OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ METEHAN BİNBAY YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ KASIM 2007

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU METEHAN BİNBAY YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ KASIM 2007

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Kod No : Bu Proje 14/ 11 / 2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU Doç. Dr. Muhsin KAR Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekili Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS PROJESİ OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU Yıl : 2007 Sayfa: 75 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Zeynep HATUNOĞLU : Doç. Dr. Muhsin KAR : Yrd. Doç. Dr. Nusret GÖKSU Türkiye son dönemde Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte yeni bir ekonomik yapılanmaya girmektedir. Ekonomik gelişmelerin yanında siyasal, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler de kaydedilmektedir. Özellikle iletişim ve ulaştırma alanında yaşanan yeni teknolojik gelişmeler pazar koşullarını ve bununla birlikte pazarlama faaliyetlerini de yakından etkilemektedir. Son yıllarda yabancı sermayeli büyük şirketlerin yaptıkları yatırımlar her alanda rekabetçi piyasa koşullarının ağırlaşmasına neden olmaktadır. Bu gelişmeler firmaları ya değişime uyarak varlıklarını sürdürmeye ya da pazardan çekilmeye zorlamaktadır. Türkiye de turizm sosyal, kültürel faydalarının yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlaması nedeniyle teşvik edilen bir sektör durumundadır. Ülke ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmeler otel işletmelerinde büyük bir artışa neden olmuştur; ancak bu otel işletmelerinin hepsinin başarıya ulaştığını söylemek mümkün değildir. Otel işletmelerinin başarıya ulaşamamalarının birçok nedeni vardır. Sorunların başında talebin dışsal faktörlere duyarlılığı nedeniyle doluluk oranlarında yaşanan dalgalanmalardır. Doluluk oranlarını etkileyen en önemli faktör Orta Doğu da yaşanan savaş ve terör olaylarıdır.

5 Türkiye de yaşanan terör olaylarının da rekabet eden diğer yabancı ülkeler tarafından turistler için bir tehdit olarak gösterilmesi beklenen talebin azalmasına neden olmaktadır. Çevre faktörlerindeki değişimin kontrol altına alınamaması, otel işletmelerinin pazarlama faaliyetleri üzerinde oldukça büyük etkiler göstermekte, otel yöneticilerini modern pazarlama ilkeleri ve uygulamaları hususunda daha fazla bilgi edinmeye zorlamaktadır. Otel yöneticileri hızla değişen koşullar karşısında kendilerini hızla geliştirerek duruma uyum sağlayabilmeli, müşteri beklentilerini modern pazarlama anlayışı içerisinde karşılayabilmelidir. Her otel işletmesi faaliyet gösterdiği piyasa koşullarına göre kendi amaç ve hedeflerine en uygun pazarlama stratejisini belirleyerek uygulamalıdır. Tanıtım faaliyetlerinde süreçler belirlenerek, pazar ülkelerde; pazarın özellikleri, müşteri gruplarının eğilim ve istekleri, demografik yapı ve rakip ülkelerin durumunun araştırılması ve yorumlanarak ortaya strateji sunulması gerekmektedir. Bu şekilde modern pazarlama stratejileri uygulanarak müşteri tatmini, otelin doluluk oranı arttırılabilir uzun dönemde olumlu bir imajın oluşmasına katkı sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Otel Yönetimi, Pazarlama Stratejileri.

6 DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA PROJECT MARKETING STRATEGIES IN HOTEL COMPANIES Supervisor : Assist. Prof. Zeynep HATUNOĞLU Year : 2007 Pages: 75 Jury : Assist. Prof. Zeynep HATUNOĞLU : Assoc. Prof. Dr. Muhsin KAR : Assist. Prof. Nusret GÖKSU In the last decade, Turkey enter in a new economical structring with the accordance of Europian Community. In addition to economical developments; politicial, social, cultural and technological developments are gained. Especially developments in comunication and transpotation technology affects the market conditions and marketing situations. In the last years, foreign capital supported companies investments cause to hard stuations in the market. This events made foreign companies to change themselves for surviving or retreat from the market. Tourism is encouraged the sector because of its political, social and economical benefits. Latest change of country s economy cause to increasing of hotel companies. But it s hard to say that all of them runing successfuly. There are lots of reasons why hotel companies are unsuccessful. The major problem is fluctiation in the occupancy rate because of its sensitivity to external factor of demand. The most important factor which affect occupancy rate is terorism and the war occuring in the Middle East. The terorism events in Turkey informed to tourists by competitor foreign countries as threat cause to decreasing expecting tourism demand. Uncontroled environment factor causing a lot of efects on marketing activations and forcing hotel managers to get more knowledge about applying modern marketing principle and

7 applications. Hotel managers should accordance to situations by developing fastly themselves according to fast variable conditions and should answer to customer expectations in a modern marketing way. Every hotel company must apply by determining suitable marketing strategy according to target, aim and marketing conditions in own sector. With the determination of promotion campaing progress, properties of market, customer group s desire, customer need, demographical structure, stuation of opponent countries in target countries market must searched,studied and a strategy must created. In that way, by applying a modern marketing strategy can increase of customer satisfaction, occupancy rate of hotel and cause to have positive image in the long range. Keywords: Hotel Managment, Marketing Strategies.

8 ÖNSÖZ Türkiye çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış, iklimsel özellikleriyle ve kültürel zenginliğiyle önemli bir coğrafya üzerinde bulunmaktadır. Türkiye için turizm sosyal ve ekonomik faydaları olan ve sürekli teşviklerle desteklenen bir sektördür. Ülkenin en hızlı ve kolay yoldan döviz ihtiyacını karşılamasına yardımcı olan sektör turizm sektörüdür. Sektör içindeki en önemli işletmeler ise turizmdeki gelişmelerin etkisiyle her yıl artış gösteren, birçok ülkeden gelen turistlerin konakladığı otel işletmeleridir. Her yıl hızla artış gösteren otel sayıları ve yatak kapasiteleri, varolan rekabetin daha da artmasına neden olmaktadır. Bu durumda işletmeler varlıklarını sürdürüp hedeflerine ulaşabilmeleri için başarılı pazarlama stratejilerine ihtiyaç duymaktadır. Yapılan bu çalışmada otel işletmelerinin uygulayabilecekleri pazarlama stratejileri, bu stratejileri uygularken kullanabilecekleri pazarlama karması elemanları, uygulama planları ve bunların bütçeleri ile ilgili incelemeler yapılmıştır. Çalışmanın her aşamasında her türlü desteği sağladığı ve bana zaman ayırdığı için Sayın Yrd.Doç.Dr. Nusret GÖKSU, Sayın Yrd.Doç.Dr. Zeynep HATUNOĞLU ve Sayın Doç.Dr.Muhsin KAR a en içten teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

9 İÇİNDEKİLER ÖZET...I ABSTRACT...II ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER...IV ÇİZELGELER LİSTESİ...V 1. GİRİŞ HİZMET KAVRAMI VE HİZMET PAZARLAMASI Hizmet Kavramı Hizmetlerin Ortak Özellikleri Dokunulmazlık Türdeş Olmama Eş Zamanlı Üretim ve Tüketim(Ayrılmazlık) Dayanıksızlık Sahiplik Hizmet Pazarlaması Hizmetler için 7p Pazarlama Karması Stratejisi (1). Ürün (2). Dağıtım (3). Fiyatlama (4). Tutundurma (5). İnsan (6). Fiziksel Belirtiler (7). Süreç Otel İşletmelerinin Özellikleri ve Otel İşletmelerinde Pazarlama 12 Anlayışının Gelişimi Otel Tanımı ve Özellikleri Otelin Tanımı Otel İşletmesinin Özellikleri Otel İşletmelerinde Pazarlama Pazarlamanın Tanımı Otel İşletmeciliğinde Pazarlama Anlayışının Gelişimi (1). Üretim ve Ürün Yönlü Anlayış (2). Müşteri Yönlü Anlayış (3). Pazarlama Anlayışı (4). Sosyal Pazarlama Anlayışı Pazarlama Açısından Otel İşletmelerinin Özellikleri Türkiye de Otel İşletmeciğindeki Pazarlama Anlayışının Gelişimi Türkiye de Otel İşletmelerinde Üretim ve Ürün Yönlü 25 Anlayış Türkiye de Otel İşletmelerinde Satış Yönlü Anlayış OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA KARMASI Pazarlama Karması Elemanları Stratejilerinin Geliştirilmesi Hizmet (Ürün) Elemanı Ürün Yaşam Dönemi Tutundurma Elemanı Tutundurma Hedefleri Tutundurma Faaliyetlerinin Kapsamı Tutundurma Faaliyetlerinin Yürütme Şekli Tutundurma Araçları Dağıtım Elemanı Kuruluş Yeri... 35

10 Kullanılabilecek Aracı İşletmeler Fiyat Elemanı Türkiye de Yasalara Göre Otel Fiyatlarının Belirlenmesi İnsan Elemanı Fiziksel Belirtiler Süreç Uygulama Planı Bütçeleme Pazarlama Araştırması Pazarlama Araştırması Yapılma Nedenleri Pazarlama Stratejisinin Denetimi OTEL İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN 52 GELİŞTİRİLMESİ VE OTEL İŞLETMECİLİĞİNDE UYGULANABİLECEK PAZARLAMA STRATEJİLERİ Pazarlama Stratejisi Kavramı Otel İşletmeciliğinde Pazarlama Stratejisi Belirleme ve Geliştirme Otel İşletmeciliğinde Amaçların Belirlenmesi Durum Analizi Pazar Analizi Geçmiş Dönemlerin Analizi Rakipler Yasal Ortam Otel İşletmelerinde SWOT Analizi (1). Otel İşletmesinin Güçlü ve Zayıf Yönleri (2). Otel İşletmesinin Fırsatları ve Tehditleri Hedeflerin Belirlenmesi Mali Hedeflerin Belirlenmesi Pazarlama Hedeflerin Belirlenmesi Hedef Pazarların Tespiti Pazar Konumlandırması Otel İşletmeciliğinde Uygulanabilecek Pazarlama Stratejileri Otel İşletmeciliğinde Büyümeye Yönelik Pazarlama Stratejileri Otel İşletmeciliğinde Yoğun Büyüme Stratejileri (1). Pazar Derinliğine Nüfuz Etme Stratejisi (2). Yeni Hizmet Geliştirme Stratejisi (3). Bütünleşmeye Dayalı Büyüme Stratejileri (4). Karma Büyüme Stratejileri Otel İşletmeciliğinde Rekabete Yönelik Pazarlama Stratejileri Pazara Egemen Olma Stratejisi Pazar Payını Arttırma Stratejisi Pazar Payını Koruma Stratejileri Küçük Pazar Bölümlerine Hitap Etme Stratejisi SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ. 75

11 KISALTMALAR CETVELİ ABD AR - GE m2 SWOT USD YTL : Amerika Birleşik Devletleri : Araştırma Geliştirme : Metrekare : Strengths Weaknesses Opportunities Threats : United States Dolars : Yeni Türk Lirası

12 Çizelgeler Listesi Sayfa No Çizelge 2.1 Fiziksel mallar ve hizmetler arasındaki farklar 5 Çizelge 2.2 Yıllar İtibariyle Turist Sayıları ve Turizm Gelirleri ( ) 30 Çizelge 2.3 Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerinin Sayısındaki Gelişmeler Çizelge 2.4 Otel İşletmelerinin Doluluk Oranları ve Ortalama Konaklama Süreleri ( ) 37 Çizelge 3.1 Türkiye'de Seyahat Acentelerinin Sayılarındaki Gelişmeler ( ) Çizelge 4.1 Otel İşletmelerinde SWOT Analizi.. 75

13 GİRİŞ 1. GİRİŞ Turizm ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan önemli bir sektördür. Turizm, gelişmekte olan ülkeler açısından döviz darboğazını aşmayı sağlayan sektör olarak görülmektedir. Kısa sürede döviz ihtiyacını gidermekte katkı sağlayan tek sektör turizm sektörüdür. Turizm sektörü içerisinde pek çok mal ve hizmet sunan işletme faaliyet göstermektedir. Otel işletmeleri sektör içerisinde en önemli yere sahip olan işletmelerdir. Fakat tüm desteklemelere ve sağlanan yasal olanaklara rağmen otel işletmelerinde istenen doluluk oranları sağlanamamıştır. 1980'li yıllardan itibaren sağlanan teşvik ve krediler ile, çevre faktörü dikkate alınmaksızın, yatak kapasitelerinin arttırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Hatta turizm sektörünü geliştirmek için, tek yaklaşım yatak kapasitelerini arttırmak olarak belirlenmiştir. Bunun yanında talep artışı sağlanamadığı için yatak başına düşen geceleme sayısında düşüşler yaşanmaya başlamıştır. Otel işletmelerinin karşılaştıkları sorun elbetteki sadece yasal yönlendirmelerin eksikliğinden kaynaklanmamaktadır. Bunun yanında satışlardan, tanıtım eksikliğinden, kalifiye personel temininden, maliyetlerin yüksek oluşundan, aracı işletmelere bağımlılığın artmasından kaynaklanan sorunlarda işletmeleri sıkıntıya sokmaktadır. Yıllar içerisinde artan otel sayıları, zaten varolan rekabet ortamını daha da yoğun hale getirmiştir. Fakat bu rekabet, hizmet kalitesini arttırarak müşteri memnuniyetini arttırmaktan ziyade fiyat rekabeti haline gelmiştir. Bu durumda aracı işletmelere bağımlılık daha da artmakta ve işletmelerin satış geliştirme ve kişisel satış faaliyetleri önem kazanmaktadır. Bu durumda pazarlama, otel işletmeciliğinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Otel pazarlaması ile ilgili çalışmalar, satışları arttırarak sağlanan gelirin yükseltilmesi amacını taşımaktadır. Modern Pazarlama anlayışı içerisinde amaçlara ulaşmanın yolu, mevcut ve potansiyel müşterilerin gereksinimlerini doğru belirleyerek en üst düzeyde müşteri tatmini sağlayıp müşteri bağımlılığını sağlayarak karlılığı korumak şeklindedir. Otel işletmelerinin mevcut pazarlama stratejilerini incelemek, modern pazarlama anlayışı içerisinde ortaya koyulabilecek yeni pazarlama stratejilerini belirlemek amacıyla hazırlanan proje çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, otel işletmelerinin hizmet sunan işletmeler olması nedeniyle 1

14 GİRİŞ hizmet kavramı ve hizmet pazarlaması üzerinde durulmakta, ardından otel işletmelerinin özelliklerine ve otel işletmelerinde pazarlama anlayışına değinilmektedir. Son olarak da Türkiye'de Otel İşletmeciliğindeki Pazarlama anlayışının gelişimi incelenmektedir. İkinci Bölümde, pazarlama stratejisi kavramı, otel işletmeciliğinde pazarlama stratejisi belirleme ve geliştirme arkasındanda otel işletmelerinde uygulanabilecek pazarlama stratejileri üzerinde durulmaktadır. Üçüncü ve son bölümde, pazarlama stratejileri uygulanırken yararlanılacak pazarlama karması elemanları, uygulama planları, pazarlama araştırması ve pazarlama stratejisinin denetimine değinilmektedir. 2

15 HİZMET KAVRAMI VE HİZMET PAZARLAMASI 2.HİZMET KAVRAMI VE HİZMET PAZARLAMASI Otel işletmeleri ile ilgili çalışmalara başlamadan önce, otel işletmelerinin hizmet sektöründe yer almaları nedeniyle, hizmet kavramının ve hizmet pazarlamasının detaylarının incelenmesi gerekmektedir Hizmet Kavramı Literatürde hizmet ile ilgili çok çeşitli tanımlar yer almaktadır. Bu tanımların genelde buluştuğu ortak noktalara göre bir tanım oluşturmak gerekirse; hizmet, elle tutulup gözle görülemeyen, herhangi bir şeyin sahipliği ile sonuçlanmayan bir faaliyet yada faydadır. Günümüzde hemen hemen tüm işletmeler varoluş amaçlarını, "hizmet vermek, halka tüketiciye hizmet etmek" biçiminde ifade etmektedirler. Bu da günümüzde tüm işletmelerin kendilerini hizmet sektöründe konumlandırmayı tercih ettiklerini göstermektedir. "Amerikan pazarlama birliği; hizmeti, satışa sunulan ya da malların satışıyla birlikte sağlanan eylemler, yararlar yada doygunluklardır, şeklinde tanılamaktadır"(cemalcılar, 1979:3-4) Hizmetlerin Ortak Özellikleri Hizmetlerin ortak özellikleri; dokunulmazlık, türdeş olmama, eş zamanlı üretim ve tüketim, dayanıksızlık ve sahipliğin olmaması olarak sıralanabilir Dokunulmazlık Literatür incelendiğinde mal ve hizmet arasındaki en temel farkın dokunulmazlık olarak kabul edildiği görülmektedir. Dokunulmazlık, dokunulamayan ve hissedilemeyen anlamına gelmekle birlikte, kolayca tanımlanamayan, formüle edilemeyen ve kolayca zihinsel olarak algılanamayan anlamında da kullanılmaktadır. Hizmetler nesne olmayıp performans ya da hareketler olduğu için hizmetleri, dokunulabilir 3

16 HİZMET KAVRAMI VE HİZMET PAZARLAMASI malları duyumsadığımız biçimde göremeyiz, dokunamayız, hissedemeyiz ve tadamayız. Bu özelliğinden dolayı pazarlama açısından getirdiği sonuçlar şu şekilde sıralanabilir (Öztürk, 1998:8); Hizmetler stoklanamaz, dolayısıyla talepteki dalgalanmaların yönetilmesi zordur. Sözgelişi, Antalya'daki tatil köyleri için yaz aylarında yoğun olan talep kışın oldukça azalır. Halbuki tatil köylerinin satılacak oda sayısı yıl boyunca aynıdır. Hizmetlerin patenti zordur, dolayısıyla yeni hizmet kavramları kolaylıkla taklit edilebilir. Hizmetler kolayca sergilenemez ya da kolayca müşterilere iletilemez. Somut olmadıkları için kalitelerinin değerlendirilmesi müşteriler açısından zordur. Hizmet reklamlarında ya da diğer tutundurucu çabalarda nelerin kapsanacağı hakkındaki kararlar fiyatlamada olduğu gibi zordur. Bir birim hizmetin fiili maliyetini belirlemek ve fiyat/kalite ilişkileri karmaşıktır." Türdeş Olmama Hizmetin kalitesi ve içeriği, o hizmeti sunan insana ve hizmeti alan müşteriye göre farklılık göstereceğinden dolayı hizmetlerin türdeş olmaları olanaksızdır. Türdeş olamamanın pazarlama açısından doğurduğu problem ise standartlaşma ve kalite kontrolün zor olmasıdır Eş Zamanlı Üretim Ve Tüketim (Ayrılmazlık) Malların pek çoğu üretildikten sonra satılıp tüketime sunulur. Hizmetlerin pek çoğu ise satışından sonra üretilip tüketilir. Bir başka anlatımla hizmet üretimi ve tüketimi aynı anda olmaktadır. Hizmet üretiminde müşteri de üretimin bir parçası durumundadır Dayanıksızlık Hizmetler stoklanamaz, saklanamaz, iade edilip yeniden satılamaz. Bu özellikler, hizmetin dayanıksız olduklarını gösterir. Hizmet üreten işletmeler, belirli bir zamanda kapasitelerinin 4

17 HİZMET KAVRAMI VE HİZMET PAZARLAMASI tamamını kullanamazlar ise geriye dönme şansları olmadığından, kullanılamayan kapasitelerinden dolayı zarar etmiş olacaklardır Sahiplik Bir mal alındığında, malı alan kişi bu malın sahibi olurken hizmet için aynı şey geçerli değildir. Örneğin bir otelde konaklayan müşteri belirli bir zaman diliminde otelin sunduğu odada konaklama yapacak hiçbir şekilde konakladığı odanın sahibi olmayacaktır. Bu açıklamalar sonrasında fiziksel mallar ve hizmetler arasındaki farklar aşağıdaki tablo ile gösterilebilir: Çizelge 2.1: Fiziksel Mallar ve Hizmetler Arasındaki Farklar Fiziksel Mallar Dokunulabilir Türdeş Üretim ve Dağıtım Tüketimden Ayrılmış Bir Şeydir (Nesnedir) Temel Değer Fabrikada Üretilir Müşteriler Genellikle Üretim Sürecine Katılmazlar Stoklanabilir Sahiplik Transfer Edilebilir Hizmetler Dokunulamaz Türdeş değildir Üretim ve Tüketim Eş Zamanlı Süreçlerdir Bir Faaliyet ya da Süreçtir Temel Değer Alıcı ve Satıcı Etkileşimlerinde Üretilir Müşteriler Üretim Sürecine Katılırlar Stoklanamaz Sahiplik Transfer Edilemez Kaynak: Grönroos (1990) Hizmet Pazarlaması Hizmet pazarlaması, temelde ürün ve hizmet arasındaki farklılıklar nedeniyle ürün pazarlamasından farklı bir süreç gerektirmektedir. İlerleyen bölümlerde hizmet pazarlaması için pazarlama karması elemanları ile ilgili detaylı çalışma yer almaktadır. 5

18 HİZMET KAVRAMI VE HİZMET PAZARLAMASI Hizmetler İçin 7p Pazarlama Karması Stratejisi Hangi sektörde ve ne tür işletme olursa olsun, rekabetçi piyasalarda üstünlük sağlamak için başarılı bir pazarlama karması yapılması gereklidir. Hizmet sektöründeki işletmeler genellikle tek bir hizmet değil, birçok hizmeti bir arada sundukları için ürün karması oluşturmalıdır. Klasik pazarlama karması elemanları ürün (Product), dağıtım (Promotion), fiyat (Price) ve tutundurma (Place) olarak kabul edilmekte ve kısaca bu elemanların İngilizce isimlerinin baş harfleri kullanılarak 4p pazarlama karması olarak literatürde yer verilmekteydi. Fakat gelişen modern pazarlama anlayışı 4p'nin yeterli bir pazarlama karması olmadığını buna ek olarak insan (people), süreç (process) ve fiziksel belirtilerin (physical evidence) de hizmet pazarlaması karması elemanları arasında değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu yeni yaklaşımla 4p pazarlama karması yerini 7p pazarlama karmasına bırakmıştır (1). Ürün Alım satımı ile değişimi yapılarak üreticinin ve tüketicinin karşılıklı fayda sağlamasına yarayan her şey ürün olarak kabul edilebilir. Çalışmanın konusu olan otel işletmeleri ile ilgili hizmetlerden örnek vermek gerekirse konaklama bir hizmettir. Fakat konaklama sadece müşterilere uyumaları için uygun koşullan sağlamak olarak ele alınamaz. Otel işletmesinin fiziki özellikleri, tesis içindeki ekstra hizmetler ve çalışanların performansları ve daha bir çok etkeni konaklama hizmetinin özellikleri olarak gösterebiliriz. Dolayısıyla ürün olarak konaklama hizmetini basit bir şekilde tanımlamak zor olmaktadır. Bu örneği diğer pek çok hizmet için uyarlamak mümkündür (2). Dağıtım Dağıtım mallar için ne kadar önemli ise hizmetler içinde o kadar önemlidir. Fakat hizmet dağıtımını anlatmak fiziksel bir ürünün dağıtımını anlatmak kadar kolay değildir. Hizmetlerin kendine özgü nitelikleri ve fiziksel mallardan farkları, hizmet dağıtımının, mal dağıtımından farklı olmasına sebep olmaktadır. 6

19 HİZMET KAVRAMI VE HİZMET PAZARLAMASI Dağıtım kanalları mal ve hizmetler için farklılık göstermemektedir. Her ikisi içinde doğrudan satış/dağıtım ve aracılar ile satış/dağıtım olarak iki ayrı strateji uygulamak mümkündür. Doğrudan Satış / Dağıtım İşletmenin sunduğu hizmetin, hizmeti sunandan ayrılmasının mümkün olmadığı durumlarda veya pazarlama stratejisi olarak aracı kullanmaktan kaçınıldığı durumlarda uygulanan dağıtım stratejisidir. Bu yöntemle pazarlama açısından birtakım avantajlar elde edilmesi mümkün hale gelir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Öztürk, 1998:51-52): - Hizmetin sunumu hakkında daha fazla denetim sahibi olunur. - Müşterilerin tepkileri, ihtiyaçlarındaki değişiklikleri ve rakip işletmelerin sundukları hizmet ile ilgili tutumları hakkında bilgi sahibi olunabilir. - Aracı kullanmak için katlanılacak maliyet işletmenin kasasında kalır. Aracılar Kanalıyla Dağıtım Bu yöntemle, hizmetler müşterilere acente ve komisyoncular, yetkili bayiler (franchising) ve elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla ulaştırılır. Acente ve Komisyoncular Acenteler, hizmeti üreten adına, müşteri ile işletme arasında bir yasal ilişki yaratma yetkisine sahip olan aracılardır. İşletme, acentenin faaliyetlerinden dolayı verdiği yetki nedeniyle vekaleten sorumludur. Acenteler genelde yaptıkları bağlantılar üzerinden belli oranlarda komisyon alarak çalışırlar. Komisyoncular alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek anlaşma sağlamalarına aracılık yaparlar. Komisyoncular hiçbir şekilde firmanın temsilcisi değildirler. Acente ve komisyoncular ile çalışmanın pazarlama açısından sağladığı avantajlar şu şekildedir: - İşletmenin kendi dağıtım sistemini kurmak için katlanmak zorunda olduğu parasal maliyeti en aza indirir. - İşletmeyi, müşterilere ulaşmak ve çeşitli tanıtım faaliyetleri yapmak için ayırdığı sermaye miktarını azaltır. - Acenteler yerel pazarlar hakkında bilgi sahibidirler. Faaliyet gösterdikleri bölgedeki müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını iyi bilirler. Bu sayede firmayı doğru yönlendirebilirler. Franchising 7

20 HİZMET KAVRAMI VE HİZMET PAZARLAMASI Franchising bir pazarlama yada dağıtım kanalı şekli olarak sistem içinde ana firmanın, bir diğer firmaya, belirli ayrıcalıkları, belirli bir zaman dilimi içinde ve belirli bir alanda kullanım hakkını vermesidir (Öztürk, 1998:55). Son yıllarda hizmet işletmeleri tarafından yaygın olarak kullanılan bir dağıtım şeklidir. Franchising, işletmelerin gelişme ve büyümelerini sağlayabilmelerinin karlı ve kolay bir yoludur. Elektronik dağıtım kanalları Hizmet sektörü için, hizmetlerin dağıtımında doğrudan insan etkileşimi gerektirmeyen tek dağıtım kanalı seçeneği elektronik dağıtım kanallarını kullanmaktır. Geçmişte sadece telefon ve televizyon elektronik dağıtım kanalları iken günümüzde bunlara internet, uydular, cep telefonları ve bilgisayarlar gibi çok daha etkili ve çok daha detaylı bilgi alışverişi sağlayan kanallar eklenmiştir. Günümüzde internet yolu ile fiziksel malların alım satımının gerçekleştirilebildiği göz önüne alındığında, hizmet sektörü içinde oldukça etkin bir şekilde kullanılabileceği anlaşılabilir. Günümüzde en etkin ve etkili elektronik dağıtım kanalı internettir. İnternet kullanımı insanlar tarafından yaygınlaştıkça işletmelerin internet üzerinden sundukları hizmetler de artış göstermektedir. İnternet, işletmelerin tanıtımında ve hedef müşterilerine ulaşmalarında onlara büyük kolaylıklar sağlar. İnternetin dağıtım kanalı olarak kullanılmasının bir avantajı da kişiye özel hizmet sunmayı ve kitlesel pazarlamadan uzaklaşabilmeyi mümkün hale getirmesidir (3). Fiyatlama Fiyat, işletmeyi amaçlarına ulaştırması açısından önemli olduğu kadar pazarlama açısından da oldukça önemlidir. Fiyat belirlenirken, talep göz önüne alınarak belirlenecek fiyatın tavanı, maliyetler göz önüne alınarak belirlenecek fiyatın tabanı bir kısıt oluşturmalıdır. Bununla birlikte işletmeler, fiyat oluştururken maliyetlerinin yanı sıra şirket amaçlarını da göz önüne almalıdırlar. Bu noktada rekabetçi faktörler fiyat tabanının düşmesine neden olmaktadır. Yukarıdaki açıklamadan fiyatlamada doğru tek bir yaklaşımın olamayacağı, çeşitli şekillerde fiyatlama yapılabileceği anlaşılmaktadır. Hizmetler için fiyatlama yaklaşımları şu şekilde sıralanabilir: 8

21 HİZMET KAVRAMI VE HİZMET PAZARLAMASI Maliyete Dayalı Fiyatlama Maliyetler fiyat belirlemede bir temel teşkil etmektedir. Maliyete dayalı fiyatlamada, işletme hammadde ve işçiliğin maliyetlerini belirledikten sonra buna genel üretim giderlerini ekler, bu şekilde maliyete ulaşmış olur. Ulaşılan maliyete hedeflenen kar marjının eklenmesi ile fiyat ortaya çıkmış olur. Fiyat = Direkt maliyetler + genel üretim giderleri + kar marjı Hizmet üreten işletmeler için birim başı maliyeti doğru olarak belirlemek mal üreten işletmelerdeki kadar kolay değildir. Bu sebeple hizmetler ölçülen çıktı birimiyle değil, girdi birimiyle satılır. Talebe Dayalı Fiyatlama Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi fiyat oluşturulurken üst sınır olarak müşterilerin söz konusu hizmet için ödemeyi kabul edecekleri maksimum para miktarı belirlenir. Fakat burada da karşılaşılacak problem her müşterinin aynı hizmete aynı miktarda bedel ödemeyi kabul etmeyecek olmasıdır. Bu durumda talebe dayalı fiyatlama yapacak olan işletmenin pazarı etkin bir şekilde bölümleyerek, belirlediği her pazar bölümü için ayrı maksimum fiyatlar belirlemelidir. Başarılı bir fiyat farklılaştırması yapılabilmesi için gereken kriterler şu şekildedir (Palmer, 1995:252): "Farklı Pazar bölümleri tanımlanabilir olmalıdır ve bunlara farklı fiyatları uygulayabilecek bir sistem olmalıdır. Bir pazar bölümünde, hizmete diğer bölümlerden daha düşük fiyat ödeyen müşterilerin, diğer bölümlerde yüksek fiyatla hizmet satın alan gruplara hizmeti satma imkanı olmamalıdır. Farklı müşteri guruplarının fiyata karşı farklı tepkileri olmalıdır. Pazar bölümü bu uygulamayı yapmaya değecek büyüklükte olmalıdır. Fiyat farklılaştırma stratejisini uygulama maliyetinin bu stratejinin uygulanması ile elde edilecek ek geliri geçmemesi gerekir." Rekabete Dayalı Fiyatlama Tüm sektörlerdeki tüm işletmeler için, eğer tekel söz konusu değilse, fiyat belirlerken rakiplerin fiyatlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Tamamen rekabete dayalı yapılan fiyatlama stratejilerinde rakiplerin fiyatı işletmeler için maliyetlerinden ve gelirlerinden daha önemli hale gelir. Bu yöntemle fiyatlama yapılırken, 9

22 HİZMET KAVRAMI VE HİZMET PAZARLAMASI rakiplerin fiyatları ile birebir aynı fiyatlar uygulanmaz. İşletmenin diğer pazarlama ve yönetim stratejileri göz önüne alınarak rakiplerin biraz daha altında veya üzerinde ama yakınında fiyatlar belirlenir (4). Tutundurma Tüm sektörlerdeki tüm işletmeler bir şekilde müşterileri ile ilişki kurmak iletişim sağlamak zorundadırlar, Bu iletişimi sağlamanın yolu tutundurma karması elemanlarını kullanmaktır. Tutundurma herhangi bir işletmenin mal yada hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici-pazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli, programlanmış ve eşgüdümlü faaliyetlerden oluşan bir haberleşme sürecidir. (Odabaşı, 1995:46) Pazarlama karmasının tutundurma bileşeni reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler/duyurum ve satış tutundurma faaliyetlerinden oluşan bir karmadır. Hizmet işletmelerinin iletişim kurma amaçları şu şekilde sıralanabilir (Öztürk, 1998:71): İçsel olarak (çalışanlarına yönelik) İş görenleri örgütteki değişimler hakkında bilgilendirmek Plan ve programları etkin bir şekilde iletmek Personeli örgütün performansı ile ilgili bilgilendirmek Çalışanları yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek ve eğitmek Örgüt içinde pazarlama bilincini yaymak. Dışsal olarak (yakın ve uzak çevreye yönelik) Müşterileri eğitmek Hedef pazarları mevcut ve yeni hizmet sunumları ve faydaları hakkında bilgilendirmek Mevcut ve potansiyel müşterileri satın almaya ikna etmek Müşterilere hizmeti ve hizmetin nerelerde sunulduğunu hatırlatmak Politika kararlarını duyurmak Kamuya duyurular yapmak. 10

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE YÖNETİM STRATEJİSİ OLARAK DIŞKAYNAK SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ERMAN GÜNGÖR YÜKSEK

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özel KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 2012 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internet in kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

TEŞEKKÜR Üniversite eğitimim boyunca ve bu tezin hazırlanma aşamasında bilgi ve birikimini benimle paylaşarak yol gösteren, ağabeyim kadar sevdiğim, babam kadar değerli, örnek alınması gereken akademisyen

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

HİZMET İŞLETMELERİNDE PAZAR YÖNLÜLÜK VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ İŞLETME UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ISPARTA İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA

HİZMET İŞLETMELERİNDE PAZAR YÖNLÜLÜK VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ İŞLETME UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ISPARTA İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE PAZAR YÖNLÜLÜK VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ İŞLETME UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ISPARTA İL

Detaylı

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK Danışman Yrd. Doç. Dr. Hayati ERĐŞ ĐSTANBUL, 2010 1 ÖZET

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Şeyda YILDIZ

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI

TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI S. Alpagut ŞENEL Özet Hizmet üretimi ve/veya pazarlaması ile uğraşan işletmeler hizmet işletmeleri olarak tanımlanabilir. Hizmet işletmesi olarak tanımlayabileceğimiz,

Detaylı

HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 651-682 HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA CUSTOMER SATISFACTION IN THE MARKETING OF SERVICES AND

Detaylı

OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA

OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA HİZMET SEKTÖRÜ ÖZELLİKLERİ ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSKLERİN SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ İLE ETKİLEŞİMİNE DAİR TEORİK BİR ÇALIŞMA Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM-Yalova Ün. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Volkan AYDIN-Yalova

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma Müge BALSÖZ Ankara 2004 T.C.

Detaylı

GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İLKER HACIOĞLU TEZ

Detaylı

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ ALİ KAHRAMAN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN PAZARLAMAYA ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ İstanbul 2011 T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS Market Markalı Ürünlerin Tüketiciler Tarafından Algılanmaları Bitirme Tezi Mustafa Onur GÖKÇE 200582015 Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı