YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ İLE KONAKLAMA TESİSLERİNDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ İLE KONAKLAMA TESİSLERİNDE"

Transkript

1 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ İLE KONAKLAMA TESİSLERİNDE KDV UYGULAMASI 11

2 YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ İLE KONAKLAMA TESİSLERİNDE KDV UYGULAMASI I. GİRİŞ: KDVK Madde 36 daki yetki maddesine göre, Bakanlar Kurulu indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye yetkilidir. Bu noktadan hareketle TC Maliye Bakanlığı uygulama için 107 no lu KDV Genel tebliğini 04 Ocak 2008 Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınladı. Olayla iki yönden bakmak gerekir. Bunlardan ilki AB boyutu, ikincisi ise yurt içi etkisidir. AB boyutuna baktığımızda konu daha da önemli hale geliyor. AB ye üye ülkeler arasında da uzun süre tartışılan KDV konusunda üye ülkelerin belirlediği ve büyük ölçüde uymaya çalıştığı standartlar mevcut. Ülkemizle kıyaslandığında ise özellikle oranların yüksekliği açısından bakıldığında uygulanan KDV oranlarının AB ülkelerinden yüksek olduğu görülüyor. Örneğin AB, verginin sosyal amacına uygun olarak gıda maddelerinde %5 oranını uygun görmüşken (19 Ekim 1992 tarihli Konsey direktifinin (H) ekindeki mal ve hizmetler) Türkiye de %8 oranı uygulanıyor. Ancak yaşanan asıl çelişki ülkemizde gıda maddelerine uygulanan KDV nin kendi içinde de farklılaşmasından kaynaklanıyor. Yurt içine geldiğimizde turizm, en büyük 3 sektörden biridir. Tabi bu büyüklüğü korumak için ulusal ve uluslararası arenada yürürlükte olan şartları da yerine getirmek ve entegrasyonu sağlamak gerekecektir. Genel olarak turizm sektöründe ve gıdada AB yüzdelerine yaklaşılmıştır. Fakat esas olan detaylandırmadaki toptan, perakende, canlı, cansız gibi farklılıklar uygulamacıları zorlamaktadır. AB üyesi ülkelerin alkollü içkilerde örneğin Şarap için uyguladığı KDV oranı genel olarak ülkelerinde yürürlükte olan genel KDV oranıyla aynıdır. Ancak bunun bir iki istisnasının olduğu görülmektedir. Örneğin Fransa bira için uyguladığı KDV oranı % iken, şarap ürünü için KDV oranını 1 puan düşürerek % olarak uygulamaktadır. Portekiz de ise bira için normal oran uygularken, şarap ürünü için % 5 oranında KDV alınmaktadır. Bu ürün için KDV uygulamasında oran olarak, sözü edilen istisnalar dışında genel uygulama ilgili ülke normal oranıyla aynıdır. Yani özel bir o- ran uygulaması şeklinde bir farklılaştırma yapılmamıştır. Bu uygulama ile alkollü içeceklerde ülkemizde de genel oran uygulanıp, AB ülkeleri ile standartlaşma sağlanmıştır. II. KONUNUN AÇIKLAMASI: Yiyecek ve İçeceklere Yönelik Hizmetlerde KDV Uygulaması: Bu bilgilendirme sonucu esas konumuz olan Turizm ve gıda sektöründe KDV oran uygulamasını irdeleyelim. 12

3 30 Aralık 2007 tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal ve hizmet teslimlerinde uygulanmakta olan KDV oranlarlarında değişiklik yapılmıştır. Bilindiği üzere 25/05/2007 tarih ve 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile birçok mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak olan KDV oranı, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveline göre listelerde yer almış ve bazı teslim ve hizmetlerin oranlarında artış ve azalışlar olmuştur. Konumuz ile ilgili olarak;04 Ocak 2008 Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 107 no lu KDVGT ne göre, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin (B) bölümünün 24 üncü sırasında yer alan; kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek şirketleri dâhil), lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde KDV oranı 1/1/2008 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanacaktır. Bu yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin alkollü içeceklere ilişkin kısmına %18 KDV oranı uygulanacaktır. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolalı gazozlar hariç) ifade etmektedir. Yukarıda sayılan işletmeler toplam hizmet bedeli içinde alkollü içeceklere ilişkin olan ve olmayan kısmı hesaplayarak faturada ayrıca gösterecekler ve alkollü içeceklere isabet eden kısım üzerinden %18, diğer kısım üzerinden %8 KDV hesaplayarak KDV tutarını ayrı ayrı ve toplam olarak faturada göstereceklerdir. Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerlerde verilen hizmetlerde herhangi bir oran indirimi yapılmadığından buralarda verilen hizmetlerde uygulanan KDV oranı %18 olarak devam edecektir. Yukarıda belirtilen hizmet sunulan yerlerin tanımı ve tasnifinde, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürürlüğe konulan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat esas alınacaktır. Öte yandan, yukarıda sayılan hizmet birimlerinin konaklama tesislerinin bünyesinde bulunması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına veya ilgili belediyeye başvurularak, bu yerlerin mahiyetini belirten bir yazı alınacaktır. Bakanlık veya belediye, söz konusu hizmet birimlerinin mahiyetini bu bölümün 4 üncü paragrafında belirtilen mevzuat çerçevesinde belirleyerek vereceği yazıda açıkça belirtecektir. Konaklama tesislerinin bünyesindeki hizmet birimlerinde sunulan hizmetlerde KDV oranı bu belirleme esas alınarak uygulanacaktır. 1/1/2008 tarihi itibariyle faaliyette bulunan konaklama tesisleri, 29/2/2008 tarihine kadar temin edecekleri yazıyı en geç yazının geçerlilik tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir. Yazının geçerlilik tarihine kadar işletme sahiplerince bu bölümün 13

4 4 üncü paragrafındaki mevzuat dikkate alınarak bahse konu yerlerin mahiyeti belirlenecek ve buna göre işlem yapılacaktır. Yazının geçerlilik tarihinden itibaren ise bu yerlerin yazıda belirtilen mahiyetine göre vergi uygulanacaktır. Konaklama tesislerinin veya bünyelerindeki bu tür hizmet birimlerinin 1/1/2008 tarihinden sonra işletmeye açılması halinde, işletmeye açılmadan önce bu yazının temin edilerek vergi dairesine verilmesi zorunludur. Söz konusu yazıların belirlenen süreler içinde temin edilerek vergi dairesine verilmemesi halinde, mahiyetlerine bakılmaksızın bu yerlerde verilecek hizmetlere genel KDV oranı uygulanacaktır. Geceleme Hizmetlerinde KDV Oran Uygulamasının Kapsamı: Sektörel büyüklük içinde son yıllarda ilk üç içinde yer alan turizm sektörü Konaklama tesisi işleticilerinin isteği ve Avrupa ülkelerinde turizme uygulanan KDV oranının düşük olması nedeni ile KDV de indirim talepleri 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 25 inci sırasında yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde KDV oranı 1/1/2008 tarihinden itibaren %8 olarak uygulanması yolu ile karşılanmıştır. Geceleme hizmeti bu işletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma-barınma-kalma hizmetidir. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin dışında ayrıca yemek, eğlence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de verilebilmektedir. Konaklama tesisinde verilen bu hizmetlerden geceleme hizmeti satın almaksızın yararlanılması halinde bu hizmetler ayrıca tabi oldukları oranda vergilendirilecektir. Bunun yanı sıra geceleme hizmeti satın alanlara verilen bu hizmetlerin, konaklama tesisleri tarafından ayrıca faturalandırılması ya da geceleme hizmetine ilişkin faturada geceleme bedelinin dışında ayrıca gösterilmesi halinde de söz konusu hizmetler ait oldukları oranda vergilendirilecektir. Ancak, geceleme hizmeti dışında olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin bedellerin, geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli olarak tek bir bedel alınması ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile birlikte bu hizmetler de geceleme bedeli kapsamında %8 oranında KDV ye tabi olacaktır. Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklenilen KDV Yukarıda kapsamı belirtilen geceleme hizmetleri kapsamında sunulan alkollü içeceklere ait yüklenilen KDV tutarları, konaklama tesisleri tarafından hesaplanan KDV tutarlarından indirilemeyecektir. Örneğin; konaklama tesisleri tarafından verilen ve her şey dahil sistem olarak bilinen konaklama hizmet türünde, tek bir fatura düzenlenmekte ve bu bedel içerisinde müşteri konaklama tesisinde verilen hizmetlerin tamamından ya da pek çoğundan oda fiyatı kapsamında mutat olarak yararlanabilmektedir. Böyle bir durumda, müşteriye verilen hizmete uygulanan KDV oranı %8 olacak, 14

5 ancak bu hizmetlere isabet eden alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen KDV tutarları konaklama tesisleri tarafından indirim konusu yapılamayacaktır. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolalı gazozlar hariç) ifade etmektedir. Konaklama tesislerinin alkollü içeceklere isabet eden hizmet bedelini ayrıca fatura etmesi veya bu tutarı faturada ayrıca göstermesi halinde ise hizmet bedelinin alkollü içeceklere isabet eden kısmı üzerinden %18 KDV hesaplanacak ve bu hizmete konu olan alkollü içecekler dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı indirim konusu yapılabilecektir. Bu konuda aşağıdaki şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. - Alkollü içecekler ve bunların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV ayrıca açılacak yardımcı hesaplarda izlenecektir takvim yılına ait açılış kayıtlarında stokta bulunan alkollü içecekler ve bunlara ait olup yılsonu itibariyle indirim yoluyla telafi edilememiş KDV tutarları bu yardımcı hesaplarda gösterilecektir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler 1/1/2008 tarihi itibariyle aynı kayıtları yapacaklardır. 1/1/2008 tarihinden itibaren satın alınan alkollü içeceklere ait KDV defterlerde indirim KDV olarak yer alacaktır. Ay içinde tüketilen alkollü içeceklerden indirimli orana ve genel orana tabi hizmetlerde kullanılan kısımlar ayrı ayrı belirlenecektir. İndirimli oran uygulanan hizmetlerde kullanılan alkollü içeceklerin alımında yüklenilen KDV, en eski tarihli alış faturalarından başlanarak hesaplanacak ve KDV beyannamesinin İlave Edilecek KDV satırında gösterilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılarak, gider veya maliyet hesaplarına aktarılacaktır. Seyahat Acentelerince Yapılacak Uygulama: Konaklama tesislerimizin %70 den fazla yatağı Seyahat Acenteleri tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle Seyahat Acenteleri konaklama tesisleri için çok önem arz etmektedir. Yani otel ile acente et ile tırnak gibidir. Tabi BKK ve 107 nolu tebliğe göre acenteler alışık olmadıkları bir uygulama karşısında tereddüt geçirmektedirler. Tebliğe göre geceleme hizmetinin seyahat acenteleri aracılığıyla verilmesi halinde hizmeti veren konaklama tesisleri faturayı seyahat acentesine düzenleyebilmektedir. Bu durumda seyahat acenteleri hizmeti alan kişi veya kuruluşlara ayrıca bir hizmet faturası düzenlemektedir. Konaklama tesisi tarafından seyahat acentesine düzenlenen geceleme hizmetine ilişkin faturada hizmet bedeli üzerinden yukarıda yapılan a- çıklamalar çerçevesinde %8 oranında KDV hesaplanacaktır. Bu hizmet bedelinin seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında da % 8 oranı uygulanacaktır. Acentelerin müşteriye düzenlediği faturada yer alan toplam bedelin geceleme hizmeti dışındaki her türlü işlemlere ilişkin kısmı organizasyon hizmetinin karşılığını teşkil ettiğinden genel oranda katma değer vergisine tabi olacaktır. Acentenin müşteriye düzenlediği geceleme hizmeti bedelinin de bulunduğu faturada, hizmetin satın alındığı konaklama tesisinin acente adına 15

6 düzenlediği faturanın tarih ve numarasına atıfta bulunan bir açıklama yer alacaktır. Bu açıklamanın yer almadığı faturalarda, yansıtılan geceleme hizmeti için indirimli oranda KDV uygulanması mümkün değildir. Acentelerin, geceleme hizmeti vermeyip bu hizmete aracılık etmeleri nedeniyle, bu işlerle ilgili olarak KDV Kanununun (29/2) maddesi uyarınca iade talebinde bulunmaları mümkün değildir. Tabi burada acentelerin satışında karlılığı müşteri tarafından çabukça görülebilecek ve tartışmalara yol açacaktır. Acenteler bilindiği gibi peşin satışlarının yanında da vadeli satış yapabilmektedirler. Bu da faturada Vade farkı var mı yok mu içindemi değimli, maliyetin altı mı üstü mü gibi soruları akla getirecektir. Seyahat Acenteleri bilindiği gibi sadece geceleme hizmetine aracılık etmemektedirler. İndirimli Oran Uygulamasının Yürürlük Tarihinden Önce Başlayıp Bu Tarihten Sonra da Devam Eden Geceleme Hizmetleri 1/1/2008 tarihinden önce başlayıp bu tarihten sonra biten geceleme hizmetlerinin 1/1/2008 tarihine kadar olan ermesini müteakip, Vergi Usul Kanunundaki sürelere bağlı olarak düzenlenecek faturada her iki kısmın ayrıca bölümü genel orana, bu tarihten sonra ifa edilen bölümü indirimli orana tabi olacaktır. Geceleme hizmetinin sona gösterilmesi ve tabi oldukları oranlar üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Buraya kadar tebliğ içeriğinden alıntı yapılmıştır. Bu bölümden sonra pratik uygulama örnekleri ve sorunlar dile getirilecektir. Her Şey Dahil Sistemdeki Konaklama Tesisleri Ve Konaklama Tesisleri İle Acenteler Arasındaki Fatura İlişkisi: Bilindiği gibi Her şey dahil sistem daha çok Güneyde Antalya bölgesindeki konaklama tesislerinde vardır. Her şey dahil sistemde KDVGT 107 ye göre yapılacak işlemler farklılık arz edebilir. Ama bütün işlemler sonuç olarak aynıdır. Bu açıdan otel, a- cente ve müşteri faturalaşmasında en pratik yol bizce aşağıdaki gibi olmalıdır. Otel, acenteye aralarındaki anlaşma gereği geceleme hizmetini indirimli bedel üzerinden fatura edecektir. Acente ve Maliye bu faturaya göre maliyeti kolayca tespit edecektir. Acentede Geceleme hizmetini müşteriye yansıtırken otel faturasındaki geceleme hizmetini % 8 KDV li diğer komisyon ile ilgili bölümü % 18 KDV li fatura edecektir.107 no lu KDVGT de A- cente komisyon bedelini otel veya müşteriden de alır dese de bu karışıklık ve hataya yol açabilir. İşletmeler onun için işin başında kuralı koymalıdır. Bu da acenteye kesilen fatura indirimli tutar üzerinden olmalıdır. Bilhassa Yurt dışı acentelerden tekrar fatura almak neredeyse imkansız olduğu için, Konaklama tesisinin yurt dışı acente ve kişiye kesilecek fatura indirimli tutar üzerinden olmalıdır. Tabi burada başka bir konuya dikkat çekmek isteriz. Otel acente ile anlaşırken 2007 ve evvelki seneler KDV dahil bölüm üzerinden ıskontoda anlaşıyorlardı. Mesela Otel KDV dahil 130 YTL sezon döneminde otel fiyatı 16

7 var ise Acente mesela %25 ıskonto (32.50 YTL) alıp, fiyatı KDV Dahil 97,50 YTL olarak belirliyordu. Çünkü bu durum her iki tarafın KDV si aynı olduğu için dengeyi bozmuyordu. Şimdi gene teamül aynen devam ettiği için A- cente bilgisayar programlarında düzeltmeye gidecektir. Örnek : Otel 130 YTL KDV dahil fiyatından Acenteye anlaşmalarına dayanarak,% 25 ıskonto yapacaktır. Acente de müşteriye KDV dahil 140 YTL ye geceleme ücretinden satarsa aralarındaki fatura ilişkisi ve müşteriye tanzim olunacak fatura aşağıdaki gibi olacaktır. Otel İndirimsiz Fatura tanzim etseydi : Geceleme Bedeli : 120,37 % 8 KDV : 9,63 TOPLAM : 130,00 Otelin Acenteye keseceği fatura : Otel İndirimsiz Fatura tanzim etseydi Geceleme Bedeli : 120,37 Not :Otel Iskontoyu Göstermeden de % 25 Iskonto : 30,09 geceleme bedeli 90,28 YTL olarak ta Geceleme Net Bedel : 90,28 kesebilir. % 8 KDV : 7,22 Toplam : 97,50 Acente Müşteriye KDV dahil 140,00 YTL den fatura ederse Fatura dökümü aşağıdaki gibi olacaktır. Geceleme Bedeli : 90,28 Komisyon Bedeli : 36,02 % 8 KDV : 7,22 %18 KDV : 6,48 TOPLAM : 140,00 Tabi bir de acente sözleşmelerinde başka bir olayda dikkat çekicidir. A Acentesi otelle yıllık oda anlaşmasında; Örneğin yıllık oda satarsa,50 oda compliment (Ücretsiz)oda a- lır ifadesi yer almaktadır. Burada yapılacak 2 işlem vardır. Bunlardan ; Birincisi bu 50 oda, acentenin diğer müşterileri ile aynı anda gelirse, yani 50 odada 100 kişi kaldığını farz edelim. A acentesinin diğer müşterileri de 600 kişi ise o zaman otel acenteye fatura keserken 600 kişi ücretliden alacağı ücreti faturada 700 kişiye yansıtacak. İkincisi bu 50 oda A acentesinin otelde hiçbir müşterisi yokken otelde kalırsa durum farklılık arz etmektedir. O zaman bu kalanlar (VUK Mad:240/C) konaklama defterine de yazılacağından, konaklayana en azından oteldeki kişi maliyeti kadar fiyat +KDV basmak gerekmektedir. Sonradan fatura karşılığı bu bedeli otel A- centeden alamayacağı için acente bu kadar bedeli otele katılım veya finansal katılım vb adlar ile fatura edip, C/H denkleştirilir. 17

8 Ayrıca; Başka bir de uygulama şöyledir. B Acentesi otelle yıllık oda anlaşmasında; Örneğin yıllık KDV hariç USD Ciro yaparsa, Otelden yılsonunda örneğin USD Prim alacaktır. İfadesi yer almaktadır. Bu durumda C/H kontrol edilip, KDV hariç USD B Acentesi ciro yapmış ise; bu durumda B Acentesi Otele Fatura tanzim edip, bedeli tahsil eder. KDV oranı bu işlemde %18 dir. Acenteler bu uygulamada müşterilerine kâr payını faturada göstereceklerinden dolayı endişe duymaktadırlar. Tabi ki unutulmamalı ki bu % 8 lik KDV uygulaması sadece konaklama işletmelerinde geceleme hizmetlerine aittir. Turizm Acenteleri bu uygulamada kendilerine de % 8 KDV uygulansın istiyorlar. Burada TURSAB ın Mayıs 2007 den beri sessiz kalması da Acenteler açısından düşündürücüdür. Bu bizce hem zor hem de ucu açık bir uygulamadır. Tabi bu uygulama için BKK gereklidir. Tabi buda bize şunu gösteriyor. Artık 2 li KDV sistemine geçip, detayı azaltıp, genel olarak sektörel veya sınıflama bazında listeler oluşturmamız gerekmektedir. Tabi bunda önce sosyal fayda sonra mali fayda göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer bir husus ta Geceleme hizmeti bedeline dahil sunulan alkollü i- çeceklere ilişkin yüklenilen KDV nin hizmeti sunanlar tarafından indirimi konusu yapılamamasına yönelik düzenlemedir. Bu durumda sunulan alkollü içkiler için yüklenilen KDV dönem beyannamesinde ilave edilecek KDV olarak gösterilmesi icap etmektedir. Konaklama Tesisi aylık YTL lik KDV Dahil alkollü içecek satın almıştır * Alkollü İçecekler 8.474, % 18 Alkollü İçecek KDV si 1.525, A.Ş * Ay içinde; Geceleme fiyatı her şey dahil 100 YTL Aylık geceleme sayısı kişi İçki için yüklenilen KDV tutarı (Ambar kayıtlarına göre hesaplanmıştır) ,000 : 1.08 = x % 8 = % 8 oranına tabi satışlar % 8 hesaplanan KDV

9 İndirimi kabul edilmeyen KDV İlave edilecek indirilmeyen KDV Vergi İdaresi Katma Değer Vergisi Kanun un 30. maddesi gereği indirilemeyecek olan KDV nin, aynı Kanun un 58. maddesine göre Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunları açısından safi kazancın tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı görüşündedir. Bu sebeple indirim konusu yapılmayan KDV hizmet üretim maliyetine atılmıştır. Ayrıca; Bir konaklama tesisi bünyesinde bulunan veya bulunmayan restoran, kafeterya gibi yerlerde verilen hizmet konaklama bedeline dahil değilse; Yemek ücreti : % 8 İçki Ücreti : %18 oranında KDV ye tabidir. Adisyon fişinde yemek bedeli 200 YTL İçki Bedeli 50 YTL İse; hesaplanan KDV vergisi iç yüzde hesabı ile hesaplanacak (200:1.08 x % 8= 7.63) +(50:1.18 x % 18=14.81 YTL) ( =22.44 YTL) KDV si düzenlenecek fişte veya faturada gösterilecektir. Muhasebe kaydı ise şöyledir % 8 oranına tabi satışlar %18 oranına tabi satışlar % 8 oranında hes. KDV %18 oranında hesap. KDV Konaklama tesisinde gece konaklamaya bir müşterinin gelip yemek yemesi halinde de yukarıdaki örnek uygulanacaktır. Konaklama tesisinde toplantı, seminer, panel gibi düzenlemelerde; Yemek bedeli : % 8 Çay Pasta : % 8 Alkollü içkiler : %18 olarak uygulanacağı ve muhasebe kaydında da ayrım yapılacağı açıktır. 19

10 20

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar.

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar. MADDE 25 : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR MADDE METNİ : "Matraha Dahil Olmayan Unsurlar : Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir. a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ Mustafa İNANÇ * Giriş 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ndaki Diplomatik istisnalar Türkiye deki yabancı misyona mütekabiliyet(karşılıklılık)

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Aylık Yayını Uzman Görüş Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Emlak Vergisinde İndirimli Oran (Sıfır) Uygulaması Vergi Usûl Kanununun Mükerrer 355 inci Maddesinde 5904 Sayılı Kanunla

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan

Detaylı

Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi

Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni İndirimli Oran KDV İade Sisteminin Değerlendirilmesi İ. Halil BAĞDINLI* ÖZET İndirimli oran KDV iade esasları 119 seri nolu KDV genel tebliği ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan tebliğ ile Gelir İdaresi,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY MADDE METNİ: Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

Yeni KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin III/C.5 numaralı ve İndirimin Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır:

Yeni KDV Genel Uygulama Genel Tebliğinin III/C.5 numaralı ve İndirimin Belgelendirilmesi başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır: ÖKC/PSF İLE BELGELENDİRDİĞİNİZ İŞLE İLGİLİ, GERÇEK BAZI HARCAMALAR KKEG OLABİLİR VE KDV Sİ İNDİRİLEMEYEBİLİR; KDV İADELERİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR..! Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

BU SAYIDA 2007-2008 TADİLAT ARAŞTIRMASI 2008 DE TURİZMİN 12 YÜKSELENİ! ALANYA TURİST DANIŞMA VE YARDIM OFİSİ

BU SAYIDA 2007-2008 TADİLAT ARAŞTIRMASI 2008 DE TURİZMİN 12 YÜKSELENİ! ALANYA TURİST DANIŞMA VE YARDIM OFİSİ ALANYA TURİSTİK İŞLETMECİLER DERNEĞİ AYLIK DİJİTAL DERGİ ARALIK 2007 SAYI: 41 BU SAYIDA 2007-2008 TADİLAT ARAŞTIRMASI 2008 DE TURİZMİN 12 YÜKSELENİ! ALANYA TURİST DANIŞMA VE YARDIM OFİSİ TURİZM SEKTÖRÜNDE

Detaylı

Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi

Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi NET ALANI 150 M2 NİN ALTINDAKİ KONUTLARDA YENİ KDV UYGULAMASI Konut teslimlerinde yeni KDV uygulamasına ilişkin yasal düzenleme, 6322 sayılı Kanunla 15 HAZİRAN 2012

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GENEL BİLGİLER TANIM: Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı