Deloitte Eğitim Vakfı Yeni bir adım, yeni bir yol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deloitte Eğitim Vakfı Yeni bir adım, yeni bir yol"

Transkript

1 DELOITTE EGITIM VAKFI DELOITTE EDUCATION FOUNDATION Deloitte Eğitim Vakfı Yeni bir adım, yeni bir yol

2 Misyon Türk iş dünyasına yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, global vizyona sahip, lider insan kaynağı yetiştirilmesine destek vermek amacıyla yetenekli öğrencilere burs vermek ve eğitim kurumları kurmak Vizyon Türkiye ye ve Türk iş dünyasına değer katacak insanlar yetiştirmek Hedefler Vizyonu gerçekleştirmek için; Başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerin işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında, yükseköğrenim seviyesindeki eğitim ve öğrenimlerini desteklemek için burs vermek, İşletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında öğrenim kurumlarına yardımcı olmak (kürsü kurmak, araştırma birimlerini desteklemek, eğitim, konferans, seminer gibi yatırımlarını desteklemek, vb.), Diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde veya kendi başına işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında öğrenim kurumları kurmak ve işletmek, Yeni öğrenim iş modelleri yaratmak (örnek: inovasyon ve liderlik enstitüsü), İşletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, söz konusu yayın ve araştırmalara destek vermek, Vakfın vizyon ve hedeflerine uygun projeleri desteklemek.

3 Sizlerle hep daha ileriye... Türkiye nin geleceği, eskiden olduğu gibi bugün de gençlerimize emanet. Gençlerimizin, öğrencilerimizin daha iyi eğitim alması, daha başarılı yarınlara imza atması Türkiye yi daha da ileriye götürecek, geleceğimizi garanti altına alacaktır. Deloitte Türkiye Ortakları ve çalışanları olarak sosyal sorumluluk anlayışımızın bir göstergesi olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi yetiştirmek, Türkiye yi daha ileriye taşımak, geleceğine destek vermek ve ülkemize değer katmak vizyonu ile Deloitte Eğitim Vakfı nı kurduk. Deloitte Eğitim Vakfı nın en önemli hedefi, başarılı gençlerimizi bulmak, desteklemek ve gelişimlerini yakından takip ederek elde edecekleri başarılara katkıda bulunmak. Bu hedef doğrultusunda öncelikli olarak Türkiye nin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak burs programımızı hayata geçireceğiz. Burs programımızın ardından, Deloitte Eğitim Vakfı Eğitim Kurumları nı yaratarak, eğitim alanında Türkiye nin önde gelen kurumlarından birisi olmak yolunda ilerlemeyi amaçlıyoruz. Deloitte Eğitim Vakfı olarak yapacağımız çalışmaları bütün şeffaflığı ile kamuoyu ve tüm destekçilerimiz ile paylaşacağız. Türkiye nin geleceği gençlerimiz için faaliyet gösterecek böyle bir kurumu hayata geçirmekten ve bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Levent Yaveroğlu Deloitte Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı

4 Deloitte Eğitim Vakfı Bursları Genel Bilgi Deloitte Eğitim Vakfı yurt içi ve yurtdışında lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencilere burs vermektedir. Burs verilecek öğrencilerde aranan temel kriterler: LYS veya ALES sınavında Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen puanların üzerinde başarı göstermiş olmak Yönetim Kurulunca her yıl belirlenen üniversitelerde hali hazırda okuyan başarılı öğrenciler Deloitte Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren öğrenciler Lisans alanında burs verilecek bölümler: Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme (İngilizce) İktisat (İngilizce) Yüksek Lisans alanında burs verilecek bölümler: MBA, İşletme ve Finans Alanındaki Yüksek Lisanslar, Endüstri Mühendisliği ve Endüstri Liderleri Programı Başvuru Şartları T.C. Vatandaşı olmak, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak, Deloitte Eğitim Vakfı tarafından belirlenen üniversitelerin lisans programlarını kazanmış olmak Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş, ücretin yanı sıra üniversitelerce ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde özel kuruluşlardan burs almamak Lisans için, Deloitte Eğitim Vakfı tarafından yıllık olarak belirlenecek olan LYS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 3 (ya da muadili) not ortalamasının üzerinde başarı göstermek Yüksek Lisans için, yeni girenler için Deloitte Eğitim Vakfı tarafından yıllık olarak belirlenecek olan ALES taban puanlarının ve 4 üzerinden 3 (ya da muadili) lisans mezuniyet not ortalamasının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 3.5 (ya da muadili) not ortalamasının üzerinde başarı göstermek Başvuru Süreci Her yıl LYS ve ALES sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben başvuru koşulları Deloitte Eğitim Vakfı internet sitesinde duyurulur. Ayrıca kontenjan ayrılan öğretim kurumlarının burs ofisleri aracılığıyla da öğrencilere duyurulur. Adaylar Deloitte Eğitim Vakfı Başvuru Formu ve talep edilen ek belgeler ile öğrenim gördükleri, kontenjan ayrılmış üniversitelere başvuruda bulunurlar.

5 Seçim Süreci Kontenjan ayrılan üniversitelerce oluşturulan Burs Komisyonları, adaylarla ön görüşme yaparak, Deloitte Eğitim Vakfı nın o yıl kendi okulları için belirlenmiş olduğu bursiyer kontenjanının 2 katı kadar fazla bursiyer adayını belirlerler ve aday değerlendirme bilgilerini Deloitte Eğitim Vakfı na iletirler. Üniversitelerce belirlenen adaylar Deloitte Eğitim Vakfı Burs Komitesi ile değerlendirme mülakatı yaparlar. Mülakat sonucunda adaylara sonuçlar bildirilir. Deloitte Eğitim Vakfı bursları 12 ay boyunca devam eder. Burs kazanan öğrenciler, kayıtlı bulundukları programın normal süresinin kalan kısmı boyunca bursa hak kazanmış sayılırlar. Ancak her dönem sonunda Deloitte Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir Bursiyerlerin Yükümlülükleri Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı öngörülen sürede bitirmek ve fakültenin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı nüshasını Deloitte Eğiitm Vakfı na iletmekle yükümlüdür. Bursiyerler, vakıf tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında vakfa ve ilgili öğretim kurumlarının burs ofislerine iletmekle yükümlüdürler. Vakıftan burs alınan süre içinde öğrenim gördükleri okullar ve kamu kuruluşları haricinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan nakit yardım şeklinde burs almamakla yükümlüdürler. Devam Süreci ve Bursun Kesilmesi Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen burs kesilme nedenleri ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece, her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz. Bursun devam edilebilmesi için, bursiyerin kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması, öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ilgili dönemlerde almış olması ve son döneme ait ortalamasının 4 üzerinden 3 ün (ya da muadilinin) altında olmaması ve aşağıda değinilen burs kesme gerekçelerinde herhangi birinin gerçekleşmemiş olması gerekir. Bursun kesilmesi için bursiyerin, Dönem ortalamasının arka arkaya 2 dönem ya da program süresince toplam 3 kez 4 üzerinden 3 ün (ya da muadilinin) altına düşmesi Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi, Disiplin cezası alması Vakıf tarafından düzenlenen eğitimlere katılmaması Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması Okul ile ilişkisinin bitmesi Okullar ya da kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs aldığının belirlenmesi Mentoru tarafından hakkında haklı gerekçelere dayalı olumsuz bir bildirimde bulunulması Vakıf yönetiminden yazılı onay alınmadan uzun dönem staj, vs. muhtelif isimler altında,staj amacını aşan maaşlı / gelir getirici çalışma programlarına dahil olması Dönem ortalaması 3 ün altına düşen bursiyere uyarı verilir ve burs kesilme koşulları hatırlatılır. Dönem ortalamasına ilişkin burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde, bursunun kesileceği bursiyere bildirilir ve burs içinde bulunulan eğitim yılının sonunda kesilir. Diğer burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde ise, bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez.

6 İştirakler ve bağlı ortaklıklar y Blue) Deloitte Eğitim Vakfı, Deloitte Türkiye ve iş dünyasının diğer hayırsever kurumları tarafından yapılan bağışlara ilave olarak yeni gelir kaynakları yaratmak yolunda değişik iktisadi teşebbüsler kurmakta ve ortak olmaktadır. hy: LAR Deloitte Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Deloitte Eğitim Hizmetleri'nin misyonu değişimin yönetiminde, eğitim, öğretim ve danışmanlık sahasında kurumlarla birlikte çalışmak ve kişilere mesleki kariyerlerini geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Deloitte Eğitim Hizmetleri faaliyetlerini Deloitte Academy kimliği ile yürütmektedir. Deloitte Academy yönetim kurulu üyelerinden, şirket uzmanlarına kadar her seviyedeki profesyonelin, halka açık, çok uluslu şirketlerden, KOBİ lere kadar her büyüklükteki işletmenin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Deloitte Academy sınıfiçi eğitim programları, şirketlerin ihtiyaçlarına özel eğitimler ve web tabanlı eğitim programları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için: Deloitte Liderlik Enstitüsü Ülkemizin gelecekteki girişimci ve lider adaylarını yetiştirmeyi amaçlayan Deloitte Eğitim Vakfı olarak Özyeğin Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucunda Deloitte Liderlik Enstitüsü nün temellerini attık. Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika yı kapsayan bir bölgede yetkin liderlerin yetişmesine destek olmak amacıyla kurulacak olan Deloitte Liderlik Enstitüsü, hedeflenen coğrafyalardaki; Bölgesel işletmeler için sürdürülebilir büyüme ve küresel erişim açısından önemli olan liderlik becerilerindeki eksikliği gidermeyi, Yeni nesil liderlerin yetkin ve vizyon sahibi olmaları için etkin bir referans modeli oluşturmayı, Liderlik konusunda araştırma, eğitim ve ileri düzeyde çalışmalar sağlayan merkez haline gelmeyi hedefliyor. Deloitte Eğitim Vakfı Sun Plaza Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 K:26 Şişli / İstanbul, Türkiye Tel: 90 (212) Faks: 90 (212) Tasarım Clients and Markets tarafından yapılmıştır Deloitte Eğitim Vakfı. Her hakkı saklıdır.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkan tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal

Detaylı

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI Bu kitapta yer alan programların tümü 2013 yılındaki düzenlemeleri

Detaylı

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org HACı ÖMER SABANCı VAKFı SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org SaYı: BRS/Gn-14/

Detaylı

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ A) BAŞLANGIÇ AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; Bursa Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği nin, mezunlarla, geleceğin mezunları arasında bağ

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

Eğitimde fırsat eşitliği için Özyeğin Üniversitesi Burs Programı

Eğitimde fırsat eşitliği için Özyeğin Üniversitesi Burs Programı Eğitimde fırsat eşitliği için Özyeğin Üniversitesi Burs Programı Davet Maddi koşulları ne olursa olsun, başarılı her öğrencinin dünya standartlarında eğitim görme hakkına sahip olduğuna inanan Özyeğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI*

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI* TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA PROGRAMI (TÜBA BDP) ESASLARI* BÖLÜM 1 GENEL ESASLAR Madde 1 Amaç Bütünleştirilmiş Doktora Programı'nın, (BDP) genel amacı ülkemizde yapılmakta olan doktora

Detaylı

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı, ancak maddi olanakları sınırlı

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM TANIMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS ÖĞRENCİ - PERSONEL DEĞİŞİMİ USUL ve ESASLARI AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Aşağıdaki yönerge,

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 29.04.2015. BÖLÜM I - Genel Hükümler

TED ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 29.04.2015. BÖLÜM I - Genel Hükümler TED ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 29.04.2015 BÖLÜM I - Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi'nde yürütülen yüksek lisans eğitimi düzenlemektir. Yüksek

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI BURS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI BURS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI BURS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye de araştırma

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu Yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sabancı

Detaylı

Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015

Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015 Yeni Öğrenciler için Kayıt Rehberi 2014-2015 1 BİLGİ YLE HAYAT BAŞLASIN! 2 İçindekiler 5 Ü n i v e r s i t e y e K a y ı t İ ş l e m l e r i 7 Öğrenim Ücretleri 9 İ n g i l i z c e H a z ı r l ı k P r

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 03.12.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28666 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1) İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1) Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (247) Ek ve değişiklikler : - Mütevelli Heyet, 16.02.2006 (304) - Mütevelli

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı