Yo uflmal Kombiler. Victrix 26 kw Victrix 24 kw X. Victrix Superior 32 kw Victrix Superior 32 kw X Victrix Zeus Superior 32 kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yo uflmal Kombiler. Victrix 26 kw Victrix 24 kw X. Victrix Superior 32 kw Victrix Superior 32 kw X Victrix Zeus Superior 32 kw"

Transkript

1 Yo uflmal Kombiler Victrix 26 kw Victrix 24 kw X Victrix Superior 32 kw Victrix Superior 32 kw X Victrix Zeus Superior 32 kw

2 % YTL 1 1 Sessiz En Küçük Boyut Ekstra Tasarruf Çevre Dostu Yo uflma Teknolojisi Digital Ekran Dü meli Kolay Kullan m Düflük At kgaz Emisyonu Yerden Is tma Sistemleri için deal Dahili 54 lt Paslanmaz Çelik SKS Boyleri Victrix 26 kw Victrix 24 kw X mmergas 26 kw çevre dostu yo uflmal kombi ve kat kaloriferleri; talyan dizayn, üstün teknolojisi, an nda s cak kullan m suyu, yo uflma teknolojisiyle gaz ve sudan tasarrufla ekonomik tüketim, do aya ve çevreye hassasiyetiyle düflük emisyon de erleri ile en ekolojik yo uflmal kombi olma özellikleri ile dikkat çekmektedir Yo uflma Teknolojisi Nedir? Yo uflmal kombilerde özel dizayn edilmifl s eflanjörü vas tas ile at k gaz içinde mevcut olan yüksek s cakl ktaki su buhar C ye kadar düflürülür. Bu yolla at k gaz içerisindeki gizli enerjinin geri kazan m sa lan r. Buna ek olarak, baca ve d fl gövde de olan tafl n m kay plar azalt l r ve bu yolla %107 ye varan verimlere ulafl l r. Pre-Mix (Ön Kar fl ml ) Yanma Sistem Premix sistemi sayesinde hava ve gaz n kar fl m yo uflma modülü içerisindeki brülör giriflinde en uygun oranlarda yap larak modül içerisindeki yanman n en yüksek verime ulaflmas sa lan r. Böylece %20 - %100 aras nda genifl modülasyon aral sa lan r. Klasik kombilere nazaran düflük modülasyonda dahi (%20) yanma verimi bozulmayaca ndan %107 ye varan yüksek verimlere ulaflm fl olur. Bu sayede tüm modülasyon aral nda bu yüksek verim korunur. Yüksek Verim - Düflük Gaz Sarfiyatı mmergas yo uflmal kazanlar tüm sistem tipleri için normal kombilerden daha az gaz harcarlar. Özellikle düflük s cakl kl sistemlerde (örne in yerden s tmalarda) % 30 a varan tasarruf sa larlar. Yeni Isotermic Eflanjör zolasyonlu d fl gövde sayesinde eflanjördeki s kayb ve gürültü minimum seviyeye indirilmifl, verim %108.1 e ulaflm flt r Çevre Dostu Brülör Tüm mmergas yo uflmal kombilerde kullan lan özel brülör NO x ve CO emisyon oranlar n düflürür. Bu sayede mmergas yo uflmal kombiler Avrupa Birli i standartlar n n kombiler için belirledi i kirlilik emisyon s n fland rmas nda en düflük emisyon oran na sahip 5. s n f nda yer al r. (Yükseklik x Genifllik x Derinlik: 795 x 440 x 225 mm) 25 cm Derinlik ile En Küçük Yo uflmalı 25 cm derinlik ile mekan n zda az yer kaplayan en ince yo uflmal kombi, fl k görünümü ile de göz zevkinize hitap ediyor. (Boyutlar Y:795 x G:440 x D:250 mm) Dijital Haftalık Program Saatli Oda Termostatı (Opsiyonel Aksesuar) * Kullan m suyu s cakl + oda s cakl + kalorifer s cakl kontrolü * 5-30 C aras nda haftal k programlanabilme * Oda s cakl na göre kombiye modülasyon yapt r r. * D fl hava s cakl n gösterme (D fl hava sensörü ba l ise) * Kombi çal flma durumu ve alarm kodlar n n görülebilmesi * Ekonomi ve konfor s cakl klar seçimi AMICO (CAR) Kombi Uzaktan Kumanda Ünitesi (Kablo ba lant l d r). 18

3 8 9 Dıfl Hava Sıcaklık Sensörü (Opsiyonel Aksesuar) * Kombinin gidifl suyu s cakl n d fl hava s cakl na göe otomatik olarak ayarlar. * Yak t tasarrufu ve konfor sa lar. Ürün Kodu: Kolay Kullan m - LCD Ön Panel Dijital ekran sayesinde cihaz n tüm çal flma parametreleri ve ar za kodlar tespit edilerek, kontrol panelinde bulunan dü meler vas tas ile s cak su ve kalorifer tesisat n n ayar n kolayca yapabilirsiniz. 1. Dijital ekran 2. Stand-by, *SKS / Uzaktan kumanda, *SKS ve Is tma - Reset dü mesi 3. *SKS s cakl k seçim dü mesi 4. Kalorifer s cakl seçim dü mesi 5. Kombi manometresi Otomatik By-Pass Sistemi 10 Sistemde oluflabilecek sirkülasyon problemlerinde otomatik By-pass devreye girerek kombiyi korumaya al r Teknik Veriler Nominal s tma yükü Minimum s tma yükü Nominal s gücü Minimum s gücü Faydal termal verimlilik 80/60 Nom. / Min. Faydal termal verimlilik 50/30 Nom. / Min. Faydal termal verimlilik 40/30 Nom. / Min. Brülör Kapal /Aç k iken gövdeden s kayb (80-60 C) Besleme bas nc Is tma devresi maksimum çalflma bas nc Is tma devresi maksimum çal flma s cakl Ayarlanabilir s tma s cakl Poz. 1 Ayarlanabilir s tma s cakl Poz. 2 Is tma genleflme kab toplam hacmi Cihaz n su kapasitesi 1000/s debi oran nda pompa bas nc *Özel s n f D UB mmergas 80 litre (ΔT 30 C) EN 625 uyar nca *Özel s n f D UB mmergas 105 litre (ΔT 30 C) EN 625 uyar nca *Özel s n f D UB mmergas 120 litre (ΔT 30 C) EN 625 uyar nca *Özel s n f D UB mmergas 200 litre (ΔT 30 C) EN 625 uyar nca UB mmergas (ΔT 30 C) ile devaml iflletim kapasitesi S cak su üretimi mevcut s gücü *SKS ayarlanabilir s cakl *SKS ak fl s n rlay c *SKS devresi minimum bas nc (dinamik) *SKS devresi maksimum çal flma bas nc *EN 625 uyar nca D spesifik ç k fl Devaml iflletimde *SKS kapasitesi (ΔT 30 C) Kombi dolu a rl Kombi bofl a rl Elektrik ba lant s Elektrik ak m Kurulu elektrik gücü Sirkülasyon pompas güç sarfiyat Fan güç sarfiyat Cihaz elektrik sistemi korumas CO2-Q. Nominal/Min. de er için Nominal güç de erinde at k gaz s cakl (50/30) Minimum güç de erinde at k gaz s cakl (50/30) At k gaz maksimum s cakl NO x s n f Cihaz tipi Kategori * SKS: S cak Kullan m Suyu ** Boyler ile kullan ld nda kw (kcal/h) kw (kcal/h) kw (kcal/h) kw (kcal/h) % % % % mbar (mm SS) bar C C C kpa (m SS) /dak /dak /dak /dak /dak kw(kcal/h) C /dak bar bar /dak /dak kg kg V/Hz A W W W - % C C C - 27,0 (23219) 5,0 (4328) 23,6 (20296) 3 (2580) 97,8 / 94,9 106,7 / 103,0 108,1 / 107,1 0,02 / 2,0 DO ALGAZ LPG 20 (204) 29 (296) ,7 3,4 18,63 (1,90) 26,0 (22360) ,0 0, ,8 12,9 42, /50 0, ,5 10 IPX4D DO ALGAZ 9,35 / 8, kw 24 kwx LPG 12,25 /11, ,0 (23219) 5,0 (4328) 24,1 (20747) 4,7 (4042) 97,8 / 94,9 106,7 / 103,0 108,1 / 107,1 0,05 / 0,30 DO ALGAZ LPG 20 (204) 29 (296) ,7 3,4 30,40 (3,1) 20,5 24,8 27,1 35,7 12,4 26,0 (22360)** 45 48,4 230/50 0, IPX4D DO ALGAZ 9,35 / 8, LPG 12,25 /11, B23 / B33 / C13 / C33 - C43 / C53 / C83 B23 / B33 / C13 / C33 - C43 / C53 / C83 II2H3+ II2H

4 RISCARD Genifl LCD Ekran ile ayn anda daha fazla bilgi (Aqua Celeris) Victrix Superior 32 kw Victrix Superior 32 kw X (Boylerli Kullan mda) Çevre Dostu mmergas yo uflmal kombiler, Avrupa Standartlar n n kombiler içir belirledi i kirlilik emisyon s n flamas nda 5. S n fta yer al r. Bu s n fa ancak en düflük emisyon de erlerine sahip olan kombiler al n r. (UNI EN 297 ve UNI EN 483)

5 6 21

6 + 1 1 YTL 1 1 Modülasyonlu Fan ile Çok Daha Sessiz Düflük At k Gaz Emisyonu Ekstra Tasarruf Çevre Dostu Dokunmatik Tufllar RISCARD Genifl LCD Ekran ile ayn anda daha fazla bilgi Dü meli Kolay Kullan m Pre-Mix Yo uflma Teknolojisi Dahili 54 lt Paslanmaz Çelik SKS Boyleri 1 Verim Kategorisi (D.P.R. 660/96) 54 Litre Entegre Boyler ile 10 dakikada küvetinizi doldurun Zeus kombiler içerisine entegre edilmifl olan 54 paslanmaz çelik boyler ile müstakil evlerin ihtiyac olan s cak su konforunu en üst seviyede sa lar. 32 kw ile 192 s cak suyu ilk 10 dakikada temin edebilir ve küvet veya jakuzinizden yüksek konfor sa lars n z. Victrix Zeus Superior 32 kw mmergas Victrix Zeus Superior 32 kw çevre dostu yo uflmal kombi; talyan dizayn, üstün teknolojisi, 54 litre paslanmaz çelik Boyler ile depolu sabit Boyler s cakl kta kullan m suyu, yo uflma teknolojisiyle gaz ve su tasarrufu, çevreci düflük emisyon de erleri ile ekolojik yo uflmal kombi olma özelliklerini birarada sunar. 2 Yo uflma Teknolojisi ile %107 Yüksek Verim - Düflük Sarfiyat Yo uflma teknolojisi, baca gaz n n atmosfere at lmadan önce içindeki s n n sisteme aktar lmas d r. Bu ifllem s ras nda baca gaz n n içindeki su buhar yo uflarak s v hale gelir. Normal kombilerde baca gaz ile kaybolan s, özel olarak tasarlanm fl yo uflma modülü ile geri kazan l r. *Pre-Mix (ön kar fl m) yanma sistemi sayesinde %107 ye varan verime ulafl l r. 10 dk 192 litre s cak su * 10 dakikada 192 litre sıcak su S cak Kullan m Suyu Konforu (EN ) S cak Kullan m Suyu Depolama Kapasitesi 54 litre S cak Kullan m Suyu Üretimi (30 C art la) ilk 10 dk. Sürekli Kullan mda 192 litre 15.8 lt /dk 22

7 Pre-Mix (ön kar fl ml ) Yanma Sistemi Pre-Mix sistemi sayesinde hava ve gaz n kar fl m 3 yo uflma modülü içerisindeki brülör giriflinde en uygun oranlarda yap larak modül içerisindeki yanman n en yüksek verime ulaflmas sa lan r. Böylece %20 - %100 aras nda genifl modülasyon aral sa lan r. Klasik kombilere nazaran düflük modülasyonda dahi (%20) yanma verimi bozulmayaca ndan %107 ye varan yüksek verimlere ulaflm fl olur. Bu sayede tüm modülasyon aral nda bu yüksek verim korunur. 7 Opsiyonel Aksesuarlar Haftalık Program Saatli Dijital Oda Termostatı Cihaz Kodu: Kullan m suyu s cakl + oda s cakl + kalorifer s cakl kontrolü 5-30 C aras nda haftal k programlanabilme Oda s cakl na göre kombiye modülasyon yapt r r. D fl hava s cakl n gösterme (D fl hava sensörü ba l ise) Kombi çal flma durumu ve alarm kodlar n n görülebilmesi Ekonomi ve konfor s cakl klar seçimi. 4 * Premix Yo uflma Teknolojisi Kolay Kullan m - LCD Ön Panel Dıfl Hava Sıcaklık Sensörü Cihaz Kodu: Kombiniz d fl hava sensörünün yard m yla kalorifer gidifl suyu s cakl n, d fl hava s cakl na göre otomatik olarak ayarlar. Böylece kombiniz d fl hava s cakl düfltükçe kalorifer s cakl n n yükselmesini, yükseldikçe de kalorifer s cakl n n otomatik olarak dü mesini sa lar S cak kullan m suyu ayar dü mesi 2. Beklemede / Aç k butonu 3. Konum seçici buton (yaz veya k fl) 4. Boyler etkinlefltirme butonu Multifonksiyonel ekran 6. Kalorifer suyu s cakl k ayar dü mesi 7. Menü girifli / de eri onaylama butonu 8. Reset (yeniden çal flt rma) butonu 9 Super CAR ile Yüksek Konfor ve Yakıt Tasarrufu Cihaz Kodu: Odan n nem oran n gösterme Kullan m suyu s cakl / oda s cakl / kalorifer s cakl kontrolü Oda s cakl na göre kombiyi modülasyonlu çal flt r r D fl hava s cakl n gösterme Kombi çal flma durumu ve alarm kodlar n gösterme Ekonomi ve konfor s cakl klar seçimi Telefonla kumandaya uygun Ifl kl LCD ekran 0-40 C aras nda oda s cakl ayar Elektrik kesintisine karfl 8 saat haf za koruma Ekranda alev modülasyonu gösterme 5 6 Ayarlanabilir By-Pass Sistemi Bu özellik sayesinde, kalorifer tesisat için gerekli oldu u zaman sistem bas nc art r labilir veya düflürülebilir. Çevre Dostu Brülör mmergas yo uflmal kombiler, Avrupa standartlar n n kombiler için belirledi i kirlilik emisyon s n flamas nda S n f 5 kategorisinde yer al r. Bu s n fa ancak en düflük emisyon de erlerine sahip olan kombiler al n r. (UNI EN 297 ve UNI EN 483) 23

8 Yo uflmal Kombiler ve Kat Kaloriferleri için At k Gaz Tahliye Kitleri Yatay Efl Merkezli Baca Montajı 75 * Max mm Max Dikey Efl Merkezli Baca Montajı * Maksimum Uzunluk mm 374 %45 * Yukar da verilen maksimum mesafelerden; lave her 90 dirsek kullan ld nda 1,30 m lave her 45 dirsek kullan ld nda ise 1,00 m düflülecektir. Ayr k Baca Montajı A B *Yatay **Dikey A+B 36 m 41 m * At k gaz ve hava taraf nda birer 90 dirsek ** Dirseksiz maksimum mesafe ** Ayr k baca kiti için kullan lacak maksimum baca mesafelerinden; lave her 90 dirsek için 2,20 m lave her 45 dirsek için 1,30 m düflülecektir.

9 Kumanda Aksesuarlar Haftal k Program Saatli Oda Termostatalar ile s t lan mekanlar n istenilen zamanda ve istenilen s cakl kta konforlu bir biçimde kumanda edilebilmesi sa lan r. Ayr ca kablo ile ba lant n n olanaks z oldu u yerler için Telsiz / Kablosuz Kronotermostat modeli ile radyo frekans üzerinden Kombiler / Kat Kaloriferleri veya Duvar Tipi Kazanlar kumanda edilebilir. Super Car Amico Car (S cakl k Kontrol Ünitesi) Cihaz Kodu: Victrix 26 kw, Victrix 24 kw X, Victrix Superior 32 kw, Victrix 32 kw X, Victrix Zeus Superior 32 kw, Zeus Superior 24 kw / 28 kw / 32 kw kombi modellerinde kullan l r. * Kullan m suyu s cakl + oda s cakl + kalorifer s cakl kontrolü * 5-30 C aras nda haftal k programlanabilme * Oda s cakl na göre kombiye modülasyon yapt r r * D fl hava s cakl n gösterme (D fl hava sensörü ba l ise) * Kombi çal flma durumu ve alarm kodlar n n görülebilmesi * Ekonomi ve konfor s cakl klar seçimi * Telefonla kumandaya uygun * Odan n nem oran n gösterme * Ifl kl (ayd nlatmal ) LCD ekran * 0-40 C aras nda oda s cakl ayar * Elektrik kesintisine karfl 8 saat haf za koruma özelli i * Ekranda alev modülasyonunu gösterme özelli i (Superior kw modellerinde) Cihaz Kodu: Mini kw Special, Maior kw, Victrix 26 kw, Victrix 32 kw E, Victrix 32 kw X, Zeus Superior kw ve Victrix Zeus Superior 32 kw kombilerde kullan l r. * Kullan m suyu s cakl + oda s cakl + kalorifer s cakl kontrolü * 5-30 C aras nda haftal k programlanabilme * Oda s cakl na göre kombiye modülasyon yapt r r * D fl hava s cakl n gösterme (D fl hava sensörü ba l ise) * Kombi çal flma durumu ve alarm kodlar n n görülebilmesi * Ekonomi ve konfor s cakl klar seçimi 25

10 D fl S cakl k Kontrol Ünitesi) Oda Termostat (Analog) Cihaz Kodu: Victrix 26 kw, Victrix 24 kw X, Victrix Superior 32 kw, Victrix Superior 32 kw X, Victrix 27 kw, Victrix Zeus Superior 32 kw Zeus Superior kw, AVIO/Zeus kw, Eolo Maior kw, Nike Eolo Mini kw-special kombi modellerinde kullan l r. * Kombinin gidifl suyu s cakl n d fl hava s cakl na göre otomatik olarak ayarlar * Yak t tasarrufu ve konfor sa lar Cihaz Kodu: Tüm kombilerde kullan l r. * 5-30 C aras nda istenen oda s cakl ayar na göre kombinin çal flmas n sa lar * Oda s cakl na göre kombiye On/Off (Aç/Kapa) çal flt r r Kumanda Aksesuarlar Kronotermostat Telsiz Kronotermostat (Kablosuz) Cihaz Kodu: Tüm kombilerde kullan l r. Haftal k olarak programlanabilinen dijital oda termostat d r. * C aras nda s cakl k ayar * Oda s cakl na göre kombiyi On/Off (Aç/Kapa) çal flt r r * Haftan n günlerine göre 5 de iflik program seçene i * Günü 15 dakikal k zaman aral klar ile 4 ayr program dilimine bölebilme * Ekonomi ve konfor s cakl klar seçimi * Tatil program seçene i Cihaz Kodu: Tüm kombilerde kullan l r. Haftal k olarak programlanabilinen kablosuz dijital oda termostat d r. * C aras nda s cakl k ayar * Oda s cakl na göre kombiyi On/Off (Aç/Kapa) çal flt r r * Haftan n günlerine göre 5 de iflik program seçene i * Günü 15 dakikal k zaman aral klar ile 4 ayr program dilimine bölebilme * Ekonomi ve konfor s cakl klar seçimi * Tatil program seçene i CRD Digital Oda Tst. ve Program Saati Cihaz Kodu: Star kw, Mini kw ve Mini kw-special kombilerde kullan l r. * Kullan m suyu s cakl + oda s cakl kontrolü * 5-30 C aras nda haftal k programlanabilme * Oda s cakl na göre kombiye modülasyon yapt r r * Kombi çal flma durumu ve alarm kodlar n n görülebilmesi * Ekonomi ve konfor s cakl klar seçimi

11 DIM Tesisat Kitleri Çoklu s tma bölgelerinin kontrolü için özel çözümler içerir. Çoklu-Sistem Da ıtım Kutusu Bölgelere ayr lm fl s tma sistemlerinin kontrolü için ankastre kitler. Maximum esneklik! Ankastre Tesisat! Çoklu sistem da t m kutusu kitleri duvar içinde monte edilebilir, bu yüzden yaln zca 18 cm kasa derinli i ile kompakt çözümler sunar. Bu kitler duvara da monte edilebilir. Kar fl m sistemleri ve düflük s cakl k sistemleri için idealdir. Afla daki befl kit ile en modern ve ileri sistemleri bile yönetebilirsiniz. DIM 1 Bu kit yüksek su ak fl oran na ihtiyaç duyan radyatörlü/yüksek s cakl kla çal flacak sistemler için kullan l r. DIM 2 Bu kit 2 bölgeli ve radyatörlü/yüksek s cakl kla çal flacak sistemler için kullan l r. DIM 3 Bu kit 3 bölgeli ve radyatörlü/yüksek s cakl kla çal flacak sistemler için kullan l r. DIM 4 1 yüksek & 1 düflük s cakl k, bu kit 1 adet düflük s cakl kla çal flan (yerden s tma) kar fl m sistemi bölge kontrolü ve 1 adet yüksek s cakl k (radyotörlü) bölge kontrolü için kullan l r; DIM 5 1 yüksek & 2 düflük s cakl k, bu kit 2 adet düflük s cakl kla çal flan (yerden s tma) kar fl m sistemi bölge kontrolü ve 1 adet yüksek s cakl k (radyatörlü) bölge kontrolü için kullan l r. Bu kitlere tesisat ba lant lar ve bak m ön taraftan kolayl kla yap labilir. DIM 1 DIM 3 DIM 4 DIM

12 DIM 1 Bölge DIM 1 Kod: pompa, kontrol paneli ve ba lant lar V 50Hz riterne D.I.M 2 3 mandata D.I.M Bir kasan n içerisine yerlefltirilmifl olan DIM 1 kiti, etraf aç k bir manifold, bir sirkülasyon pompas, borular ve birlefltirme ba lant lar ve elektronik kontrol ünitesinden oluflmaktad r. Bu kit, büyük miktarda su ihtiyac olan radyatörlü/yüksek s cakl kla çal flan sistemlerde kullan lmal d r. DIM pompas ve manifold sayesinde, s t c (kombi, kat kaloriferi) cihaz n n pompas ile elde edilen (besleme) ak fl oran ndan daha yüksek bir ak fl oran elde edilir. Su ak fl oran n n artmas, s t c cihaz taraf ndan üretilen s cak su ile sistemden dönen so uk suyun kar flt r lmas yla elde edilir. Sisteme giren gidifl suyu s cakl, kar fl m oran na ba l olarak s t c cihazdan ç kandan daha düflük olacakt r. 4 TA1 1) D fl hava sensörü 2) Kombi/kat kaloriferi (Mini kw-special, Maior kw, Zeur Superior kw, Victrix 24 kw X, Victrix 26 kw, Victrix Superior 32 kw, Victrix Superior 32 kw X, Victrix Zeus Superior 32 kw) 3) Program saatli oda termostat (AMICO-CAR) 4) Radyatörlü s tma sistemi (tek bölge + Oda termostat - Kronotermostat) DIM 2 Bölge & DIM 3 Bölge DIM 2 Kod: pompa, kontrol paneli ve ba lant lar 2 3 DIM 3 Kod: pompa, kontrol paneli ve ba lant lar 230V 50Hz riterne D.I.M mandata D.I.M Bir kasan n içerisine yerlefltirilmifl olan DIM basic kiti, etraf aç k bir hidrolik manifold, iki veya üç sirkülasyon pompas, borular ve birlefltirme ba lant lar ve elektronik kontrol ünitesinden oluflmaktad r. Bu kit, afla daki s tma bölgeleri ayr lm fl sistemlerin yönetilmesinde kullan lmal d r. Örne in; DIM 2 bölge, iki s tma bölgesini (genel olarak bir gündüz bölgesi ve bir gece bölgesi) birbirinden ba ms z ve müflteri isteklerine göre özellefltirerek kusursuz olarak ay r r. 4 5 TA1 TA2 1) D fl hava sensörü 2) Kombi / kat kaloriferi (Mini kw-special, Maior kw, Zeus Superior kw, Victrix 24kW X, Victrix 26 kw, Victrix Superior 32 kw, Victrix Superior 32 kw X, Victrix Zeus Superior 32 kw) 3) Program saatli oda termostat (AMICO-CAR) 4) Radyatörlü s tma sistemi (ikinci) 28

13 DIM 4 Bölge 1 DIM 4-1 Yüksek S cakl k & 1 Düflük S cakl k Kod: pompa, kar fl m valfi, kontrol paneli ve ba lant lar 2 Opsiyonel Aksesuar Kod: Düflük s cakl k by-pass kiti Kod: D fl hava sensörü 3 B2 230V 50Hz riterne D.I.M mandata D.I.M Bir kasan n içerisine yerlefltirilmifl olan DIM yüksek & düflük s cakl k kiti, etraf aç k bir hidrolik manifold, iki sirkülasyon pompas, bir 3-yollu kar fl m valfi, borular ve birleflme ba lant lar ve elektronik kontrol ünitesinden oluflmaktad r. Bu kit, farkl s cakl klarda çal flan kar fl m sistemlerinin yönetilmesi için tasarlanm flt r. Örne in; biri düflük s cakl k (radyan panellerle döflenmifl yerden s tma) ve biri de yüksek s cakl k (s k kullan lmayan banyo veya çat odas / bodrum gibi genellikle klasik radyatörle döflenmifl) iki farkl bölgenin sisteminin kusursuz ayr lmas n sa lar. Düflük s cakl k bölgesinin s cakl, DIM kontrol ünitesi üzerindeki bir düzenleyici taraf ndan ºC aras nda ayarlanabilir. 4 5 TA2 TA1 1) D fl hava sensörü (yüksek s cakl k bölgesi için) 2) Kombi / Kat Kaloriferi (Mini kw-special, Maior kw, Zeus Superior kw, Victrix 24 kw X, Victrix 26 kw, Victrix Superior 32 kw, Victrix Superior 32 kw, Victrix Zeus Superior 32 kw X) 3) Program saatli oda termastat (AMICO-CAR) 4) Düflük s cakl k bölgesi 5) Yüksek s cakl k bölgesi TA1) Yüksek s cakl k bölgesi oda termostat -kronotermostat TA2) Düflük s cakl k bölgesi oda termostat -kronotermostat B2) Düflük s cakl k bölgesi için d fl hava sensörü DIM 5 Bölge DIM 5-1 Yüksek S cakl k & 2 Düflük S cakl k Kod: pompa, 2 kar fl m valfi, 2 kontrol paneli ve ba lant lar Opsiyonel Aksesuar Kod: Düflük s cakl k by-pass kiti Kod: D fl hava sensörü B2 B3 230V 50Hz riterne D.I.M mandata D.I.M 7 3 Bir kasan n içerisine yerlefltirilmifl olan DIM5 yüksek & 2 düflük s cakl k kiti, etraf aç k bir hidrolik manifold, 3 sirkülasyon pompas, iki adet 3-yollu kar fl m valfi borular ve birlefltirme ba lant lar ve elektronik kontrol ünitesinden oluflmaktad r. Bu kit, farkl s cakl klarda çal flan birleflik sistemlerinin yönetilmesinde kullan lmal d r. Örne in; iki düflük s cakl k (radyan panellerle döflenmifl yerden s tma) ve biri de yüksek s cakl k (radyatörlü sistem) olmak üzere ayr infla edilmifl üç farkl bölge sisteminin kusursuz kontrolünü sa lar, farkl malzemelerden yap lm fl yerden s tmal bölgelerin kontrolü kadar gidifl s cakl da ayr de erlere ayarlanabilir. Örne in; granit / seramik malzemeden döflemeli oturma odalar ve ahflap döflemeli yatak odalar. Düflük s cakl k bölgesinin gidifl suyu s cakl, DIM kontrol ünitesi üzerindeki bir düzenleyici taraf ndan ºC aras nda ayarlanabilir. 4 6 S20-1 S20 S20-2 1) D fl hava sensörü (yüksek s cakl k bölgesi için) 2) Kombi / Kat Kaloriferi (Mini kw-special, Maior kw, Zeus Superior kw, Victrix 24 kw X, Victrix 26 kw, Victrix Superior 32 kw, Victrix Superior 32 kw X, Victrix Zeus Superior 32 kw) 3) Program saatli oda termastat (AMICO-CAR) 4) 1. düflük s cakl k bölgesi 5) 2. düflük s cakl k bölgesi 6) Yüksek s cakl k bölgesi S20) Yüksek s cakl k bölgesi oda termostat -kronotermostat S20-1) Düflük s cakl k 1. bölge oda termostat -kronotermostat S20-2) Düflük s cakl k 2.bölge oda termostat -kronotermostat B2) Düflük s cakl k 1. bölge için d fl hava sensörü B3) Düflük s cakl k 2. bölge için d fl hava sensörü 29

14 G3/4 T R M Boyutlar G3/4 G3/4 G3/4 I 30 RC MC R1 M1 450 DIM 1 Kod: M1 R1 R2 M2 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 450 DIM 2 Kod: G3/4 G3/4 T RC MC G3/4 G3/4 V R1 R2 R3 M1 M2 M3 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 450 DIM 3 Kod: R1 R2 M2 M1 G3/4 G1 G1 G3/4 450 DIM 4 Kod: G3/4 G3/4 55 RC 140 MC v RA RB1 RB2 MB1 MB2 MA G3/4 G1 G1 G1 G1 G3/ DIM 5 Kod: RC Is t c dönüfl MC Is t c gidifl R1 1. Bölge dönüfl R2 2. Bölge dönüfl R3 3. Bölge dönüfl RA Yüksek s cakl k dönüfl M1 1. Bölge gidifl M2 2. Bölge gidifl M3 3. Bölge gidifl MA Yüksek s cakl k gidifl RB Düflük s cakl k dönüfl MB Düflük s cakl k gidifl MB1 1. Bölge düflük s cakl k gidifl MB2 2. Bölge düflük s cakl k gidifl V Elektriksel ba lant lar 30

15 Yo uflmal Kazanlar Victrix 50 kw Victrix 75 kw

16 Victrix 50 kw Victrix 75 kw 1 Yüksek Verim - Düflük Gaz Sarfiyat mmergas yo uflmal kazanlar tüm sistem tipleri için normal kombilerden daha gaz harcarlar. Özellikle düflük s cakl kl sistemlerde (örne in yerden s tmalarda) %30 a varan tasarruf sa larlar. 2 Yüksek Kapasiteli Kullan m Suyu Is t c (Boyler) mmergas Victrix 50 kw ve Victrix 75 kw yo uflmal kazanlar n s gücüne uygun olacak flekilde tasarlanm fl 80, 105, 120 ve 200 litre kapasiteli paslanmaz çelik boylerler büyük miktarl s cak kullan m suyu taleplerini en uygun flekilde karfl lar. 3 Kaskad Ba lant Sistemleri Büyük binalar n merkezi s tmas nda toplam 8 adede kadar Victrix 50 kw ve 75 kw kazanlar Kaskad regülatör ba lant s ile yöneltilerek 400 kw ve 584 kw ye kadar s tma yap labilir. Bu flekilde istendi inde s tma bölgelerine modülasyonlu oda termostatlar ve bölgesel kontrol üniteleri kullan larak ayr s cakl klar ayarlanabilir ve ayr ca sisteme d fl sensör ba lanarak d fl hava s cakl na göre iç ortam s cakl ayarlanarak yüksek miktarda yak t tasarrufu sa lanabilir Kaskad ba lant lar ile sistemde bir ar za olmas durumunda di er kazanlar çal flaca için bina s tmas hiçbir flekilde kesintiyie u ramaz. Kaskad Kontrol Ünitesi (KKÜ) ile kombilerin çal flma performanslar veya s ralar ayarlanarak sistemin çal flma ömürleri uzat l r. Ayr ca bina s cak su ihtiyac na göre sisteme ba lanacak olan boyler (s cak su tank ) ile binan n su ihtiyac da karfl lan r. 32

17 4 Pre-Mix (ön kar fl ml ) Yanma Sistem Pre-Mix sistemi sayesinde hava ve gaz n kar fl m yo uflma modülü içerisindeki brülör giriflinde en uygun oranlarda modül içerisindeki yanman n en yüksek verime ulaflmas sa lan r.böylece %20 - %100 aras nda geniflmodülasyon aral sa lan r. Klasik kombilere nazaran düflük modülasyonda dahi (%20) yanma verimi bozulmayaca ndan %107 ye varan yüksek verimlere ulaflm fl olur. Bu sayede tüm modülasyon aral nda bu yüksek verim korunur. 5 Çevre Dostu Brülör Tüm mmergas yo uflmal kombilerde kullan lan özel brülör NO x ve CO emisyon oranlar n düflürür. Bu sayede mmergas yo uflmal kombiler Avrupa Birli i standartlar n n kombiler için belirledi i kirlilik emisyon s n fland rmas nda en düflük emisyon oran na sahip 5. s n f nda yer al r. VICTRIX 75 kw VICTRIX 50 kw 6 Kolay kullan m Dijital göstergeli, dokumatik tufllu kontrol paneli

18 34

19 35

20 Baca Tipleri ve Mesafeleri Kaskad Ba lant Baca Kitleri 36

21 Boylerler Emayeli Çelik Boylerler Paslanmaz Çelik Boylerler

22 Emayeli Çelik Boylerler 1 Avrupa Standartlar nda Üretim EN Avrupa Boyler standard na göre üretilmekte olup CE, ISO ve GOST kalite belgelerine sahiptir. 7 Uzun Ömür Hijyen mmergas boylerler DIN 4753 normlar na uygun emaye kaplanmaktad r. 2 Verimlilik mmergas boylerler genifl yüzeyli serpantin sayesinde verimlilik maksimum düzeye ç kart lm flt r. 3 Estetik mmergas boylerler modern dizayn çekici görünüme sahiptir. 4 Çal flma Maksimum çal flma bas nc 10 Bar maksimum çal flma s cakl 95 C dir. 5 6 Kalite Kontrol Tüm boylerlerimiz 13 Bar bas nçta test edilmekte olup günlük emaye ve toz boya testleri laboratuvar m zda hergün yap lmaktad r. Elektrikli Is t c Boylerlerimizde ilave s kayna olarak elektrikli s t c kullan labilir. 8 9 Korozyona Karfl Dayan kl l k Her boylerde katotik koruma için bir adet magnezyum anot mevcuttur. Mükemmel zolasyon Litre kapasiteli boylerlerimiz 50mm kal nl kta, 40kg\m3 yo unlukta poliüretan ile izole edilmifl olup izole üzeri elektrostatik toz boyal sac k l f ile kaplanm flt r. 800 ve 1000 litre kapasiteli boylerlerimiz 80mm sünger ile izole edilmifl olup izole üzeri suni deri ile kaplanm flt r. ste e ba l olarak bu kapasitelerimizde de P.U. izolasyon yap labilmektedir. Aksesuarlar 10Boylerlerimizde termometre, magnezyum anot, anot tester, temizleme flanfl ve elektrikli s t c için 1 1/2 kör tapa ve s kaynaklar için sensör kovan mevcuttur. 11 Ambalaj Boylerlerimiz palet üzerinde ve balonlu naylon ambalajl olarak sevk edilmektedir. 38

23 MG-EBS Serisi Tek Serpantinli Boylerler 100 litreden 1000 litreye kadar 13.4 kw dan 116 kw ya kadar Kazan, Kombi, Buhar Kazan veya Günefl Enerjisi ile s cak su elde etmek için kullan l r. Karakteristik Özellikleri Model Boyler Hacmi Çap (mm) Yükseklik (mm) Is tma Devresi Çap Kullan m Suyu Çap Is t c Yüzey (m 2 ) A rl k (kg) 90 C s t c ak flkan s cakl nda l/h olarak sürekli akıflta kapasiteler MGEBS / MGEBS / MGEBS / MGEBS MGEBS MGEBS MGEBS MGEBS So uk su girifl s cakl : 10 C S cak kullan m suyu ç k fl s cakl : 45 C MG-EBD Serisi Çift Serpantinli Boylerler 160 litreden 1000 litreye kadar 13.4 kw dan 75.3 kw ya kadar Kazan, Kombi, Buhar Kazan veya Günefl Enerjisi ile s cak su elde etmek için kullan l r. Karakteristik Özellikleri Model Boyler Hacmi Çap (mm) Yükseklik (mm) Is tma Devresi Çap Kullan m Suyu Çap Is t c Yüzey (m 2 ) kinci Serpantin Yüzey (m 2 ) A rl k (kg) 90 C s t c ak flkan s cakl nda l/h olarak sürekli akıflta kapasiteler MGEBD / MGEBD / MGEBD MGEBD MGEBD MGEBD MGEBD So uk su girifl s cakl : 10 C S cak kullan m suyu ç k fl s cakl : 45 C 39

24 Paslanmaz Çelik Boylerler UB 80 litre boyler Kod: Litre Δt = 30 C için lk 10 dk. ak fl miktar : 20.9 l/dk Sürekli ak fl miktar : 13.3 l/dk Toplam debi : 874 l/h Genleflme deposu kapasitesi (4 litre) 850 mm 500 mm 500 mm UB 105 litre boyler Kod: Litre Δt = 30 C için lk 10 dk. ak fl miktar : 24.0 l/dk Sürekli ak fl miktar : 13.3 l/dk Toplam debi : 905 l/h Genleflme deposu kapasitesi (4 litre) 1020 mm 500 mm 500 mm Paslanmaz Çelik Boylerler ve Aksesuarlar 80, 105, 120 ve 200 litre s cak kullan m suyu depolama kapasitelerinde AISI 316L paslanmaz çelik depolu su s tma üniteleri, CrNi malzemeden mal edilmifl çift sar ml serpantin, s cak kullan m suyu için resirkilasyon ba lant s, UB200 boyler modelinde günefl enerjisi deste i için haz r ikinci serpantin, bak m için kapak flanfl, s cak kullan m suyu için standart genleflme tank, entegre termometre, yerleflik NTC sensör, beyaz elektrostatik boyal d fl kabin. UB 120 litre boyler Kod: UB 200 litre boyler Kod: Litre Δt = 30 C için lk 10 dk. ak fl miktar : 26.6 l/dk Sürekli ak fl miktar : 13.3 l/dk Toplam debi : 931 l/h Genleflme deposu kapasitesi (5 litre) 850 mm 600 mm 600 mm 200 Litre Δt = 30 C için lk 10 dk. ak fl miktar : 37.5 l/dk Sürekli ak fl miktar : 13.3 l/dk Toplam debi : 1040 l/h Genleflme deposu kapasitesi (8 litre) 1250 mm 500 mm 600 mm Aksesuarlar Kod: UB 80 Boyler Resirkülasyon Kiti Kod: UB105 Boyler Resirkülasyon Kiti Kod: yollu valf tak m, boyler için Tekli Victrix 50 kw ve Victrix 75 kw kazanlara ilave bir boyler ba lamak için kullan l r. S cakl k kontrolü için kit içerisinde ayr bir boyler sensörü bulunur Kod: UB 120 Boyler Resirkülasyon Kiti Kod: UB 200 Boyler Resirkülasyon Kiti Kod: lt Boyler Paralel Ba lant Seti 200 Litre boyler paralel ba lant s nda resirkülasyon hatt paralel ba lant s için kullan l r. Kod: Boyler Bölge Sensörü Boyler sisteme bir bölge olarak ba l ise kullan l r. Kod: lt Boyler Dikey Ba lant Kitleri S.K.S. ve Kazan s tma ba lant lar için kullan l r. Kod: ve 200 lt Boyler Dikey Ba lant Kitleri Victrix 24 kw X ve Victrix Superior 32 kw X model kat kaloriferlerinin UB Serisi paslanmaz çelik boylerler ile ba lant s nda kullan l r. Boru ba lant kitlerini ve dekoratif kapak içerir.

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

HERCULES CONDENSING. Hercules Condesing ABT 32 2 I Radyatör ve yerden ısıtma sistemli HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE!

HERCULES CONDENSING. Hercules Condesing ABT 32 2 I Radyatör ve yerden ısıtma sistemli HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! 1998 den beri İtalya Kombi Pazar Lideri HERCULES CONDENSING Hercules Condensing 32 2 I 32 kw gücünde Yer tipi Çift serpantinli paslanmaz çelik boylerli Hazır güneş enerjisi bağlantısı Paslanmaz çelik eşanjörlü

Detaylı

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi Maior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Maior kw mmergas Maior kw modeli kombiler, enerji tasarrufu sa layan alev modülasyonu, tüm fonksiyonlar yöneten mikro ifllemcili

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör.

GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR AFS. sensörü. Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı. kaskad kontrol paneli. Isıtma devre. kolektör. D ş sensörü GENUS PREMIUM HP YOĞUŞMALI KAZANLAR kaskad kontrol paneli Uzaktan kumanda bölge kontrol ekipmanı VFAS kolektör sensörü Isıtma devre pompası Denge kabı AFS Dış hava sensörü Isıtma pompası Kazan

Detaylı

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi

Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi 1998 den beri İtalya Kombi Pazar Lideri Eolo MYTHOS 24 2E Duvar-tipi Hermetik Kombi HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! Genel Özellikler Açıklamalar 1 - Reset düğmesi 2 - Stand-by / Yaz / Kış

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

YOĞUŞMALI. VICTRIX Superior TOP 32 kw 3 Eşanjörlü Premix Sistem Yoğuşmalı Kombi

YOĞUŞMALI. VICTRIX Superior TOP 32 kw 3 Eşanjörlü Premix Sistem Yoğuşmalı Kombi YOĞUŞMALI Superior TOP 32 kw 3 Eşanjörlü Premix Sistem Yoğuşmalı Kombi Superior TOP 32 kw X Yalnızca Isıtma Amaçlı Premix Sistem Yoğuşmalı Kat Kaloriferi HER YIL BAKIM YAPTIRAN KULLANICILARA HEDİYE! Superior

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 KM 24-150 SBU-GT KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24 150 Lt 50 Lt EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 BOYUTLAR A 1695 mm B 1780 mm C 1555 mm D 420 mm E 1830 mm >Krom Nikel iç kazan >Florin

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus kombiler; evinizin

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi DIVATECH D KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Monotermik (çift) eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 63EWH-M Serisi Ürün No: 63 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Havlupan Boyler Kazan www.airfel.com 06 444 999 0 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 999 y l nda

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

YIL DOMICOMPACT B. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi. Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i

YIL DOMICOMPACT B. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi. Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i 54 DOMICOMPACT B YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i 13 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi ** ENERGY CERTIFICATION

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi DOMITECH KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Ferroli patentli eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı

23.03.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

23.03.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 23.03.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ %18 KDV HARİÇ PERAKENDE FİYAT LİSTESİ Versiyon: 2016 - II Güncelleme: 23.03.2016 BOSCH KOMBİLER KONVANSİYONEL KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER BOSCH DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

KORDİNAMİKR I S I S İ S T E M L E R İ

KORDİNAMİKR I S I S İ S T E M L E R İ 3 GEÇİŞLİ KORDİNAMİKR KOR 3G SERİSİ www.kordinamik.com 2 YIL 3 GEÇİŞLİ OTOMATİK ISI KONTROLLÜ KATI YAKITLI KAT KALORİFERİ * Otomatik Isı Kontrollü * 3 Geçişli * Dijital Panolu * Doğa Dostu * Estetik Tasarım

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

BOYLERLER ve TANKLAR SICAK SU ÜRETİM - DEPOLAMA - ISITMA DESTEĞİ

BOYLERLER ve TANKLAR SICAK SU ÜRETİM - DEPOLAMA - ISITMA DESTEĞİ OYRR ve TANAR SIA SU ÜRTİM - DPOAMA - ISITMA DSTĞİ ISITMA I SU ISITMA I YNİNİİR NRİ YNİİR RÇŞN 0 YII ÜYÜM Yıllardır Ariston ürünlerini seçen ailelerin evlerine, günlük yaşamlarını daha iyileştirmek ve

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

The World s future energy by

The World s future energy by SUNSET ten Kullanım Suyu Isıtma ve Isınma Desteği İçin Güneş Enerjisi Sistemleri Exclusiv Plus Yeni yollardan mı yürümek istiyorsunuz? Mümkün olduğu kadar çok güneş enerjisini anlamlı bir şekilde kullanmak

Detaylı

YIL. ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER. 3GARANTi

YIL. ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER. 3GARANTi ECONCEPT TECH YO UfiMALI KOMB LER Premix yo uflma teknolojisi Ferroli patentli döküm alüminyum eflanjör Yüksek verim (%109,1*) Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi ** ENERGY CERTIFICATION

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

ISITMA SÝSTEMLERÝ www.airfel.com/0216 444 999 0 Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Alüminyum Radyatör Havlupan Boyler Kazan 2008 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300. 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı 720-978kW 619 200-841 000 kcal/h Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun ÜN TELER 02 03 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullan larak tasarlanm fl ve üretilmifltir. skelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullan lan ürünlerin en büyük avantajlar ; estetik d fl görünüm,

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ

ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ Konfor tasarım ve teknoloji yeşil EVO KOMBİ VE AKSESUARLARI ISITMA SU ISITMA YENİLENEBİLİR ENERJİ ARISTON GELİŞEN BİR GELENEK Uzun yıllardan beri en yüksek performans ve kaliteyi hedefleyen milyonlarca

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW

2 büyük zonlu endüksiyon ocak 7kW Electrolux thermaline S90 pişirme ekipmanları; otel, restaurant ve nispeten küçük kurumsal mutfakların ağır iş amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. S90 ürün yelpazesi, moduler ünitelerden

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 52EWH Serisi Ürün No: 52 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R0 R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R0 R1 - R2 - R3 - R4 R5 - R6 - R7 Yoğuşmalı yer tipi kazan DAR ALANLAR İÇİN İDEAL, KOMPAKT VE HAFİF 1:7 YE VARAN SINIFININ EN YÜKSEK MODÜLASYONLU

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

YIL DOMICONDENS D YO UŞMALI KOMB LER. 3GARANTi

YIL DOMICONDENS D YO UŞMALI KOMB LER. 3GARANTi DOMICONDENS D YO UŞMALI KOMB LER Yo uşma teknolojisi ile %103,6 verim* 24,4 ve 27 kw l k iki farkl kapasite seçene i (50-30ºC de 26 ve 29 kw) 13 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * EN 677 standard na

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için...

EM/PM Serisi Modülasyonlu 90-4.275 kw Do algaz ve LPG için... az Yak tl rülörler EM/PM Serisi Modülasyonlu RNTi 9-4.275 kw o algaz ve LP için... EM/PM Serisi az rülörleri - Modülasyonlu EM: rülörde son aflama EM serisi gaz brülörleri deneyimin, uzun süreli araflt

Detaylı

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü viesmann Sistem Kapasitesi Ürün Tanımı Basınç Sınıfı Kazanlar Pompa Setleri Toplam kw Sip. No. Sip. No. kcal/h bar Liste Fiyatı Liste Fiyatı Liste Fiyatı 98 84.300 120 103.200 160 137.600 198 170.300 240

Detaylı