YEN BR PAMUK MARKASI OLUTURMA ÇABALARI: EGE PAMUU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEN BR PAMUK MARKASI OLUTURMA ÇABALARI: EGE PAMUU"

Transkript

1 YEN BR PAMUK MARKASI OLUTURMA ÇABALARI: EGE PAMUU. Barı KOCAGÖZ zmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Bakan Yrd. Bugünün dünyasında, iç piyasada ve uluslararası alanda rekabet etmek için sadece en düük fiyatla piyasaya mal arz etmek yeterli olmamakta, müteriler tarafından bilinen, kaliteyi ön plana almı markaların ortaya çıkarılması büyük önem taımaktadır. Kısacası, bugün sahip olunan pazarların kalıcılıı ve devamlılıı için markalama bir önkoul olmutur. Pamuun temel hammadde olarak kullanıldıı Tekstil ve Konfeksiyon sektörü dünyada en youn ve yıkıcı rekabetin yaandıı sektörlerden biridir. Özellikle 2005 yılında tekstil kotalarının kaldırılması bu sektördeki rekabetin daha youn hissedilmesine neden olmutur. Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe tanınan ve talebi olan marka yaratabilmenin ana koulları eitimli igücüne ve kaliteli hammaddeye sahip olmak ve moda oluturabilmektir. Ucuz ve daha az kaliteli ürünlerle rekabet edebilmek ancak bu ekilde mümkün olacak ve birim üründen daha fazla kar elde edilebilecektir. Türkiye, dünyanın önde gelen tekstil ve konfeksiyon üreticisi ülkeleri arasındadır yılı itibariyle AB nin ikinci büyük tekstil ve konfeksiyon, dünyanın dördüncü büyük konfeksiyon ve altıncı büyük tekstil tedarikçisi olmutur. Sektörün, Türkiye de bu denli gelimi olmasının nedenlerinden bir tanesi hammadde olarak kullanılan pamuun youn miktarda ve kaliteli olarak ülkemizde yetitiriliyor olmasıdır. Türkiye dünyanın en büyük yedinci pamuk üreticisi ülkesidir. Türkiye de pamuk, Ege Bölgesi, Çukurova, Güneydou Anadolu bölgesi ve Antalya ilinde üretilmektedir. Ege Bölgesi pamukları, uzun elyaflı pamuklar dıında yapılan sınıflandırmada, A kalite pamuklar içerisinde deerlendirilmekte, yurtiçi ve yurtdıındaki tekstil ve konfeksiyon üreticilerinden özel olarak talep görmektedir. Birçok tekstil ve konfeksiyon üreticisi özellikle Ege Pamuu veya Ege Pamuundan üretilmi ara malı talep etmektedir. Bu talepte Türkiye de yetitirilen pamukların elyaf özelliklerinin üstün olması önemli bir rol oynamaktadır. Bölge pamukları özellikle boya tutma kabiliyeti ve yumuaklıı nedeniyle özel olarak tercih edilmektedir. Dier taraftan Ege pamuu aynı zamanda GMO free bir pamuktur. Birçok tekstil ve konfeksiyon üreticisi ürünlerini Ege Pamuu ndan imal edilmitir ibaresiyle pazarlamaktadır. Buna ilikin örnekleri internette bulunan alıveri sitelerinde görmek mümkündür. Bu durum, Ege Bölgesi pamuklarının, bu corafyanın sahip olduu iklim ve toprak koulları nedeniyle kendiliinden doal bir markaya dönütüünün kanıtıdır. Zira, zmir Ticaret

2 Borsasının gelitirdii bu projeye kadar Ege Bölgesi pamuklarının markalaması amacıyla yapılmı bir çalıma bulunmamaktadır. zmir Ticaret Borsası olarak 2002 yılında balattıımız çalımalarda bölge pamuunun ününün ve üstün özelliklerinin korunması ve Ege Pamuu ibaresinin kullanımına bir düzenleme getirilmesi gerektii kanaatine varılmıtır. Bu amaçla bölge pamukları için resmi bir kurulu tarafından verilen corafi iaret tescil belgesi alınabilecei örenilmi ve 2003 yılında bavurulmutur. zmir Ticaret Borsası nın; pamuk üreticisi ve sanayici arasında bir konumda olması ve Ege Pamuunun pazarlandıı merkez olması bu çalımaya liderlik etmesi gereini ortaya koymutur. Corafi iaret; belirgin bir nitelii, ünü veya dier özellikleri itibariyle kökenin bulunduu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdelemi bir ürünü gösteren iarettir. Corafi iaret tescili, Mene Adı Tescili ve Mahreç areti Tescili olmak üzere iki ekilde yapılabilmektedir. Ege Pamuu corafi iaret tescili, zmir Ticaret Borsası tarafından Mene Adı tescili olarak gerçekletirilmitir. Bu tür bir iaret alınabilmesi için ürünün, corafi sınırları belirlenmi bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması, tüm veya esas nitelik veya özellikleri, bu yöre alan veya bölgeye özgü doa ve beeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması, üretimi, ilenmesi ve dier ilemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması gerekmektedir. Ege Pamuu corafi iaret tescili ile aaıda belirtilen amaçlara ulaılmaya çalıılmaktadır. Ege pamuunun saflıının ve özelliklerinin korunması Üretimin disiplin altına alınması, Bölgemiz pamuk üreticilerinin haklarının korunması, Tekstil sanayicilerinin hammadde kalitesinin arttırılması, Tüketicinin yanıltılmasının engellenmesi, Bölgemiz pamuklarının yurtiçi ve yurtdıında tanınırlıının arttırılması. zmir Ticaret Borsası olarak corafi iaret tescil çalımalarının bölgemizde bulunan pamukla ilgili kuruluların görü ve önerileri alınarak gerçekletirilmeye çalıılmıtır. Bu kuruluları; Ticaret Borsaları, Ziraat Odaları, Tarım l Müdürlükleri, Üniversite, Tarım Satı Kooperatifleri, Pamuk Aratırma Enstitüsü ve Dı Ticaret Müstearlıı Batı Anadolu Bölge Müdürlüü olarak

3 sıralamak mümkündür. 30 kurum ve kurulu bu çalımada zmir Ticaret Borsası ile ibirlii protokolü imzalamı bulunmaktadır. Türkiye de Corafi aret konusunda yetkili resmi kurum olan Türk Patent Enstitüsü ne tarihinde bavuru yapılmı ve bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Ege Pamuu ibaresi ile tescil ilemi gerçekletirilmitir. Ayrıca, Ege Bölgesi resmi üzerinde yer alan pamuk figürü eklindeki logoda resmi olarak onaylanmıtır. Bu çalıma ile aaıda verilen Ege bölgesindeki il ve ilçelerde üretilen pamuklar Ege Pamuu olarak tescil edilmitir. Bavurunun onaylanmasının ardından uygulamaya yönelik çalımalara balanmı ve iki adet yönetmelik ve bir adet sözleme hazırlanmıtır. Ege Pamuu corafi iaret logosu kullanım hakkı, Borsamız ile sözleme imzalayarak iletmesini yine Borsamız tarafından oluturulacak ekibin habersiz olarak yapacaı denetimlere açmı Ege Bölgesinde bulunan çırçır fabrikalarına verilmektedir. Türkiye de pamuk üretim bölgeleri arasında kütlü pamuk naklinin yasak olması corafi iaret uygulamasına önemli kolaylık salamaktadır. mzalanan sözlemeler ile çırçır fabrikası sözlemeye aykırı hareket etmeleri ve/veya üretimlerinde karıım yapmaları durumunda çok aır cezai ilemleri kabul etmi bulunmaktadır. Corafi iaret tescili, Ege Pamuunun markalaması amacıyla yapılan ilk ve en önemli giriimdir. Aynı zamanda, bölgemizin ortak bir ürünü için ilgili kurumların ibirlii ile gerçekletirilmi örnek bir çalımadır. Ancak, zmir Ticaret Borsası tarafından planlanan, Ege Pamuundan mamul ürünlerin bir markaya dönütürülmesi fikri için yeterli deildir. Bu nedenle, Ege Pamuu Sertifikası çalımasına balanmıtır. Ege Pamuu Sertifikası uygulaması Ege Pamuu ibareli corafi iaret çalıması ile balayan uzun yolun ikinci adımını oluturmaktadır. Sertifikanın ön yüzünde pamuun üretim sezonu, sertifikanın seri numarası ve temsil ettii miktara ilikin bilgiler, arka yüzünde ise söz konusu pamuun çırçır-tekstil-konfeksiyondan oluan yol haritası ve sorumlu imzaları gösterilmektedir. 5 ve 15 tonluk kuponlar halinde düzenlenmi olan bu sertifikalar zmir Ticaret Borsası tarafından hazırlanacak ve Ege Pamuu ibareli corafi iaret sistemine dahil olan çırçır fabrikalarına verilebilecektir. Sertifika, çırçır fabrikasının satmı olduu pamuk miktarında iplikçiye, iplik fabrikasının söz konusu pamuklardan üretilen iplik karılıından kuma fabrikasına, kuma fabrikasının nihai ürünü ortaya çıkaran konfeksiyon fabrikasına teslim etmesiyle son aamaya kadar ilerleyecektir. Ürünlerin her el deitirmesinde, sertifikada arka yüzünde bulunan bölümlerin

4 kae ve imzalanmasıyla el deitirecektir. Kısacası bu sertifika, Ege Pamuunun çırçır-tekstilkonfeksiyondan (üretimden-tüketime) oluan yol haritasını gösterecektir. Ege Pamuu Corafi areti ve Ege pamuu Sertifikası sisteminin ileyii aaıda kısaca açıklanmıtır. 1. Çırçır fabrikası zmir Ticaret Borsasına gerekli belgelerle birlikte corafi iaret kullanım yetkisi için bavuruda bulunuyor. 2. Borsa gerekli incelemelerin yapılmasının ardından eer uygunsa çırçır fabrikasına izin veriyor ve sözleme ve taahhütname imzalanıyor. Çırçır fabrikasına bulunduu il-ilçe ve çırçırlama ekline göre bir yetki numarası veriliyor. 3. Çırçır fabrikası üreticiden kütlü pamuu satın alıyor. 4. Kütlü pamuk fabrikada ileniyor. 5. Balyalara corafi iaret logosu, yetki numarası ve balya sıra numarası basılıyor. 6. Çırçır fabrikası üretmi olduu logolu pamukları haftalık olarak borsaya rapor ediyor. Bu aamaya kadar olan bölümde zmir Ticaret Borsası çırçır fabrikasını yılda en az bir kere ani ve habersiz olmak üzere ve ikayet durumunda her zaman habersiz olarak denetleme hakkına sahiptir. 7. Borsa; sözleme artlarına uygun üretilerek rapor edilen pamuk miktarında sertifikayı çırçır fabrikasına veriyor. 8. Çırçır fabrikası iplikçiye sattıı pamuk miktarında sertifikayı arka yüzünü onaylayarak teslim ediyor. 9. plikçi Sertifikalı Ege pamuundan üretmi olduu iplik miktarında sertifikayı kumaçıya, kumaçıda konfeksiyoncuya aynı ekilde arka yüzünü onaylayarak teslim ediyor ve zincir tamamlanmı oluyor. unu unutmamak gerekir ki, bu sistemin ileyiinin ilk altı aaması Ege Pamuu Corafi aret çalıması sonucu gerçeklemektedir. Bu altı aamaya kadar yapılanlar Türk Patent Enstitüsünün corafi iaret tescil ilemini onaylaması ile zmir Ticaret Borsasının resmi olarak sahip olduu haklardan kaynaklanmaktadır. Yedinci aama ve sonrası ise zmir Ticaret Borsasının yerletirmeye çalıtıı günümüzde uygulamasını garanti altına almayı planladıı bölümü oluturmaktadır. zmir Ticaret Borsası olarak amacımız Ege Bölgesi pamuklarından üretilen her ürünün, pamuk iplii ve kuma gibi ara mallarından konfeksiyon, ev tekstili vb. nihai ürüne kadar, etiketine Ege Pamuundan Üretilmitir ibaresinin garantili bir ekilde yazılmasını salamaktır. Daha

5 ileride nihai ürünlerin denetlenmesine kadar devam edebilecek bu sisteminin kurulmasının, bölge pamuk üreticileri, ilgili sanayiciler ve bilinçli tüketiciler için büyük önem taıdıı bir gerçektir. Dünya Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe yaanan gelimeler böyle bir markalama sürecinin zorunluluunu mecbur kılmaktadır. Çünkü, ucuz içilik ücretleri ve ucuz hammadde girdilerine balı olarak tekstil üretiminin farklı ülkelere kayması, dünya ile rekabette markalamayı ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle, Ege Pamuu Corafi areti ve Ege Pamuu Sertifikası projemizin Türk tekstil üreticileri ve ülkemizden hammadde ve/veya mamul ürün temin eden yabancı tekstil alıcıları tarafından destek göreceini umuyoruz.

6 COTTON PRODUCTION AREAS IN TURKEY Efforts To Promote A New Cotton-Mark: AEGEAN COTTON. Barı KOCAGÖZ Izmir Mercantile Exchange, Vice President of Board of Directors ICAC, Izmir TURKEY October 2007 Cotton Production Cities Aegean Cotton Production Cities Many textile and apparel producers market their products with the print as produced from Aegean Cotton. The related examples can be seen from trade websites of the internet. 1

7 Geographical sign is a sign indicating a product identified with region, area, zone or a country where it is resided in with respect to its specific feature, fame or other properties. AEGEAN COTTON PRODUCTION AREAS Following objectives are considered with registry of geographical sign of Aegean Cotton: Merkez, Ayvacık, Eceabat, Ezine, Gelibolu ÇANAKKALE BURSA Karacabey Protection of purity and properties of Aegean Cotton Realization of production in a disciplinary way Protection of rights of cotton producers in our region Increasing the raw material quality of textile industrialists Prevention of misleading of the consumers Increasing the recognition of our region cotton nationally and internationally. Merkez, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, Kepsut, Manyas, Susurluk Tüm lçeler Tüm lçeler Dalaman, Fethiye, Köyce iz, Milas, Ortaca, Yata an BALIKES R MAN SA ZM R AYDIN MU LA DEN ZL Merkez, Ahmetli, Akhisar, Ala ehir, Demirci, Gölmarmara, Kırka aç, Salihli, Saruhanlı, Soma, Turgutlu Merkez, Akköy, Buldan, Çal, Honaz, Sarayköy 2

8 Aegean Cotton Certificate implication forms the second step of the long way started with geographical sign study with expression of Aegean Cotton. The front face of certificate shows information related with production season of cotton, serial number of certificate, and quantity it represents and back of the certificate has map from gin plant - textile to apparel and responsible signatures. Cotton Producer (Aegean Region) Seed Cotton (3) Geographical Sign Application (1) GIN Processing (4) Geographical Sign Usage Right (2) AUDITING IME For this reason, we hope that we shall see support from Turkish textile producers and foreign textile purchasers supplying raw material and for final product from our country for our project of Aegean Cotton Geographical Sign and Aegean Cotton Certificate. Logo, Authority Number and Bale Number (5) Regular Reports (6) Certificate Certificate Yarn Manufacturer Aegean Cotton Certificate (7) Certificate Fabric Manufacturer Apparel Manufacturer 3

9 Many Thanks For Your Kind Interest 4

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, 2001 yılı yüzde 8,2 küçülme, kapanan binlerce iyeri ve milyonlara ulaan isizler ordusu ile ülkemizde Cumhuriyet

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza PKI Risks in Real World and Digital Signiture in Turkey XI. I-NET`06 21-23 December 2006, Ankara. Abstract R. Zilan, G. Yalcin, A. Battal Use of Public Key Infrastructure (PKI) is based of secure communication

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEMOKRAT PART KTDARININ LK YILLARINDA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler *

Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 57-66 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler * Mustafa Kan

Detaylı

Hamide KOCADORU. Özet

Hamide KOCADORU. Özet KÜRESEL BR RKETN ÜST DÜZEY YÖNETCLER LE TÜRKYE DE YAPMAYI TERCH ETME VE ETMEME NEDENLERN ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELK BR GÖRÜME AN INTERVIEW ABOUT GLOBAL INVESTMENT IN TURKEY WITH ADMINISTRATOR OF GLOBAL COMPANY

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

'()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

'()*+(!,&'!#% %! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!. -+ -.+.   0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, 2007!"#$#%! & 1 '()*+(!,&'!#% %!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',&""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

Kurucunun Adı ve Soyadı

Kurucunun Adı ve Soyadı GELEN LETMELER BORSASI A.. ANA SÖZLEMES (TASLAK) KURULU Madde 1- Aaıda ad ve soyadları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı kurucular tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı