TÜBİTAK. ISSN TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY"

Transkript

1 TÜBİTAK. ISSN TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY

2 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini YİL 1 AO A CİLT O SAYİ T yi YEAR W 4 VOLUME A NUMBER " 4

3 Kapak Resmi: Amerika Birleşik Devletleri'nde Anestezi Altında Yapılan İlk Cerrahi Girişim. Massachusettes General Hospital, Boston (1846) Ameliyatı Yapan Hekim : John Collins Warren Anesteziyi İlk Uygulayan Kişi: William Thomas Green Ressam: Robert Hinckley (1882) Cover Page: First surgical intervention under general anestesia, Massachusettes General Hospital. Boston, USA Surgeon: John Collins Warren Anesthesiologist: William Thomas Green Painter: Robert Hinckley (1882)

4 TÜRK TIP DİZİNİ Sahibi: TÜBİTAK adına Başkan Prof. Dr. Tosun TERZİOĞLU Editör: Doç. Dr. Selçuk ALSAN Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu: Prof. Dr. Fikri İÇLİ Prof. Dr. İ.Haluk GÖKÇORA Prof. Dr. Yücel KANPOLAT Prof. Dr. Arda BÖKESOY Prof. Dr. Sinan BEKSAÇ Prof. Dr. Yeşim Gökçe KUTSAL Prof. Dr. Murat YURDAKÖK Doç. Dr. Berna ARDA Doç. Dr. Murat AKOVA Doç. Dr. Hakan AKBULUT Uzm. Dr. Orhan YILMAZ ULAKBİM-Ulusal Tıp Veri Tabanı ve Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu; Doç. Dr. Selçuk ALSAN Aytaç YILDIZELİ Elif A. KAYNAK Hakkı ŞİŞMAN Güçlü T. DURMAZ Yıldız ATATUNÇ Sayfa Düzeni: Emine S. ÖZCAN TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu: Prof. Dr. Haluk GÖKÇORA Dr. Gülser ORHAN Sema BALABANLI Ahmet ÖZDEMİR Birsen AKDENİZ Matbaa Müdürü: Haydar ÖZDEMİROĞLU Yazışma Adresleri: TÜBİTAK-ULAKBİM Enformasyon Ürün ve Hizmetleri Müdürlüğü YÖK Plaza B5 BLOK Bilkent ANKARA Tel:0(312) Faks:0(312) E-posta: TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere ANKARA Tel: 0(312) Faks: 0(312) Teleks: BTAKTR E-Posta: ÖNSÖZ Günümüz toplumlarının gelişme düzeyleri bilim ve teknoloji üretimi alanındaki başarılarıyla değerlendirilmektedir. Bilim ve teknolojinin üretilmesi; araştırma ve geliştirme projelerine büyük destek verilmesi, kaynakların önceliklere uygun olarak kullanılması, kalite standartlarının oluşturulması ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması ile olanaklıdır. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanlarında uluslararası platformda yapılan araştırmaya yönelik yayınların Medline, Index Medians, Science Citation Index vb. aracılığı ile Türkiye'den izlenebilmesine karşın, çok sayıda ulusal dergi bugüne kadar sistemli bir şekilde dizinlenerek araştırmacıların hizmetine sunulamamıştır. Doğal olarak bu eksiklik bilimsel iletişim açısından düşündürücüdür. Sağlık Bilimleri konusunda saptanabilen 150 kadar ulusal derginin çoğu (uluslararası dizinlere kabul edilmiş birkaçı dışında) kendi dizinlerini dahi çıkaramamaktadır. Türk Tıp Dergilerinin abone sayıları ne olursa olsun, periyodik bir dizinleme sistemi içerisine alınmamaları nedeniyle, erişim ve yararlanımları da son derece sınırlı kalmaktadır. Ulusal bir yayın taraması yapılmadan başlatılan araştırmalar araştırıcıların birbirinden habersiz olarak benzer çalışmalar yapmalarına ve zaman kaybına neden olmaktadır. Öte yandan; diğer araştırıcılara uyarıcı etki sağlamayan, tek başına ve bilime katkının çok sınırlı kaldığı çalışmalara yol açmaktadır. Araştırıcıların yurtdışı kaynaklara ulaşması ne denli kolaysa, kendi ülkelerinde, illerinde ve hatta komşu akademik kuruluşlarda yapılan bilimsel nitelikli araştırma sonuçlarına ulaşmaları da o denli zor olmaktadır. Türkiye'de sağlık bilimleri konusunda yayımlanan tüm özgün çalışmaların bir araya toplanabilmesi için ilk çalışmayı TÜBİTAK - Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü başlatmış ve 1991 yılından itibaren sağlık bilimleri alanında yayımlanan tüm dergileri kapsamına almayı amaçlamıştır. Haziran 1996 tarihinde kumlan ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ) bünyesi altında yeniden yapılanarak çalışmalarını sürdüren EÜHM (Enformasyon Ürün ve Hizmetleri Müdürlüğü), Ulusal Tıp Veri Tabanı adı altında sürdürülen bu çalışmayı uluslararası standartlara

5 ulaştırıp güncelleştirerek 1997 yılı sonunda ULAKBİM Web sayfasında (http://www.ulakbim.gov.tr) bilim adamlarının hizmetine sunmayı planlamaktadır. TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu bünyesinde kurulan Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu, Sağlık Bilimleri konusunda ulusal bir dizinleme sistemini ülkemize kazandırarak yurt içi yayın kalitesinin yükseltilmesi, standardizasyonu ve uluslararası düzeyde kabul görmesi amacıyla tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Tıp veri tabam temel alınmış, bu veri tabanının kapsamına alman dergiler gözden geçirilerek Türk Tıp DizinVne girmesi öngörülenler saptanmış ve EÜHM' ye bildirilmiştir. Bu seçimde 1993 ve 1994 yıllarında yayımlanan dergilerdeki araştırma yazılarında salt İngilizce özet ile anahtar sözcüklerin varlığı Komisyon tarafından yeterli bulunmuştur. Sağlık Bilimleri alanına ait elinizdeki kaynak dizininin basım ve yayımından sonra, kalite yönünden uluslararası standartları yakalamayı amaçlayan 1995 yılı Türk Tıp Dizini'nin hazırlanmasında en büyük sorunun "dil" konusunda çıkması beklenmektedir. Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi bilim dallarının olağanüstü hızlı gelişmesi ve karmaşık yapısı, buna karşın Türkçe sözcüklerin belirlenmesi ve üretilmesinde bu hıza erişememiş olmamız güzel Türkçemizi yeterince yansıtmamızı engellemektedir. Türkçe anahtar sözcük standardizasyonun sorun olması bizleri özgün Index Medicus çerçevesinde İngilizce anahtar sözcükler kullanmaya yöneltmiştir. Her sözcük için uygun Türkçe karşılık henüz belirlenememiş olmasından hareketle ilgili bilim dallarından uzmanların katıldığı dernek, kongre vb. gibi toplantılarda; Türkçe karşılık oluşturma çalışmalarının yapılması, zaman içinde Türkçe anahtar sözcüklerin belirlenmesini sağlayabilecektir ve sonraki yıllarda yayımlanan dergilerin Türk Tıp DizinVne kabul edilebilmesi için aşağıda belirtilen maddelere uygunluk esas alınacaktır. 1. Dergiler periyodik olarak ve düzenli şekilde yayımlanmalıdır. Dergilerin her sayısı yayımlanması gereken tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu'na ulaştırılmalıdır. 2.Dergilerde kesinlikle hakem değerlendirme sistemi bulunmalı ve bu değerlendirmeler en az beş yıl süreyle saklı tutulmalıdır. Komisyon, ilgili yıl içinde dergilerden rastgele yöntemle seçtiği bir veya birkaç makalenin hakem raporlarını denetleyebilecektir. 3. Dergiler araştırma yazıları içermelidir. Derleme yazılarından oluşan veya derlem ve olgu sunularının toplamı, makale sayısının yarısından fazla olan dergiler Türk Tıp Dizini'ne kabul edilmeyecektir. 4. Makaleler İngilizce özet ve başlık içermelidir. 5. Makalelerin Index Medicus standartlarına uygun İngilizce anahtar sözcükleri olmalıdır. 6. Dergiler her yayın yılı sonunda kendi yıllık dizinlerini çıkartmalıdır. 7. Dergi için sürekliliği belgeleyen ISSN numarası Kültür Bakanlığından alınmalıdır. Index Medicus'un ilk sayısının yayımlandığı 1879 yılından tam 116 yıl sonra Komisyonca yürütülen çalışmaların ilk ürünü olan 1993 yılı Türk Tıp Dizini'nin yayımlanması Türkiye'de Sağlık Bilimleri alanındaki çalışanların yıllardır var olan beklentilerine önemli ölçüde karşılık sağlayabilecektir. Komisyon öncül bir çalışma olan Türk Tıp Dizini'nin eksiklerinin bulunduğunun ve çok değerli bazı dergilerin değerlendirme dışında kaldığının bilincindedir. Sağlık alanında çalışanların yardımlarıyla 1997 yılından sonra bu eksikliklerin elbirliği ile tamamlanabileceği inancındadır. Zengin bir dil olan Türkçemizin bilim dili nitelikleri taşıdığı bilinciyle, Türk Tıp Dizini'nin ülkemizde ve Türkçe konuşan diğer ülkelerde Sağlık Bilimleri ile ilgili tüm araştırıcılara yararlı olmasını dileriz. Bundan sonraki dizinlerimizde uluslararası en üst düzeydeki kavramları yakalayabilmek amacıyla, her türlü görüş ve önerilerinize açık olduğumuzu belirtiriz. Komisyonun çalışmalarında desteğini esirgemeyen TÜBİTAK Başkanlığına, Ulusal Tıp Veri Tabanı ve Türk Tıp Dizini çalışmalarını yapan EÜHM elemanlarına, Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu üyelerine, Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Yürütme Komitesi ve TÜBİTAK matbaası çalışanlarına minnet ve teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliriz. Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu.

6 1994 TÜRK TIP DİZİNİNE GİREN DERGİLER Ankara Hastanesi Tıp Dergisi Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Annals of Medical Sciences Boğaziçi Üniversitesi Bio-Medical Müh. Bülteni Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Ortopedi Dergisi Journal of Ankara Medical School Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University Journal of Marmara University Dental Faculty KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Medical Journal of Ege University Optimal Tıp Dergisi Pediatrik Cerrahi Dergisi Romatizma/Acta Rheumatologica Turcica Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji TCDD Hastanesi Tıp Bülteni Turkish Journal of Cancer Turkish Journal of Medical Research Turkish Journal of Medical Sciences Turkish Journal of Pediatrics Turkish Neurosurgery Türk Fertilite Dergisi Türk GastroenterolojiDerneği Dergisi Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti İnfeksiyon Dergisi Türk Nöroşirurji Dergisi Türk Onkoloji Dergisi Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Deontoloji Türkiye Parazitoloji Dergisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Ulusal Endokrinoloji Dergisi Yeni Tıp Dergisi

7 TÜRK TIP DtZÎNÎ FORMAT! Bu dizinin formatı, Index Medicus'un Amerikan Bibliografik Kaynaklar Ulusal Standartları Z temel alınarak 1980 yılından beri kullandığı formatın TÜBİTAK- ULAKBİM tarafından oluşturulan Ulusal Tıp Veri Tabanı'na uyarlanması ile oluşturulmuştur. TURKISH MEDICAL INDEX CITATION FORMAT The format for Turkish Medical Index was developed by conforming the format of Index Medicus, based on American National Standart for Bibliografic References Z , to the National Medical Database of ULAKBİM-TUBİTAK (The Scientific and Technical Research Council of Turkey). ÖRNEKLER SAMPLE CITATIONS Konu Bölümü Subject Section Makale Başlığı Article Title Makalenin İkinci Dilde Başlığı Article Title in Second Language Akut karın: Prospektif klinik analiz [Acute abdomen: Prospective clinical analysis]. Yazarlar YAĞMUR, Özgür; ERKOÇAK, Emin Uğur; BÜTÜNER, Feryal; ALTINAY, Rıfkı; Authors DEMİRYÜREK, Haluk. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(3): (16 ret) TK. [TK, Tarih' Date Cilt' Volume Sayı Issue Dergi İsmi Yayın Dili Journal Title Language of Publication Özet Dili Sayfalar \ Language of Abstract Pages Referans Sayısı Number of References Yazar Bölümü Author Section Makale Başlığı Article Title Tarih Date Yazarlar Authors - 1. YAĞMUR, Özgür; ERKOÇAK, Emin Uğur; BÜTÜNER, Feryal; ALTINAY, Rıfkı; DEMİRYÜREK, Haluk. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. Akut karın: Prospektif ^klinik analiz [Acute abdomen: Prospective clinical analysis]. 1993;18(3): (16 ret) TK. [TK, '"^"^Makalenin İkinci Dilde Başlığı / \ Cilt / s Volume Sayı \ Issue Sayfalar Pages \ Referans Sayısı Number of References Article Title in Second Language.Ozet Dili Yayın Dili Language of Abstract Language of Publication KISALTMALAR - ABBREVIATIONS TK EN FR ref bkz. Türkçe - Turkish İngilizce - English Fransızca - French referans - reference bakınız - see Derg. Mec Üniv.(Univ.) Fak. (Fac.) Bull Dergisi - Journal Mecmuası - Journal Üniversitesi - University Fakültesi - Faculty Bülteni - Bulletin

8 KONU DİZİNİ SUBJECT INDEX

9

10 1994 TÜRK TIP DİZİNİ ABORTION ABATTOIRS Manisa Et ve Balık Kurumunda (EBK) yılları arasında kesilen kasaplık hayvanlarda kesim sonrası görülen hastalıkların araştırılması [Distribution of diseases in animals slaughtered in Manisa Meat and Fish Company between ]. ÇENET, Osman; TAŞÇI, Sami. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994; 18.(4): (9 ref) TK [TK, ABDOMEN-ACUTE İmmün sistemi baskı altındaki hastalarda akut batın [Acute abdominal conditions in immunocompromised patients]. CANTÜRK, N. Zafer; UTKAN, N. Zafer; İÇLİ, F. Cahit; YILDIRIR, Cihan; DÜLGER, Mustafa. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(l):82-85 (38 ref) TK [TK, ABDOMINAL-INJURIES Kunt diafragma rüptürleri [Blunt diaphragmatic ruptures]. YÜZER, Yıldıray; YILMAZ, Rasih; AKYILDIZ, Mahir; ŞAHİN, Süleyman; ERSİN, Sinan; İÇÖZ, Gökhan. Ege Tıp Derg. 1994;33(l-2): (6 ref) TK [TK, İatrojenik safra yolu yaralanmaları [Iatrogenic lesions of the bile duct]. HALICI, Hakan; DAVRASLI, Ayşe; KARADEMİR, Sedat; KILIÇ, Hasan B.; ARICI, Ahmet N.; SAVAN, Burhanettin. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (8 ref) TK [TK, Conservative surgical treatment of pancreatic injuries [Pankreas yaralanmalarının konservatif cerrahi tedavisi]. MUSTAFA, Nadim Abit; RAOUF, Muhamet Rafı. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(2):83-86 (20 ref) EN [EN, TK] Ureteral injury due tohkirschrrerwire in afive-year-oldgirl a case report. ; ALTIN, M. Ali; GÜNDOĞDU, Z. Hülya. Turkish Journal of Pediatrics 1994;36(l):77-79 (5 ref) EN [ Intraabdominal hemoraj ilerde konservatif tedavi [Conservative management of intraabdominal haemorrhage]. DOĞRUYOL, Hasan; GÜRPINAR, Arif; BALKAN, Emin; KIRIŞTIOĞLU, İrfan; KONCA, Yıldız. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;21(1):37-41 (24 ref) TK [TK, ABDOMINAL-NEOPLASMS Primer retroperitoneal ve mediastinal seminom [Primary retroperitoneal and mediastinal seminoma]. BERKMEN, Ferhat; GÜRAN, Zeki; KUTUN, Suat. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(l):42-44 (19 ref) TK [TK, ABDOMINAL-PAIN Myomectomy during pregnancy performed because of the acute abdominal pain related to intramural leiomyomata.; ALTINTAŞ, Aytekin; VARDAR, Mehmet Ali; EVRÜKE, Cüneyt; KADAYIFÇI, Oktay. Annals of Medical Sciences 1994;3(l):26-28 (7 ref) EN [ ABNORMALITIES Konjenital bir anomali: Maksiller sinüs hipoplazisi [A congenital abnormality: Hypoplasia of the maxillary sinus]. DEREKÖY, Sefa. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(2): (13 ref) TK [TK, ABORTIFACIENT-AGENTS İkinci trimester gebeliklerinin sonlandırmasında intraservikal prostaglandin E2 (PGE2) jel uygulaması [Intracervical prostaglandin E2 (PGE2) gel application to induce abortions in midtrimester]. ÇETİN, Ali; ÇETİN, Meral Buğdaycı; TAŞYURT, Abdullah. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(l):57-60 (13 ref) TK [TK, ABORTION Genelev kadınlarında ve düşük yapan kadınlarda sifiliz antikorlarının araştırılması [Investigation of syphilis antibodies in prostitutes and women having spontaneous abortion]. POYRAZ, Ömer; BAKICI, M. Zahir; YALÇIN, A. Nevzat; BAKIR, Mehmet. İnfeksiyon Derg. 1994;8(3-4): (12 ref) TK [TK, Familial heterochromatic polymorphism involving both 15p+ and 21p+ chromosomes and spontaneous miscarriages. ; ELBİSTAN, Mehmet; KÜÇÜKÖDÜK, Şükrü; KÖKÇÜ, Arif; KARA, Nurten; ÖKTEN, GülsEN Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(2):73-76 (17 ref) EN [ Düşük tehdidinde serum PLN, beta-hcg, AFP, progesteron, E2, kortizol, free-testosteron ve CA-125 seviyelerinin prognostik değeri [Prognostic value of serum PLN, beta- HCGy^FP^^ragestei^oii^^E^^cortisxrlT^ee^testos^twww^ and CA-125 in threatened abortion]. BEZİRCİOĞLU, İncim; MARAL, İzzet; BALIK, Erdinç. Türk Fertilite Derg. 1994;2(2): (20 ref) TK [TK, Habituel abortus olgularında flow sitometrik DNA kontent analizinin değeri [The value of flow cytometric DNA content analysis in habitual abortions]. KOÇ, Acar; YÜCEL, Refahattin; DÜNDER, İlkkan; YAKIN, Kayhan; CENGİZ, Lügen; YAVUZ, Hikmet. Türk Fertilite Derg. 1994;2(2): (13 ref) TK [TK, Abortus imminens ve missed abortus'ta CA 125'in tanıdaki değeri.; ÖZSARAN, Aydın; TIRAŞ, M. Bülent; İTİL, İsmail M.; ÖZTEKİN, M. Kemal. Türk Fertilite Derg. 1994;2(l):23-29 (21 ref) TK [TK, Spontan abortus vakalarında serum CA 125 değerleri [Serum CA 125 levels in spontaneous abortions]. KOÇ, Acar; DÜNDER, İlkkan; SÖYLEMEZ, Feride; ÖNDER, Ayçağ; YAVUZ, Hikmet. Türk Fertilite Derg. 1994;2(2): (10 ref) TK [TK, Tekrarlayan erken gebelik kayıplarının etyoloj isinde polikistik överlerin yeri [The role of polycystic ovaries in the aetiology of recurrent early miscarriages]. ŞATIROĞLU, M. Hakan; YÜCEL, Refahaddin; ALATAŞ, Cengiz; AKSOY, Esra; BAHÇECİ, Mustafa. Türk Fertilite Derg. 1994;2(4): (15 ref) TK [TK,

11 ABO-BLOOD-GROUP-SYSTEM TURKISH MEDICAL INDEX 1994 ABO-BLOOD-GROUP-SYSTEM Çok nadir bir A kan alt-grubu: Ax: (Bir vakanın takdimi) [A very rare subgroup of A: Ax: (A case report)]. KANRA, Tekin; BENLİ, İ. Teoman. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(2): (21 ref) TK [TK, ACCIDENTS Park Sağlık Ocağı bölgesinde kaza insidansı [Incidence of accidents in Park Health Center region]. ÇÖL, Meltem; DALGIÇ, Nazlı; IŞIK, Aysel; DURMUŞOĞLU, Meral. Ankara Univ. Tıp Fak. Mec. 1994;47(4): (14 ref) TK[TK, Önlenebilir çocukluk çağı kazaları ve mortalitesi [Preventable pediatric injuries and mortality]. ALTINTAŞ, Derya U.; EVLİYAOĞLU, Nurdan; KARABAY, Aysun; ALHAN, Emre; YÜKSEL, Bilgin; TUNCER, Recep; TUNA, Metin. Çukurova Ü. Tıp Fak. Derg. 1994;19(4): (13 ref) TK [TK, Çocukluk çağı kazaları: Acil hasta popülasyonundaki yeri ve önemi [Accidental injuries in childhood: A retrospective study on patients admitted to the emergency services]. AYDOĞDU, Sema; YAĞCI, Raşit V.; TANELİ, Baha. Ege Tıp Derg. 1994;33(3-4): (8 ref) TK [TK, ACETAMINOPHEN Spectropohotometric determination of aspirin and paracetamole in tablets. ; ORBEY, M. Tevfık; GÖĞER, Nilgün Günden; AYDOGAN, Serap. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1 l(l):55-60 (4 ref) EN [ ACHONDROPLASIA Yöremizdeki erişkin kişilerde büyüme-gelişme geriliklerinin nedensel dağılımı [The etiologiç evaluation of the short stature in adult patients living in southeastern Turkey]. AYDIN, İsmet; BAHÇECİ, Mithat; ASLAN, İbrahim; IŞIKAKDOĞAN, Abdurrahman. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(4): (11 ref) TK [TK, ACIDOSIS-LACTIC Lactic acidosis complicating disseminated non-hodgkin's lymphoma.; ÜNDAR, Bülent; ÇEHRELİL, Cavit; ŞEKEROĞLU, Binnaz; OKTAY, Gülgün. Turkish... Journal of Cancer 1994;24(4): (19 ref) EN [ ACIDOSIS-RENAL-TUBULAR Hipokalemik kuadriplejili distal renal tubuler asidoz olgusu [A case of hypokalemic quadriplegia associated with renal tubular acidosis]. OKTAY, İ.; HÜNÜK, A.; HEKİMSOY, M.. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bült. 1994;10(l-2):75-79 (10 ref) TK [TK, ACID-ETCHING-DENTAL Kompozit dolgularda bizotajın mikrosızıntı üzerindeki etkisi [Effect of bevelling on the microleakage of composite restorations]. ULUSOY, Nuran; ÖZYURT, Perihan; AKGÜL, Gamze; SAKA, Hakan. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1994;21(l):39-45 (12 ref) TK [TK, ACQUIRED-IMMUNO-DEFICIENCY- SYNDROME İntraüterin enfeksiyonlar ve göz.; BERK, Tülin; SAATÇİ, Osman; ERGİN, Mehmet. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;8(1):56-61 (27 ref) TK [TK, yılları arasında Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi intaniye kliniği'ne yatan altı AİDS olgusunun değerlendirilmesi [The evaluation of six AIDS patients hospitalized in the infectious disease clinic of İzmir State Hospital in the period]. COŞKUN, Nejat Ali; URAL, Serap; MÜFTÜOĞLU, Işın; BARAN, Nurten; KIPICI, Afet; EL, Sibel; TUNAKAN, Mine; PABUÇÇUOĞLU, Uğur. İnfeksiyon Derg. 1994;8(1-2):31-39 (18 ref) TK [TK, AİDS ve nükleer tıp [AIDS and nuclear medicine]. GÜNGÖR, Fırat; BERNAY, İrem; VAROĞLU, Erhan; YILDIZ, Akın; TÜNGER, Alper. İnfeksiyon Derg. 1994;8(l-2):91-94 (28 ref) TK [TK, AİDS ve doktorun tedavi etme ödevi [AIDS and physician's duty to treat]. ERSOY, Nermin. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 1994;2(l):22-25 (8 ref) TK [TK, AİDS ve etik [AIDS and ethics]. PEHLİVAN, Hasan Tamer; GEÇİM, İ. Ethem. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 1994;2(l):26-30 (11 ref) TK [TK, ACRYLAMIDES Akrilamid hidroj elinin insan serumunun bazı biyokimyasal parametrelerine biyouyumluluğunun araştırılması [Investigation of biocompatibility of acrylamide hydrogel with some biochemical parameters of human serum]. KARADAĞ, Erdener; ÇETİNKAYA, Salih; SARAYDIN, Dursun; GÜVEN, Olgun. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(3): (17 ref) TK [TK, ACTH-SYNDROME-ECTOPIC Diabetic ketoalkalosis due to an ACTH secreting lung carcinoma.; BAYRAKTAR, Miyase; ERTENLİ, İhsan; UZUNALİMOĞLU, Bedri; TELETAR, Ferzan. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(l):43-44 (6 ref) EN ACTINOMYCOSIS Cervicofacial actinomycosis (a case report). ; TAŞAR, F.; TÜMER, C; YULUĞ, N.; BAYTK, S.. Journal of Marmara Univ. Dental Fac. 1994;2(1): (12 ref) EN [EN,TK]

12 1994 TÜRK TIP DİZİNİ ADMINISTRATION-INTRA VESICAL ACTIVITIES-OF-DAILY-LIVING Hemiplejik hastalarda yıldız silme ve Bender-Gestalt vizüel motor testlerinin değerlendirilmesi ve günlük yaşam aktivitelerine etkileri [Evaluation of star cancellation and Bender-Gestalt visual motor tests in stroke patients and effects on daily living activities]. DOLAR, Dilek; TEZCAN, Beril; HAMAMCI, Nigar; ORKUN, Sevim. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Derg. 1994;5(1):33-37(11 ref) TK [TK, ADENOIDECTOMY Günübirlik cerrahi uygulanan pediatrik KBB hastalarında postoperatif kusmaları önlemede droperidol'ün etkisi [The effect of droperidol in the prevention of postoperative vomiting in pediatric ENT patients operated as outpatients]. DEMİRALP, Sacide; LEBLEBİCİ, Figen; KETENE, Aynur; GENÇ, Ayşe Fidan; ORAL, Mehmet. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(2): (9 ref) TK [TK, ADENOIDS Efüzyonlu otitis media patogenezinde adenoid dokudaki mast hücre miktarının önemi [The importance of adenoid tissue mast cell quantity on developing of otitis media with effusion]. KARA, Cüneyt Orhan; DAĞLI, Şafak; ENSARİ, Serdar; DERE, Hüseyin; AKALIN, Yıldırım; ÖZDEM, Cafer. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. I994;2(3): (29 ref) TK [TK, ADENOMA Burunda pleomorfık adenom [Intranasal pleomorphic adenoma]. KÖYBAŞIOĞLU, Ahmet; DAĞOĞLU, M. Hanifı; ERKAM, Unsal; KÖYBAŞIOĞLU, Fulya. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(l):54-56 (9 ref) TK [TK, ADENOSINE-TRIPHOSPHATASE-SODIUM- POTASSIUM Effects of age and sex upon the activity of erythrocyte membrane Na+-K+ ATPase.; TÜKEL, S. Seyhan; BİLGİN, Ramazan; UYGUR, Hanife; İSBİR, Turgay. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(l):5-8 (20 ref) EN [ Effect of intraperitoneal administration of some nitrosamines on mouse liver Na/K ATP ase activities. ; ÇETINKAYA, Öge; ÇETİNKAYA, Salih; ATALAY, Atilla. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(2):81-83 (14 ref) EN [ The effect of thyrotropin releasing hormone (TRH) on the experimental carbon dioxide laser brain lesion: Ultrastructural and biochemical study. ; BAGDATOĞLU, Hüseyin; İLDAN, Faruk; POLAT, Sait; GÖÇER, Alp iskender; HERGÜNER, Kürşat; AKSOY, Kıymet; KAYA, Mehmet; HACIYAKUPOĞLU, Sebalıattin. Turkish Neurosurgery 1994;4(2):55-61 (42 ref) EN [ ADENOSINE-TRIPHOSPHATASE-CALCIUM The effect of thyrotropin releasing hormone (TRH) on the experimental carbon dioxide laser brain lesion: Ultrastructural and biochemical study. ; BAĞDATOĞLU, Hüseyin; İLDAN, Faruk; POLAT, Sait; GÖÇER, Alp İskender; HERGÜNER, Kürşat; AKSOY, Kıymet; KAYA, Mehmet; HACIYAKUPOĞLU, Sebahattin. Turkish Neurosurgery 1994;4(2):55-61 (42 ref) EN [ ADENOSINE-TRIPHOSPHA TASE- MAGNESIUM The effect of thyrotropin releasing hormone (TRH) on the experimental carbon dioxide laser brain lesion: Ultrastructural and biochemical study. ; BAGDATOĞLU, Hüseyin; İLDAN, Faruk; POLAT, Sait; GÖÇER, Alp İskender; HERGÜNER, Kürşat; AKSOY, Kıymet; KAYA, Mehmet; HACIYAKUPOĞLU, Sebahattin. Turkish Neurosurgery 1994;4(2):55-61 (42 ref) EN [ ADHESIONS The effects of diclophenac sodium and alpha-tochoferol in the prevention of postoperative intraperitoneal adhesions. ; ALABAZ, Ömer; DORAN, Figen; BÜYÜKDERELİ, İbrahim; AKINOĞLU, Alper; BURGUT, Refik. Annals of Medical Sciences 1994;3(1): (32 ref) EN [ ADIPOSE-TISSUE Koroner kalp hastalarında vücut yağ miktarı ve yağ dağılım biçimi ile serum lipidleri arasındaki ilişki [Serum lipid levels in patients with coronary heart disease related to their body fatness and fat distribution]. BULUCU, Fatih; KOÇAR, İsmail Hakkı; KOCABALKAN, Fikri; ERİKÇİ, Selahattin; GÜREL, Selim. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;21(l):51-54 (15 ref) TK [TK, ADJUSTMENT-DISORDERS Psoriasisli hastalarda ruhsal belirtiler [The psychic symptoms in patients with psoriasis]. KILIÇKAP, Zeki; ÖNDER, Zuhal; DOĞAN, Orhan; ÖZÇELİK, Sedat. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994; 16(3): ( 29 ref) TK [TK, ADMINISTRA TION-INTRA VA GINAL Efervesan vajinal suppozituvar formülasyonları üzerinde çalışmalar [Studies on formulations of effervescent vaginal suppositories]. ÖZYURT, Cem; EVCİN, Asuman. Ankara Üniv. Eczacılık Fak. Derg. 1994;23(l-2):21-36 (20 ref) EN [EN, TK] ADMINISTRA TION-INTRA VESICAL Selection of patients for intravesical therapy in superfical bladder cancer. ; BEDÜK, Yaşar; BALTACI, Sümer; YURDAKUL, Talat; YAMAN, L. Sezai; MÜFTÜOĞLU, Y. Ziya; GÖĞÜS, Orhan. Journal of Ankara Medical 5c/ioo/1994;16(2): (15ref)EN [

13 ADM1NISTRA TION-TOPICAL TURKISH MEDICAL INDEX 1994 Bacillus Calmette-Guerin (BCG) balanitis as a complication of intravesical BCG immunotherapy. A case report. ; EROL, Ali; ÖZGÜR, Suat; TAHTALI, Nüvit; AKBAY, Erdem; DALVA, İzak; ÇETİN, Selahattin. Journal of Ankara Medical School 1994;16(2): (7 ref) EN [ ADMINISTRATION-TOPICAL Servikal bölge kronik kas spazmında ısıtıcı etkili topikal antiromatizmal ilaç ve sıcak paket tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması [A comparison of the efficacy of hot packs with topical urbefacient antirheumatismal drugs in the chronic muscle spasm of the cervical region]. KİRAZLI, Yeşim; HEPGÜLER, Simin; CÜREKLİBATIR, Fikret. Ege Tıp Derg. 1994;33(1-2):71-74 (7 ref) TK [TK, ADOLESCENCE Ergenlik çağındaki Türk çocuklarında triseps ve subskapular deri kıvrımı kalınlığı değerleri [Growth standards for triceps and subscapular skinfold thicknesses in Turkish adolescents]. DUYAR, İzzet. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(3): (36 ref) TK [TK, An adolescent patient with group A beta-hemolytic streptococcal bacteremia. ; ERDURAN, Erol; ASLAN, Yakup; GEDİK, Yusuf; MOCAN, Hilal; ÖKTEN, Ayşenur. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(l):49-50 (13 ref) EN ADRENAL-CORTEX-NEOPLASMS Asemptomatik adrenal korteks karsinomu (bir vaka nedeniyle) [Asymptomatic adrenal cortical carcinoma (case report)]. TANER, Ahmet Şükrü; IŞIKLAR, Halit; DEMİR, Aydın; İLHAN, Yavuz Selim; TANER, Dilara; FERLİEL, Murat. Optimal Tıp Derg. 1994;7(3):93-96 (12ref)TK[TK, ADRENAL-GLAND-NEOPLASMS Sürrenal tümörler ve cerrahi tedavisi [Adrenal tumors and their surgical treatment]. KAPKAÇ, Murat; AKYILDIZ, Mahir; YILMAZ, Rasih; ŞAHİN, Süleyman; YILMAZ, Candeğer; KABALAK, Taylan. Ege Tıp Derg. 1994;33(l-2): (11 ref) TK [TK, ADRENAL-HYPERPLASIA-CONGENITAL 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili çocuk hastalarda serum 3 alfa-androstanediol glucuronide düzeyleri [Serum 3 alpha-androstanediol glucuronide measurements in children with congenital adrenal hyperplasia]. HATUN, Şükrü; YORDAM, Nurşen; ÇALIKOĞLU, A. Süha; OĞUZ, Havva. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(l):45-54 (27 ref) TK [TK, Konjenital adrenal hiperplaziye bağlı bir izoseksüel püberte prekoks olgusu.; EROĞLU, Yasemen; KAVUKÇU, Salih; BÜYÜKGEBİZ, Atilla. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;8(l):46-48 (11 ref) TK [TK, Congenital adrenal hyperplasia with hypertrophic nonobstructive cardiomyopathy.; GÜNAL, Nazhhan; ÖZKUTLU, Süheyla; DİREN, Barış; SARAÇLAR, Muhsin; BİLGİNTURAN, Nihat. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(3): (8 ref) EN [ ADRENAL-MEDULLA Kronik nikotin enjeksiyonundan sonra ratlarda glandula suprarenalis medullasmdaki morfolojik değişikler [Morphological changes in the adrenal glands of rats after chronic nicotine injections]. BAŞALOĞLU, Hulki; BAŞALOĞLU, H. Kübra. Ege Tıp Derg. 1994;33(1-2): (22 ref) TK [TK, AGAMMAGLOBULINEMIA X'e bağlı geçiş gösteren agamaglobulinemi ve kronik artrit [X-linked agammaglobulinemia and chronic arthritis]. METİN, Ayşe; ERSOY, Fügen; SANAL, Özden; BAKKALOĞLU, Aysın. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(3): (9 ref) TK [TK, Molecular basis of X-linked agammaglobulinemia. ; TEZCAN, İlhan. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(3):207 (5 ref) EN [ AGED Yaşlılarda cerrahi travmanın glukoz toleransına etkileri [The effects of surgical trauma on glucose tolerance in the elderly]. DOLAPÇI, Mete; KOÇAK, Savaş; DEMİRER, Seher; BUMİN, Cihan. Optimal Tıp Derg. 1994;7(1):9-11 (9 ref) TK [TK, 70 yaş ve üzeri hastalarda balon anjioplasti sonuçlarımız [Balloon angioplasty in patients aged 70 years or older]. ALPMAN, Ahmet; ORAL, Derviş; ÖMÜRLÜ, Kenan; PAMİR, Gülgün; DAĞALP, Zehra; BERKALP, Berkten; İSPANOĞLU, Müfit; EROL, Çetin; KERVANCIOĞLU, Celal; AKGÜN, Güneş. Optimal Tıp Derg. 1994;7(3): (24 ref) TK [TK, Yaşlılarda bilinçli sedasyon için uygulanan midazolam'ın periferik oksijen satürasyonuna etkisi [Effect of midazolam administered for conscious sedation on peripheric oxygen saturation in the elderly]. KARABIYTK, Lale; ÇETİN, Hüseyin. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(2):108-l 11 (8 ref) TK [TK, Prevalence and risk factors of varicose veins in elderly population in Trabzon region. ; KOMŞUOĞLU, Baki; GÖLDELİ, Özhan; KULAN, Kaan; ÇETİNARSLAN, Berrin; KOMŞUOGLU, Sezer Şener. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(3): (19 ref) EN [ Geriatrik hastalarda nonsteroid antiinflamatuar tedavi [Nonsteroidal antiinflammatory drugs in elderly patients]. RUHİ, Füsun; GÖRPELİOĞLU, Süleyman" Yeni Tıp Derg. 1994;1 l(l):60-63 (42 ref) TK [TK, AGE-FACTORS Genç yaş evliliklerinin anne ve çocuk sağlığı üzerine etkileri [The effect of young age marriages on the health of

14 1994 TÜRK TIP DİZİNİ ALBUMINS mother and child]. ÇÖL, Meltem; ÇALIŞKAN, Deniz; AKDUR, Recep. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(l): (16 ref) TK [TK, Kan donörlerinde HBsAg pozitifliğinin cinsiyet, yaş, meslek ve kan gruplarına göre dağılımı [Distribution of HBsAg according to sex, age, profession and blood groups in blood donors]. KARAARSLAN, Aydın. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(1): (24 ref) TK [TK, Epilepsi ile ana-baba yaşı ve doğum sırası ilişkisi [Epilepsy risk factors in relation to parental age and birth order]. TOPALKARA, Kamil; ÖZKUL, Yaşar; DENER, Şefik; TOPAKTAŞ, Suat; AKYÜZ, Aytekin; KARAAĞAOĞLU, Ergün. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(3): (11 ref) TK [TK, Effects of age on the physical capacity of men with special reference to muscle strength and endurance. ; GÜR, Hakan; KALYON, Tunç Alp; YAĞMUR, Handan; GÜNDÜZ, Şükrü. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(3): (28ref)EN [ Arterial blood pressure values in a school-age population in Erzurum: Relation with age, sex, weight, height and ponderosity index.; ÖZKAN, Behzat; AKDAG, Recep; KARAKELLEOĞLU, Cahit; ALP, Handan; CEVİZ, Naci; ENERGİN, Meltem. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(3): (35 ref) EN [ Effects of age and sex upon the activity of erythrocyte membrane Na+-K+ ATPase. ; TÜKEL, S. Seyhan; BİLGİN, Ramazan; UYGUR, Hanife; İSBİR, Turgay. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(l):5-8 (20 ref) EN [ Tıp II diabetlilerde vücut kitle indeksi (BMI) ve skinfold ölçümlerine göre vücut yağ düzeyleri (VYD) ve yaş ile ilişkisi [Body fat percentages estimated from body mass index (BMI) and skinfold measurements and their relationship with age in non-insulin-dependent diabetics]. KAYA, Ahmet; UYSAL, Hüseyin; GÖKBEL, Hakkı; KOŞAR, Ali. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(2): (15 ref) TK [TK, Tip II diabetes mellituslu hastalarda safra kesesi taşı insidansı, bunun kolesterol düzeyi ve diabet yaşı ile ilişkisi [The incidence of cholelithiasis in patients with type II diabaetes and its correlation with cholesterol levels and duration of diabetes]. SERMEZ, Yurdaer; KESKİN, Ali; KAYA, Muharrem; CİRİT, Mustafa; KOÇ, Eyüp. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(l):47-50 (13 ref) TK [TK, Diabetik erkeklerde impotans sıklığı: Bunun yaş, diabet yaşı, diabetik kontrol ve periferik nöropati ile ilişkisi [The incidence of impotance in diabetic men: its correlation with age, diabetes age, diabetic control and peripheral neuropathy]. SERMEZ, Yurdaer; DÜZÇEKER, Özkan; ÖZGEN, 'A. Gökhan; YILMAZ, Candeğer. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(4): (23 ref) TK [TK, AGGLUTINATION-TESTS Agglutination characteristics of hydrolyzable tannins of liquidambar orientalis mill on nonencapsulated bacteria. ; ÇAKIR, Nedim; TÜKEL, Seval; YULUĞ, Nuran. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(2):85-87 (8 ref) EN [ A new latex agglutination reagent for detection of toxoplasma IgM antibodies [Toksoplazma IgM antikorlarının saptanmasnda tanısında yeni lateks aglutinasyon yöntemi]. COŞKUN, Şevki Z.; TINAR, Recep; TÖRE, Okan; ULUS, İ. Hakkı; TANYÜKSEL, Mehmet; ERDAL, Numan. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994;18(3): (12 ref) EN [EN, TK] AGGLUTININS Kasaplarda Listeria monocytogenes (o) aglütininlerinin dağılımı [Distribution of Listeria monocytogenes "o" agglutinins in butchers]. GÖZ, Muzaffer; CENGİZ, A. Tevfik; KIYAN, Mehmet; DOLAPÇI, G. İştar. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(3): (46 ref) TK [TK, AGRANULOCYTOSIS Agranülositoz tedavisinde büyüme hormonları kullanımı (iki olgu raporu) [Treatment of agranulocytosis with growth factors (report of two cases)]. BAŞLAMIŞLI, Fikri; KARAKOÇ, Emre; KOÇAK, Rikkat. Çukurova Ü. Tıp Fak. Derg. 1994; 19(4): (9 ref) TK [TK, AIR-POLLUTANTS-ENVIRONMENTAL Oxidant stress and deformability in the red blood cell under the influence of sulfur dioxide inhalation. ; BAŞKURT, Oğuz, K.; DİKMENOĞLLU, Neslihan; FIÇICILAR, Hakan; ÇELEBİ, Murat; YAVUZER, Sema. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(l):5-8 (24 ref) EN [ AIR-POLLUTION Okul çocuklarında hava kirliliğinin solunum sistemine etkisi [Adverse effects of air pollution on the respiratory system of school children]. DEMİR, Esen; KURUGÖL, Zafer; TANAÇ, Remziye. Ege Tıp Derg. 1994;33(3-4): (llref)tk[tk, The effects of air pollution on the health and pulmonary functions of school children ; GÖÇMEN, Ayhan; BİLGEN, Meral; ATEŞ, Erhan; KİPER, Nural. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(2): (19 ref) EN [ ALANINE-AMINOTRANSFERASE Trifazik oral kontraseptiflerin yalnız ve lovastatin ile birlikte kullanımının plazma lipidleri ve transaminazlar üzerine etkisi [The effect of triphasic oral contraceptives with and without lovastatin on plasma lipids and hepatic enzyms]. ÇOLAKOĞLLU, Mehmet; ÇAPAR, Metin; ACAR, Ali; KARAKUYU, İsmet; KAYA, Hakan; TOY, Harun. Türk Fertilite Derg. 1994;2(4): (11 ref) TK [TK, ALBUMINS Asitin ayırıcı tanısında S-A albumin gradientinin değeri [The value of serum ascites albumin gradient in the differential diagnosis of ascites]. ULUSOY, Ertan;

15 ALBUMINURIA TURKISH MEDICAL INDEX 1994 ALPER, Ahmet; DAĞALP, Kemal; YILMAZER, İsmet M.. Gastroenteroloji 1994;5(1):27-31 (15 ref) TK [TK, Siroz dışı asitten sirotik asiti ayırmada eser elementler ve S- A albumin gradientinin önemi [Inportance of trace elements and S-A albumin gradient in the patients with cirrhotic and non-cirrhotic ascites]. ULUSOY, Ertan; GÖZDAŞOĞLU, Rıfat; ALPER, Ahmet; DAĞALP, Kemal; YILMAZER, M. İsmet. Gastroenteroloji 1994;5(l):23-26 (14 ref) TK [TK, Asfıktik yenidoğanlarda idrar beta 2-mikroglobulin ve mikroalbumin konsantrasyonları (böbrek zedelenmesinin değerlendirilmesindeki önemi) [Urinary beta 2- microglobuline and microalbumin concentrations in the asphyxiated newborn infants (its significance in the evaluation of renal injury)]. DÜŞÜNSEL, Ruhan; ÇETİN, Neşide; ANARAT, Ali; GÜNDÜZ, Zübeyde. Türkiye Klinikleri Pediatri Derg. 1994;3(1): (17 ref) TK [TK, ALBUMINURIA The urinary albumin excretion in patients with psoriasis [Psoriazisli hastalarda üriner albumin itrahi]. UTAŞ, Serap; UTAŞ, Cengiz; KELEŞTİMUR, Fahrettin; BAŞ, Katip; ŞAHİN, Selim; PAŞAOĞLU, Hatice; SOYUER, Ümit. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(2):91-93 (17 ref) EN [EN, TK] ALCOHOLIC-INTOXICATION Effects of moderate alcohol intake on various lipid fractions [Orta derecede alkol alımının çeşitli lipid fraksiyonları üzerine olan etkileri]. ŞEKEROĞLU, Ramazan; AKKUŞ, İdris; YÖNTEM, Mustafa; KOÇYİĞİT, Abdurrahim; KAPTANOĞLU, Bünyamin; GÜRBİLEK, Mehmet; KALELİ, Süleyman. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(3): (45 ref) EN [EN, TK] ALCOHOLISM Park Sağlık Ocağı bölgesinde alkolizm prevalensi [Prevalence of alcoholism in Park Health Centre Region]. IŞIK, Aysel; ÇÖL, Meltem; DALGIÇ, Nazlı. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(3): (25 ref) TK [TK, Kronik alkol kullananlarda karaciğer hasarının önceden belirlenmesi [The prediction of hepatic injury in the chronic alcohol abusers]. ALTINAY, Z.A. ; ÜNSAL, B.; KARA, B.; YAZICIOĞLU, N.; KOŞAY, S.. Gastroenteroloji 1994;5(1): (14 ref) TK [TK, Alkolik kişilerde mide mukozasında histopatolojik değişiklikler [Histopathologic gastric mucosal changes in alcoholic persons]. ALTINAY, Z.A. ; ÜNSAL, B.; KARA, B.; YAZICIOĞLU, N.; AKSÖZ, K.; KOŞAY, S.. Gastroenteroloji 1994;5(l):85-89 (15 ref) TK [TK, ALCOHOL-DRINKING Effects of moderate alcohol intake on various lipid fractions [Orta derecede alkol alımının çeşitli lipid fraksiyonları üzerine olan etkileri]. ŞEKEROĞLU, Ramazan; AKKUŞ, İdris; YÖNTEM, Mustafa; KOÇYİĞİT, Abdurrahim; KAPTANOĞLU, Bünyamin; GÜRBİLEK, Mehmet; KALELİ, Süleyman. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(3): (45 ref) EN [EN, TK] ALCOHOL-ETHYL Sıçanlarda etanole bağlı olarak geliştirilen mide mukozası hasarı üzerine allopürinolün etkisi [Cytoprotective effect of allopurinol on ethanol induced gastric mucosal damage in rats]. YÖNETÇİ, Nadir; ÖZÜTEMİZ, A. Ömer; TANYALÇIN, Tijen; KUTAY, Fatma; BATUR, Yücel. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (22 ref) TK [TK, Otonom tiroid nodüllerinin perkütan etanol enjeksiyonu ile tedavisi [Percutaneous ethanol injection for treatment of autonomous thyroid nodules]. ÇAKIR, Nuri; ARSLAN, Metin; AYVAZ, Göksün; ÖZDEMİR, Hakan. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(4): (13 ref) TK [TK, ALFENTANIL Tanısal bronkoskopik girişimlerde uygulanan alfentanil ve propofolün karşılaştırılması [The comparison of alfentanil and propofol in diagnostic bronchoscopy]. BATİSLAM, Yeşim; TUTAR, Güliz; ARAT, Nurcan; ÖZATAMER, Oya. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(4): (13 ref) TK [TK, Kısa süreli propofol anestezisinde premedikasyonların kıyaslanması [Comparison of premedications in short term propofol anesthesia]. ERİNÇLER, Tuna. Çukurova Ü Tıp Fak. Derg. 1994;19(l):23-27 (19 ref) TK [TK, Trakeal entübasyona bağlı hemodinamik cevaba alfentanil'in etkileri [Effects of alfentanil on the haemodynamic responses to tracheal intubation]. KARABIYTK, Lale; ÇETİN, Hüseyin; BABACAN, Avni. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(l):32-38 (23 ref) TK [TK, Propofol-alfentanil ile TİVA'nın serum kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarına etkileri [Effects of TIVA with propofol-alfentanil on serum cholesterol and triglyceride concentrations]. KARABIYTK, Lale; ÇETİN, Hüseyin; BARLAS, İrfan. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(l):22-26 (8 ref) TK [TK, Comparison of cardiac effects of high dose alfentanil and propofol infusion for coronary artery bypass grafting [Koroner arter greftleme operasyonlarında yüksek doz alfentanil ve propofol infüzyonunun kardiyak etkilerinin karşılaştırılması]. ÇELEBİOĞLU, Bilge; DUYAR, Olcay; PAŞAOĞLU, İlhan; AYPAR, Ülkü; ERDEM, Kemal. Turkish Journal of Medical Research 1994; 12(4): (15 ref) EN [EN, TK] ALKALINE-PHOSPHATASE Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde kordon kanı lökosit alkalen fosfataz (LAP) skorları. ; ANAL, Özden; İRKEN, Gülersu; ÇEVİK, Necla; TANELİ, Nevbahar; ATEŞ, Halil. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;8(1):37-40(18ref)TK[TK,

16 1994 TURK TIP DİZİNİ ALTEPLASE The effects of "pseudo-cholangiocarcinoma sign" on serum bilirubin and alkaline phosphatase levels in patients with cavernous transformation of the portal vein [Portal ven kavernomatöz transformasyonu olan hastalarda "psödokolanjiokarsinoma belirtisi"nin serum bilirubin ve alkalen fosfataz seviyelerine etkisi]. BAYRAKTAR, Yusuf; BALKANCI, Ferhun; ARSLAN, Serap; KÖSEOĞLLU, Tankut; ÖZENÇ, Ahmet; ÖZDEMİR, Arif; UZUNALİMOĞLU, Bedri; KAYHAN, Burhan. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (26 ref) EN [TK, Sığır karaciğer alkali fosfatazının saflaştırılması, fızikokimyasal ve kinetik özelliklerinin araştırılması [Purification of bovine liver alkaline phosphatase and investigation of its physicochemical and kinetic properties]. TÜRKÖZ, Yusuf; ÜSTDAL, Muzaffer. Optimal Tıp Derg. 1994;7(l):31-37 (22 ref) TK [TK, ALKALOIDS The alkaloids of Genista L. species growing in Turkey. ; TOSUN, Fatma; TOSUN, Ali; TANKER, Mekin; ÖZDEN, Tuncel. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. ll(2): (15ref)en [ ALKALOSIS Diabetic ketoalkalosis due to an ACTH secreting lung carcinoma. ; BAYRAKTAR, Miyase; ERTENLİ, İhsan; UZUNALİMOĞLU, Bedri; TELETAR, Ferzan. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(l):43-44 (6 ref) EN ALLERGENS Colchicine inhibits the late cutaneous response to allergen without interfering with the immediate phase reactions. ; TÜRKTAŞ, İpek; ADALIOĞLU, Gönül; SARAÇLAR, Yıldız; TUNCER, Ayfer. Journal of Ankara Medical School 1994; 16(3): (16 ref) EN [ ALLERGY-AND-IMMUNOLOGY Ankara'da ilkokul çocuklarında allerjik hastalıkların prevalansı [Prevalence of allergic diseases in school children in Ankara]. SARAÇLAR, Yıldız; YİĞİT, Şule; ADALIOĞLU, Gönül; TUNCER, Ayfer; TUNÇBİLEK, Ergül. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(3): (34 ref) TK [TK,. ALLOPURINOL Sıçanlarda etanole bağlı olarak geliştirilen mide mukozası hasarı üzerine allopürinolün etkisi [Cytoprotective effect ofallopurinol on ethanol induced gastric mucosal damage in rats]. YÖNETÇİ, Nadir; ÖZÜTEMİZ, A. Ömer; TAN YALÇIN, Tijen; KUTAY, Fatma; BATUR, Yücel. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (22 ref) TK [TK, ALLOXAN Antioxidant enzyme status in alloxan-diabetic rat lenses [AUoxan-diabetic rat lenslerinde antioksidan enzimlerin durumu]. BALCI, Meltem; AKYOL, Ömer; ZENGİN, Nazmi; KURAL, Gülcan. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(l):l-4 (34 ref) EN [EN, TK] ALOPECIA Erkek tipi saç dökülmesinde bilateral temporo-pariyetal flep ile saç rekonstrüksiyonu [Hair reconstruction with bilateral temporo-parietal flap in male pattern baldness]. ÇAĞDAŞ, Arman; ALPER, Mehmet; GENÇOSMANOĞLU, Reha; YOLERİ, Levent; ÜLGEN, Özcan. Ege Tıp Derg. 1994;33(3-4): (6 ref) TK [TK, ALOPECIA-AREA TA Alopesi areata hastalığında helium-neon laser tedavisi [Helium-neon laser therapy in alopecia areata]. CEYLAN, Can; DENİZ, Mustafa; ERBOZ, Sezer; CELEBOĞLU, Günay; TUNALI, Orhan. Ege Tıp Derg. 1994;33(3-4): (7 ref) TK [TK, ALPHA-FETOPROTEINS Gastric carcinoma with hepatoid differentiation and with an increase in CEA and AFP: A case report. ; AKYÜREK, Nusret; SÖZÜER, Erdoğan M.; BENGİSU, Nihat; ARITAŞ, Yücel; BALKANLI, Süleyman; ONURSEVER, Aykut. Journal of Ankara Medical School 1994;16(l): (9 ref) EN [ Papillary-cystic neoplasm of the pancreas in childhood: Report of a 15 years old male patient. ; GÖĞÜS, Safiye; ARITÜRK, Ender; KOTİLOĞLU, Esin; KÜÇÜKALİ, Türkan. Turkish Journal of Cancer 1994;24(l):53-60 (27 ref) EN [ Düşük tehdidinde serum PLN, beta-hcg, AFP, progesteron, E2, kortizol, free-testosteron ve CA-125 seviyelerinin prognostik değeri [Prognostic value of serum PLN, beta- HCG, AFP, progesterone, E2, Cortisol, free-testosterone and CA-125 in threatened abortion]. BEZİRCİOGLU, İncim; MARAL, İzzet; BALIK, Erdinç. Türk Fertilite Derg. 1994;2(2): (20 ref) TK [TK, ALTEPLASE The effects of tissue plasminogen activators on experimental cerebral ischemic infarcts [Doku plazminojen aktivatörl erinin deneysel serebral infarktlar üzerine etkisi]. KUZEYLİ, Kayhan; CEYLAN, Savaş; BAYKAL, Süleyman; İLBAY, Konuralp; ÇAKIR, Ertuğrul; DURU, Soner; KALELİOĞLU, Müfit; AKTÜRK, Fadıl; KOMŞUOĞLU, Sezer Ş.; ÖZORAN, Yavuz. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(l):5-10 (42 ref) EN [EN, TK]

17 ALTERNATIVE-MEDICINE TURKISH MEDICAL INDEX 1994 ALTERNATIVE-MEDICINE Alternatif tıp, tıbbın alternatifi olabilir mi? [Can "alternative medicine" be an alternative for medicine?]. OĞUZ, Yasemin N.. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 1994;2(1):8-11 (6 ref) TK [TK, ALVEOLITIS-EXTRINSIC-ALLERGIC Extrinsic allergic alveolitis follow up by high resolution computed tomography (HRCT). ; AKPEK, Sergin; ATİLLA, Serhan; ILGIT, Erhan T.; IŞIK, Sedat. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(2): (3 ref) EN [ AMEBIASIS Cerebral amebiasis: a case report. ; BAĞDATOGLU, Hüseyin; İLDAN, Faruk; GÖÇER, Alp İskender; TUNA, Metin; ÇETİNALP, Erdal; DORAN, Figen; TUNCER, İlhan. Annals of Medical Sciences 1994;3(2): (10 ref) EN [ Antiamibik ilaçlar ve amip tedavisi [Antiamebic drugs and treatment of amebiasis]. KADAYIFÇI, Abdurrahman; SİVRİ, Bülent; KAYHAN, Burhan. Gastroenteroloji 1994;5(3): (9 ref) TK [TK, Çocuklarda intestinal amibiazisde metronidazol süspansiyon tedavisinin etkinliğinin araştırılması [Investigation of the efficacy of metronidazole suspension therapy in children with intestinal amebiasis]. AKBABA, Muhsin; DENLİ, Y. Gül; İNANDI, Tacettin. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994; 18(2): (5 ref) TK [TK, AMEBICIDES Antiamibik ilaçlar ve amip tedavisi [Antiamebic drugs and treatment of amebiasis]. KADAYIFÇI, Abdurrahman; SİVRİ, Bülent; KAYHAN, Burhan. Gastroenteroloji 1994;5(3): (9 ref) TK [TK, AMENORRHEA Primer amenoreli olgularda klinik-endokiin ve laporoskopik bulguların değerlendirilmesi [Primary amenorrhea: Evaluation of clinical, endocrinological and laparoscopic findings]. KÜKNER, Selahattin; GÖKMEN, Oya; ÖZCAN, Utku; ORAL, Havva; ÇİÇEK, Nedim; BATIOĞLU, Sertaç. Türk Fertilite Derg. 1994;2(2):99-105(24ref)TK[TK, AMIDES Some new amide derivatives of (2-benzoxazolinone-3yl) acetic acids. ; ÜNLÜ, Serdar; ABBASOĞLU, Ufuk; ŞAHİN, M. Fethi. Journal offac. of Pharmacy of Gazi Univ. ll(2): (20ref)en [ AMINOGL YCOSIDES Aminoglikozitlere yüksek düzeyde direnç gösteren enterokokların değişik antibiyotiklere karşı duyarlıklarının araştırılması [Investigation on the susceptibility of enterococci with high-level aminoglycoside resistance against various antibiotics]. HOŞGÖR, Mine; ULUSOY, Sercan; ÖZİNEL, Mehmet Ali; TÜNGER, Alper; TOKBAŞ, Ayhan. İnfeksiyon Derg. 1994;8(3-4): (15ref)TK[TK, Beta-2 microglobulin excretion for early diagnosis of aminoglycoside nephrotoxicity. ; ŞAHİN, Mahmut; SELÇUK, N. Yılmaz; TONBUL, H. Zeki; TEKİN, Salim B.; SAN, Ayla; BAKAN, Ebubekir. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(4): (5 ref) EN AMINO-ACIDS Hepatik ensefalopatide parenteral amino asit enfuzyon tedavisinin etkinliği [The efficiency of parenteral amino acid infusion treatment in hepatic encephalopathy]. ÖZTÜRK, Mahmut; GÜLTEN, Macit; NAK, Selim G.; DOLAR, M. Enver; MEMJK, Faruk. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (29 ref) TK [TK, AMINO-ACID-METABOLISM-INBORN- ERRORS Maple syrup urine hastalığı [Maple syrup urine disease]. ÖZTÜRK, Adnan; ÇAKSEN, Hüseyin; KURTOĞLU, Selim; ÇETİN, Neşide; KOPARAL, Mehmet. Yeni Tıp Derg. 1994;ll(6):49-52 (14 ref) TK [TK, AMIODARONE Serum thyroid hormones and TSH concentrations in amiodarone treated rabbits [Amiodaron uygulanan tavşanlarda serum tiroid hormonları ve TSH konsantrasyonları]. AYDIN, İsmet; BAHÇECİ, Mithat; ASLAN, İbrahim; KAYA, Halil. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(6): (5 ref) EN [EN, TK] AMMONIA Hepatik ensefalopatili olgularda serum amomyak düzeyi ile koma derinliği arasındaki ilişki [The relationship of coma grade and blood ammonia level in hepatic encephalopathy]. ÖZTÜRK, Mahmut; NAK, Selim G.; GÜLTEN, Macit; DOLAR, Enver; MEMİK, Faruk. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (16 ref) TK [TK, AMNESIA Medial talamik lezyonlu üç olguda amnezi ve prefrontal bulgular [Amnesia and prefrontal findings in three patients with medial thalamic lesions]. ÇELEBİSOY, Mehmet; ÇELEBİSOY, Neşe. Ege Tıp Derg. 1994;33(1-2): (15 ref) TK [TK, AMNIOTIC-FLUID The antibacterial effects of zinc, transferrin, and phosphate in human amniotic fluid.; ÖZGEN, Lale; TELLİ, Ender; DÖKMECİ, Fulya; KURTAY, Gülay. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(3): (6 ref) EN [

18 1994 TÜRK TIP DİZİNİ ANEMIA AMOXICILLIN Sukralfat ve amoksisilin tedavisinin Helikobakter piloriye etkisi [Sucralfat and amoxicillin therapy in Helicobacter pylori infections]. KARAHAN, Ömer; BELVİRANLI, Metin; SÜNBÜL, Mustafa; GÖNEN, Sait; BAYKAN, Mahmut; AK, Mehmet. Gastroenteroloji 1994;5(3): (14ref)TK[TK, Helicobakter pilori'nin pozitif olduğu antral gastritli duodenal ülser olgularında amoksisilin + omeprazol ve kolloidal bizmut subsitrat+ornidazol kombinasyonlarının duodenal ülser iyileşmesi üzerine etkileri [The effect of amoxicillinı+omeprazol and colloidal bismuth subcitrate + ornidazol combinations on duodenal ulcer healing in patients with Helicobacter pylori positive antral gastritis with duodenal ulcer]. HÜLAGÜ, Saadeddin; ÖZEL, Melih; ALTIN, Mehmet; DANACI, Mehmet; EVRENKAYA, Rıfkı; ÇAVUŞLU, Şaban; ÖZCAN, Ali; DUMANHAN, Levent. Gastroenteroloji 1994;5(1):54-59(13ref)TK[TK, AMPHOTERICIN-B Invasive pulmonary aspergillosis in chronic granulomatous disease: Response to systemic prednisolone treatment and locally applied amphotericin B. ; GÜLER, Nermin; YALÇIN, Işık; SALMAN, Nuran; ÖNEŞ, Ülker. Turkish Journal of Pediatrics 1994;36(4): (10 ref) EN [ AMPICILLIN Sultamisilin baz ve sultamisilin tosilat'm oral yolla verilmesinden sonra sağlıklı gönüllülerde sultamisilin'in biyoyararlanımı [Bioavailability of sultamicillin in healthy volunteers following oral administration of sultamicillin base and sultamicillin tosylate]. ULUS, İsmail H.; AYDIN, Sami; MOĞOL, Erhan; BÜYÜKUYSAL, Levent; GÜRÜN, Sibel; KIRAN, Burhan K.. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;21(1):55-58 (7 ref) TK [TK, Sultamisilin'in iki farklı tablet formülasyonunun sağlıklı gönüllülerde oral kullanılması sonrası biyoyararlanımlarının karşılaştırılması [Comparison of bioavailability of sultamicillin in healthy volunteers following oral administration of two different tablet formulations]. ULUS, Ismail H.; BÜYÜKUYSAL, Levent; AYDIN, Sami; MOĞOL, Erhan; GÜRÜN, Sibel; KIRAN, Burhan K.. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;21(l):59-64 (12 ref) TK [TK, AMYLASES Deneysel akut pankreatit geliştirilmiş sıçanlarda pankreas enzimleri ve Ranson'un prognostik kriterleri [Pancreatic enzymes and Ran s on's prognostic criteria in an experimental model of acute pancreatitis in rats]. ALPER, Gülinnaz; ERÖZKAN, Tayfun; EĞİLMEZ, Nurşen; KAPLAN, Hasan; ONAT, Taner. Ege Tıp Derg. 1994;33(3-4): (14 ref) TK [TK, Tükürük alfa-amilazınm saflaştırılması ve kinetik özelliklerinin incelenmesi [Purification of human salivary alpha-amylase and examination of its kinetic properties]. MUHTAROĞLU, Sabahattin; PAŞAOĞLU, Hatice; ÜSTDAL, Muzaffer. Optimal Tıp Derg. 1994;7(3): (19ref)TK[TK, AMYLOIDOSIS Sekonder amiloidoz tanısında potasyum permanganat soldurma yöntemi [The potessium permanganate bleaching method in diagnosis of secondary amyloidosis]. TUNALI, Nurdan; PAYDAŞ, Saime; GÜLMEN, Mete; ERKEN, Eren; TUNCER, İlhan. Çukurova Ü. Tıp Fak. Derg. 1994;19(2):66-70 (12 ref) TK [TK, Otuz sistemik amiloidosiz olgusunda klinik analiz bulguları [Evaluation of 30 patients with systemic amyloidosis]. ULUHAN, Ayda; PAYDAŞ, Saime; SAĞLIKER, Yahya; DEMİRTAŞ, Mehmet; BOZDEMİR, Hacer; SARICA, Yakup. Çukurova Ü. Tıp Fak. Derg. 1994;19(3): (28 ref) TK [TK, Jüvenil romatoid artrit ve sekonder amiloidozis (olgu sunumu). ; KAVUKÇU, Salih; TÜRKMEN, Mehmet; SAATÇİ, Osman; BAŞDEMİR, Gülçin; GÜLAY, Zeynep; ÇEVİK, Necla. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;8(1):82-86 (9 ref) TK [TK, ANDROGENS Karaciğer sirozunda seks ve tiroid hormonları metabolizması [Sex and thyroid hormone metabolism in liver cirrhosis]. ERDİL, Erden; AKBULUT, Hakan; SOYKAN, İrfan; YILDIRIM, İ. Safa; ÇAKIR, Bekir; HAZNEDAROĞLU, Serap. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (20 ref) TK [TK, Postmenopozal dönemdeki kadınlarda insülin ve ovaryal androj enlerin endometrium karsinomu etyopatogenezindeki rolü. ; SAGOL, Sermet; DİKMEN, Yılmaz; TIRAŞ, M. Bülent; ÇAPANOĞLU, Refik; ERTUNÇ, Hakan. Türk Fertilite Derg. 1994;2(l):62-67 (16ref)TK[TK, ANDROSTENEDIOLS 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili çocuk hastalarda serum 3 alfa-androstanediol glucuronide düzeyleri [Serum 3 alpha-androstanediol glucuronide measurements in children with congenital adrenal hyperplasia]. HATUN, Şükrü; YORDAM, Nurşen; ÇALIKOĞLU, A. Süha; OĞUZ, Havva. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(l):45-54 (27 ref) TK [TK, ANEMIA Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde anemi görülme sıklığı ve nedenleri [Prevalence of anemia in Hacettepe University Children's Hospital]. EROĞLU, Yasemin; HİÇSÖNMEZ, Gönül. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(3): (8 ref) TK [TK, Romatoid artritli olgularda aktivite kriteri olarak hematolojik parametrelerin analizi [The analysis of hematological parameters as criteria of activity in patients with rheumatoid arthritis]. ÖZDEMİR, Hakkı; BODUR,

19 ANEMIA-APLASTIC TURKISH MEDICAL INDEX 1994 Hatice; TEMİZHAN, Ahmet; ALTINORDU, Sabahat; BAL, Ali İhsan. Romatizma / Acta Rheumatologica Turcica 1994;9(2):80-86 (10 ref) TK [TK, Impact of recombinant human erythropoietin (rhuepo) on left ventricular size in renal anemia. ; SELÇUK, N. Yılmaz; SAN, Ayla; TONBUL, Zeki; YILDIZ, Leyla; KARAKELLEOĞLU, Şule; BAKAN, Nuri. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(l):39-42 (19 ref) EN [ Effects of treatment with recombinant human erythropoietin on hemodynamic functions and vasoactive hormones in renal anemia.; SELÇUK, Yılmaz; SAN, Ayla; ŞAHİN, Mahmut; TONBUL, Zeki; UMUDUM, Zuhal; ONUK, M. Derya. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(4): (27 ref) EN [ Aase-Smith syndrome: Report of a new case with unusual features.; YETGİN, Sevgi; BALCI, Sevim; İRKEN, Gülersu; COŞKUN, Turgay; SAY, Burhan. Turkish Journal of Pediatrics 1994;36(3): (14 ref) EN [ ANEMLİ-APIASTIC Late hyporegenerative anemia of Rhesus hemolytic disease. ; OVALI, Fahri; SAMANCI, Nedim; DAĞOĞLU, Türkan; ÇETİNKAYA, Oya; BENGİSU, Ergin. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(6): (11 ref) EN [EN, TK] Hepatite bağlı aplastik anemi [Aplastic anaemia due to hepatitis]. MANAVOĞLU, Osman; TUNALI, Ahmet; SAKAR, Mehmet; ÖZKALEMKAŞ, Fahir; ALİ, Rıdvan. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;21(l):71-72 (9 ref) TK [TK, Hemolitik anemilerde splenektomi sonrası tromboz [Postsplenectomy thrombosis in haemolytic anemias]. KEMAHLI, Sabri; CANATAN, Duran; ERDEN, İlhan; AYTAÇ, Suat; UYSAL, Zümrüt; AKAR, Nejat; KONKAN, Ramazan; YÜCESAN, Selçuk; CİN, Şükrü; ARCASOY, AytEN Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(4): (15 ref) TK [TK, Late hyporegenerative anemia of Rhesus hemolytic disease. ; OVALI, Fahri; SAMANCI, Nedim; DAĞOĞLU, Türkan; ÇETİNKAYA, Oya; BENGİSU, Ergin. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(6): (11 ref). EN [EN, TK].AN.EMIA-HEMOLYTIC-AUTOIMMUNE Plasma exchange in refractory autoimmune anemia in a child with systemic vasculitis associated with homozygote beta thalassemia. ; BEŞBAŞ, Nesrin; ÖZEN, Seza; BAKKALOĞLU, Aysın; GÜRGEY, Aytemiz; KANRA, Tekin; SAATÇİ, Ümit. Turkish Journal of Pediatrics 1994;36(4): (6 ref) EN [ ANEMIA-HYPOCHROMIC Severe iron deficiency anemia related to excessive tea drinking: a case report. ; ULUHAN, Ayda; BAŞLAMIŞLI, Fikri; KOÇAK, Rikkat. Annals of Medical Sciences 1994;3(2): (6ref)EN [ ANEMIA-MEGALOBJASTIC Improved conduction of peripheral and central nerve fibers following vitamin B12 administration in megaloblastic anemia. ; BOZDEMİR, Hacer; SARICA, Yakup; KOÇAK, Rikkat; KARATAŞ, Mehmet. Annals of Medical Sciences 1994;3(2):75-81 (13 ref) EN [ ANEMIA-SICKLE-CELL Prolactin and TSH response to TRH test in sickle cell disease. ; SERT, Murat; BAŞLAMIŞLI, Fikri; KARADEMİR, Mustafa; KOÇAK, Rikkat; KOÇAK, Mustafa. Annals of Medical Sciences 1994;3(2):71-74 (6 ref) EN [ Sickle-cell taşıyıcılarında osteoporoz [Osteoporosis in the carriers of sickle-cell anemia]. SERT, Murat; BAŞLAMIŞLI, Fikri; ALPARSLAN, Nazan; KOÇAK, Rikkat. Çukurova Ü. Tıp Fak. Derg. 1994;19(4): (7ref)TK[TK, ANESTHESIA Bir vaka nedeni ile karaciğer transplantasyonunda anestezik yaklaşım [Anesthesiologies approach to liver transplantation: Presentation of a case]. ATEŞ, Yeşim; ÇANAKÇI, Necati; ALKIŞ, Neslihan; SAYGIN, BirsEN Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(4): (20 ref) TK [TK, Mikrocerrahi ve anestezi [Microsurgery and anesthesia]. ÖKTEN, Feyhan; GENÇ, Ayşe Fidan; İNAN, Saadet; BAŞAR, Hülya; BAYAR, Mustafa. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(1): (17 ref) TK [TK, Kulak ventilasyon tüpü uygulanan çocuklarda görülen anestezi komplikasyonları [Anesthesia complications during insertion of ear ventilation tubes in children]. TUTKUN, Alper; BATMAN, Çağlar; KOÇ, Ahmet; ÖZAĞAR, Altuğ; ÜNERİ, Cüneyt; ŞEHİTOĞLU, M. Ali. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(2): (6 ref) TK [TK, Epidemiology in pediatric anesthesia: A computerized survey of anesthetics. ; ESENER, Zeynep; ÜSTÜN, Emre. Turkish Journal of Pediatrics 1994;36(l):ll-19(13ref)EN [ Gebelikte anestezi [The anesthesia in pregnancy]. DOLGUN, Ali; KAYA, Hakan; TUNÇ, Bahattin; KARACA, Halit. Yeni Tıp Derg. 1994;ll(6):39-43 (11 ref) TK [TK, ANESTHESIA-GENERAL The hemodynamic effects of pancuronium and pipecuronium in coronary artery surgery. ; BÜYÜKKOÇAK, Ünase; DEMİRALP, Sacide. Journal of Ankara Medical School 1994;16(3): (23 ref) EN [ Effects of oral omeprazole and ranitidine on gastric ph and volume during general anesthesia. ; TEZCAN, Çiğdem; BAYAR, Mustafa; TULUNAY, Melek; ÖZATAMER, 10

20 1994 TÜRK TIP DİZİNİ ANOREXIA-NER VOSA Oya. Journal of Ankara Medical School 1994;16(3): (21 ref) EN [ KBB ve baş-boyun cerrahisinde anestezi A-Tarihçe, premedikasyon ve genel anestezi [Anesthesia in otorhinolaryngology-head and neck surgery. A-History, premedication and general anesthesia]. YILMAZ, Orhan; KOCAMAN, Falih. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(2): (16 ref) TK [TK, KBB ve baş-boyun cerrahisinde anestezi: C-Kulak-boğaz- Burun ve Baş-Boyun cerrahisi operasyonlarında anestezi [Anesthesia in otorhinolaryngology-head and neck surgery. C-Anesthesia in otorhinolaryngologic and head and neck operations]. KOÇ, Can; AKYOL, M. Umut; YILMAZ, Orhan; KOCAMAN, Falih. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(2): (6 ref) TK [TK, ANESTHESIA-INTRA VENOUS Propofol-alfentanil ile TİVA'nın serum kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarına etkileri [Effects of TIVA with propofol-alfentanil on serum cholesterol and triglyceride concentrations]. KARABIYIK, Lale; ÇETİN, Hüseyin; BARLAS, İrfan. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(l):22-26 (8 ref) TK [TK, Laparoskopik kolesistektomilerde farklı iki intravenöz anestezi yönteminin hemodinami ve derlenme açısından karşılaştırılması [Comparison of the effects of two different intravenous anaesthesia methods on hemodynamics and recovery in laparoscopic cholecystectomy patients]. ÖZKÖSE, Zerrin; AYTAÇ, Bülent; ÇAKAR, Sami. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(2): (10 ref) TK [TK, ANESTHESIA-LOCAL Üst gastrointestinal endoskopide topikal anestezi (gereksiz bir uygulama mı?) [Topical anesthesia for upper gastointestinal endoscopy (is it unnecessary?)]. İÇLİ, F. Cahit; VAR, Faruk; DÜLGER, Mustafa; YILDIRIR, Cihan. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(1):37-39 (5 ref) TK [TK, KBB ve baş-boyun cerrahisinde anestezi B-Local anestezi [Anesthesia in otorhinolaryngology-head and neck surgery B-Local anesthesia]. AKYOL, M. Umut; KOÇ, Can; KOCAMAN, Falih. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(2): (5 ref) TK [TK, ANGIOGRAPHY-DIGITAL-SUBTRACTION Dijital subtraksiyon anjiyografıde farklı fıltreleme yöntemlerinin damar sınır belirginliği üzerine etkileri [Effects of various filtration methods on the digital subtraction angiography images]. DEMİRCİOĞLU, Ferda; TEKİNSOY, Bülent; OSMA, Emine. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(l):40-46 (13 ref) TK [TK, Servikal spinal arteriovenöz malformasyon [Cervical spinal arteriovenous malformation]. AKSUNGUR, Erol H.; OĞUZ, Mahmut; AYÇAN, Cüneyt; ATİLLA, Erol; ALTAY, Mehmet. Çukurova Ü. Tıp Fak. 1994; 19(2):89-93 (11 ref) TK [TK, ANGIOPLASTY-TRANSLUMINAL Derg. Transplante böbrek arter stenozlarında perkütan transluminal anjioplasti [Percutaneous transluminal angioplasty of stenosed renal artery in transplanted kidneys]. BİLGİÇ, Sadık; SANLIDİLEK, Umman; ÖZCAN, Hasan; AKYAR, Gülden; YAĞCI, Cemil; DUMAN, Neval; ERBAY, Bülent. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1994;l(l):37-39 (12 ref) TK [TK, ANGIOTENSIN-CONVERTING-ENZYME- INHIBITORS Hipertansif-mikroalbuminürik tip II diabetiklerde silazapril. ; KUKUL, Zuhal; ÇİFTÇİ, Feridun; KARAYALÇIN, Ümit; KARAYALÇIN, Binnur; ÖZCAN, Betül. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(4): (8 ref) TK [TK, ANIMAL-DISEASES Manisa Et ve Balık Kurumunda (EBK) yılları arasında kesilen kasaplık hayvanlarda kesim sonrası görülen hastalıkların araştırılması [Distribution of diseases in animals slaughtered in Manisa Meat and Fish Company between ]. ÇENET, Osman; TAŞÇI, Sami. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994;18(4): (9 ref) TK [TK, ANKLE-INJURIES Ayak bileği travmaları. ; ŞAYLI, Uğur; YORGANCIGİL, Hüseyin. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bült. 1994;10(l- 2): (16 ref) TK [TK, ANOPHELES Entomological stuides on Anopheles sacharovi in Çukurova, Turkey [Çukurova bölgesinde Anopheles sacharovi üzerine entomolojik çalışmalar]. ÖZCEL, M.A. ; KASAP, H.; ALKAN, M.Z. ; KASAP, M.; ALPTEKİN, D.; DALDAL, N.; DEMİRHAN, O.; ÜNER, A.; PAZARBAŞI, A.; KARACASU, F.; LÜLEYAP, U.; ÖZBİLGİN, A.; ÖZBEL, Y.. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994;18(3): (3ref)EN [EN, TK] Sivrisineklerde Plasmodium vivax sporozoitlerinin enzim immunoassay (Elisa) yöntemi ile araştırılması [Detection of Plasmodium vivax sporozoites in mosquitoes using enzyme immunoassay]. ALKAN, M.Z. ; ÖZCEL, M.A. ; DALDAL, N.; ÖZBEL, Y.. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994;18(3): (5 ref) TK [TK, ANOREXIA-NERVOSA Anoreksia nervoza'da endokrin değişiklikler.; BOLU, Erol; AZAL, Ömer; ÖZATA, Metin; ÇORAKÇI, Ahmet; GÜNDOĞAN, M. Ali. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(l):77-84(53ref)TK 11

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU KONGRE KURULLARI ONUR KURULU Dr. Hasan CANPOLAT - Denizli Valisi Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ - Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI - PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı DÜZENLEME KURULU Eşbaşkanlar

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI YOKLAMA ÇİZELGESİ İlgili Ders : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (İSÖ 434)

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI YOKLAMA ÇİZELGESİ İlgili Ders : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (İSÖ 434) : Doç. Dr. İLHAMİ BULUT Sabah ( X ) Öğle ( ) Tam ( ) : CEMİL ÖZGÜR İLKOKULU 1 11274081 DÜRDANE YILDIZ Giriş 2 12274001 EMRE TEKEL Giriş 3 12274003 CANAN ÇELİK Giriş 5 12274009 MERVE FİLİZ Giriş 6 12274011

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe GİŞİ

Yrd. Doç. Dr. Gökçe GİŞİ Gökçe GİŞİ 1. F16160011101 ESRA ÇOBAN Gökçe GİŞİ 2. F16160011102 YUSUF BİNAY Gökçe GİŞİ 3. F16160011104 SEYİT ALİ ÖZCAN Gökçe GİŞİ 4. 08160011034 MURAT CAN AKTOZ Gökçe GİŞİ 5. 10160011051 AYŞE NENNİOĞLU

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2016 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2016 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2016/53 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2016 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2429119842 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU

Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Uz.Dr. Saadet TOKLUOĞLU Fakülte : İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, 1988 Uzmanlık : İÇ HASTALIKLARI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, 2000 YAYINLAR Sadık Muallaoğlu, Güngör Utkan, Ayşe Gök Durnalı, Ülkü Yalçıntaş

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AİHL - 10. Sınıf / A Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 597 KADRİYE GÜLER AİHL - 10. Sınıf / B Şubesi (İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN) 1 476 HAYRUNİSA MOLLAOĞULLARI 2 596 ZEHRA KAYA 3 598

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN Tıbbi Direktör/ Yardımcısı Prof. Dr. Metin ÇAPAR Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ SAKARYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ SAKARYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ 1 AÇIKGÖZ BİRCAN Hâkim 95016 2 GEBZE AĞAR BESİM TAYFUN Hâkim 29918 3 AKAR HÜLYA Hâkim 40357 4 AKAR OKAN ACM Bşk. 34421 5 AKBAŞ ERKAN C.Savcısı 151278 6 KAYNARCA AKÇİMEN YÜCETÜRK

Detaylı

EMEKLİLİK TARİHİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD 1 MUSTAFA NECAT TUNÇER PROFESÖR ELİF FATMA ERBAY PROFESÖR

EMEKLİLİK TARİHİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD 1 MUSTAFA NECAT TUNÇER PROFESÖR ELİF FATMA ERBAY PROFESÖR SIRA NO AD SOYAD ÜNVAN EMEKLİLİK TARİHİ 1 MUSTAFA NECAT TUNÇER PROFESÖR 05.09.2016 2 ELİF FATMA ERBAY PROFESÖR 18.08.2016 3 MÜYESSER SARAÇ PROFESÖR 08.03.2016 4 İHSAN HAKAN ÖZYUVACI PROFESÖR 18.02.2016

Detaylı

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ YEDEK LİSTE ** ASIL LİSTEDE İSMİ BULUNANLARDAN KESİN KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR AŞAĞIDAKİ YEDEK LİSTEDEN GNO SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR. ** YÖK KARARINA GÖRE TOPLAM

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans

Makine Müh - İmal Usulleri Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Ad Soyad Tercih Durumu 1. 477 MURAT ŞEN 1 ASİL 2. 315 FIRAT SOYGAN 1 ASİL 3. 1048 AHMET HİLMİ PAKSOY 1 ASİL 4. 905 CAN ALTUĞ İPEK 1 ASİL 5. 1579 MEHMET UZUN 1 ASİL 6. 1756 ORHAN BIÇAK 1 ASİL 7. 708 UĞUR

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

Ad-Soyad Ulaşım 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 1 Nilüfer Çöloğlu İstanbul Tekne 2 Duru Çöloğlu İstanbul Tekne 3 Başak Çöloğllu İstanbul Tekne 4 Özgür

Ad-Soyad Ulaşım 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 1 Nilüfer Çöloğlu İstanbul Tekne 2 Duru Çöloğlu İstanbul Tekne 3 Başak Çöloğllu İstanbul Tekne 4 Özgür Ad-Soyad Ulaşım 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 1 Nilüfer Çöloğlu İstanbul Tekne 2 Duru Çöloğlu İstanbul Tekne 3 Başak Çöloğllu İstanbul Tekne 4 Özgür Aydın İstanbul Rhodiapolis Göynük Limyra Kaş 5 Ezgi Yücel

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT: 8 SAYI: 1 YIL:2012 ISSN 1305 130X Flora of Üçpınar Town (Manisa-Turkey) Sinem CAVLAN, Levent ŞIK 1 16 Şalgam Suyu Üretimi ve Fonksiyonel Özellikleri

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI BİRİMİ MATEMATİK BÖLÜMÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrencileri)

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

ĠZZET LATĠF ARAS ORTAOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL AĞIRLIKLI 5. SINIFLAR ĠÇĠN SEVĠYE TESPĠT SINAVI SALON ADAY LĠSTESĠ

ĠZZET LATĠF ARAS ORTAOKULU EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL AĞIRLIKLI 5. SINIFLAR ĠÇĠN SEVĠYE TESPĠT SINAVI SALON ADAY LĠSTESĠ 1 2.KAT 1 NOLU SINIF 1 10957168388 BERRU ADI ORHAN SOYADI AÇIKLAMA 2 10675176306 EMİR EFE ŞENEL 3 10547316298 İREM YAĞMUR KILIÇ 4 10948174060 BORA BAYKUŞ 5 10430338574 BEREN NİSRA SARI 6 14215146330 ALİ

Detaylı

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA 4/B 2015 / Mayıs SENDİKA SIRA T.C.NO ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 19687722204 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 46084459112 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822 TÜRK -SEN

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2. Şube 5 - Fizik Grubu - Kontenjan: 25 Diğer Üniversiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 SERDAR BAKIR 2 GİZEM USLAN 3 NAFİZ NALBANTOĞLU 4 FATMA AYDOĞAR 5 MERVE GÖNÜLTAŞ 6 GÖZDE

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans

Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği. Alan İçi. Tezli Yüksek Lisans T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS / DOKTORA 2016 BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME LİSTESİ Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Alan İçi Tezli Yüksek Lisans Başvuru No Ad

Detaylı

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI SIRA NO PROJE BAŞVURU BAŞVURU PROJE ADI ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI TÜRÜ 1 126385152 KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 126 ADET KONUT, 1 A 508147 FADİME ÇALIŞ 52978298*** Engelli 2 126385152 KONYA İLİ

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi. FİZ 151 - Fizik Laboratuarı I 1 şubesi PROF.DR. MUHAMMED HASAN ASLAN 1 121014029 AVNİ ÖZBEK 2. Tekrar. Devam almış 2 121014043 ALİCAN OKUMUŞ 2. Tekrar. Devam almış 3 131014018 ASLI ÖZGE HAMURABİ 1. Tekrar.

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 1 BETÜL AYAZ AKDENİZ ÜNİ. 3,72 353,788 2 KÜBRA AYDIN MALTEPE ÜNİ. 3,57 266,207 3 AHSEN KOCAMAN MEHMET

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Ardahan Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Bölümü Tez/staj Danışmanlığı Listesi Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAŞ 120901002 DENİZ KILINÇ 120901009 KEMAL KURŞUN 120901010 ÜMMÜ GÜLSÜM SARİ 120901018 HASAN NAZLI

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI

Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Ders Adı MALİYE POLİTİKASI Yaz Dönemi 2016 1. Vize Sonuçları Sıra Öğrenci No*, + Soyadı Adı Bölüm Kodu 1 21015567 * GÖKTAŞ HAZAL 495 2 21115599 ÇALAR MÜSLÜM 495 3 21115619 * ÇAYIRTEPE İSMAİL 495 4 21115877

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU

Y. Doç. Dr. İlhami Ege Melahat LEHİMCİOĞLU Uygulama Okulu : Atatürk İlkokulu Okul Müdürü : Alpaslan ÇEÇEN Müdür Yardımcısı : Ersin BULUT 1. Grup 1104020033 SEMRA UĞURLU 1104020065 BAYRAM HÜSEYİNOĞLU 1104020073 ABDULKERİM BİLGİN 1104020087 MEHMET

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 1 Yıl /Year: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1

Detaylı

Felsefe Grubu Asil Liste DEU

Felsefe Grubu Asil Liste DEU Felsefe Grubu Asil Liste DEU 1 AYŞE DURMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSITESİ EDEBİYAT FAKÜLTESI 3.2 81.33 1.6.1993 2012 2016 2 ZEHRA KESKİNOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3.14 79.93 14.9.1992 2012

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

YÜRÜYÜŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU Yarışma Sonuçları 14 Mart 2009 DİYARBAKIR GENÇ ERKEK LİSTE GENÇ ERKEK 10.000 METRE ADI SOYADI İLİ KULÜBÜ 1 224 1991 MEHMET ÖLMEZ MALATYA 2 225 1992 MEHMET YILDIRIM MALATYA

Detaylı