BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI"

Transkript

1 1 BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İSTANBUL,

2 2 İÇİNDEKİLER Kitaplar Bildiriler Makaleler Tezler Kısaltmalar Köşeli parantezin sol tarafı ilgili künyenin tespit kaynağını, sağ tarafı da bulunduğu kütüphaneyi ifade etmektedir. [DAGM : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Web sitesi/ Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Kütüphanesi. [İ.EREN/ : İsmail Eren: Balkan Savaşlarına Âid Türkçe Eserler Üzerinde Bibliyografya Denemesi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayı: 27, [TMB/MK]: Türkiye Makaleler Bibliyografyası/Milli Kütüphane

3 3 KİTAPLAR Ağanoğlu, Yıldırım: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanların Makus Talihi: Göç. İstanbul : İz Yayıncılık, (İlk baskı: İstanbul : Kum Saati, s.) [Alpagut], Ali Haydar Emir: Balkan Harbinde Türk Filosu. İstanbul 1932 Deniz Mat. Xııı+480s. 14 resim, 18 harita. Dz. Hr. Akademisi Neşriyatından, Sayı: 11. [İ.EREN/ [Çakmak], Mareşal Fevzi: Garbi Rumeli'nin suret-i ziyaı ve Balkan harbinde garp cephesi hakkında Erkan-ı Harbiye-i Umumiyye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Erkan-ı Harbiye Mektebindeki konferansları. Hizmete mahsustur. İstanbul 1927 Erkan-ı Harbiye Mek tebi Matbaası. 480S. 10 harita, 5 levha. Erkan-ı Harbiye Mektebi Külliyatından. Sayı: 22. [İ.EREN/ [Çığıraçan], [İbrahim] Hilmi: Balkan Harbinde neden münhezim olduk? 2 c. İstanbul 1329 (Artin Asadoryan ve Mahdumları Matbaası s. Kitaphane-i İntibah. Adet: 9, 12. Not: İkinci cild Balkan harbinde askeri mağlubiyetlerimizin esbabı adını taşımaktadır. [İ.EREN/ [Demirhan General], Pertev: Balkan harbinde büyük karargah-ı umumi. İstanbul 1927 Askeri Matbaa. 124s. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi Neşriyatı. [İ.EREN/ [Emre], Ahmet Cevat: Kırmızı-siyah kitap 1328 fecayii. 1. Cilt. İstanbul 1329 Matbaa-i Hayriye ve Şürekası. 159s. [İ.EREN/ [Katırcıoğlu], Mahmud Muhtar Paşa: Üçüncü Kolordunun ve İkinci Şark Ordusunun muharebatı. İstanbul 1331 Kanaat Mat. 271s. 2 levha, 1 harita. [İ.EREN/ [Katırcıoğlu], Mahmud Muhtar Paşa: 1328 Balkan Harbinde Şark Ordusu Kumandanı Abdullah Paşa nın hatıratına İkinci Şark Ordusu Kumandanı Mahmud Muhtar Paşa nın Cevabı. Kahire (1930) Matbaa-i Emin Hindiye s. [İ.EREN/ [Okyar], Ali Fuat: Bolayır muharebesinde adem-i muvaffakiyetin esbabı. Askeri mağlubiyetlerimizin esbabı muharririne cevap. İstanbul 1330 Matbaa-i Hayriye ve Şürekası. 26s. Balkan Harbi Külliyatı Aded: 3. [İ.EREN/ 1328 Balkan Harbi. Tarih-i siyasi ve askerisi. Devlet-i Osmaniye-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan-Karadağ arasında muhaberatın tarihini havidir. Ordu ve Donanma Asker Mecmuasının hey et-i tahririyesi tarafından yazılmıştır. İstanbul Matbaa-i Hayriyye ve Şürekası. 18(?)s. Musavver Tarih-i Harp. [İ.EREN/ Balkan harbinde Türk-Bulgar harbi. 3.c. Çev.: Murat Tunca. 3. Cilt: Lüleburgaz-Pınarhisar muharebesi. İstanbul 1945 Askeri Matbaa. 453s. 1 şema, 17 kroki, cetvel. [İ.EREN/ Abdullah Paşa: 1328 Balkan Harbinde Şark Ordusu Kumandanı Abdullah Paşa nın Hatıratı. İstanbul: Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası. 232s. 4 harita, 3 levha. [İ.EREN/ Abdurrahman Nafiz General Kemalettin Kocaman]: Balkan Harbinde İşkodra Müdafaası. 2 c. İstanbul: 1933 Askeri Matbaa. 592s. Resimli. 56 kroki. [İ.EREN/ Ahmet Cevat, bk.: [Emre], Ahmet Cevat Ahmet Nihat: Askeri tarih ve coğrafya. 2. Kt. 1. Ks. Balkan seferi. İstanbul 1928 Harbiye Mektebi Mat. 116s. [İ.EREN/ Ahmet Salahaddin: Makedonya meselesi ve Balkan Harb-i ahiri. (1. Ks.). İstanbul 1331 Kanaat Mat. 264s. [İ.EREN/ Ahmet Suat: Balkan darülharbine dair tedkikat-ı coğrafiye ve mütalaat-i sevkulceyşiye. 2 c. İstanbul 1330 Mühendishane-i Berri-i Hümayun Mat s. [İ.EREN/ Alaeddin: Balkan Harbinde Dördüncü Fırkanın harekatı, 61 numaralı Askeri Mecmua 'ya mülhak olarak neşrolunmuştur. İstanbu 1926 Askeri Matbaa. 86 S. 2 harita. Askeri Mecmua Tarih Kısmı. 1. Sene, 2. Sayı. [İ.EREN/ Ali Fuat, bk.: [Okyar], Ali Fuat Ali Haydar Emir, bk.: [Alpagut], Ali Haydar Emir

4 4 Andonyan, Aram: Balkan Savaşı. İstanbul: Aras Yayıncılık / Tarih - İnceleme - Araştırma Dizisi, s. Artuç, İbrahim: Balkan Savaşı / İbrahim Artuç. - İstanbul: Kastaş A.Ş., s.; 20 cm. ISBN: [DAGM Aziz Hüdayi: Harbin Küçük sahneleri. Çörek Köyünde. Filibe 1913 Balkan Mat. 8s. Not: Balkan Harbi hatıraları. [İ.EREN/ Bahri, Selanikli: Balkan Harbinde Garp ordusu. İstanbul 1331 Yeni Turan Mat. 31s. [İ.EREN/ Bahri, Selanikli: Balkan Harbinde Sırp Ordusu. İstanbul 1329 Tanin Mat. 31s. [İ.EREN/ Balkan Harbi : : ( ). - Ankara: Genelkurmay Harb Tarihi Başkanlığı, c. (VI, 286 s.); 24 cm. - (Genelkurmay Harb Tarihi Başkanlığı resmi yayınları; seri no. 4). [DAGM Balkan harbi kronolojisi. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, XI, 142 s.; 24 cm. ISBN: [DAGM Balkan Harbi tarihi. Vıı. Cilt. Osmanlı Deniz Harekatı İstanbul 1965 K.K.K. Askeri Basımevi. X+244s. 27 kroki. T.C. Gnkur. Bşk. Harb Tarihi Dairesi Resmi yayınları. [İ.EREN/ Balkan Harbi'nde Yanya savunması ve Esat Paşa. - Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk., s.: hrt., res.; 17 cm. [DAGM Balkan muharebatı tesaviri. Panaroma. Avrupa-i Osmani, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan Cüz. İstanbul 1328 Matbaa-i Hayriyye ve Şürekası. [12 şer sayfalık]. [İ.EREN/ Balkan Savaşı günlüğü "Türklerle cephede" = Mit den Turken in der front im stabe Mahmut Muhtar Paschas / Gustav von Hochwachter; çev. Sumru Toydemir. - 2.bsk. - İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, XXX, 115 s.: hrt.; 20 cm. - (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; genel yayın. 1384). ISBN: [DAGM Balkan Savaşı'na katılan komutanların yaşam öyküleri : (Alay ve daha üst birlik komutanları). - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, V, 471 s.; 24 cm. - (Genelkurmay Basım Evi; yayın nu: 2004/113). ISBN: [DAGM Barltlett, Ashmead: Balkan hatırat-ı harbiyesi. Filibe [t.y.] Balkan Matbaası. 23s. Balkan Kütüphanesi Cild:1, Cüz: 5. [İ.EREN/ Barltlett, Ashmead: Esbab-i hezimet ve felaketimiz. 1. [ks.]: Lüleburgaz muharebesinde nasıl ve niçin mağlup olduk. 3. Bs. Mütercimi: Ebunnüzhet Hakkı. İstanbul 1329 Matbaa-i Hayriyye ve Şürekası. 55s. Kütüphane-i İntibah Aded: 5. [İ.EREN/ Bayur, Yusuf Hikmet: Balkan savaşları / Yusuf Hikmet Bayur. - İstanbul: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., c.(168; 138 s.); 18 cm. İçindekiler: İkinci Balkan Savaşı, [DAGM Bayur, Yusuf Hikmet: Balkan savaşları / Yusuf Hikmet Bayur. - İstanbul: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., c.(119; 143; 120 s.); 18 cm. İçindekiler: Birinci Balkan Savaşı (1912). [DAGM Bayur, Yusuf Hikmet: Türk İnkılabı Tarihi. II. Cilt: Trablusgarp ve Balkan savaşları. Osmanlı Asyasının paylaşılması için anlaşmalar. Ks. 2: Balkan Savaşları. Ankara 1943 XII+504s. 3 harita. Türk Tarih Kurumu Yayınları VIII. Seri: Türk Tarihinin Anahatları için Hazırlanan Monografiler: 14. [İ.EREN/ Bayur, Yusuf Hikmet: Türk İnkılabı Tarihi. II. Cilt: Trablusgarp ve Balkan savaşları. Osmanlı Asyasının paylaşılması için anlaşmalar. Ks. 3: Paylaşmalar. Ankara 1951 Xvı harita. Türk Tarih Kurumu Yayınları VIII. Seri: Türk Tarihinin Anahatları için Hazırlanan Monografiler: 14. [İ.EREN/ Bayur, Yusuf Hikmet: Türk İnkılabı Tarihi Cilt: 2 Kısım: 2 Balkan Savaşı (Trablusgarp ve Balkan Savaşları Osmanlı Asyasının Paylaşılması İçin Anlaşmalar). 3. Baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. Bekir Sıtkı: Garp Ordusu harekatı. Cavit Paşa Kolu ve Vardar Ordusu. İstanbul 1331 Kitaphane-i Askeri. 158s. 4 harita ve kroki. Balkan Harbi Külliyatı. [Aded: 4]. [İ.EREN/

5 5 Buckkert: Faal Türkiye. Mütercimi: Habil Adem [Pelister]. İstanbul 1332 İkdam Matbaası. 101 s. Not: Balkan Savaşı ve İttihatçılar hakkında. [İ.EREN/ Bursa şehitleri ve şehitlikleri (Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye). - 2.bsk. - Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi, XII, 203 s.: fotog.; 28 cm. ISBN: [DAGM Bursalı, Mehmet Nihat, bk.: Mehmet Nihat Bursalı. [İ.EREN/ Celedet Bedirhan Kamuran Bedirhan: Edirne sukutunun içyüzü. İstanbul 1329 Serbesti Matbaası. 149s. [İ.EREN/ Cemal, Gazelli: Türk katilleri. İstanbul 1331 Yeni Turan Mat. 165s. Not: Trablusgarp ve Balkan Savaşları hak. [İ.EREN/ Cemal: Balkan muharebesi hatıralarından. Siyasi şüpheli hastalık. Doğrusu kolera. 2. Bs. Bursa 1926 Kardeş Mat. 33s. 1 planş. [İ.EREN/ Ceyhan, Nesime : Balkan Savaşı Hikayeleri Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikayeler 1.İstanbul: Selis Kitaplar, s. / Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikayeler Dizisi Cigny, Claude Casimir Thalsso: Balkan muharebesi hatıratı. İstanbul 1330/1914 Matbaa-i Levant Herald. 9 (türkçe)+7 (Fransızca)s. [İ.EREN/ Conk, Cemil: Hatıraları. Balkan harbi İstanbul 1947 Türkiye Yayınevi. 48s. Canlı Tarihler: 25. [İ.EREN/ Çağan, Nazmi (derleyen) : Balkan harbinde Edirne ( ). Ankara 1965 Türk Tarih Kurumu Basımevi, s , 15 resim, 1 kroki. Not : Edirne'nin 600. Fetih yıldönümü Armağan Kitabı'ndan ayrıbasım. [İ.EREN/ Çalışlar, İzzeddin: On Yıllık Savaşın Günlüğü Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. Çınar, Ramis: Balkan Savaşları'nın 100. Yılında, Savaş ve Göçün Romanı Savaş ve Ayrılık. İstanbul: Truva Yayınları / Roman Dizisi, s. Çobanoğlu, Ö[mer] Z[eki]: Balkan harbi ve şark ordusunun hezimeti. Birinci nizamiye kolordusu hatıratından. 2 c. İstanbul 1332 [İkdam Matbaası] s. Balkan Harbi Külliyatı. Adet: 1, 6. [İ.EREN/ Dinç, Güney: Kartpostallarla Balkan Savaşı ( ) (Mehmed Nail Bey'in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı). 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. Duman, Haluk Harun : Balkanlara Veda Basın ve Edebiyatta Balkan Savaşı ( ). İstanbul: Duyap, Dumanay Ltd. Şti., s. Emin Paşa: Yanya müdafaası. 2 c. (birarada). İstanbul s. 7 levha, 31 harita. Erkan-ı Harbiye Umumiye Talim ve Terbiye Dairesi Neşriyatı. [İ.EREN/ Ersü, Hüsnü: Balkan harbinde Şarköy çıkarması ve Bolayır muharebeleri. İstanbul s. 21 kroki. 109 sayılı askeri Mecmua nın tarih kısmı. [İ.EREN/ F.-N[azım]: Balkan harbinde Seksenyedinci alay. Trabzon 1331 Meşveret Matbaası. 201s. [İ.EREN/ Goltz Paşa, [Colmar Freiher Von Der]: Genç Türkiye nin Hezimeti ve imkan-ı itilası. Mütercimi: H. Cevdet. İstanbul 1332 Kader Mat. 78s. [İ.EREN/ Görgülü, İsmet: On yıllık harbin kadrosu : Balkan-Birinci Dünya ve İstiklal Harbi / İsmet Görgülü. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, X, 359 s.: hrt.; 24 cm. - (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; XVI. dizi-sa. 69). ISBN: [DAGM H. Cemal: Yeni harp. Başımıza tekrar gelenler. Edirne harbi, muhasarası, esaret ve esbab-ı felaketi. İstanbul 1332 Şems Matbaası. 592s. [İ.EREN/

6 6 Halaçoğlu, Ahmet: Balkan Harbi sırasında Rumeli'den Türk göçleri ( ) / Ahmet Halaçoğlu. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, VIII, 156 s.: res., hrt.; 24 cm. - (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları; XVI, dizi-sa. 7 2). ISBN: [DAGM Hall, Richard C.: Balkan Savaşları Dünya Savaşı'nın Provası. İstanbul: Homer Yayınları, s.ISBN: Hanotaux, Gabriel: Balkan harbi ve Avrupa. 1. Kt. Mütercimi: Ragıp Rıfkı. İstanbul: 1332 Artin Asadoryan ve Mahdumları Mat. 174s. Külliyat-ı Hukuk ve Siyasiyattan 5. Kitap. [İ.EREN/ Hayta, Necdet: Balkan Savaşları'nda Edirne / Necdet Hayta, Togay Seçkin Budak. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, X, 162 s.: fotog., ek.; 24 cm. - (Genelkurmay Basımevi yayın nu. 2010/70). ISBN: [DAGM Hayta, Necdet: Balkan Savaşları'nın diplomatik boyutu ve Londra Büyükelçiler Konferansı (17 Aralık Ağustos 1913) / Necdet Hayta. - Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, VII, 173 s.; 24 cm. ISBN: [DAGM Hochwaechter, Gustav Von: Balkan Savaşı Günlüğü (Türklerle Cephede). 3. Baskı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, s. Hochwaechter, G. Von: Türk ordusuyle muharebede. Filibe [t.y.] Balkan Matbaası. 77s. Balkan Kütüphanesi Asarından 1. Cilt, 6. Cüz. [İ.EREN/ Hochwaechter, G. Von: Türklerle harbe. Kırkkilise-Lüleburgaz-Çatalca muhaberaatı vekayi-i yevmiyesi. Mütercimi: Kemal. İstanbul 1331 Hürriyet Mat. 114s. [İ.EREN/ Işın, Mithat: Balkan harbi deniz cephesi. İstanbul XVII+596s. 33 kroki, 26 resim, 18 cetvel, 42 vesika. Genelkurmay Başkanlığı IX. Şube [Neşriyatından]. [İ.EREN/ Ivanof, N.: Balkan Harbi C. Çeviren: M. Murat. İstanbul 1937 Askeri Matbaa. 310 s. 1 planş, 1 kroki. [İ.EREN/ İbrahim Hilmi, bk.: [Çığıraçan], İbrahim Hilmi İnci, Tevfik: Balkan Harbinde Hamidiye kruvazörünün akın harekatı. İstanbul 1952 Deniz Basımevi. 75s. Türkiye Cumhuriyeti M.S.B. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Neşriyatı. Not: 399 sayılı Donanma Dergisinden ayrıbaskı. [İ.EREN/ Köstüklü, Nuri: Vatan savunmasında Mevlevihaneler : (Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye) / Nuri Köstüklü. - Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, V, 272 s.: fotog.; 24 cm. ISBN: [DAGM Kurnaz, Şefika: Balkan Harbinde kadınlarımızın konuşmaları / Şefika Kurnaz. - [Ankara]: Milli Eğitim Bakanlığı, s.; 24 cm. - (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları; Bilim ve kültür eserleri dizisi; 635. Araştırma-İnceleme dizisi; 42). Bibliyografya: ss. ISBN: [DAGM Kurnaz, Şefika: Balkan Savaşında Kadınlarımız. İstanbul: Ötüken Neşriyat / Tarih Dizisi, s. Lausanne, Stephan: Hastanın baş ucunda. Kırk gün muharebe. Çev.: Siraceddin [Hasırcıoğlu]. İstanbul: 1331 İfham Mat. 195s. İfham Kütüphanesi: Aded: 4. Not: Fransız gazetecisinin 1912 Balkan savaşı hakkındaki yazıları. [İ.EREN/ Lesiçkov, Ivan: Balkan muharebatı hatıratından: Kırkkilise nin sukutu. 1.c. 2. Cüz. Bulgarcadan mütercimi: M. Nueri. Filibe 1913 Balkan Mat. 22s. [İ.EREN/ Lesiçkov, Ivan: Balkan muharebatı hatıratından: Manastır ve Pirlipe muharebatı. 1. C. 3. Cüz. Filibe 1913 Balkan Mat. 24s. [İ.EREN/ Lesiçkov, Ivan: Balkan muharebatı hatıratından: Selanik nasıl düştü. 1.c. 4. Cüz. Mütercimi: H. Sıdkı. Filibe 1913 Balkan Mat. 32s. [İ.EREN/

7 7 Lesiçkov, Ivan: Balkan muharebatı hatıratından: Yaver Paşa nın esareti. 1.c. 1.cüz. Mütercimi: H. Nuri. Filibe 1913 Balkan Mat. 16s. [İ.EREN/ Macar, Oya Dağlar: Balkan Savaşları'nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri. İstanbul: Libra Kitapçılık Ve Yayıncılık, sayfa Mahmud Muhtar: Balkan Harbi : "Üçüncü Ordu'nun ve İkinci Doğu Ordusu'nun muharebeleri" / Mahmud Muhtar; haz. M. Ziyaettin Engin. - İstanbul: Tercüman, s.; 19 cm. - (Tercüman 1001 temel eser; 137). [DAGM Mahmut Beliğ: Balkan Harbinde Çatalca ve sağ cenah ordularının harekatı. Harbin siyasi, psikolojik tetkikatı. 2 c. İstanbul 1931 Askeri Matbaa s. Kroki, harita ve cedveller. Not: 80 ve 82 sayılı Askeri Mecmua nın tarih kısımları. [İ.EREN/ Mahmut Beliğ: Balkan harbinde mürettep Dördüncü Kolordunun harekatı. 68 numaralı Askeri Mecmua ya mülhak olarak neşrolunmuştur. İstanbul 1928 Askeri Matbaa. 526s. 1 planş, 4 levha. 25 harita. Askeri Mecmua Tarih Kısmı. 3. Sene, 9. Sayı. [İ.EREN/ Mahmut Beliğ: Balkan Harbinde mürettep I. Kolordunun harekatı. İstanbul 1929 Askeri Matbaa 234s. 10 kroki, 1 harita. 74 no.lu Askeri Mecmua lahikasıdır. [İ.EREN/ Mahmut Beliğ: Bulgar komitacılarının tarihi ve Balkan harbinde yaptıkları. İstanbul 1936 Askeri Mat. 64s. [İ.EREN/ Mahmut Beliğ: Makedonya Harbi ve 66. Fırkanın Makedonya Cephesinde Harekatı. 2 c. İstanbul 1929 Askeri Mat. [İ.EREN/ Mahmut Muhtar Paşa, bk.: [Katırcıoğlu], Mahmut Muhtar Paşa Mareşal Fevzi, bk.: [Çakmak], Mareşal Fevzi Mehmet Ali Nüzhet Paşa Ebülhüsam: 1912 Balkan harbinde sevkiyat ve nakliyat-ı askeriye. İstanbul 1331 Resimli Kitab Mat. 88s. [İ.EREN/ Mehmet Ali Nüzhet Paşa: 1912 Balkan harbi. İstanbul [t.y.] Nefaset Mat. 141s. 1 levha. Karagöz Kütüphanesi Adet: 3. [İ.EREN/ Mehmet Arif: Balkan Harbinde makineli tüfekler. [İstanbul] s. [İ.EREN/ Mehmet Fahri [Paşa]: Manzum İşkodra tarih-i harbi. İstanbul 1329 Mekteb-i Harbiye Matbaası. 142s. [İ.EREN/ Mehmet Murat: Balkan harbinde Kırcali kolordusunun faaliyetleri. İstanbul 1933 Askeri Matbaası. 199s. [İ.EREN/ Mehmet Nihad: Balkan Harbinde Çatalca Muharebesi (Konferans) / Mehmet Nihad. - İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye, s.; 24 cm. [DAGM Mehmet Nihat, Bursalı: Balkan Harbi. Trakya seferi. 3 c. İstanbul 1340 [1924], 1928 Matbaa-i Askeriye , , 595s. Kroki. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Onuncu Şubesi. [İ.EREN/ Mehmet Nihat, Bursalı: Balkan Harbinde Çatalca muharebesi. Konferans. İstanbul 1341 Matbaa-i Askeriye. 70s. 2 harita. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye [Neşriyatından]. [İ.EREN/ Mehmet Niyazi: Şark ordusunda Aziz Paşa fırkası. İstanbul 1331 Kader Matbaası. 95s. [İ.EREN/ Metel, Ali Balkan: Balkan savaşı ve Batı Trakya Türk Cumhuriyeti / Ali Balkan Metel. - 2.bsk. - İstanbul: Yeni Batı Trakya Dergisi, [t.y.]. 160 s.; 20 cm. - (Yeni Batı Trakya Dergisi yayınları; no. 7). 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU BALKAN SAVAŞLARI TÜRKLER, BATI TRAKYA. [DAGM Mirliva Pertev: Balkan Harbinde Büyük Karargah-ı Umumi / Mirliva Pertev. - İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i Umumiye, s.; 25 cm. [DAGM

8 8 Mondesire, Pierron de: Edirne muhasarası (1912 teşrinisani 1913 mart). Mütercimi: Ş.B. [İstanbul] 1331 Artin Asadoryan ve Mahdumları Mat. 263+[18]s. Levha, 1 harita. Balkan Harbi Külliyatı. [Aded: 5]. [İ.EREN/ Muhtar, Mahmud: Balkan Savaşı 3. Kolordu ve 2. Doğu Ordusu'nun Muharebeleri. İstanbul: Güncel Kitapçılık, s. Naci: Balkan harbinde Edirne muhasarasına ait harp ceridesi. İstanbul 1926 askeri Matbaa. 90s. 6 levha, 1 harita. [İ.EREN/ Nazlimof: Balkan harbinde Bulgar Süvari tümeni harekatı. Ankara 1935 Genelkurmay Basımevi. 264s. [İ.EREN/ Nivet, Henry: Balkan ehl-i salip seferinde Avrupa siyaseti ve Türklerin felaketi. Mütercimi: Ragıp Rıfkı [Özgürel]. İstanbul 1939 Şems Matbaası. 180s. [İ.EREN/ Nüzhet, Mehmet Ali: 1912 Balkan Harbi / Mehmet Ali Nüzhet; sadeleştiren Sadettin Gömeç. - Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, II, 47 s.; 20 cm. - (Kültür ve Turizm Bakanlığı yaynları; 778. Kültür eserleri dizisi; 78). [DAGM Osman Nuri: Balkan Harbi hatıratı. İstanbul 1926 Matbaa-i Bahriye. 38s. Not: Mecmua-i Seneviye-i Bahriye den ayrıbaskı. [İ.EREN/ Ömer Seyfettin: Balkan Savaşı Günlüğü. Parıltı Yayınları / Hikaye Dizisi, s. Öztuna, Yılmaz : Rumelini kaybımız : 93 ve Balkan Savaşları / Yılmaz Öztuna. - İstanbul: Ötüken Neşriyat, s.; 20 cm. - (Ötüken Neşriyat; yayın nu Kültür serisi; 57). ISBN: [DAGM Öztuna, Yılmaz: Avrupa Türkiyesi'ni kaybımız Rumeli'nin elden çıkışı : 93 ve Balkan savaşları / Yılmaz Öztuna. - İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, s.; 21 cm. - (Babıali Kültür Yayıncılığı; 97. Tarih; 9). ISBN: [DAGM Partelet, Smith: Balkan hatırat-ı harbiyesi. Filibe [t.y.] Balkan Matbaası. 23s. Balkan Kütüphanesi Asarından 1.c. 5. Cüz. Not: Türk-Bulgar savaşlarında bulunmuş olan müellifin bu yazısı Illustration dergisinden rercüme edilmiştir. [İ.EREN/ Pertev, bk.: [Demirhan General], Pertev Raif Necdet: Uful. İstanbul 1329 Resimli Kitap Mat. 261s. Not: Balkan savaşlarına ait hatırat ve intibalar. [İ.EREN/ Remond, George: Mağluplar ile beraber. Edirne sahralarında. Mütercimi: H. Cevdet. İstanbul 1332 Kanaat Mat. 255s. Not: Balkan savaşları sırasında Türk ordusunda bulunan Fransız gazetecisinin günlüğü olan bu eserde, Türk ordusu ve savaş esnasında Avrupa devletlerinin siyaseti hakkında bilgiler mevcuttur. [İ.EREN/ Remond, Georges: Mağluplarla beraber : Bir Fransız gazetecinin Balkan Savaşı izlenimleri = Aves les vaincus : La campagne de Thrace / Georges Remond; çev. Hasan Cevdet; haz. Muammer Sarıkaya. - İstanbul: Profil Yayıncılık, s.; 21 cm. - (Profil Yayıncılık; 16. Tarih; 03). ISBN: [DAGM Saraçoğlu, A. Cemaleddin: Türk deniz tarihinin destanlarından: Gazi [Hamidiye] nin şanlı maceraları. İstanbul 1960 Gün Mat s. Resimli. Türk Deniz Tarihinin Şehamet Destanlarından. [İ.EREN/ Şirokorad, A. B. : Rusların gözünden 240 yıl kıran kırana Osmanlı-Rus savaşları : Kırım-Balkanlar-93 Harbi ve Sarıkamış / A. B. Şirokorad. - İstanbul: Selenge Yayınları, s.; 22 cm. - (Selenge Yayınları; no. 49. Tarih dizisi; 38). ISBN: [DAGM Şükrü Ali Şerafeddin: Balkan harbi. Tarih-i harp meseleleri. [İstanbul] 1926 Erkan-ı Harbiye Mektebi Mat. 52s. 2 harita. Erkan-ı Harbiye Mektebi Tedrisatı. 2. Sınıf. [İ.EREN/ Tahsin Paşa ordusu ve Selanik in teslimi. Cem ve telfik eden: Sadık Ulvi. İstanbul 1332 Meşrutiyet Kütüphanesi. 91s. [İ.EREN/ Trablusgarb ve Balkan harplerinde işgal edilen Ege Adaları ve işgal telgrafları / haz. Ali Kurumahmut...[v.b.]. - Ankara: SAEMK, XVI, 451 s.; 24 cm. - (SAEMK Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi; araştırma projesi dizisi: 3/2003). ISBN: [DAGM

9 9 Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Balkan Harbi Şark Ordusu: Birinci Çatalca Muharebesi. - Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, c.,1.kitap(XII, 321 s.): hrt.; 24 cm. - (T.C. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Askeri Tarih yayınları; seri no: 4). [DAGM Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Balkan Harbi. - 2.bsk. - Ankara: Genelkurmay Basımevi, c.(536; 799; 232; 536 s.): kroki, hrt.; 24 cm. - (Genelkurmay Basımevi yayın numarası; 93/6-9). İçindekiler: 3.c.1.ks.: Garp Ordusu, Vardar Ordusu ve Ustruma Kolordusu. - 3.c.2.ks.: Garp Ordusu Yunun Cephesi Harekatı. - 3.c.3.ks.: Garp Ordusu Karadağ Cephesi. - 3.c.4.ks.: Osmanlı Deniz Harekatı. [DAGM Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Balkan Harbi. - 2.bsk. - Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, c.(535; 232; 799; 244 s.): rnk. hrt., res.; 24 cm. - (Genelkurmay Basımevi yayın numarası; 93/6, 93/7, 93/8, 93/9). İçindekiler: 3.c.: 1. ksm.: Garp Ordusu Vardar Ordusu ve Ustruma Kolordusu.-3.c.: 2.ksm.: Garp Ordusu Yunan Cephesi harekatı.-3.c.: 3. ksm.: Garp Ordusu Karadağ Cephesi.-7.c.: Osmanlı Deniz Harekatı [DAGM Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Balkan Harbi. - Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk., c.1.kitap (321 s.): hrt. şema, tablo; 24 cm. - (Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı askeri tarih yayınları seri no. 4). İçindekiler: Şark Ordusu Çatalca Muharebesi. [DAGM Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi : Balkan Harbi. - Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, c.3.ks. (IX, 232 s.); kroki, res.; 24 cm. İçindekiler: Garp Ordusu Karadağ Cephesi. [DAGM Uzdil, Mahmut Beliğ: Balkan Savaşı'nda Mürettep 1 nci Kolordu'nun harekatı / Mahmut Beliğ Uzdil; yay. haz. Ahmet Tetik, Şeyda Büyükcan. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, XIV, 211 s.: hrt., fotog.; 24 cm. - (Genelkurmay Basımevi yayın nu. 2006/85). ISBN: [DAGM Wanger, H.: Bulgar ordusiyle muzafferiyete doğru. Mütercimi: Sait. İstanbul 1331 Artin Asadoryan ve Mahdumları Mat. 263s. 2 levha. [İ.EREN/ Waylet, Bonyar - Ernst Jackh: İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu (Doğu'da İngiliz Alman Rekabeti ve Balkan Savaşı'ndan Sonra Almanya). İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi / Nemesis Kitaplığı, s. Yiğitgüden, Remzi: Balkan harbinde Edirne kale muharebeleri. 2 c. İstanbul Askeri Matbaa s. Portre, kroki. 111 ve 112 sayılı Askeri Mecmua nın tarih Kısmı. [İ.EREN/ Yücel, Mehmet Lütfi: Hatıralarım : Ölümünün 50. yılında Atatürk'ün silah arkadaşı Mehmet Lütfi Bey'in; çocukluk, okul, askeri okul, Balkan Harbi, Çanakkale Savaşları, Filistin, Gazze çarpışmalarına ilişkin anıları / Mehmet Lütfi Yücel; haz. Arif Suavi Okay. - İstanbul: [yayl.y.], s.: fotog.; 24 cm. ISBN: [DAGM Zeki [Mustafa Paşa]: 1912 Balkan harbina ait hatıratım. İstanbul 1337 Matbaa-i Askeriye. 112s. 1 harita. Mecmua-i Askeriye fevkalade sayıları. [İ.EREN/ BİLDİRİLER 90. Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. 90. Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum, 26 Ekim 2002, Lüleburgaz/Kırklareli. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, s.; 24 cm. [DAGM Akşin, Sina : Balkan savaşlarının dünya tarihindeki yeri / konuşmacı: Sina Akşin Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Aktar, Yücel : 1912 yılı "Harp Mitingleri" ve Balkan Harbine etkileri / Yücel Aktar. - Askeri Tarih Semineri [2.: 1984: Ankara]. - Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Bşk., ss. [DAGM Akyüz, Yahya : 90. yılında Balkan Savaşları-eğitim ilişkileri ve Atatürk / konuşmacı: Yahya Akyüz. - Uluslararası Atatürk Kongresi [5.: 2003: Ankara]. - Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi, ss. Not: Tebliğ 1. cilttedir. [DAGM

10 10 Akyüz, Yahya : Balkan Savaşlarının eğitimsel nedenleri ve sonuçları / konuşmacı: Yahya Akyüz Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Alim Baran, Tülay: Arşiv belgeleri ışığında Balkan Harpleri'nin İzmir'in sosyal dokusuna etkileri / konuşmacı: Tülay Alim Baran. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Arıkan, Zeki: Balkan Savaşı ve kamuoyu / Zeki Arıkan. - Askeri Tarih Semineri (4.: 1989: Ankara). - Ankara: Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, ss. [DAGM Arslan, Ali: Balkan savaşlarında Lüleburgaz muharebeleri / konuşmacı: Ali Arslan Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Arslan, Esat : Amerikan resmi belgelerinde 1909 Adana Türk-Ermeni olaylarıyla ilgili bir itiraf, Birinci Balkan Savaşı sırasında Adana'da ABD-Alman dayanışması / konuşmacı: Esat Arslan. - Ermeni Araştırmaları Türkiye Kongresi [2.: 2007: Ankara]. - Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, c.( ss.). [DAGM Arslan, Esat : Balkan Savaşı'nda Selanik'in teslimi ve Yunanlıların teslim protokolüne kayıtsızlıkları / konuşmacı: Esat Arslan. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Bardakçı, Murat : Balkan Harbi döneminde donanmanın güçlendirilme ihtiyacı / konuşmacı: Murat Bardakçı. - Uluslararası Türk Deniz Gücü Tarihi Sempozyumu [2008: İstanbul]. - İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, VI-20-VI-22.ss. [DAGM Baş, Ersan : Balkan Harbi'nde Osmanlı Donanmasının icra ettiği görev ve harekat ile sonuçlarının incelenmesi / konuşmacı: Ersan Baş. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Çeliker, H. Fahri : Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Askeri heyetlerinin Balkan Harbi ve Birinci Dünya Harbi'ndeki tutum = ve etkileri / H. Fahri Çeliker. - Askeri Tarih Semineri (4.: 1989: Ankara). - Ankara: Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, ss. [DAGM Enginsoy, Cemal: Balkan Savaşı ( ) hakkında Batı yayın dünyasındaki bazı değerlendirmelerden örnekler / Cemal Enginsoy. - Askeri Tarih Semineri (4.: 1989: Ankara). - Ankara: Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, ss. [DAGM Erendil, Muzaffer : Balkan Savaşı ve Türk-Bulgar harekatına dair stratejik, taktik ve lojistik değerlendirme / Muzaffer Erendil. - XX. yüzyılın ilk yarısında Türk-Bulgar askeri-siyasi ilişkileri. - Ankara: Genelkurmay Basım Evi, ss. [DAGM Gencer, Mustafa: Alman kaynaklarına göre Balkan savaşları / konuşmacı: Mustafa Gencer. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Georgieva, Tsvetana : Bireysel doküman ve küresel hafıza; Balkan Savaşı ve Edirne = Ego-document and the cultural memory : Applied to Edirne (Odrin) and the Balkan War / konuşmacı: Tsvetana Georgieva. - Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi- Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu [2008: Edirne]. - Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, ss. [DAGM Halaçoğlu, Ahmet : Balkan Savaşı ve sonrası Rusya'nın Doğu Anadolu siyaseti / Ahmet Halaçoğlu; oturum başkanı Ercüment Kuran. - Yakın Tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu [1991: Kars]. - Kars: Kars Valiliği; Atatürk Üniversitesi, ss. [DAGM Halil, Naen Salieva : Bulgar edebiyatında Balkan Savaşları'na ait değerlendirmeler / konuşmacı: Naen Salieva Halil Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM

11 11 Hayta, Necdet : Balkan Savaşları sırasında Ege Adaları sorunu / konuşmacı: Necdet Hayta. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Hergüner, Mustafa : Balkan Savaşları'ndaki denizciliğimiz ile Atatürk dönemi denizciliğimiz arasında bir karşılaştırma / konuşmacı: Mustafa Hergüner. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Kaya Kılıç, Selda: Birinci Balkan Savaşı döneminde sağlık hizmetleri ve koşulları (1912) / konuşmacı: Selda Kaya Kılıç. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Koloğlu, Orhan : Balkan Savaşı'nın İslami dayanışmaya etkisi / konuşmacı: Orhan Koloğlu Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Köstüklü, Nuri : Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye "Şehitler" üzerine yapılacak bilimsel araştırmalarda metot ve kaynak meselesine dair bazı düşünceler / konuşmacı: Nuri Köstüklü. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Köstüklü, Nuri : Vatan savunmasında Mevlevihaneler : (Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye) / Nuri Köstüklü. - Konya: Çizgi Kitabevi, XII, 265 s.; 24 cm. - (Çizgi Kitabevi yayınları; 115. Tarih; 16). ISBN: [DAGM Köstüklü, Nuri: Balkan ve I. Dünya Harplerinde mevlevihaneler / Nuri Köstüklü. - Türk Tarih Kongresi [12.: 1994: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, ss. Not: Tebliğ; 3. cilttedir. [DAGM Küçükoğlu, Ahmet : Balkan Harbi'nde donanma kahramanı Hamidiye Kruvazörü / konuşmacı: Ahmet Küçükoğlu. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Mumcu, Ahmet : Devletler hukuku açısından I. Dünya Savaşı öncesi Balkanlar / konuşmacı: Ahmet Mumcu Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Özdemir, Mehmet : Balkan Savaşı'nda gönüllü birlikler / konuşmacı: Mehmet Özdemir. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Salman, Hüseyin : II. Balkan Savaşı'nda geri alınan Edirne ve Kırklareli'nin Bulgaristan'a tekrar iade baskılarına karşı Trakyalıların tepkileri / konuşmacı: Hüseyin Salman Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Tufan, Muzaffer : Sırp kaynaklarına göre I. Balkan Savaşı / konuşmacı: Muzaffer Tufan Yılında Balkan Savaşları ve Lüleburgaz Muharebeleri : Ulusal Sempozyum [2002: Lüleburgaz/Kırklareli]. - Lüleburgaz/Kırklareli: Lüleburgaz Belediyesi, ss. [DAGM Tunçoku, A. Mete : Balkan Savaşları'nın Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele'ye olan sosyokültürel etkileri / konuşmacı: A. Mete Tunçoku. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Turan, Ömer. II. Meşrutiyet ve Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı Diplomasisi Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç Sempozyumu, (15-17 Ekim 1997, Ankara), Ankara, , Uçarol, Rıfat : Balkan Savaşı öncesinde terhis olayı ve seferberlik ilanı sorunu / Rıfat Uçarol. - Askeri Tarih Semineri (4.: 1989: Ankara). - Ankara: Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, ss. [DAGM Ünlü, Rasim : Balkan Savaşları öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti'nin Dretnot politikasına örnek : Sultan Osman ve Reşadiye / konuşmacı: Rasim Ünlü. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM

12 12 Yavuz, Celalettin : Balkan Harbi'nde Osmanlı Donanması neden kullanılmadı? / konuşmacı: Celalettin Yavuz. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM Yılmazer, Bülent : Balkan Harbi'nde hava gücü, askeri havacılıkta perdenin açılışı / konuşmacı: Bülent Yılmazer. - Askeri Tarih Semineri [9.: 2003: İstanbul]. - Ankara: T.C. Genelkurmay Başkanlığı, ss. [DAGM MAKALELER Adanır, Fikret. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Balkan Tarih Yazınında Osmanlı İmparatorluğu. Toplum ve Bilim (83) 1999/2000, ss. İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Adil. Balkan Harbinin Esbabı Deniz Mecmuası, İstanbul, (Tarih Kısmı), , [TMB/MK] Ağanoğlu, H. Yıldırım: Balkan Harbi'nde sivil halka yapılan mezalim = The atrocities waged against the civilian population during the Balkan War. Uluslararası Suçlar ve Tarih, (5-6), 2008, ss. [DAGM Akarlı, Hülya Balcı: Ömer Seyfettin in Gözünden Balkan Savaşı. Toplumsal Tarih, sayı: 104, 64-67ss. Akad, M. Tanju. İki Dünya Savaşının da Çözemediği... Balkan Sorunları. Popüler Tarih (50) , ss. [TMB/MK] Akgün, Yaşar: Türk'ün ölüm kalım yılları, (1): Balkan savaşlarından Sakarya'ya... Parlamento, Ağustos-Eylül 2005, ss. [DAGM Aktar, Yücel Yılı " Harp Mitingleri " ve Balkan Harbi`ne Etkileri [ve Konunun Tartışması] Askeri Tarih Semineri, (II., Ankara, ), , [TMB/MK] Akyol, Taha: Korumak kollamak. Hürriyet, , 20.s. Akyüz, Yahya. 90. Yılında Balkan Savaşları ve Eğitim [Söyleşi] Konuşan: Hüseyin Hüsnü Tekışık, Çağdaş Eğitim Dergisi 28(303) , ss. [TMB/MK] Akyüz, Yahya. Eğitim Alanında Aydınların Özeleştirisi ve Balkan Savaşları. Tarih ve Toplum 38(228) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Akyüz, Yahya. Öğretmenler, Öğrenciler ve Toplumumuz Balkan Savaşlarından Çıkan Dersleri Asla Unutmamalı. Türk Yurdu 28(251) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Akyüz, Yahya: 90. yılında Balkan Savaşları'na ilişkin öğretmen ve öğrencilerimiz neleri bilmeli. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 3 (34), Aralık 2002, ss. [DAGM Alim Baran, Tülay: Balkan Savaşı'ndan sonra İzmir'de Rumlar'ın göç hazırlığı. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2 (6-7), , ss. [DAGM Alman Kızılhaçının Trablus ve Balkan Harblerindeki Sıhhi Yardım Hizmetleri Eserinden Memleketimize Ait Notlar Derleyen: Feridun Frik, Dirim, İstanbul, (8), , [TMB/MK] Alman Kızılhaçının Trablus ve Balkan Harblerindeki Sıhhi Yardım Hizmetleri Eserinden Memleketimize Ait Notlar Derleyen: Feridun Frik, Dirim, İstanbul, (9), , [TMB/MK] Alp, İlker: Balkan Harbi ve Bulgar Mezalimi İle İlgili Edirne Müzesinde Bulunan Birkaç Hatıra. Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı: 5, Mayıs 1987, 51-52ss. Altıer, Selim Sırrı. Balkan Harbinde Boğazlar Stratejimiz. Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi (175) , ss. [TMB/MK] Altıer, Selim Sırrı: Balkan Harbi'nde boğazlar stratejimiz. Tarih Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, (175), Temmuz 2001, ss. [DAGM

13 13 Apatay, Çetinkaya. Balkan Harbi Öncesi Osmanlı Donanmasını Güçlendirme Çabaları Deniz Kuvvetleri Dergisi, İstanbul, (502), , [TMB/MK] Arabacı, Caner: Balkan harpleri sırasında Mevlevihaneler. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2 (2), Mayıs 1996, ss. [DAGM Arıkan, Sabri: Milli duygu : Balkan Savaşı'nda Dış Türkler'in Türk yaralılarına yardım heyecanı ve dökülen Türk kanlarının sorumluları. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (223), Temmuz 2005, 9-13.ss. [DAGM Arıkan, Zeki. Balkan Savaşı ve Kamuoyu (ve Sorular-Cevaplar) Askeri Tarih Semineri, (IV., Ankara, ), Ankara, , [TMB/MK] Aroğlu, H.. Balkan Harbinde Deniz Savaşları Türk Silâhlı Kuvvetleri Malûlleri Dergisi, Ankara, (124), , 2-9. [TMB/MK] Aslıyüce, Erdoğan: Balkan Savaşlarının 100. yılı. Yesevi Sevgi Dergisi, 19 (223), Temmuz 2012, 4-7. ss. [DAGM Atabay, Mithat: Balkan Savaşları sırasında Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren Hilal-i Ahmer Hastaneleri = During the Balkan wars in the Chanakkale region activity that Hospitals Hilal-i Ahmer (Red Crescent). Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 9 (10-11), Bahar-Güz 2011, ss. [DAGM Atabay, Mithat: Balkan savaşları sırasında Ege Adaları'nın Yunanistan tarafından işgali ve yapılan insanlık dışı muameleleri = The occupation of the Aegean Islands by Greece and inhumane treatment. Uluslararası Suçlar ve Tarih, (3-4), Kış 2007, ss. [DAGM Atademir, Zeynep: Lüleburgaz İstasyon Şefi'nin gözünden Balkan Savaşları Toplumsal Tarih, (211), Temmuz 2011, ss. [DAGM Ayata, Sadri. Balkan Harbinde Çatalca Müdafaası ve Manisalı Arap Hâfız - Kahramanlık Menkibesi İnan, Trabzon, (8), , 8-9. [TMB/MK] Ayata, Sadri. Balkan Harbinde Trabzon Gönüllüleri ve Manisalı Arap Hâfız İnan, Trabzon, (9), , 11. [TMB/MK] Aydın, Mithat. Osmanlı-Sırp, Karadağ Savaşlarında İngiltere'nin Balkan Politikası. OTAM (15) 2004, ss. İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Babuna, Aydın. Balkanlar'da Demokratikleşme Siyasal Katılım, Savaş ve Kadın. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (83) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Balcı, Hülya: Ömer Seyfettin'in gözünden Balkan Savaşı. Toplumsal Tarih, (104), Ağustos 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi Öncesi ve Harp Sırasında Donanmanın Harekâtına İlişkin Talimatlar İlk Emirler (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına Hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (59) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi. Yeni Batı Trakya, 2 (11), Şubat 1984, 40.s. [DAGM Balkan Harbi'nde Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (XVI) : (Rauf Orbay arşivinden) / haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (80), Eylül 2003, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde Bulgaristan ve Yunanistan'a Karşı Deniz Harekâtı (Rauf Orbay Arşivi'nden) Hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (58) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Araşivi'nden) Yayına Hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (72-77) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü. Hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (80) , ss. [TMB/MK]

14 14 Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (78) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (79) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (XII) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (71), Aralık 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (VI) : (Rauf Orbay arşivinden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (65), Haziran 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (7) : (Rauf Orbay Arşivi'nden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (66), Temmuz 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (66) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (8) : (Rauf Orbay Arşivi'nden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (67), Ağustos 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (83) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (V) : (Rauf Orbay arşivinden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (64), Mayıs 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (XIII) : (Rauf Orbay arşivinden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (72-77), Ocak-Haziran 2003, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü günlüğü, (XI) : (Rauf Orbay arşivinden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (70), Kasım 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (69) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (68) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (62) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü, (II) / haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (61), Şubat 2002, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (63) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü. Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (82) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda kahraman Hamidiye kruvazörü günlüğü, (XVIII) : (Rauf Orbay arşivinden) / yay. haz. Nihat Demirel. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (82), Kasım 2003, ss. [DAGM Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü. Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (81) , ss. [TMB/MK] Balkan Harbinde Yanya Müdafaası / anlatan Ferik Esat Paşa. Resimli Tarih Mecmuası, (9), Eylül 1950, ss. [DAGM

15 15 Balkan Savaşı'nı kim, nasıl ve hangi maksatla çıkarmıştı. Tercüman, 31 (10759), 1 Şubat 1992, 8.s. [DAGM Balkan Savaşı'nın Sonlarında İngiliz Gizli Servisinin Türkiye ile İlgili Raporu. Hazırlayan: Turgut Işıksal, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (40) , ss. [TMB/MK] Balkan Savaşları / haz. Mehmet Sever. Balkanların Sesi Fikir, Sanat ve Kültür Dergisi, 2 (4), Temmuz-Ağustos-Eylül 1989, 15.s. [DAGM Balkan savaşları : Birinci Dünya Savaşı'nın provası / ed. Hülya Balcı. Toplumsal Tarih, (104), Ağustos 2002, 42.s. [DAGM Balkan Savaşları Sonunda Kavala ve Edirne 16 Ağustos Hazırlayan: Edhem Eldem, Toplumsal Tarih (131) , ss. [TMB/MK] Balkan Savaşlarında Rum ve Bulgar zulmünün belgeleri. Sabah, 27 (9482), 02 Ekim 2012, 1.4.ss. [DAGM Balkan Savaşlarının yüzüncü yılı. Siyaset, 18 (214), Temmuz 2012, ss. [DAGM Balkanlar'da hesapsız bir savaş ve bozgun yılları. Balkanların Sesi Fikir, Sanat ve Kültür Dergisi, (6), Ocak-Şubat-Mart 2000, 6-8.ss. [DAGM Balkaya, İhsan Sabri: Balkan harbinde, Bolayır muharebesi ve Şarköy çıkarması'na dair bir eser. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, (2), Mart 2004, ss. [DAGM Baran, Tülay: Balkan harbinden sonra İzmir'e yönelik göçler. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 1991, ss. [DAGM Başaran, Selâmi. Balkan Harbinde Edirne Kalesi Savunması ve Şükrü Paşa Birlik, Ankara, (68), , [TMB/MK] Başdoğan, Ferhat. Balkan Harbi ( ) Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ankara, (275), , [TMB/MK] Bayur, Hikmet. Balkan Savaşı'nda Büyük Devletlerin İstekleri ve Kâmil Paşa Hükûmeti'nin Cevabı. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (44) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Bayur, Hilmi. Balkan Savaşı`nda Türk Filosunun Durumu Belleten, Ankara, (165), , [TMB/MK] Bayur, Hikmet: Yeni bulunan bir belge dolayısıyle. Belleten, 30. Cilt, 117. Sayı. Ankara Ocak 1966 Türk Tarih Kurumu Basımevi, ss. Not: Balkan Savaşı ve Bab-ı Ali Baskını hakkında. [İ.EREN/ Beliğ, Mahmut. Balkan Harbi Siyasi Durum ve Gelimeler. Yayına Hazırlayan: Kurtuluş Sevinç, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (81) , ss. [TMB/MK] Beliğ, Mahmut. Balkan Harbi Siyasi Durum ve Gelişmeler. Yayına hazırlayan: Kurtuluş Sevinç, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (82) , ss. [TMB/MK] Beliğ, Mahmut. Balkan Harbi Siyasi Durum ve Gelişmeler. Yayına hazırlayan: Kurtuluş Sevinç, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (83) , ss. [TMB/MK] Beliğ, Mahmut. Balkan Harbi'nin Siyasi Yönden İncelenmesi. Hazırlayan: Kurtuluş Sevinç, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (80) , ss. [TMB/MK] Berber, Engin: II. Meşrutiyet-Balkan Savaşı döneminde Aydın vilayetinde iç güvenlik sorunu. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (94-95), Kasım-Aralık 2004, ss. [DAGM Berkok, I.. Harb Tarihi ve Balkan Harbi Hakkında Tetkikler Askeri Mecmua, İstanbul, (7), , [TMB/MK] Bilecen, Tuncay: Balkan Harbi yılları Rum yerleşimlerine muhacir iskanı. Toplumsal Tarih, (156), Aralık 2006, ss. [DAGM

16 16 Boekch, Katrin. Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rusya ve Balkan Devletleri. Çeviren: Mustafa Aydın, Türk Dünyası Araştırmaları (167) , ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Büyüktuğrul, Amrl. Afif. Balkan Savaşı Deniz Harekâtı Üzerine Gerçekler ( ) Belleten, Ankara, (176), , [TMB/MK] Cebecioğlu, Murat - Zekeriya Türkmen. Selânik Mevki Kumandanı Mirliva Hasan Muhittin Paşanın Balkan Savaşı'na Dair Notları R. 1328/ Askerî Tarih Bülteni 26(51) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Çanaklı, Oktay. Balkan Harbi`ndeki Deniz Muharebeleri Türk Kültürü, Ankara, (433), , [TMB/MK] Çanaklı, Oktay: Balkan Harbin'deki deniz muharebeleri, (1-2). Birlik, 55 (5286), 23 Şubat 1999, 13.s. [DAGM Çapa, Mesut. Balkan Savaşı`nda Kızılay (Osmanlı Hilal`i Ahmer) Cemiyeti OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi), Ankara, (1), , [TMB/MK] Çavuşobal, Yıldırım: Balkan Savaşı öncesi Osmanlı-Türk döneminde Selanik-Yanya ile Girit Vilayetleri coğrafyası ve idari durumu. Yeni Batı Trakya, 24 (209), 2007, ss. [DAGM Çeliker, H. Fahri. Osmanlı İmparatorluğu`nda Alman Askeri Heyetlerinin Balkan Harbi ve Birinci Dünya Harbindeki Tutum ve Etkileri (ve Soru-Cevaplar) Askeri Tarih Semineri, (IV., Ankara, ), Ankara, , [TMB/MK] Çetinöz, H. Fehmi. Balkan Savaşında (Çatalca Muhaberesi) Eğitim Öğretim, İstanbul, (228), , [TMB/MK] Çobanoğlu, Süheyl: Balkan Savaşlarının 100. Yılı (10). Balkan Günlüğü, 4 (185), 14 Haziran 2012, 7.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan Savaşlarının 100. Yılı (4). Balkan Günlüğü, 4 (179), 30 Nisan 2012, 6.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan Savaşlarının 100. Yılı (8). Balkan Günlüğü, 4 (183), 31 Mayıs 2012, 7.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan Savaşlarının 100. Yılı (9). Balkan Günlüğü, 4 (184), 07 Haziran 2012, 7.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan savaşlarının 100. yılı, (2). Balkan Günlüğü, 4 (177), 12 Nisan 2012, 7.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan savaşlarının 100. yılı, (3). Balkan Günlüğü, 4 (178), 23 Nisan 2012, 7.s. [DAGM Çobanoğlu, Süheyl: Balkan Savaşlarının 100. yılı, (5). Balkan Günlüğü, 4 (180), 12 Mayıs 2012, 7.s. [DAGM Çukurova, Bülent: Türk Kurtuluş Savaşı sonlarında Ermeni komitelerinin Batı ve Balkan devletleriyle ilişkileri. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 4 (8), Ağustos 2006, ss. [DAGM Dağlar, Oya. Balkan Savaşlarında Koleranın Pençesinde İstanbul. İstanbul (48) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Dağlar, Oya: Balkan Savaşı'nda salgın hastalıklar. Toplumsal Tarih, (104), Ağustos 2002, ss. [DAGM Dav'er, Abidin: Balkan Harbinde Türk Donanması. Resimli Tarih Mecmuası, 3 (36), Aralık 1952, ss. [DAGM Deliorman, Altan: Birinci Cihan Savaşı'nın sonuna kadar Makedonya'da Türk nüfusu meselesi, (I) : Balkan Savaşına kadar durum. Türk Kültürü, 3 (33), Temmuz 1965, ss. [DAGM Deliorman, Altan: Birinci Cihan Savaşının sonuna kadar Makedonya'da Türk nüfusu meselesi, (II) : Balkan Savaşından Birinci Cihan Savaşının sonuna kadar durum. Türk Kültürü, 4 (39), Ocak 1966, ss. [DAGM Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (60) , ss. [TMB/MK] Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (65) , ss. Bibliyografya [TMB/MK]

17 17 Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (67) , ss. [TMB/MK] Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (70) , ss. [TMB/MK] Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü (Rauf Orbay Arşivi'nden) Yayına hazırlayan: Nihat Demirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (64) , ss. [TMB/MK] Demirel, Nihat. Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekâtı'nda Kahraman Hamidiye Kruvazörü Günlüğü. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (61) , ss. [TMB/MK] Demirel, Nihat: Balkan Harbi'nde ve Akdeniz Akın Harekatı'nda kahraman Hamidiye Kruvazör'ü günlüğü, (XV) : (Rauf Orbay arşivinden). Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (79), Ağustos 2003, ss. [DAGM Demirutku, Erhan. Balkan Harbi`nde Şükrü Paşa ve Edirne Müdafaası Türk Dünyası Tarih Dergisi, İstanbul, (7), , 2-9. [TMB/MK] Dölen, Emre. Darülfünun Öğrencilerinin Balkan Savaşı Eylemleri ve Edirne Seyahati. Osmanlı Bilimi Araştırmaları 6(1) 2004, ss. İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Duman, Halûk Harun. Savaş Edebiyatı: Balkan Savaşı Örneği. Silâhlı Kuvvetler Dergisi 119(366) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Duman, Haluk Harun: Yerli hatıratlarda Balkan savaşı. Tarih ve Medeniyet, 3 (30), Ağustos-Eylül 1996, ss. [DAGM Dündar, Fuat. Balkan Savaşı Sonrasında Kurulmaya Çalışılan Muhacir Köyleri. Toplumsal Tarih 14(82) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Eğecioğlu, Ömer: Lüleburgaz İstasyon Şefi'nin Gözünden Balkan Savaşları Toplumsal Tarih, sayı: 211, , 46 55ss. Engin, Vahdettin. I. Dünya Savaşı'na Giden Yolda... Balkan Savaşları. Popüler Tarih (50) , ss. [TMB/MK] Engüllü, Suat: Balkan savaşlarından sonra Makedonya'da Türkler. Balkanlar'da Türk Kültürü, 9 (32), Temmuz-Ağustos-Eylül 1999, ss. [DAGM Erdinç, Halil. Balkan Harbi Yenilgisinde İç Politikanın Etkileri Askeri Tarih Bülteni, Ankara, (17), , [TMB/MK] Eren, İsmail. Balkan Savaşlarına Ait Türkçe Eserler Üzerinde Bibliyografya Denemesi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, İstanbul, (27), , [TMB/MK] Erpulat, Didem Erel. Türk Tarih Kitaplarında Balkan Savaşları Tarih Eğitimi ve Tarihte "Öteki" Sorunu, 2. Uluslararası Tarih Kongresi, (8-10 Haziran 1995), İstanbul, , [TMB/MK] Ersü, Hüsnü Balkan Harbinin İkinci Devresinde Türk ve Bulgarların Harekât Planlarına Ait Bir Tetkik Askeri Mecmua, İstanbul, (8), , [TMB/MK] Ersü, Hüsnü. Balkan Harbi - Bulayır ve Şarköy Muharebelerinde Türk ve Bulgar Sevk ve İdâresi Askeri Mecmua, İstanbul, (108), , [TMB/MK] Ferik Esat Paşa. Balkan Harbi`nde Yanya Müdafaası Resimli Tarih Mecmuası, İstanbul, (9), , [TMB/MK] Filov, Bogdan: Bulgar Bilim ve Siyaset Adamı Bogdan Filov'un ( ) Balkan Savaşları'nda tuttuğu Trakya günlükleri / haz. Hüseyin Mevsim. Toplumsal Tarih, (180), Aralık 2008, ss. [DAGM Gökçe, Nilüfer: Edirne'de Balkan savaşında hastahane olarak kullanılan binalar ve hastaların durumu. Oluşum, 7 (27), Temmuz-Ağustos-Eylül 1999, ss. [DAGM

18 18 Gökkent, Giyasettin. Balkan Harbi`nde İstanbul`a Gelen Yabancı Harp Gemileri Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul, (8), , [TMB/MK] Göndağ, Nevzat. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Balkan Politikası. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 1(2) 2005, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Gündem, Timuçin: Balkan Savaşları'ndan sonra Rumeli'nde değişti? (3). Balkan Günlüğü, 4 (169), 14 Şubat 2012, 7.s. [DAGM Gündem, Timuçin: Balkan Savaşları'ndan sonra Rumeli'nde ne değişti? (1). Balkan Günlüğü, 4 (167), 31 Ocak 2012, 7.s. [DAGM Gündem, Timuçin: Balkan Savaşları'ndan sonra Rumeli'nde ne değişti? (2). Balkan Günlüğü, 4 (168), 08 Şubat 2012, 7.s. [DAGM Gündem, Timuçin: Balkan Savaşları'ndan sonra Rumeli'nde neler değişti? (4). Balkan Günlüğü, 4 (170), 21 Şubat 2012, 7.s. [DAGM Gürbüz, Kahraman. İkinci Dünya Savaşı'nda Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye'nin Tutumu. Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(13) 2007, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Güzeldağ, Bekir: İki Sivas'lı Gazinin Kafkas ve Balkan cepheleri : Savaş anıları. Hayat Ağacı / Kültür Sanat ve Çevre Dergisi, (1), Kış 2005, ss. [DAGM Hafız, Nimetullah. Balkan Savaşı ile İlgili Bir Destan Türk Folkloru Belleten, İstanbul, (1-2), , [TMB/MK] Hakkı. Balkan Harbine Ait Karadenizdeki Bulgar Filosunun Faaliyeti Deniz Mecmuası, İstanbul, (Tarih Kısmı), , [TMB/MK] Halaçoğlu, Ahmet : Balkan savaşları ( ) / Ahmet Halaçoğlu. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, ss. Not: Makale 13. cilttedir. [DAGM Halaçoğlu, Ahmet: Balkan Harbi sırasında Rumeli'den Türk göçleri ( ) / tanıtan Fahrettin Tızlak. Bilge, (5), Yaz 1995, ss. [DAGM Harbiye Nazırı Nazım Bey'in Rumeli Doğu Ordusu Komutanlığı'na Balkan Ülkelerinin Çok Yakında Harp İlân Edileceğini, Bu Nedenle Gerekli Askerî Tedbirlerin Bir An Önce Alınması Gerektiğini Bildiren Emri. (Belge No: 2682) Askerî Tarih Belgeleri Dergisi 44(99) 1.95, 5-6. ss. [TMB/MK] Haydar Emir. Balkan Harbinde Yunan Filosunun Teşrinievvel ve Sani Harekâtına Dair Sevkulceyşî Bir Terebbu Deniz Mecmuası, İstanbul, (Tarih Kısmı), , [TMB/MK] Hazin Sonucu ile Türk Milletini Kahreden Bir Savaş: Balkan Savaşı Karma Ekonomi, İstanbul, (152), , [TMB/MK] Hergüner, Mustafa. Balkan Savaşları'ndaki Denizciliğimiz ile Atatürk Dönemi Denizciliğimiz Arasında Bir Karşılaştırma. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (78) , ss. [TMB/MK] Hergüner, Mustafa. Balkan Savaşları'ndaki Denizciliğimiz ile Atatürk Dönemi Denizciliğimiz Arasında Bir Karşılaştırma. (II). Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (79) , ss. [TMB/MK] Ilgar, İhsan Balkan Savaşı Hazırlıkları Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul, (2), , [TMB/MK] Işık, Hüseyin. Balkan Harbi`nde Bulgar Mezalimi Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ankara, (305), , [TMB/MK] Işıksal, Turgut. Balkan Savaşının Son Günlerinde İngiliz Gizli Servisinin Türkiye ile İlgili Raporu Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Ankara, (51), , [TMB/MK]

19 19 İnci, Tevfik. Balkan Harbinde Hamidiye Kruvazörünün Akın Harekâtı Deniz Mecmuası, İstanbul, (399), , [TMB/MK] İnci, Tevfik. Balkan Harbinde İmroz Deniz Savaşı ve Şimdiye Kadar Gizli Kalmış Tarafları Donanma Dergisi, İstanbul, (404), , [TMB/MK] İpek, Yücel: Türk edebiyatında Balkan Harbi. Evlad-ı Fatihan Kültür, Fikir ve Haber Dergisi, (88), Kasım 2006, ss. [DAGM Kabasakal, Hüseyin Balkan Savaşı`nda Mustafa Kemal. Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ankara, (279), , [TMB/MK] Kandemir, Feridun: Balkan Harbinin büyük kahramanı: "Hamidiye". Resimli Tarih Mecmuası, 2 (14), Şubat 1951, ss. [DAGM Karakışla, Yavuz Selim. Arşivden Bir Belge: Balkan Savaşında Casusluk Eden Hristo Yuvan'ın İdamı (1913) Toplumsal Tarih 14(80) , ss. [TMB/MK] Karakışla, Yavuz Selim: Balkan Savaşı'nda yayımlanmış Osmanlı propaganda kitabı : Kırmızı Siyah Kitap. Toplumsal Tarih, (104), Ağustos 2002, ss. [DAGM Karakışla, Yavuz Selim: Osmanlı'nın "Kırmızı Siyah Kitab''ı : Balkan Savaşının sırları bu kapağın altında. Yeni Aktüel, (267), Nisan 2012, ss. [DAGM Kaynak, Yaşar Mehmet. Balkan Harbi ( ) [Genel Kurmay`ın Yayınladığı Aynı Adlı Eser Üzerine] Silâhlı Kuvvetler, Ankara, (338), , [TMB/MK] Kazgan, Haydar. Balkan ve İtalyan Savaşları Sırasında Osmanlı'da Yaşayan Rumlar'ın ve İtalyanlar'ın Durumu. Finans Dünyası (172) , ss. [TMB/MK] Kazgan, Haydar. İtalyan ve Balkan Savaşlarının Öğrettikleri. Finans Dünyası (168) , ss. [TMB/MK] Kerameddin. Balkan Harbinde Topçu Topçu Mecmuası, İstanbul, (13), , [TMB/MK] Kerameddin. Balkan Harbinde Topçu Topçu Mecmuası, İstanbul, (14), , [TMB/MK] Kerameddin. Balkan Harbinde Topçu Topçu Mecmuası, İstanbul, (15), , [TMB/MK] Keskin, Mustafa. Mehmet Akif'e Göre Osmanlı Cemiyetini Oluşturan İnsan Tipleri ve Bunların Balkan Savaşının Sonuçlarına Bakışı. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9) 2000, ss. Bibliyografya [TMB/MK] Kirely, Bel K.: Balkan Savaşları döneminde merkezi Doğu Avrupa'da toplum ve savaş* / çev. İhsan Gürsoy. Askeri Tarih Bülteni, 18 (34), Şubat 1993, ss. Bu makale; 1984 yılında Belgrad Üniversitesi'nde yapılan Askeri Tarih Semineri'nde New York Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Bel K. Kirely tarafından bildiri olarak sunulmuştur. [DAGM Koç, Ferhat: Balkanlar savaş ve barışın hassas çizgisinde. Milli Gazete, 23 (8251), 12 Ağustos 1995, 11.s. [DAGM Koçer, Gökhan. Türkiye'nin Balkanlar'a Dönüşü: Barışı Destekleme Harekâtları. Jeopolitik 8(69) , ss. Türkçe özet. Bibliyografya [TMB/MK] Koloğlu, Orhan. Balkan Savaşları'ndan Lozan'a Muhaceret Dramı Nasıl Yaşandı? Popüler Tarih 7(71) , ss. [TMB/MK] Koloğlu, Orhan. Balkanlar'dan ve Doğu'dan Gelen Kafilelerle... '93 Harbi'nin Muhacirleri. Popüler Tarih 7(70) , ss. [TMB/MK] Koraltürk, Murat: Hatıratlarda Balkan Savaşları. Toplumsal Tarih, (104), Ağustos 2002, ss. [DAGM

20 20 Köstüklü, Nuri. Türk Arşiv Belgelerine Göre Balkan Savaşı Sırasında Bulgarlar'ın Edirne Vilayetinde Yaptıkları Mezalim ve Yerli Rum Halkın Tepkisi. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 1(1) 2005, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Kumanova muharebesi : 60 yılı dolan balkan harbi'nin ardından. Kuvayı Milliye Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, 2 (13), Ocak 1997, ss. [DAGM Kurnaz, Şefika. Balkan Harbinde Kadınlarımızın Konferansları Aile ve Toplum, Ankara, (1), , [TMB/MK] Kutlu, Sacit: Filibe Üsera Hastanesi'nde Osmanlı askerleri : Esaret hatırası iki fotoğraf ve Balkan Harbi. Toplumsal Tarih, 19 (116), Ağustos 2003, ss. [DAGM Mahmut Muhtar. Balkan Harbi Hezimeti Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (Dün/Bugün/Yarın), İstanbul, (4), , [TMB/MK] Marttin, Volkan. Balkan Savaşına Gidilen Süreçte Makedonya Sorunu ve Bir Osmanlı Diplomatının Faaliyetleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2) , ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [TMB/MK] Mevsim, Hüseyin. Bulgar Bilim ve Siyaset Adamı Bogdan Filov'un ( ) Balkan Savaşları'nda Tuttuğu Trakya Günlükleri. Toplumsal Tarih (180) , ss. Bibliyografya [TMB/MK] Muhtar, Mahmut Paşa. Balkan Harbi "Üçüncü Kolordu`nun ve İkinci Doğu Ordusunun Muharebeleri" Tarih ve Toplum, İstanbul, (25), , 55. [TMB/MK] Mutlu, Avni. Balkan Savaşı`ndan Çıkarılan Dersler Askeri Tarih Bülteni, Ankara, (18), , [TMB/MK] Mutluçağ, Hayri. Balkan Savaşında Uğrayacağımız Felâketi Gören Bir Vali (Yanya Valisi Mustafa Zihni Paşa) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Ankara, (56), , [TMB/MK] Mutluçağ, Hayri. Balkan Savaşı'nda Uğrayacağımız Felaketi Gören Bir Vali. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (40) , ss. [TMB/MK] Noyan, Bahri S.. Balkan Harbinde Deniz Savaşları Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul, (4), , [TMB/MK] Nuri, Osman. Balkan Savaşı Anıları ( ) Çeviren: Hüseyin Kabasakal, Askerî Tarih Bülteni 22(43) 8.97, ss. Bibliyografya [TMB/MK] Nuza, Fehmi. 60 Yılı Dolan Balkan Harbi'nin Ardından: Yunan Cephesi ve Selânik`in Teslimi Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul, (4), , [TMB/MK] Nuza, Fehmi. 60 Yılı Dolan Balkan Harbi`nin Ardından: Kumanova Muharebesi`nin Sonu Hayat Tarih Mecmuası, İstanbul, (1), , [TMB/MK] Oktay, Metin: Balkan Savaşları'nın Türk çocuk şiirine yansıması. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ( ), , ss. [DAGM Osman Nuri. Balkan Harbinde Turgut Reis. Deniz Mecmuası, İstanbul, (Tarih Kısmı), , [TMB/MK] Öksüz, Hikmet : Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı öncesi Balkanlar'da yaşamış olduğu siyasal süreç / Hikmet Öksüz. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, ss. Not: Makale 2. cilttedir. [DAGM Örenç, Ali Fuat: İngiliz Belgeleri'nde Balkan Harbi Edirne Kuşatması = According to British Documents, the siege of Adrianople During the Balkan War ( ). Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (4), Temmuz 2012, ss. [DAGM Özcan, Abdülkadir : Balkan ve I. Dünya Savaşlarında hizmeti geçen bir hayır kurumu Müdafa'a-i Milliye Cemiyeti / Abdülkadir Özcan. - Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan. - İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, ss. [DAGM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal

I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Aker, Ş. (). "Çanakkale-Arıburnu Savaşları ve 27. Alay". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (37), 46, Ülker, N. (). "Çanakkale Zaferi'nin İzmir Basınında Akisleri". Atatürk

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Hasip Saygılı İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00-6050 Mail : hsaygili@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss. 163-168. Edward J. Erickson, Büyük Hezimet; Balkan Harpleri nde Osmanlı Ordusu, Çeviren: Gül Çağalı Güven, Türkiye

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas EĞİTİM Üniversite: Lisans: 1976-1980. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

KAYNAKÇA. A Bibliography of the Balkan Wars ÖZET

KAYNAKÇA. A Bibliography of the Balkan Wars ÖZET Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/2 (Kış 2012), s.265-307. BALKAN SAVAŞLARI KAYNAKÇA AYNAKÇASI A Bibliography of the Balkan Wars Hakan BACANLI ÖZET Kaybedilen toprakların

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Cilt: X Sayı: 22 Yıl: 2011/Bahar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. Cilt: X Sayı: 22 Yıl: 2011/Bahar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: X Sayı: 22 Yıl: 2011/Bahar İZMİR, 2012 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: X

Detaylı

YABANCI BASINDA ATATÜRK DOKÜMANLARI KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 4 Ocak 2005. 1. AKYÜZ, YAHYA: TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI VE FRANSIZ KAMUOYU 1919-1922 1922. ANKARA: 1988... (TÜRK TARİH KURUMU...) 2. ATATÜRK

Detaylı

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tarih Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2. Doğum Tarihi : 20.10.1962. Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. E-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih

Detaylı

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk mustafasell@gmail.com İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul- Türkiye ÖZGEÇMĠġ/

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: VIII Sayı: 18-19 Yıl: 2009/Bahar-Güz İZMİR, 2010 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Mcmeekin, S. (2013). I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü. :. Saygılı, H. (2013). "Birinci Dünya Harbi'nde Rumeli'nden Osmanlı Ordusuna Müslüman Gönüllü Katılımları / Muslim

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: IX Sayı: 20-21 Yıl: 2010/Bahar-Güz İZMİR, 2011 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 09.02.2012 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2012 yılının 3. toplantısını yapmak üzere 09.02.2012 de toplanmış; Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası

Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası Sağlık ve Salgın Hastalıklar Kaynakçası Torun, S. (2008). Kırım Savaş'ında Hasta Bakımı Ve Hemşirelik. Dramur Bütün, R. (1988). Osmanlılarda Hekim ve Eczacı Gediği. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Yılmaz, N.,

Detaylı

Ermeni Meselesi ve Türkiye

Ermeni Meselesi ve Türkiye Ermeni Meselesi ve Türkiye Konstantın, L. D. (1913). Anadolu'da Islahat. Ermeni meselesi. Suriye Meselesi. İstanbul:. Toros, T. (). "Ermeni Tehciri Meselesi". Hayat Tarih Mecmuası, (12), 64-71, Kodaman,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Şayan ULUSAN 2. Ünvanı : Doç.Dr. e-posta: sayanulusan@gmail.com tel: (0236) 2412151 3. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Ege Üniversitesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN

UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN UNVANI GÖREV YERİ ATANDIĞI OKUL/KURUM UNVANI YIL AY GÜN 1 Erkan ZORLU Vhki Akdeniz- Mersin Üç Ocak İlkokulu Akdeniz- Salim Güven İlkokulu Vhki 23 10 7 2 Mehmet Şah DAĞ Memur Akdeniz- Mehmet Dağlı Ortaokulu

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI GLADİO TİPİ ÖRGÜTLENMELERİN TÜRKİYE DE YOĞUN EYLEMLİLİKLERDE BULUNDUĞU 1990 LI YILLARDA GAZETECİLERİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER

BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM HAREKÂT ALANININ COĞRAFİ VE TOPOĞRAFİK DURUMU, TARAFLARIN HAREKÂT PLANLARI, 5 İNCİ ORDU İLE 3 ÜNCÜ KOLORDU KARARGÂHLARINDAKİ FAALİYETLER 1.

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA

YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA YRD.DOÇ.DR. M.ALİ GALİP ALÇITEPE T.C.C.B.Ü.FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ-T.C.TARİHİ ABD.ÖĞR.ÜYESİ MANİSA DOĞUM :29/07/1962-KONYA ÖĞRENİM DURUMU : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Tarih SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2. Şube 5 - Fizik Grubu - Kontenjan: 25 Diğer Üniversiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 SERDAR BAKIR 2 GİZEM USLAN 3 NAFİZ NALBANTOĞLU 4 FATMA AYDOĞAR 5 MERVE GÖNÜLTAŞ 6 GÖZDE

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ

Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler Editörler Lokman Erdemir & Kürşat Solak Çanakkale 2015-100. Yıl Çanakkale Muharebelerİ nin İdaresİ Komutanlar ve Stratejiler Editörler: Lokman

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU

KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU XII. TEFSİR AKADEMİSYENLERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI KUR AN ve SAHÂBE SEMPOZYUMU (22-23 MAYIS 2015 / SİVAS) Editör Prof. Dr. Hasan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Sivas 2016 Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

PROF. DR. AYKUT KAZANCIGİL İN HAZIRLADIĞI KAYNAKÇALAR. Bülent Ağaoğlu

PROF. DR. AYKUT KAZANCIGİL İN HAZIRLADIĞI KAYNAKÇALAR. Bülent Ağaoğlu PROF. DR. AYKUT KAZANCIGİL İN HAZIRLADIĞI KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22 Mayıs 2009 KİTAPLAR 1. KAZANCIGİL, AYKUT : OSMANLILARDA BİLİM VE TEKNOLOJİ * İSTANBUL: 1999. 366S. (GAZETECİLER VE YAZARLAR

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - 1 / 8 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA 28.08.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 12. toplantısını yapmak üzere 27 Ağustos 2015 tarihinde toplanmış; çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm. Şengül Pehlivan H. Aytuğ Tokur

Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm. Şengül Pehlivan H. Aytuğ Tokur Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Cezmi Eraslan Prof. Dr. Mehmet Ersan Prof. Dr. Cüneyt Kanat Prof. Dr. Selma Yel Doç. Dr. Mevlüt Çelebi Doç. Dr. Hasan Mert Doç. Dr. Kenan Olgun Sekreterya Dr. Nuri Karakaş Uzm.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Cenk ÖZGEN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 07.08.1979 Uyruğu: T.C. Medeni Hali: Evli Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

Alaatin Uca. 1. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, 2010.

Alaatin Uca. 1. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı, 2010. Öğrenim Durumu: Alaatin Uca Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Atatürk Üniversitesi 1986 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Atatürk Üniversitesi 1997 Doktora Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı