TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU"

Transkript

1 I TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU 2011 Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ - ANKARA 2011

2 II

3 III İÇİNDEKİLER TAKDİM... V TÜRK TARİH KURUMU...IX KİTAP ADINA GÖRE YAZAR ADINA GÖRE DİZİLER Eski Diziler Yeni Diziler Satış Şartlarımız Kurum Yayınlarının Satış Noktaları

4 IV

5 V TAKDİM Türk Tarih Kurumu Yayınlarına ait 2011 Fiyat Katalogu 2010 yılı içinde basılan kitapları kapsamaktadır. Bilindiği gibi 2004 yılı sonlarında kapatılan Türk Tarih Kurumu Basımevi 11 Eylül 2009 tarihinde yeniden açılmıştır ve artık yayınlarımız kendi matbaamızda basılmaktadır Katalogu şu hususiyetleri taşımaktadır: -Katalogda yer alan eserlerin bibliyografik kimliği eksiksiz verilmeye çalışılmıştır. -Önceki kataloglarda tükenen kitapların karşısına fiyat yazılmadığı için bu tür kitapların fiyat katalogunda listelenmesi pek bir anlam taşımıyordu. Bu sebeple 2011 katalogundan tükenen kitapların künyeleri çıkartılmıştır. Bu katalogda sadece satışta olan kitaplar yer almaktadır. Ancak gerek tükenmiş, gerekse satışta olan yayınlarımızı kapsayan bibliyografik bir katalog ayrıca hazırlanmaktadır. -Önceki baskıda rastlanan ve Yurt İçi ve Yurt Dışı İlişkiler Şubemizce yıl boyunca not edilen hatalar tashih edilmiştir. -Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Kurulundan geçen ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu nca basılması onaylanan fakat 2010 yılının sonu itibariyle basılmamış bulunan kitaplar da Basılacak veya Baskıda açıklamasıyla Katalogda yer almıştır. Yüksek Kurum dan basıla onayı gelmeyen kitaplara ise yer verilmemiştir. Yani hakemde inceleme aşamasında bulunan, yazarınca hakem raporu doğrultusunda düzeltilen, düzeltme kontrolleri süren eserler Katalogda yer almamaktadır. -Geçen seneki fiyat katalogunda yer alıp da Türk Tarih Kurumu nun yayın prosedürüne uygun aşamaları herhangi bir sebeple tamamlanamayan veya düzeltme kontrolleri hakemlerin onayından geçmeyen fakat Fiyat Katalogunda yer verilen eserler 2011 Fiyat Katalogundan çıkartılmıştr. -Katalog, daha önceki yıllarda olduğu gibi Yayın Dizilerine göre değil; Yazar Adına ve Kitap Adına göre düzenlenmiştir. -Yazarı olmayan yayına hazırlanmış kitaplar sadece Kitap Adına Göre listeye alınmıştır. -Katalogun başında önce 2010 içinde, peşinden de 2009 da yayınlanan kitaplarımızın fotoğrafları ve kısa tanıtımları yer almıştır. Katalogun yayın dizilerine göre değil de yazar ve kitap adına göre düzenlenmesi okuyucunun aradığı kitapları listeden daha kolay bulabilmesi içindir. Zaten ***

6 VI her kitap künyesinin sonunda kitabın dâhil olduğu dizi ve sayı numaraları gösterilmiştir. Katalogda listelenen kitapların künye bilgileri şu sırayı takip etmektedir: YAZARIN SOYADI, Adı, Eser Adı, cilt sayısı (varsa), Basımevi adı, baskı sayısı, basıldığı şehir, basıldığı yıl, sayfa sayısı, dizi-sayı, ISBN numarası, Fiyatı. Eser Adı, cilt sayısı (varsa), Yazarı, Basımevi adı, baskı sayısı, basıldığı şehir, basıldığı yıl, sayfa sayısı, dizi-sayı. ISBN numarası, Fiyatı. Soyadı veya eski müelliflerde olduğu gibi bir şehre nisbet künyesi taşımayan yazarlarda isim küçük harflerle yazıldıktan sonra yukarıdaki sıra takip edilmiştir: Kâtip Çelebi, Fezleketü Akvâli l-ahyâr fî İlmi t-târîh ve l-ahbâr (Fezleketü t- Tevârîh): Târîhu Mülûki Âli Osmân, Yay. haz. Seyyid Muhammed es-seyyid, TTK Basımevi, Ankara 2009, VIII s. Yeni Dizi: III TL. Soyadı Kanunundan önce doğmuş ve kanun uygulamaya konulduktan sonra ölmüş yazarlardan kitaplarını soyadı olmadan yayınlamış olanlarda soyadı köşeli parantez içinde gösterilmiş ve isim başa alınmıştır: [ATATÜRK], Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebatı na Ait Tarihçe, Yay. haz. Uluğ İğdemir, TTK Basımevi, 2. baskı, Ankara 1990, XXV + 88 s. + 3 belge + 4 res. +1 hrt., XVI ,00 TL. Yazarın ismi kitabın isminde geçen eserlerde yazar adı başta, yine köşeli parantez içinde belirtilerek Yazar Adına Göre listeye alınmıştır: [Abdurrahman Şeref], Son Vak anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi: II. Meşrutiyet Olayı ( ), Haz. Bayram Kodaman - Mehmet Ali Ünal, TTK Basımevi, Ankara 1996, 290 s. VII [Fahri Bey], İbretnümâ: Mabeynci Fahri Bey in Hatıraları ile İlgili Bazı Belgeler, Yay. haz. Bekir Sıtkı Baykal, TTK Basımevi, Ankara 1989, XIV s. + 1 res. II- 231, ,00 TL. Böylece bu tür eserlere her iki listede de yer verilmiş olmaktadır. Adı ve soyadı farklı birkaç biçimde kaydedilen yazarların kitaplarında isimler hangi şekilde yazılmışsa listeye o şekilde alınmıştır. İsmi üç ayrı şekilde kaydedilmiş bulunan yazarlarımızdan A. Afetinan ı örnek verebiliriz: AFETİNAN, A., Life and Works of Pirî Reis: The Oldest Map of Amerika, Pulat Basımevi, İng.e tercüme: Leman Yolaç Engin Uzmen, Pulat Ofset, 3. baskı, Ankara 2008, IX + 88 s. + LX res. VII-69 a ,00 TL. İNAN, Âfet, Aperçu general sur l Histoire economique de l Empire Turc-Ottoman, TTK Basımevi, Ankara 1976, X s. VIII-6. 6,00 TL.

7 A. Afetinan ın bu eserinde İnan kelimesi soyadı olarak ayrı yazılmıştır. M. Kemal Atatürk ün Karlsbad Hatıraları adlı eserde (TTK Basımevi, Ankara 1991, VIII + 76 s. + 7 belge) ise yazarın adı yayına hazırlayan olarak Ayşe Afetinan, kapağında ise sadece Afetinan biçiminde yazılmıştır. Yazdığı ve yayın hazırladığı eserlerin çoğunda adı A. Afetinan biçiminde yazıldığı için eserlerinin hepsini kataloga bu şekilde kaydettik. Böyle durumlarda okuyucuya kolaylık olması açısından farklı kitap veya yazar adlarındaki yazılışlara bk. kısaltmasını kullanarak diğer bir maddede de işaret edilmiştir. Böylece tam ismi akılda kolayca kalmayan kitaplar da daha kolay bulunabilecektir. VII Kullandığımız kısaltmalar: bk.: bakınız hrt.: harita lev.: levha res.: resim s.: sayfa TTK: Türk Tarih Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları nın bütün kitaplarını kapsayan Bibliyografik Katalog çalışmamız ise tamamlanmak üzeredir. Bu katalogda Fiyat Katalogunda yer verilmeyen baskısı tükenmiş eserler de bütün ayrıntılarıyla gösterilecektir. *** Bibliyografik Katakog şu bölümlerden meydana gelecektir: 1. Yayınlanış Yıllarına Göre 2. Yazar Soyadı-Adına Göre 3. Kitap Adına Göre 4. Mütercim, Editör, Aktaran Adına Göre. 5. Dizi Adlarına Göre. Böylece Türk Tarih Kurumu nun yayına ilk başladığı tarihten bugüne hangi eserleri yayınladığı, tercüme, çeviriyazı, tıpkıbasım vb. yollarla irfanımıza kazandırdığı, hangi editoryal çalışmalarının yapıldığı, hangi Kongre tutanaklarının ve armağan kitapların yayınlandığı, okuyucu açısından tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş olacaktır.

8 VIII Elinizdeki Katalog öncelikle Fiyat Katalogu olarak düzenlenmiştir. Yayın Katalogunda okuyucularımızın rastladığı hataları bize bildirmelerini istirham ediyoruz. Katalogun düzenleniş biçimi konusunda da okuyucularımızın tekliflerine açığız. *** Türk Tarih Kurumu

9 IX TÜRK TARİH KURUMU Türk Tarih Kurumu, ülkemizde bizzat Atatürk ün direktifleriyle kurulan kurumların başında gelmektedir. Atatürk, özellikle Avrupa devletlerinin ders kitaplarında yer alan Türkler hakkındaki olumsuz iddialara ve barbar deyimi kullanılarak bir istilacı kavim şeklinde gösterilmelerine karşılık, bunun böyle olmadığının, cihan tarihinde en eski çağlardan beri hakiki yerinin ne olduğunun ve medeniyete ne gibi hizmetlerinin bulunduğunun araştırılması gerektiğine inanmaktaydı. İşte bu sebeple, 28 Nisan 1930 tarihinde, Atatürk ün de bizzat katıldığı Türk Ocakları nın VI. Kurultayı nın son oturumunda, O nun direktifleriyle, Âfet İnan tarafından 40 imzalı bir önerge sunulmuş ve Türk tarih ve medeniyetini ilmî surette tedkik etmek için hususî ve daimî bir heyetin teşkiline karar verilmesini ve bu heyetin azasını seçmek salahiyetinin Merkez heyetine bırakılmasını teklif ederiz denilmiştir. Aynı gün Kurultay da yapılan görüşme sonucunda Türk Ocakları Kanunu na, 84. madde olarak Merkez Heyeti, Türk tarih ve medeniyetini ilmî surette tedkik ve tetebbu eylemek vazifesiyle mükellef olmak üzere bir Türk Tarih heyeti teşkil eder. şeklinde bir madde eklenmiştir. Bu karar çerçevesinde 16 üyeden oluşan bir Türk Tarihi Tedkik Heyeti teşkil edilmiş, heyet ilk toplantısını 4 Haziran 1930 tarihinde yapmış, Yönetim Kurulu ve diğer üyeleri seçmiştir. Yönetim Kurulu: Başkan Tevfik Bıyıklıoğlu, Başkanvekilleri Yusuf Akçura ve Samih Rıfat, Genel Sekreter Dr. Reşit Galip. Üyeler: Âfet İnan, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Hâmid Zübeyir Koşay, Halil Edhem, Ragıb Hulûsi, Reşid Safvet Atabinen, Zâkir Kadîrî, Sadri Maksudi Arsal, Mesaroş (Ankara Etnografya Müzesi uzmanı), Mükrimin Halil Yinanç, Vâsıf Çınar ve Yusuf Ziya Özer den teşekkül etmiştir. Bu heyet, Türk Tarihinin Ana Hatları adıyla yaptığı ilk çalışmayı yayımlamıştır. Böylece temeli atılan Türk Tarih Kurumu, 29 Mart 1931 tarihinde Türk Ocakları nın VII. Kurultayı nda kapatılma kararı alınınca, bu defa 15 Nisan 1931 de Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti adı ile yeniden teşkilatlanmış ve 1930 daki ilkeler temel alınarak faaliyetlerine devam etmiştir. Kurumun adı 1935 yılında Türk Tarihi Araştırma Kurumu olarak değiştirilmiş, daha sonra ise Türk Tarih Kurumu na çevrilmiştir. Kurum bu dönem içerisinde dört ciltlik lise tarih kitaplarını, İsmail Hakkı Uzunçarşılı nın Anadolu Beylikleri ni, bazı kazı raporlarını, Pîrî Reis in Kitâb-ı Bahriye ve haritasını basmış, 1937 yılından itibaren ise, adını bizzat Atatürk ün koyduğu, BELLETEN yayın hayatına başlamıştır.

10 X Atatürk, hayatının son dönemlerine kadar Kurumun çalışmalarıyla yakından ilgilenmiş, birçok defa çalışma planını kendisi tesbit etmiş ve birçok toplantıya bizzat katılmıştır. O nun bu Kurum a ve tarihe verdiği önem, 5 Eylül 1938 de düzenlediği vasiyetnâme ile, İş Bankası ndaki hisselerinin gelirinin yarısını Türk Tarih Kurumu na bağışlamasından anlaşılmaktadır. Nitekim Atatürk ten sonra gelen bütün Cumhurbaşkanları da bir gelenek olarak Kurum un koruyucu başkanları olmuştur. 25 Mayıs 1940 ta İçişleri Bakanlığı nca onaylanan yeni cemiyetler kanununa göre yeniden düzenlenen tüzüğünün 2. maddesinde, Kurum un Reisicumhur İsmet İnönü nün yüksek himayeleri altında bulunduğu hükmü yer almış, 3. maddesinde de, Maarif Vekili bu Kurum un fahrî reisidir denilmiştir. Kurum, Bakanlar Kurulu nun 21 Ekim 1940 tarih ve 2/14556 sayılı kararnamesiyle Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasına alınmıştır. Türk Tarih Kurumu, tüzelkişiliğe sahip olarak, 7 Kasım 1982 de kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 134. maddesi ile kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine dâhil edilmiştir. Türk Tarih Kurumu bu dönemden itibaren de ilk kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmiş ve etmektedir. Türk Tarih Kurumu, ilmî araştırma ve yayınları yanı sıra, ilki 2-11 Temmuz 1932 tarihlerinde toplanan ve belli aralıklarla günümüze kadar XVI. sını gerçekleştirdiği milletlerarası nitelikte Türk Tarih Kongreleri yapmaktadır Eylül 1937 yılında Dolmabahçe de yapılan II. Kongre, uluslararası nitelik kazanmış, yabancı bilim adamları da bu kongreye katılmışlardır. Bu Kongre, Türk tarihinin açıklanması ve belgelenmesi amacını gütmüştür. Ayrıca, Kongre dolayısıyla, tarih öncesinden Cumhuriyet dönemine dek yurdumuzda ve Ortadoğu da gelişen büyük uygarlıkları, maketler, mülajlar, resimler ve grafiklerle canlandıran bir sergi düzenlenmiş ve bu sergi Atamızın ölümüne dek Dolmabahçe de kalmıştır. Türk Tarih Kurumu bundan sonra da uluslararası nitelikte, Kasım 1943 te III., Kasım 1948 de IV., Nisan 1956 da V., Ekim 1961 de VI., Eylül 1970 te VII., Ekim 1976 da VIII., Eylül 1981 de IX., Eylül 1986 da X., 5-9 Eylül 1990 da XI., Eylül 1994 te XII., 4-8 Ekim 1999 da XIII., 9-13 Eylül 2002 de XIV., Eylül 2006 da XV., Eylül 2010 da XVI.

11 kongrelerini düzenlemiştir. Bu kongrelerde sunulan bildiriler kitap haline getirilmiş ve bunlar -en son XV. Kongre de dâhil- 48 cilt halinde basılmıştır. XVI. Kongre ise Eylül 2010 da gerçekleştirilmiştir. Kuruluşundan başlayarak çalışmalarını eski Türk Ocağı Halkevleri binasında sürdüren Kurum, 1940 yılı sonlarında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi nde ayrılan bir bölüme geçmiştir. Ancak her gün zenginleşen kütüphanesi, çalışmaları ve gelişen basımevi dolayısıyla bu yer yetersiz kalmış, 12 Kasım 1967 günü, projesi Sayın Turgut Cansever tarafından çizilen bugünkü modern binasına taşınmıştır. Bu bina 1980 yılında Uluslararası Ağahan Mimarî Ödülü nü almıştır. Türk Tarih Kurumu, 2876 sayılı kanununda da belirtildiği üzere, 1931 yılındaki kuruluş gayesi olan Türk ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini ilmî yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak, bunlara dayanarak da Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmak konusunda çalışmalarını günümüze kadar sürdürmüş ve yayınlarını toplam XXXI dizide (Eski diziler) toplamıştır. Bu diziler Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Kurulu tarafından yenilenmiştir. Eski ve yeni dizilerde başlangıçtan bu yana, dergiler dâhil toplam 1400 e yakın eser yayımlanmıştır yılından bu yana yayımlanan Belleten dergisinin Aralık 2010 itibariyle 271. sayısı çıkmıştır. Belgeler dergisinin ise 35. sayısı basılmıştır. İlk kez yayınlayacağımız Tarih Yıllığı nın ise yayın hazırlıkları bitmek üzeredir. Dergi yayıncılığı açısından bir önemli gelişme de 1988 yılında tek sayı çıkartılıp sürdürülmeyen Höyük dergisinin yeniden yayınlanmaya başlamasıdır. Arkeoloji yazılarının değerlendirileceği ve yılda iki kez yayınlanacak olan Höyük ün ikinci sayısı Temmuz 2010 da çıkartılmıştır. Atatürk ün direktifleriyle 22 Ağustos 1935 te Kurum un kendi parası ve kendi elemanlarıyla başlattığı ilk kazı olan Alacahöyük Kazısı ndan ayrı olarak Trakya ve Anadolu nun çeşitli bölgelerinde arkeolojik araştırmalar sürdürülmüştür. Bu kazılardan çıkan eserler pek çok müzemizi süslemektedir. Bugün her yıl yaklaşık kazıya maddî destek verilmektedir. Ayrıca 1996 yılından itibaren ilk defa yurtdışında, Kurum tarafından finanse edilen biri Kırgızistan ın Tanrı Dağları nda Son-Köl de, diğeri Ukrayna da Özi bölgesinde olmak üzere iki kazı daha başlatılmıştır. Öte yandan Çin İmparator günlükleri getirtilerek Türkçe ye çevirisi yapılmaktadır. Yine Rusya Bilimler Akademisi Tarih Bölümü ile yapılan protokol çerçevesinde, Rusya arşivlerindeki Türk tarihine ait belgelerin katalogu hazırlanmış ve belgelerin faksimile yayını için çalışmalar başlatılmıştır. Türk Tarih Kurumu, amaçları doğrultusunda Türk tarihinin pek çok meselesine ışık tutmak maksadıyla ayrıca projeler desteklemektedir. Bunlardan Türkiye nin Sosyal ve Kültürel Tarihi, Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi, Türk Sufilik Tarihi, Yozgat ve Çevresi Sosyal ve Ekonomik Tarihi, XI

12 XII Sondaj Metoduyla Ordu ve Yöresi İktisadî Tarihi gibi kapsamlı olanlarını saymak mümkündür. Öte yandan Türk Tarih Atlası çalışmaları sürmektedir. Türk Kültür Varlıkları Envanteri çalışmaları kapsamında beş kitap, sekiz cilt olarak basılmıştır ve bu dizi sürmektedir. Kurum yayınları, Ankara daki merkez binası içinde bulunan Kitap Satış Bürosu olmak üzere Türkiye genelinde çeşitli illerdeki anlaşmalı bayilerimizde bulunmaktadır. Türk Tarih Kurumu Yayınları sadece bu satış yerlerinde okuyucuya ulaştırılmaktadır. Bütünüyle Kurum yayınlarının işportada vb. yerlerde satılması yasal değildir. Âcil bir ihtiyaç olarak kendini gösteren İstanbul da Kurum yayınlarının satılacağı bir satış bürosu için çalışmalar devam etmektedir. Bu ihtiyacın Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya gibi Anadolu da merkezî konumda bulunan iller için de söz konusu olduğu, bu şehirlerde ilmî çalışmalarına devam eden üniversite mensubu tarihçiler tarafından Kurumumuza iletilmiştir. Dolayısıyla bu ihtiyacın da giderilmesi düşünülmektedir. Türk Tarih Kurumu nun ilmî çalışmalar için kurduğu Kütüphane ise ülkemizin en zengin ihtisas kütüphanelerinden biridir. Yaklaşık cilt kitabın bulunduğu kütüphaneye, değişim ve satın alma yoluyla en son yayınlar sağlanmakta, yurtdışında 243, yurtiçinde 75 kurum ve kuruluş ile değişim yapılmaktadır. Kütüphane bilgisayar ile hizmet vermektedir. Bilgisayarda ayrıca Türkiye nin en büyük kütüphanelerinin dataları da bulunmaktadır. Bunlarla toplam kitap, programda okuyucu tarafından taranabilmektedir. Ayrıca internet ile dünyanın diğer kütüphanelerine ulaşmak mümkündür. Yine internet aracılığı ile yayınlarımız, Kütüphanemize yeni gelen kitap ve dergiler araştırıcıların bilgisine sunulmaktadır. Arşiv ve dokümantasyon açısından da Kurum hayli zengindir. Yakın zamanlar tarihi bakımından önemli arşiv belgeleri ve zengin bir Atatürk fotoğraf koleksiyonu bulunmaktadır. Burada da bilgisayara aktarma çalışmalarında epeyce mesafe alınmış durumdadır. Türk Tarih Kurumu, Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi (CIÉPO), Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Birliği (AIÉSEE), Uluslararası Tarih Bilimleri Komitesi (CISH), Uluslararası Askerî Tarih Komisyonu (CIHMC) ve Uluslararası Akademiler Birliği (UAI) gibi çeşitli uluslararası bilim kurullarının da üyesidir. Bunlardan Uluslararası Akademiler Birliği nin Türkiye deki tek üyesidir.

13 2010 YILINDA TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİNDE BASILAN KİTAPLAR 1

14 2

15 3 NUTUK - SÖYLEV (8. Baskı) MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Türk Tarih Kurumu nun yayınladığı Nutuk, hem Atatürk ün kaleminden çıkmış metni, hem de sadeleştirilmiş hâlini ihtiva eder. Sol sayfada orijinal metin (Nutuk), sağ sayfada ise sadeleştirilmiş metin (Söylev) yer alır. Her iki sayfa aynen birbirini takip eder. Metnin İsmail Arar, Uluğ İğdemir ve Sami N. Özerdim tarafından hazırlanmış çeviriyazısı ise mevcut okumalar içinde en güveniliri sayılmaktadır. Sadeleştirmeyi de aynı isimler hazırlamıştır yılında Nutuk un tükenen ilk iki cildi yeniden basılmıştır. Esere Sami N. Özerdim in hazırlayıp eklediği dördüncü cilt ise Nutuk ve Söylev metinleri için bir arada hazırlanmış, oldukça ayrıntılı ve emek mahsulü bir indeks cildidir. ISBN: Fiyatı: I. Cilt: 12,00 TL. II. Cilt: TL. III. Cilt: IV. Cilt: 12,00 TL. Takımı: 48,00 TL. ATATÜRK ÜN DÜŞÜNCE YAPISINI ETKİLEYEN OLAYLAR, DÜŞÜNÜRLER, KİTAPLAR ŞERAFETTİN TURAN Daha önceki baskısı 2006 da yapılmış bulunan eserin yeni baskısı 2010 da gerçekleştirilmiştir. Şerafettin Turan ın bu çalışması Mustafa Kemal Atatürk ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler ve kitapları derli toplu bir biçimde inceleyen ve Kurumumuz yayınları arasında en çok ilgi gören kitaplardan biridir. Eserin ara başlıklarında Atatürk ün düşünce yapısını etkileyen olaylar olarak Fransız Devrimi, Osmanlı İmparatorluğu nun çöküşü, akılcılık ve olguculuk akımları gibi hususlara değinilmektedir. İlk olarak Meşrutiyet kuşaklarını etkileyen şahsiyetlerden Namık Kemal ve Tevfik Fikret in Atatürk üzerindeki etkilerini inceleyen Turan, daha sonra Jean- Jacques Roussesau, Ziya Gökalp, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Mustafa Celâlettin, Leon Cahun, Deguignes, Leone Caetani, H. G. Wells, J. Gobineau ve E. Pittard gibi isimleri söz konusu etmektedir. ISBN: Fiyatı: 4,00 TL

16 4 OSMANLI TEŞKÎLÂT VE KIYÂFET-İ ASKERİYYESİ C. I-II (Bir arada) MAHMÛD ŞEVKET PAŞA Üçüncü Ordu-yı Osmânî Kumandanı Mahmud Şevket Paşa nın Osmanlı askerî teşkilâtını askerî kıyafetlerle birlikte ele alan iki ciltlik bu eseri eski harflerle ıpkıbasım olarak yayınlanmıştır. Kapukulu, Eyâlet Askeri ve Bahriye teşkilâtı hakkında bilgi verildikten sonra bu teşkilâtlara mensup askerlerin kıyafetleri, resimleriyle birlikte sergilenmektedir. Resimlere dair açıklamalar Osmanlı ordusunda görev yapan bütün askerî sınıfları kapsamaktadır. Eserin birinci cildiyle bir arada basılan ikinci cildi ise Nizam-ı Cedîd sonrası askerlerin kıyafetlerine tahsis edilmiştir. Eserin başında Murat Babuçoğlu nun Mahmud Şevket Paşa ( ) nın biyografisini ele alan yazısı bulunmaktadır. ISBN: Fiyatı: 20,00 TL. OSMANLI DEVLETİNİN DAĞILMA DEVRİ (XVIII. ve XIX. Asırlarda) YUSUF AKÇURA İlk baskısı 1940, üçüncü baskısı 1988 de çıkmış bulunan eserin dördüncü baskısıdır. Eser, Akçura nın ölümünün 75. yılı anısına yeniden basılmıştır. Alanında önemli bir boşluğu dolduran kitapta XVIII. asır sonu ile XIX. Asır başlarında Osmanlı Devleti nin siyasî durumu ele alınmıştır. ISBN: Fiyatı: 6,00 TL.

17 5 MEŞHUR RUMELİ ÂYANLARINDAN TİRSİNİKLİ İSMAİL, YILIK OĞLU SÜLEYMAN AĞALAR VE ALEMDAR MUSTAFA PAŞA İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI Uzunçarşılı nın ilk baskısı 1942 de çıkan ve o tarihten bu yana hiç basılmamış bulunan eserinin ikinci baskısıdır. Kitabın ilk bölümleri Osmanlı Devleti nde bilhassa XVIII. asrın son yarısındaki iç karışıklıklar ve âyanlık müessesesinin zorbalığa dönüşen yapısını ele alır. Eserde asıl itibariyle Osmanlı yenilik hareketlerinde mühim rolü olan şahsiyetlerden Alemdar Mustafa Paşa nın biyografisi konu alınmakla beraber Uzunçarşılı, Alemdar ı yetiştiren- Tirsinikli İsmail Ağa yı ve onun rakibi olan Silistre âyan ve mütesllimi olan Yılık Oğlu Süleyman Ağa yı da ele alarak bütünlüklü bir çalışma ortaya koymuştur. ISBN: Fiyatı: 20,00 TL. OSMANLILAR DEVRİNDE TÜRK HEKİMLİĞİ OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ - Yay. Haz. Esin Kâhya Uludağ ın ilk kez basılan bu eseri Osmanlı Devleti nin kuruluşundan son devirlerine kadar tıp alanında gerçekleştirilen çalışma ve yaşanan gelişmeleri konu alıyor. Dönemin hekimleri, tıbba dair eserler, tıp tahsili, hastaneler, tıbhâneler, imâretler, miskinhâneler ve hamamlar hakkında ilgi çekici ayrıntılara yer veriliyor. Fatih Medreseleri, Süleymaniye Tıp Medresesi, Birinci ve İkinci Tıbhâne, Cerrahhâne gibi kurağ ların tıp tarihimizdeki yerine dair derli toplu bilgiler eserin dikkat çekiciliğini artırıyor ten 1617 ye kadar kurulmuş ve faaliyet göstermiş Fatih, Edirne, Süleymaniye, Haseki, Manisa, Valide-i Atîk ve Sultan Ahmed Dârüşşifaları da tarihçeleriyle eserde yer alıyor. Tıbb-ı Cedid in Türkiye ye girişi, tıp tarihinde musikî ve tıp ilişkisi de kitapta ele alınan konulardandır. ISBN: Fiyatı: 14,00 TL.

18 6 MENTEŞE SANCAĞI 1830 (Nüfus ve Toplum Yapısı) MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU Osmanlı devrinde modern mânâda ilk nüfus sayımı kabul edilebilecek yıllarındaki sayım sonrasında Menteşe Sancağına ait nüfus defterleri değerlendirilerek hazırlanan bu eser, Sancağa 1830 yılı öncesinde gerçekleşen göçler, takip eden yıllarda vuku bulan doğum ve ölümler vb. hususlar hakkında kıymetli ayrıntılar ihtiva eder. Dolayısıyla Kütükoğlu nun bu çalışması, eserde ele alınan devrin nüfus ve toplum yapısına tutulan bir ayna mesabesindedir. Bu hâliyle de yapılacak benzeri çalışmalar için örnek teşkil etmektedir. ISBN: Fiyatı: 25,00 TL. XVI. ASIRDA ÇEŞME KAZASININ SOSYAL VE İKTİSÂDÎ YAPISI MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU XVI. yüzyıl tahrir defterlerinden 1575 tarihli iki nüsha defterin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi olan eser, bugün İzmir e bağlı ilçe; Osmanlı devrinde ise kâh İzmir e tâbi bir nahiye, kâh bağımsız bir kazâ olan Çeşme nin sosyal ve iktisadî yapısını çözümlüyor. Bir giriş ve yedi bölümden oluşan eser bölgenin coğrafî yapısı, tarihi ve idarî yapısı, nüfusun köyler arasında dağılışı, ziraat ve hayvancılık, kazanın Osmanlı timar sistemi içindeki yeri ve ticaretteki rolünü konu alıyor. Bölgeye gerçekleştirilen sürgünler ve sonuçları üzerinde de duruluyor. ISBN: Fiyatı: 20,00 TL.

19 7 TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA ORDU ERKAN GÖKSU Türkiye Selçuklularında ordu konusuyla ilgili bütün kaynakları tek tek ele alıp tanıtarak başlayan eser, Birinci Bölümünde Türkiye Selçuklu ordusunu oluşturan insan unsurunu değerlendiriyor. Bu unsur daimî ve yardımcı kuvvetlerden oluşmaktadır. Bunlar da gulâmlar, ikta askerleri, ücretli askerler, tâbi devlet kuvvetleri, Türkmenler ve uc kuvvetleri ile gönüllüler gibi gruplara ayrılıyor. İkinci Bölümde Türkiye Selçuklularının askerî teşkilâtı etraflı bir biçimde inceleniyor. Divan-ı Arz, orduda komuta ve hiyerarşi, muharip ve gayri muharip sınıflar, askerî eğitim, maaş ve ödemeler bu bölümün alt başlıklarıdır. Üçüncü bölümde ise Türkiye Selçuklu ordusunun teçhizatı ele alınıyor. Ordunun silahları; hafif silahlar (ok-yay, kılıç, mızrak, gürz, balta, hançer), savunma araç ve gereçleri (zırh, miğfer, kalkan), ağır silâhlar (mancınık ve arrâde, çarh vd.) olmak üzere üç kısımda inceleniyor. Bu bölüm Selçuklu ordusunda zeredhâne (silâhhâne) ve binit ve yükletlerle ilgili bilgi veren ara başlıklarla sona eriyor. Böylece Anadolu Selçuklu ordusu, yapısıyla etraflı bir biçimde mercek altına alınmış oluyor. ISBN: Fiyatı: 20,00 TL. KÜLTÜR TARİHİ KAYNAĞI OLARAK MENÂKIBNÂMELER (Metodolojik Bir Yaklaşım) AHMET YAŞAR OCAK Türk tasavvuf tarihinde veli kavram ve kültünün açıklamasıyla başlayan eser evliyâ menkabeleri ne ve bunların yazılı olduğu menâkıbnâmeler e geniş bir biçimde açıklama getirerek ilerler. İslâm âleminde ve Türklerde menâkıbnâmelerinin ortaya çıkışı, bunların tipleri, Türk Edebiyatında Evliyâ Menâkıbnâmeleri ve Türk menâkıbnâmelerindeki motifler ve bunların kaynakları gibi ilgi çekici kon u başlıklarına sahiptir. Menâkıbnâme türü üzerinde Türkçedeki en ihatalı çalışma olan eserin tükenen ikinci baskısından sonra 2010 da üçüncü baskısı yapılmıştır. ISBN: Fiyatı:

20 8 KIRIM TATARLARINDA MİLLÎ KİMLİK VE MİLLÎ HAREKETLER ( ) HAKAN KIRIMLI İlk baskısı 1996 da yapılan ve tükenmiş bulunan eserin ikinci baskısıdır. Kırım da Rus Hakimiyetinin ilk yüzyılını ( ) ele alarak başlayan eser, İsmail Gaspıralı nın Kırım tatarlarının millî uyanışına olan katkısı, Kırım da 1905 İnkılâbı ve Bütün-Rusya Müslümanları Hareketi, Genç Tatarlar Hareketi, Kırım Tatarları ve Türkiye ilişkileri, Kırım da Vatan Cemiyeti ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kırım Tatarları ( ) gibi konuları ihtiva etmektedir. Dolayısıyla kitapta 1783 ten 1916 ya kadarki tarih diliminde Kırım Tatarları ele alınmıkş olmaktadır. ISBN: Fiyatı: 16,00 TL. RUS SEYYAHLARIN GÖZÜYLE KAŞGAR XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISI XX. YÜZYILIN BAŞI ALEKSANDR KOLESNİKOV - Tercüme: Rakhat Abdiyeva Onlarca kültür ve uygarlığın iç içe geçtiği Kaşgar bölgesi Doğu ve Batı uygarlıkları arasındaki bağlantılarda coğrafî bir kesişme noktasıdır. Rusya nın bu bölgeye özellikle XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında belirginleşen özel ilgisi coğrafî, tarihî ve hiç şüphesiz stratejik sebeplerle açıklanabilir. Arkeologların Mekke si olarak adlandırılan bu bölgeyle ilgili ilk araştırmaları Rus Türkologları yapmıştır denilebilir. Aynı zamanda birer asker olan bu ilim adamlarının bölgeyle ilgili olarak yazdıkları önemli bir birikim oluşturmaktadır. Çalışmalarına yer verilen seyyahların rapor, bildiri ve anılarının büyük bir kısmı ilk kez bu eserde bir araya gelmekte; Kaşgarlıların hayatlarıyla ilgili ayrıntıları yansıtan görsel malzeme ilk defa burada yayınlanmaktadır. Ayrıca çerçeve yazılar şeklinde bölgeyle ilgili çalışmaları bulunan Rus Türkologlarının biyografileri de eserin ilgi çekiciliğini artırmaktadır. Eser, İlyas Kamalov tarafından yayına hazırlanmıştır. ISBN: Fiyatı: 20,00 TL.

21 9 TANZÎMÂT DÖNEMİNDE BOSNA HERSEK -Siyasî, İdarî, Sosyal ve Ekonomik Durum- ZAFER GÖLEN Tanzimat Dönemi hakkındaki genel bir girişten sonra Bosna Hersek in coğrafî, etnik, demografik yapısı hakkında bilgi verilen kitapta, Tanzimat a kadarki Bosna Hersek tarihini özetleniyor ve peşinden de Osmanlı dönemine geçiliyor. Tanizmat a giden yolda ( ) III. Selim ve II. Mahmud dönemleri ele alınarak Tanzimat ın Bosna Hersek te uygulanışı konusuna başlanıyor. Bu devrede Avusturya nın bölge üzerindeki etkisi, Sırbistan-Karadağ sorunu, ayaklanmaları, Ahmed Cevdet Paşa nın Bosna müfettişliği, 1875 Hersek ayaklanması, Avusturya işgali ve Osmanlı Hakimiyetinin sonu ara başlıklar hâlinde incelenip değerlendiriliyor. Bu siyasî gelişmelerden sonra Tanizmat döneminde Bosna Hersek te idarî taksimat ve yönetim durumu incelenerek devrin sosyal ve kültürel kurumları üzerinde duruluyor. Ekonomi, ulaşım ve haberleşme gibi alanlarda yaşananlar da bu bilgilere ekleniyor ve eser zengin bir bibliyografyayla sona eriyor. ISBN: Fiyatı: 24,00 TL. BATI HUKUKUNUN TÜRKİYE DE BENİMSENMESİ GÜLNİHÂL BOZKURT Alt başlığı Osmanlı Devleti nden Türkiye Cumhuriyeti ne Resepsiyon Süreci ( ) olan kitabın ikinci baskısıdır. Resepsiyon (yabancı hukukun benimsenmesi) kavramının genişçe ele alındığı eserde dünya hukuk tarihinde göze çarpan önemli resepsiyon örneklerine yer verilmektedir. Bunlar, Brezilya, Şili, Arjantin, Japonya, Çin ver Kore resepsiyonlarıdır. Eserin ikinci bölümü ise Osmanlı Hukukunda resepsiyonun incelendiği bölümdür. Peşinden ise Cumhuriyet Döneminde Resepsiyon ele alınmaktadır. ISBN: Fiyatı:

22 10 ZEKİ VELİDİ TOGAN A ARMAĞAN SYMBOLAE IN HONOREM Z. V. TOGAN İlk baskısı Maarif Basımevinde arasında gerçekleştirilmiş bulunan bu armağan kitabı Zeki Velidi Togan ın 120. doğum yılı münasebetiyle Türk Tarih Kurumu tarafından yeniden basılmıştır. İçinde Herbert Jansky, Çağatay Uluçay, Martin Dickinson, Wolfram Eberhard, Annemarie von Gabain, Heinz-Joachim Graf, Hamit Koşay, Seyyid Hasan Taqizade, Franz Babinger, Ömer Lutfi Barkan, Walther Björkman, Aurel Decei, Tayyib Gökbilgin, İbrahim Gökçen, Gerhard Jäsckhe, Mehmet Gökmen, Bernard Lewis, Frans Taeschner, Osman Turan, W. Bailey, Mehmet Kaplan, Geoffrey Lewis, G. J. Ramstedt, W. Zajaczkowski, Omeljan Pristak, Walter Hinz, Martin Räsänen, Bertold Spuler, Edouard Salin, Ahat Bikkul, Robert Anhegger, Ernst Diez, M. Mustafa, D. M. Dunlop, Ebulüla Mardin, Ziyaeddin F. Fındıkoğlu, Ahmet Amin, Muhammed Hamidullah, Kurt Hoenerbach, Richard N. Frye, W. Henning, Muctaba Minovi, Andreas Tietze, Karl H. Menges, Abdülkadir İnan, Muhammed Shafi ve Abbas İqbāl in -hâlâ önemlerini koruyan- makaleleri yer almaktadır. ISBN: Fiyatı: 12,00 TL. 60. Doğum Yılı Münasebetiyle FUAD KÖPRÜLÜ ARMAĞANI MÉLANGES FUAD KÖPRÜLÜ Köprülü nün 60. doğum yılı münasebetiyle DTCF tarafından 1953 te bastırılan kitap bu kez doğumunun 120. yılı münasebetiyle TTK Yayınları arasında basılmıştır. Osman Turan ın kapsamlı mukaddimesiyle başlayan eserde A. Adnan-Adıvar, R. Anhegger, R. Rahmeti Arat, Oktay Aslanapa, Ahmed Ateş, H. W. Bailey, W. Björkman, Alessio Bombaci, A. Caferoğlu, C. Cahen, Saadet Çağatay, A. Decei, Jean Deny, Fevziye Abdullah, Fındıkoğlu Z. Fahri, Richard N. Frye, A. Von Gabain, Muhammed Hamidullah, Halil İnalcık, Abdülkadir İnan, K. Jahn, Mehmed Kaplan, H. Z. Koşay, Akdes Nimet Kurat, Kemâl Edib Kürkçüoğlu, B. Lewis, Mecdud Mansuroğlu, L. Massignon, Karl H. Menges, V. Minorsky, O. Pritsak, O. Reşer, Karl Rippe, E. Rossi, Joseph Schacht, Faruk Sümer, F. Taeschner, Felix Tauer, Ahmet Temir, A. Tietze Z. Velidi Togan, A. Saim Ülgen, A. Süheyl Ünver ve K. V. Zerrerstéen in makaleleri bulunmaktadır. ISBN: Fiyatı:

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER Bâki ASĐLTÜRK * ÖZET Bu makalede Türk edebiyatındaki seyahat kitapları inceleniyor. Makale, esas olarak 15. yüzyıldan günümüze kadar yazılan seyahat kitaplarına

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1 Öz Yusuf KESKİN 2 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a.

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a. v ÖNSÖZ Yöneticilerin halka karşı nasıl hareket edeceği, halka karşı vazifeleri, halkın devlete karşı görevleri kısacası yöneten-yönetilen ilişkisi her dönemde olduğu gibi bugünde üzerinde durulan önemli

Detaylı

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) (TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER)

KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) (TEZLER-KİTAPLAR-MAKALELER) KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKÇE BİBLİYOGRAFYA (1928-2003) Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak Marmara Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi; TİKA Kırgızistan Koordinatörü SUNUŞ Türk tarihinin bilinen en eski kavimlerinden

Detaylı

OSMANLI SAFEVĠ MÜNASEBETLERĠ

OSMANLI SAFEVĠ MÜNASEBETLERĠ T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı OSMANLI SAFEVĠ MÜNASEBETLERĠ (1612 1639) DOKTORA TEZĠ Özer KÜPELĠ Tezi Hazırlayan DANIġMAN: Prof. Dr. Ġsmail AKA ĠZMĠR 2009

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 260-268, 2014. Copyright 2014 anatolia

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013

Detaylı

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2008, 139-180 Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Salim Aydüz* Giriş BU çalışmada, Osmanlı Devleti'nde, İslam medeniyetinin

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946)

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) 45 TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) ANAMERİÇ, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde

Detaylı

AHISKA ARAŞTIRMALARI

AHISKA ARAŞTIRMALARI AHISKA ARAŞTIRMALARI Yunus ZEYREK Ankara 2007 BU KİTABIN MEVCUDU BULUNMAKTADIR İSTEME ADRESİ: P. K. 24 MALTEPE-ANKARA Tel. 0506 468 62 45 zeyrek.y@gmail.com Fiyatı (posta ücreti dahil): 15 TL (Birden fazla

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr I/2, 2011, 213-223 Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Some Observations concerning the Classical Period of Ottoman

Detaylı

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Records sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country Arş. Gör. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi

Detaylı

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005)

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) Yazma Kitaplar Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLARIN SUNUŞU I. BÖLÜM İSLAMİ YAZMALARIN TARİHÇESİ YAZMALARIN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

Detaylı

Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi

Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi Library Culture in Ottomans and Its Effect on Scientific Life Hakan Anameriç Özet Osmanlı Devleti içerisinde önemli vakıf kurumlarından olan kütüphaneler,

Detaylı

AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ AMASYA ŞEHRİ Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ AMASYA BELEDİYESİ www.amasya.bel.tr Kültür Yayınları No: 14 Temmuz 2010 ISBN: 978-605-61549-1-1 Yayın Danışmanı Osman

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel:418 59 49 417 09 04 425 27 75 Telex:43 433 tdvk tr. Fax:417 00 09 Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

MUSTAFA KAÇAR, TUNCAY ZORLU, BURAK BARUTÇU, ATİLLA BİR, C. OZAN CEYHAN ve ARAS NEFTÇİ

MUSTAFA KAÇAR, TUNCAY ZORLU, BURAK BARUTÇU, ATİLLA BİR, C. OZAN CEYHAN ve ARAS NEFTÇİ EDİTÖR MEHMET KARACA MUSTAFA KAÇAR, TUNCAY ZORLU, BURAK BARUTÇU, ATİLLA BİR, C. OZAN CEYHAN ve ARAS NEFTÇİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE MÜHENDİSLİK TARİHİMİZ EDİTÖR MEHMET KARACA HAZIRLAYANLAR MUSTAFA

Detaylı

Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı

Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı 2011 Anadolu da Paranın Tarihi Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu kitabın tüm hakları saklıdır ve

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:1 KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:1 KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:1 KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM SEKTÖRÜ RAPORU MART-2014 GİRİŞ Konya nın kültür ve turizm bakımından zengin tarihî varlıkları, bu varlıkların genel bir değerlendirmesi,

Detaylı

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP YUSUF AKÇURA VE ZİYA CÖKALP *** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP Sayİm TÜRKMAN* ı. BÖLÜM: YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI VE FİKİRLERİ A. YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI Yusuf Akçura, 1876 yılında Volga kıyısında bulunan

Detaylı