GENTRA LOJİSTİK A.Ş. Halka Arz Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENTRA LOJİSTİK A.Ş. Halka Arz Sunumu"

Transkript

1 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. Halka Arz Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. Kurumsal Finansman 25 KASIM

2 Önemli Not Bu sunum, Gentra Lojistik A.Ş. ( Şirket ya da Gentra ) hisse senetlerinin, planlanan halka arzı dolayısıyla Eti Yatırım A.Ş. ( Eti Yatırım ve/veya Danışman ) tarafından Şirket i tanıtıcı bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunumda yer alan bilgiler, Eti Yatırım tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Danışman bu doğrulamayı yapmak, alıcıya ek bilgi sağlamak, bu sunumu güncellemek veya içinde herhangi bir düzeltme yapmak yükümlülüğü altına girmemektedir ve bu bağlamda Eti Yatırım ve Eti Yatırım ın ilgili müdürleri, çalışanları ve görevlileri bu sunumda yer alan bilgilerin doğruluğu, adilliği ve tamlığına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sunum herhangi bir yatırım kararının sebebini oluşturmayı amaçlamamakta ve bir yatırım kararının alınmasında gerekli olabilecek veya öğrenmek istenebilecek tüm bilgileri içerdiğini belirtmemektedir. Yukarıda belirtilenlere ek olarak, bu sunumda yer alan projeksiyon, hedef ve tahminlerin fizibilitesine, gerçekleştirilebilirliğine ve makul olduğuna dair herhangi bir beyan ve taahhütte bulunulmamaktadır. Bu sunum bir halka arz belgesi değildir. Gerçek veya kamuoyuna karşı tekeffül edilen bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak İzahname ve Sirküler de bulunur. Yatırımcıların karar vermeleri için İzahname içeriğini incelemeleri gerekir. İşbu sunuma katılan aracı kurum yetkilileri sunumda yer alan tüm hususlara ilişkin olarak gerekli araştırmaları ve görüşlerini kendi araştırmalarına dayandırmalıdır. 2

3 Halka Arz Özeti Halka Arz Edilecek Şirket Gentra Lojistik A.Ş Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye TL TL Halka Arz Miktarı ve Türü TL nominal ( TL nominal - Sermaye Artırımı ve TL nominal - Ortak Satışı) Halka Arz Şekli Halka Arz Fiyatı Borsa Birincil Piyasada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış (Sabit Fiyat Yöntemi) 2.90 TL Halka Arz Büyüklüğü TL Halka Arz Oranı 44.12% Tahmini Halka Arz Tarihi 30 Kasım - 1 Aralık - 2 Aralık 2011 Yetkili Aracı Kurum Aracılık Yöntemi Satmama Taahhüdü Eti Yatırım A.Ş. En İyi Gayret Aracılığı Şirket ve ortaklar 180 gün satmama taahhüdünde bulunmuşlardır 3

4 Kısaca Gentra tarihinde Güm-Kom Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. adıyla kurulan ve ünvanını sırasıyla tarihinde GA- RAILCO Taşımacılık Hizmetleri A.Ş., tarihinde Gentra Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. olarak değiştiren Gentra son olarak ve tarihinde Gentra Lojistik A.Ş. adını almıştır. Gentra nın iki ana ortağı Haldun Gedizşener ve Verusa Girişim Sermayesi A.Ş dir. Haldun Gedizşener, lojistik sektöründe ağırlıklı ve şirket ortağı olarak 27 yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Şirketin çalışan sayısı bağlı ortaklığı Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. (Profreight) ile birlikte toplam 30 kişidir yılında Verusa Girişim Sermayesi A.Ş. Şirketin %50 oranında hissesine iştirak etmiştir. UTIKAD üyesi olan Gentra, ISO 9001 belgesine sahiptir ve geçmişten bu yana ABB, Mondi, Faraniroo Engineering gibi şirketlere hizmet vermiştir. 4

5 Kısaca Gentra Gentra, araç sahibi olmaksızın her türlü taşıma hizmetini ulusal ve uluslar arası düzeyde verme hakkı sunan R2 belgesine sahiptir yılında kurulan ve sermayesinde %99,5 oranında paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. kara taşımacılığı hizmetleri vermektedir. Profreight, C2 belgesine sahiptir. C2 belgesi, hem yurtiçi hem de yurtdışı taşımacılık hakkı veren, asgari 11 adet çekicisi bulunan ve toplam taşıma kapasitesi 300 ton olan şirketlere verilen bir belgedir. Gentra, hizmetlerini kendi bünyesindeki çeşitli şirketlerinin araç parkı ve eğitimli personeli ile karşılarken, gerekli durumlarda dünyanın önde gelen armatör ve organizasyon şirketlerinden de destek almaktadır. Gentra, özellikle enerji sektöründe ve komple fabrika taşıması projelerinde her türlü nakliye çözümlerini geçmiş tecrübeleri ışığında müşterilerine ulusal ve uluslararası boyutlarda sunmaktadır. 5

6 İÇİNDEKİLER 1. Sektörel Bilgiler Gentra ya Bakış Halka Arz Gelirinin Kullanımı Neden Gentra? Finansal Veriler Değerleme. 35 6

7 Sektörel Bilgiler 7

8 Sektörel Bilgi Lojistik Sektörü Küreselleşmenin sunduğu yeni ekonomik yapı içinde özellikle toplam maliyetlerin minimize edilmeye çalışılması, tedarik zinciri yönetimine bağlı olarak lojistik hizmetlerin ve dolayısıyla lojistik hizmet sunan şirketlerin önem kazanmasına neden olmuştur. Çağımızın modern şirketleri artık sadece bir ürünün üretilmesinden son tüketiciye ulaşıncaya kadar olan faaliyetlerin yönetimiyle değil; ürünün elde edilmesinde kullanılacak hammadde ve araçların elde edildikleri veya üretildikleri noktalardan üretime ve üretimden son tüketiciye kadar tüm sürecin yönetim ve kontrolüyle ilgilenmektedir. Lojistik, bir malın, ürünün, hizmetin veya bilginin yapıldığı, yetiştiği veya üretildiği yerden kullanıldığı veya tüketildiği son noktaya kadar olan hareketine bağlı olarak gereken birçok fonksiyonu ifade etmektedir. İçinde bulunduğumuz globalleşme sürecinde, ticarette yaşanan rekabetin artık sadece fiyat, ürün ya da hizmet kalitesinde değil, tedarik zincirleri arasında yaşandığı gözlenmekte olup; bu durumun lojistik hizmetlerini ne derece önemli bir konuma getirdiği artık ürün ve hizmet üreticileri tarafından da fark edilmektedir. Lojistik sektörünün hacmi ülkelerarası yapılan ticaret tarafından belirlenmektedir. Nitekim 1990 yılına kadar 1 trilyon Dolar olan dünyadaki ticaret hacmi 10 yıl gibi bir süre içerisinde 6 trilyon Dolara yükselmiştir. Küresel ticaret hacmi arasında ortalama %9.3 büyürken aynı dönemde küresel ekonomi ortalama %5.6 büyümüştür ki, bu küresel ticaretin ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü ve küreselleşen dünyanın ticaret aktivitelerini nasıl hızlandırdığını göstermektedir. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 2009 yılında finansal kriz dolayısıyla 12% oranında daralan küresel ticaret, 2010 yılında 14.5% oranında büyüme göstermiştir içinise global ticaretteki büyüme beklentisi 6.5% civarındadır. Dünyada lojistik hizmetlerinin outsource ile temin edilmesi ve lojistik hizmet sağlayıcılarının sektörden daha önemli rol üstlenmesi sürecinin, özellikle önümüzdeki yıllarda bir ivme kazanması beklenmektedir. 8

9 Sektörel Bilgi Global Lojistik Sektörü Resmi kayıtlara dayanılarak yapılan analizlere göre, global lojistik pazarının 3.5 trilyon Dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin edilmektedir. Nitekim dünyada mevcut GSMH nın 60 trilyon Dolar ve lojistik faaliyetlerin değerinin toplam GSMH nın 10-12% si civarında olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla, toplam 6-7 trilyon Dolar tahmin edilen toplam küresel lojistik faaliyetlerin değerinin yaklaşık yarısını lojistik hizmet sağlayıcı pazarının teşkil ettiği söylenebilir. Mevcut lojistik sektörünün dünyadaki genel görünümüne ve gidişatına yönelik şu tespitleri yapılabilir: - IATA verilerine göre, 2011 yılının ilk 6 ayında hava kargo hacimlerinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, ton/km oranına göre 1.2% yükselirken, Asya dan Avrupa ya yapılan deniz taşıma hacmi ve tüm destinasyonlardan Amerika ya yapılan ithalat 5% oranında artmıştır. - Japonya da yaşanan tsunami bir çözülme etkisi yaratmış, yüksek teknoloji ve otomotiv üretimi sekteye uğrayarak uluslararası hacimlerin düşmesine sebep olmuştur. Ayrıca, dünya genelinde otomotiv malzemelerinin üretimi de bu durumdan etkilenmiştir. Gelecek dönemde, bu tedarik zincirinin normale dönmesi ve lojistik sektörü için iyileşme etkisi yaratması beklenmektedir. -Hava kargo taşımacılığının geleneksel göstergesi yarı iletken üretimi güçlü kalmıştır. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 2011 yılının ilk yarısında sektörde 3.7% oranında artış yaşanmıştır. Bu yarı iletken ürünlerden yalnızca elektronik ekipmanlara olan talebin yüksek kalacağı ve dolaylı olarak lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlayacağı beklenmektedir. - Devam eden düşük faiz ortamı, sermaye yatırımını ve ekonomik büyümeyi istenildiği kadar hızlandırmasa bile kaldıraçlı lojistik şirketlerinin lehinedir. - Deniz taşımacılığı oranları sabit kalsa bile hacimler deniz taşımacılığı hatlarının yeterince dirençli olduğunu ve yükselmeye devam edeceğini göstermektedir. - Düşük hisse fiyatlı şirketleri devralmak isteyen özel sermaye şirketleri ve tetikte bekleyen ticari alıcılar daha çok M&A aktivitesine sebebiyet vermektedir. - Deniz ve hava oranlarının düşmesi taşıma işleri organizatörlerinin karlarının artmasına yardımcı olmuştur. Bu durumun, piyasaya giren yeni taşıma kapasiteleriyle birlikte yüksek seviyede seyretmesi muhtemeldir. 9

10 Sektörel Bilgi Türkiye de Lojistik Sektörü -1 Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye, - Avrupa nın en büyük 2. beyaz eşya ve 6. otomotiv sektörü üreticisidir. - Avrupa nın en yüksek büyüme gösteren havayolu taşımacılığına sahiptir. - Avrupa nın en büyük tır ve Ro-Ro filosuna sahip ülkesidir. - Dünyanın 6. büyük gemi inşaat sektörünü oluşturmuştur. - Dünyanın en uzun 2. hattı olan Bakü/Tiflis/Ceyhan doğalgaz boru hattı operatörlerindendir. Türkiye nin Avantajları Batıdan Asya ya bir köprü oluşturan Türkiye, lojistik ve ulaştırma hizmetlerinde dünyada önemli bir merkez konumuna gelebilecek bir potansiyele sahiptir. Türkiye, liman altyapısı, havaalanları, gerçekleştirdiği yeni ulaştırma yatırımları ve projeleri ile Türkiye etrafındaki tüm coğrafyaya lojistik hizmeti verebilecek bir kapasiteye sahiptir. Genç nüfus yapısı ve yüksek ekonomik büyüme potansiyeli ile canlı bir pazardır. Türkiye; Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için bir dağıtım ve toplama merkezi özelliği taşımaktadır. Enerji kaynaklarına olan yakınlığı dolayısıyla lojistik üs görevini üstlenmektedir. Türkiye de Sektörün Mevcut Durumu 2009 yılında yatırımlarını durduran lojistik firmaları 2010 yılında canlanan mal hareketleri ve artan iş hacmi ile birlikte yeniden araç filolarını yenileme ve depolama kapasitelerini artırım amaçlı yatırımlara başlamışlardır. Enerji lojistiği, ülkenin enerji havzasında yer alması sebebiyle ve gerek özel sektörün gerekse devletin yeni yenilenebilir enerji yatırımlarını devreye almalarıyla önemini muhafaza etmektedir. Dünya Bankası nca hazırlanan Lojistik Performansı Endeksi ne göre Türkiye 39. sırada yer almaktadır. Türkiye de uluslararası taşımacılık çoğunlukla denizyolu ile yapılmaktadır. Nitekim, denizyolu taşımacılığının değer bazında Türkiye nin ihracat ve ithalatındaki payı sırasıyla %46 ve %59.1 dir. 10

11 Sektörel Bilgi Türkiye de Lojistik Sektörü -2 Sektörel Büyüklükler -Türkiye de 100 milyar Dolara yaklaştığı tahmin edilen lojistik pazarı esas itibariyle firmaların kendi bünyelerinde yaptıkları taşımacılık ve lojistik aktiviteleri ile lojistik hizmet sağlayıcılarından oluşmaktadır. -Lojistik giderleri Kuzey Amerika da GSMH nin %10 u, Avrupa da %11 i, Türkiye de ise tahminen %13 ü civarında seyretmektedir. -Lojistik sektöründeki firma sayısı yaklaşık civarında olup, bunların 130 u lojistik belgesi sahibidir. -Bugün 6-7 trilyon Dolar civarında olduğu ve 2015 e kadar trilyon Dolara ulaşacağı tahmin edilen lojistik hizmetlerinde, Türkiye nin 2015 de ulaşacağı tahmini pazar büyüklüğünün milyar Dolar olacağı öngörülmektedir. -Piyasanın önde gelen 20 firmasının, pazarın %5 ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. -Sektörün önde gelen firmaları arasında, Mars Lojistik, Ceva, Alişan, Balnak Evyap, Horoz, Borusan, Lojistik, Ekol, Omsan, Barsan, Reysaş vb. bulunmaktadır. 11

12 Sektörel Bilgi Sektörün Ekonomideki Payı Türkiye'nin Taşımacılık Gelirleri & Giderleri, Milyon $ Taşımacılık Gelirleri Taşımacılık Giderleri Net Taşımacılık Geliri , Navlun Gelirleri Navlun Giderleri Net Navlun Geliri Diğer Taşıma Gelirleri Diğer Taşıma Giderleri Net Diğer Taşıma Geliri Kaynak: TCMB Taşımacılık Döviz Girdisi TAŞIMA YAPILAN BÖLGE AVRUPA TAŞIMALARI TAŞIMA TÜRÜ SEFER TON USD SEFER TON USD İHRAÇ İTHAL TRANSİT TAŞIMALAR İRAN TAŞIMALARI IRAK TAŞIMALARI DİĞER ORTADOĞU VE KÖRFEZ ÜLKELERİNE TAŞIMALAR İHRAÇ İTHAL İHRAÇ PETROL İTH İHRAÇ İTHAL BDT ÜLKELERİNE TAŞIMALAR İHRAÇ İTHAL TOPLAM Kaynak: RODER (Ro-Ro Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği 12

13 Sektörel Bilgi Yetki Belgeleri R2 Yetki Belgesi Ticari Amaçla Taşıma İşleri Organizatörlüğü R türü yetki belgesi, ticari amaçla taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir. Faaliyetin şekline göre ikiye ayrılmaktadır: R1 yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, R2 yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, verilmektedir. R2 türü yetki belgeleri için; R2 yetki belgesi için başvuranların en az Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. C2 Yetki Belgesi Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C türü yetki belgesi, uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılmaktadır: a)c1 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, b)c2 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara, c)c3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir. C2 Türü yetki belgeleri için; C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 birim özmal taşıt ile toplam 300 ton taşıma kapasitesine ve Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. 13

14 Sektörel Bilgi SWOT Analizi 14

15 Gentra ya Bakış 15

16 Gentra Ortaklık Yapısı Ortaklık Yapısı Halka Arz Öncesi (TL) (%) Halka Arz Sonrası (TL) Haldun Gedizşener ,4% ,5% Verusa Girişim Sermayesi A.Ş ,0% ,4% Diğer (4 Ortak) ,64% ,1% Halka Açık ,1% TOPLAM , ,0 (%) Diğer (4 Ortak) 1,6% Halka Açık Haldun Haldun Gedizşener 48,4% 44,1% Gedizşener 22,5% Verusa Girişim Sermayesi A.Ş 50,0% Diğer (4 Ortak) 1,1% Verusa Girişim Sermayesi A.Ş 32,4% 16

17 Kilometre Taşları 17

18 Gentra Yönetim Kurulu Mehmet Haldun Gedizşener Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1982 yılında mezun oldu yılında Mersin de transit taşımacılık ve gemi acenteliği işlerinde İmisk ve Sengeller firması, 1986 yılında da, İstanbul Arkas Denizcilik deneyimlerinden sonra aynı yıl Grup Uluslararası Taşımacılık A.Ş. de kurucu ortak olarak taşımacılık sektöründe yerini aldı. Hali hazır da Deniz Ticaret Odası Forwarder lar komitesinde Başkan Yardımcısı, Gentra Lojistik A.Ş ve Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Mustafa Ünal - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilkent Üniversitesi MBA eğitimlerinden sonra bir süre kendi dış ticaret şirketini yönetti. Garanti Bankası ve Ak Yatırım'da Yatırım Bankacılığı konusunda yöneticilik ve Investco Kurumsal Finansman A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı. Gentra Lojistik A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Mustafa Ünal aynı zamanda Investco Kurumsal Finansman A.Ş., Verusa Girişim Sermayesi A.Ş., AlaMarka VIP Elektronik Ticaret A.Ş., ATA Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş, şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile İnnoted Teknoloji A.Ş ve Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Ahmet Gönen Kalyoncuoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi ni bitirip Koç Gurubu nda Ram Dış Ticaret A.Ş. de iş hayatına atıldı. Koordinatörlük, Ülke Yöneticiliği görevlerinden sonra Koç Gurubu nun çeşitli yurt dışı ortaklıkların kurulmasında üst düzey yönetici olarak görev aldı. Gurubun Orta Asya otomotiv yatırımlarının organize edilmesinde, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Rusya Federasyonu Beko ürünleri dağıtım ve pazarlama şirketi Ramtorg da Genel Müdür olarak çalıştı. Avrupa ülkelerindeki çeşitli yatırım ve girişimcilik faaliyetlerinden sonra halen Gentra Lojistik A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Şifa Nermin Gedizşener - Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Ulaştırma Bakanlığı Üst Düzey Yönetici Belgesi sahibi olup 25 yılı aşkın süredir uluslararası taşımacılık konusunda faaliyet gösteren şirketler de ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak Halkla İlişkiler danışmanlığı yaptı. Gentra Lojistik A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ahmet Serdar Özer - Yönetim Kurulu Üyesi İngiltere de Birmingham Üniversitesi Üretim Mühendisliği Bölümünü 1981 yılında, Amerika da Penn State Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği bölümünde yaptığı yüksek lisans eğitimini de 1983 yılında tamamladı. İş hayatına, Arçelik te Üretim Planlama Bölümünde uzun vadeli planlar yapmakla başladı. Daha sonra, Ok Denizcilik ve Alyans Denizcilik firmalarında kiralama bölümlerinde çalıştı yılında Komodor Denizcilik firmasını kurdu ve kendi adına çalışmaya başladı. 2004senesinde Reba Denizcilik i kurdu ve 2006 yılında Hollandalı ortaklarla işbirliği yaptı. 2004yılından beri bu şirketi yönetmektedir. 18

19 Gentra Faaliyetler - 1 Şirketin vermekte olduğu hizmetler aşağıdaki gibidir: İleri taşımacılık hat gözetimi Teknik Destek ve Proje Analizi Proje Yönetimi ve Planlaması Ağır Yük ve Boşaltma Servisleri İhtiyaçlara göre paketleme, sandıklama, depolama ve tasnif hizmeti Hava ve deniz için parsiyel ve komple kiralama Yükleme alanından teslim alma ve teslim etme Liman Elleçleme Dokümantasyon Her farklı yükleme ve varış noktaları için kanun, kural ve yönetmeliklerin incelenmesi 19

20 Gentra Faaliyetler - 2 Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş., standart kara taşımacılığının yanı sıra, Gentra nın ulusal ve uluslararası proje taşımalarında gerekli olan gabari dışı (standart tırların taşıdığı azami ölçü ve ağırlıkların üstündeki) yüklerin taşınmasında kullanılan özel ekipmanlara da (çok akslı, ağır taşıma kapasitesi olan araçlar) sahiptir. Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş., C2 belgesine sahiptir. C2 belgesi, hem yurtiçi hem de yurtdışı taşımacılık hakkı veren, asgari 11 adet çekicisi bulunan ve toplam taşıma kapasitesi 300 ton olan şirketlere verilen bir belgedir. Bu belgenin R2 belgesinden farkı ise, C2 belgesinin araç kiralayarak kendi bünyesinde çalıştırabilmesidir. Profreight 14 adet çekici ve 10 adet treyler, toplam 42 aks hidrolik platformlara sahiptir. Gentra ISO 9001:2008 belgesine haizdir. Gentra Lojistik A.Ş. aynı zamanda UTİKAD, Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. ise UND üyesidir. 20

21 Yetki Belgeleri R2 Yetki Belgesi - Ticari Amaçla Taşıma İşleri Organizatörlüğü C2 Yetki Belgesi - Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı 21

22 Sertifikalar ISO9001 EN ISO9001 TR MARKA TESCİL 22

23 Müşteriler Satış Stratejileri Bilindik lojistik firmalarının dışında olarak, global şirketlerin uluslar arası taşıma organizasyonlarında ağır nakliye ve proje taşımacılığı yapan Gentra nın gelirleri 2008 yılından itibaren düzenli bir artış göstererek 10,3 milyon TL den 2010 sonunda 35,2 milyon TL ye ulaşmıştır yılında Mondi nin Tire Kutsan firmasını satın almasının ardından açtığı yurt içi lojistik ihalesini kazanan Gentra, Tire Kutsan ın Tire, Manisa, Çorlu, Karaman ve Adana fabrikalarında ofis kurmuştur. Bu ofisler için yetiştirdiği personel ile birlikte optimal çalışan bir sistem geliştiren Gentra, bu şirket için yılda in üzerinde araç yükler konuma gelmiştir döneminde yaklaşık 20 civarında müşteri ile çalışmasına karşılık cirosunun büyük bölümü Mondi, ABB Elektrik, Fara Niroo Engineering gibi az sayıdaki firmalardan gelmektedir yılında Gentra nın yeniden yapılandırılması çalışmalarında stratejik olarak çok işgücü ve finansman kaynakları gerektiren yüksek cirolu ancak düşük karlı kontratlardan kaçınılıp, daha karlı işlere yönelinmesine karar verilmiştir. Bu amaçla sermaye artırımı yapılarak, Profreight a iştirak edilmiştir. 23

24 Yeni İş Anlaşması Gentra, Faraniroo ile Etiyopya da yapılacak enerji projesi için Niyet Mektubu (LOI) imzalamıştır. Niyet mektubuna göre, Etiyopya projesi için gerekli olan enerji santralleri, gerilim hatları, direkleri, inşaat malzemeler gibi malzemelerin birçoğunun Türkiye den götürülmesi planlanmaktadır. Gentra proje taşımalarında yurt dışındaki firmalara hizmet vermekte ve bu sayede son üç yılda toplam 17 milyon TL tutarında döviz girişi sağlamıştır. Bu tutarın %24,1 lik bölümü İran menşeli Faraniroo firmasına aittir. Faraniroo İran da enerji sektöründe önemli yeri olan bir firma olup, ülkenin enerji yenileme çalışmalarında %40 civarında pay almaktadır. Faraniroo aynı zamanda birçok uluslararası firmanın da İran daki temsilciliğini yapmaktadır. Gentra, Faraniroo nun yalnız Türkiye dünyadaki birçok proje taşımalarını gerçekleştirmektedir ve yeni proje çalışmalarında da destek vermektedir. İş hacmi bakımından bir Türk lojistik firmasının bugüne kadar gerçekleştireceği en büyük kontratlardan biri olması beklenen bu proje Gentra için çok önemli bir prestij projesi olacaktır. Yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenen bu projenin malzemelerinin deniz yolu ile nakli için düzenli bir gemi hattı gerekliliği ortaya çıkmaktadır ki, bu da Gentra ya kendi hattını kurma şansını verecektir. Gentra, Faraniroo ile sözleşme imzalaması halinde, (şu an LOI imzalanmış olup, anlaşma kesinleşmemiştir) Etiyopya projesinden navlun ve hizmet bedeli olarak milyon Euro gelir elde etmeyi hedeflemektedir. 24

25 Cironun Müşteri Bazında Dağılımı /06 Başlıca Yurtiçi Müşteriler 2,438,791 9,576,323 27,797,708 2,330,220 MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBLJ. SAN. A.Ş. - 8,648,602 22,957,312 2,233,626 MONDİ İSTANBUL AMBALAJ LTD. ŞTİ. 2,047, ,446 3,618,881 - KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TUR. A.Ş , ,244 16,313 GEYIK NAKLIYAT LOJ.AKARYAKIT GIDA ,113 - BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SAN ,662 - DİĞER 391, , ,496 80, /06 Başlıca Yurtdışı Müşteriler 6,743,841 3,614,522 6,574,799 4,034,656 ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. 907, ,675 1,522,166 1,740,040 FARA NIROO ENGINEERING CO.P.J.(P.J.S.) 1,369,553 1,291,690 1,506, ,887 ALFANAR CONSTRUCTİON CO , ,501 - GENTRA EUROPE BVBA ,001 - GEODİS WİLSON GERMANY GMBH & CO. KG - 546, , ,107 DİĞER 4,466,796 1,446,025 1,769,555 1,698,622 25

26 Halka Arz Gelirinin Kullanımı 26

27 Halka Arz Gelirinin Kullanımı 1-Ekipman Yatırımı: Gentra Lojistik, halka arz gelirinin TL sini sahibi olduğu Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. firmasına alınacak hidrolik platformlar için kullanacaktır. Yatırım sonrasında şirketin halen 10 aks olan hidrolik platform kapasitesi 42 aksa, çekici sayısı ise 14 e yükselecektir. Şirket sermaye artırımı yoluyla yaklaşık TL tutarında halka arz kaynağı sağlamayı hedeflemektedir. 2-Antrepo Yatırımı: Halka arz gelirinin bir diğer kullanım yeri antrepo yatırımı şeklinde olacaktır. Herhangi bir gümrük idaresine belli mesafede olması gereken gümrüklü antrepo için Gentra, yapılan ilk araştırmalarda İstanbul / Orhanlı Kurtköy ekseninde depo yapmaya uygun araziler tespit etmiştir. Bu bölgede planlanan tesisi yapabilmek için öngörülen arsa yatırımı TL, tesis için TL üzere toplam TL dir. Arsa temini halka arzdan sonra, tesis inşaatı ise 2012 yılı içinde planlanmaktadır. 3-Etiyopya Projesi Faraniroo ile imzalanan Niyet Mektubu uyarınca, yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenen Etiyopya projesi için gerekli olan enerji santralleri, gerilim hatları, direkleri, inşaat malzemeler gibi malzemelerin birçoğunun Türkiye den götürülmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında Djibouti limanında ve Etiyopya da yeni lojistik üsler kurulması öngörülmektedir. Projenin bütün ülkeyi kapsayacak olması, lojistik hizmetleri için farklı bölgelerde depolar ve lojistik destek merkezleri kurulmasını gerekli kılacaktır. 4-İşletme Sermayesi: Halka arzdan yaratılacak kaynağın bir kısmı, yabancı lojistik firmalarının son yıllarda Türkiye piyasasına girmesiyle artan rekabet ortamına uyum sağlayabilmek için gereken işletme sermayesinin karşılanmasında kullanılacaktır. 27

28 Neden Gentra? 28

29 Neden Gentra? 1. Yeni İş Anlaşmaları: Faraniroo ile imzalanan LOI nin kesin iş anlaşmasına dönüşmesi halinde mevcut yıllık cirosunun yaklaşık 5 katı olan ve tahmini büyüklüğü toplam 90 milyon civarında tahmin edilen Etiyopya Projesi, 2. Yeni Yatırımların Sağlayacağı Katma Değer: Gerek Etiyopya Projesi, gerekse bir ihtiyaç olan antrepo ve hidrolik platform yatırımının şirketin yeni alacağı işlerde daha yüksek karlılıkla çalışabilmesi imkanını yaratacak olması, 3. Artan Kar Marjı: Yurtiçindeki daha düşük kar marjlarına sahip işlerin yerine daha yüksek kar marjı vaadeden yurtdışı siparişlerin 2011 den itibaren ağırlık kazanmış olması, 4. Yüksek Temettü Beklentisi: Karlılıktaki artış beklentisine bağlı olarak ilerleyen yıllarda yüksek temettü ödeme potansiyeli, 5. Sektöründe Bilgi Birikimi ve Deneyime Sahip Güçlü Yöneticiler: Şirket yöneticilerinin 20 yılı aşkın sektör tecrübesi, 29

30 Finansal Veriler 30

31 KAYNAKLAR VARLIKLAR Finansal Veriler : Bilanço ( TL ) Dönen Varlıklar 3,509,554 6,484,697 8,511,658 5,091,947 Nakit ve Nakit Benzerleri 369,470 81,070 2,908, ,519 Ticari Alacaklar 1,174,136 3,671,006 1,857,545 2,227,092 Diğer Alacaklar 1,548,896 2,534,761 3,627, ,243 Stoklar Diğer Dönen Varlıklar 417, , ,391 1,157,112 Duran Varlıklar 162, , ,601 4,920,817 Ticari Alacaklar ,245 Maddi Duran Varlıklar 93,658 66, ,336 3,926,260 Şerefiye ,604 Ertelenen Vergi Varlıkları 24, , , ,012 Diğer Duran Varlıklar 4, , ,776 TOPLAM VARLIKLAR 3,671,573 6,667,637 8,970,259 10,012,764 ( TL ) Kısa Vadeli Borçlar 2,766,399 3,607,940 7,818,809 1,367,456 Finansal Borçlar 544,088 64,820 3,853, ,116 Ticari Borçlar 1,489,542 3,126,357 3,572, ,124 Diğer Borçlar 455,589 95,308 94, ,686 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19,815 61, , ,109 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 257, , , ,164 Uzun Vadeli Borçlar 130,315 2,382, ,122 3,365,247 Finansal Borçlar 37,164 2,371, ,902 3,195,215 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 47 1,451 5,093 5,564 Ertelenen Vergi Yükümlüğü 4,742 8,965 18, ,468 Özkaynaklar 774, , ,328 5,280,061 Ödenmiş Sermaye 300, , ,000 5,500,000 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7,984 7,984 32,434 58,130 Geçmiş Yıl Kar / Zararları 529, , , ,802 Net Dönem Karı / Zararı -62,592-97, , ,080 TOPLAM KAYNAKLAR 3,671,573 6,667,637 8,970,259 10,012,764 31

32 GELİR TABLOSU Finansal Veriler : Gelir Tablosu ( TL ) SÜRDÜREN FAALİYETLER Satış Gelirleri 10,306,009 16,258,106 35,167,676 9,615,505 Satışların Maliyeti -9,519,979-15,035,925-33,079,225-7,556,401 Brüt Kar/Zarar 786,030 1,222,181 2,088,451 2,059,104 Araştırma Geliştirme Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri -44,281-75,111-93,028-21,788 Genel Yönetim Giderleri -511, ,714-1,139,507-1,398,622 Diğer Faaliyet Gelirleri 176,585 63, , ,587 Diğer Faaliyet Giderleri -109,437-83, , ,206 Faaliyet Karı / Zararı 296, , , ,075 Finansal Gelirler 990, , , ,154 Finansal Giderler -1,353, ,056-1,034, ,578 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı -66, , , ,651 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri -Dönem Vergi Gelir / Gideri -19,815-61, , ,109 -Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri 23,460 74,071 45, ,059 NET DÖNEM KARI / ZARARI -62,592-97, , ,483 32

33 ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) Bilanço Snapshot Varlıklar Toplam Borç / /09 Özkaynaklar Sermaye / /09 33

34 ( Milyon TL ) ( % ) ( Milyon TL ) ( % ) ( Milyon TL ) ( Milyon TL ) ( % ) Gelir Tablosu Snapshot Satış Gelirleri Brüt Kar ve Marjı / /09 Brüt Kar / Zarar Brüt Kar Marjı (%) Faaliyet Karı ve Marjı / Net Kar ve Marjı / Faaliyet Kar / Zararı Faaliyet Kar Marjı (%) Net Kar / Zarar Net Kar Marjı (%) 34

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 30 Nisan 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal Bilgiler... 4 IV. Değerleme...

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu 10.11.2015 Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu

Detaylı

DESPC AL Hedef Fiyat: 2,70TL 14 Haziran 2013

DESPC AL Hedef Fiyat: 2,70TL 14 Haziran 2013 Düşük çarpanlar ve yüksek temettü verimliliği, piyasa üzerinde getiri beklentimizi destekliyor Bilgi Teknolojileri (BT) tüketim malzemeleri sektörünün önemli oyuncularından olan Şirket, toner-mürekkep

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK 1Ç2015 Sonuçları

ASELSAN ELEKTRONİK 1Ç2015 Sonuçları Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 2 Haziran 2015 ASELSAN ELEKTRONİK 1Ç2015 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Ödenmiş sermayesi 20.073.320 milyon TL olan şirket 9.926.680 TL (nominal) sermaye artırımında bulunacaktır. Halka açıklık oranı ise %33,1 olarak gerçekleşecektir. Halka

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş.

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. Serdar Ceylan serdarceylan@metroyatirim.com.tr 10.05.2014 Önemli Not: İşbu analist raporu, Metro Yatırım

Detaylı

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SAN. ve TİC. A.Ş.

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SAN. ve TİC. A.Ş. Halka Arz Bilgi Notu KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SAN. ve TİC. A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 20-21 Ocak 2011 Halka Arz Fiyat Aralığı Halka Arz Şekli Piyasa Değeri (TL) Halka Arz Büyüklüğü

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 07.05.2015 Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

AYGAZ 19.04.2013. Endekse Göre Getiri. 2012 Yılı Değerlendirmeleri ve Hedef Fiyat Güncelleme

AYGAZ 19.04.2013. Endekse Göre Getiri. 2012 Yılı Değerlendirmeleri ve Hedef Fiyat Güncelleme AYGAZ 19.04.2013 2012 Yılı Değerlendirmeleri ve Hedef Fiyat Güncelleme Türkiye LPG pazarı 3,7 milyon tonluk hacmiyle 2012 yılında Rusya yı geride bırakarak Avrupa nın en büyük pazarı haline gelmiştir.

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Ulusoy Un Analist Raporu

Ulusoy Un Analist Raporu Bin Bin Ulusoy Un Analist Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı ilke kararına dayanarak Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 05.05.2015 1 Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 00 00 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU LATEK LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 31,03,2010 SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1-RAPORUN DÖNEMİ..2 2-DÖNEM İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU.2

Detaylı

Servet GYO Analist Raporu

Servet GYO Analist Raporu Şirket Hakkında Servet GYO perakende, endüstriyel ve ofis kullanım amaçlı gayrimenkul ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuş bir yatırım ortaklığıdır. Sinpaş grubu 2009 yılı içerisinde

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Kote Olunacak Hisse Tipi B Grubu Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 1 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 11 Kasım 2013

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 11 Kasım 2013 Verusa Holding A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Verusa Holding A.Ş. ( Verusa Holding veya Şirket

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş.

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. 01 ARALIK 2008 1 Temel Ekonomik Göstergeler 2 Temel IMKB Verileri 3 Aralık Ayında Neler Olacak? FED (16 Aralık), ECB (4 Aralık), BoJ (19 Aralık)

Detaylı

Halka Arz Fiyatı. Halka Açıklık Oranı 21,43% Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi

Halka Arz Fiyatı. Halka Açıklık Oranı 21,43% Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 1 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. fiyat tespit değerlendirme raporumuz 12/02/2013 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni nde yer alan Kurul Karar Organı nın 12/02/2013 tarih ve 5/145

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. 2.55 den işlem gören Turcas Petrol için hedef fiyatımız %21 lik yükseliş potansiyeli ile 3.10 dur.

TURCAS PETROL A.Ş. 2.55 den işlem gören Turcas Petrol için hedef fiyatımız %21 lik yükseliş potansiyeli ile 3.10 dur. 09.02.2012 TURCAS PETROL A.Ş. Yeni Gelişmeler ve 2012 Beklenti; Turcas Petrol ün faaliyet gösterdiği ve sürekli yatırım yaptığı enerji sektörü 2011 yılında Türkiye de en fazla büyüyen sektörlerden biri

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

TUĞÇELĠK HALKA ARZ BĠLGĠLENDĠRME NOTU 6 Haziran 2014

TUĞÇELĠK HALKA ARZ BĠLGĠLENDĠRME NOTU 6 Haziran 2014 HALKA ARZ KÜNYESĠ: TUĞÇELĠK HALKA ARZ BĠLGĠLENDĠRME NOTU 6 Haziran 2014 Ġhraççı ġirket Yetkili KuruluĢ BĠST Kodu Kayıtlı Sermaye Tavanı Halka Arz Öncesi Sermaye Halka Arz Sonrası Sermaye Halka Arz Edilecek

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. 14.03.2012 Yeni Gelişmeler ve 2012 Beklenti; Genel görünüm itibari ile son bir yılda özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler ve durulan lojistik çalışmaları

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 30 Ekim 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Hazırlamış ve KAP ta yayınlamış olduğu Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na ve Belirlenen Fiyata İlişkin Değerlendirme

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Hazırlamış ve KAP ta yayınlamış olduğu Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na ve Belirlenen Fiyata İlişkin Değerlendirme ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.11.2014

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.11.2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.11.2014 1 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Kasım 2012 Yasal Uyarı İşbu belgedeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında

Detaylı

PETKİM 3Ç2015 Sonuçları

PETKİM 3Ç2015 Sonuçları Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Kasım 2015 PETKİM 3Ç2015 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. fiyat tespit değerlendirme raporumuz 12/02/2013 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni nde yer alan Kurul Karar Organı nın 12/02/2013 tarih ve

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2012

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2012 1 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2012 ORTAKLIK YAPISI Kayıtlı Sermaye : 100 milyon TL Ödenmiş Sermaye : 12.200.000 TL 7% 2% 7% 12% Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 72% Necmeddin Şimşek

Detaylı

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 22 Kasım 2013

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 22 Kasım 2013 SANEL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, SANEL

Detaylı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Arz Bilgisi

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

AYGAZ 4Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 11,95TL

AYGAZ 4Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 11,95TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 23 Mart 2015 AYGAZ 4Ç2014 Sonuçları Öneri: AL Hedef Fiyat: 11,95TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Stok Zararları ve Vergi Ceza Karşılığı Son Çeyrekte Aygaz ın Karlılığını Olumsuz

Detaylı

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş.

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. 01 NİSAN 2009 1 Temel Ekonomik Göstergeler 2 Temel IMKB Verileri 3 Mart Ayı Hisse Getirileri 120.0 110.0 Önerilen HİSSE Portföyü - IMKB Karşılaştırması

Detaylı

GREENEKS New Horizons in Transportation

GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS New Horizons in Transportation GREENEKS Kilometre taşları - İlk On Yıl 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu.. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

Karakaş Atlantis A.Ş. Halka Arz Bilgi Notu 23 Temmuz 2012

Karakaş Atlantis A.Ş. Halka Arz Bilgi Notu 23 Temmuz 2012 igure 2: Shar Bu çalışma; şirket içi bilgilendirme amaçlı olarak, Karakaş Atlantis A.Ş. nin düzenlemiş olduğu analist sunumundan yararlanılarak hazırlanmıştır. Kuruluş ve Gelişimi 1968 yılında Karakaş

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 41 2015 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2015 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ DÖNEMSEL GETİRİ TABLOSU 31.12 31.12.2014 VE 28.11.2014-31.12.2014 DÖNEMİ GRUPLAR MEVDUAT PORTFÖY (MEVDUAT GRUBU) % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi BİRİKİM

Detaylı

TTKOM 02.08.2013. Endekse Göre Getiri. TTKOM 30.06.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları

TTKOM 02.08.2013. Endekse Göre Getiri. TTKOM 30.06.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları TTKOM 02.08.2013 TTKOM 30.06.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları 2013 yılı ikinci çeyreğinde SMM deki kötüleşmeye TL deki değer kaybıyla oluşan yüksek finansal giderlerin de eklenmesi, net karın önemli

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Haziran 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi

2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi 2011-2013 Perakende Sektörü Finansal Analizi Yönetici Özeti Bu çalışma 3 farklı gruptan oluşan toplamda 8 şirketin Bilanço yapısı, Gelir Tablosu ve Finansal Rasyolarını incelemiştir. Firmaların grupları

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

OTOKAR 1Ç2015 Sonuçları

OTOKAR 1Ç2015 Sonuçları Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 27 Nisan 2015 OTOKAR 1Ç2015 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr İlk Çeyrekte

Detaylı

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu SAY Reklamcılık 25.06.2014

Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu SAY Reklamcılık 25.06.2014 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri VII No: 128.1 Pay Tebliği nin ( Tebliğ ) 29. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca halka arz edilecek payların satış fiyatının borsa

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu

İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS. 2. Değerlendirme Raporu İş Yatırım Menkul Değerler PEGASUS 2. Değerlendirme Raporu 14 Mart 2014 PEGASUS 2. DEĞERLENDİRME RAPORU MART 2014 1 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan VII-128.1

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Global Liman İşletmeleri A.Ş. ( Global

Detaylı

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012 HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 17 Temmuz 2012 1 BÖLÜM Sayfa Şirket Hakkında 3-6 Şirket Değerlemesi 7-9 Ekler 10-13 2 ŞİRKET HAKKINDA: Denge Holding, yurt içinde ve yurtdışında mevcut ve hedeflediği; finansal

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 27 Mart 2012 1. Özet: Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan

Detaylı

THYAO 27.02.2015 ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ

THYAO 27.02.2015 ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ THYAO 27.02.2015 ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ 2014 yılı Mali Tablo Değerlendirme ve Hedef Fiyat Güncelleme Getiri Potansiyeli %24 Türk Hava Yolları nın 2014 yılı son çeyrek satış gelirleri bir önceki yılın

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

TÜRK TELEKOM 2Ç15 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 2Ç15 Sonuçları 08.08.14 08.09.14 08.10.14 08.11.14 08.12.14 08.01.15 08.02.15 08.03.15 08.04.15 08.05.15 08.06.15 08.07.15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 7 Ağustos 2015 TÜRK TELEKOM 2Ç15 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Ford Otosan 3Ç2015 Sonuçları

Ford Otosan 3Ç2015 Sonuçları 11 14 12 14 01 15 02 15 03 15 04 15 05 15 06 15 07 15 08 15 09 15 10 15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 13 Kasım 2015 Ford Otosan 3Ç2015 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

OTKAR. Savunma Sanayi Gelirlerinin Payı, Ticari Araç Satış Gelirlerindeki Düşüşle 2014 Yılında %30 a Yükseldi ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ

OTKAR. Savunma Sanayi Gelirlerinin Payı, Ticari Araç Satış Gelirlerindeki Düşüşle 2014 Yılında %30 a Yükseldi ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 18 Mart 2015 OTOKAR 4Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 94,70TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Savunma Sanayi Gelirlerinin Payı, Ticari Araç Satış Gelirlerindeki Düşüşle

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ARAŞTIRMA DEPARTMANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2003 yılında iştiraki olduğu TOKİ ile toplu konut hamlesine başlayan Emlak GYO nun 2003 yılından 2011'in

Detaylı

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. fiyat tespit değerlendirme raporumuz 12/02/2013 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni nde yer alan Kurul Karar Organı nın 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararında

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 28 Mart 2012 Özet: 28.03.2012 Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan Analizi 50% 17,32 1,95 INA Analizi

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ARALIK 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 9,15% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

ADEL HİSSE ANALİZİ. ADEL Endeksin Üzerinde Getiri 03.09.2014. Hisse Data Hisse Kodu ADEL

ADEL HİSSE ANALİZİ. ADEL Endeksin Üzerinde Getiri 03.09.2014. Hisse Data Hisse Kodu ADEL 03.09.2014 ADEL HİSSE ANALİZİ ADEL için kararımız Endeksin Üzerinde Getiri yönündedir ve yapmış olduğumuz değerleme sonucunda %16 getiri potansiyeli ile 61,90 TL fiyat hedefine ulaşmış bulunmaktayız. Değerleme

Detaylı