RePneu Sarmal Sistemi Kullanma Talimatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RePneu Sarmal Sistemi Kullanma Talimatı"

Transkript

1 RePneu Sarmal Sistemi Kullanma Talimatı 0086 MPS Medical Product Service GmbH Borngasse Braunfels Almanya Tel (+49) Fax (+49) PneumRx, Inc. 530 Logue Avenue Mountain View, CA A.B.D. Tel: (+1) Fax: (+1) LBL0139-tr.F 1

2 Tanım PneumRx RePneu Sarmal Sistemi amfizemli hastalarda akciğer fonksiyonunu arttırmak üzere tasarlanmış implante edilebilir bir cihazdır. Sistem, steril RePneu Sarmalları ve bir Kartuş, Kateter, Kılavuz Tel ve Forsepsten oluşan steril, tek kullanımlık, tek hastaya yönelik RePneu Sarmal İletme Sisteminden oluşur. Sarmal Nitinol'den yapılmıştır. Kendiliğinden harekete geçen Sarmal düz olarak havayoluna iletilir ve yerine yerleştirildikten sonra düz olmayan, önceden belirlenmiş bir şekil alır. Sarmal havayolunu bükerek hastalıklı akciğer parankimini sıkıştırmak suretiyle, akciğer hacmini azaltmak için yapılan Akciğer Hacim Küçültme Cerrahisine (LVRS) benzer sonuca ulaşmayı hedefler. Sarmal çevre dokuda gerilim oluşturur ve bu durum elastik geri tepmeyi arttırıp havayı akciğerin daha sağlıklı kısımlarına tekrar yönlendirir. Bu tedavi akciğerin yerel hastalıklı bölgelerini hedefler; bu nedenle yeterli bir etki elde etmek için birden fazla Sarmal gerekebilir. Aynı hastada çok sayıda Sarmal iletmek için tek bir İletme Sistemi kullanılabilir. Sarmal gücünü Nitinol telden alır. Sarmallar anatomik varyasyonlara uyum sağlamak üzere çeşitli büyüklüklerde mevcuttur. Sarmalın distal ve proksimal uçları subsegmental havayollarında kalmak üzere tasarlanmıştır. Taşıma Sisteminin kullanım amacı Sarmalları güvenli bir şekilde iletmektir. Kılavuz tel sistemin ideal havayollarına ilerletilmesini kolaylaştırmak üzere Kateter için bir kılavuz görevi görür ve aynı zamanda uygun Sarmal uzunluğunun seçilmesini kolaylaştırır. Kateter, Sarmalı hastanın dışından akciğerlerin içine iletmek için bir yol görevi yapar. Kateter Sarmalı çıkarmak için de kullanılabilir. Kartuş, Sarmalı düzeltir, Kateterle birleşir ve Sarmalı Katetere yükleme işlemine yardımcı olur. Forseps, Sarmalın proksimal ucuyla birleşir ve bunu Kateter içinden iletir. Forseps, Sarmalı çıkarmak için de kullanılabilir. İşlem 2,8 mm çalışma kanalı olan bir terapötik bronkoskop ve bronkoskopun ötesinde görüntüleme için floroskopi kullanılarak yapılmak üzere tasarlanmıştır. Her Sarmal ayrı olarak kendi koruyucu paketleme kabuğunda poşet içindedir ve aynı büyüklükte 5 Sarmal bir kutuda paketlenmiştir. Kartuş, Kılavuz tel, Kateter ve Forseps aynı poşete konup Taşıma Sistemi olarak bir kutuda paketlenmiştir. İletme Sistemi Etilen Oksitle (EtO) sterilize edilmiştir ve Sarmal Elektron Işınıyla (E-Işını) sterilize edilmiştir. Sarmal Kateter Forseps Kılavuz tel Kartuş Şekil 1. Sistem Bileşenleri LBL0139-tr.F 2

3 Kullanım Endikasyonları RePneu Sarmal Sisteminin hem heterojen hem homojen amfizemli hastalarda, egzersiz kapasitesi, akciğer fonksiyonu ve yaşam kalitesini iyileştirmesi amaçlanmıştır. Kontrendikasyonlar RePneu Sarmal Sistemi şunlar için kontrendikedir: Bronkoskopik işlemlerin kontrendike olduğu hastalar Akciğerlerde aktif enfeksiyon bulgusu olan hastalar Nitinol'e (nikel-titanyum) bilinen alerjileri olan hastalar Uyarılar Cihaz ambalajı hasarlıysa sterilite bozuk olabileceğinden kullanmayın. Bu ürünü kuru bir yerde saklayın. Yükleme ve yerine yerleştirme işlemini izlememe Sarmala zarar verebilir. Gerekirse Sarmalı atın ve yenisini kullanın. Sistem özellikle aşağıdaki hastalarda dikkatle ve ancak durum iyice değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır: o Klinik olarak önemli rekürren solunum yolu enfeksiyonları öyküsü. o Klinik olarak önemli bronşektazi. o Uzun dönemli yüksek dozda oral steroid gereken hastalar. o Hiperkapni. Sistem bileşenlerinin herhangi birini tekrar sterilize etmeye kalkışmayın. Tüm bileşenler steril sağlanır ve sadece tek kullanım için tasarlanmış ve test edilmiştir. Sarmalın yüzey kaplaması çizilir, çentiklenir veya başka şekilde olumsuz etkilenirse tekrar kullanım işlevsel başarısızlığa yol açabilir ve implantın kırılmasına neden olabilir. Ürün bileşenleri tekrar kullanım için yeterince temizlenecek ve sterilize edilecek şekilde tasarlanmamıştır ve bu nedenle tekrar kullanım enfeksiyon veya enfeksiyöz hastalığa yol açabilir. Ayrıca Sarmal ve İletme Sistemi bileşenleri normalden yüksek sıcaklıklar gerektiren tekrar sterilizasyona maruz bırakıldıktan sonra tekrar kullanılırsa amaçlandığı şekilde çalışmayabilir. RePneu tedavisinin güvenlik ve etkinliği şu hasta popülasyonlarında değerlendirilmemiştir: > 75 yaş hastalar 18 yaşından küçük çocuklar Hamile veya emziren kadınlar Sigara içmeyi bırakmamış hastalar FEV 1 öngörülen değerin < %15'i DLCO'nun öngörülen değerin %20'si olduğu hastalar Dev bülleri olan hastalar Pulmoner hipertansiyonlu hastalar Ciddi kanama bozuklukları olan hastalar Daha önce akciğer nakli, LVRS, medyan sternotomi veya lobektomi yapılmış hastalar Alfa-1 antitripsin eksikliği olan hastalar Konjestif kalp yetmezliği veya yakın zamanlı miyokard enfarktüsü olan hastalar Hiperaktif immün sistem cevabına yol açma eğilimi olan orta ila şiddetli kronik enflamatuar otoimmün bozukluğu olan hastalar Dikkat Aşağıdaki talimat RePneu Sarmal Sisteminin güvenli ve etkin kullanımı için genel bilgi kılavuzu olmak üzere sağlanmaktadır. Tıbbi uygulayıcılar daima güncel steril teknikler ve cerrahi uygulamalar dahil olmak üzere kendi klinik deneyimleri ve gözlemlerine güvenmelidir. LBL0139-tr.F 3

4 Önlemler Kullanmadan önce tüm etiketleri ve talimatı okuyun. Kullanma Talimatını tam olarak anlamamak veya dikkate almamak işlemle ilgili zorluklar ve/veya komplikasyonlara yol açabilir. RePneu Sarmal Sisteminin 2,8 mm minimum İç Çaplı çalışma kanalı ve 65 cm maksimum çalışma uzunluğu olan bir bronkoskopla kullanılması amaçlanmıştır. Dikkat Uyumsuz bir bronkoskop kullanılması ekipman veya cihazda hasara yol açabilir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Bilgisi Sarmalın Amerikan Test ve Materyaller Derneği (ASTM) F Manyetik Rezonans Ortamında Tıbbi Cihazlar ve Diğer Maddeleri Güvenlik için İşaretlemenin Standart Uygulamasında belirtilen terminolojiye göre MR Koşullu olduğu belirlenmiştir. Bu cihazın bulunduğu bir hasta yerleştirme sonrasında şu koşullarda güvenle taranabilir: Statik manyetik alan 3 Tesla veya altında Uzaysal manyetik gradiyent alan 720 Gauss/cm veya altında 15 dakika tarama için MR sistemi tarafından bildirilen maksimum tüm vücut ortalama spesifik absorpsiyon oranı (SAR) 3 W/kg. Komplikasyonlar Olası komplikasyonlar arasında verilenlerle sınırlı olmamak üzere şunlar vardır: Kanama (lokal) Bronkospazm KOAH alevlenmesi Öksürük Ölüm Hemoptizi Kısık ses Enfeksiyon (pnömoni dahil) Ağrı Pnömotoraks Solunum asidozu Nefes darlığı Sarmal implantasyonu bölgesinde doku hiperplazisi veya diğer lokalize doku reaksiyonu Doku perforasyonu/diseksiyonu Önerilen İşlem Sarmalı Yerine Yerleştirme Talimatı 1. Bronkoskopu hastanın bronşuna yerleştirin. 2. Hastalıklı parankime giden havayollarını tanımlayın ve bronkoskopu seçilen havayoluna yönlendirin. 3. Bronkoskopu bir sub-segmental havayolunun ostiumunda konumlandırın. a. Not: İdeal hedef havayolunun ostium çapı ~6 mm olacaktır. 4. Hem Kılavuz Tel hem Kateteri paketleme halkasından birlikte çıkarın. 5. Kateter/Kılavuz teli bronkoskopun çalışma kanalına yerleştirin. a. Not: Kılavuz telin ucu bronkoskopa yerleştirilmeden önce hafif bir eğim oluşturmak üzere şekillendirilebilir. Uçta hafif bir eğim Kılavuz Tel döndürüldüğünde (luer lock göbeğine tork uygulayarak) yönlendirmeyi mümkün kılar. 6. Kılavuz teli çalışma kanalı dışına ve hedeflenen havayolu içine ilerletin. Şekil 2. a. Dikkat: Kılavuz Tel bronkoskopun görsel aralığının her dışında olduğunda veya siyah marker bandı (~93 cm) Katetere girdiğinde floroskopi kullanın. LBL0139-tr.F 4

5 Kılavuz Tel Radyoopak Ucu Kateter Radyoopak Ucu Bronkoskop Şekil 2. Kılavuz Teli Hedeflenen Havayollarına İletme 7. Kılavuz Teli floroskopi kılavuzluğu altında distal havayollarına hafifçe yönlendirin. Bronkoskopun ucunu ~100 mm den (3 radyoopak markerı) fazla ilerletmeyin. a. Uyarı: Plevrayı delmeyin. Kılavuz Tel ucu ile plevra arasında daima en az 3,5 cm mesafe bırakın. b. Telin plevraya yaklaştığı konusunda görsel bir işaret, tel ucunda küçük yarıçaplı bir bükülme (< 1 cm yarıçap) olarak görülür. 8. Kılavuz Tel pozisyonunu bronkoskopa göre sabit tutun ve Kateteri distale mümkün olduğunca yukarı ama Kateter ucunun Kılavuz tel ucuyla hizalandığı noktayı geçmeyecek şekilde ilerletin. Şekil 3. a. Dikkat: Kılavuz Telin Kateter ilerletme sırasında hareket etmediğinden emin olmak için floroskopi kullanın. b. Dikkat: Kateteri Kılavuz Tel üzerinde keskin bir eğim etrafında zorlamayın. c. Not: Kateteri Kılavuz Tel distal ucuna ilerletmek mümkün değilse Kılavuz Teli Kateter ucuyla hizalanacak şekilde geri çekin. Kateteri zorlamayın. Kılavuz Tel ve Kateter radyoopak uçlarını hizalayın Bronkoskop Şekil 3. Kateter Ucunu Kılavuz Tel Ucuyla Hizalamak 9. Havayolu uzunluğunu ölçmek için Kılavuz Tel üzerindeki radyoopak markerları kullanın (Kılavuz tel ucundan bronkoskop ucuna mesafe). a. Tek marker görülebiliyorsa Sarmal No 1 (100 mm uzunluk) seçin. b. 2 marker görülebiliyorsa Sarmal No 2 (125 mm uzunluk) seçin. c. 3 marker görülebiliyorsa Sarmal No 3 (150 mm uzunluk) seçin. d. Tel ucunu Sarmal seçimi için bir marker olarak kullanmayın. 10. Kılavuz teli Kateterden Kateter konumunu koruyarak çıkarın. 11. Forseps ve Kartuşu ambalajdan çıkarın. 12. Forsepsi Kartuş içine ve içinden ilerletin ve Kartuş luer lock kısmının Şekil 4'te gösterildiği gibi distal uca doğru konumlandırıldığından emin olun. Luer Lock Kartuş Floroskopi İşaret Bandı (95,5 cm) Kilit Sap Şekil 4. Forsepsi Kartuş içinden İlerletme 13. Uygun Sarmalı plastik koruyucu kabuğuyla poşetten çıkarın. a. Not: Sarmalı koruyucu kabuktan Kartuşa yüklemeden önce çıkarmayın. 14. Sarmalın açığa çıkmış proksimal top kısmını Forsepsle yakalayın. a. Forsepsi (sap halkası ileriye) çeneleri açmak için aktive edin, Sarmal proksimal top kısmını yakalayın ve Forsepsi çeneleri kapatmak üzere aktive edin (sap halkası geriye). b. Forsepsi çenelerin yanlışlıkla açılmasını ve Sarmalın proksimal top kısmını serbest bırakmasını önlemek için kilitleyin (mavi kilitlenen sekmeyi tıklayıncaya kadar sapa doğru bastırın). LBL0139-tr.F 5

6 15. Sarmalı plastik koruyucu kapağından yavaşça Kartuş içine, Sarmal tamamen Kartuş içinde oluncaya kadar çekin. a. Not: Sarmalın herhangi bir kısmını Kartuşun proksimal ucundan dışarı çekmeyin. Sarmalı Kartuş içine geri itmek hasara neden olur. Kartuş, plastik koruyucu kabuğa sığmalıdır Şekil 5. Sarmalı Kartuş içine Çekmek 16. Kartuşu Kateterin luer lock göbeğine takın ve yerine kilitleyin. 17. Sarmalı Kateter içine Forseps ve Sarmalı ilerleterek iletin. a. Not: Forsepsi ilerleme sırasında bükülmeyi önlemek için Kartuşun proksimal ucundan en fazla 2-5 cm ileriden tutun. b. Not: Floroskopi marker bandı Kartuşa girdiğinde daima floroskopi kullanın. 18. Sarmal distal ucunu Kateter distal ucuyla hizalayın ve floroskopi yoluyla Sarmal konumunu doğrulayın. a. Not: Sarmalı Kateter distal ucuna floroskopi altında yavaşça ilerletin. Sarmalı Kateter distal ucundaki radyoopak markerın ilerisine İLERLETMEYİN. 19. Bir asistanın bronkoskopu hastaya göre sabit tutmasını sağlayın. a. Dikkat: YERİNE YERLEŞTİRME İŞLEMİ SIRASINDA BRONKOSKOPUN KONUMUNU DEĞİŞTİRMEYİN. 20. Yerine Yerleştirme a. Sarmalı Kateteri tek elle çekip Sarmal pozisyonunu öteki eli kullanıp Forsepsle sabit tutarak yerine yerleştirin. b. Not: Yaklaşık 3 cm Sarmal yerine yerleştirildikten sonra Kateteri bronkoskopun proksimal ucundan çekerken Forsepsi aynı anda ileri itin. Forseps floroskopide bronkoskopun distal ucunun hemen dışında görüldüğünde Forsepsi itmeyi durdurun. Forseps konumunu koruyun ve Kateteri Sarmal yerine yerleştirilinceye kadar bronkoskopun içine geri çekmeye devam edin. Proksimal Top Kısmı Kateter Distal Top Kısmı Yerine Yerleştirilmiş Sarmal Sarmal Forseps Çeneleri Bronkoskop Şekil 6. Kısmen Yerine Yerleştirilmiş Sarmalı İzleme 21. Samalın konumunu Forsepsin kilidini açıp Sarmalı serbest bırakmadan önce doğrulayın. 22. Sap halkasını geri çekin ve kilidi açmak için mavi kilidi saptan kaldırın. Sarmalı serbest bırakmak üzere Forsepsi aktive edin. a. Not: Forseps çenesi Sarmalı serbest bırakmak için tamamen Kateter dışında olmalıdır. 23. Forsepsi Kateterden çıkarın. 24. Ek Sarmallar yerine yerleştirmek için Kateter Adım 5-23'ü tekrarlamak üzere kullanılabilir. LBL0139-tr.F 6

7 Sarmal Çıkarma Talimatı Tedavi işlemi sırasında çıkarılıyorsa 1. Sarmal proksimal top kısmını Forsepsle yakalayın. 2. Forsepsi ve Sarmal konumunu bronkoskopa göre sabit tutun ve Kateteri Sarmalı tamamen veya kısmen tekrar kılıflandırmak için distale ilerletin. a. Not: Bu işlemi floroskopi altında yerine getirin. Kateteri zorlamayın. 3. Forseps sapını tutun ve Sarmalı Kateterle dışarı çekerek çıkarın. Not: Sarmalı tekrar kullanmayın. Sarmal Çıkarma Talimatı Tedavi işleminden daha sonra çıkarılıyorsa 1. Bir 2,0 mm çalışma kanallı bronkoskopun navigasyonuyla Sarmalın proksimal ucunun bulunduğu havayolunu tanımlayın. 2. Forsepsi bronkoskop kanalı içine ve içinden ilerletin. 3. Dokuya gömülü hale gelmişse Sarmalın proksimal top kısmını bulup serbestleştirmek için Forsepsi kullanın. a. Not: Bu işlem floroskopi altında yapılabilir. 4. Forsepsi manipüle ederek Sarmalın proksimal top kısmını Forseps çeneleriyle yakalayın. a. Çeneleri açmak için Forseps sapını aktive edin, Sarmal proksimal ucundaki "topu" yakalayın ve çeneleri kapatmak için Forseps sapını aktive edin. b. Çenelerin yanlışlıkla açılıp Sarmalın proksimal top kısmını serbest bırakmasını önlemek için Forseps üzerindeki mavi kilidi kilitleyin. 5. Sarmalı bronkoskop kanalı içine getirmek için Forsepsi çekerken skopu mümkün olduğunca distale ilerletin. a. Not: Bu işlemi floroskopi altında yapın. 6. Forseps sapını tutun ve Sarmalı havayolu ve bronkoskop kanalından dişarı çekerek çıkarın. Not: Sarmalı tekrar kullanmayın. LBL0139-tr.F 7

8 Ürün Etiketleri için Sembol Anahtarı RePneu Sarmal Sistemi Kullanma Talimatı Kullanma Talimatına Başvurun (IFU) Lot numarası Katalog numarası Son kullanma tarihi 10-6 SAL değerine Etilen Oksitle Sterilize Edilmiştir 10-6 SAL değerine Elektron Işını radyasyonuyla sterilize edilmiştir Sadece reçeteyle satılır Koşullu Manyetik rezonans görüntüleme Sadece tek hastada kullanımlıktır, tekrar kullanmayın Lateks içermeyen ürün Ambalaj veya ürün hasarlıysa kullanmayın Kuru tutun Üretici Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) Yetkili Temsilci Kullanma Talimatı Kutu başına beş ayrı sarmal içerir Bu belge tüm hakları saklı olarak telif hakkına sahiptir. Telif hakkı kanunlarına göre PneumRx, Inc. açık yazılı izni olmadan herhangi bir başka ortamda çoğaltılamaz ve tamamen veya kısmen kopyalanamaz. İzin verilen kopyalar orijinalde bulunanlarla aynı şirkete özel ve telif hakkı duyurularını taşımalıdır. Kanuna göre kopyalamaya başka bir dile çevirmek dahildir. Lütfen belgede verilen verilerin doğru olmasını sağlamak üzere her türlü çaba gösterilmiş olsa da burada bulunan bilgi, şekiller, çizimler, tablolar, spesifikasyonlar ve şemaların, herhangi bir uyarıda bulunmadan değiştirilebileceğine dikkat edin. PneumRx, RePneu, LVRC ve PneumRx logosu PneumRx, Inc. ticari markalarıdır. Ayrıca RePneu Sarmalı ABD'deki ve Uluslararası patentler ve patent uygulamalarıyla korunmaktadır. LBL0139-tr.F 8

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S MRI SURESCAN 6935M RV defibrilasyon sarmal elektrotlu, MR Koşullu, steroid salınımlı, tripolar, vidalı ventriküler lead Teknik El Kitabı 0123 2014 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin

Detaylı

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M

SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M SPRINT QUATTRO SECURE S 6935M RV defibrilasyon sarmal elektrotlu, deksametazon asetat ve deksametazon sodyum fosfat steroidi salınımlı, tripolar, vidayla takılan, ventriküler lead Teknik El Kitabı 0123

Detaylı

Senza Sistemi için 1,5 Tesla ve 3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Kılavuz İlkeleri

Senza Sistemi için 1,5 Tesla ve 3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Kılavuz İlkeleri Senza Sistemi için 1,5 Tesla ve 3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Kılavuz İlkeleri Sayfa 1 NEVRO CORP. Nevro ürünleri hakkında tüm sorular ve endişeler şuraya gönderilmelidir: Nevro Corp 4040

Detaylı

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Önemli bilgi (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Önemli Bilgi 2 Ortopedi ve Osteosentez için Synthes İmplantları ve Aletlerinin kullanımı konusunda Temel Talimat

Detaylı

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0

ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 EN TK ORTHOLOC 3Di PLANTAR LAPIDUS PLAKASI 152130-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文

Detaylı

PHALINX ÇEKİÇ AYAK PARMAĞI SİSTE ZMİ

PHALINX ÇEKİÇ AYAK PARMAĞI SİSTE ZMİ PHALINX ÇEKİÇ AYAK PARMAĞI SİSTE ZMİ 151676-1 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Detaylı

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 TK Türkçe (tk) ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Detaylı

TEExp Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu

TEExp Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu TEExp Dönüştürücü Kullanıcı Kılavuzu Üretici FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 ABD Tel: +1-888-482-9449 veya +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 AB Yetkili Temsilcisi Emergo

Detaylı

Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker

Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker 5392 Çift Odacıklı Geçici Harici Pacemaker Teknik El Kitabı 0123 2013 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markalarını veya tescilli

Detaylı

TEEx Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu

TEEx Dönüştürücü. Kullanıcı Kılavuzu TEEx Dönüştürücü Kullanıcı Kılavuzu 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 ABD Tel: +1-888-482-9449 veya +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Detaylı

SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI

SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI 12079-00_STANDALONE.fm Page 1 Monday, September 3, 2007 1:46 PM 12079-00 Ürün Prospektüsü Veri Sayfası SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI AÇIKLAMA Siltex Becker Genişletici/Göğüs İmplantı cihaz

Detaylı

KING VISION VİDEOLU LARİNGOSKOP Kullanma Kılavuzu Standart ve Kanallı Bladeler ile Kullanım İçin

KING VISION VİDEOLU LARİNGOSKOP Kullanma Kılavuzu Standart ve Kanallı Bladeler ile Kullanım İçin KING VISION VİDEOLU LARİNGOSKOP Kullanma Kılavuzu Standart ve Kanallı Bladeler ile Kullanım İçin Şekil 1 Ürüne Genel Bakış ve Tanım King Vision Videolu Laringoskop taşınabilir, pilli, sert, dijital videolu

Detaylı

microtargeting STar Drive Sistemi Kullanım Talimatları

microtargeting STar Drive Sistemi Kullanım Talimatları microtargeting STar Drive Sistemi Kullanım Talimatları İçerik: Motor Düzeneği Kodlayıcı Düzeneği Kontrol Tertibatı/Görüntü Birimi Modülü Stereotaktik Adaptörler L011-1007 (Rev. D2, Mart 2013) www.fh-co.com

Detaylı

REVEAL LINQ LNQ11. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı. Klinisyen el kitabı

REVEAL LINQ LNQ11. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı. Klinisyen el kitabı Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı Klinisyen el kitabı 0123 2013 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markalarını veya tescilli ticari

Detaylı

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK KÜÇÜK EKLEM ORTOPEDİK (SJO) SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com Sonra Prescribing Information

Detaylı

Connex Spot Monitor. Kullanım talimatları

Connex Spot Monitor. Kullanım talimatları Connex Spot Monitor Kullanım talimatları 2015 Welch Allyn. Tüm hakları saklıdır. Bu yayında tanımlandığı şekilde kullanılmasını desteklemek için ürünü satın alan kişiye, sadece dahili dağıtım amaçlı olarak

Detaylı

GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran

GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran KULLANMA TALİMATI R E G E N E R A T I V E M E M B R A N E GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran tr Türkçe KULLANMA TALİMATI: GORE RESOLUT XT Rejeneratif Membran KULLANMA ENDİKASYONLARI GORE RESOLUT XT Rejeneratif

Detaylı

FuseBox İşlemcili Fuse 1C Kolonoskop

FuseBox İşlemcili Fuse 1C Kolonoskop Kullanım Kılavuzu FuseBox İşlemcili Fuse 1C Kolonoskop Parça Numarası FSE-050-TR-4.0 Ocak 2014 Çıkış. Bu kılavuz, Fuse 1C Kolonoskop ve FuseBox İşlemci için tüm çalıştırma talimatlarını içermektedir. Yeniden

Detaylı

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu 2013_1 Yazılım Versiyonu ile kullanım içindir Bu sayfa boş bırakılmalıdır. İçindekiler Genel Bilgiler 1 Kullanılan Standart Açıklamalar 1 Bölüm 1 - Genel Bilgiler

Detaylı

i2900 Tarayıcı A-61778_TR

i2900 Tarayıcı A-61778_TR i2900 Tarayıcı A-61778_TR Güvenlik Kullanıcı Önlemleri Tarayıcıyı sağlam, düzgün, 20,4 kg (45 lbs) ağırlığı destekleyebilecek bir çalışma zeminine yerleştirin ve tarayıcının her tarafında yeterli boşluk

Detaylı

Klinisyen Kılavuzu. Reçetesiz Satılmaz (Yalnızca ABD)

Klinisyen Kılavuzu. Reçetesiz Satılmaz (Yalnızca ABD) Klinisyen Kılavuzu Klinisyen Kılavuzu Reçetesiz Satılmaz (Yalnızca ABD) Klinisyen Kılavuzu Telif Hakkı 2011, Bioness Inc Tüm Hakları Saklıdır Bu yayının hiçbir bölümü, Bioness Inc'in önceden yazılı izni

Detaylı

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK PRO-DENSE Kemik Grefti Yedeği 133486-11 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Sonra, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10. Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: MIIG ENJEKTE EDİLİR Greft 128801-10 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin Ardından, Prescribing Information (Reçeteleme

Detaylı

EkoSonic MACH4 Endovascular Device Pulmoner Emboli için Kullanım Talimatı

EkoSonic MACH4 Endovascular Device Pulmoner Emboli için Kullanım Talimatı EkoSonic MACH4 Endovascular Device Pulmoner Emboli için Kullanım Talimatı Kullanım Amacı %50 den fazla pıhtılaşma ile ana pulmoner arterlerde ve/veya lobar pulmoner arterlerde görülen pulmoner emboli tedavisinde,

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Kullanım Kitapçığı 2553107569-A_TUR Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Detaylı

REVEAL DX 9528. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı. İmplant El Kitabı

REVEAL DX 9528. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı. İmplant El Kitabı REVEAL DX 9528 Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı İmplant El Kitabı 0123 2007 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markalarını veya

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. GE 3.0T MRI Sistemleri için 18ch T/R Diz Koili. Model Numarası: 5561409-2 Q7000074

Kullanım Kılavuzu. GE 3.0T MRI Sistemleri için 18ch T/R Diz Koili. Model Numarası: 5561409-2 Q7000074 Kullanım Kılavuzu GE 3.0T MRI Sistemleri için 18ch T/R Diz Koili Model Numarası: GE QED 5561409-2 Q7000074 Garanti ve Sorumluluk Teslimatın ardından ürünün bakım ve yönetim sorumluluğu, ürünü satın alan

Detaylı

i5000 Serisi Tarayıcılar

i5000 Serisi Tarayıcılar i5000 Serisi Tarayıcılar Kullanım Kılavuzu A-61670_tr 5K3557 Güvenlik Kullanıcı Önlemleri Masaüstü tarayıcıyı sağlam, düzgün, 57,6 kg (127 lbs) ağırlığı destekleyebilecek bir çalışma zeminine yerleştirin

Detaylı

ALETLER 137181-1. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

ALETLER 137181-1. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: ALETLER 137181-1 TK Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribütör:

Detaylı