10 20 FAALI YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 20 FAALI YET RAPORU"

Transkript

1 FAALI YET RAPORU 2010

2 başkanın mesajı Değerli Üyelerimiz, 20 Mart 2010 tarihinde yaptığımız Mütevelliler Kurulu Toplantısı nda görevi devir aldıktan sonra yoğun bir çalışma içine girdik. Çalışmalarımızı aşağıdaki konulara odaklanarak sürdürdük: 2009 yılı sonunda güçlendirmeye başladığımız mal varlığımızı artırmaya devam etmek Gerek finansal durumumuzun gerekse hizmetlerimizin geliştirilerek daha kaliteli sunulmasını doğrudan ve menfi yönde etkileyen Özel Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ni daha verimli ve sürdürülebilir duruma getirmek için önlemler almak Tasarlanan okul inşaatlarını, MEB nın değişen koşullarını da dikkate alarak tamamlamak ve açılış için gerekli hazırlıkları yapmak Vakfın nakit, gayrimenkul ve iştiraklerinden oluşan mal varlığı 1.2 Milyon TL den 2.5 Milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Özel Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmetleri karşılığı MEB dan yapılan tahsilatlar maliyetlerimizin çok altında olduğu için sürekli artan finansman açığını azaltmak için bir dizi önlem aldık.bir taraftan normal ücretimiz ile MEB in ödediği ücret arasındaki farkı velilerden talep ederken diğer taraftan bu kararı mevcut öğrenciler için raporları bitinceye kadar uygulamadık, raporları bittikten sonra yeniden rapor alanlar için ise ihtiyaçlarına göre verilmek üzere burs sistemi geliştirdik. Yapılan bu çalışmaların olumlu sonuçlarını 2012 yılından itibaren göreceğimizi umuyoruz. Öğrenci ve aileleri için yeni hizmetler vermeye başladık. Bu yıl sempozyum düzenlemek yerine, uluslararası üne sahip akademisyenlerin katılımı ile akademi ve iş dünyası ile tüm paydaşların katılımına açık bir seminer düzenledik. Değerli Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hıfzı Özcan ın onuruna düzenlediğimiz bu seminer ile birlikte Sanatlarla Terapi olgusunu Türk toplumuna sunduk. Sanatlarla Terapi yi bilimsel olarak tasarlayıp uygulamaya geçirip, öğrencilerimiz, velilerimiz ve toplumun hizmetine sunmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Okul inşaatlarımız sürerken MEB nın yeni yönetmelik ve uygulamaları çerçevesinde inşaatı yeniden projelendirmemiz gerekti. Başlangıçta yaklaşık 2000 m 2 kapalı alan olarak belirlenen inşaat 3800 m 2 kapalı alana ulaştı. Bu nedenle ortaya çıkan maliyet artışını karşılama lütfunda bulundukları için Sakıp Sabancı ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. İnşaatı tamamlanmış olan okulların öğretim yılından başlıyarak kademeli olarak açılması ve geliştirilmesi için çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır. Milli Eğitim sistemi içinde spastik çocuklara yönelik müfredat geliştirilip onaylatılması için çalışmalar hızla devam etmektedir.bunun gerçekleştirilmesi ile birlikte açılacak okullarımızın Türkiye de bir ilk olmasını bekliyoruz. Desteklerini bizden esirgemeyen Mütevelli Kurulu üyelerimize, bize güç veren, destekleyen ve teşvik eden Sakıp Sabancı ailesine, Yönetim Kurulumuza, vakfımızın tüm çalışanlarına, tüm bağışçı ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Hüsnü Paçacıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

3 3 genel YÖNETI M KURULU Hüsnü Paçacıoğlu Başkan Şeniz Türkömer Genel Sekreter Ahmet Mümtaz Gülder Üye Bekir Soytürk Üye Sadi Çavuşoğlu Üye DENETI M KURULU Aslı Özhamaratlı Mustafa Cem Berksun Yavuz Özler Dilek Sabancı II. Başkan Sertan Özan Sayman Altan Edis Üye Macit Akın Özoflu Üye Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Metin Sabancı Merkezi nin çalışmaları yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) ile Vakıf tarafından ortaklaşa yürütülmekte iken 2007 yılından itibaren Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi nde Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Hizmeti SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından, Sosyal Rehabilitasyon, Aile Danışma ve Yönlendirme ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri, Vakıf tarafından yürütülmeye başlandı. Kadıköy Belediyesi nin Vakfa tahsis etmiş olduğu m 2 lik alan üzerindeki Metin Sabancı Merkezi çatısı altında; Vakıf çalışmaları, Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi nde; Tanılama, Fizyoterapi, Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Çocuk Gelişimi, Hidroterapi, Eğitim Destek ve Psikolojik Danışmanlık ile yönlendirme hizmetleri verilerek sürdürülmektedir. Vakıf, çocuklarda ya da genç ve erişkin bireylerde Cerebral Palsy olarak tanımlanan beyin engelinin; Nasıl, Neden, Ne Zaman ve Nerede oluştuğu sorularına cevap arayıp çözümler üretmektedir. Vakıf ayrıca yeni bakış açıları ve yaklaşımlar eşliğinde, binlerce çocuk ve ailesine ve kurumlara, aynı ve ek başlıklar altında destek olmaya, çözümler sunmaya devam etmektedir. Bu hizmetler; Türkiye nin çeşitli üniversitelerinden mezun olmuş 8 Fizyoterapist, 6 Özel Eğitimci, 4 Okul Öncesi Eğitimci, 2 Beden Eğitimi ve Hidroterapi Uzmanı, 4 Usta Öğretici, 1 Klinik Psikolog, 1 Psikolojik ve Rehber Danışman ve 1 Sınıf Öğretmeni nden oluşan, alanında uzman 29 kişilik ekip ile verilmektedir. Vakıf, kuruluşundan bugüne, bilimsel alanda uzman isimler ile işbirliği içerisinde çocuğa ve ailesine destek vermiş ve çözümler üretmiş, bir yandan farklılıkları da anlamaya ve anlatmaya çalışmıştır. Günümüzde de, yeni yapılanma, yeni bakış açıları ve yaklaşımlar eşliğinde binlerce çocuk ve ailesine destek olmaya, çözümler sunmaya devam edilmektedir. Bunlar yapılırken bir taraftan da eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde karşılaşılan aşırı finansman açıklarının en aza indirilebilmesi için önlemler alınmıştır. Alınan önlemlerin belirgin özelliği, bir taraftan imkanı olan ailelerden MEB nın karşıladığı kısmın üzerindeki ücret farkını talep etmek, diğer taraftan da ihtiyacı olanlar için burs sistemi geliştirilmesi olmuştur. Bu uygulamaya geçerken mevcut hizmet alanlardan rapor süresi doluncaya kadar fark alınmamasına karar verilmiş ve adil bir uygulama gerçekleştirilmişitir. Bu çalışmaların olumlu sonuçlarının 2012 yılından itibaren görüleceği ümit edilmektedir yılı Vakfın mal varlığını geliştirme çabalarına ağırlık verilen bir yıl olmuş, Vakfın nakit, gayrimenkul ve iştiraklerinden oluşan varlığı 1.2 Milyon TL den 2.5 Milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Vakıf 2009 yılında başlattığı yeniden yapılanma çalışmalarını 2010 yılında devam ettirerek adım adım değişiklik ve yenilikleri hayata geçirmeye başlamıştır. Vakıf bir taraftan organizasyonunu yapılandırırken diğer taraftan da kurumsal yapısını oluşturmaya ve geliştirmeye özen göstermiştir. Bu çerçevede Vakıf ve İktisadi İşletmesi yönetim biçimleri tasarlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

4 4 5 Vakfın logosu esas alınarak kurumsal kimlik çalışmaları başlatılmış, WEB sitesi tamamen yenilenerek kullanıma açılmıştır. Kurum dışına daha açık, bilgilere, hizmetlere ve etkinliklere herkesin ulaşabileceği bir ortam yaratılmıştır yılı sonlarında Vakfın tanıtımı ve iletişim hizmetleri için bir ajans ile anlaşılarak stratejik bir plan yapılmıştır yılında tüm faaliyet ve hizmetlerin daha geniş ve etkili duyurulması için hazırlıklar hızla sürmektedir. Vakfın vizyon ve misyonu çerçevesinde, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması yanında tam gün eğitim hizmetlerinin sağlanabileceği okullar inşaatına başlanmış ve 2011 yılı başlarında inşaat tamamlanmıştır. Ana Okulu ve İlköğretim Okulu ndan oluşan kısmın 2011 yılında hizmete açılması planlamıştır. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışından destek alınarak çalışmalar sürdürülmektedir. Sürekli yenilenmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Vakıf, hizmetlerine bu yıl bir yenisini eklemeye odaklanmıştır. İlk etapta sanat ve yaratıcılığın iyileştirici gücünü bir arada sunan Sanatlarla Terapi konusunda yurt dışından katılımcılarla bir seminer ve atölye çalışması yapılmıştır. Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Prof. Dr. Hıfzı Özcan onuruna düzenlenen seminer, Sanatlarla Terapi nin ülkemizde yeni bir alan olarak tanınması, benimsenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunulması ve aynı zamanda konunun vakfın hizmetleri arasına girmesinin bir hazırlığı niteliğinde olmuştur. Vakfın işbirliği çalışmaları 2010 yılında farklı boyutlarda ve gelişerek devam etmiştir. SHÇEK ve MEB ile işbirlikleri başarı ile devam ederken, kurum dışında da sağlık kuruluşları, vakıflar ve yurt dışı kurumlarla işbirliği olanakları yaratılmıştır. Proje ve etkinliklerle öğrencilerin sosyalleşmesi ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır. Hizmet içi eğitimlere önem verilmiş, çalışanların kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli konferans ve seminerlere katılımı desteklenmiştir. Kuşkusuz bir taraftan kurumsal yapının yerleştirilmesi, diğer taraftan da yeniden yapılanmanın yarattığı sorunlar Vakıf Yönetimi nin daha yoğun ve özverili çalışmasını gündeme getirmiştir yılının, daha etkin ve verimli bir çalışma ortamına sahip ve yeni uygulamaların başarılı sonuçlarının görülmeye başlanacağı bir yıl olması, katkısı olan tüm paydaşların ortak beklentisi olacaktır. faaliyetlerimiz Yönetimde Kurumsallaşma Vakfın amaçlarını yerine getirmek, daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla İktisadi İşletme Ana Sözleşmesi yeniden düzenlendi ve Yönetim Kurulu kaldırılarak İktisadi İşletme İcra Kurulu oluşturuldu. Vakfın İktisadi İşletmesi nin sevk ve idaresinden sorumlu olmak üzere Vakıf Temsilcisi görevi ihdas edildi, direktörlükler oluşturuldu. Mali İşler, İnsan Kaynakları, Tesis İşletim, Bilgi Teknolojileri, Kurumsal Gelişim ve Halkla İlişkiler Birimleri oluşturuldu. Kurumsal Kimlik Toplam Personel Sayısı Yöneticiler Sorumlu ve Görevliler Uzmanlar Toplamı Terapistler Eğitimciler Psikolog ve PDR Sürdürdüğümüz ve sürdüreceğimiz tüm faaliyetler ile tanıtım ve iletişim çalışmalarını yeniden planlamak üzere çıktığımız yola kurumsal kimliğimizi yenileyerek başladık Kurum içi ve kurum dışı olarak ikiye ayırdığımız kurumsal kimlik çalışmamızda ilk adım olarak logomuzu ve kullanıldığı tüm baskılı materyalleri yeniden tasarladık. Kurumsal kimlik çalışmamızın kurum dışı olarak tanımladığımız kısmında yer alan Web sitemizi, TSÇV nin dinamik ve duyarlı kimliğini ön planda tutarak yeniden tasarladık. Yeni Web sitemizi, etkinliklerimizi, haberlerimizi, kabullerimizi duyurmak için etkin bir iletişim aracı olarak kullanmaktayız. Yenilenen hali ile Web sitemizi, gönüllülerimizden bağışçılarımıza, ailelerimizden çalışanlara kadar tüm takipçilerimizin, hizmet ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi sahibi olacağı, etkinliklerimizden haberdar olacağı bir referans noktası olarak konumlandıracağız. (www.tscv.org.tr)

5 6 7 Tanıtım ve I letişim Tanıtım ve İletişim çalışmaları için bir ajans ile çalışmaya başlandı. Yeniden yapılanma sürecinde ve süreç sonrasında uygulanmak üzere Vakıf tanıtımının stratejik yaklaşımı belirlendi. Buna göre; Reklam, halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, kampanya, bilimsel çalışmalar ve farklılıklar tanıtım stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi ve 2011 yılı iletişim stratejisinin içinde yer alması sağlandı. Sosyal medyanın daha etkin kullanımı için web sitesinden başlayarak yeni bir süreç tasarımı yapıldı. E-bülten tasarımı tamamlandı, web sitesine e-bülten için üyelik alanı oluşturuldu yılında uygulanmak üzere tanıtım çalışmaları ve kurum kültürü başlıkları altında kullanmak için ortak lisan çalışması başlatıldı. Resmi, Kurumsal, Sivil Toplum, Bağışçı, Gönüllü, Destekçi başlıkları altında kurum içi ve dışı iletişim listeleri oluşturuldu. Önemli günler takvimi oluşturuldu, tüm iletişim grupları ile önemli günlerde mektup ve e-posta yöntemi ile iletişim kuruldu. Alanımıza giren konularda yenilikler ve farklılıkların basındaki yansımaları ile kurum içi ve dışı organizasyonlar görsel tasarımlar eşliğinde iletişim grupları ile düzenli olarak paylaşıldı. özel eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları 16 Mayıs 2007 tarihli MEB açılış onayı ile Özel Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz hizmete girdi yılından itibaren Merkez deki özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri çeşitlendirilerek iyileştirilmesine, hizmet hacminin büyümesine ve kapasitenin en verimli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Öğrenci Sayıları Ve Tanılara Göre Dağılım ( Karşılaştırmalı) CEREBRAL PALSY CEREBRAL PALSY + MENTAL RETERDASYON YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK (OTİZM) MENTAL RETERDASYON ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ SİPİNA BİFİDA DOWN SENDROMU WEST SENDORMU DİĞER TOPLAM Tanıtım çalışmaları kapsamında 8 kurum ile 37 gönüllü + bağışçı ziyaretinde bulunuldu yılında tüm bu çalışma ve faaliyetlerimiz genişletilerek, Vakfın tanıtımı ve iletişimine ağırlık verilecektir. Metin Sabancı Okulları Mevcut arazimizin bir bölümüne toplam 3800 m 2 kapalı alanı bulunan, 2 kat üzerine (tek kat + bodrum kat) anaokulu ve ilköğretimi kapsayan Metin Sabancı Okulları inşaatı Mart 2010 da başladı. İnşaat Aralık 2010 da tamamlandı yılında anaokulu ve ilköğretim okulu açılması planlanmaktadır. Okulun ana hedefi CP li çocuklara sosyal, duygusal, bilişsel, duyusal, dil ve motor gelişimi alanlarında eğitim vererek; kendi ihtiyaçlarını karşılamayı, çevresiyle iletişime geçmeyi, toplumla entegre olmayı sağlayacak beceriler kazandıran bir eğitim sistemiyle hizmet vermektir.

6 8 10 Özel Eğitim ve Rehabilitasyonda Burs Sistemi Merkezimiz, faaliyete geçtiği 2007 yılından itibaren bir taraftan çocuklarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ederken, diğer taraftan faaliyetlerini ve hizmetlerini genişletmek için çaba göstermektedir. Ancak MEB nın kuralları ve ücretleri ile Vakfımızın maliyet ve uygulamaları çerçevesinde yürütülmeye çalışılan faaliyetlerimizin devam etmesi olanaksız hale gelmiştir. Bu nedenle 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere ilan ettiğimiz ücret ile MEB den aldığımız ücret arasındaki farkın ailelerden alınmasına karar verilmiştir. Vakfımız 31 Aralık 2010 tarihinde merkezimizden hizmet almakta olan çocuklarımız için RAM raporu süresi bitene kadar, tespit edilen ücret ile MEB ücreti arasındaki farkı velilerden tahsil etmemeye karar vermiştir. Merkezimizde hizmet alıp bu ücret farkını karşılayamayacak aileleri mağdur etmemek için, Ocak 2011 den itibaren burs sistemi uygulanmasına başlamak için önlem alınmıştır. Çocuklarımıza verdiğimiz hizmetleri sürdürebilmek ve yeni olanaklar yaratabilmek için maddi olanakları kısıtlı olan ailelerin çocuklarının eğitime devam edebilmelerini sağlamak üzere burs sistemi uygulamaya konmuştur. Burs ihtiyaca göre belirlenmekte olup değişik alternatifler yaratılmıştır. işbirliklerimiz 1. SHÇEK I şbirliğimiz Merkez in Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Bölümü nde çalışmalar T.C. Başbakanlık SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda merkezimizde, devlet korumasında 69 birey kalmaktadır. Bunlardan 13 tanesi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim görmekte ve ihtiyaçları Vakıf tarafından karşılanmaktadır. SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen erişkinlere yönelik atölyelerde çalışmalar devam etmektedir. Gündüzlü ve yatılı olmak üzere toplam 60 gencimiz bu birimden hizmet almaktadır. Bu sene açılan kurslarımız: Ahşap boyama, boncuk, aksesuar yapımı, bilgisayar, el sanatları, seramik, müzik. 2. MEB I şbirliğimiz Birden fazla engeli olan çocuklara yönelik 1 den 8 e ilköğretim sınıflarında toplam 25 öğrenci hizmet almaktadır. Vakıf, protokol gereği görevlerini ve maddi desteğini yerine getirmektedir. 3. Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Johns Hopkins I şbirliğimiz Bu işbirliğine göre tüm Vakıf çocuklarının; Botoks Uygulaması ( İlaç hariç ) Göz ( Genel tarama, görme algısı, görme alanı testleri ) KBB ( Otit muayenesi ve işitme testleri ) Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi tarafından yapılmaya başlandı ve 2011 yılında da bu uygulamanın devam etmesine karar verildi. 4. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi I şbirliğimiz ( NGBB ) ile yeni açılacak Metin Sabancı Okulları nın 800 m 2 lik bahçe alanında 5 Duyu Bahçesi yapılması için işbirliği başlatıldı. Proje NGBB Profesörleri ve uzmanları ile TSÇV yetkilisi tarafından hazırlanıp tamamlandı. Bahçenin inşasından sonra eğitim programlarının oluşturulmasında da NGBB ile işbirliği yapılması sağlandı.

7 11 11 uluslararası ilişkilerimiz bilimsel çalışmalar 2010 yılında Uluslar arası İlişkiler kapsamında gözlem amaçlı yurt dışı ziyaretleri yapıldı. Bunun dışında yapılanma süreci sonunda işbirliği yapılabilecek / akredite olunabilecek uluslararası kurum ve kuruluşlar araştırması yapıldı Yılı içinde gözlem amaçlı 2 adet yurt dışı ziyareti yapılmıştır. RGZ Stiftung Zugunsten Cerebral Gelahmter, Zurich İsviçre Elizabethinum School, Innsbruck Avusturya Bu ziyaretlerde okulların okul düzenleri, eğitim programları, öğrenci/eğitmen profilleri, rehabilitasyon ve terapi teknikleri ile işbirliği olanakları araştırıldı. 1. Sanatlarla Terapi (22 Kasım 2010) Vakfımız Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Hıfzı Özcan onuruna sanat ve yaratıcılığın iyileştirici gücünü bir arada sunan Sanatlarla Terapi semineri ve atölye çalışması düzenledik. Atölye çalışması öncesinde Sayın Türkan Sabancı ve Sayın Dilek Sabancı tarafından Hıfzı Özcan a onur plaketi takdim edildi. Sanat ve yaratıcılığın iyileştirici gücünü bir arada sunan Sanatlarla Terapi semineri ve atölye çalışmasında, organizasyonun Türkiye Koordinatörlüğünü yürüten Yaratıcı Sanatlar ve Drama Terapisti Nilgün Türkcan ın moderatörlüğünde Kanadalı Drama Terapisti Prof. Yehudit Silverman ve ABD li terapist Dr. Christine Caldwell bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Organizasyonda farklı meslek ve yaş gruplarından katılımcıların da aralarında bulunduğu atölye çalışmasında, ortak insan deneyimini keşfedebilmek amaçlar arasındaydı. yardım toplama izinleri 1. Bir el de siz uzatın, sınırları aşalım projesi (03 Temmuz Temmuz 2010) İlgili yardım toplama izni ile herhangi bir gelir-gider hesabı oluşturulmamıştır. Yardım toplama izin süreci yeniden yapılanma çalışmalarına denk gelmiş ve bu sebeple kampanyatif bir çalışma içine girilmemiştir. Aynı gerekçeler ile tekrar yardım toplama izni için müracaat edilmiş olup tarihine kadar yardım toplama izninin uzatılması sağlanmıştır. 2. Oyun Parkı Projesi (04 Eylül Eylül 2010) Akbank T.A.Ş İle Axess/Wings kart sahipleri ile vadesiz mevduat hesabı sahiplerine yönelik müşterek faaliyet kapsamında ilgili yardım toplama izni ile TL toplanmıştır. Bu meblağ Akbank ve TSÇV tarafında herhangi bir kampanyatif çalışma yapılmadan oluşmuştur. Alanı genişletilmiş gerekçeler ile tekrar yardım toplama izni için müracaat edilmiş olup tarihine kadar yeniden yardım toplama izni alınmıştır. Yeni süreçte Akbank ile görüşmeler yapılmış ve Akbank tarafından Bireysel İnternet Şubesi nin daha aktif kullanılacağı sözü alınmıştır. Metin Sabancı Okulları ndaki 4 ayrı alanda Nilgün Türkcan tarafından, TSÇV çocukları ve dezavantajlı gruplar için Sanatlarla Terapi programı uygulaması ve süreçleri planlanmıştır. 2. Hizmet I çi Eğitimler 2010 yılı boyunca 14 farklı konuda Hizmet İçi Eğitimlerimiz gerçekleşti. Hizmet İçi Eğitimler de Vakfımıza ve Metin Sabancı Merkezi nde çalışan meslek elemanlarına sağladıkları katkılardan dolayı değerli hocalarımıza teşekkür ederiz. Bayley Testi İnce Motor: El Gelişimi ve Yapılması Gereken Teknikler Yaygın Anksiyete Bozukluğu. Engelli bireylerin ebeveynlerinde karşımıza çıkan ruhsal süreçler ve tedavi CP li Çocukların Pozisyonlanması Refleksoloji Zihinsel Engellilerde Okuma - Yazma Eğitim Metotlar 1 Zihinsel Engellilerde Okuma - Yazma Eğitim Metotlar 2 Floortime Engellilerde Spor Özel Gereksinimli Çocuklarda Tuvalet Eğitimi Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsiyet Eğitimi Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Gelişim Ve Cinsiyet Eğitiminin Psikolojik Yönü Erken Müdahalede Fizyoterapinin Rolü Eğitimin Özel Gereksinimli Çocuklara Katkıları, Grup Eğitiminin Tanımı ve Önemi hizmet içi eğitimleri verildi.

8 Teknik Eğitimler Vakfımız, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarımızın 2010 yılı boyunca uzmanlık konularında destekleyici teknik eğitimlere, çeşitli konferans ve seminerlere katılımlarını sağlayarak hizmet çeşitliliğinin ve kalitenin artmasına yatırım yapmıştır. AGTE Bireysel Süpervizyon CP li Çocuklarda Multidisipliner Yaklaşımlar Çocukda Oyun - Öğrenme -Yaratıcılık Denver Gelişim Tarama Testi Gessel Okul Öncesi Eğitim Otizm Günleri Spontanite Tiyatro Ve Psikodrama Vaka Süpervizyonu Vaka Süpervizyonu (Bireysel) Zihin Engelli Çocuğun Eğitimi Ayak Refleksoloji Kursu Bobath Basic NDT Kursu Bobath NDT Kursu Bobath Basic (John Day Mohr) Duyu Algı Bütünlüğü Kursu Ayak El Refleksoloji Kursu Osteopati Precthl Analiz ve Değerlendirme Metodu Cranio Sacral Terapi Sensory İndeks Rotlen Kursu 1-2 Nörofizyoloji Kursu -2 Ortopedik Manuel Terapi Kursu Watsu 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Manuel Terapi Ice Osteopati Semineri Manuel Terapi Ice Osteopati Semineri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi 13. Ulusal Fizyoterapi Kongresi etkinliklerimiz 1. Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu Sabancı Vakfı nın desteği ile Anadolu yu dolaşan Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, 18 Mart 2010 ve 20 Aralık 2010 tarihlerinde Vakfımız çocukları ve aileleri ile bir araya geldi. Okumak, Okumak, Okumak ve Güneş Herkes İçin Var isimli iki oyunla Vakfımız çocukları ile ailelerinden oluşan 317 kişilik izleyiciye merhaba diyen Mehtap Ar ve ekibi izleyicilere keyif dolu zamanlar yaşattı. 2. Kadın Olmak Projesi - Final Etkinliği Kadın Olmak Projesi, Vakfımızın Psikolojisi Ünitesi tarafından 2009 yılı içinde başlatılmıştır. Toplamda 9 uygulama yapılmış ve 192 aile proje dahil olmuştur. Bu proje ile Kurumumuza kayıtlı öğrencilerin velilerini bir araya getirmek, İşlevsel yetersiz çocuğa sahip olmaları dışındaki kimliklerine, en temel cinsiyet rollerinden başlayarak farkındalık kazandırmak, Toplantıları periyodik ve sistemli bir programda düzenleyerek, rutin dışı etkinlikler kazandırmak, Velilerden gelecek talepler doğrultusunda, psikoloji ünitesinin etkinlik alanını geliştirmek, İlerleyen dönemler için, geçmiş yıllardan bugüne kurumumuz gönüllü velilerinin katılımı ile deneyimlerin paylaşımı toplantısı düzenlemek, hedeflenmiştir.

9 Ben Senim Sen De Ben Projesi - Final Etkinliği Bir önceki yılda olduğu gibi eğitim öğretim yılında da; MEF Lisesi ve Vakıf çocuklarımız el ele vererek eğitim öğretim yılı boyunca, ayda bir kez ve toplamda altı kez bir araya gelmiş ve Ritim-Koro, Spor-Dans, Plastik Sanatlar ve Drama alanlarında birebir eşleşerek çalışmışlardır. Köçekçe yi tekrar duyunca yerlerinde duramadılar ve kendilerini notalara teslim edip dans ettiler ve ritm tuttular. Aileleri ve çalışanlar ise ritim alkışları ile eşlik ettiler onlara... Daha sonra çocuklarımız Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası nın tüm üyelerine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı çocukları tarafından yapılan el emeği hediyeler ile teşekkür ettiler. Proje iki yıl toplamında; MEF Okulları Lisesi ve Vakfımızdan toplam 132 öğrenci, 36 eğitmen ve yöneticiden oluşan bir ekip tarafından yürütülmüştür. 24 Mayıs 2010 tarihinde projenin final programı yapılmıştır. Final programına, Vakfımız Onursal Başkanı Prof. Dr. Hıfzı Özcan ile MEF Okulları yönetiminin ve projeye katılan 30 öğrencinin yanı sıra Vakfımızdan projeye katılan 38 çocuğumuz ile aileleri, kurum yöneticileri ve çalışanlarımız ile konuğumuz Sanatçı Mehmet Ali Alabora ve eşi katılmışlardır. İki yıl süren bu projenin sonunda çocuklarımızın bu emeklerine karşılık, Metin Sabancı Merkezi bahçesine diktiğimiz bir meyve fidanı ile de başarılarımızı hatırlanır kılmak istedik. Niyetimiz ise ağacımızın ilk meyvelerini tüm çocuklarımız ile birlikte toplamaktır. 5. V. Bahar Şenliği Vakfımız tarafından, Hayatı Paylaşalım sloganı ile 5 Haziran 2010 tarihinde beşincisi düzenlenen geleneksel Bahar Şenliğinde kurumumuz bahçesinde çocuklar, aileleri, konuklar, gönüllüler ve çalışanlar ile hep birlikte eğlendik. Engelli bireylerin topluma dâhil edilebilmesi ve toplumla birlikte hayatı algılama kabiliyetlerinin desteklenmesi amacı ile düzenlenen şenlikleri bu yıl, biz bize olmak, gönüllü kazanımı ve gönüllülük ilkeleri doğrultusunda, kurum çalışanları ve gönüllüler ile bir araya gelerek önce kurum içinde organize etmeye çalıştık. Hayatı paylaştığımız bu organizasyonda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Metin Sabancı Merkezimiz çocukları ile birlikte yaklaşık olarak 200 çocuğumuz, 80 velimiz, 38 gönüllümüz, organizasyonda görevli olan 28 kurum çalışanımız ve Sevgi Yardım Kolumuzun yıllardır bizlerle birlikte olan emektar hanımefendileri ile çalışanları bir araya geldi. Grup Dolce ve Murat Evgin in katılımı ile renklenen şenliğimizde, çocuklarımız bir yandan ahşap boyama atölyeleri, taş boyama, ebru sanatı ve kil atölyeleri ile tanıştı ve diğer yandan pamuk şekerler ile dondurmalar eşliğinde gönüllü ve konuklarımız ile birlikte eğlendiler. 4. Ulusal Gençlik ve Senfoni Orkestrası - Farkındalık Buluşması - Final Etkinliği Sabancı Vakfı nın desteklediği ve 2007 yılında Şef Cem Mansur liderliğinde kurulan Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası ile farkındalık çalışması amacıyla üç aşamadan oluşan bir buluşma ile bir araya geldik. Bu buluşmanın belirlenen iki aşaması tarihinde Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi nde gerçekleşmiştir. Üçüncü ve son aşama ise tarihinde Metin Sabancı Merkezi nde gerçekleştirilmiştir. Genç orkestra üyeleri, çocuklarımız ve ailelerinin arasında çeşitli parçalar seslendirdiler. Çocuklarımız ve aileleri meraklı gözler, ritim tutan bedenler ve keyifli tebessümler ile eşlik ettiler orkestra üyelerine... Yan yana durdular, müzik aletlerini daha yakından tanıdılar, kemana dokundular, flütü anladılar. Daha yakından dinlediler ve gördüler.

10 16 17 teşekkürlerimiz Sabancı Ailesinin değerli hanımefendileri Sayın Türkan Sabancı, Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı dostlarımıza teşekkürlerimizi tekrarlıyoruz. Yıldan yıla lütfettikleri mali destekler ile Sabancı Holding Genel Başkanı Güler Sabancı Hanımefendi ve SABANCI VAKFI camiasına da şükranlarımızı tekrarlıyoruz. Gönüllü desteklerini esirgemeyen: Sevgi Yardım Kolu, Engellerin Ötesinde Grubu, CEVA Lojistik çalışanları, Siemens Arama Kurtarma Ekibi, Ata Spor Kulübü mensupları, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. diğer destekçilerimiz 2010 yılında ayni ve nakdi destekleriyle Vakfımıza güç verdiler; EV SAHI PLI ĞI YAPTIĞIMIZ ETKI NLI KLER Çocuk Fizyoterapistleri Derneğinin Bobath Kursu (25 Nisan - 03 Mayıs / 15 Ekim - 30 Ekim / 19 Temmuz - 30 Temmuz 2010) Toplam 25 katılımcı, 100 öğrencimizin değerlendirmesi yapıldı. Bobath Eğitimi Kursu (Mayıs 2010) - 24 katılımcı - 15 çocuk değerlendirildi. Manuel Terapi Kursu (Haziran 2010) - 25 katılımcı Ortez Kursu (Temmuz 2010) - 25 katılımcı - 6 çocuk değerlendirildi. 3. Sektör Gönüllüleri Derneği Seminerleri Sabancı Vakfı Ata Spor Kulübü Birsen Şimşek CEVA Lojistik Yönetimi Elektrooptik Firması Erol Evgin Fatih Nasıroğlu Grup Dolce Microsoft MUDO Murat Evgin Penta Reklam Semra Ağaoğlu Ayşegül ve Faruk Orhon Şekerbank TEFAL TEKNOSA TCHIBO Velilerimizden Tuna ve Cüneyt Çöke çifti Yılmazlar Otomotiv Medya Takip Merkezi Sabancı Üniversitesi Microsoft Türkiye Söz Bilişim Kordsa Global Brisa Akbank IBM Türk Gemini Imageware Bimser Penta Reklam Hakan Bayman Kemal Yaman İbrahim Ata Akçansa Yahya Bülent Oğuz Sabahattin Seffi Uğur Enerji TTNET Muzaffer Sayman Jak Amram İntermar Atilla Aras Oğuz Bahadır Tuna Yılmaz Çelik İmece Ekolojik Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Algida Bağ Pastaneleri Teşekkürlerimizi sunuyoruz.

11 18 19 denetim kurulu raporlarımız

12 20 21 yeminli mali müşavir tasdik raporu

13 22 23

14 24 25

15 26 27 mali tablolarımız Türkiye Sipastik Çocuklar Vakfı 12 / 2010 Özet Bilançosu AKTI F ( VARLIKLAR ) ÖNCEKI DÖNEM CARI DÖNEM 12/31/ /31/2010 I. DÖNEN VARLIKLAR 832, , A. HAZIR DEĞERLER 756, , Kasa 1, Bankalar 755, , Alınan Çekler B. MENKUL KIYMETLER Kamu Kesim Tahvil,Senet Bonoları C. TİCARİ ALACAKLAR Alacak Senetleri D. DİĞER ALACAKLAR 18, Bağlı Ortaklardan Alacaklar 18, Diğer Çeşitli Alacaklar E. STOKLAR 56, , Ticari Mallar 56, , Verilen Sipariş Avansları G. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELİR TAH Gelecek Aylara Ait Gider Gelir Tahakkukları H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar İş Avansları DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 832, , II. DURAN VARLIKLAR 1,277, ,962, A. TİCARİ ALACAKLAR , Verilen Depozito ve Teminatlar , B. DİĞER ALACAKLAR 5. Diğer Çeşitli Alacaklar C. MALİ DURAN VARLIKLAR 443, , İştirakler ( İktisadi İşletme ) 443, , D. MADDİ DURAN VARLIKLAR 827, Arazi ve Arsalar 637, Binalar 160, , Tesis, Makina ve Cihazlar 559, , Demirbaşlar 108, , Diğer Maddi Duran Varlıklar E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK 1, Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1, F. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK G. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER GELİR TAH 6, , Gelecek Yıllara Ait Giderler , H. DİĞER DURAN VARLIKLAR Diğer Çeşitli Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 1,277, ,962, AKTI F (VARLIKLAR) TOPLAMI 2,109, ,795, PASI F ( KAYNAKLAR ) CARI DÖNEM CARI DÖNEM 12/31/ /31/2010 PASI F (KAYNAKLAR) 2,103, ,795, I. KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 112, , A. MALİ BORÇLAR B. TİCARİ BORÇLAR 97, , Satıcılar 95, , Alınan Depozito ve Teminatlar 1, , C. DİĞER BORÇLAR Bağlı Ortaklara Borçlar Personele Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar D. ALINAN AVANSLAR F. ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER 15, , YÜKÜMLÜLÜKLER 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 7, , Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri 8, , G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Kıdem Tazminatı Karşılığı H. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER GİDER TAHAKKUKLARI I. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 112, , II. UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR A. MALİ BORÇLAR B. TİCARİ BORÇLAR C. DİĞER BORÇLAR D. ALINAN AVANSLAR E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Kıdem Tazminatı Karşılığı F. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI G. DİĞER UZUN VAD.YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR III. ÖZ KAYNAKLAR 1,990, ,639, A. ÖDENMİŞ SERMAYE 1. Sermaye B. SERMAYE YEDEKLERİ 3. M.D.V.Yeniden Değerleme Artışı C. KAR YEDEKLERİ 1, , Özel Fonlar 1, , D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI , Geçmiş Yıllar Karları , E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARI ( - ) Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) F. DÖNEM NET KARI ( ZARARI ) 72, Dönem Net Karı 72, ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 1,990, ,639, PASI F (KAYNAKLAR) TOPLAMI 2,103, ,795,674.63

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu 2015 te BÜMED in 30. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. 2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 2 14. Dönem Yönetim Kurulu 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı 4 BÜMED Üyeleri 5 Üniversitemize

Detaylı

2015 E DOĞRU BİZİM ORADA NELER OLUYOR? BÜMED FAALİYET RAPORU - 2011

2015 E DOĞRU BİZİM ORADA NELER OLUYOR? BÜMED FAALİYET RAPORU - 2011 BÜMED FAALİYET RAPORU - 2011 2015 E DOĞRU BİZİM ORADA NELER OLUYOR? n YENİDEN YAPILANMA n ÜNİVERSİTEYE KATKI n İLETİŞİM n EĞİTİM n HOBİ n YÖNETİŞİM n FİNANSMAN n GYM n PLAJ n TESİS n AİLE ETKİNLİKLERİ

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

2014 2014 YILI 0000+ FAALİYET RAPORU

2014 2014 YILI 0000+ FAALİYET RAPORU 2014 2014 YILI FAALİYET 0000+ RAPORU www.isteataturk.com arşivinden İzmir den ayrılışında, Basmane Tren İstasyonu nda 9 Temmuz 1926 En iyi bireyler, kendilerinden çok, ait oldukları toplumu düşünen, onun

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Faaliyet Raporu 2011

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 04 Başkan ın Mesajı 06 Genel Müdürün Mesajı 09 Yönetim 11 Varoluş Nedenimiz ve Amacımız 14 Etkinlik Noktalarımız ve Saha Çalışmalarımız

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

Türkiye nin Sabancı sı...

Türkiye nin Sabancı sı... Türkiye nin Sabancı sı... 1 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Değer Yaratan... Sorumlu... 3 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Aktif Katılımcı... 5 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Yaratıcı...

Detaylı

2 0 1 4 F A A L I Y E T R A P O R U

2 0 1 4 F A A L I Y E T R A P O R U 2014 FAALIYET RAPORU BÖLÜM I - GENEL BILGILER 02 Yönetim Beyanı 04 Özet Finansal Bilgiler 06 Vizyon, Misyon ve Hedefler 08 Kısaca MetLife 10 MetLife Değerleri 12 MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin Tarihsel

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Vizyon ve Misyon 02 Kurum Profili 04 YÖNETİM Onursal Başkan Mesajı 08 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 10 Yönetim Kurulu 12 2010 YILI FAALİYETLERİ

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler MİSYON Kiler mağazalarında kaliteli ürünler satılır ve kaliteli hizmet sunulur. Müşterilerin mutlak memnuniyeti gözetilir, en iyi reklamın memnun bir müşteri olduğu

Detaylı

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Başkanın Mesajı... Tarihçe... YEŞİLAY KURUMSAL KİMLİĞİ... Misyon ve Vizyon... Yeşilay ın Temel Değer ve İlkeleri... Kurumsal Yönetim İlkeleri... Cemiyete Yönelik

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2013 Faaliyet Raporu AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 02 Olağan Genel Kurul Gündemi 04 Temel Göstergeler 08 2013 ün Başlıca Gelişmeleri 10 Kısaca Aksa 12 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 14 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler 16

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30 Haziran 2013 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ

GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ GLOBAL COMPACT NETWORK TURKEY COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Keymen İlaç 2012 İLERLEME BİLDİRİMİ İÇİNDEKİLER S.3 Rapor Kapsamı S.4 Genel Müdür'ün Mesajı S.5 Kurumsal Profil Yönetim Anlayışımız Vizyonumuz,

Detaylı

2013 4 Faaliyet Raporu

2013 4 Faaliyet Raporu 4 2013 Faaliyet Raporu 2 3 Kuruldu umuz ilk günden itibaren eflsiz kumaflları, estetik dokunufllarla sanata dönüfltürüyoruz. Bugün 40. yılımızı mutlulukla kutlarken, dünyanın en büyük ilk befl kumafl üreticisinin

Detaylı

Bölüm II - Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Bölüm II - Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Uygulamaları FAALİYET RAPORU 2009 Bölüm I - Sunuş -Uygunluk Raporu -Yönetim Kurulu ve Genel Müdür den Mesaj -Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu -Tarihçe -Vizyon & Misyon -2008 Türkiye Sigorta Sektörü Gelişmeleri

Detaylı

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 85 İLKELERİ UYUM RAPORU İLKELERİNE UYUM NOTU PAY SAHİPLERİ KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7,71 8,19 8,52 8,72 7,21 8,00 8,40 8,61 8,81 9,04 9,36 9,33 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

Migros 2013 Faaliyet Raporu

Migros 2013 Faaliyet Raporu MİGROS TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 1 Migros 2013 Faaliyet Raporu Konu: Perakende Matematiği Büyüme Verimlilik Penetrasyon Alışveriş Deneyimi İçindekiler Luctus tincidun exerionet ulluptur Etuta nosaperis.

Detaylı