BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI"

Transkript

1 1 BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İSTANBUL,

2 2 İÇİNDEKİLER Kitaplar Bildiriler Makaleler Tezler Kısaltmalar Köşeli parantezin sol tarafı ilgili künyenin tespit kaynağını, sağ tarafı da bulunduğu kütüphaneyi ifade etmektedir. [DAGM : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Web sitesi/ Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kütüphanesi. [İ.EREN/ : İsmail Eren: Balkan Savaşlarına Âid Türkçe Eserler Üzerinde Bibliyografya Denemesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayı: 27, [TMB/MK]: Türkiye Makaleler Bibliyografyası/Milli Kütüphane

3 3 KİTAPLAR Ağanoğlu, Yıldırım: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanların Makus Talihi: Göç. İstanbul : İz Yayıncılık, (İlk baskı: İstanbul : Kum Saati, s.) [Alpagut], Ali Haydar Emir: Balkan Harbinde Türk Filosu. İstanbul 1932 Deniz Mat. Xııı+480s. 14 resim, 18 harita. Dz. Hr. Akademisi Neşriyatından, Sayı: 11. [İ.EREN/ [Çakmak], Mareşal Fevzi: Garbi Rumeli'nin suret-i ziyaı ve Balkan harbinde garp cephesi hakkında Erkan-ı Harbiye-i Umumiyye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Erkan-ı Harbiye Mektebindeki konferansları. Hizmete mahsustur. İstanbul 1927 Erkan-ı Harbiye Mek tebi Matbaası. 480S. 10 harita, 5 levha. Erkan-ı Harbiye Mektebi Külliyatından. Sayı: 22. [İ.EREN/ [Çığıraçan], [İbrahim] Hilmi: Balkan Harbinde neden münhezim olduk? 2 c. İstanbul 1329 (Artin Asadoryan ve Mahdumları Matbaası s. Kitaphane-i İntibah. Adet: 9, 12. Not: İkinci cild Balkan harbinde askeri mağlubiyetlerimizin esbabı adını taşımaktadır. [İ.EREN/ [Demirhan General], Pertev: Balkan harbinde büyük karargah-ı umumi. İstanbul 1927 Askeri Matbaa. 124s. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi Neşriyatı. [İ.EREN/ [Emre], Ahmet Cevat: Kırmızı-siyah kitap 1328 fecayii. 1. Cilt. İstanbul 1329 Matbaa-i Hayriye ve Şürekası. 159s. [İ.EREN/ [Katırcıoğlu], Mahmud Muhtar Paşa: Üçüncü Kolordunun ve İkinci Şark Ordusunun muharebatı. İstanbul 1331 Kanaat Mat. 271s. 2 levha, 1 harita. [İ.EREN/ [Katırcıoğlu], Mahmud Muhtar Paşa: 1328 Balkan Harbinde Şark Ordusu Kumandanı Abdullah Paşa nın hatıratına İkinci Şark Ordusu Kumandanı Mahmud Muhtar Paşa nın Cevabı. Kahire (1930) Matbaa-i Emin Hindiye s. [İ.EREN/ [Okyar], Ali Fuat: Bolayır muharebesinde adem-i muvaffakiyetin esbabı. Askeri mağlubiyetlerimizin esbabı muharririne cevap. İstanbul 1330 Matbaa-i Hayriye ve Şürekası. 26s. Balkan Harbi Külliyatı Aded: 3. [İ.EREN/ 1328 Balkan Harbi. Tarih-i siyasi ve askerisi. Devlet-i Osmaniye-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan-Karadağ arasında muhaberatın tarihini havidir. Ordu ve Donanma Asker Mecmuasının hey et-i tahririyesi tarafından yazılmıştır. İstanbul Matbaa-i Hayriyye ve Şürekası. 18(?)s. Musavver Tarih-i Harp. [İ.EREN/ Balkan harbinde Türk-Bulgar harbi. 3.c. Çev.: Murat Tunca. 3. Cilt: Lüleburgaz-Pınarhisar muharebesi. İstanbul 1945 Askeri Matbaa. 453s. 1 şema, 17 kroki, cetvel. [İ.EREN/ Abdullah Paşa: 1328 Balkan Harbinde Şark Ordusu Kumandanı Abdullah Paşa nın Hatıratı. İstanbul: Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası. 232s. 4 harita, 3 levha. [İ.EREN/ Abdurrahman Nafiz General Kemalettin Kocaman]: Balkan Harbinde İşkodra Müdafaası. 2 c. İstanbul: 1933 Askeri Matbaa. 592s. Resimli. 56 kroki. [İ.EREN/ Ahmet Cevat, bk.: [Emre], Ahmet Cevat Ahmet Nihat: Askeri tarih ve coğrafya. 2. Kt. 1. Ks. Balkan seferi. İstanbul 1928 Harbiye Mektebi Mat. 116s. [İ.EREN/ Ahmet Salahaddin: Makedonya meselesi ve Balkan Harb-i ahiri. (1. Ks.). İstanbul 1331 Kanaat Mat. 264s. [İ.EREN/ Ahmet Suat: Balkan darülharbine dair tedkikat-ı coğrafiye ve mütalaat-i sevkulceyşiye. 2 c. İstanbul 1330 Mühendishane-i Berri-i Hümayun Mat s. [İ.EREN/ Alaeddin: Balkan Harbinde Dördüncü Fırkanın harekatı, 61 numaralı Askeri Mecmua 'ya mülhak olarak neşrolunmuştur. İstanbu 1926 Askeri Matbaa. 86 S. 2 harita. Askeri Mecmua Tarih Kısmı. 1. Sene, 2. Sayı. [İ.EREN/ Ali Fuat, bk.: [Okyar], Ali Fuat Ali Haydar Emir, bk.: [Alpagut], Ali Haydar Emir

4 4 Andonyan, Aram: Balkan Savaşı. İstanbul: Aras Yayıncılık / Tarih - İnceleme - Araştırma Dizisi, s. Artuç, İbrahim: Balkan Savaşı / İbrahim Artuç. - İstanbul: Kastaş A.Ş., s.; 20 cm. ISBN: [DAGM Aziz Hüdayi: Harbin Küçük sahneleri. Çörek Köyünde. Filibe 1913 Balkan Mat. 8s. Not: Balkan Harbi hatıraları. [İ.EREN/ Bahri, Selanikli: Balkan Harbinde Garp ordusu. İstanbul 1331 Yeni Turan Mat. 31s. [İ.EREN/ Bahri, Selanikli: Balkan Harbinde Sırp Ordusu. İstanbul 1329 Tanin Mat. 31s. [İ.EREN/ Balkan Harbi : : ( ). - Ankara: Genelkurmay Harb Tarihi Başkanlığı, c. (VI, 286 s.); 24 cm. - (Genelkurmay Harb Tarihi Başkanlığı resmi yayınları; seri no. 4). [DAGM Balkan harbi kronolojisi. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, XI, 142 s.; 24 cm. ISBN: [DAGM Balkan Harbi tarihi. Vıı. Cilt. Osmanlı Deniz Harekatı İstanbul 1965 K.K.K. Askeri Basımevi. X+244s. 27 kroki. T.C. Gnkur. Bşk. Harb Tarihi Dairesi Resmi yayınları. [İ.EREN/ Balkan Harbi'nde Yanya savunması ve Esat Paşa. - Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk., s.: hrt., res.; 17 cm. [DAGM Balkan muharebatı tesaviri. Panaroma. Avrupa-i Osmani, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan Cüz. İstanbul 1328 Matbaa-i Hayriyye ve Şürekası. [12 şer sayfalık]. [İ.EREN/ Balkan Savaşı günlüğü "Türklerle cephede" = Mit den Turken in der front im stabe Mahmut Muhtar Paschas / Gustav von Hochwachter; çev. Sumru Toydemir. - 2.bsk. - İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, XXX, 115 s.: hrt.; 20 cm. - (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; genel yayın. 1384). ISBN: [DAGM Balkan Savaşı'na katılan komutanların yaşam öyküleri : (Alay ve daha üst birlik komutanları). - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, V, 471 s.; 24 cm. - (Genelkurmay Basım Evi; yayın nu: 2004/113). ISBN: [DAGM Barltlett, Ashmead: Balkan hatırat-ı harbiyesi. Filibe [t.y.] Balkan Matbaası. 23s. Balkan Kütüphanesi Cild:1, Cüz: 5. [İ.EREN/ Barltlett, Ashmead: Esbab-i hezimet ve felaketimiz. 1. [ks.]: Lüleburgaz muharebesinde nasıl ve niçin mağlup olduk. 3. Bs. Mütercimi: Ebunnüzhet Hakkı. İstanbul 1329 Matbaa-i Hayriyye ve Şürekası. 55s. Kütüphane-i İntibah Aded: 5. [İ.EREN/ Bayur, Yusuf Hikmet: Balkan savaşları / Yusuf Hikmet Bayur. - İstanbul: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., c.(168; 138 s.); 18 cm. İçindekiler: İkinci Balkan Savaşı, [DAGM Bayur, Yusuf Hikmet: Balkan savaşları / Yusuf Hikmet Bayur. - İstanbul: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., c.(119; 143; 120 s.); 18 cm. İçindekiler: Birinci Balkan Savaşı (1912). [DAGM Bayur, Yusuf Hikmet: Türk İnkılabı Tarihi. II. Cilt: Trablusgarp ve Balkan savaşları. Osmanlı Asyasının paylaşılması için anlaşmalar. Ks. 2: Balkan Savaşları. Ankara 1943 XII+504s. 3 harita. Türk Tarih Kurumu Yayınları VIII. Seri: Türk Tarihinin Anahatları için Hazırlanan Monografiler: 14. [İ.EREN/ Bayur, Yusuf Hikmet: Türk İnkılabı Tarihi. II. Cilt: Trablusgarp ve Balkan savaşları. Osmanlı Asyasının paylaşılması için anlaşmalar. Ks. 3: Paylaşmalar. Ankara 1951 Xvı harita. Türk Tarih Kurumu Yayınları VIII. Seri: Türk Tarihinin Anahatları için Hazırlanan Monografiler: 14. [İ.EREN/ Bayur, Yusuf Hikmet: Türk İnkılabı Tarihi Cilt: 2 Kısım: 2 Balkan Savaşı (Trablusgarp ve Balkan Savaşları Osmanlı Asyasının Paylaşılması İçin Anlaşmalar). 3. Baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. Bekir Sıtkı: Garp Ordusu harekatı. Cavit Paşa Kolu ve Vardar Ordusu. İstanbul 1331 Kitaphane-i Askeri. 158s. 4 harita ve kroki. Balkan Harbi Külliyatı. [Aded: 4]. [İ.EREN/

5 5 Buckkert: Faal Türkiye. Mütercimi: Habil Adem [Pelister]. İstanbul 1332 İkdam Matbaası. 101 s. Not: Balkan Savaşı ve İttihatçılar hakkında. [İ.EREN/ Bursa şehitleri ve şehitlikleri (Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye). - 2.bsk. - Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, XII, 203 s.: fotog.; 28 cm. ISBN: [DAGM Bursalı, Mehmet Nihat, bk.: Mehmet Nihat Bursalı. [İ.EREN/ Celedet Bedirhan Kamuran Bedirhan: Edirne sukutunun içyüzü. İstanbul 1329 Serbesti Matbaası. 149s. [İ.EREN/ Cemal, Gazelli: Türk katilleri. İstanbul 1331 Yeni Turan Mat. 165s. Not: Trablusgarp ve Balkan Savaşları hak. [İ.EREN/ Cemal: Balkan muharebesi hatıralarından. Siyasi şüpheli hastalık. Doğrusu kolera. 2. Bs. Bursa 1926 Kardeş Mat. 33s. 1 planş. [İ.EREN/ Ceyhan, Nesime : Balkan Savaşı Hikayeleri Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikayeler 1.İstanbul: Selis Kitaplar, s. / Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikayeler Dizisi Cigny, Claude Casimir Thalsso: Balkan muharebesi hatıratı. İstanbul 1330/1914 Matbaa-i Levant Herald. 9 (türkçe)+7 (Fransızca)s. [İ.EREN/ Conk, Cemil: Hatıraları. Balkan harbi İstanbul 1947 Türkiye Yayınevi. 48s. Canlı Tarihler: 25. [İ.EREN/ Çağan, Nazmi (derleyen) : Balkan harbinde Edirne ( ). Ankara 1965 Türk Tarih Kurumu Basımevi, s , 15 resim, 1 kroki. Not : Edirne'nin 600. Fetih yıldönümü Armağan Kitabı'ndan ayrıbasım. [İ.EREN/ Çalışlar, İzzeddin: On Yıllık Savaşın Günlüğü Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. Çınar, Ramis: Balkan Savaşları'nın 100. Yılında, Savaş ve Göçün Romanı Savaş ve Ayrılık. İstanbul: Truva Yayınları / Roman Dizisi, s. Çobanoğlu, Ö[mer] Z[eki]: Balkan harbi ve şark ordusunun hezimeti. Birinci nizamiye kolordusu hatıratından. 2 c. İstanbul 1332 [İkdam Matbaası] s. Balkan Harbi Külliyatı. Adet: 1, 6. [İ.EREN/ Dinç, Güney: Kartpostallarla Balkan Savaşı ( ) (Mehmed Nail Bey'in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı). 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. Duman, Haluk Harun : Balkanlara Veda Basın ve Edebiyatta Balkan Savaşı ( ). İstanbul: Duyap, Dumanay Ltd. Şti., s. Emin Paşa: Yanya müdafaası. 2 c. (birarada). İstanbul s. 7 levha, 31 harita. Erkan-ı Harbiye Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi Neşriyatı. [İ.EREN/ Ersü, Hüsnü: Balkan harbinde Şarköy çıkarması ve Bolayır muharebeleri. İstanbul s. 21 kroki. 109 sayılı askeri Mecmua nın tarih kısmı. [İ.EREN/ F.-N[azım]: Balkan harbinde Seksenyedinci alay. Trabzon 1331 Meşveret Matbaası. 201s. [İ.EREN/ Goltz Paşa, [Colmar Freiher Von Der]: Genç Türkiye nin Hezimeti ve imkan-ı itilası. Mütercimi: H. Cevdet. İstanbul 1332 Kader Mat. 78s. [İ.EREN/ Görgülü, İsmet: On yıllık harbin kadrosu : Balkan-Birinci Dünya ve İstiklal Harbi / İsmet Görgülü. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, X, 359 s.: hrt.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; XVI. dizi-sa. 69). ISBN: [DAGM H. Cemal: Yeni harp. Başımıza tekrar gelenler. Edirne harbi, muhasarası, esaret ve esbab-ı felaketi. İstanbul 1332 Şems Matbaası. 592s. [İ.EREN/

6 6 Halaçoğlu, Ahmet: Balkan Harbi sırasında Rumeli'den Türk göçleri ( ) / Ahmet Halaçoğlu. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, VIII, 156 s.: res., hrt.; 24 cm. - (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; XVI, dizi-sa. 7 2). ISBN: [DAGM Hall, Richard C.: Balkan Savaşları Dünya Savaşı'nın Provası. İstanbul: Homer Yayınları, s.ISBN: Hanotaux, Gabriel: Balkan harbi ve Avrupa. 1. Kt. Mütercimi: Ragıp Rıfkı. İstanbul: 1332 Artin Asadoryan ve Mahdumları Mat. 174s. Külliyat-ı Hukuk ve Siyasiyattan 5. Kitap. [İ.EREN/ Hayta, Necdet: Balkan Savaşları'nda Edirne / Necdet Hayta, Togay Seçkin Budak. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, X, 162 s.: fotog., ek.; 24 cm. - (Genelkurmay Basımevi yayın nu. 2010/70). ISBN: [DAGM Hayta, Necdet: Balkan Savaşları'nın diplomatik boyutu ve Londra Büyükelçiler Konferansı (17 Aralık Ağustos 1913) / Necdet Hayta. - Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, VII, 173 s.; 24 cm. ISBN: [DAGM Hochwaechter, Gustav Von: Balkan Savaşı Günlüğü (Türklerle Cephede). 3. Baskı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, s. Hochwaechter, G. Von: Türk ordusuyle muharebede. Filibe [t.y.] Balkan Matbaası. 77s. Balkan Kütüphanesi Asarından 1. Cilt, 6. Cüz. [İ.EREN/ Hochwaechter, G. Von: Türklerle harbe. Kırkkilise-Lüleburgaz-Çatalca muhaberaatı vekayi-i yevmiyesi. Mütercimi: Kemal. İstanbul 1331 Hürriyet Mat. 114s. [İ.EREN/ Işın, Mithat: Balkan harbi deniz cephesi. İstanbul XVII+596s. 33 kroki, 26 resim, 18 cetvel, 42 vesika. Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube [Neşriyatından]. [İ.EREN/ Ivanof, N.: Balkan Harbi C. Çeviren: M. Murat. İstanbul 1937 Askeri Matbaa. 310 s. 1 planş, 1 kroki. [İ.EREN/ İbrahim Hilmi, bk.: [Çığıraçan], İbrahim Hilmi İnci, Tevfik: Balkan Harbinde Hamidiye kruvazörünün akın harekatı. İstanbul 1952 Deniz Basımevi. 75s. Türkiye Cumhuriyeti M.S.B. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Neşriyatı. Not: 399 sayılı Donanma Dergisinden ayrıbaskı. [İ.EREN/ Köstüklü, Nuri: Vatan savunmasında Mevlevihaneler : (Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye) / Nuri Köstüklü. - Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, V, 272 s.: fotog.; 24 cm. ISBN: [DAGM Kurnaz, Şefika: Balkan Harbinde kadınlarımızın konuşmaları / Şefika Kurnaz. - [Ankara]: Milli Eğitim Bakanlığı, s.; 24 cm. - (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları; Bilim ve kültür eserleri dizisi; 635. Araştırma-İnceleme dizisi; 42). Bibliyografya: ss. ISBN: [DAGM Kurnaz, Şefika: Balkan Savaşında Kadınlarımız. İstanbul: Ötüken Neşriyat / Tarih Dizisi, s. Lausanne, Stephan: Hastanın baş ucunda. Kırk gün muharebe. Çev.: Siraceddin [Hasırcıoğlu]. İstanbul: 1331 İfham Mat. 195s. İfham Kütüphanesi: Aded: 4. Not: Fransız gazetecisinin 1912 Balkan savaşı hakkındaki yazıları. [İ.EREN/ Lesiçkov, Ivan: Balkan muharebatı hatıratından: Kırkkilise nin sukutu. 1.c. 2. Cüz. Bulgarcadan mütercimi: M. Nueri. Filibe 1913 Balkan Mat. 22s. [İ.EREN/ Lesiçkov, Ivan: Balkan muharebatı hatıratından: Manastır ve Pirlipe muharebatı. 1. C. 3. Cüz. Filibe 1913 Balkan Mat. 24s. [İ.EREN/ Lesiçkov, Ivan: Balkan muharebatı hatıratından: Selanik nasıl düştü. 1.c. 4. Cüz. Mütercimi: H. Sıdkı. Filibe 1913 Balkan Mat. 32s. [İ.EREN/

7 7 Lesiçkov, Ivan: Balkan muharebatı hatıratından: Yaver Paşa nın esareti. 1.c. 1.cüz. Mütercimi: H. Nuri. Filibe 1913 Balkan Mat. 16s. [İ.EREN/ Macar, Oya Dağlar: Balkan Savaşları'nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri. İstanbul: Libra Kitapçılık Ve Yayıncılık, sayfa Mahmud Muhtar: Balkan Harbi : "Üçüncü Ordu'nun ve İkinci Doğu Ordusu'nun muharebeleri" / Mahmud Muhtar; haz. M. Ziyaettin Engin. - İstanbul: Tercüman, s.; 19 cm. - (Tercüman 1001 temel eser; 137). [DAGM Mahmut Beliğ: Balkan Harbinde Çatalca ve sağ cenah ordularının harekatı. Harbin siyasi, psikolojik tetkikatı. 2 c. İstanbul 1931 Askeri Matbaa s. Kroki, harita ve cedveller. Not: 80 ve 82 sayılı Askeri Mecmua nın tarih kısımları. [İ.EREN/ Mahmut Beliğ: Balkan harbinde mürettep Dördüncü Kolordunun harekatı. 68 numaralı Askeri Mecmua ya mülhak olarak neşrolunmuştur. İstanbul 1928 Askeri Matbaa. 526s. 1 planş, 4 levha. 25 harita. Askeri Mecmua Tarih Kısmı. 3. Sene, 9. Sayı. [İ.EREN/ Mahmut Beliğ: Balkan Harbinde mürettep I. Kolordunun harekatı. İstanbul 1929 Askeri Matbaa 234s. 10 kroki, 1 harita. 74 no.lu Askeri Mecmua lahikasıdır. [İ.EREN/ Mahmut Beliğ: Bulgar komitacılarının tarihi ve Balkan harbinde yaptıkları. İstanbul 1936 Askeri Mat. 64s. [İ.EREN/ Mahmut Beliğ: Makedonya Harbi ve 66. Fırkanın Makedonya Cephesinde Harekatı. 2 c. İstanbul 1929 Askeri Mat. [İ.EREN/ Mahmut Muhtar Paşa, bk.: [Katırcıoğlu], Mahmut Muhtar Paşa Mareşal Fevzi, bk.: [Çakmak], Mareşal Fevzi Mehmet Ali Nüzhet Paşa Ebülhüsam: 1912 Balkan harbinde sevkiyat ve nakliyat-ı askeriye. İstanbul 1331 Resimli Kitab Mat. 88s. [İ.EREN/ Mehmet Ali Nüzhet Paşa: 1912 Balkan harbi. İstanbul [t.y.] Nefaset Mat. 141s. 1 levha. Karagöz Kütüphanesi Adet: 3. [İ.EREN/ Mehmet Arif: Balkan Harbinde makineli tüfekler. [İstanbul] s. [İ.EREN/ Mehmet Fahri [Paşa]: Manzum İşkodra tarih-i harbi. İstanbul 1329 Mekteb-i Harbiye Matbaası. 142s. [İ.EREN/ Mehmet Murat: Balkan harbinde Kırcali kolordusunun faaliyetleri. İstanbul 1933 Askeri Matbaası. 199s. [İ.EREN/ Mehmet Nihad: Balkan Harbinde Çatalca Muharebesi (Konferans) / Mehmet Nihad. - İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye, s.; 24 cm. [DAGM Mehmet Nihat, Bursalı: Balkan Harbi. Trakya seferi. 3 c. İstanbul 1340 [1924], 1928 Matbaa-i Askeriye , , 595s. Kroki. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Onuncu Şubesi. [İ.EREN/ Mehmet Nihat, Bursalı: Balkan Harbinde Çatalca muharebesi. Konferans. İstanbul 1341 Matbaa-i Askeriye. 70s. 2 harita. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye [Neşriyatından]. [İ.EREN/ Mehmet Niyazi: Şark ordusunda Aziz Paşa fırkası. İstanbul 1331 Kader Matbaası. 95s. [İ.EREN/ Metel, Ali Balkan: Balkan savaşı ve Batı Trakya Türk Cumhuriyeti / Ali Balkan Metel. - 2.bsk. - İstanbul: Yeni Batı Trakya Dergisi, [t.y.]. 160 s.; 20 cm. - (Yeni Batı Trakya Dergisi yayınları; no. 7). 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU BALKAN SAVAŞLARI TÜRKLER, BATI TRAKYA. [DAGM Mirliva Pertev: Balkan Harbinde Büyük Karargah-ı Umumi / Mirliva Pertev. - İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye, s.; 25 cm. [DAGM

8 8 Mondesire, Pierron de: Edirne muhasarası (1912 teşrinisani 1913 mart). Mütercimi: Ş.B. [İstanbul] 1331 Artin Asadoryan ve Mahdumları Mat. 263+[18]s. Levha, 1 harita. Balkan Harbi Külliyatı. [Aded: 5]. [İ.EREN/ Muhtar, Mahmud: Balkan Savaşı 3. Kolordu ve 2. Doğu Ordusu'nun Muharebeleri. İstanbul: Güncel Kitapçılık, s. Naci: Balkan harbinde Edirne muhasarasına ait harp ceridesi. İstanbul 1926 askeri Matbaa. 90s. 6 levha, 1 harita. [İ.EREN/ Nazlimof: Balkan harbinde Bulgar Süvari tümeni harekatı. Ankara 1935 Genelkurmay Basımevi. 264s. [İ.EREN/ Nivet, Henry: Balkan ehl-i salip seferinde Avrupa siyaseti ve Türklerin felaketi. Mütercimi: Ragıp Rıfkı [Özgürel]. İstanbul 1939 Şems Matbaası. 180s. [İ.EREN/ Nüzhet, Mehmet Ali: 1912 Balkan Harbi / Mehmet Ali Nüzhet; sadeleştiren Sadettin Gömeç. - Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, II, 47 s.; 20 cm. - (Kültür ve Turizm Bakanlığı yaynları; 778. Kültür eserleri dizisi; 78). [DAGM Osman Nuri: Balkan Harbi hatıratı. İstanbul 1926 Matbaa-i Bahriye. 38s. Not: Mecmua-i Seneviye-i Bahriye den ayrıbaskı. [İ.EREN/ Ömer Seyfettin: Balkan Savaşı Günlüğü. Parıltı Yayınları / Hikaye Dizisi, s. Öztuna, Yılmaz : Rumelini kaybımız : 93 ve Balkan Savaşları / Yılmaz Öztuna. - İstanbul: Ötüken Neşriyat, s.; 20 cm. - (Ötüken Neşriyat; yayın nu Kültür serisi; 57). ISBN: [DAGM Öztuna, Yılmaz: Avrupa Türkiyesi'ni kaybımız Rumeli'nin elden çıkışı : 93 ve Balkan savaşları / Yılmaz Öztuna. - İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, s.; 21 cm. - (Babıali Kültür Yayıncılığı; 97. Tarih; 9). ISBN: [DAGM Partelet, Smith: Balkan hatırat-ı harbiyesi. Filibe [t.y.] Balkan Matbaası. 23s. Balkan Kütüphanesi Asarından 1.c. 5. Cüz. Not: Türk-Bulgar savaşlarında bulunmuş olan müellifin bu yazısı Illustration dergisinden rercüme edilmiştir. [İ.EREN/ Pertev, bk.: [Demirhan General], Pertev Raif Necdet: Uful. İstanbul 1329 Resimli Kitap Mat. 261s. Not: Balkan savaşlarına ait hatırat ve intibalar. [İ.EREN/ Remond, George: Mağluplar ile beraber. Edirne sahralarında. Mütercimi: H. Cevdet. İstanbul 1332 Kanaat Mat. 255s. Not: Balkan savaşları sırasında Türk ordusunda bulunan Fransız gazetecisinin günlüğü olan bu eserde, Türk ordusu ve savaş esnasında Avrupa devletlerinin siyaseti hakkında bilgiler mevcuttur. [İ.EREN/ Remond, Georges: Mağluplarla beraber : Bir Fransız gazetecinin Balkan Savaşı izlenimleri = Aves les vaincus : La campagne de Thrace / Georges Remond; çev. Hasan Cevdet; haz. Muammer Sarıkaya. - İstanbul: Profil Yayıncılık, s.; 21 cm. - (Profil Yayıncılık; 16. Tarih; 03). ISBN: [DAGM Saraçoğlu, A. Cemaleddin: Türk deniz tarihinin destanlarından: Gazi [Hamidiye] nin şanlı maceraları. İstanbul 1960 Gün Mat s. Resimli. Türk Deniz Tarihinin Şehamet Destanlarından. [İ.EREN/ Şirokorad, A. B. : Rusların gözünden 240 yıl kıran kırana Osmanlı-Rus savaşları : Kırım-Balkanlar-93 Harbi ve Sarıkamış / A. B. Şirokorad. - İstanbul: Selenge Yayınları, s.; 22 cm. - (Selenge Yayınları; no. 49. Tarih dizisi; 38). ISBN: [DAGM Şükrü Ali Şerafeddin: Balkan harbi. Tarih-i harp meseleleri. [İstanbul] 1926 Erkan-ı Harbiye Mektebi Mat. 52s. 2 harita. Erkan-ı Harbiye Mektebi Tedrisatı. 2. Sınıf. [İ.EREN/ Tahsin Paşa ordusu ve Selanik in teslimi. Cem ve telfik eden: Sadık Ulvi. İstanbul 1332 Meşrutiyet Kütüphanesi. 91s. [İ.EREN/ Trablusgarb ve Balkan harplerinde işgal edilen Ege Adaları ve işgal telgrafları / haz. Ali Kurumahmut...[v.b.]. - Ankara: SAEMK, XVI, 451 s.; 24 cm. - (SAEMK Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi; araştırma projesi dizisi: 3/2003). ISBN: [DAGM

9 9 Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Balkan Harbi Şark Ordusu: Birinci Çatalca Muharebesi. - Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, c.,1.kitap(XII, 321 s.): hrt.; 24 cm. - (T.C. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih yayınları; seri no: 4). [DAGM Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Balkan Harbi. - 2.bsk. - Ankara: Genelkurmay Basımevi, c.(536; 799; 232; 536 s.): kroki, hrt.; 24 cm. - (Genelkurmay Basımevi yayın numarası; 93/6-9). İçindekiler: 3.c.1.ks.: Garp Ordusu, Vardar Ordusu ve Ustruma Kolordusu. - 3.c.2.ks.: Garp Ordusu Yunun Cephesi Harekatı. - 3.c.3.ks.: Garp Ordusu Karadağ Cephesi. - 3.c.4.ks.: Osmanlı Deniz Harekatı. [DAGM Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Balkan Harbi. - 2.bsk. - Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, c.(535; 232; 799; 244 s.): rnk. hrt., res.; 24 cm. - (Genelkurmay Basımevi yayın numarası; 93/6, 93/7, 93/8, 93/9). İçindekiler: 3.c.: 1. ksm.: Garp Ordusu Vardar Ordusu ve Ustruma Kolordusu.-3.c.: 2.ksm.: Garp Ordusu Yunan Cephesi harekatı.-3.c.: 3. ksm.: Garp Ordusu Karadağ Cephesi.-7.c.: Osmanlı Deniz Harekatı [DAGM Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Balkan Harbi. - Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk., c.1.kitap (321 s.): hrt. şema, tablo; 24 cm. - (Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı askeri tarih yayınları seri no. 4). İçindekiler: Şark Ordusu Çatalca Muharebesi. [DAGM Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Balkan Harbi. - Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, c.3.ks. (IX, 232 s.); kroki, res.; 24 cm. İçindekiler: Garp Ordusu Karadağ Cephesi. [DAGM Uzdil, Mahmut Beliğ: Balkan Savaşı'nda Mürettep 1 nci Kolordu'nun harekatı / Mahmut Beliğ Uzdil; yay. haz. Ahmet Tetik, Şeyda Büyükcan. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, XIV, 211 s.: hrt., fotog.; 24 cm. - (Genelkurmay Basımevi yayın nu. 2006/85). ISBN: [DAGM Wanger, H.: Bulgar ordusiyle muzafferiyete doğru. Mütercimi: Sait. İstanbul 1331 Artin Asadoryan ve Mahdumları Mat. 263s. 2 levha. [İ.EREN/ Waylet, Bonyar - Ernst Jackh: İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu (Doğu'da İngiliz Alman Rekabeti ve Balkan Savaşı'ndan Sonra Almanya). İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi / Nemesis Kitaplığı, s. Yiğitgüden, Remzi: Balkan harbinde Edirne kale muharebeleri. 2 c. İstanbul Askeri Matbaa s. Portre, kroki. 111 ve 112 sayılı Askeri Mecmua nın tarih Kısmı. [İ.EREN/ Yücel, Mehmet Lütfi: Hatıralarım : Ölümünün 50. yılında Atatürk'ün silah arkadaşı Mehmet Lütfi Bey'in; çocukluk, okul, askeri okul, Balkan Harbi, Çanakkale Savaşları, Filistin, Gazze çarpışmalarına ilişkin anıları / Mehmet Lütfi Yücel; haz. Arif Suavi Okay. - İstanbul: [yayl.y.], s.: fotog.; 24 cm. ISBN: [DAGM Zeki [Mustafa Paşa]: 1912 Balkan harbina ait hatıratım. İstanbul 1337 Matbaa-i Askeriye. 112s. 1 harita. Mecmua-i Askeriye fevkalade sayıları. [İ.EREN/ BİLDİRİLER 90. Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. 90. Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum, 26 Ekim 2002, Lüleburgaz/Kırklareli. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, s.; 24 cm. [DAGM Akşin, Sina : Balkan savaşlarının dünya tarihindeki yeri / konuşmacı: Sina Akşin Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Aktar, Yücel : 1912 yılı "Harp Mitingleri" ve Balkan Harbine etkileri / Yücel Aktar. - Askeri Tarih Semineri [2.: 1984: Ankara]. - Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk., ss. [DAGM Akyüz, Yahya : 90. yılında Balkan Savaşları-eğitim ilişkileri ve Atatürk / konuşmacı: Yahya Akyüz. - Uluslararası Atatürk Kongresi [5.: 2003: Ankara]. - Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, ss. Not: Tebliğ 1. cilttedir. [DAGM

10 10 Akyüz, Yahya : Balkan Savaşlarının eğitimsel nedenleri ve sonuçları / konuşmacı: Yahya Akyüz Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Alim Baran, Tülay: Arşiv belgeleri ışığında Balkan Harpleri'nin İzmir'in sosyal dokusuna etkileri / konuşmacı: Tülay Alim Baran. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Arıkan, Zeki: Balkan Savaşı ve kamuoyu / Zeki Arıkan. - Askeri Tarih Semineri (4.: 1989: Ankara). - Ankara: Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, ss. [DAGM Arslan, Ali: Balkan savaşlarında Lüleburgaz muharebeleri / konuşmacı: Ali Arslan Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Arslan, Esat : Amerikan resmi belgelerinde 1909 Adana Türk-Ermeni olaylarıyla ilgili bir itiraf, Birinci Balkan Savaşı sırasında Adana'da ABD-Alman dayanışması / konuşmacı: Esat Arslan. - Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi [2.: 2007: Ankara]. - Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, c.( ss.). [DAGM Arslan, Esat : Balkan Savaşı'nda Selanik'in teslimi ve Yunanlıların teslim protokolüne kayıtsızlıkları / konuşmacı: Esat Arslan. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Bardakçı, Murat : Balkan Harbi döneminde donanmanın güçlendirilme ihtiyacı / konuşmacı: Murat Bardakçı. - Uluslararası Türk Deniz Gücü Tarihi Sempozyumu [2008: İstanbul]. - İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, VI-20-VI-22.ss. [DAGM Baş, Ersan : Balkan Harbi'nde Osmanlı Donanmasının icra ettiği görev ve harekat ile sonuçlarının incelenmesi / konuşmacı: Ersan Baş. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Çeliker, H. Fahri : Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Askeri heyetlerinin Balkan Harbi ve Birinci Dünya Harbi'ndeki tutum = ve etkileri / H. Fahri Çeliker. - Askeri Tarih Semineri (4.: 1989: Ankara). - Ankara: Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, ss. [DAGM Enginsoy, Cemal: Balkan Savaşı ( ) hakkında Batı yayın dünyasındaki bazı değerlendirmelerden örnekler / Cemal Enginsoy. - Askeri Tarih Semineri (4.: 1989: Ankara). - Ankara: Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, ss. [DAGM Erendil, Muzaffer : Balkan Savaşı ve Türk-Bulgar harekatına dair stratejik, taktik ve lojistik değerlendirme / Muzaffer Erendil. - XX. yüzyılın ilk yarısında Türk-Bulgar askeri-siyasi ilişkileri. - Ankara: Genelkurmay Basım Evi, ss. [DAGM Gencer, Mustafa: Alman kaynaklarına göre Balkan savaşları / konuşmacı: Mustafa Gencer. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Georgieva, Tsvetana : Bireysel doküman ve küresel hafıza; Balkan Savaşı ve Edirne = Ego-document and the cultural memory : Applied to Edirne (Odrin) and the Balkan War / konuşmacı: Tsvetana Georgieva. - Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi- Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu [2008: Edirne]. - Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, ss. [DAGM Halaçoğlu, Ahmet : Balkan Savaşı ve sonrası Rusya'nın Doğu Anadolu siyaseti / Ahmet Halaçoğlu; oturum başkanı Ercüment Kuran. - Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu [1991: Kars]. - Kars: Kars Valiliği; Atatürk Üniversitesi, ss. [DAGM Halil, Naen Salieva : Bulgar edebiyatında Balkan Savaşları'na ait değerlendirmeler / konuşmacı: Naen Salieva Halil Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM

11 11 Hayta, Necdet : Balkan Savaşları sırasında Ege Adaları sorunu / konuşmacı: Necdet Hayta. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Hergüner, Mustafa : Balkan Savaşları'ndaki denizciliğimiz ile Atatürk dönemi denizciliğimiz arasında bir karşılaştırma / konuşmacı: Mustafa Hergüner. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Kaya Kılıç, Selda: Birinci Balkan Savaşı döneminde sağlık hizmetleri ve koşulları (1912) / konuşmacı: Selda Kaya Kılıç. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Koloğlu, Orhan : Balkan Savaşı'nın İslami dayanışmaya etkisi / konuşmacı: Orhan Koloğlu Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Köstüklü, Nuri : Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye "Şehitler" üzerine yapılacak bilimsel araştırmalarda metot ve kaynak meselesine dair bazı düşünceler / konuşmacı: Nuri Köstüklü. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Köstüklü, Nuri : Vatan savunmasında Mevlevihaneler : (Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye) / Nuri Köstüklü. - Konya: Çizgi Kitabevi, XII, 265 s.; 24 cm. - (Çizgi Kitabevi yayınları; 115. Tarih; 16). ISBN: [DAGM Köstüklü, Nuri: Balkan ve I. Dünya Harplerinde mevlevihaneler / Nuri Köstüklü. - Türk Tarih Kongresi [12.: 1994: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, ss. Not: Tebliğ; 3. cilttedir. [DAGM Küçükoğlu, Ahmet : Balkan Harbi'nde donanma kahramanı Hamidiye Kruvazörü / konuşmacı: Ahmet Küçükoğlu. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Mumcu, Ahmet : Devletler hukuku açısından I. Dünya Savaşı öncesi Balkanlar / konuşmacı: Ahmet Mumcu Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Özdemir, Mehmet : Balkan Savaşı'nda gönüllü birlikler / konuşmacı: Mehmet Özdemir. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Salman, Hüseyin : II. Balkan Savaşı'nda geri alınan Edirne ve Kırklareli'nin Bulgaristan'a tekrar iade baskılarına karşı Trakyalıların tepkileri / konuşmacı: Hüseyin Salman Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Tufan, Muzaffer : Sırp kaynaklarına göre I. Balkan Savaşı / konuşmacı: Muzaffer Tufan Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Tunçoku, A. Mete : Balkan Savaşları'nın Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele'ye olan sosyokültürel etkileri / konuşmacı: A. Mete Tunçoku. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Turan, Ömer. II. Meşrutiyet ve Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı Diplomasisi Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç Sempozyumu, (15-17 Ekim 1997, Ankara), Ankara, , Uçarol, Rıfat : Balkan Savaşı öncesinde terhis olayı ve seferberlik ilanı sorunu / Rıfat Uçarol. - Askeri Tarih Semineri (4.: 1989: Ankara). - Ankara: Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, ss. [DAGM Ünlü, Rasim : Balkan Savaşları öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti'nin Dretnot politikasına örnek : Sultan Osman ve Reşadiye / konuşmacı: Rasim Ünlü. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM

12 12 Yavuz, Celalettin : Balkan Harbi'nde Osmanlı Donanması neden kullanılmadı? / konuşmacı: Celalettin Yavuz. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Yılmazer, Bülent : Balkan Harbi'nde hava gücü, askeri havacılıkta perdenin açılışı / konuşmacı: Bülent Yılmazer. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM MAKALELER Adanır, Fikret. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Balkan Tarih Yazınında Osmanlı İmparatorluğu. Toplum ve Bilim (83) 1999/2000, ss. İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Adil. Balkan Harbinin Esbabı Deniz Mecmuası, İstanbul, (Tarih Kısmı), , [TMB/MK] Ağanoğlu, H. Yıldırım: Balkan Harbi'nde sivil halka yapılan mezalim = The atrocities waged against the civilian population during the Balkan War. Uluslararası Suçlar ve Tarih, (5-6), 2008, ss. [DAGM Akarlı, Hülya Balcı: Ömer Seyfettin in Gözünden Balkan Savaşı. Toplumsal Tarih, sayı: 104, 64-67ss. Akad, M. Tanju. İki Dünya Savaşının da Çözemediği... Balkan Sorunları. Popüler Tarih (50) , ss. [TMB/MK] Akgün, Yaşar: Türk'ün ölüm kalım yılları, (1): Balkan savaşlarından Sakarya'ya... Parlamento, Ağustos-Eylül 2005, ss. [DAGM Aktar, Yücel Yılı " Harp Mitingleri " ve Balkan Harbi`ne Etkileri [ve Konunun Tartışması] Askeri Tarih Semineri, (II., Ankara, ), , [TMB/MK] Akyol, Taha: Korumak kollamak. Hürriyet, , 20.s. Akyüz, Yahya. 90. Yılında Balkan Savaşları ve Eğitim [Söyleşi] Konuşan: Hüseyin Hüsnü Tekışık, Çağdaş Eğitim Dergisi 28(303) , ss. [TMB/MK] Akyüz, Yahya. Eğitim Alanında Aydınların Özeleştirisi ve Balkan Savaşları. Tarih ve Toplum 38(228) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Akyüz, Yahya. Öğretmenler, Öğrenciler ve Toplumumuz Balkan Savaşlarından Çıkan Dersleri Asla Unutmamalı. Türk Yurdu 28(251) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Akyüz, Yahya: 90. yılında Balkan Savaşları'na ilişkin öğretmen ve öğrencilerimiz neleri bilmeli. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 3 (34), Aralık 2002, ss. [DAGM Alim Baran, Tülay: Balkan Savaşı'ndan sonra İzmir'de Rumlar'ın göç hazırlığı. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2 (6-7), , ss. [DAGM Alman Kızılhaçının Trablus ve Balkan Harblerindeki Sıhhi Yardım Hizmetleri Eserinden Memleketimize Ait Notlar Derleyen: Feridun Frik, Dirim, İstanbul, (8), , [TMB/MK] Alman Kızılhaçının Trablus ve Balkan Harblerindeki Sıhhi Yardım Hizmetleri Eserinden Memleketimize Ait Notlar Derleyen: Feridun Frik, Dirim, İstanbul, (9), , [TMB/MK] Alp, İlker: Balkan Harbi ve Bulgar Mezalimi İle İlgili Edirne Müzesinde Bulunan Birkaç Hatıra. Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı: 5, Mayıs 1987, 51-52ss. Altıer, Selim Sırrı. Balkan Harbinde Boğazlar Stratejimiz. Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi (175) , ss. [TMB/MK] Altıer, Selim Sırrı: Balkan Harbi'nde boğazlar stratejimiz. Tarih Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, (175), Temmuz 2001, ss. [DAGM

13 13 Apatay, Çetinkaya. Balkan Harbi Öncesi Osmanlı Donanmasını Güçlendirme Çabaları Deniz Kuvvetleri Dergisi, İstanbul, (502), , [TMB/MK] Arabacı, Caner: Balkan harpleri sırasında Mevlevihaneler. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2 (2), Mayıs 1996, ss. [DAGM Arıkan, Sabri: Milli duygu : Balkan Savaşı'nda Dış Türkler'in Türk yaralılarına yardım heyecanı ve dökülen Türk kanlarının sorumluları. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (223), Temmuz 2005, 9-13.ss. [DAGM Arıkan, Zeki. Balkan Savaşı ve Kamuoyu (ve Sorular-Cevaplar) Askeri Tarih Semineri, (IV., Ankara, ), Ankara, , [TMB/MK] Aroğlu, H.. Balkan Harbinde Deniz Savaşları Türk Silâhlı Kuvvetleri Malûlleri Dergisi, Ankara, (124), , 2-9. [TMB/MK] Aslıyüce, Erdoğan: Balkan Savaşlarının 100. yılı. Yesevi Sevgi Dergisi, 19 (223), Temmuz 2012, 4-7. ss. [DAGM Atabay, Mithat: Balkan Savaşları sırasında Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren Hilal-i Ahmer Hastaneleri = During the Balkan wars in the Chanakkale region activity that Hospitals Hilal-i Ahmer (Red Crescent). Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 9 (10-11), Bahar-Güz 2011, ss. [DAGM Atabay, Mithat: Balkan savaşları sırasında Ege Adaları'nın Yunanistan tarafından işgali ve yapılan insanlık dışı muameleleri = The occupation of the Aegean Islands by Greece and inhumane treatment. Uluslararası Suçlar ve Tarih, (3-4), Kış 2007, ss. [DAGM Atademir, Zeynep: Lüleburgaz İstasyon Şefi'nin gözünden Balkan Savaşları Toplumsal Tarih, (211), Temmuz 2011, ss. [DAGM Ayata, Sadri. Balkan Harbinde Çatalca Müdafaası ve Manisalı Arap Hâfız - Kahramanlık Menkibesi İnan, Trabzon, (8), , 8-9. [TMB/MK] Ayata, Sadri. Balkan Harbinde Trabzon Gönüllüleri ve Manisalı Arap Hâfız İnan, Trabzon, (9), , 11. [TMB/MK] Aydın, Mithat. Osmanlı-Sırp, Karadağ Savaşlarında İngiltere'nin Balkan Politikası. OTAM (15) 2004, ss. İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Babuna, Aydın. Balkanlar'da Demokratikleşme Siyasal Katılım, Savaş ve Kadın. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (83) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Balcı, Hülya: Ömer Seyfettin'in gözünden Balkan Savaşı. Toplumsal Tarih, (104), Ağustos 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi Öncesi ve Harp Sırasında Donanmanın Harekâtına İlişkin Talimatlar İlk Emirler (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına Hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (59) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi. Yeni Batı Trakya, 2 (11), Şubat 1984, 40.s. [DAGM Balkan Harbi'nde Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (XVI) : (Rauf Orbay arşivinden) / haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (80), Eylül 2003, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde Bulgaristan ve Yunanistan'a Karşı Deniz Harekâtı (Rauf Orbay Arşivi'nden) Hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (58) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Araşivi'nden) Yayına Hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (72-77) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü. Hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (80) , ss. [TMB/MK]

14 14 Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (78) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (79) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (XII) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (71), Aralık 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (VI) : (Rauf Orbay arşivinden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (65), Haziran 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (7) : (Rauf Orbay Arşivi'nden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (66), Temmuz 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (66) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (8) : (Rauf Orbay Arşivi'nden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (67), Ağustos 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (83) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (V) : (Rauf Orbay arşivinden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (64), Mayıs 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (XIII) : (Rauf Orbay arşivinden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (72-77), Ocak-Haziran 2003, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (XI) : (Rauf Orbay arşivinden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (70), Kasım 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (69) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (68) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (62) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü, (II) / haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (61), Şubat 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (63) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü. Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (82) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda kahraman Hamidiye kruvazörü günlüğü, (XVIII) : (Rauf Orbay arşivinden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (82), Kasım 2003, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü. Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (81) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbinde Yanya Müdafaası / anlatan Ferik Esat Paşa. Resimli Tarih Mecmuası, (9), Eylül 1950, ss. [DAGM

15 15 Balkan Savaşı'nı kim, nasıl ve hangi maksatla çıkarmıştı. Tercüman, 31 (10759), 1 Şubat 1992, 8.s. [DAGM Balkan Savaşı'nın Sonlarında İngiliz Gizli Servisinin Türkiye ile İlgili Raporu. Hazırlayan: Turgut Işıksal, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (40) , ss. [TMB/MK] Balkan Savaşları / haz. Mehmet Sever. Balkanların Sesi Fikir, Sanat ve Kültür Dergisi, 2 (4), Temmuz-Ağustos-Eylül 1989, 15.s. [DAGM Balkan savaşları : Birinci Dünya Savaşı'nın provası / ed. Hülya Balcı. Toplumsal Tarih, (104), Ağustos 2002, 42.s. [DAGM Balkan Savaşları Sonunda Kavala ve Edirne 16 Ağustos Hazırlayan: Edhem Eldem, Toplumsal Tarih (131) , ss. [TMB/MK] Balkan Savaşlarında Rum ve Bulgar zulmünün belgeleri. Sabah, 27 (9482), 02 Ekim 2012, 1.4.ss. [DAGM Balkan Savaşlarının yüzüncü yılı. Siyaset, 18 (214), Temmuz 2012, ss. [DAGM Balkanlar'da hesapsız bir savaş ve bozgun yılları. Balkanların Sesi Fikir, Sanat ve Kültür Dergisi, (6), Ocak-Şubat-Mart 2000, 6-8.ss. [DAGM Balkaya, İhsan Sabri: Balkan harbinde, Bolayır muharebesi ve Şarköy çıkarması'na dair bir eser. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, (2), Mart 2004, ss. [DAGM Baran, Tülay: Balkan harbinden sonra İzmir'e yönelik göçler. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 1991, ss. [DAGM Başaran, Selâmi. Balkan Harbinde Edirne Kalesi Savunması ve Şükrü Paşa Birlik, Ankara, (68), , [TMB/MK] Başdoğan, Ferhat. Balkan Harbi ( ) Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ankara, (275), , [TMB/MK] Bayur, Hikmet. Balkan Savaşı'nda Büyük Devletlerin İstekleri ve Kâmil Paşa Hükûmeti'nin Cevabı. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (44) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Bayur, Hilmi. Balkan Savaşı`nda Türk Filosunun Durumu Belleten, Ankara, (165), , [TMB/MK] Bayur, Hikmet: Yeni bulunan bir belge dolayısıyle. Belleten, 30. Cilt, 117. Sayı. Ankara Ocak 1966 Türk Tarih Kurumu Basımevi, ss. Not: Balkan Savaşı ve Bab-ı Ali Baskını hakkında. [İ.EREN/ Beliğ, Mahmut. Balkan Harbi Siyasi Durum ve Gelimeler. Yayına Hazırlayan: Kurtuluş Sevinç, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (81) , ss. [TMB/MK] Beliğ, Mahmut. Balkan Harbi Siyasi Durum ve Gelişmeler. Yayına hazırlayan: Kurtuluş Sevinç, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (82) , ss. [TMB/MK] Beliğ, Mahmut. Balkan Harbi Siyasi Durum ve Gelişmeler. Yayına hazırlayan: Kurtuluş Sevinç, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (83) , ss. [TMB/MK] Beliğ, Mahmut. Balkan Harbi'nin Siyasi Yönden İncelenmesi. Hazırlayan: Kurtuluş Sevinç, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (80) , ss. [TMB/MK] Berber, Engin: II. Meşrutiyet-Balkan Savaşı döneminde Aydın vilayetinde iç güvenlik sorunu. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (94-95), Kasım-Aralık 2004, ss. [DAGM Berkok, I.. Harb Tarihi ve Balkan Harbi Hakkında Tetkikler Askeri Mecmua, İstanbul, (7), , [TMB/MK] Bilecen, Tuncay: Balkan Harbi yılları Rum yerleşimlerine muhacir iskanı. Toplumsal Tarih, (156), Aralık 2006, ss. [DAGM

16 16 Boekch, Katrin. Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rusya ve Balkan Devletleri. Çeviren: Mustafa Aydın, Türk Dünyası Araştırmaları (167) , ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Büyüktuğrul, Amrl. Afif. Balkan Savaşı Deniz Harekâtı Üzerine Gerçekler ( ) Belleten, Ankara, (176), , [TMB/MK] Cebecioğlu, Murat - Zekeriya Türkmen. Selânik Mevki Kumandanı Mirliva Hasan Muhittin Paşanın Balkan Savaşı'na Dair Notları R. 1328/ Askerî Tarih Bülteni 26(51) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Çanaklı, Oktay. Balkan Harbi`ndeki Deniz Muharebeleri Türk Kültürü, Ankara, (433), , [TMB/MK] Çanaklı, Oktay: Balkan Harbin'deki deniz muharebeleri, (1-2). Birlik, 55 (5286), 23 Şubat 1999, 13.s. [DAGM Çapa, Mesut. Balkan Savaşı`nda Kızılay (Osmanlı Hilal`i Ahmer) Cemiyeti OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi), Ankara, (1), , [TMB/MK] Çavuşobal, Yıldırım: Balkan Savaşı öncesi Osmanlı-Türk döneminde Selanik-Yanya ile Girit Vilayetleri coğrafyası ve idari durumu. Yeni Batı Trakya, 24 (209), 2007, ss. [DAGM Çeliker, H. Fahri. Osmanlı İmparatorluğu`nda Alman Askeri Heyetlerinin Balkan Harbi ve Birinci Dünya Harbindeki Tutum ve Etkileri (ve Soru-Cevaplar) Askeri Tarih Semineri, (IV., Ankara, ), Ankara, , [TMB/MK] Çetinöz, H. Fehmi. Balkan Savaşında (Çatalca Muhaberesi) Eğitim Öğretim, İstanbul, (228), , [TMB/MK] Çobanoğlu, Süheyl: Balkan Savaşlarının 100. Yılı (10). Balkan Günlüğü, 4 (185), 14 Haziran 2012, 7.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan Savaşlarının 100. Yılı (4). Balkan Günlüğü, 4 (179), 30 Nisan 2012, 6.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan Savaşlarının 100. Yılı (8). Balkan Günlüğü, 4 (183), 31 Mayıs 2012, 7.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan Savaşlarının 100. Yılı (9). Balkan Günlüğü, 4 (184), 07 Haziran 2012, 7.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan savaşlarının 100. yılı, (2). Balkan Günlüğü, 4 (177), 12 Nisan 2012, 7.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan savaşlarının 100. yılı, (3). Balkan Günlüğü, 4 (178), 23 Nisan 2012, 7.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan Savaşlarının 100. yılı, (5). Balkan Günlüğü, 4 (180), 12 Mayıs 2012, 7.s. [DAGM Çukurova, Bülent: Türk Kurtuluş Savaşı sonlarında Ermeni komitelerinin Batı ve Balkan devletleriyle ilişkileri. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 4 (8), Ağustos 2006, ss. [DAGM Dağlar, Oya. Balkan Savaşlarında Koleranın Pençesinde İstanbul. İstanbul (48) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Dağlar, Oya: Balkan Savaşı'nda salgın hastalıklar. Toplumsal Tarih, (104), Ağustos 2002, ss. [DAGM Dav'er, Abidin: Balkan Harbinde Türk Donanması. Resimli Tarih Mecmuası, 3 (36), Aralık 1952, ss. [DAGM Deliorman, Altan: Birinci Cihan Savaşı'nın sonuna kadar Makedonya'da Türk nüfusu meselesi, (I) : Balkan Savaşına kadar durum. Türk Kültürü, 3 (33), Temmuz 1965, ss. [DAGM Deliorman, Altan: Birinci Cihan Savaşının sonuna kadar Makedonya'da Türk nüfusu meselesi, (II) : Balkan Savaşından Birinci Cihan Savaşının sonuna kadar durum. Türk Kültürü, 4 (39), Ocak 1966, ss. [DAGM Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (60) , ss. [TMB/MK] Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (65) , ss. Bibliyografya [TMB/MK]

17 17 Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (67) , ss. [TMB/MK] Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (70) , ss. [TMB/MK] Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (64) , ss. [TMB/MK] Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (61) , ss. [TMB/MK] Demirel, Nihat: Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda kahraman Hamidiye Kruvazör'ü günlüğü, (XV) : (Rauf Orbay arşivinden). Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (79), Ağustos 2003, ss. [DAGM Demirutku, Erhan. Balkan Harbi`nde Şükrü Paşa ve Edirne Müdafaası Türk Dünyası Tarih Dergisi, İstanbul, (7), , 2-9. [TMB/MK] Dölen, Emre. Darülfünun Öğrencilerinin Balkan Savaşı Eylemleri ve Edirne Seyahati. Osmanlı Bilimi Araştırmaları 6(1) 2004, ss. İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Duman, Halûk Harun. Savaş Edebiyatı: Balkan Savaşı Örneği. Silâhlı Kuvvetler Dergisi 119(366) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Duman, Haluk Harun: Yerli hatıratlarda Balkan savaşı. Tarih ve Medeniyet, 3 (30), Ağustos-Eylül 1996, ss. [DAGM Dündar, Fuat. Balkan Savaşı Sonrasında Kurulmaya Çalışılan Muhacir Köyleri. Toplumsal Tarih 14(82) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Eğecioğlu, Ömer: Lüleburgaz İstasyon Şefi'nin Gözünden Balkan Savaşları Toplumsal Tarih, sayı: 211, , 46 55ss. Engin, Vahdettin. I. Dünya Savaşı'na Giden Yolda... Balkan Savaşları. Popüler Tarih (50) , ss. [TMB/MK] Engüllü, Suat: Balkan savaşlarından sonra Makedonya'da Türkler. Balkanlar'da Türk Kültürü, 9 (32), Temmuz-Ağustos-Eylül 1999, ss. [DAGM Erdinç, Halil. Balkan Harbi Yenilgisinde İç Politikanın Etkileri Askeri Tarih Bülteni, Ankara, (17), , [TMB/MK] Eren, İsmail. Balkan Savaşlarına Ait Türkçe Eserler Üzerinde Bibliyografya Denemesi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, İstanbul, (27), , [TMB/MK] Erpulat, Didem Erel. Türk Tarih Kitaplarında Balkan Savaşları Tarih Eğitimi ve Tarihte "Öteki" Sorunu, 2. Uluslararası Tarih Kongresi, (8-10 Haziran 1995), İstanbul, , [TMB/MK] Ersü, Hüsnü Balkan Harbinin İkinci Devresinde Türk ve Bulgarların Harekât Planlarına Ait Bir Tetkik Askeri Mecmua, İstanbul, (8), , [TMB/MK] Ersü, Hüsnü. Balkan Harbi - Bulayır ve Şarköy Muharebelerinde Türk ve Bulgar Sevk ve İdâresi Askeri Mecmua, İstanbul, (108), , [TMB/MK] Ferik Esat Paşa. Balkan Harbi`nde Yanya Müdafaası Resimli Tarih Mecmuası, İstanbul, (9), , [TMB/MK] Filov, Bogdan: Bulgar Bilim ve Siyaset Adamı Bogdan Filov'un ( ) Balkan Savaşları'nda tuttuğu Trakya günlükleri / haz. Hüseyin Mevsim. Toplumsal Tarih, (180), Aralık 2008, ss. [DAGM Gökçe, Nilüfer: Edirne'de Balkan savaşında hastahane olarak kullanılan binalar ve hastaların durumu. Oluşum, 7 (27), Temmuz-Ağustos-Eylül 1999, ss. [DAGM

18 18 Gökkent, Giyasettin. Balkan Harbi`nde İstanbul`a Gelen Yabancı Harp Gemileri Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul, (8), , [TMB/MK] Göndağ, Nevzat. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Balkan Politikası. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 1(2) 2005, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Gündem, Timuçin: Balkan Savaşları'ndan sonra Rumeli'nde değişti? (3). Balkan Günlüğü, 4 (169), 14 Şubat 2012, 7.s. [DAGM Gündem, Timuçin: Balkan Savaşları'ndan sonra Rumeli'nde ne değişti? (1). Balkan Günlüğü, 4 (167), 31 Ocak 2012, 7.s. [DAGM Gündem, Timuçin: Balkan Savaşları'ndan sonra Rumeli'nde ne değişti? (2). Balkan Günlüğü, 4 (168), 08 Şubat 2012, 7.s. [DAGM Gündem, Timuçin: Balkan Savaşları'ndan sonra Rumeli'nde neler değişti? (4). Balkan Günlüğü, 4 (170), 21 Şubat 2012, 7.s. [DAGM Gürbüz, Kahraman. İkinci Dünya Savaşı'nda Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye'nin Tutumu. Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(13) 2007, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Güzeldağ, Bekir: İki Sivas'lı Gazinin Kafkas ve Balkan cepheleri : Savaş anıları. Hayat Ağacı / Kültür Sanat ve Çevre Dergisi, (1), Kış 2005, ss. [DAGM Hafız, Nimetullah. Balkan Savaşı ile İlgili Bir Destan Türk Folkloru Belleten, İstanbul, (1-2), , [TMB/MK] Hakkı. Balkan Harbine Ait Karadenizdeki Bulgar Filosunun Faaliyeti Deniz Mecmuası, İstanbul, (Tarih Kısmı), , [TMB/MK] Halaçoğlu, Ahmet : Balkan savaşları ( ) / Ahmet Halaçoğlu. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, ss. Not: Makale 13. cilttedir. [DAGM Halaçoğlu, Ahmet: Balkan Harbi sırasında Rumeli'den Türk göçleri ( ) / tanıtan Fahrettin Tızlak. Bilge, (5), Yaz 1995, ss. [DAGM Harbiye Nazırı Nazım Bey'in Rumeli Doğu Ordusu Komutanlığı'na Balkan Ülkelerinin Çok Yakında Harp İlân Edileceğini, Bu Nedenle Gerekli Askerî Tedbirlerin Bir An Önce Alınması Gerektiğini Bildiren Emri. (Belge No: 2682) Askerî Tarih Belgeleri Dergisi 44(99) 1.95, 5-6. ss. [TMB/MK] Haydar Emir. Balkan Harbinde Yunan Filosunun Teşrinievvel ve Sani Harekâtına Dair Sevkulceyşî Bir Terebbu Deniz Mecmuası, İstanbul, (Tarih Kısmı), , [TMB/MK] Hazin Sonucu ile Türk Milletini Kahreden Bir Savaş: Balkan Savaşı Karma Ekonomi, İstanbul, (152), , [TMB/MK] Hergüner, Mustafa. Balkan Savaşları'ndaki Denizciliğimiz ile Atatürk Dönemi Denizciliğimiz Arasında Bir Karşılaştırma. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (78) , ss. [TMB/MK] Hergüner, Mustafa. Balkan Savaşları'ndaki Denizciliğimiz ile Atatürk Dönemi Denizciliğimiz Arasında Bir Karşılaştırma. (II). Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (79) , ss. [TMB/MK] Ilgar, İhsan Balkan Savaşı Hazırlıkları Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul, (2), , [TMB/MK] Işık, Hüseyin. Balkan Harbi`nde Bulgar Mezalimi Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ankara, (305), , [TMB/MK] Işıksal, Turgut. Balkan Savaşının Son Günlerinde İngiliz Gizli Servisinin Türkiye ile İlgili Raporu Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Ankara, (51), , [TMB/MK]

19 19 İnci, Tevfik. Balkan Harbinde Hamidiye Kruvazörünün Akın Harekâtı Deniz Mecmuası, İstanbul, (399), , [TMB/MK] İnci, Tevfik. Balkan Harbinde İmroz Deniz Savaşı ve Şimdiye Kadar Gizli Kalmış Tarafları Donanma Dergisi, İstanbul, (404), , [TMB/MK] İpek, Yücel: Türk edebiyatında Balkan Harbi. Evlad-ı Fatihan Kültür, Fikir ve Haber Dergisi, (88), Kasım 2006, ss. [DAGM Kabasakal, Hüseyin Balkan Savaşı`nda Mustafa Kemal. Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ankara, (279), , [TMB/MK] Kandemir, Feridun: Balkan Harbinin büyük kahramanı: "Hamidiye". Resimli Tarih Mecmuası, 2 (14), Şubat 1951, ss. [DAGM Karakışla, Yavuz Selim. Arşivden Bir Belge: Balkan Savaşında Casusluk Eden Hristo Yuvan'ın İdamı (1913) Toplumsal Tarih 14(80) , ss. [TMB/MK] Karakışla, Yavuz Selim: Balkan Savaşı'nda yayımlanmış Osmanlı propaganda kitabı : Kırmızı Siyah Kitap. Toplumsal Tarih, (104), Ağustos 2002, ss. [DAGM Karakışla, Yavuz Selim: Osmanlı'nın "Kırmızı Siyah Kitab''ı : Balkan Savaşının sırları bu kapağın altında. Yeni Aktüel, (267), Nisan 2012, ss. [DAGM Kaynak, Yaşar Mehmet. Balkan Harbi ( ) [Genel Kurmay`ın Yayınladığı Aynı Adlı Eser Üzerine] Silâhlı Kuvvetler, Ankara, (338), , [TMB/MK] Kazgan, Haydar. Balkan ve İtalyan Savaşları Sırasında Osmanlı'da Yaşayan Rumlar'ın ve İtalyanlar'ın Durumu. Finans Dünyası (172) , ss. [TMB/MK] Kazgan, Haydar. İtalyan ve Balkan Savaşlarının Öğrettikleri. Finans Dünyası (168) , ss. [TMB/MK] Kerameddin. Balkan Harbinde Topçu Topçu Mecmuası, İstanbul, (13), , [TMB/MK] Kerameddin. Balkan Harbinde Topçu Topçu Mecmuası, İstanbul, (14), , [TMB/MK] Kerameddin. Balkan Harbinde Topçu Topçu Mecmuası, İstanbul, (15), , [TMB/MK] Keskin, Mustafa. Mehmet Akif'e Göre Osmanlı Cemiyetini Oluşturan İnsan Tipleri ve Bunların Balkan Savaşının Sonuçlarına Bakışı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2000, ss. Bibliyografya [TMB/MK] Kirely, Bel K.: Balkan Savaşları döneminde merkezi Doğu Avrupa'da toplum ve savaş* / çev. İhsan Gürsoy. Askeri Tarih Bülteni, 18 (34), Şubat 1993, ss. Bu makale; 1984 yılında Belgrad Üniversitesi'nde yapılan Askeri Tarih Semineri'nde New York Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Bel K. Kirely tarafından bildiri olarak sunulmuştur. [DAGM Koç, Ferhat: Balkanlar savaş ve barışın hassas çizgisinde. Milli Gazete, 23 (8251), 12 Ağustos 1995, 11.s. [DAGM Koçer, Gökhan. Türkiye'nin Balkanlar'a Dönüşü: Barışı Destekleme Harekâtları. Jeopolitik 8(69) , ss. Türkçe özet. Bibliyografya [TMB/MK] Koloğlu, Orhan. Balkan Savaşları'ndan Lozan'a Muhaceret Dramı Nasıl Yaşandı? Popüler Tarih 7(71) , ss. [TMB/MK] Koloğlu, Orhan. Balkanlar'dan ve Doğu'dan Gelen Kafilelerle... '93 Harbi'nin Muhacirleri. Popüler Tarih 7(70) , ss. [TMB/MK] Koraltürk, Murat: Hatıratlarda Balkan Savaşları. Toplumsal Tarih, (104), Ağustos 2002, ss. [DAGM

20 20 Köstüklü, Nuri. Türk Arşiv Belgelerine Göre Balkan Savaşı Sırasında Bulgarlar'ın Edirne Vilayetinde Yaptıkları Mezalim ve Yerli Rum Halkın Tepkisi. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 1(1) 2005, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Kumanova muharebesi : 60 yılı dolan balkan harbi'nin ardından. Kuvayı Milliye Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, 2 (13), Ocak 1997, ss. [DAGM Kurnaz, Şefika. Balkan Harbinde Kadınlarımızın Konferansları Aile ve Toplum, Ankara, (1), , [TMB/MK] Kutlu, Sacit: Filibe Üsera Hastanesi'nde Osmanlı askerleri : Esaret hatırası iki fotoğraf ve Balkan Harbi. Toplumsal Tarih, 19 (116), Ağustos 2003, ss. [DAGM Mahmut Muhtar. Balkan Harbi Hezimeti Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (Dün/Bugün/Yarın), İstanbul, (4), , [TMB/MK] Marttin, Volkan. Balkan Savaşına Gidilen Süreçte Makedonya Sorunu ve Bir Osmanlı Diplomatının Faaliyetleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Mevsim, Hüseyin. Bulgar Bilim ve Siyaset Adamı Bogdan Filov'un ( ) Balkan Savaşları'nda Tuttuğu Trakya Günlükleri. Toplumsal Tarih (180) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Muhtar, Mahmut Paşa. Balkan Harbi "Üçüncü Kolordu`nun ve İkinci Doğu Ordusunun Muharebeleri" Tarih ve Toplum, İstanbul, (25), , 55. [TMB/MK] Mutlu, Avni. Balkan Savaşı`ndan Çıkarılan Dersler Askeri Tarih Bülteni, Ankara, (18), , [TMB/MK] Mutluçağ, Hayri. Balkan Savaşında Uğrayacağımız Felâketi Gören Bir Vali (Yanya Valisi Mustafa Zihni Paşa) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Ankara, (56), , [TMB/MK] Mutluçağ, Hayri. Balkan Savaşı'nda Uğrayacağımız Felaketi Gören Bir Vali. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (40) , ss. [TMB/MK] Noyan, Bahri S.. Balkan Harbinde Deniz Savaşları Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul, (4), , [TMB/MK] Nuri, Osman. Balkan Savaşı Anıları ( ) Çeviren: Hüseyin Kabasakal, Askerî Tarih Bülteni 22(43) 8.97, ss. Bibliyografya [TMB/MK] Nuza, Fehmi. 60 Yılı Dolan Balkan Harbi'nin Ardından: Yunan Cephesi ve Selânik`in Teslimi Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul, (4), , [TMB/MK] Nuza, Fehmi. 60 Yılı Dolan Balkan Harbi`nin Ardından: Kumanova Muharebesi`nin Sonu Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul, (1), , [TMB/MK] Oktay, Metin: Balkan Savaşları'nın Türk çocuk şiirine yansıması. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ( ), , ss. [DAGM Osman Nuri. Balkan Harbinde Turgut Reis. Deniz Mecmuası, İstanbul, (Tarih Kısmı), , [TMB/MK] Öksüz, Hikmet : Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı öncesi Balkanlar'da yaşamış olduğu siyasal süreç / Hikmet Öksüz. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, ss. Not: Makale 2. cilttedir. [DAGM Örenç, Ali Fuat: İngiliz Belgeleri'nde Balkan Harbi Edirne Kuşatması = According to British Documents, the siege of Adrianople During the Balkan War ( ). Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (4), Temmuz 2012, ss. [DAGM Özcan, Abdülkadir : Balkan ve I. Dünya Savaşlarında hizmeti geçen bir hayır kurumu Müdafa'a-i Milliye Cemiyeti / Abdülkadir Özcan. - Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan. - İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, ss. [DAGM

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ Hazırlayan: Yeliz BATI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim

Detaylı

BALKANLAR VE RUMELİ TÜRKLERİ HAKKINDA TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ BİBLİYOGRAFYALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, Haziran 2001 İÇİNDEKİLER ARNAVUTLUK... 3 BALKANLAR... 3 BALKAN SAVAŞLARI... 3 BATI TRAKYA... 3 BOSNA-HERSEK...

Detaylı

KALAN. The Question of Turkish Prisoners in Greece after the Balkan Wars ÖZET

KALAN. The Question of Turkish Prisoners in Greece after the Balkan Wars ÖZET Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/2 (Kış 2012), s.249-264. BALKAN SAVAŞLARI SONRASINDA YUNANİSTAN DA KALAN TÜRK ESİRLER MESELESİ The Question of Turkish Prisoners

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak Sürgünde BIr Hakan Aydın Çakmak Aydın Çakmak; 1981 yılında Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlamasının ardından 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Aile Bibliyografyası (Kitaplar)

Aile Bibliyografyası (Kitaplar) TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Türkiye Aile Bibliyografyası (Kitaplar) Bilim Serisi / (Bibliyografya I) AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın No : 1 Seri : Bilim Serisi ISBN : 975-19-0291-6

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1200 ASUR VE BABİL TARİHİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Kars 2014

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Kars 2014 ÇANAKKALE DENİZ VE KARA SAVAŞLARI: SEBEPLERİ, GELİŞİMİ VE SONUÇLARI (ÇANAKKALE ZAFERİNİN 99. YILDÖNÜMÜ ANISINA) Bilal GÖK Özet Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nda Almanya liderliğindeki İttifak Devletleri

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G)

GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G) GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G) 1- Hz. MUHAMMED ve HADİSLERİ (OKAT Yayınları-Abdulbaki GÖLPINARLI-4.Basım-İstanbul 1971) 2- KUR AN (OKAT Yayınları-10.Basım-İstanbul

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Collisions Between Britain And Ottoman Empire In Iraq Front During the World War I (1915) Özet Serdar

Detaylı

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Barış Özdal* Osmanlı İmparatorluğu nun Ermeni tebaasının bağımsızlık talepleri kapsamında Almanya nın izlediği politikalar

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY *

EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt / Volume XXV, Sayı / Number 2 Aralık / December 2010, 415-446 EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ BİTİRME TEZLERİ (1980-2010) Vehbi GÜNAY * Özet Bu makalede,

Detaylı

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR Gönüllü Şehit Oldular 1 1. Dünya Savaşı ndan Kurtuluş Savaşı na Giresun GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) nin Kültür Hizmetidir Bu belgesel kitap İlim, Kültür, Tarih

Detaylı

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı?

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı? Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 161-193, 100.Yıl Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı? S.

Detaylı

Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler

Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 5, Nisan / April 2014: 57-88 Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler KENAN DEMİR Dr. İletişim Bilimleri, Gazetecilik Öz: Yunan isyanının uluslararası

Detaylı

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları.

Detaylı

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 8, Sayı: 13, 2007/2 BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA Alev SINAR ÖZET Bursa nın işgal süreci sadece tarih incelemelerine

Detaylı