ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ"

Transkript

1 TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :. :. Bu kitapçıkta Dış Ticaret Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Reklamcılık Önlisans, Lojistik Önlisans, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans ve Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans programlarına ait dersler yer almaktadır. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No. Çağrı Merkezi Yönetimi I Çağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Davranış Bilimleri Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar İşletme Finansmanı İthalat-İhracat Tekniği Mali Tablolar Analizi Reklam Analizleri Reklam ve Reklam Yazarlığı Risk Yönetimi Taşıma Hukuku Taşımacılık Sistemleri Uluslararası Pazarlama Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

3 Çağrı Merkezi Yönetimi I DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çağrı Merkezi Yönetimi I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. GSM sektöründe ayda 500 dakikalık konuşma pake ne sahip ancak sürekli pake ni aşan bir müşteriye, 1000 dakikalık pake n önerilmesi ve sa şının gerçekleş rilmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dikey sa ş B) Çapraz sa ş C) Doğrudan sa ş D) Dolaylı sa ş E) Şartlı sa ş 5. Geçmişte gösterilmiş davranışların gelecekte benzer durumlarda gösterilecek davranışların belirleyicisi olduğu varsayımına dayanan mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Grup mülaka B) Panel mülaka C) Sıralı mülakat D) Yetkinlik bazlı mülakat E) Stres mülaka 2. Dünya ölçeğinde çağrı masalarının (seat) büyüklüklerine bakıldığında küçükten büyüğe doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? A) Orta Doğu < Afrika < Kuzey Amerika < Avrupa 6. Eği m programının maliye = TL Program sonunda beklenen kazanç= TL Yukarıdaki veriler doğrultusunda ROI hesaplamasının sonucu hangisidir? B) Kuzey Amerika < Avrupa < Orta Doğu < Afrika A) 24 C) Afrika < Orta Doğu < Avrupa < Kuzey Amerika B) 40 D) Afrika < Kuzey Amerika < Orta Doğu < Avrupa C) 140 E) Avrupa < Afrika < Kuzey Amerika < Orta Doğu D) 240 E) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının ortak özelliklerinden biri değildir? A) Doğrudan doğruya işletmenin insan kaynağıyla ilgilidir. B) İşletmenin mevcut insan kaynakları potansiyelinin bir envanterinin çıkarılmasını gerek rir. C) Stratejik planlama biçiminde yapılması zorunluluğu yoktur. D) İnsan kaynakları arzı, çalışan bilgi sistemleri, başarı değerlemesi gibi konuları kapsar. 7. Müşteri, çağrı merkezini aradığında çağrının karşılanmadan önce otoma k çağrı dağı cısına girdiği ve sonrasında müşteri temsilcisinin çağrıyı telefonla karşıladığı kuşak aşağıdakilerden hangisidir? A) 1. kuşak B) 2. kuşak C) 3. kuşak E) Geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı gerek ren bir süreç r. D) 4. kuşak E) 5. kuşak 4. Aşağıdakilerden hangisi iç kaynak yoluyla çalışan seçmenin faydalarından biri değildir? A) Zaman kaybını önler. B) Çağrı sayısını azal r. C) Yeteneklerin keşfedilmesini sağlar. D) Çalışanları mo ve eder. E) Çalışan bağlılığını ar rır. 8. İşletme ile müşteri arasındaki ile şimi kayıt al na almak amacıyla kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Müşteri İlişkileri Yöne m Uygulaması B) Şikâyet Yöne mi Modülü C) Kontakt Yöne mi Modülü D) Kampanya Yöne mi Modülü E) Bilgi Yöne mi Uygulaması 1

4 9. I. Süreçleri tasarlamak 13. Yetkinlikle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış r? II. Süreçleri kontrol etmek A) Mükemmel davranışı tanımlar. III. Müşteriyle sürekli ile şim kurmak B) Görev tanımı değildir. IV. Kullanışlı bilgiyi tedarik etmek C) Basit ve kolay anlaşılır biçimde yazılır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri süreç yöne minin süreçleri anlama aşamasında gerçekleş rilmez? A) Yalnız I D) Gözlemlenebilir ve ölçülebilir değildir. E) Davranış odaklıdır B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve IV Süreç iyileş rmede bir problemin nedenlerini ve alt nedenlerini tanımlamayı sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Pareto Analizi B) Balık Kılçığı C) 5N 1K D) SWOT Analizi E) Kuvvet Alanı Analizi Çık elde etmede kaynakların ne kadar etkin kullanıldığını ve alt süreçlerin ne kadar iyi yürütüldüğünü ifade eden gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A) Katma değer B) Düzel ci ista s kler C) Kalite düzeyi D) Verimlilik E) Tedarik rakamları Müşteri temsilcisi ile koçun düzenli aralıklarla önceden hazırlık yaparak görüşmesine ne ad verilir? A) Anlık koçluk B) Birebir koçluk C) Eş düzeyler arası koçluk D) Grup koçluğu E) 360 derece koçluk Aşağıdakilerden hangisi yetkinlik modellerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Çalışanın yeterli seviyeye ulaşması için gelişim önerileri sunar. B) Çalışana rehberlik edecek örnek davranış göstergeleri içerir. C) Yetkinlikler için belirlenen davranış göstergelerini örneklendirerek somutlaş rır. D) Yetkinliklerin somut olarak izlenmesi için davranış göstergeleri belirler. E) Yetkinliklerin ilgili iş grubuna göre kullanım sıklığı ve düzeyini netleş rir. Aşağıdakilerden hangisi geri bildirim toplan sında yapılabileceklerden biri değildir? A) Çalışanın kendi performansına dair öz değerlendirmelerini paylaşması B) Çalışanın güçlü yönlerinin paylaşılmasının ardından ödüllendirilmesi C) Çalışan için net, somut ve uygulanabilir gelişim adımlarının belirlenmesi D) Çalışandan beklenen performansın detaylandırılmadan paylaşılması E) Çalışan ve yöne ci beklen lerinin karşılıklı olarak dile ge rilmesi Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme toplan larının verimli geçmesi için yöne cinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Çalışanın fikir ve görüşlerini almak B) Zayıf yanları paylaşmak ve eleş rmek C) Net gelişim planları belirleyerek paylaşmak D) Gelişim planında çalışan ile mutabık kalmak E) Mesajların doğru anlaşıldığından emin olmak 2

5 17. Üre m ya da zaman birimi esas alınarak ödenen ya da kararlaş rılan ücret miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Temel ücret B) Giydirilmiş ücret C) Brüt ücret D) Net ücret E) Yarım ücret 22. Aşağıdakilerden hangisi süreç yöne minin etkin olmamasının sonuçlarından biri değildir? A) Müşteri şikâyetlerinin çokluğu B) Düzel ci önlemlerin ka lığı C) Çık kalitesinin değişkenliği D) İç ve dış müşterilerle ile şimsizlik E) Sorunlara verilen tepkilerin gecikmesi Aşağıdakilerden hangisi ücret yöne mini etkileyen iç faktörlerden biri değildir? A) İşletmenin büyüklüğü B) İşletmenin amaçları C) İşletmenin poli kaları D) İşletmenin stratejileri E) İşletmenin iş gücü pazarı Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklı ödüllerden biri değildir? A) Fazla mesai ve ta l primleri B) Yöne msel kararlara ka lma C) Çalışılmayan zaman ödemeleri D) Park yeri ayrılması E) Öğle yemeği saa nin seçimi Hatalı davranışın sebebine inerek sorunu çözmek için çalışana rehberlik etmeyi esas alan disiplin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Önleyici B) Düzel ci C) Yapıcı D) Cezalı E) Engelleyici Aşağıdakilerden hangisi cezalandırma kararını etkileyen faktörlerden biri değildir? A) İhlal edilen kuralların açıklığı B) Delil sunan bireylerin saygınlıkları C) Suçlanan bireyin saygınlığı Yetkilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış r? A) Komuta yetkisi yukarıdan aşağı doğru ilerler. B) Kurmay yetkiye sahip olanlar danışman olarak nitelendirilir. C) Komuta yetki sahiplerinin aldıkları kararları, bir üst makama onaylatması gerekir. D) Fonksiyonel yetkinin kaynağı; bilgi, uzmanlık ve deneyimdir. E) Kurmay yetki sahiplerinin herhangi bir birime emir verme yetkileri yoktur. Komuta yetkisi sınırlılıklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış r? A) Komuta yetkisi, işletmenin amaçlarıyla sınırlıdır. B) Komuta yöne cisi ana poli kalar dışında emir veremez. C) Komuta yöne cisi yetki ve sorumluluk alanlarının dışına çıkamaz. D) İşletme faaliyetlerinde uzmanlara duyulan gereksinimin artması, kurmay yetkinin önemini ar rmış r. E) Komuta yetkisinin işletmelerdeki niteliği, komuta yöne cisinin sorumluluğunu azal r. Aşağıdakilerden hangisi yöne ci ve çalışan ilişkisi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Astlara verilen emirler açık ve anlaşılır olmalıdır. B) Emir, as n işletmeden beklediği çıkarlara aykırı düşmemelidir. C) Ast, üstüyle fikir ayrılığına düştüğünde i razını dile ge rebilmelidir. D) İşletme içinde yöne ciler uygun disiplin yöntemini benimsemelidirler. E) Üst, as na görüş ve fikirlerini her zaman açıklama rsa vermemelidir. D) Kararı veren yöne cinin kişilik özellikleri E) Ceza alacak çalışan için hafifle ci koşullar 3

6 Çağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Bu testte 25 soru bulunmaktadır. DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Sa ş süreçleri gözden geçirilir. II. Sa ş inceleme raporları hazırlanır. III. Müşteri anketleri düzenlenir. IV. Tüke m eğilimleri ölçülür. Müşteri ilişkileri yöne miyle ilişkili olan pazarlama yöne mi süreci bağlamında yukarıdakilerden hangisi veya hangileri söylenemez? A) Yalnız I 4. Aşağıdakilerden hangisi performans yöne minin temel bileşenlerinden biri değildir? A) Raporlama B) Müşteri tatmini ölçümleri C) Müşteri sıralama ölçütleri D) Sistemlerin entegrasyonu E) Sa ş ve pazarlama verileri B) Yalnız III 5. Aşağıdakilerden hangisi bir çağrı temas türü değildir? C) II ve III A) Telefon D) I, II ve IV B) Faks E) II, III ve IV C) E-posta çok sayıda gelen çağrının bir büyük merkezde toplanarak bir grup çağrı merkezi çalışanına eşit olarak dağı labilmesini pra k ve etkin hâle ge rmiş r. D) Televizyon E) Video Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) ACD Sistemi B) Veri Aktarım Sistemi 6. Yıllık çağrı miktarı tahminleri mutlaka saat ve daha küçük zaman dilimlerine indirgenmiş olmalı, eğer varsa gün içindeki... ve... da ortaya çıkarılmalıdır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ge rilmelidir? C) Transfer Sistemi A) çağrılar - aramalar D) DKL Sistemi B) boşluklar - hizmetler E) Güvenlik Sistemi C) gecikmeler - sonlandırmalar 3. Aşağıdakilerden hangisi performans yöne minin pik sorularından biri değildir? D) zirveler - çukurlar E) atlamalar - yakalamalar A) Stratejik ve operasyonel hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı nasıl anlayacağız? B) Belirlediğimiz stratejilerin organizasyondaki her çalışan ve bölümle ile şimini nasıl güçlendiririz? 7. Planlanan iş gücünün planlanan zaman dilimlerinde doğru yerde bulunmasına ne ad verilir? A) Vardiya düzenine uyum C) Finansal ya da finansal olmayan bütün ölçüm sonuçlarını rakiplerimize nasıl aktarırız? D) Performans odaklı bir kültürün yara lmasını nasıl destekleriz? B) Çağrı tahmini C) Planlama yöne mi D) Operasyon yöne mi E) Organizasyonun sürekli gelişimini nasıl sağlarız? E) Gerçek zamanlı vardiya 4

7 8. 9. Çağrı merkezlerinin başarılı bir organizasyon yürütebilmesi için en başta... detaylı ve doğru biçimde tanımlanması gerekir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) lokasyon büyüklüğünün B) arama düzeyinin C) çalışma saatlerinin D) çalışan sayısının E) iş fonksiyonlarının I. Çağrı merkezindeki bütün faaliyetlerin yöne minden sorumludur. II. Şirke n vizyonu ve stratejisinin oluşturulması, paylaşılması ve sahiplenilmesine önderlik eder. III. Sağlam bir anali k düşünme yetkinliğine sahip r. Temel özellikleri sıralanan yöne ci aşağıdakilerden hangisidir? A) Eği m ve Gelişim Müdürü B) Kalite Yöne mi Müdürü C) Çağrı Merkezi Takım Lideri D) Çağrı Merkezi Birim Müdürü E) Çağrı Merkezi Genel Müdürü A Bir mal veya hizme n taşıdığı özelliklerle müşteri beklen ve gereksinimlerini karşılayabilme niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Verimlilik B) Sa ş C) Reklam D) Kalite E) Tanı m Çağrı merkezinde kalite yöne mi süreci oluşturmak için gerekli bileşenler aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? A) Hizmet kalite yöne m B) İş koordinasyon araç C) Hizmet insan araç D) Kalite içerik teknoloji E) İçerik insan teknoloji... oluştururken öncelikle mevcut bütün kurumsal poli ka ve süreçleri, çağrı pleri ve ele alma adımları derlenerek listelenmelidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Kalite programı Önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etki ve etkinliklerin tümü aşağıdakilerden hangisidir? A) Yöne m B) Eği m C) Beceri D) Yetenek E) Öğrenme Yeterliliğin bilinç düzeyinde olduğu ve henüz içselleş rilmediği öğrenme süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilinçsiz ka lımcı B) Bilinçli sorgulayan C) Bilinçli analizci 15. B) Performans planlaması C) İş yükü planlaması D) Teknoloji planlaması E) İş gücü programı Çağrı merkezi ya da yeni adıyla..., bir kuruma müşterilerinden gelen bütün taleplerin merkezî olarak yöne ldiği noktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) hizmet merkezi B) koordinasyon birimi C) temas merkezi D) ile şim birimi E) sa ş temsilciliği D) Bilinçli yeterli E) Bilinçsiz öğrenen 5

8 , çoklu teknoloji ortamında bulunan faks, telefon ve e -mail gibi çağrı plerinin yöne lmesini standartlaş rırken;... uygulaması arayanlara bir müşteri temsilcisine ulaşamadığı anlarda işlemlerini gerçekleş rmek açısından büyük bir alterna f sunmuştur. Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri ge rilmelidir? A) Hizmet sıralaması kaynak tahsisi B) İle şim birimi teknolojik yenilenme C) Sabit telefon mobil telefon D) Evrensel kuyruk sanal kuyruk E) Gelen arama dış arama Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezi bilişim teknolojilerinin uygulama/yazılım katmanında yer alır? A) Kalite Yöne mi Yazılımı B) Ağ Operasyonları Merkezi C) Web Portalı D) Performans İzleme Ekranı E) Faturalama Sistemi Yazılımı Bir çağrı merkezinde, arayanın bir müşteri temsilcisine ulaşma hızını belirleyen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Arama Süresi B) Konuşma Süresi C) Hizmet Seviyesi Hedefi D) Akış Seviyesi E) Bekletme Süresi Aşağıdakilerden hangisi "süreç" kavramının tanımıdır? A) Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümüdür. B) Bir sonuca odaklanmış tetragonal hedeflerdir. C) Birey, grup ve toplum dinamiklerinin kesişim bölgesidir. D) Süreksiz, kesik ve kopuk eylemler zinciridir. E) Düşüncelerin eyleme dönüşmesini engelleyen ahlaki koşullardır. Aşağıdaki girdi-çık ilişkilerinden hangisinde çağrı merkezi sürecinin işleyişi yanlış yorumlanmış r? A) Telefon, bigisayar, yazıcı vd. donanımlar girdi; sunulan hizmet ise çık dır. B) Yeni işe başlayan bir müşteri temsilcisi girdi; çağrıları kurum kuralına göre almaya başlayan müşteri temsilcisi ise çık dır. C) Bir müşterinin çağrı merkezini arayarak verdiği sipariş talebi girdi; bu siparişin müşteriye teslim edilmesi ise çık dır. D) Çalışan sadaka girdi, hastalık ve yaralanma gibi iş sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar çık dır. E) Müşteri şikâye girdi; müşteriye verilen yanıt ise sürecin çık sıdır. Aşağıdakilerden hangisi McKinsey'in değişim yöne mini açıklamada kullandığı 7S Modeli'nin unsurlarından biri değildir? A) Tarz B) Strateji C) Ulaşım D) Sistemler E) Yapı 19. Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezlerinde çalışma alanlarının çalışanların ih yaç ve gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde tasarlanmasının sonuçlarındandır? A) Mekân düzenlemesinin maliye çalışanlara yansı lır. B) Çalışan sadaka ni ar rır. C) Mekân düzenlemesiyle birlikte çağrı karşılama sayısı azalır. D) Mekân düzenlemesi sonrasında çalışma saatleri artar. E) Ofis içi ile şimde sorunlar ve kavgalar yaşanır. 23. Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezlerinin bütçesi hazırlanırken odaklanılması gereken alanlardan biri değildir? A) Altyapı B) İş gücü C) Otomasyon D) Süreç yöne mi E) Liderlik hissesi 6

9 24. Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezlerinin bütçesi hazırlanırken altyapıya odaklanılmasının sonuçlarındandır? A) Kullanılmayan ve gereksiz ofis alanlarının finanse edilmesinden vazgeçilmesi B) Ofis dekorasyonunun sabit ve değişmeyecek biçimde tasarlanması C) Alet, mobilya, halı ve diğer ekipmanların yedeğinin bulundurulmaması D) İç kaynak çağrı merkezlerinde telefon faturalarının çağrı merkezi çalışanlarınca ödenmesi E) Yıllık cirodan liderlik hissesine düşen payın öncelikli olarak ödenmesi 25. Çağrı merkezinde TL değerindeki santral ya rımının aylık amor sman gideri ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 7

10 Davranış Bilimleri DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Davranış Bilimleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Davranış bilimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Davranış bilimleri, davranışın nasıl olması gerek ğini inceler. B) Belirli koşullarda insanların çoğunluğunun muhtemel davranışlarının ne olacağını tahmin etmeye çalışır. 4. Aşağıdaki güdüleme teorilerinin hangisinde insan belli bir ih yacını karşılayamadığında bir alt düzeydeki ih yacına geri döner? A) Mc Clelland'ın Başarı İh yacı Teorisi B) Alderfer'in ERG Teorisi C) Disiplinler arası bir yaklaşımdır. C) Maslow'un İh yaçlar Hiyerarşisi Teorisi D) Kişiler arası ilişkilerin yeterli düzeye gelmesi için çaba harcar. E) İnsanların değerlerini anlamaya çalışır. D) Wroom'un Bekleyiş Teorisi E) Adams'ın Eşitlik Teorisi 2. I. Psikolojinin amacı davranışı anlamak, tahmin etmek ve kontrol etmek r. II. Sosyal psikoloji, insanın daima bir grup içerisinde yer aldığı düşüncesinden hareket eder. 5. Geniş aile aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle aile içinde yaşa ve cinsiyete göre bir iş bölümü yapar? A) Psikolojik doyum sağlama işlevi B) Eği m işlevi III. Sosyolojinin hedefi, grup içerisinde insanın varlığını ve onun sosyalleşmesini sağlamak r. IV. Antropolojinin konusu insan, toplum ve kültürlerdir. Davranış bilimlerinin ilişkili olduğu diğer disiplinlerle ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlış r? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6. C) Koruyucu işlev D) Ekonomik işlev E) Saygınlık işlevi I. Aynı anda birden fazla statüye sahip olunmaz. II. Her statü belli kurallara bağlıdır. III. Statüler arası ilişkiler ağı vardır. IV. Statüler toplumdan topluma değişiklik göstermez. Statü kavramıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve II 3. İh yaç kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? B) I ve IV A) İnsanın, evreni algıladığı ölçüde ih yaçları farklılaşır. C) II ve III B) Psikolojik ih yaçlar tatmin edildikçe şidde azalır. D) II ve IV C) İh yaçlar ikame edilebilir. E) III ve IV D) Hayat için zorunlu ih yaçların şidde daha fazladır. E) İnsanlar ih yaçlarını belirlerken daha faydalı olana öncelik verir. 8

11 Tutumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Kuvvetli bir tutumun davranışa dönüşme olasılığı daha yüksek r. B) Kararlılık özelliği gösteren tutumlar birey üzerinde etkisini sürekli hisse rir. C) Tutumun önemi, tutumu ifade etme sıklığı ar kça artar. D) Tutumlar, davranışsal faktörlerin baskın olduğu zamanlarda davranışlar üzerinde daha belirleyicidir. E) Davranışlar, kendisi ile özel bağı olan tutumlarla daha ilişkilidir. Tutumlar aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle bireyin dünyasını düzenler ve yapılandırır? A) Egoyu savunma işlevi B) Uyum sağlayıcı işlevler C) Benlik geliş rici işlevler D) Bilgi sağlama işlevi E) İh yaçların doyurulması işlevi Bir mille n kültüründen bahsedildiğinde söz konusu olan kültür aşağıdakilerden hangisidir? A) Maddi kültür B) Evrensel kültür C) Genel kültür D) Alt kültür E) Karşı kültür A I. Davranışçı kuramlar öğrenmeyi, organizmanın davranışında kalıcı değişikliğin olması şeklinde tanımlar. II. Duyuşsal kuramlar, öğrenmenin sonunda insanın davranışlarında oluşan değişimi gözleyerek öğrenmenin olup olmadığını anlar. III. Bilişsel kuram öğrenmenin zihinsel, duyuşsal ve davranışsal sonuçlarının birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını ileri sürer. Öğrenme kuramlarıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III Aşağıdaki öğrenme kuramlarının hangisinde öğrenme, sınama yanılma süreciyle olur? A) Klasik Koşullanma Kuramı B) Edimsel Koşullanma Kuramı C) Bi şik (Bağlan ) Kuramı D) Bağlaşımcılık E) Sistema k Davranışçı Kuramı Duyguların niçin devam e ği ve insan yaşamında ne tür işlevleri olduğu üzerinde duran kuram aşağıdakilerden hangisidir? A) James-Lange Kuramı 10. Bir kurumun işare olarak kullanılan objeler, logolar ve flamalar aşağıdaki kültür unsurlarından hangisine örnek r? A) Simge (Semboller) B) Törenler C) Âdetler (Ritüeller) D) Liderler ve kahramanlar E) Normlar 14. B) Cannon Bard Kuramı C) Bilişsel Kuram D) Psikoanali k Kuram E) Sosyobiyolojik Kuram Empa k ile şim, ile şimin kişisel ve çevresel engellerinden hangisini ortadan kaldırır? A) Dil farklılıklarını B) Algılama farklılıklarını C) Duygusal engelleri D) Güvensizliği E) Sözlü ve sözsüz ile şim arasındaki uyuşmazlığı 9

12 Aşağıdaki algı yasalarından hangisine göre her psikolojik olayda anlamlı, tam ve basit olma eğilimi vardır? A) Basitlik Yasası B) Tamamlama Yasası C) Pragnaz Yasası D) Yakınlık Yasası E) Benzerlik Yasası Algı en fazla aşağıdakilerden hangisine ih yaç duyar? A) Kanal B) Duyu C) İzlenim D) Geri bildirim E) Anlama Kişilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Ortam ve koşullara bağlı olarak değişmez. B) Kişilik, davranış ve tutum arasında karşılıklı etkileşim vardır. C) Bireyi diğerlerinden ayırır Grup normlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Grup üyelerinin eylemlerinin tahminini mümkün kılar. B) Grubun imajını grup dışına yansıtmada etkisi yoktur. C) Bireyin fiziksel görünüşünü belirler. D) Üyelerin davranışlarını yönlendirebilir. E) Sorunları önleyici işleve sahip r. I. Ortam resmîdir. II. Üyeler duygu ve düşüncelerini açıklayabilir. III. Kararlar genelde oy birliğiyle alınır. IV. Göreve yönelik tar şmalarda bulunulmaz. Yukarıdakilerden hangileri etkin bir grubun özelliklerindendir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV D) Başkalarıyla etkileşim içerisinde öğrenme yoluyla gelişir. E) Farklı durumlarda insanı tutarlı şekilde davranmaya iter. 22. Grup ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Belirli amaçlar etra nda toplanılmış r Freud'un Psikoanali k Kuramı'na göre aşağıdaki ego savunma mekanizmalarından hangisinde kişi geçmişte yaşadıklarının duygusal etkilerini sıradanlaş rır? A) Yadsıma B) Yansıtma C) Yalıtma D) Yüceltme E) Bas rma Aşağıdakilerden hangisi toplumun ekonomik yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkar? A) Yapısal hareketlilik B) Değiş rilebilir hareketlilik 23. B) Belirli kuralları vardır. C) En az iki kişiden oluşur. D) Aynı yer ve zamanda bir arada olan insan topluluğudur. E) Üye sayısı çok fazla değildir. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belirsizliği sürecinde, kimlik belirsizliği aşamasından sonra meydana gelir? A) Bireysel kimlikte eksiklik B) Yüksek duygusal ka lım C) Yoğun duygular D) Grupla çok yakın kaynaşma E) Bireyin farkındalık algısında azalma C) Kuşak boyu hareketlilik D) Aşağı doğru hareketlilik E) Dikey hareketlilik 10

13 24. Kast Sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Birey statüyü doğuştan kazanır. B) Dinsel temellere dayanır. C) Kapalı bir sistemdir. D) Hindistan Kast Sistemi beş kategoriye ayrılır. E) Uygulanan her toplumda yasal dayanağı vardır. 25. Ego ideali ile öz imaj arasındaki tutarsızlık ar kça yaşanan stresin artacağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Fizyolojik Yaklaşım B) Bilişsel Değerlendirme Yaklaşımı C) Birey Çevre Uyum Yaklaşımı D) Psikoanali k Yaklaşım E) Sistem Yaklaşımı 11

14 Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Yangına karşı en dirençli madde hangisidir? yılında kurulan ilk sigorta şirke nerede kurulmuştur? A) Beton A) Londra B) Tuğla B) Cenova C) Amyant C) Barcelona D) Alçı D) Paris E) Çelik E) Roma 2. Aşağıdakilerden hangisi "Zorunlu Deprem Sigortası" kapsamındadır? A) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar 6. Tekne sigortalarında hasar oluştuğunda, sigorta sözleşmesinden doğan borcun muaccel olabilmesi için sigortalı, tazmina n hesabını gösteren bir liste ile diğer gerekli belgeleri vermek zorundadır. B) Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar Aşağıdakilerden hangisi bu belgelerden biri değildir? C) Tapuya kayıtlı özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar D) Tamamı cari ve sanayi amaçları için kullanılan binalar A) Deniz raporu B) Eksper z ve/veya dispeç raporu E) İnşaa henüz tamamlanmamış binalar C) Gemi adamları listesi 3. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan ve mahkemelerin yanı sıra sigorta uyuşmazlıklarını çözen kurul aşağıdakilerden hangisidir? D) Kaza ile ilgili sınıflama kurumu raporu E) Sigorta bedelinin ödendiğini gösteren makbuz ya da dekont A) Sigorta ve Reasürans Kurulu B) Sigorta Eksperleri Komisyonu 7. Grup ferdi kaza sigortasında teminat, sadece 8 saatlik mesai dönemi için verildiği takdirde tarife fiyatlarından % 60'lık bir indirim yapılması söz konusudur. C) Sigorta Acenteleri Kurulu D) Trafik Denetleme Kurulu E) Sigorta Tahkim Komisyonu Şayet bu süre iş yeri tara ndan verilen bir görevle uzamışsa fiyatlardan yüzde kaçlık bir indirim yapılmaktadır? A) % 40 B) % Bir aracın çalınması sonucunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış r? A) Sigortacı, aracın çalınma tarihindeki piyasa değeri tutarında ödeme yapacak r. C) % 60 D) % 30 E) % 50 B) Araç hasarlı hâlde bulunmuşsa, sigortacı hasarı tazmin etmek zorundadır. C) Çalınan aracın sigorta tazmina nın ödenmesinden önce bulunması durumunda sigortalı, aracı geri almak zorunda değildir. 8. Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedenî ve maddi zararlar nedeniyle kendilerine yönel lebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat al na alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir? D) Tazmina n ödenmesinden sonra araç bulunursa sigortalı, aracı almaya zorlanamaz. E) Sigortalı çalınan aracın bulunması için ilgili makamlara başvurduğunu belgeleyerek durumu sigortacıya bildirir. A) İşveren mali sorumluluk sigortası B) Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası C) Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortası D) Hekim mesleki sorumluluk sigortası E) Mesleki sorumluluk sigortası 12

15 9. Hane halkından ziyade endüstri açısından önemli alt branşları içeren, sigorta e renin mal ve hizmet üretmek için kullandığı makinelerin, elektronik cihazların ve inşa edilen yapıların başına gelebilecek hasarlar için sigortacıdan teminat aldığı sigorta branşı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaza sigortaları B) Denizcilik sigortaları C) Kasko sigortaları D) Mühendislik sigortaları E) Nakliyat sigortaları 14. Aşağıdakilerden hangisi sera sigortası genel şartlarına göre teminat dışında kalan hususlardan biri değildir? A) Seranın kusurlu planlanmasından kaynaklanan zararlar B) Nükleer olayların sebep olduğu zararlar C) Sigortalı veya sorumlu olduğu kişilerin ağır kusurundan kaynaklanan zararlar D) Hava, kara ve deniz taşıtlarının çarpma etkisiyle verdiği zararlar E) İskelet malzemesi ahşap olan seralarda, meydana gelen zararlar 10. Aşağıdaki parçalardan hangisi makine kırılması sigortası kapsamında değildir? A) Torna B) Matkap C) Testere D) Makas E) Bıçak 15. Aşağıdakilerden hangisi kümes hayvanları hayat sigortasının kapsamında değildir? A) Ördek B) Tavuk C) Hindi D) Civciv E) Devekuşu Sigorta şirketlerince elektronik cihaz sigortaları teminatları hangi paket poliçeleri içinde yer almaktadır? A) İnşaat sigortası B) Makine kırılması sigortası C) Montaj sigortası D) Mühendislik sigortası E) Konut/ev sigortası Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) kuruluş amaçlarından biri değildir? A) Kanun kapsamındaki risklerin teminat al na alınması B) Standart sigorta poliçelerinin belirlenmesi C) Tarımsal ürünlerin ar rılması D) Hasar organizasyonları E) Aktüerya çalışmaları Bitkisel ürün sigortasında teminata bağlı riskler dışında isteğe bağlı olarak alınabilecek ek teminat hangisidir? A) Don B) Fır na C) Hortum D) Dolu E) Deprem Alıcının kendisinden kaynaklanan sebeplerle yükümlülüklerini yerine ge rememesi veya sa cının mallarının alıcı tara ndan kabul edilmemesi durumunda hangi risk söz konusudur? A) Poli k risk B) Kredi riski C) Ticari risk D) Kamusal risk E) Bireysel risk Ticari alacakların bir sigorta şirke vasıtasıyla güvence al na alınmasına ne denir? A) Ticari kredi B) Kredi sigortası C) Şirket güvencesi D) Alacak devri E) Ticari takas Ticari kredi sigortasının verdiği teminatlara ek olarak poli k risklere karşı da teminat veren sigorta hangisidir? A) Kredi hayat sigortası B) Bireysel kredi sigortası C) Kredi mal sigortası D) Ticari kredi sigortası E) İhracat kredi sigortası 13

16 19. Kredili sa ş yapan firmaların bu sa ştan doğan alacak haklarını bazı kuruluşlara devrederek alacağın bu kuruluşlar tara ndan tahsil edilmesini sağlayan hizmet pake aşağıdakilerden hangisidir? A) Faktoring B) Future sözleşmeleri C) Opsiyon sözleşmeleri D) Finansal kayıplar sigortası 24. Hasarın belli bir miktarının sigortalı tara ndan yüklenilmesini ifade eden kavram hangisidir? A) İş rak oranı B) Hasar payı C) Kaza payı D) Muafiyet E) Provizyon E) Swap sözleşmeleri Ticari faaliye n kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kayıpları karşılayan sigorta hangisidir? A) Kötü hava koşulları sigortası B) Piyasa değerindeki kayıp sigortası C) Kira kaybı sigortası D) İşsizlik sigortası E) Kâr kaybı sigortaları Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortası kapsamında verilen teminatlardan biri değildir? A) Kredi kartları B) Manevi tazminat C) Kira ödemeleri D) Elektrik, su, telefon faturaları E) Banka kredileri 25. Hayat sigortalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? A) Haya sigorta olunan kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüş ise sigorta hükümsüzdür. B) Cayma veya prim farkını talep etme hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde düşer. C) Eksik ve yanlış beyanla alınan fazla prim, sigorta e rene gün esası üzerinden iade edilir. D) Rizikoya etki edebilecek hususlarda meydana gelecek değişikliklerin sigortacıya bildirilmesine gerek yoktur. E) Beyan yükümlülüğünün kasıtlı ihlalinde, sigortacı riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır. 22. Uyuşmazlık sonucunda sigortalının karşı karşıya kaldığı avukatlık ücre, dava takip, yargılama vb. masrafları içeren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaza sigortası B) Hayat sigortası C) Hukuksal koruma sigortası D) Hastalık sigortası E) Can sigortası 23. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal koruma sigortası temina kapsamına giren giderlerden biri değildir? A) Kira giderleri B) Danışmanlık ücretleri C) Hakem ücretleri D) Avukatlık ücretleri E) Yargılama harçları 14

17 İşletme Finansmanı DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İşletme Finansmanı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Hazine bonosu II. Repo III. Varlığa dayalı menkul kıymet IV. Ticari krediler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri para piyasası araçları arasında yer almaktadır? 4. Aşağıdakilerden hangisi kaldıraç oranları arasında yer almaktadır? A) Nakit oran B) Toplam borç oranı C) Stok devir hızı oranı D) Alacak devir hızı oranı A) Yalnız I E) Piyasa değeri/ de er değeri oranı B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve IV E) I, II, III ve IV 5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu sabit varlıkları ile çalışma sermayesinin tamamının uzun vadeli kaynaklarla finanse edildiği finanslama stratejisidir? A) Dengeli finanslama B) İh yatlı finanslama 2. Gelecekte elde edilecek 1 TL'nin bugünkü 1 TL'den daha az değerinin olması ne ile ifade edilmektedir? A) Basit faiz B) Bileşik faiz C) Değişken finanslama D) A lgan finanslama E) Sabit finanslama C) Enflasyon 6. X işletmesinde çalışma devresi ile ilgili bilgiler şöyledir: D) Paranın zaman değeri Ham maddelerin depoda bekleme süresi : 35 gün E) Kârlılık Üre m süresi : 15 gün 3. Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespi ve değerlendirilmesine... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) yöne m analizi B) sta k analiz Ürünün depoda bekleme süresi : 53 gün Kredili sa şların ortalama vadesi : 106 gün Gündelik ödemeleri yapabilmek için kaç günlük nakit gerek ği : 27 gün Kredili alımların ortalama vadesi : 71 gün Yukarıdaki bilgilere göre X işletmesinin çalışma devri katsayısı ne olur? C) kredi analizi A) 0,77 D) dinamik analiz B) 1,18 E) iç analiz C) 2,21 D) 3,61 E) 4,32 15

18 Cari oran ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Cari Oran = Dönen Varlıklar/ Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar B) Cari oran, bir işletmenin çalışma sermayesiyle kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama düzeyini göstermektedir. C) Genel olarak cari oranın 2 olması yeterli sayılmaktadır. D) Cari oran likidite oranları arasında yer almaktadır. E) Sektörde ve ekonomide is krar hâkim ise cari oranın 2'nin biraz al nda olması normal kabul edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin kredi riskinin belirlenmesinde kullanılan ve 5K olarak ifade edilen başlıca faktörler arasında yer almaz? A) Karakter B) Kâr C) Kapital D) Kapasite E) Karşılık Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi unsurlarından biri değildir? A) Nakit varlıklar B) Stoklar C) Ticari mallar D) Senetli alacaklar A Birleşik kaldıraç derecesi 3,6 olan ve finansal kaldıracı 1,2 olan X işletmesinin faaliyet kaldıracı kaç r? A) 2 B) 2,4 C) 2,68 D) 4,32 E) 4,8 Nominal ge ri oranı % 40 olan bir hisse senedinin, enflasyon % 10 kabul edildiğinde reel ge ri oranı ne olur? A) % 4 B) % 20 C) % 27 D) % 30 E) % 50 Aşağıdakilerden hangisi por öyde bulunan ya rım araçlarının ayrı ayrı hesaplanan beklenen ge rilerinin ağırlıklı ortalamasını ifade eder? A) Pazar riski B) Por öyün beklenen ge risi C) Sistema k risk D) Standart sapma E) Kovaryans 10. E) Taşıtlar X işletmesi 500 adet ürünü 20 TL'den sa ğı zaman başabaş noktasını yakalamaktadır. Toplam değişken maliyet TL ise işletmenin sabit gideri kaç TL'dir? A) 140 B) C) D) Ya rım aracının beklenen ge risi ile risk derecesi arasında ilişki kuran, temel varsayımları olan denge modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Arbitraj Fiyatlandırma Modeli B) Fama-French 3-Faktörlü Model C) Finansal Varlık Değerleme Modeli D) Por öy Teorisi Modeli E) Sistema k Risk Modeli E)

19 15. Ya rımcının ya rım yap ğı piyasada risksiz faiz oranı % 7, pazar por öyünün ge risi % 11 ve finansal varlığın betası 1,5 olduğuna göre finansal varlığın ge ri oranı ne olur? A) % 2 B) % 6 C) % 9 D) % 10,5 E) % X işletmesi hisse başına 35 TL kâr edeceğini hesaplamaktadır. Hisse fiya nın 45 TL ve gelir vergisi oranının % 20 olması durumunda dağı lmayan kârların maliye ne olur? A) % 29 B) % 32 C) % 41 D) % 51 E) % , por öyün beklenen ge rilerinin pazarın ge rilerine oranla ne ölçüde dalgalandığını gösterir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Por öyün beklenen ge risi B) Por öyün beta katsayısı C) Sistema k risk D) Sistema k olamayan risk E) Risk primi..., belli bir fon kaynağının kullanılması ile artan bütün nakit girdilerinin hâlihazır değerleri ile kaybedilen nakit çık larının hâlihazır değerlerini eşitleyen iskonto oranı olarak da tanımlanmaktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Sermaye maliye B) Kısa vadeli yabancı kaynak maliye C) Uzun vadeli yabancı kaynak maliye D) Ya rım maliye E) Kredi maliye X işletmesi piyasaya TL'lik adi hisse senedi sürmüştür. Bu işlem için TL ihraç gideri ödemiş r. İşletmenin TL kâr payı dağıtması ve kâr paylarında % 10 ar ş olması söz konusu ise sermaye maliye ne olur? A) % İlave elde edilecek bir birim fon kaynağının toplam sermaye maliye ne ne ad verilmektedir? A) Marjinal sermaye maliye B) Ağırlıklı ortalama sermaye maliye C) Kısa vadeli sermaye maliye D) Öz kaynak maliye E) Yabancı kaynak maliye Aşağıdakilerden hangisi firmaların piyasa değerinin en yüksek ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetlerinin en düşük olduğu sermaye yapısını ifade etmektedir? A) Finansal hiyerarşi B) Op mal sermaye C) Dengeleme Kuramı D) Asimetrik Bilgi Kuramı E) Finansal sıkın maliye Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısı ile ilgili temel yaklaşımlardan biridir? A) Vergi Faktörü Yaklaşımı B) Bilgi Çarpıklığı Yaklaşımı C) Temsilci Maliyetleri Yaklaşımı D) Geleneksel Yaklaşım E) Finansman Hiyerarşisi Yaklaşımı B) % 20 C) % 30 D) % 40 E) % 45 17

20 23. İşletmenin bilançosundaki toplam varlıkların % 100 olarak kabul edildiği ve her bir varlık kaleminin toplam varlıkların yüzdesi olarak ifade edildiği analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oran Analizi B) Dikey Analiz C) Karşılaş rmalı Tablolar Analizi D) Dupont Analizi E) Eğilim Yüzdeleri Analizi 24. Aşağıdakilerden hangisi temel finansal analiz teknikleri arasında yer almaz? A) Yatay Analiz B) Yüzde Yöntemi ile Analiz C) Trend Analizi D) Rasyo Analizi E) Fiyat Analizi 25. Finansal tablolarda incelenecek dönemlere ait bir yılın esas alındığı ve bu yıla ait tutarların 100 kabul edilerek diğer dönemlere ait değerlerin esas alınan yılın değerleri ile karşılaş rıldığı finansal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Oran B) Trend C) Karşılaş rmalı Tablolar D) Dupont E) Dikey 18

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create new work places at time of

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı