9 Kat hizmetleri departmanında kullanılan malzemeler 10 Kat hizmetleri departmanında temizlik 11 Kat hizmetleri departmanında güvenlik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9 Kat hizmetleri departmanında kullanılan malzemeler 10 Kat hizmetleri departmanında temizlik 11 Kat hizmetleri departmanında güvenlik 30.09."

Transkript

1 Şule KIYCI ÇINAR

2 ĐÇERĐK 1 Konaklama işletmelerinde kat hizmetlerinin yeri ve önemi 2 Kat hizmetlerinin örgüt yapısı 3 Kat hizmetlerinin görevleri 4 Kat hizmetleri personelinin genel nitelikleri 5 Kat hizmetlerinin alt birimleri ve çalışma esasları 6 Kat hizmetleri departmanında insan kaynakları 7 Kat hizmetleri departmanında planlama 8 Kat hizmetlerinin diğer departmanlar ile ilişkileri, bilgi akışı 9 Kat hizmetleri departmanında kullanılan malzemeler 10 Kat hizmetleri departmanında temizlik 11 Kat hizmetleri departmanında güvenlik

3 KAT HİZMETLERİ(HOUSEKEEPING) Konaklama işletmelerinde, tesis konuk odalarını, koridorlarını, salonlarını ve tesisin genel temizliğini, tertip, düzen ve bakımını yapan bölümdür. Sektörde bu bölüme housekeeping adı verilir

4 1 Konaklama işletmelerinde kat hizmetlerinin yeri ve önemi Konaklama işletmelerinin en önemli görevi konaklama işlevidir.dolayısı ile misafirlere temiz, sakin, hijyenik, konforlu ve güvenilir yatacak oda temin etmek hem konaklama işletmelerinin hem de kat hizmetlerinin en temel görevidir. Gelir kaynağı olması, Müşteri tatmini üzerinde etkilidir, Müşterilere en uzun hizmet sunar, Müşteri bağlılığı oluşturur, Yatırımların korunmasında katkıda bulunur

5 1 Konaklama işletmelerinde kat hizmetlerinin yeri ve önemi Müşterinin geceleme ve konaklama ihtiyacını karşılar, Sunulan hizmet çeşidi fazladır(çamaşırhane, havuz, park ve bahçe bakımı, oda temizlik-bakım ve dekorasyonu vb.), Müşteri ile iyi iletişim kurulması, müşteri bağlılığı yaratır

6 Kat hizmetleri departmanının otel içindeki yeri

7 Room Division Manager Kimdir? Odalar Müdürüdür. Yani Kat hizmetleri ile önbüro departmanlarından sorumlu tek bir müdürdür. Organizasyon şemasında Room Division Manager ın altında şefler yer alır

8 Organizasyon Şeması Küçük bir otel işletmesinin kat hizmetleri departmanı organizasyon şeması

9 Orta Büyüklükteki Bir Otelin Kat Hizmetleri DepartmanıOrganizasyon Şeması

10 Büyük Bir Otelin Kat Hizmetleri DepartmanıOrganizasyon Şeması

11 2Kat hizmetlerinin örgüt yapısı Kat hizmetleri yöneticisi (Executive Housekeeper), Kat hizmetleri yönetici yardımcısı(asistant Housekeeper), Kat şefleri(floor Supervisor), Gece şefleri(evening Supervisor), Oda hizmetlileri(kat Görevlisi-Room attendant-maid), Meydancılar(Houseman), Havuzcular, Çamaşırhane şefi(laundry Supervisor), Yıkama görevlileri(washer), Ütücüler, Terziler(Tailor), Markalayıcılar(Seamstrees),

12 KAT ELEMANI-ROOM ATTENTDANT-MAID Tanımı Kat hizmetleri departmanında, konaklama tesisi standartlarına uygun kalitede temizlik ve düzeni, kişiye özel hizmetleri, bölümü ile ilgili tüm işlerin yapılmasını sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olan sorumluluk sahibi nitelikli kişidir. Görevi: Kat hizmetlerinde organizasyon yapmak. Oda hazırlığı yapmak. Gün içi hizmetleri yürütmek. Çamaşırhane hizmetlerini yürütmek. Periyodik temizlik ve bakım hizmetlerini yürütmek

13 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Kat hizmetleri görevlisi otel odalarında ve koridorlarda görev yapar. Ortam temiz ve gürültüsüzdür. Kişi çalışırken devamlı hareket hâlinde olup, bazen eğilme, uzanma gibi pozisyonlarda çalışması gerekebilir. Kat görevlisi görevini genellikle yalnız başına yapar. Zaman zaman ön büro elemanları, Teknik Servisle (bakım onarım elemanlarıyla) irtibat hâlindedir. Ancak müşterinin isteklerini ve yöneticinin emirlerini alırken onlarla iletişim kurar. Çalıştığı yerin büyüklüğüne göre vardiya usulü ile çalışabilir

14 Outsourcing (Dışkaynaktan faydalanma) nedir? Kat hizmetleri personelinin sunduğu hizmetlerin tamamı ya da bir kısmının başka bir taşeron firmadan satın alınmasıdır. Yani otel personeli dışında başka bir firmaya ait çalışanların hizmet sunmasıdır

15 3Kat hizmetlerinin görevleri Konuk odaları, Katlar, Merdivenler ve asansörler, Dinlenme ve bekleme alanları, Girişler, Restoranlar,barlar,kafeteryalar, Sağlık ve güzellik merkezleri, Toplantı salonları, Yüzme havuzları ve çevresi, Bahçeler, Sahil ve plajlar, Personel alanları,

16 4Kat hizmetleri personelinin genel nitelikleri Düzgün bir fiziki yapı, Temiz bir görünüş, Mesleki sevgi, bilgi ve iş disiplini, Müşteri ile tartışmamak, Müşteri eleştirilerine açık olmak, Müşteri şikayetleri ile ilgilenmek ve çözmeye çalışmak, Müşteriyi selamlamak, Müşteriye gülümsemek, Disiplin ve dürüstlük, Meslekte başarılı olma hırsı, İdareci pozisyonunda olanların eğitimli olması,

17 4Kat hizmetleri personelinin genel nitelikleri Turizm özel ihtisas raporuna göre; Fiziki uygunluk (%22) Meslek sevgisi (%15) Düzgün ifade (%15) Đlişki kurma yeteneği (%13) Yabancı dil (%9) Genel kültür, temizlik v.b (%4)

18 Kat hizmetleri personelinin dikkat etmesi gerekenler; Her gün duş almak, Ağızda koku yapan yiyecekler yememek, Tırnaklar kısa ve temiz, Her gün traş olmak, Saçlara bone takmak ya da abartısız bir şekilde toplamak, Dikkat çeken takıların takılmaması, Kullandıkları kat ofislerinin ve kat arabalarının temiz tutulması

19 Kat hizmetleri personelinin dikkat etmesi gerekenler; Çalışanın kendine ait oda kartını ya da anahtarını kimseye vermemesi, Temizlik esnasında müşteri odasının telefonu çalarsa kesinlikle açılmamalı, Müşteri kapısını çalarken prosedüre uymalı, Müşterili oda temizlenirken mutlaka oda kapısı açık bırakılmalı, Çalışan işe gidemeyecek durumda olursa 1 gün önceden işyerine haber vermeli,

20 5 Kat hizmetlerinin alt birimleri ve çalışma esasları Süreklilik ilkesi, Sessizlik ilkesi, Doğru zamanlama ilkesi, Verimlilik ilkesi, Hijyen sağlama ilkesi, Kalite ilkesi, Đletişim ilkesi,

21 Kat Hizmetleri Yönetiminde Çalışma İlkeleri Kat hizmetleri yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması bakımından aşağıdaki temel ilkelere uyulması gereklidir: 1) Süreklilik İlkesi: Temizlik, bakım ve koruyucu önlemlerin alınması süreklilik ister "Başka bir deyişle, bu faaliyetler önceden periyodik bir şekilde planlanarak, düzenli bir şekilde (sistematik olarak) yapılmalıdır.

22 2)Sessizlik İlkesi: Kat hizmetleri yönetimi kapsamına giren tüm faaliyetler, olabildiğince müşterileri rahatsız etmeyecek şekilde ve zamanında yürütülmelidir. Bunun için, kat hizmetleri yönetiminde planlama sürecinin titizlikle düşünülmesi; müşterilerin bulunduğu ortamlardaki kat hizmetleri yönetimi faaliyetlerinin ise mümkün mertebe dikkatlice ve sessizce gerçekleştirilmesi için tüm önlemlerin alınması gerekir. 3)Doğru Zamanlama İlkesi: Kat hizmetleri yönetimi faaliyetlerinin de diğer faaliyetler gibi doğru bir zamanlama içinde planlaması ve yürütülmesi zorunludur. Bunun için, öncelikle faaliyetler dönemsel olarak ayrılmalı, rutin işler dışında çok vakit alan ayrıntılı ve yoğun temizlik ve bakım programları olabildiğince düşük sezonlara ya da uygun gün ve saatlere çekilmelidir.

23 4)Verimlilik İlkesi: Kat hizmetleri yönetiminde en az emek, enerji, malzeme vs... ile istenilen hizmet kalitesine ulaşılması ana hedef olmalıdır. Bunun sağlanması da elbette doğru planlama, etkin yürütme ve sağlıklı denetim yolu ile mümkün olabilir. 5)Hijyen Sağlama İlkesi : Kat hizmetleri yönetimi açısından, "temizlik, bakım ve estetiğin sağlanması" yeterli değildir. Gerek müşterilerin ve ziyaretçilerin, gerekse çalışanların fizyolojik ve psikolojik açılardan sağlığının korunması ve huzurun sağlanması için, tüm alanların mikroplardan, virüs ve bakterilerden arındırılmış olduğunun garanti edilmesi gerekir. Temizlik, bakım ve dezenfeksiyon bu anlamda birbirini tamamlar.

24 6)Kalite İlkesi: Kat hizmetleri yönetimi kapsamında sunulan tüm hizmetlerin, müşterilerin ve ziyaretçilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde tasarlanması, yürütülmesi ve zaman içinde güncelleştirilmesi gereklidir. Bunun için de işletme öncelikle "hizmet kalitesi standartlarını sağlıklı bir şekilde belirlemeli ve denetimlerini buna göre yürütmelidir. Ayrıca Toplam Kalite Anlayışının yaygınlaştığı günümüz koşullarında, çalışanların da istek, ihtiyaç ve beklentilerine uygun iş ortamı ve çalışma programlarının oluşturulması ve onları doğrudan ilgilendiren alanlardaki temizlik, bakım ve estetiğin korunması, yine kaliteli hizmetin gereğidir.

25 7)İletişim İlkesi: Daha önce de vurgulandığı gibi, kat hizmetleri yönetiminden sorumlu birim, diğer tüm birimlerle doğrudan ya da dolaylı olarak eşgüdüm içinde çalışmalıdır. Bunun sağlanması, öncelikle sağlıklı, etkin, açık ve hızlı iletişim yolu ile mümkün olabilir. Gerek birim içi gerekse birimler arası iletişim kanallarının açık olması, çağdaş iletişim araçlarının kullanılması ve kimlerle ne şekilde ve hangi sıklıkla iletişim kurulması gerektiğinin önceden belirlenerek çalışanlara bildirilmesi, bu anlamda en önemli noktalar olarak sayılabilir.

26 Kat Hizmetleri Departmanında İnsan Kaynakları İnsan kaynakları yönetimi, işletmenin amaçları doğrultusunda işin yapısına ve ihtiyaçlarına uygun personelin seçilmesi, eğitimi, işe başlatılması ve performansının değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Kat hizmetlerinde verilen hizmetlerin büyük bir kısmı insan gücüne dayanır. Departmanda çalışan personel sayısı fazladır. Bu sebepten İKY, kat hizmetleri için çok önemlidir

27 KH DE PERSONEL BULMA SÜRECİ 1.Bölümün yeni personel ihtiyacı belirlenir. 2.Hangi pozisyona eleman alınacağı ve aranacak nitelikler belirlenir. 3.Personel bulma kaynakları belirlenir. 4.Gerekli ilanlar verilir, duyurular yapılır. 5.İlgili kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınır

28 Personel bulma kaynakları: 1. İç kaynak? 2.Dış kaynak? Avantaj ve Dezavantajları????

29 İşgücüDevir Hızı Nedir? İşgücü devir hızı maliyet kalemleri nelerdir? Nasıl hesaplanır? İşgücü D.O.= (Ayrılan personel sayısı:ortalama Personel Sayısı)*100=%... İşgücü Devir Hızının yüksek olma nedenleri? Bu oranı düşürmek için neler yapılabilir?

30 Personel Seçme İnsan Kaynakları yetkilisi ve Kat Hizmetleri yetkilisi, işe talep gösteren adaylarla görüşür. Genellikle mülakat yapılır. Bunun yanında yazılı, sözlü ya da uygulamalı testler yapılabilir. İşe Başlatma ve Oryantasyon Eğitimi Oryantasyon nedir? Neleri kapsar? Bu eğitimin faydası nedir?

31 Motivasyon Motivasyon nedir? Motivasyon teknikleri nelerdir? (Eğitim, Rotasyon, Övgü, İletişim, Ödüller...)

32 Eğitim Nedir? Eğitim Programı Hazırlama Aşamaları: 1.Eğitim ihtiyacının belirlenmesi 2.Eğitimin amacının belirlenmesi 3.Eğitim konularının belirlenmesi 4.Öğrenme İlkelerinin belirlenmesi (Katılım, Tekrar, İlişkilendirme, Transfer, Geri bildirim) 5.Eğitim yönteminin belirlenmesi (İş dışı:konferans...- İş başı:rotasyon, Yetki Devretme, İşi yaparak Öğrenme) 6.Eğitimin değerlendirilmesi

33 Personel Değerlendirme Personel değerlendirmede kullanılan yöntemler: (Sıralama, İkili karşılaştırma, Kritik olay yöntemi, PDR...vb.) Neden yapılır? 1.Başarıyı ödüllendirmek 2.Kapasitesi olan, üst kademe için potansiyeli olan personeli seçebilmek 3.Personelin başarısız olduğu konuları belirleyerek eğitim ihtiyacı olduğu konuları saptamak 4.Yönetici ile personel arasındaki iletişimi arttırmak

34 Kat hizmetlerinde personel değerlendirmesinde kullanılacak kriterler: İşin özellikleri Personelin iş bilgisi Bireysel özellikler ve davranışlar Personelin yetenekleri ve becerisi

35 KAT HİZMETLERİNDE PLANLAMA Planlama nedir? Kat hizmetlerinde yapılan planlamalar: 1)İşgücü planlaması 2)Malzeme ve envanter planlaması 3)İşlerin planlaması

36 İşprogramları Kat hizmetleri sorumluluğu altındaki alanların düzenli temizlenebilmesi için executive housekeeper ya da supervisor lar tarafından iş programı yapılması gerekmektedir. İş programları ***Zamana göre ***Yüzeye göre ***Kullanılan ekipmana göre ***Çalışma yöntemine göre(geleneksel, Blok, Ekip) ***Amaca göre(fiziksel, Kimyasal, Dezenfekte, Osmolojik, Entomolojik) ***Kirin temizlenme şekline göre

37 Envanter Planlaması Hangi alanlar temizlenek? Ne kadar sıklıkla temizlik ve malzeme kullanımı gereklidir? Belirlenmiş alanları kaliteli temizleme koşulları nelerdir? Belirlenen performansta ve sürede bu işi yapmak için ne kadar malzemeye ihtyaç vardır? BU SORULARIN ENVANTER PLANLAMA AŞAMLARININ BELİRLEYİCİSİ NİTELİĞİNDEDİR

38 Envanter Planlaması Dönüşümlü Malzemeler Dönüşümsüz malzemeler (tek kullanımlık) Par(bir günlük kullanım sayısı)

39 İŞTANIMLARI İş tanımı, herhangi bir işin kapsamına giren görevlerin, sorumlulukların ve çalışma koşullarının yazılı olarak açıklamasıdır. İş analizi, herbir işi niteliği ve işin görüldüğü çevre ve şartları gözlem ve inceleme yoluyla belirleme, bunlarla ilgili elde edilen

40 MÜŞTERİODALARINDA KULLANILAN EŞYALAR Günümüzde, modem bir insanın konaklama ihtiyacını karşılamayı amaçlayan otel odalarında, müşterinin rahat bir ortamda konaklamasını sağlamak için otelin statüsü dikkate alınmadan bulundurulması gereken zorunlu eşyalar şunlardır: Televizyon: Otel odalarında bulunan televizyonların oda büyüklüğü ile uyumlu ekran büyüklüğünde olmasıve uzaktan kumanda edilebilmesi gerekir. Buzdolabı: Otellerde minibar amaçlı kullanılır. Sehpa: Genelde her iki veya üç koltuğa bir sehpa şeklinde hesaplanır. Odadaki mobilyanın rengine ve cinsine göre seçilmelidir. Kanepe: Birkaç kişinin oturabileceği ve kol dayanacak yeri olan geniş koltuktur. 2-3 veya 4 kişilik olarak yapılır. Koltuk/puf: Koltuk rahat oturulacak şekilde, odadaki renklerle uyumlu ve her yatağa bir tane düşecek şekilde hesaplanan bir eşyadır. Süitlerde çek-yat şeklinde olanları da kullanılır. Puflar, aynalı komodinin önünde kullanılan, arkalığıolmayan ve her odaya bir adet konulan bir malzemedir.

41 Gardırop: Odadaki yatak sayısına bağlıolarak tek veya çift kapaklıdır. İçerisinde en az 6 adet elbise askısı bulunmalıdır. Bunlar, gardırop içine sabitlenmiş olmalıdır. Gardırop içinde ayrıca, yedek battaniye, elbise fırçası, ayakkabı sileceği, çamaşır torbasıgibi malzemeler de müşterinin hizmetine sunulur. Bagajlık: Genelde, gardıropların alt bölümü bu amaçla kullanılır. Komodin: Bazıları yatak başlarında kullanılır. İki yataklı odalarda iki yatak arasına bir adet, tek kişilik odalarda yatak başına bir adet, çift yataklı odalarda ise yatağın iki başına iki adet olarak düşünülmelidir. Ayrıca her odada bir adet, çekmeceli aynalı komodin bulunmalıdır. Abajur: Yatak başı komodinleri sayısındaki gibi hesaplanır. Yatak başlarında sabit, avizeli yada aplik pano içinde düzenlenebilir. Çöp sepeti: Hem oda hem de banyolarda kullanılan bir malzemedir.

42 Yastık / Yastık kılıfı: Yatak sayısına göre hesaplanır. Yastıkların korunması ve estetik bir görüntü vermek için yastık kılıfları kullanılır. Battaniye: Yatak sayısına göre hesaplanır. Otellerde yorgan yerine yatak yapımı amacıyla kullanılan bir malzemedir. Tek kişilik yataklar için en az 180x225 cm, çift kişilik yataklar için en az 225x225 cm olmalıdır. Perde: Dekor (kalın) perde ve tül perde olmak üzere ikiye ayrılır. Perdenin eni, pencere büyüklüğünün üç katı olarak hesaplanmalı, odadaki renklerle uyum içinde olmalı ve kolay temizlenebilen bir kumaştan yapılmalıdır. Banyolardaki duş perdelerinin ise su geçirmez cinsten olmasıgerekir. Günümüzde duşakabin sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Şilte/Yatak: Yazlık ve kışlık yatak taraflarıbulunan, ortopedik, yaylı olarak hazırlanan şilte türlerinden seçilmelidir. Tek kişilik şilte örtüsü 90 x 190 cm, çift kişilik şilte ölçüsü ise 190 x 190 cm olmalıdır. Temizliğinin kolay yapılması nedeniyle ikiz yataklar oteller için en kullanışlı olanlardır. Yataklar odaya yerleştirilirken pencereye paralel olarak konmalıdır.

43 Havlu: Yatak sayısına göre, bir büyük havlu (banyo), bir küçük havlu ve her banyo için bir adet ayak havlusu olarak hesaplanır. Pamuklu olanlar tercih edilir. Banyo havluları 150x190 cm, el havluları ise 50x90 cm olarak düşünülür. Yatak örtüsü: Yatakların daha estetik görünmesi ve korunması amacıyla üzerine örtülen aksesuar malzemedir. Pike: Yaz sezonunda battaniye yerine yatak yapımında kullanılan malzemedir. Sık dokulu ve buruşmayan kumaşlardan seçilmesi gerekir. Çarşaf:Yatak yapımında kullanılan malzemedir. Kaynatması, ağartma ve ütüleme kolaylığı nedeniyle çarşaflar beyaz renkte ve patiska kumaştan seçilir. Tek kişilik yataklar için 180x280 cm ölçülerinde olmalıdır.

44 Kaliteli bir çarşafta bulunması gereken özellikler: Kumaşı, sık dokunmuş olmalıdır. Ebatları yatak yapımını kolaylaştıracak ölçülerde olmalıdır. Baş ve ayakucu tarafı aynı kalınlıkta dikilmelidir. Kenar dikişleri 1 cm kalınlıkta ve sağlam iplikle çift kat dikilmelidir. Alt ve üst çarşaf aynı ölçü ve renkte olmalıdır.

45 Buklet malzemeleri: Odalarda müşterinin bir kez kullanması (eşantiyon) amacıyla konulan küçük ikram malzemeleridir. Bunlar üzerinde otellogosu olduğu için aynı zamanda otelin tanıtımına da yardımcı olur. Duş bonesi, kağıt mendil, sabun, dikiş kutusu, terlik, duş köpüğü, traş kremi, diş fırçası, dikiş seti, şampuan, kibrit, parfüm, diş macunu vb. Kit malzemeleri: Müşterinin kırtasiye malzeme ihtiyacını gidermek için odalara konulan; sümen, antetli kağıt, broşür, zarf, kartpostal, bagaj etiketi, kalem, tanıtım kartı, şehir rehberi ve haritası, dergi, oda servis menüsü gibi malzemelerdir.

46 TEMİZLİK ARAÇLARI Temizliğin başarılı olması için, bu amaçla kullanılacak materyalin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Materyalin amacına uygunluğu Dayanıklı olması Fiyatı Garantisi Temizlik ve bakım kolaylığı Yedek parçasının bulunabilirliği Kolay tamir ve bakım yaptırma imkanı Personelin kolay kullanması Birden fazla amaca hizmet edebilmesi

47 Kat hizmetlerinde kullanılan temizlik araçları şunlardır: Süpürge: Elektrik süpürgesi ve çalı süpürgesi olarak ikiye ayrılır. Çalı süpürgesi bahçe, avlu, havuz gibi genel alanların temizliğinde, elektrik süpürgesi ise odalarda kullanılır. Elektrik süpürgesinin sessiz çalışması, yatık model olması, kolay taşınması, emme gücünün yüksek olması, toz torbalarının kağıt olması, borularının esnek olması ve aksesuarlarının bol olmasına özen gösterilmelidir. Cila makinesi: Otellerde cilalanması gereken mermer, ahşap ve beton yüzeylerin cilalanmasında ve parlatılmasında kullanılan makinelerdir.

48 Kat temizlik arabası: Oda temizliğinde kullanılan malzemeleri, araç ve gereçleri taşıyan bu araba her katta bulunması gereken bir temizlik aracıdır. Kat görevlisinin derli toplu çalışmasını sağlar. Temizlik kutusu: Kat hizmetleri personelinin oda temizlik arabasından odalara malzeme taşımak için kullandığı sepetlerdir. Toz bezi: İki tarafı tüylü, yumuşak, pamuklu kumaş türünden seçilmelidir. Temizlenecek alana göre farklı renklerden yapılması sağlık açısından yararlıdır. Fırça: En iyi cins ve dayanıklı olan fırçalar kıldan yapılmış olanlardır. Naylon fırçalar ise ıslak temizlikte kullanılır.

49 Mop: Pamuklu kalın liften yapılmış püsküllü temizlik aracıdır, zemin temizliğinde kullanılır. Büyük alanların temizliği için uygundur. Portatif merdiven ve tabure: Kazaları azaltmak ve kat görevlilerinin işlerini kolay ve çabuk yapmalarını sağlamak için bu malzemelerin kullanılması gerekir. Formülatör makineleri: Standart deterjan kullanımını sağlayan ve deterjan israfını önleyen makinelerdir. Diğer temizlik araçları: Süngerler, cam silme aletleri, temizlik telleri, cam silme bezleri, ovalama bezleri, güderi, faraşlar ve kovalardır,

50 TEMİZLİK MALZEMELERİ Temizlik maddeleri seçilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Kimyasal olarak yumuşak olmalı, yüzey ve cilde zarar vermemeli. Kokusu kötü olmamalı. Ambalajı uygun olmalı. İçerdiği ana temizlik maddesi bilinmeli.

51 Raf ömrü uzun olmalı. Temizleme gücü yüksek olmalı. Etiketinde firma adı, kullanma talimatı ve içeriği ve koruyucu önlemleri yazılı olmalıdır.

52 Kat hizmetlerinde temizlik amacıyla kullanılan malzemeler şunlardır: Sabunlar: TSE'nin normlarına göre, bitkisel ve hayvansal yağlarla, mumların, reçinelerin karışımlarının sabunlaştırılmasıyla elde edilirler. Çamaşır sodası: Suyun kirecini ayrıştırmada, ağartıcı yapımında, tahta ve taş döşemelerin temizliğinde ve çamaşırların ağartılmasında kullanılır. Kaol: Pirinç, gümüş, bakır ve kromajlı eşyaların temizliğinde kullanılır. Asitler: En çok kullanılanlar sirke, limon suyu ve tuz ruhudur. Leke çıkarmada, koku gidermede ve yüzeylerdeki mikroorganizmaları yok etmek için kullanılır.

53 Amonyak: Hafif alkollü olup, asit lekeleri, vücut kiri ve hafif lekelerin çıkartılmasında kullanılır. Mavi ispirto: Yosun, çimen, tükenmez kalem lekelerinin çıkartılmasına telefon, mobilya, cam ve aynaların parlatılmasında kullanılır. Cilalar: Taş, plastik, ahşap yüzeylere uygulanabilen koruyucu ve parlatıcı bir maddedir. Çamaşır suyu: Hem çamaşırhanede ağartıcı olarak, hem de banyo temizliğinde dezenfekte edici ve beyazlatıcı olarak kullanılır. Deterjanlar: Toz ve sıvı olarak iki gruba ayrılan deterjanlarınseçimindeşu özelliklere sahip olmasına dikkat edilmelidir: Kullanma kolaylığı sağlayacak bir ambalajı olması Klor vb. dezenfekte edici madde içermesi. Az köpürmesi Suda erimesi Parfümlü olması Elleri yıpratmaması.

54 Kat Hizmetlerinin Diğer Departmanlarla İş Birliği

55 7 Kat hizmetlerinin diğer departmanlar ile ilişkileri, bilgi akışı Önb nbüro ile ilişkisi: *kat hizmetleri önbüroya boş, kirli, arızalı odaların listesini verir, *önbüro rezervasyona göre ek yatak atılması gereken odaları ve vıp odalarını bildirir, *grup girişlerinde yapılması gereken düzenlemeleri bildirir, *kat hizmetlerine oda durum raporu verir, *konuklar otelden çıkarken kat hizmetleri ile dialog halinde olup unutulmuş eşya veya otel eşyasına zarar verme gibi durumlar anında bildirilir

56 7Kat hizmetlerinin diğer departmanlar ile ilişkileri, bilgi akışı Yönetim bölümü ile ilişkisi: yönetim bölümü; khb organizasyon yapısını, personel terfisini, çalışma ve izin saatlrerini, hastalık durumlarını v.b durumları belirler. khb bütçesini belirler, kat hizmetleri bölümü; günlük, haftalık, aylık istatistik ve raporları yönetime sunmak ile sorumludur. yıllık veya sezonluk genel bakım raporları, işgücü ve malzeme konularında ekonomik yöntemlerin önerildiği projeler planlar,

57 7Kat hizmetlerinin diğer departmanlar ile ilişkileri, bilgi akışı Muhasebe bölümü ile ilişkisi: khb tarafından alınan araç ve gereçlerin faturalar mb gönderilir, khb çalışan personelin maaş ve mesai ile alakalı devam çizelgesini mb verilir, khb bulunan araç gereç envanterleri mb departmanına gerektiğinde verilir, günlük oda doluluk raporu ve housekeeper raporunu mb verilir,

58 7Kat hizmetlerinin diğer departmanlar ile ilişkileri, bilgi akışı Güvenlik bölümü ile ilişkisi: görevi gereği tesisin tüm alanlarına dağılan khb personeli, şüpheli kişi, paket ve durumları gb bildirir, olağanüstü yangın, deprem v.b durumlarda khb ile koordine içinde olurlar,

59 7Kat hizmetleri-mutfak departmanlarıarasındaki ilişki Mutfak bölümü ile ilişkisi: *mutfak personelinin iş elbiselerinin yıkanması, *serviste kullanılan tekstil ürünlerinin temizliği,

60 Kat Hizmetlerinin Yiyecek İçecek Departmanıİle İlişkisi Yiyecek içecek departmanıyla, odalarda servisten sonra kalan boşların alınması, (tepsi, tabak, bardak gibi) minibarın kontrolü,özel odalara konulan ikramlar (meyve sepeti, şarap gibi) konusunda iş birliği içindedir. Ayrıca restoran, salon ve barlarda kullanılan örtü, peçete gibi malzemelerin yıkanması kat hizmetleri içinde yer alan çamaşırhane tarafından sağlanır.

61 Kat Hizmetleri-Satınalma departmanlarıarasındaki ilişki Satın alma bölümüyle araç-gereç ve malzemelerin alımı konusunda iletişim kurar. Kat hizmetlerinin ihtiyaçları belirlenip satın almaya iletilir

62 Kat Hizmetlerinin Muhasebe Departmanıİle İlişkisi Muhasebe departmanıyla personelle ilgili maddi işler, departmanın bütçesi, envanter sayımları konularında işbirliği yapar

63 Kat Hizmetlerinin Personel Departmanıİle İlişkisi Personel departmanıyla personeli işe alma, işten çıkarma, terfi ve eğitim gibi konularda iş birliği yapar.

64 Kat Hizmetlerinin Halkla İlişkiler Departmanıİle İlişkisi Tesisi gezip görmeye gelen acente ve şirketlere eşlik ederek tanıtım odası(show room) olarak hazırlanmış odanın gösterilmesinde ve çeşitli amaçlarla kullanılan salonların tanıtılmasında yardımcı olur.

65

66 Oda Tipleri ve Özellikleri Tek kişilik oda (single room): Konuğun konaklama işletmelerinde konaklarken ihtiyaç duyabileceği mobilyalarla döşeli, içerisinde banyo ve tuvaletin bulunduğu, ısıtma, havalandırma, aydınlatma sisteminin olduğu bağımsız bir bölümdür. Bir tane, tek kişilik yatağın bulunduğu oda tipidir. Çift kişilik oda (double room): Konuğun konaklama işletmelerinde konaklarken gereksinimlerini karşılayacak, donanımlarla düzenlenmiş, hacim olarak daha büyük, içerisinde bir tane çift kişilik yatağın bulunduğu oda tipidir.

67 İki kişilik oda (twin bed): Konuğun konaklama işletmelerinde konaklarken gereksinimlerini karşılayacak, donanımlarla düzenlenmiş, hacim olarak daha büyük içerisinde iki tane tek kişilik yatağın bulunduğu oda tipidir.

68 ÜçKişilik Oda (Triple room) : Konuğun gereksinimini karşılayacak, donanımlarla düzenlenmiş, hacim olarak büyük, içerisinde bir tane çift kişilik, bir tane tek kişilik veya üç tane tek kişilik yatağın bulunduğu oda tipidir. Dört Kişilik Oda (Double double room): Konuğun gereksinimini karşılayacak, donanımlarla düzenlenmiş, hacim olarak daha büyük, içerisinde, iki tane çift kişilik yatağın bulunduğu veya dört tane tek kişilik yatak ya da bir çift kişilik, iki tane tek yatağın bulunduğu oda tipidir.

69 Suit Oda: Bir salon, bir oturma odasının, bir veya daha fazla tam donanımlı yatak odasına bağlanması ile oluşan oda tipidir. Bir tuvalet - banyo, geniş ölçüleri olan divan tipi yatakları, koltuklar, telefon, lüks dekor, giysiler ve bavullar için yer, kişiye özel kasa, mini-bar / buzdolabı, güzel manzara, çiçekler havalandırma/iklimlendirme, oda servisi, kullanılan yüksek kaliteli mobilyalar ve temizlik için çok yüksek standartlar içerir.

70 Küçük Suit Oda: Suit odaya nazaran bir salon ve tam donanımlı yatak odasından meydana gelen suit oda tipidir. Büyük Suit Oda (presidental suite): Ekstra olarak döşenmiş, bir büyük salon, bir oturma odası, bir veya daha fazla yatak odası, davetler için uygun bar ve mutfağı bulunan, her türlü ihtiyaçların karşılandığı, genellikle yüksek düzeydeki misafirlere hizmet veren çok kaliteli odadır.

71 Studio Room (Mutfak ve salon içeren oda ): Yatağa dönüşebilen bir kanepenin veya duvara monteli bir yatağın bulunduğu, içerisinde mutfağın olduğu oda tipidir. Connecting Room (Birbirine içten geçiş kapısı bulunan yan yana oda ):Genellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği birbirlerine bağlantısı bulunan oda tipidir.

72 Adjoining Room (Dıştan girişli yan yana odalar.): Yan yana yer alan, aralarında herhangi bağlantı olmayan oda tipidir. Standart Oda: Konuğun temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş oda tipidir. En az 20m² Corner Room (köşe oda): Otellerdeki köşe odalarıdır. Bu odalar manzara olarak tercih edilir.

73 Odaların, Personel Açısından TaşımasıGereken Özellikler Döşemeleri, kolay temizlenen, sağlam ve kullanışlı olmalıdır. Temizlik esnasında kullanılacak alan, rahat hareket edilebilecek ve temizlik araçlarını kullanabilecek genişlikte olmalıdır. Odada kullanılan mobilyalar, kolay çekilebilir özellikte olmalıdır. Odanın havalandırılabilir ve aydınlık olması gerekir.

74 Yatak Yapımında Kullanılan Araçların Özellikleri Alt-üst Çarşaf Özellikleri: Yatağın üstüne serilen çarşafa alt çarşaf, battaniyeyi kaplamak için battaniyenin altına serilen çarşafa da üst çarşaf denir. Üst çarşafı alt çarşaftan ayıran özellik, üst çarşafın yatak başına gelen kısmının daha kalın pay bırakılarak dikilmiş olmasıdır. Ancak, bazı işletmelerde bir üçüncü çarşaf olarak KAPAK ÇARŞAF da kullanılmaktadır. Bu çarşaf, battaniyenin üzerine serilir.

75 Battaniyenin Özellikleri Yatak yaparken üst çarşafın üzerine serilerek kullanılır. İşletmeler battaniye ölçülerini belirler. Battaniyenin, desen ve renkleri dekoratif açıdan odayı tamamlamalıdır.

76 Yastık KılıfıÖzellikleri Yastığı tamamen içine alarak, konuğun yastıkla direkt temas etmesini önleyen pamuklu bezden yapılan bir malzemedir. Standard yastığa uygun yastık boyutları 55 x 75 cm. olmalıdır. Boyutlarının yastıktan birkaç santim daha geniş olması gerekir. Yastığa dar gelen bir kılıf nasıl görünümü bozuyorsa, bol gelen kılıf da güzel ve kullanışlı olmaz. Genellikle çift kılıf kullanılır. Alttaki iç kılıf yastığı korur, üstteki dış kılıf konuk için hazırlanır.

77 Yatak Örtülerinin Özellikleri Konuk odasındaki, dekorasyona uygun renklerdeki kumaştan yapılır. Hazırlanmış yatağın üzerine, tüm yatağı kaplayacak şekilde örtülür. Yatağın görünümünü güzelleştirip, kirlenmesini önler. Boyutları, modeline ve yatağın tipine göre değişir.

78 Yatak Koruyucunun Özellikleri Yatak yıkanabilen bir malzeme değildir. Yatağın kirlenmemesi için, pamuklu dokumadan yapılmış yatak koruyucu alt çarşaftan önce yatağa serilir. Böylece herhangi bir leke ya da ıslaklık yatağa geçmeden yatak koruyucuda kalır. Yatak koruyucu sadece yatağı korumakla kalmaz, teri de emer. Bu nedenle sağlık açısında son derece önemlidir. Ayrıca, leke tutmayan malzemelerden yapıldığı ve kolay yıkandığı için de kullanışlıdır. Yatak koruyucu yatağın üst yüzünü kaplamalı, yataktan büyük veya küçük olmamalıdır.

79 Yorgan : Pamuktan, yünden, elyaftan yapılan, konuğun üşümesini önlemek için özellikle kış aylarında kullanılan bir yatak malzemesidir. Nevresim : Yatak yapımında kullanılan, yorganın içine konulduğu, alt ucu açık dikdörtgen şekilde dikilmiş malzemedir. Pike : Yaz aylarında örtünmek amacıyla kullanılır. Çeşitli renkleri olmakla beraber beyaz olanları konaklama işletmelerinde daha çok tercih edilmektedir. Tek ve çift kişilik olanları vardır. ş malzemedir.

80 Yatak Yapma

81 Kirli yatak takımları toplanırken yatak takımları içerisinde konuğa ait herhangi bir şey kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca, lekeli yatak takımları diğerlerinden ayrılmalı, işaretlenmeli (köşesine bir düğüm atılarak işaretlenebilir veya bir poşete konulur üzerine oda numarası yazılır) çamaşırhaneye ayrı olarak gönderilmelidir. Yastık kılıfı dikkatlice çıkarılmalıdır. Bunun için yastık kılıfının kapak kısmı açılmalı ve yastık köşelerinden tutularak kılıf üzerinden sıyrılmalıdır. Dikkatsizce yapılacak bir işlem yastık kılıfının yırtılmasına neden olacaktır. Köşelerdeki battaniye ve çarşaf, çekiştirmeden dikkatlice çıkarılmalıdır. Önce battaniye temiz bir yere (sandalye, koltuk vb.) bırakılmalı, daha sonra çarşaf bohça şeklinde toplanmalıdır.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü KAT HİZMETLERİ ÖNSÖZ Bu kitap Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda konaklama

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2660 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1626 OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ Yazarlar Doç.Dr. Murat EMEKSİZ (Ünite 1, 3, 4, 5) Doç.Dr. Medet YOLAL (Ünite 1,

Detaylı

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Oteller Yasası nın 12 nci maddesinin kendisine verdiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ODA İŞLEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÇAMAŞIRLARI YIKAMA 814EH0005 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I Ara t rma ve E itim Genel Müdürlü ü Y YECEK VE ÇECEK SERV S Her Hakkı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı na Aittir. İLETİŞİM: İsmet İnönü Bulvarı No:5 Kat: 9-10 Emek/ANKARA

Detaylı

Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model Önerisi

Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model Önerisi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, Bahar: 31-45, 2005. Copyright 2005 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220, (1990-2005) Kat Hizmetlerinde HACCP Uygulaması Üzerine Bir Model

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK HİZMETLERİ Temizlik El Kitabı EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi 2013 İÇİNDEKİLER Misyonumuz...7 Vizyonumuz...7 Temizliğin Ana Nedeni...9 Temizlik

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2500 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1471 OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ Yazarlar Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Murat AZALTUN (Ünite 2)

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ DEKORASYON ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:14.10.1993 R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ Eylül 2011 Ankara Bilinçli Tüketici - Tüketici Bilinci www. tuketici.gov.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE ÜRÜN SATIŞI Ankara 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK SALATALAR, MEZELER VE PİŞİRMEYE HAZIRLIK ANKARA 2008 ÇİNDEKİL Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü T.C. KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ÖNBÜRO ÖNSÖZ Bu kitap Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda konaklama ve yeme-içme

Detaylı

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK ÜRETİMİ

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK ÜRETİMİ YİYECEK ÜRETİMİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 3384 Yayınları: 368 Kılavuzlar, El Kitapları, Tarihçeler Dizisi: 16 ISBN:978-975-17-3645-1 Her Hakkı na Aittir. İLETİŞİM: İsmet İnönü Bulvarı

Detaylı

TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) YÖNETİM KURULU28 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA DA TOPLANIYOR

TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) YÖNETİM KURULU28 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA DA TOPLANIYOR TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) YÖNETİM KURULU28 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA DA TOPLANIYOR Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu 28 Temmuz 2010 Çarşamba günü saat 10:00 da

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO 1.AMAÇ: Laboratuvarda çalışan personelin, numunenin güvenliğini sağlamak. Laboratuvarın kimyasal ajanlara, yangın ve elektrik kazalarına karşı güvenlik tedbirlerini almak. 2. KAPSAM: Tüm Laboratuar sorumlusu

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi MÜHENDİSLİK Fakültesi 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında

Detaylı