING TO COMPETE 2014 The Logistics Performance Index and Its Indicators CONNECTING TO COMPETE 2014 The Logistics Performance Index and Its Indicators http://lpi.worldbank.org/sites/default/files/lpi_report_2014.pdf T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RYKGM - EKONOMİK ANALİZ VE

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

ANA METAL VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

ANA METAL VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ ANA MEAL VE MEAL ÜRÜNLERİ SEKÖRÜ.C. GÜMRÜK VE İCARE BAKANLIĞI RİSK YÖNEİMİ VE KONROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ 24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı İlk Üç Ayda 14,2 Arttı yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye den 4

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR T.C. Ekonomi Bakanlığının gerçekleştirdiği Küresel Ticarette Türkiye nin Yeniden Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR&GE ŞUBESİ

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR&GE ŞUBESİ ARMUT RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AR&GE ŞUBESİ TEMMUZ, 2017 1 İçindekiler 1. DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ... 3 1.1 DÜNYA ÜRETİMİ... 3 1.2 DÜNYA İTHALATI... 4 1.3 DÜNYA İHRACATI...

Detaylı

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU

GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU GÜMRÜKLER 2023 VİZYONU 1 GÜMRÜKLERİN MİSYONLARI HIZLA DEĞİŞİYOR GELENEKSEL MİSYONLAR: Vergi tahsilatı Kaçakçılıkla mücadele Eşya hareketlerinin sınırlarda kontrolü YENİ MİSYONLAR: Ekonomik büyümenin desteklenmesi

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ 2 Temmuz 2014 1 SUNUM PLANI Dünya Ticaret Örgütü ve Çevresel Ürün Müzakereleri Çevresel Ürün - Tanımlar, Kategoriler Çoklu

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ

MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 MOTORLU KARA

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN BAZI GÖSTERGELER MAYIS 211 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 Dünya Çimento Üretimi 2 2 Dünya Çimento Tüketimi 3 3 Uluslararası Çimento Ticareti 5 3.1 Dünya Çimento İhracatı

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MART / TÜRKİYE

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU İlk 7 aylık dönemde geçen seneye göre Türkiye İhracatı 11'e yakın artış

Detaylı

ETIK RESEARCH ETİK

ETIK RESEARCH ETİK 04.06.2015 ETIK RESEARCH 24.06.2015 ETİK ETİK ARAŞTIRMA Etik ilkelerinden ödün vermeden müşterilerine yüksek standartlarda, kaliteli hizmet vermek adına 1997 yılında kurulan Etik Araştırma, birlikte üreterek,

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY)

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) KITASALLAŞMA, BÖLGESELLEŞME ULUSALLAŞMA 3 Rekabet gücünün temel özellikleri şu

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre;

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

2016 DA DİJİTAL DÜNYA

2016 DA DİJİTAL DÜNYA we are social DA DİJİTAL DÜNYA WE ARE SOCIAL IN DÜNYA ÇAPINDA DİJİTAL, SOSYAL VE MOBİL VERİ, TREND VE İSTATİSTİKLERİNİN İNCELEMESİ SIMON KEMP WE ARE SOCIAL @wearesocialsg 1 GLOBAL VE BÖLGESEL DEĞERLENDİRMELER

Detaylı