KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON"

Transkript

1 KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 4050/ME4050A Serisi Dijital 1.8 GHz

2 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. Cihazýnýzýn üzerine herhangi bir sývý dökülmemesi ve sývý temasý olmamasi konusunda dikkatli olunuz. Cihazýnýzý kullaným kýlavuzunda tarif edildiği şekilde kullanýnýz. Cihazýnýzý toza maruz býrakmayýnýz. TAŞIMA SIRASINDA DKKAT EDLECEK HUSUSLAR: Cihazýnýzý taşýma sýrasýnda herhangi bir darbeye maruz býrakmayýnýz. NSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA LŞKN UYARILAR: Tibbi cihazlarýn çalýşmasý olumsuz etkilenebilir. Bulunduğunuz ortamdaki teknik koşullarini, doktor muayenehanesi vb., göz önünde bulundurun. Cihazýnýzý radyatör, fýrýn vb. ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. TÜKETCNN KEND YAPABLECEĞ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMZLĞNE LŞKN BLGLER: Cihazýnýzýn içerisinde bakým yapýlabilecek bir kýsým yoktur, arýza durumunda yetkili servis istasyonlarý (Yetkili Servis istasyonlarýný gösterir liste ektedir) veya cihazýnýzý temin etmiş olduğunuz yetkili satýcýya müracaat ediniz. PERYODK BAKIM: Garanti sonrasý teknik bakýmýn sadece yetkili servis istasyonlarýnda yapýlmasý gerekmektedir. BAĞLANTI ve MONTAJ: Bağlantý ve montaj tüketici tarafýndan kullanma kýlavuzunda gösterildiği şekilde yapýlýr. Bağlanti ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşý yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz. (Bakýnýz servis istasyonlarýný gösterir liste)

3 KULLANIM ÖMRÜ ve TSE NO : Cihazýnýzýn işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açýsýndan KULLANIM ÖMRÜ 7 yýldýr. Almýş olduğunuz bu cihaz TS standartlarýna uygundur. THALATÇI FRMA: ÜRETC FRMA: TESAN LETSM A.Ş. ÇOBANÇEŞME MAHALLES, BLGE SOK. NO:17 YENBOSNA STANBUL Tel: Fax INTERNATIONAL BRAND DISTRIBUTION GmbH Almanya adina GIANT TELECOM LTD. Elite Industrial City, Melin District, Dailing Mount Town Dongguan, Guangdong ÇN E mail: tel: fax: CE ONAYI VEREN KURULUŞ BLGLER: TÜV Product Service GmbH.. TÜV SÜD Gruppe. Zertifiziertelle. Ridlerstrasse München. Germany

4

5 Hoşgeldiniz Bir motorola ürünü tercih etmiş olduğuğunuz için size teşekkür ederiz. Motorola telefonunuza genel bakş: Ahize Ekran Dahili / OK Gezinme / Menü Bekletme / Aktarma Sessiz Rakam tuşlar Sil Kulaklk soketi Telefon rehberi Cevaplama Kapatma Baz istasyon Hoşgeldiniz Ahizelere Çağr gelince sinyal verir Şarj göstergesi 1

6 , ME4050A-1, ME4050A-2, ME4050A-3 ve ME4050A-4 Hoşgeldiniz 2

7 Hoşgeldiniz Önemli Güvenlik Talimatlar Teknik Değişiklikler Kurulum Paket içerisinde bulunanlar: Baz istasyonu ile şarj cihaznn kurulmas Baz istasyonun ve adaptörün bağlanmas Şarj cihaznn bağlanmas Pillerin yerleştirilmesi Kulaklk bağlama Teknik Bilgiler Performans özellikleri Kumanda Elemanlar Menü düzeni Telefonun kullanlmas Ahizenin açlmas/kapatlmas Lisan seçimi Dahili arama Harici arama Doğrudan arama Ön hazrlkl arama Gelen çağry kabul etme Ahize baz istasyonda Ahize baz istasyonda değil Ksayollu arama Telefon rehberinden seçme CLIP şlemleri nceleme, geri arama, silme, kaydetme Mikrofonun kapatlmas Bilgi alma / aktarma Konferans bağlants Arama boşluğu (P) verme Telefon rehber Kayt girme Kayt silme Ahize ayarlar Zil / Melodi ayar (harici/dahili) Ahizenin ismini belirleme / değiştirme Prefiks (ön numara) kaydetme Tuş seslerini açma / kapatma Otomatik cevaplamay açma / kapatma Konuşma süresi göstergesini etkin klma / kaldrma 24 Fabrika ayarlar lave ahizelerin tantlmas Baz istasyon ayarlar Arama engelleme Acil durum numarasn kaydetme yada değiştirme. 26 Flaş süresinin değiştirilmesi PIN değiştirme Fabrika ayarlar ptal Ksa Kullanma Klavuzu mha etme Garanti çindekiler 3

8 Önemli Güvenlik Talimatlar Önemli Güvenlik Talimatlar Yangn, elektrik çarpmas, yaralanma ve hasar tehlikelerine karş önlem amacyla kablosuz telefonu kullanrken aşağdaki emniyet kurallarna uyunuz. Yangn ve elektrik çarpmas tehlikesini aşağdaki şekilde en aza indirebilirsiniz: 1. Telefon üzerindeki tüm boşluk ve aralklar açkta brakn. Telefonu kesinlikle stc veya scak bir yüzey üzerine koymaynz. Telefonun kurulduğu alanda yeterli havalandrma olmasna dikkat edin. 2. Telefon slak veya su içine düşmüşse kesinlikle kullanmayn. 3. Mümkünse telefonu su yaknnda (örneğin banyo küveti, eviye veya yüzme havuzu yaknnda) kullanmayn. 4. Ağ kablosu üzerinde herhangi bir eşya olmamasna dikkat edin. Ağ kablosunu başkalar üzerine basmayacak şekilde döşeyin. 5. Telefon üzerindeki boşluk ve aralklar içine herhangi bir cisim sokmaynz, aksi taktirde yangn veya elektrik çarpmas tehlikesi doğabilir. 6. Temizlemeden önce cihaz prizden mutlaka çkarn. Temizlik işlemini sv veya püskürtmeli temizlik maddeleri ile değil, sadece nemli bir temizlik bezi ile yapnz. 7. Cihaz kendiniz sökmeyiniz. Servis veya tamir gerektiğinde bu kullanm klavuzu sonunda verilen garanti servisini arayn. 8. Gerek priz gerekse uzatma kablosunu aşr yüklemeyin. 9. Gök gürültülü frtnal hava koşullarnda telefonu kullanmaynz. Aşr gerilim emniyeti ile cihaz koruyun. 10. Özellikle gaz hattnn yaknnda bulunuyorsanz bir gaz kaçağ ihbar için telefonu kullanmayn. 4

9 Aşağdaki durumlarda kablosuz telefonu derhal prizden çkarn: ağ kablosu veya fiş hasarl veya dşar çkmş ise, üzerine sv dökülmüş ve cihazn içine girmiş ise, cihaz yağmur veya suya maruz kalmş ise, cihazn fişini çekmeden ve telefonu prizden ayrmadan önce, ne mobil ksm ne de baz istasyonunu sudan çkarmaya çalşmayn. Cihaz prizden çkarlmş kablosundan tutarak sudan çkarn. cihaz yere düşmüş veya gövdesi hasarlanmş ise, cihazda farkedilir bir güç değişikliği varsa. Montaj Talimatlar 1. Tüm talimatlar anlayana kadar kullanm klavuzunu dikkatle okuyun ve klavuzu güvenli bir yerde saklayn. 2. Cihaz üzerindeki tüm uyar ve talimatlara uyun. 3. Cihaz banyo küveti, eviye veya duş yaknna monte etmeyin. 4. Telefonu sadece tip etiketi üzerinde belirtilen gerilim ve akm değerlerine uygun enerji kaynağ ile çalştrn. Evinizin elektrik besleme değerlerinden emin değilseniz, ilgili satcya veya yerel elektrik besleme işletmesine başvurun. 5. Cihaz kesinlikle sabit olmayan sehpa veya masa üzerine yerleştirmeyin. Cihaz bu taktirde kolayca düşebilir ve hasar görebilir. Önemli Güvenlik Talimatlar 5

10 Önemli Güvenlik Talimatlar 6. Sadece bu kullanm klavuzunda belirtilen ayarlamalar yapn. Belirtilenlerden ayr başka ayarlarn değiştirilmesi arzaya neden olabilir ve bu durumda cihaz tekrar normal çalşma şartlarna getirmek çoğu zaman güçleşir. 7. Cihaz sadece yumuşak nemli bir bez ile temizleyin. Telefonun temizliği için herhangi bir kimyasal madde veya temizlik maddesi kullanmayn. 8. Sadece bu cihaz ile birlikte bulunan adaptörü kullann. Farkl bir adaptörün kullanlmas cihazn arzalanmasna neden olabilir. 9. Kablosuz telefonlar şebeke elektriğile çalştğndan enerji kesilmesi durumunda telefon edebilmeniz için evinizde kablolu başka bir telefon bulunmas tavsiye edilir. 10. Cihazn yaknndaki diğer elektrikli aletlerin zarar görmesini önlemek için kablosuz telefonun baz istasyonunu televizyon, mikrodalga frn veya video cihaz yaknna kurmayn. Teknik Değişiklikler Bu kullanma klavuzu bilgilendirme amacyla hazrlanmştr. çeriği sözleşmenin bir parças değildir. Açklanan veriler sadece nominal verilerdir. Belirtilen donanmlar ve opsiyonlar ülkelerin taleplerine göre farkl olabilir. 6

11

12 Baz istasyonu ve şarj cihaznn doğrudan güneş şnna maruz kalmamasna dikkat edin. Baz istasyonu ve şarj cihaz kesinlikle slanmamaldr. Gerek baz istasyonu gerekse şarj cihaz yüksek oranda nem, buhar veya toz bulunan bir ortamda (örneğin kiler, garaj veya teras gibi yerlere) kurulmamaldr. Oda scaklğ 0 C ila 35 C arasnda olmaldr. Kurulum Baz istasyonun ve adaptörün bağlanmas lgili kablonun fişini baz istasyonunun uygun yuvasna takn. (Fiş ve yuva yapsal olarak yanlş bağlamaya karş korumal olduğundan yanlş bağlamanz mümkün değildir). Telefonun altndaki kabloyu cihazn arka ksmna götürün. Telefon bağlant kablosunun fişini telefon prizine takn. Adaptörü elektrik prizine takn. Baz istasyonu kullanma hazrdr. Baz istasyonunun şebeke şalteri yoktur. Bu nedenle telefonun kurulacağ yerin yaknnda bir prizin bulunmasna ve adaptörün kolayca taklabilmesine dikkat edin. Evinizdeki enerji beslemesinin adaptör üzerinde belirtilen voltaja uyumlu olmasna dikkat edin. 8

13 Şarj cihaznn bağlanmas Adaptör bağlant kablosunun fişini şarj cihaznn alt ksmnda bulunan yuvaya takn. Adaptörü elektrik prizine takn. Şarj cihaz kullanma hazrdr. Pillerin yerleştirilmesi Pil bölmesini açmak için pil bölmesi kapağn yukar doğru bastrn. AAA tipi iki adet pili kutuplarna dikkat ederek pil bölmesine yerleştirin. Pillerin kutuplar yanlş ise kablosuz telefon çalşmaz. Pilleri yanlş yerleştirmeniz durumunda ayrca kablosuz telefon zarar görebilir. Pil bölmesi kapağn tekrar pil bölmesinin üzerine yerleştirip aşağ doğru itip yerine oturtun. Kablosuz telefonu ana istasyondaki yerine yerleştirin. Bir çalşma sinyali duyulur ve pil şarj göstergesi şarj edildiğini gösterir. Bilgi: lk şarj ederken piller aralksz en az 14 saat şarj edilmelidir. lk şarjda kablosuz telefonunu baz istasyonundan şarj işlemi tamamlandktan sonra aln. Bu şekilde telefonunuz için en iyi çalşma şartlar sağlanmş olur. Kurulum 9

14 Kulaklk bağlama Kablosuz telefona kulaklk bağlayabilirsiniz. 2,5 mm lik kulaklk fişini kablosuz telefonun sağ tarafndaki yuvaya tam olarak oturana kadar itin. Kulaklk bağlandğnda kablosuz telefonun mikrofonu ve hoparlörü kapal durumdadr. Kurulum Teknik Bilgiler Hoparlör empedans Mikrofon empedans 32 Ω 1,4 Ω Hoparlör çkş gücü Fiş Mikrofon hassasiyeti 60 mw 2,5 mm Stereo fiş 54 db 10 Bilgi: Standart teslimde kulaklk yoktur.

15

16 Kumanda Elemanlar Kumanda Elemanlar Ekran 2 Kaytlar silme 3 Gezinme için ok tuşlar / Menü tuşu 4 Telefon rehberi 5 Çağr kabul / kapat tuşu 6 Harf seçenekli rakam tuşlar 7 Tuş kilidi 8 LED: Pil şarj göstergesi 9 LED: Gelen çağrlarda sinyal verir Cevapsz çağrlarda sinyal verir 10 Çağr Tuşu (ahizeye çağr gönderir) 11 Mikrofon 12 CLIP hafzasna gözatma tuşu 13 Mikrofonu kapatma 14 Arama Bekletme Aktarma Tuşu (Santral Destekli) 15 Onay Tuşu / Dahili Tuşu EXT INT Pillerin şarj durumunu gösterir Hattn meşgul olduğunu gösterir Harici bir çağry gösterir Dahili bir çağry gösterir Cevapsz çağr sinyali verir Tuş kilidi aktif MIkrofonun kapal olduğunu gösterir. Ahizenin sessiz ayarda olduğunu gösterir (zil sesi kapal) Ahizenin baza bağl olduğunu gösterir (letişim sinyali mevcut değil ise sinyal verir) Daha başka kayt olduğuna işaret eder. 12

17 Kumanda Elemanlar (Şarj ünitesinde) 1 1 Ahize 2 Menü Sembolü 3 Şarj kontaklar 4 Şarj göstergesi 5 Şarj istasyonu 2 3 Kumanda Elemanlar

18 Menü düzeni 1 KAYITLAR 2 TEL REHBER 1 YENI KAYIT NO GIRISI ISIM GIRIS CAGRI 2 LISTELE CAGRI VIP DUZELT 4 SIL Menü düzeni 5 TUMUNU SIL ONAY? 3 AHIZE 1 ZIL SES SEVIYE [ ] HARICI MELODI 1 10 DAHILI MELODI MT ADI 3 HAFIZA 4 TUS SESI ACIK/KAPALI 5 OTO CEVAP ACIK/KAPALI 6 CAGRI SAY ACIK/KAPALI 7 TEMEL AYAR ONAY? 8 KAYIT ARIYOR 14

19 4 BAZ 1 ENGELLEME PIN GIR AHIZE 1 4 HAYIR HARIC NO NO 2 ACIL DURUM PIN GIR 1 2 NO GIR 3 ZIL [ ] MELODI FLAS SURE 100/250/600 5 LISAN 5 ARAMA MODU SESLI TITRESIMLI 6 PIN DEGIS PIN GIR YENI PIN TEKRAR 7 TEMEL AYAR PIN GIR ONAY? 8 IPTAL PIN GIR AHIZE 1 4 ONAY? TURKCE ENGLISH DEUTSCH ITALIANO FRANCAIS ESPANOL NEMET NEDERLANDS POLSKI SVENSKA Menü düzeni Bilgi: Menü düzeni içerisinde aşağdaki şekilde gezinebilirsiniz: Önce Menü tuşuna basn. Sonra ok tuşlar yardmyla gezinin yada rakam tuşlaryla ilgili menu noktasn doğrudan seçin. Örnek: 4 BAZ > 4 FLAS SURE alt menüsüne ulaşabilmek için 44 tuşlayn. 15

20 16

21 Harici arama Bir numara aramak için iki seçeneğiniz var; doğrudan arama veya ön hazrlkl arama. Doğrudan arama 1. tuşuna basn ve çevir sesinin gelmesini bekleyin. 2. Telefon numarasn çevirin ve konuşun. 3. tuşuna basn ve konuşmay sona erdirin. Ön hazrlkl arama 1. Telefon numarasn çevirin. 2. Yanlş girilen numaralar tuşu ile silin. 3. tuşuna basn. Numara aranr ve bağlant sağlanr. Konuşmay başlatn. 4. tuşuna basn ve konuşmay sona erdirin. Gelen çağry kabul etme Harici çağr geldiğinde baz istasyon ve bütün ahizelar çalar. Ahize baz istasyonda 1. Baz istasyondan ahizeyi aln; Bağlant otomatik olarak sağlanr (OTO CEVAP fonksiyonu aktif durumda ise). Yoksa tuşuna basn. 2. Konuşmay başlatn. 3. tuşuna basn ve konuşmay sona erdirin. Ahize baz istasyonda değil 1. tuşuna basn. Konuşmay başlatn Telefonun kullanlmas 17

22 2. tuşuna basn ve konuşmay sona erdirin. Ksayollu arama 1. 0 tuşunu iki saniye basl tutun. 2. Numaray tamamladktan sonra bağlanty sağlamak için tuşuna basn. Bilgi: Prefix numara (örn. ön numara) daha önce proğramlanmş olmaldr. Baknz Ahize Ayarlar". Telefonun kullanlmas Telefon rehberinden seçme 1. tuşunu basn; Telefon rehberindeki ilk kayt gösterilir. 2. Telefon rehberinden yada tuşlar yardmyla konuşmak istediğiniz numaray seçin. Seçenek olarak aradğnz isimin baş harfinide girebilirsiniz. 3. tuşuna basn. Diğer taraf aranr. Konuşmay başlatn. CLIP şlemleri nceleme, geri arama, silme, kaydetme Telefon şirketiniz tarafndan ilgili hizmet sunulduğu takdirde siz yokken gelen çağrlar CLIP hafzasnda kaydedilir. 1. KAYITLAR menü noktas gelene kadar tuşuna basn. Seçenek olarak tuşunu bask tutabilirsiniz. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla CLIP hafzasn inceleyin yada 4. Numaray aramak için tuşuna basn yada 18

23 5. Kaytlardan birini yada hepsini silmek için tuşunu iki saniye bask tutun. Seçim yada tuşlar üzerinden yaplr. yada 6. Numaray telefon rehberine kaydetmek için tuşuna basn. 7. sim gir. 8. tuşuna basn. Bilgi: 1. CLIP işareti ve ekran göstergesi ancak tüm kaytlara bakldktan sonra söner. 2. Telefon rehberine yalnz daha önce kaydedilmemiş olan numaralar eklenebilir. Mikrofonun kapatlmas 1. Bir konuşma esnasnda mikrofonu açp kapatmak için tuşuna basn Bilgi alma / aktarma Telefonunuz özel bir santral sistemine bağl ise diğer katlmclardan bilgi alabilir yada konuşmay aktarabilirsiniz. 1. Bilgi almay başlatmak için tuşuna basn. 2. Diğer tarafn numarasn (örn. 23) tuşlayn Bilgi almay kaldrmak için tuşuna yeniden basn yada konuşmay aktarmak için tuşuna basn. Konferans bağlants Harici konuşmalar esnasnda başka bir ahizeyi konuşmaya dahil edebilirsiniz (Üçlü konferans). Telefonun kullanlmas 19

24 Telefonun kullanlmas 1. tuşuna basn ve konuşmaya dahil etmek istediğiniz ahizenin numarasn (örn. 2) girin. 2. Dşardan gelen çağr beklemeye alnr. 2. Ahize çağry kabul edince konferans bağlantsn başlatmak için 2 hemen # tuşuna basn ve konferans görüşme başlayana kadar basl tutun.. 3. Bu tuş yardmyla ahizelerden her biri konferans konuşmasn terk edebilir ve diğer ahize harici konuşmay sürdürür. Arama boşluğu (P) verme Motorola telefonunuz özel bir santral sistemine bağl ise arama için bir boşluk süresi gerekebilir. Bunun için örn. harici arama yapmak için 0 (0P...) rakamndan sonra tuşuna basn. Boşluk için ekranda P eklenir. Bu boşluk telefon rehberindeki kaytlarda da proğramlanabilir. 20

25 Telefon rehber Motorola telefonunuz 30 kayt hafzal isimli ve numaral telefon rehberine sahiptir. Kayt girme 1. Menüde TEL REHBER gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. tuşuna basn. 4. Numaray girin (azam. 25 rakam). 5. tuşuna basn. 6. sim girin (azam. 10 karakter). Bilgi: Harf girmek için harfin bulunduğu tuşa 1x, 2x, 3x yada 4x baslmaldr. L harfini getirmek için 5 tuşuna 3x basn. Yanlş giriş yaptğnzda tuşuyla silebilirsiniz. 7. tuşuna basn. 8. Zil sesini yada tuşuyla seçin. 9. tuşuna basn. Bilgi: Telefon rehberinde "TFAYE" gibi baz kaytlarn liste baş olarak çkmasn istiyorsanz kaytn başna bir boş hane ekleyin " TFAYE". Boş haneyi 1 tuşuyla ekleyebilirsiniz. Kayt silme 1. Menüde TEL REHBER gelene kadar tuşuna basn. 2. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 3. Telefon rehberinden kayt yada tuşuyla seçin. Seçenek olarak aradğnz isimin baş harfinide girebilirsiniz. 4. Onaylamak için tuşuna basn. Bilgi: Silme işlemini onaylama yapmadan önce tuşuna tekrar tekrar basarak sonlandrabilirsiniz. Tüm kaytlar silmek için 2. noktada SIL yerine TUMUNU SIL seçiniz. Telefon rehberi 21

26 Ahize ayarlar Zil / Melodi ayar (harici/dahili) 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna iki kez basn basn. 3. yada tuşlaryla alt menüye geçin (HARICI yada DAHILI). 4. tuşuna basn. 5. Melodiyi (1 10) yada 1 10 tuşuyla seçin. 6. Ayar onaylamak için tuşuna basn. Ahize ayarlar Ahizenin ismini belirleme / değiştirme Ahizelerinize isim verebilirsiniz. Bu isim yalnz telefon stand by (bekleme) konumundayken gösterilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. Ahizenin ismini girin / değiştirin (örn. MOBIL 1). Bilgi: Harf girmek için harfin bulunduğu tuşa 1x, 2x, 3x yada 4x baslmaldr. Örn. L harfini getirmek için 5 tuşuna 3x basn. 6. Onaylamak için tuşuna basn. 22 Prefiks (ön numara) kaydetme Ahizenizde prefiks numaralar kaydebilirsiniz. Bu numaray istediğiniz zaman 0 tuşunu iki saniye bask tutmak suretiyle görebilirsiniz. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn.

27 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. Prefiks numaray girin (örn. sk konuştuğunuz kişinin ön numaras). 6. Onaylamak için tuşuna basn. Tuş seslerini açma / kapatma 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. yada tuşuyla ayar menüsünü seçin. 6. Onaylamak için tuşuna basn. Otomatik cevaplamay açma / kapatma Ahizeyi, baz istasyondan aldğnzda otomatik cevaplama derhal devreye girer ve herhangi bir tuşa basmadan konuşma başlar. Ahizeyi baz istasyondan aldğnzda ayrca konuşma tuşuna basmanza gerek yoktur. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. yada tuşlarna basarak otomatik cevaplamay açn yada kapatn. 6. Onaylamak için tuşuna basn. Ahize ayarlar 23

28 Ahize ayarlar 24 Konuşma süresi göstergesini etkin klma / kaldrma Konuşma süresini ahizeden gösterebilirsiniz. Sayaç konuşma başlaynca çalşmaya başlar. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. yada tuşlarna basarak konuşma süre sayacn açn yada kapatn. 6. Onaylamak için tuşuna basn. Fabrika ayarlar Ahizeleri geri fabrika ayarlarna getirebilirsiniz. Bu durumda Sizin yapmş olduğunuz tüm ayarlar değiştirilir. Telefon rehberi kaytlar muhafaza edilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin. 4. tuşuna basn. 5. Onaylamak için tuşuna basn. Bilgi: Ahize fabrika ayarlarna geri getirilir. Gösterge stand by konumuna geçer. lave ahizelerin tantlmas Baz istasyonunuza başka ahizeleri de tantabilirsiniz. Yalnz bunlar GAP standartn desteklemek zorundadrlar. Ahizelerde bulunan özelliklerden bazlar çalşmayabilir. 1. Menüde AHIZE gelene kadar tuşuna basn. 2. tuşuna basn. 3. yada tuşuyla alt menüyü seçin.

29 4. tuşuna basn. 5. Baz istasyon üzerindeki tuşuna basli tutun ve onay sesini duyduktan sonra PIN girin. Fabrika ayar =0000) 6. tuşuna basn. Bilgi: Bağlant sağlandktan sonra ahizenin ad ve numaras (daha önce 4 ten az ahize tantlmş ise boş olan ilk numara) ekranda gösterilir. Ahize ayarlar 25

30 Baz istasyon ayarlar Arama engelleme Arama engelleme için aşağdaki seçenekler vardr: Baz istasyon ayarlar Seçenek Tanmlama KAPALI Her türlü arama serbest. HARICI Tüm harici aramalar engellenir. Numara Engellenecek olan numaralar belirleyin, örn BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. 4. tuşuna basn girin. Bilgi: (Fabrika ayar: 0000). 6. tuşuna basn. 7. tuşuna basn. 8. yada tuşlaryla engellenecek olan ahizeyi seçin. 9. tuşuna basn. 10. yada tuşlaryla seçeneklerden birini seçin. 11. tuşuna basn. 26 Acil durum numarasn kaydetme yada değiştirme Acil durum numaralar hiçbir engellemeye tabii değildir, yani bu numaralar herhangi bir engelleme ayar yaplmş olsa dahi aramak mümkündür.

31 Acil durum numaralarn kullanabilmek için bunlarn önceden hafzaya kaydedilmesi gerekir. Daha sonra acil durum numaralar elle girilebilir yada şayet kaytlysa telefon rehberinden seçilebilir. ki ayr acil durum numaras (azami beş haneli) ayarlayabilirsiniz. Örnek: Üç haneli acil durum numaras=123. Cihaz yalnz dahili konuşmalara açk olsa dahi 123 ile başlayan tüm numaralar çevirilir. 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. 4. tuşuna basn. 5. PIN giriniz(0000=fabrika ayar). 6. tuşuna basn. 7. yada tuşuyla değiştirilecek olan acil durum numarasn seçin ve değiştirin. 8. tuşuna basn. Flaş süresinin değiştirilmesi 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. 4. tuşuna basn. 5. yada tuşlaryla istenilen flaş süresini seçin. 6. tuşuna basn. PIN değiştirme 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. Baz istasyon ayarlar 27

32 Baz istasyon ayarlar tuşuna basn. 5. Eski PIN gir (0000). 6. tuşuna basn. 7. Yeni PIN gir (örn. 1111). 8. tuşuna basn. 9. Yeni PIN tekrarla (örn. 1111). 10. tuşuna basn. Fabrika ayarlar 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. 4. tuşuna basn. 5. Onaylamak için tuşuna basn. ptal Bir baz istasyonunda birden fazla ahize kaytl olmas durumunda bunlar kendilerini karşlkl olarak iptal edebilirler. Son ahize iptal edilemez. 1. BAZ menü noktas gelene kadar tuşuna basnz. 2. tuşuna basn. 3. Alt menüyü seçmek için yada tuşuna basn. 4. tuşuna basn. 5. PIN giriniz(0000=fabrika ayar). 6. tuşuna basn. 7. Gerekirse yada tuşuyla ahizeyi seçin. 8. tuşuna basn. 9. Onaylamak için tuşuna basn.

33 Ksa Kullanma Klavuzu Telefonun kullanm Lisan seçimi / 5-LISAN / / yada / TURKCE / Dahili arama / Harici arama / yada / Gelen çağry kabul etme Konuşmay bitirme Tekrar arama / Ksayollu arama 0 tuşuna 2 saniye basn Telefon defterinden seçme / yada / Clip kaytlarn görme / 1-KAYITLAR / / yada / Clip kaytlarn arama / 1-KAYITLAR / / yada / / 1-KAYITLAR / / yada / 2 saniye bas CLIP kaytlarn silme /SIL? / / 1-KAYITLAR / / yada / 2 saniye bas / CLIP kaytlarnn hepsini silme yada / TUMUNU SIL? / / ONAY? / Mikrofonu kapatma kapatmak / açmak için Danşma, iç hat / 22 / Konuşmay aktarma, iç hat / 22 / Danşma, ahize / / Konuşmay aktarma, ahize / / Konferans bağlants / / # Ahize / Hoparlör ses şiddeti / yada / yada konuşma esnasnda yada Arama boşluğu ekleme yeri gelince basn Tuş kilidini açma/kapatma # 2 saniye basn Ksa Kullanma Klavuzu 29

34 Ksa Kullanma Klavuzu 30 Telefon rehberi Kayt girme VIP Kayt girme Kayt listeleme Numara düzeltme Numara düzeltme, VIP Kaytlar Numara silme Tüm numaralar silme Ahize ayarlar Zil şiddeti Zil Melodi, harici Zil Melodi, dahili Ahize adn değiştirme / 2-TEL REHBER / / 1-YENI KAYIT / / NO GIR / / / ISIM GIR / ABC... / / CAGRI / / 2-TEL REHBER / / 1-YENI KAYIT / / NO GIR / / / ISIM GIR / ABC... / / CAGRI / yada / VIP CAGRI 1-10 / / 2-TEL REHBER / / yada / 2-LISTELE / / yada / 2-TEL REHBER / / yada / 3-DUZELT / / yada / / / / ABC... / / CAGRI / / 2-TEL REHBER / / yada / / 3-DUZELT / / yada / / / / ABC... / / CAGRI / / VIP CAGRI 1-10 / / 2-TEL REHBER / / yada / 4-SIL / / yada / / 2-TEL REHBER / / yada / / 5-TUMUNU SIL / /ONAY? / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / /1-SES SEVIYESI / / yada / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / yada / 2-HARICI / / yada / / 3-AHIZE / / 1-ZIL / yada / 3-DAHILI / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 2-AHIZE ADI / / ABC.../

35 Prefiks numara kayt girme Tuş sesi açma/kapama Otomatik cevaplama Konuşma süresi göstergesi Açk / Kapal Temel Ayar Ahize tantma Baz istasyon ayarlar Arama engelleme, KAPALI ve HARICI Arama engelleme, NUMARA Acil durum numaras girme Zil şiddeti ve melodi Flash süresi ayar Arama yöntemini değiştirme / 3-AHIZE / / yada / 3-HAFIZA / / / / 3-AHIZE / / yada / 4-TUS SESI / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 5-OTO CEVAP / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 6-CAGRI SAY / / yada / / 3-AHIZE / / yada / 7-TEMEL AYAR / / ONAY? / 3-AHIZE / / yada / 8-TANITMA / / 4-BAZ / / 1-ENGELLE / / PIN GIR / 0000 / / yada / / yada / / 4-BAZ / / 1-ENGELLE / / PIN GIR / / 0000 / / yada / yada / NUMARA/ / / 4-BAZ / / yada / 2-ACIL DURUM / / PIN GIR / 0000 / / yada / / / 4-BAZ / / yada / 3-ZIL / / yada / / MELODI / yada / / 4-BAZ / / yada / 4-FLAS SÜRE / / yada / / 4-BAZ / / yada / 5-ARAMA MODU / / yada / Ksa Kullanma Klavuzu 31

36 Ksa Kullanma Klavuzu PIN değiştirme Temel Ayar ptal / 4-BAZ / / yada / 6-PIN DEGIS / / PIN GIR / 0000 / / YENI PIN / 1111 / / TEKRAR / 1111 / / 4-BAZ / / yada / 7-TEMEL AYAR / / PIN GIR / 0000 / / ONAY? / / 4-BAZ / / yada / 8-IPTAL / / PIN GIR / 0000 / / yada / / ONAY?/ 32

37 mha etme mha etmeye ilişkin bigiler Avrupa hukukunun ulusal yasalar ve düzenlemelere uyarlanmas, kullanm eşyalarnn kurallara uygun bir şekilde imha edilmesi konusunda Size de baz yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülük, kişiler ile çevrenin korunmasn sağlar. Yandaki sembol, eski elektrikli ve elektronik cihazlar ile pillerin ev çöpünden ayr bir şekilde imha edilmesi gerektiği anlamna gelir. Eski ya da kullanm süresi dolmuş cihazlar, uygun bir imha yüklenicisine ait toplama noktasnda imha edin. Piller ve aküleri, pil ticareti yapan kuruluşlar ve gerekli kaplara sahip yetkili toplama noktalarnda imha edin. Ambalaj malzemelerini, yerel talimatlara uygun olarak imha edin. Garanti GARANT BLGLER Giant Telecom BVI (sözleşmeli satc); ürünün satş tarihinden itibaren 12 ay (garanti süresi) süreyle yetkili satcdan satn aldğnz beraberindeki komponentler ile birlikte dijital kablosuz telefonun üretim tarihinde geçerli spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmektedir. Satn alnan ürün veya ürünlerin geçerli spesifikasyonlara uygun olmamas halinde, malzeme, işçilik veya normlarn yerine getirilmemesi sonucu tespit edilen herhangi bir hata tespit tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ve mutlaka garanti süresi dolmadan sözleşmeli satcya bildirilmeli ve ürün tamir için sözleşmeli satcnn tamir veya müşteri mha etme/garanti 33

38 mha etme/garanti 34 hizmetleri merkezine en ksa sürede gönderilmelidir. Garanti süresi içerisinde sözleşmeli satcnn kararna bağl olarak ürün ya ücretsiz olarak tamir edilir veya değiştirilir. Garanti hizmetleri garanti süresinin dolmasyla sona erer. GARANT HZMETLERNDEN FAYDALANMA Garanti hizmetlerinden faydalanabilmek için satn alma tarihinin belirtildiği satş belgesi yada benzeri bir belgeyi ibraz etmek zorundasnz. Ayrca dijital kablosuz telefon üzerinde orijinal elektronik seri numaras açkça görülebilir olmaldr. Bu bilgiler ürünün kendisinden elde edilir. Sözleşmeli satcnn müşteri hizmetleri merkezi tarafndan sunulmakta olan tüm tamir ve diğer tür hizmetlerin müşteri hizmetleri çalşma şartlarna uygun olarak sunulmasna dikkat etmek Sizin sorumluluğunuzdadr. Baz durumlarda Sizden ürünün bakm işlemlerinin yalnz sözleşmeli satcnn müşteri hizmetleri merkezi tarafndan yaplmş olduğuna dair ek bilgi ve belge talep edilebilir. Bu nedenle bu güne kadar yaplmş olan tamiratlara ilişkin tüm belgeler saklanmal ve onarma ilişkin herhangi bir soru bulunmas durumunda ibraz edilmelidir. ÖNŞARTLAR Ürünün model yada seri numarasnda herhangi bir değişiklik, silinme, kopyalama, tahrip olmas veya tannmayacak halde olmas durumunda garanti hizmetleri talep edilemez. Gerekli olan belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik olmas durumunda yada bunlarn okunaksz olmas veya üretici verilerine uygun olmamas durumunda sözleşmeli satc ücretsiz garanti hizmeti sunmak zorunda değildir. Ürünün tamirat esnasnda sözleşmeli satcnn tercihine bağl olarak yazlm güncelleştirilmesi (Software Reflashing) yaplr, modüller ve çip kartlar ayn özellikleri

39 taşyan tamir edilmiş olan yada yeni parçalar veya çip kartlar ile değiştirilir. Değiştirilen modüller, donanm parçalar, piller ve çip kartlarn garanti süresi geri kalan asl garanti süresi ile snrldr. Bu durumda garanti süresi uzamş saylmaz. Değiştirilen tüm donanm parçalar, piller, yedek parçalar yada dijital kablosuz telefonun mülkiyeti sözleşmeli satcya aittir. Sözleşmeli satc ürünün, donanm parçalarnn, pillerin vede yedek parçalarn montaj ile bakm ve servisi için herhangi bir garanti teminat vermez. Sözleşmeli satc ürüne bağlanmş olan yada bununla birlikte kullanlmş olan ve kendisi tarafndan satlmş olmayan ek cihazlardan kaynaklanan sorun ve hasarlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ürünün sözleşmeli satc tarafndan beraberinde teslim edilmiş olmayan ek veya dijital kablosuz telefonu tamamlayc cihazlar ile birlikte kullanlmas durumunda sözleşmeli satc, ürün ile tamamlayc donanm cihazlarndan oluşan kombinasyonun arzasz bir şekilde çalşacağn garanti etmez ve böyle bir kombinasyonda kullanlan ürünün hatasz olduğunu tespit etmesi durumunda herhangi bir garanti talebini kabul etmez. GARANTYE DAHL OLMAYAN DURUMLAR Bu garanti hasarlardan, amaç dş kullanmdan, fenne uygun olmayan kullanmdan, ihmalden ve gerekli itinann gösterilmemesinden kaynaklanan hatalar ile yetkisiz kişiler tarafndan yaplan değişikliklerden kaynaklanan hatalar için geçerli değildir. şbu garanti özellikle aşağdaki hata ve hasar durumlarnda geçerli değildir: Ürünün fenne uygun olmayan, normal şartlarn dşnda yada amaç dş kullanlmas sonucunda meydana gelen hata veya hasarlarda. mha etme/garanti 35

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Gigaset AL110 ECO DECT. El cihazına kısa genel bakış. U u ile yukarı/aşağı. T İmleç u tuşlarıyla sola/ Baz istasyonuna kısa genel bakış

Gigaset AL110 ECO DECT. El cihazına kısa genel bakış. U u ile yukarı/aşağı. T İmleç u tuşlarıyla sola/ Baz istasyonuna kısa genel bakış Gigaset AL110 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Ekran tuşları 3 Mesaj tuşu 4 Telefon rehberi tuşu 5 Kumanda tuşu (u) 6 Cevaplama tuşu 7 Bitirme ve açma/ kapatma tuşu 8 Zil sesini açma/kapatma

Detaylı

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12.

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12. AP180-AP185 (L1c glossy) / TR / A31008-M2003-B431-2-5A19 / Overview.fm / 16.06.2009 Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Telesekreter simgesi (sadece AP185) 3 Ekran

Detaylı

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C59 HH C59 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaylı

El cihazına kısa genel bakış

El cihazına kısa genel bakış Gigaset A580 / tr / A31008-M2006-B401-1-5A19 / overview.fm / 09.09.2008 El cihazına kısa genel bakış El cihazına kısa genel bakış 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð V 01.10.08 07:15 Þ Menü Baz istasyonuna kısa

Detaylı

SL400 HH SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL400 HH SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL400 HH SL400 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-3800 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 GİRİŞ Ttec kablolu telefon ürünümüzü satın aldığınız için siz değerli müşterimize teşekkür ederiz. Ürünümüzün ergonomik tasarımı ve kolay

Detaylı

Gigaset C610 IP Güçlü ev arkadaşınız

Gigaset C610 IP Güçlü ev arkadaşınız Tebrikler Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adamış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur! Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.

Detaylı

TK-4050 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TK-4050 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-4050 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi ĐÇĐNDEKĐLER 1. Ttec Plus TK-4050 Hakkında.3 2. Paket Đçeriği.3 3. Kullanım Kılavuzu 3 4. Paketten Çıkarma 3 5. Telefonun Kurulması.3 6. Telefonun

Detaylı

Nokia X2-02 Kullanım Kılavuzu

Nokia X2-02 Kullanım Kılavuzu Nokia X2-02 Kullanım Kılavuzu Baskı 1.1 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Telefonunuza genel bakış 5 Çift SIM'li telefonunuz 5 Tuşlar ve parçalar 5 Başlarken 6 SIM kartı ve bataryayı takma 6 İkinci

Detaylı

PPF 631 PPF 632 PPF 675. Kullanma kılavuzu

PPF 631 PPF 632 PPF 675. Kullanma kılavuzu PPF 631 PPF 632 PPF 675 Kullanma kılavuzu Sayın müşterimiz, Giriş Brand Variabel Bu cihazı satın alarak, PHILIPS markasının kalitesini seçmiş bulunmaktasınız. Cihazınız, gerek evde, gerekse işyerinde tüm

Detaylı

Nokia 1280 Kullanım Kılavuzu

Nokia 1280 Kullanım Kılavuzu Nokia 80 Kullanım Kılavuzu Baskı. TR Tuşlar ve parçalar 7 6 5 4 Kulaklık Ekran Bitirme ve Açma/Kapama tuşu 4 Tuş takımı 5 Navi tuşu (gezinme tuşu) 6 Arama tuşu 7 im tuşları 8 9 0 8 Flaş ışığı 9 Şarj cihazı

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1

Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1 Kullanım kılavuzu Nokia 301 301.1 Baskı 1.4 TR Pişt... Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var... Microsoft Mobile Servis Koşulları ve Gizlilik poliçesi hakkında bilgi almak için, www.nokia.com/ privacy

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET A120 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4570107

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET A120 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4570107 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

D 16 T - D 18 T - D 21 T

D 16 T - D 18 T - D 21 T D16T - D18T - D21T Türkçe 1. Giri Sayın müterimiz, SAGEMCOM Dect telefonu satın aldıınız ve bize gösterdiiniz güven için size teekkür ederiz. Bu materyal, büyük bir özenle imal edilmitir. Kullanımı esnasında

Detaylı

www.htc.com Kullanım Kılavuzu

www.htc.com Kullanım Kılavuzu www.htc.com Kullanım Kılavuzu Lütfen Devam Etmeden Önce Okuyun KUTUSUNDAN ÇIKARTTIĞINIZDA PİL ŞARJ EDİLMEMİŞ HALDEDİR. AYGITINIZ ŞARJ HALİNDEYKEN PİLİ ÇIKARTMAYIN. BU AYGITI SÖKERSENİZ YA DA SÖKMEYE ÇALIŞIRSANIZ

Detaylı

N89 KULLANMA KILAVUZU

N89 KULLANMA KILAVUZU N89 KULLANMA KILAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen talimatlara göre cihazınızı çalıştırınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia Asha 210 210.4

Kullanım kılavuzu Nokia Asha 210 210.4 Kullanım kılavuzu Nokia Asha 210 210.4 Baskı 1.1 TR Pișt... Yalnızca bu kılavuz değil, șunlar da var... Microsoft Mobile Servis Koşulları ve Gizlilik poliçesi hakkında bilgi almak için, www.nokia.com/

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 515 515

Kullanım kılavuzu Nokia 515 515 Kullanım kılavuzu Nokia 515 515 Baskı 2.1 TR Pişt... Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var... Bu kullanıcı kılavuzundaki talimatlar, var olan en son yazılım sürümüne göre hazırlanmıştır. Cihazınız var

Detaylı

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset S645 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S645 Siemens

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR. www.lg.com MFL68587617 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR. www.lg.com MFL68587617 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR MFL68587617 (1.0) www.lg.com TR IT GB NL PT ES DE BE FR NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide MFL68043810 (1.0) www.lg.com - Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanımayöneliktir.wlan, Avrupa da kapalı alanlarda sınırlamaolmaksızın kullanılabilir

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980

Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980 Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM RM-980 Baskı 1.1 TR RM-980 Kullanım kılavuzu Nokia X Dual SIM İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM kart, pil ve hafıza kartı takma 4 Kullanılacak

Detaylı

VUZU A URU KIL V BAÞ

VUZU A URU KIL V BAÞ BAÞVURU KILAVUZU Başlarken 1 BAŞLARKEN Bu kılavuzdaki simgeler Menü GÖNDER Vertu telefonunuzun ekranında görünen metni temsil eder; örneğin Bekleme ekranında Menü ye Bir Vertu telefon tuşunu temsil eder,

Detaylı

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri...

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri... TK D22T çindekiler 1. Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 2. Balamadan önce...5 2.1. Dijital güvenlik sistemi...5 2.2. Telefonu kurma...5 2.3. Ana Ekranı...6 2.4. Dil Seçimi...6 2.5. Ahizedeki tular...7

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Baskı 1.2 TR Kullanım kılavuzu Nokia 225 İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM'i, pili ve hafıza kartını takma 4 Pili şarj etme 6 Tuşları kilitleme

Detaylı

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU TR68 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Öncelikle TRİDENT markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen talimatlara

Detaylı

İçindekiler. Gigaset 5020 ye kısa genel bakış... 3 Tuşlar... 3 Ekran simgeleri... 3

İçindekiler. Gigaset 5020 ye kısa genel bakış... 3 Tuşlar... 3 Ekran simgeleri... 3 İçindekiler Gigaset 5020 ye kısa genel bakış........ 3 Tuşlar................................ 3 Ekran simgeleri........................ 3 Güvenlik bilgileri..................... 3 Telefonu çalıştırma...................

Detaylı