Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)"

Transkript

1 Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ

2

3 Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

4 iv Lojistik Merkez Kocaeli

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 ÖNSÖZ 3 GİRİŞ 5 I. BÖLÜM: LOJİSTİK VE TEMEL BİLEŞENİ OLARAK ULAŞTIRMA Lojistiğin Tanımı Lojistiğin Tarihçesi Lojistiğin Bileşenleri Ulaştırma Kavramı Ulaştırma Politikaları Ulaştırma Sistemi ve Ulaştırma Yatırımları Karayolu Yük Taşımacılığı Denizyolu Yük Taşımacılığı Demiryolu Yük Taşımacılığı Havayolu Taşımacılığı Çoklu ve Kombine Taşımacılık 22 II. BÖLÜM: LOJİSTİĞİN İKTİSADİ ÖNEMİ VE LOJİSTİK MERKEZLER Lojistik Maliyetler Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı Lojistik Sektörü Lojistik Sektörüne Etki Eden Unsurlar Dünyada Lojistik Sektörü Lojistik Performans Endeksi (LPI) Lojistik Merkezler Lojistik Merkezlerin Avantajları Lojistik Merkez İçin Yer Seçimi Dünyada Lojistik Merkezler 57 III. BÖLÜM: TÜRKİYE EKONOMİSİ VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Türkiye de İktisadi Görünüm Türkiye de Ulaştırma Türleri Türkiye de Karayolu Yük Taşımacılığı Türkiye de Denizyolu Yük Taşımacılığı Türkiye de Demiryolu Yük Taşımacılığı Türkiye de Havayolu Yük Taşımacılığı Kombine Taşımacılık Türkiye de Lojistik Merkezler Samsun Gelemen Lojistik Merkezi Ankara Lojistik Üssü Mersin Lojistik Platformu Türkiye de Lojistik Sektöründe Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler 85 IV. BÖLÜM: KOCAELİ EKONOMİSİ VE LOJİSTİK MERKEZ POTANSİYELİ Kocaeli: İktisadi Görünüm ve Lojistik Konum Kocaeli de Dış Ticaret Kocaeli Ulaştırma Altyapısı Karayolu Yük Taşımacılığı Denizyolu Yük Taşımacılığı Demiryolu Yük Taşımacılığı Havayolu Yük Taşımacılığı Diğer Lojistik Bileşenler Kocaeli Lojistik Merkezi Kocaeli de Lojistik Sektörünün Güçlü ve Zayıf Yönleri ile Fırsat ve Tehditler (GZFT) Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Kocaeli de Lojistik Sektörüne Yönelik Aktüel Algı 112 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 113 KAYNAKÇA 119 Ek: Anket Sonuçları 130 v

6 vi Lojistik Merkez Kocaeli

7 SUNUŞ Lojistik kavramı, çeşitli yol ve araçlarla nakliyeden paketleme ve depolamaya kadar çeşitli faaliyetleri içinde barındırmakta; bütün bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan lojistik sektörü ise, mal ve hizmet üretimi ve tüketimi sürecinde önemli bir maliyet bileşeni olarak rol oynamaktadır. Bir bütün olarak ülke ve özelde Kocaeli için hayati önem taşıyan bu sektörün incelenmesi, mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerini saptayıp kamuoyu ve yetkililere ulaştırmayı amaçlayan Lojistik Merkez Kocaeli projesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın 2013 yılı doğrudan faaliyet desteği çağrısı kapsamında önerilmiş ve desteklenmeye değer bulunmuştur. Ülke ve kentin sorunlarını, üyelerinin ihtiyaçlarını projelendirerek tartışmayı ve çözüm önerileriyle farkındalık geliştirmeyi önemseyen Kocaeli Ticaret Odası, bu raporla önemli bir katkıya daha imza atmış bulunmaktadır. Desteği için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı na, katkıları için odamız çalışanları ve ulaşım komitesi üyelerine, çalıştay katılımcılarına, Kocaeli Üniversitesi nden Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan ve Arş. Gör. Mehmet Özbilgin e teşekkür eder; raporun yararlı olmasını dilerim. Murat ÖZDAĞ KOTO Yönetim Kurulu Başkanı 1

8 2 Lojistik Merkez Kocaeli

9 ÖNSÖZ Lojistik merkezler, lojistik süreçlerde rol alan çok sayıda aktörün bir araya gelerek ölçek ekonomisi yarattığı ve kaynakların ortaklaşa kullanıldığı alanlardır. Farklı özellikteki birimlerin yan yana getirilmesi ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte iş hacmini arttırırken yeni pazarların gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, Kocaeli genelinde lojistik stratejileri belirlemek üzere çeşitli çalışmaların (anket, SWOT, saha ziyaretleri vd.) gerçekleştirilmesine ve kent için önerilecek lojistik merkez altyapı yatırımı ve modelinin tespit edilmesine odaklanılacaktır. Bu bağlamda, Kocaeli nde lojistik sektörünün mevcut durumu ve gelişimi önündeki sorunların sebeplerinin araştırılması; kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken lojistik yatırımlar ve izlenmesi gereken yöntemlerin belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılması; lojistik strateji ve altyapının gelişimine zemin hazırlayabilmek için bir ön adım niteliğinde rehber doküman oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Kocaeli Ticaret Odası tarafından sunulan ve desteklenmeye değer bulunan Lojistik Merkez Kocaeli Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Projenin hizmet tedarikçisi bemar olup bu şirket tarafından oluşturulan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan ve Arş. Gör. Mehmet Özbilgin in yer aldığı proje ekibi tarafından hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde lojistik ve lojistik merkezlerle ilgili detaylı bilgilere yer verilmiş; dünya da ve Türkiye de lojistiğin ve lojistik merkezlerin yeri ve önemi incelenmiştir. Bunun için, literatürde yer alan kaynaklar, rapor ve bilimsel çalışmalar gözden geçirilmiştir. İkinci bölümde, Kocaeli nin ulaşım ve taşımacılık alanında durumu ortaya konmuş ve lojistik altyapısı açıklanmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise yürütülen saha çalışmasının sonuçları paylaşılmış; kentteki paydaş ve sektördeki aktörlerin görüşlerinden yararlanarak genel değerlendirme yapılmış ve konu ile ilgili öneriler sıralanmıştır. Saha çalışmasında, Kocaeli nin lojistik altyapısındaki öncelikli ihtiyaçlarla geleceğe yönelik beklentilerin belirlenmesi amacıyla lojistik hizmeti sunan ve alanların görüşleri anket ve derinlemesine görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Çalışmanın, sosyoekonomik açıdan Kocaeli nin gelişmesi için gerekli plan ve stratejilerinin oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hazırlanan raporun, kentin lojistik yapısına ve geleceğine ilişkin yol gösterici bir nitelik taşıyacağı; gerek kamu gerekse de özel sektör tarafından yürütülecek projelere ışık tutacağı; benzer çalışmaların başlatılması için etkin bir bilgi ve referans kaynağı oluşturacağı umulmaktadır. Rapor oluşturulurken, masa başı ve saha araştırmaları ile paydaş analizleri ve ihtiyaç analizleri çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sürece aktif katılımı için geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda, katılımcılardan kentte lojistik sektörü açısından gördükleri sorunları paylaşmaları istenmiş, çözüm önerileri tartışılmış ve sektöre yönelik stratejiler belirlenmiştir. Paydaşların proje konusunu sahiplenmesi ve benimsemesi projenin uygulanabilirliğini ve başarısını önemli ölçüde etkilemiştir. Bunun yanında çalıştaya lojistik alanında tecrübe sahibi olan akademisyenler de davet edilerek tecrübe ve birikimlerinden yararlanılmıştır. Lojistik Merkez Kocaeli Raporu, harita, uydu görüntüsü, grafik, tablo ve şekil gibi çok sayıda görsel öğelerle desteklenmiştir. Raporda yer alan bütün istatistiki bilgiler konuyla doğrudan ilgili ulusal ve uluslararası yetkili kuruluşlardan alınmıştır. Araştırmanın yürütülmesi ve nihai raporun ortaya çıkarılması sürecindeki destek ve katkıları için Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu na, ilgili komite üyelerine, çalıştay katılımcılarına, başta Genel Sekreter Oktay Baltalı ve Araştırma Birimi nden Ömer Diler olmak üzere Kocaeli Ticaret Odası çalışanlarına; emekleri için Arş. Gör. Mehmet Özbilgin e, Bemar Kocaeli Şube Müdürü Ferdi Nizamoğlu na teşekkür eder; yayının yararlı olmasını dilerim. Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN 3

10 Lojistik Merkez Kocaeli

11 GİRİŞ Küreselleşme olarak anılan ve iktisadi, siyasi, kültürel, vb yaşamın her alanında yansımaları gözlenen, ekonomi-politik tercihler yanında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle beslenen süreç dünyayı açık bir pazar haline getirmiştir. Ticaretin önündeki engellerin azaltılması, serbest ticaret eğiliminin ve ülkeler arasındaki iktisadi ilişkilerin gelişmesiyle, dünya ticaret hacmi giderek artış göstermiştir. Böylece küresel çapta karşılıklı bağımlılık artmış ve rekabet uluslararası çerçeveye taşınmıştır. Uluslararası alandaki yoğun rekabet ortamında maliyetlerin düşürülmesi daha kritik hale gelmiştir. Ayrıca, üretim süreçleri kadar üretim sonrası süreçler de rekabetçilik açısından önem kazanmaya başlamıştır. Dünya ticaretinin küreselleşmesi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi firmaların da maliyetleri azaltmak ve rekabet gücü kazanmak amacıyla çeşitli arayışlara girmesine neden olmaktadır. Müşterilerin katma değeri yüksek ürünlere ve hizmetlere yönelmesi, firmaların yurtiçinde ve yurtdışında rekabet güçlerini artırmaları için daha verimli çalışmalarını ve yeni rekabet yöntemleri geliştirmelerini zorunlu hale getirmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte üretim sürecinde verimlilik artışı sağlayabilen firmalar için lojistik, üretim süreçlerini tamamlayan ve rekabet gücünü artıran faaliyetler olarak görülmektedir. Türkiye nin, Asya, Avrupa, Orta Doğu ile Kafkasya arasında bir geçiş bölgesi olarak konumlanması sebebiyle stratejik bir üstünlüğü ve küresel lojistik merkez olma potansiyeli bulunmaktadır. Coğrafi konumu itibarıyla, AB ülkeleri ile birlikte, Karadeniz, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarına erişim avantajına sahiptir. Türkiye nin uluslararası iktisadi ilişkilerde konumunu güçlendirmesi, bir ölçüde pazar avantajlarını ve coğrafi konumunu iyi kullanabilmesine bağlı görülmektedir. Özellikle, imalat sanayinde daha rekabetçi olabilmek için, gelişmiş ülkelerdeki dağıtım ve satış ağlarında yer edinmek ve farklı pazarlara açılmak gerekmektedir sonrasında başarılı bir iktisadi performans gösteren ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli ile dünya ekonomileri arasında ilgi gören bir ülke haline gelen Türkiye, 2023 için dünyanın ilk on ekonomisi arasına girebilmeyi hedeflemektedir. Küresel olarak öne çıkan bir ekonomi olma yolunda ilerleyen Türkiye nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi açısından lojistik altyapısının gelişmesi büyük önem taşımaktadır. Sınai ve ticari açıdan Türkiye nin en gelişmiş bölgesi Marmara Bölgesi dir. Kocaeli, Marmara Bölgesi nin doğusunda yer alan ve Türkiye nin toplam sanayi üretiminde ve ihracatında ilk sıralardaki kentlerinden biri olup coğrafi konumuyla küresel yatırımcılar için bir cazibe merkezi özelliği taşımakta ve stratejik üstünlüklere sahip bulunmaktadır. Karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolunu aktif olarak kullanabilmektedir. Bunun yanında, ürettiği katma değer, liman kapasitesi, ticaret hacmi, gelişen sanayisi, nüfusu, ulaşımdaki merkezî konumu ve başta İstanbul olmak üzere, stratejik hinterlandıyla lojistik merkez olma yolunda yüksek potansiyel taşımaktadır. Kocaeli nin coğrafi avantajlarından kaynaklanan taşıma türü çeşitliliği ve kalitesini ekonomik anlamda değerlendirmesi için, lojistik hizmetlerin geliştirilmesine, desteklenmesine ve lojistik hizmet çeşitliliğinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, kentte lojistik sektörünün gelişimini engelleyen veya kısıtlayan koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik projelerin hayata geçirilmesi, Kocaeli nin küresel kentler arasında hak ettiği yeri almasına büyük katkı sağlarken; kentin küresel lojistik yatırımlarının odak noktalarından biri haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır. 5

12 Lojistik Merkez Kocaeli

13 I. BÖLÜM: LOJİSTİK VE TEMEL BİLEŞENİ OLARAK ULAŞTIRMA 1.1.Lojistiğin Tan m Lojistik, hammaddenin nihai ürün olarak müşteriye teslim edildiği ana kadar, her türlü malzeme, bilgi ve para ak ş n n planlanmas ve kontrolü sürecinde yürütülen faaliyetler bütünü olarak tan mlanmaktad r (Frazelle, 2002: 5; Rushton, vd., 2006: 4; Ghiani vd., 2004: 1). Lojistik hizmetler, ürün tedariki, ulaşt rma, depolama, ambalajlama, aktarma, gümrükleme, nakliye, dağ t m ve takip gibi geniş bir yelpazedeki birçok işlem ve faaliyeti kapsamaktad r. Lojistik faaliyetlerle müşteri ihtiyaçlar n n yeterince karş lanmas için, tedarik zinciri içindeki yük ve bilgi hareketinin, etkili ve verimli bir şekilde planlanmas, uygulanmas ve kontrol alt nda tutulmas amaçlanmaktad r. Lojistik hizmetinde verimlilik, genellikle h z, güven, kalite ve düşük maliyet için kullan l r. Dolay s yla lojistik faaliyetlerin h zl, güvenli ve kaliteli hizmet sağlayabilecek şekilde, kabul edilebilir bir fiyatla sunulmas gerekmektedir. Lojistik hizmetlerin verimli ve etkin olarak yürütülmesiyle üreticiler pazara daha çabuk ve daha az maliyetle ürünlerini sunma imkân bulmaktad r. Lojistik faaliyetlerin etkinliği, ülkelerin d ş dünya ile bütünleşmelerini kolaylaşt rmakta; firmalar n yabanc pazarlarda rekabet etme becerisini art rmaktad r. Salt yük taş mac l ğ n n ötesinde bir kavram olan lojistik, düşük maliyetli girdi teminini, mallar n rekabet edebilir fiyatlarla ve uygun zamanda piyasaya sunulmas na katk sağlamaktad r. Böylece, doğru ürünün, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru tüketiciye, düşük maliyet ve doğru fiyat ile ulaşt r lmas, lojistik hizmetlerin genel amac olarak öne ç kmaktad r. 1.2.Lojistiğin Tarihçesi Başlang çta askeri bir terim olan lojistik kavram 1960 l y llardan itibaren ekonomi literatürüne girmeye başlam şt r. Ulaşt rma maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki pay ön plana ç kt kça, firmalar faaliyetlerini daha az maliyetle ve daha iyi gerçekleştirme çabas na yönelmiş; taş ma, depolama ve dağ t m n kontrolüne önem vermeye başlam şlard r. Zamanla daha gelişmiş taş ma araçlar n n kullan lmaya başlamas yla verimlilikte art ş ve enerji maliyetlerinde düşüş sağlanm şt r lerde dağ t m, depolama, elleçleme, gümrükleme, paketleme gibi lojistik faaliyetlerin d ş kaynak kullan m yoluyla temin edilmesi gündeme gelmiş ve 1990 l y llarda küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyada ithalat ve ihracat faaliyetleri 7 7

14 Lojistik Merkez Kocaeli büyük oranda art ş göstermiştir. Bu durum, işletmelerin uygun maliyet ve doğru zamanda pazarda yer almalar aç s ndan ulaşt rmay öne ç karm şt r. Böylece çeşitli ulaş m türlerinin entegrasyonu gündeme gelmeye başlam şt r. Zamanla, tekli taş ma türlerinden çoklu taş ma sistemine geçilirken ulaş m sistemlerinin kontrolü zorlaşm ş; işletme faaliyetlerinde h z önem kazan rken artan maliyeti düşürmek için ulaşt rma ilintili işlevlerin stratejik değeri yükselmiştir. Nitekim ulaşt rma operasyonlar n n yerine getirilmesini sağlayacak bütün kademeleri içinde bar nd ran lojistik yönetimi kavram gündeme girmeye başlam şt r (Y ld ztekin ve Çelik, 2013: 30). Lojistik faaliyetler, küresel ekonominin talepleri doğrultusunda geleneksel taş mac l ktan katma değeri yüksek lojistik hizmetlere doğru bir dönüşüm geçirmektedir. Lojistiğin gelişiminde küreselleşme süreci ve teknolojik yenilikler büyük rol oynam şt r. Şekil-6 da görüldüğü gibi, 1950 lerden itibaren lojistiğin gelişimi, işyeri lojistiği, tesis lojistiği, şirket, tedarik zinciri lojistiği ve küresel lojistik olmak üzere beş aşamada gerçekleşmiştir (Frazelle, 2002: 6). Özellikle bilgi teknolojilerindeki ve işletme yönetim anlay ş ndaki gelişmeler, lojistiğin kapsam n ve firmalar üzerindeki etkisini art rm şt r. Şekil-6: Lojistiğin Gelişimi Kaynak: Frazelle, 2002: 6. İşyeri lojistiği tek bir işyerine ait malzemenin ak ş n kapsamakta ve bir makinenin veya montaj hatt n n tesisi gibi işlemlerle ilgilenmektedir. II. Dünya Savaş n izleyen y llarda endüstri mühendisliği gelişirken işyeri lojistiğinin temelleri ortaya ç kmaya başlam şt r. 8 8

15 Kavram günümüzde ergonomi ile ilintilendirilmektedir. Tesis lojistiği, fabrika, depo, dağ t m merkezi gibi bir tesiste yer alan işyerleri aras nda gerçekleşen malzemenin ak ş olarak ifade edilmektedir. Şirket lojistiği ile tesisler aras ndaki bilgi ve malzeme ak ş kastedilmektedir. Bu durum, üretici için fabrika ve depolar aras ndaki, toptanc için dağ t m merkezleri aras ndaki, perakendeci için ise şubeler aras ndaki ürün ak ş şeklindedir. Tedarik zinciri lojistiği, şirketler aras ndaki küresel lojistik ise ülkeler aras ndaki malzeme, bilgi ve para ak ş olarak tarif edilmektedir Lojistiğin Bileşenleri Lojistik sistemler, sipariş işleme, envanter yönetimi ve yük taş mac l ğ olmak üzere 3 ana bileşenden meydana gelmekte (Ghiani vd., 2004: 6); lojistik faaliyetler ise, taş ma, envanter yönetimi, sipariş yönetimi, antrepoculuk, ambalajlama, müșteri hizmetleri, taş ma, elleçleme, ambalajlama, talep tahmini, belge ak ş, trafik yönetimi, depolama, talep yönetimi, sigorta, envanter yönetimi, gümrükleme, fuar ve etkinlik lojistiği, proje taş mac l ğ, intermodal taş mac l k ve benzeri katma değerli hizmetleri kapsamaktad r. Piyasa talebi doğrultusunda ürün ve hizmet farkl laşt rmas na, lojistik alan nda da rastlanmaktad r. Uluslararas ticarette rekabet artt kça, lojistik hizmet talep edenlerin lojistik hizmet arz edenlerden beklentileri artmaktad r. Lojistik hizmet sağlay c s olan firmalar, artan müşteri beklentilerinin karş lanmas ve fazladan hizmet sağlanmas amac yla her geçen gün ek bileşenler içeren hizmetler geliştirmektedirler. Lojistik faaliyetlerin temel amac, ürünlerin doğru zamanlarda, doğru yerlerde, doğru miktarlarda ve kullan labilir biçimlerde en düşük maliyet ve en h zl yöntemlerle teslim edilmesidir. Lojistiğin en temel faaliyeti taş mac l kt r. Bununla birlikte, lojistik içinde önemli bir bölümü depolama faaliyetleri oluşturmaktad r. Depolarda ürünlerin tan mlanmas, eşleştirilmesi, kalite kontrolü, çeşitlendirilmesi, etiketlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanmas, daha küçük parçalara ayr şt r lmas, farkl bir alana aktar lmas gibi işlemler yap lmaktad r. Depolar n, firmalar n üretimde devaml l ğ sağlamas gibi önemli bir fonksiyonu bulunmaktad r. Lisansl depoculuk uygulamas, modern tekniklerle uzun ömürlü depolama imkan sağlayan bir sistem olarak öne ç kmaktad r. Bu yolla, özellikle çiftçilerin ürünlerini sağl kl bir ortamda ve güvenli şekilde depolamalar mümkün k l nmaktad r. Böylece çiftçiler, fiyatlar n düşük olduğu hasat döneminde ürünlerini satmak yerine lisansl depolara koyarak, karş l ğ nda ald klar ürün senetlerini teminat göstermekte ve uygun koşullarda kredi kullanma imkan bulmaktad r (Gümrük ve Ticaret Bakanl ğ, 2013: 5) Ulaşt rma Kavram 9 9

16 sağlayan bir sistem olarak öne ç kmaktad r. Bu yolla, özellikle çiftçilerin ürünlerini sağl kl bir ortamda ve güvenli şekilde depolamalar mümkün k l nmaktad r. Böylece çiftçiler, fiyatlar n Lojistikdüşük Merkezolduğu Kocaeli hasat döneminde ürünlerini satmak yerine lisansl depolara koyarak, karş l ğ nda ald klar ürün senetlerini teminat göstermekte ve uygun koşullarda kredi kullanma imkan bulmaktad r (Gümrük ve Ticaret Bakanl ğ, 2013: 5) Ulaşt rma Kavram 9 Ulaşt rma, insanlar n ve eşyan n bir yerden başka bir yere, temel taş ma türlerinin kullan lmas yla yer değiştirmesi olarak tan mlanmaktad r. Böylece yolcu ve yük taş mac l ğ şeklinde iki çeşit ulaşt rma şekli ortaya ç kmaktad r. Yük taş mac l ğ ticari bir faaliyet olarak öne ç karken, yolcu taş mac l ğ daha çok toplumsal yönüyle değerlendirilmektedir. Ulaşt rma hizmetleri hayat n ak ş n düzenlemekte; hareketliliğe ve yer değiştirmeye zemin haz rlamakta; insanlar n yak nlaşmas n sağlayarak önemli işlevler yerine getirmektedir. İktisadi hayatta ise, kişilerin ve ürünlerin dolaş m n kolaylaşt rarak yerel ve uluslararas pazarlara erişim imkânlar n geliştirmekte; ürünlerin marjinal faydalar n n nispi olarak düşük olduğu yerlerden, daha yüksek olduğu yerlere taş narak, yer ve zaman faydas üretmektedir. Nitekim ulaşt rma hizmetleri, mallar n ve insanlar n zaman ve mekan faydas yaratacak şekilde yer değiştirmesine olanak sağlayan hizmetler bütünü olarak görülmektedir. Ticaret, tar m, turizm gibi pek çok sektörün gelişiminde, imalat ve sanayi faaliyetlerinin enerji ve hammadde ihtiyac n temin etmesinde, nihai ürünlerin pazara ulaşt r lmas nda, ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmas nda, refah n tabana yay lmas nda ulaşt rma hizmetlerinin katk s önem arz etmektedir. 1.5.Ulaşt rma Politikalar Ülkelerin ulaşt rma gereksinimlerini karş lamak için en uygun ulaşt rma sistemini oluşturmas n, bunu gerekli biçimde geliştirmesini ve verimli bir şekilde kullanmas n öngören eylemler ve ilkeler bütününe ulaşt rma politikalar ad verilmektedir (Evren ve Öğüt, 1997: 2). Ulaşt rma politikalar nda bütün taş mac l k türlerinden dengeli bir şekilde faydalan lmas amaçlanmakta; yük ve yolcu taş malar nda toplu taş mac l ğ n ön plana ç kar lmas esas al nmaktad r. Ayr ca, ulaşt rma sistemlerinin birbirine alternatif veya rakip olmak yerine birbirini tamamlayacak şekilde planlanmas ve bütün alt sistemlerin, tesis, donan m, araçlar, alt ve üst yap, güzergâh bütünlüğü içerisinde ve birbirleriyle ilişkili olarak ele al nmas gerekmektedir Ulaşt rma Sistemi ve Ulaşt rma Yat r mlar Ulaşt rma sistemi, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, iç suyolu ve boru hatt gibi alt türlerden oluşmaktad r. Alt sistemler taş ma işinin icra edildiği ortama göre belirlenmektedir. Her taş ma sisteminin kendine özgü avantaj ve dezavantajlar bulunmaktad r. Söz konusu alt sistemler birbirlerinden bağ ms z olarak ulaşt rma hizmeti sunulmas na imkan verdiği gibi, alt sistemlerin veya taş tlar n birkaç birlikte kullan labilmekte ve bu bileşim, kombine/çoklu taş mac l k olarak adland r lmaktad r. Uluslararas taş malar, genellikle birden çok sistem veya araç kullan larak

17 gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden çoklu taş mac l ğ n giderek yayg nlaşt ğ ve önem kazand ğ görülmektedir. Ulaşt rma yat r mlar yüksek miktarda sermaye gerektirmektedir ve yat r mlar n getirisi uzun dönemde ortaya ç kmaktad r. Bu yüzden ulaşt rma sistemine yönelik yat r mlarda sermaye-has la oran yüksektir. Altyap eksiklikleri ulaşt rma maliyetlerinin artmas na, teslim sürelerinin uzamas na ve operasyon kalitesinin düşmesine neden olmaktad r. Kamu taraf ndan belirlenen ulaşt rma yat r m politikalar n n uygulanmas nda kullan lan araçlar genel olarak dört temel kategori alt nda s n fland r lmaktad r. Bunlar, yat r mlar, fiyatland rma, yasal düzenlemeler ve teşviklerdir. Söz konusu uygulamalar n çeşitli şekillerde bileşimi alternatif yat r m politikalar n n geliştirilmesine zemin haz rlamaktad r. Yat r m n h z, maliyeti, tamamlanma süresi ve bütçeye etkisi gibi unsurlar, kullan lacak araçlar n seçilmesinde belirleyici olmaktad r (Tsekeris, and Tsekeris, 2009: 2). Ulaşt rma sistemleri ve ağlar, ülkelerin ekonomik ve siyasi stratejilerinin belirlenmesinde belirleyici olmaktad r. Ulaşt rma altyap s n geliştiren ve ulaşt rma sistemini etkin şekilde kullanan ülkeler, ulusal güvenliğin gereklerini daha rahat yerine getirmekte; küreselleşmenin avantajlar ndan daha çok yararlanmakta ve küresel ekonomiyle daha kolay bütünleşmektedir Karayolu Yük Taş mac l ğ Ulaşt rma hizmetlerinin, karayolu ile gerçekleştirilen bölümü karayolu ulaşt rmas d r. Karayolu taş mac l ğ, küçük ölçekteki taş malara, küçük hacimli yüklerin birleştirilmesine ve ürünlerin kap dan kap ya aktarma yap lmadan taş nabilmesine imkan tan maktad r. Karayolu ulaşt rmas, diğer taş ma sistemleri aras nda bağlant sağlamakta ve başlang ç ile var ş noktalar aras nda aktarmas z bir taş maya olanak tan maktad r. Genellikle yük taş mac l ğ n n ilk ve son aşamalar karayolu ile gerçekleşmektedir. Diğer taş ma türlerine k yasla karayolu taş mac l ğ n n ekonomik ve çevresel maliyeti daha yüksektir. K sa mesafeli taş malarda karayolu türü öne ç kmakla beraber, uzun mesafeli taş malarda diğer taş mac l k sistemlerinden yararlan lmas, daha rasyonel bir karar olarak kabul görmektedir. Nitekim dünyada karayolu taş mac l ğ n n azalt lmas ve diğer ulaşt rma türlerinin taş mac l kta pay n n art r lmas yönünde yoğun çaba sarf edilmektedir. Karayolu taş mac l ğ nda sektöre giriş engelleri düşük seviyede olduğu için rekabet yoğun yaşanmaktad r. Bu durum, karayolundaki ağ r taş t oran n art rmakta ve piyasan n talebe göre çok büyük bir kapasite ile karş karş ya kalmas na neden olmaktad r. Karayolu taş mac l ğ nda yük hareketini ölçmek için, ton, ton-km, taş t-km gibi ölçütler 11 11

18 Lojistik Merkez Kocaeli kullan lmaktad r. Ayr ca ülkenin karayolu yük taş t filosunun büyüklüğü de karayolu taş mac l ğ n n boyutunu yans tmas aç s ndan önemli bir göstergedir y l verilerine göre, dünyadaki toplam karayolunda faaliyet yürüten yük taş tlar n n % 35'ine AB ülkeleri, % 18 ine Güney Doğu Asya ülkeleri, % 17 sine Japonya, % 17 sine Çin, % 12 sine ABD, % 10 una Afrika, % 8 ine Latin Amerika, % 7 sine Ortadoğu ülkeleri, % 6 s na Rusya, % 6 s na AB d ş nda kalan Avrupa ülkeleri, % 5 ine Hindistan, % 5 ine Güney Kore, % 3 üne Avustralya, % 3 üne Meksika, % 3 üne Kanada ve % 2 sine Brezilya sahip bulunmaktad r. Şekil-1: Dünyada Karayolu Yük Taş t Stok Miktar (milyon adet, 2010) Kaynak: ICCT, 2013: 10. Şekil-2: Dünyada Karayolu Yük Taş t Stok Değişim Oran ( ) Kaynak: ICCT, 2013:

19 dönemi için tahmin edilen karayolu yük taş t stokundaki değişim oranlar Şekil-2 de görülmektedir. Buna göre, 2030 kadar yük taş t stokunda, Hindistan da % 276, Ortadoğu da % 142, Güney Kore de % 116, Güney Doğu Asya da % 89, Çin de % 87, Latin Amerika da % 74, Meksika da % 60, Afrika da % 49, AB d ş nda kalan Avrupa ülkelerinde % 40, Brezilya da % 33, ABD de % 27, Kanada da % 23, Rusya da % 17, AB ülkelerinde % 17, Avustralya da % 16 oran nda art ş beklenirken, Japonya da ise % 6 l k bir azalma öngörülmektedir. Şekil-3: Seçilmiş Ülke ve Bölgeler Karayolu Yük Trafiği, , milyon ton-km Kaynak: ITF, Günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi gelişmiş ülkelerde de karayolu taş mac l ğ ulusal ve uluslararas taş malarda en çok tercih edilen taş ma türüdür. Şekil-3 te, seçilmiş ülke ve bölgelerde karayollar üzerindeki yük hareketliliğinin ton-km değerleri görülmektedir Denizyolu Yük Taş mac l ğ Denizyolu taş mac l ğ, çok çeşitli yükler için tek seferde ve büyük hacimlerde taş mac l ğa imkan vermesi nedeniyle yüksek taş ma güvenliği ve uzun mesafelerde düşük taş ma maliyeti gibi avantajlara sahiptir. Ayr ca, diğer ulaşt rma türlerine göre yolcu-km ve ton-km baş na tükettiği enerji daha azd r. Ancak gemilerin denizlerde yavaş ilerlemesi ve limanlarda yaşanan yükleme/boşaltma işlemlerinin yaratt ğ gecikmelerden ötürü teslimat sürelerinin uzun olmas gibi dezavantajlara sahiptir. 13

20 Lojistik Merkez Kocaeli Limanlar, deniz taş mac l ğ nda maliyetleri ve etkinliği belirleyen faktörlerin baş n çekmektedir. Bir geminin limanda bekleme süresi ve uğrad ğ liman say s, taş ma maliyetinin önemli bileşenleri aras ndad r. Limanda verilen hizmetlerin h zl, seri, kaliteli ve ucuz olmas taş y c lar için cazip görülen bir durumdur. Ürünlerin istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktar lmas ile bu kaplar n yenilenmesi, havaland r lmas ve benzeri işlemlere elleçleme denilmektedir. Yük elleçleme hizmetleri liman faaliyetlerinin esas n oluşturmaktad r. Denizyolu taş mac l ğ nda elleçlemenin h z ve güvenlik aç s ndan büyük önemi bulunmaktad r. Liman inşas ve donat m çok büyük maliyetler gerektirmektedir. İlk yat r m maliyetinin geri dönüşü, limanlar n ürettiği katma değerin büyüklüğüne bağl d r. Bu yüzden liman hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin art r lmas, sürekli gündemde yer alan bir konudur. Denizyolu taş mac l ğ n n temel araçlar olan gemiler ve limanlar, ekonomi aç s ndan kritik değer taş maktad r. Limanlar, deniz taş mac l ğ nda başlang ç ve bitiş noktalar olmas na rağmen k talararas taş malarda kavşak görevini görmektedirler. Küresel ticarette yaşanan değişimler, limanlar aras rekabeti ön plana ç karmaktad r. Çeşitli ülkelerdeki limanlar diğer limanlar karş s nda rekabetçi bir üstünlük kazanman n yollar n aramakta ve katma değerli hizmetler sunarak lojistik merkez olmaya çal şmaktad r. Tablo-1: Gemi Tiplerine Göre Dünya Deniz Ticaret Filosu* (milyon Dwt) Gemi Tipi\Y llar Petrol tankeri Dökme yük gemisi Genel kargo gemisi Konteyner gemisi Diğer tip gemiler Toplam filo Kaynak: UNCTAD, 2013a. * Veriler her bir y l n baş na aittir. 100 GT (gros ton) ve üzeri gemiler dikkate al nm şt r. Tablo-2: Gemi Tiplerine Göre Dünya Deniz Ticaret Filosunun Büyüme H z (%) Gemi Tipi\Dönemler Petrol tankeri ,2 20,1 59,0 4,5 45,2 Dökme yük gemisi 22,9 22,7 66,4 9,9 276,4 Genel kargo gemisi -11,0 1,1 6,6-0,6-28,8 Konteyner gemisi 117,2 184,5 166,1 4, Diğer tip gemiler 63,4 49,0 29,4-0,1 472,4 Toplam filo -6,3 26,0 60,8 6,0 142,3 Kaynak: UNCTAD, 2013a

21 Dünya deniz ticaret filosunun y llar aras ndaki gelişimi Tablo-1 ve Tablo2 de verilmiştir. Petrol tankerleri, dökme yük gemileri ve konteyner gemileri, dünya ticaret filosu kapasitesinde en büyük paya sahiptir. Buna göre, dünya ticaret filosunda 1980 ile 2012 aras nda % 142,3 oran nda büyüme olduğu görülmektedir. Gemi türlerine göre, ayn dönemde büyüme oran, dökme yük gemilerinde % 276,4, genel kargo gemilerinde % -28,8, konteyner gemilerinde % 1970, petrol tankerlerinde % 45,2, diğer gemilerde ise % 472,4 dür. Tablo-3 te yans t lan verilere göre, 2013 Ocak ay itibariyle adet gemiden oluşan dünya filosu yük hacmi, yaklaş k 1,6 milyar dwt düzeyindedir ile en fazla ticari yük gemisine sahip ülke Çin iken, 245 milyon dwt ile en fazla hacimli filoya sahip ülke Yunanistan d r. Yunanistan n sektördeki pay % 15,17 iken, bu ülkeyi % 13,87 ile Japonya, % 11,78 ile Çin takip etmektedir. Türkiye ise gemiden oluşan filosu ile % 1,8 lik pazar pay na sahiptir. Tablo-3. Dünya Deniz Ticaret Filosunda Ülke Paylar S ra Ülkeler Gemi say s Toplam hacim (milyon dwt) Pazar pay (%) 1 Yunanistan ,17 2 Japonya ,87 3 Çin ,78 4 Almanya ,79 5 Güney Kore ,65 6 Singapur ,98 7 ABD ,61 8 İngiltere ,12 9 Norveç ,85 10 Tayvan ,74 11 Danimarka ,52 12 Bermuda ,04 13 Türkiye ,8 14 İtalya ,57 15 Hong Kong ,51 16 Hindistan ,39 17 B.A.E ,21 18 Rusya ,2 Diğer ülkeler ,3 Toplam , Kaynak: UNCTAD, 2013c: 43. * Veriler 2013 y lbaş na aittir GT (gros ton) ve üzeri gemiler dikkate al nm şt r

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013

DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK. Şubat 2013 DIġ TĠCARETTE LOJĠSTĠK Şubat 2013 Sunum Planı Dış Ticarette Lojistiğin Önemi Türkiye Değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Vizyonu & Çalışmaları 2 DıĢ Ticarette Lojistiğin Önemi 3 LOJĠSTĠK Nedir? Lojistik,

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 393 İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ Alper KALAYCI Makina Mühendisleri Odas alper@alperkalayci.com Dr. Cenk SEVİM cenk.sevim@aerowind.com ÖZET Yenilenebilir enerji

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği

ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR. Bosad Genel Sekreterliği ENDÜSTRİYEL KORUYUCU BOYALAR Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Endüstriyel koruyucu boyalar talep hacminin %5 ini ve küresel boya satışlarının %7 sini oluşturmaktadır. Koruyucu boyaların hacimsel

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL KÜRESEL LOJİSTİK MERKEZLERDEN LİMANLARIN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Küresel Ticaret Dinamiklerindeki Değişim

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi

Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi: 37-50 Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi Özet ABD konut piyasalarında başlayan ekonomik

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret OTOMOTİV, LOJİSTİK, ULAŞIM 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM ALT TEMALAR Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret Türk Markalı Otomobil Projesi Otomotiv Sektöründe Lojistik

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

2014 YILI TEMMUZ AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI TEMMUZ AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2014 2014 YILI TEMMUZ AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 6 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 80 ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82 AB PAZARINDA TÜRKİYE VE RAKİPLERİ Zümrüt İmamoğlu Son günlerde büyük tartışma yaratan TEPAV ın AB pazarındaki ihracat kayıpları adlı politika notunda Türkiye nin Avrupa Birliği deki (AB) pazar payının

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı