GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1"

Transkript

1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle teklif edilmemelidir. 2. Teklif verecek firmalar teknik şartname maddelerini kabul ettiklerine dair cevaplarını teklifle birlikte vereceklerdir. Şartname maddelerine verilen cevaplar kesin ve net olmalı, açıklamalar ise açık ve anlaşılır olmalıdır. 3. Teklif edilecek cihazların yeni versiyon yazılımları 5 yıllık süreyle ücretsiz olarak güncellenebilecektir. 4. Teklif verecek firmalar teklifleriyle birlikte cihaz teknik bilgi, belge ve broşürleride birlikte vereceklerdir. 5. Yapılacak iş anahtar teslimi istenmekte olup, tüm aktif cihazlarin temini, kurulum ve devreye alınması, 3 yıl boyunca garanti bakım yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, testlerin yapılmasını ve teklif verilen tüm sistemlerle ilgili eğitimlerin verilmesini içermektedir. Teklif verecek firma ayrıca Kurum'da mevcut bulunan bütün ağ bileşenleri ile entegrasyonu sağlayacak ve aynı yönetim sistemi ile cihazlari yönetebilecektir. 6. Teklif veren firma şartnamenin bütün taleplerini karşılayacak şekilde teklif verecektir. 7. Malzeme adetleri aşağıdaki gibidir: SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 Bu yapıyla Network üzerinde yeni nesil teknolojiler, tüm katma değerli hizmetler (IP Camera, IP video Konferans, e-learning, IP Telephony...) ve otomasyon hizmetlerinin yüksek performans ve erişebilirlik içerisinde verilmesi hedeflenmektedir. 365 gün 7/24 erişilebilen, herzaman ayakta, kesintiye uğruyabilecek tüm birimleri yedeklenmiş bir sistem kurulmak istenmektedir. Bu yapı ile birlikte Digital Bilginin kurum ve dışı düzenleyiciler (regülasyon kurumları: HIPAA, BASEL-2 Finans, BASEL-2 Defense) tarafından öngörüldüğü şekilde güvenliğinin ve iletişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Bu şekilde gereksiz uygulamalar, gereksiz kaynak kullanımı ve tehlike oluşturan yapıların önüne geçilebilecek ve tüm İş Süreçleri (Business Architecture) tanımlanarak verimli, sağlıklı bir yapı oluşturulabilecektir. Bu hizmetlere ilaveten network üzerinde uçtan uca Güvenli Networkler (Secure Networking) tesis edilecektir. Sistem üzerindeki herbir cihaz, herbir kullanıcı herbir fiziksel port yönetilebilmelidir ve bunlar için tanımlanmış olan güvenlik politikaları, kalitelendirme (QoS) politikaları kullanıcı network üzerinde nerede olursa olsun uygulanabilmelidir. Tanımlanmış olan tüm bu erişim, güvenlik ve kalite hakları kullanıcı mobil olsa bile kullanıcı ile birlikte dolaşmalıdır.

2 Ağ üzerinde tek bir kimlik bilgisi taşınacak olup (single-sign-on) kullanıcı nerede olursa olsun bu kimlik doğrulaması ile daha önceden sahip olduğu haklarda herhangi bir değişiklik yaşamadan networke erişebilecektir. Merkez Omurga Anahtar (1 adet) 1. Omurga Anahtarlar ile teklif edilen diğer anahtarlar aynı marka olacaktır. 2. Omurga anahtar, enaz 8 slotlu bir şasi olacaktır. 3. Omurga Anahtar tamamiyle yedekli mimaride önerilecektir. Cihaz üzerinde ortak kullanılan tüm kritik birimler (Supervisor, Switching Fabric, Control Module, Güç Kaynaklan) tamamiyle yedekli olacaktır. 4. Anahtar üzerinde yedeklenemeyen ve arızalanması durumunda tüm şaseyi susturacak, tek hata noktasına sebep olacak (single point of failure) hiçbir birim olmamalıdır. 5. Omurga Anahtar, Yüksek Erişilebilirlik (High Availability) ve %99,999 (Five Nine) Yüksek Çalışabilirlik sağlamak amacıyla servis sırasında kesintisiz (paket kayıpsız) olarak yazılım yükseltilmesini (Hitless Software Upgrade ve/veya In Service Software Upgrade) destekleyecektir. 6. Omurga Anahtarın Switching fabric (backplane) kapasitesi enaz 6 Tbps olmalıdır. Anahtarın L2 anahtarlama ve L3 yönlendirme performans değeri enaz 950 Mpps olmalıdır. 7. Teklif edilecek Switch Fabric Module/Control Module/Supervisor Engine enaz 1 GB Memory ile önerilecektir. Bu değer ürün broşüründe açıkça gösterilmelidir. 8. Teklif edilecek I/O Modüller enaz 1 GB DRAM ile önerilecektir. 9. Teklif edilecek herbir I/O modülün backplane bağlantısı enaz 160 Gbps olacaktır. 10. IEEE (lobaset Ethernet), 802.3u (100BaseT), 802.3z (1000BaseX), 802.3ab (1000BaseT) standartlarını desteklemeli ve anahtarın slotları, 10/100/1000 BaseT, 1000BaseSX, 1000BaseLX, 10GBase-SR, 10Gbase-ER ve 10GBase-LR portlar ile doldurulabilmelidir. 11. Omurga Anahtar yakın gelecekte ihtiyaç haline gelecek 40 Gigabit yeni nesil port tiplerini destekleyebilmelidir ve 40 Gigabit Destekleyebilecek bir Backplane ve Şasi ile önerilmelidir. 12. Anahtar tam yedekli mimaride iken, enaz 540 adet 10/100/lOOOBaseT port desteklemelidir. 13. Anahtar, 1000BaseX bağlantılarını, çevirici (media converter) kullanılmadan desteklemelidir. Anahtar tam yedekli mimaride iken, enaz 540 adet 1000BaseX port desteklemelidir. 14. Anahtar tam yedekli mimaride iken, enaz 124 adet 10 Gigabit Ethernet port desteklemelidir. 15. Omurga Cihaz Dağıtık Anahtarlama Mimarisini desteklemelidir.teklif edilecek Modüllerin lokal anahtarlama (distributed forwarding) yapabilmesi için gerekli bileşenler (DFC Card, Memory, RAM ve yazılım) teklif edilecektir.

3 16. Dağıtım noktalarından, her bir Omurga Anahtara 10 Gbit veya 1 Gbit uplink bağlantıları yapılacaktır. Dağıtım noktasında bulunan her bir anahtar ya da anahtar grubundan (yığın), omurga anahtarlara yapılan bu bağlantılar, bir dağıtık link aggregation grubu altında toplanacak ve L2 seviyesinde tüm bağlantıların, aynı anda tüm VLAN'lar için aktif aktif çalışması sağlanacaktır. 17. Birden fazla Omurga Anahtarları tek bir sanal anahtar gibi çalıştırma desteklenecektir. Bu bağlamda anahtar Chassis Bounding veya VSS (Virtual Chassis System) protokollerini destekleyecektir. 18. Omurga anahtar üzerindeki ana işlemci modülleri, switching fabric modülleri, ethernet modülleri, güç kaynakları, GBIC/SFP optikler, XENPAK/XFP/X2 optikler cihaz çalışırken çıkarılıp takılabilmelidirler (hot-swappable olmalıdırlar). Herhangi bir I/O modulu çıkartıp yerine farklı bir media tipinde I/O modül takılması durumunda da anahtarı reboot etmek gerekmeyecektir. 19. Anahtar, enaz 64,000 adet MAC adresi destekleyecektir. 20. Tüm portlar üzerinde IEEE 802.1Q VLAN trunking protokolü desteklenmelidir. Cihazın desteklediği aktif VLAN sayısı enaz 4000 olmalıdır. Port bazında VLAN tanımlanabilmelidir. 21. Anahtar, dinamik VLAN konfigürasyonunu desteklemelidir. Yeni bir VLAN'ın tek bir anahtar üzerinde yaratılması, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarda da otomatik olarak yaratılmasını sağlamalıdır. 22. Anahtar, IEEE 802.İd "spanning tree" protokolünü desteklemelidir. Anahtar üzerinde her VLAN için farklı "spanning tree" kullanılabilmelidir. Bu sebeple IEEE 802.İs protokolü desteklenmelidir. Anahtar, kullanıcı ve trunk portlarında spanning tree hesaplarını hızlandırabilmelidir. IEEE 802.lw protokolü desteklenmelidir. 23. Anahtar üzerinde IEEE 802.3ad standardı desteklenmelidir. Anahtar üzerinde minimum 8 adet 10/100/1000 port ya da 8 adet 1000BaseX ya da 8 adet 10GE port, aynı kanal altında toplanıp, tek port gibi çalışabilmelidir. Enaz 124 adet kanal tanımlanabilmelidir. Aynı kanal içindeki portlar, farklı slotlardaki modüller üzerinden seçilebilmelidir. 24. Anahtar, jumbo frame desteğine sahip olmalıdır. Desteklenen jumbo frame'lerin uzunluğu, enaz 9000 byte olmalıdır. 25. Anahtarın broadcast, multicast ve unicast fırtına kontrol mekanizmaları bulunucaktır. 26. Anahtar, "DHCP request broadcast" paketlerini, ayrı bir VLAN'deki DHCP sunucuya taşıyabilmek için DHCP relay özelliğini desteklemelidir. Ayrıca anahtarın kendisi de, DHCP sunucu olarak kullanılabilmelidir. 27. Anahtarın IEEE 802.lab LLDP (Link Layer Discovery Protocol) desteği bulunacaktır. 28. Anahtar, VRRP veya benzeri ağ geçidi yedekleme protokollerini destekleyecektir. 29. Anahtar, statik IP yönlendirmeyi destekleyecektir. Anahtar IPv4 Dinamik IP yönlendirme protokollerinden, RIP v2, OSPF v2, IS-IS, BGPv4 ve PBR (Policy Based Routing) protokollerini destekleyecektir. 30. Cihaz L3 seviyesinde yüksek erişilebilirlik (High-Availabilty) sağlayabilmesi amacıyla OSPF ve BGP Gracefull Restart özelliklerini destekleyecektir.

4 31. Anahtar, donanımsal olarak [Hardware Based) IPv6 anahtarlama ve yönlendirme destekleyecektir. Anahtar IPv6 statik yönlendirme ve dinamik yönlendirme protokollerinden RIPng, 0SPFv3, IS-IS for IPv6, BGPv4 for IPv6 protokollerini destekleyecektir. 32. Anahtar, hem IPv4 hemde IPv6 Politika tabanlı yönlendirmeyi (Policy Based Routing) destekleyecektir. 33. Anahtar üzerinde IPv6 tabanlı Standard and Extended erişim kontrol listeleri (ACL), QoS ve Policy Management özellikleri desteklenecektir. Anahtar ayrica IPv6 Full Management Stack (Ping, Telnet, Snmp, ICMPvö...vb) özelliklerini destekleyecektir. 34. Anahtarın yönlendirme tablosu, enaz 1.000,000 (birmilyon) yönlendirme bilgisini tutabilmelidir. 35. Anahtar; Voice, Data, Video, IPTV, HD Broadcasting, E-learning uygulamalarında paket kaybını önlemek için cihaz üzerindeki herbir modülde enaz 2 GB packet buffer kapasitesine sahip olmalıdır. 36. Anahtar ağ üzerindeki Multimedia (HD Video, Ses, Görüntü, E-Learning Data... vb) trafiğinin etkin birsekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Multicast anahtarlama ve yönlendirme yapabilmelidir. Bu amaçla anahtar Multicast anahtarlama için IGMP vl,v2,v3 ve IGMP Snooping vl,v2,v3 özelliklerini, Multicast yönlendirme için PIM-SM,PIM-SSM ve DVMRP vl,v2,v3 özelliklerini destekleyecektir. 37. Anahtar ileri seviye uygulamalar için RFC1519 CIDR (Classless Interdomain Routing), VRF (Virtual Routing and Forwarding), Multi VRF (IPv4/IPv6), ve GRE (Generic Routing Encapsulation) özelliklerini destekleyecektir. Teklif edilecek tüm I/O modüller bu özellikleri donanımsal olarak destekleyecek şekilde ve versiyonda önerilecektir. 38. Anahtarın LSNAT Server Load Balancing (Sunucular arası yük paylaşımı) desteği olacaktır. Bu özellik destekleyecek modüllerle birlikte önerilecektir. 39. Anahtarın DoS (Denial of Service) ataklarına karşı dinamik koruması olacaktır. Hangi tip DoS ataklarına karşı koruması olduğu ve ne tip önlemler kullanıldığı teklifte ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 40. Anahtarın Video ve Multicast trafikleri için Multicast Listener Discovery (MLD) vl ve MLD v2 (IPv6) protokol desteği bulunacaktır. 41. Anahtarın BPDU (Bridge Protocol Data Unit) Guard veya benzeri protokol desteği bulunacaktır. Bu sayede Spanning Tree grubunda olmayan portlara, o grubun BPDU paketlerinin girişi engellenecektir. 42. Anahtarın, IGMP filtering özelliği bulunacaktır. Bu sayede multicast grubuna üye olmayan kullanıcıların multicast yetkilendirmesi ve port bazında multicast yayın sınırlandırması yapılabilecektir. 43. Anahtarın konsol port erişiminde farklı seviyelerde yetkiler tanımlanabilecektir. Bu sayede yetkilendirme sonrası, cihaza farklı seviyelerde (kısmi yönetim, tam yönetim, izleme gibi) erişim sağlanabilecektir. 44. Anahtar, kendisine doğrudan bağlı diğer anahtarları öğrenme (neighbor learning) özelliğine sahip olacaktır.

5 45. Anahtarın portları enaz 9 adet RMON grubunu (RFC2819) desteklemelidir. İleri seviye raporlama amacıyla Netflow v5/v9 desteklenecektir. Teklif edilecek tüm modüller bu özellikleri destekleyecek şekilde önerilecektir. 46. Cihaz Syslog özelliğini destekleyecektir. 47. Anahtar NAT (Network Adress Translation) ve TWCB (Transparent Webcache Redirect) protokollerini desteklemelidir. 48. Anahtar, SNMP vl, v2, v3, telnet, Secure Shell (SSH) v2 ve konsol aracılığı ile yönetilebilmeli veya gözlenebilmelidir. 49. Anahtarı yönetmek isteyen kişiler Radius ve Tacacs+ sorgulama protokolü tarafından sorgulanabilmelidirler. 50. TFTP yardımı ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir. Cihaz ayrica güvenli dosya paylaşımını sağlayan SecureCopy özelliğini destekleyecektir. 51. Detaylı gerçek zamanlı trafik analizi yapabilmek için port mirroring desteği bulunmalıdır. Birden fazla kaynak portu, hedef portuna aynalanabilmelidir. Kaynak portu ile hedef portu, aynı anahtar üzerinde farklı slotlarda (multimodule port mirroring) bulunabilmelidir. 52. Anahtarın saat ve tarih bilgisi, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarla senkron hale getirilebilecektir. Bu bağlamda SNTP veya NTP protokolleri desteklenecektir. 53. Omurga Anahtar üzerinde enaz 16 adet 10 Gbit yuva bulunacaktır. Bu yuvalardan 10 adeti de 10Gbase-LR GBIC ile doldurulacaktır. Teklif edilecek portlar yedeklilik amacıyla en fazla 8 adet 10 Gigabit bulundurulan modüllerle teklif edilecek olup, enaz 2 ayrı modülde sağlanacaktır. Teklif edilecek tüm GBIC portlar orjinal olmalıdır, OEM kesinlikle teklif edilmemelidir. 54. Omurga Anahtar üzerinde enaz 12 adet 10/100/1000Base-TX port teklif edilecektir. Portlarla birlikte enaz 20 adet 1000Base-LX GBIC önerilecektir. 55. Omurga Anahtar üzerinde enaz 12 adet 1000Base-X port teklif edilecektir. 56. Omurga yönlendirici üzerinde en az 4 adet 220 V AC gerilim beslemeli Hot Swap güç kaynağı yuvası bulunacak ve yuvaların tamamı güç kaynağı ile doldurulacaktır.

6 10 Gigabit DMZ Anahtarı (1 adet) 1. Anahtar üzerinde en az 48 adet 10/100/lOOOBASE-T ethernet portu, 2 adet 1000BASE-X SFP ve 2 adet 10GBASE-X SFP+ tabanlı yuva bulunmalıdır. 2. Anahtar yığınlanabilir (stackable) yapıda olmalıdır. Anahtar üzerinde 2 adet yığınlama arayüzü bulunmalıdır.yığındaki anahtarlar arasındaki band genişliği en az 120 Gbps olmalıdır. Anahtar ile beraber gerekli yığınlama modulu ve kablosu beraber teklif edilmelidir. Yığın içindeki anahtarlardan birisinin arızalanması durumunda, yığın içindeki diğer anahtarlar, çalışmaya devam edebilmelidir, istenilmesi durumunda yığın içerisinde 30 watt high power destekleyen cihazlar olabilmelidir.yığın portları anahtar üzerinde gömülü olmalıdır kesinlikle sökülebilir durumda olmamalıdır. 3. IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab standartlarını desteklenmelidir. 4. Anahtar, gerektiğinde harici bir güç kaynağı takılarak, güç kaynağı yedeklemesine sahip olabilmelidir. 5. Anahtarlama backplane bant genişliği en az 96 Gbps olmalıdır. Anahtarın L2 anahtarlama performans değeri en az 71 Mpps olmalıdır. 6. Anahtarın her 10/100/1000 bakır portunda auto-mdix (automatic mediumdependent interface crossover) özelliği bulunmalıdır. 7. Anahtar üzerinde, her porta ait durum/duplex/hız bilgisi veren LED'ler bulunmalıdır. 8. En az 32,000 adet MAC adresi desteklenmelidir. 9. Cihazın MTBF (mean time between failure) değeri 210,000 saatten daha az olmayacak ve açıkça belirtilecektir. 10. Anahtar, TDR (Time Domain Reflector) özelliğini veya benzeri bir protokolü destekleyecektir. 11. Anahtar üzerinde bulunan her port için MAC adresi bazında kullanıcı listeleri oluşturulabilmeli ve böylece port güvenliği sağlanabilmelidir. 12. Cihaz, erişim kontrol listeleri ile paketleri L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine göre erişim denetiminden geçirebilmelidir. 13. Anahtar, "DHCP talep (request) broadcast" paketlerini, ayrı bir VLAN'deki DHCP sunucusuna taşıyabilmek için DHCP relay özelliğini desteklemelidir. Ayrıca anahtarın kendisi de, DHCP sunucu olarak kullanılabilmelidir. 14. Cihaz ayrıca DHCP Snooping özelliğini destekleyecektir. 15. Anahtar, MAC adresi tablosuna yeni bir adres eklendiğinde, ya da bu tablodan bir adres silindiğinde, bu durumu SNMP yönetim sunucusuna raporlamalıdır. 16. Anahtar, IEEE 802.lx protokolünü kullanarak, radius server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme desteklemelidir. 17. Tüm portlar üzerinde IEEE 802.1Q VLAN trunking protokolü desteklenmelidir. Cihazın desteklediği VLAN ID sayısı en az 4000, aktif VLAN sayısı en az 1000 olmalıdır. Port bazında VLAN tanımlanabilmelidir. 18. Anahtar, IEEE 802.İd "spanning tree" protokolünü desteklemelidir. Anahtar üzerinde her VLAN için farklı "spanning tree" kullanılabilmelidir. IEEE 802.1s protokolü desteklenmelidir. Anahtar, kullanıcı ve trunk portlarında spanning tree hesaplarını hızlandırabilmelidir. IEEE 802.lw protokolü desteklenmelidir. 6

7 19. Cihazın "QoS (Quality of Service)" desteği bulunmalıdır. Üçüncü seviyede (L3) DiffServ Code Point (DSCP) ya da ikinci seviyede (L2) IEEE 802.1p CoS (Class of Service) ile sınıflandırılmış paketlerin öncelik değerlerini anlayabilmeli, gerektiğinde bu öncelik değerlerini değiştirebilmelidir. Paketleri, ayrıca L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine göre sınıflandırabilmelidir. Cihaz üzerindeki her portun en az 4 adet öncelik kuyruğu bulunmalıdır. 20. Cihaz üzerinde en az 8 adet 10/100/lOOOBase T port ve en az 2 adet 1000BaseX port ayrı ayrı kanal altında toplanıp, tek port gibi çalışabilmelidir. En az 6 adet kanal tanımlanabilmelidir. IEEE 802.3ad standardı desteklenmelidir. 21. Anahtarın multicast desteği olmalıdır. IGMP Snooping vl, v2 ve v3 desteklenmelidir. 22. Anahtar, en az 1000 adet IGMP grubu desteklemelidir. 23. Anahtarın Dynamic ARP Inspection (DAI) özelliği bulunacaktır. Anahtar, üzerinden geçen tüm ARP istek ve cevaplarını incelemeli ve her ARP paketi, IP- MAC binding tablosu ile eşleştirebilmelidir. Eşleşmeyen paketler drop edilebilmelidir. 24. Anahtarın BPDU (Bridge Protocol Data Unit) Guard özelliği bulunacaktır. Bu sayede Spanning Tree grubunda olmayan portlara, o grubun BPDU paketlerinin girişi engellenecektir. 25. Anahtarın 802.IX MAC authentication bypass özelliği bulunacaktır. 26. Anahtarın IEEE 802.lx desteği bulunacak ve aşağıda belirtilen 802.lx özellikleri desteklenecektir lx VLAN assignment; Radius server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme ve dinamik VLAN tahsisi lx Port Security; Port security özelliği, 802.lx etkin bir port üzerinde tanımlanabilmelidir x Guest VLAN 30. Anahtar, jumbo frame desteğine sahip olmalıdır. Desteklenen jumbo frame'lerin uzunluğu, en az 9000 byte olmalıdır. 31. Anahtar, SNMP vl, v2, v3, telnet, Secure Shell (SSH)v2, SSL, SCP (Secure Copy Protocol), HTTP (web) ve konsol aracılığı ile yönetilebilmeli veya gözlenebilmelidir. 32. Anahtarı yönetmek isteyen kişiler Radius sorgulama protokolü tarafından sorgulanabilmelidirler. 33. TFTP yardımı ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir. 34. Cihazın tüm portları en az 4 adet RMON grubunu (history, statistics, alarms, events) desteklemelidir. 35. Detaylı gerçek zamanlı trafik analizi yapabilmek için port mirroring desteği bulunmalıdır. Birden fazla kaynak portu, hedef portuna aynalanabilmelidir. 36. Anahtar Layer 3'de Statik,RIP ve OSPFv2,OSPFv3 routing yapacaktır. 37. Anahtarın üzerinde en az 512 MB DRAM ve 32 MB Flash memory bulunmalıdır. 38. Anahtarın üzerinde 1 GHz CPU Processor olmalıdır. 39. Anahtarın saat ve tarih bilgisi, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarla senkron hale getirilebilecektir. 40. Anahtarın PIM-SM ve DVMRP multicast routing desteği olmalıdır. 7

8 41. Teklif edilen tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacak ve ihale tarihi itibariyle üretici firmanın ana internet sayfasında duyurusu yapılmış olacaktır. 42. Anahtar ile beraber 2 adet 10GBASE-LR port ve 2 adet 1000BASE-LX port verilmelidir. Doç. Dr. Halil YENİNAR

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter KENAR ANAHTAR (SWİTCH) TEKNİK ŞARTNAME Anahtar üzerinde en az 24 adet 10/100/1000BaseT ethernet portu ve en az 2 adet SFP tabanlı yuva bulunmalıdır. Bu yuvalara 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-SX, 1000BASE-BX,

Detaylı

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır.

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. Network Trafik Yük Dengeleme Cihazı Teknik Şartname 1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. 2. Butun moduller cihaz üzerinde eş zamanlı çalışacaktır. 3. Cihazın throughput

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

Bir Daha Kesinti Yaşamayın.

Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Multichannel VPN Router Multichannel VPN Hub Her tür bağlantıya uygun Altı adetten fazla WAN bağlantısını tam olarak birleştirme Modüler tasarım sayesinde esneklik Farklı erişim

Detaylı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı

Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar Eğitmen : Fatih Özavcı Bilgi Nedir İşlenmiş veridir. Bilgi diğer önemli iş kaynakları gibi kurum için değeri olan ve dolayısıyla uygun bir şekilde korunması gereken bir

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BİRİNCİ BÖLÜM Merkez Teşkilatı ve Görevleri 1) Merkez Teşkilatı Merkez teşkilatı aşağıda belirtilen kişi ve

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE)

ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) ZAMAN DAMGASI UYGULAMA ESASLARI (ZDUE) SÜRÜM : 02 TARİH : 28.08.2013 1. GİRİŞ... 7 1.1. Genel Bakış... 7 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 7 1.3. Taraflar... 8 1.3.1. Zaman Damgası Üretim Merkezi... 8

Detaylı

www.netas.com.tr 45.YIL

www.netas.com.tr 45.YIL www.netas.com.tr 45.YIL Başarılarla dolu 45 yıl... Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılar ve kurumlara uçtan

Detaylı

ULAKNET in IPv6 ÜZERİNDEN INTERNET TRAFİĞİ DEĞİŞİM NOKTASINA BAĞLANTI PROTOKOLÜ

ULAKNET in IPv6 ÜZERİNDEN INTERNET TRAFİĞİ DEĞİŞİM NOKTASINA BAĞLANTI PROTOKOLÜ ULAKNET in IPv6 ÜZERİNDEN INTERNET TRAFİĞİ DEĞİŞİM NOKTASINA BAĞLANTI PROTOKOLÜ 1. TARAFLAR 1.1.İşbu protokolün tarafları TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ( ULAKBİM ) ile... dir. Protokolün

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler

Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler ERP Yazılımı Seçim Sürecinizi Doğru Yönetmeniz İçin, Faydalı Bilgiler white papers İçindekiler Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını

Detaylı

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 01-TEM-.2013 16:11 Kimd. Kime:+90 312 4181361 S. 3'8 400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname 400 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (bundan sonra

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

REFERANS ATM/FR/ME İNTERNET AL-SAT YÖNTEMİYLE TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

REFERANS ATM/FR/ME İNTERNET AL-SAT YÖNTEMİYLE TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK ** TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS ATM/FR/ME İNTERNET AL-SAT YÖNTEMİYLE TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ RAFMET Referans ATM/FR/ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Toptan Satış Teklifi Sayfa 1 REFERANS ATM/FR/ME İNTERNET

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr

CSDYS CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ. www.cs.com.tr Hızlı Veri Transferi Bilgiye Erişim Kolaylığı CSDYS BİLGİ, DOKÜMAN VE İŞ AKIŞ YÖNETİM SİSTEMİ CSDYS, Kurumların ve Şirketlerin iç mevzuatlarına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli bir ortamda

Detaylı

Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor

Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor KAPAK KONUSU RÖPORTAJI Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor Türkiye de DorukCloud markasıyla, Microsoft Hyper-V platformu üzerinde, bulut bilişim hizmetini veren ilk firma

Detaylı

EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ Radosveta Sokullu, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü, Ege Üniversitesi IZMIR, TÜRKİYE rsokullu@bronova.ege.edu.tr Engin Karatepe, Mühendislik

Detaylı

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri

Detaylı

DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ DG-SAŞ-11 YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör)

DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ DG-SAŞ-11 YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör) DOKÜMAN No: DOĞALGAZ SATINALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ YAYIM : 1 REVIZYON : 1 TARİH : 04.06.2013 SAYFA : 1 / 7 OTOMATİK HACİM DÜZELTİCİ(Korrektör) İÇİNDEKİLER 1- AMAÇ VE KAPSAM 2- STANDARTLAR 3- TEKNİK ÖZELLİKLER

Detaylı

İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ

İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ Websense TrITon İLK VE TEK BİRLEŞİK İÇERİK GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMÜ Şimdi yeni bir çözüm zamanı. Bilgi ve içerik her kuruluşun can damarıdır. Üretim, tüketim ve iletişim

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı