ALANYA ÖĞRENCİ DOSTU KONAKLAMA İŞLETMESİ PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALANYA ÖĞRENCİ DOSTU KONAKLAMA İŞLETMESİ PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ"

Transkript

1 ALANYA ÖĞRENCİ DOSTU KONAKLAMA İŞLETMESİ PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu protokolün amacı, Alanya da öğrenim gören yükseköğrenim öğrencilerinin sağlıklı, güvenli, hijyenik ve uygun fiziki şartlarda konaklayabilmeleri için başvuru yapacak ve öğrenci kabul edebilecek konaklama işletmelerinin belgelendirerek ödüllendirmek, halka ve öğrencilere duyurmak ve böylece öğrencilere hizmet verecek sektördeki diğer konaklama işletmelerinin de daha iyi koşulları oluşturmaya teşvik etmek amacı ile yapılacak ortak çalışmalar ile ilgili esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2: Bu protokol, gönüllülük esasına göre başvuru yapacak ve belirlenen şartlara uymayı taahhüt edecek konaklama işletmelerine Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ın verilmesi, Başvuru koşulları, Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat alma koşulları ve bu koşullarla ilgili kriterler, iptal koşulları, haksız yere Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı kullanan işletmelere uygulanacak yasal yaptırımlar, Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı verilmesi uygulaması, ölçüleri ve vasıfları ile ilgili usul ve esasları kapsar. Taraflar Madde 3:Protokolün tarafları: 3.1. Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Alanya Kestel Beldesi 3.2. Alanya Belediyesi Alanya 3.3. Oba Belediyesi Oba Beldesi 3.4. Tosmur Belediyesi Tosmur Beldesi 3.5. Kestel Belediyesi Kestel Beldesi 3.6. Mahmutlar Belediyesi Mahmutlar Beldesi 3.7. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası -ALTSO Atatürk Cad No: Alanya Turistik İşletmeciler Derneği-ALTİD Cumhuriyet Mah Azakoğlu Sitesi Tanımlar Madde 4: 4.1. Denetim: Protokolün tarafları olan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Belgelendirme Kurulu tarafından Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı Alma başvurusunda bulunan konaklama işletmelerine yerlerinde yapılan kontrol işlemleri Konaklama Tesisi: Yükseköğrenim öğrencilerinin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile öğrenci kabul eden konaklama işletmesini 4.3. Belgelendirme Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi tarafından görevlendirilecek 2 (ik i); Protokolün tarafı olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilecek birer kişi olmak üzere toplam 9 (dokuz) kişiden oluşan kurulu.

2 4.4. Denetim Komisyonu: Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Belgelendirme Kurulu nun kendi üyeleri arasından ya da dışarıdan seçeceği Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı alma başvurusunda bulunan veya alan konaklama işletmelerinin denetimlerini yapmak üzere oluşturulan en az 3 (üç) kişilik komisyonu 4.5. Belgelendirme Kurulu Bürosu: Protokolün tarafı olan kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan Belgelendirme Kurulu nun görevlerinin yürütülmesi amacı ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan büroyu, İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı Uygulama Alanı ve Esasları Proje Uygulama Alanları Madde 5:Bu projenin uygulama alanları Alanya ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren Pansiyon, Otel, Apart Otel vb Konaklama işletmeleridir. Başvuru Yapılacak Yer Madde 6.Müracaatlar istekli firma tarafından Örneği Ek: 1 de yer alan Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı Başvuru Formu doldurularak Belgelendirme Kurulu Bürosuna yapılır. Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı Alma Koşulları Madde 7: Öğrencilerin konaklaması amacı ile tesislerini açacak ve Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı almak üzere başvuran işletmeler aşağıda belirtilen konuları taahhüt ederek gerekli fiziki ve teknik koşulları taşımak zorundadır. İşletme yetkilisi örneği Ek 1 de yer alan Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat Başvuru Formu ile birlikte Ek 3 de örneği yer alan Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Beratı İşletme Taahhütnamesini de imzalayarak belgelendirme kuruluna verecektir. 7.1 Konaklama Tesisi eğitim-öğretim döneminde (Akdeniz Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre kayıtların başladığı tarih ile bahar yarıyılı dönem sonu sınavlarının bittiği tarihler arasında) üniversiteye kayıtlı öğrenciler dışında bir müşteri alınamaz Fiyatlar, eğitim öğretim dönemi başında belirlenir ve eğitim öğretim yılı sonuna kadar da arttırılamaz. Bir aylık ücret bedeli tutarında depozito alınabilir. Bu tutar, öğrenciye işletmeden uygun koşullarla ayrılması durumunda iade edilir Konaklama Tesisi yönetimi; sözleşmesinde, broşür ve ilanlarında taahhüt ettiği hizmetleri dönem sonuna kadar aynı kalitede ve devamlılıkta sunar Öğrenciden kaynaklanan bir kusur (uyuşturucu, hırsızlık, fuhuş vb. gibi) olmadıkça, öğrenci, eğitim öğretim dönemi sonundan önce (1 Haziran 201x) Öğrenci işletmeden çıkartılamaz Ödemeler için yapılan senetler aylık tanzim edilir. Kalınmayan ayların senetleri geçerli olmaz. Öğrencinin Konaklama Tesisinden eğitim öğretim dönemi içinde ayrılmak istemesi, ancak 1 ay önceden Konaklama Tesisi yönetimine yazılı başvurusu ile mümkün olacaktır Öğrencinin işbu yönergede sayılan kurallara uygunsuzluk ile ilgili başka bir kusuru olmaksızın 1 ay önceden haber vermek sureti ile ayrılması halinde Konaklama Tesisi yönetimi, öğrenciden aldığı depozitoyu 3 gün içinde iade etmek zorundadır. Ayrıca, kalan süreye yönelik ödemeler için peşin ödemenin veya senet vb. gibi yükümlülükleri gösteren kıymetli evrakın da üç gün içinde iadesi zorunludur Öğrencinin Konaklama Tesisinde kalmadığı günler, sürekli ikametgah adresine yazılı olarak bildirilir Konaklama Tesisinde 24 saat süre ile sürekli bir görevli bulundurulacaktır Konaklama Tesisine yönetici düzeyinde bir yetkili atanacaktır Konaklama tesisinin iş bu kurallar ile Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Beratı İşletme Taahhütnamesinde yer alan taahhütlerine uymadığı denetim komisyonu tarafından tutanakla tespit edilmesi durumunda, bu durum konaklama tesisine yazılı olarak bildirilir. Bu

3 taahhütlere 3. (üç) kez uymayan Konaklama İşletmesi, Belgelendirme Kurulu nun hazırlayacağı Referans Olunan Konaklama İşletmeleri listesinden çıkarılacaktır. Bu liste sürekli olarak güncellenerek, fakültenin ve Alanya Ticaret ev Sanayi Odası nın internet sayfasından da ilan edilecektir. Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı İptal Koşulları Madde 8: Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı almaya hak kazanmış işletmelerde daha sonra yapılacak izleme amaçlı denetimlerde, belirlenen kriterleri artık karşılamadığı tespit edilen ve 7/10 maddesine göre 3 kez tutanağa bağlanan işletmelerin belgesi, denetim komisyonu tarafından iptal edilerek geri alınır ve Belgelendirme Kuruluna bildirilir. Referans Olunan Öğrenci Dostu Konaklama İşletmeleri listesinden çıkarılır, Reklam, afiş, tanıtım vb. amaçla yapılan tüm yazılı ve görsel yayınları iptal ettirilir. Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ın iptaline, denetim komisyonu üyelerinin oy çokluğu ile karar verilir. Öğrencilerin Kaldıkları Konaklama İşletmelerinde Uymaları Gereken Kuralları Madde 9: Öğrenciler, kaldığı Konaklama İşletmelerinde aşağıdaki kurallara uymayı taahhüt eder. Öğrenci Dostu Konaklama İşletmelerinde konaklamak isteyen öğrencilerden işletme yetkilisi tarafından Ek 4 de örneği yer alan Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat Öğrenci Taahhütnamesi imzalatılarak teslim alınır İşbu yönergenin 9.9 uncu maddesine aykırı olmamak koşulu ile konaklama tesisine öğrencinin aile üyeleri (Anne baba ve kardeş) gelebilir. Aile üyelerinin kimlik ibrazı ile belirli gün konaklamaları mümkündür. Yatılı arkadaş getirilmez. Bu ancak işletme yönetiminin izni ile mümkündür Kayıt esnasında sağlık bilgi formu doldurulur ve acil durumda aranacak kişinin irtibat numarası verilir Konaklama İşletmesinin demirbaş eşyasına zarar verilmez. Aksi durumlarda, zarar verilen eşyanın piyasadaki reel bedeli depozitodan düşülür Konaklama İşletmesine uyuşturucu madde ve alkol getirilemez ve Konaklama İşletmesinde bu maddeler kullanılamaz. Bu maddelerin kullanıldığının tespiti halinde, ilgili öğrenci(ler)in Konaklama İşletmesi ile ilişiği kesilir Her türlü kesici, delici ve ateşli silah ile mermi vb. patlayıcı maddeler, Konaklama İşletmesine getirilemez ve sokulamaz Öğrencinin, Konaklama İşletmesi yönetiminin yazılı izni olmaksızın, Konaklama İşletmesinde herhangi bir amaçla toplantı düzenlemesi ve gösteri yapması yasaktır Öğrenci, ikametgah bilgilerini Konaklama İşletmesi yönetimine vermek durumundadır Öğrenciler, Konaklama İşletmesinde kanunen yasak olan madde, cihaz, yayın vb. bulunduramaz Bayan öğrencilere tahsis edilen Konaklama İşletmesinde erkeklerin, erkek öğrencilere tahsis edilen Konaklama İşletmesine bayanların girmesi yasaktır. Bu türden görüşmeler, Konaklama İşletmesi yönetimi tarafından belirlenecek olan lobi vb. umuma açık yerlerde yapılabilir Öğrencinin öğretim durumu saatlerine göre giriş/çıkış saatleri belirlenir ve bu saatlere uyulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetim İzleme ve Karar Alma Denetim Komisyonu Oluşturma ve Karar Alma Madde 10: Protokolün taraflarının temsilcileri katılımı ile oluşan Belgelendirme Kurulu tarafından oluşturulan Belgelendirme Kurulu ilk toplantıda en az 3 (üç) kişilik denetim Komisyonu nu seçer. Denetim Komisyonuna ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Komisyon toplantıları Belgelendirme Kurulu Bürosunda yapılır. Denetim komisyonu ilk toplantısında bir üyeyi başkan olarak belirler Başvuruda bulunan işletmenin incelenmesi, Denetim Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Denetimlerde, denetim yapılan bölgenin belediye başkanlıkları tarafından denetimlere nezaret etmek üzere bir kişi görevlendirilir. Karar, denetime katılan temsilcilerin oybirliği ile alınır.

4 Yukarıda adı geçen kurumlar, yönergenin yürürlüğe girmesini müteakip konu ile ilgili asıl ve yedek temsilcilerinin isim ve unvanını, irtibat telefonlarını Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Belgelendirme Kurulu Bürosuna bildirirler. İncelenecek iş yerlerinde yapılacak denetimin tarihi Belgelendirme Kurulu tarafından belirlenir ve belgelendirme kurulu bürosunca önceden, denetime katılacak kurumların temsilcilerine ve ilgili işyerine bildirilir. Denetimler tüm temsilcilerin katılımı ile örneği Ek 2 de yer alan Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Beratı İşletme Denetim ve Değerlendirme Formu kullanılarak işletme yetkilisinin de refakati ile gerçekleştirilir. Madde 11: Oluşturulan inceleme kriterlerinin ve yönerge şartlarının her bir maddesi için ayrı ayrı belirlenen hususların tamamının karşılanması halinde söz konusu konaklama işletmeleri Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı almaya hak kazanacaklardır Tüm kriterleri karşılayamayan işletmeler ise 15 gün içinde eksikliklerini giderip yeniden talepte bulunmaları durumunda, Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı Adayı olarak, tekrar değerlendirmeye alınabileceklerdir. Ayrıca; Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı sahibi ya da adayı işletmelerde; denetim sırasında, ilgili personellerin kimlik bilgileri ve sağlık durumlarını da denetleyebilecektir. İzleme Madde 12: İzleme, Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı almaya hak kazanmış işletmelerin kontrolü amacıyla Denetim Komisyonu tarafından yılda üç defadan az olmamak üzere belirlenebilecek periyotlarda ya da şikâyete bağlı olarak her zaman haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Haksız Yere Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu Ve Berat ı Kullanan İşletmelere Uygulanacak Yasal Kurallar Madde 13: Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı iptal edilen ve Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı verilmeyen işletmeler almış gibi Bayrak ve Berat Kullanmaları veya ima etmeleri ya da Öğrencileri buna benzer yollarla yanıltmaları halinde, Bu işletmeler beş yıl süreyle Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı başvurusunda bulunamazlar ve başvuru talepleri reddedilir. Suçun tekrarı halinde süresiz olarak Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı başvurusunda bulunamazlar. Her iki durum da Belgelendirme Kurulu İnternet sayfasında ve basın yayın organlarında söz konusu işyerlerinin isimleri açıklanır. İlgililer hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulur. Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ının Ölçü ve Özellikleri Madde 14: Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı Belgelendirme kurulu tarafından belirlenecek özellik ve evsafta bayrak, sertifika ve flama olarak hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı belirlenen özellik ve evsafta bayrak, sertifika ve flama Alanya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından temin edilecektir. Veriliş Şekli Madde 15: Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı almaya hak kazanan işletmelerin isimleri Belgelendirme Kurulu tarafından açıklanır ve Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı teslimleri bir sonraki kurul toplantısına kadar tamamlanır.

5 Verilen Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ının kullanımı Madde 16: Verilen Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat ı sadece verilen işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile aşağıdaki belirtilen yerlerde kullanılabilir. Ayrı adreslerde aynı firmaya ait işletmelerin her biri için ayrı ayrı denetim yapılır. İşyerinin her türlü reklamlarında (tv, radyo, broşür, kartvizit vb.) İşyeri çalışanlarının üniformalarında, İşyeri girişinde ya da girişinde yer alacak gönderde, İşyeri içerisinde uygun görülen bir duvarda, Kriterler Madde 17: Bu yönerge şartları ve ilgili mevzuat gereğince Ek 2 de yer alan denetim formunda yer alan kriterler belirlenmiştir. Söz konusu kriterler Belgelendirme Kurulunun değerlendirmeleri ve alacakları kararlar ile değiştirilebilir. Yürürlük Madde 18: Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. İşbu protokol 24/05/2011 tarihinde, Alanya da on orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. Prof Dr. İbrahim GÜNGÖR Dekan A.Ü. Alanya İşletme Fakültesi Av Hasan SİPAHİOĞLU Alanya Belediyesi Emin HATİPOĞLU Oba Belediyesi Musa ÖZDEMİR Tosmur Belediyesi Adem Murat YÜCEL Kestel Belediyesi Ali ÇELİK Mahmutlar Belediyesi F. Kerim AYDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Gülçin GÜNER Yönetim Kurulu Başkanı Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Ek: Formlar Ek 1 : Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Beratı Başvuru Formu Ek 2 : Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Beratı İşletme Denetim ve Değerlendirme Formu Ek 3 : Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Beratı İşletme Taahhütnamesi Ek 4 : Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Berat Öğrenci Taahhütnamesi Ek 5 : Öğrenci Dostu Konaklama İşletmesi Logosu ve Beratı Şekil (Grafik Tasarım)

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ (21.02.2014 tarih ve S-2014-04/2 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI Bakanlık Makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı Olur ları ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Bakanlık Makamının 25.07.2014 tarih ve 568 sayılı

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KONUKEVİ YÖNERGESİ AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Ayazağa Konukevini işletmek, yönetmek ve denetlemek, konukevinde kalan öğrencilerin gereksinimlerini

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Y16-OD-001 Sayfa : 1 / 12 1. AMAÇ Öğrenci topluluklarının temel amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve/veya akademik koşullara katkıda bulunmak ve Üniversite

Detaylı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29429 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ĠLKYARDIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 Değişiklik Resmi Gazete 17.10.2008 Sayı : 27027 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ A) BAŞLANGIÇ AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; Bursa Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği nin, mezunlarla, geleceğin mezunları arasında bağ

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı