GENTRA LOJİSTİK A.Ş. Halka Arz Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENTRA LOJİSTİK A.Ş. Halka Arz Sunumu"

Transkript

1 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. Halka Arz Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. Kurumsal Finansman 25 KASIM

2 Önemli Not Bu sunum, Gentra Lojistik A.Ş. ( Şirket ya da Gentra ) hisse senetlerinin, planlanan halka arzı dolayısıyla Eti Yatırım A.Ş. ( Eti Yatırım ve/veya Danışman ) tarafından Şirket i tanıtıcı bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunumda yer alan bilgiler, Eti Yatırım tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Danışman bu doğrulamayı yapmak, alıcıya ek bilgi sağlamak, bu sunumu güncellemek veya içinde herhangi bir düzeltme yapmak yükümlülüğü altına girmemektedir ve bu bağlamda Eti Yatırım ve Eti Yatırım ın ilgili müdürleri, çalışanları ve görevlileri bu sunumda yer alan bilgilerin doğruluğu, adilliği ve tamlığına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sunum herhangi bir yatırım kararının sebebini oluşturmayı amaçlamamakta ve bir yatırım kararının alınmasında gerekli olabilecek veya öğrenmek istenebilecek tüm bilgileri içerdiğini belirtmemektedir. Yukarıda belirtilenlere ek olarak, bu sunumda yer alan projeksiyon, hedef ve tahminlerin fizibilitesine, gerçekleştirilebilirliğine ve makul olduğuna dair herhangi bir beyan ve taahhütte bulunulmamaktadır. Bu sunum bir halka arz belgesi değildir. Gerçek veya kamuoyuna karşı tekeffül edilen bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak İzahname ve Sirküler de bulunur. Yatırımcıların karar vermeleri için İzahname içeriğini incelemeleri gerekir. İşbu sunuma katılan aracı kurum yetkilileri sunumda yer alan tüm hususlara ilişkin olarak gerekli araştırmaları ve görüşlerini kendi araştırmalarına dayandırmalıdır. 2

3 Halka Arz Özeti Halka Arz Edilecek Şirket Gentra Lojistik A.Ş Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye TL TL Halka Arz Miktarı ve Türü TL nominal ( TL nominal - Sermaye Artırımı ve TL nominal - Ortak Satışı) Halka Arz Şekli Halka Arz Fiyatı Borsa Birincil Piyasada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış (Sabit Fiyat Yöntemi) 2.90 TL Halka Arz Büyüklüğü TL Halka Arz Oranı 44.12% Tahmini Halka Arz Tarihi 30 Kasım - 1 Aralık - 2 Aralık 2011 Yetkili Aracı Kurum Aracılık Yöntemi Satmama Taahhüdü Eti Yatırım A.Ş. En İyi Gayret Aracılığı Şirket ve ortaklar 180 gün satmama taahhüdünde bulunmuşlardır 3

4 Kısaca Gentra tarihinde Güm-Kom Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. adıyla kurulan ve ünvanını sırasıyla tarihinde GA- RAILCO Taşımacılık Hizmetleri A.Ş., tarihinde Gentra Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. olarak değiştiren Gentra son olarak ve tarihinde Gentra Lojistik A.Ş. adını almıştır. Gentra nın iki ana ortağı Haldun Gedizşener ve Verusa Girişim Sermayesi A.Ş dir. Haldun Gedizşener, lojistik sektöründe ağırlıklı ve şirket ortağı olarak 27 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Şirketin çalışan sayısı bağlı ortaklığı Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. (Profreight) ile birlikte toplam 30 kişidir yılında Verusa Girişim Sermayesi A.Ş. Şirketin %50 oranında hissesine iştirak etmiştir. UTIKAD üyesi olan Gentra, ISO 9001 belgesine sahiptir ve geçmişten bu yana ABB, Mondi, Faraniroo Engineering gibi şirketlere hizmet vermiştir. 4

5 Kısaca Gentra Gentra, araç sahibi olmaksızın her türlü taşıma hizmetini ulusal ve uluslar arası düzeyde verme hakkı sunan R2 belgesine sahiptir yılında kurulan ve sermayesinde %99,5 oranında paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. kara taşımacılığı hizmetleri vermektedir. Profreight, C2 belgesine sahiptir. C2 belgesi, hem yurtiçi hem de yurtdışı taşımacılık hakkı veren, asgari 11 adet çekicisi bulunan ve toplam taşıma kapasitesi 300 ton olan şirketlere verilen bir belgedir. Gentra, hizmetlerini kendi bünyesindeki çeşitli şirketlerinin araç parkı ve eğitimli personeli ile karşılarken, gerekli durumlarda dünyanın önde gelen armatör ve organizasyon şirketlerinden de destek almaktadır. Gentra, özellikle enerji sektöründe ve komple fabrika taşıması projelerinde her türlü nakliye çözümlerini geçmiş tecrübeleri ışığında müşterilerine ulusal ve uluslararası boyutlarda sunmaktadır. 5

6 İÇİNDEKİLER 1. Sektörel Bilgiler Gentra ya Bakış Halka Arz Gelirinin Kullanımı Neden Gentra? Finansal Veriler Değerleme. 35 6

7 Sektörel Bilgiler 7

8 Sektörel Bilgi Lojistik Sektörü Küreselleşmenin sunduğu yeni ekonomik yapı içinde özellikle toplam maliyetlerin minimize edilmeye çalışılması, tedarik zinciri yönetimine bağlı olarak lojistik hizmetlerin ve dolayısıyla lojistik hizmet sunan şirketlerin önem kazanmasına neden olmuştur. Çağımızın modern şirketleri artık sadece bir ürünün üretilmesinden son tüketiciye ulaşıncaya kadar olan faaliyetlerin yönetimiyle değil; ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde ve araçların elde edildikleri veya üretildikleri noktalardan üretime ve üretimden son tüketiciye kadar tüm sürecin yönetim ve kontrolüyle ilgilenmektedir. Lojistik, bir malın, ürünün, hizmetin veya bilginin yapıldığı, yetiştiği veya üretildiği yerden kullanıldığı veya tüketildiği son noktaya kadar olan hareketine bağlı olarak gereken birçok fonksiyonu ifade etmektedir. İçinde bulunduğumuz globalleşme sürecinde, ticarette yaşanan rekabetin artık sadece fiyat, ürün ya da hizmet kalitesinde değil, tedarik zincirleri arasında yaşandığı gözlenmekte olup; bu durumun lojistik hizmetlerini ne derece önemli bir konuma getirdiği artık ürün ve hizmet üreticileri tarafından da fark edilmektedir. Lojistik sektörünün hacmi ülkelerarası yapılan ticaret tarafından belirlenmektedir. Nitekim 1990 yılına kadar 1 trilyon Dolar olan dünyadaki ticaret hacmi 10 yıl gibi bir süre içerisinde 6 trilyon Dolara yükselmiştir. Küresel ticaret hacmi arasında ortalama %9.3 büyürken aynı dönemde küresel ekonomi ortalama %5.6 büyümüştür ki, bu küresel ticaretin ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü ve küreselleşen dünyanın ticaret aktivitelerini nasıl hızlandırdığını göstermektedir. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 2009 yılında finansal kriz dolayısıyla 12% oranında daralan küresel ticaret, 2010 yılında 14.5% oranında büyüme göstermiştir içinise global ticaretteki büyüme beklentisi 6.5% civarındadır. Dünyada lojistik hizmetlerinin outsource ile temin edilmesi ve lojistik hizmet sağlayıcılarının sektörden daha önemli rol üstlenmesi sürecinin, özellikle önümüzdeki yıllarda bir ivme kazanması beklenmektedir. 8

9 Sektörel Bilgi Global Lojistik Sektörü Resmi kayıtlara dayanılarak yapılan analizlere göre, global lojistik pazarının 3.5 trilyon Dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin edilmektedir. Nitekim dünyada mevcut GSMH nın 60 trilyon Dolar ve lojistik faaliyetlerin değerinin toplam GSMH nın 10-12% si civarında olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla, toplam 6-7 trilyon Dolar tahmin edilen toplam küresel lojistik faaliyetlerin değerinin yaklaşık yarısını lojistik hizmet sağlayıcı pazarının teşkil ettiği söylenebilir. Mevcut lojistik sektörünün dünyadaki genel görünümüne ve gidişatına yönelik şu tespitleri yapılabilir: - IATA verilerine göre, 2011 yılının ilk 6 ayında hava kargo hacimlerinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, ton/km oranına göre 1.2% yükselirken, Asya dan Avrupa ya yapılan deniz taşıma hacmi ve tüm destinasyonlardan Amerika ya yapılan ithalat 5% oranında artmıştır. - Japonya da yaşanan tsunami bir çözülme etkisi yaratmış, yüksek teknoloji ve otomotiv üretimi sekteye uğrayarak uluslararası hacimlerin düşmesine sebep olmuştur. Ayrıca, dünya genelinde otomotiv malzemelerinin üretimi de bu durumdan etkilenmiştir. Gelecek dönemde, bu tedarik zincirinin normale dönmesi ve lojistik sektörü için iyileşme etkisi yaratması beklenmektedir. -Hava kargo taşımacılığının geleneksel göstergesi yarı iletken üretimi güçlü kalmıştır. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 2011 yılının ilk yarısında sektörde 3.7% oranında artış yaşanmıştır. Bu yarı iletken ürünlerden yalnızca elektronik ekipmanlara olan talebin yüksek kalacağı ve dolaylı olarak lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlayacağı beklenmektedir. - Devam eden düşük faiz ortamı, sermaye yatırımını ve ekonomik büyümeyi istenildiği kadar hızlandırmasa bile kaldıraçlı lojistik şirketlerinin lehinedir. - Deniz taşımacılığı oranları sabit kalsa bile hacimler deniz taşımacılığı hatlarının yeterince dirençli olduğunu ve yükselmeye devam edeceğini göstermektedir. - Düşük hisse fiyatlı şirketleri devralmak isteyen özel sermaye şirketleri ve tetikte bekleyen ticari alıcılar daha çok M&A aktivitesine sebebiyet vermektedir. - Deniz ve hava oranlarının düşmesi taşıma işleri organizatörlerinin karlarının artmasına yardımcı olmuştur. Bu durumun, piyasaya giren yeni taşıma kapasiteleriyle birlikte yüksek seviyede seyretmesi muhtemeldir. 9

10 Sektörel Bilgi Türkiye de Lojistik Sektörü -1 Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye, - Avrupa nın en büyük 2. beyaz eşya ve 6. otomotiv sektörü üreticisidir. - Avrupa nın en yüksek büyüme gösteren havayolu taşımacılığına sahiptir. - Avrupa nın en büyük tır ve Ro-Ro filosuna sahip ülkesidir. - Dünyanın 6. büyük gemi inşaat sektörünü oluşturmuştur. - Dünyanın en uzun 2. hattı olan Bakü/Tiflis/Ceyhan doğalgaz boru hattı operatörlerindendir. Türkiye nin Avantajları Batıdan Asya ya bir köprü oluşturan Türkiye, lojistik ve ulaştırma hizmetlerinde dünyada önemli bir merkez konumuna gelebilecek bir potansiyele sahiptir. Türkiye, liman altyapısı, havaalanları, gerçekleştirdiği yeni ulaştırma yatırımları ve projeleri ile Türkiye etrafındaki tüm coğrafyaya lojistik hizmeti verebilecek bir kapasiteye sahiptir. Genç nüfus yapısı ve yüksek ekonomik büyüme potansiyeli ile canlı bir pazardır. Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için bir dağıtım ve toplama merkezi özelliği taşımaktadır. Enerji kaynaklarına olan yakınlığı dolayısıyla lojistik üs görevini üstlenmektedir. Türkiye de Sektörün Mevcut Durumu 2009 yılında yatırımlarını durduran lojistik firmaları 2010 yılında canlanan mal hareketleri ve artan iş hacmi ile birlikte yeniden araç filolarını yenileme ve depolama kapasitelerini artırım amaçlı yatırımlara başlamışlardır. Enerji lojistiği, ülkenin enerji havzasında yer alması sebebiyle ve gerek özel sektörün gerekse devletin yeni yenilenebilir enerji yatırımlarını devreye almalarıyla önemini muhafaza etmektedir. Dünya Bankası nca hazırlanan Lojistik Performansı Endeksi ne göre Türkiye 39. sırada yer almaktadır. Türkiye de uluslararası taşımacılık çoğunlukla denizyolu ile yapılmaktadır. Nitekim, denizyolu taşımacılığının değer bazında Türkiye nin ihracat ve ithalatındaki payı sırasıyla %46 ve %59.1 dir. 10

11 Sektörel Bilgi Türkiye de Lojistik Sektörü -2 Sektörel Büyüklükler -Türkiye de 100 milyar Dolara yaklaştığı tahmin edilen lojistik pazarı esas itibariyle firmaların kendi bünyelerinde yaptıkları taşımacılık ve lojistik aktiviteleri ile lojistik hizmet sağlayıcılarından oluşmaktadır. -Lojistik giderleri Kuzey Amerika da GSMH nin %10 u, Avrupa da %11 i, Türkiye de ise tahminen %13 ü civarında seyretmektedir. -Lojistik sektöründeki firma sayısı yaklaşık civarında olup, bunların 130 u lojistik belgesi sahibidir. -Bugün 6-7 trilyon Dolar civarında olduğu ve 2015 e kadar trilyon Dolara ulaşacağı tahmin edilen lojistik hizmetlerinde, Türkiye nin 2015 de ulaşacağı tahmini pazar büyüklüğünün milyar Dolar olacağı öngörülmektedir. -Piyasanın önde gelen 20 firmasının, pazarın %5 ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. -Sektörün önde gelen firmaları arasında, Mars Lojistik, Ceva, Alişan, Balnak Evyap, Horoz, Borusan, Lojistik, Ekol, Omsan, Barsan, Reysaş vb. bulunmaktadır. 11

12 Sektörel Bilgi Sektörün Ekonomideki Payı Türkiye'nin Taşımacılık Gelirleri & Giderleri, Milyon $ Taşımacılık Gelirleri Taşımacılık Giderleri Net Taşımacılık Geliri , Navlun Gelirleri Navlun Giderleri Net Navlun Geliri Diğer Taşıma Gelirleri Diğer Taşıma Giderleri Net Diğer Taşıma Geliri Kaynak: TCMB Taşımacılık Döviz Girdisi TAŞIMA YAPILAN BÖLGE AVRUPA TAŞIMALARI TAŞIMA TÜRÜ SEFER TON USD SEFER TON USD İHRAÇ İTHAL TRANSİT TAŞIMALAR İRAN TAŞIMALARI IRAK TAŞIMALARI DİĞER ORTADOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE TAŞIMALAR İHRAÇ İTHAL İHRAÇ PETROL İTH İHRAÇ İTHAL BDT ÜLKELERİNE TAŞIMALAR İHRAÇ İTHAL TOPLAM Kaynak: RODER (Ro-Ro Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği 12

13 Sektörel Bilgi Yetki Belgeleri R2 Yetki Belgesi Ticari Amaçla Taşıma İşleri Organizatörlüğü R türü yetki belgesi, ticari amaçla taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir. Faaliyetin şekline göre ikiye ayrılmaktadır: R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, verilmektedir. R2 türü yetki belgeleri için; R2 yetki belgesi için başvuranların en az Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. C2 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C türü yetki belgesi, uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılmaktadır: a)c1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, b)c2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara, c)c3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. C2 Türü yetki belgeleri için; C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 birim özmal taşıt ile toplam 300 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. 13

14 Sektörel Bilgi SWOT Analizi 14

15 Gentra ya Bakış 15

16 Gentra Ortaklık Yapısı Ortaklık Yapısı Halka Arz Öncesi (TL) (%) Halka Arz Sonrası (TL) Haldun Gedizşener ,4% ,5% Verusa Girişim Sermayesi A.Ş ,0% ,4% Diğer (4 Ortak) ,64% ,1% Halka Açık ,1% TOPLAM , ,0 (%) Diğer (4 Ortak) 1,6% Halka Açık Haldun Haldun Gedizşener 48,4% 44,1% Gedizşener 22,5% Verusa Girişim Sermayesi A.Ş 50,0% Diğer (4 Ortak) 1,1% Verusa Girişim Sermayesi A.Ş 32,4% 16

17 Kilometre Taşları 17

18 Gentra Yönetim Kurulu Mehmet Haldun Gedizşener Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1982 yılında mezun oldu yılında Mersin de transit taşımacılık ve gemi acenteliği işlerinde İmisk ve Sengeller firması, 1986 yılında da, İstanbul Arkas Denizcilik deneyimlerinden sonra aynı yıl Grup Uluslararası Taşımacılık A.Ş. de kurucu ortak olarak taşımacılık sektöründe yerini aldı. Hali hazır da Deniz Ticaret Odası Forwarder lar komitesinde Başkan Yardımcısı, Gentra Lojistik A.Ş ve Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Mustafa Ünal - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilkent Üniversitesi MBA eğitimlerinden sonra bir süre kendi dış ticaret şirketini yönetti. Garanti Bankası ve Ak Yatırım'da Yatırım Bankacılığı konusunda yöneticilik ve Investco Kurumsal Finansman A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı. Gentra Lojistik A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Mustafa Ünal aynı zamanda Investco Kurumsal Finansman A.Ş., Verusa Girişim Sermayesi A.Ş., AlaMarka VIP Elektronik Ticaret A.Ş., ATA Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş, şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile İnnoted Teknoloji A.Ş ve Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Ahmet Gönen Kalyoncuoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi ni bitirip Koç Gurubu nda Ram Dış Ticaret A.Ş. de iş hayatına atıldı. Koordinatörlük, Ülke Yöneticiliği görevlerinden sonra Koç Gurubu nun çeşitli yurt dışı ortaklıkların kurulmasında üst düzey yönetici olarak görev aldı. Gurubun Orta Asya otomotiv yatırımlarının organize edilmesinde, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Rusya Federasyonu Beko ürünleri dağıtım ve pazarlama şirketi Ramtorg da Genel Müdür olarak çalıştı. Avrupa ülkelerindeki çeşitli yatırım ve girişimcilik faaliyetlerinden sonra halen Gentra Lojistik A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Şifa Nermin Gedizşener - Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Ulaştırma Bakanlığı Üst Düzey Yönetici Belgesi sahibi olup 25 yılı aşkın süredir uluslararası taşımacılık konusunda faaliyet gösteren şirketler de ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak Halkla İlişkiler danışmanlığı yaptı. Gentra Lojistik A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ahmet Serdar Özer - Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere de Birmingham Üniversitesi Üretim Mühendisliği Bölümünü 1981 yılında, Amerika da Penn State Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde yaptığı yüksek lisans eğitimini de 1983 yılında tamamladı. İş hayatına, Arçelik te Üretim Planlama Bölümünde uzun vadeli planlar yapmakla başladı. Daha sonra, Ok Denizcilik ve Alyans Denizcilik firmalarında kiralama bölümlerinde çalıştı yılında Komodor Denizcilik firmasını kurdu ve kendi adına çalışmaya başladı. 2004senesinde Reba Denizcilik i kurdu ve 2006 yılında Hollandalı ortaklarla işbirliği yaptı. 2004yılından beri bu şirketi yönetmektedir. 18

19 Gentra Faaliyetler - 1 Şirketin vermekte olduğu hizmetler aşağıdaki gibidir: İleri taşımacılık hat gözetimi Teknik Destek ve Proje Analizi Proje Yönetimi ve Planlaması Ağır Yük ve Boşaltma Servisleri İhtiyaçlara göre paketleme, sandıklama, depolama ve tasnif hizmeti Hava ve deniz için parsiyel ve komple kiralama Yükleme alanından teslim alma ve teslim etme Liman Elleçleme Dokümantasyon Her farklı yükleme ve varış noktaları için kanun, kural ve yönetmeliklerin incelenmesi 19

20 Gentra Faaliyetler - 2 Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş., standart kara taşımacılığının yanı sıra, Gentra nın ulusal ve uluslararası proje taşımalarında gerekli olan gabari dışı (standart tırların taşıdığı azami ölçü ve ağırlıkların üstündeki) yüklerin taşınmasında kullanılan özel ekipmanlara da (çok akslı, ağır taşıma kapasitesi olan araçlar) sahiptir. Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş., C2 belgesine sahiptir. C2 belgesi, hem yurtiçi hem de yurtdışı taşımacılık hakkı veren, asgari 11 adet çekicisi bulunan ve toplam taşıma kapasitesi 300 ton olan şirketlere verilen bir belgedir. Bu belgenin R2 belgesinden farkı ise, C2 belgesinin araç kiralayarak kendi bünyesinde çalıştırabilmesidir. Profreight 14 adet çekici ve 10 adet treyler, toplam 42 aks hidrolik platformlara sahiptir. Gentra ISO 9001:2008 belgesine haizdir. Gentra Lojistik A.Ş. aynı zamanda UTİKAD, Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. ise UND üyesidir. 20

21 Yetki Belgeleri R2 Yetki Belgesi - Ticari Amaçla Taşıma İşleri Organizatörlüğü C2 Yetki Belgesi - Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı 21

22 Sertifikalar ISO9001 EN ISO9001 TR MARKA TESCİL 22

23 Müşteriler Satış Stratejileri Bilindik lojistik firmalarının dışında olarak, global şirketlerin uluslar arası taşıma organizasyonlarında ağır nakliye ve proje taşımacılığı yapan Gentra nın gelirleri 2008 yılından itibaren düzenli bir artış göstererek 10,3 milyon TL den 2010 sonunda 35,2 milyon TL ye ulaşmıştır yılında Mondi nin Tire Kutsan firmasını satın almasının ardından açtığı yurt içi lojistik ihalesini kazanan Gentra, Tire Kutsan ın Tire, Manisa, Çorlu, Karaman ve Adana fabrikalarında ofis kurmuştur. Bu ofisler için yetiştirdiği personel ile birlikte optimal çalışan bir sistem geliştiren Gentra, bu şirket için yılda in üzerinde araç yükler konuma gelmiştir döneminde yaklaşık 20 civarında müşteri ile çalışmasına karşılık cirosunun büyük bölümü Mondi, ABB Elektrik, Fara Niroo Engineering gibi az sayıdaki firmalardan gelmektedir yılında Gentra nın yeniden yapılandırılması çalışmalarında stratejik olarak çok işgücü ve finansman kaynakları gerektiren yüksek cirolu ancak düşük karlı kontratlardan kaçınılıp, daha karlı işlere yönelinmesine karar verilmiştir. Bu amaçla sermaye artırımı yapılarak, Profreight a iştirak edilmiştir. 23

24 Yeni İş Anlaşması Gentra, Faraniroo ile Etiyopya da yapılacak enerji projesi için Niyet Mektubu (LOI) imzalamıştır. Niyet mektubuna göre, Etiyopya projesi için gerekli olan enerji santralleri, gerilim hatları, direkleri, inşaat malzemeler gibi malzemelerin birçoğunun Türkiye den götürülmesi planlanmaktadır. Gentra proje taşımalarında yurt dışındaki firmalara hizmet vermekte ve bu sayede son üç yılda toplam 17 milyon TL tutarında döviz girişi sağlamıştır. Bu tutarın %24,1 lik bölümü İran menşeli Faraniroo firmasına aittir. Faraniroo İran da enerji sektöründe önemli yeri olan bir firma olup, ülkenin enerji yenileme çalışmalarında %40 civarında pay almaktadır. Faraniroo aynı zamanda birçok uluslararası firmanın da İran daki temsilciliğini yapmaktadır. Gentra, Faraniroo nun yalnız Türkiye dünyadaki birçok proje taşımalarını gerçekleştirmektedir ve yeni proje çalışmalarında da destek vermektedir. İş hacmi bakımından bir Türk lojistik firmasının bugüne kadar gerçekleştireceği en büyük kontratlardan biri olması beklenen bu proje Gentra için çok önemli bir prestij projesi olacaktır. Yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenen bu projenin malzemelerinin deniz yolu ile nakli için düzenli bir gemi hattı gerekliliği ortaya çıkmaktadır ki, bu da Gentra ya kendi hattını kurma şansını verecektir. Gentra, Faraniroo ile sözleşme imzalaması halinde, (şu an LOI imzalanmış olup, anlaşma kesinleşmemiştir) Etiyopya projesinden navlun ve hizmet bedeli olarak milyon Euro gelir elde etmeyi hedeflemektedir. 24

25 Cironun Müşteri Bazında Dağılımı /06 Başlıca Yurtiçi Müşteriler 2,438,791 9,576,323 27,797,708 2,330,220 MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBLJ. SAN. A.Ş. - 8,648,602 22,957,312 2,233,626 MONDİ İSTANBUL AMBALAJ LTD. ŞTİ. 2,047, ,446 3,618,881 - KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TUR. A.Ş , ,244 16,313 GEYIK NAKLIYAT LOJ.AKARYAKIT GIDA ,113 - BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SAN ,662 - DİĞER 391, , ,496 80, /06 Başlıca Yurtdışı Müşteriler 6,743,841 3,614,522 6,574,799 4,034,656 ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. 907, ,675 1,522,166 1,740,040 FARA NIROO ENGINEERING CO.P.J.(P.J.S.) 1,369,553 1,291,690 1,506, ,887 ALFANAR CONSTRUCTİON CO , ,501 - GENTRA EUROPE BVBA ,001 - GEODİS WİLSON GERMANY GMBH & CO. KG - 546, , ,107 DİĞER 4,466,796 1,446,025 1,769,555 1,698,622 25

26 Halka Arz Gelirinin Kullanımı 26

27 Halka Arz Gelirinin Kullanımı 1-Ekipman Yatırımı: Gentra Lojistik, halka arz gelirinin TL sini sahibi olduğu Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. firmasına alınacak hidrolik platformlar için kullanacaktır. Yatırım sonrasında şirketin halen 10 aks olan hidrolik platform kapasitesi 42 aksa, çekici sayısı ise 14 e yükselecektir. Şirket sermaye artırımı yoluyla yaklaşık TL tutarında halka arz kaynağı sağlamayı hedeflemektedir. 2-Antrepo Yatırımı: Halka arz gelirinin bir diğer kullanım yeri antrepo yatırımı şeklinde olacaktır. Herhangi bir gümrük idaresine belli mesafede olması gereken gümrüklü antrepo için Gentra, yapılan ilk araştırmalarda İstanbul / Orhanlı Kurtköy ekseninde depo yapmaya uygun araziler tespit etmiştir. Bu bölgede planlanan tesisi yapabilmek için öngörülen arsa yatırımı TL, tesis için TL üzere toplam TL dir. Arsa temini halka arzdan sonra, tesis inşaatı ise 2012 yılı içinde planlanmaktadır. 3-Etiyopya Projesi Faraniroo ile imzalanan Niyet Mektubu uyarınca, yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenen Etiyopya projesi için gerekli olan enerji santralleri, gerilim hatları, direkleri, inşaat malzemeler gibi malzemelerin birçoğunun Türkiye den götürülmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında Djibouti limanında ve Etiyopya da yeni lojistik üsler kurulması öngörülmektedir. Projenin bütün ülkeyi kapsayacak olması, lojistik hizmetleri için farklı bölgelerde depolar ve lojistik destek merkezleri kurulmasını gerekli kılacaktır. 4-İşletme Sermayesi: Halka arzdan yaratılacak kaynağın bir kısmı, yabancı lojistik firmalarının son yıllarda Türkiye piyasasına girmesiyle artan rekabet ortamına uyum sağlayabilmek için gereken işletme sermayesinin karşılanmasında kullanılacaktır. 27

28 Neden Gentra? 28

29 Neden Gentra? 1. Yeni İş Anlaşmaları: Faraniroo ile imzalanan LOI nin kesin iş anlaşmasına dönüşmesi halinde mevcut yıllık cirosunun yaklaşık 5 katı olan ve tahmini büyüklüğü toplam 90 milyon civarında tahmin edilen Etiyopya Projesi, 2. Yeni Yatırımların Sağlayacağı Katma Değer: Gerek Etiyopya Projesi, gerekse bir ihtiyaç olan antrepo ve hidrolik platform yatırımının şirketin yeni alacağı işlerde daha yüksek karlılıkla çalışabilmesi imkanını yaratacak olması, 3. Artan Kar Marjı: Yurtiçindeki daha düşük kar marjlarına sahip işlerin yerine daha yüksek kar marjı vaadeden yurtdışı siparişlerin 2011 den itibaren ağırlık kazanmış olması, 4. Yüksek Temettü Beklentisi: Karlılıktaki artış beklentisine bağlı olarak ilerleyen yıllarda yüksek temettü ödeme potansiyeli, 5. Sektöründe Bilgi Birikimi ve Deneyime Sahip Güçlü Yöneticiler: Şirket yöneticilerinin 20 yılı aşkın sektör tecrübesi, 29

30 Finansal Veriler 30

31 KAYNAKLAR VARLIKLAR Finansal Veriler : Bilanço ( TL ) Dönen Varlıklar 3,509,554 6,484,697 8,511,658 5,091,947 Nakit ve Nakit Benzerleri 369,470 81,070 2,908, ,519 Ticari Alacaklar 1,174,136 3,671,006 1,857,545 2,227,092 Diğer Alacaklar 1,548,896 2,534,761 3,627, ,243 Stoklar Diğer Dönen Varlıklar 417, , ,391 1,157,112 Duran Varlıklar 162, , ,601 4,920,817 Ticari Alacaklar ,245 Maddi Duran Varlıklar 93,658 66, ,336 3,926,260 Şerefiye ,604 Ertelenen Vergi Varlıkları 24, , , ,012 Diğer Duran Varlıklar 4, , ,776 TOPLAM VARLIKLAR 3,671,573 6,667,637 8,970,259 10,012,764 ( TL ) Kısa Vadeli Borçlar 2,766,399 3,607,940 7,818,809 1,367,456 Finansal Borçlar 544,088 64,820 3,853, ,116 Ticari Borçlar 1,489,542 3,126,357 3,572, ,124 Diğer Borçlar 455,589 95,308 94, ,686 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19,815 61, , ,109 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 257, , , ,164 Uzun Vadeli Borçlar 130,315 2,382, ,122 3,365,247 Finansal Borçlar 37,164 2,371, ,902 3,195,215 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 47 1,451 5,093 5,564 Ertelenen Vergi Yükümlüğü 4,742 8,965 18, ,468 Özkaynaklar 774, , ,328 5,280,061 Ödenmiş Sermaye 300, , ,000 5,500,000 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7,984 7,984 32,434 58,130 Geçmiş Yıl Kar / Zararları 529, , , ,802 Net Dönem Karı / Zararı -62,592-97, , ,080 TOPLAM KAYNAKLAR 3,671,573 6,667,637 8,970,259 10,012,764 31

32 GELİR TABLOSU Finansal Veriler : Gelir Tablosu ( TL ) SÜRDÜREN FAALİYETLER Satış Gelirleri 10,306,009 16,258,106 35,167,676 9,615,505 Satışların Maliyeti -9,519,979-15,035,925-33,079,225-7,556,401 Brüt Kar/Zarar 786,030 1,222,181 2,088,451 2,059,104 Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri -44,281-75,111-93,028-21,788 Genel Yönetim Giderleri -511, ,714-1,139,507-1,398,622 Diğer Faaliyet Gelirleri 176,585 63, , ,587 Diğer Faaliyet Giderleri -109,437-83, , ,206 Faaliyet Karı / Zararı 296, , , ,075 Finansal Gelirler 990, , , ,154 Finansal Giderler -1,353, ,056-1,034, ,578 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı -66, , , ,651 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri -Dönem Vergi Gelir / Gideri -19,815-61, , ,109 -Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri 23,460 74,071 45, ,059 NET DÖNEM KARI / ZARARI -62,592-97, , ,483 32

33 ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) Bilanço Snapshot Varlıklar Toplam Borç / /09 Özkaynaklar Sermaye / /09 33

34 ( Milyon TL ) ( % ) ( Milyon TL ) ( % ) ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) ( % ) Gelir Tablosu Snapshot Satış Gelirleri Brüt Kar ve Marjı / /09 Brüt Kar / Zarar Brüt Kar Marjı (%) Faaliyet Karı ve Marjı / Net Kar ve Marjı / Faaliyet Kar / Zararı Faaliyet Kar Marjı (%) Net Kar / Zarar Net Kar Marjı (%) 34

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

Şirket Raporu. Rapor Tarihi EREGL ($) XU100 ($)

Şirket Raporu. Rapor Tarihi EREGL ($) XU100 ($) Şirket Raporu Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Dünyada artan çelik fiyatları ile birlikte Türkiye de de çelik fiyatlarında daha hızlı artışlar yaşanmaktadır. 27 yılı i- çerisinde Erdemir de çelik

Detaylı

Global Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu nun II.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2012 1 Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Vizyon ve Misyon 02 Kurum Profili 04 YÖNETİM Onursal Başkan Mesajı 08 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 10 Yönetim Kurulu 12 2010 YILI FAALİYETLERİ

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRĐT MADDELERĐ ÜRETĐM VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ PĐYASA DANIŞMANI RAPORU

BERKOSAN YALITIM VE TECRĐT MADDELERĐ ÜRETĐM VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ PĐYASA DANIŞMANI RAPORU BERKOSAN YALITIM VE TECRĐT MADDELERĐ ÜRETĐM VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ PĐYASA DANIŞMANI RAPORU Đçindekiler 1. Raporun Konusu... 4 2. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler... 4 2.1 Şirketin Ortaklık Yapısı... 5 2.2

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU Ticaret Sicil Numarası: 94955 Merkez Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912 Kurtköy-Pendik/İstanbul Telefon:

Detaylı

1- Şirket Hakkında Genel Bilgiler. 2- Yönetim Kurulu ve Komiteler. Yönetim Kuruluna ilişkin bilgiler: Abdülkadir Bahattin ÖZAL Yönetim Kurulu Başkanı

1- Şirket Hakkında Genel Bilgiler. 2- Yönetim Kurulu ve Komiteler. Yönetim Kuruluna ilişkin bilgiler: Abdülkadir Bahattin ÖZAL Yönetim Kurulu Başkanı 1 1- Şirket Hakkında Genel Bilgiler Ticaret Unvanı : Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu Ticaret Sicili Numarası : 748692

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı

Giriş Global e Bakış 2012 ye Bakış Global in Faaliyetlerine Bakış

Giriş Global e Bakış 2012 ye Bakış Global in Faaliyetlerine Bakış G L O B A L M E N K U L D E Ğ E R L E R F A A L İ Y E T R A P O R U 2 0 1 2 İÇİNDEKİLER Giriş Yönetim Kurulu Başkan Mesajı Genel Müdür Mesajı Global e Bakış Genel Bakış Ortaklık Yapısı Organizasyon Şeması

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Temel Göstergeler 08 2013 ün Başlıca Gelişmeleri 10 Kısaca Aksa 12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 14 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 16

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 I. Raporun Dönemi Raporun Dönemi 01.01.2011-31.03.2011 dir. II. Ortaklığın Unvanı

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR BBB Kısa Vadeli Derecelendirme Notu: TR A2 Istanbul 29.06.2012 Mali Veriler (31 Aralık 2011) (1000 TL) Toplam Varlıklar. 1.049.669

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2013 TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 04 Finansal Göstergeler 06 Özetle Faaliyetler 12 Ortaklarımıza 16 Yönetim Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Trakya Cam

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. İçindekiler 2013 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU İçindekiler 02 Finansal Göstergeler 04 Üretim Tesisleri 06 Yönetim Kurulu 08 Ortaklarımıza 10 2013 Yılı Faaliyetleri 14 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi-Konsolidasyona

Detaylı

31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I ŞİRKET PROFİLİ 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu ve Komiteler 3 Şirket Yönetimi ve Organizasyon

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER

BİZİM MENKUL DEĞERLER İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. BİZİM MENKUL DEĞERLER 2009 1 05.10.2009 İMKB Başkanlığı Kotasyon Müdürlüğü ne İstanbul Konu: Değerleme Raporu Bizim Menkul Değerler A.Ş. olarak, nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Detaylı

01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN

01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 1 01 OCAK 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız, 1933 yılında 24 personel,

Detaylı

Koza Altın İşletmeleri A. Ş.

Koza Altın İşletmeleri A. Ş. 2009 Koza Altın İşletmeleri A. Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 1 Strateji Stratejimiz, mevcut varlık

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 01 KISACA SODA SANAYİİ 02 FİNANSAL GÖSTERGELER 04 SODA SANAYİİ ÜRETİM TESİSLERİ 06 YÖNETİM KURULU 07 YÖNETİCİLER 08 ORTAKLARIMIZA 1 1 2014 YILI FAALİYETLERİMİZ

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül 2010 Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 30 Eylül Ara Dönem Solo Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 30 Eylül Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN

01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 1 01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Türk Hava Yolları nın değerli yatırımcıları, kıymetli iş ortaklarımız, Geride bıraktığımız 2013 yılı Türk

Detaylı