TÜBİTAK. ISSN TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY"

Transkript

1 TÜBİTAK. ISSN TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY

2 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini YİL 1 AO A CİLT O SAYİ T yi YEAR W 4 VOLUME A NUMBER " 4

3 Kapak Resmi: Amerika Birleşik Devletleri'nde Anestezi Altında Yapılan İlk Cerrahi Girişim. Massachusettes General Hospital, Boston (1846) Ameliyatı Yapan Hekim : John Collins Warren Anesteziyi İlk Uygulayan Kişi: William Thomas Green Ressam: Robert Hinckley (1882) Cover Page: First surgical intervention under general anestesia, Massachusettes General Hospital. Boston, USA Surgeon: John Collins Warren Anesthesiologist: William Thomas Green Painter: Robert Hinckley (1882)

4 TÜRK TIP DİZİNİ Sahibi: TÜBİTAK adına Başkan Prof. Dr. Tosun TERZİOĞLU Editör: Doç. Dr. Selçuk ALSAN Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu: Prof. Dr. Fikri İÇLİ Prof. Dr. İ.Haluk GÖKÇORA Prof. Dr. Yücel KANPOLAT Prof. Dr. Arda BÖKESOY Prof. Dr. Sinan BEKSAÇ Prof. Dr. Yeşim Gökçe KUTSAL Prof. Dr. Murat YURDAKÖK Doç. Dr. Berna ARDA Doç. Dr. Murat AKOVA Doç. Dr. Hakan AKBULUT Uzm. Dr. Orhan YILMAZ ULAKBİM-Ulusal Tıp Veri Tabanı ve Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu; Doç. Dr. Selçuk ALSAN Aytaç YILDIZELİ Elif A. KAYNAK Hakkı ŞİŞMAN Güçlü T. DURMAZ Yıldız ATATUNÇ Sayfa Düzeni: Emine S. ÖZCAN TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu: Prof. Dr. Haluk GÖKÇORA Dr. Gülser ORHAN Sema BALABANLI Ahmet ÖZDEMİR Birsen AKDENİZ Matbaa Müdürü: Haydar ÖZDEMİROĞLU Yazışma Adresleri: TÜBİTAK-ULAKBİM Enformasyon Ürün ve Hizmetleri Müdürlüğü YÖK Plaza B5 BLOK Bilkent ANKARA Tel:0(312) Faks:0(312) E-posta: TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere ANKARA Tel: 0(312) Faks: 0(312) Teleks: BTAKTR E-Posta: ÖNSÖZ Günümüz toplumlarının gelişme düzeyleri bilim ve teknoloji üretimi alanındaki başarılarıyla değerlendirilmektedir. Bilim ve teknolojinin üretilmesi; araştırma ve geliştirme projelerine büyük destek verilmesi, kaynakların önceliklere uygun olarak kullanılması, kalite standartlarının oluşturulması ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması ile olanaklıdır. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanlarında uluslararası platformda yapılan araştırmaya yönelik yayınların Medline, Index Medians, Science Citation Index vb. aracılığı ile Türkiye'den izlenebilmesine karşın, çok sayıda ulusal dergi bugüne kadar sistemli bir şekilde dizinlenerek araştırmacıların hizmetine sunulamamıştır. Doğal olarak bu eksiklik bilimsel iletişim açısından düşündürücüdür. Sağlık Bilimleri konusunda saptanabilen 150 kadar ulusal derginin çoğu (uluslararası dizinlere kabul edilmiş birkaçı dışında) kendi dizinlerini dahi çıkaramamaktadır. Türk Tıp Dergilerinin abone sayıları ne olursa olsun, periyodik bir dizinleme sistemi içerisine alınmamaları nedeniyle, erişim ve yararlanımları da son derece sınırlı kalmaktadır. Ulusal bir yayın taraması yapılmadan başlatılan araştırmalar araştırıcıların birbirinden habersiz olarak benzer çalışmalar yapmalarına ve zaman kaybına neden olmaktadır. Öte yandan; diğer araştırıcılara uyarıcı etki sağlamayan, tek başına ve bilime katkının çok sınırlı kaldığı çalışmalara yol açmaktadır. Araştırıcıların yurtdışı kaynaklara ulaşması ne denli kolaysa, kendi ülkelerinde, illerinde ve hatta komşu akademik kuruluşlarda yapılan bilimsel nitelikli araştırma sonuçlarına ulaşmaları da o denli zor olmaktadır. Türkiye'de sağlık bilimleri konusunda yayımlanan tüm özgün çalışmaların bir araya toplanabilmesi için ilk çalışmayı TÜBİTAK - Enformasyon Hizmetleri Müdürlüğü başlatmış ve 1991 yılından itibaren sağlık bilimleri alanında yayımlanan tüm dergileri kapsamına almayı amaçlamıştır. Haziran 1996 tarihinde kumlan ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ) bünyesi altında yeniden yapılanarak çalışmalarını sürdüren EÜHM (Enformasyon Ürün ve Hizmetleri Müdürlüğü), Ulusal Tıp Veri Tabanı adı altında sürdürülen bu çalışmayı uluslararası standartlara

5 ulaştırıp güncelleştirerek 1997 yılı sonunda ULAKBİM Web sayfasında (http://www.ulakbim.gov.tr) bilim adamlarının hizmetine sunmayı planlamaktadır. TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu bünyesinde kurulan Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu, Sağlık Bilimleri konusunda ulusal bir dizinleme sistemini ülkemize kazandırarak yurt içi yayın kalitesinin yükseltilmesi, standardizasyonu ve uluslararası düzeyde kabul görmesi amacıyla tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Tıp veri tabam temel alınmış, bu veri tabanının kapsamına alman dergiler gözden geçirilerek Türk Tıp DizinVne girmesi öngörülenler saptanmış ve EÜHM' ye bildirilmiştir. Bu seçimde 1993 ve 1994 yıllarında yayımlanan dergilerdeki araştırma yazılarında salt İngilizce özet ile anahtar sözcüklerin varlığı Komisyon tarafından yeterli bulunmuştur. Sağlık Bilimleri alanına ait elinizdeki kaynak dizininin basım ve yayımından sonra, kalite yönünden uluslararası standartları yakalamayı amaçlayan 1995 yılı Türk Tıp Dizini'nin hazırlanmasında en büyük sorunun "dil" konusunda çıkması beklenmektedir. Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi bilim dallarının olağanüstü hızlı gelişmesi ve karmaşık yapısı, buna karşın Türkçe sözcüklerin belirlenmesi ve üretilmesinde bu hıza erişememiş olmamız güzel Türkçemizi yeterince yansıtmamızı engellemektedir. Türkçe anahtar sözcük standardizasyonun sorun olması bizleri özgün Index Medicus çerçevesinde İngilizce anahtar sözcükler kullanmaya yöneltmiştir. Her sözcük için uygun Türkçe karşılık henüz belirlenememiş olmasından hareketle ilgili bilim dallarından uzmanların katıldığı dernek, kongre vb. gibi toplantılarda; Türkçe karşılık oluşturma çalışmalarının yapılması, zaman içinde Türkçe anahtar sözcüklerin belirlenmesini sağlayabilecektir ve sonraki yıllarda yayımlanan dergilerin Türk Tıp DizinVne kabul edilebilmesi için aşağıda belirtilen maddelere uygunluk esas alınacaktır. 1. Dergiler periyodik olarak ve düzenli şekilde yayımlanmalıdır. Dergilerin her sayısı yayımlanması gereken tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu'na ulaştırılmalıdır. 2.Dergilerde kesinlikle hakem değerlendirme sistemi bulunmalı ve bu değerlendirmeler en az beş yıl süreyle saklı tutulmalıdır. Komisyon, ilgili yıl içinde dergilerden rastgele yöntemle seçtiği bir veya birkaç makalenin hakem raporlarını denetleyebilecektir. 3. Dergiler araştırma yazıları içermelidir. Derleme yazılarından oluşan veya derlem ve olgu sunularının toplamı, makale sayısının yarısından fazla olan dergiler Türk Tıp Dizini'ne kabul edilmeyecektir. 4. Makaleler İngilizce özet ve başlık içermelidir. 5. Makalelerin Index Medicus standartlarına uygun İngilizce anahtar sözcükleri olmalıdır. 6. Dergiler her yayın yılı sonunda kendi yıllık dizinlerini çıkartmalıdır. 7. Dergi için sürekliliği belgeleyen ISSN numarası Kültür Bakanlığından alınmalıdır. Index Medicus'un ilk sayısının yayımlandığı 1879 yılından tam 116 yıl sonra Komisyonca yürütülen çalışmaların ilk ürünü olan 1993 yılı Türk Tıp Dizini'nin yayımlanması Türkiye'de Sağlık Bilimleri alanındaki çalışanların yıllardır var olan beklentilerine önemli ölçüde karşılık sağlayabilecektir. Komisyon öncül bir çalışma olan Türk Tıp Dizini'nin eksiklerinin bulunduğunun ve çok değerli bazı dergilerin değerlendirme dışında kaldığının bilincindedir. Sağlık alanında çalışanların yardımlarıyla 1997 yılından sonra bu eksikliklerin elbirliği ile tamamlanabileceği inancındadır. Zengin bir dil olan Türkçemizin bilim dili nitelikleri taşıdığı bilinciyle, Türk Tıp Dizini'nin ülkemizde ve Türkçe konuşan diğer ülkelerde Sağlık Bilimleri ile ilgili tüm araştırıcılara yararlı olmasını dileriz. Bundan sonraki dizinlerimizde uluslararası en üst düzeydeki kavramları yakalayabilmek amacıyla, her türlü görüş ve önerilerinize açık olduğumuzu belirtiriz. Komisyonun çalışmalarında desteğini esirgemeyen TÜBİTAK Başkanlığına, Ulusal Tıp Veri Tabanı ve Türk Tıp Dizini çalışmalarını yapan EÜHM elemanlarına, Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu üyelerine, Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Yürütme Komitesi ve TÜBİTAK matbaası çalışanlarına minnet ve teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliriz. Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu.

6 1994 TÜRK TIP DİZİNİNE GİREN DERGİLER Ankara Hastanesi Tıp Dergisi Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Annals of Medical Sciences Boğaziçi Üniversitesi Bio-Medical Müh. Bülteni Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Ortopedi Dergisi Journal of Ankara Medical School Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University Journal of Marmara University Dental Faculty KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Medical Journal of Ege University Optimal Tıp Dergisi Pediatrik Cerrahi Dergisi Romatizma/Acta Rheumatologica Turcica Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji TCDD Hastanesi Tıp Bülteni Turkish Journal of Cancer Turkish Journal of Medical Research Turkish Journal of Medical Sciences Turkish Journal of Pediatrics Turkish Neurosurgery Türk Fertilite Dergisi Türk GastroenterolojiDerneği Dergisi Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti İnfeksiyon Dergisi Türk Nöroşirurji Dergisi Türk Onkoloji Dergisi Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Deontoloji Türkiye Parazitoloji Dergisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Ulusal Endokrinoloji Dergisi Yeni Tıp Dergisi

7 TÜRK TIP DtZÎNÎ FORMAT! Bu dizinin formatı, Index Medicus'un Amerikan Bibliografik Kaynaklar Ulusal Standartları Z temel alınarak 1980 yılından beri kullandığı formatın TÜBİTAK- ULAKBİM tarafından oluşturulan Ulusal Tıp Veri Tabanı'na uyarlanması ile oluşturulmuştur. TURKISH MEDICAL INDEX CITATION FORMAT The format for Turkish Medical Index was developed by conforming the format of Index Medicus, based on American National Standart for Bibliografic References Z , to the National Medical Database of ULAKBİM-TUBİTAK (The Scientific and Technical Research Council of Turkey). ÖRNEKLER SAMPLE CITATIONS Konu Bölümü Subject Section Makale Başlığı Article Title Makalenin İkinci Dilde Başlığı Article Title in Second Language Akut karın: Prospektif klinik analiz [Acute abdomen: Prospective clinical analysis]. Yazarlar YAĞMUR, Özgür; ERKOÇAK, Emin Uğur; BÜTÜNER, Feryal; ALTINAY, Rıfkı; Authors DEMİRYÜREK, Haluk. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. 1993;18(3): (16 ret) TK. [TK, Tarih' Date Cilt' Volume Sayı Issue Dergi İsmi Yayın Dili Journal Title Language of Publication Özet Dili Sayfalar \ Language of Abstract Pages Referans Sayısı Number of References Yazar Bölümü Author Section Makale Başlığı Article Title Tarih Date Yazarlar Authors - 1. YAĞMUR, Özgür; ERKOÇAK, Emin Uğur; BÜTÜNER, Feryal; ALTINAY, Rıfkı; DEMİRYÜREK, Haluk. Çukurova Üniv. Tıp Fak. Derg. Akut karın: Prospektif ^klinik analiz [Acute abdomen: Prospective clinical analysis]. 1993;18(3): (16 ret) TK. [TK, '"^"^Makalenin İkinci Dilde Başlığı / \ Cilt / s Volume Sayı \ Issue Sayfalar Pages \ Referans Sayısı Number of References Article Title in Second Language.Ozet Dili Yayın Dili Language of Abstract Language of Publication KISALTMALAR - ABBREVIATIONS TK EN FR ref bkz. Türkçe - Turkish İngilizce - English Fransızca - French referans - reference bakınız - see Derg. Mec Üniv.(Univ.) Fak. (Fac.) Bull Dergisi - Journal Mecmuası - Journal Üniversitesi - University Fakültesi - Faculty Bülteni - Bulletin

8 KONU DİZİNİ SUBJECT INDEX

9

10 1994 TÜRK TIP DİZİNİ ABORTION ABATTOIRS Manisa Et ve Balık Kurumunda (EBK) yılları arasında kesilen kasaplık hayvanlarda kesim sonrası görülen hastalıkların araştırılması [Distribution of diseases in animals slaughtered in Manisa Meat and Fish Company between ]. ÇENET, Osman; TAŞÇI, Sami. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994; 18.(4): (9 ref) TK [TK, ABDOMEN-ACUTE İmmün sistemi baskı altındaki hastalarda akut batın [Acute abdominal conditions in immunocompromised patients]. CANTÜRK, N. Zafer; UTKAN, N. Zafer; İÇLİ, F. Cahit; YILDIRIR, Cihan; DÜLGER, Mustafa. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(l):82-85 (38 ref) TK [TK, ABDOMINAL-INJURIES Kunt diafragma rüptürleri [Blunt diaphragmatic ruptures]. YÜZER, Yıldıray; YILMAZ, Rasih; AKYILDIZ, Mahir; ŞAHİN, Süleyman; ERSİN, Sinan; İÇÖZ, Gökhan. Ege Tıp Derg. 1994;33(l-2): (6 ref) TK [TK, İatrojenik safra yolu yaralanmaları [Iatrogenic lesions of the bile duct]. HALICI, Hakan; DAVRASLI, Ayşe; KARADEMİR, Sedat; KILIÇ, Hasan B.; ARICI, Ahmet N.; SAVAN, Burhanettin. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (8 ref) TK [TK, Conservative surgical treatment of pancreatic injuries [Pankreas yaralanmalarının konservatif cerrahi tedavisi]. MUSTAFA, Nadim Abit; RAOUF, Muhamet Rafı. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(2):83-86 (20 ref) EN [EN, TK] Ureteral injury due tohkirschrrerwire in afive-year-oldgirl a case report. ; ALTIN, M. Ali; GÜNDOĞDU, Z. Hülya. Turkish Journal of Pediatrics 1994;36(l):77-79 (5 ref) EN [ Intraabdominal hemoraj ilerde konservatif tedavi [Conservative management of intraabdominal haemorrhage]. DOĞRUYOL, Hasan; GÜRPINAR, Arif; BALKAN, Emin; KIRIŞTIOĞLU, İrfan; KONCA, Yıldız. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;21(1):37-41 (24 ref) TK [TK, ABDOMINAL-NEOPLASMS Primer retroperitoneal ve mediastinal seminom [Primary retroperitoneal and mediastinal seminoma]. BERKMEN, Ferhat; GÜRAN, Zeki; KUTUN, Suat. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(l):42-44 (19 ref) TK [TK, ABDOMINAL-PAIN Myomectomy during pregnancy performed because of the acute abdominal pain related to intramural leiomyomata.; ALTINTAŞ, Aytekin; VARDAR, Mehmet Ali; EVRÜKE, Cüneyt; KADAYIFÇI, Oktay. Annals of Medical Sciences 1994;3(l):26-28 (7 ref) EN [ ABNORMALITIES Konjenital bir anomali: Maksiller sinüs hipoplazisi [A congenital abnormality: Hypoplasia of the maxillary sinus]. DEREKÖY, Sefa. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(2): (13 ref) TK [TK, ABORTIFACIENT-AGENTS İkinci trimester gebeliklerinin sonlandırmasında intraservikal prostaglandin E2 (PGE2) jel uygulaması [Intracervical prostaglandin E2 (PGE2) gel application to induce abortions in midtrimester]. ÇETİN, Ali; ÇETİN, Meral Buğdaycı; TAŞYURT, Abdullah. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(l):57-60 (13 ref) TK [TK, ABORTION Genelev kadınlarında ve düşük yapan kadınlarda sifiliz antikorlarının araştırılması [Investigation of syphilis antibodies in prostitutes and women having spontaneous abortion]. POYRAZ, Ömer; BAKICI, M. Zahir; YALÇIN, A. Nevzat; BAKIR, Mehmet. İnfeksiyon Derg. 1994;8(3-4): (12 ref) TK [TK, Familial heterochromatic polymorphism involving both 15p+ and 21p+ chromosomes and spontaneous miscarriages. ; ELBİSTAN, Mehmet; KÜÇÜKÖDÜK, Şükrü; KÖKÇÜ, Arif; KARA, Nurten; ÖKTEN, GülsEN Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(2):73-76 (17 ref) EN [ Düşük tehdidinde serum PLN, beta-hcg, AFP, progesteron, E2, kortizol, free-testosteron ve CA-125 seviyelerinin prognostik değeri [Prognostic value of serum PLN, beta- HCGy^FP^^ragestei^oii^^E^^cortisxrlT^ee^testos^twww^ and CA-125 in threatened abortion]. BEZİRCİOĞLU, İncim; MARAL, İzzet; BALIK, Erdinç. Türk Fertilite Derg. 1994;2(2): (20 ref) TK [TK, Habituel abortus olgularında flow sitometrik DNA kontent analizinin değeri [The value of flow cytometric DNA content analysis in habitual abortions]. KOÇ, Acar; YÜCEL, Refahattin; DÜNDER, İlkkan; YAKIN, Kayhan; CENGİZ, Lügen; YAVUZ, Hikmet. Türk Fertilite Derg. 1994;2(2): (13 ref) TK [TK, Abortus imminens ve missed abortus'ta CA 125'in tanıdaki değeri.; ÖZSARAN, Aydın; TIRAŞ, M. Bülent; İTİL, İsmail M.; ÖZTEKİN, M. Kemal. Türk Fertilite Derg. 1994;2(l):23-29 (21 ref) TK [TK, Spontan abortus vakalarında serum CA 125 değerleri [Serum CA 125 levels in spontaneous abortions]. KOÇ, Acar; DÜNDER, İlkkan; SÖYLEMEZ, Feride; ÖNDER, Ayçağ; YAVUZ, Hikmet. Türk Fertilite Derg. 1994;2(2): (10 ref) TK [TK, Tekrarlayan erken gebelik kayıplarının etyoloj isinde polikistik överlerin yeri [The role of polycystic ovaries in the aetiology of recurrent early miscarriages]. ŞATIROĞLU, M. Hakan; YÜCEL, Refahaddin; ALATAŞ, Cengiz; AKSOY, Esra; BAHÇECİ, Mustafa. Türk Fertilite Derg. 1994;2(4): (15 ref) TK [TK,

11 ABO-BLOOD-GROUP-SYSTEM TURKISH MEDICAL INDEX 1994 ABO-BLOOD-GROUP-SYSTEM Çok nadir bir A kan alt-grubu: Ax: (Bir vakanın takdimi) [A very rare subgroup of A: Ax: (A case report)]. KANRA, Tekin; BENLİ, İ. Teoman. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(2): (21 ref) TK [TK, ACCIDENTS Park Sağlık Ocağı bölgesinde kaza insidansı [Incidence of accidents in Park Health Center region]. ÇÖL, Meltem; DALGIÇ, Nazlı; IŞIK, Aysel; DURMUŞOĞLU, Meral. Ankara Univ. Tıp Fak. Mec. 1994;47(4): (14 ref) TK[TK, Önlenebilir çocukluk çağı kazaları ve mortalitesi [Preventable pediatric injuries and mortality]. ALTINTAŞ, Derya U.; EVLİYAOĞLU, Nurdan; KARABAY, Aysun; ALHAN, Emre; YÜKSEL, Bilgin; TUNCER, Recep; TUNA, Metin. Çukurova Ü. Tıp Fak. Derg. 1994;19(4): (13 ref) TK [TK, Çocukluk çağı kazaları: Acil hasta popülasyonundaki yeri ve önemi [Accidental injuries in childhood: A retrospective study on patients admitted to the emergency services]. AYDOĞDU, Sema; YAĞCI, Raşit V.; TANELİ, Baha. Ege Tıp Derg. 1994;33(3-4): (8 ref) TK [TK, ACETAMINOPHEN Spectropohotometric determination of aspirin and paracetamole in tablets. ; ORBEY, M. Tevfık; GÖĞER, Nilgün Günden; AYDOGAN, Serap. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. 1 l(l):55-60 (4 ref) EN [ ACHONDROPLASIA Yöremizdeki erişkin kişilerde büyüme-gelişme geriliklerinin nedensel dağılımı [The etiologiç evaluation of the short stature in adult patients living in southeastern Turkey]. AYDIN, İsmet; BAHÇECİ, Mithat; ASLAN, İbrahim; IŞIKAKDOĞAN, Abdurrahman. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(4): (11 ref) TK [TK, ACIDOSIS-LACTIC Lactic acidosis complicating disseminated non-hodgkin's lymphoma.; ÜNDAR, Bülent; ÇEHRELİL, Cavit; ŞEKEROĞLU, Binnaz; OKTAY, Gülgün. Turkish... Journal of Cancer 1994;24(4): (19 ref) EN [ ACIDOSIS-RENAL-TUBULAR Hipokalemik kuadriplejili distal renal tubuler asidoz olgusu [A case of hypokalemic quadriplegia associated with renal tubular acidosis]. OKTAY, İ.; HÜNÜK, A.; HEKİMSOY, M.. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bült. 1994;10(l-2):75-79 (10 ref) TK [TK, ACID-ETCHING-DENTAL Kompozit dolgularda bizotajın mikrosızıntı üzerindeki etkisi [Effect of bevelling on the microleakage of composite restorations]. ULUSOY, Nuran; ÖZYURT, Perihan; AKGÜL, Gamze; SAKA, Hakan. Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Derg. 1994;21(l):39-45 (12 ref) TK [TK, ACQUIRED-IMMUNO-DEFICIENCY- SYNDROME İntraüterin enfeksiyonlar ve göz.; BERK, Tülin; SAATÇİ, Osman; ERGİN, Mehmet. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;8(1):56-61 (27 ref) TK [TK, yılları arasında Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi intaniye kliniği'ne yatan altı AİDS olgusunun değerlendirilmesi [The evaluation of six AIDS patients hospitalized in the infectious disease clinic of İzmir State Hospital in the period]. COŞKUN, Nejat Ali; URAL, Serap; MÜFTÜOĞLU, Işın; BARAN, Nurten; KIPICI, Afet; EL, Sibel; TUNAKAN, Mine; PABUÇÇUOĞLU, Uğur. İnfeksiyon Derg. 1994;8(1-2):31-39 (18 ref) TK [TK, AİDS ve nükleer tıp [AIDS and nuclear medicine]. GÜNGÖR, Fırat; BERNAY, İrem; VAROĞLU, Erhan; YILDIZ, Akın; TÜNGER, Alper. İnfeksiyon Derg. 1994;8(l-2):91-94 (28 ref) TK [TK, AİDS ve doktorun tedavi etme ödevi [AIDS and physician's duty to treat]. ERSOY, Nermin. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 1994;2(l):22-25 (8 ref) TK [TK, AİDS ve etik [AIDS and ethics]. PEHLİVAN, Hasan Tamer; GEÇİM, İ. Ethem. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 1994;2(l):26-30 (11 ref) TK [TK, ACRYLAMIDES Akrilamid hidroj elinin insan serumunun bazı biyokimyasal parametrelerine biyouyumluluğunun araştırılması [Investigation of biocompatibility of acrylamide hydrogel with some biochemical parameters of human serum]. KARADAĞ, Erdener; ÇETİNKAYA, Salih; SARAYDIN, Dursun; GÜVEN, Olgun. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(3): (17 ref) TK [TK, ACTH-SYNDROME-ECTOPIC Diabetic ketoalkalosis due to an ACTH secreting lung carcinoma.; BAYRAKTAR, Miyase; ERTENLİ, İhsan; UZUNALİMOĞLU, Bedri; TELETAR, Ferzan. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(l):43-44 (6 ref) EN ACTINOMYCOSIS Cervicofacial actinomycosis (a case report). ; TAŞAR, F.; TÜMER, C; YULUĞ, N.; BAYTK, S.. Journal of Marmara Univ. Dental Fac. 1994;2(1): (12 ref) EN [EN,TK]

12 1994 TÜRK TIP DİZİNİ ADMINISTRATION-INTRA VESICAL ACTIVITIES-OF-DAILY-LIVING Hemiplejik hastalarda yıldız silme ve Bender-Gestalt vizüel motor testlerinin değerlendirilmesi ve günlük yaşam aktivitelerine etkileri [Evaluation of star cancellation and Bender-Gestalt visual motor tests in stroke patients and effects on daily living activities]. DOLAR, Dilek; TEZCAN, Beril; HAMAMCI, Nigar; ORKUN, Sevim. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Derg. 1994;5(1):33-37(11 ref) TK [TK, ADENOIDECTOMY Günübirlik cerrahi uygulanan pediatrik KBB hastalarında postoperatif kusmaları önlemede droperidol'ün etkisi [The effect of droperidol in the prevention of postoperative vomiting in pediatric ENT patients operated as outpatients]. DEMİRALP, Sacide; LEBLEBİCİ, Figen; KETENE, Aynur; GENÇ, Ayşe Fidan; ORAL, Mehmet. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(2): (9 ref) TK [TK, ADENOIDS Efüzyonlu otitis media patogenezinde adenoid dokudaki mast hücre miktarının önemi [The importance of adenoid tissue mast cell quantity on developing of otitis media with effusion]. KARA, Cüneyt Orhan; DAĞLI, Şafak; ENSARİ, Serdar; DERE, Hüseyin; AKALIN, Yıldırım; ÖZDEM, Cafer. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. I994;2(3): (29 ref) TK [TK, ADENOMA Burunda pleomorfık adenom [Intranasal pleomorphic adenoma]. KÖYBAŞIOĞLU, Ahmet; DAĞOĞLU, M. Hanifı; ERKAM, Unsal; KÖYBAŞIOĞLU, Fulya. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(l):54-56 (9 ref) TK [TK, ADENOSINE-TRIPHOSPHATASE-SODIUM- POTASSIUM Effects of age and sex upon the activity of erythrocyte membrane Na+-K+ ATPase.; TÜKEL, S. Seyhan; BİLGİN, Ramazan; UYGUR, Hanife; İSBİR, Turgay. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(l):5-8 (20 ref) EN [ Effect of intraperitoneal administration of some nitrosamines on mouse liver Na/K ATP ase activities. ; ÇETINKAYA, Öge; ÇETİNKAYA, Salih; ATALAY, Atilla. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(2):81-83 (14 ref) EN [ The effect of thyrotropin releasing hormone (TRH) on the experimental carbon dioxide laser brain lesion: Ultrastructural and biochemical study. ; BAGDATOĞLU, Hüseyin; İLDAN, Faruk; POLAT, Sait; GÖÇER, Alp iskender; HERGÜNER, Kürşat; AKSOY, Kıymet; KAYA, Mehmet; HACIYAKUPOĞLU, Sebalıattin. Turkish Neurosurgery 1994;4(2):55-61 (42 ref) EN [ ADENOSINE-TRIPHOSPHATASE-CALCIUM The effect of thyrotropin releasing hormone (TRH) on the experimental carbon dioxide laser brain lesion: Ultrastructural and biochemical study. ; BAĞDATOĞLU, Hüseyin; İLDAN, Faruk; POLAT, Sait; GÖÇER, Alp İskender; HERGÜNER, Kürşat; AKSOY, Kıymet; KAYA, Mehmet; HACIYAKUPOĞLU, Sebahattin. Turkish Neurosurgery 1994;4(2):55-61 (42 ref) EN [ ADENOSINE-TRIPHOSPHA TASE- MAGNESIUM The effect of thyrotropin releasing hormone (TRH) on the experimental carbon dioxide laser brain lesion: Ultrastructural and biochemical study. ; BAGDATOĞLU, Hüseyin; İLDAN, Faruk; POLAT, Sait; GÖÇER, Alp İskender; HERGÜNER, Kürşat; AKSOY, Kıymet; KAYA, Mehmet; HACIYAKUPOĞLU, Sebahattin. Turkish Neurosurgery 1994;4(2):55-61 (42 ref) EN [ ADHESIONS The effects of diclophenac sodium and alpha-tochoferol in the prevention of postoperative intraperitoneal adhesions. ; ALABAZ, Ömer; DORAN, Figen; BÜYÜKDERELİ, İbrahim; AKINOĞLU, Alper; BURGUT, Refik. Annals of Medical Sciences 1994;3(1): (32 ref) EN [ ADIPOSE-TISSUE Koroner kalp hastalarında vücut yağ miktarı ve yağ dağılım biçimi ile serum lipidleri arasındaki ilişki [Serum lipid levels in patients with coronary heart disease related to their body fatness and fat distribution]. BULUCU, Fatih; KOÇAR, İsmail Hakkı; KOCABALKAN, Fikri; ERİKÇİ, Selahattin; GÜREL, Selim. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;21(l):51-54 (15 ref) TK [TK, ADJUSTMENT-DISORDERS Psoriasisli hastalarda ruhsal belirtiler [The psychic symptoms in patients with psoriasis]. KILIÇKAP, Zeki; ÖNDER, Zuhal; DOĞAN, Orhan; ÖZÇELİK, Sedat. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994; 16(3): ( 29 ref) TK [TK, ADMINISTRA TION-INTRA VA GINAL Efervesan vajinal suppozituvar formülasyonları üzerinde çalışmalar [Studies on formulations of effervescent vaginal suppositories]. ÖZYURT, Cem; EVCİN, Asuman. Ankara Üniv. Eczacılık Fak. Derg. 1994;23(l-2):21-36 (20 ref) EN [EN, TK] ADMINISTRA TION-INTRA VESICAL Selection of patients for intravesical therapy in superfical bladder cancer. ; BEDÜK, Yaşar; BALTACI, Sümer; YURDAKUL, Talat; YAMAN, L. Sezai; MÜFTÜOĞLU, Y. Ziya; GÖĞÜS, Orhan. Journal of Ankara Medical 5c/ioo/1994;16(2): (15ref)EN [

13 ADM1NISTRA TION-TOPICAL TURKISH MEDICAL INDEX 1994 Bacillus Calmette-Guerin (BCG) balanitis as a complication of intravesical BCG immunotherapy. A case report. ; EROL, Ali; ÖZGÜR, Suat; TAHTALI, Nüvit; AKBAY, Erdem; DALVA, İzak; ÇETİN, Selahattin. Journal of Ankara Medical School 1994;16(2): (7 ref) EN [ ADMINISTRATION-TOPICAL Servikal bölge kronik kas spazmında ısıtıcı etkili topikal antiromatizmal ilaç ve sıcak paket tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması [A comparison of the efficacy of hot packs with topical urbefacient antirheumatismal drugs in the chronic muscle spasm of the cervical region]. KİRAZLI, Yeşim; HEPGÜLER, Simin; CÜREKLİBATIR, Fikret. Ege Tıp Derg. 1994;33(1-2):71-74 (7 ref) TK [TK, ADOLESCENCE Ergenlik çağındaki Türk çocuklarında triseps ve subskapular deri kıvrımı kalınlığı değerleri [Growth standards for triceps and subscapular skinfold thicknesses in Turkish adolescents]. DUYAR, İzzet. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(3): (36 ref) TK [TK, An adolescent patient with group A beta-hemolytic streptococcal bacteremia. ; ERDURAN, Erol; ASLAN, Yakup; GEDİK, Yusuf; MOCAN, Hilal; ÖKTEN, Ayşenur. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(l):49-50 (13 ref) EN ADRENAL-CORTEX-NEOPLASMS Asemptomatik adrenal korteks karsinomu (bir vaka nedeniyle) [Asymptomatic adrenal cortical carcinoma (case report)]. TANER, Ahmet Şükrü; IŞIKLAR, Halit; DEMİR, Aydın; İLHAN, Yavuz Selim; TANER, Dilara; FERLİEL, Murat. Optimal Tıp Derg. 1994;7(3):93-96 (12ref)TK[TK, ADRENAL-GLAND-NEOPLASMS Sürrenal tümörler ve cerrahi tedavisi [Adrenal tumors and their surgical treatment]. KAPKAÇ, Murat; AKYILDIZ, Mahir; YILMAZ, Rasih; ŞAHİN, Süleyman; YILMAZ, Candeğer; KABALAK, Taylan. Ege Tıp Derg. 1994;33(l-2): (11 ref) TK [TK, ADRENAL-HYPERPLASIA-CONGENITAL 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili çocuk hastalarda serum 3 alfa-androstanediol glucuronide düzeyleri [Serum 3 alpha-androstanediol glucuronide measurements in children with congenital adrenal hyperplasia]. HATUN, Şükrü; YORDAM, Nurşen; ÇALIKOĞLU, A. Süha; OĞUZ, Havva. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(l):45-54 (27 ref) TK [TK, Konjenital adrenal hiperplaziye bağlı bir izoseksüel püberte prekoks olgusu.; EROĞLU, Yasemen; KAVUKÇU, Salih; BÜYÜKGEBİZ, Atilla. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;8(l):46-48 (11 ref) TK [TK, Congenital adrenal hyperplasia with hypertrophic nonobstructive cardiomyopathy.; GÜNAL, Nazhhan; ÖZKUTLU, Süheyla; DİREN, Barış; SARAÇLAR, Muhsin; BİLGİNTURAN, Nihat. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(3): (8 ref) EN [ ADRENAL-MEDULLA Kronik nikotin enjeksiyonundan sonra ratlarda glandula suprarenalis medullasmdaki morfolojik değişikler [Morphological changes in the adrenal glands of rats after chronic nicotine injections]. BAŞALOĞLU, Hulki; BAŞALOĞLU, H. Kübra. Ege Tıp Derg. 1994;33(1-2): (22 ref) TK [TK, AGAMMAGLOBULINEMIA X'e bağlı geçiş gösteren agamaglobulinemi ve kronik artrit [X-linked agammaglobulinemia and chronic arthritis]. METİN, Ayşe; ERSOY, Fügen; SANAL, Özden; BAKKALOĞLU, Aysın. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(3): (9 ref) TK [TK, Molecular basis of X-linked agammaglobulinemia. ; TEZCAN, İlhan. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(3):207 (5 ref) EN [ AGED Yaşlılarda cerrahi travmanın glukoz toleransına etkileri [The effects of surgical trauma on glucose tolerance in the elderly]. DOLAPÇI, Mete; KOÇAK, Savaş; DEMİRER, Seher; BUMİN, Cihan. Optimal Tıp Derg. 1994;7(1):9-11 (9 ref) TK [TK, 70 yaş ve üzeri hastalarda balon anjioplasti sonuçlarımız [Balloon angioplasty in patients aged 70 years or older]. ALPMAN, Ahmet; ORAL, Derviş; ÖMÜRLÜ, Kenan; PAMİR, Gülgün; DAĞALP, Zehra; BERKALP, Berkten; İSPANOĞLU, Müfit; EROL, Çetin; KERVANCIOĞLU, Celal; AKGÜN, Güneş. Optimal Tıp Derg. 1994;7(3): (24 ref) TK [TK, Yaşlılarda bilinçli sedasyon için uygulanan midazolam'ın periferik oksijen satürasyonuna etkisi [Effect of midazolam administered for conscious sedation on peripheric oxygen saturation in the elderly]. KARABIYTK, Lale; ÇETİN, Hüseyin. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(2):108-l 11 (8 ref) TK [TK, Prevalence and risk factors of varicose veins in elderly population in Trabzon region. ; KOMŞUOĞLU, Baki; GÖLDELİ, Özhan; KULAN, Kaan; ÇETİNARSLAN, Berrin; KOMŞUOGLU, Sezer Şener. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(3): (19 ref) EN [ Geriatrik hastalarda nonsteroid antiinflamatuar tedavi [Nonsteroidal antiinflammatory drugs in elderly patients]. RUHİ, Füsun; GÖRPELİOĞLU, Süleyman" Yeni Tıp Derg. 1994;1 l(l):60-63 (42 ref) TK [TK, AGE-FACTORS Genç yaş evliliklerinin anne ve çocuk sağlığı üzerine etkileri [The effect of young age marriages on the health of

14 1994 TÜRK TIP DİZİNİ ALBUMINS mother and child]. ÇÖL, Meltem; ÇALIŞKAN, Deniz; AKDUR, Recep. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(l): (16 ref) TK [TK, Kan donörlerinde HBsAg pozitifliğinin cinsiyet, yaş, meslek ve kan gruplarına göre dağılımı [Distribution of HBsAg according to sex, age, profession and blood groups in blood donors]. KARAARSLAN, Aydın. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(1): (24 ref) TK [TK, Epilepsi ile ana-baba yaşı ve doğum sırası ilişkisi [Epilepsy risk factors in relation to parental age and birth order]. TOPALKARA, Kamil; ÖZKUL, Yaşar; DENER, Şefik; TOPAKTAŞ, Suat; AKYÜZ, Aytekin; KARAAĞAOĞLU, Ergün. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(3): (11 ref) TK [TK, Effects of age on the physical capacity of men with special reference to muscle strength and endurance. ; GÜR, Hakan; KALYON, Tunç Alp; YAĞMUR, Handan; GÜNDÜZ, Şükrü. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(3): (28ref)EN [ Arterial blood pressure values in a school-age population in Erzurum: Relation with age, sex, weight, height and ponderosity index.; ÖZKAN, Behzat; AKDAG, Recep; KARAKELLEOĞLU, Cahit; ALP, Handan; CEVİZ, Naci; ENERGİN, Meltem. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(3): (35 ref) EN [ Effects of age and sex upon the activity of erythrocyte membrane Na+-K+ ATPase. ; TÜKEL, S. Seyhan; BİLGİN, Ramazan; UYGUR, Hanife; İSBİR, Turgay. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(l):5-8 (20 ref) EN [ Tıp II diabetlilerde vücut kitle indeksi (BMI) ve skinfold ölçümlerine göre vücut yağ düzeyleri (VYD) ve yaş ile ilişkisi [Body fat percentages estimated from body mass index (BMI) and skinfold measurements and their relationship with age in non-insulin-dependent diabetics]. KAYA, Ahmet; UYSAL, Hüseyin; GÖKBEL, Hakkı; KOŞAR, Ali. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(2): (15 ref) TK [TK, Tip II diabetes mellituslu hastalarda safra kesesi taşı insidansı, bunun kolesterol düzeyi ve diabet yaşı ile ilişkisi [The incidence of cholelithiasis in patients with type II diabaetes and its correlation with cholesterol levels and duration of diabetes]. SERMEZ, Yurdaer; KESKİN, Ali; KAYA, Muharrem; CİRİT, Mustafa; KOÇ, Eyüp. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(l):47-50 (13 ref) TK [TK, Diabetik erkeklerde impotans sıklığı: Bunun yaş, diabet yaşı, diabetik kontrol ve periferik nöropati ile ilişkisi [The incidence of impotance in diabetic men: its correlation with age, diabetes age, diabetic control and peripheral neuropathy]. SERMEZ, Yurdaer; DÜZÇEKER, Özkan; ÖZGEN, 'A. Gökhan; YILMAZ, Candeğer. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(4): (23 ref) TK [TK, AGGLUTINATION-TESTS Agglutination characteristics of hydrolyzable tannins of liquidambar orientalis mill on nonencapsulated bacteria. ; ÇAKIR, Nedim; TÜKEL, Seval; YULUĞ, Nuran. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(2):85-87 (8 ref) EN [ A new latex agglutination reagent for detection of toxoplasma IgM antibodies [Toksoplazma IgM antikorlarının saptanmasnda tanısında yeni lateks aglutinasyon yöntemi]. COŞKUN, Şevki Z.; TINAR, Recep; TÖRE, Okan; ULUS, İ. Hakkı; TANYÜKSEL, Mehmet; ERDAL, Numan. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994;18(3): (12 ref) EN [EN, TK] AGGLUTININS Kasaplarda Listeria monocytogenes (o) aglütininlerinin dağılımı [Distribution of Listeria monocytogenes "o" agglutinins in butchers]. GÖZ, Muzaffer; CENGİZ, A. Tevfik; KIYAN, Mehmet; DOLAPÇI, G. İştar. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(3): (46 ref) TK [TK, AGRANULOCYTOSIS Agranülositoz tedavisinde büyüme hormonları kullanımı (iki olgu raporu) [Treatment of agranulocytosis with growth factors (report of two cases)]. BAŞLAMIŞLI, Fikri; KARAKOÇ, Emre; KOÇAK, Rikkat. Çukurova Ü. Tıp Fak. Derg. 1994; 19(4): (9 ref) TK [TK, AIR-POLLUTANTS-ENVIRONMENTAL Oxidant stress and deformability in the red blood cell under the influence of sulfur dioxide inhalation. ; BAŞKURT, Oğuz, K.; DİKMENOĞLLU, Neslihan; FIÇICILAR, Hakan; ÇELEBİ, Murat; YAVUZER, Sema. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(l):5-8 (24 ref) EN [ AIR-POLLUTION Okul çocuklarında hava kirliliğinin solunum sistemine etkisi [Adverse effects of air pollution on the respiratory system of school children]. DEMİR, Esen; KURUGÖL, Zafer; TANAÇ, Remziye. Ege Tıp Derg. 1994;33(3-4): (llref)tk[tk, The effects of air pollution on the health and pulmonary functions of school children ; GÖÇMEN, Ayhan; BİLGEN, Meral; ATEŞ, Erhan; KİPER, Nural. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(2): (19 ref) EN [ ALANINE-AMINOTRANSFERASE Trifazik oral kontraseptiflerin yalnız ve lovastatin ile birlikte kullanımının plazma lipidleri ve transaminazlar üzerine etkisi [The effect of triphasic oral contraceptives with and without lovastatin on plasma lipids and hepatic enzyms]. ÇOLAKOĞLLU, Mehmet; ÇAPAR, Metin; ACAR, Ali; KARAKUYU, İsmet; KAYA, Hakan; TOY, Harun. Türk Fertilite Derg. 1994;2(4): (11 ref) TK [TK, ALBUMINS Asitin ayırıcı tanısında S-A albumin gradientinin değeri [The value of serum ascites albumin gradient in the differential diagnosis of ascites]. ULUSOY, Ertan;

15 ALBUMINURIA TURKISH MEDICAL INDEX 1994 ALPER, Ahmet; DAĞALP, Kemal; YILMAZER, İsmet M.. Gastroenteroloji 1994;5(1):27-31 (15 ref) TK [TK, Siroz dışı asitten sirotik asiti ayırmada eser elementler ve S- A albumin gradientinin önemi [Inportance of trace elements and S-A albumin gradient in the patients with cirrhotic and non-cirrhotic ascites]. ULUSOY, Ertan; GÖZDAŞOĞLU, Rıfat; ALPER, Ahmet; DAĞALP, Kemal; YILMAZER, M. İsmet. Gastroenteroloji 1994;5(l):23-26 (14 ref) TK [TK, Asfıktik yenidoğanlarda idrar beta 2-mikroglobulin ve mikroalbumin konsantrasyonları (böbrek zedelenmesinin değerlendirilmesindeki önemi) [Urinary beta 2- microglobuline and microalbumin concentrations in the asphyxiated newborn infants (its significance in the evaluation of renal injury)]. DÜŞÜNSEL, Ruhan; ÇETİN, Neşide; ANARAT, Ali; GÜNDÜZ, Zübeyde. Türkiye Klinikleri Pediatri Derg. 1994;3(1): (17 ref) TK [TK, ALBUMINURIA The urinary albumin excretion in patients with psoriasis [Psoriazisli hastalarda üriner albumin itrahi]. UTAŞ, Serap; UTAŞ, Cengiz; KELEŞTİMUR, Fahrettin; BAŞ, Katip; ŞAHİN, Selim; PAŞAOĞLU, Hatice; SOYUER, Ümit. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(2):91-93 (17 ref) EN [EN, TK] ALCOHOLIC-INTOXICATION Effects of moderate alcohol intake on various lipid fractions [Orta derecede alkol alımının çeşitli lipid fraksiyonları üzerine olan etkileri]. ŞEKEROĞLU, Ramazan; AKKUŞ, İdris; YÖNTEM, Mustafa; KOÇYİĞİT, Abdurrahim; KAPTANOĞLU, Bünyamin; GÜRBİLEK, Mehmet; KALELİ, Süleyman. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(3): (45 ref) EN [EN, TK] ALCOHOLISM Park Sağlık Ocağı bölgesinde alkolizm prevalensi [Prevalence of alcoholism in Park Health Centre Region]. IŞIK, Aysel; ÇÖL, Meltem; DALGIÇ, Nazlı. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(3): (25 ref) TK [TK, Kronik alkol kullananlarda karaciğer hasarının önceden belirlenmesi [The prediction of hepatic injury in the chronic alcohol abusers]. ALTINAY, Z.A. ; ÜNSAL, B.; KARA, B.; YAZICIOĞLU, N.; KOŞAY, S.. Gastroenteroloji 1994;5(1): (14 ref) TK [TK, Alkolik kişilerde mide mukozasında histopatolojik değişiklikler [Histopathologic gastric mucosal changes in alcoholic persons]. ALTINAY, Z.A. ; ÜNSAL, B.; KARA, B.; YAZICIOĞLU, N.; AKSÖZ, K.; KOŞAY, S.. Gastroenteroloji 1994;5(l):85-89 (15 ref) TK [TK, ALCOHOL-DRINKING Effects of moderate alcohol intake on various lipid fractions [Orta derecede alkol alımının çeşitli lipid fraksiyonları üzerine olan etkileri]. ŞEKEROĞLU, Ramazan; AKKUŞ, İdris; YÖNTEM, Mustafa; KOÇYİĞİT, Abdurrahim; KAPTANOĞLU, Bünyamin; GÜRBİLEK, Mehmet; KALELİ, Süleyman. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(3): (45 ref) EN [EN, TK] ALCOHOL-ETHYL Sıçanlarda etanole bağlı olarak geliştirilen mide mukozası hasarı üzerine allopürinolün etkisi [Cytoprotective effect of allopurinol on ethanol induced gastric mucosal damage in rats]. YÖNETÇİ, Nadir; ÖZÜTEMİZ, A. Ömer; TANYALÇIN, Tijen; KUTAY, Fatma; BATUR, Yücel. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (22 ref) TK [TK, Otonom tiroid nodüllerinin perkütan etanol enjeksiyonu ile tedavisi [Percutaneous ethanol injection for treatment of autonomous thyroid nodules]. ÇAKIR, Nuri; ARSLAN, Metin; AYVAZ, Göksün; ÖZDEMİR, Hakan. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(4): (13 ref) TK [TK, ALFENTANIL Tanısal bronkoskopik girişimlerde uygulanan alfentanil ve propofolün karşılaştırılması [The comparison of alfentanil and propofol in diagnostic bronchoscopy]. BATİSLAM, Yeşim; TUTAR, Güliz; ARAT, Nurcan; ÖZATAMER, Oya. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(4): (13 ref) TK [TK, Kısa süreli propofol anestezisinde premedikasyonların kıyaslanması [Comparison of premedications in short term propofol anesthesia]. ERİNÇLER, Tuna. Çukurova Ü Tıp Fak. Derg. 1994;19(l):23-27 (19 ref) TK [TK, Trakeal entübasyona bağlı hemodinamik cevaba alfentanil'in etkileri [Effects of alfentanil on the haemodynamic responses to tracheal intubation]. KARABIYTK, Lale; ÇETİN, Hüseyin; BABACAN, Avni. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(l):32-38 (23 ref) TK [TK, Propofol-alfentanil ile TİVA'nın serum kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarına etkileri [Effects of TIVA with propofol-alfentanil on serum cholesterol and triglyceride concentrations]. KARABIYTK, Lale; ÇETİN, Hüseyin; BARLAS, İrfan. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(l):22-26 (8 ref) TK [TK, Comparison of cardiac effects of high dose alfentanil and propofol infusion for coronary artery bypass grafting [Koroner arter greftleme operasyonlarında yüksek doz alfentanil ve propofol infüzyonunun kardiyak etkilerinin karşılaştırılması]. ÇELEBİOĞLU, Bilge; DUYAR, Olcay; PAŞAOĞLU, İlhan; AYPAR, Ülkü; ERDEM, Kemal. Turkish Journal of Medical Research 1994; 12(4): (15 ref) EN [EN, TK] ALKALINE-PHOSPHATASE Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde kordon kanı lökosit alkalen fosfataz (LAP) skorları. ; ANAL, Özden; İRKEN, Gülersu; ÇEVİK, Necla; TANELİ, Nevbahar; ATEŞ, Halil. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;8(1):37-40(18ref)TK[TK,

16 1994 TURK TIP DİZİNİ ALTEPLASE The effects of "pseudo-cholangiocarcinoma sign" on serum bilirubin and alkaline phosphatase levels in patients with cavernous transformation of the portal vein [Portal ven kavernomatöz transformasyonu olan hastalarda "psödokolanjiokarsinoma belirtisi"nin serum bilirubin ve alkalen fosfataz seviyelerine etkisi]. BAYRAKTAR, Yusuf; BALKANCI, Ferhun; ARSLAN, Serap; KÖSEOĞLLU, Tankut; ÖZENÇ, Ahmet; ÖZDEMİR, Arif; UZUNALİMOĞLU, Bedri; KAYHAN, Burhan. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (26 ref) EN [TK, Sığır karaciğer alkali fosfatazının saflaştırılması, fızikokimyasal ve kinetik özelliklerinin araştırılması [Purification of bovine liver alkaline phosphatase and investigation of its physicochemical and kinetic properties]. TÜRKÖZ, Yusuf; ÜSTDAL, Muzaffer. Optimal Tıp Derg. 1994;7(l):31-37 (22 ref) TK [TK, ALKALOIDS The alkaloids of Genista L. species growing in Turkey. ; TOSUN, Fatma; TOSUN, Ali; TANKER, Mekin; ÖZDEN, Tuncel. Journal of Fac. of Pharmacy of Gazi Univ. ll(2): (15ref)en [ ALKALOSIS Diabetic ketoalkalosis due to an ACTH secreting lung carcinoma. ; BAYRAKTAR, Miyase; ERTENLİ, İhsan; UZUNALİMOĞLU, Bedri; TELETAR, Ferzan. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(l):43-44 (6 ref) EN ALLERGENS Colchicine inhibits the late cutaneous response to allergen without interfering with the immediate phase reactions. ; TÜRKTAŞ, İpek; ADALIOĞLU, Gönül; SARAÇLAR, Yıldız; TUNCER, Ayfer. Journal of Ankara Medical School 1994; 16(3): (16 ref) EN [ ALLERGY-AND-IMMUNOLOGY Ankara'da ilkokul çocuklarında allerjik hastalıkların prevalansı [Prevalence of allergic diseases in school children in Ankara]. SARAÇLAR, Yıldız; YİĞİT, Şule; ADALIOĞLU, Gönül; TUNCER, Ayfer; TUNÇBİLEK, Ergül. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(3): (34 ref) TK [TK,. ALLOPURINOL Sıçanlarda etanole bağlı olarak geliştirilen mide mukozası hasarı üzerine allopürinolün etkisi [Cytoprotective effect ofallopurinol on ethanol induced gastric mucosal damage in rats]. YÖNETÇİ, Nadir; ÖZÜTEMİZ, A. Ömer; TAN YALÇIN, Tijen; KUTAY, Fatma; BATUR, Yücel. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (22 ref) TK [TK, ALLOXAN Antioxidant enzyme status in alloxan-diabetic rat lenses [AUoxan-diabetic rat lenslerinde antioksidan enzimlerin durumu]. BALCI, Meltem; AKYOL, Ömer; ZENGİN, Nazmi; KURAL, Gülcan. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(l):l-4 (34 ref) EN [EN, TK] ALOPECIA Erkek tipi saç dökülmesinde bilateral temporo-pariyetal flep ile saç rekonstrüksiyonu [Hair reconstruction with bilateral temporo-parietal flap in male pattern baldness]. ÇAĞDAŞ, Arman; ALPER, Mehmet; GENÇOSMANOĞLU, Reha; YOLERİ, Levent; ÜLGEN, Özcan. Ege Tıp Derg. 1994;33(3-4): (6 ref) TK [TK, ALOPECIA-AREA TA Alopesi areata hastalığında helium-neon laser tedavisi [Helium-neon laser therapy in alopecia areata]. CEYLAN, Can; DENİZ, Mustafa; ERBOZ, Sezer; CELEBOĞLU, Günay; TUNALI, Orhan. Ege Tıp Derg. 1994;33(3-4): (7 ref) TK [TK, ALPHA-FETOPROTEINS Gastric carcinoma with hepatoid differentiation and with an increase in CEA and AFP: A case report. ; AKYÜREK, Nusret; SÖZÜER, Erdoğan M.; BENGİSU, Nihat; ARITAŞ, Yücel; BALKANLI, Süleyman; ONURSEVER, Aykut. Journal of Ankara Medical School 1994;16(l): (9 ref) EN [ Papillary-cystic neoplasm of the pancreas in childhood: Report of a 15 years old male patient. ; GÖĞÜS, Safiye; ARITÜRK, Ender; KOTİLOĞLU, Esin; KÜÇÜKALİ, Türkan. Turkish Journal of Cancer 1994;24(l):53-60 (27 ref) EN [ Düşük tehdidinde serum PLN, beta-hcg, AFP, progesteron, E2, kortizol, free-testosteron ve CA-125 seviyelerinin prognostik değeri [Prognostic value of serum PLN, beta- HCG, AFP, progesterone, E2, Cortisol, free-testosterone and CA-125 in threatened abortion]. BEZİRCİOGLU, İncim; MARAL, İzzet; BALIK, Erdinç. Türk Fertilite Derg. 1994;2(2): (20 ref) TK [TK, ALTEPLASE The effects of tissue plasminogen activators on experimental cerebral ischemic infarcts [Doku plazminojen aktivatörl erinin deneysel serebral infarktlar üzerine etkisi]. KUZEYLİ, Kayhan; CEYLAN, Savaş; BAYKAL, Süleyman; İLBAY, Konuralp; ÇAKIR, Ertuğrul; DURU, Soner; KALELİOĞLU, Müfit; AKTÜRK, Fadıl; KOMŞUOĞLU, Sezer Ş.; ÖZORAN, Yavuz. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(l):5-10 (42 ref) EN [EN, TK]

17 ALTERNATIVE-MEDICINE TURKISH MEDICAL INDEX 1994 ALTERNATIVE-MEDICINE Alternatif tıp, tıbbın alternatifi olabilir mi? [Can "alternative medicine" be an alternative for medicine?]. OĞUZ, Yasemin N.. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik 1994;2(1):8-11 (6 ref) TK [TK, ALVEOLITIS-EXTRINSIC-ALLERGIC Extrinsic allergic alveolitis follow up by high resolution computed tomography (HRCT). ; AKPEK, Sergin; ATİLLA, Serhan; ILGIT, Erhan T.; IŞIK, Sedat. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(2): (3 ref) EN [ AMEBIASIS Cerebral amebiasis: a case report. ; BAĞDATOGLU, Hüseyin; İLDAN, Faruk; GÖÇER, Alp İskender; TUNA, Metin; ÇETİNALP, Erdal; DORAN, Figen; TUNCER, İlhan. Annals of Medical Sciences 1994;3(2): (10 ref) EN [ Antiamibik ilaçlar ve amip tedavisi [Antiamebic drugs and treatment of amebiasis]. KADAYIFÇI, Abdurrahman; SİVRİ, Bülent; KAYHAN, Burhan. Gastroenteroloji 1994;5(3): (9 ref) TK [TK, Çocuklarda intestinal amibiazisde metronidazol süspansiyon tedavisinin etkinliğinin araştırılması [Investigation of the efficacy of metronidazole suspension therapy in children with intestinal amebiasis]. AKBABA, Muhsin; DENLİ, Y. Gül; İNANDI, Tacettin. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994; 18(2): (5 ref) TK [TK, AMEBICIDES Antiamibik ilaçlar ve amip tedavisi [Antiamebic drugs and treatment of amebiasis]. KADAYIFÇI, Abdurrahman; SİVRİ, Bülent; KAYHAN, Burhan. Gastroenteroloji 1994;5(3): (9 ref) TK [TK, AMENORRHEA Primer amenoreli olgularda klinik-endokiin ve laporoskopik bulguların değerlendirilmesi [Primary amenorrhea: Evaluation of clinical, endocrinological and laparoscopic findings]. KÜKNER, Selahattin; GÖKMEN, Oya; ÖZCAN, Utku; ORAL, Havva; ÇİÇEK, Nedim; BATIOĞLU, Sertaç. Türk Fertilite Derg. 1994;2(2):99-105(24ref)TK[TK, AMIDES Some new amide derivatives of (2-benzoxazolinone-3yl) acetic acids. ; ÜNLÜ, Serdar; ABBASOĞLU, Ufuk; ŞAHİN, M. Fethi. Journal offac. of Pharmacy of Gazi Univ. ll(2): (20ref)en [ AMINOGL YCOSIDES Aminoglikozitlere yüksek düzeyde direnç gösteren enterokokların değişik antibiyotiklere karşı duyarlıklarının araştırılması [Investigation on the susceptibility of enterococci with high-level aminoglycoside resistance against various antibiotics]. HOŞGÖR, Mine; ULUSOY, Sercan; ÖZİNEL, Mehmet Ali; TÜNGER, Alper; TOKBAŞ, Ayhan. İnfeksiyon Derg. 1994;8(3-4): (15ref)TK[TK, Beta-2 microglobulin excretion for early diagnosis of aminoglycoside nephrotoxicity. ; ŞAHİN, Mahmut; SELÇUK, N. Yılmaz; TONBUL, H. Zeki; TEKİN, Salim B.; SAN, Ayla; BAKAN, Ebubekir. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(4): (5 ref) EN AMINO-ACIDS Hepatik ensefalopatide parenteral amino asit enfuzyon tedavisinin etkinliği [The efficiency of parenteral amino acid infusion treatment in hepatic encephalopathy]. ÖZTÜRK, Mahmut; GÜLTEN, Macit; NAK, Selim G.; DOLAR, M. Enver; MEMJK, Faruk. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (29 ref) TK [TK, AMINO-ACID-METABOLISM-INBORN- ERRORS Maple syrup urine hastalığı [Maple syrup urine disease]. ÖZTÜRK, Adnan; ÇAKSEN, Hüseyin; KURTOĞLU, Selim; ÇETİN, Neşide; KOPARAL, Mehmet. Yeni Tıp Derg. 1994;ll(6):49-52 (14 ref) TK [TK, AMIODARONE Serum thyroid hormones and TSH concentrations in amiodarone treated rabbits [Amiodaron uygulanan tavşanlarda serum tiroid hormonları ve TSH konsantrasyonları]. AYDIN, İsmet; BAHÇECİ, Mithat; ASLAN, İbrahim; KAYA, Halil. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(6): (5 ref) EN [EN, TK] AMMONIA Hepatik ensefalopatili olgularda serum amomyak düzeyi ile koma derinliği arasındaki ilişki [The relationship of coma grade and blood ammonia level in hepatic encephalopathy]. ÖZTÜRK, Mahmut; NAK, Selim G.; GÜLTEN, Macit; DOLAR, Enver; MEMİK, Faruk. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (16 ref) TK [TK, AMNESIA Medial talamik lezyonlu üç olguda amnezi ve prefrontal bulgular [Amnesia and prefrontal findings in three patients with medial thalamic lesions]. ÇELEBİSOY, Mehmet; ÇELEBİSOY, Neşe. Ege Tıp Derg. 1994;33(1-2): (15 ref) TK [TK, AMNIOTIC-FLUID The antibacterial effects of zinc, transferrin, and phosphate in human amniotic fluid.; ÖZGEN, Lale; TELLİ, Ender; DÖKMECİ, Fulya; KURTAY, Gülay. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;20(3): (6 ref) EN [

18 1994 TÜRK TIP DİZİNİ ANEMIA AMOXICILLIN Sukralfat ve amoksisilin tedavisinin Helikobakter piloriye etkisi [Sucralfat and amoxicillin therapy in Helicobacter pylori infections]. KARAHAN, Ömer; BELVİRANLI, Metin; SÜNBÜL, Mustafa; GÖNEN, Sait; BAYKAN, Mahmut; AK, Mehmet. Gastroenteroloji 1994;5(3): (14ref)TK[TK, Helicobakter pilori'nin pozitif olduğu antral gastritli duodenal ülser olgularında amoksisilin + omeprazol ve kolloidal bizmut subsitrat+ornidazol kombinasyonlarının duodenal ülser iyileşmesi üzerine etkileri [The effect of amoxicillinı+omeprazol and colloidal bismuth subcitrate + ornidazol combinations on duodenal ulcer healing in patients with Helicobacter pylori positive antral gastritis with duodenal ulcer]. HÜLAGÜ, Saadeddin; ÖZEL, Melih; ALTIN, Mehmet; DANACI, Mehmet; EVRENKAYA, Rıfkı; ÇAVUŞLU, Şaban; ÖZCAN, Ali; DUMANHAN, Levent. Gastroenteroloji 1994;5(1):54-59(13ref)TK[TK, AMPHOTERICIN-B Invasive pulmonary aspergillosis in chronic granulomatous disease: Response to systemic prednisolone treatment and locally applied amphotericin B. ; GÜLER, Nermin; YALÇIN, Işık; SALMAN, Nuran; ÖNEŞ, Ülker. Turkish Journal of Pediatrics 1994;36(4): (10 ref) EN [ AMPICILLIN Sultamisilin baz ve sultamisilin tosilat'm oral yolla verilmesinden sonra sağlıklı gönüllülerde sultamisilin'in biyoyararlanımı [Bioavailability of sultamicillin in healthy volunteers following oral administration of sultamicillin base and sultamicillin tosylate]. ULUS, İsmail H.; AYDIN, Sami; MOĞOL, Erhan; BÜYÜKUYSAL, Levent; GÜRÜN, Sibel; KIRAN, Burhan K.. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;21(1):55-58 (7 ref) TK [TK, Sultamisilin'in iki farklı tablet formülasyonunun sağlıklı gönüllülerde oral kullanılması sonrası biyoyararlanımlarının karşılaştırılması [Comparison of bioavailability of sultamicillin in healthy volunteers following oral administration of two different tablet formulations]. ULUS, Ismail H.; BÜYÜKUYSAL, Levent; AYDIN, Sami; MOĞOL, Erhan; GÜRÜN, Sibel; KIRAN, Burhan K.. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;21(l):59-64 (12 ref) TK [TK, AMYLASES Deneysel akut pankreatit geliştirilmiş sıçanlarda pankreas enzimleri ve Ranson'un prognostik kriterleri [Pancreatic enzymes and Ran s on's prognostic criteria in an experimental model of acute pancreatitis in rats]. ALPER, Gülinnaz; ERÖZKAN, Tayfun; EĞİLMEZ, Nurşen; KAPLAN, Hasan; ONAT, Taner. Ege Tıp Derg. 1994;33(3-4): (14 ref) TK [TK, Tükürük alfa-amilazınm saflaştırılması ve kinetik özelliklerinin incelenmesi [Purification of human salivary alpha-amylase and examination of its kinetic properties]. MUHTAROĞLU, Sabahattin; PAŞAOĞLU, Hatice; ÜSTDAL, Muzaffer. Optimal Tıp Derg. 1994;7(3): (19ref)TK[TK, AMYLOIDOSIS Sekonder amiloidoz tanısında potasyum permanganat soldurma yöntemi [The potessium permanganate bleaching method in diagnosis of secondary amyloidosis]. TUNALI, Nurdan; PAYDAŞ, Saime; GÜLMEN, Mete; ERKEN, Eren; TUNCER, İlhan. Çukurova Ü. Tıp Fak. Derg. 1994;19(2):66-70 (12 ref) TK [TK, Otuz sistemik amiloidosiz olgusunda klinik analiz bulguları [Evaluation of 30 patients with systemic amyloidosis]. ULUHAN, Ayda; PAYDAŞ, Saime; SAĞLIKER, Yahya; DEMİRTAŞ, Mehmet; BOZDEMİR, Hacer; SARICA, Yakup. Çukurova Ü. Tıp Fak. Derg. 1994;19(3): (28 ref) TK [TK, Jüvenil romatoid artrit ve sekonder amiloidozis (olgu sunumu). ; KAVUKÇU, Salih; TÜRKMEN, Mehmet; SAATÇİ, Osman; BAŞDEMİR, Gülçin; GÜLAY, Zeynep; ÇEVİK, Necla. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;8(1):82-86 (9 ref) TK [TK, ANDROGENS Karaciğer sirozunda seks ve tiroid hormonları metabolizması [Sex and thyroid hormone metabolism in liver cirrhosis]. ERDİL, Erden; AKBULUT, Hakan; SOYKAN, İrfan; YILDIRIM, İ. Safa; ÇAKIR, Bekir; HAZNEDAROĞLU, Serap. Gastroenteroloji Derg. 1994;5(4): (20 ref) TK [TK, Postmenopozal dönemdeki kadınlarda insülin ve ovaryal androj enlerin endometrium karsinomu etyopatogenezindeki rolü. ; SAGOL, Sermet; DİKMEN, Yılmaz; TIRAŞ, M. Bülent; ÇAPANOĞLU, Refik; ERTUNÇ, Hakan. Türk Fertilite Derg. 1994;2(l):62-67 (16ref)TK[TK, ANDROSTENEDIOLS 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili çocuk hastalarda serum 3 alfa-androstanediol glucuronide düzeyleri [Serum 3 alpha-androstanediol glucuronide measurements in children with congenital adrenal hyperplasia]. HATUN, Şükrü; YORDAM, Nurşen; ÇALIKOĞLU, A. Süha; OĞUZ, Havva. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(l):45-54 (27 ref) TK [TK, ANEMIA Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde anemi görülme sıklığı ve nedenleri [Prevalence of anemia in Hacettepe University Children's Hospital]. EROĞLU, Yasemin; HİÇSÖNMEZ, Gönül. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Derg. 1994;37(3): (8 ref) TK [TK, Romatoid artritli olgularda aktivite kriteri olarak hematolojik parametrelerin analizi [The analysis of hematological parameters as criteria of activity in patients with rheumatoid arthritis]. ÖZDEMİR, Hakkı; BODUR,

19 ANEMIA-APLASTIC TURKISH MEDICAL INDEX 1994 Hatice; TEMİZHAN, Ahmet; ALTINORDU, Sabahat; BAL, Ali İhsan. Romatizma / Acta Rheumatologica Turcica 1994;9(2):80-86 (10 ref) TK [TK, Impact of recombinant human erythropoietin (rhuepo) on left ventricular size in renal anemia. ; SELÇUK, N. Yılmaz; SAN, Ayla; TONBUL, Zeki; YILDIZ, Leyla; KARAKELLEOĞLU, Şule; BAKAN, Nuri. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;21(l):39-42 (19 ref) EN [ Effects of treatment with recombinant human erythropoietin on hemodynamic functions and vasoactive hormones in renal anemia.; SELÇUK, Yılmaz; SAN, Ayla; ŞAHİN, Mahmut; TONBUL, Zeki; UMUDUM, Zuhal; ONUK, M. Derya. Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22(4): (27 ref) EN [ Aase-Smith syndrome: Report of a new case with unusual features.; YETGİN, Sevgi; BALCI, Sevim; İRKEN, Gülersu; COŞKUN, Turgay; SAY, Burhan. Turkish Journal of Pediatrics 1994;36(3): (14 ref) EN [ ANEMLİ-APIASTIC Late hyporegenerative anemia of Rhesus hemolytic disease. ; OVALI, Fahri; SAMANCI, Nedim; DAĞOĞLU, Türkan; ÇETİNKAYA, Oya; BENGİSU, Ergin. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(6): (11 ref) EN [EN, TK] Hepatite bağlı aplastik anemi [Aplastic anaemia due to hepatitis]. MANAVOĞLU, Osman; TUNALI, Ahmet; SAKAR, Mehmet; ÖZKALEMKAŞ, Fahir; ALİ, Rıdvan. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;21(l):71-72 (9 ref) TK [TK, Hemolitik anemilerde splenektomi sonrası tromboz [Postsplenectomy thrombosis in haemolytic anemias]. KEMAHLI, Sabri; CANATAN, Duran; ERDEN, İlhan; AYTAÇ, Suat; UYSAL, Zümrüt; AKAR, Nejat; KONKAN, Ramazan; YÜCESAN, Selçuk; CİN, Şükrü; ARCASOY, AytEN Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(4): (15 ref) TK [TK, Late hyporegenerative anemia of Rhesus hemolytic disease. ; OVALI, Fahri; SAMANCI, Nedim; DAĞOĞLU, Türkan; ÇETİNKAYA, Oya; BENGİSU, Ergin. Turkish Journal of Medical Research 1994;12(6): (11 ref). EN [EN, TK].AN.EMIA-HEMOLYTIC-AUTOIMMUNE Plasma exchange in refractory autoimmune anemia in a child with systemic vasculitis associated with homozygote beta thalassemia. ; BEŞBAŞ, Nesrin; ÖZEN, Seza; BAKKALOĞLU, Aysın; GÜRGEY, Aytemiz; KANRA, Tekin; SAATÇİ, Ümit. Turkish Journal of Pediatrics 1994;36(4): (6 ref) EN [ ANEMIA-HYPOCHROMIC Severe iron deficiency anemia related to excessive tea drinking: a case report. ; ULUHAN, Ayda; BAŞLAMIŞLI, Fikri; KOÇAK, Rikkat. Annals of Medical Sciences 1994;3(2): (6ref)EN [ ANEMIA-MEGALOBJASTIC Improved conduction of peripheral and central nerve fibers following vitamin B12 administration in megaloblastic anemia. ; BOZDEMİR, Hacer; SARICA, Yakup; KOÇAK, Rikkat; KARATAŞ, Mehmet. Annals of Medical Sciences 1994;3(2):75-81 (13 ref) EN [ ANEMIA-SICKLE-CELL Prolactin and TSH response to TRH test in sickle cell disease. ; SERT, Murat; BAŞLAMIŞLI, Fikri; KARADEMİR, Mustafa; KOÇAK, Rikkat; KOÇAK, Mustafa. Annals of Medical Sciences 1994;3(2):71-74 (6 ref) EN [ Sickle-cell taşıyıcılarında osteoporoz [Osteoporosis in the carriers of sickle-cell anemia]. SERT, Murat; BAŞLAMIŞLI, Fikri; ALPARSLAN, Nazan; KOÇAK, Rikkat. Çukurova Ü. Tıp Fak. Derg. 1994;19(4): (7ref)TK[TK, ANESTHESIA Bir vaka nedeni ile karaciğer transplantasyonunda anestezik yaklaşım [Anesthesiologies approach to liver transplantation: Presentation of a case]. ATEŞ, Yeşim; ÇANAKÇI, Necati; ALKIŞ, Neslihan; SAYGIN, BirsEN Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(4): (20 ref) TK [TK, Mikrocerrahi ve anestezi [Microsurgery and anesthesia]. ÖKTEN, Feyhan; GENÇ, Ayşe Fidan; İNAN, Saadet; BAŞAR, Hülya; BAYAR, Mustafa. Ankara Üniv. Tıp Fak. Mec. 1994;47(1): (17 ref) TK [TK, Kulak ventilasyon tüpü uygulanan çocuklarda görülen anestezi komplikasyonları [Anesthesia complications during insertion of ear ventilation tubes in children]. TUTKUN, Alper; BATMAN, Çağlar; KOÇ, Ahmet; ÖZAĞAR, Altuğ; ÜNERİ, Cüneyt; ŞEHİTOĞLU, M. Ali. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(2): (6 ref) TK [TK, Epidemiology in pediatric anesthesia: A computerized survey of anesthetics. ; ESENER, Zeynep; ÜSTÜN, Emre. Turkish Journal of Pediatrics 1994;36(l):ll-19(13ref)EN [ Gebelikte anestezi [The anesthesia in pregnancy]. DOLGUN, Ali; KAYA, Hakan; TUNÇ, Bahattin; KARACA, Halit. Yeni Tıp Derg. 1994;ll(6):39-43 (11 ref) TK [TK, ANESTHESIA-GENERAL The hemodynamic effects of pancuronium and pipecuronium in coronary artery surgery. ; BÜYÜKKOÇAK, Ünase; DEMİRALP, Sacide. Journal of Ankara Medical School 1994;16(3): (23 ref) EN [ Effects of oral omeprazole and ranitidine on gastric ph and volume during general anesthesia. ; TEZCAN, Çiğdem; BAYAR, Mustafa; TULUNAY, Melek; ÖZATAMER, 10

20 1994 TÜRK TIP DİZİNİ ANOREXIA-NER VOSA Oya. Journal of Ankara Medical School 1994;16(3): (21 ref) EN [ KBB ve baş-boyun cerrahisinde anestezi A-Tarihçe, premedikasyon ve genel anestezi [Anesthesia in otorhinolaryngology-head and neck surgery. A-History, premedication and general anesthesia]. YILMAZ, Orhan; KOCAMAN, Falih. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(2): (16 ref) TK [TK, KBB ve baş-boyun cerrahisinde anestezi: C-Kulak-boğaz- Burun ve Baş-Boyun cerrahisi operasyonlarında anestezi [Anesthesia in otorhinolaryngology-head and neck surgery. C-Anesthesia in otorhinolaryngologic and head and neck operations]. KOÇ, Can; AKYOL, M. Umut; YILMAZ, Orhan; KOCAMAN, Falih. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(2): (6 ref) TK [TK, ANESTHESIA-INTRA VENOUS Propofol-alfentanil ile TİVA'nın serum kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarına etkileri [Effects of TIVA with propofol-alfentanil on serum cholesterol and triglyceride concentrations]. KARABIYIK, Lale; ÇETİN, Hüseyin; BARLAS, İrfan. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(l):22-26 (8 ref) TK [TK, Laparoskopik kolesistektomilerde farklı iki intravenöz anestezi yönteminin hemodinami ve derlenme açısından karşılaştırılması [Comparison of the effects of two different intravenous anaesthesia methods on hemodynamics and recovery in laparoscopic cholecystectomy patients]. ÖZKÖSE, Zerrin; AYTAÇ, Bülent; ÇAKAR, Sami. TCDD Hastaneleri Tıp Bült. 1994;6(2): (10 ref) TK [TK, ANESTHESIA-LOCAL Üst gastrointestinal endoskopide topikal anestezi (gereksiz bir uygulama mı?) [Topical anesthesia for upper gastointestinal endoscopy (is it unnecessary?)]. İÇLİ, F. Cahit; VAR, Faruk; DÜLGER, Mustafa; YILDIRIR, Cihan. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(1):37-39 (5 ref) TK [TK, KBB ve baş-boyun cerrahisinde anestezi B-Local anestezi [Anesthesia in otorhinolaryngology-head and neck surgery B-Local anesthesia]. AKYOL, M. Umut; KOÇ, Can; KOCAMAN, Falih. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derg. 1994;2(2): (5 ref) TK [TK, ANGIOGRAPHY-DIGITAL-SUBTRACTION Dijital subtraksiyon anjiyografıde farklı fıltreleme yöntemlerinin damar sınır belirginliği üzerine etkileri [Effects of various filtration methods on the digital subtraction angiography images]. DEMİRCİOĞLU, Ferda; TEKİNSOY, Bülent; OSMA, Emine. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg. 1994;16(l):40-46 (13 ref) TK [TK, Servikal spinal arteriovenöz malformasyon [Cervical spinal arteriovenous malformation]. AKSUNGUR, Erol H.; OĞUZ, Mahmut; AYÇAN, Cüneyt; ATİLLA, Erol; ALTAY, Mehmet. Çukurova Ü. Tıp Fak. 1994; 19(2):89-93 (11 ref) TK [TK, ANGIOPLASTY-TRANSLUMINAL Derg. Transplante böbrek arter stenozlarında perkütan transluminal anjioplasti [Percutaneous transluminal angioplasty of stenosed renal artery in transplanted kidneys]. BİLGİÇ, Sadık; SANLIDİLEK, Umman; ÖZCAN, Hasan; AKYAR, Gülden; YAĞCI, Cemil; DUMAN, Neval; ERBAY, Bülent. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 1994;l(l):37-39 (12 ref) TK [TK, ANGIOTENSIN-CONVERTING-ENZYME- INHIBITORS Hipertansif-mikroalbuminürik tip II diabetiklerde silazapril. ; KUKUL, Zuhal; ÇİFTÇİ, Feridun; KARAYALÇIN, Ümit; KARAYALÇIN, Binnur; ÖZCAN, Betül. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(4): (8 ref) TK [TK, ANIMAL-DISEASES Manisa Et ve Balık Kurumunda (EBK) yılları arasında kesilen kasaplık hayvanlarda kesim sonrası görülen hastalıkların araştırılması [Distribution of diseases in animals slaughtered in Manisa Meat and Fish Company between ]. ÇENET, Osman; TAŞÇI, Sami. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994;18(4): (9 ref) TK [TK, ANKLE-INJURIES Ayak bileği travmaları. ; ŞAYLI, Uğur; YORGANCIGİL, Hüseyin. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bült. 1994;10(l- 2): (16 ref) TK [TK, ANOPHELES Entomological stuides on Anopheles sacharovi in Çukurova, Turkey [Çukurova bölgesinde Anopheles sacharovi üzerine entomolojik çalışmalar]. ÖZCEL, M.A. ; KASAP, H.; ALKAN, M.Z. ; KASAP, M.; ALPTEKİN, D.; DALDAL, N.; DEMİRHAN, O.; ÜNER, A.; PAZARBAŞI, A.; KARACASU, F.; LÜLEYAP, U.; ÖZBİLGİN, A.; ÖZBEL, Y.. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994;18(3): (3ref)EN [EN, TK] Sivrisineklerde Plasmodium vivax sporozoitlerinin enzim immunoassay (Elisa) yöntemi ile araştırılması [Detection of Plasmodium vivax sporozoites in mosquitoes using enzyme immunoassay]. ALKAN, M.Z. ; ÖZCEL, M.A. ; DALDAL, N.; ÖZBEL, Y.. Türkiye Parazitoloji Derg. 1994;18(3): (5 ref) TK [TK, ANOREXIA-NERVOSA Anoreksia nervoza'da endokrin değişiklikler.; BOLU, Erol; AZAL, Ömer; ÖZATA, Metin; ÇORAKÇI, Ahmet; GÜNDOĞAN, M. Ali. Ulusal Endokrinoloji Derg. 1994;4(l):77-84(53ref)TK 11

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME SUBJECT YIL YEAR CİLT VOLUME SAYI NUMBER TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini CİLT: 1 SAYI: 1-2-3-4 YIL: 1993 TÜRK TIP DİZİNİ Sahibi TÜBİTAK adına Başkan Prof.Dr. Tosun

Detaylı

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Türk. Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor Bülent ALTUN : baltun@hacettepe.edu.tr. Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor ISSN: 00-778 Nefroloji Türk Türk Nefroloji Derneği nin Yayım Organıdır Offi cial Journal of the Turkish Society of Nephrology Önceki Başkanlar Previous Presidents Ekrem Şerif Egeli (970-979) Kemal Önen

Detaylı

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

ORTADOĞUR TIPDERGİSİ. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2013, Cilt:5 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

ORTADOĞUR TIPDERGİSİ. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2013, Cilt:5 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOGU MEDICAL JOURNAL ORTADOĞUR TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2013, Cilt:5 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIP DERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL ONURSAL EDİTÖR/HONORARY

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY Yıl / Year 2011 Cilt / Volume 39 Supplementum 1 Ekim / October ISSN 1016-5169 eissn 1308-4488 Editör Editor Dr. Vedat Sansoy

Detaylı

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Kurucu (Founder) Uz. Dr. Hilmi KUMCUOĞLU Sahibi (Owner) Prof. Dr. O. Gazi YİĞİTBAŞI Editör / Editor Doç. Dr. Cengiz ÖZBEK Uz. Dr. Yasemin Şefika AKDENİZ Doç. Dr. Sezin

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri...

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara

Dr. Mustafa PAÇ, Ankara Dr. Bülent KAYA, Ankara Dr. İbrahim CEYLAN, Ankara ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVAKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan : Dr. İ. Tanzer ÇALKAVUR, İzmir Başkan Yrd. : Dr. Cengiz KÖKSAL, İstanbul Genel Sekreter : Dr. H. Tankut AKAY, Ankara Muhasip : Dr.

Detaylı

22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ

22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ 22. ULUSAL BİYOKİMYA KONGRESİ, Eskişehir 22 th NATIONAL BIOCHEMISTRY CONGRESS 27-30 October 2010, Eskişehir YER ALDI I NDEKSLER [INDEXED BY] Türk Biyokimya Derne i nin yay n organ d r. [Published by the

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri (1981-2009) Hazırlayanlar Dr. Semih Baskan Dr. Osman Akata Dr. İbrahim Ceylan Dr. Yılmaz Kadıoğlu Dr. Adnan Ataç TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ VE KONGRELERİ Türk Cerrahi Derneği

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 1, Sayı: 2, Ağustos 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1, Number: 2, August 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 44 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 1, Mart 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 1, March 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye

EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye. KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye EDİTÖR - EDITOR Dr. Ufuk DEMİRKILIÇ, Türkiye KURUCU EDİTÖR - FOUNDER EDITOR Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye GEÇMİŞ DÖNEM EDİTÖRLERİ - FORMER EDITORS Dr. İbrahim CEYLAN, Türkiye Dr. Metin ÖZGÜR, Türkiye Dr.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri İlk olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 19-20 şubat 1972 de Ankara da düzenlenen Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 1. Ulusal Fizyoloji Kongresi nden günümüze

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations Silopi de Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii in Silopi Kader Yıldız ve ark.; Kırıkkale, Türkiye

Detaylı

BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ

BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ Meral Aban Canan Ağalar Fatih Ağalar Fatmanur Akgün Haldun Akoğlu Şami l Aktaş Berrin Aktekin Nevzat Alkan Turgut Alp Dilek Erdoğan Arı Aysun Karatay Arsan Metin Arslan Zuhal Aykaç Serap Aykut Ülkü Aypar

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2015 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 5, Number: 2, June 2015 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi

Türk Farmakoloji Derneği. 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi Türk Farmakoloji Derneği 2006 Türkiye Farmakolog Rehberi i ii Önsöz Değerli farmakologlar, Elinizde bulunan Türkiye Farmakolog Rehberi kitabına önsöz yazmaktan son derece mutluyum. Türk Farmakoloji Derneği

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009, Cilt 22, Sayı 2 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN: 1309-9469 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

BAfiKANDAN OLA AN GENEL KURUL. 6 Türk Nöroflirürji Derne i Ola an Genel Kurulu 24 Haziran 2006 YEN YÖNET M KURULU ÜYELER 23 GRUP - KURUL TUTANAKLARI

BAfiKANDAN OLA AN GENEL KURUL. 6 Türk Nöroflirürji Derne i Ola an Genel Kurulu 24 Haziran 2006 YEN YÖNET M KURULU ÜYELER 23 GRUP - KURUL TUTANAKLARI TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E Sayı 13 - Ekim 2006 YÖNETİM KURULU Başkan Mehmet Zileli 2. Başkan Etem Beşkonaklı Sekreter Ağahan Ünlü Muhasip İlhan Elmacı Veznedar Tuncer

Detaylı