Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK. Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER. Gençlik DÜNDAR TAŞER. Savaşın Soluğu HAYATİ BAKÎ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK. Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER. Gençlik DÜNDAR TAŞER. Savaşın Soluğu HAYATİ BAKÎ"

Transkript

1

2 AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER Gençlik DÜNDAR TAŞER Havale: numaralı posta çeki Savaşın Soluğu Abone Şartlan HAYATİ BAKÎ 11 Yurt isi yıllık Yurt dışı yıllık 60 TL. 120 TL. Modernleşmenin Yeni Boyutları Prof. Dr. ORHAN TÜRKDOĞAN 12 Bugünkü Türkistanın Iktisat-Cemiyet ve Kültür Durumu Dr. BAYMİRZA HAYİT 16 Genel Dağıtım : GAMEDA Kooperatifçilik ve iktisadi Sistemler Arasında Münasebet Dr. ENİS ÖKSÜZ Erzurum'da Düğün Âdetleri ve Düğün Türküleri Dr. FİKRET TÜRKMEN Yeniden Yeşerteceğiz Evreni BAHATTİN KARAKOÇ Arif Nihat Asyadan Dinlediklerim YAVUZ BÜLENT BAKİLER Kurucusu : HALİDE NUSEET ZORLU- TUNA, Sahibi: EMİNE IŞINSU ÖKSÜZ Umumî Neşriyat Müdürü : GALİP ERDEM Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : MERİÇ COŞKUN Ankara Temsilcisi: Şevket BÜLENT YAHNİ Cİ Tel: İstanbul Şubesi : Mithatpaşa Caddesi Küçük Hayrettin Efendi Sokağı No. 4, Beyazıt İstanbul Temsilcisi: YAŞAR OKUYAN İstanbul Şube Sekreteri : RUHİ ÖZKANLI Erzurum Temsilcisi : DENİZ ŞAHİN Basıldığı yer : Yeni Işık Matbaası, Ankara Tel.: İlân: Özel şartlara tabidir Dergimizdeki yazılar, dergimizin ismi, yazının çıktığı sayı ve sayfa belirtilmeden iktibas edilemez. YIL : 7 SAYI : 49 HAZİRAN : 1975

3 Merhume Muzaffer Türkeş'in aziz ruhuna Tann'dan rahmet niyaz ederiz. Nur içinde yatsın!

4 BOZKÜRT ANAYA AĞIT Çaresiz acıya gark etti bizi, Ol kabri nur ile dolası anam. Melekler misali pırlanta yüzü, Tanrıdan mağfiret bulası anam. Yandık için için akşam sabahta, Günümüz bir feryad ah ile vahta, Hakkın huzurunda ulu dergahta, Defterini sağdan alası anam. Anam baş üstünde pırlanta taçtı, Mukaddes savaşta gizli ilâçtı. Kalplerde kapanmaz yaralar açtı. Bir cennet hatunu olası anam. Gavseddin KOÇAK

5 Merhum Dündar Taşer'in aziz ruhuna Tanrı'dan rahmet niyaz ederiz. Nur içinde yatsın!

6 Dündar Taşer Zenginsenîz solcu olmak lâzım Hiç olmazsa bir pan m çok faydan üstelik, kârlıdır da. Vergi kaçırırsınız. ihtikâr yaparsınız, kaçakçılık eder siniz sonra da bunları kınarsınız, ya siz? derlerse : «Efendim bozuk düzenin icabı, ben de bu düzenin kurbanıyım» der pîru pak olursunuz; bütün ahlâksızlığınızın, şerefsizliğinizin günahını düzenin sırtına bindirir kurtulursunuz. Büronuzun kapısında «İthalât, ihracat, komisyon» yazılı bir levha bulunur. (x) şirketi Honduras'tan mal ge tirir haberiniz dahi olmadan komisyo nunuz, bankaya yatar, safâyı hatırla yersiniz, sonra salonlarda söz satarsınız, «Efendim oğlan Mao'cu, kız Kast ro'cu, ben ortanın sorandayım amma artık Ecevit'i de sağ buluyorum» dersiniz; herkes sizi takdir eder. Muhtekir, komprador, sömürücü de ğil Atatürkçü, devrimci, ilerici sayı lirsiniz. Öğrenci iseniz solcu olmak layım? Üç memur aylığı kadar harçlık alırsınız, fabrikatör babanız, altınıza bir araba da çekmiştir. Saçınızı enseye indirip bıyığınızın iki ucunu sarkıttınız mı her şey değişir; çenenize ulaşan favorilerle herkese tepeden bakarsınız. Mao'nun sözü, Lenin'in nutku, Mars' ın manifestosu'ndan kırık dökük bellen miş cümleleri tekrarlarsınız. Ahmed'in tarlasını Mehmed'e bağışlar, işçiyi gre ve kışkırtır, çiftçiyi işgale gönderirsiniz. Fakültelerin kapılarını tutar, istediğinize kurşunu basarsınız. Kimi ciür kimi yaralanır, yaralıyı almaya geıen ambulansı geri çevirirsiniz, vurulanın kanı ılık ılık akar, tükeninceye kaçlar bakarsınız. Cani, katil, sapık değii, Atatürkçü, devrimci, ilerici sayılırsınız. Yazarsanız solcu olmak lâzım! Viskinizi içer, Amerikan sigarasının dumanını üflersiniz. Oğlunuz (Hıgh TASER

7 School)'de kızınız (Robert College)'de okur, spor arabanız kapıda bekler, en ucuzundan sömürü edebiyatı yapar, 6. filo erlerinin ziyareti oldu mu iffet damarlarınız kabarır, «karılarımız elden gitti» diye fetvayı basarsınız. Ananızın iffetinde mes'uliyet taşımadığınızı herkes bilir ama yüzünüze vuramaz. Birisi çıkıp da «İstanbul limanına bugün her milletten yüzlerce gemi gelir, onlara hiç ağız açmazsınız, yoksa şilep tayfasına ırz helâl mı dır?» demez. Adı duyulmuş gazetelerde birbirinize mugalâta pası vere vere yaşarsınız. «Nato ittifakından çıkmazsak Rusya bizi ezer» diye milleti tehdit edersiniz. Türkiye'yi her bölgesi ayrı milletle do lu imiş gibi ayrı mütalâa edersiniz, ırkları, mezhepleri, dilleri, dilinize dolar, bütün nifak unsurlarını diriltırsi niz. Hain, bölücü yıkıcı değil, Atatürkçü devrimci, ilerici sayılırsınız. Muhabir iseniz solcu olmak lâzım! Manisa müftüsünün keçisi çalınır, «müftü keçi çaldı» diye yazarsınız,. Solcular talebe öldürür, kendi kendini vurdu dersiniz. Irz meselesinden bir solcu diğerini vurur, devrim şeîıi di edersiniz. Ne kadar devrimci var sa bu şehidin (!) ardında yürürsünüz. Alamut kalesine dönmüş fakültelerde kız paylaşılmasından komünistler ara smda kavga çıkar, sağcılar bastı diye bildirirsiniz. Üniversitenin bir odasına girenler, 40 sandık mermi, 4 sandık dinamit, yüzlerce bomba, tabanca, tüfek bakır. Emniyete haber verirler. «Komando- 6 lar Universite'de arama yaptı» başlık atarsınız. diye Bütün fakülteler solcuların işgaline girer. Bütün yurtları komünistler zapteder. Milliyetçilerin elinde bulunan tek yurdu dilinize dolarsınız. Lenin'in resimleri duvardan indirilir, Atatürk resimleri yırtıldı diye yaygarayı basarsınız. Duvarlardan orak çekiç motifleri kazınıp Bozkurt çizilir, Atatürk'ün adı silindi diye yazarsınız. Yalancı, iftiracı, tezvirci değil, Atatürkçü, devrimci, ilerici' sayılırsınız. Sanatçı niz solcu olmak lâzım! En âdi konuları en sakil üslûplarla sunarsınız lirası olanı kapitalist lirası olanı proleter tipi diye ele alır lik Hacı Ali'nin ırzını lik Kara Bayram'a mubah sayarsınız. Çorum'la ilgili bir roman yazar, Danimarka fuarından beter pornagrafi yaparsınız, Romanınız daki bütün kadın ve erkek Çorumluyu her çeşit ahlâksızlıkla malul göste rirsiniz. Türkçede ne kadar (K) harfi varsa hepsini bir mısraya biriktirir şiir diye sürersiniz. Kakafonik, basit, alelade değil, Atatürkçü devrimci, ilerici sayılırsınız. Fîkracı iseniz solcu olmak lâzım! Her gün ordumuz deyince ağzınızdan bir ordu lâf çıkar. Arkasından, Yahya Han formülü diye bir rivayet çıkarır, güvenlik kuruluna ateş püskürürsünüz. SOLCU OLMAK LÂZIM

8 Komando Tugayı arama yapıp bir tümenlik silâh bulur, «komando zulma» diye başlar, akla gelen iftirayı savurursunuz. «Jandarma dipçiği kalkmalı» diye lâfa girişir en ağır hakaretleri orduya edersiniz. Ruslar, Basra Körfezi'ne inmek isterse bizi ezip geçer, Amerika karşı koyamaz, Sovyetler de bizi sosyalist eder amma, ezildikten sonra., şimdiden olalım dersiniz. Ordu düşmanı, isyan tahrikçisi, bölgeci değil, Atatürkçü, devrimci, ilerici sayılırsınız. Ne3 r le meşgul olursanız olun yeter ki sosyalist olun, kârlıdır, şanlıdır, emniyetlidir. En büyük kapitalistin kızı sizi besler, en büyük gazeteler sizi över, hükümet sizi destekler. Siz de hepsine, doya doya, yüzüne baka baka, içinize sindire sindire söversiniz. Hep beraber olur sizi alkışlarlar. Hele hele politikacı iseniz mutlaka solcu olmalısınız! «160 milyon dönüm araziyi 22 milyon köylüye dağıtırsak Türkiye kalkınır» diyebilirsiniz. Kimse adam başına ne düşer demez. Zelzele bölgesine gider, yaralı, be reli acılı adamlara: «Bu işin çaresi top rak reformudur» diyebilirsiniz. Kimse «reforme edilen toprak sarsılmaz mı?» diye sormaz. 4 sene bakanlık yaparsınız, ayrıldıktan iki sene sonra «ikili anlaşmalar kötüdür» diyebilirsiniz. Niye düzeltmedin, demezler. Atatürk'ün partisinin başına geçer oturursunuz. Kapıcının maaşını Atatürk mirasından öder. Atatürk'ün servetini temsilen İş Bankası'nı yönetir siniz sonra da kalkar inkılâplar halka ne getirdi diye küçümsersiniz. Şap kayı giydik de üsetim ilişkileri değişti mi? dersiniz. Bulgaristan'da kollek tivizmi översiniz. Türkiye'de suçu tercümana yüklersiniz. Anayasayı siz yapar, müesseseleri siz kurar, «düzeni» siz düzenlersiniz sonra da kalkıp «düzen bozuk» diye kıyamet koparırsınız. Kimse size, mantıksız, tutarsız hesapsız demez, Atatürkçü, devrimci, ile rici sayılırsınız. Hemen solcu olun, kârlıdır, şanlıdır, emniyetlidir. Kolaydır da, hem çok kolaydır. Dil Kurumu'nun lügatim alırsınız. Dev rim der, bir parentez açarsınız. Ondan «alt yapının tutkunlarını, üst yapının yutkunlarım sömürdü, tutucuların tutkuları, tam bağımsız gerçekten demokratik Türkiye'yi kemirdı, biçimsel demokrasi üretim ilişkisinin bilincini yedi, yedi semirdi, kahrolsun Amerika» der parantezi kapatırsınız. Oldunuz şimdi solcu! Artık herşey sizden yana, herkes size dönüktür. Söv. say, sömür, kemir, çal, çırp, ye, yut; hiç zararı yoktur. Ne yapsanız helâldir, mubahtır. 0 TAŞER 7

9 GENÇLİK Öğrenciler arasında meydana gelen çatışmaları kınamak, çatışmaya karşı olduğunu söylemek, rahatını bozmadan melekane edalarla bedava öğüt ler vermek modadır. Şüphesiz öğrenci ler arasındaki bu zorlamalı çekişme güzel de değildir amma, bundan daha çirkin olan, tedbir almakla mükellef yetkililerin boş beyanlarla yetinmeleri, sorumluluktan kaçınmaları, hattâ böyle bir histen mahrum oluşlarıdır. Türkiye'yi idare eden nesil ki yaşları arasındadır. Ve hepsi de Cumhuriyet devrin'de yeni harfle Avcupa'- yi eğitim sistemiyle yetişmiştir. Vali, bakan milletvekili, başbakan, elçi, def terdar, müfettiş, öğretmen, hâkim, sav cı, muhalefet erkânı, iktidar, mensubu hep aynı kuşaktır. Neden bu kadar ilgisiz tedbirsiz kaygısızdır? BABALARIMIZ Bizden önceki nesil-ki, Mehmet Akif onlara «Asım'm nesli» diyordu. Bazıları TASER

10 DÜNDAR TAŞER «meşrutiyet nesli» kimi de «Atatürk nes li» der. Sıfatları ne olursa olsun büyük fedakârlıklarla çileler, eziyetler, bahasına bir imparatorluğu yaşatmaya çalışmış idiler. Balkan dağları'nda Rum, Bulgar, Sırp çetelerine karşı sa vaşan, Rumeli'yi elde tutmak için ölen, öldüren onlardı. Libya'ya çıkan İtalyan Ordusu'n? geri atmak için giden. Enver Bey. AH Fethi bey, Mustafa Kemal Bey, Yakup Cemil Bey, şimdi ismini de unuttuğumuz bir çok subay resmen tâyin edilmiş değillerdi. Yemen'de, Kafkas'ta, Çanakkale'de, Kanal'da Irak'ta kanını sebil edenler, muhafazası imkânsız görülen bir imparatorluğu savunmak için cepheden cepheye koşmayı tabiî saymışlardı. Kaybedilmiş ülkeler ortasın dan Anadolu'yu kurtarmak için çaba gösterenler de onlardı. Silâhsız cephâ nesiz parasız idiler. Fakat madem ki GENÇLİK yaşıyorlardı o halde mes'uliyetleri vardı. Savaşmalı idiler ve savaştılar. Mutlakiyetten meşrutiyete, saltanattan cumhuriyete geçmenin mes'uliyetini de sırtladılar. Çok parti, çok meclis denemesinin de yükünü omuzlayan yine onlardı. O nesilden kalan bir - kaç kişi hâlâ sorum luluk taşıyor hatalı veya sevaplı, yanlış veya doğru, halâ memleket kaderiyle alâkalıdırlar. O neslin felsefesini Yrb. Mustafa Kemal «zabit ve kumandanla hasbıhal» adındaki kitabında şöyle açıklar : «Hiç şüphesiz bizim milletimiz, de, diğer milletler gibi, tealiye müstaittir, ancak binefsihî olmak şartiyle.» «Milletimizde önce bir emel, bir seciye, bir ruh yaratmak Allah'tan ve Medine-i Münevvere'de yatan Cenabı Peygamberden sonra bize teveccüh edi 9

11 yor.» O neslin felsefesi budur. Millete hürmet, vazifeye istek, Devletten mesuliyet. BİZ : Bizim neslimiz, bir reaksiyon nes lidir. Yalan, aciz rahatçı, ürkek çekin gen, nemelazımcı ve renksizdir. Dedelerimizin her meseleyi halledip bitirmediğine müteessir, Fatih'in asfalt yol yapmadığına kızgındır. Uslu uslu oturur, akıllı, akıllı konuşur. Ne işiniz vardı Yemen'de, niye gittik Viyana'ya bü Kıbrıs meselesi nerden çıktı başımıza? Dedikleri bu, düşündükleri daha da beterdir. Tek gayeleri vardır. So rumlu olmamak. Millî ve tarihî sorum luluk bir yana; resmî vazifeden doğana bile razı değildir. Tarafsızdır. Milliyet çi ile komünist, haklı ile suçlu, hainle vatansever arasında tarafsızdır. Yetki lerini bile kullanmaz. Ne olur ne olmaz der. Ya yarın bundan bir sorgu sual olursa? İfratlardan kaçınır, hiç bir şeyde aşırı yanı yoktur. Ruhunda fırtına esmez, kalbinde çarpıntı değişmez, hayal gözü kördür. Niçin çünkü, biz böyle eğitildik? Cam huriyet'i sevdirelim diye ondan önce ki herşeyi. herkesi, her hareketi, her tutkuyu kınadılar. Zaten cemiyet yorgundu, bir de eğitimciler intikam jerine memnunluk, ihtiras yerine durgunluk, ideal yerine uyuşukluk, telkini ile tepemize çullandı ve böyle olduk Bizim neslimizden tek-tük bu vasıflar dışında kimseler varsa onlar da «İMA LAT HATALARI»dır. Bu nesil darasız dır, kavgasızdır, amelsizdir ve sorumsuzdur. Bu nesil Musa'nın Mısır'dan çıkarıp Kudüs'e sokmadığı bir nesildir. ÇOCUKLARIMIZ : Bizim reaksiyonumuzdur ve aslında aksiyondurlar. Kendilerini cemiyetlerin den sorumlu sayıyorlar. Vazife duyguları vardır. Canları başları, istikballe ri emelleri için vakıftır. Tutkuları vardır, davaları vardır. Yan yana karşı karşıya her şeyi hiçe sayarak vuruşu yorlar. Faydalı mı? Gerekli mi? O baş ka, ama büyük ve azametli fırtınalar yaratıyor ve kasırga gibi yaşıyorlar. Büyük sayılan gereksizleri küçümsü yorlarsa haklıdırlar. Rahatça, üzülme den ve eğilmeden ölüyorlar. Rahatçılara, makamcılara, çıkarcılara tepeden bakıyorlarsa haklıdırlar. 30 yıldır Türkiye'yi yönetenler ve bugün, bütün kadroları dolduranlar! Ne verdiniz de, ne istiyorsunuz? Zaten isteseniz de veremezsiniz, sizin ne ülkünüz, ne amacımz ne emeliniz va; dır ki? Kârlı çıkmaktan gayri! Milliyetçi gençlerin birçoğunu tanırım; ifratları ile, tefritleri ile hataları ile, sevapları ile, Türkiye'yi bütün me seleleriyle yüklenmeye gönüllü ve ^üç lüdürleıv Solcu gençlerin sapmaları büyüklerin günâhıdır. Kimi siyasî manevra için, kimi siyasî denge için, kimi de siyasî çıkarları için gençleri bu yola ittüe'', hâlâ da itiyorlar. Milliyetçilik solculuktur diye gençlerin tabiî ve irsî hasletlerini istismar eden hainler de bu gençleri daha da sola çekmekted ; rler. İmparatorluk devrinde çarlığa hizmet eden Rum ve Ermeni azınlığının rolünü, Cumhuriyet Devrimde Sovyetler için bu gençlere verdiler. Amma r?ıl suçlu idealsiz, heyecansız yüreksiz. So rumsuzlardır. a 10 TASER

12 SAVAŞIN SOLUĞU Ağustos güneşinden Elif incesi sabahlara Göksakallı erenler doğmuş. Selçuklu çinisinden Duası mavi sofralara Bereket okunmuş. Köktürk tuncuna kazınmıştır Nakısın balından sevgiler. Yalazın közünde, Pınarın gözesinde Kanmış, yanmış, arınmış Kopuzdan ezgiler. Dinceldi dağların en kocamışı Savaşın görkemli kutsallığında. Dirildi savaşın soluğu Ozanların vuruşmasında. At'ın, Pusat'ın, Hoyrat'ın, Dorusundan, çeliğinden, has'mdan Dağlara, denizlere, göklere Sunuldu «Bozoğu». Soy soylandı, toy toylandı Esridi gönlümüz Sulara, yıldızlara, ağaçlara. Ellerimiz gerindi uzandı Benden, bizden, Türk'ten Tutsaklara Savaşlar : Baldandı, aydan - yıldızdan, tunçtandı Hayati BAKÎ ü

13 MODERNLEŞMENİN a YENİ BOYUTLARI Prof. Dr. Orhan TÜRKDOGAN 20 nci yüzyıl sosyolojisinde en önemli ilerleme sosyal değişme alanında olmuştur. Sosyal değişme, kırmızı bir şerit gibi, sosyolojinin tüm konusunu kapsar. Hattâ, Sorokin, sosyal değişme için : «Fizyolojide kan dolaşımı ne ise sosyolojide de sosyal değişme o dur» diyordu. Bu yüzden sosyal değiş meyle ilgili görüşlerin odak noktası genellikle iki bölümde özetlenebilir. Bunlardan ilki, birçok değişmelerin ferd seviyesinde meydana gelmesidir. Yayılma (diffusion), öğrenme, kültürleşme (acculturation), haberleşme, sosyalizasyon ve modernleşme bu tür değişmelerde ilk sırayı tutarlar. Değişmenin ferd seviyesindeki araştırması, fertlerin değişme eğüimlerini belirtir. İkincisine gelince, bu da top lum sistemi seviyesinde ortaya çıkan değişmelerdir. Kalkınma, bütünleşme, farklılaşma ve uyum gibi terimler bu kategoride toplanır (1). Bu iki farklı seviyedeki değişmeler, aslında birbirleriyle yakından ilişkilidir. Öyleki bir ülkede toplum sistemi değişmeleri (ta rımın makinalaşması) bir çok fertleri değişmeye yöneltebilir (ailede kadın ile erkeğin statülerini eşit kılması gibi).. Bu yazıyla üzerinde durmak istediği miz modernleşme, toplum sistemindeki kalkınmaya uyan ferd seviyesindeki bir değişme biçimidir. Modernleşme, ferd seviyesinde ortaya çıkan bir değişme türü olduğu için, daha ziyade ferdin zihin durumu ile yakından ilgilidir. Bunun için de modernleşmenin en iyi tanımlarından biri - uzay, zaman ve eşyaya daha az, zihne daha fi) Everett M. Rogers, Modernization Among Peasants, s. 8, TÜRKDOGAN

14 fazla bağlı bir zihniyet şekli olarak - belirtilmelidir (2). Bâzı uzmanları ise, modernleşmeyi, geleneksel hayat tarzından daha karmaşık, teknolojik yön den ilerlemiş ve hızla değişen bir ha yat tarzına doğru fertlerin yönelimi olarak tanımlarlar. Ancak, burada ge lenek ile modernliği «antietik» zıt kutuplar olarak görme eğiliminden dikkatle sakınmamız gerekmektedir. Çünkü gelenek değerleri ile toplum yapıları her zaman için modernlik ile çatışma halinde düşünülemez. Bâzı durumlarda bu iki kavram birbirleriy le uyum sağlayabileceği gibi, karşılık lı olarak da birbirlerini pekiştirebilir ler(3). Nitekim Max Weber'de gelenek, akla dayanan değerlere zıt ola rak düşünüldüğü halde, hiçbir vakit değişmenin karşıtı olarak kabul edilmemiştir. Aslında, «geleneksel eylem» de, modernleşme gibi, tutumlar ve zihin durumlarının sürekliliğini belirtir. Bu anlamda geleneksellik, geçmiş nes nelerin yeniden canlandırılması bilin cidir. O kadar ki, geleneksel davranış lar bâzı zamanlar modernleşme, istek leriyle çatışmasına karşılık, çoğu kez, hızlı değişme dönemlerinde kararlılığı destekleme veya savunmada önem li bir pekiştirme mekanizması da olabiliyor. Bu bakımdan gelenekler, olum suz sonuçlar kadar, olumlu sonuçları da kapsar (4); tıpkı modernleşmede olduğu gibi. Kısacası, «geleneksel» ile modernleşme ya Avrupalılaşma veya yerleştirilmiş, birbirine zıt (dikoto mik) kavramlar değildir; tersine «sü rekli değişkenler» olarak birbirine yak laşan saçak ilişkileri yansıtır. Gelenek ile modernlik arasındaki bu tür bir süreklilik, son yıllarda, dünyanın çeşitli ülkelerindeki küçük toplumlar üzerinde antropologların yapmış oldukları araştırmalarla açıklık kazanmıştır. Öyleki, zıt - kültürler alanını kapsayan karşılaştırmalı araştırmalar da köy gibi küçük boyutlarda ilim adamları; kavramlardan usullerden ve çağdaşlaşma ile ilişkili olan bütün disiplinlerin kuramlarından yararlanarak «insan dramımn daha derinden anlaşılmasına» katkıda bulunmuşlardır. Böylece, karmaşık sanayi toplum larmda, modernleşmenin sınırlarının çizilmesinde güçlükle karşılaşan antropologlar tarafından modernleşme nin; geleneksel güçler, farklılaşma güçleri ve yeni bütünleşme güçleri arasındaki «üç - zıt yönlü» bir vetire olarak tanımlanmasına şaşmamak gerekir (5). Oysaki, bugüne kadar Batı' dan olduğu gibi aktarılarak toplum ya pımıza uygulanan modernleşme vetiresinde geleneksel değerler ile modern değerler birbirine zıt kutuplarmış gibi düşünülmüştür. Aslmda geleneksel de ğerler de, bir toplumda, akla dayanan (2) (3) (4) (5) Alex Inkeles, Becoming Modern, 1967 duyuru. Paul J. Magnarella, Tradition and Change İn A. Turkihs Town, s. 8, 1974 Bert F. Hoselitz, Main Coneepts in Thj Analysis of The Social İmplications of Technical Change (in The Sociology of Economic Development by Gayl D. Ness, s , 1970 Mechanisms of Change and Adjustment to Change (George Dalton, ed., Economic Development and Social Change, s. 369, 1971). BOYUTLARI 13

15 ilişkiler sistemi olarak ortaya çıkmış, belirli görevler yüklenmiş kültür kalıplarıdır. Bunları, toplum gerçekliğinin süzgecinden geçirmeden, sürekli olarak modernleşmenin hatırı için feda etmek, toplumumuzun dayandığı sert tabanları aşındırmak demektir. Son yıllarda, zıt - kültürler üzerinde yapılan karşılaştırmaların ortaya çıkardığı modernleşme anlayışı, bir kutuplaşmadan ziyade pekiştirme modeline uymaktadır. Bu bakımdan modern leşme, zorunlu olarak, geleneğin bü tün katlarını kendi yolunda silip süpüremez. Çünkü, bâzı geleneksel uygulamalar, ilim teknikleri modern görünümün sürekliliğini sağlarlar. Özellik le bir toplumda modernleşme giderek halka artan seçme imkânlarından biri ni hazırlar Meselâ, modern tıp ve halk tababeti bir arada yaşayabilir ve bir fert bunlardan birine veya ikisine bir den tedavi amacı ile başvurabilir. Hat tâ, bâzı durumlarda modernleşme gerçekten gelenekleşme derecesini yükseltebilir(6). Böylece, antropolojik verilerin çeşitliliği karşısında, modern leşmenin kazandığı bu yeni boyutlar bizi bir noktaya götürmektedir ki bu da modernleşmede üç ortak yanlış an lamın bulunduğu görüşüdür. 1) Bugüne kadar yapılan tariflerde modernleşme ve Avrupalılaşma veya Batılılaşma ile eş anlamda düşünülmüştür. Oysaki, yukarıdanberi açıkladığımız gibi, ferd seviyesinde beliren modernleşme, bu kavramlardan hiçbiriyle eş anlamlı değildir. Avrupa lılaşma veya Batılılaşma gibi yanlış damgalanmış bir değişme sürecinde, kaynak ve itici gücün zorunlu olarak, Avrupa'dan veya Batı toplumlarından geldiği görüşü ağır basmaktadır. Aynı şekilde, düşüncelerinin kaynağım Batı olarak kabul eden ülkelerin bir dereceye kadar Batı'ya benzer olaca ğı görüşü de bu tür bir modernleşme anlayışının temel ilkesini teşkil eder. Günümüz anlamında modernleşme - farklı çevrelere göre - değişiklikler gösteren Eski ve Yeni yolların bir sen tezidir. Bu yüzden her yeni unsurun muhakkak Avrupa veya Batı'dan gele bileceği görüşü rahatlıkla benimsenemeyeceği gibi, görünüşte yeniliklerin kabulü de, onu benimseyen ülkeyi, kaynak ülkenin bir kopyası durumuna düşürmesi akla getirilmemelidir. Bu sebeple, çoğu yeniliklerin benimsenmesine, alıcı durumunda bulunan ülke lerin, farklı özelliklerini karşılamak için, uyanık bulunmaları gerekir. 2) Çoğu kez, modernleşmenin «iyi» bir şey olduğu savunulmuştur. Oysaki modernleşmenin ortaya koyduğu değişme sadece yararlı sonuçlar meyda na getirmekle kalmıyor aynı zaman da çatışma, acı ve ıstırab gibi zararlı sonuçları da doğurabiliyor. Eğer modernleşmeyi yeni hayat tarzlarının benimsenmesi anlamında tanımlarsak doğacak sonuçlarında bizi zorunlu ola rak daha iyiye götürebileceğini savun mamız düşünülemez. Rus asıllı Malakanlar'ın bir kısmı zamanla toprak darlığı yüzünden köylerini terkederek Erzurum ve Ağrı köylerine kadar yayılmışlardır. Buralarda değirmencilikle uğraşan aileler, grup daya (6) Paul J. Magnarella, a.g.e., s TÜRKDOĞAN

16 mşmasından ve din yetkililerinin bas kışından kurtuldukları için kısa zaman da aralarında içki salgını başlamış, ce miyet bağları çözülmüştür (7). Böylece tarımdan yeni bir teknolojiye geçmek son derece muhafazakâr Malakan top lumunda büyük ıstıraplara yol açmış tır. 3) Modernleşme süreci tek boyutlu değildir ve bu sebeple de tek bir öl çekle ölçülemez. Çoğu kez bir ferdin yüksek bir hayat seviyesinde bulunması, onun «modern» olduğu vey.a «modernleştiği»» anlamında yorum lanmıştır; oysaki bu yanlış bir yargı dır. Çünkü böyle bir kimse gerçekten tamamiyle geleneksel bir zihniyete de pekâlâ sahip olabilir. Bu bakımdan modernleşme birçok unsurların karşı lıklı etkileşiminin bir ürünüdür. Bunun için de, modernleşme sürekliliğin de bir ferdin statüsünü belirtmek için davranışlarının birden fazla yönünün ölçülmesi gerekir. Bunlardan hayat se viyesi, okuyup - yazma, eğitim, siyasal katılma ve haberleşme gibi birçok değişkenler modernleşmeyi belirleyen etkenler arasındadır. Bu sebeple, bir kimsenin modernleşmesinden söz açıldığında «çok değişkenli yaklaşıma» yönelmek zorunluğu vardır (8). Nitekim, yeniliğin benimsenmesiyle ilgili olarak yapılan en son araştırmalar göstermiştir ki süreklilik çizgisinin bir ucun da yenilikçiler (innovators), diğer ucunda da geri kalanlar (laggards": bulunur. Yenilikçiler, yeni bir fikri ilk kabul eden, geri kalanlar ise en son kabul eden kimselerdir. Bilindiği gibi, normlardan sapmışlardır. Burada sap ma davranışı, geleneksel ve modern leşme sürekliliğinde görüldüğü gibi, bir derece durumunu ortaya koyar ve bu yüzden bir sosyal sistemde geri ka lan, diğer bir sosyal sistemde de geri kalacaktır denilemez. Çünkü geri kal ma sosyal sistemle göreli olarak de ğişir (9). Bu husus, bir diğer gcrçe&i de ortaya koymaktadır ki o da bir top lumda fertlerin bir kısmının sonuna kadar geleneksel bir kısmının da modern olabileceğini kabul etmenin müm kün olamayacağıdır. Bu da gösteriyor ki, modernleşme yalın katı bir o'.ıy değildir. Ülkemizde, 1839 Tanzimat Fermam ile resmen açılan Batı Yolu ve bunu iz leyen dönemlerde, modernleşme eği limleri - farklı düşünce çevrelerine göre - çeşitli yönlere saptırılmıştır. Bu gün de bu mesele, gerçek anlamıyla toplumumuzda rayına oturtulmuş sayı lamaz. Bunun da sebebi, şüphesiz, «millî özelliklerimize» kendi içimizde eğileceğimiz yerde «her şeyi dışarda arama» hastalığımızda*. Halk kültürünün aydın kültürüne nazaran hâlâ özlü olması da bu görüşümüzün bir is patıdır. Son Kıbrıs Barış harekâtı ile bir kez daha su yüzüne çıkmış bulunan halkımızdaki yurtseverlik ideolojisi ve «millî ezellikler», aydınlarımızın ve siyaset elifinin üzerine titizlikle eğil meleri, gereken «yıldızların nâdir parladığı» kıvılcımlardır. l7) Orhan Türkdoğan, Malakanlann Toplumsal Yapısı, b. 160, (8) E. M. Rogers, a.g.e., s. 15. (9) E. M. Rogers, Diffusion of İnnovations, s. 196, BOYUTLARI 15

17 Bugünkü Türkistan'ın İktisat -Cemiyet ve Kültür Durumu Dr. Baymirza HAYİT Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi Tarih Bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak bulunan ünlü Türkistanlı ilim ve fikir adamı Dr. Baymirza Hayıt, Ankara'da seri konferanslar vermekte ve Türkistan Türklüğünün tarihini ve bugünkü durumunu Türkiyeli kardeş lerine daha yakından tanıtmaya çalışmaktadır. Bir çok dernek ve kuruluş lar muhterem ilim adamım davet ede rek üyelerine Türkistan ve esir Türkler hakkında bilgi vermesini sağlamak fadırlar. Aşağıda, sayın Dr.Baymir za Hayit'in Ülkücü Doktorların daveti üzerine Ülkü - Bir Genel Merkezinde vermiş olduğu konferansın metni veril mistir. Konferans metnine geçmeden önce, kısaca değerli misafirimizin hayatım gözden geçirelim., Dr. Baymirza Hayit kimdir? Baymirza Bey, 17 Aralık 1917 yılında Türkistan'ın Namengan şehrine bağlı Yer çek köyünde dünyaya gelmiş tir. 16 çocuklu bir küçük çiftçi ailesinin 9. çocuğudur. İlkokulu Yerçek köyünde, liseyi Namangan'da ve 1939'da da Taşkent'teki Orta Asya Devlet Üni versitesi Tarih Fakültesini bitirmiştir. Aralık 1939'da Kızılorduya yedek subay olarak alınan Baymirza Hayit, Al man - Sovyet Savaşında yaralanarak 4 Temmuz 1941'de Almanlara esir düş müştür. Mart 1942'ye kadar Alman esir kamplarında kaldıktan sonra, bu sırada kurulan Türkistan Lejyonuna gönüllü olarak girmiş ve üsteğmen rüt besi ile hizmet görmüş Kasım 1942'de Berlin'de kurulan Mülî Türkistan Birlik Komitesinde askerî ve sosyal meselelerle meşgul olmuş, Şubat 1944'te Millî Komitenin Askerî Şubesi Müdürlüğüne yüzbaşı rütbesi ile getirilmiştir. Mayıs 1945'te Marianbad (Çekoslovakya) şehrinde Amerikalılara esir düşmüş, Yalta Anlaşması gereğince Sovyetlere iade edilmek istenince de, 10 HAYTT

18 elde ettiği eski bir Osmanlı Pasaportu ile kurtulmuş. Serbest kalınca Münih'e gelmiş. 1947'de Münster/Westfalen Üniversitesinde İslâmî ilimler, Orta ve Yeni Çağ tarihi ve Slav dilleri üzerine çalışarak 1950 yılında felsefe doktoru unvanını almıştır. Bundan sonra üniversite ve ilmî kuruluşlarda görev alarak Türkistan meselelerine ait birçok araştırma eserleri yayınlamıştır. Başlıca eserleri şunlardır : Türkistan'ın kısa tarihi, Berlin 1944; Die nationalen Regierungen von Kokand (Choqand) und der Alasch Orda (Kokand ve Alaş Orda Millî Hükümetleri) - Doktora tezi, Berlin 1950; Turkestan im XX. Jahrhundert (20. ci yüzyılda Türkistan), Darmstad 1956; Mohammad ikbal und die Welt des islam Muhammed İkbal ve İslâm dün yası) Köln 1956; Documents: Soviet Russia's Anti - islâm Policy in Turkestan (Belgeler : Türkistan'da Sovyet Rusya'nın İslâm aleyhtarı siyaseti) I, Düsseldorf, Köln 1958; İL, Düsseldorf 1959; Der Geist von Taschkent (Taşkent ruhu), Düsseldorf 1959; Turkestan und der Orient. Eine Polemik (Türkistan ve Doğu. Bir münakaşa), Düsseldorf 1960; Sowjetrussischer Orientpolitik aîn Beispiel Turkestans (Sovyet Rusya'nın Doğu politikasına bir örnek olarak Türkistan), Köln 1962; Some Problems of Modern Turkestan History (Türkistan'ın modern tarihi nin bazı problemleri), Düsseldorf 1963; Sowjetrussischer Kolonialismus und Imperialismüs in Turkestan (Türkistan'da Sovyet Rusya Koloniyalizmi Oosterhout, Hol- ve Emperyalizmi), land 1965; Esir Türkler, Ankara 1966; Komünist Koloniyalizmi Karşısında Türkistan, İstanbul 1962; Die Wirtschaftsprobleme Turkestans (Türkistan'ın ekonomik problemleri), Ankara 1968; Die Türkvölker in der Sowjetunion seit 1917 (1917'den beri Sovyetler Birliğinde Türk halkları), München 1966; Turkestan zwieschen Russîand und China (Rusya ve Çin arasında Türkistan) Amsterdam 1971; Türkçesi: Ocağ Yayınevi, İstanbul 1975;. Sovyet Rusya Emperyalizmi ve Türk Dünyası, Güven yayınları, Ankara 1975, (Basılmaktadır). Ülkü-Bir'de verilen konferans : BUGÜN TÜRKİSTAN'IN İKTİSAT CEMİYET VE KÜLTÜR. DURUMU JEOPOLİTİK DURUM. Batı Türkistan, yani Sovyetler Birli ğindeki bugünkü Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri km. kare ve Doğu Türkistan, yani bugünkü Sinçzyan - Uygur Muhtar Bölgesi km. kare olup, bunların tamamı km. karedir. Resmî Rus kayıtlarına göre Batı Türkistan'da 22 milyon, Çin kayıtlarına göre de Doğu Türkistan' da 10 milyon, toplam olarak Türkistan topraklarında 32 milyon Türk yaşadığı kaydedilmektedir. Türk dünyasının bu büyük memleke ti, Asya ve Avrupa'nın 9 memleketi ile tarihte ve bugün kültür ve eko- TÜRKİSTAN'IN 17

19 . nomik münasebetlerde bulundu ve bu lunmaktadıv. Türkistan, aşağıdaki ül keler tarafından çevrelenmiştir: Çin ( km. kare), Moğolistan ( km. kare), Sibirya ( km. kare), Hindistan ( km. kare), Pakistan ( km. kare bugünkü Bengaldeş'le birlikte hesaplanmıştır), Iran ( km. kare), Afganistan ( km. kare), İdil - Ural ( km. kare), İdil - Ural ( km. kare), ve Kafkasya ( km. kare). Türkistan, en azından 2 bin yıldan beri Doğu ile Batı dünyasını birbirine bağlayan ticaret merkezi olmuştur. Fakat deniz yollarının, gelişmesiyle 16. yüzyıldan itibaren Türkistan bu önemi ni kaybetti. Buna karşılık, zamanla demiryollarının, otomobilin ve uçağın keşfi ile Türkistan için yeni imkânlar açıldı. Misal olarak, Taşkent ve Erzu rum arasındaki havayolu mesafesini düşünecek olursak km.den ibaret tir ki, bu mesafe günümüzdeki uçakla rın süratine göre 2 saatlik bir yoldur. Atalarımız Semerkand'dan Delhi'ye atlarıyla 3-4 ayda gidebilmişlerdi. Bu gün bu mesafe yalnız 50 dakikada kat edilmektedir. Karayolları ve otomobil nakliyatı sayesinde bugün Türkistan' ın her köşesine gidilebilmekte ve kom şu ülkelere, bu arada denizaşırı ülkelere Türkistan'ın malları taşınarak ticaret yapılmaktadır. Sovyet Rusya, Türkistan'da elde edilen sanayi ve tarım mamullerini 90 kadar ülkeye ilu'eç etmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile zengin Buhara gazı tâ Batı Almanya' ya kadar götürülmüş ve yakında İtalya'ya da ulaşması planlanmaktadır. Yakın bir gelecekte belki de Türkiye'ce 18 de Anavatan Türkistan'ın gazını ulaştırmak mümkün olacaktır. TÜRKİSTAN'IN İKTİSADI İMKÂNLARI Bu konuşmamızda Türkistan'ın bütün ekonomik potansiyelini ele almamız zaman bakımından imkânsızdır. Dolayısıyle meselenin ana hatlarını ele alarak bu iktisadî imkânların Sovyetler Birliğinin umumî ekonomisindeki ehemiyetini belirtmeğe çalışacağız. Bu arada Doğu Türkistan'ın da Çin Halk Cumhuriyeti ekonomisindeki yerini tayin etmeye gayret edeceğiz. Herşeyden önce, Türkistan ziraatının Sovyetler Birliği için cankurtaran simidi kadar önemli olduğunu belirtmeliyiz. Türkistan ziraatının en mühim saha sı pamukçuluktur. İstatistiklere göre, Türkistan'da 1885 yılında hektarlık bir sahaya pamuk ekilmiştir. Türkistan'ın tamamını 1895'te istilâ etmiş olan Rusya, onun pamuğuna âşık olmuş ve kendi tekstil sanayii için Türkistan'da pamuk ekimini arttırmış tır yılında Türkistan'da hektar toprağa pamuk ekilmiş ve ton mahsul alınmıştır yılında Türkistan'da patlak ve ren umum halk ayaklanması, 1917 Eki mindeki komünist ihtilâli ve bunu takibeden yıllardaki Türkistan millî mü cadelesi neticesinde pamuk ziraati büyük bir buhran geçirmiştir. Sovyet hükümeti ancak 1928'de Türkistan'da hektar toprağı pamuk ekimi için kullanabildi yılları arr-smda Sovyet li derleri, Sovyetler Birliğinin pamuk bağımsızlığı parolasını ortaya atarak pamukçuluğun geliştirilmesine ciddî HAYİT

20 bir şekilde eğildiler. 1933'te Türkistan'da hektar toprağa pamuk ekildi. Bu sayede Sovyetler Birliği, pa rauk ihtiyacının yalnız % 5'ini dış ülkelerden ithal etti. Bu yıldan sonra da pamukçulukta kapitalist ülkeleri geride bırakma şiarı ile faaliyete geçti. Sovyetler pamuk ihtiyacını Türkistan ve Azerbaycan'da elde edilen pamukla karşılamaya başlamıştı. Fakat kapitalist ülkeleri geçme iddiasında muvaffak olamadılar. 1914'de pamuk eki îen saha, 1933'e nazaran hektar azaldı. Neticede Sovyet liderleri Türkistanlıları sabotajcılıkla suçladılar. v Son yıllarda Sovyet liderleri pamuk çaluk meselesini tekrar ciddiyetle ele aldılar ve bu sayede 1974 yılında Türkistan, Sovyetler Birliğine 6.milyondan fazla pamuk verdi. Bu miktar, Sovyetler Birliğindeki toplam pamuk istihsalinin % 96'sını teşkil eder. Türkistan'daki pamukçuluk yalnız iktisadî bir mesele değil aynı zamanda siyasî bir meseledir. Pamuğu Sovyet hükümetinin «akaltm» olarak değerlendirmesi çok yerindedir. Eğer Türkistanlılar Sovyet hükümetine istediği pamuğu vermeseler, o zaman Sovyet hükümeti de onlara ekmek ver meyecektir. Her şeyden önce pamuk çuluk bir istismar vasıtasıdır. Bu durumu Türkiye sosyologlarından Prof. Dr. Tahir Çağatay, yazmış olduğu «Ki zil Empeı yalizm» adlı eserinde su götürmez bir şekilde ispat etmiştir. Hiç bir pamuk çiftçisi özel olarak pamuk tan istifade etme imkânına sahip değil dir. Pamuk devletin tekelindedir. Sov yet devleti pamuk çiftçisine 1963 yılın TÜRKİSTAN'IN da ortalama olarak ton başına 383 rub le ödemiştir. Halbuki, devlet bir ton pamuktan mamul hale getirdikten son ra ruble kâr etmektedir yi İma kadar ise, devlet bir ton pamuğu bir ton buğday fiyatına alıyordu de, pamukçuluk darbeye uğrayacak diye, Stalin buna karşı çıkmış ve pamuk Katlarının arttırılmasını emretmişti. Sovyetler Birliği pirincinin % 80'ini, buğdayının % 30'unu, tütününün % 90 im, pancarın % 85'ini Türkistan vermektedir. Yalnız Özbekistan Cumhuriyeti, Sovyetlerin meyve ihtiyacının % 85'ini karşılamaktadır. Tav-sağız, kök-sağız ve kendir'in dünya vatanı Türkistan'dır yılında Kazakistan'da bu bitkilerin ekili sahası hektardı. Ayni yıl ABD'nde- 7 milyon acre tav-sağız ve kök-sağız ile hektar kendir ekilmişti. Türkistan, Sovyetlerin yegâne kauçuk merkezidir. Bu ülke, Sovyetlerin kauçuğunun % 100'ünü vermektedir. Sovyetlerin ipek üretiminin % 70'i Türkistan'da üretilir. Keza kenafın da % 99'u Türkistan'da üretilir. Türkistan ziraatının can damarı sunî sulamacılıktır. Türkistan'ın sulamacılık sanatı çok eski tarihlere dayanan bir anane halindedir. Yazları yağmur çok az yağdığından, ekseriya kurak geçer. Bundan dolayı tarih bo yunca sunî sulamaya çok büyük önem verilmiştir. Prof. Osman Turan, eser lerinde İslâmiyette «su hukuku»nu ya ratanlarm Türkler olduğunu ispat etmiştir. 19

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ

ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ Pınar Öksüz Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Nisan 2010 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı : Özbekistan Cumhuriyeti Yönetim biçimi : Cumhuriyet Başkent : Taşkent Anayasa Kabulü : 8 Aralık

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014 1 İRAN ÇAY RAPORU 8-12 Ocak 2014 Tahran-Lahican-Tebriz İRAN İRAN ÇAY RAPORU Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ve Meclis Başkanı Resul Okumuş un da aralarında bulunduğu 7 kişilik

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU. Güncelleme Tarihi: Mart 2008 Ülke No: 81 Ş.O.

İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU. Güncelleme Tarihi: Mart 2008 Ülke No: 81 Ş.O. İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Mart 2008 Ülke No: 81 Ş.O. -12 2 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Özbekistan Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

Bölüm 1 Hareketin Kaynakları

Bölüm 1 Hareketin Kaynakları İçindekiler Önsöz 1 5 Bölüm 1 Hareketin Kaynakları Hareketin Kaynakları 2 3 Cedidizm Çarlık Rusya'sındaki siyasi hareketler ve Türkistan'a yansımalan Bolşeviklerin Milliyetler Politikası 33 İhtilâl dönemlerinde

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası TARİHİ ADI OCAK Ocak Veremle ayının ilk Savaş haftası Eğitimi Haftası Ocak Enerji ayının Tasarrufu 2. haftası Haftası 10 Ocak Gazeteciler Günü 25 Ocak Dünya Cüzzam Günü 25-31 Cüzzam Ocak Haftası 26 Ocak

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 984 YABANCI ÜLKELERDE KAÇAKÇILIK BÜLTENİ Ankara, 1936-435 YAĞMA Tahran, Tarih yok 2031 YAKIN SOSYALİST KÜLTÜR DERGİSİ İstanbul, 1989.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KIRSAL YAPIDA TOPLUMSAL DEĞİŞİM

KIRSAL YAPIDA TOPLUMSAL DEĞİŞİM KIRSAL YAPIDA TOPLUMSAL DEĞİŞİM LÜTFİ SUNAR Yararlanılan Kaynak: Ertan Özensel, Köylerden Kırlara: Türkiye de Kırın Dönüşümü, Türkiye de Toplumsal Değişim, Ed. Lütfi Sunar, Ankara: Nobel Yayınları, 2014,

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA BİR YATIRIM CENNETİ HALİNE GELMEKTEDİR KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3.

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı