ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ"

Transkript

1 TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :. :. Bu kitapçıkta Dış Ticaret Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Reklamcılık Önlisans, Lojistik Önlisans, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans ve Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans programlarına ait dersler yer almaktadır. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No. Çağrı Merkezi Yönetimi I Çağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Davranış Bilimleri Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar İşletme Finansmanı İthalat-İhracat Tekniği Mali Tablolar Analizi Reklam Analizleri Reklam ve Reklam Yazarlığı Risk Yönetimi Taşıma Hukuku Taşımacılık Sistemleri Uluslararası Pazarlama Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

3 Çağrı Merkezi Yönetimi I DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çağrı Merkezi Yönetimi I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. GSM sektöründe ayda 500 dakikalık konuşma pake ne sahip ancak sürekli pake ni aşan bir müşteriye, 1000 dakikalık pake n önerilmesi ve sa şının gerçekleş rilmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dikey sa ş B) Çapraz sa ş C) Doğrudan sa ş D) Dolaylı sa ş E) Şartlı sa ş 5. Geçmişte gösterilmiş davranışların gelecekte benzer durumlarda gösterilecek davranışların belirleyicisi olduğu varsayımına dayanan mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Grup mülaka B) Panel mülaka C) Sıralı mülakat D) Yetkinlik bazlı mülakat E) Stres mülaka 2. Dünya ölçeğinde çağrı masalarının (seat) büyüklüklerine bakıldığında küçükten büyüğe doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? A) Orta Doğu < Afrika < Kuzey Amerika < Avrupa 6. Eği m programının maliye = TL Program sonunda beklenen kazanç= TL Yukarıdaki veriler doğrultusunda ROI hesaplamasının sonucu hangisidir? B) Kuzey Amerika < Avrupa < Orta Doğu < Afrika A) 24 C) Afrika < Orta Doğu < Avrupa < Kuzey Amerika B) 40 D) Afrika < Kuzey Amerika < Orta Doğu < Avrupa C) 140 E) Avrupa < Afrika < Kuzey Amerika < Orta Doğu D) 240 E) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının ortak özelliklerinden biri değildir? A) Doğrudan doğruya işletmenin insan kaynağıyla ilgilidir. B) İşletmenin mevcut insan kaynakları potansiyelinin bir envanterinin çıkarılmasını gerek rir. C) Stratejik planlama biçiminde yapılması zorunluluğu yoktur. D) İnsan kaynakları arzı, çalışan bilgi sistemleri, başarı değerlemesi gibi konuları kapsar. 7. Müşteri, çağrı merkezini aradığında çağrının karşılanmadan önce otoma k çağrı dağı cısına girdiği ve sonrasında müşteri temsilcisinin çağrıyı telefonla karşıladığı kuşak aşağıdakilerden hangisidir? A) 1. kuşak B) 2. kuşak C) 3. kuşak E) Geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı gerek ren bir süreç r. D) 4. kuşak E) 5. kuşak 4. Aşağıdakilerden hangisi iç kaynak yoluyla çalışan seçmenin faydalarından biri değildir? A) Zaman kaybını önler. B) Çağrı sayısını azal r. C) Yeteneklerin keşfedilmesini sağlar. D) Çalışanları mo ve eder. E) Çalışan bağlılığını ar rır. 8. İşletme ile müşteri arasındaki ile şimi kayıt al na almak amacıyla kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Müşteri İlişkileri Yöne m Uygulaması B) Şikâyet Yöne mi Modülü C) Kontakt Yöne mi Modülü D) Kampanya Yöne mi Modülü E) Bilgi Yöne mi Uygulaması 1

4 9. I. Süreçleri tasarlamak 13. Yetkinlikle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış r? II. Süreçleri kontrol etmek A) Mükemmel davranışı tanımlar. III. Müşteriyle sürekli ile şim kurmak B) Görev tanımı değildir. IV. Kullanışlı bilgiyi tedarik etmek C) Basit ve kolay anlaşılır biçimde yazılır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri süreç yöne minin süreçleri anlama aşamasında gerçekleş rilmez? A) Yalnız I D) Gözlemlenebilir ve ölçülebilir değildir. E) Davranış odaklıdır B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve IV Süreç iyileş rmede bir problemin nedenlerini ve alt nedenlerini tanımlamayı sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Pareto Analizi B) Balık Kılçığı C) 5N 1K D) SWOT Analizi E) Kuvvet Alanı Analizi Çık elde etmede kaynakların ne kadar etkin kullanıldığını ve alt süreçlerin ne kadar iyi yürütüldüğünü ifade eden gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A) Katma değer B) Düzel ci ista s kler C) Kalite düzeyi D) Verimlilik E) Tedarik rakamları Müşteri temsilcisi ile koçun düzenli aralıklarla önceden hazırlık yaparak görüşmesine ne ad verilir? A) Anlık koçluk B) Birebir koçluk C) Eş düzeyler arası koçluk D) Grup koçluğu E) 360 derece koçluk Aşağıdakilerden hangisi yetkinlik modellerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A) Çalışanın yeterli seviyeye ulaşması için gelişim önerileri sunar. B) Çalışana rehberlik edecek örnek davranış göstergeleri içerir. C) Yetkinlikler için belirlenen davranış göstergelerini örneklendirerek somutlaş rır. D) Yetkinliklerin somut olarak izlenmesi için davranış göstergeleri belirler. E) Yetkinliklerin ilgili iş grubuna göre kullanım sıklığı ve düzeyini netleş rir. Aşağıdakilerden hangisi geri bildirim toplan sında yapılabileceklerden biri değildir? A) Çalışanın kendi performansına dair öz değerlendirmelerini paylaşması B) Çalışanın güçlü yönlerinin paylaşılmasının ardından ödüllendirilmesi C) Çalışan için net, somut ve uygulanabilir gelişim adımlarının belirlenmesi D) Çalışandan beklenen performansın detaylandırılmadan paylaşılması E) Çalışan ve yöne ci beklen lerinin karşılıklı olarak dile ge rilmesi Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme toplan larının verimli geçmesi için yöne cinin dikkat etmesi gerekenlerden biri değildir? A) Çalışanın fikir ve görüşlerini almak B) Zayıf yanları paylaşmak ve eleş rmek C) Net gelişim planları belirleyerek paylaşmak D) Gelişim planında çalışan ile mutabık kalmak E) Mesajların doğru anlaşıldığından emin olmak 2

5 17. Üre m ya da zaman birimi esas alınarak ödenen ya da kararlaş rılan ücret miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Temel ücret B) Giydirilmiş ücret C) Brüt ücret D) Net ücret E) Yarım ücret 22. Aşağıdakilerden hangisi süreç yöne minin etkin olmamasının sonuçlarından biri değildir? A) Müşteri şikâyetlerinin çokluğu B) Düzel ci önlemlerin ka lığı C) Çık kalitesinin değişkenliği D) İç ve dış müşterilerle ile şimsizlik E) Sorunlara verilen tepkilerin gecikmesi Aşağıdakilerden hangisi ücret yöne mini etkileyen iç faktörlerden biri değildir? A) İşletmenin büyüklüğü B) İşletmenin amaçları C) İşletmenin poli kaları D) İşletmenin stratejileri E) İşletmenin iş gücü pazarı Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklı ödüllerden biri değildir? A) Fazla mesai ve ta l primleri B) Yöne msel kararlara ka lma C) Çalışılmayan zaman ödemeleri D) Park yeri ayrılması E) Öğle yemeği saa nin seçimi Hatalı davranışın sebebine inerek sorunu çözmek için çalışana rehberlik etmeyi esas alan disiplin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Önleyici B) Düzel ci C) Yapıcı D) Cezalı E) Engelleyici Aşağıdakilerden hangisi cezalandırma kararını etkileyen faktörlerden biri değildir? A) İhlal edilen kuralların açıklığı B) Delil sunan bireylerin saygınlıkları C) Suçlanan bireyin saygınlığı Yetkilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış r? A) Komuta yetkisi yukarıdan aşağı doğru ilerler. B) Kurmay yetkiye sahip olanlar danışman olarak nitelendirilir. C) Komuta yetki sahiplerinin aldıkları kararları, bir üst makama onaylatması gerekir. D) Fonksiyonel yetkinin kaynağı; bilgi, uzmanlık ve deneyimdir. E) Kurmay yetki sahiplerinin herhangi bir birime emir verme yetkileri yoktur. Komuta yetkisi sınırlılıklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış r? A) Komuta yetkisi, işletmenin amaçlarıyla sınırlıdır. B) Komuta yöne cisi ana poli kalar dışında emir veremez. C) Komuta yöne cisi yetki ve sorumluluk alanlarının dışına çıkamaz. D) İşletme faaliyetlerinde uzmanlara duyulan gereksinimin artması, kurmay yetkinin önemini ar rmış r. E) Komuta yetkisinin işletmelerdeki niteliği, komuta yöne cisinin sorumluluğunu azal r. Aşağıdakilerden hangisi yöne ci ve çalışan ilişkisi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? A) Astlara verilen emirler açık ve anlaşılır olmalıdır. B) Emir, as n işletmeden beklediği çıkarlara aykırı düşmemelidir. C) Ast, üstüyle fikir ayrılığına düştüğünde i razını dile ge rebilmelidir. D) İşletme içinde yöne ciler uygun disiplin yöntemini benimsemelidirler. E) Üst, as na görüş ve fikirlerini her zaman açıklama rsa vermemelidir. D) Kararı veren yöne cinin kişilik özellikleri E) Ceza alacak çalışan için hafifle ci koşullar 3

6 Çağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Bu testte 25 soru bulunmaktadır. DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çağrı Merkezi Yönetiminde Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Sa ş süreçleri gözden geçirilir. II. Sa ş inceleme raporları hazırlanır. III. Müşteri anketleri düzenlenir. IV. Tüke m eğilimleri ölçülür. Müşteri ilişkileri yöne miyle ilişkili olan pazarlama yöne mi süreci bağlamında yukarıdakilerden hangisi veya hangileri söylenemez? A) Yalnız I 4. Aşağıdakilerden hangisi performans yöne minin temel bileşenlerinden biri değildir? A) Raporlama B) Müşteri tatmini ölçümleri C) Müşteri sıralama ölçütleri D) Sistemlerin entegrasyonu E) Sa ş ve pazarlama verileri B) Yalnız III 5. Aşağıdakilerden hangisi bir çağrı temas türü değildir? C) II ve III A) Telefon D) I, II ve IV B) Faks E) II, III ve IV C) E-posta çok sayıda gelen çağrının bir büyük merkezde toplanarak bir grup çağrı merkezi çalışanına eşit olarak dağı labilmesini pra k ve etkin hâle ge rmiş r. D) Televizyon E) Video Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) ACD Sistemi B) Veri Aktarım Sistemi 6. Yıllık çağrı miktarı tahminleri mutlaka saat ve daha küçük zaman dilimlerine indirgenmiş olmalı, eğer varsa gün içindeki... ve... da ortaya çıkarılmalıdır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ge rilmelidir? C) Transfer Sistemi A) çağrılar - aramalar D) DKL Sistemi B) boşluklar - hizmetler E) Güvenlik Sistemi C) gecikmeler - sonlandırmalar 3. Aşağıdakilerden hangisi performans yöne minin pik sorularından biri değildir? D) zirveler - çukurlar E) atlamalar - yakalamalar A) Stratejik ve operasyonel hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı nasıl anlayacağız? B) Belirlediğimiz stratejilerin organizasyondaki her çalışan ve bölümle ile şimini nasıl güçlendiririz? 7. Planlanan iş gücünün planlanan zaman dilimlerinde doğru yerde bulunmasına ne ad verilir? A) Vardiya düzenine uyum C) Finansal ya da finansal olmayan bütün ölçüm sonuçlarını rakiplerimize nasıl aktarırız? D) Performans odaklı bir kültürün yara lmasını nasıl destekleriz? B) Çağrı tahmini C) Planlama yöne mi D) Operasyon yöne mi E) Organizasyonun sürekli gelişimini nasıl sağlarız? E) Gerçek zamanlı vardiya 4

7 8. 9. Çağrı merkezlerinin başarılı bir organizasyon yürütebilmesi için en başta... detaylı ve doğru biçimde tanımlanması gerekir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) lokasyon büyüklüğünün B) arama düzeyinin C) çalışma saatlerinin D) çalışan sayısının E) iş fonksiyonlarının I. Çağrı merkezindeki bütün faaliyetlerin yöne minden sorumludur. II. Şirke n vizyonu ve stratejisinin oluşturulması, paylaşılması ve sahiplenilmesine önderlik eder. III. Sağlam bir anali k düşünme yetkinliğine sahip r. Temel özellikleri sıralanan yöne ci aşağıdakilerden hangisidir? A) Eği m ve Gelişim Müdürü B) Kalite Yöne mi Müdürü C) Çağrı Merkezi Takım Lideri D) Çağrı Merkezi Birim Müdürü E) Çağrı Merkezi Genel Müdürü A Bir mal veya hizme n taşıdığı özelliklerle müşteri beklen ve gereksinimlerini karşılayabilme niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Verimlilik B) Sa ş C) Reklam D) Kalite E) Tanı m Çağrı merkezinde kalite yöne mi süreci oluşturmak için gerekli bileşenler aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? A) Hizmet kalite yöne m B) İş koordinasyon araç C) Hizmet insan araç D) Kalite içerik teknoloji E) İçerik insan teknoloji... oluştururken öncelikle mevcut bütün kurumsal poli ka ve süreçleri, çağrı pleri ve ele alma adımları derlenerek listelenmelidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Kalite programı Önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etki ve etkinliklerin tümü aşağıdakilerden hangisidir? A) Yöne m B) Eği m C) Beceri D) Yetenek E) Öğrenme Yeterliliğin bilinç düzeyinde olduğu ve henüz içselleş rilmediği öğrenme süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilinçsiz ka lımcı B) Bilinçli sorgulayan C) Bilinçli analizci 15. B) Performans planlaması C) İş yükü planlaması D) Teknoloji planlaması E) İş gücü programı Çağrı merkezi ya da yeni adıyla..., bir kuruma müşterilerinden gelen bütün taleplerin merkezî olarak yöne ldiği noktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) hizmet merkezi B) koordinasyon birimi C) temas merkezi D) ile şim birimi E) sa ş temsilciliği D) Bilinçli yeterli E) Bilinçsiz öğrenen 5

8 , çoklu teknoloji ortamında bulunan faks, telefon ve e -mail gibi çağrı plerinin yöne lmesini standartlaş rırken;... uygulaması arayanlara bir müşteri temsilcisine ulaşamadığı anlarda işlemlerini gerçekleş rmek açısından büyük bir alterna f sunmuştur. Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri ge rilmelidir? A) Hizmet sıralaması kaynak tahsisi B) İle şim birimi teknolojik yenilenme C) Sabit telefon mobil telefon D) Evrensel kuyruk sanal kuyruk E) Gelen arama dış arama Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezi bilişim teknolojilerinin uygulama/yazılım katmanında yer alır? A) Kalite Yöne mi Yazılımı B) Ağ Operasyonları Merkezi C) Web Portalı D) Performans İzleme Ekranı E) Faturalama Sistemi Yazılımı Bir çağrı merkezinde, arayanın bir müşteri temsilcisine ulaşma hızını belirleyen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Arama Süresi B) Konuşma Süresi C) Hizmet Seviyesi Hedefi D) Akış Seviyesi E) Bekletme Süresi Aşağıdakilerden hangisi "süreç" kavramının tanımıdır? A) Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümüdür. B) Bir sonuca odaklanmış tetragonal hedeflerdir. C) Birey, grup ve toplum dinamiklerinin kesişim bölgesidir. D) Süreksiz, kesik ve kopuk eylemler zinciridir. E) Düşüncelerin eyleme dönüşmesini engelleyen ahlaki koşullardır. Aşağıdaki girdi-çık ilişkilerinden hangisinde çağrı merkezi sürecinin işleyişi yanlış yorumlanmış r? A) Telefon, bigisayar, yazıcı vd. donanımlar girdi; sunulan hizmet ise çık dır. B) Yeni işe başlayan bir müşteri temsilcisi girdi; çağrıları kurum kuralına göre almaya başlayan müşteri temsilcisi ise çık dır. C) Bir müşterinin çağrı merkezini arayarak verdiği sipariş talebi girdi; bu siparişin müşteriye teslim edilmesi ise çık dır. D) Çalışan sadaka girdi, hastalık ve yaralanma gibi iş sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar çık dır. E) Müşteri şikâye girdi; müşteriye verilen yanıt ise sürecin çık sıdır. Aşağıdakilerden hangisi McKinsey'in değişim yöne mini açıklamada kullandığı 7S Modeli'nin unsurlarından biri değildir? A) Tarz B) Strateji C) Ulaşım D) Sistemler E) Yapı 19. Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezlerinde çalışma alanlarının çalışanların ih yaç ve gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde tasarlanmasının sonuçlarındandır? A) Mekân düzenlemesinin maliye çalışanlara yansı lır. B) Çalışan sadaka ni ar rır. C) Mekân düzenlemesiyle birlikte çağrı karşılama sayısı azalır. D) Mekân düzenlemesi sonrasında çalışma saatleri artar. E) Ofis içi ile şimde sorunlar ve kavgalar yaşanır. 23. Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezlerinin bütçesi hazırlanırken odaklanılması gereken alanlardan biri değildir? A) Altyapı B) İş gücü C) Otomasyon D) Süreç yöne mi E) Liderlik hissesi 6

9 24. Aşağıdakilerden hangisi çağrı merkezlerinin bütçesi hazırlanırken altyapıya odaklanılmasının sonuçlarındandır? A) Kullanılmayan ve gereksiz ofis alanlarının finanse edilmesinden vazgeçilmesi B) Ofis dekorasyonunun sabit ve değişmeyecek biçimde tasarlanması C) Alet, mobilya, halı ve diğer ekipmanların yedeğinin bulundurulmaması D) İç kaynak çağrı merkezlerinde telefon faturalarının çağrı merkezi çalışanlarınca ödenmesi E) Yıllık cirodan liderlik hissesine düşen payın öncelikli olarak ödenmesi 25. Çağrı merkezinde TL değerindeki santral ya rımının aylık amor sman gideri ne kadardır? A) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 7

10 Davranış Bilimleri DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Davranış Bilimleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Davranış bilimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Davranış bilimleri, davranışın nasıl olması gerek ğini inceler. B) Belirli koşullarda insanların çoğunluğunun muhtemel davranışlarının ne olacağını tahmin etmeye çalışır. 4. Aşağıdaki güdüleme teorilerinin hangisinde insan belli bir ih yacını karşılayamadığında bir alt düzeydeki ih yacına geri döner? A) Mc Clelland'ın Başarı İh yacı Teorisi B) Alderfer'in ERG Teorisi C) Disiplinler arası bir yaklaşımdır. C) Maslow'un İh yaçlar Hiyerarşisi Teorisi D) Kişiler arası ilişkilerin yeterli düzeye gelmesi için çaba harcar. E) İnsanların değerlerini anlamaya çalışır. D) Wroom'un Bekleyiş Teorisi E) Adams'ın Eşitlik Teorisi 2. I. Psikolojinin amacı davranışı anlamak, tahmin etmek ve kontrol etmek r. II. Sosyal psikoloji, insanın daima bir grup içerisinde yer aldığı düşüncesinden hareket eder. 5. Geniş aile aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle aile içinde yaşa ve cinsiyete göre bir iş bölümü yapar? A) Psikolojik doyum sağlama işlevi B) Eği m işlevi III. Sosyolojinin hedefi, grup içerisinde insanın varlığını ve onun sosyalleşmesini sağlamak r. IV. Antropolojinin konusu insan, toplum ve kültürlerdir. Davranış bilimlerinin ilişkili olduğu diğer disiplinlerle ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlış r? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6. C) Koruyucu işlev D) Ekonomik işlev E) Saygınlık işlevi I. Aynı anda birden fazla statüye sahip olunmaz. II. Her statü belli kurallara bağlıdır. III. Statüler arası ilişkiler ağı vardır. IV. Statüler toplumdan topluma değişiklik göstermez. Statü kavramıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I ve II 3. İh yaç kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? B) I ve IV A) İnsanın, evreni algıladığı ölçüde ih yaçları farklılaşır. C) II ve III B) Psikolojik ih yaçlar tatmin edildikçe şidde azalır. D) II ve IV C) İh yaçlar ikame edilebilir. E) III ve IV D) Hayat için zorunlu ih yaçların şidde daha fazladır. E) İnsanlar ih yaçlarını belirlerken daha faydalı olana öncelik verir. 8

11 Tutumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Kuvvetli bir tutumun davranışa dönüşme olasılığı daha yüksek r. B) Kararlılık özelliği gösteren tutumlar birey üzerinde etkisini sürekli hisse rir. C) Tutumun önemi, tutumu ifade etme sıklığı ar kça artar. D) Tutumlar, davranışsal faktörlerin baskın olduğu zamanlarda davranışlar üzerinde daha belirleyicidir. E) Davranışlar, kendisi ile özel bağı olan tutumlarla daha ilişkilidir. Tutumlar aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle bireyin dünyasını düzenler ve yapılandırır? A) Egoyu savunma işlevi B) Uyum sağlayıcı işlevler C) Benlik geliş rici işlevler D) Bilgi sağlama işlevi E) İh yaçların doyurulması işlevi Bir mille n kültüründen bahsedildiğinde söz konusu olan kültür aşağıdakilerden hangisidir? A) Maddi kültür B) Evrensel kültür C) Genel kültür D) Alt kültür E) Karşı kültür A I. Davranışçı kuramlar öğrenmeyi, organizmanın davranışında kalıcı değişikliğin olması şeklinde tanımlar. II. Duyuşsal kuramlar, öğrenmenin sonunda insanın davranışlarında oluşan değişimi gözleyerek öğrenmenin olup olmadığını anlar. III. Bilişsel kuram öğrenmenin zihinsel, duyuşsal ve davranışsal sonuçlarının birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını ileri sürer. Öğrenme kuramlarıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III Aşağıdaki öğrenme kuramlarının hangisinde öğrenme, sınama yanılma süreciyle olur? A) Klasik Koşullanma Kuramı B) Edimsel Koşullanma Kuramı C) Bi şik (Bağlan ) Kuramı D) Bağlaşımcılık E) Sistema k Davranışçı Kuramı Duyguların niçin devam e ği ve insan yaşamında ne tür işlevleri olduğu üzerinde duran kuram aşağıdakilerden hangisidir? A) James-Lange Kuramı 10. Bir kurumun işare olarak kullanılan objeler, logolar ve flamalar aşağıdaki kültür unsurlarından hangisine örnek r? A) Simge (Semboller) B) Törenler C) Âdetler (Ritüeller) D) Liderler ve kahramanlar E) Normlar 14. B) Cannon Bard Kuramı C) Bilişsel Kuram D) Psikoanali k Kuram E) Sosyobiyolojik Kuram Empa k ile şim, ile şimin kişisel ve çevresel engellerinden hangisini ortadan kaldırır? A) Dil farklılıklarını B) Algılama farklılıklarını C) Duygusal engelleri D) Güvensizliği E) Sözlü ve sözsüz ile şim arasındaki uyuşmazlığı 9

12 Aşağıdaki algı yasalarından hangisine göre her psikolojik olayda anlamlı, tam ve basit olma eğilimi vardır? A) Basitlik Yasası B) Tamamlama Yasası C) Pragnaz Yasası D) Yakınlık Yasası E) Benzerlik Yasası Algı en fazla aşağıdakilerden hangisine ih yaç duyar? A) Kanal B) Duyu C) İzlenim D) Geri bildirim E) Anlama Kişilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Ortam ve koşullara bağlı olarak değişmez. B) Kişilik, davranış ve tutum arasında karşılıklı etkileşim vardır. C) Bireyi diğerlerinden ayırır Grup normlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Grup üyelerinin eylemlerinin tahminini mümkün kılar. B) Grubun imajını grup dışına yansıtmada etkisi yoktur. C) Bireyin fiziksel görünüşünü belirler. D) Üyelerin davranışlarını yönlendirebilir. E) Sorunları önleyici işleve sahip r. I. Ortam resmîdir. II. Üyeler duygu ve düşüncelerini açıklayabilir. III. Kararlar genelde oy birliğiyle alınır. IV. Göreve yönelik tar şmalarda bulunulmaz. Yukarıdakilerden hangileri etkin bir grubun özelliklerindendir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV D) Başkalarıyla etkileşim içerisinde öğrenme yoluyla gelişir. E) Farklı durumlarda insanı tutarlı şekilde davranmaya iter. 22. Grup ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Belirli amaçlar etra nda toplanılmış r Freud'un Psikoanali k Kuramı'na göre aşağıdaki ego savunma mekanizmalarından hangisinde kişi geçmişte yaşadıklarının duygusal etkilerini sıradanlaş rır? A) Yadsıma B) Yansıtma C) Yalıtma D) Yüceltme E) Bas rma Aşağıdakilerden hangisi toplumun ekonomik yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkar? A) Yapısal hareketlilik B) Değiş rilebilir hareketlilik 23. B) Belirli kuralları vardır. C) En az iki kişiden oluşur. D) Aynı yer ve zamanda bir arada olan insan topluluğudur. E) Üye sayısı çok fazla değildir. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belirsizliği sürecinde, kimlik belirsizliği aşamasından sonra meydana gelir? A) Bireysel kimlikte eksiklik B) Yüksek duygusal ka lım C) Yoğun duygular D) Grupla çok yakın kaynaşma E) Bireyin farkındalık algısında azalma C) Kuşak boyu hareketlilik D) Aşağı doğru hareketlilik E) Dikey hareketlilik 10

13 24. Kast Sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Birey statüyü doğuştan kazanır. B) Dinsel temellere dayanır. C) Kapalı bir sistemdir. D) Hindistan Kast Sistemi beş kategoriye ayrılır. E) Uygulanan her toplumda yasal dayanağı vardır. 25. Ego ideali ile öz imaj arasındaki tutarsızlık ar kça yaşanan stresin artacağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Fizyolojik Yaklaşım B) Bilişsel Değerlendirme Yaklaşımı C) Birey Çevre Uyum Yaklaşımı D) Psikoanali k Yaklaşım E) Sistem Yaklaşımı 11

14 Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Yangına karşı en dirençli madde hangisidir? yılında kurulan ilk sigorta şirke nerede kurulmuştur? A) Beton A) Londra B) Tuğla B) Cenova C) Amyant C) Barcelona D) Alçı D) Paris E) Çelik E) Roma 2. Aşağıdakilerden hangisi "Zorunlu Deprem Sigortası" kapsamındadır? A) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar 6. Tekne sigortalarında hasar oluştuğunda, sigorta sözleşmesinden doğan borcun muaccel olabilmesi için sigortalı, tazmina n hesabını gösteren bir liste ile diğer gerekli belgeleri vermek zorundadır. B) Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar Aşağıdakilerden hangisi bu belgelerden biri değildir? C) Tapuya kayıtlı özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar D) Tamamı cari ve sanayi amaçları için kullanılan binalar A) Deniz raporu B) Eksper z ve/veya dispeç raporu E) İnşaa henüz tamamlanmamış binalar C) Gemi adamları listesi 3. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan ve mahkemelerin yanı sıra sigorta uyuşmazlıklarını çözen kurul aşağıdakilerden hangisidir? D) Kaza ile ilgili sınıflama kurumu raporu E) Sigorta bedelinin ödendiğini gösteren makbuz ya da dekont A) Sigorta ve Reasürans Kurulu B) Sigorta Eksperleri Komisyonu 7. Grup ferdi kaza sigortasında teminat, sadece 8 saatlik mesai dönemi için verildiği takdirde tarife fiyatlarından % 60'lık bir indirim yapılması söz konusudur. C) Sigorta Acenteleri Kurulu D) Trafik Denetleme Kurulu E) Sigorta Tahkim Komisyonu Şayet bu süre iş yeri tara ndan verilen bir görevle uzamışsa fiyatlardan yüzde kaçlık bir indirim yapılmaktadır? A) % 40 B) % Bir aracın çalınması sonucunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlış r? A) Sigortacı, aracın çalınma tarihindeki piyasa değeri tutarında ödeme yapacak r. C) % 60 D) % 30 E) % 50 B) Araç hasarlı hâlde bulunmuşsa, sigortacı hasarı tazmin etmek zorundadır. C) Çalınan aracın sigorta tazmina nın ödenmesinden önce bulunması durumunda sigortalı, aracı geri almak zorunda değildir. 8. Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedenî ve maddi zararlar nedeniyle kendilerine yönel lebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat al na alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir? D) Tazmina n ödenmesinden sonra araç bulunursa sigortalı, aracı almaya zorlanamaz. E) Sigortalı çalınan aracın bulunması için ilgili makamlara başvurduğunu belgeleyerek durumu sigortacıya bildirir. A) İşveren mali sorumluluk sigortası B) Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası C) Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortası D) Hekim mesleki sorumluluk sigortası E) Mesleki sorumluluk sigortası 12

15 9. Hane halkından ziyade endüstri açısından önemli alt branşları içeren, sigorta e renin mal ve hizmet üretmek için kullandığı makinelerin, elektronik cihazların ve inşa edilen yapıların başına gelebilecek hasarlar için sigortacıdan teminat aldığı sigorta branşı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaza sigortaları B) Denizcilik sigortaları C) Kasko sigortaları D) Mühendislik sigortaları E) Nakliyat sigortaları 14. Aşağıdakilerden hangisi sera sigortası genel şartlarına göre teminat dışında kalan hususlardan biri değildir? A) Seranın kusurlu planlanmasından kaynaklanan zararlar B) Nükleer olayların sebep olduğu zararlar C) Sigortalı veya sorumlu olduğu kişilerin ağır kusurundan kaynaklanan zararlar D) Hava, kara ve deniz taşıtlarının çarpma etkisiyle verdiği zararlar E) İskelet malzemesi ahşap olan seralarda, meydana gelen zararlar 10. Aşağıdaki parçalardan hangisi makine kırılması sigortası kapsamında değildir? A) Torna B) Matkap C) Testere D) Makas E) Bıçak 15. Aşağıdakilerden hangisi kümes hayvanları hayat sigortasının kapsamında değildir? A) Ördek B) Tavuk C) Hindi D) Civciv E) Devekuşu Sigorta şirketlerince elektronik cihaz sigortaları teminatları hangi paket poliçeleri içinde yer almaktadır? A) İnşaat sigortası B) Makine kırılması sigortası C) Montaj sigortası D) Mühendislik sigortası E) Konut/ev sigortası Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) kuruluş amaçlarından biri değildir? A) Kanun kapsamındaki risklerin teminat al na alınması B) Standart sigorta poliçelerinin belirlenmesi C) Tarımsal ürünlerin ar rılması D) Hasar organizasyonları E) Aktüerya çalışmaları Bitkisel ürün sigortasında teminata bağlı riskler dışında isteğe bağlı olarak alınabilecek ek teminat hangisidir? A) Don B) Fır na C) Hortum D) Dolu E) Deprem Alıcının kendisinden kaynaklanan sebeplerle yükümlülüklerini yerine ge rememesi veya sa cının mallarının alıcı tara ndan kabul edilmemesi durumunda hangi risk söz konusudur? A) Poli k risk B) Kredi riski C) Ticari risk D) Kamusal risk E) Bireysel risk Ticari alacakların bir sigorta şirke vasıtasıyla güvence al na alınmasına ne denir? A) Ticari kredi B) Kredi sigortası C) Şirket güvencesi D) Alacak devri E) Ticari takas Ticari kredi sigortasının verdiği teminatlara ek olarak poli k risklere karşı da teminat veren sigorta hangisidir? A) Kredi hayat sigortası B) Bireysel kredi sigortası C) Kredi mal sigortası D) Ticari kredi sigortası E) İhracat kredi sigortası 13

16 19. Kredili sa ş yapan firmaların bu sa ştan doğan alacak haklarını bazı kuruluşlara devrederek alacağın bu kuruluşlar tara ndan tahsil edilmesini sağlayan hizmet pake aşağıdakilerden hangisidir? A) Faktoring B) Future sözleşmeleri C) Opsiyon sözleşmeleri D) Finansal kayıplar sigortası 24. Hasarın belli bir miktarının sigortalı tara ndan yüklenilmesini ifade eden kavram hangisidir? A) İş rak oranı B) Hasar payı C) Kaza payı D) Muafiyet E) Provizyon E) Swap sözleşmeleri Ticari faaliye n kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kayıpları karşılayan sigorta hangisidir? A) Kötü hava koşulları sigortası B) Piyasa değerindeki kayıp sigortası C) Kira kaybı sigortası D) İşsizlik sigortası E) Kâr kaybı sigortaları Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortası kapsamında verilen teminatlardan biri değildir? A) Kredi kartları B) Manevi tazminat C) Kira ödemeleri D) Elektrik, su, telefon faturaları E) Banka kredileri 25. Hayat sigortalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? A) Haya sigorta olunan kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüş ise sigorta hükümsüzdür. B) Cayma veya prim farkını talep etme hakkı, süresinde kullanılmadığı takdirde düşer. C) Eksik ve yanlış beyanla alınan fazla prim, sigorta e rene gün esası üzerinden iade edilir. D) Rizikoya etki edebilecek hususlarda meydana gelecek değişikliklerin sigortacıya bildirilmesine gerek yoktur. E) Beyan yükümlülüğünün kasıtlı ihlalinde, sigortacı riziko gerçekleşmiş olsa bile sözleşmeden cayabilir ve prime hak kazanır. 22. Uyuşmazlık sonucunda sigortalının karşı karşıya kaldığı avukatlık ücre, dava takip, yargılama vb. masrafları içeren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaza sigortası B) Hayat sigortası C) Hukuksal koruma sigortası D) Hastalık sigortası E) Can sigortası 23. Aşağıdakilerden hangisi hukuksal koruma sigortası temina kapsamına giren giderlerden biri değildir? A) Kira giderleri B) Danışmanlık ücretleri C) Hakem ücretleri D) Avukatlık ücretleri E) Yargılama harçları 14

17 İşletme Finansmanı DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İşletme Finansmanı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. I. Hazine bonosu II. Repo III. Varlığa dayalı menkul kıymet IV. Ticari krediler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri para piyasası araçları arasında yer almaktadır? 4. Aşağıdakilerden hangisi kaldıraç oranları arasında yer almaktadır? A) Nakit oran B) Toplam borç oranı C) Stok devir hızı oranı D) Alacak devir hızı oranı A) Yalnız I E) Piyasa değeri/ de er değeri oranı B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve IV E) I, II, III ve IV 5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu sabit varlıkları ile çalışma sermayesinin tamamının uzun vadeli kaynaklarla finanse edildiği finanslama stratejisidir? A) Dengeli finanslama B) İh yatlı finanslama 2. Gelecekte elde edilecek 1 TL'nin bugünkü 1 TL'den daha az değerinin olması ne ile ifade edilmektedir? A) Basit faiz B) Bileşik faiz C) Değişken finanslama D) A lgan finanslama E) Sabit finanslama C) Enflasyon 6. X işletmesinde çalışma devresi ile ilgili bilgiler şöyledir: D) Paranın zaman değeri Ham maddelerin depoda bekleme süresi : 35 gün E) Kârlılık Üre m süresi : 15 gün 3. Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespi ve değerlendirilmesine... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) yöne m analizi B) sta k analiz Ürünün depoda bekleme süresi : 53 gün Kredili sa şların ortalama vadesi : 106 gün Gündelik ödemeleri yapabilmek için kaç günlük nakit gerek ği : 27 gün Kredili alımların ortalama vadesi : 71 gün Yukarıdaki bilgilere göre X işletmesinin çalışma devri katsayısı ne olur? C) kredi analizi A) 0,77 D) dinamik analiz B) 1,18 E) iç analiz C) 2,21 D) 3,61 E) 4,32 15

18 Cari oran ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Cari Oran = Dönen Varlıklar/ Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar B) Cari oran, bir işletmenin çalışma sermayesiyle kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama düzeyini göstermektedir. C) Genel olarak cari oranın 2 olması yeterli sayılmaktadır. D) Cari oran likidite oranları arasında yer almaktadır. E) Sektörde ve ekonomide is krar hâkim ise cari oranın 2'nin biraz al nda olması normal kabul edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin kredi riskinin belirlenmesinde kullanılan ve 5K olarak ifade edilen başlıca faktörler arasında yer almaz? A) Karakter B) Kâr C) Kapital D) Kapasite E) Karşılık Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesi unsurlarından biri değildir? A) Nakit varlıklar B) Stoklar C) Ticari mallar D) Senetli alacaklar A Birleşik kaldıraç derecesi 3,6 olan ve finansal kaldıracı 1,2 olan X işletmesinin faaliyet kaldıracı kaç r? A) 2 B) 2,4 C) 2,68 D) 4,32 E) 4,8 Nominal ge ri oranı % 40 olan bir hisse senedinin, enflasyon % 10 kabul edildiğinde reel ge ri oranı ne olur? A) % 4 B) % 20 C) % 27 D) % 30 E) % 50 Aşağıdakilerden hangisi por öyde bulunan ya rım araçlarının ayrı ayrı hesaplanan beklenen ge rilerinin ağırlıklı ortalamasını ifade eder? A) Pazar riski B) Por öyün beklenen ge risi C) Sistema k risk D) Standart sapma E) Kovaryans 10. E) Taşıtlar X işletmesi 500 adet ürünü 20 TL'den sa ğı zaman başabaş noktasını yakalamaktadır. Toplam değişken maliyet TL ise işletmenin sabit gideri kaç TL'dir? A) 140 B) C) D) Ya rım aracının beklenen ge risi ile risk derecesi arasında ilişki kuran, temel varsayımları olan denge modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Arbitraj Fiyatlandırma Modeli B) Fama-French 3-Faktörlü Model C) Finansal Varlık Değerleme Modeli D) Por öy Teorisi Modeli E) Sistema k Risk Modeli E)

19 15. Ya rımcının ya rım yap ğı piyasada risksiz faiz oranı % 7, pazar por öyünün ge risi % 11 ve finansal varlığın betası 1,5 olduğuna göre finansal varlığın ge ri oranı ne olur? A) % 2 B) % 6 C) % 9 D) % 10,5 E) % X işletmesi hisse başına 35 TL kâr edeceğini hesaplamaktadır. Hisse fiya nın 45 TL ve gelir vergisi oranının % 20 olması durumunda dağı lmayan kârların maliye ne olur? A) % 29 B) % 32 C) % 41 D) % 51 E) % , por öyün beklenen ge rilerinin pazarın ge rilerine oranla ne ölçüde dalgalandığını gösterir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Por öyün beklenen ge risi B) Por öyün beta katsayısı C) Sistema k risk D) Sistema k olamayan risk E) Risk primi..., belli bir fon kaynağının kullanılması ile artan bütün nakit girdilerinin hâlihazır değerleri ile kaybedilen nakit çık larının hâlihazır değerlerini eşitleyen iskonto oranı olarak da tanımlanmaktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Sermaye maliye B) Kısa vadeli yabancı kaynak maliye C) Uzun vadeli yabancı kaynak maliye D) Ya rım maliye E) Kredi maliye X işletmesi piyasaya TL'lik adi hisse senedi sürmüştür. Bu işlem için TL ihraç gideri ödemiş r. İşletmenin TL kâr payı dağıtması ve kâr paylarında % 10 ar ş olması söz konusu ise sermaye maliye ne olur? A) % İlave elde edilecek bir birim fon kaynağının toplam sermaye maliye ne ne ad verilmektedir? A) Marjinal sermaye maliye B) Ağırlıklı ortalama sermaye maliye C) Kısa vadeli sermaye maliye D) Öz kaynak maliye E) Yabancı kaynak maliye Aşağıdakilerden hangisi firmaların piyasa değerinin en yüksek ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetlerinin en düşük olduğu sermaye yapısını ifade etmektedir? A) Finansal hiyerarşi B) Op mal sermaye C) Dengeleme Kuramı D) Asimetrik Bilgi Kuramı E) Finansal sıkın maliye Aşağıdakilerden hangisi sermaye yapısı ile ilgili temel yaklaşımlardan biridir? A) Vergi Faktörü Yaklaşımı B) Bilgi Çarpıklığı Yaklaşımı C) Temsilci Maliyetleri Yaklaşımı D) Geleneksel Yaklaşım E) Finansman Hiyerarşisi Yaklaşımı B) % 20 C) % 30 D) % 40 E) % 45 17

20 23. İşletmenin bilançosundaki toplam varlıkların % 100 olarak kabul edildiği ve her bir varlık kaleminin toplam varlıkların yüzdesi olarak ifade edildiği analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Oran Analizi B) Dikey Analiz C) Karşılaş rmalı Tablolar Analizi D) Dupont Analizi E) Eğilim Yüzdeleri Analizi 24. Aşağıdakilerden hangisi temel finansal analiz teknikleri arasında yer almaz? A) Yatay Analiz B) Yüzde Yöntemi ile Analiz C) Trend Analizi D) Rasyo Analizi E) Fiyat Analizi 25. Finansal tablolarda incelenecek dönemlere ait bir yılın esas alındığı ve bu yıla ait tutarların 100 kabul edilerek diğer dönemlere ait değerlerin esas alınan yılın değerleri ile karşılaş rıldığı finansal analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Oran B) Trend C) Karşılaş rmalı Tablolar D) Dupont E) Dikey 18

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU p Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hareketlerini açıklayan bir tablodur.

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

TSEV-Oryantasyon Programı

TSEV-Oryantasyon Programı ORYANTASYON PROGRAMI-Hayat Dışı 1 TSEV-Oryantasyon Programı Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası. 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı

ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası. 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı ING FAKTORİNG A.Ş. ING Bank A.Ş. - İzmir Ticaret Odası 22 Mayıs 2014 ING Faktoring A.Ş. Mete Ünsal Genel Müdür Yardımcısı Faktoring Nedir? Faktoring, en genel tanımı ile; mal ve hizmet satışlarından doğmuş

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI PROGRAM İÇERİĞİ Müşteri Odaklı

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ

Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ Dr. Metin SARIASLAN SİGORTA MUHASEBESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX 1. BÖLÜM: GENEL BAKIŞ 1.1. Sigorta Muhasebesi Kuralları...4 1.2. Sigorta Muhasebesi İlkeleri...9 1.3. Sigortacılık

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi

AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kuruluş ve Gelişimi AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı