AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ Ramazan ORHAN a, Gülbeyi DURSUN b Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ a e-posta: b e-posta: ÖZET Bu çalışmada, aşağı doğru birlikte akışlı temas reaktörünün (CDCR) hidrodinamik davranışı ve kütle transfer özellikleri, hava-musluk suyu ve hava-fermantasyon ortamı (FO) sistemleri için araştırıldı. Her iki sistemde gaz ve sıvı akış hızının artışı ile hacimsel kütle transfer katsayısı (k L a) ve gaz tutuş oranlarının arttığı gözlendi. CDCR' da hava-fo sisteminde k L a değerlerinin hava-su sistemine göre daha küçük, gaz tutuş oranlarının ise havasu sistemine göre daha büyük olduğu belirlendi. Bacillus amyloliquefaciens bakterisinin CDCR' daki üreme çalışmalarında, 10 g/lt glukozlu ortamda bakterinin özgül üreme hızı sa -1, maksimum kuru hücre derişimi 5.00 g kuru hücre/lt, glukoz tüketim hızı ise g hücre/g glukoz olarak bulundu. k L a ve r o değerlerinin ise aktif üreme evresinde arttığı daha sonra aktif hücrelerin azalması ile azaldığı gözlendi. Anahtar Kelimeler: CDCR, hacimsel kütle transfer katsayısı (k L a), B. amyloliquefaciens, oksijen tüketim hızı (r o ) GİRİŞ Hidrojenasyon, oksidasyon, fermantasyon ve atık su arıtımı gibi iki (gaz-sıvı) veya üç fazlı (gaz-katı-sıvı) sistemlerde genellikle kütle aktarım olayları hız sınırlayıcı basamaktır. Kütle aktarımının etkin olduğu prosesler için genellikle düşük maliyette ve basit yapıda kabarcık kolonlar kullanılır. Kabarcık kolonlarda gaz ve sıvı temasını artırmak için dağıtıcılar, delikli ve gözenekli plakalar kullanılır [1, 2]. Ara yüzey kütle aktarımının hızı kontrol ettiği işlemlerde gaz fazı dağıtmak için ejektör tipi gaz dağıtıcılar da kullanılır [3]. Gaz ve sıvının aynı anda beslendiği karıştırma nozılı, gaz-sıvı enjeksiyonunda dağıtıcı olarak kullanılır. Ejektörler ve iki fazlı nozıllar (ventüriler gibi) küçük kabarcıklar (yüksek ara yüzey) oluşturmada sıvı jetinin kinetik enerjisini kullanırlar [1]. Gaz-sıvı temasını artırmada kullanılan diğer bir sistemde başlangıçta Boyes ve Ellis [4] tarafından geliştirilen aşağı doğru birlikte akışlı temas reaktörleridir (Cocurrent Downflow Contacting Reactor, CDCR). CDCR merkezi olarak monte edilmiş cam kolon ve kolon tepesinde orifısin bulunduğu bir T bağlantı elemanından oluşur. Gaz (dispers faz) ve sıvı (sürekli faz) tamamen dolu kolonun tepesindeki orifisden aynı anda kolona beslenir. Kolon üstünden giren gaz-sıvı jetinin kinetik enerjisi etkin karışma ve türbülans sağlar. Yüksek türbülans sonucunda oluşan dispersiyonun etkisi ile kolon tepesinden tabana doğru yoğun bir gaz kabarcık matriksi oluşur. Kabarcık yükselme hızından daha düşük kolon hızında işletilen tamamen dolu kolonun girişindeki yüksek hızlı sıvı akımının hidrodinamik etkisi ile kabarcık oluşumunun devamlılığı sağlanabilir [5]. CDCR düşük güç tüketimi, daha az işletme hacmi, verimli gaz kullanımı, ara yüzey alanının kontrolü, fiziksel ve kimyasal, homojen ve heterojen proseslere uygulanabilirliği gibi avantajlara sahiptir [5, 6]. CDCR' ın kütle aktarım performansı, hem iki fazlı adsorbsiyon sistemlerine ve üç fazlı katalitik hidrojenasyon reaksiyonlarının gerçekleştirildiği karıştırmalı reaktörlere hem de kabarcık kolonlara göre oldukça yüksektir [5]. Biyolojik arıtım ve fermantasyon sistemlerinde karıştırıcıların kesme kuvvetinin zararlarının

2 bertaraf edilmesi kabarcık kolonların tercih edilmesinin nedenidir ve kabarcık kolonların bu yüzden kullanımı oldukça yaygındır. Suda az çözünen gazların taşınımı birçok mikrobiyal proseste hızı sınırlayıcı basamaktır. En genel örneği aerobik fermantasyonlarda oksijenin aktarımıdır [7]. CDCR'da gaz kabarcıklarının kalış süresi arttığından gaz-sıvı ara yüzeyinin artışı ile kolon içerisinde dağılmış oksijenin kullanım verimi de artar [8]. Gaz-sıvı sistemlerinde oksijen kullanımının ölçüsü olan hacimsel oksijen transfer katsayısı (k L a), aerobik fermantasyonlarda önemli bir parametredir. Metabolik enerji sağlanması oksijen ile ilgili olduğundan ürünlerin ve biokütlenin sentezinde k L a değeri anahtar rol oynayabilir [9]. Havalandırma verimi olarak da bilinen k L a üzerinde etkili olan bir çok parametre bulunmaktadır. Bu parametreleri; karıştırma, hava akış hızı, hava basıncı, sıcaklık, akışkanın özellikleri (yoğunluk, viskozite, yüzey aktif maddeler, biokütle, yüzey gerilimi vb.), köpük önleyicilerin bulunuşu olarak sayabiliriz [10,11]. Hacimsel oksijen transfer katsayıları dinamik metotla tayin edilebilir [12]. Metoda göre ortamdaki çözünmüş oksijen derişimi azot gazı ile sıfıra düşürülür; daha sonra ortama hava verilerek polarografık oksijen elektrodu ile çözünmüş oksijen derişimi ölçülür. Çözünmüş oksijen derişiminin zamanla değişiminden, ln(l-c/c*) = -k L a t (1) eşitliğine göre t ile ln (l-c/c*) arasında elde edilecek doğrunun eğiminden k L a hesaplanır. Biokütlenin bulunduğu ortamda havanın aniden durdurulması ile ortamdaki hücrelerin oksijen tüketim hızı, dc o = dt r 0 r = (3) ' 0 r0c x eşitliği ile verilir. Fermantasyon sırasındaki çözünmüş oksijen derişiminin zamanla değişimi (2) * L o Co ) + ro ' C x = k a(c dc dt eşitliği ile verilir. Eşitlik 2,3 ve 4'den o (4) C o = C o *- l/k L a[( dc L /dt) - r o ] (5) eşitliği elde edilir. Eşitlik 5, (dc L /dt r o )' ın C o ile değişiminin bir doğru olduğunu gösterir. Bu çalışmada, gaz-sıvı sistemleri için aşağı doğru birlikte akışlı temas reaktörünün (CDCR) hidrodinamik davranışı ile kütle transfer özellikleri araştırılarak, havalı ortamda B. amyloliquefaciens 'in üretilmesi çalışmaları gerçekleştirildi. DENEYSEL Hava-su ve hava-fermantasyon ortamı sistemleri için aşağı doğru birlikte akışlı temas reaktörünün (CDCR) hidrodinamik davranışının ve kütle transfer özelliklerinin belirlendiği çalışmalar 0.05 m iç çapında ve 1.0 m yüksekliğindeki, etrafında soğutma ceketi bulunan bir cam

3 Şekil 1. CDCR Deney Sistemi : (1) Kolon, (2) Hava çıkışı, (3) Sıvı sirkülasyon pompası, (4) Sıvı akış ölçer, (5) Hava akış ölçer, (6) Çözünmüş oksijen probu, (7) Sıvı boşaltım noktası, (8) Örnek alım noktası, (9) Basınç göstergesi,(10) Depolama tankı, (11) Hava filtresi, (12) Orifis, (13) Soğutma ceketi, (14) Merkezi hava sistemi, (15)Azot tüpü, (16) T bağlantı elemanı (17) Buhar girişi. kolonda gerçekleştirildi. Cam kolon üzerinde sıvı ve gaz fazın birlikte beslendiği bir orifıs, sıvı sirkülasyonu için pompa, sıvı ve gaz akış hızını ayarlamada kullanılan rotametre ve vanalar, basınç göstergeleri, sıvı tankı ve oksijen elektrodu sistemin başlıca ana elemanlarıdır (Şekil 1). Steril çalışma şartlarını sağlamak için sistemde buhar jeneratörü bağlantısı da mevcuttur. Aşağı doğru birlikte akışlı temas reaktörünün (CDCR) hidrodinamik davranışının ve kütle transfer özelliklerinin belirlendiği çalışmalar iki aşamada gerçekleştirildi: Hava-su sistemi için yapılan çalışmalarda, m 3 hacmindeki tank musluk suyu ile doldurulduktan sonra su sirkülasyon pompası ile sürekli olarak sisteme beslendi. Kolon tepesindeki çıkış vanası açılarak sistemde bulunan gazın çıkışı sağlandı ve kolon tamamen su ile dolduruldu. Çıkış vanası kapatıldıktan sonra sabit akış hızında musluk suyu ve hava aynı anda kolon tepesindeki T girişinden kolona beslendi. Kolon basıncı çıkış akımındaki bir vana ile kontrol edildi. Çalışmaların ikinci aşamasında 10 g/lt glukoz, 1 g/lt bakteriyolojik pepton, 1 g/lt yeast ekstrakt, 1 g/lt KH 2 PO 4,0.5 g/lt MgSO 4.7H 2 O, g/lt CaCl 2.2H 2 O ve 0.5 ml/l köpük kırıcı bileşimindeki fermantasyon ortamı (FO) sıvı olarak kullanıldı. CDCR sistemi buharla sterillendikten sonra, sıvı besiyeri (FO) sistem tankına steril koşullarda eklendi. Daha sonra hava-musluksuyu sistemi için uygulanan işlemler hava-fo sistemi için tekrarlandı. Hava-su ve hava-fo için deneyler farklı gaz ve sıvı akış hızlarında tekrarlanarak, deneyler sırasında ortamdaki çözünmüş oksijen derişimleri kaydedildi. B. amyloliquefaciens in CDCR'da üretimi çalışmalarında, sıvı besi ortamı otoklavda sterillenerek sistem tankına eklendi. Fermantasyon ortamının sistem içinde sirkülasyonu sırasında gaz çıkışı sağlanarak, kolon tamamen FO ile dolduruldu. Tank % 5 (v/v) oranında aşı maya ile aşılandıktan sonra gaz ve sıvı akış hızları ayarlandı. Filtreden geçirilen steril hava ve

4 Tablo 1. Çalışılan deneysel koşullar (D c = 0.05 m, T = 25 m 1 o C, P =1atm) Sistem σ ρ μ D o F G F L mn.m -1 kg.m -3 mpa.s mm cm 3.dk -1 lt.dk -1 Hava / musluk suyu Hava / FO bakteri hücrelerini içeren FO, 3.0 mm çapındaki kolon tepesindeki orifisden aynı anda kolona beslendi. Farklı zaman aralıklarında ortamdaki çözünmüş oksijen derişimi kaydedilerek, mikroorganizma ve glukoz derişimlerinin tayini için örnekler alındı. Deneyler sırasında örnek alma ve analizleme işlemleri sterilliği bozmayacak şekilde gerçekleştirildi. CDCR deneylerinde ortamdaki çözünmüş oksijen derişimleri polarografik oksijen elektrodu ile kaydedilerek, hacimsel oksijen transfer katsayısı (k L a) ve oksijen tüketim hızı (r o ) değerleri dinamik metod ile tayin edildi. Biokütle derişimi spektrofotometrik (600 nm dalga boyunda) yöntemle, glukoz derişimi glukometre ile, gaz tutuş oranları ise açma-kapama tekniği kullanılarak tayin edildi. SONUÇLAR Viskozite, yoğunluk, yüzey gerilimi gibi sıvının özellikleri ve boş kule gaz ve sıvı hızı gibi hidrodinamik şartlar aşağı doğru birlikte akışlı temas reaktöründe (CDCR) kabarcık oluşumunu ve boyutunu etkileyen önemli faktörlerdir [5, 13]. Hava-su ve hava-fermantasyon ortamı (FO) sistemleri için kabarcık oluşumu ve kütle transfer karakteristiklerinin incelendiği bu çalışmada sistem parametreleri ile sıvının fiziksel özellikleri Tablo l' de verilmiştir. Farklı sıvı akış hızlarında k L a'nın gaz hızları ile değişimi hava-su sistemi için Şekil 2' de, hava-fo için Şekil 3'de verilmiş, gaz hızının artışı ile k L a değerlerinin arttığı gözlenmiştir. Ayrıca her iki sistem için, sıvı akış hızlarının 3.5 lt/dak değerine kadar artışı ile k L a değerlerinin arttığı sıvı akış hızlarının daha fazla arttırılmasının k L a üzerinde çok etkili olmadığı Şekil 2 ve 3'den görülmektedir. Yüksek sıvı akış hızlarında kabarcıkların birleşme eğilimi artarak büyük kabarcıklar oluşmakta dolaylı olarak ara yüzey alanı azalmaktadır. Düşük gaz ve sıvı akış k L a (saat -1 ) ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 sıvı sirkülasyon hızı (lt/dk) Şekil 2. Hava-su sisteminde sıvı sirkülasyon hızının kütle transfer katsayısı üzerine etkisi (Hava besleme hızı, cm 3 /dk : : 30, : 40, : 50, : 60, : 70, : 80)

5 80 70 k L a(saat -1 ) ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 sıvı sirkülasyon hızı (lt/dk) Şekil 3. Hava-FO sisteminde sıvı sirkülasyon hızının kütle transfer katsayısı üzerine etkisi (Hava besleme hızı, cm 3 /dk : : 30, : 40, : 50, : 60, : 70, : 80) k L a (saat -1 ) ,5 1 1,5 2 2,5 3 Çizgisel gaz hızı (m/saat) Şekil 4. k L a nın boş kule gaz hızı ile değişimi ( : musluk suyu, : FO) hızlarında sistemde tutulan gaz miktarlarının az olması sonucu k L a değerleri düşüktür (Şekil 2 ve 3). Hava-su ve hava-fo sistemlerinde k L a'nın çizgisel gaz hızı ile değişimi Şekil 4'de verilmiş, hava-fo sisteminin k L a değerlerinin hava-su sisteminden daha düşük olduğu gözlenmiştir. Su, saf organik maddeler ve düşük derişimli sulu çözeltiler gibi saf ligandlarda kabarcıkların birleşme eğilimi daha yüksektir ve büyük kabarcıklar oluşur (3-5 mm). Fermantasyon ortamı gibi karışık sıvılarda kabarcıkların birleşme eğilimi daha azdır ve küçük kabarcıklar oluşur («l.0 mm) [7]. Çok küçük kabarcıklar için hacimsel kütle transfer katsayısı (k L a) k L ve a şeklinde düşünüldüğünde, ara yüzey alanı (a) ya göre, k L değerleri penetrasyon veya film teorisine göre çok küçük olduğundan büyük kabarcıkların kütle transferine katkısı küçük kabarcıklara göre daha büyüktür [14]. Fermantasyon ortamı sahip olduğu fiziksel özelliklerinden dolayı k L a değerleri hava-su sistemine göre daha küçüktür. Gaz-sıvı ve mikrobiyal sistemlerde olduğu gibi üç fazlı sistemlerde hidrodinamik ve prosesin kinetiği ile ilgili olarak fazların tutuş kesri de önemlidir. CDCR' da tasarım için önemli parametrelerden biri de ortalama gaz tutuş kesridir (ε g ).

6 0,19 Gaz Tutuş Kesri ( ε) 0,15 0,11 0,07 0,03 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Çizgisel gaz hızı (m/saat) Şekil 5. Gaz tutuş kesrinin boş kule gaz hızı ile değişimi ( : musluk suyu, o: FO) Glukoz konsantrasyonu (g/lt) X K (g kuru hücre/lt) t (saat) Şekil 6. B.amiloliquefaciens in üremesi sırasındaki biokütle ( ) ve glukoz konsantrasyonunun (o) zamanla değişimi (T = 37 C, F G = 200 cm 3 /dak, F L = 2.5 lt/dak) Gaz faz tutuş oranı sıvının viskozitesine ve yüzey gerilimine bağlı olarak gaz fazın kalış süresini ve dolaylı olarak ara yüzey alanını etkiler [15]. Kullanılan su ve fermantasyon sıvısı için gaz tutuş kesirlerine göre gaz hızı ile değişimleri Şekil 5 de verilmiştir. Yüzey gerilimi yüzey enerjisinin bir ölçüsüdür ve daha küçük kabarcıklar daha düşük yüzey geriliminde oluşur. Hava-FO sisteminin yüzey gerilim değerinin düşük olması, hava-su sistemine göre daha küçük kabarcıklar oluşmasına sebep olmakta ve bu küçük kabarcıklarda kolon içerisinde muhafaza edildiğinden, gaz tutuş kesri değerleri daha yüksek çıkmaktadır. Gaz tutuş kesrindeki bu artış kabarcıkların yükselme hızının ve kabarcık çapının azalmasından dolayıdır. Gaz hızının artışı ile kabarcıkların birleşme eğilimi arttığından büyük kabarcıklar oluşur, gaz hızı ile sistemde tutulan gaz oranları artar (Şekil 5). B.amyloliquefaciens 'in 10 g/1t glukoz derişiminde, sabit sıcaklık (37 C), hava ve sıvı akış hızlarındaki (sırası ile F G = 200 cm 3 /dak, F L = 2.5 lt/dak) çalışmalarda glukoz ve mikroorganizma derişiminin zamanla değişimi Şekil 6'da verilmiştir. Bakteri hücreleri dört saatlik gecikme (lag) süresi sonunda ortama uyum sağlamış, logaritmik (üssel) üreme evresinin sonunda (13 saat) 5.0 g kuru hücre / lt derişiminde mikroorganizma elde

7 200 8 k L a (saat -1 ) r o x t (saat) Şekil 7. B.amiloliquefaciens in üremesi sırasındaki hacimsel oksijen transfer katsayısı (o: k L a) ve oksijen tüketim hızlarının ( : r o ) zamanla değişimi (T = 37 C, F G = 200 cm 3 /dak, F L = 2.5 lt/dak) edilmiştir. Ayrıca ortamda bulunan glukoz saatte hücreler tarafından tamamen tüketilmiş, glukoz tüketim hızı (Y x/s ) 0.5 g kuru hücre/g glukoz olarak belirlenmiştir. B. amyloliquefaciens 'in CDCR' da üreme kinetiği kesikli karıştırmalı kaptaki üreme kinetiğine benzer davranış göstermektedir (Şekil 6). Kesikli karıştırmalı kapta logaritmik evrede mikroorganizmanın üreme hızının, mikroorganizma derişimi ile değişiminin doğrusallaştırılmış şekli eğimi μ, kayması lnx 0 olan bir doğru denklemidir [16]. B. amyloliquefaciens 'in üreme eğrisinin (Şekil 6) bu formda değerlendirilmesi ile özgül üreme hızı sa -l, x o ise g/lt olarak belirlenmiştir. Başlangıçta ortamda bulunan mikroorganizma miktarının deneysel değeri ile hesaplanan değeri yaklaşık birbirine eşittir. B.amyloliquefaciens hücrelerinin üremesi sırasındaki kütle transfer katsayısı (k L a) ve oksijen tüketim hızının (r o ) zamanla değişimi Şekil 7' de verilmiştir, k L a ve r o değerlerinin zamanla arttığı 12. saatten sonra azaldığı gözlenmiştir. Bakteri hücrelerinin ortamda üremesiyle oksijen tüketim hızları artmış, aktif üremenin azaldığı zamandan (sabit evre) sonra azalma gözlenmiştir. Fermantasyon ortamındaki oksijenin bir kısmı mikroorganizma hücreleri tarafından tüketildiğinden, ortamdaki çözünmüş oksijen derişimi için sürücü güç artmakta dolayısı ile aktif üreme bölgesinde k L a değerleri artmaktadır. Sabit evrede aktif haldeki mikroorganizma azaldığından tüketilen oksijenin azalması sonucu k L a ve r o değerleri azalma göstermektedir. CDCR' ın performansı gaz ve sıvı akış hızları ile viskozite, yoğunluk ve yüzey gerilimi gibi sıvının fiziksel özelliklerine bağlı olarak oluşan kabarcık gelişimine ve boyutuna bağlıdır. Düşük gaz ve sıvı akış hızlarında hacimsel kütle transfer katsayıları küçük, gaz ve sıvı akış hızlarının artışı ile k L a değerleri artmaktadır. Gaz-sıvı sistemlerinde sıvının yüzey gerilimindeki azalmadan dolayı kabarcıkların birleşme eğilimi azaldığından küçük kabarcıklar oluşmaktadır. CDCR' da gaz fazın tutuş süresi arttığından gaz-sıvı sistemlerinde gaz hızının artışı ile gaz tutuş oranları artmaktadır. Ayrıca oksijen aktarımının hız sınırlayıcı olduğu havalı fermantasyonlar için (B.amyloliquefaciens üretimi gibi) CDCR' da yüksek k L a ve oksijen tüketim hızları elde edilmektedir. Sonuç olarak, CDCR kütle aktarım olaylarının hızı sınırladığı gaz-sıvı ve gaz-sıvı-katı sistemleri için kullanılabilir. Farklı sıvı özellikleri ve orifis çapları için CDCR' ın performans çalışmaları yapılabileceği gibi havalı şartlarda gerçekleşen fermantasyonlar için bu sistem denenebilir.

8 KAYNAKLAR 1. L.X. Huynh, C.L. Briens, J.F. Large, A. Catros, J.R. Bernard, and M.A. Bergougnou, Hydrodynamics and Mass Transfer in an Upward Venturi/Bubble Column Combination, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 69, , C.L Briens,, L.X. Huynh, J.F. Large, A. Catros, J.R. Bernard, and M.A. Bergougnou, Hydrodynamics and Gas-Liquid Mass Transfer in a Downward Venturi-Bubble Column Combination, Chem. Eng. Science, 47(13/14), , P.H.M.R. Cramers, A.A.C.N. Beenackers, L.L Van Dierendonck, Hydrodynamics and Mass Transfer Characteristics of a Loop-Venturi Reactor with a Downflow Liquid Jet Ejector, Chem. Eng. Science, 47(13/14), , A.P. Boyes, and S.R.M. Ellis, Gas-Liquid Contacting, U.K. Patent, , X.X. Lu, A.P. Boyes and J.M. Winterbottom, Operating and Hydrodynamic Characteristics of a Cocurrent Downflow Bubble Column Reactor, Chem. Eng. Science, 41, , A.P. Boyes, A. Chughtai, X.X. Lu, S.N. Raymahasay, S. Sarmento, M.W. Tilston, and J.M. Winterbottom, The Cocurrent Downflow Contactor (CDC) Reactor: Chemically Enhanced Mass Transfer and Reaction Studies for Slurry and Fixed Bed Catalytic Hydrogenation, Chem. Eng. Science, 47(13/14), , M.T. Cesario, H.L. Wiz, J. Tramper, and H.H. Beeftink, New Technique for k L a Measurement Between Gas and Water in Aerated Solvent-in-Water Dispersions, Biotech. Tech., 10(3), , K. Fujie, M. Takaine, and H. Kubota, Flow and Oxygen Transfer in Cocurrent Gas-Liquid Downflow, Journal of Chemical Engineering ofjapan, 13(3), , 1980, 9. X.M. Yang, Z.X. Mao, and S.Z. Yang, An Improved Method for Determination of the Volumetric Oxygen Transfer Coeffıcient in Fermentation Processes, Biotech. and Bioeng., 31, , Vogelaar, J.C.T., Klapwjik, A., Van Lier, J.B., Rulkens, W.H., Temperatures Effects on the Oxygen Transfer Rate Between 20 and 50 o C, Wat. Res., 34, 3, , Özbek, B., Gayik, S., The Studies on the Oxygen Mass Transfer Coefficient in a Bioreactor, Process Biochemistry, 36, , G. Dursun, A. Özer, M. Elibol, and D. Özer, Mass Transfer Characteristics of a Fermentation Broth in a Reactor: Cocurrent Downflow Contacting Reactor, Process Biochemistry, 34, , W.-D. Deckwer, Bubble Column Reactors, In: Biotechnology, H.J. Rehm,. and G. Reed, eds., VCH Publ., 2, , W.-D. Deckwer, Adsorption and Reaction of Isobutene in Sulfuric Acid-III; Considerations on the Scale-up of Bubble Columns, Chem. Eng. Science, 32, 51-57, Y.T. Shah, A.A. Kulkarni, and J.H. Wieland, Gas Holdup in Two- and Three-Phase Downflow Bubble Colums, The Chem. Eng. Journal, 26, , J.E. Bailey,. and D.F. Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw Hill, N.Y, 1986

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:, Sayı:, -9 Mayıs Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi Esra ERDİM *, İbrahim DEMİR ve Ömer AKGİRAY İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması

İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması İçten Yanmalı Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Hidrojen Kullanılması Nafiz KAHRAMAN, Selahattin Orhan AKANSU Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Bilge ALBAYRAK

Detaylı

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber

EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber EL KİTABI Türkiye deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Rehber 2 İçindekiler Teşekkür... 5 Kısaltmalar... 7 1 Giriş... 9 1.1 İçerik...9 2 Yasal / kurumsal çerçeve... 11 2.1 Giriş...11

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı

Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli ısı GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKİ GAZ MOTORU TAHRİKİ BİR ISI POMPASI SİSTEMİ UYGUAMASI Arif HEPBAŞI, Zafer ERBAY, Filiz İÇİER, Neslihan ÇOAK, Ebru HANCIOĞU GİRİŞ Bir gaz ısı pompası (GIP) veya gaz motoru tahrikli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GENEL Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yarıdan fazlası, pompa, fan,

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı