MESAM TARĐFELERĐ 2012 EK-A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESAM TARĐFELERĐ 2012 EK-A"

Transkript

1 MESAM TARĐFELERĐ 2012 EK-A 1.KONAKLAMA TESĐSLERĐ OTEL-TATĐL KÖYÜ-MOTEL-APART OTEL-HOSTEL-PANSĐYON-KAMPĐNG- BELEDĐYE BELGELĐ TESĐS/YILLIK 1.A FĐYATLAR ODA FĐYATINI ĐÇERĐR, ODA DIŞINDAKĐ DĐĞER MEKANLAR AYRICA TARĐFELENDĐRĐLĐR. 7 YILDIZ 75,00 TL 5 YILDIZ/1.SINIF TATĐL KÖYÜ 60,00 TL 4 YILDIZ 42,00 TL 3 YILDIZ 30,00 TL 2 YILDIZ 22,50 TL 1 YILDIZ/PANSĐYON 15,00 TL a) Otel ve tatil köyü içi restoran, bar, disko, vb. gibi mekanlar 1.A kapsamı dışındadır. Bu mahaller dahil oldukları kategori kapsamında %25 indirim uygulanarak ayrıca lisanslanır. b) Pansiyonlar, eğitim ve dinlenme tesisleri, kamuya ait ve özel misafirhaneler 1 yıldız için belirlenen bedeller üzerinden tarifelendirilecektir. c) Özel belgeli tesisler, belediye belgeli tesisler ile termal tesisler, statüsü ve nitelikleri dikkate alınarak MESAM tarafından belirlenecek bedeller üzerinden tarifelendirilecektir. 1.B FĐYATLAR ODAYA ENDEKSLĐ OLUP, OTELDEKĐ TÜM MEKANLARI KAPSAR 7 YILDIZ 120,00 TL 5 YILDIZ/1.SINIF TATĐL KÖYÜ 90,00 TL 4 YILDIZ/2.SINIF TATĐL KÖYÜ 67,50 TL 3 YILDIZ 45,00 TL 2 YILDIZ 30,00 TL 1 YILDIZ/PANSĐYON 22,00 TL a) Tarife, odalar ile birlikte tesis içerisindeki tüm mekanları içerir. b) Pansiyonlar, belediye belgeli tesisler, eğitim ve dinlenme tesisleri, kamuya ait ve özel misafirhaneler 1 yıldız için belirlenen bedeller üzerinden tarifelendirilir. c) Özel belgeli tesisler, belediye belgeli tesisler ile termal tesisler, statüsü ve nitelikleri dikkate alınarak MESAM tarafından belirlenecek bedeller üzerinden tarifelendirilecektir. 2.EĞLENCE TESĐSLERĐ -EĞLENCE YERĐ-GECE KULÜBÜ-DĐSKOTEK-PAVYON-GAZĐNO-BAR( KAFE - BAR)-TAVERNA-KABARE-ÖZEL PLAJLAR / YILLIK 2.A 1.RESTORAN - CAFE MEKANĐK MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² 487,50 TL 687,50 TL

2 MEKANĐK VE CANLI MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK VE CANLI MÜZĐK YAYINI m² Mekanik Müzik yayını için Ek her m2 Mekanik ve Canlı Müzik yayını için Ek her m² 687,50 TL 987,50 TL 4,50 TL 6,25 TL 2.A 2. LOKANTA MEKANĐK MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² MEKANĐK VE CANLI MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK VE CANLI MÜZĐK YAYINI m² Mekanik Müzik yayını için Ek her m2 Mekanik ve Canlı Müzik yayını için Ek her m² 375,00 TL 600,00 TL 487,50 TL 800,00 TL 3,00 TL 5,00 TL 2.B 1. CAFE/BAR - RESTORAN/BAR MEKANĐK MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² MEKANĐK VE CANLI MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK VE CANLI MÜZĐK YAYINI m² Mekanik Müzik yayını için Ek her m2 Mekanik ve Canlı Müzik yayını için Ek her m² 975,00 TL 1.375,00 TL 1.375,00 TL 2.000,00 TL 9,50 TL 14,50 TL 2.B.2. BAR-CLUB-DISCO-BEACH CLUB BAR-TAVERNA-GAZĐNO MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² MEKANĐK VE CANLI MÜZĐK YAYINI m² Mekanik Müzik yayını için Ek her m2 Mekanik ve Canlı Müzik yayını için Ek her m² 1.812,00 TL 2.000,00 TL 10,00 TL 14,50 TL 2.B.3. EĞLENCE MERKEZLERĐ* MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² 3.250,00 TL

3 MEKANĐK VE CANLI MÜZĐK YAYINI m² Mekanik Müzik yayını için Ek her m2 Mekanik ve Canlı Müzik yayını için Ek her m² 4.375,00 TL 15,00 TL 20,00 TL * Eğlence Merkezleri: Bünyesinde birden fazla 2. maddede belirtilen mekanlardan bulunduran komplexler olup, tarife ortak kullanım alanları için geçerlidir. Bünyede bulunan mekanlar, kategorileri uyarınca hesaplamaya dahil edilir. 2.C ÇAY BAHÇESĐ - KAHVEHANE MEKANĐK MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² Ek her m2 156,00 TL 225,00 TL 3,00 TL 2. kategoride uygulanacak tarifeler, işletmenin statüsüne ve niteliklerine göre MESAM tarafından belirlenecektir. Ayrıca, bu kategoride yer alan ve müziği asli unsur olarak kullanan mekanlara kategorideki bedeller %50 artış ile uygulanır. 3.HASTANE, SAĞLIK, SPOR, GÜZELLĐK MERKEZLERĐ / YILLIK 3.A SAĞLIK MERKEZLERĐ (Termal Turizm Tesisleri - Sağlık, Rehabilitasyon ve Bakım Tesisleri ) MEKANĐK MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² Ek her m2 156,00 TL 225,00 TL 1,50 TL 3.B SPOR MERKEZLERĐ (GYM, Fitness Center - Havuzlar - Golf Tesisleri - Spor Avcılık Tesisleri - Oyun Salonları - Dans Eğitim Merkezleri) MEKANĐK MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² Ek her m2 600,00 TL 825,00 TL 2,40 TL 3.C GÜZELLĐK MERKEZLERĐ - KUAFÖR SALONLARI MEKANĐK MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² Ek her m2 337,00 TL 487,50 TL 1,25 TL 3.D HASTANE ODA BAŞINA 45,00 TL Hastane içindeki rest vb. işletmelerdeki müzik yayınları kendi kategorisi içinde ayrıca değerlendirilir.

4 4. KÜLTÜREL ETKĐNLĐKLER- SERGĐLER - ÖZEL EĞLENCELER - STADYUMLAR VB. MAHALLER 4. A SĐNEMA - TĐYATRO - OPERET - GÖSTERĐ - KONSER MERKEZLERĐ CANLI PERFORMANS ETKĐNLĐKLERĐ Gişe Hasılatı üzerinden ( Etkinlik Başına ) 8,00% ÜCRETSĐZ CANLI PERFORMANS ETKĐNLĐKLERĐ m2 ( Etkinlik Başına ) ÜCRETSĐZ CANLI PERFORMANS ETKĐNLĐKLERĐ EK HER 500 m2 ( Etkinlik Başına ) 1.625,00 TL 437,50 TL DANS GÖSTERĐ/MÜZĐKAL Gişe Hasılatı Üzerinden ( Etkinlik Başına ) 6,00% ÜCRETSĐZ DANS GÖSTERĐ/MÜZĐKAL m2 ARASI ( Etkinlik Başına ) ÜCRETSĐZ DANS GÖSTERĐ/MÜZĐKAL- EK HER 500 m2 ( Etkinlik Başına ) 1.125,00 TL 312,50 TL SĐNEMA SALONLARI / Gişe Hasılatı Üzerinden ( Film Başına ) 1,00% TĐYATRO SALONLARI / Gişe Hasılatı Üzerinden ( Oyun Başına ) 3,00% Sinema ve Tiyatro Salonlarında bilet satış fiyatından tüm vergi ve harçlar çıkarıldıktan sonra kalan net gelir üzerinden hesaplama yapılır. SĐNEMA /TĐYATRO SALONLARI ÜCRETSĐZ ETKĐNLĐK BAŞINA( ÖZEL TĐYATROLAR) SĐNEMA /TĐYATRO SALONLARI ÜCRETSĐZ ETKĐNLĐK BAŞINA( DEVLET VE ŞEHĐR TĐYATROLARI) 85,00 TL 40,00 TL 4. B SERGĐ-KONGRE - FUAR - FESTĐVAL - ŞENLĐK - TÖREN GÖSTERĐ VE MÜSABAKA ALANLARI SERGĐ, FUAR, PANAYIR vs. GÜNLÜK ETKĐNLĐK - MEKANĐK MÜZĐK m² (gün başına) Ek her 100 m² için 675,00 TL 67,50 TL 4.C STADYUMLAR VE SPOR SALONLARI SPOR SALONU / STADYUM - (Max.Kişi Kapasitesi X Min.Bedel) 0,45 TL 4.D SĐRKLER VE LUNAPARKLAR m² için 750,00 TL Ek her 100 m² için 75,00 TL 4.E BALO VE DÜĞÜN SALONLARI m² için 300,00 TL Ek her 250 m² için 200,00 TL 4.F DEFĐLE, AÇILIŞ, ETKĐNLĐK, ÖZEL EĞLENCE PARTĐLERĐ VE DĐĞER GÜNLÜK ORGANĐZASYONLAR GÜNLÜK 600,00 TL

5 5. REKREASYON TESĐSLERĐ Her mahal, tarife uyarınca dahil olduğu kategori kapsamında lisanslanır. 6. ÖZEL TESĐSLER Her mahal, tarife uyarınca benzer olduğu kategori kapsamında lisanslanır. 7. ALIŞVERĐŞ YERLERĐ / YILLIK 7. A MARKETLER - MAĞAZALAR MEKANĐK MÜZĐK YAYINI 0-50 m² MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² Ek her m2 480,00 TL 675,00 TL 1,80 TL 7.B TĐCARET MERKEZLERĐ - ALIŞVERĐŞ MERKEZLERĐ MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² arası Ek her 500 m² 2.250,00 TL 525,00 TL 7.C OTOPARK MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² arası Ek her 500 m² 100,00 TL 20,00 TL 8. ULAŞIM 8.A TERMĐNALLER - OTOBÜS TERMĐNALLERĐ - GARLAR - HAVAALANLARI - ĐSKELELER MEKANĐK MÜZĐK YAYINI m² arası Ek her m² 900,00 TL 1,80 TL 8.B KARA ULAŞIM ARAÇLARI OTOBÜS ĐÇĐNDE MÜZĐK KULLANIM YILLIK OTOBÜS BAŞINA OTOBÜS YILLIK FĐRMA BAŞINA 112,50 TL ,00 TL 8.C DEMĐRYOLU ULAŞIM ARAÇLARI KOMPARTMAN BAŞINA - YILLIK 75,00 TL 8.D DENĐZ ULAŞIM ARAÇLARI

6 DENĐZ TAŞIMACILIĞI 0-50 YOLCU - YILLIK DENĐZ TAŞIMACILIĞI 51 YOLCU VE ÜZERĐ KĐŞĐ BAŞI - YILLIK 187,50 TL 1,50 TL 8.E HAVA ULAŞIM ARAÇLARI * UÇAK KAPALI DEVRE MÜZĐK YAYINI KANAL BAŞI x REPERTUAR DEĞĐŞĐKLĐĞĐ** UÇAK ĐNĐŞ VE KALKIŞTA GENEL MÜZĐK KULLANIMI UÇAK BAŞINA YILLIK 3.600,00 TL 750,00 TL * Aynı uçak ile ilgili olarak yukarıdaki her iki tarifenin de uygulanması gerektiği durumlarda sadece Uçak Kapalı Devre Müzik Yayını Kanal Başı x Repertuar Değişikliği Tarifesi uygulanacaktır. 9. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM KURUMLARININ TĐCARĐ AMAÇLA KULLANILAN DĐNLENCE, SĐNEMA VE GÖSTERĐ YERLERĐ m²'DEN BÜYÜK UMUMA AÇIK DĐĞER MAHALLER 11.DĐĞER KULLANIMLAR Her mahal, tarife uyarınca dahil olduğu kategori kapsamında %50 indirimli olarak lisanslanır. Sınıflandırma kapsamında olmayan diğer mahaller müziğin kullanımının niteliğine ve faaliyete sağladığı katkı gözönüne alınarak yukarıda belirlenen kategorilere dahil edilir. Sınıflandırma kapsamında olmayan diğer mahaller müziğin kullanımının niteliğine ve faaliyete sağladığı katkı gözönüne alınarak yukarıda belirlenen kategorilere dahil edilir. 12. MÜZĐK KUTULARI - KĐOSKLAR - KARAOKELER / YILLIK

7 KARAOKE ÜRETĐM BAŞINA 1000 ESERE KADAR MÜZĐK KUTUSU ÜRETĐM BAŞINA 1000 ESERE KADAR 100,00 TL 100,00 TL 1000 ESER ÜSTÜ HER 100 ESER ĐÇĐN MÜZĐK KUTUSU VE KARAOKE BAŞINA EK 10,00 TL 13. SANTRAL BEKLETME MÜZĐKLERĐ 1-10 HAT ARASI HAT BAŞINA 112,50 TL EK HER HAT ĐÇĐN FĐRMA BAŞINA TÜM HATLAR DAHĐL 37,50 TL ,00 TL ĐNDĐRĐM VE UYGULAMA ESASLARI 1) Bir yıl içinde altı aydan az süreyle çalışan umuma açık mahallere ilgili tarifeleri %50 indirimli olarak uygulanır. 2) Aynı kişi veya firmaya ait bulunan market, mağaza, restoran, cafelerde 10 adetten, otellerde ve alışveriş merkezlerinde ise 3 adetten fazla sayıda işletme, zincir işletmeler olarak kabul edilir ve bu işletmelere % 10 zincir indirimi uygulanır. 3) Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dahil değildir. Fiyatın yıl, gün, kişi başı veya araç başı vb. ait olduğu her alt grupta ayrıca belirtilmiştir. 4) Artan m²'ler için tarife belirlenmeyen mekanlarda matemetiksel doğru orantı üzerinden hesaplama yapılır. 5) A Sınıfı içinde bulunan ve turizm merkezi ve alanı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen bölgelere Bölge, nüfus ve diğer il indirimleri uygulanmaz. 6) Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan "mekanik ve canlı müzik" ibaresi azami haftada iki gün müziğin canlı olarak kullanımını kapsar.müziğin haftada iki günden fazla canlı olarak kullanımında mekanik tarifelerinin 2 katı üzerinden işlem yapılır. 7) Şehir ve Devlet Tiyatroları için 4. maddede belirlenen bedel minimum bedel olup, tiyatro tarafından telif hakları için ayırılan ödenek telif bedeli olarak tahsil edilir. 8) Müziğin kullanım niteliği, şekli ve ticari faaliyete katkısına göre MESAM'ın tarifede alt kırılımlar belirleme yetkisi saklıdır. 9) Đl merkezinde bulunan ilçelerde nüfus indirimi için il merkezinin toplam nüfusu baz alınır. 10) Diğer bölge indirimlerinde ana barem olarak Akdeniz -Ege-Marmara Bölgesinin Büyükşehir tarifesi esas alınır ve yüzde indirimleri bu ana barem üzerinden yapılır. 11) Umumi mahallere bulundukları bölge ve nüfusa göre aşağıdaki indirimler sırası ile uygulanır. Umumi Mahallere bulundukları bölgeye göre aşağıdaki indirimler uygulanır: Akdeniz-Ege-Marmara 0,00 % Đç Anadolu-Karadeniz Bölgesi 5,00 %

8 Doğu Anadolu-G.Doğu Anadolu Bölgesi 10,00 % Kalkınmada 1. Derece Öncelikli Đller 15,00% Büyükşehirde olmayan mahallere %5 indirim yapılır. Umumi Mahallere bulundukları ilçe nüfusuna göre aşağıdaki indirimler uygulanır: NÜFUS ARALIĞI ĐNDĐRĐM ORANI % % % % % % % % ve üstü 0% MESAM TARĐFELERĐ 2012 EK-B/RADYO GRUP DÜZEY ORTAM 1.GRUP ULUSAL DÜZEYDE YAYIN I-1.A I-1.B I-1.C KARASAL (4 MILYON TL VE ÜZERĐ GELĐR) KARASAL (1-4 MILYON TL VE ARASI GELĐR) KARASAL (0-1 MILYON ARASI GELĐR) BRÜT GELĐRĐN % 5,0% 5,0% 5,0% YILLIK MINIMUM BEDEL ,00TL ,00TL ,00TL 2. GRUP BÖLGESEL DÜZEYDE YAYIN I-2. KARASAL 5,0% ,00TL

9 3. GRUP UYDU I-3. UYDU 5,0% ,00TL 4.GRUP KABLO I-4. KABLO 5,0% ,00TL 5.GRUP YEREL DÜZEYDE YAYIN I-5. KARASAL 5,0% ,00TL 6.GRUP 7.GRUP DIGITAL DÜZEYDE KARASAL YAYIN OPERATÖR KURULUŞLAR I-6. I.7.A I.7.B I.7.C KABLO PLATFORM ĐŞLETMECĐLERĐ UYDU PLATFORM ĐŞLETMECĐLERĐ DIGITAL PLATFORM ĐŞLETMECĐLERĐ 5,0% 5,0% 5,0% Yayın düzeyine göre dahil olduğu kategoriden lisanslanır. NOT: YAYIN KURULUŞLARININ yıllık tarifeleri, GELĐR'lerinin yukarıda belirtilen % oranları üzerinden belirlenir. Bu GELĐR yüzdesi ile hesaplanan bedel, yukarıda belirtilen asgari bedellerin altında ise asgari bedeller geçerli olur. ĐNDĐRĐM VE UYGULAMA ESASLARI 1) Gelir : Yayın Kuruluşunun KDV ve RTÜK payı düşüldükten sonra elde ettiği toplam brüt gelir. (reklam,barter,sponsorluk ve diğer tüm gelirler) 2) Yayınları müzik haricinde belirli bir konu üzerine yoğunlaşmış ve bir gün içerisindeki tüm yayın akışındaki toplam müzik yayını en fazla 3 saat olan kuruluşlar TEMATĐK olarak kabul edilir ve bu kuruluşlara % 30 indirim uygulanır. 3)Toplam müzik yayını ibaresi müzik, eğlence, haber vb. programlarda doğrudan yayınlanan müziklerle film, dizi, reklam, tanıtım vb. yapımlarda yer alan müzik kullanımlarının tamamını ifade eder. 4) Müzik Radyo ve TV: Bir gün içerisindeki toplam doğrudan müzik yayını %50 den fazla olan radyo ve TV kuruluşlarını ifade eder. Müzik kanallarının ödemesi gereken asgari yıllık tutar dahil oldukları kategorinin %25 fazlasıdır. 5) Yeniden iletilen yayınlar için kablo, uydu ve/veya dijital platform operatörlerinden yukarıda belirtilen oranda yeniden iletim bedeli alınır. 6) Đl merkezinde bulunan ilçelerde nüfus indirimi için il merkezinin toplam nüfusu baz alınır. 7) Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dahil değildir. 8) Yukarıda belirtilen tarife sadece Marmara-Akdeniz-Ege Bölgelerindeki Büyükşehir statüsündeki illerde geçerlidir. Diğer illerdeki yayın kuruluşları için aşağıdaki indirim esasları uygulanır: 9)Yayın kuruluşunun karasal yayının yanında kablo ve uydu yayını mevcut ise sadece karasal yayını için lisans verilir. Kablo ve Uydu operatöründen yeniden iletim kapsamında lisans bedeli alınır. 10) Abonelik geliri olan platform üzerinden yapılan şifreli uydu/kablo yayınlarında lisans bedeli geliri elde eden platform işletmecisinden alınır. A - BÖLGESEL -YEREL KARASAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN TV'LER ĐÇĐN BÖLGE ĐNDĐRĐM ORANLARI B- YEREL VE BÖLGESEL TV'LER ĐÇĐN NÜFUS ĐNDĐRĐM ORANLARI Coğrafi Bölge Đndirim Oranı %

10 Đç Anadolu Bölgesi 10% % Karadeniz Bölgesi 10% % Doğu Anadolu Bölgesi 30% % G. Doğu Anadolu Bölgesi 30% % Kalkınmada 1. Derece Öncelikli Đller 40% % % % MESAM TARĐFELERĐ 2012 EK-B/TV GRUP DÜZEY ORTAM BRÜT GELĐRĐN % YILLIK MĐNĐMUM BEDEL I-1.A KARASAL (80 MILYON VE ÜZERĐ GELĐR) 3,5% ,00 TL 1.GRUP ULUSAL DÜZEYDE YAYIN I-1.B KARASAL (60-80 MILYON TL ARASI GELĐR) I-1.C KARASAL (40-60 MILYON TL ARASI GELĐR) 3,5% ,00 TL 3,5% ,00 TL I-1.D KARASAL (10-40 MILYON TL ARASI GELIR) 3,5% ,00 TL I-1.E KARASAL (0-10 MILYON TL ARASI GELIR) 3,5% ,00 TL 2. GRUP BÖLGESEL DÜZEYDE YAYIN I-2. KARASAL 3,5% ,00 TL

11 I-3.A UYDU&KABLO ( TL VE ÜZERĐ GELĐR) 3,5% ,00 TL 3. GRUP UYDU&KALBO I-3.B UYDU&KABLO ( TL ARASI GELĐR) 3,5% ,00 TL UYDU 4. GRUP UYDU I-4.A ( TL VE ÜZERĐ GELĐR) 3,5% ,00 TL I-4.B UYDU ( TL ARASI GELĐR) 3,5% ,00 TL 5.GRUP KABLO I-5.A KABLO ( TL VE ÜZERĐ GELĐR) 3,5% ,00 TL I-5.B KABLO ( TL ARASI GELĐR) 3,5% ,00 TL 6.GRUP YEREL DÜZEYDE YAYIN I-6. KARASAL 3,5% ,00 TL 7.GRUP DĐGĐTAL DÜZEYDE KARASAL YAYIN 3,5% 8.GRUP OPERATÖR KURULUŞLAR I.8.A I.8.B KABLO PLATFORM ĐŞLETMECĐLERĐ UYDU PLATFORM ĐŞLETMECĐLERĐ 3,5% 3,5% I.8.C DIGITAL PLATFORM ĐŞLETMECĐLERĐ 3,5% Tarife Kriteri : Ulusal düzeyde yayın yapan yayın kuruluşlarının izlenme oranlarının, sözleşmenin imzasından önceki altı aylık ortalaması %6'nın üzerinde ise yayın kuruluşu, gelir kriterinden dahil olduğu kategorinin bir üstündeki kategoriden lisanslanır. Tarife Sistemi: YAYIN KURULUŞLARININ yıllık tarifeleri, GELĐR'lerinin yukarıda belirtilen % oranları üzerinden belirlenir. Bu GELĐR yüzdesi ile hesaplanan bedel, yukarıda belirtilen asgari bedellerin altında ise asgari bedeller geçerli olur.

12 ĐNDĐRĐM VE UYGULAMA ESASLARI 1) Gelir : Yayın Kuruluşunun KDV ve RTÜK payı düşüldükten sonra elde ettiği toplam brüt gelir. (reklam,barter,sponsorluk ve diğer tüm gelirler) 2) Yayınları müzik haricinde belirli bir konu üzerine yoğunlaşmış ve bir gün içerisindeki tüm yayın akışındaki toplam müzik yayını en fazla 3 saat olan kuruluşlar TEMATĐK olarak kabul edilir ve bu kuruluşlara % 30 indirim uygulanır. 3)Toplam müzik yayını ibaresi müzik, eğlence, haber vb. programlarda doğrudan yayınlanan müziklerle film, dizi, reklam, tanıtım vb. yapımlarda yer alan müzik kullanımlarının tamamını ifade eder. 4) Müzik Radyo ve TV: Bir gün içerisindeki toplam doğrudan müzik yayını %50 den fazla olan radyo ve TV kuruluşlarını ifade eder. Müzik kanallarının ödemesi gereken asgari yıllık tutar dahil oldukları kategorinin %25 fazlasıdır. 5) Yeniden iletilen yayınlar için kablo, uydu ve/veya dijital platform operatörlerinden yukarıda belirtilen oranda yeniden iletim bedeli alınır. 6) Đl merkezinde bulunan ilçelerde nüfus indirimi için il merkezinin toplam nüfusu baz alınır. 7) Tarifelerde yer alan fiyatların tümü TL cinsinden olup KDV dahil değildir. 8) Yukarıda belirtilen tarife sadece Marmara-Akdeniz-Ege Bölgelerindeki Büyükşehir statüsündeki illerde geçerlidir. Diğer illerdeki yayın kuruluşları için aşağıdaki indirim esasları uygulanır: 9)Yayın kuruluşunun karasal yayının yanında kablo ve uydu yayını mevcut ise sadece karasal yayını için lisans verilir. Kablo ve Uydu operatöründen yeniden iletim kapsamında lisans bedeli alınır. 10) Abonelik geliri olan platform üzerinden yapılan şifreli uydu/kablo yayınlarında lisans bedeli geliri elde eden platform işletmecisinden alınır. A - BÖLGESEL -YEREL KARASAL DÜZEYDE YAYIN YAPAN TV'LER ĐÇĐN BÖLGE ĐNDĐRĐM ORANLARI B- YEREL VE BÖLGESEL TV'LER ĐÇĐN NÜFUS ĐNDĐRĐM ORANLARI Coğrafi Bölge Đndirim Oranı % Đç Anadolu Bölgesi 10% % Karadeniz Bölgesi 10% % Doğu Anadolu Bölgesi 30% % G. Doğu Anadolu Bölgesi 30% % Kalkınmada 1. Derece Öncelikli Đller 40% % % %

13 MESAM TARĐFELERĐ 2012 EK-C I. TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU EK-B'DE BELĐRTĐLEN ASGARĐ BEDELLER ALT SINIR OLMAK ÜZERE KURUMUN TÜM GELĐRLERĐ (REKLAM, BARTER, SPONSORLUK, YASAL GELĐRLER, VD. GELĐRLER.) ÜZERĐNDEN %3,75 II. TÜRKĐYE SINIRLARI ĐÇĐNDE TÜRK MEVZUATINA UYGUN KURULMUŞ DĐJĐTAL VE HER TÜRLÜ ORTAMDA ĐNTERNET DE DAHĐL OLMAK ÜZERE ĐŞARET, SES VE/VEYA GÖRÜNTÜ NAKLĐNE YARAYAN ARAÇLARLA WEB CASTING, SIMULCASTING, STREAMING VE DĐĞER TÜRLERDE ĐLETĐM YAPAN DĐĞER KURULUŞLAR Fiyat kategorisi 1 Fiyat Kategorisi 2 Fiyat Kategorisi 3 Minimum MOBĐL VEYA INTERNET ORTAMINDA DĐNLEME (STREAMĐNG ) TARĐFESĐ Đçerik sağlayıcı ve Servis olan net gelirin %12 si Aylık TL yıllık TL minimum 0,075 TL MOBĐL VE INTERNET ORTAMINDA DĐNLEME (STREAMĐNG ) TARĐFESĐ Đçerik sağlayıcı ve Servis olan net gelirin %12 si Aylık TL yıllık TL minimum 0,12 TL MOBĐL VEYA INTERNET ORTAMINDA MÜZĐK ESERĐ SEÇĐMLĐ YÜKLEME TARĐFESĐ Đçerik sağlayıcı ve Servis olan net gelirin %12 si Aylık TL yıllık TL minimum 0,12 TL

14 MOBĐL VE INTERNET ORTAMINDA MÜZĐK ESERĐ SEÇĐMLĐ YÜKLEME TARĐFESĐ Đçerik sağlayıcı ve Servis olan net gelirin %12 si Aylık TL yıllık TL minimum 0,15 TL MOBĐL VEYA INTERNET ORTAMINDA MÜZĐK ESERĐ SEÇĐMLĐ DĐNLEME VE YÜKLEME TARĐFESĐ Đçerik sağlayıcı ve Servis olan net gelirin %12 si Aylık TL yıllık TL minimum 0,15 TL MOBĐL ORTAMDA MONO- POLY FORMATINDA ZĐL SESĐ MELODĐSĐ TARĐFESĐ (MONO-POLY) Đçerik sağlayıcı ve servis olan net gelirin %15 i Aylık 675 TL yıllık TL minimum 0,15 TL MOBĐL ORTAMDA ZĐL SESĐ OLARAK GERÇEK SES YÜKLEME TARĐFESĐ ASGARĐ AYLIK Đçerik sağlayıcı ve servis olan net gelirin %15 i Aylık TL yıllık TL minimum 0,15 TL MOBĐL ORTAMDA ABONELĐK SĐSTEMĐ ARACILIĞIYLA MÜZĐK ESERLERĐNĐN KULLANIMI KDV, özel iletişim vergisi, hazine payı kesildikten sonra kalan abonelik gelirinin %15'i yıllık TL minimum 0,20 TL MOBĐL TELEFONA SABĐTLEME TARĐFESĐ (EMBEDDED RĐNGTONE) Eser ve telefon/bellek kartı başına minimum 0,20 TL SESLĐ YANIT SĐSTEMĐ (IVR) Đçerik sağlayıcı ve Servis Aylık 950 TL yıllık TL minimum 0,20 TL

15 olan net gelirin %10 u ÖZEL KARŞILAMA SERVĐSĐ (RING BACK TONE) Đçerik sağlayıcı ve Servis olan net gelirin %10 u Aylık TL yıllık TL minimum 0,20 TL ĐNTERNETTEN FON MÜZĐĞĐ OLARAK DĐNLETME ESER BAŞINA ASGARĐ AYLIK 100,00 TL ĐNTERNETTEN ÖRNEK MÜZĐK OLARAK DĐNLETME (TAM SÜRELĐ) ESER BAŞINA ASGARĐ AYLIK 25,00 TL *WEB RADYO TĐCARĐ OLMAYAN KULLANIM AZAMĐ 10 KANAL VE YILLIK ASGARĐ ADET ESER Aylık 500 TL Yıllık TL **WEB RADYO TĐCARĐ KULLANIM AZAMĐ 10 KANAL VE YILLIK ASGARĐ ADET ESER Site gelirlerinin %10'u Aylık TL yıllık TL ****WEB TV TĐCARĐ KULLANIM AZAMĐ 10 KANAL VE YILLIK ASGARĐ ADET ESER Site gelirlerinin % 10'u Aylık TL yıllık TL

16 III SAYILI KANUNUN 3.i MADDESĐ UYARINCA YAYIN YAPAN KAPALI DEVRE YAYIN SĐSTEMLERĐ KAPALI DEVRE YAYIN SĐSTEMĐ ĐÇĐNDE YAYIN YAPAN KURULUŞLAR, YAYININ YAPILDIĞI MAHAL KAPSAMINDA TARĐFELENDĐRĐLĐR. AÇIKLAMALAR a) Kategori 1,2 ve 3 ten dönem sonunda yapılan hesaplama sonucunda en yüksek olanı seçilir. b) SIMULCASTING YAPILMASI HALĐNDE RADYO VEYA TV'NĐN KARASAL YAYIN ĐZNĐ BEDELĐNĐN %10'U WEB KULLANIM ĐÇĐN ALINIR. c) *TĐCARĐ OLMAYAN WEB RADYO KULLANIMINDA 10 KANALIN ÜZERĐNDE YAYIN OLMASI HALĐNDE KANAL BAŞINA 20 TL+KDV, YILLIK ADET ESER KULLANIMININ AŞILMASI DURUMUNDA ĐSE HER 1000 ADET ESER ĐÇĐN 1 TL+KDV EK BEDEL UYGULANIR. d) **TĐCARĐ WEB RADYO KULLANIMINDA 10 KANALIN ÜZERĐNDE YAYIN OLMASI HALĐNDE KANAL BAŞINA 70 TL+KDV, YILLIK ADET ESER KULLANIMININ AŞILMASI DURUMUNDA ĐSE HER 1000 ADET ESER ĐÇĐN 1 TL+KDV EK BEDEL UYGULANIR. e) ****WEB TV YAYINININ TĐCARĐ OLMAYAN SOSYAL AMAÇLA YAPILMASI HALĐNDE TARĐFENĐN 1/2'SĐ UYGULANIR. WEB TV'DEKĐ KANAL VE ESER ADETLERĐNĐN AŞIMININDA WEB RADYODA BELĐRTĐLEN BEDELLERĐN ĐKĐ KATI ÜZERĐNDEN HESAPLAMA YAPILIR. f) TARĐFE FĐYATLARINA KDV DAHĐL DEĞĐLDĐR.

MESAM - MSG - MÜ-YAP VE MÜYORBİR MESLEK BİRLİKLERİ GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2015 EK-A 1.A TURİZM BELGELİ TESİSLER MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORBİR TOPLAM

MESAM - MSG - MÜ-YAP VE MÜYORBİR MESLEK BİRLİKLERİ GENEL LİSANSLAMA TARİFESİ 2015 EK-A 1.A TURİZM BELGELİ TESİSLER MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORBİR TOPLAM 1.KONAKLAMA TESİSLERİ OTEL-TATİL KÖYÜ-MOTEL-APART OTEL-HOSTEL-PANSİYON-KAMPİNG-BELEDİYE BELGELİ TESİS/YILLIK 1.A TURİZM BELGELİ TESİSLER MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORBİR TOPLAM 5 YILDIZ/1.SINIF TATİL KÖYÜ 112,00

Detaylı

ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25486 ESER, İCRA, YAPIM VE YAYINLARIN KULLANILMASI VE/VEYA İLETİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ

TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK... 3 I. AMAÇ... 3 II. KAPSAM... 3 III. TANIMLAR...

Detaylı

ĐKĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler

ĐKĐNCĐ KISIM. Genel Hükümler ĐL ÖZEL ĐDARESĐ VE BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU TASARISI BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, il özel idaresi ve belediye gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİZİP BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ

Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226 SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226 24 Ocak 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27120 Maliye Bakanlığından : 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR

T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR T.C. ADALAR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İÇİNDEKİLER Giriş 1. Bölüm: Atık Üreticilerinin Belirlenmesi

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ 2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ T K B İŞİN MAHİYETİ I GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ 1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ 2 i- Net satışları 15.672.917 TL ye

Detaylı

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Yasal Dayanak Madde 1: (Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/04/2013 tarih ve 05/570 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiştir.) 1 Temmuz

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1. GİRİŞ 2 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ 3 3. MALİYETLER 5 3.1. Hizmet

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER YAYlN NO: 2011-22 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı