DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ"

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Çanakkale seyahat ve konaklama hizmet alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile alım yapılacaktır. 1) İdareye İlişkin Bilgiler a) Kurumun Adı, Adresi b) Telefon/Faks No/E-Posta c) İlgili Personelin Adı,Ünvanı, CepTelefonu Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:188/2/ Aydın TUNCER ) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın a) Niteliği, Türü, Miktarı Ulaşım 1 Adet Konaklama 1 Adet İaşe 1 Adet b) TeslimYeri/Yerleri Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:188/2/1 c) TeslimTarihi / Tarihleri tarihleri arasında 3) Doğrudan Temin İhalesi a) Yapılacağı Yer Elazığ Valiliği AB Dış İlişkiler ve Projeler Koordinasyon Merkezi Hükümet Konağı Kat:3 ELAZIĞ b) Tarihi ve Saati saat: 10:00 c) İhale Sorumlusu Naci DEMİRPOLAT 4) Şekli ve içeriğibelirlenen EK-1 deki teklif mektubu 5) Teknik Şartname Ek-2 6) Kurum firmalarla pazarlık yapmakta serbesttir. 7) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fırsat ve kalite esasına göre belirlenecektir. 8) Bu ihaleye sadece yerli isteklilerkatılabilir. 9) İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili ihale dosyası idarenin adresinde ücretsiz/ücretsin temin edilebilir. 10) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Üniversite mah.zübeyde hanım cad. no :188/2/1 adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir. 11) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, Doğrudan temin ihale süresinden itibaren en az 15 takvim günü olmalıdır. 12) Kurum doğrudan temin ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir. 13) Teklif sonucu Dernek/Vakıf tarafından açıklanacaktır. 14) Ödeme SODES projesi kapsamında yapılacağından tarihleri arasında Banka aracılığı ile yapılacaktır. 15) Derneğimizin uygun yükleniciyle sözleşme yapma haklı saklıdır. 16) İhaleyi kazanan yüklenici Derneğimize Vergi Borcu ve Sgk Borcu olmadığını beyan etmek zorundadır. 17) Kazanan yüklenici fatura bedelinin Damga Vergisini ödeyip derneğe ibraz etmekle zorunludur. 18) Organizasyon tarihleri arasında gerçekleştikten sonra ödeme gezi sonrasında banka aracılığıyla tek taksit halinde yapılacaktır.

2 EK-1 TEKLİF MEKTUBUDUR Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi aşağıda belirtilen hizmetlerin alınması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen hizmetlerin kaç TL. ye (KDV Hariç) verileceği ile ilgili fiyat teklifinizi en geç Salı günü mesai bitimine kadar verilmesini rica ederim. Aydın TUNCER Proje Koordinatörü ALINACAK OLAN MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM FİYATI TOPLAM FİYATI Ulaşım 1 Adet Konaklama 1 Adet İaşe 1 Adet TOPLAM ŞARTNAME : 1- Her türlü vergi yükleniciye ait olacaktır. 2- Tekliften sonra gelecek zamlar için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir. 3- KDV Hariç olarak fiyat verilecektir. 4- Malzemeler 1.kalite ve TSE belgeli olacaktır. 5- Götürü bedel teklif verilecektir. 6- Söz konusu hizmet alımı Ağustos ayında gerçekleşecektir. 7- Alınacak olan hizmetlerin teknik özellikleri ektedir. 8- Ödeme hizmet gerçekleştikten sonra yapılacaktır. 9- Kesilecek olan faturaya ait Damga vergisi yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10- Yüklenicinin kurumumuza Vergi ve SGK borcu olmadığını belirtecektir. Söz konusu malzemelerin toplam (KDV Hariç) TL. ye vermeyi taahhüt ederim. Firma Adı Kaşe-İmza

3 TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE SODES PROJESİ KAPSAMINDA ULAŞIM, İAŞE VE KONAKLAMA HİZMETİ ALIM İHALESİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR. İŞİN KONUSU: TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Sodes Projesi gezisine katılacak olan 55 kişinin Ulaşım, konaklama ve iaşe ihtiyacının karşılanması işini kapsamaktadır. İŞİN MİKTARI: TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Sodes Projesi kapsamında Çanakkale ili gezisine katılacak 55 kişinin 14/ 08/ 2013 Tarihi ile tarihi arasında ulaşım, konaklama ve iaşe hizmet alımıdır. İŞİN TARİHİ: Sözleşmenin imzalanmasından sonra 14/08/ ile tarihleri arasında Çanakkaleye gezi yapılacaktır. 1.ULAŞIM: TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Sodes Projesi kapsamında yer alan faaliyetlerden il dışı ve il içi gezi olarak sayılan Çanakkale ili, (3) gün Çanakkale de konaklanacak gezi için 1 araç, kiralama hizmetini kapsar. 2.KONAKLAMA: TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Sodes Projesi kapsamında yer alan faaliyetlerden il dışı ve il içi gezi olarak sayılan Çanakkale ili 14/08 ile 18/08/2013 tarihleri arasında yapılacak olan tarihi yerler gezisi işi olup, Çanakkale de 55 kişinin üç gün kalacağı Konaklama hizmetini kapsar. 3.YEMEK: TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Sodes Projesi kapsamında yer alan faaliyetlerden il dışı ve il içi gezi olarak sayılan Çanakkale ili ve tarihi yerler gezisi işi olup, Çanakkale de 55 kişinin üç gün kalacağı üç öğün yemeklerin ve yol boyunca yenilecek yemeklerin karşılanması, hizmetini kapsar. B-ÇANAKKALE GEZİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-SERVİS ARACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1-Kiralanacak Otobüs gerekli şehirlerarası taşıma belgelerine sahip olmalıdır. 1.2-İki gün Çanakkale de konaklanacak gezide kiralanacak 1 adet Otobüs 55 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. 1.3-Kiralanacak Otobüslerin yaşı en fazla 6 olup; klimalı, televizyonlu, yürürlükteki mevzuatlara uygun bir özelliğe sahip olmalıdır. 1.4-Kiralanacak otobüsün E Sınıfı Sürücü Belgesine sahip iki şoförü bulunmalıdır Aracın, Karayolu Trafik Kanunun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı, takozu ve ilkyardım çantası bulunacaktır. 1.6-Yolcuların güvenliğinden araç şoförü ve firma sorumludur Otobüslerden herhangi birinin arızalanması, kaza yapması, yolculuğa devam edemeyecek duruma gelmesi veya benzeri durumlarda yüklenici, en fazla 5 saat içinde, bu şartnamedeki şartları taşıyan yeni bir otobüs ile personel tedarik ederek gezinin devamını sağlamakla yükümlü olacaktır. Yerine getiremediği takdirde 45 kişinin iaşe ve konaklama gideri yüklenici firmaya aittir.

4 1.8- Kötü hava koşullarında gerekli ekipmanlar ( zincir, sis farı vs.) bulundurulmalıdır. 1.9-Trafik kurallarının ihlali ve bununla beraber gelebilecek olan trafik cezaları firmaya aittir Gezi seyahati süresince Lavabo ve wc ihtiyaç bedelleri, yüklenici firmaya aittir Program dâhilindeki Araçların yakıt ve her türlü giderleri ile köprü, milli park alanına giriş ücreti, feribot, otoban, otopark, sürücü ve sürücülerin konaklama ve iaşe giderleri yükleniciye firmaya ait olacaktır.1 otobüste 2 kaptan ve 1 muavin olacaktır. Otobüslerde su talebi karşılanacak her gün iki defa araç içi ikram yapılacaktır Gezi süresince Öğrenciler ve görev alacak personelin tamamına yüklenici firma tarafında seyahat sigortası yaptırılacaktır Otobüsle ilgili istenen zorunlu belgelerden (Sürücü Belgesi, Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC2), D2 Yetki Belgesi, TURSAB onaylı belge, Araç Ruhsatı, Araçların Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi, Kasko sigortaları, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi, Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile ilgili tüm kontrol ve sorumluluk yükleniciye aittir. Bu belgelerin asıllarını sözleşme öncesi ibraz edilerek fotokopilerini idareye teslim edecektir Yolcuların indirilip-bindirileceği yerler yönetim kurulunca belirlenecek yerlerde yapılacaktır Kiralanan aracın kalorifer, klima v.b. dâhil tüm aksamları faal, bakım ve onarımları yapılmış olacaktır Aracın plakası ve markası, şoförün adı soyadı ve kullandığı cep telefonu SODES Proje Koordinatörüne bildirilecektir Aracın kira süresi içerisinde günün 24 saati proje Yetkilisinin emrinde ve belirlediği yerde olacaktır Kiralanan aracın kiralanması süresi içerisinde her türlü bakımı, onarımı, lastiklerinin kullanımdan dolayı aşınması nedeniyle değiştirilmesi ve tamir giderlerinin tamamı yükleniciye aittir Geziyi düzenleyecek olan yüklenici firma TURSAB belgesine sahip 2-İAŞE TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.1-Yol güzergâhında ve Çanakkale de konaklanacak yerde; sabah kahvaltı, öğle ve akşamları (et yemeği, pilav, salata, tatlı/meyve ve meyve suyu) verilecek. Otobüslerde su serbest olacaktır. 2.2-Sabah Kahvaltısı a) Sabah kahvaltısı en az 5 çeşit olacaktır. b)- Çay sınırsız olacaktır. 2.3-Öğlen Ve Akşam Yemekleri a)yemekler en az dört çeşit olacaktır. Bir yemek menüsü: Bir Porsiyon Çorba(Mercimek çorbası, yayla çorbası veya tarhana çorbası)olacaktır. Bir Porsiyon ana yemek (Kırmızı etli, tavuk etli veya balık ızgara, Sulu Yemekler vb.) olacaktır. Bir Porsiyon tali yemek (Pilav, börek, makarna veya zeytinyağlı yemek vb. )olacaktır. Bir Porsiyon Salata, yoğurt, hoşaf, tatlı veya meyve (Mevsimine uygun meyve veya salata malzemesi kullanılacaktır.)den oluşacaktır. b)yemekler gezi düzenlenecek yerlerde ve sıcak olarak ikram edilecektir. c)yemeklerin yanında yeteri kadar su ve ayran servisi yapılacaktır.

5 d)yemek sonrası çay ikramı yapılacaktır. e)yemekler yetişkin erkekler ve bayanlar için ortalama 2500 kalori değerinde olacaktır. f)yemek hizmeti verilecek iş yeri genel sağlık kurallarına uygun, temiz bakımlı olacak yemek pişirilen yerler ve servis yapılan malzemelerde temizlik ve sağlık şartlarına titizlikle uyulacaktır. g) Her porsiyon yemeğin gramajı 1. sınıf lokantalardaki gramaja eşit olacaktır. 3-KONAKLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 3.1-Konaklanacak yerler Turizm Bakanlığı'ndan alınmış 3 (üç) yıldızlı otel özelliğine sahip kanıtlayıcı belgenin olması zorunludur kişinin iki gün kalacağı Konaklama hizmeti; 3 (üç) yıldızlı otellerde iki veya en fazla üç yataklı standart odalarda sağlanacaktır. Odalarda, sürekli sıcak su, sabun/şampuan, kullanımlı terlik, havlu gibi 3 yıldızlı otellerde bulunması gereken donanım yanında her öğrenci/görevli personel için günlük yeteri kadar pet şişe su bulundurulacaktır Konaklanan işletmelerde yemek dışındaki zamanlarda da öğrencilerin su içebilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır Kalınacak otellerle ilgili olarak sözleşme öncesi iştirakçi firma tarafından otel ve konaklama yerleri ile ilgili fotoğraflar, broşürler veya web sitesini idareye ibraz edecektir Konaklama yerlerinin, öğrencilerin tanışıp kaynaşmaları amacıyla etkinlik yapılmasına ve çok sayıda öğrencinin konaklayabilmesine uygun olmasına özen gösterilecektir. 2 -YEMEK TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.1-Yemekler en az dört çeşit olacaktır. Bir yemek menüsü: Bir Porsiyon Çorba (Mercimek çorbası, yayla çorbası veya tarhana çorbası)olacaktır. Bir Porsiyon ana yemek (Kırmızı etli, tavuk etli veya balık ızgara) olacaktır. Bir Porsiyon tali yemek (Pilav, börek, makarna veya zeytinyağlı yemek ) olacaktır. Bir Porsiyon Salata, yoğurt, hoşaf, tatlı veya meyve (Mevsimine uygun meyve veya salata malzemesi kullanılacaktır.) den oluşacaktır. 2.2-Yemekler gezi düzenlenecek yerlerde ve sıcak olarak ikram edilecektir Yemeklerin yanında yeteri kadar su servisi yapılacaktır. 2.4-Yemek sonrası çay ikramı yapılacaktır. 2.5-Yemekler bir öğün er kişilik hazırlanacaktır. 2.6-Yemekler yetişkin erkekler ve bayanlar için ortalama 2500 kalori değerinde olacaktır. 2.7-Yemek hizmeti verilecek iş yeri genel sağlık kurallarına uygun, temiz bakımlı olacak yemek pişirilen yerler ve servis yapılan malzemelerde temizlik ve sağlık şartlarına titizlikle uyulacaktır. 2.8-Her porsiyon yemeğin gramajı 1.sınıf lokantalardaki gramaja eşit olacaktır.

6 D-DİĞER HUSUSLAR 1-Yüklenici firma Çanakkale Gezisinde her otobüs için en az 1 (bir) kişilik Turizm Bakanlığınca verilen profesyonel turist rehberi bulundurulacaktır. Turist rehberleri alanda bilgi sahibi olacak ve şehirde yapılacak her faaliyetin organizatörü aynı zamanda sorumlusu konumunda olacaktır. Rehberlerle ilgili ödemeler, program dâhilinde ziyaret edilecek yerlerde otopark ücreti, Feribot ücreti, Köprü ücreti, personel ve öğrenci girişi ücreti, wc ücretleri, park ücretleri vb ilgili giderler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. 2- Hava koşullarından dolayı idare faaliyet tarihinde değişiklik yapabilir. 3-Gezi süresince otobüslerin önüne uygun ebatlarda ve proje görünürlük kuralları çerçevesinde pankart asılacaktır. 4- Yüklenici firma belli tarihlerde Elazığ İlinden Çanakkale ili faaliyeti için 55 kişilik personel ve öğrencileri götürüp ve faaliyetler bittikten sonra tekrar grubu Elazığ iline getirmekle yükümlüdür. 5-Muayene ve Kabul Komisyonu değerlendirmesinde kullanılmak üzere, gezinin başlangıcından bitişine kadar, önemli yerleri alacak şekilde en az 60 dakikalık video kaydı yapılacak ve CD ortamında otobüsteki görevli Personele teslim edilecektir. Ayrıca; gezi boyunca kamera ile yapılan kayıtlar gezi sonunda öğrencilere birer adet CD içerisinde yüklenici firma tarafında verilecektir E-ÇANAKKALE GEZİ PROGRAMI 1- Kilitbahir kalesi 2- Şehit Onbaşı Anıtı ve Mecidiye Tabyaları 4- Çanakkale Şehitler Abidesi Alay Şehitliği 6- Conkbayırı, Atatürk Anıtı ve Siperler 7- Aynalı Çarşı 8- Anzak Koyu 9- Ezineli Yahya Çavuş 10- Alçıtepe Müzesi 11- Şehitler Abidesi Naci DEMİRPOLAT Dernek Başkanı

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ.

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ. DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI BAKIR MADENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ. Elazığ ili SODES Maden'li İşsiz Gençlere Yönelik Taş İşçiliği projesi ile İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Elektronik Ürünler

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

Şule DURAK-Proje Koordinatörü 05057423146

Şule DURAK-Proje Koordinatörü 05057423146 DOĞRUDAN TEMİN İLANI SEVGİ EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ GÖNÜLLERİ DERNEĞİ Elazığ ili SODES Güçlü Toplum Güçlü Kadın Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri, Hediye/Ödüllendirme Satın Almaya

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2016 yılında düzenlenecek olan XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi organizasyonu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi ve proje ofisi oluşturulmasına yönelik

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXIII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2013) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2013 yılında düzenlenecek olan XXIII.

Detaylı

Şerif ULUCAN-Proje Koordinatörü- 0534 839 47 60

Şerif ULUCAN-Proje Koordinatörü- 0534 839 47 60 DOĞRUDAN TEMİN İLANI MADEN EĞİTİM VE KÜLTÜRE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Küçük Nedenler,Büyük Hedefler Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU b ir im f iy a t t e k l if c e t v e l i Toplantı Adı TRSM Çalışma Rehberi Eğitimi Organizasyon Hizmet Alımı Toplantı Tarihleri 25-27 Mart 2015 Toplantı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

Madde 1: İşin Tanımı ve Kapsamı

Madde 1: İşin Tanımı ve Kapsamı 22-28 HAZİRAN 2013 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN DİCLE KALKINMA AJANSI BİRLEŞİK KRALLIK (İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1: İşin Tanımı ve Kapsamı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME B. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR

PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME B. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR A. GENEL ŞARTLAR PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Yüklenici, işe başlama tarihinden önce bu hizmette çalıştıracağı servis araçlarını, İdarece belirlenecek tarihte Üniversitemiz kampüsünde

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı