T A S L A K İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER"

Transkript

1

2

3

4 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar YÖNETİCİ ÖZETİ İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK SÜRECİ Paydaş Analizi Kurumsal Ağ Analizi Mevcut Durum Analizinin Hazırlanması İstanbul Vizyonunun Belirlenmesi Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi Tematik Toplantılar Planın Nihai Hale Getirilmesi Stratejik Önceliklendirme ve Uygulama - #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası İSTANBUL A GENEL BAKIŞ Genel Bakış Bölgeye İlişkin Genel Göstergeler İstanbul un Genel Rekabet Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Bölgenin Çevre Bölgelerle İlişkisi İSTANBUL VİZYONU GELİŞME EKSENLERİ KÜRESEL EKONOMİDE SÖZ SAHİBİ, YÜKSEK KATMA DEĞER ÜRETEN, YENİLİKÇİ VE YARATICI EKONOMİ Küresel Ekonomide Stratejik Aktör Küresel Değer Zincirinde Rekabetçi Konum Sanayide Dönüşüm Artan Ar-Ge ve Yenilik Nitelikli Girişimcilik Dönüşen İşgücü, Gelişen ve Artan İstihdam Kentsel İmaj ve Etkin Tanıtım ADİL PAYLAŞAN, KAPSAYICI VE ÖĞRENEN TOPLUM Her Yaş İçin Yüksek Standartlarda ve Yaratıcı Eğitim

5 İSTANBUL BÖLGE PLANI Sosyal Bütünleşme Dinamik Nüfus Sağlıklı Toplum, Kaliteli ve Akredite Sağlık Hizmetleri Güvenli Kent Güçlü Kurumsal Kapasite, İyi Yönetişim İstanbul a Aidiyet ve Kentlilik Bilinci KEYİFLE YAŞANAN, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÖZGÜN MEKÂNLAR Sürdürülebilir Kentsel Gelişme, Katılımcı Planlama Mekânsal Kalite, Özgün Tasarım Bütüncül ve Kapsayıcı Kentsel Dönüşüm Korunan İstanbul Belleği ve Kültürel Miras Etkin Afet Yönetimi Sürdürülebilir Ulaşım ve Erişilebilirlik Sürdürülebilir ve Etkin Lojistik Altyapısı Kaliteli ve Sürdürülebilir Çevre Çevre Dostu Enerji FİNANSMAN PERFORMANS GÖSTERGELERİ KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA EKLER

6 İSTANBUL BÖLGE PLANI Tablolar Tablo İstanbul Bölge Planı, Gelişme Eksenleri, Öncelik Alanları ve Stratejiler Tablo 2. Tematik Toplantı Listesi Tablo 3. İstanbul Bölgesi ne İlişkin Temel Göstergeler Tablo 4. Küresel Endekslerde İstanbul Tablo İstanbul Bölge Planı Gelişme Eksenlerini Yatay Kesen Konular Tablo 6. Bazı Ülke-Ülke Gruplarına Göre Büyüme Tahminleri, (%) Tablo 7. İstanbul da Bölge Merkezi Bulunan Çokuluslu Şirketler, Hitap Ettikleri Bölge ve Ülke Sayıları, Tablo Yılları Arası Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Faaliyette Bulundukları İllerin Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 9. İTO ya Yeni Kayıt Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı Sayısına Göre Dağılım, Tablo 10. İTO ya Yeni Kayıt Yaptıran Firmalarda Yabancı Sermaye Değerine Göre Dağılım, , (TL) Tablo 11. İTO ya Yeni Kayıt Yaptıran Firmalarda Yabancı Yatırımcı Sayısı ve Yabancı Sermaye Değerine Göre Dağılım, Tablo 12. İstanbul da Yatırım Teşvik Belgelerinin Yıllara ve Sermayeye Göre Dağılımı Tablo 13. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Kapsamında İstanbul da Desteklenen Yatırım Konuları Tablo 14. Türkiye de ve İstanbul da Kamu Yatırımları, Tablo 15. Türkiye de ve İstanbul da İstihdamın Ana Sektörlere Dağılımı, (%), Tablo 16. Türkiye de ve İstanbul da İşgücü, İstihdam ve İşsizliğin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, (%), Tablo 17. Türkiye ve İstanbul da İhracatın Sektörlere Dağılımı, 1 Ocak-31 Aralık Tablo 18. İstanbul un En Çok İhracat Yaptığı İlk 5 Ülke Tablo 19. İstanbul un En Çok İthalat Yaptığı İlk 5 Ülke Tablo 20. OECD Sınıflamasına Göre İstanbul İmalat Sanayi İhracatının ve İthalatının Teknoloji Seviyesi Tablo 21. İstanbul Dış Ticaretinin Gümrüklere Dağılımı, 2012, Milyon ABD Doları Tablo 22. İstanbul a ve Türkiye ye Gelen Yabancı Sayıları, Tablo 23. Türkiye ve İstanbul da İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları, Tablo 24. SGK Kayıtlarına Göre Türkiye ve İstanbul da Sigortalı ve İşyeri Sayıları, Tablo 25. İstanbul da NACE Kısımlarına Göre Çalışan Sayıları ve İşyeri Sayıları, Tablo 26. İstanbul da NACE Faaliyetlerine Göre Çalışan Sayıları ve İşyeri Sayıları, Tablo 27. İstanbul da NACE Faaliyetlerine Göre Çalışan Sayıları ve İşyeri Sayıları, Tablo 28. Türkiye ve İstanbul da Yerel Birim ve Çalışan Sayıları, Ciro, Maaş ve Ücretler Tablo 29. İstanbul da Kapasite Raporlarında En Çok Kodlanan İlk 5 Ürün Tablo 30. İstanbul da Kapasite Raporlarında En Çok Kodlanan İlk 5 Faaliyet Tablo 31. İstanbul da İhracat Sektörlerinde Uzmanlaşma, 2002 ve Tablo 32. Değişim Payı Yaklaşımı ile Sanayi Alt Sektörleri Rekabet Analizi Tablo 33. Ağırlıklı Toplama Analizi ile Rekabetçi İlk 10 Sektör Sıralaması Tablo 34. Değişim Payı Yaklaşımı ile Hizmet Alt Sektörleri Rekabet Analizi Tablo 35. Ağırlıklı Toplama Analizi ile Rekabetçi Sektör Sıralaması Tablo 36. İstanbul un Öncelikli Hizmet Sektörleri Tablo 37. İstanbul da 3 Yıldız Alan Faaliyetler, Tablo 38. İstanbul da Varlık Gösteren Diğer Sektörler, Tablo 39. İstanbul da Potansiyel Hizmet ve Sanayi Kümeleri, Tablo 40. Cari fiyatlarla sektörlerin gayri safi katma değer içindeki payları Tablo 41. İstanbul daki Organize Sanayi Bölgeleri Tablo 42. İstanbul daki Küçük Sanayi Siteleri Tablo 43. İstanbul daki Organize Sanayi Bölgeleri Doluluk Oranları Tablo 44. Temel Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstatistikleri,

7 İSTANBUL BÖLGE PLANI Tablo 45. İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Verileri Tablo 46. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Sıralaması Tablo 47. Teknoloji Bölgeleri Performans Endeksi Sıralaması, de Faaliyete Geçen TGB ler Tablo 48. İstanbul Ar-Ge İstatistikleri Tablo 49. GYÜE İstanbul Üniversiteleri Toplam Puan ve Sıralamaları Tablo 50. Belge Verilen Ar-Ge Merkezlerinin Sektör Bazındaki Bilgileri Tablo 51. Ar-Ge Merkezlerinde Gerçekleşen Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Dağılımı, (Milyon TL) Tablo 52. Ar-Ge Merkezleri Verileri İstanbul-Türkiye Karşılaştırması Tablo 53. Finansman Kaynağına Göre Ar-Ge harcamaları, (%) Tablo 54. Küresel Şehirler ve Çeşitli Kategorilerdeki Puanları Tablo 55. Türkiye nin ve İstanbul un Özet İşgücü Verileri ( 000) Tablo 56. Cinsiyete Göre İşgücüne Katılma, İşsizlik ve İstihdam Tablo 57. İstihdamın Ana Sektörlere ve Cinsiyete Göre Dağılımı ( 000) Tablo 58. İstanbul daki ve Türkiye deki Çalışanların İşteki Durumuna göre Dağılımı ( 000) Tablo 59. Eğitim Durumuna Göre İşgücü, İstihdam Edilenler ve İşsizler ( 000) (%) Tablo 60. Yaş Gruplarına Göre İşsizlik ( 000) (%) Tablo 61. Eğitim Düzeyine Göre Nüfusun Oranı Tablo 62. Nüfusun Eğitim Düzeyi ve Okuryazarlık Durumu Tablo 63. Türkiye ve İstanbul da Eğitim Kademeleri İtibarıyla Okullaşma Oranları, Tablo 64. OECD Ülkeleri ve Türkiye Eğitim Kademelerine Göre Özel Öğretimin Payı (%), Tablo 65. Derslik ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı Tablo 66. Yükseköğretimde Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayısı, Tablo 67. Yıllara göre Gini Katsayısı Değişimi ( ) Tablo 68. Üç Büyük İl Hanelerin Gelir Gider Durumuna Göre Oranları Tablo 69. İstanbul Göreli Yoksul Tablosu Tablo Yaş Arası Eğitime devam etmeyen gençlerin oranı Tablo 71. İstanbul Kadın Sığınma Evleri Tablo 72. SYDV ve İBB Yardım sayıları ve Tutarları, Tablo 73. Dezavantajlı Gruplara Hizmet Veren Kurumların Dağılımı Tablo 74. Ölüm İstatistikleri Tablo 75. Göç Verileri Açısından İstanbul ve Türkiye Karşılaştırması Tablo 76. Göç Etme Nedenine Göre Göç Eden Nüfus ve Oranı Tablo 77. İstanbul Genel Asayiş istatistikleri Tablo 78. İstanbul da Bulunan Genel Müdürlükler Tablo 79. İstanbul da Bulunan Bölge Müdürlükleri Tablo 80. İstanbul da Bulunan İl Müdürlükleri Tablo 81. İstanbul da Bulunan Daire Başkanlıkları ve Temsilcilikler Tablo 82. İstanbul İl Özel İdaresinin 2013 Yılı Yatırım Programı Dağılımı Tablo 83. İBB Daire Başkanlıkları ve İBB ye Bağlı Şirketler Tablo Yılı Yatırım Projelerinin Ana Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Tablo 85. Türkiye de Vakıfların Türlerine Göre Dağılımı Tablo 86. Vakıf Gelirleri ve Gelirlerin Kaynaklara Göre Dağılımı, (Milyon TL) Tablo 87. İstanbul Vakıfları Varlıklar Toplamı, (Milyon TL) Tablo 88. İstanbul Vakıfları Gayrimenkuller Tablo 89. Dünya Bankası Dünya Yönetişim Göstergeleri Tablo 90. İstanbul da Yıllara Göre Yerleşim Alanı Büyüklüğü ve Toplam Alana Oranı Tablo 91. İstanbul Makroformunu Etkileyen Faktörler, Tablo 92. İstanbul Bölgesinde Ofis Alanlarının Dağılımı, Tablo 93. İstanbul da Konut Alanları ile İlgili Genel Değerler Tablo 94. İstanbul Bölgesi Avrupa ve Anadolu Yakalarında Donatı Alanları

8 İSTANBUL BÖLGE PLANI Tablo 95. İstanbul Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, Tablo 96. Yolculuk Talebinin Ulaşım Türlerine Dağılımı, Tablo 97. Ulaşım Türlerine Göre Günlük Taşınan Yolcu Sayıları Tablo 98. Mevcut Raylı Sistem Hatları, Tablo 99. İstanbul da Denizyolu Taşımacılığı Tablo 100. Atatürk Havalimanı 2012 Yılı Toplam Yük Trafiği, (Bagaj+Kargo+Posta), (ton) Tablo 101. Sabiha Gökçen Havalimanı Toplam Yük Trafiği, (Kargo+Bagaj+Posta) (Ton) Tablo 102. Sabiha Gökçen Havalimanı 2012 Yılı Toplam Yük Trafiği, (Bagaj+Kargo+Posta), (Kg)) Tablo 103. İstanbul 2. Çevre Yolu Taşıt Trafiği, Tablo 104. TCCDD 1. Bölge Müdürlüğü Hat Kesimlerine Göre Taşınan Yük Miktarı (Net Ton Km), Tablo 105. İstanbul da Yıllara Göre Toplanan Katı Atık Miktarları, Tablo 106. İstanbul da ve Türkiye de Kişi Başına Düşen Elektrik Tüketimi Tablo 107. Yıllar ve Sektörler İtibarıyla Kamu Yatırımları Bütçeleri Tablo İstanbul Bölge Planı Araştırma ve Envanter Çalışması Hedefleri Tablo İstanbul Bölge Planı Plan, Fizibilite ve Strateji Çalışması Hedefleri Tablo 110. Değerlendirme Kriterleri Tablo 111. İstanbul da Sigortalı Çalışan Sayısına Göre 3 Yıldız Alan Faaliyetler, Tablo 112. İstanbul da Sigortalı Çalışan Sayısına Göre 3 Yıldız Alan Diğer Faaliyetler, Tablo 113. İstanbul da Varlık Gösteren Diğer Sektörler, Tablo 114. İstanbul da Potansiyel Hizmet Kümelerinin Bilgi Yoğunlukları Tablo 115. İstanbul da Potansiyel İmalat Sanayi Kümelerinin Teknoloji Yoğunlukları

9 İSTANBUL BÖLGE PLANI Şekiller Şekil İstanbul Bölge Planı Hazırlık Süreci Şekil 2. #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası Web Sitesi ve Anket Formu Şekil 3. #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası Web Sitesi ve Twitter Aracı Şekil 4. #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası Web Sitesi ve Kampanya Videosu Şekil 5. İstanbul Benim Vizyon Toplantısı Ana Oturumları Şekil 6. Tematik Çalıştaylarda Toplantı Düzeni Şekil 7. Tematik Çalıştaylarda Grup Çalışmaları Şekil 8. Yuvarlak Masa Toplantıları Şekil 9. Türkiye de Düzey 2 Bölgeleri Arası Rekabet Endeksi, Şekil 10. İstanbul Rekabet Endeksi, Şekil 11. Türkiye Ekonomisinin Büyüme Hızı, 1998 Bazlı Sabit Fiyatlarla, (%) Şekil 12. İstanbul ve Türkiye de Kişi Başına Gayri Safi Katma Değer, ABD Doları Şekil 13. Türkiye ve İstanbul da GSYH nin Sektörel Dağılımı, (%) Şekil 14. Türkiye ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri (Fiili Girişler), (Milyar ABD Doları) Şekil 15. Türkiye İthalatının Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dağılımı, Milyar ABD Doları Şekil 16. İstanbul a ve Ülkemize Gelen Yabancıların Oranı, Şekil 17. Milliyetlerine Göre İstanbul a Gelen Yabancılar, Şekil 18. Türkiye ve İstanbul da Yerel Birim ve Ciro Şekil 19. Türkiye ve İstanbul da Çalışan Sayıları ve Maaş/Ücretler Şekil 20. İhracatta Yerli ve Yabancı Katma Değer Oranları, Şekil 21. Seçilmiş Ülkelerde Küresel Değer Zincirlerine Katılım Oranı, Şekil 22. Türkiye İmalat Ürünlerinde Karşılaştırmalı Üstünlükler, 2000 ve Şekil 23. Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcamaları, (Milyon TL-Cari Fiyatlarla) Şekil 24. Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcamaları/GSYH, (%) Şekil 25. Ar-Ge Harcamalarının Sektörel Dağılımı, (%) Şekil 26. Özel Kesim Ar-Ge İşgücünün Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Şekil 27. Ar-Ge Harcamalarında Özel Sektörün Payı Şekil 28. Kurulan Firma Artış Hızı, 2011/2012, % Şekil 29. İç Talep Potansiyeli, 2011, % Şekil 30. Bölgelerde Gerçekleşen Fuar Oranları, , % Şekil 31. Ana Sektörlere Göre Çalışan Sayısındaki Değişim Şekil 32. Türkiye & İstanbul Nüfus Değişimi, ('000), (%) Şekil 33. Bağımlı Nüfus Dağılımı, Türkiye, İstanbul, Şekil 35. Dönemler İtibariyle İstanbul'un Aldığı Göç, Verdiği Göç, Net Göç ve Göç Hızı Şekil 36. Geniş Yaş Gruplarına Göre İstanbul'a Göç Eden Nüfus Şekil 37. Geniş Yaş Gruplarına Göre İstanbul'dan Göç Eden Nüfus Şekil 38. Gebe ve Bebek Başına Yıllık Ortalama İzlem Sayısı Şekil Yaş Üstü Obez Bireylerin (Vücut Kitle İndeksi 30) Uluslararası Karşılaştırması Şekil 40. Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynağı Şekil 41. İstanbul Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlülerin Suç Türlerine Göre Dağılımı (2010) Şekil 42. İstanbul Suç Konusunda Endişe Oranları Şekil 43. Atatürk Havalimanı Yolcu Sayısı, Şekil 44. Boğaz Köprülerinden Geçen Günlük Ortalama Araç Sayıları, Şekil 45. Salıpazarı-Karaköy Limanı Gelen-Giden Toplam Yolcu Sayısı, Şekil 46. Ulaşım Türlerine Göre Günlük Taşınan Yolcu Sayıları Şekil 47. İstanbul da Denizyolu Taşımacılığı

10 İSTANBUL BÖLGE PLANI Şekil 48. Atatürk Havalimanı Yük Trafiği, (Bagaj+Kargo+Posta), (Ton), Şekil 49. İstanbul Boğazı Gemi Geçiş İstatistikleri Şekil 50. TEM Otoyolu Kesitlere Göre Ortalama Günlük Trafik Hacmi, Şekil 51. Yıllara Göre Şehre Verilen Su Miktarı, (Bin m3/yıl) Şekil 52. İstanbul un Aldığı Yağışlar ve Barajlara Yağmurlardan Gelen Su Miktarı, Şekil 53. İstanbul da Yıllara Göre Arıtılan Atık Su Miktarı (milyon m3), Şekil 54. Anadolu Yakası nda Endüstriyel Atık Suyu Olan Tesislerin Sektörlere Göre Dağılımı (adet) Şekil 55. Anadolu Yakası nda Endüstriyel Atık suyu Olan Tesislerin Debilerinin Sektörlere Göre Dağılımı (m3/gün) Şekil 56. Avrupa Yakası nda Endüstriyel Atık Suyu Olan Tesislerin Sektörlere Göre Dağılımı (adet) Şekil 57. Avrupa Yakası nda Endüstriyel Atık Suyu Olan Tesislerin Debilerinin Sektörlere Göre Dağılımı (m3/gün) Şekil 58. İstanbul da Yıllara Göre Abone Sayısı ve Elektrik Tüketim Miktarı ( 000) Şekil 59. İstanbul da ve Türkiye de Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi Şekil 60. İstanbul'da Doğalgaz Kullanıcı Sayısı ve Tüketim Bilgileri Şekil 61. İstanbul da Çöp Gazından Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarı (MWh) Şekil 62. Türkiye nin Enerji Yoğunluğu Trendinin Bazı AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması

11 İSTANBUL BÖLGE PLANI Haritalar Harita 1. İstanbul İli İdari Sınırları Haritası Harita 2. TR10 İstanbul Bölgesi Çevresinde Yer Alan Diğer İBBS Düzey 2 Bölgeleri Harita 3. İstanbul Sigortalı Çalışan Sayısının ve İşyeri Sayısının İlçelere Dağılımı, Harita 4. İstanbul da Sigortalı Çalışan Sayısının ve İşyeri Sayısının İlçelere Dağılımı, Harita 5. Sahip Oldukları Firma Sayılarına Göre İstanbul TGB leri Harita 6. İstanbul Üniversiteleri Harita 7. İstanbul Ar-Ge Merkezleri Harita 8. İstanbul İlçeleri Okuma Yazma Bilmeyenlerin Sayı ve Oran Dağılımı Harita 9. İstanbul İlçeleri İlköğretim Derslik ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayıları Harita 10. İstanbul İlçeleri Ortaöğretim Derslik ve Öğretmen Başına Öğrenci Sayıları Harita 11. İstanbul İlçeler Yaşam Kalitesi Harita 12. İlçeler Geneli Engelli Sayıları ve Engelli Bakım Parası Alanların Dağılımı Harita 13. İstanbul Geneli SYDV Tarafından Yapılan Yardımlar ve Hane Sayıları (Ocak-Aralık 2012) Harita 14. Nüfus Yoğunluğu, Artışı ve Azalışı Harita 15. Bağımlı Nüfus Harita 16. İstanbul'un Aldığı ve Verdiği Göç Harita 17. İlçelere Göre Hastanelerin Dağılımı Harita 18. İstanbul Genelinde Bin Kişiye Düşen Suç Sayısı Harita 19. İstanbul un Kentsel Gelişimi Harita 20. İstanbul da Nüfus, Hizmetler ve Sanayi Yoğunluğunun Dağılımı Harita 21. İstanbul da Ticaret ve AVM Alanlarının Dağılımı Harita 22. İstanbul da Merkezi İş Alanı ve Merkezler Harita 23. İstanbul da Sanayi Alanları ve OSB ler Harita 24. İstanbul da Konut Alanları, Kapalı Konut Alanları ve Rezidans Alanlarının Dağılımı Harita 25. İstanbul da Büyük Ölçekli Projeler Harita 26. İstanbulluların En Çok Yaşamak İstediği İlçeler Harita 27. İstanbul da Kentsel Açık Alanlar Harita 28. İstanbul Bölgesinde Üst Ölçekli Kentsel Tasarım Projeleri ve Yarışmalar Harita 29. İstanbul da Bazı Kentsel Dönüşüm Alanları Harita 30. İstanbul Sit Alanları ve Dünya Miras Alanları Harita 31. İstanbul Bölgesinde Riskli Alanlar Harita 32. İstanbul un Diğer Bölgeler İle Ulaşım Bağlantıları Harita 33. İstanbul un Uçuş Bağlantıları Harita 34. İstanbul un Karayolu Ağı Harita 35. İstanbul da Ana Güzergahlardaki Trafik Yoğunluğu Harita 36. İstanbul Deniz Otobüsleri Dış Hatları Harita 37. İstanbul un Mevcut ve Planlanan Raylı Sistem Ağı Harita 38. İstanbul da Planlanan Bisiklet Yolları Harita 39. İstanbul da Mevcut Lojistik Odaklar Harita 40. İstanbul İçin Önerilen Lojistik Bölgeler ve Marmara Denizi Lojistik Bağlantıları Harita 41. İstanbul da Havzalar ve İçme Suyu Kaynakları Harita 42. İstanbul da Bulunan Plajlar ve Kirlilik Oranları Harita 43. İstanbul da Bulunan Orman ve Maden Alanları Harita 44. İstanbul da Bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonları ve 2012 Ölçüm Değerleri Harita İstanbul Bölge Planı Mekansal Gelişme Şeması

12 İSTANBUL BÖLGE PLANI Tanımlar Kurumsal Olmayan Çalışma Çağındaki Nüfus: Günlük yaşam gereksinimleri, yasal bir düzenlemeye dayalı olarak kurulan özel ya da tüzel kurum/kuruluşlarda kısmen ya da tamamen karşılanan, bireysel karar ve davranışlarında yetkili otoritenin kurallarına göre hareket eden, ancak bireysel harcamalarına karar verebilen kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda yaşayan nüfusa kurumsal nüfus denir. Bu tanıma göre; okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishane ile kışla ve ordu evlerinde ikamet edenler kurumsal nüfusa dahildir ve bu kişiler işgücü istatistiklerinde kapsam dışı tutulmuştur. Çalışma çağındaki nüfus kurumsal yerlerde değil, hanelerde ikamet eden sivil nüfus içerisindeki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus olarak tanımlanmıştır (TÜİK, 2007). İşsiz Nüfus: İşsiz nüfus, hanehalkı işgücü anketlerine katılanlar arasında istihdam edilenler sınıfına girmeyen ve son üç ay içerisinde herhangi bir biçimde iş arama girişiminde bulunmuş ayrıca iş bulması halinde iki hafta içerisinde iş başı yapması mümkün olan kimseleri ifade etmektedir. İşsizlik oranı hesaplanırken esas alınan nüfusu teşkil ederler (TÜİK, 2007). Toplam İşgücü: İşgücü, bir ülkede çalışma çağında yani 15 ve üzeri yaşta, istihdam edilenler ile işsizlerin toplamını ifade etmektedir. Mevcut dönemde istihdam edilenlerin yanı sıra, istihdam edilmek arzusunda olan işsizler de işgücü içinde değerlendirilmektedir. İşgücünün ölçümü konusundaki uluslararası standartlar ILO tarafından belirlenmiştir (TÜİK, 2007). Toplam işgücü, bir açıdan bu ülkede çalışma potansiyeline ve motivasyonuna sahip olan insanların toplamı olarak da algılanabilir. Bu anlamda toplam işgücünün ülkedeki insan kaynağına ve ekonomik potansiyele işaret eden bir yönü vardır. İstihdam Edilen Nüfus: İstihdamda olanlar; referans haftasında işbaşında olanlar ve referans haftasında işbaşında olmasa bile, bir işi olanlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Referans haftasında bir ücret veya elde edeceği kâr karşılığı, ücretli-maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak bir saat bile olsa herhangi bir işte çalışmış olanlar, istihdamda kabul edilmektedir. Bir iş ya da meslekte bilgi veya beceri kazanmak amacıyla belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi gelir, sosyal güvence, yol parası, cep harçlığı, bahşiş vb.) karşılığında çalışanlar da istihdamda kabul edilmektedir. Referans haftasında iş başında olmayanların istihdamda kabul edilip edilmeyecekleri kişinin işteki durumuna göre belirlenmektedir (TÜİK, 2007). İşgücüne Katılım Oranı: İşgücüne katılım oranı, toplam işgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa bölümünden elde edilmektedir. Diğer bir deyişle bu oran, çalışabilecek durumda olan nüfusun ne kadarının çalışmak istediğini ölçmektedir. Bu oranın düşmesi, her şeyden önce üretken toplumsal kesimin daralması anlamına gelmektedir. Bu sonuç bir yandan büyüme oranını negatif etkilemekte, öte yandan bağımlılık oranı da hızla yükselmektedir (Karagöl, 2010). 9

13 İSTANBUL BÖLGE PLANI İşsizlik Oranı: İşsizlik, işsiz nüfusun toplam işgücüne oranı olarak tanımlanmıştır. İşsiz sayılabilmek için sadece çalışmayı arzulamak yetmez. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tanımına göre işsiz sayılabilmek için aktif olarak iş aramak gerekir. İşsiz miktarını iki temel dinamik belirler: İşgücü arzı ve talebi. İşgücü arzı talepten daha hızlı artarsa, istihdam artsa bile işsizlik artar. İşgücü arzı sabitken, istihdam azalırsa işsizlik yine artar (TÜSİAD, 2004). Mutlak yoksulluk: Yalnızca yaşamları için gerekli olan asgari düzeyde barınma, gıda ve giyim masraflarını karşılayabilecekleri gelir düzeyinde bulunan insanların durumudur. Göreli yoksulluk: İçinde yaşanılan toplum tarafından makul olarak nitelendirilen yaşam standartlarının altında yaşayan insanların durumudur. Göreli yoksulluk tanımında bireylerin yoksulluğu toplumun ortalama gelirinin belirli bir yüzdesinin altında olup olmaması ile belirlenmektedir. Evrensel tasarım: Tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşım, ürün tasarımından, mimarlığa ve kentsel tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar değişen ölçekleri kapsamaktadır. Korumalı işyeri: Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelliler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla, Devlet tarafından ilgili mevzuatta teknik donanımın sağlandığı ve mali yönden desteklendiği, çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyeridir. Doğurganlık Hızı: yaş arasında, doğurma çağındaki her kadın başına düşen canlı doğum sayısı Kaba Doğum Hızı: Yıllık doğum sayısının toplam çoğaya oranını binde olarak dile getiren ölçüm Kaba Ölüm Hızı: Belli bir çoğanın ölümlülük hızını ölçen ve yıllık ölüm sayısının toplam çoğaya oranını binde olarak dile getiren Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: Doğuşta beklenen yaşam süresi, yeni doğmuş bir bireyin yaşamı boyunca belirli bir dönemdeki yaşa özel ölümlülük hızlarına maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısıdır. Toplam doğurganlık hızı: Bir kadının, doğurgan olduğu dönem boyunca (15-49 yaşları arasında) yaşayacağı ve belirli yaşa özel doğurganlık hızını takip edeceği varsayımı altında doğurabileceği ortalama canlı doğan çocuk sayısıdır. Kaba doğum hızı: Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen doğum sayısıdır. Enerji Yoğunluğu: Enerji verimliliği göstergelerinden birisi olan enerji yoğunluğu, enerji tüketimi (tep, joule) ile finansal bir gösterge olan GSYH ve katma değer arasındaki oran olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak bakıldığında güvenilir bir gösterge olarak değerlendirilmekle 10

14 İSTANBUL BÖLGE PLANI birlikte kayıt dışı ekonomi oranının yüksek olduğu ülkelerde değerlendirme yapılırken dikkatli olunması gerekmektedir (DEKTMK, 2010) Yeşil Bina: Yapının arazi seçiminden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütüncül bir anlayışla ve sosyal & çevresel sorumluluk anlayışıyla tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı katılımı teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılardır (ÇEDBİK,2013). Gri Su: Gri su foseptik atığı içermeyen, duştan, küvetten, lavabolardan gelen evsel atık sudur. Gri Su Geri Kazanımı Sistemi: Gri suyu toplayıp, kullanım suyu olacak kalitede arıtıp, tekrar kullanılmasını sağlayan sistemlerdir. Mavi Bayrak: Plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu ödül; deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, plaj ve marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğini garanti etmektedir. 11

15 İSTANBUL BÖLGE PLANI Kısaltmalar a.g.e.: Adı Geçen Eser AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri ADNKS: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi AFAD: Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AHL: Atatürk Havalimanı Ar-Ge: Araştırma Geliştirme ASKON: Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASPB: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AYEDAŞ: Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BEDAŞ: Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi BETAM: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BM: Birleşmiş Milletler BÜ: Boğaziçi Üniversitesi CO: Karbonmonoksit CO₂: Karbondioksit ÇEDBİK: Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği DB: Dünya Bankası (World Bank) DEKTMK: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPO: Avrupa Patent Ofisi 12

16 İSTANBUL BÖLGE PLANI ERG: Eğitim Reformu Girişimi EUROSTAT: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi EÜAŞ: Elektrik Üretimi Anonim Şirket G20: Dünyanın En Gelişmiş 20 Ekonomisi GİTES: Girdi Tedarik Stratejisi GSKD: Gayri Safi Katma Değer GSYH: Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla GYÜE: Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi GZFT: Güçler Zayıflıklar Fırsatlar Tehditler ha: Hektar ICSID: Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (International Center for Settlement of Investment Disputes) IFC: Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation) IMF: Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması İFM: İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İGDAŞ: İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi İGEP: İçgöç Entegrasyon Projesi İMP: İstanbul Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi İSKİ: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSO: İstanbul Sanayi Odası İSTKA: İstanbul Kalkınma Ajansı İTO: İstanbul Ticaret Odası İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi İÜ: İstanbul Üniversitesi JICA: Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı 13

17 İSTANBUL BÖLGE PLANI kg: Kilogram KKO: Kapasite Kullanım Oranı KOBİ: Küçük ve Orta Ölçekli İşletme KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KSS: Küçük Sanayi Sitesi KW: Kilowatt MEB: Milli Eğitim Bakanlığı MİA: Merkezi İş Alanı MTA: Maden Tetkik Arama MÜSİAD: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MW: Megawatt NACE: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NO₂: Azotdioksit OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organization for Economic Cooperation and Development) OSB: Organize Sanayi Bölgesi OSBÜK: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı PISA: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PM 10 : Partikül Madde RES: Rüzgâr Enerjisi Santrali SEGE: Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksi SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu SO₂: Kükürtdioksit SYDV: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 14

18 İSTANBUL BÖLGE PLANI TGB: Teknoloji Geliştirme Bölgesi THSK: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TTO: Teknoloji Transfer Ofisi TUSKON: Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜGİAD: Türk Genç İşadamları Derneği TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu TÜREB: Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği TÜRKONFED: Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜSİAD: Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği TZE: Tam Zaman Eşdeğer UNCTAD: Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Trade and Development) (United Nations Conference on UNDP: Birleşmiş Milletle Kalkınma Programı (United Nations Development Program) UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UN Educational, Scientific and Cultural Organization) USAK: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu USD: Amerikan Doları WB: Dünya Bankası (World Bank) YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü YÖK: Yükseköğretim Kurulu YTÜ: Yıldız Teknik Üniversitesi 15

19 İSTANBUL BÖLGE PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ Bölgesel kalkınmada yeni bir araç olarak tasarlanan ve Avrupa Birliği Bölgesel Politikası na uyum kapsamında 2006 yılında kurulmaları kararlaştırılan 26 kalkınma ajansından TR10 1 İstanbul Bölgesi ne hizmet etmek amacı ile 10/11/2008 tarihli ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2009 yılının ikinci yarısından bu yana İstanbul Bölgesi nin bölgesel gelişimini hızlandırmak ve kalkınmada sürdürebilirliği sağlamak üzere aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Küresel kent İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olma vizyonuna sahip olan İSTKA; katılımcılığı benimseyerek ortak aklı temsil etmek; işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için ortak değere dönüştürmek misyonu ile hareket etmektedir. İSTKA, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda vurgulandığı üzere bölge plan ve programlarının uygulanmasından sorumludur. Bu çerçevede, Ajans yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir önceki plan döneminde, İSTKA tarafından hazırlanan İstanbul Bölge Planı nın, 2010 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasından itibaren, Ajans faaliyetlerini Plan da ortaya konan öncelikli amaç ve hedefler doğrultusunda yürütmüştür. Bu dönemde, Bölge Planı nın hayata geçirilmesine yönelik mali destek programlarının tasarımı ve yönetimi; bölgesel araştırma, analiz ve raporların hazırlanması; tanıtım ve yatırım destek faaliyetleri, işbirliği ve ortaklık faaliyetleri gibi birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Yerelde yapılan analizler ve geliştirilen stratejiler ulusal kalkınma planına, diğer ulusal strateji belgelerine ve uygulamalara referans olmuştur yılı itibarıyla Dokuzuncu Kalkınma Planı nın plan sürecinin sona ermesinin ardından ülkemizin dönemi ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini ortaya koyan ve bu hedefleri somutlaştırmak üzere uzun vadeli stratejiler geliştiren Onuncu Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmıştır. Eş zamanlı olarak, İstanbul Bölge Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012 tarihli ve 6277 sayılı yazısına istinaden İSTKA tarafından hazırlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı ve BGUS ile öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olacak şekilde, Türkiye nin 2023 hedeflerine hizmet etmek üzere ve İstanbul 2023 Vizyonu bağlamında hazırlanan İstanbul Bölge Planı, İstanbul un sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyan; başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının hazırlayacakları stratejik planları da yönlendiren üst ölçekli bir plan niteliğindedir. Planların kapsadıkları alan ve amaçları açısından planlama 1 Avrupa Birliği ne uyum kapsamında yürürlüğe giren İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması na (İBBS) göre İstanbul, TR1 İstanbul, TR10 İstanbul ve TR100 İstanbul olmak üzere her üç düzeyde de bölge olarak tanımlanmıştır. İstanbul Kalkınma Ajansı nın görev alanı olan İstanbul Bölgesi, İstanbul il sınırlarını kapsamaktadır. 16

20 İSTANBUL BÖLGE PLANI kademelerinin ve bu kademelerin ilişkilerinin belirlendiği 3194 sayılı İmar Kanunu na göre Bölge Planı, ulusal kalkınma planının altında yer alan yerel ölçekteki en üst plandır. Bu bağlamda, Bölge Planı İstanbul un sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde üretilen plan, politika ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. İSTKA, kalkınmayı çok boyutlu; ekonomik gelişmenin yanında sosyal hakların gelişmesi, kalkınırken çevreye duyarlı olunması, kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi daha geniş alanları içeren bütüncül bir kavram olarak görmekte ve toplumun tüm kesimlerinin potansiyelini harekete geçirecek bir kalkınma anlayışıyla hareket etmektedir. Ajans, faaliyetlerinde ve projelerinde verimlilik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık ve katılımcılık gibi temel değer ve çalışma ilkelerini benimsemektedir. Bu ilkelerden katılımcılık ilkesi doğrultusunda İSTKA, bölgesel politikaların belirlenmesinde, yerel paydaşların katılımına zemin oluşturacak bir platform olmayı hedeflemektedir. Nitekim İSTKA tarafından yürütülen İstanbul Bölge Planı hazırlık çalışmalarında yerel sahiplenmenin, sürdürülebilirliğin ve etkinliğin sağlanması için planlama sürecinde katılımcılık ilkesi gözetilmiş; planın stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak amacıyla paydaşların sürece katılımı sağlanmıştır. Bu çerçevede, İSTKA, İstanbul Bölge Planı hazırlıklarında, İstanbul da bulunan kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan paydaşların yanı sıra İstanbul halkının da karar alma süreçlerine azami düzeyde katılım ve katkılarını sağlayarak İstanbul un geleceğinin, bizzat İstanbullular tarafından tasarlanmasını amaçlamıştır. İstanbul un 2023 vizyonu ile bu vizyona ulaşmak için strateji ve hedefleri ortaya koyan İstanbul Bölge Planı nın katılım süreci aşağıda verilmiştir. 1. Mevcut Durum Analizi: İstanbul Bölge Planı nın hazırlık süreci, İstanbul un sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, mekânsal gelişimi, potansiyel risk ve fırsatlarına dair mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla, Ajans uzmanları tarafından hazırlanan detaylı bir Mevcut Durum Analizi ile başlamıştır. 2. #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası: Plan ın hazırlığında hayata geçirilen yaygın katılımcı süreç, bir sosyal medya kampanyası ile başlatılmıştır. İstanbulluların 10 sene sonrası için nasıl bir İstanbul hayal ettiklerini paylaşabilmesi için başlatılan dijital kampanyada, İstanbul için ortaya konacak 2023 vizyonu için katılım sağlayan herkesin öneri ve katkılarının sosyal medya ve internet üzerinden toplanması hedeflenmiştir. #istanbulbenim Sosyal Medya Kampanyası, internet sitesinden, facebook sayfasından, https://twitter.com/istkaorgtr Twitter sayfasından ve #istanbulbenim hashtag'i ile Twitter üzerinden yürütülmüştür. 3. İstanbul Benim Vizyon Toplantısı: İstanbul Bölge Planı vizyonu ve vizyon senaryoları, yereldeki paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen İstanbul Benim Vizyon Toplantısı ile belirlenmiştir. 4. Tematik Toplantılar: İstanbul Benim Vizyon Toplantısı nda geliştirilen vizyon doğrultusunda, 2013 Mayıs ayı boyunca 12 konu başlığında Tematik Çalıştaylar düzenlenmiştir uzman paydaşın katılımı ile gerçekleştirilen Tematik Çalıştaylara ek olarak, 2 konu başlığında da

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ 2013 İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/ Birlik Plaza K: 5 Gümrük İZMİR T: () 489 8 8 F: () 489 85 5 www.izka.org.tr info@izka.org.tr Mevcut Durum Analizi İZMİR

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI

TRC3 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 DEĞİŞİM HEP BİRLİKTE MÜMKÜN I TRC3 Mardin-Batman-Şırnak-Siirt 2014-2023 BÖLGESEL GELİŞME PLANI Beşeri ve doğal

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL.

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ Altyapı Komitesi ÇALIŞMA RAPORU ve 2011 EYLEM PLANI İstanbul Valiliği İSTANBUL Mart - 2011 İçerik İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI

AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI AYDIN 2023 AYDIN İL STRATEJİK PLANI 1 SUNUŞ Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir, ekonomi ve kalkınma politikalarını belli dönemlere ait planlar ile uygulamaktadır. Bu planlı dönem, kamusal alanda yeniden

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı