SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR"

Transkript

1 T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere, 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkındaki Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun ek geçici 12. maddesi gereğince; sözleşmeli çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği ve eki Uygulama Müfredatı Hükümleri çerçevesinde sınavla personel alınacaktır. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 1) Adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun değişik 48. maddesinin (A) bendinin ve 7. maddelerinde belirtilen genel nitelikleri taşımaları şartı aranacaktır. 2) SANATKAR MEMUR ADAYLARI BALE STAJYER SANATÇISI: Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuvarların bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak, SOLİST, ORKESTRA, KORO STAJYER SANATÇILARI: Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuvarlardan en az lisans düzeyinde mezun olmak, 3) UYGULATICI UZMAN MEMURLAR TEKNİK MÜDÜR :Mesleği ile ilgili dalda en az 5 yıl tecrübesi olan Makine Mühendisi veya Yüksek Tekniker olmak, KONDÜVİT SUFLÖR :Konservatuvar veya müzik eğitimi görmüş yüksekokul mezunu veya müzik alanında özel olarak yetişmiş asgari lise veya lise dengi okul mezunu olmak, :Konservatuvar veya müzik eğitimi görmüş yüksek öğretim mezunu veya bu alanda kendini yetiştirmiş asgari lise veya lise dengi okul mezunu olmak, 4) UZMAN MEMURLAR Mesleği ile ilgili meslek okulu mezunu veya başvuru yaptığı meslek alanında özel olarak yetişmiş en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2 BAŞVURU ŞARTLARI 1) Başvuran erkek adaylardan tarihine kadar askerlikle ilişkilerinin bulunmadığını belirten beyan istenecektir. Askerlik durum belgesi atama işlemlerinde ibraz edilecektir. 2) Uzman Memur pozisyonlarına müracaat eden adaylar başvurdukları tarihte 40 yaşından gün almamış olmalıdır. 3)Uzman Memur pozisyonlarına yapılacak olan müracaatlarda, ilgili meslek örgütleri tarafından verilen meslek belgesi veya ilgili meslekte en az 3 yıllık deneyim belgesi ibraz edilecektir. (Orkestra Düzenleyicileri hariç) 4) Yurtiçi ve yurtdışından yapılacak başvurular şahsen ya da postayla veya noter kanalı ile vekâlet verilen şahıslar aracılığı ile yapılabilecektir. Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Başvurularını posta ile yapanlar, başvurunun yerine ulaşıp ulaşmadığının takibinden kendileri sorumludurlar. İnternet yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. 5) Başvuru esnasında adaylardan yurtdışında aldıkları öğrenim belgelerinin ülkemizdeki denkliğini gösterir belge veya ilgili kurumlara (MEB veya YÖK) bu husustaki müracaatını gösterir belge istenecektir. Sınavı kazanan adayların atama işlemlerinde, öğrenim durumunun ülkemizdeki denkliğini gösterir belgenin aslı veya onaylı bir örneğinin verilmesi zorunlu olup, bu belgeyi veremeyen adayların ataması yapılmayacaktır. 6) Adaylar ilan edilen sınav pozisyonlarından yalnız birine müracaat edebilirler. (Bu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.) 6) Adaylar ilan edilen sınav pozisyonlarından en fazla iki unvana müracaat edebilirler. 7) Adaylar sınavda aldıkları puanlara ve ilan edilen kadro sayılarına göre atanacaklardır. Bu nedenle adayların atanmak istedikleri Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin tercih sıralamasını (tercih formu doldurarak) başvuru sırasında yapmaları gerekmektedir. 8) Sınava girmek isteyen adaylar, sınavı kazanmaları halinde, atanacakları Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde, stajyerlik süresi de dâhil olmak üzere, 6 yıl süresince hiçbir şekilde naklen atanma talebinde bulunmayacaklarına dair taahhütname imzalayacaklardır. 9) İsteklilerin tarihi ile tarihi arasında saat 17:00 a kadar; İş Başvuru Formu, 7. maddede belirtilen tercih formu ile 8. maddede belirtilen taahhütname, Öğrenim Belgesi (İhtiyaç varsa denklik belgesi), Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyan, T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası bulunan), 2 adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş), ile şahsen veya posta yolu ile aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğü Hanımeli Sok. No: Sıhhiye/ANKARA (Telefon: )

3 10) İş Başvuru Formu ve 7. maddede belirtilen tercih formu ile 8. maddede belirtilen taahhütname Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.dobgm.gov.tr) temin edilebilir. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkâr Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği ve eki Uygulama Müfredatı na da Kurum internet sitesinden erişim sağlanabilecektir. 11) Müracaatlar mesai saatleri içerisinde yapılacak, adayların başvuru belgeleri incelenerek müracaatı kabul edilenlerin Sınav Katılım Belgesi aynı gün ya da ertesi gün verilecektir. Başvurularını posta ile gönderen adaylar, Sınav Katılım Belgesi ni sınav gününde sınav yerindeki görevlilerden alabileceklerdir. Uygulatıcı uzman ve uzman memur pozisyonlarına başvuruda bulunan adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken teknik donanım (silgi, kalem, cetvel vs.) adaylar tarafından temin edilecektir. İstenilecek malzemeler, müracaat sırasında müracaat ofisinin önünde liste olarak asılacak ve Kurumun internet sitesinden de (www.dobgm.gov.tr) duyurulacaktır. 12) Sınav tarihleri başvuran adayların sayılarına göre belirlenerek sınavlar tarihinden itibaren başlamak üzere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek yerlerde yapılacaktır. Sınavların detaylı gün, saat ve yerlerinin belirtildiği sınav programı 18 Aralık 2012 tarihinde Kurumun internet sitesi (www.dobgm.gov.tr) ile Genel Müdürlük ve İl Müdürlüklerinin ilan panolarında duyurulacaktır. Adaylar, Sınav Katılım Belgesi ile birlikte, ilan edilen sınav programındaki ilgili sınavın gün ve saatinde, belirtilen yerde hazır bulunacaklardır. 13) Sınav sonuçları Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü internet sitesi (www.dobgm.gov.tr) ile Genel Müdürlük ve İl Müdürlüklerinin duyuru panolarında ilân edilecektir. Sınavları kazanıp ataması yapılacak olan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 14) Yedek kazanan adayların yedeklik hakları asil kazananların atanmasıyla sona erer. 15) Sınavı kazanan adaylar Maliye Bakanlığı vizesini müteakiben göreve başlatılacaklardır. 16) Solist ve Koro sınavlarına başvuran adaylar, sınavlara eşlikçilerini kendileri getireceklerdir. Eşlikçi temin edemeyen adaylara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce sınav anında eşlikçi temin edilir. Solist ve Koro sınavlarında eserleri ezbere söylemek zorunludur, 17) Orkestra sınavına başvuran adaylar sınavlara kendi eşlikçileri ile birlikte geleceklerdir. Orkestra sınavlarında eserleri ezbere çalmak zorunluluğu yoktur. Adaylara duyurulur.

4 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV AÇILAC AK POZİSYONLAR VE ADETLERİ Sanatkar Memurlar (A) İLLER Ankara İstanbul İzmir Mersin Antalya Samsun Solist Stajyer Sanatçı Bale Stajyer Sanatçısı Koro Stajyer Sanatçısı (Soprano) Koro Stajyer Sanatçısı (Alto) Koro Stajyer Sanatçısı (Tenor) Koro Stajyer Sanatçısı (Bariton) 2 Koro Stajyer Sanatçısı (Bas) 1 1 Orkestra Stajyer Sanatçısı (Keman) Orkestra Stajyer Sanatçısı (Viyola) Orkestra Stajyer Sanatçısı (Viyolonsel) Orkestra Stajyer Sanatçısı (Kontrabas) 1 1 Orkestra Stajyer Sanatçısı (Flüt) 1 1 Orkestra Stajyer Sanatçısı (Obua) Orkestra Stajyer Sanatçısı (Klarinet) 1 Orkestra Stajyer Sanatçısı (Fagot) 1 1 Orkestra Stajyer Sanatçısı (Korno) Orkestra Stajyer Sanatçısı (Trompet) Orkestra Stajyer Sanatçısı (Trombon) 1 Orkestra Stajyer Sanatçısı (Tuba) 1 Orkestra Stajyer Sanatçısı (Piyano) Orkestra Stajyer Sanatçısı (Vurmalı Sazlar) Uygulatıcı Uzman Memurlar (B) Teknik Müdür Kondüvit Suflör 1 1 Uzman Memurlar (C) Işık Uzmanı 1 1 Sahne Kostümcüsü (Şapka Çiçek) Kaşör Plastikçi 1 Butafor Sahne Kostümcüsü (Bayan Terzisi) Sahne Kostümcüsü (Erkek Terzisi) Makyajcı Perukacı 1 1 Boyacı (Dekor için) 1 Sahne Kunduracı (Pointçi) 1 Bezlemeci 2 Sahne Elektrikçisi Sahne Mekanikçisi 1 Orkestra Düzenleyici

5 İŞ BAŞVURU FORMU Ek-1 1. Kurumu 2.Dönemi 3.Kayıt tarihi / no. 4. Aday no. DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. Adınız, soyadınız 6. Doğum tarihiniz 7. Doğum yeriniz 8. Adresiniz ve telefonunuz (varsa cep telefon no.) 9. Cinsiyetiniz erkek kadın 10. Medeni durumunuz evli bekar 11. İstediğiniz görev 12. Tercih ettiğiniz yer (Bu madde ile ilgili tercih formu doldurulacaktır.) 13. En son bitirdiğiniz öğrenim 14. Diploma tarihi 15. T.C. Kimlik no 16. Sağlık durumunuzla ilgili verilecek görevleri devamlı olarak yapmaya engel bir durumunuz var mıdır. (Var ise sebebini açıklayınız) 17. Sabıka kaydınız var mı (Varsa sebebini de açıklayınız) Evet Hayır Evet Hayır 18. Askerlik hizmeti yaptınız mı? Evet Hayır 19. Yaptınızsa şekli Yd.Sb. Yd.Sb.Öğ. Er 20. Yapmadınızsa nedeni tecilli alınmadım muaf 21. Mecburi hizmetiniz var mı? Evet Hayır 22. Yükümlü bulunduğunuz kurum 23. Nedeni ve süresi Bulunduğunuz Görevler Unvan Aylık TL. Tarihleri Ayrılış Nedeni Görevle ilgili özel eğitimler ve Yeri Tarihi Süresi nitelikler NOT: 1. Soruları, mürekkep veya tükenmez kalemle okunacak şekilde cevaplandırınız. 2. Cevaplarınızı seçme kutularına X koymak suretiyle belirtiniz. 3. (1), (2), (3) ve (4) nolu kutular kurumca doldurulacaktır. 4. İş başvuru formu teslim edilirken 4,5x6 boyutunda iki adet fotoğraf eklenecektir. YUKARIDA YERALAN TARAFIMA AİT TÜM BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU, GERÇEĞE AYKIRI OLAMASI HALİNDE YASAL SORUMLULUĞUMUN DOĞACAĞINI BİLDİĞİMİ BEYAN EDERİM. 33. Tarih ve imzanız. / /20

6 Ek-2 TERCİH FORMU Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce yapılacak olan sınavı tercih sıralaması: Tercih Edilen DOB Müdürlüğü İlan edilen kadro sayısı çerçevesinde, sınavda aldığım puana göre yukarıdaki tercihlerimden birine yerleştirilmemi kabul ediyorum. Tarih : Adı Soyadı : İmza :

7 Ek-3 TAAHHÜTNAME Girmiş olduğum... sınavını kazanmam halinde, atanacağım Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde, stajyerlik süresi de dahil olmak üzere 6 yıl süresince, hiçbir şekilde naklen atanma talebinde bulunmayacağımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim../ /2012 ADI SOYADI İMZA

8 Ek-4 MALZEME LİSTESİ Uzman memur sınavlarında adayların yanlarında getirmeleri gereken malzemeler pozisyonlara göre aşağıda belirtilmiştir: SAHNE KOSTÜMCÜSÜ (ŞAPKA ÇİÇEK) Makas, Mezura, İğne, Kurşun kalem, Toplu iğne, Çizgi taşı BEZLEMECİ Makas, Metre, Eğri iğne, Sünger bıçağı, Çizgi taşı, İki uçlu SAHNE KOSTÜMCÜSÜ (BAYAN TERZİ ERKEK TERZİ) Makas, Mezura, Çizgi taşı, Düz cetvel, Eğri cetvel, Kol rigası BOYACI 1 ve 3 numara arası kestirme fırçaları, Yumuşak kurşun kalem, Şerit metre, 90 gönye PERUKACI Malzemeler Kurum tarafından verilecektir. MAKYAJCI Canlı manken (makyaj yapacağı kişi), Malzemeler kurum tarafından verilecektir. IŞIKÇI VE ELEKTRİKÇİ Kontrol kalemi (çalışır vaziyette olacak), Düz tornavida (orta büyüklükte), Yıldız tornavida (orta büyüklükte), Pense (izoleli), Yankeski (izoleli), Eldiven (elektrik çarpmasına tedbir olarak) KUNDURACI Kesim, Saya, Kalfa takımları BUTAFOR Yumuşak kurşun kalem, Silgi, Şerit metre, Muhtelif ıskarpile, Saman eyesi, 90 gönye PLASTİKÇİ VE MEKANİKÇİ Malzemeler Kurum tarafından verilecektir.

9 SINAV GİRİŞ BELGESİ FOTOĞRAF ADAY NUMARASI : T.C. KİMLİK NO : ADI VE SOYADI : DOĞUM YERİ VE TARİH : SINAVA GİRECEĞİ BÖLÜM : ÖĞRENİM DURUMU : OKULU MEZUNİYET TARİHİ ve BÖLÜMÜ: Not: Sınav yerleri, tarihleri ve saatleri 18 Aralık 2012 tarihinde internet sitesi ile Genel Müdürlük ve Müdürlüklerin ilan panolarında duyurulacaktır. BAŞVURUYU ALAN VE KONTROL EDEN: ADAY NUMARASI : T.C. KİMLİK NO : ADI VE SOYADI : DOĞUM YERİ VE TARİH : SINAVA GİRECEĞİ BÖLÜM : ÖĞRENİM DURUMU : OKULU MEZUNİYET TARİHİ ve BÖLÜMÜ: SINAV GİRİŞ BELGESİ FOTOĞRAF Not: Sınav yerleri, tarihleri ve saatleri 18 Aralık 2012 tarihinde internet sitesi ile Genel Müdürlük ve Müdürlüklerin ilan panolarında duyurulacaktır. BAŞVURUYU ALAN VE KONTROL EDEN:

10 Ek- 1 UYGULAMA MÜFREDATI ORKESTRA SINAVLARI: A-ORKESTRA STAJYER SANATÇI GİRİŞ SINAVI KEMAN: b) W. A. Mozart Keman Konçertosu No.3, No.4 veya No.5 ten biri, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). a) Klasik, romantik veya çağdaş dönemden adayın kendi belirleyeceği bir sonatın yada konçertonun tümü. b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.. VİYOLA: b) C.Stamitz veya F.A.Hoffmesiter Viyola Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. c) (Değişik:RG-31/12/ ) Mülakat VİYOLONSEL: a) Adayın kendi seçeceği bir etüd, b) J. Haydn Do Majör veya Re Majör Viyolonsel Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. KONTRABAS: b) C. D. V. Dittersdorf veya G. Bottessini Kontrabas Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.. FLÜT: b) W. A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Piccolo çalmayı da içerebilecektir.) 1

11 OBUA: b) W. A. Mozart Do Majör Obua Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Korangle çalmayı da içerebilecektir.) KLARİNET: b) W. A. Mozart Klarinet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Basklarinet çalmayı da içerebilecektir.) FAGOT: b) W. A. Mozart Fagot Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Kontrafagot çalmayı da içerebilecektir.). KORNO: b) W. A. Mozart Korno Konçertosu No.2, No.3 veya No.4 ten biri, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!) TROMPET: b) J. Haydn Trompet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!) 2

12 TROMBON: b) F. David Trombon Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. TUBA: b) W.Williams Tuba Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. PİYANO: b) W. A. Mozart veya J. S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra, opera, piyano eserlerinden seçmeler. (Önemli Opera eserlerinin piyano-şan indirgemelerinden komisyon tarafından belirlenecek seçmeler. Adaydan piyano partisini çalarken şan partisini söylemesi, komisyon tarafından belirlenecek bir eseri başka bir tona transpoze ederek çalması ve bir orkestra partisyonundan eseri deşifre etmesi beklenecektir.). TİMPANİ / VURMALI ÇALGILAR: a) Adayın kendi seçeceği Timpani, Marimba, Ksilofon, Trampet ve diğer vurmalı çalgıları kapsayan bir konçertonun tümü (Piyano eşlikli). a) J. S. Bach for Marimba albümünden adayın belirleyeceği 2 parça, b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Timpani ve tüm vurmalı çalgıları içerecektir!). SOLİST SINAVLARI: A-SOLİST STAJYER SANATÇILIĞA GİRİŞ SINAVLARI. a) Ses egzersizi b) Genel müzik teorisi, Nota okuma ve Kulak testi c) Adayın kendi belirleyeceği bir Mozart opera aryası, NOT: Dramatik, spinto veya Helden Tenor renklerindeki sesler zorunlu W.A.Mozart arya yerine bir Barok arya söyleyebilirler. a) 19.yy. İtalyan bestecilerinden bir arya, b) Alman, Fransız, Rus veya diğer Slav bestecilerinden bir Opera aryası, c) Bir Türk eseri, d) Komisyonun vereceği mizansen doğrultusunda adayın oyunculuk yeteneğinin sınanması, 3

13 e) Komisyonca belirlenecek bir deşifraj. 3.Aşama a) İki tane özgün dilinde komple opera. Eserin gerektirdiği tüm aryalar, düet, terstet ve recitatifle birlikte hazırlanacaktır. (Aday eserdeki kendi ses renginin başrolünü reji uygulamasıyla birlikte sunacaktır.) b) Mülakat KORO SINAVLARI: A-KORO STAJYER SANATÇILIĞINA GİRİŞ SINAVI: a) Ses egzersizi b) Genel müzik teorisi, Nota okuma ve Kulak testi c) Adayın belirleyeceği bir Mozart arya ve ya Antik arya. a) Mozart operalarından bir arya, (ilk aşamada söylenen Mozart arya olmayacak) Dramatik, spinto veya Helden Tenor renklerindeki sesler zorunlu W.A.Mozart arya yerine Hendel arya söyleyebileceklerdir. b) 19.yy. İtalyan bestecilerinden bir arya c) Bir Türk eseri, d) Komisyonca belirlenecek bir deşifraj. e) Mülakat BALE SINAVLARI: A-BALE STAJYER SANATÇILIĞINA GİRİŞ SINAVI: a) Klasik Bale dersi (Bar ve orta egzersizleri) b) Kulak testi. (Ritim vurma-melodi tekrarlama) (Değişik:RG-31/12/ ) a) Adayın aşağıdaki klasik eserlerden seçeceği birinin Grand Pas de Deux sünden kız erkek variation ve coda: 1) Don Quixote 2) Uyuyan Güzel 3) Kuğu Gölü 4) Fındıkkıran b) Yerli veya yabancı tanınmış koreografların eserlerinden serbest seçilmiş bir modern dans koreografisi (3 dakikayıgeçemez).. UYGULATICI UZMAN MEMUR SINAVLARI: a) Opera, Bale, Müzik, Tiyatro konularında genel bilgi ve ilgi birikimini değerlendiren yazılı kompozisyon. b) Uygulamalı sınav: Sınava girdiği pozisyon unvanı görevleri ile ilgili, sınav komisyonunca belirlenecek ve komisyonca verilen süre içerisinde gerçekleştirilmesi istenecek uygulamalı sınav. Mülakat. Yukarıda belirtilen sınava tabi pozisyonlar: Lutiye-Suflör-Teknik Müdür-Kondüvit UZMAN MEMUR SINAVLARI: a) Opera, Bale, Müzik, Tiyatro konularında genel bilgi ve ilgi birikimini değerlendiren yazılı kompozisyon. b) Uygulamalı sınav: Sınava girdiği pozisyon unvanı görevleri ile ilgili, sınav komisyonunca belirlenecek ve Sınav Komisyonunca verilen süre içerisinde gerçekleştirilmesi istenecek uygulamalı sınav. Mülakat. 4

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 / 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015/2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI 1.1 UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 16.06.2014 DUYURU 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre 16/06/2014-30/06/2014 (saat:17.00) tarihleri arasında başvuru yapılmak

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN DUYURU Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde boş bulunan 6

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 03.12.2012 5502 SAYILI KANUNUN 28 İNCİ MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI DUYURUSU Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 9 Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI 1/5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 7 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır. A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU KASTAMONU İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONLARI İÇİN 59. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU İlimiz, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği 10/11/2008 tarihinde Aile Hekimliği

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Şubat 2008 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GELİR UZMAN YARDIMCILARININ ATAMA İŞLEMLERİ İLE DİĞER ÖZLÜK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR A) ATAMA İŞLEMLERİ Asil listedeki kişilerin adreslerine iadeli taahhütlü olarak belge isteme yazısı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuvarı ve Meslek Yüksekokulu nun 2014 2015

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2011 YILI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

2011 YILI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2011 YILI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU GENEL BİLGİLER 1.1. Türk kamu yönetimine iç denetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı