KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON"

Transkript

1 KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 4050/ME4050A Serisi Dijital 1.8 GHz

2 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. Cihazýnýzýn üzerine herhangi bir sývý dökülmemesi ve sývý temasý olmamasi konusunda dikkatli olunuz. Cihazýnýzý kullaným kýlavuzunda tarif edildiği şekilde kullanýnýz. Cihazýnýzý toza maruz býrakmayýnýz. TAŞIMA SIRASINDA DKKAT EDLECEK HUSUSLAR: Cihazýnýzý taşýma sýrasýnda herhangi bir darbeye maruz býrakmayýnýz. NSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA LŞKN UYARILAR: Tibbi cihazlarýn çalýşmasý olumsuz etkilenebilir. Bulunduğunuz ortamdaki teknik koşullarini, doktor muayenehanesi vb., göz önünde bulundurun. Cihazýnýzý radyatör, fýrýn vb. ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. TÜKETCNN KEND YAPABLECEĞ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMZLĞNE LŞKN BLGLER: Cihazýnýzýn içerisinde bakým yapýlabilecek bir kýsým yoktur, arýza durumunda yetkili servis istasyonlarý (Yetkili Servis istasyonlarýný gösterir liste ektedir) veya cihazýnýzý temin etmiş olduğunuz yetkili satýcýya müracaat ediniz. PERYODK BAKIM: Garanti sonrasý teknik bakýmýn sadece yetkili servis istasyonlarýnda yapýlmasý gerekmektedir. BAĞLANTI ve MONTAJ: Bağlantý ve montaj tüketici tarafýndan kullanma kýlavuzunda gösterildiği şekilde yapýlýr. Bağlanti ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşý yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz. (Bakýnýz servis istasyonlarýný gösterir liste)

3 KULLANIM ÖMRÜ ve TSE NO : Cihazýnýzýn işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açýsýndan KULLANIM ÖMRÜ 7 yýldýr. Almýş olduğunuz bu cihaz TS standartlarýna uygundur. THALATÇI FRMA: ÜRETC FRMA: TESAN LETSM A.Ş. ÇOBANÇEŞME MAHALLES, BLGE SOK. NO:17 YENBOSNA STANBUL Tel: Fax INTERNATIONAL BRAND DISTRIBUTION GmbH Almanya adina GIANT TELECOM LTD. Elite Industrial City, Melin District, Dailing Mount Town Dongguan, Guangdong ÇN E mail: tel: fax: CE ONAYI VEREN KURULUŞ BLGLER: TÜV Product Service GmbH.. TÜV SÜD Gruppe. Zertifiziertelle. Ridlerstrasse München. Germany

4

5 Hoşgeldiniz Bir motorola ürünü tercih etmiş olduğuğunuz için size teşekkür ederiz. Motorola telefonunuza genel bakş: Ahize Ekran Dahili / OK Gezinme / Menü Bekletme / Aktarma Sessiz Rakam tuşlar Sil Kulaklk soketi Telefon rehberi Cevaplama Kapatma Baz istasyon Hoşgeldiniz Ahizelere Çağr gelince sinyal verir Şarj göstergesi 1

6 , ME4050A-1, ME4050A-2, ME4050A-3 ve ME4050A-4 Hoşgeldiniz 2

7 Hoşgeldiniz Önemli Güvenlik Talimatlar Teknik Değişiklikler Kurulum Paket içerisinde bulunanlar: Baz istasyonu ile şarj cihaznn kurulmas Baz istasyonun ve adaptörün bağlanmas Şarj cihaznn bağlanmas Pillerin yerleştirilmesi Kulaklk bağlama Teknik Bilgiler Performans özellikleri Kumanda Elemanlar Menü düzeni Telefonun kullanlmas Ahizenin açlmas/kapatlmas Lisan seçimi Dahili arama Harici arama Doğrudan arama Ön hazrlkl arama Gelen çağry kabul etme Ahize baz istasyonda Ahize baz istasyonda değil Ksayollu arama Telefon rehberinden seçme CLIP şlemleri nceleme, geri arama, silme, kaydetme Mikrofonun kapatlmas Bilgi alma / aktarma Konferans bağlants Arama boşluğu (P) verme Telefon rehber Kayt girme Kayt silme Ahize ayarlar Zil / Melodi ayar (harici/dahili) Ahizenin ismini belirleme / değiştirme Prefiks (ön numara) kaydetme Tuş seslerini açma / kapatma Otomatik cevaplamay açma / kapatma Konuşma süresi göstergesini etkin klma / kaldrma 24 Fabrika ayarlar lave ahizelerin tantlmas Baz istasyon ayarlar Arama engelleme Acil durum numarasn kaydetme yada değiştirme. 26 Flaş süresinin değiştirilmesi PIN değiştirme Fabrika ayarlar ptal Ksa Kullanma Klavuzu mha etme Garanti çindekiler 3

8 Önemli Güvenlik Talimatlar Önemli Güvenlik Talimatlar Yangn, elektrik çarpmas, yaralanma ve hasar tehlikelerine karş önlem amacyla kablosuz telefonu kullanrken aşağdaki emniyet kurallarna uyunuz. Yangn ve elektrik çarpmas tehlikesini aşağdaki şekilde en aza indirebilirsiniz: 1. Telefon üzerindeki tüm boşluk ve aralklar açkta brakn. Telefonu kesinlikle stc veya scak bir yüzey üzerine koymaynz. Telefonun kurulduğu alanda yeterli havalandrma olmasna dikkat edin. 2. Telefon slak veya su içine düşmüşse kesinlikle kullanmayn. 3. Mümkünse telefonu su yaknnda (örneğin banyo küveti, eviye veya yüzme havuzu yaknnda) kullanmayn. 4. Ağ kablosu üzerinde herhangi bir eşya olmamasna dikkat edin. Ağ kablosunu başkalar üzerine basmayacak şekilde döşeyin. 5. Telefon üzerindeki boşluk ve aralklar içine herhangi bir cisim sokmaynz, aksi taktirde yangn veya elektrik çarpmas tehlikesi doğabilir. 6. Temizlemeden önce cihaz prizden mutlaka çkarn. Temizlik işlemini sv veya püskürtmeli temizlik maddeleri ile değil, sadece nemli bir temizlik bezi ile yapnz. 7. Cihaz kendiniz sökmeyiniz. Servis veya tamir gerektiğinde bu kullanm klavuzu sonunda verilen garanti servisini arayn. 8. Gerek priz gerekse uzatma kablosunu aşr yüklemeyin. 9. Gök gürültülü frtnal hava koşullarnda telefonu kullanmaynz. Aşr gerilim emniyeti ile cihaz koruyun. 10. Özellikle gaz hattnn yaknnda bulunuyorsanz bir gaz kaçağ ihbar için telefonu kullanmayn. 4

9 Aşağdaki durumlarda kablosuz telefonu derhal prizden çkarn: ağ kablosu veya fiş hasarl veya dşar çkmş ise, üzerine sv dökülmüş ve cihazn içine girmiş ise, cihaz yağmur veya suya maruz kalmş ise, cihazn fişini çekmeden ve telefonu prizden ayrmadan önce, ne mobil ksm ne de baz istasyonunu sudan çkarmaya çalşmayn. Cihaz prizden çkarlmş kablosundan tutarak sudan çkarn. cihaz yere düşmüş veya gövdesi hasarlanmş ise, cihazda farkedilir bir güç değişikliği varsa. Montaj Talimatlar 1. Tüm talimatlar anlayana kadar kullanm klavuzunu dikkatle okuyun ve klavuzu güvenli bir yerde saklayn. 2. Cihaz üzerindeki tüm uyar ve talimatlara uyun. 3. Cihaz banyo küveti, eviye veya duş yaknna monte etmeyin. 4. Telefonu sadece tip etiketi üzerinde belirtilen gerilim ve akm değerlerine uygun enerji kaynağ ile çalştrn. Evinizin elektrik besleme değerlerinden emin değilseniz, ilgili satcya veya yerel elektrik besleme işletmesine başvurun. 5. Cihaz kesinlikle sabit olmayan sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin. Cihaz bu taktirde kolayca düşebilir ve hasar görebilir. Önemli Güvenlik Talimatlar 5

10 Önemli Güvenlik Talimatlar 6. Sadece bu kullanm klavuzunda belirtilen ayarlamalar yapn. Belirtilenlerden ayr başka ayarlarn değiştirilmesi arzaya neden olabilir ve bu durumda cihaz tekrar normal çalşma şartlarna getirmek çoğu zaman güçleşir. 7. Cihaz sadece yumuşak nemli bir bez ile temizleyin. Telefonun temizliği için herhangi bir kimyasal madde veya temizlik maddesi kullanmayn. 8. Sadece bu cihaz ile birlikte bulunan adaptörü kullann. Farkl bir adaptörün kullanlmas cihazn arzalanmasna neden olabilir. 9. Kablosuz telefonlar şebeke elektriğile çalştğndan enerji kesilmesi durumunda telefon edebilmeniz için evinizde kablolu başka bir telefon bulunmas tavsiye edilir. 10. Cihazn yaknndaki diğer elektrikli aletlerin zarar görmesini önlemek için kablosuz telefonun baz istasyonunu televizyon, mikrodalga frn veya video cihaz yaknna kurmayn. Teknik Değişiklikler Bu kullanma klavuzu bilgilendirme amacyla hazrlanmştr. çeriği sözleşmenin bir parças değildir. Açklanan veriler sadece nominal verilerdir. Belirtilen donanmlar ve opsiyonlar ülkelerin taleplerine göre farkl olabilir. 6

11

12 Baz istasyonu ve şarj cihaznn doğrudan güneş şnna maruz kalmamasna dikkat edin. Baz istasyonu ve şarj cihaz kesinlikle slanmamaldr. Gerek baz istasyonu gerekse şarj cihaz yüksek oranda nem, buhar veya toz bulunan bir ortamda (örneğin kiler, garaj veya teras gibi yerlere) kurulmamaldr. Oda scaklğ 0 C ila 35 C arasnda olmaldr. Kurulum Baz istasyonun ve adaptörün bağlanmas lgili kablonun fişini baz istasyonunun uygun yuvasna takn. (Fiş ve yuva yapsal olarak yanlş bağlamaya karş korumal olduğundan yanlş bağlamanz mümkün değildir). Telefonun altndaki kabloyu cihazn arka ksmna götürün. Telefon bağlant kablosunun fişini telefon prizine takn. Adaptörü elektrik prizine takn. Baz istasyonu kullanma hazrdr. Baz istasyonunun şebeke şalteri yoktur. Bu nedenle telefonun kurulacağ yerin yaknnda bir prizin bulunmasna ve adaptörün kolayca taklabilmesine dikkat edin. Evinizdeki enerji beslemesinin adaptör üzerinde belirtilen voltaja uyumlu olmasna dikkat edin. 8

13 Şarj cihaznn bağlanmas Adaptör bağlant kablosunun fişini şarj cihaznn alt ksmnda bulunan yuvaya takn. Adaptörü elektrik prizine takn. Şarj cihaz kullanma hazrdr. Pillerin yerleştirilmesi Pil bölmesini açmak için pil bölmesi kapağn yukar doğru bastrn. AAA tipi iki adet pili kutuplarna dikkat ederek pil bölmesine yerleştirin. Pillerin kutuplar yanlş ise kablosuz telefon çalşmaz. Pilleri yanlş yerleştirmeniz durumunda ayrca kablosuz telefon zarar görebilir. Pil bölmesi kapağn tekrar pil bölmesinin üzerine yerleştirip aşağ doğru itip yerine oturtun. Kablosuz telefonu ana istasyondaki yerine yerleştirin. Bir çalşma sinyali duyulur ve pil şarj göstergesi şarj edildiğini gösterir. Bilgi: lk şarj ederken piller aralksz en az 14 saat şarj edilmelidir. lk şarjda kablosuz telefonunu baz istasyonundan şarj işlemi tamamlandktan sonra aln. Bu şekilde telefonunuz için en iyi çalşma şartlar sağlanmş olur. Kurulum 9

14 Kulaklk bağlama Kablosuz telefona kulaklk bağlayabilirsiniz. 2,5 mm lik kulaklk fişini kablosuz telefonun sağ tarafndaki yuvaya tam olarak oturana kadar itin. Kulaklk bağlandğnda kablosuz telefonun mikrofonu ve hoparlörü kapal durumdadr. Kurulum Teknik Bilgiler Hoparlör empedans Mikrofon empedans 32 Ω 1,4 Ω Hoparlör çkş gücü Fiş Mikrofon hassasiyeti 60 mw 2,5 mm Stereo fiş 54 db 10 Bilgi: Standart teslimde kulaklk yoktur.

15

16 Kumanda Elemanlar Kumanda Elemanlar Ekran 2 Kaytlar silme 3 Gezinme için ok tuşlar / Menü tuşu 4 Telefon rehberi 5 Çağr kabul / kapat tuşu 6 Harf seçenekli rakam tuşlar 7 Tuş kilidi 8 LED: Pil şarj göstergesi 9 LED: Gelen çağrlarda sinyal verir Cevapsz çağrlarda sinyal verir 10 Çağr Tuşu (ahizeye çağr gönderir) 11 Mikrofon 12 CLIP hafzasna gözatma tuşu 13 Mikrofonu kapatma 14 Arama Bekletme Aktarma Tuşu (Santral Destekli) 15 Onay Tuşu / Dahili Tuşu EXT INT Pillerin şarj durumunu gösterir Hattn meşgul olduğunu gösterir Harici bir çağry gösterir Dahili bir çağry gösterir Cevapsz çağr sinyali verir Tuş kilidi aktif MIkrofonun kapal olduğunu gösterir. Ahizenin sessiz ayarda olduğunu gösterir (zil sesi kapal) Ahizenin baza bağl olduğunu gösterir (letişim sinyali mevcut değil ise sinyal verir) Daha başka kayt olduğuna işaret eder. 12

17 Kumanda Elemanlar (Şarj ünitesinde) 1 1 Ahize 2 Menü Sembolü 3 Şarj kontaklar 4 Şarj göstergesi 5 Şarj istasyonu 2 3 Kumanda Elemanlar

18 Menü düzeni 1 KAYITLAR 2 TEL REHBER 1 YENI KAYIT NO GIRISI ISIM GIRIS CAGRI 2 LISTELE CAGRI VIP DUZELT 4 SIL Menü düzeni 5 TUMUNU SIL ONAY? 3 AHIZE 1 ZIL SES SEVIYE [ ] HARICI MELODI 1 10 DAHILI MELODI MT ADI 3 HAFIZA 4 TUS SESI ACIK/KAPALI 5 OTO CEVAP ACIK/KAPALI 6 CAGRI SAY ACIK/KAPALI 7 TEMEL AYAR ONAY? 8 KAYIT ARIYOR 14

19 4 BAZ 1 ENGELLEME PIN GIR AHIZE 1 4 HAYIR HARIC NO NO 2 ACIL DURUM PIN GIR 1 2 NO GIR 3 ZIL [ ] MELODI FLAS SURE 100/250/600 5 LISAN 5 ARAMA MODU SESLI TITRESIMLI 6 PIN DEGIS PIN GIR YENI PIN TEKRAR 7 TEMEL AYAR PIN GIR ONAY? 8 IPTAL PIN GIR AHIZE 1 4 ONAY? TURKCE ENGLISH DEUTSCH ITALIANO FRANCAIS ESPANOL NEMET NEDERLANDS POLSKI SVENSKA Menü düzeni Bilgi: Menü düzeni içerisinde aşağdaki şekilde gezinebilirsiniz: Önce Menü tuşuna basn. Sonra ok tuşlar yardmyla gezinin yada rakam tuşlaryla ilgili menu noktasn doğrudan seçin. Örnek: 4 BAZ > 4 FLAS SURE alt menüsüne ulaşabilmek için 44 tuşlayn. 15

20 16

21 Harici arama Bir numara aramak için iki seçeneğiniz var; doğrudan arama veya ön hazrlkl arama. Doğrudan arama 1. tuşuna basn ve çevir sesinin gelmesini bekleyin. 2. Telefon numarasn çevirin ve konuşun. 3. tuşuna basn ve konuşmay sona erdirin. Ön hazrlkl arama 1. Telefon numarasn çevirin. 2. Yanlş girilen numaralar tuşu ile silin. 3. tuşuna basn. Numara aranr ve bağlant sağlanr. Konuşmay başlatn. 4. tuşuna basn ve konuşmay sona erdirin. Gelen çağry kabul etme Harici çağr geldiğinde baz istasyon ve bütün ahizelar çalar. Ahize baz istasyonda 1. Baz istasyondan ahizeyi aln; Bağlant otomatik olarak sağlanr (OTO CEVAP fonksiyonu aktif durumda ise). Yoksa tuşuna basn. 2. Konuşmay başlatn. 3. tuşuna basn ve konuşmay sona erdirin. Ahize baz istasyonda değil 1. tuşuna basn. Konuşmay başlatn Telefonun kullanlmas 17

22 2. tuşuna basn ve konuşmay sona erdirin. Ksayollu arama 1. 0 tuşunu iki saniye basl tutun. 2. Numaray tamamladktan sonra bağlanty sağlamak için tuşuna basn. Bilgi: Prefix numara (örn. ön numara) daha önce proğramlanmş olmaldr. Baknz Ahize Ayarlar". Telefonun kullanlmas Telefon rehberinden seçme 1. tuşunu basn; Telefon rehberindeki ilk kayt gösterilir. 2. Telefon rehberinden yada tuşlar yardmyla konuşmak istediğiniz numaray seçin. Seçenek olarak aradğnz isimin baş harfinide girebilirsiniz. 3. tuşuna basn. Diğer taraf aranr. Konuşmay başlatn. CLIP şlemleri nceleme, geri arama, silme, kaydetme Telefon şirketiniz tarafndan ilgili hizmet sunulduğu takdirde siz yokken gelen çağrlar CLIP hafzasnda kaydedilir. 1. KAYITLAR menü noktas gelene kadar tuşuna basn. Seçenek olarak tuşunu bask tutabilirsiniz. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla CLIP hafzasn inceleyin yada 4. Numaray aramak için tuşuna basn yada 18

23 5. Kaytlardan birini yada hepsini silmek için tuşunu iki saniye bask tutun. Seçim yada tuşlar üzerinden yaplr. yada 6. Numaray telefon rehberine kaydetmek için tuşuna basn. 7. sim gir. 8. tuşuna basn. Bilgi: 1. CLIP işareti ve ekran göstergesi ancak tüm kaytlara bakldktan sonra söner. 2. Telefon rehberine yalnz daha önce kaydedilmemiş olan numaralar eklenebilir. Mikrofonun kapatlmas 1. Bir konuşma esnasnda mikrofonu açp kapatmak için tuşuna basn Bilgi alma / aktarma Telefonunuz özel bir santral sistemine bağl ise diğer katlmclardan bilgi alabilir yada konuşmay aktarabilirsiniz. 1. Bilgi almay başlatmak için tuşuna basn. 2. Diğer tarafn numarasn (örn. 23) tuşlayn Bilgi almay kaldrmak için tuşuna yeniden basn yada konuşmay aktarmak için tuşuna basn. Konferans bağlants Harici konuşmalar esnasnda başka bir ahizeyi konuşmaya dahil edebilirsiniz (Üçlü konferans). Telefonun kullanlmas 19

24 Telefonun kullanlmas 1. tuşuna basn ve konuşmaya dahil etmek istediğiniz ahizenin numarasn (örn. 2) girin. 2. Dşardan gelen çağr beklemeye alnr. 2. Ahize çağry kabul edince konferans bağlantsn başlatmak için 2 hemen # tuşuna basn ve konferans görüşme başlayana kadar basl tutun.. 3. Bu tuş yardmyla ahizelerden her biri konferans konuşmasn terk edebilir ve diğer ahize harici konuşmay sürdürür. Arama boşluğu (P) verme Motorola telefonunuz özel bir santral sistemine bağl ise arama için bir boşluk süresi gerekebilir. Bunun için örn. harici arama yapmak için 0 (0P...) rakamndan sonra tuşuna basn. Boşluk için ekranda P eklenir. Bu boşluk telefon rehberindeki kaytlarda da proğramlanabilir. 20

25 Telefon rehber Motorola telefonunuz 30 kayt hafzal isimli ve numaral telefon rehberine sahiptir. Kayt girme 1. Menüde TEL REHBER gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. tuşuna basn. 4. Numaray girin (azam. 25 rakam). 5. tuşuna basn. 6. sim girin (azam. 10 karakter). Bilgi: Harf girmek için harfin bulunduğu tuşa 1x, 2x, 3x yada 4x baslmaldr. L harfini getirmek için 5 tuşuna 3x basn. Yanlş giriş yaptğnzda tuşuyla silebilirsiniz. 7. tuşuna basn. 8. Zil sesini yada tuşuyla seçin. 9. tuşuna basn. Bilgi: Telefon rehberinde "TFAYE" gibi baz kaytlarn liste baş olarak çkmasn istiyorsanz kaytn başna bir boş hane ekleyin " TFAYE". Boş haneyi 1 tuşuyla ekleyebilirsiniz. Kayt silme 1. Menüde TEL REHBER gelene kadar tuşuna basn. 2. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 3. Telefon rehberinden kayt yada tuşuyla seçin. Seçenek olarak aradğnz isimin baş harfinide girebilirsiniz. 4. Onaylamak için tuşuna basn. Bilgi: Silme işlemini onaylama yapmadan önce tuşuna tekrar tekrar basarak sonlandrabilirsiniz. Tüm kaytlar silmek için 2. noktada SIL yerine TUMUNU SIL seçiniz. Telefon rehberi 21

26 Ahize ayarlar Zil / Melodi ayar (harici/dahili) 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna iki kez basn basn. 3. yada tuşlaryla alt menüye geçin (HARICI yada DAHILI). 4. tuşuna basn. 5. Melodiyi (1 10) yada 1 10 tuşuyla seçin. 6. Ayar onaylamak için tuşuna basn. Ahize ayarlar Ahizenin ismini belirleme / değiştirme Ahizelerinize isim verebilirsiniz. Bu isim yalnz telefon stand by (bekleme) konumundayken gösterilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. Ahizenin ismini girin / değiştirin (örn. MOBIL 1). Bilgi: Harf girmek için harfin bulunduğu tuşa 1x, 2x, 3x yada 4x baslmaldr. Örn. L harfini getirmek için 5 tuşuna 3x basn. 6. Onaylamak için tuşuna basn. 22 Prefiks (ön numara) kaydetme Ahizenizde prefiks numaralar kaydebilirsiniz. Bu numaray istediğiniz zaman 0 tuşunu iki saniye bask tutmak suretiyle görebilirsiniz. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn.

27 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. Prefiks numaray girin (örn. sk konuştuğunuz kişinin ön numaras). 6. Onaylamak için tuşuna basn. Tuş seslerini açma / kapatma 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. yada tuşuyla ayar menüsünü seçin. 6. Onaylamak için tuşuna basn. Otomatik cevaplamay açma / kapatma Ahizeyi, baz istasyondan aldğnzda otomatik cevaplama derhal devreye girer ve herhangi bir tuşa basmadan konuşma başlar. Ahizeyi baz istasyondan aldğnzda ayrca konuşma tuşuna basmanza gerek yoktur. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. yada tuşlarna basarak otomatik cevaplamay açn yada kapatn. 6. Onaylamak için tuşuna basn. Ahize ayarlar 23

28 Ahize ayarlar 24 Konuşma süresi göstergesini etkin klma / kaldrma Konuşma süresini ahizeden gösterebilirsiniz. Sayaç konuşma başlaynca çalşmaya başlar. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. yada tuşlarna basarak konuşma süre sayacn açn yada kapatn. 6. Onaylamak için tuşuna basn. Fabrika ayarlar Ahizeleri geri fabrika ayarlarna getirebilirsiniz. Bu durumda Sizin yapmş olduğunuz tüm ayarlar değiştirilir. Telefon rehberi kaytlar muhafaza edilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. Onaylamak için tuşuna basn. Bilgi: Ahize fabrika ayarlarna geri getirilir. Gösterge stand by konumuna geçer. lave ahizelerin tantlmas Baz istasyonunuza başka ahizeleri de tantabilirsiniz. Yalnz bunlar GAP standartn desteklemek zorundadrlar. Ahizelerde bulunan özelliklerden bazlar çalşmayabilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin.

29 4. tuşuna basn. 5. Baz istasyon üzerindeki tuşuna basli tutun ve onay sesini duyduktan sonra PIN girin. Fabrika ayar =0000) 6. tuşuna basn. Bilgi: Bağlant sağlandktan sonra ahizenin ad ve numaras (daha önce 4 ten az ahize tantlmş ise boş olan ilk numara) ekranda gösterilir. Ahize ayarlar 25

30 Baz istasyon ayarlar Arama engelleme Arama engelleme için aşağdaki seçenekler vardr: Baz istasyon ayarlar Seçenek Tanmlama KAPALI Her türlü arama serbest. HARICI Tüm harici aramalar engellenir. Numara Engellenecek olan numaralar belirleyin, örn BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. 4. tuşuna basn girin. Bilgi: (Fabrika ayar: 0000). 6. tuşuna basn. 7. tuşuna basn. 8. yada tuşlaryla engellenecek olan ahizeyi seçin. 9. tuşuna basn. 10. yada tuşlaryla seçeneklerden birini seçin. 11. tuşuna basn. 26 Acil durum numarasn kaydetme yada değiştirme Acil durum numaralar hiçbir engellemeye tabii değildir, yani bu numaralar herhangi bir engelleme ayar yaplmş olsa dahi aramak mümkündür.

31 Acil durum numaralarn kullanabilmek için bunlarn önceden hafzaya kaydedilmesi gerekir. Daha sonra acil durum numaralar elle girilebilir yada şayet kaytlysa telefon rehberinden seçilebilir. ki ayr acil durum numaras (azami beş haneli) ayarlayabilirsiniz. Örnek: Üç haneli acil durum numaras=123. Cihaz yalnz dahili konuşmalara açk olsa dahi 123 ile başlayan tüm numaralar çevirilir. 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. 4. tuşuna basn. 5. PIN giriniz(0000=fabrika ayar). 6. tuşuna basn. 7. yada tuşuyla değiştirilecek olan acil durum numarasn seçin ve değiştirin. 8. tuşuna basn. Flaş süresinin değiştirilmesi 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. 4. tuşuna basn. 5. yada tuşlaryla istenilen flaş süresini seçin. 6. tuşuna basn. PIN değiştirme 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. Baz istasyon ayarlar 27

32 Baz istasyon ayarlar tuşuna basn. 5. Eski PIN gir (0000). 6. tuşuna basn. 7. Yeni PIN gir (örn. 1111). 8. tuşuna basn. 9. Yeni PIN tekrarla (örn. 1111). 10. tuşuna basn. Fabrika ayarlar 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. 4. tuşuna basn. 5. Onaylamak için tuşuna basn. ptal Bir baz istasyonunda birden fazla ahize kaytl olmas durumunda bunlar kendilerini karşlkl olarak iptal edebilirler. Son ahize iptal edilemez. 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. 4. tuşuna basn. 5. PIN giriniz(0000=fabrika ayar). 6. tuşuna basn. 7. Gerekirse yada tuşuyla ahizeyi seçin. 8. tuşuna basn. 9. Onaylamak için tuşuna basn.

33 Ksa Kullanma Klavuzu Telefonun kullanm Lisan seçimi / 5-LISAN / / yada / TURKCE / Dahili arama / Harici arama / yada / Gelen çağry kabul etme Konuşmay bitirme Tekrar arama / Ksayollu arama 0 tuşuna 2 saniye basn Telefon defterinden seçme / yada / Clip kaytlarn görme / 1-KAYITLAR / / yada / Clip kaytlarn arama / 1-KAYITLAR / / yada / / 1-KAYITLAR / / yada / 2 saniye bas CLIP kaytlarn silme /SIL? / / 1-KAYITLAR / / yada / 2 saniye bas / CLIP kaytlarnn hepsini silme yada / TUMUNU SIL? / / ONAY? / Mikrofonu kapatma kapatmak / açmak için Danşma, iç hat / 22 / Konuşmay aktarma, iç hat / 22 / Danşma, ahize / / Konuşmay aktarma, ahize / / Konferans bağlants / / # Ahize / Hoparlör ses şiddeti / yada / yada konuşma esnasnda yada Arama boşluğu ekleme yeri gelince basn Tuş kilidini açma/kapatma # 2 saniye basn Ksa Kullanma Klavuzu 29

34 Ksa Kullanma Klavuzu 30 Telefon rehberi Kayt girme VIP Kayt girme Kayt listeleme Numara düzeltme Numara düzeltme, VIP Kaytlar Numara silme Tüm numaralar silme Ahize ayarlar Zil şiddeti Zil Melodi, harici Zil Melodi, dahili Ahize adn değiştirme / 2-TEL REHBER / / 1-YENI KAYIT / / NO GIR / / / ISIM GIR / ABC... / / CAGRI / / 2-TEL REHBER / / 1-YENI KAYIT / / NO GIR / / / ISIM GIR / ABC... / / CAGRI / yada / VIP CAGRI 1-10 / / 2-TEL REHBER / / yada / 2-LISTELE / / yada / 2-TEL REHBER / / yada / 3-DUZELT / / yada / / / / ABC... / / CAGRI / / 2-TEL REHBER / / yada / / 3-DUZELT / / yada / / / / ABC... / / CAGRI / / VIP CAGRI 1-10 / / 2-TEL REHBER / / yada / 4-SIL / / yada / / 2-TEL REHBER / / yada / / 5-TUMUNU SIL / /ONAY? / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / /1-SES SEVIYESI / / yada / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / yada / 2-HARICI / / yada / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / yada / 3-DAHILI / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 2-AHIZE ADI / / ABC.../

35 Prefiks numara kayt girme Tuş sesi açma/kapama Otomatik cevaplama Konuşma süresi göstergesi Açk / Kapal Temel Ayar Ahize tantma Baz istasyon ayarlar Arama engelleme, KAPALI ve HARICI Arama engelleme, NUMARA Acil durum numaras girme Zil şiddeti ve melodi Flash süresi ayar Arama yöntemini değiştirme / 3-AHIZE / / yada / 3-HAFIZA / / / / 3-AHIZE / / yada / 4-TUS SESI / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 5-OTO CEVAP / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 6-CAGRI SAY / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 7-TEMEL AYAR / / ONAY? / 3-AHIZE / / yada / 8-TANITMA / / 4-BAZ / / 1-ENGELLE / / PIN GIR / 0000 / / yada / / yada / / 4-BAZ / / 1-ENGELLE / / PIN GIR / / 0000 / / yada / yada / NUMARA/ / / 4-BAZ / / yada / 2-ACIL DURUM / / PIN GIR / 0000 / / yada / / / 4-BAZ / / yada / 3-ZIL / / yada / / MELODI / yada / / 4-BAZ / / yada / 4-FLAS SÜRE / / yada / / 4-BAZ / / yada / 5-ARAMA MODU / / yada / Ksa Kullanma Klavuzu 31

36 Ksa Kullanma Klavuzu PIN değiştirme Temel Ayar ptal / 4-BAZ / / yada / 6-PIN DEGIS / / PIN GIR / 0000 / / YENI PIN / 1111 / / TEKRAR / 1111 / / 4-BAZ / / yada / 7-TEMEL AYAR / / PIN GIR / 0000 / / ONAY? / / 4-BAZ / / yada / 8-IPTAL / / PIN GIR / 0000 / / yada / / ONAY?/ 32

37 mha etme mha etmeye ilişkin bigiler Avrupa hukukunun ulusal yasalar ve düzenlemelere uyarlanmas, kullanm eşyalarnn kurallara uygun bir şekilde imha edilmesi konusunda Size de baz yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülük, kişiler ile çevrenin korunmasn sağlar. Yandaki sembol, eski elektrikli ve elektronik cihazlar ile pillerin ev çöpünden ayr bir şekilde imha edilmesi gerektiği anlamna gelir. Eski ya da kullanm süresi dolmuş cihazlar, uygun bir imha yüklenicisine ait toplama noktasnda imha edin. Piller ve aküleri, pil ticareti yapan kuruluşlar ve gerekli kaplara sahip yetkili toplama noktalarnda imha edin. Ambalaj malzemelerini, yerel talimatlara uygun olarak imha edin. Garanti GARANT BLGLER Giant Telecom BVI (sözleşmeli satc); ürünün satş tarihinden itibaren 12 ay (garanti süresi) süreyle yetkili satcdan satn aldğnz beraberindeki komponentler ile birlikte dijital kablosuz telefonun üretim tarihinde geçerli spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmektedir. Satn alnan ürün veya ürünlerin geçerli spesifikasyonlara uygun olmamas halinde, malzeme, işçilik veya normlarn yerine getirilmemesi sonucu tespit edilen herhangi bir hata tespit tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ve mutlaka garanti süresi dolmadan sözleşmeli satcya bildirilmeli ve ürün tamir için sözleşmeli satcnn tamir veya müşteri mha etme/garanti 33

38 mha etme/garanti 34 hizmetleri merkezine en ksa sürede gönderilmelidir. Garanti süresi içerisinde sözleşmeli satcnn kararna bağl olarak ürün ya ücretsiz olarak tamir edilir veya değiştirilir. Garanti hizmetleri garanti süresinin dolmasyla sona erer. GARANT HZMETLERNDEN FAYDALANMA Garanti hizmetlerinden faydalanabilmek için satn alma tarihinin belirtildiği satş belgesi yada benzeri bir belgeyi ibraz etmek zorundasnz. Ayrca dijital kablosuz telefon üzerinde orijinal elektronik seri numaras açkça görülebilir olmaldr. Bu bilgiler ürünün kendisinden elde edilir. Sözleşmeli satcnn müşteri hizmetleri merkezi tarafndan sunulmakta olan tüm tamir ve diğer tür hizmetlerin müşteri hizmetleri çalşma şartlarna uygun olarak sunulmasna dikkat etmek Sizin sorumluluğunuzdadr. Baz durumlarda Sizden ürünün bakm işlemlerinin yalnz sözleşmeli satcnn müşteri hizmetleri merkezi tarafndan yaplmş olduğuna dair ek bilgi ve belge talep edilebilir. Bu nedenle bu güne kadar yaplmş olan tamiratlara ilişkin tüm belgeler saklanmal ve onarma ilişkin herhangi bir soru bulunmas durumunda ibraz edilmelidir. ÖNŞARTLAR Ürünün model yada seri numarasnda herhangi bir değişiklik, silinme, kopyalama, tahrip olmas veya tannmayacak halde olmas durumunda garanti hizmetleri talep edilemez. Gerekli olan belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik olmas durumunda yada bunlarn okunaksz olmas veya üretici verilerine uygun olmamas durumunda sözleşmeli satc ücretsiz garanti hizmeti sunmak zorunda değildir. Ürünün tamirat esnasnda sözleşmeli satcnn tercihine bağl olarak yazlm güncelleştirilmesi (Software Reflashing) yaplr, modüller ve çip kartlar ayn özellikleri

39 taşyan tamir edilmiş olan yada yeni parçalar veya çip kartlar ile değiştirilir. Değiştirilen modüller, donanm parçalar, piller ve çip kartlarn garanti süresi geri kalan asl garanti süresi ile snrldr. Bu durumda garanti süresi uzamş saylmaz. Değiştirilen tüm donanm parçalar, piller, yedek parçalar yada dijital kablosuz telefonun mülkiyeti sözleşmeli satcya aittir. Sözleşmeli satc ürünün, donanm parçalarnn, pillerin vede yedek parçalarn montaj ile bakm ve servisi için herhangi bir garanti teminat vermez. Sözleşmeli satc ürüne bağlanmş olan yada bununla birlikte kullanlmş olan ve kendisi tarafndan satlmş olmayan ek cihazlardan kaynaklanan sorun ve hasarlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ürünün sözleşmeli satc tarafndan beraberinde teslim edilmiş olmayan ek veya dijital kablosuz telefonu tamamlayc cihazlar ile birlikte kullanlmas durumunda sözleşmeli satc, ürün ile tamamlayc donanm cihazlarndan oluşan kombinasyonun arzasz bir şekilde çalşacağn garanti etmez ve böyle bir kombinasyonda kullanlan ürünün hatasz olduğunu tespit etmesi durumunda herhangi bir garanti talebini kabul etmez. GARANTYE DAHL OLMAYAN DURUMLAR Bu garanti hasarlardan, amaç dş kullanmdan, fenne uygun olmayan kullanmdan, ihmalden ve gerekli itinann gösterilmemesinden kaynaklanan hatalar ile yetkisiz kişiler tarafndan yaplan değişikliklerden kaynaklanan hatalar için geçerli değildir. şbu garanti özellikle aşağdaki hata ve hasar durumlarnda geçerli değildir: Ürünün fenne uygun olmayan, normal şartlarn dşnda yada amaç dş kullanlmas sonucunda meydana gelen hata veya hasarlarda. mha etme/garanti 35

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ DÍJÍTAL TELEFON. Model ME5061 / ME5061 R Serisi Dijital 1.8 GHz ENTEGRE DÍJÍTAL TELESEKRETER ÍLE

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ DÍJÍTAL TELEFON. Model ME5061 / ME5061 R Serisi Dijital 1.8 GHz ENTEGRE DÍJÍTAL TELESEKRETER ÍLE KABLOSUZ DÍJÍTAL TELEFON ENTEGRE DÍJÍTAL TELESEKRETER ÍLE KULLANMA KILAVUZU Model ME5061 / ME5061 R Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA

Detaylı

TTC306. KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi

TTC306. KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi TTC306 KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU)

Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU) Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU) TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ MODEL: Ttec Plus TTC 106 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Belge Numarası: BST-MN-UC-0002 Başlık: Avaya E129 SIP Hızlı Başvuru Kılavuzu Yürürlük Tarihi: 16.12.2014 Sorumlu Birim: Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Sayfa 1 / 11 Avaya E129 SIP Telefon

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI 4-in-1 SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-60000 B C F G D I H E Genel Uyarı Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

PERİYODİK BAKIM: Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

PERİYODİK BAKIM: Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir. USB WEB KAMERA TTC128 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı ısı kaynaklarından

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 4CH 1800W Max Güç Yüksek Performans Klas-AB Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Kanal Seçimi Gelişmiş Özellikler Temizlik ve Bakım

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU SĐSTEMĐ ÖZELLĐKLERĐ Sistem görüntülüyse kapı panelinden daire arandığında görüntülü telefon ekranı açılır, arayan görülür ve istenirse ahize

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Bekleme Modu...1 Daireyi Arama...1 Apartman Görevlisini Arama...1 Özel Şifreyle Kapı Açma...1 Kullanıcı Ayarlar Menüsü...2 Karşılama Ekranı-Metni Değiştirme...2 Kapı Açma Şifresi Değiştirme...2

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

USB WEB KAMERA TTC130 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ

USB WEB KAMERA TTC130 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ USB WEB KAMERA TTC130 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı ısı kaynaklarından

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

PERİYODİK BAKIM: Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

PERİYODİK BAKIM: Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir. VIDEO EYEWEAR GVD420/GVD520 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi Ürünümüzü tercih ettiğiniz teşekkür ederiz. Ürünümüz yüksek görüntüleme teknolojisi ile üretilmiştir. Kişisel olarak görüntü ve ses efektlerini

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K-390 KULLANIM KILAVUZU 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz. Tanıtım Monitör, 3.9 inch olarak tasarlandı. Yüksek görüntü kalitesini 800x480 piksel çözünürlüğüyle

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 35; VRT 35f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ADIM 1. Kesin bir ölçme işlemi yapabilmeniz için tartınızı her zaman ahşap veya mermer gibi sert

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ GÜVENLİK AÇIKLAMALARI 1) Cihazın uzun yıllar sorunsuz çalışması için, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 2) Cihazın kullanma kılavuzu mutlaka okunmalıdır. 3) Yangın ve elektrik çarpmalarını

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu TÜRKÇE Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu Konftel 55Wx masa üstü telefonunuza, cep telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlanabilen bir konferans ünitesidir. Konftel in benzersiz ses teknolojisi, OmniSound

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Güç Bankası 10000 mah

Güç Bankası 10000 mah Güç Bankası 10000 mah Kılavuz 31883 I. Giriş Bu ürün, her an her yerde kullanılabilen çoğu taşınabilir cihazlar için hafif, yüksek kapasiteli, şık ve çevre dostu bir taşınabilir güç bankasıdır. Ürün, yüksek

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

1 Önemli Güvenlik Bilgisi

1 Önemli Güvenlik Bilgisi 1 Önemli Güvenlik Bilgisi 1. Bebek telsizinizi çalıştırmadan önce kullanım talimatını iyice okuyunuz. 2. Alıcı ünite, verici ünite, güç adaptörü ve paketlerini çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz. 3. Bebek

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Euroset 5005 e kısa genel bakış

Euroset 5005 e kısa genel bakış 1 Euroset 5005 e kısa genel bakış 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Hedef tuşları 2 Danışma tuşu 3 Tekrar arama tuşu 4 Ses açma/kısma tuşu 5 Bekleme süresi tuşu 6 Hızlı arama tuşu 7 Kayıt tuşu 8 Sessiz mod tuşu (Mute)

Detaylı

ELİTE EFES KULLANIM KILAVUZU

ELİTE EFES KULLANIM KILAVUZU Lütfen öncelikle bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, MAS İnterkom ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürünü

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU TC55 HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Özellikler Alıcı Işık/Yakınlık Sensörü LED Dokunmatik Ekran Programlanabi lir Düğme Ses Kontrolü Programlanabi lir Düğme Mikrofon Hoparlör Şarj Kontakları Kamera Pil Kapağı

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Boroskop PCE-VE 200

Kullanım Kılavuzu Boroskop PCE-VE 200 Boroskop PCE-VE 200 Versiyon 1.0 Oluşturulma Tarihi:14.06.2016 Manual İçindekiler 1 Giriş...2 2 Güvenlik Bilgisi...2 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...4 5 Talimatlar...5 6 Sorun Giderme...6 7 Geri

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI

SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Art.No. 90-47000 B H I C D E F G Genel Uyarı Tehlike Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

JABRA speak 810. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/speak810

JABRA speak 810. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/speak810 JABRA speak 810 Kullanım Kılavuzu jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli markasıdır. Buraya dahil edilmiş olan tüm diğer tescilli markalar ilgili

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

ipldk Dijital Tuşlu Telefon Kullanım Kılavuzu LDP-7004N/7004D/7008D EKİ/2004/BASKI 1.1

ipldk Dijital Tuşlu Telefon Kullanım Kılavuzu LDP-7004N/7004D/7008D EKİ/2004/BASKI 1.1 ipldk Dijital Tuşlu Telefon Kullanım Kılavuzu LDP-7004N/7004D/7008D EKİ/2004/BASKI 1.1 Önemli Güvenlik Bilgileri Beklenmedik tehlike veya hasarları önlemek için, lütfen telefonu bağlamadan ve onarmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4569640

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA210 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4569640 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA210 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA210 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER HOŞ GELDİNİZ... 2 JABRA SPEAK 510'A GENEL BAKIŞ... 3 BAĞLANMA... 5 JABRA SPEAK 510'UN KULLANIMI... 8 DESTEK.... 11 TEKNİK ÖZELLİKLER... 12 1 HOŞ GELDİNİZ Jabra

Detaylı

TCS-99 TAKİP ve ÇAĞRI SİSTEMİ

TCS-99 TAKİP ve ÇAĞRI SİSTEMİ TAKİP ve ÇAĞRI SİSTEMİ ÜRÜN KILAVUZU Version 2.1 (TEMMUZ 2010) IVEDIK ORGANIZE SAN. BOL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:15 06370 OSTIM / ANKARA / TURKEY TEL NO :+90 (312) 395 68 75 76 FAKS NO:+90 (312) 395 68

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002

USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002 USB Şarj Girişi ile Bluetooth Ses Alıcısı Kılavuz 50002 LÜTFEN BU ÜRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU TALİMAT ELKİTABINI OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN BU KİTAPÇIĞI SAKLAYIN. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu cihazı

Detaylı

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 UZAKTAN KUMANDALI SİLİNDİR ve MONTAJI Açma Silindir Topuz Tam Tur Kilitleme Tur Kilitleme Topuz Vidası Gösterge Kapıdaki silindiri çıkartın.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 4CH 3000W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın

Detaylı

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

UNIVERSAL ŞARJ CİHAZI

UNIVERSAL ŞARJ CİHAZI UNIVERSAL ŞARJ CİHAZI TELEŞARJ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU İÇERİK GENEL Üretici ve İthalatçı firmanın net ünvanı, adres ve telefon numarası, Bakım, Onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,

Detaylı

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu ATS Global Türkel Mini GSM

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu ATS Global Türkel Mini GSM ATS Global Türkel Mini GSM 1 - Güvenlik Uyarıları Ürününüzü güvenle kullanım için a ağıdaki yönergelere uyunuz. Ats Mini GSM 'i kullanmak için yerel GSM operatörünüzden Ses ve SMS hizmetlerine acik bir

Detaylı

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 8641

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 8641 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 8641 D C A B E G F L H I J K O P M N Q 2 DEUTSCH DEUTSCH 4-15 ENGLISH 16-25 ESPAÑOL 26-35 POLSKI 36-45 ČESKY 46-55 MAGYAR 56-65 TÜRKÇE 66-75 ΕΛΛΗΝΙΚA 76-85 DEUTSCH 3 GÜVENLİK

Detaylı

2.0 MULTIMEDIA PC SPEAKER

2.0 MULTIMEDIA PC SPEAKER TTC S201 2.0 MULTIMEDIA PC SPEAKER KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET. 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3

İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET. 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 2. XPS 2.0 60 DJ SET HOPARLÖR KİTİNİN KURULMASI... 3 2.1. Hoparlör kitinin konumlandırılması...

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

2.4 GHz Kablosuz Ses/Görüntü Vericisi / Alıcısı. Kullanım Kılavuzu (Kullanımdan önce dikkatli bir şekilde okuyun!) AVS5010 011 0336!

2.4 GHz Kablosuz Ses/Görüntü Vericisi / Alıcısı. Kullanım Kılavuzu (Kullanımdan önce dikkatli bir şekilde okuyun!) AVS5010 011 0336! 2.4 GHz Kablosuz Ses/Görüntü Vericisi / Alıcısı Kullanım Kılavuzu (Kullanımdan önce dikkatli bir şekilde okuyun!) AVS5010 011 0336! Önemli Güvenlik Uyarıları Cihazın talimatlara uygun kullanımında aşağıda

Detaylı