Giriş. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com"

Transkript

1 1 Giriş ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN

2 Özet IPCC nin Üçüncü Değerlendirme Raporu na göre; Son 50 yıl boyunca gözlenen ısınmanın büyük oranda insan aktivitelerinden kaynaklandığına dair yeni ve güçlü kanıtlar bulunmaktadır. İnsanoğlunun etkilerinin 21. yüzyıl boyunca atmosfer bileşimini değiştirmeye devam edeceği sanılmaktadır. İnsan aktivitelerinden kaynaklanan sera gazına en büyük katkıyı CO 2 yapmaktadır. Fosil yakıtlarının yakılması ya da biyokütlenin yakıt olarak kullanılması: yakılması, örneğin arazi genişletme sırasında ormanların yakılması, ve bazı endüstriyel ve kaynak çıkarma işlemleri ile karbondioksit salınır. 21. yüzyıl boyunca atmosferdeki CO 2 konsantrasyonlarının değişiminde, fosil yakıtlarının yakılmasına bağlı olarak oluşan CO 2 emisyonları hemen hemen kesin dominant etkidir. Tüm senaryolarda ortalama küresel sıcaklığın ve deniz seviyesinin yükseleceği tahmin edilmektedir. 189 ülke tarafından onaylanan UN Çatısı İklim Değişikliği Konvansiyonelinin ana amacı, iklim sistemine tehlikeli antropojenik müdahalesini önleyecek seviyede sera gazı konsantrasyonlarının stabilizasyonunu sağlamaktır. Atmosferdeki net CO 2 emisyonlarını düşürmek için teknolojik seçenekler: Enerji tüketiminin azaltılması, örneğin, enerji dönüşüm ve/veya kullanımının verimliliğinin arttırılması (daha az enerji yoğunluklu ekonomik aktivitelerin çoğaltılması dahil). Daha az karbon içerikli yakıtlara geçiş, örneğin kömür yerine doğal gaz kullanımı. Çok az ya da hiç CO 2 salınmayan yenilenebilir enerji kaynakları ya da nükleer enerji kullanımının arttırılması; Ormanlarda ve toprakta biyolojik absorbsiyon (soğurma) kapasitesinin arttırılması ile CO 2 tecridi (seküstrasyonu); Karbondioksitin kimyasal ya da fiziksel olarak tutum ve depolaması. İlk dört seçenek IPCC nin önceki raporlarında ele alınmıştı; bu raporun konusu olan beşinci seçenek, Karbondioksitin Tutum ve Depolamasıdır (KTD). Bu yöntemde fosil yakıtların ve/veya yenilenebilir yakıtların yakılmasından ve endüstriyel işlemlerden kaynaklanan

3 karbondioksit, atmosferden çok uzun zaman dilinimi için tutulup uzaklaştırılabilir. Bu rapor, diğer iklim değişikliği azaltıcı seçenekler ile arasındaki ilişkinin anlaşılması için bilimsel, teknik, ekonomik ve politik boyutları hakkında bugünkü mevcut verilerin durumunu analiz etmektedir. Her geçen gün atmosferdeki küresel karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır. Eğer karbondioksitin küresel emisyonlarındaki bugünkü artış devam ederse, dünya için sera gazı konsantrasyonlarının stabilizasyonu bakımından işler pek de yolunda gitmeyecektir ve 2001 yılları arasında global CO 2 emisyonları %1.4 oranında artmıştır ki bu oran, daha önceki 5 yılın emisyon artışına göre çok daha fazladır. Taşıma sektörü CO 2 emisyonu için en hızlı gelişen kaynak olurken, elektrik üretimi de diğer tüm endüstriyel sektörlerin birleşmesi ile oluşacak salınımı karşılayan en büyük CO 2 emisyon kaynağı olmuştur. Bundan dolayı UNFCCC nin toplanmasının esas amacı, emisyonları azaltacak yöntemler ile mevcut ve yeni teknolojinin daha da yaygınlaşmasını sağlamaktır. Emisyonların gerekli indirgeme ölçüsü, hedeflenen atmosfer konsantrasyonu ile emisyonlarına bağlı olacaktır. Belirlenen stabilizasyon konsantrasyonunun düşük olması ve indirgeme yöntemlerinin yokluğunda beklenen emisyon oranlarının daha yüksek olması, emisyonlarda indirgemenin daha çok miktarlarda ve uygulamanın erkenden gerçekleştirilmesini gerektirir. IPCC tarafından önerilen çoğu model çalışmalarında atmosferdeki karbondioksitin 550 ppmv seviyesindeki stabilizasyonu, 2100 yılında bugünkü oranlarının %7-70 emisyon indirgemesi gerektirir. Daha düşük konsantrasyonlar için daha fazla indirgeme gereklidir. Bu raporun amacı, indirgeme rolü olarak karbondioksit tutum ve depolamasının karakteristiklerini değerlendirmektir. Bu işlemin üç esas elemanı; karbondioksitin tutulması, örneğin yakıt kullanım sistemlerinin gaz borularından çıkan gazın ayrıştırılması ve yüksek basınç altında sıkıştırılması; depolama sahasına nakli ve depolaması. Diğer indirgeme alternatifleri maliyetine yakın ya da daha düşük olacak tutum ve depolamanın indirgemesi azar azar olmakla beraber, iklim değişikliğine önemli derecede katkıda bulunması için CO 2 depolamanın her yıl gigaton karbondioksit miktarına uygulanması gerekir. Birkaç çeşit depolama rezervi, bu büyüklükteki depolama kapasitesini karşılayabilir. Bazı durumlarda karbondioksitin petrol ve gaz sahalarına enjekte edilmesi, maliyeti dengeleyecek gelişmiş hidrokarbon üretimine yol açabilir. CO 2 tutum teknolojisi, elektrik üretim tesislerinde ve diğer büyük endüstriyel emisyon kaynaklarında kullanılıyor olabilir; bundan başka enerji iletici olarak hidrojen üretiminde de uygulanıyor olabilir. Tutum işleminin bir çok aşaması, diğer amaçlar için geliştirilmiş mevcut teknoloji üzerine dayanmaktadır.

4 CO 2 tutum ve depolamasının iklim değişikliği indirgenmesinde üstleneceği rolü hesaplamak için bir çok faktör vardır. Bunlar, diğer seçenekler ile birlikte ya da ilgili emisyon indirgeme kapasitesi ve maliyeti, temel enerji kaynaklarına olan talep, uygulama dağılımı ve teknik risklerdir. Diğer önemli etkenler, sosyal ve çevresel sonuçlar, teknoloji ile depolamanın güvenliği ve bunların monitörlenmesi ile verifikasyonu ve de gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferi olanağıdır. Bu niteliklerin çoğu, bir zincirin halkalarını oluşturur. Teknoloji üzerine yargılamanın nasıl yapıldığı gibi birçok faktörden etkilenen kamu görüşü, uygulamanın gerçekleştirilmesinde en önemli rolü üstlenecektir. Sonuç olarak; 21. yüzyıl boyunca atmosferdeki CO 2 konsantrasyonlarının değişiminde, fosil yakıtlarının yakılmasına bağlı olarak oluşan CO 2 emisyonları hemen hemen kesin dominant etkidir ve tüm senaryolarda ortalama küresel sıcaklık ve deniz seviyesinin yükseleceği tahmin edilmektedir (IPCC, 2001c).

5 1.1 Rapora Giriş IPCC Üçüncü Değerlendirme Raporu nda Son 50 yıl boyunca gözlenen ısınmanın büyük oranda insan aktivitelerinden kaynaklandığına dair yeni ve güçlü kanıtlar bulunmaktadır görüşü belirtilmektedir. Ayrıca İnsan etkisi, 21. yüzyıl boyunca atmosfer bileşimini değiştirmeye devam edeceği de işaret edilmiştir. CO 2, insan aktivitelerinden kaynaklanan en geniş ölçekteki sera gazıdır. Fosil yakıtlarının yakılması ya da biyokütlenin yakıt olarak kullanılması: yakılması, örneğin arazi genişletme sırasında ormanların yakılması, ve bazı endüstriyel ve kaynak çıkarma işlemleri ile karbondioksit salınır. 189 ülke tarafından onaylanan UN Çatısı İklim Değişikliği Konvansiyoneli, iklim sistemine tehlikeli antropojenik müdahalesini önleyecek seviyede sera gazı konsantrasyonlarının stabilizasyonunun sağlanması gerekliliğini belirtmiştir. Karbondioksitin antropojenik emisyonlarının indirgenmesine yönelik teknolojik seçenekler; (1) Fosil yakıtlarının kullanımının azaltılması, (2) Yüksek karbon içerikli fosil yakıtlarından düşük karbon içerikli fosil yakıtlara geçiş, (3) Fosil yakıt teknolojilerinin hemen hemen karbonsuz alternatifleri ile değiştirilmesi, (4) Doğal sistemler ile atmosferik karbondioksit absorbsiyonunun arttırılması. Bu raporda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli yeni bir alternatif sunmaktadır: Karbondioksit tutum ve depolaması (KTD). Bu rapor, bu iklim değişikliği indirgeyici alternatifin teknik, ekonomik ve politik boyutlarını anlamak için mevcut verilerin durumunu değerlendirmektedir CO 2 tutum ve depolaması nedir? CO 2 tutum ve depolaması, elektrik üretiminde olduğu gibi fosil yakıtların yakılmasından ya da doğal gaz işletmelerinde olduğu gibi fosil yakıtların hazırlanmasından kaynaklanan karbondioksitin tutulmasını kapsar. Ayrıca biyokütle bazlı yakıtların yakılmasında ve hidrojen, ammonia, demir-çelik ve çimento üretimi gibi bazı endüstriyel işlemlerde uygulanabilir. Karbondioksit tutumu, karbondioksitin diğer gazlardan ayrılması işlemini gerektirir. Ardından karbondioksitin atmosferden çok uzun zaman dilinimi boyunca depolanarak uzaklaştırılacağı depolama sahasına taşınması gerekmektedir. Karbondioksitin atmosferik konsantrasyonlarında önemli bir sonuç edinmek için, depolama rezervlerinin yıllık emisyonlara dair büyük olması gerekmektedir.

6 1.1.2 CO 2 tutum ve depolaması hakkında neden özel rapor hazırlanmıştır? Karbondioksitin tutum ve depolaması, CO 2 emisyonlarında ciddi bir indirgeme gerçekleştirmek için olanaklıdır. Esas olarak diğer amaçlara yönelik geliştirilen mevcut teknoloji ile uygulanabilse de, bu yöntemin iklim değişikliğine çare olabilecek muhtemel etkisi, diğer indirgeme seçenekleri kadar erken saptanamamıştır. Son yıllarda bu alandaki teknik literatür hızla gelişmiştir. İndirgeme seçeneklerine yönelik geniş bir yaklaşımda bulunmak için eksiklerin görülmesi, CO 2 tutum ve depolamasına ilişkin sorunların potensiyel öneminin farkına varılması ve diğer alternatifler hakkındaki geniş literatürün tanınması için IPCC, CO 2 tutum ve depolama hakkında titiz bir değerlendirme hazırlamayı planlamıştır. Bu nedenlerden dolayı bu konu hakkında özel bir rapor hazırlanması uygun görülmüştür. Bu sayede diğer bilinen indirgeme seçeneklerinin mevcut verileri ile karşılaştırılabilir türde veri kaynağı edinilecektir Rapor hazırlıkları Bu çalışma hazırlığında 2002 Kurulu, I. Ve II. Çalışma Grubunun uygulamaya yönelik tavsiyeleri ve III. Çalışma Grubunun yardımlarıyla IPCC nin bir atölye (Workshop) planlamasına karar vermiştir. Bu atölye, 2002 Kasım da Kanada, Regina da kurulmuştur. Atölye de üç seçenek düşünülmüştür: bir Teknik Rapor un hazırlanması, bir Özel Rapor ya da Dördüncü Değerlendirme Raporu na kadar herhangi bir hazırlığın ertelenmesi. Derin tartışmaların ardından Atölye, IPCC e CO 2 tutum ve depolama hakkında Özel Rapor hazırlamasını önermiştir. IPCC nin 2003 Şubat taki Kurul Toplantısı nda Panel, CO 2 tutum ve depolamasına ilişkin sorunların önemini belirtmiş ve antropojenik karbondioksit tutumunun ve doğal rezervlerde depolamasının teknik, bilimsel ve sosyo-ekonomik anlamını değerlendirmek için Özel Rapor hazırlanmasının en uygun yol olacağına karar vermiştir Kurul Toplantısı nın kararını gerektiren rapor, şu sorunları ele almıştır: * CO 2 kaynakları ve CO 2 tutum teknolojisi * Karbondioksitin tutumdan depolama sahasına taşınması * CO 2 depolama yöntemleri * Teknolojisinin coğrafi dağılımı * Tutulan karbondioksitin endüstriyel işlemlerde tekrar kullanılma olasılığı * Diğer büyük ölçekli indirgeme alternatifleri ile karşılaştırıldığında CO 2 tutum ve depolamanın maliyeti ve enerji verimliliği

7 * Büyük ölçekte uygulama kavramında, tutum, taşıma ve depolama esnasında oluşacak riskler ve risk yönetimi ile çevresel etkileri * CO 2 deposunun monitörlenme metotları dahil, depolama güvenliği ve geçirimsizliği * Depolama uygulamasının güçlükleri, enerji ve iklim modellerinde CO 2 tutum ve depolamanın modellenmesi * Ulusal ve uluslar arası emisyon envanterleri, yasal yönleri ve teknoloji transferi kavramları Giriş Amacı Bu bölümde üç farklı yolla giriş sunulmaktadır: rapor için zemin ve kapsam, KTD teknolojisine giriş ve KTD değerlendirme metotları için bir iskelet sunmaktadır. Çünkü bu rapor, karbondioksitin fiziksel tutumu, nakli ve depolamasına ilişkindir ve karbon yerine, iklim değişikliği genel literatüründe olduğu gibi karbondioksitin fiziksel nicelikleri ele alınmıştır. Yine de sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla karbonun ton miktarları parantez içinde verilmiştir. 1.2 CO 2 tutum ve depolama için genel kapsam Enerji tüketimi ve CO 2 emisyonları CO 2, 21. yüzyılın başından itibaren artan bir eğilim göstermiştir (Şekil 1.1, 1.2). Fosil yakıtları, dünya genelinde kullanılan enerjinin (%86) dominant kalıbını oluşturur ve bugünkü atnropojenik CO 2 emisyonlarının %75 ini karşılar de dünya ekonomisinde, 149 exajoule (EJ) petrol, 91 EJ doğal gaz ve 101 EJ kömür tüketimi gerçekleşmiştir (IEA, 2004). Global temel enerji tüketimi, özellikle 1990 ve 1995 yılları arasında %1.4 oranında bir artış göstermiş (1995 ve 2001 yılları arasında yıllık %1.6); endüstri sektöründe %0.3, taşıt sektöründe %2.1, inşaat sektöründe %2.7 ve tarım ile diğer sektörlerde %2.4 yıllık artışlar gerçekleşmiştir.

8 Özel sektörlerde yılları arasında endüstriden kaynaklanan CO 2 emisyon artışı meydana gelmemiştir ( arasında yıllık %0.9); taşıma sektöründe %1.7 ve yapım sektöründe %2.3 yıllık artış meydana gelirken, tarım ve diğer sektörlerde yıllık %2.8 düşüş gözlenmiştir (IEA, 2003).

9 Fosil yakıtların tüketimi ile doğal gazdan kaynaklanan toplam emisyonlar 2001 yılı itibari ile yıllık 24 GtCO 2 (6.6 GtC/yıl) olmuştur ki sanayileşmiş ülkeler enerjiye ilişkin CO 2 emisyonlarının %47 gibi bir oranından sorumludurlar Sektörel CO 2 emisyonları Dünya genelinde çeşitli kaynaklardan oluşan CO 2 emisyonları, IEA (2003) tarafından hesaplanmıştır. Bunlar Tablo 1.1 de görülmektedir ki, burada elektrik üretiminin en büyük emisyon kaynağı olduğu görülmektedir. Emisyonların büyük alanlardan kaynaklandığı diğer sektörler, Diğer Enerji Endüstrileri (petrol rafineleri, katı yakıt üretimi, kömür madenciliği, petrol ve gaz çıkarma işletmeleri ve diğer enerji üreten endüstriler) ile inşaat ve yapım sektörünün parçalarıdır. Tablo 1.1 deki en büyük ikinci sektör olan taşıma sektörü son birkaç on yılda enerji ve endüstrinin gelişiminden daha hızlı bir gelişim göstermiştir (IPCC, 2001a); asıl farkı, taşıma emisyonlarının küçük, dağılmış kaynaklar halinde olmasıdır Diğer sera gazı emisyonları Antropojenik iklim değişikliği esas olarak CO 2 emisyonlarından kaynaklanmakta, ancak diğer sera gazları da rol almaktadır. Biraz endüstriyel işlemlerden, biraz da arazi kullanımının değişmesinden (özellikle ormanların tahribi) antropojenik karbondioksitin

10 meydana gelmesinden bu yana sadece fosil yakıtlarının kullanılmasının iklim değişikliğine katkısı bile diğer tüm sera gazlarının toplamının yarısını karşılamaktadır. Metan, karbondioksitten sonra gelen en önemli antropojenik sera gazıdır (şu anda toplam etkinin %20 sini karşılamakta) (IPCC, 2001b). Enerji sektörü önemli bir metan kaynağıdır ancak tarım ve evsel atıkların elden çıkarılması, küresel anlamda daha çok katkı yapmaktadır. Azotoksit, iklim değişikliğine direkt katkıda bulunmaktadır (şu anki sera gazlarının toplam etkilerinin %6 sını karşılar); esas kaynağı tarımdır ancak diğer kaynağı da bazı kimyasal maddelerin endüstriyel üretimidir; diğer azot oksitlerinin dolaylı etkisi vardır (IPCC, 2001c). 1.3 İklim Değişikliğini Önleme Seçenekleri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Kongresinde belirtildiği gibi sera gazlarının atmosferdeki stabilizasyonunun sağlanması gerekir ancak bunun hangi spesifik seviyede yapılacağı üzerine araştırmalar devam etmektedir. Bununla birlikte, atmosfere karışan sera gazları oranının doğal sistemin temizlediği oranına eşitlendiği takdirde duraylılık sağlanabilir. Diğer bir deyimle antropojenik emisyonların atmosferik reaksiyonları, okyanuslardaki dönüşüm ve biyosferin kavraması gibi doğal işlemlerle kavrandığı oran ile dengelendiği takdirde stabilizasyon sağlanabilir. Genel olarak daha düşük stabilizasyon hedefi ve daha yüksek emisyon değişim seviyesi, emisyonlarda gerekli olan daha da büyük indirgeme demektir ve daha erken meydana gelmelidir. Örnek olarak, karbondioksitin 450 ppmv deki stabilizasyonu için CO 2, 650 ppmv deki stabilizasyonundan daha önce ve yıl boyunca çok hızlı emisyon indirgemeleri ile azaltılmalıdır(ipcc, 2000a). Bu da fiyat bakımından en uygun potansiyel indirgeme seçeneği ile çalışmayı gerektirir(ipcc, 2001a). Diğer bir sonuçta değişim senaryolarında gelecek ekonomi politikaları, özellikle iklim değişikliğine yönelik politika ve teknolojilerin gelişimi kadar sera gazı emisyonları üzerinde etkili olacağı belirtilmektedir. Bazıları da iklim değişikliğinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için, bunun bir çevre sorunundan çok, ekonomik gelişim sorunu olduğunu belirtmektedir(moomaw ve diğ., 1999). Üçüncü Değerlendirme Raporu (IPCC, 2001a), IPCC nin ele aldığı birçok modellemelerde 550 ppmv seviyesindeki duraylılığın sağlanması için, 2100 yılında 2001 yılındakine göre %7-70 oranında global emisyonların indirgenmesi gereklidir. Eğer hedeflenen seviye daha düşük olursa (450 ppmv), daha da fazla indirgeme (%55-90)

11 gerekecektir. Bu amaçla %80 ya da daha yüksek indirgemeler için derin indirgeme (deep reductions) terimi kullanılmıştır. Birçok özel senaryolarda, enerji temini ve kullanımından sağlanan CO 2 emisyonlarını etkileyen temel faktörleri hesaplamak için aşağıdaki basit tanım kullanılmaktadır(kaya, 1995). CO2 emisyonları= Bu tanım ile CO 2 emisyonlarının direkt olarak insan popülasyonuna, küresel zenginlik seviyesine, küresel ekonominin enerji yoğunluğuna ve üretim ve enerji kullanımından doğan emisyon artışına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bugün nüfuz ve enerji düzeyi artarken KZS birimi üzerine düşen enerji miktarı da yavaş yavaş düşmektedir(ipcc, 2001d). Geniş bir çeşitlilikteki teknolojik yöntemler, net CO 2 emişsyonlarını ve/veya karbondioksitin atmosferik konsantrasyonlarını indirgemek için imkan sunmaktadır ve daha da fazla seçenekler gelecekte geliştirilecektir. Hedeflenen emisyon indirgemeleri, ne tür tekniklerin kullanılacağını etkileyecektir Enerji verimliliğinin arttırılması Fosil yakıtlarının tüketiminin azaltılması, enerji dönüşüm verimliliğinin artırılması, taşıma ve atık kullanımı, geliştirilmiş daha az enerji yoğunluklu ekonomik aktivitelerin kapsamında sağlanabilir. Enerji dönüşüm verimliliği, elektrik üretimi ile artmaktadır. Örnek olarak geliştirilmiş türbinler; kombine ısıtma, soğutma ve elektrik-güç üretim sistemleri, CO 2 emisyonlarını daha ileride azaltabilir Daha düşük karbon içerikli fosil yakıtlara geçiş Yüksek karbon içerikli fosil yakıtlardan düşük karbon içerikli fosil yakıtlara geçiş, doğal gazın uygun tedarik sistemlerinin bulunduğu günümüzde fiyat bakımından uygun olabilir. Elektrik üretiminde kömürden gaza geçiş için tipik emisyon indirgemesi, 420 kg CO 2 MWh -1 dir(ipcc, 1996b). Eğer ısıtma, soğutma ve elektrik gücün kombine üretimi ile birleştirilirse emisyondaki indirgeme daha da fazla olacaktır. Bu, belirli bir santralden

12 emisyon indirgemesi için önemli bir katkı meydana getirecektir ancak düşük karbon içerikli yakıtların temin edildiği santraller ile sınırlı kalacaktır Düşük ve sıfıra yakın karbon enerji kaynakları kullanımının arttırılması Durağan kaynaklardan sağlanan emisyonlardaki derin indirgeme, yaygın olarak yenilenebilir enerji ya da nükleer güce geçmekle sağlanabilir(ipcc, 2001a). İmkan dahilinde geniş bir yenilenebilir enerji tedarikleri mevcuttur: coğrafi konumuna bağlı olarak rüzgar, güneş, biyokütle, hidro, jeotermal ve gel-git gücü dahilinde ticari amaçlı olarak. Birçoğu, fosil yakıtların değiştirilmesi suretiyle elektrik üretimi, taşıt yakıtı, ısıtma soğutma alanlarında önemli katkılar sağlamaktadır(ipcc, 2001a). Yenilenebilir kaynakların birçoğu, maliyet, tedarik, arazi kullanımı ve diğer çevresel etkilere ilişkin kısıtlamalarla yüzleşmektedir ve 2002 arasında kurulan rüzgar güç santralleri kapasitesi yıllık ortalama %30 oranında artış göstermiş ve 2002 sonu itibari ile 31 GW üzerine çıkmıştır(gipe, 2004). Solar elektrik üretimi hızla artarak (yılda ortalama %30) esas olarak küçük ölçekte 2001 yılı için 1.1 GW kapasiteye ulaşmıştır(dünya Enerji Değerlendirmesi, 2004). Bu da ancak bazı ülkelerde destekleyici politikalar kadar maliyet düşüşü ile gerçekleşmiştir. Biyokütleden elde edilen sıvı yakıtlar, ayrıca önemli derecede genişlemiş ve Brezilya gibi birkaç ülkede dikkat çekmiştir. Elektrik üretimi için kullanılan biyokütle yılda ortalama %2.5 oranında artmış ve kapasitesi 2001 de 210 GW e ulaşmıştır. Isıtma için kullanılan biyokütlenin 2001 deki kapasitesi 210 GW e olarak hesaplanmıştır. Elektrik için kullanılan jeotermal enerji de 3 GW e kapasite ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşmaktadır(dünya Enerji Değerlendirmesi, 2004). Bundan dolayı, bazılarında maliyetinin önemli olması ve potensiyeli bölgeden bölgeye değişmesine rağmen fosil yakıtlarının değiştirilmesi ile derin indirgemeleri sağlayabilecek birçok yöntem mevcuttur(ipcc, 2001a) Geliştirilmiş doğal, biyolojik yutak boyunca karbondioksitin tecridi Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonun saptanmasında doğal yutaklar, önemli bir rol oynamaktadır. Atmosferden karbon toplayacak kadar gelişmiş olabilirler. Ormanları ve toprakları içeren doğal yutak örnekleri bu amaçla kullanılabilir(ipcc, 2000b). Tarım ve orman uygulamalarında bu tür yutakların geliştirilmesi, depolama kapasitelerinin artmasında önemlidir ancak bu da arazi kullanım çalışmaları ve sosyal ya da çevresel faktörler ile

13 sınırlıdır. Biyolojik olarak depo edilen karbon, büyük miktarlarda salınmış bulunan CO 2 içerebilir. Fakat depolama sürekli olmayabilir CO 2 tutum ve depolama Bu yöntem, yakıt yakılmasıyla ortaya çıkan ya da endüstriyel işlemlerden salınan karbondioksitin tutulmasını ve sonrasında atmosferden uzun vadede uzaklaştıracak şekilde depolanmasını içerir. Üçüncü Değerlendirme Raporu nda (IPCC, 2001a) bu yöntem birkaç belgelenmiş proje ile desteklenmiştir(norveç te Sleipner Vest gaz projesi, Kanada ve ABD de geliştirilmiş petrol kurtarımı uygulamaları ile Meksika ve Kanada da geliştirilmiş kömür yatağı metan kurtarımı). Ayrıca karbondioksitin tükenmiş petrol ve gaz sahalarında, derin tuz formasyonlarında ve okyanuslarda depolanmasına yönelik geniş kapasitesi kadar, fosil yakıt rezervleri ve kaynaklarının potansiyeli üzerine de çalışılmıştır. CO2 tutum ve depolamasının ana güç(elektrik) santralleri, ammonia, demir ve çelik santralleri gibi büyük kaynakları için dağılmış emisyon kaynaklarına göre daha uygun olduğunu göstermektedir. Bu tür teknolojinin potansiyel katkısı, çeşitli faktörlerden etkilenecektir: diğer yöntemlere oranla maliyeti, karbondioksitin depoda kalacağı süre, depolama sahasına nakil yolu, çevresel sorunlar ve bu yöntemin kabul edilebilirliliği. Son zamanlarda CO 2 tutum ve depolama ile kullanılan biyokütle enerjisinin (BECS) atmosferden CO 2 temizliği için avantajlı olduğu görülmüştür. Çünkü depolanan CO 2, atmosferden CO 2 soğuran biyokütleden ileri gelmektedir(möllersten ve diğ., 2003; Azar ve diğ., 2003). Tüm bu etkisi, negatif net emisyonları (negative net emisisions) olarak adlandırılmıştır. BECS günümüzde teknik literatürde ve politik tartışmalarda küçük bir analize sahip yeni bir kavramdır CO 2 emisyonlarının azaltılması potansiyeli Sera gazı emisyon indirgemesinin dünya genelindeki potensiyeli için yukarıda bahsedilen teknolojik yöntemlerin kullanılması ile 2010 yılı itibari ile 6,950 ve 9,500 MtCO 2 /yıl (1,900-2,600 MtC/yıl) olarak saptanmıştır ki bu da global emisyonların yaklaşık %25-40 oranına eşittir. Potensiyel, 2020 yılı itibari ile 13,200-18,500 MtCO 2 /yıl (3,600-5,050 MtC/yıl) oranına ulaşmaktadır. Bu hesaplamaların dayandığı deliller kapsamlıdır ancak bazı kısıtlamaları vardır: örneğin, kullanılan veriler 1990 lı yıllara aittir ve o zamandan bu yana yeni teknolojiler ortaya çıkmıştır. Ayrıca henüz dünya genelinde kapsamlı bir teknolojik ve

14 ekonomik potansiyel çalışmaları yapılmamıştır; bölgesel ve ulusal çalışmalar genellikle farklı konuları ele almış ve anahtar parametreler üzerinde farklı değerlendirmeler yapılmıştır(ipcc, 2001a). Üçüncü Değerlendirme Raporu, yakın dönemde kömürden MtCO 2 /yıl (20-50 MtC/yıl) ve doğal gazdan da buna yakın bir miktar ile CO 2 tutum ve depolaması potansiyelinin makul olduğunu belirtmesi ile birlikte kısa vadede de (2020 ye kadar) en olası emisyon indirgemesinin enerji verimliliğinin arttırılması olduğunu ortaya koymuştur (IPCC,2001a). Bununla birlikte uzun vadede iklim değişimine karşı yukarıda bahsedilen indirgeme yöntemi ele alındığında, ki bu yönteme ilgi gitgide artmaktadır, bu teknolojinin ayrıntılı potansiyel çalışmaları önem kazanmaktadır İndirgeme seçeneklerinin karşılaştırılması İndirgeme seçeneklerinin karşılaştırılmasında bir çok etken göz önüne alınmalıdır. Bu bölümde KTD konusunda karar verecek yetkililere yönelik birçok etken ele alınacak, ayrıca diğer indirgeme seçenekleri ile karşılaştırılması gibi daha geniş sorunlar değinilecektir. Bu soruların cevabı, uygulanacak her bir indirgeme seçeneklerinin potansiyelleri, ulusal kaynak mevcudiyeti, ilgili ülkede teknolojinin temini, emisyon indirgemesinde ulusal sorumluluk, finans kaynağı, kamu algısı, muhtemel altyapı değişiklikleri, çevresel etkiler gibi birçok etkene dayanmaktadır. Bu açıdan her biri için konuyla ilişkili şartlar araştırılmalı (örn,diğer yöntemler ile nasıl mukayese edilmeli?), teknoloji ilerledikçe değişebilecek şartlar kesin olarak ortaya konulmalıdır(örn, maliyetinin ne kadar olacağı?). IPCC (2001a) enerji verimliliğindeki gelişmelerin 30 US$/tCO 2 (100 US$/tC) fiyatından düşük bir maliyette eldeki teknolojilerin kullanılması sonucu global CO2 emisyonlarının %30 oranında 2000 yılı seviyesi altına indirebilecek potansiyel bulundurduğunu dikkat çekmiştir. Bu indirgemenin yarı miktarı, sıfır ya da net negatif maliyet ile eldeki teknoloji ile sağlanabilir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının geniş kullanımı da önemli bir potansiyele sahiptir. Ormanlarda karbon seküstrasyonu da 0,8-1,1 US$/tCO 2 (3-4 US$/tC) maliyet ile ticari olarak dikkatleri üzerine çeken yakın vadedeki umut verici bir indirgeme seçeneği olarak düşünülmektedir(ipcc, 2000b). Farklı indirgeme seçenekleri karşılaştırılırken sadece maliyet açısından değil, emisyon indirgeme kapasitesi bakımından da ele alınması önemlidir. Bunu yapmak için Marjinal Abatman Maliyet eğrilerinin kullanılması, potansiyel kapasiteyi hesaplamak için uygun bir yoldur. Tüm indirgeme seçenekleri için bulunmamakla beraber, geliştirilmektedir.

15 1.4. CO 2 tutum ve depolama özellikleri CO 2 tutum ve depolamasının indirgeme yöntemi olarak nasıl kullanılacağını anlatmak için aşağıda bazı anahtar özelliklerden kısaca bahsedilmiştir CO 2 tutum ve depolama kavramının ve gelişiminin tanımı CO 2 tutumu, tipik olarak bir gaz akımından ayrıştırılmasını kapsamaktadır. Uygun teknikler 60 yıl önce şehir gazı üretiminde geliştirilmiştir. İlerleyen zamanlarda kömür ve gaz yakılan santrallerin baca gazından CO 2 tutulması gibi benzeri amaçlara yönelik uyarlanmıştır. Bu gelişmeler, baca gazındaki çözücünün oksidasyonunu engellemeye yönelik ileri işlemleri gerektirmiştir. Değişik türdeki solventler ile ayrıştırmanın yeni metotları daha sonraları geliştirilmiştir. Bu teknik günümüzde yaygın olarak doğal gaz akımından CO 2 ve asit gazlarının ayrıştırılmasında kullanılmaktadır. Horn ve Steinberg (1982) ile Hendriks ve diğ., (1989), bu çeşit bir teknolojinin iklim değişikliğini indirgemede uygulanacağını ilk düşünenler arasındadır. CO 2 uzaklaştırılması günümüzde fosil yakıtlarından hidrojen üretiminde kullanılmaktadır; Audus ve diğ., (1996), bu işletmelerde tutum ve depolamanın iklim koruma yöntemi olarak uygulanabileceğini ele almıştır. Karbondioksitin muhtemel depolama sahasına naklinde hacmini azaltmak için sıkıştırılır; yoğun fazda (dense phase) CO 2, gazın standart sıcaklık ve basınç altındaki hacminin yaklaşık %0.2 sini kaplamaktadır. Yıllık birkaç milyon ton CO 2, günümüzde boru hatları, gemi ya da tankerler ile taşınmaktadır. Yöntem olarak karbondioksitin depolaması için bir çok seçenek mevcuttur. Bu kavramın ilk önerisi (Marchetti, 1977) ile okyanuslardaki CO 2 enjeksiyonunun sonucunda yüzyıllar boyunca karbondioksitin derin sularda kalacağı tahmin edilmiştir. Atmosfere sera gazı doldurulması yerine önemli bir sonuç elde etmek için, bu yöntemlerle depolanması gerekecek CO 2 miktarının günümüzde atmosfere salınan karbondioksite kıyasla büyük miktarda olması gerekmektedir ki bu miktar, yıllık gigatonlarla ifade edilir. Jeolojik formasyonlar gibi doğal rezervler ya da derin okyanuslar(cole ve diğ., 1993) tek başına bu miktardaki kapasiteyi karşılayacak potansiyel depolama sahalarıdır(avrupa daki formasyonların kapasitesi, ilk Holloway ve diğ., tarafından, 1996 da değerlendirilmiştir). Diğer depolama seçenekleri, ileride bahsedildiği üzere ayrıca ele alınmıştır. Karbondioksitin yeraltına enjeksiyonu, hidrokarbon araştırma ve üretim için petrol ve gaz endüstrisinde kullanılan ve ABD de uygulandığı gibi atıkların yeraltına enjeksiyonu için

16 kullanılan benzer teknolojileri gerektirir. Jeolojik formasyonlara kuyular açılabilir ve 1970 lerden beri uygulanan geliştirilmiş petrol kurtarımı için enjekte edilen CO 2 ile aynı yolla enjeksiyon yapılabilir(blunt ve diğ., 1993; Stevens ve Gale, 2000). Bazı durumlarda bu yolla geliştirilmiş hidrokarbon üretimi elde edilebilir ve böylece maliyet düşürülebilir. Bu öneriye ek olarak tuz formasyonlarına(koide ve diğ., 1992) ya da işletilemeyen kömür yataklarına(gunter ve diğ., 1997) enjeksiyon yapılabilir; daha ilerideki durumlarda yakıt olarak kullanılabilecek metan kazanımı elde edilebilir. Dünyanın ilk ticari ölçekteki CO 2 depolama faaliyeti, 1996 da Kuzey Denizi altındaki derin tuz formasyonlarında uygulanmıştır(korbol ve Kaddour, 1995; Baklid ve diğ., 1996). Monitörleme hem depolama sahasının yönetimi hem de indirgenen CO 2 emisyonlarının eğiliminin değerlendirilmesi amacıyla gereklidir. Petrol ve gaz endüstrisinde geliştirilen sismik ölçüm yöntemleri, karbondioksitin yeraltında incelenmesi için uygun olacağı görülmüştür(gale ve diğ., 2001). Dolayısıyla bu tür rezervlerde depolanan karbondioksitin monitörlenmesinde temel oluşturabilir. Yoğun fazdaki karbondioksitin depolanması için birçok seçenek düşünülmüştür: örneğin, karbondioksitin kimyasal madde ve diğer ürünlerin yapımında kullanılması(aresta, 1987), katı bir formda depolama için mineral karbonatlarına yerleştirilmesi(seifritz, 1990; Dunsmore, 1992), katı CO 2 olarak depo edilmesi( kuru CO 2 )(Seifritz, 1992), CO 2 hidratları olarak(uchida ve diğ., 1995), ya da katı karbon olarak(steinberg, 1996). Diğer bir öneri de biyo-yakıta dönüşebilecek bir ürün meydana getirmesi amacıyla mikro-yosun(micro-algae) kullanılarak baca gazından karbondiksidin tutulmasıdır. CO 2 tutum ve depolamasının bir indirgeme yöntemi olarak potansiyel rolü, entegre enerji sistem modelleri kullanarak incelenmelidir(ilk çalışma Yamaji (1997) tarafından yapılmış, ardından birçok kez çalışılmıştır). Bilinen teknolojilerin kombinasyonuna dayanan CO 2 tutum ve depolaması kavramı, bundan böyle iklim değişikliğini indirgemeye yönelik yeni bir amaçla uygulanmaktadır. Emisyonlarda derin indirgemelere imkan kılabilecek bu tekniğin ekonomik potansiyeli, Edmonds ve diğ., (2001) tarafından incelenmiştir. İleriki konularda ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

17 1.4.2 CO 2 tutum sistemleri Şekil 1.3 Şekil 1.3 de CO 2 tutum ve depolamanın elektrik üretiminde nasıl kullanıldığı açıklanmaya çalışılmıştır. Normal bir fosil yakıt kullanılan santraldeki durum şekil 1.3a da gösterilmiştir. Burada yakıt (örn, doğal gaz) ve bir oksidant (tipik olarka hava) yakım sistemine beraber getirilmektedir; elde edilen ısı elektrik üreten türbini/jeneratörü çalıştırmaktadır. Açığa çıkan gazlar atmosfere salınmaktadır. Şekil 1.3b de baca gazından, diğer bir ifadeyle yakım sonrasından karbondioksitin tutulması ile donatılmış bir santral gösterilmektedir. CO 2 tutulduğunda depolama sahasına taşınmak için sıkıştırılmaktadır. Şekil 1.3c de karbondioksitin yakım öncesinde uzaklaştırıldığı diğer yöntem gösterilmiştir(yakım öncesi dekarbanizasyon). Şekil 1.3d de yakım öncesi azotun havadan ayrıştırıldığı diğer bir seçenek görülmektedir; yani oksidant olarak saf oksijen sağlanmaktadır. Bu çeşit bir sistem genel olarak oxy-yakıt yakımına tercih edilmektedir. Bu işlemin gerekli bir parçası, karbondioksit ya da suyun yakım sıcaklığını düşürmek için tekrar kullanılmasıdır.

18 1.4.3 Muhtemel kullanım alanları Şimdiye kadar CO 2 tutum ve depolaması için incelenen esas uygulama güç üretimindedir. Bununla birlikte diğer büyük enerji içerikli endüstrilerde (örn, çimento sanayi, petrol rafineleri, ammonia üretimi, demir-çelik sanayi) özel santraller de büyük miktarlarda CO 2 salınımı yapmaktadırlar. Dolayısıyla bu endüstrilerde de bu teknoloji kullanılabilir. Hidrojen ya da ammonia üretimi gibi bazı durumlarda açığa çıkan gazların (yoğunlaştırılmış CO 2 ) ayrıştırılmasında maliyet düşebilir. Bu teknoloji için öngörülen esas uygulamalar büyük miktarlarda CO 2 üreten geniş, merkezi avantajlı yerlerdedir. Ancak Tablo 1.1 de görüldüğü üzere yapılar, özellikle taşıtlar gibi dağılmış kaynaklardan açığa çıkan emisyonların oranı yaklaşık olarak %38 civarındadır. Bunlar genel olarak, karbondioksitin küçük miktarlarının taşınmasının maliyeti ve zorlukları kadar tutum işlemine ilişkin ekonomik boyutundan dolayı, CO 2 tutumunun direkt olarak uygulaması için pek de elverişli görülmemektedir. Dağılmış kaynaklardan doğan emisyonların indirgenmesine yönelik farklı bir yaklaşım da, biyoyakıt, elektrik ya da hidrojen gibi kullanımından sıfır net CO 2 emisyonu oluşacak bir enerji taşıyıcıları ile desteklenmeleridir(johansson ve diğ., 1993). Fosil yakıtlarından edinilen elektrik ya da hidrojen CO 2 tutumu ile üretilebilir ve böylece üretim sahasında CO 2 emisyonlarının büyük bir oranında korunulmuş olunur(audus ve diğ., 1996). Çeşitli uygulamalardaki maliyet, uygulanabilirlilik ve çevresel etkiler ileride ele alınmıştır Santral ölçeği Gereken tesis ölçeği hakkında, 500 MW e üretim yapan kömür yakıtlı bir güç santralini ele alarak fikir edinebiliriz. Burada atmosfere yaklaşık 2,9 MtCO 2 /yıl (0,8 MtC/yıl) salınım gerçekleşecektir. CO 2 tutum ve depolama içeren bir santral ile kıyaslandığında, aynı miktardaki elektrik üretimi ve karbondioksitin yanma sonrası %85 oranının tutulması ve nakli için sıkıştırılması sonucu atmosfere 0,6 MtCO 2 /yıl (0,16 MtC/yıl) salınım gerçekleşecektir. Diğer bir ifadeyle tutumun olmadığı durumdan %80 daha az salınım meydana gelmektedir. Bu ikinci santralde ayrıca 3,4 MtCO 2 /yıl (0,9 MtC/yıl) depolamaya gönderilecektir. Buradan görüldüğü gibi tutum ve sıkıştırma işlemi içeren santralde, diğer santrale oranla daha fazla CO 2 miktarı elde edilmektedir(bu örnekte %38 daha fazla). Bu sonuç tutum tesisi ve CO 2 sıkıştırılması için enerji gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Tutulan bu oran (%85), mevcut teknoloji ile kolaylıkla sağlanabilecek düzeydedir; daha yüksek bir oranda tutum

19 gerçekleşmesi olasıdır ve bu proje duruma göre değişecektir. Bu sonuç, CO 2 tutum tesisinin işletme boyutunu göstermekte ve özel güç santralleri ve benzeri tesislerden emisyonlarda derin indirgemeleri başarabilecek CO 2 tutumunu örnekle açıklamaktadır(iea GHG, 2000a). Bu boyuttaki bir santral mm çapındaki boru hatları ile ileride sıkıştırma işlemi gerektirmeden yüzlerce kilometre uzaklıklarda CO 2 kontrolünü gerçekleştirebilir; daha uzak mesafelerde basıncın devamlılığı için ekstra sıkıştırma işlemi gerekebilir. Daha büyük boru hatları, uzun mesafelerde daha düşük birim maliyet ile birkaç santralden CO 2 taşıyabilir. Jeolojik bir formasyona enjeksiyonu gibi CO 2 depolaması, yıllık birkaç milyon ton CO 2 içermesi muhtemeldir ancak kesin miktarı bölgeden bölgeye değişir KTD nin çevresel etkiler ve maliyet bakımından değerlendirilmesi KTD nin kullanımına bakıldığında maliyet kadar kaynak ve çevresel yönden önemli hususların bulunduğu görülmektedir. KTD sisteminin bu açılardan tüm evrelerini gözden geçirecek ve bu ya da diğer indirgeme seçenekleri için kullanılabilecek sistematik bir değerlendirme sürecine gereksinim vardır. Sistematik bir biçimde çevresel etkileri analiz edecek iyi kurulmuş bir metot, Yaşam Döngüsü Analizi (LCA, Life Cycle Analysis) tekniğidir. Bu teknik Uluslararası Standart ta (International Standard, ISO, 1997) düzenlenmiştir. Gerekli olan ilk adım bir sistem sınırı değerlendirmesi ve ardından KTD sistemi ile KTD bulundurmayan referans sistemi arasındaki mukayesedir. Arasındaki fark, KTD nin çevresel etkisini tanımlayacaktır. Benzer bir yaklaşım, KTD nin kaynak ve/veya maliyet açısından sistematik değerlendirmesini sağlayacaktır Sistem sınırının ortaya konulması

20 Genel bir sistem sınırı, şekil 1.4 te malzemenin sistem içerisine ve dışına akış diyagramı ile birlikte verilmiştir. Ana akış diyagramı, bir enerji ürünü (elektrik ya da ısı gibi) ya da hidrojen, çimento, kimyasal maddeler, yakıtlar ve diğer maddeler gibi ekonomik değeri bulunan diğer ürünleri kapsayabilen ürün akımıdır. KTD nin çevresel ve kaynak bakımından analizinde bu rapordaki genel kullanımı tüm sistem girdi ve çıktıları, ürünün bir birim miktarına dengelemiştir(örn, elektrik). Daha ileride anlatılacağı üzere bu kavram, yöntemin etkililiği için gereklidir; özellikle de üretilen karbondioksitin toplam miktarının ek ekipman ve KTD tesisinin işletimine bağlı olarak artması durumunda. Aksi halde tutulan CO 2 miktarı gibi basit bir parametre de yanıltıcı olabilir. İşleme sokulan girdiler, enerji gereksinimleri karşılamak için kullanılan fosil yakıtları kadar işlemlerde kullanılan diğer malzemeleri (su, hava, kimyasal maddeler, beslenim stoğu ya da enerji kaynağı olarak kullanılan biyokütle) de içermektedir. Yenilenebilir ya da yenilenmeyen kaynakları da kapsayabilir. Çevreye verilen çıktılar depolanan ve salınan CO 2 ve atmosfere, suya ya da toprağa salınan diğer gazlı, sıvı ya da katı emisyonları içerir. Diğer emisyonlardaki değişimler (sadece CO 2 değil) de önemli olabilir. Sadece KTD ile ilgili olabilecek diğer etkenler, atmosferden ayrılan karbondioksiti tutma kabiliyeti ve önceden kestirilemeyen etkileri kapsar(örneğin, iklim değişikliği sonucu). Bu yolla KTD seçenekleri arasında sağlam bir karşılaştırma yapılabilir. Diğer yollarla elektrik üretiminden (örn, yenilenebilir enerji kullanımı) CO 2 emisyonlarının indirgenmesi amacıyla kurulacak KTD bulunduran güç santralinin karşılaştırılması için geniş bir sistem sınırı çalışılmalıdır Maliyet değerlendirmesi CO 2 tutum ve depolamasının maliyeti tipik olarak üç ayrı elemandan oluşturulur: tutum maliyeti(sıkıştırma dahil), nakliyat maliyeti ve depolama maliyeti(monitörleme masrafları ve gerekirse sızıntı düzenlemesi maliyeti dahil). EOR dan (eğer uygunsa) sağlanacak kazanç, maliyeti kısmen düşürmeye yardımcı olacaktır. Maliyet verilerinin elde edilmesinde çeşitli yöntemler mevcuttur(freund ve Davison, 2002). Genel olarak tercih edilen bir yol, CO 2 tutumundan kaynaklanan ek enerji(ve emisyonlar) hesabında önem arz eden, US$/t önlenen CO 2 ifadesiyle maliyetlerin belirtilmesidir. Bu, CO 2 tutulan santralde özellikle de enerji kullanımı artışında direkt olarak sonuçları anlamak için çok önemlidir. Bununla birlikte indirgeme seçeneklerinin karşılaştırılması yoluyla sonuç karşılaştırılan durumlara bağlı olduğu için yanıltıcı

CO 2 Kaynakları. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com

CO 2 Kaynakları. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com 2 CO 2 Kaynakları ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com Özet CO 2 tutum ve depolama değerlendirmesi, CO 2 kaynaklarının ayrıntılı bir tarifini

Detaylı

Yeraltında Jeolojik Depolama

Yeraltında Jeolojik Depolama 5 Yeraltında Jeolojik Depolama ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com Özet Karbondioksitin yeraltındaki haznelerde doğal olarak kapatılması sonucu

Detaylı

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?...

İçerik. İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı...4. 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?... İçerik İklim değişikliği ve CO2 nin yeraltı katmanlarında depolama ihtiyacı.............................................4 1. Yeraltında nerede ve ne kadar CO2 depolayabiliriz?............................................6

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yaşam Döngüsü Analizi

Yaşam Döngüsü Analizi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

Küresel Çimento Endüstrisinde Düşük Karbonlu Geleceğe Doğru Atılan Teknolojik Adımlar

Küresel Çimento Endüstrisinde Düşük Karbonlu Geleceğe Doğru Atılan Teknolojik Adımlar Küresel Çimento Endüstrisinde Düşük Karbonlu Geleceğe Doğru Atılan Teknolojik Adımlar Bu tercüme, orijinal makalenin özeti olacak şekilde, Global Cement Magazine dergisinden izin alınarak Türkiye Çimento

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN)

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) IP Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) 2000-2010 GRI Versiyon 3.0 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP Çevre Performans Göstergeleri Unsur: Malzemeler Unsur: Biyoçeşitlilik T E M E L T E M E L EN1 EN2

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yaklaşırken iklim konusunda sürdürülen uluslararası müzakereler 10 yıl önceki tartışmalardan

Detaylı

BETON YOLLAR : AKILLI VE

BETON YOLLAR : AKILLI VE AVRUPA BETON KAPLAMA B RL Ğ BETON YOLLAR : AKILLI VE 1 CONCRETE ROADS : A SMART AND SUSTAINABLE CHOICE İÇİNDEKİLER Giriş 3 Beton Yolların Çevresel Yönleri 4 Karbon ayakizi ve yaşam dönemi değerlendirilmesi

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern

Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER. Önsöz: Lord Nicholas Stern Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım Ediyor DOĞAL ÇÖZÜMLER Önsöz: Lord Nicholas Stern Koruma Gerekçeleri 2000 yılında Bangkok ta, WWF ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği nin

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bornova Belediyesi Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Şubat 2013 i Bornova Belediyesi Sera Gazı Salım Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Covenant of Mayors

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı