Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.atsovizyon.org.tr"

Transkript

1 Ekim 2008 ATSO

2 izyon.org.tr yon.org.tr on.org.tr n.org.tr rg.tr g.tr w.tr w.tr ww w.atsovizyon.org.tr www. o www ww.atsovizyon.org.tr www. w.atsovizyon.org.tr tsovizyon.org.tr sovizyon.org.tr ovizyon.org.tr ovizyon.org.tr izyon.org.tr yon.org.tr on.org.tr n.org.tr rg.tr g.tr w.tr w.tr ww w.atsovizyon.org.tr www. o ATSO Ekim yayında Derginiz ATSO Vizyon la artık sanal dünyada da buluşabileceksiniz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın 1987 yılından bu yana aralıksız yayınlanan ve her ay 13 bin adet basılarak Antalya iş dünyasının yanı sıra, devlet protokolü, özel sektör kurum ve kuruluşlarına dağıtılan dergi, bir yeniliğe imza atarak, sanal dünyada da okuyucuyla buluşuyor. Derginin, w w w.atsoviz yon.org.tr adresiyle internetten yayınına başlandı. ATSO Vizyon Dergisi, artık ile internet sayesinde dünyanın her yerinden okuyucular tarafından takip edilebilecek. sitesinde ATSO Vizyon un son iki yılda yayınlanmış sayılarının tamamına ulaşmak mümkün. Site dergi kalitesini, bilgisayar ekranına da taşıyor. Dergi sayfalarını birebir inceleme ve okuma fırsatı sunarken, dilenirse PDF formatında yayınlanan sayfaları, bilgisayara indirmeyi de mümkün kılıyor. Antalya da çeşitli konulardaki araştırma dosyaları, kültür sanat, edebiyat, çevre konularında yayınları ile iş dünyasının yakından takip ettiği dergi, ekonominin yanı sıra, Antalya tarihine yönelik yayınları ile adeta kentin belleği ve kaynak yayın niteliği de taşıyor.

3 .org.tr rg.tr w g.tr ww.tr ww tr www r www. www. ww. ww. w.yon. n.org.tr.atso.o atso.or so.org..org.tr vizyon. izyon. yon.or on.org. on.org..org.tr rg.tr w g.tr ww.tr ww tr www r www. www. ww. ww. w.yon. n.org.tr A N T A L Y A T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I TAŞINDIK Üyelerimize özel ücretsiz ring servisi hafta içi her gün 9:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında saat başı hizmet verecektir. Ring Güzergahları Çevreyolu Üzeri, Göksu Mahallesi, Gazi Bulvarı No: 531, ANTALYA Tel. : Fax : Ekim 2008 ATSO

4 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomi yönetiminin özel sektörle birlikte bir kriz masası çerçevesinde hızlı hareket etmesi gerekmektedir Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Çok Değerli Üyeleri, ATSOVİZYON un Değerli Okuyucuları, Aylardan beri bir yandan piyasadaki tedirginliği azaltmaya, diğer yandan ekonomi yönetiminin önlem almasına yönelik çağrılar yaptık. Son haftalarda piyasada tedirginliğin, güven kaybının artmaması için çaba gösteriyoruz. Çünkü gelinen noktada gerek küresel, gerek ulusal düzeyde piyasadaki psikolojik durum, tüketici psikolojisi en önemli unsur haline gelmiştir. Güven eksikliği insanları likit kalmaya, tüketimden, yatırımdan kaçınmaya ittiğinde kriz kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle böyle bir ortamda her yetkilinin kullandığı kelimelere dahi dikkat etmesi gereklidir. Ancak, özel sektör olarak bizim sorumlu davranmamıza, dikkat etmemize rağmen gelişmeler arzu ettiğimiz yönde olmadı. Krize karşı önlemlerin gecikmesi sorunların hızla artmasına yol açtı. Ekim ayındaki çalkantı piyasaları olumsuz etkiledi. Finansman veya kredi darlığı sorunu arttı, ekonomik durgunluk belirgin hal aldı. İç pazardaki talep daralması, kredi darlığı ile birleşerek KOBİ lerin hayatını iyice zorlaştırdı. Banka kredilerinde Haziran ayından bu yana görülen durgunluk son dönemde yerini daralmaya bıraktı. Bunda faiz artışı kadar bankaların kredi kullandırmaktan kaçınmaları da rol oynadı. ATSO olarak Ekim ayı başında KOBİ lere finansman desteği sağlanması, kredi maliyetlerinin düşürülmesi, özellikle inşaat gibi sektörlerde kredilerin sübvanse edilmesi gibi önlemler talep ettik. Bir yıldır dile getirdiğimiz piyasadaki çek sorununa acil önlem istedik. TOBB makro ekonomik ve sektörel önlem paketi önerilerini sundu. Fakat Kasım ayı sonuna kadar tek önlem yurtdışından döviz girişine dönük mali önlemler oldu. Bu arada açıklanan 2009 bütçesinin krizin etkilerine göre oldukça iyimser bir temelde hazırlanmış olması da belirsizliği artırdı. Güven artırıcı bir önlem olarak IMF ile anlaşmanın gecikmesi bugün tam bir bekle-gör belirsizliği yaşanmasına neden olmuştur. Bugün ise IMF anlaşması tek başına çözüm olmaktan çıkmıştır. Öncelikle piyasadaki ödeme sorunlarının, KOBİ lerin kredi sorununun, ekonomideki kredi darlığı sorununun çözülmesi gerekmektedir. Bunun için yeniden sıcak paraya veya döviz kredilerine dayalı finansman modeline dönüş yeterli olmayacaktır. Bu kriz yapısal reformlar yapılmadan, ekonominin temelleri ve rekabetçi yönü güçlendirilmeden atlatılamaz. Dünya ekonomisinde talep yaratıcı önlemler alınmadığı takdirde durgunluğun şiddeti ve süresi artacaktır. Şu ana kadar birçok ülkede alınan önlemlerin çoğu mali piyasaları sakinleştirmeye yöneliktir. Henüz talep yaratıcı önlemler yeterli değildir. Bununla birlikte merkez bankaları faizleri düşük tutarak ekonominin canlanmasını desteklemektedir. Kriz bütün ülkelerde aynı özellikleri taşıdığına göre alınacak önlemler de aynı türde olacaktır. Bütün ülkeler faizi düşürmekte, vergi indirmekte ve zor duruma düşen sektörlere doğrudan devlet yardımı vermektedirler. ABD de faiz oranı %1, Avrupa da % 3 ler düzeyindedir. Avrupa ülkelerinde konut kredisi yıllık faizi %5.5 tur. İngiltere ilk konut alımında sıfır faiz uygulamaktadır. Türkiye ise belirsizlik nedeniyle aşırı bir bedel ödemektedir. Ne yazık ki, ekonomik göstergelerin geç yayınlanması nedeniyle piyasadaki sorunun boyutu yeterince görülememektedir. Bütün dünyada üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandığı halde, biz Temmuz- Eylül dönemi büyüme rakamlarını Aralık ortasında görebileceğiz. Şu anda reel sektörün durumuna ilişkin bir gösterge Ekim ayında otomobil satışlarının % 30 civarında düşmüş olmasıdır. Banka kredisine dayanan tüm sektörlerde benzer bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. Nominal faiz oranının % 30 a, reel faizin % düzeyine çıkmış olması reel sektörde çok ciddi bir sorun yaratmıştır. ATSO Ekim

5 Zaman kaybedildiği takdirde bu sorun üretim ve istihdamın yanı sıra mali sektörde de daha büyük hasara yol açacaktır. Bütçe açığından korkarak alınmayan önlemler, durgunluk nedeniyle düşen vergi geliri sonucunda bütçe açığını yükseltmiş olacaktır. Bu nedenle reel sektöre dönük bir fon oluşturulması, kredi maliyetlerinin düşürülmesi, üretim, istihdam ve tüketim üzerindeki vergi yükünün azaltılması, bunun için bir taraftan kayıtdışı ekonomi veya 2B arazileri gibi kaynakların değerlendirilmesi, diğer taraftan bütçedeki düşük verimli harcamaların ertelenmesi gereklidir. Ülkemizde 400 milyar YTL büyüklüğündeki mevduat hacminin sadece % 10 u 3 aydan daha fazla vadeye sahiptir. Kalan % 90 ı vadesiz veya 1-3 ay vadeli hesaplardadır. Banka sistemi bu mevduat yapısıyla yüksek maliyetle çalışmakta ve orta ve uzun vadeli kredi sağlayamamaktadır. Bankaların aktiflerinde Devlet tahvillerinin ve bireysel kredilerin ağırlıklı olması bundan kaynaklanmaktadır. Kaldı ki, 110 milyar YTL bireysel kredi hacmi de Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne göre yetersizdir. Banka sisteminde 47 milyar YTL tutarındaki orta ve uzun vadeli döviz kredisini hariç tutarsak, işletme kredisi tutarı yarısı kısa vadeli olmak üzere sadece 40 milyar YTL dir. Toplam 350 milyarlık kredi tutarında KOBİ lerin payı % 25 i geçmemektedir. Sayıları 1 milyonu aşan mikro işletmelerin kullandığı bütün kredi 30 milyar YTL civarındadır. Ortalama kredi tutarı 30 bin YTL nin altındadır. 300 bin civarındaki küçük işletme ise ortalama 90 bin YTL kredi kullanmıştır. Böyle bir kredi yapısı bir tarafta reel sektörün zaten yeterince finanse edilemediğini, diğer tarafta banka sisteminin KOBİ kaynaklı kredi riskinin çok yüksek olamayacağını göstermektedir. Dolayısıyla KOBİ lerin finansman sorununun çözümü esasen çok zor değildir. Önemli olan piyasada güvenin tesis edilmesidir. Oysa bu konuda yanlış hareketler güveni azaltmakta ve gereksiz sıkıntılara neden olmaktadır. Bu nedenle bankalarımızın asıl bu dönemde sahaya inmeleri ve reel sektörü desteklemeleri gereklidir. Öte yandan Hükümetin de bu sorunun büyümemesi için, bir taraftan Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanunlardaki değişiklikleri yapması, diğer taraftan şimdiden reel sektör için bir fon veya havuz sistemi kurması gereklidir. Türkiye 2001 krizinden sonra bu konuda önemli tecrübeler kazanmıştır. TMSF ve BDDK gibi başarılı kurumların tecrübesi önemlidir. Bu tecrübe reel sektörün finansman sorununun çözümü için bugünden kullanılarak, sorunun büyümesi önlenebilir. Tüm bu sorunların kaynağında ise kayıtdışı ekonomi, gelir dağılımının bozukluğu, Devletin üretimden ve tüketimden yüksek vergi alması, mevcut tasarrufun uzun vadeli kaynağa dönüşmesini sağlayacak güvenin ve mali araçların olmaması, tüketimin önemli kısmının ise ithal mallara gitmesi gibi yapısal sorunlar bulunmaktadır. Değerli Üyeler, Sektörlerimizin yaşadığı sorunlarla, alınması gerekli önlemlerle ilgili her şey söylenmiştir, söylenmektedir. Artık sorunları tekrar etmenin faydasının olmadığı bir dönemdeyiz. Sorunlara çözüm için herkes bireysel olarak elinden geleni yapmaktadır. Örneğin Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımızın aylardan beri ekonomiyle ilgili önemli kanunların çıkması için gösterdiği yoğun çaba basınımızda da yazılmıştır. Bu kanunlar arasında Ticaret Kanunu, Büyük Marketler Kanunu, Toptancı Haller Kanunu, KOBİ Destekleri gibi her gün söylediğimiz konular vardır. Fakat artık bireysel çabalarla ilerlemek mümkün değildir. Ekonomi yönetiminin özel sektörle birlikte bir kriz masası çerçevesinde hızlı hareket etmesi, Meclisin olağanüstü bir seferberlikle ekonomi ile ilgili düzenlemeleri hızla yasalaştırması gereklidir. Neredeyse üç yıldan beri siyasi gündem nedeniyle ekonomiye sıra gelmemiştir. Şimdi de yerel seçimler nedeniyle yaklaşık 6 ay gibi çok kritik bir zamanı kaybetme riski ile karşı karşıyayız. Temennimiz, ekonomi yönetiminin ve Meclisimizin çalışmalarının seçimler nedeniyle aksamamasıdır. Değerli Üyelerimiz, Dünyada ve Türkiye de durgunluktan çıkışın temel şartı halkın, şirketlerin ve bankaların elindeki likiditenin piyasaya girmesi için ekonominin geleceğine olan güvenin artmasıdır. Bu sürecin başlangıç noktası tüketicinin tüketmeye başlamasıdır. Bunun için sürekli kriz söylemi yerine tüketiciye güven verecek, harcama arzusu uyandıracak çalışmalar yapılmalıdır. Bu dönemde reklama, satış promosyonlarına, ciddi indirim kampanyalarına önem verilmelidir. Antalya özellikle Kurban Bayramı nı bu konuda bir fırsata çevirmelidir. Bayram tatili turizm ve ticaret sektörlerimiz için canlanma dönemi olmalıdır. Bu nedenle bir süre önce bayram tatilinin uzatılması ve önceden ilan edilmesi için çağrı yaptık. Önümüzdeki günlerde de şehrimizde güçlü bir alışveriş kampanyası düzenlenmesi yönünde girişimlerde bulunacağız. Kamu başta olmak üzere, banka sisteminin ve reel sektörün uyumlu, sistemli ve zamanında önlemleriyle bu zorlukları aşabiliriz. Yeter ki, ABD de dikkatlerin Wall Street den Main Street e çevrilmesi gibi, bizde de dikkatler borsa-kur ekseninden reel sektöre, KOBİ lere, esnafa, vatandaşa dönsün ve biz de hep birlikte başarma inanç ve gayretine sahip olalım. En derin sevgi ve saygılarımla. 3 Ekim 2008 ATSO

6 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI YIL:21 / EKİM 2008 / SAYI:249 ATSO ADINA SAHİBİ: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali Rıza AKINCI Arif SELÇUK Özdağ ÇANCI YAYINA HAZIRLIK: Mete TEKİN Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ESİNGÜNER BASKI: ÇAĞDAŞ YAŞATAN Reklam Matbaacılık Tanıtım Organizasyon A.Ş. Kızılsaray Mh. 63. Sk. No:4, Yaşatan İş Merkezi, ANTALYA Tel.: Faks: DAĞITIM: ÖZYILDIRIM DAĞITIM Tahılpazarı Mahallesi 468.Sokak Kaymak Apt. No: 6/4, ANTALYA Tel.: Faks: Küresel kriz Türkİye yi dört koldan etkileyecek KÜRESEL ISINMA küresel mali krizden daha tehlikeli TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU; ATSO DA ANTALYA İLİ MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI NDA 22 Geometrİnİn doğduğu yer PERGE ATSO: Çevreyolu Üzeri Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı No: 531, ANTALYA Tel.: Faks: URL: Ayda bir yayınlanır. Dergimizdeki yazılar kaynak gösterilerek alınabilir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. 14 ANTALYA EXPO YA RESMEN TALİP 16 GARANTİ BANKASI ANADOLU SOHBETLERİ 32 NOSTALJİ 34 SAĞLIK 36 HUKUK 40 AB DEN GÜNCEL HABERLER 48 SEMPOZYUM 50 KÜLTÜR-SANAT 52 EKONOMİK GÖSTERGELER 68 FUARLAR 70 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ 72 ANTALYA DAN LEZZETLER ATSO Ekim

7 Küresel kriz mi, küresel ısınma mı daha tehlikeli? Sevgili Üyelerimiz, Değerli Okurlarımız, Yazıma bu çarpıcı soruyla başlamak istiyorum. Dünya büyük bir mali krizden geçerken, küresel ısınma konusu gündemden uzaklaştı. Ancak uzaklaşmaması gerekiyor. Zira uzmanlar şu soruyu sormaya başladı; Hangi kriz daha tehlikeli? Küresel ısınma mı, yoksa küresel mali kriz mi? Kuşkusuz küresel ısınma daha tehlikeli. Zira, mali krizin açtığı yaralar eninde sonunda iyileştirilecek. Peki ya kuruyan göller, yok olan ormanları geri getirebilecek miyiz? Maalesef hayır. Küresel ısınmanın göz ardı edilmemesini isteyen yabancı uzmanlar, devlet adamlarına ve ekonomistlere, Küresel ısınmayı göz ardı etmenin yarattığı riskler, mali sistemin yarattığı riskleri göz ardı etmenin yarattığı sonuçlardan çok daha büyük olacaktır derken, bu konuda bir tepki de ülkemiz siyasetçilerinden geldi. Çevre sorunlarının araştırılarak, sürdürülebilir çevre politikası için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Çevre Araştırma Komisyonu, Mali krizi alınacak olan önlemlerle 3-5 yılda aşabiliriz ama küresel ısınmaya bağlı olarak değişen ilklim değişikliği, bunun sonucunda oluşan kuraklıklar, çölleşmeler dünyayı sararsa, bu krizden kurtulmak o kadar kolay olmayabilir uyarısı yaptı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) küresel krizin Türkiye yi kredi, portföy, dış ticaret ve tüketici davranışları olmak üzere dört kanaldan etkileyeceğini belirterek krizin etkilerinin azaltılması için IMF ile bir an önce ciddi ve ayrıntılı bir anlaşma imzalanması gerektiğini vurguladı. TEPAV Küresel Kriz Çalışma Grubu nca hazırlanan Küresel Finans Krizi ve Türkiye: Etkiler ve Öneriler raporunda, krizi Türkiye ye ve benzer ülkelere taşıyacak temel vasıtanın banka ve şirket bilançoları olduğu belirtilirken, önlemler arasında; Merkez Bankası rezervlerinden bir fon oluşturulması, İşsizlik Sigortası fonunun bir bölümünün, kitlesel seferberlik ile bilgisayar ve yabancı dil eğitiminde kullanılması, IMF ile ciddi ve ayrıntılı bir anlaşmanın bir an önce imzalanması, Körfez sermayesinin çekilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu nun (EKK) çözümün merkezinde yer alması önerileri yer aldı. Büyüme oranının daha da yavaşlaması, faiz oranlarının mevcut yüksek patikasında kalması, enflasyonun yükselmeye devam etmesi, hisse senedi fiyatlarının düşmesi, işsizliğin artması, Türk Lirası nın hızla değer kaybetmesi ise olumsuz göstergeler içinde yer aldı. ATSO da Antalya İli Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı na katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da, küresel mali kriz ve Türkiye ye etkileri konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Hisarcıklıoğlu nun değerlendirmelerini dergimizde ayrıntılı olarak bulacaksınız. Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Türkiye genelinde açıkladığı verilere göre, 2008 yılının ilk on ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla % 7 lik, kurulan şahıs işletmesi sayısında % 1,1 lik bir azalma yaşanıyor. Antalya da söz konusu dönemde kurulan şirket sayısı 4.331, kapanan şirket sayısı ise dır. Antalya da geçen yıla oranla kurulan şirket sayılarında % 3,2 lik azalma görülürken, kapanan şirket sayılarında ise % 2,9 luk bir artış var. Küresel ekonomik krizin etkisi Ekim ayında kurulan şirket sayısındaki % 20,3 lük azalma ile kendisini gösteriyor. Antalya, kurulan şirket sayısı bakımından İstanbul ve Ankara dan sonra üçüncü sırada yer alırken, şirket kapanışlarında ise sekizinci sırada. Değerli Üyelerimiz, Antalya dünyanın en büyük fuar organizasyonu Expo ya resmen talip oldu. Bilindiği gibi bu organizasyon Türk kamuoyu tarafından İzmir in Expo 2015 e aday olması ve İtalyan ın Milano kentine son anda kaybetmesi ile tanındı. Expo Fuarları nın birkaç çeşidi var. Antalya nın aday olduğu Expo, Bahçe Temalı olarak adlandırılıyor. Antalya, 2014 Expo yu hedef olarak belirledi. Yani bu konuda İzmir yada başka bir kentle çekişme yaşanması söz konusu değil. Çetin Osman BUDAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yayın Kurulu Başkanı Antalya nın yarışı, dünyanın başka şehirleriyle olacak. Eğer fikir birliği sağlanırsa Antalya, Çocuk ve Çiçek teması ile Expo ya aday olacak. Bu büyük organizasyonun ülkeye ve kente kazandırılmasında toplumun tüm kesimlerine büyük görev düşüyor. Sevgili Okurlar, Anadolu Sohbetleri nde bu yıl Marka Şehir ve Destinasyon Olarak Antalya konusu ele alındı. Dünyaca ünlü kurumsal kimlik ve marka uzmanı Wally Olins in önderliğinde Antalya nasıl marka kent olur? sorusuna yanıt arandı. Antalya nın yurt dışında ucuz tatil bölgesi olarak tanındığı belirtilirken, deniz, güneş ve kum üçlüsünün yeterli olmadığı, kentin sahip olduğu farklı yüzleri tanıtması gerektiği vurgulandı. Antalya Turizm Konseyi kurulması ve bölgede butik otelciliğe ağırlık verilmesi dile getirildi. Kentimizi dünyaya tanıtmak için suni markalar yaratma peşinde koşuyoruz. Oysa elimizdeki hazinelerin farkında bile değiliz. Antalya nın hemen yanı başındaki Aksu beldesi içindeki Perge Antik Kenti, bu zenginliklerimizden sadece biri. Eski çağ matematik astronomisinin kurucularından matematikçi Apollonios in yaşadığı Perge yi yalnızca bu özelliği ile bile ön plana çıkarsak, dünya çapında bir yer olur. Oysa sadece 17 kilometre uzağımızdaki, antik çağın bu bilim ve sanat kentini bırakın başkalarına tanıtmak, kendimiz tanımaktan bile çok uzağız. Eğer imkanınız olursa, ilk fırsatta önce Perge yi, daha sonra da Antalya Müzesi ndeki Perge Salonu nu ziyaret etmenizi öneririm. Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle. 5 Ekim 2008 ATSO

8 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu; Özel sektörün 191 milyar dolar dış borcu var. Bu parayı borç alıp da kumarda mı kaybettik? HABER ATSO Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ATSO da Antalya İli Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı na katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün dış borcunu eleştirenlere yönelik, Özel sektörün 191 milyar dolar dış borcu var. Reel sektörün bu kadar dış borcu olması eleştiriliyor. Bu parayı borç alıp da kumarda mı kaybettik? Ülkenin ihracatı 36 milyar dolardan 136 milyar dolara çıktı. Bu borçlanma ile Türkiye, başarı hikayesi yakaladı. Bunları borçlanmadan nasıl yapacaktık? diye sordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nda düzenlenen Antalya İli Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı na katıldı. Toplantıda Küresel Kriz ve Türkiye ye Etkileri konulu bir sunum yapan Hisarcıklıoğlu, konuşmasının başında, gençleri ve kadın girişimcileri çok önemsediklerini belirterek, gençlere ve kadınlara moral ve motivasyon sağlayarak girişimci ruhlarını ortaya çıkarmak istediklerini söyledi. Oda ve borsaların ocak ve şubat aylarında seçimleri olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu seçimlerde genç girişimciler ile kadın girişimcilerin ön plana çıkartılmasını istedi. Dünya ticaretinin 1990 yılında 3 trilyon dolar, 2000 de 6 trilyon dolar, geçen yıl ise 14 trilyon dolar hacme ulaştığını anlatan Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomide ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya nın Süper Lig de, Türkiye, Çin, Malezya, Hindistan, Malezya, Kore ve Rusya gibi ülkelerin de 1. Lig de mücadele ettiğini ve Süper Lige çıkmak için uğraş verdiklerini kaydetti. Türkiye nin rakiplerinin Çin, Malezya, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler olduğunu ve Türkiye nin kendisini bu ülkelerle mukayese etmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 2007 nin ikinci yarısından sonra dünyadaki ekonomik sihrin bozulduğunu söyledi. Türkiye cari açığını Osmanlı dan bu yana finanse edemedi Küresel çöküşün gelişimini anlatan Hisarcıklıoğlu, Küresel sistemin ilk krizini yaşıyoruz. Dolayısıyla daha önceden haritası çıkarılmamış topraklardan geçiyoruz. Kriz gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere kayıyor. Kriz, mali sektörden reel sektöre kayıyor diye konuştu. Türkiye nin küresel kriz ortamına, büyüme temposunun düştüğü, dış cari açık ve özel sektörün dış borçlarının arttığı bir dönemde yakalandığını öne süren Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: Türkiye gelişmiş ülkelerin yakalandığı krize 2001 de yakalanmıştı. Bu krizde bizim farkımız, 4-5 yılda bir krizle karşılaştığımız için daha tecrübeliyiz. Küresel krizin etkileri elbette olacak. Cari açık ve finansal ATSO Ekim

9 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO Meclisi Salonu nda konuşmasına başlamadan önce kadın girişimcileri ön sıralara davet etti. Gençleri ve kadın girişimcileri çok önemsediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, gençleri ve kadınların moral ve motivasyon sağlayarak girişimci ruhlarını ortaya çıkarmak istediklerini söyledi. sıkıntı olacak. Vergi gelirleri azalacak. Finansmanda, dış ticarette ve turizmde sıkıntı yaşanacak. Türkiye cari açığını Osmanlı dan bu yana finanse edemedi. Cari açığı finanse edemediği zamanlarda da kriz yaşadı. 2.5 milyon insan işsiz Bu yıl Ağustos ayından itibaren yüksek cari açık ve finansman kalitesinin bozulduğunu, yabancı sermayenin kaçtığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, reel söktürün dış borcunun çok fazla olmasını eleştirenlere de kızdı. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: Özel sektörün 191 milyar dolar dış borcu var. Reel sektörün bu kadar dış borcu olması eleştiriliyor. Bu parayı borç alıp da kumarda mı kaybettik? Ülkenin ihracatı 36 milyar dolardan 136 milyar dolara çıktı. Bu borçlanma ile Türkiye başarı hikayesi yakaladı. Bunları borçlanmadan nasıl yapacaktık? Türk özel sektörü son altı yılda 3 milyon kişiye istihdam sağladı. Bunları yapmasaydık da yeşil kartlı insan sayısı daha da mı fazla artsaydı? Türkiye de her yıl 700 bin kişiye iş bulmak zorundayız. Türkiye nin en büyük sorunu işsizlik. 2.5 milyon insan işsiz. Dışarda paranın olmadığını, malın değerinin arttığını, ihracat pazarlarında daralma yaşandığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, İhracatta bir milyar dolar düşüş var. İhracatta bir milyar dolar eksi var. Turizmde de daralma yaşanabilir dedi. Farklılaşma ve markalaşma yaratın Türkiye nin bu kriz ortamında avantajlı yönleri olduğunu da dile getiren Hisarcıklıoğlu, dünyada petrol fiyatlarının ve ham madde fiyatlarının düştüğünü, bunda da avantaj olduğunu söyledi. Faiz, döviz kuru ve enflasyonun yukarıya çıkacağını, yatırımların azalacağını ve ülkede büyümenin duracağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü; Hemen hemen tüm sektörlerde daralma olacak. Zenginleşme, büyüme demektir. Büyüdükçe zenginleşirsiniz. Güçlü yönlerimiz de var sonrası alınan tedbirler var. Mali disiplini korumalıyız. Şu anda kamu maliyesi iyi durumda. Bankacılık sistemi çürüklerini ayıkladı. Bankacılık şu anda çok güçlü. BDDK, SPK ve Merkez Bankası nın kurumsal yapıları ve saygınlıkları çok daha önemli. Reel sektörün alması gerektiği önlemleri de anlatan Hisarcıklıoğlu, önerilerini şöyle sıraladı: Bu dönemde borçlu ve alacaklı vadesi birbirine uyumlu olmalı. Uyumlu değilse bankalardan kredi bile alamazsınız. Alacağınız hangi para cinsinde ise borcunuz da o para cinsinden olsun. Gelirden çok harcama yapmayın. Şimdi artık tam dişten artırma dönemi. Finansman Müdürü ve İş Geliştirme müdürlerinize iyi bakın. Bankalarla ilişkilerinizi güçlendirin. Devamlı iletişim içinde olun. Küçük olsun benim olsun anlayışını bırakın. Aynı sektörde olanlar güçlerini birleştirsin. Şirketlerinizi kurumsallaştırın. Özellikle babalar işlerini bırakmadan önce kurumsallaşmaya önem versinler. Çocuklarına haksızlık etmesinler ve de özellikle kız çocuklarına haksızlık yapmasınlar. Farklılaşma ve markalaşma yaratın. Yenilikçi olun. 7 Ekim 2008 ATSO

10 ATSO Meclisi nden, Yeni Binanın Yapımına Emeği Geçenlere Teşekkür Plaketi HABER ATSO Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan ve Kepez Belediye Başkanı Erdal Öner in konuk olduğu ATSO Ekim Ayı Meclis toplantısı nda, ATSO yeni hizmet binasının yapımına katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen, Meclis te yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür etti. ATSO nun yeni hizmet binasının Proje ve En Güzel Dış Cephe ödülleri aldığını hatırlatan Özgen, Bu ödüller bizi elbette mutlu etmektedir. Bizim bir amacımız da Antalya ya bir prestij bina kazandırmaktı, yıl sonra da beğenilecek bir bina yapmaktı. Bu ödüller hedefimize ulaştığımızı teyit etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. ATSO Ekim

11 ATSO Meclisi tarafından plaket verilen kişi ve kuruluşlar şöyle; Yapımda Emeği Geçen Firmalar FAHRETTİN AKAR ÇETİN KESKİN SERDAR İLKMEN NECDET TAŞKIN ŞANTİYE ŞEFİ ANKE ASANSÖR MERDİVEN İMALAT SAN. TİC.LTD. ŞTİ. ARTEK MÜH.LTD. ŞTİ. MURAT ŞERBETÇİ MACİT ORHAN ASİMETRİK SES, IŞIK VE GÖRÜNTÜ SİS. LTD.ŞTİ. BORAŞ A.Ş. AHMET DEMİR BOYUT MÜHENDİSLİK EKSPER MÜH.LTD. ŞTİ. MEHMET SABRİ GÖREN NECİP GÖREN SUAT ERİM ZÜMRÜT DOĞAN CENGİZ EKİZ BEKİR YILMAZ ELSO PROJE ERAY AL. MET. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. FENER MEKANİK ELEKTRİK MUHARREM KARATAŞ MKY TUR. İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC.A. Ş. İLHAMİ ÖZKAN MEHMET ERTUNÇ MUZAFFER SAĞLAM SANTİM LTD.ŞTİ. SAĞLAM YANGIN GÜVENLİK LTD.ŞTİ. SERVET ÖZTÜRK OSMAN YILDIZ HASAN TAMA MURAT ÖZEKİCİ TENOKA A.Ş. YILDIZ MERMER VERİTEL 9 Ekim 2008 ATSO

12 Peyzaj ve Otomasyon Proje Danışmanları ŞEBNEM AKDAĞ ÇETİN GÜNAY PEYZAJ DANIŞMANI OTOMASYON DANIŞMANI Proje Kontrolorleri HİDAYET ERDEM (MİMAR ) İBRAHİM YAŞAR (İNŞ.MÜH) İLHAN METİN (ELEKTRİK MÜH) HAKAN CUMHUR GÜNAY (MAK.MÜH.) Proje Ekibi ŞEVKET ALTINDAL (MİMAR) AKIN AKAY AKINCI (İNŞ. MÜH) MUTLU PALALAR ÖZKAN KAHRAMAN OKAN KOLOĞLU (FİRMA SAHİBİ) METİN ACAR (İÇ MİMAR) ÖZLEM TAŞCIOĞLU (İÇ MİMAR) MİMARİ PROJE STATİK PROJE MEKANİK PROJE ELEKTRİK PROJE ACADEMIA MİMARLIK Oda Meclisi ve Meslek Komitesi Üyeleri İLHAN BAKIŞLI BAYRAM ATEŞ ÖMER DİNÇ HÜSEYİN BARUT HALİL ERSOY 19.GRUP KOMİTE BŞK. 5.GRUP MECLİS ÜYESİ 19.GRUP MECLİS ÜYESİ 20.GRUP MECLİS ÜYESİ 28.GRUP MECLİS ÜYESİ ATSO Ekim

13 Katkılarından Dolayı Plaket Verilenler OSMAN BERBEROĞLU ALİ KIVRAK YÖNETİM KURULU ESKİ BAŞKANI MUSTAFA KIVRAK ADINA NADİR YAPAR ERDAL ÖNER KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI 11 Ekim 2008 ATSO

14 Küresel kriz Türkiye yi dört koldan etkileyecek Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), küresel krizin Türkiye yi kredi, portföy, dış ticaret ve tüketici davranışları olmak üzere dört kanaldan etkileyeceğini belirterek krizin etkilerinin azaltılması için IMF ile bir an önce ciddi ve ayrıntılı bir anlaşma imzalanması gerektiğini vurguladı. EKONOMİ (TEPAV) Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV, Türkiye nin küresel ekonomik krizin gelişimi, Türkiye ye etkileri ve fırsata dönüştürebilmesi için alınması gereken önlemleri içeren bir değerlendirme raporu açıkladı. Pakette, alınması gereken önlemler arasında, Merkez Bankası rezervlerinden bir fon oluşturulması, İssizlik Sigortası fonunun bir bölümünün, kitlesel seferberlik ile bilgisayar ve yabancı dil eğitiminde kullanılması, IMF ile ciddi ve ayrıntılı bir anlaşmanın bir an önce imzalanması, Körfez sermayesinin çekilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu nun (EKK) çözümün merkezinde yer alması önerileri de sayıldı. TEPAV Küresel Kriz Çalışma Grubu nca hazırlanan Küresel Finans Krizi ve Türkiye: Etkiler ve Öneriler başlıklı Politika Notu yayınlandı. Bu ortamda, ekonomi politikaları gündeminde, değişik strateji alternatiflerinin ortaya koyulması ve tartışılmasında fayda bulunduğuna dikkat çekilen çalışmada, Bekle-gör olarak özetlenebilecek bir tutumun yanında, krizin Türkiye ye etkilerine yönelik tahminler üzerine inşa edilmiş ve proaktif tedbirlerden oluşan diğer bir strateji seçeneğinin de var olduğunun altını çizmek gerekmektedir denildi. İlk Küresel Kriz Rapor da, küresel finans krizi modern finans tarihinin ilk küresel krizi olması ile önceki krizlerden ayrıldığına dikkat çekilerek, şu değerlendirmeye yer verildi. ABD ekonomisinde krizin çekirdeği ipotekli konut kredilerinin hızlı genişlemesi, konut fiyatlarındaki artış, bu artışa dayalı olarak kredi imkânlarının daha da genişlemesi, varlığa dayalı menkul kıymetlerle likiditenin genişlemesi ve yeni konut kredilerinin mümkün hale gelmesi ile oluşmuş, konut piyasasında oluşan köpükle kendini göstermiştir. Varlığa dayalı menkul kıymetleri bünyesinde barındıran fonlarla taşınan risklerin görünür hale gelmesi ve aynı esnada bilançolar arası bağlantıların güçlü olması nedeniyle, konut fiyatlarındaki düşüşle birlikte büyük finansal firmaların bilançolarında ciddi hasarlarla ortaya çıkan kriz eş zamanlı olarak ABD dışındaki Batı ekonomilerini de etkiledi. Sonrasında ise küresel ekonomiye bir ölçüde eklemlenen her ekonomide etkilerini hissettirmeye başladı. Mevcut küresel krize dair diğer önemli tespitler, krizin aslında asimetrik enformasyondan doğan bir kriz olduğu, küresel finansal mimarinin krizin etkilerini ortadan kaldıracak veya benzer bir krizi önleyebilecek donanıma hâlihazırda sahip olmadığı ve uzun vadede bu hususta geniş kapsamlı bir işbirliğinin ortaya çıkacağı yönündedir. Yapılan değerlendirmede, Batı piyasalarında banka bilançolarında krize neden olan hasarı kontrol etmek için tedbirlerin alındığı, sıranın aynı bilançolarda krizin neden olacağı hasara ilişkin tedbir almaya geldiğine dikkat çekilerek, Önümüzdeki dönemde borçların yeniden yapılandırmasına yönelik adımları sık sık duyacak olmamız bu açıdan doğaldır. Daha da önemlisi, artık Türkiye gibi ülkeler de krizi hissedecek ve bu ülkelerde reel kesimin performansı etkilenecektir denildi. Kriz Türkiye yi Dört Kanaldan Etkileyecek Krizi Türkiye ye ve benzer ülkelere taşıyacak temel vasıtanın banka ve şirket bilançoları olduğu belirtilen çalışmada, Krizin bilançolar yoluyla Türkiye ye taşınacağı öngörüsü finansal sistemimizin bir zaafı olmaktan ziyade, ekonomimizin özellikle son yıllarda küresel finans sistemine giderek ATSO Ekim

15 artan oranda eklemlenmesinin doğrudan bir sonucu olarak görülmektedir ifadelerine yer verildi. TEPAV, Krizin Türkiye yi dört kanaldan etkileyeceğini açıklayarak, şu öngörülerde bulundu: Bunlardan ilki ve en önemlisi kredi kanalıdır. İkinci kanal portföy yatırımı kanalıdır. Üçüncü kanal ticaret kanalıdır. Dördüncü ve son kanal ise tüketici davranış kalıplarındaki değişiklikler olarak görülmektedir. Türkiye nin küresel krizden etkilenmesine neden olacak bu dört kanalın aynı anda tıkanması ihtimalinin oldukça yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Böyle bir durumda, ekonomimizin kısa bir zaman dilimi içinde bir dizi olumsuz sonuçla karşılaşmasından duyulan endişeler artmaktadır. Söz konusu olumsuz göstergeler içinde büyüme oranının daha da yavaşlaması, faiz oranlarının mevcut yüksek patikasında kalması, enflasyonun yükselmeye devam etmesi, hisse senedi fiyatlarının düşmesi, işsizliğin artması, Türk lirasının ise hızla değer kaybetmesi yer almaktadır. Krizin Fırsata Dönüştürülmesi Mümkün Yaklaşmakta olan 2009 yılı, Türkiye ekonomisinin yüksek bir hızda büyümesi ve AB nin gelir düzeyine yakınlaşması açısından kayıp yıl olarak görülmektedir değerlendirmesini yapan TEPAV, 2010 ın kazanılması için, içinde bulunduğumuz günlerde bu sorunun ekonomi politikaları gündeminin merkezinde olmasında fayda görüldüğünü açıkladı. Değerlendirmeye şöyle devam edildi: İçinde bulunduğumuz ortamda proaktif, yani inisiyatifi ele alan ve gerçekleşebilecek ters yönlü etkileri baştan sınırlamaya yönelik, bir tutumun ekonomi politikalarında benimsenmesinde yarar bulunmaktadır. Bu perspektifle, krizin fırsata dönüştürülmesi mümkündür. Bir yandan geçiş döneminde ülkenin üretim kapasitesi korunurken, öte yandan bu üretim kapasitesi üzerine yatırım yapılabilir. Kitlesel seferberlik ile bilgisayar ve yabancı dil eğitimi seviyesi artırılabilir. İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları eğitim kurumlarına destek olunmasında dikkate değer bir potansiyel oluşturmaktadır Bunlarla eş zamanlı olarak, dünya finansal sistemi ile yeni fon akım kanallarının inşa edilmesi, mevcut kanalların devre dışı kaldığı gözleminden hareketle öne çıkan bir ihtiyaçtır. Örneğin, körfez sermayesi için katılım bonolarına dayalı bir mekanizma üzerinde çalışmaya başlamakta fayda görülmektedir. Türkiye Bir An Önce Kendi Şartlarına Uygun Paketini Tasarlamalı TEPAV, küresel pazarda rekabet içinde olduğumuz diğer ülkelerin bu gibi proaktif yaklaşımlarının, Türkiye yi bugünkü konjonktürde dezavantajlı bir konuma düşürmesinin an meselesi olduğunu açıklayarak, Türkiye nin de bir an önce kendi şartlarına uygun paketini tasarlayarak, tüm dünyaya küresel krizin olumsuz etkilerini hızla bertaraf eden bir ülke olduğu mesajını vermesi gerektiğine dikkat çekti. Yeni bir tedbirler paketinin tasarımında mali disiplinin korunması öncelikli olması gerektiği belirtilen çalışmada, IMF ile ciddi ve ayrıntılı bir anlaşmanın bir an önce imzalanması ile 2009 yılı bütçesinin acil kriz gündemini ve buna yönelik tedbir paketini kapsayacak şekilde hem güçlendirilmesi hem de yeniden önceliklendirilmesinin önemine dikkat çekildi. EKK Çözümün Merkezinde Yer Almalı TEPAV Paketi nde, proaktif bir perspektifle atılabilecek ilk adımlar şöyle sıralandı: Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK çözümün merkezinde yer almalı ve birbirine bağlı iki gündemi yürütüyor olmalıdır. Bu gündemlerden biri acil gündem, diğeri ise normal gündem olarak adlandırılabilir. EKK nın işleyiş ilkeleri tümüyle resmi bir platforma taşınmalı, Kurul kurumsal bir perspektife kavuşturulmalıdır. EKK bünyesindeki kurum bürokratlarının katılımı ve dışarıdan alınacak teknik destek ile en kısa zamanda aşağıdaki hususlara ilişkin yasa veya kararname taslakları hazırlanmalı, taslaklara ilişkin etki analizleri eldeki veriler ışığında tamamlanmalıdır: Bankacılık sektörü sermaye yapısının güçlendirilmesi. TEPAV, Yaklaşmakta olan 2009 yılı, Türkiye ekonomisinin yüksek bir hızda büyümesi ve AB nin gelir düzeyine yakınlaşması açısından kayıp yıl olarak görülmektedir değerlendirmesini yaparak, 2010 yılının kazanılması için, içinde bulunduğumuz günlerde bu sorunun ekonomi politikaları gündeminin merkezinde olmasında fayda görüldüğünü açıkladı. Şirketlerin yeniden sermayelendirilmesi, şirket sermaye yapılarının güçlendirilmesi. İlk iki maddeyi teminen gerekli kefalet sisteminin oluşturulması. Kefalet sisteminin ahlaki çöküntü riskine karşı yetkin bir izleme sistemi ile desteklenmesi. Yürütmenin üçüncü taraf bir denetçi tarafından denetlenmesi şartıyla, anılan mekanizmanın özel bir şirket tarafından yürütülmesinin sağlanması. Oluşturulan mekanizmanın bütçe disiplinini zedelememesi ve ülke kredibilitesini azaltmaması amacıyla, IMF nin desteğinde kamu harcamalarını yeniden önceliklendiren bir istikrar programının ana hatlarının tespit edilmesi Programı ve OVP, yukarıda anılan hususlarla ayrıca uyumlu hale getirilmeli ve 2009 Bütçe Yasası nın oluşturulması esnasında burada ana hatları verilen çift gündemli yapıya yer verilmelidir. Kaynak: TEPAV 13 Ekim 2008 ATSO

16 Antalya dünyanın en büyük fuar organizasyonu Expo ya resmen talip oldu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nda Vali Alâaddin Yüksel başkanlığında yapılan toplantıda, Antalya nın dünyanın en büyük fuar organizasyonu Expo ya resmen aday olması kararlaştırıldı. Antalya nın teması Çocuk ve Çiçek olacak. Toplantıda yapılan oylamada, tüm katılımcılar Antalya nın Expo ya resmen aday olması için el kaldırdı. ATSO da düzenlenen Expo Hazırlık Toplantısına; Antalya Milletvekili Sadık Badak, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen, AESOB Başkanı Orhan Tolunay, ANSİAD Başkanı Ali Rıza Akıncı, ATB Başkanı İlhami Kaplan, ATAV Başkanı Nizamettin Şen, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Erol, ALTINSİAD Başkanı Hüseyin Acarlıoğlu, AGİD Bakanı Halil İbrahim Hamamcıoğlu, Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ve ASBAŞ Müdürü Zeki Gürses katıldı. Toplantıda Tayland daki Expo Fuarı na giden Antalya heyeti izlenimlerini aktardı. Tayland a giden katılımcılar, Expo organizasyonunu Antalya nın çok rahatlıkla gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi. Antalya da Expo Fuarı düzenlemek için düğmeye bastıklarını vurgulayan Vali Alaadin Yüksel, Biz bu yola çıkıyoruz. Dünyanın en büyük fuar organizasyonunu 2014 yılında Antalya ya getirmek istiyoruz. Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATSO nun yeni binasını ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, ziyaretin anısına ATSO Başkanı Kemal Özgen e bir nazar boncuğu hediye etti. Bu fuar için Türkiye de en uygun kent Antalya dır. Gerek turizmde yakaladığı uluslar arası başarı, gerekse doğal ve kültürel zenginlikleri ile Antalya bu organizasyonu yapacak her türlü birikime sahiptir. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz Antalya olarak, Expo için başka hiçbir kentle yarışmıyoruz. Biz dünya ile yarışıyoruz dedi. Antalya nın Bahçe konulu Expo Fuarı na aday olacağını ifade eden Vali Yüksel, Antalya nın Çocuk Dostu Kent ünvanı taşıdığını da belirterek, Antalya Expo için belirlenecek temanın Çocuk ve Çiçek olabileceğini söyledi. Vali Yüksel, 2010 yılında Şangay da yapılacak Expo da Antalya için özel bir bölüm açmak üzere çalışmalar yapacaklarını da kaydetti. ATSO Başkanı Kemal Özgen de, Expo için çabaları dolayısıyla Milletvekili Sadık Badak a teşekkür etti. Expo ile Antalya turizminin taçlanacağını ifade eden Özgen, Çalışmalara bir an önce başlamalıyız. ATSO olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazırız dedi. ATSO Ekim

17 Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Turu Haber Tur Fransa Büyükelçisi Emie ve Fransız Senatör Haenel, ATSO Başkanı Özgen i ziyaret etti Akdeniz Üniversitesi nde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik konulu konferansa katılmak için Antalya ya gelen Fransa Büyükelçisi Bernard Emie ve Fransa Senatosu Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Hubert Haenel, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen i ziyaret etti. Fransa nın Antalya Fahri Konsolusu Ahmet Erol ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Arif Selçuk un da katıldığı ziyarette, ağırlıklı olarak Türkiye nin Avrupa Birliği ne üyeliği konuşuldu. Her fırsatta Türkiye nin Avrupa Birliği ne üye olması gerektiğini dile getiren Fransa Senatosu Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Hubert Haenel, Türkiye nin AB ye yaklaşma konusunda çaba gösterdiğini belirterek, AB, Türkiye olmadan, Türkiye de AB olmadan aynı geleceğe sahip olamaz dedi. Türkiye yi keşfeden bir çok Fransız ın Türkiye ye geldikten sonra fikrini değiştirdiğini anlatan Haenel, Bazı Fransızların Türkiye nin AB ye girmesine karşı çıkmalarının sebebi Türkiye yi tanımamalarıdır. Komisyondaki bazı meslektaşlarım bile Türkiye nin üyeliğine karşı çıkmaktaydılar. Onları Türkiye ye davet ettim ve buraya geldikten sonra fikirleri tamamen değişti. Bu konuda cahilliğin ve bilgi eksikliğinin üstesinden gelinmesi gerekiyor. Türkiye nin üyeliği gerçekleşene kadar hem AB hem de Türkiye değişecek. Ama ben kesinlikle Türkiye ye güven duyuyorum dedi. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen, 2004 yılında Fransız Senatosunda Türkiye üzerine rapor hazırlayan ve Türkiye nin AB üyeliğini savunan Senatör Hubert Haenel e teşekkür etti. ATSO olarak uluslar arası ilişkilere özel önem verdiklerini belirten Özgen, Son üç yılda Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği içinde birçok Akdeniz odası ile işbirliğimiz oldu. Barselona, Almeria, Rimini, gibi değişik odaları sayabilirim. Fakat Marsilya veya Paris gibi Fransız odalarıyla arzuladığımız işbirliğini geliştiremedik. Oysa bu işbirliğinin karşılıklı yarar sağlayacağına inanıyorum. Çünkü, Antalya Türkiye nin en hızlı büyüyen ilidir. Bölgemizde yarım milyon civarında turistik yatak bulunmaktadır. Türkiye turizm faaliyetinin yarısını Antalya gerçekleştirmektedir. Bu yıl 9 milyon turist bekliyoruz. Fransa 179 bin kişi ile 11. sıradadır. İhracatımızda ise Fransa 12. sıradadır. Ekonomik ilişkilerimizin gelişmesini arzu ediyoruz. Bunun için Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliği yapmaya hazırız dedi. Fransa Büyükelçisi Bernard Emie de, ticaret odaları ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi. Antalya nın yurt dışında çok güzel bir imajı olduğunu dile getiren Emie, Antalya ile Fransa daki odalar arasında işbirliğinin, iki ülke arasındaki hem sosyal hem de ticari ilişkileri geliştireceğini söyledi. Kasım ayı içinde İstanbul da Türk-Fransız işadamları arasında büyük bir işbirliği toplantısı yapılacağını belirten Emie, ATSO Başkanı Özgen i ve Antalyalı işadamları toplantıya davet etti. ATSO Başkanı Kemal Özgen, ziyaretin anısına Fransız konuklarına üzerinde Antalya Kaleiçi nin yer aldığı seramik bir tabak hediye etti. Mali piyasalardaki krizin Antalya ya etkileri ATSO da masaya yatırıldı ATSO da son günlerde dünya mali piyasalarındaki krizin Türkiye ve Antalya ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere kamu ve özel bankaların bölge ve şube müdürleri ile bir toplantı yapıldı. Piyasalardaki durumun, Antalya da kredi gelişmelerinin ele alındığı toplantıda, Antalya para piyasasında olağanüstü bir durumun yaşanmadığı, kredi maliyetlerinin bir miktar yükselmesine rağmen, piyasanın normal seyrinin devam ettiği, kredi kullanımında ve kredi ödemelerinde belirgin bir sorun yaşanmadığı dile getirildi. Katılımcılar, Antalya ekonomisinin 2008 yılını güçlü bir şekilde tamamladığını, piyasada güvensizlik yaratacak bir gelişmenin olmadığını, işadamlarının ve halkın tedirginliğe kapılmaları için bir neden olmadığını vurguladılar. ATSO Başkanı Kemal Özgen, Oda olarak ekonomideki gelişmeleri yakından izlediklerini, Antalya da reel sektörün genel olarak güçlü olduğunu, kredi piyasasında bir sıkıntı yaşanmaması gerektiğini belirtti. Özgen, bu dönemde reel sektör ve bankalar arasında koordinasyonun ve işbirliğinin önemini vurgulayarak gerekli görüldüğü takdirde bu tür toplantıların tekrarlanacağını ifade etti. 15 Ekim 2008 ATSO

18 Her sektörde Antalya ile özdeşleşen markalara ihtiyacımız var Marka Şehir ve Destinasyon Olarak Antalya konulu panelde Antalya nın yurt dışında ucuz tatil bölgesi olarak tanındığı belirtilirken, deniz, güneş ve kum üçlüsünün yeterli olmadığı, kentin sahip olduğu farklı yüzleri tanıtması gerektiği vurgulandı. Antalya Turizm Konseyi kurulması ve bölgede butik otelciliğe ağırlık verilmesi de dile getirildi. MARKA ATSO Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Garanti Bankası tarafından düzenlenen Garanti Anadolu Sohbetleri nde bu yıl Marka Şehir ve Destinasyon Olarak Antalya konusu tartışıldı. Sheraton Otel de yapılan panele; Öger Tour Yönetim Kurulu Başkanı Vural Öger, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATSO Başkanı Kemal Özgen, TÜROFED Başkanı Ahmet Barut ile Kurumsal kimlik ve marka uzmanı Wally Olins katıldı. Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu nun yönettiği toplantının açılışında bir konuşma yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen, markalaşma projesinin aslında bir vizyon çalışması olduğunu ifade ederek, Maalesef bizde vizyon belirleme, stratejik plan yapma tekniği iyi gelişmemiştir. Bugün Türkiye nin uzun vadeli vizyonu nedir sorusuna cevap vermek zordur. Şehirlerimiz tek başlarına vizyon belirleyemez. Çünkü bir çok konu Bakanlıkların yetkisindedir. Bu nedenle ben özellikle 29 Ekim den bu yana diyorum ki, Türkiye 2023 vizyonunu mutlaka belirlemelidir. Buna göre üç tane 5 yıllık plan, 5 tane orta vadeli plan ve yıllık programlar yapılmalıdır. Her il buna göre kendi 2023 vizyonunu belirlemelidir dedi. TURİZM VE TANITMA ŞİRKETİ Dört yıl önce Antalya Turizm ve Tanıtma Şirketi kurmayı önerdiklerini söyleyen Özgen, Eğer bunu yapmış olsaydık, bugün bu çalışmalar çok daha kolay yürütülmüş olurdu. Her şeye rağmen, markalaşma konusunda üç-dört yıl öncesine göre gerek bilinç, gerekse altyapı düzeyinde olsun, daha iyi bir konumdayız dedi. Antalya nın geleneksel ürünlerinin markalaşmasında son derece geri durumda olduğunu ifade eden Özgen sözlerini şöyle sürdürdü: Basit bir örnek vermek istiyorum. 2 milyon ton domates üretiyoruz. Bazen fazla ürün para etmediği için dökülüyor. Ama Antalya da bir kafede domates suyu isteseniz, büyük ihtimalle bulamazsınız. Şehrimizin sembolü portakaldı. Şimdi ağacı azaldığı gibi, bir bardak portakal suyu isteseniz, şarap fiyatına içersiniz. Son zamanda nar öne çıktı. Üretim arttığı için üretici düşük fiyattan yakınmaktadır. Fakat nar suyunu da ya bulamazsınız veya ancak viski fiyatına içebilirsiniz. Bunlar bizim elimizdeki varlığı değerlendirmedeki eksiklerimizdir. Allah tan turizm sektörümüz yenilikçi bir sektördür. Önce zorlanınca her şey dahil paket tatili yaratmıştır. Maliyette zorlanınca mühendislik becerisiyle maliyetler düşürülmüştür. Her şey dahilde doygunluk olunca SPA gibi, golf gibi yeni ürünler devreye sokulmuştur. Bu yeniliklerle sektör ayakta kaldığı gibi, Antalya ya ve Türkiye ye önemli katkı yapmaktadır. OLİNS: TÜRKİYE ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİREMİYOR Toplantıda, şirketlerin ve ülkelerin markalaşma konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan, Kurumsal kimlik ve marka uzmanı Saffron Consultants Yönetim Kurulu Başkanı Wally Olins, ulus ve ulusların markalaşmaları konusunda bilgi verdi. Bir ülkenin markalaşması için bir çok parametre olduğunu anlatan Olins, Marka yaratmak için tutarlı bir fikriniz olmalı. Herkes aynı şeyleri söyleyip, aynı bağlamda birleşmeli. Bu noktada, turizmin geleceğini planlama konusunda Türkiye neler yapıyor? Bu alanda bir koordinasyon var mı? Bu soruların yanıtlanması gerekiyor diye sordu. Turistlerin Türkiye yi yalnız deniz, güneş ve kum üçlüsüyle tanıdığını oysa, Türkiye nin ATSO Ekim

19 binlerce yıllık tarihi ve kültürel değerleri olduğuna dikkat çeken Olins sözlerini şöyle sürdürdü; Bunları duygu ve gerçeklik katarak, size özgü yönleriyle anlatmalısınız. Türkiye müthiş tarihi ve arkeolojik mirası olan bir ülke. Bunlar, marka ve tanıtım konusunda hiç konuşulmuyor. Türkiye kendine has çok özel bir ülke. Nasıl oluyor da bu kadar tarihi mirası olan Bizans ın devamı olan Osmanlı yı yansıtan bu özellikleri değerlendiremiyorsunuz. Çok güzel coğrafya ve tarihi güzellikleriniz var. Tarihinizi kucaklayarak yapabileceğiniz çok şeyler var. Her ülke veya bölgenin kullanabileceği klişe sloganlardan kaçınmalısınız. Örneğin, yaptığımız bir araştırmaya göre, Çelişkiler Ülkesiyiz sloganını aralarında ülke ve şehirlerin bulunduğu tam 69 yerde kullanıldığını gördük. Antalya yı sadece fiyat odaklı pazarlayamazsınız. Turizmde daha ucuz olmak yetmez. Fiyatla satış yapmak sizi başarıya götürmez. Antalya yı Türkiye ile birlikte anlatmalısınız. Antalya da Expo yapılırsa, inanılmaz mimari özellikler yaratılsa, markalaşmada önemli yol alınır. ANTALYA ZATEN BİR MARKA Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Antalya nın markalaşması için bir çok değerin olduğunu söyledi. 9 milyon turistin ziyaret ettiği Antalya nın zaten marka haline geldiğini, ancak bu markanın daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Türel, şöyle konuştu: Antalya nın bir ismi oluştu. Doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle Antalya zaten bir marka. Çevreye çok önem veren, iş fırsatları olan bir kent. Antalya medeniyetler kenti. Bir kentin marka olabilmesi için kültürel ve sportif etkinlikleri olması gerekir. Antalya da da uluslararası film festivali ve piyano festivalleri yapılıyor yılında da Dünya Basketbol Şampiyonası yapılacak. Dünya Basketbol Şampiyonası, markalaşma sürecine daha büyük etki yapacak. Antalya markalaşma sürecini başarıyla tamamlayacak. TOPLAM KALİTEYİ ARTTIRALIM Toplantıda gerçekleştirilen panelde konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜRO- FED) Başkanı Ahmet Barut, turizmde vites değiştirme zamanının geldiğini anımsatarak, Artık Antalya, turizmde vites değiştirme zamanına geldi. Verimliliği, performansı artırmamız gerekli, toplam kaliteyi artırmamız lazım. Halkla ilişkiler yaparak marka değerler yaratmalıyız. Sadece otellerle iyi turizm yapılmaz. Antalya nın kendi cazibesi, temalı parkları olmalıdır. Günümüzde temalı parkların cirosu 28 milyar dolara ulaştı dedi. Barut, Antalya nın artık tesis bakımından önemli bir kapasiteye ulaştığını, turist sayısındaki artışın da bunu gösterdiğini belirtti. Antalya ya 9 milyon turistin geldiğini ifade eden Barut, alt yapı konusunda geçmişte bir çok hata ve eksiklikler yapıldığını dile getirdi. ÖGER; ANTALYA YA YENİ BİR KARAKTER GETİRMEMİZ LAZIM Öger Tour Yönetim Kurulu Başkanı Vural Öger, yurt dışında Antalya nın imajının, çok ucuza tatil yapılan bir All Inclusive bölgesi olduğunu belirterek, Antalya nın karakteri yalnız All Inclusive (Herşey Dahil), ucuz tatil olamaz, çünkü Antalya dünyanın en güzel yerlerinden birisidir dedi. Öger, Turizm Bakanlıkları yerine Turizm Konseyleri kurulmasını da önerdi. Turizmin duayen ismi Öger, marka toplantısında şunları kaydetti: Örneğin İstanbul da bugün beş yıldızlı otellerde boş yer yok. İstanbul daki 5 yıldızlı otellerin fiyatları Frankfurt, Münih fiyatlarının üstünde. Demek ki bir bölge bir ürün bir şehir bir imajı varsa, kendi ait olduğu bölgenin imajının da üzerine çıkıp pazarlanabiliyor. Şu anda Antalya nın imajı çok güzel tabiatı olan, çok güzel denizi ve dağları olan, çok ucuz fiyatla, çok ucuza tatil yapılan bir All Inclusive bölgesi. Bizim şu anda Antalya imajımız bu. Yani Antalya ya tarih, doğa, kültür, life style için gelmiyorlar. Buraya çok az parayla, çok büyük ödül aldıkları için düşüncesiyle, denizi, kumu, güneşi çok ucuz fiyatlara yaşamak için geliyorlar. Sabah uçakla gelirken yanımdaki Almanlarla konuşuyoruz. Yüksek katlı binaları görünce Burası Akdeniz şehrine benzemiyor dediler. Nice de Cannes de iki katlı binalı yapılardan fazlasını göremezsiniz. Arabanıza atlar, etraftaki dağların içindeki köylere gidersiniz, köyün evleri bir restoran haline gelmiş, orada bir life style olayı var. Otelden çıktıktan sonra sana sunulan bir hayat var. Biz bunu burada gerçekleştiremiyoruz. Kundu-Lara bölgesine bakın. Otel yatırımcısı fazla kat, yatak ister, para kazanmak ister. Bana kalsa ben 20 katta çıkarım. Hiç olmazsa o bölgede iki-üç katı geçmeyen butik oteller olsaydı. Orayı bir yaşam bölgesi haline getirseydik. Bu sorun nereden geliyor? Antalya gelişirken konsept aramaya çalışıyoruz. Gelecek gelişimini öngörmek değil, kısa vadeli düşünüyoruz. Daha büyük bir sorun, Türkiye de bakanlıklar ve hükümetler. TURİZM KONSEYİ KURULSUN Ben her zaman söylüyorum turizm konusunun politika dışına çıkması lazım. Turizm politikasının, turizm bakanları tarafından yönlendirilmesine şiddetle karşıyım. Benim önerim, biran evvel bir Turizm Konseyi kurulması. Belediye öncülük etsin. Belediyenin görevi sadece altyapı sunmak değil. Otelcilerden, bu işle ilgili tüm kesimlerden bir konsey oluşturulsun. Bu şehrin geleceğinin, turizminin Ankara nın elinden alınması lazım. Bu şehri böyle bırakırsak katlı binalarla sene sonra bu şehir yaşanmaz bir yer olur. Bugün Akdeniz in hangi şehri, Barselona dan Sevilla daki bahsediliyor. Barcelona daki, Sevilla daki meydanlar, 15. yüzyıldaki binalar, nerede var? Biz eski binaları yıkmakla, atalarımızın evlerini yıkmakla övünüyoruz. Şu ana Belediyenin Kaleiçi konseptini takdirle karşılıyorum, Beach park çok güzel. Geçmişte yapılan hatalardan ders alıp, bu şehre yeni bir hava vermek lazım ki, yurt dışında da bizler bu kendi tanıtalım, pazarlayalım. Para harcamakla iş bitmiyor. İstanbul, Bodrum kendi kendini satıyor. İşte Antalya yı da el birliğiyle bu duruma getirmemiz lazım. Antalya ya yeni bir karakter getirmemiz lazım. Antalya nın karakteri yalnız All Inclusive (Herşey Dahil), ucuz tatil olamaz, çünkü Antalya dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. 17 Ekim 2008 ATSO

20 Antalyalılar Müze Kuruluş Çalışmaları nda nasıl yer alabilirler? Kuruluşunun üzerinden daha 2 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 250 den fazla gönüllüsü bulunan Antalya Kent Müzesi Projesi Antalya üzerine 9 çalışma grubu ile faaliyetlerine devam ediyor. Sizler de bu çalışma gruplarına katılarak yaşadığınız kent için bir şeyler yapma fırsatını elde edebilirsiniz. KÜLTÜR Antalya Kent Müzesi Antalya da Kent Müzesi Projesi kapsamında önemli bir şans yaşanıyor. Bu şans yalnızca sosyal sorumluluklarınızı ilgilendirmiyor, katıldığınızda kişisel yaşamınıza renk, içerik, derinlik kazandıracak işler yapılıyor. Bu çifte fırsatı kaçırmayın. Kent Müzesi Proje Hazırlık Merkezi ile bağlantı kurun ve bu güzel, çekici deneyimi size uygun yanıyla paylaşın. Antalya nın Doğası, Müze ve Öğrenim, Antalya ve Deniz, Antalya Mutfak Kültürü, Müze Dostları ve Gönüllüleri, Antalya da Aile ve Evlilik Tarihi, Antalya Kent Müzesi nin Uluslararası Dostları ve Sözlü Tarih Gönüllü Çalışama Grupları toplam 38 toplantı yaptı. Kuruluşunun üzerinden daha 2 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 250 den fazla gönüllüsü bulunan Antalya Kent Müzesi Projesi Antalya üzerine 9 çalışma grubu ile çalışmalarına devam etmektedir. Sizler de bu çalışma gruplarına katılarak yaşadığınız kent için bir şeyler yapma fırsatını elde edebilirsiniz. Antalya Kent Müzesi Çalışma Grupları Sözlü Tarih Arşivi Çalışma Grubu Sözlü Tarih Arşivi Çalışma Grubu çalışmalarında, tanıklıkları Antalya tarihi için önem taşıyan kentlilerin anılarının -en ileri yaştakilere öncelik verilerek- videoya kaydedilip arşivlenmesini amaçlamaktadır. Bu grup üyelerine, sözlü tarih alanının Türkiye deki başlıca uzmanları tarafından görüşmeci eğitimi verilmekte ve 2008 yılı sonuna kadar en az 100 kişi ile ilk görüşmelerin tamamlanması hedeflenmektedir. Müze ve Öğrenim Çalışma Grubu Grup Koordinatörü: Asuman Aydın Müze ve Öğrenim Çalışma Grubu, Antalya da yaşayan çocuklar ve gençlerde kentlilik bilincinin oluşturulması için müzede öğrenim ve gelişim programları hazırlamayı; üniversite, okul öncesi, özel eğitim ile ilk ve orta öğretim kurumları öğretmenleri, STK lar ve veliler ve öğrencilerle koordinasyon halinde uygulama projeleri ortaya koyarak yaratıcı drama ve eğitici kurslarla katılımcı öğrencilerin bedensel, zihinsel, işitsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Gönüllü Çalışmalarına Destek Grubu Grup Koordinatörü: Nuran Özkırım Gönüllü Çalışmalarına Destek Grubu Kent Müzesi Projesi kapsamında faaliyet gösteren çalışma gruplarının eşgüdümünü sağlamaktan, bu grup üyelerinin iç iletişim, eğitim ve motivasyonlarını geliştirici faaliyetleri planlayıp uygulamaktan sorumlu olarak görev yapmaktadır. Bu grup, kurulmuş ve kurulacak çalışma grupları katılımcılarının projenin bütünü hakkında en güncel bilgilerle donatılmasını, grupların ortak sorunlarının saptanıp giderilmesini, sivil toplum çalışmalarında gönüllülük etiği ve gönüllü çalışmaların verimlileştirilmesi konularında bilgilendirilmesini, böylece Antalya Kent Müzesi nin en yaygın bir sahiplenmeyle kurulmasını yardımcı olmayı hedeflemektedir. Antalya İçin Nasıl Bir Gelecek Çalışma Grubu Antalya İçin Nasıl Bir Gelecek Çalışma Grubu, Anadolu Kültür ve İskan Coğrafyası nın ilk ve en önemli ayaklarından biri olan Karain Mağarası nı doğal ve idari sınırları içerisinde bulunduran Antalya nın, Paleolithik Çağ dan İ.S. 21. yy a kadar küçük kesintilerle devam eden yerleşim tarihi sürecinde sağlamış olduğu kültürel ve tabii birikiminin günümüz ülke ve dünya koşullarına göre yönlendirilmesi paydasından hareketle günümüzde bir tarih, turizm ve tarım kenti olan Antalya da geçmişteki uygulamaları göz önüne alarak gelecek yıllarda atılacak adımlara öneriler ve projeler programlamayı; Eğitim-Bilim, Ekonomi, Kentleşme, Sanat, Spor, Çevre vb. gibi başlıklarda vizyon oluşturmayı amaçlayan bir çalışma grubudur. Antalya Mutfak Kültürü Çalışma Grubu Grup Koordinatörü: Vecihe Zaman Avseven Antalya Mutfak Kültürü Çalışma Grubu, Antalya da gıda maddelerinin üretilmesi, yeme-içme, saklama, pişirme yöntemleri, yemeğin sunumu, mutfak alet ve malzemelerinin üretimi, sofra adabı, özel gün yemekleri, yeme-içme konusunda şifa ve yarar ATSO Ekim

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:45 EUR Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi (Ağu) AZ -79,8B 09:45 EUR Fransa Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) AZ 0,5% -0,8% 11:00 EUR İtalya Sanayi Üretimi

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. 6 AYLIK RAPOR Bu rapor ASYA EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından hazırlanan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 Bu sayıda; Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporundaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. i Dünya Bankasından

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Türkiye nin topal ayağı eğitimdir diyen Özyeğin, düşük eğitim düzeyi ile ekonominin gelişmesini mucize olarak yorumladı. Cari açığın

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI.

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. ESFENDER KORKMAZ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 30 HAZİRAN 2009 BASIN BİLDİRİSİ 1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. Türkiye 2009 un (Ocak- Şubat-Mart aylarında) ilk çeyreğinde tüm

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Mayıs 2017, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Mayıs 2017, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Kas) ORTA 3,2% 09:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Kas) ORTA 3,3% 3,3% 10:00

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı Tarih: 16.01.2011 Sayı: 2011/01 Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı 2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla,

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korudu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak korurken, kredi notunun Durağan olan görünümü de değiştirmedi.

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI SUNUM PLANI 1 KÜRESEL KRİZİN GELİŞİMİ 2 KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ 3 4 TÜRKİYE NİN KONUMU KRİZDE SON DURUM KÜRESEL KRİZ 1929 DÜNYA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 Bu sayıda; Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor s (S&P) un yerel para cinsinden Türkiye nin kredi not artış kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ:

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YABANCI HAREKETİ: Piyasa oyuncuları gelişmeleri yorumlarken üç göstergeye bakıyor; döviz, faiz ve borsa. Döviz geriler, faiz düşer ve borsa çıkarsa, genellikle

Detaylı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi. Lpg li araçlar güvenli mi diye tereddüt eden araç sahipleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG'li otomobillere yönlendirdi. AA muhabirinin

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 10 00

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) 315 10 00 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:30 EUR Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) AZ 54,2 10:30 EUR Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) YÜKSEK

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 11:00 EUR Cari Hesap (Mar) AZ 19,6B 19,0B 11:30 GBP Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Nis) ORTA 1,9% 1,8% 11:30 GBP Çekirdek Perakende Satışlar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir?

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? Politikaların kalitesini arttırmaya yönelik bir çerçeve 26 Mayıs 2009 Çerçeve Türkiye deki koordinasyon tartışmalarının

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) ORTA 11,30% 11,72% 10:00 TRY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) ORTA 0,10% 0,45%

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 24.02-16.03.2009

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 24.02-16.03.2009 ODA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 24.02-16.03.2009 ODA MECLİSİ TOPLANTISI Tarih: 17.03.2009 Sayı: 09/03 ODA AİDATLARININ GECİKME ZAMLARINA AF YAŞANAN KÜRESEL EKONOMİK KRİZE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER PAKETİ

Detaylı

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş.

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. 01 ARALIK 2008 1 Temel Ekonomik Göstergeler 2 Temel IMKB Verileri 3 Aralık Ayında Neler Olacak? FED (16 Aralık), ECB (4 Aralık), BoJ (19 Aralık)

Detaylı