T A S L A K İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER"

Transkript

1

2

3

4 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar YÖNETİCİ ÖZETİ İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK SÜRECİ Paydaş Analizi Kurumsal Ağ Analizi Mevcut Durum Analizinin Hazırlanması İstanbul Vizyonunun Belirlenmesi Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi Tematik Toplantılar Planın Nihai Hale Getirilmesi Stratejik Önceliklendirme ve Uygulama - #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası İSTANBUL A GENEL BAKIŞ Genel Bakış Bölgeye İlişkin Genel Göstergeler İstanbul un Genel Rekabet Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Bölgenin Çevre Bölgelerle İlişkisi İSTANBUL VİZYONU GELİŞME EKSENLERİ KÜRESEL EKONOMİDE SÖZ SAHİBİ, YÜKSEK KATMA DEĞER ÜRETEN, YENİLİKÇİ VE YARATICI EKONOMİ Küresel Ekonomide Stratejik Aktör Küresel Değer Zincirinde Rekabetçi Konum Sanayide Dönüşüm Artan Ar-Ge ve Yenilik Nitelikli Girişimcilik Dönüşen İşgücü, Gelişen ve Artan İstihdam Kentsel İmaj ve Etkin Tanıtım ADİL PAYLAŞAN, KAPSAYICI VE ÖĞRENEN TOPLUM Her Yaş İçin Yüksek Standartlarda ve Yaratıcı Eğitim

5 İSTANBUL BÖLGE PLANI Sosyal Bütünleşme Dinamik Nüfus Sağlıklı Toplum, Kaliteli ve Akredite Sağlık Hizmetleri Güvenli Kent Güçlü Kurumsal Kapasite, İyi Yönetişim İstanbul a Aidiyet ve Kentlilik Bilinci KEYİFLE YAŞANAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÖZGÜN MEKÂNLAR Sürdürülebilir Kentsel Gelişme, Katılımcı Planlama Mekânsal Kalite, Özgün Tasarım Bütüncül ve Kapsayıcı Kentsel Dönüşüm Korunan İstanbul Belleği ve Kültürel Miras Etkin Afet Yönetimi Sürdürülebilir Ulaşım ve Erişilebilirlik Sürdürülebilir ve Etkin Lojistik Altyapısı Kaliteli ve Sürdürülebilir Çevre Çevre Dostu Enerji FİNANSMAN PERFORMANS GÖSTERGELERİ KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA EKLER

6 İSTANBUL BÖLGE PLANI Tablolar Tablo İstanbul Bölge Planı, Gelişme Eksenleri, Öncelik Alanları ve Stratejiler Tablo 2. Tematik Toplantı Listesi Tablo 3. İstanbul Bölgesi ne İlişkin Temel Göstergeler Tablo 4. Küresel Endekslerde İstanbul Tablo İstanbul Bölge Planı Gelişme Eksenlerini Yatay Kesen Konular Tablo 6. Bazı Ülke-Ülke Gruplarına Göre Büyüme Tahminleri, (%) Tablo 7. İstanbul da Bölge Merkezi Bulunan Çokuluslu Şirketler, Hitap Ettikleri Bölge ve Ülke Sayıları, Tablo Yılları Arası Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Faaliyette Bulundukları İllerin Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 9. İTO ya Yeni Kayıt Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı Sayısına Göre Dağılım, Tablo 10. İTO ya Yeni Kayıt Yaptıran Firmalarda Yabancı Sermaye Değerine Göre Dağılım, , (TL) Tablo 11. İTO ya Yeni Kayıt Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı Sayısı ve Yabancı Sermaye Değerine Göre Dağılım, Tablo 12. İstanbul da Yatırım Teşvik Belgelerinin Yıllara ve Sermayeye Göre Dağılımı Tablo 13. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında İstanbul da Desteklenen Yatırım Konuları Tablo 14. Türkiye de ve İstanbul da Kamu Yatırımları, Tablo 15. Türkiye de ve İstanbul da İstihdamın Ana Sektörlere Dağılımı, (%), Tablo 16. Türkiye de ve İstanbul da İşgücü, İstihdam ve İşsizliğin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, (%), Tablo 17. Türkiye ve İstanbul da İhracatın Sektörlere Dağılımı, 1 Ocak-31 Aralık Tablo 18. İstanbul un En Çok İhracat Yaptığı İlk 5 Ülke Tablo 19. İstanbul un En Çok İthalat Yaptığı İlk 5 Ülke Tablo 20. OECD Sınıflamasına Göre İstanbul İmalat Sanayi İhracatının ve İthalatının Teknoloji Seviyesi Tablo 21. İstanbul Dış Ticaretinin Gümrüklere Dağılımı, 2012, Milyon ABD Doları Tablo 22. İstanbul a ve Türkiye ye Gelen Yabancı Sayıları, Tablo 23. Türkiye ve İstanbul da İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları, Tablo 24. SGK Kayıtlarına Göre Türkiye ve İstanbul da Sigortalı ve İşyeri Sayıları, Tablo 25. İstanbul da NACE Kısımlarına Göre Çalışan Sayıları ve İşyeri Sayıları, Tablo 26. İstanbul da NACE Faaliyetlerine Göre Çalışan Sayıları ve İşyeri Sayıları, Tablo 27. İstanbul da NACE Faaliyetlerine Göre Çalışan Sayıları ve İşyeri Sayıları, Tablo 28. Türkiye ve İstanbul da Yerel Birim ve Çalışan Sayıları, Ciro, Maaş ve Ücretler Tablo 29. İstanbul da Kapasite Raporlarında En Çok Kodlanan İlk 5 Ürün Tablo 30. İstanbul da Kapasite Raporlarında En Çok Kodlanan İlk 5 Faaliyet Tablo 31. İstanbul da İhracat Sektörlerinde Uzmanlaşma, 2002 ve Tablo 32. Değişim Payı Yaklaşımı ile Sanayi Alt Sektörleri Rekabet Analizi Tablo 33. Ağırlıklı Toplama Analizi ile Rekabetçi İlk 10 Sektör Sıralaması Tablo 34. Değişim Payı Yaklaşımı ile Hizmet Alt Sektörleri Rekabet Analizi Tablo 35. Ağırlıklı Toplama Analizi ile Rekabetçi Sektör Sıralaması Tablo 36. İstanbul un Öncelikli Hizmet Sektörleri Tablo 37. İstanbul da 3 Yıldız Alan Faaliyetler, Tablo 38. İstanbul da Varlık Gösteren Diğer Sektörler, Tablo 39. İstanbul da Potansiyel Hizmet ve Sanayi Kümeleri, Tablo 40. Cari fiyatlarla sektörlerin gayri safi katma değer içindeki payları Tablo 41. İstanbul daki Organize Sanayi Bölgeleri Tablo 42. İstanbul daki Küçük Sanayi Siteleri Tablo 43. İstanbul daki Organize Sanayi Bölgeleri Doluluk Oranları Tablo 44. Temel Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstatistikleri,

7 İSTANBUL BÖLGE PLANI Tablo 45. İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Verileri Tablo 46. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Sıralaması Tablo 47. Teknoloji Bölgeleri Performans Endeksi Sıralaması, de Faaliyete Geçen TGB ler Tablo 48. İstanbul Ar-Ge İstatistikleri Tablo 49. GYÜE İstanbul Üniversiteleri Toplam Puan ve Sıralamaları Tablo 50. Belge Verilen Ar-Ge Merkezlerinin Sektör Bazındaki Bilgileri Tablo 51. Ar-Ge Merkezlerinde Gerçekleşen Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Dağılımı, (Milyon TL) Tablo 52. Ar-Ge Merkezleri Verileri İstanbul-Türkiye Karşılaştırması Tablo 53. Finansman Kaynağına Göre Ar-Ge harcamaları, (%) Tablo 54. Küresel Şehirler ve Çeşitli Kategorilerdeki Puanları Tablo 55. Türkiye nin ve İstanbul un Özet İşgücü Verileri ( 000) Tablo 56. Cinsiyete Göre İşgücüne Katılma, İşsizlik ve İstihdam Tablo 57. İstihdamın Ana Sektörlere ve Cinsiyete Göre Dağılımı ( 000) Tablo 58. İstanbul daki ve Türkiye deki Çalışanların İşteki Durumuna göre Dağılımı ( 000) Tablo 59. Eğitim Durumuna Göre İşgücü, İstihdam Edilenler ve İşsizler ( 000) (%) Tablo 60. Yaş Gruplarına Göre İşsizlik ( 000) (%) Tablo 61. Eğitim Düzeyine Göre Nüfusun Oranı Tablo 62. Nüfusun Eğitim Düzeyi ve Okuryazarlık Durumu Tablo 63. Türkiye ve İstanbul da Eğitim Kademeleri İtibarıyla Okullaşma Oranları, Tablo 64. OECD Ülkeleri ve Türkiye Eğitim Kademelerine Göre Özel Öğretimin Payı (%), Tablo 65. Derslik ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı Tablo 66. Yükseköğretimde Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı, Tablo 67. Yıllara göre Gini Katsayısı Değişimi ( ) Tablo 68. Üç Büyük İl Hanelerin Gelir Gider Durumuna Göre Oranları Tablo 69. İstanbul Göreli Yoksul Tablosu Tablo Yaş Arası Eğitime devam etmeyen gençlerin oranı Tablo 71. İstanbul Kadın Sığınma Evleri Tablo 72. SYDV ve İBB Yardım sayıları ve Tutarları, Tablo 73. Dezavantajlı Gruplara Hizmet Veren Kurumların Dağılımı Tablo 74. Ölüm İstatistikleri Tablo 75. Göç Verileri Açısından İstanbul ve Türkiye Karşılaştırması Tablo 76. Göç Etme Nedenine Göre Göç Eden Nüfus ve Oranı Tablo 77. İstanbul Genel Asayiş istatistikleri Tablo 78. İstanbul da Bulunan Genel Müdürlükler Tablo 79. İstanbul da Bulunan Bölge Müdürlükleri Tablo 80. İstanbul da Bulunan İl Müdürlükleri Tablo 81. İstanbul da Bulunan Daire Başkanlıkları ve Temsilcilikler Tablo 82. İstanbul İl Özel İdaresinin 2013 Yılı Yatırım Programı Dağılımı Tablo 83. İBB Daire Başkanlıkları ve İBB ye Bağlı Şirketler Tablo Yılı Yatırım Projelerinin Ana Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablo 85. Türkiye de Vakıfların Türlerine Göre Dağılımı Tablo 86. Vakıf Gelirleri ve Gelirlerin Kaynaklara Göre Dağılımı, (Milyon TL) Tablo 87. İstanbul Vakıfları Varlıklar Toplamı, (Milyon TL) Tablo 88. İstanbul Vakıfları Gayrimenkuller Tablo 89. Dünya Bankası Dünya Yönetişim Göstergeleri Tablo 90. İstanbul da Yıllara Göre Yerleşim Alanı Büyüklüğü ve Toplam Alana Oranı Tablo 91. İstanbul Makroformunu Etkileyen Faktörler, Tablo 92. İstanbul Bölgesinde Ofis Alanlarının Dağılımı, Tablo 93. İstanbul da Konut Alanları ile İlgili Genel Değerler Tablo 94. İstanbul Bölgesi Avrupa ve Anadolu Yakalarında Donatı Alanları

8 İSTANBUL BÖLGE PLANI Tablo 95. İstanbul Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, Tablo 96. Yolculuk Talebinin Ulaşım Türlerine Dağılımı, Tablo 97. Ulaşım Türlerine Göre Günlük Taşınan Yolcu Sayıları Tablo 98. Mevcut Raylı Sistem Hatları, Tablo 99. İstanbul da Denizyolu Taşımacılığı Tablo 100. Atatürk Havalimanı 2012 Yılı Toplam Yük Trafiği, (Bagaj+Kargo+Posta), (ton) Tablo 101. Sabiha Gökçen Havalimanı Toplam Yük Trafiği, (Kargo+Bagaj+Posta) (Ton) Tablo 102. Sabiha Gökçen Havalimanı 2012 Yılı Toplam Yük Trafiği, (Bagaj+Kargo+Posta), (Kg)) Tablo 103. İstanbul 2. Çevre Yolu Taşıt Trafiği, Tablo 104. TCCDD 1. Bölge Müdürlüğü Hat Kesimlerine Göre Taşınan Yük Miktarı (Net Ton Km), Tablo 105. İstanbul da Yıllara Göre Toplanan Katı Atık Miktarları, Tablo 106. İstanbul da ve Türkiye de Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi Tablo 107. Yıllar ve Sektörler İtibarıyla Kamu Yatırımları Bütçeleri Tablo İstanbul Bölge Planı Araştırma ve Envanter Çalışması Hedefleri Tablo İstanbul Bölge Planı Plan, Fizibilite ve Strateji Çalışması Hedefleri Tablo 110. Değerlendirme Kriterleri Tablo 111. İstanbul da Sigortalı Çalışan Sayısına Göre 3 Yıldız Alan Faaliyetler, Tablo 112. İstanbul da Sigortalı Çalışan Sayısına Göre 3 Yıldız Alan Diğer Faaliyetler, Tablo 113. İstanbul da Varlık Gösteren Diğer Sektörler, Tablo 114. İstanbul da Potansiyel Hizmet Kümelerinin Bilgi Yoğunlukları Tablo 115. İstanbul da Potansiyel İmalat Sanayi Kümelerinin Teknoloji Yoğunlukları

9 İSTANBUL BÖLGE PLANI Şekiller Şekil İstanbul Bölge Planı Hazırlık Süreci Şekil 2. #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası Web Sitesi ve Anket Formu Şekil 3. #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası Web Sitesi ve Twitter Aracı Şekil 4. #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası Web Sitesi ve Kampanya Videosu Şekil 5. İstanbul Benim Vizyon Toplantısı Ana Oturumları Şekil 6. Tematik Çalıştaylarda Toplantı Düzeni Şekil 7. Tematik Çalıştaylarda Grup Çalışmaları Şekil 8. Yuvarlak Masa Toplantıları Şekil 9. Türkiye de Düzey 2 Bölgeleri Arası Rekabet Endeksi, Şekil 10. İstanbul Rekabet Endeksi, Şekil 11. Türkiye Ekonomisinin Büyüme Hızı, 1998 Bazlı Sabit Fiyatlarla, (%) Şekil 12. İstanbul ve Türkiye de Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer, ABD Doları Şekil 13. Türkiye ve İstanbul da GSYH nin Sektörel Dağılımı, (%) Şekil 14. Türkiye ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri (Fiili Girişler), (Milyar ABD Doları) Şekil 15. Türkiye İthalatının Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dağılımı, Milyar ABD Doları Şekil 16. İstanbul a ve Ülkemize Gelen Yabancıların Oranı, Şekil 17. Milliyetlerine Göre İstanbul a Gelen Yabancılar, Şekil 18. Türkiye ve İstanbul da Yerel Birim ve Ciro Şekil 19. Türkiye ve İstanbul da Çalışan Sayıları ve Maaş/Ücretler Şekil 20. İhracatta Yerli ve Yabancı Katma Değer Oranları, Şekil 21. Seçilmiş Ülkelerde Küresel Değer Zincirlerine Katılım Oranı, Şekil 22. Türkiye İmalat Ürünlerinde Karşılaştırmalı Üstünlükler, 2000 ve Şekil 23. Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcamaları, (Milyon TL-Cari Fiyatlarla) Şekil 24. Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcamaları/GSYH, (%) Şekil 25. Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Dağılımı, (%) Şekil 26. Özel Kesim Ar-Ge İşgücünün Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Şekil 27. Ar-Ge Harcamalarında Özel Sektörün Payı Şekil 28. Kurulan Firma Artış Hızı, 2011/2012, % Şekil 29. İç Talep Potansiyeli, 2011, % Şekil 30. Bölgelerde Gerçekleşen Fuar Oranları, , % Şekil 31. Ana Sektörlere Göre Çalışan Sayısındaki Değişim Şekil 32. Türkiye & İstanbul Nüfus Değişimi, ('000), (%) Şekil 33. Bağımlı Nüfus Dağılımı, Türkiye, İstanbul, Şekil 35. Dönemler İtibariyle İstanbul'un Aldığı Göç, Verdiği Göç, Net Göç ve Göç Hızı Şekil 36. Geniş Yaş Gruplarına Göre İstanbul'a Göç Eden Nüfus Şekil 37. Geniş Yaş Gruplarına Göre İstanbul'dan Göç Eden Nüfus Şekil 38. Gebe ve Bebek Başına Yıllık Ortalama İzlem Sayısı Şekil Yaş Üstü Obez Bireylerin (Vücut Kitle İndeksi 30) Uluslararası Karşılaştırması Şekil 40. Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynağı Şekil 41. İstanbul Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlülerin Suç Türlerine Göre Dağılımı (2010) Şekil 42. İstanbul Suç Konusunda Endişe Oranları Şekil 43. Atatürk Havalimanı Yolcu Sayısı, Şekil 44. Boğaz Köprülerinden Geçen Günlük Ortalama Araç Sayıları, Şekil 45. Salıpazarı-Karaköy Limanı Gelen-Giden Toplam Yolcu Sayısı, Şekil 46. Ulaşım Türlerine Göre Günlük Taşınan Yolcu Sayıları Şekil 47. İstanbul da Denizyolu Taşımacılığı

10 İSTANBUL BÖLGE PLANI Şekil 48. Atatürk Havalimanı Yük Trafiği, (Bagaj+Kargo+Posta), (Ton), Şekil 49. İstanbul Boğazı Gemi Geçiş İstatistikleri Şekil 50. TEM Otoyolu Kesitlere Göre Ortalama Günlük Trafik Hacmi, Şekil 51. Yıllara Göre Şehre Verilen Su Miktarı, (Bin m3/yıl) Şekil 52. İstanbul un Aldığı Yağışlar ve Barajlara Yağmurlardan Gelen Su Miktarı, Şekil 53. İstanbul da Yıllara Göre Arıtılan Atık Su Miktarı (milyon m3), Şekil 54. Anadolu Yakası nda Endüstriyel Atık Suyu Olan Tesislerin Sektörlere Göre Dağılımı (adet) Şekil 55. Anadolu Yakası nda Endüstriyel Atık suyu Olan Tesislerin Debilerinin Sektörlere Göre Dağılımı (m3/gün) Şekil 56. Avrupa Yakası nda Endüstriyel Atık Suyu Olan Tesislerin Sektörlere Göre Dağılımı (adet) Şekil 57. Avrupa Yakası nda Endüstriyel Atık Suyu Olan Tesislerin Debilerinin Sektörlere Göre Dağılımı (m3/gün) Şekil 58. İstanbul da Yıllara Göre Abone Sayısı ve Elektrik Tüketim Miktarı ( 000) Şekil 59. İstanbul da ve Türkiye de Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi Şekil 60. İstanbul'da Doğalgaz Kullanıcı Sayısı ve Tüketim Bilgileri Şekil 61. İstanbul da Çöp Gazından Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarı (MWh) Şekil 62. Türkiye nin Enerji Yoğunluğu Trendinin Bazı AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması

11 İSTANBUL BÖLGE PLANI Haritalar Harita 1. İstanbul İli İdari Sınırları Haritası Harita 2. TR10 İstanbul Bölgesi Çevresinde Yer Alan Diğer İBBS Düzey 2 Bölgeleri Harita 3. İstanbul Sigortalı Çalışan Sayısının ve İşyeri Sayısının İlçelere Dağılımı, Harita 4. İstanbul da Sigortalı Çalışan Sayısının ve İşyeri Sayısının İlçelere Dağılımı, Harita 5. Sahip Oldukları Firma Sayılarına Göre İstanbul TGB leri Harita 6. İstanbul Üniversiteleri Harita 7. İstanbul Ar-Ge Merkezleri Harita 8. İstanbul İlçeleri Okuma Yazma Bilmeyenlerin Sayı ve Oran Dağılımı Harita 9. İstanbul İlçeleri İlköğretim Derslik ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayıları Harita 10. İstanbul İlçeleri Ortaöğretim Derslik ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayıları Harita 11. İstanbul İlçeler Yaşam Kalitesi Harita 12. İlçeler Geneli Engelli Sayıları ve Engelli Bakım Parası Alanların Dağılımı Harita 13. İstanbul Geneli SYDV Tarafından Yapılan Yardımlar ve Hane Sayıları (Ocak-Aralık 2012) Harita 14. Nüfus Yoğunluğu, Artışı ve Azalışı Harita 15. Bağımlı Nüfus Harita 16. İstanbul'un Aldığı ve Verdiği Göç Harita 17. İlçelere Göre Hastanelerin Dağılımı Harita 18. İstanbul Genelinde Bin Kişiye Düşen Suç Sayısı Harita 19. İstanbul un Kentsel Gelişimi Harita 20. İstanbul da Nüfus, Hizmetler ve Sanayi Yoğunluğunun Dağılımı Harita 21. İstanbul da Ticaret ve AVM Alanlarının Dağılımı Harita 22. İstanbul da Merkezi İş Alanı ve Merkezler Harita 23. İstanbul da Sanayi Alanları ve OSB ler Harita 24. İstanbul da Konut Alanları, Kapalı Konut Alanları ve Rezidans Alanlarının Dağılımı Harita 25. İstanbul da Büyük Ölçekli Projeler Harita 26. İstanbulluların En Çok Yaşamak İstediği İlçeler Harita 27. İstanbul da Kentsel Açık Alanlar Harita 28. İstanbul Bölgesinde Üst Ölçekli Kentsel Tasarım Projeleri ve Yarışmalar Harita 29. İstanbul da Bazı Kentsel Dönüşüm Alanları Harita 30. İstanbul Sit Alanları ve Dünya Miras Alanları Harita 31. İstanbul Bölgesinde Riskli Alanlar Harita 32. İstanbul un Diğer Bölgeler İle Ulaşım Bağlantıları Harita 33. İstanbul un Uçuş Bağlantıları Harita 34. İstanbul un Karayolu Ağı Harita 35. İstanbul da Ana Güzergahlardaki Trafik Yoğunluğu Harita 36. İstanbul Deniz Otobüsleri Dış Hatları Harita 37. İstanbul un Mevcut ve Planlanan Raylı Sistem Ağı Harita 38. İstanbul da Planlanan Bisiklet Yolları Harita 39. İstanbul da Mevcut Lojistik Odaklar Harita 40. İstanbul İçin Önerilen Lojistik Bölgeler ve Marmara Denizi Lojistik Bağlantıları Harita 41. İstanbul da Havzalar ve İçme Suyu Kaynakları Harita 42. İstanbul da Bulunan Plajlar ve Kirlilik Oranları Harita 43. İstanbul da Bulunan Orman ve Maden Alanları Harita 44. İstanbul da Bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonları ve 2012 Ölçüm Değerleri Harita İstanbul Bölge Planı Mekansal Gelişme Şeması

12 İSTANBUL BÖLGE PLANI Tanımlar Kurumsal Olmayan Çalışma Çağındaki Nüfus: Günlük yaşam gereksinimleri, yasal bir düzenlemeye dayalı olarak kurulan özel ya da tüzel kurum/kuruluşlarda kısmen ya da tamamen karşılanan, bireysel karar ve davranışlarında yetkili otoritenin kurallarına göre hareket eden, ancak bireysel harcamalarına karar verebilen kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda yaşayan nüfusa kurumsal nüfus denir. Bu tanıma göre; okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishane ile kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler kurumsal nüfusa dahildir ve bu kişiler işgücü istatistiklerinde kapsam dışı tutulmuştur. Çalışma çağındaki nüfus kurumsal yerlerde değil, hanelerde ikamet eden sivil nüfus içerisindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus olarak tanımlanmıştır (TÜİK, 2007). İşsiz Nüfus: İşsiz nüfus, hanehalkı işgücü anketlerine katılanlar arasında istihdam edilenler sınıfına girmeyen ve son üç ay içerisinde herhangi bir biçimde iş arama girişiminde bulunmuş ayrıca iş bulması halinde iki hafta içerisinde iş başı yapması mümkün olan kimseleri ifade etmektedir. İşsizlik oranı hesaplanırken esas alınan nüfusu teşkil ederler (TÜİK, 2007). Toplam İşgücü: İşgücü, bir ülkede çalışma çağında yani 15 ve üzeri yaşta, istihdam edilenler ile işsizlerin toplamını ifade etmektedir. Mevcut dönemde istihdam edilenlerin yanı sıra, istihdam edilmek arzusunda olan işsizler de işgücü içinde değerlendirilmektedir. İşgücünün ölçümü konusundaki uluslararası standartlar ILO tarafından belirlenmiştir (TÜİK, 2007). Toplam işgücü, bir açıdan bu ülkede çalışma potansiyeline ve motivasyonuna sahip olan insanların toplamı olarak da algılanabilir. Bu anlamda toplam işgücünün ülkedeki insan kaynağına ve ekonomik potansiyele işaret eden bir yönü vardır. İstihdam Edilen Nüfus: İstihdamda olanlar; referans haftasında işbaşında olanlar ve referans haftasında işbaşında olmasa bile, bir işi olanlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Referans haftasında bir ücret veya elde edeceği kâr karşılığı, ücretli-maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak bir saat bile olsa herhangi bir işte çalışmış olanlar, istihdamda kabul edilmektedir. Bir iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep harçlığı, bahşiş vb.) karşılığında çalışanlar da istihdamda kabul edilmektedir. Referans haftasında iş başında olmayanların istihdamda kabul edilip edilmeyecekleri kişinin işteki durumuna göre belirlenmektedir (TÜİK, 2007). İşgücüne Katılım Oranı: İşgücüne katılım oranı, toplam işgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa bölümünden elde edilmektedir. Diğer bir deyişle bu oran, çalışabilecek durumda olan nüfusun ne kadarının çalışmak istediğini ölçmektedir. Bu oranın düşmesi, her şeyden önce üretken toplumsal kesimin daralması anlamına gelmektedir. Bu sonuç bir yandan büyüme oranını negatif etkilemekte, öte yandan bağımlılık oranı da hızla yükselmektedir (Karagöl, 2010). 9

13 İSTANBUL BÖLGE PLANI İşsizlik Oranı: İşsizlik, işsiz nüfusun toplam işgücüne oranı olarak tanımlanmıştır. İşsiz sayılabilmek için sadece çalışmayı arzulamak yetmez. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tanımına göre işsiz sayılabilmek için aktif olarak iş aramak gerekir. İşsiz miktarını iki temel dinamik belirler: İşgücü arzı ve talebi. İşgücü arzı talepten daha hızlı artarsa, istihdam artsa bile işsizlik artar. İşgücü arzı sabitken, istihdam azalırsa işsizlik yine artar (TÜSİAD, 2004). Mutlak yoksulluk: Yalnızca yaşamları için gerekli olan asgari düzeyde barınma, gıda ve giyim masraflarını karşılayabilecekleri gelir düzeyinde bulunan insanların durumudur. Göreli yoksulluk: İçinde yaşanılan toplum tarafından makul olarak nitelendirilen yaşam standartlarının altında yaşayan insanların durumudur. Göreli yoksulluk tanımında bireylerin yoksulluğu toplumun ortalama gelirinin belirli bir yüzdesinin altında olup olmaması ile belirlenmektedir. Evrensel tasarım: Tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşım, ürün tasarımından, mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır. Korumalı işyeri: Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelliler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla, Devlet tarafından ilgili mevzuatta teknik donanımın sağlandığı ve mali yönden desteklendiği, çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyeridir. Doğurganlık Hızı: yaş arasında, doğurma çağındaki her kadın başına düşen canlı doğum sayısı Kaba Doğum Hızı: Yıllık doğum sayısının toplam çoğaya oranını binde olarak dile getiren ölçüm Kaba Ölüm Hızı: Belli bir çoğanın ölümlülük hızını ölçen ve yıllık ölüm sayısının toplam çoğaya oranını binde olarak dile getiren Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: Doğuşta beklenen yaşam süresi, yeni doğmuş bir bireyin yaşamı boyunca belirli bir dönemdeki yaşa özel ölümlülük hızlarına maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısıdır. Toplam doğurganlık hızı: Bir kadının, doğurgan olduğu dönem boyunca (15-49 yaşları arasında) yaşayacağı ve belirli yaşa özel doğurganlık hızını takip edeceği varsayımı altında doğurabileceği ortalama canlı doğan çocuk sayısıdır. Kaba doğum hızı: Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen doğum sayısıdır. Enerji Yoğunluğu: Enerji verimliliği göstergelerinden birisi olan enerji yoğunluğu, enerji tüketimi (tep, joule) ile finansal bir gösterge olan GSYH ve katma değer arasındaki oran olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak bakıldığında güvenilir bir gösterge olarak değerlendirilmekle 10

14 İSTANBUL BÖLGE PLANI birlikte kayıt dışı ekonomi oranının yüksek olduğu ülkelerde değerlendirme yapılırken dikkatli olunması gerekmektedir (DEKTMK, 2010) Yeşil Bina: Yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal & çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılardır (ÇEDBİK,2013). Gri Su: Gri su foseptik atığı içermeyen, duştan, küvetten, lavabolardan gelen evsel atık sudur. Gri Su Geri Kazanımı Sistemi: Gri suyu toplayıp, kullanım suyu olacak kalitede arıtıp, tekrar kullanılmasını sağlayan sistemlerdir. Mavi Bayrak: Plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu ödül; deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, plaj ve marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğini garanti etmektedir. 11

15 İSTANBUL BÖLGE PLANI Kısaltmalar a.g.e.: Adı Geçen Eser AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri ADNKS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi AFAD: Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AHL: Atatürk Havalimanı Ar-Ge: Araştırma Geliştirme ASKON: Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASPB: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AYEDAŞ: Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BEDAŞ: Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi BETAM: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BM: Birleşmiş Milletler BÜ: Boğaziçi Üniversitesi CO: Karbonmonoksit CO₂: Karbondioksit ÇEDBİK: Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği DB: Dünya Bankası (World Bank) DEKTMK: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPO: Avrupa Patent Ofisi 12

16 İSTANBUL BÖLGE PLANI ERG: Eğitim Reformu Girişimi EUROSTAT: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi EÜAŞ: Elektrik Üretimi Anonim Şirket G20: Dünyanın En Gelişmiş 20 Ekonomisi GİTES: Girdi Tedarik Stratejisi GSKD: Gayri Safi Katma Değer GSYH: Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla GYÜE: Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi GZFT: Güçler Zayıflıklar Fırsatlar Tehditler ha: Hektar ICSID: Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (International Center for Settlement of Investment Disputes) IFC: Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation) IMF: Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması İFM: İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İGDAŞ: İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi İGEP: İçgöç Entegrasyon Projesi İMP: İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi İSKİ: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSO: İstanbul Sanayi Odası İSTKA: İstanbul Kalkınma Ajansı İTO: İstanbul Ticaret Odası İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi İÜ: İstanbul Üniversitesi JICA: Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı 13

17 İSTANBUL BÖLGE PLANI kg: Kilogram KKO: Kapasite Kullanım Oranı KOBİ: Küçük ve Orta Ölçekli İşletme KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KSS: Küçük Sanayi Sitesi KW: Kilowatt MEB: Milli Eğitim Bakanlığı MİA: Merkezi İş Alanı MTA: Maden Tetkik Arama MÜSİAD: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MW: Megawatt NACE: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NO₂: Azotdioksit OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organization for Economic Cooperation and Development) OSB: Organize Sanayi Bölgesi OSBÜK: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı PISA: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PM 10 : Partikül Madde RES: Rüzgâr Enerjisi Santrali SEGE: Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksi SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu SO₂: Kükürtdioksit SYDV: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 14

18 İSTANBUL BÖLGE PLANI TGB: Teknoloji Geliştirme Bölgesi THSK: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TTO: Teknoloji Transfer Ofisi TUSKON: Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜGİAD: Türk Genç İşadamları Derneği TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu TÜREB: Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği TÜRKONFED: Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜSİAD: Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği TZE: Tam Zaman Eşdeğer UNCTAD: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Trade and Development) (United Nations Conference on UNDP: Birleşmiş Milletle Kalkınma Programı (United Nations Development Program) UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UN Educational, Scientific and Cultural Organization) USAK: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu USD: Amerikan Doları WB: Dünya Bankası (World Bank) YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü YÖK: Yükseköğretim Kurulu YTÜ: Yıldız Teknik Üniversitesi 15

19 İSTANBUL BÖLGE PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ Bölgesel kalkınmada yeni bir araç olarak tasarlanan ve Avrupa Birliği Bölgesel Politikası na uyum kapsamında 2006 yılında kurulmaları kararlaştırılan 26 kalkınma ajansından TR10 1 İstanbul Bölgesi ne hizmet etmek amacı ile 10/11/2008 tarihli ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2009 yılının ikinci yarısından bu yana İstanbul Bölgesi nin bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürebilirliği sağlamak üzere aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Küresel kent İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olma vizyonuna sahip olan İSTKA; katılımcılığı benimseyerek ortak aklı temsil etmek; işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için ortak değere dönüştürmek misyonu ile hareket etmektedir. İSTKA, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda vurgulandığı üzere bölge plan ve programlarının uygulanmasından sorumludur. Bu çerçevede, Ajans yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir önceki plan döneminde, İSTKA tarafından hazırlanan İstanbul Bölge Planı nın, 2010 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasından itibaren, Ajans faaliyetlerini Plan da ortaya konan öncelikli amaç ve hedefler doğrultusunda yürütmüştür. Bu dönemde, Bölge Planı nın hayata geçirilmesine yönelik mali destek programlarının tasarımı ve yönetimi; bölgesel araştırma, analiz ve raporların hazırlanması; tanıtım ve yatırım destek faaliyetleri, işbirliği ve ortaklık faaliyetleri gibi birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Yerelde yapılan analizler ve geliştirilen stratejiler ulusal kalkınma planına, diğer ulusal strateji belgelerine ve uygulamalara referans olmuştur yılı itibarıyla Dokuzuncu Kalkınma Planı nın plan sürecinin sona ermesinin ardından ülkemizin dönemi ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini ortaya koyan ve bu hedefleri somutlaştırmak üzere uzun vadeli stratejiler geliştiren Onuncu Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmıştır. Eş zamanlı olarak, İstanbul Bölge Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012 tarihli ve 6277 sayılı yazısına istinaden İSTKA tarafından hazırlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı ve BGUS ile öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olacak şekilde, Türkiye nin 2023 hedeflerine hizmet etmek üzere ve İstanbul 2023 Vizyonu bağlamında hazırlanan İstanbul Bölge Planı, İstanbul un sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyan; başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının hazırlayacakları stratejik planları da yönlendiren üst ölçekli bir plan niteliğindedir. Planların kapsadıkları alan ve amaçları açısından planlama 1 Avrupa Birliği ne uyum kapsamında yürürlüğe giren İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması na (İBBS) göre İstanbul, TR1 İstanbul, TR10 İstanbul ve TR100 İstanbul olmak üzere her üç düzeyde de bölge olarak tanımlanmıştır. İstanbul Kalkınma Ajansı nın görev alanı olan İstanbul Bölgesi, İstanbul il sınırlarını kapsamaktadır. 16

20 İSTANBUL BÖLGE PLANI kademelerinin ve bu kademelerin ilişkilerinin belirlendiği 3194 sayılı İmar Kanunu na göre Bölge Planı, ulusal kalkınma planının altında yer alan yerel ölçekteki en üst plandır. Bu bağlamda, Bölge Planı İstanbul un sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde üretilen plan, politika ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. İSTKA, kalkınmayı çok boyutlu; ekonomik gelişmenin yanında sosyal hakların gelişmesi, kalkınırken çevreye duyarlı olunması, kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi daha geniş alanları içeren bütüncül bir kavram olarak görmekte ve toplumun tüm kesimlerinin potansiyelini harekete geçirecek bir kalkınma anlayışıyla hareket etmektedir. Ajans, faaliyetlerinde ve projelerinde verimlilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık ve katılımcılık gibi temel değer ve çalışma ilkelerini benimsemektedir. Bu ilkelerden katılımcılık ilkesi doğrultusunda İSTKA, bölgesel politikaların belirlenmesinde, yerel paydaşların katılımına zemin oluşturacak bir platform olmayı hedeflemektedir. Nitekim İSTKA tarafından yürütülen İstanbul Bölge Planı hazırlık çalışmalarında yerel sahiplenmenin, sürdürülebilirliğin ve etkinliğin sağlanması için planlama sürecinde katılımcılık ilkesi gözetilmiş; planın stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak amacıyla paydaşların sürece katılımı sağlanmıştır. Bu çerçevede, İSTKA, İstanbul Bölge Planı hazırlıklarında, İstanbul da bulunan kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan paydaşların yanı sıra İstanbul halkının da karar alma süreçlerine azami düzeyde katılım ve katkılarını sağlayarak İstanbul un geleceğinin, bizzat İstanbullular tarafından tasarlanmasını amaçlamıştır. İstanbul un 2023 vizyonu ile bu vizyona ulaşmak için strateji ve hedefleri ortaya koyan İstanbul Bölge Planı nın katılım süreci aşağıda verilmiştir. 1. Mevcut Durum Analizi: İstanbul Bölge Planı nın hazırlık süreci, İstanbul un sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, mekânsal gelişimi, potansiyel risk ve fırsatlarına dair mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla, Ajans uzmanları tarafından hazırlanan detaylı bir Mevcut Durum Analizi ile başlamıştır. 2. #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası: Plan ın hazırlığında hayata geçirilen yaygın katılımcı süreç, bir sosyal medya kampanyası ile başlatılmıştır. İstanbulluların 10 sene sonrası için nasıl bir İstanbul hayal ettiklerini paylaşabilmesi için başlatılan dijital kampanyada, İstanbul için ortaya konacak 2023 vizyonu için katılım sağlayan herkesin öneri ve katkılarının sosyal medya ve internet üzerinden toplanması hedeflenmiştir. #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası, internet sitesinden, facebook sayfasından, https://twitter.com/istkaorgtr Twitter sayfasından ve #istanbulbenim hashtag'i ile Twitter üzerinden yürütülmüştür. 3. İstanbul Benim Vizyon Toplantısı: İstanbul Bölge Planı vizyonu ve vizyon senaryoları, yereldeki paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen İstanbul Benim Vizyon Toplantısı ile belirlenmiştir. 4. Tematik Toplantılar: İstanbul Benim Vizyon Toplantısı nda geliştirilen vizyon doğrultusunda, 2013 Mayıs ayı boyunca 12 konu başlığında Tematik Çalıştaylar düzenlenmiştir uzman paydaşın katılımı ile gerçekleştirilen Tematik Çalıştaylara ek olarak, 2 konu başlığında da

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL Telefon +90 212 468 34 00 Faks +90 212 468 34 44 E-Posta iletisim@istka.org.tr www.istka.org.tr 2014-2023

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI

İSTANBUL BÖLGE PLANI Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL Telefon +90 212 468 34 00 Faks +90 212 468 34 44 E-Posta iletisim@istka.org.tr www.istka.org.tr 2014-2023

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Bankacılık İstatistikleri 22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ 22.1. Banka Şube Sayısı 2007-2011 Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007 7 906 365

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Karabağlar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 24 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER

GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER GELİŞME EKSENLERİ & STRATEJİLER & HEDEFLER PLAN YAPISI 2 2023 İstanbul Vizyonu; YARATICI VE ÖZGÜR İNSANLARIYLA, YENİLİK VE KÜLTÜR KENTİ; ÖZGÜN İSTANBUL Planın gelişme eksenleri ve öncelik alanları; I.

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU KALKINMA AJANSLARI Kalkinma Bakanligi - IDAD 1 / 14 A. BEŞERİ VE SOSYAL GÖSTERGELER

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İÇERİK YÖNETİCİ ÖZETİ 4. YÖNETİCİ ÖZETİ 1. BÖLÜM 8. PROJEYE GENEL BAKIŞ 2. BÖLÜM 12. SEKTÖREL MAKRO ANALİZ 3. BÖLÜM 26. ULUSAL ÖLÇEKTE

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Karabağlar

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu.

Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Dr. Hülya BAL Lizbon anlaşmasının, 2009 tarihinde küreselleşme ve yeni bilgi ekonomileri karşısında Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa 2020 Stratejisinin çıkış noktası, dünyada yaşanan küreselleşme, iklim

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Sonuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER Sonuçlanan Kararlar 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3 Ek Karar] 1 2. Ulusal Yenilik Sistemi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı