THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI"

Transkript

1 THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI Yakup ÖZKAN Giriş Theaitetos diyaloğu, Platon un ileri yaşına ait eserlerinden biri olarak görülür. 1 Bu diyalogda bilgi sorunları algı, sanı ve açıklama kavramları bakımından incelenir. Platon bu söyleşisinde, bilgi konusunda, bu kavramlardan oluşturulmuş tanımları ele alır. Bu tanımlar; bilgi algıdır, bilgi doğru sanıdır ve bilgi akılsal bir açıklamayla birlikte olan doğru sanıdır şeklinde ifade edilebilir. Platon, bu tanımların barındırdıkları çelişkileri göstermeye çalışır. Bu nedenle o, bunları birçok yönden çözümlemeye alır. Onun söz konusu tanımlara yönelik çözümlemelerinin sonuç vargıları ise olumsuzdur (210b). Daha açık bir ifadeyle, bilgi için öne sürülen bu tanımlar yanlıştır. Çünkü Platon a göre bilginin özüne yönelik verilen bu tanımlar çelişmezlik ilkesi bakımından kusurludurlar. Bu bağlamda o, ayrıntılı çözümlemeleriyle söz konusu tanımların içerdikleri çelişkileri göstermeye çalışır. Platon, kendi düşüncesini, Aristoteles te veya daha tam biçimiyle Hegel de olduğu gibi doğrudan kavramsal veya kurgul bir dille ifade etmez. O, kendi kurgusunu, bir söyleşi yoluyla veya yöntemiyle açımlamaya çalışır. Bu söyleşinin karakterleri ise Theaitetos, Theodoros ve Sokratestir. Burada Platon adına konuşan karakter, Sokrates tir. Platon, Sokrates i konuştururken kendi diyalektiğini değil, onun diyalektiğini işletir. 2 O, burada karakterleri özgürce ve sanatsal bir dille konuşturur. En önemlisi, Platon un söyleşideki uslamlamaları kapalı ve bulanık değildir. 3 Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı. 1 Copleston, Frederick, Platon, (çev., Aziz Yardımlı), İstanbul, 1998, s. 20;Arslan, Ahmet, İlkçağ Felsefe Tarihi-Sofistlerden Platon a-, İstanbul, 2006, s Hegel e göre diyalektiğe bilimsel olarak özgür ve böylece aynı zamanda nesnel biçimi ilk kez Platon felsefesi vermiştir. Ona göre Sokrates in diyalektiği ise, felsefe yolunun genel karakteri ile uyumlu olarak, başat öznel bir şekli, ironi şeklini taşır (Hegel, 2004: 155). Sokrates in kullandığı diyalektiğin bir örneğini Theaitetos diyalogunda da görebiliriz. 3 Burada Platon la ilgili önemli birkaç gözlemimi şöyle dile getirebilirim. O, düşüncede sınır tanımayan özgürce düşünen bir felsefeciydi. Platon akla güvenen ve onun özgürce ve sınırsızca kullanılmasından yana olan bir yaklaşıma sahipti. 1

2 Bu yazımla Theaitetos diyaloğunda Platon un üçüncü tanıma yönelik uslamlamalarını incelemeye çalışacağım. Bu bir metin çözümlemesi şeklinde olacaktır. Bunu da Türkçe ve İngilizce çeviriler üzerinden yapacağım. Bilgi, akılsal açıklamayla birlikte olan doğru sanıdır Platon bu konuyu 201d den itibaren işler. Sokrates ikinci tanımla ilgili çözümlemeleri sonucunda bilgi ile doğru sanının birbirlerinden ayrı şeyler olduklarını söyler. Bunun üzerine Theaitetos, Sokrates in bu söylediğini başka birinden de işitmiş olduğunu ifade eder. Ayrıca o, aynı kişiden bilgi hakkında şu ifadeyi de duymuş olduğunu söyler: Akılsal bir açıklamayla birlikte olan doğru sanı, bilgidir. Bundan yoksun olanın ise bilgi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Dahası akılsal bir açıklaması 4 olmayanlar bilinemez. Ama akılsal bir açıklamaya sahip olanlar ise bilinebilir. Bu tanımı Theaitetos da onaylar. Sokrates ise bu onaydan sonra söz konusu tanımı öğeler ve bileşikler konusu açısından ele alır. O, böylece açıklamanın bilgi ile ilişkisinin ne olduğunu çözümlemeyi amaçlar. Çünkü daha önce doğru sanının bilgi olduğu çürütülmüştü. Şimdi ise bu çürütülen tanımın, bir ekleme ile yeniden ileri sürülmesi söz konusudur. Daha açık bir deyişle çürütülmüş olan tanım akılsal bir açıklama ekiyle, yeni bir bilgi tanımı olarak öne sürülür. Buna göre doğru sanının, bilgi olabilmesi için akılsal bir açıklamaya da sahip olması gerekir. Başka bir ifadeyle, doğru sanının bilgi olabilmesi için açıklamaya da dayanması gerekir (201d). Sokrates konuyu bir örnek üzerinden, hece ve harf ilişkisi bakımından inceler. Buna göre o Theaitetos a şunu sorar: Hecelerin açıklandığı ama harflerin açıklanmadığı doğru mudur? Theaitetos bunu onaylayınca, Sokrates ona kendi adının ilk hecesi olan SO nun ne olduğunu sorar. Theaitetos bu soruya karşılık olarak SO yu analiz ederek S ile O diye yanıt verir. O, bunu SO hecesi hakkında bir açıklama olarak ileri sürer. Bunun üzerine Sokrates, ondan aynı şekilde S nin de bir açıklamasını ister. Ama Theaitetos un bu kez yanıtı olumsuzdur. Çünkü ona göre bir öğe gene bir öğe ile ifade edilemez. Çünkü S 4 İngilizce çevirilerde bu ifade şöyle geçer: The true opinion which was able to give a reason for it, was knowledge (Paley); He said that knowledge was true opinion accompanied by reason (Fowler); Some one said that knowledge was true opinion along with definition (logos) (DYDE); He said that true opinion accompanied with rational explanation (Kennedy). Hem İngilizce çevirilerdeki ifadeleri hem de metinsel bağlamı dikkate alarak, akılsal açıklama ifadesinin, metinde kastedilen anlam için, daha uygun bir karşılık olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bunu kullanmayı seçtim. Ayrıca bakınız, 31. not. 2

3 sessiz bir harftir ve sadece bir gürültü ve dilin bir fısıltısıdır. B ve başka birçok sessiz harfler ise büsbütün gürültüsüz, fısıltısızdırlar. Öyleyse bu harflere açıklanamaz demek tamamıyla doğrudur. Bunların içinde en açık olan yedisi, yani sesli harfler yalnızca bir ses çıkarırlar; ama hiçbir açıklamaları yoktur. Bu yanıt üzerine Sokrates, bilgi hakkında bir noktanın böylece aydınlandığını söyler ve öğenin, yani harfin bilinemez ama hecenin bilinir olduğu sözünün doğru olarak tanıtlanmış olduğunu belirtir. O, bunu Theaitetos a da onaylatır. Sokrates, bu kez hece üzerine sorusunu ileri sürer ve özet olarak şöyle der: Hece iki harften ibaretse iki harf diye mi, harfler ikiden çoksa bütün harfler diye mi, yoksa harflerin birleşmesinden oluşmuş belirli bir bütün şekil diye mi alınmalıdır? (203a-c). Bu soruya Theaitetos un yanıtı, bütün harfler biçiminde olur. Bunun üzerine Sokrates şu soruyu sorar. SO yu tanıyan bir kişi aynı zamanda iki harfi de tanır mı? Theaitetos bu kişinin iki harfi de, yani S ile O yu tanıyacağını onaylar. Bu kez şu soru gelir. Öyleyse o, ayrı ayrı her birinin (each) bilgisizi olmasına ve onların hiçbirini bilmemesine karşın, onların ikisini (both) nasıl bilebilir? 5 Theaitetos, bunun saçma bir şey olacağını söyler. Buna karşılık Sokrates, şöyle der: İkisini (both) bilmek (know) için her birini (each) bilmek gerekli ise, heceyi bilmek için önceden harflerin her birinin bilinmesi gerekir. 6 Yani, SO hecesini bilmek için, önceden bu hecenin her bir harfini tek başına (S ile O) bilmek gerekir (203c-e). Bu ifadelerden sonra Sokrates, soruna şöyle yaklaşır: Olasılıkla ki hecenin bir sıra harfler değil de, başlı başına bir anlamı olan ve harflerden başka bir şey olan, harflerden oluşan ve bir tek bütün diye alınması gerekir. Theaitetos bunun daha doğru olacağını ifade eder. Yani hece harflerden oluşur, ama kendi başına bir anlama sahip olur. Başka bir ifadeyle hece, kendisinde bir anlama sahip olan bir bütündür. Öyleyse hece birbirine uygun öğelerden oluşan bir tek toplu bir bütündür. 7 Başka bir ifadeyle hece, birbirine 5 Bu ifadede İngilizce çeviriler esas alındı (Paley, Fowler, DYDE, Kennedy). 6 Ayrıca İngilizce çevirilere bakınız, (Paley, Fowler, DYDE, Kennedy). Bununla birlikte bu çevirilerde de (Paley, Fowler, Kennedy) bu cümlenin her yerinde know sözcüğü kullanılır. 7 İngilizce çevirilerde şöyledir: Hece (syllable) veya birleşim (combination), farklı sıralanmış öğelerden (elements) kaynaklanan bir tek formdur (a single form) [Fowler]; a syllable is, a class of its own peculiar kind resulting from the union of the several composing elements (Paley); the compound (bileşim) is a single idea resulting from each several combination of harmonious elements (DYDE); The syllable is one general form arising from the harmonious adaptation of the several elements (Kennedy). 3

4 uygun elementlerin bir araya gelmesiyle meydana gelen bir tek formdur/ideadır veya kendine özgü bir tür sınıftır ya da genel bir formdur (biçim). Sokrates e göre bu, bütün harflerde ve başka bu gibi durumların tümünde de böyledir. O halde bu formun veya ideanın parçaları olmaması gerekir. Çünkü onun parçaları olursa, bütün (whole) de parçaların toplamı olur. Bu noktada Sokrates, Theaitetos tan soru yoluyla şöyle bir onay ister: Parçalardan oluşan bir bütünün (whole), parçalardan/parçalarından farklı bir kavram (notion) veya bir tek form (a single form) olduğu düşüncesinde misin? Theaitetos bunu onaylayınca, ona hemen şu sorulur: Toplam (all) ile bütün (whole), aynı mıdır, yoksa biri diğerinden başka mıdır? Theaitetos bunların birbirlerinden başka olduklarını söyler. Bu yanıttan sonra Sokrates, bu düşüncenin doğru olup olmadığını ele alır ve şu soruyu sorar: Toplam (sum/all) ile tekil toplamı (all in the singular) 8 arasında bir ayrım var mıdır? Örneğin bir, iki, üç, dört, beş, altı ya da iki kere üç (2 3), üç kere iki (3 2), dört ve iki (4+2) veya üç, iki ve bir (3+2+1) derken bütün bunlarda aynı sayıdan mı, yoksa başka sayılardan mı söz edilir? Buna yanıt olarak Theaitetos aynı sayıdan söz edildiğini belirtir. Yani altı sayısından söz edilir. Bu durum ise, ifade şekillerinin her birinde toplam olan altı (all the six) sayısından söz edildiğini gösterir. Buna göre de toplamdan (all) söz edildiğinde bir şeyden (one thing) söz edilmiş olmaz. 9 Öyleyse sayılardan oluşan şeylerde toplam ile tekil toplamı aynı şeydir. Bu durum, dönüm sayısı (the number of the acre) ve dönüm (the acre) ifadeleri için de geçerlidir. 10 Yani bu ifadeler aynı şeyi belirtirler. Aynı şekilde ordunun sayısı da ordu ile aynıdır. Bu türlü her şey böyledir. Çünkü her şeyin sayısının bütünü, varlığının bütünü demektir (203e-204d). Sokrates, konuyu şu soruyla devam ettirir: Bir şeyin sayısı, parçalarından başka bir şey midir? Theaitetos hayır yanıtını verince başka bir soru şöyle gelir. Parçalara sahip olan her şey, parçalardan meydana gelmez mi? Theaitetos a göre bu açıktır (204e). 8 Bu kavramlar Gökberk çevirisinde toplam ve hepsi olarak yer alır. İngilizce çevirilerde ise şöyledir: all the ciphers of a sum differ from the sum total? (Paley); Is there any difference between all in the plural and all in the singular (Fowler); Is there also a difference between all and the all? (DYDE); is there any difference between all (plural) and the all (singular)? (Kennedy). 9 Bu cümlede Kennedy çevirisi esas alındı (Again, when we speak of all, do we not speak of one thing). Cümle diğer iki çeviride de şöyledir: When we speak of all do we not speak of all of some one thing? (DYDE); And again do we not speak of one thing when we speak of them all? (Fowler). 10 Bakınız, Kennedy çevirisi. 4

5 Sonraki soru da şöyledir: Parçaların toplamının (all the parts), toplamı (the all) oluşturdukları kabul edildiğine göre, tüm sayı da (the entire number) toplam (the all) olmaz mı? 11 Theaitetos bu soruya ise evet yanıtını verir. O halde Sokrates e göre, bütün (whole), parçalardan oluşmaz. Çünkü eğer o, parçalardan oluşsaydı o zaman toplam (the all) olurdu. 12 Bu Theaitetos tarafından mantıklı görülünce bu kez şu soru doğar: Parçası, bütünden başka olan bir şeyin, parçası olabilir mi? Theaitetos un yanıtı evet toplamı (of the all) olabilir şeklinde olur. Burada toplam ile bütün arasındaki ayrıma dikkat çekilir. Burada başka bir soru şöyle gelir. Ama kendisinden bir şey eksik olmadıkça toplam (the all) gene toplam (all) değil midir? Sokrates in sorusu bu kez şöyledir. Ama hiçbir şeyi eksik olmayan bir şey, bütün (whole) olmaz mı? Çünkü bir şey eksik olunca ne bir bütün (a whole) ne de bir toplam (an all) olur ki, bunların her biri eşit ölçüde aynı parça birleşiminden oluşmuşlardır. Bu son iki sorudan sonra Theaitetos toplam ile bütün arasında bir fark göremediğini belirtir. Bunun üzerine Sokrates şöyle der: Parçaların olduğu yerde, bütünün ve toplamın, parçaların toplamı olduğunu söylememiş miydik? Theaitetos bunu kesin bir şekilde onaylar (204e-205a). Bütün bunlardan sonra Sokrates yeniden hece ve harf konusuna döner. Ona göre eğer hece, harflerin (letters) kendisi değilse, harfleri parçaları olarak içine alması olanaksız olmaz mı; ya da onlarla aynı ise, bilinmek bakımından aynı düzeyde olmaz mı? Theaitetos un buna yanıtı evet olur. Bunun üzerine Sokrates şu soruyu ileri sürer. Eğer harfler hecenin parçaları değilse, bunun harfleri olmayan hangi başka bir şeyin, hecenin parçaları olacağını söyleyebilir misin? Daha açık bir ifadeyle, eğer harfler hecenin parçaları değilse, o (hece) ne gibi parçalara sahiptir? 13 Bu soruya Theaitetos bilemem yanıtını verir ve şöyle der: Eğer bir kez hecenin parçalara sahip olduğunu kabul ettikten sonra, harfleri bir yana bırakarak, parçalar olarak başka şeyler aramak gülünç olur. 14 Bu ifadelerden sonra Sokrates in çıkarsaması şöyle olur. Öyleyse bu görüşe veya tanıta göre hece, parçalar olmaksızın bir tek genellik (a single generality) veya bölünmez bir form olmalıdır 15 (205a-c). 11 Kennedy çevirisi esas alındı. Ayrıca bakınız, Fowler ve DYDE. 12 Bakınız, Kennedy, Fowler ve DYDE. 13 Bu çeviri için bakınız, DYDE. 14 Bakınız, Fowler. 15 Bakınız, Kennedy ve DYDE. 5

6 Bu ifadelerden sonra Sokrates, ilk başta söz ettiği şeyi anımsatır, şöyle ki: Başka şeylerin oluştuğu ilk öğeler (elements) için akılsal bir açıklama (rational explanation) 16 veya bir tanım (definition) 17 yoktur. Çünkü bunlar kendilerinde (by itself) bileşik değildirler (uncompounded) 18. Ayrıca onlara, başka ve yabancı olan dır (is) 19 ve bu (this) 20 terimlerini uygulamak da doğru olmaz. 21 Bu nedenle ilk öğeler irrasyonel/akıl dışı (irrational) 22 veya tanımsız (undefinable) 23 ve bilinemezlerdir (unknowable) (205c). Sokrates bu anımsatıcı konuşmasından sonra Theaitetos a şunu sorar. Öğeyi yalın (simple) ve bölünemez (indivisible) kılan, bundan başka bir neden midir? Buna yönelik Sokrates, kendisi olarak başka bir neden göremediğini belirtir. Aynı şekilde Theaitetos da bunu dile getirir. Buna göre, eğer hece parçalara sahip değilse ve genel bir kavramsa (general notion) o zaman, o da öğe olarak aynı sınıfa ait olur. 24 Başka bir ifadeyle, eğer hece parçalara sahip değilse ve bir tek formsa (a single form), o da harfle aynı sınıfa (the sama class) düşer. 25 Eğer, hece birçok harfe sahipse ve -harfler onun parçaları olarak- belli bir bütünse (whole), heceler ile harfler bilinebilmede ve ifade edilebilmede eşit derecededirler. Çünkü parçalar toplamı (all the parts) ile bütün aynılığı meydana çıkarmıştır. 26 Ama eğer o (hece), bir ve bölünemez ise, o zaman hem hece hem de harf tanımlanamaz (undefinable) 27 ve bilinemez olmada eşit derecede olurlar. Çünkü aynı neden, onların her ikisini de böyle yapar. Öyleyse hecenin bilinebilir ve ifade edilebilir, ama harf için ise bunun tersi olduğu söylenirse, bu kabul edilemez. 28 Bununla birlikte 16 Bakınız, Fowler. 17 Bakınız, Kennedy. 18 Bu kullanım için bakınız, Kennedy ve DYDE. Bu çevirilerde Türkçe ye bileşik olarak çevrilen compound sözcüğü kullanılır. Fowler de ise composite sözcüğü yer alır. 19 Fowler çevirisinde be (olmak), Paley de ise being (varlık) olarak geçer. İlgili yer için bu kavramlar da düşünülebilir. 20 Bakınız, Fowler ve Kennedy. 21 Bu çeviri için bakınız, Kennedy. 22 Bu cümlenin çevirisi için bakınız, Fowler. 23 Bakınız, Kennedy. 24 Bakınız, Kennedy. 25 Bakınız, Fowler. 26 Bakınız, Kennedy, Fowler ve Gökberk. 27 Fowler çevirisinde irrational (irrasyonel/akıl dışı) olarak karşılanır. Gökberk ve DYDE çevirilerinde ise ifade edilemez olarak geçer. Yukarıda da bu şekilde geçmişti. Burada bu ifade de uygun düşebilir. 28 Bakınız, Gökberk, Kennedy ve Fowler. 6

7 Sokrates e göre deneyimle bilinen harflerden ve hecelerden başkaları hakkında bir sonuç çıkarmak istenirse, denebilir ki bileşiklere göre öğeler bir konunun tam bir şekilde öğrenilmesi için daha açık ve daha mükemmel bir bilgiyi olanaklı kılar. Eğer biri bileşiğin 29 bilinir ama öğenin bilinemez olduğunu iddia ederse buna ister istemez saçma denebilir (205d-206b). Sokrates, bu ifadelerden sonra konunun başında ortaya koyulan tanımın araştırılması gerektiğini anımsatır. Bu tanım şöyleydi: Akılsal bir açıklamayla (rational explanation) birleştirilmiş olan doğru sanı, en mükemmel bilgidir. 30 Başka bir ifadeyle en mükemmel bilgi, doğru sanıya (true opinion) akılsal açıklanmanın eklenmesiyle meydana gelir. 31 Bu noktadan sonra Sokrates açıklama veya akılsal açıklama teriminden ne kastedildiğini araştırmaya yönelir. 32 Ona göre şu üç anlamdan biri kastedilir. Birincisi şöyledir: Düşüncenin ses yoluyla fiillerin ve isimlerin yardımıyla ifade edilmesidir; öyle ki sanı, dudaklardan dökülen sesler selinde, tıpkı aynada ve suda olduğu gibi görünür. Sokrates bu birinci anlam üzerinden söz konusu tanımı çözümler. Bu anlama göre, anadan doğma sağır ve dilsiz olmayan herhangi bir kimse daha hızlı ve daha yavaş olmak üzere- bir konu hakkındaki doğru sanısını açığa vurabilir. Bu düşünceye göre, doğru sanısı olan 29 Kennedy çevirisinde hece ve öğeler ikilisi geçer. Fowler çevirisinde compound ve combination eş anlamlı olarak kullanılır. DYDE çevirisinde compound yer alır. Paley çevirisinde ise combination sözcüğüne yer verilir. Türkçe ye compound bileşik, combination ise birleşik olarak çevrilir. 30 That true opinion combined with rational explanation is the most perfect knowledge (Kennedy). 31 The most perfect knowledge arises from the addition of rational explanation to true opinion (Fowler). Diğer üç çeviride de şöyledir: Perfect knowledge is definition conjoined with right opinion (mükemmel bilgi, doğru sanıyla birleştirilmiş tanımdır) [DYDE]; the most perfect knowledge is Right Opinion where you can also give a reason for it (en mükemmel bilgi, kendisi için ayrıca bir neden verilebilen doğru sanıdır) [Paley]; true opinion with a reason is knowledge (bir nedenle birlikte olan doğru sanı bilgidir ) [Campell]. Görüldüğü üzere iki çeviride rational explanation, iki çeviride a reason, bir çeviride de definition ifadeleri geçer. Aslında hepsinin yakın anlamlı ifadeler olduğunu söyleyebilirim. Buna göre bütün bu terimler (akılsal açıklama, neden ve tanım) en genel ifade olması bakımından akılsal açıklama ifadesine indirgenebilir. Diğer yandan burada bu kavramları tek bir anlama indirgemediğimi belirtmek istiyorum. Çünkü açıkça bilinen bir şey olarak, her birinin ayrı bir yeri ve bir ayrımı söz konusudur. Bu nedenle hem en genel ifade olduğunu ve hem de metinsel bağlama uygun düştüğünü düşündüğüm ve ayrıca iki çeviride de yer verildiği için akılsal açıklama deyimini tercih ettim. Son olarak belirtebilirim ki akılsal açıklama, neden ve tanım terimleri, Platon un logos sözcüğüne karşılık olarak verilmişlerdir. 32 Bu cümlenin çevirisi için bakınız, Kennedy ve Fowler. 7

8 herkeste açıklama veya akılsal açıklama 33 da birlikte bulunur. Bundan dolayı da bilginin, doğru sanıdan başka bir şey olma olanağı yoktur. Bununla birlikte Sokrates e göre bilgiyi bu şekilde tanımlayan biri, kolaylıkla veya çabukça, saçma konuşmakla suçlanmamalıdır. Çünkü olasıdır ki, o kişi, bu anlamı değil de, herhangi bir şeyle ilgili soru sorana onun öğelerini saymakla yanıt verebilme gücünü kastetmiştir. 34 Burada Sokrates açıklama/akılsal açıklama olarak çevrilen logos sözcüğünün ikinci anlamını açımlamaya çalışır. Sokrates bununla ilgili Theaitetos un isteği üzerine verdiği örnekte şöyle konuşur: Örneğin, Hesidos yük arabasından söz ederken onun yüz parçası olduğunu belirtir. Bunları ben adlandıramam veya betimleyemem ki olasılıkla sen de adlandıramazsın. Eğer bize yük arabasının ne olduğu sorulsa tekerlekler, dingil, üst kısım, oturacak yer ve boyunduruk şeklinde yanıt vermekle yetiniriz. 35 Ama soruyu soran, tıpkı Theaitetos un adı sorulduğunda yanıt olarak heceleri saymakla yetinildiğindeki gibi gülünç bulacaktır. Bu yanıt doğru bir sanıya dayanılarak verilir, ama yanıtı veren kendisinin gramerci olduğunu ve Theaitetos adının gramer bakımından bir açıklamasını verebileceğini sanar. 36 Oysa o, doğru bir sanıyla birlikte öğelerin tam sayımını veremedikçe akılsal bir açıklama vermiş olamaz. 37 Başka bir ifadeyle hiç kimse doğru bir sanıyla (true opinion) bir şeyi öğelerinde tam olarak betimleyemezse bilgi sayılması açısından herhangi bir şeyi tanımlayamaz 38 (206c-207b). Sokrates e göre yukarıdaki örnekte araba hakkında doğru bir sanı vardır. Ama sadece, arabanın yüz parçası yoluyla onun doğasını ayrıntılı olarak verebilen kişi, bu ekleme aracılığı ile doğru sanısına, ayrıca açıklamayı katmış olur. 39 Böylece o, arabanın doğası 33 Bu ifadelerin yerine açıklama yetisi veya ifade gücü de konulabilir (Kennedy ve Paley). 34 Bu cümleler için bakınız, Gökberk, Kennedy, Fowler, DYDE ve Paley. 35 Bu cümleler için bakınız, Gökberk, Kennedy ve DYDE. 36 Bakınız, Gökberk. 37 Bu cümle için bakınız, Fowler. 38 Bakınız, Kennedy. 39 Bu çeviri için bakınız, Kennedy. Diğer bir çeviri şudur: Ama arabanın yüz parçasını da sayarak onun özsel doğasını (essential nature of a wagon) tam anlamıyla betimleyebilen kişi, bu fazlalığı dolayısıyla, doğru sanıya akılsal bir açıklama katmış olur (Fowler, Gökberk ve DYDE). Gökberk, doğru sanıya eklenen anlamı, birçok yerde olduğu gibi burada da kanıt diye çevirir. 8

9 hakkında tekniksel (technical knowledge) bir bilgiye sahip olur. Bu nedenle de yalnızca bu kişi, öğeler dolayısıyla bütünü tam olarak betimlemiş 40 olur 41 (207c). Sokrates, bu ifadelerinden sonra yeniden ad, hece ve harf ilişkisine döner. Onun buradaki uslamlamalarını, pek başarılı olarak göremediğimi ifade edebilirim. Buradaki uslamlamaların, yukarıdaki arabayla ilgili ortaya koyulanlara göre mantıksal bakımdan zayıf olduğunu söyleyebilirim. Çünkü olasılıkla, onun, yukarıdaki örneklerde uzunca işlenen ikinci anlamdaki açıklamaya dayanan doğru sanının, bilgi olmadığını araba örneği üzerinden götürerek sonuçlandırması daha sağlam ve yerinde olurdu. Yine de, onun ad ve hece ilişkisiyle ilgili uslamlamalarını şöyle özetleyebilirim. Herhangi biri, sırasıyla yazarsa harfler yardımıyla betimlemeye sahip olduğu için doğru bir sanıyla Theaitetos yazabilir. Ama o, doğru bir sanıya sahip olması aracılığı ile bilgiye sahip olmadan yazar. O, bunu, doğru sanıyla akılsal açıklamayı birleştirerek yapar. Çünkü o, harfler yoluyla betimlemeye sahip olduğu için yazar ki buna da akılsal açıklama denir. 42 Öyleyse Sokrates e göre akılsal açıklamayla birleşmiş olan doğru sanıya, henüz bilgi denilemez 43 (208b-c). O, bu ifadesinden sonra akılsal açıklamanın üçüncü anlamını ele alır. Bundan önce o, akılsal açıklamanın ilk iki anlamını ele aldı. Birincisi, düşüncenin dilde toplanmasıdır. İkincisi ise biraz önce ele alınan öğeler yoluyla bütüne erişmektir. 44 Üçüncüsüne gelince bu da herkesin düşündüğü, yani konuyu bütün başka şeylerden ayıran bir işaret göstermektir. Buna yönelik Sokrates şöyle bir örnek getirir: Örneğin, Güneş Dünyanın çevresinde dönen göksel cisimlerin en parlağıdır. 45 Yani bir şeyi başka şeylerden ayıran farkı kavrayan kimse, kimilerinin dediği gibi açıklamayı (explanation) da kavrar. 46 Ama bu kimse, ortak olan niteliğe dokunduğunda veya tutunduğunda, onun açıklaması da yalnızca bu ortak olan niteliğe (birçok şeyde bulunan) dayanır 47 (208d-e). Bunlara göre, herhangi bir şey hakkında doğru sanıya sahip olan bir kimse, sanısına bir 40 Üç çeviride de describe sözcüğü ya da onun türevleri geçer (Kennedy, Fowler, Paley). 41 Bu çeviri için bakınız, Kennedy, Gökberk ve Fowler. 42 Bakınız, Gökberk, Kennedy ve Fowler. 43 Bakınız, Gökberk, Kennedy ve Fowler. 44 Bakınız, Gökberk, Kennedy ve Fowler. 45 Bakınız, Gökberk, Kennedy ve Fowler, DYDE ve Paley. 46 Bakınız, Gökberk ve Fowler. Kennedy, DYDE ve Paley çevirilerinde ise definition sözcüğü geçer. Bu sözcük Türkçe ye tanım olarak çevrilir, ancak sözlükte onun açıklama anlamı da söz konusudur. Öte yandan Fowler çevirisi burada definition ve explanation sözcüklerini eş anlamlı olarak kullanır. 47 Bakınız, Fowler, DYDE ve Gökberk. 9

10 de söz konusu şeyi, diğer şeylerden ayıran kavrayışını ekler. Böylece o kişi, daha önce sanısına sahip olduğu şeyin bilgisini kazanmış olur 48 (208e). Sokrates, bu konuyla ilgili başka bir örneği de Theaitetos üzerinden verir. Varsayalım ki Sokrates Theaitetos un doğru bir sanısına sahiptir. Eğer o, sanısına onun açıklamasını (definition or explanation) 49 da eklerse, böylece Theaitetos un bilgisini kazanmış olur. Eğer Sokrates, ona ait bir açıklamaya sahip değilse, yalnızca onun sanısına sahip olur. Sokrates e göre bu açıklama, Theaitetos un ayrımının anlatılması veya yorumlanmasıdır (interpretation) 50. Öyleyse Sokrates, Theaitetos la ilgili yalnızca bir sanıya sahip olursa, onu başka şeylerden ayıran farkı kavrayamaz. 51 Sokrates, bu durumda, Theaitetos a olduğu kadar başkalarına da ait olan yalnızca ortak özelliklerin (common features) bir kavrayışına sahip olur. 52 Böyle bir durumda o, Theaitetos la ilgili sanısında, başkasına ait sanısından daha fazlasına sahip olmaz. Örneğin Sokrates in, bir insan olan ve burnu, gözleri ve ağzı olan birinin Theaitetos olduğunu düşündüğünü varsayalım; bu varsayım, onun Theaitetos u Theodoros tan daha fazla düşünmesini sağlamaz. 53 Ya da Sokrates in bir kişiyi, yalnızca burnu veya gözleriyle değil, ayrıca yassı bir burnu ve dışarıya doğru çıkık gözleriyle düşündüğü varsayıldığında, bu halde Sokrates Theaitetos u kendisinden veya bu özelliklere sahip bir başkasından daha fazla düşünmez 54 (209a-c). Sokrates konuyla ilgili başka bir örneği de şu şekilde ifade eder: Sanıma göre sana özgü olan bu burun yassılığının ve başka özelliklerin izlenimine sahip olana ve bu izlenimi ruhumda saklayana kadar Theaitetos u bir sanı nesnesi olarak düşünemem. Sonra bu hatırlatıcı, (Theaitetos a ait izlenimler), yarın seninle gene karşılaştığımda, belleğimde uyanacak veya canlanacak ve senin hakkında doğru sanıya sahip olmama neden olacak (209d) Bakınız, Fowler. 49 Bakınız, Fowler. Kennedy ve DYDE çevirilerinde definition, Paley çevirisinde ise account (or definition) yer alır. 50 Bakınız, Kennedy, Fowler, DYDE. Gökberk te bu cümle şöyledir: fakat açıklama da senin ayrılığının gösterilmesinden ibarettir. 51 Bakınız, Gökberk, Kennedy ve Fowler. 52 Bakınız, DYDE, Kennedy. 53 Çeviri için bakınız, Kennedy, Gökberk ve Fowler. 54 Çeviri için bakınız, Kennedy, Gökberk ve Fowler. 55 Çeviri için bakınız, Fowler ve Gökberk. 10

11 Sokrates in bu örnekten sonra yaptığı çıkarsama şöyledir: Öyleyse doğru sanı, her bir durumda, farkla ilgili olur. 56 Burada Sokrates, açıklamanın doğru sanıya eklenmesinin ne olduğunu sorgular. Eğer onunla, bir şeyi diğerlerinden ayıran bir tarzdaki sanının eklenmesi kastediliyorsa, bu bütünüyle gülünç olur. 57 Başka bir ifadeyle o, bir şeyi geri kalan kısımdan ayıran fark yoluyla bir sanının eklenmesi olarak tanımlanırsa, bu saçma olur. 58 Anladığım kadarıyla bu, bu şekildeki bir sanının doğru bir sanıya eklenmesidir. Böyle bir halde, sanı-her ne kadar bir şeyi diğerlerinden ayıran bir tarzda olsa da- doğru sanıya eklenir. Dolayısıyla sanı sanıya eklenmiş olur. Sokrates e göre yukarıdaki kurala göre ayrımları içeren doğru bir sanıya, ayrımları içeren doğru bir sanının eklenmesi söz konusu olur. 59 Sokrates e göre eğer açıklamayı ekleme emriyle, sadece farkın sanısını değil, farkın bilgisini de ekleyin denirse, bu durumda bilginin en güzel bir tanımı bütün anlamıyla bir maskaralık olmuş olur. 60 Çünkü bilmek, bilgiyi kazanmaktır. 61 Sokrates e göre açıklamayı ekleyin diyen kişiye, bilgi nedir diye sorulsa o, şöyle yanıt verir: Bilgi, farkın bilgisi ile birlikte olan doğru sanıdır. Bilgiyi bu şekilde tanımlayan kişiye göre, açıklamanın eklenmesiyle kastedilen de budur 62 (209d-210a). Bütün bunlardan sonra Sokrates e göre, bilginin tanımını ararken, onu farkın veya başka herhangi bir şeyin bilgisi ile birlikte olan doğru sanı diye tanımlamak tam anlamıyla budalalık olur. 63 Böylece bilgi, ne algıdır (perception) 64 ne doğru sanıdır (true opinion) ve ne de doğru sanıyla birlikte olan açıklamadır (reason or explanation) 65 (210b). 56 Bu çeviri için bakınız, Kennedy ve Fowler. Diğer çeviriler ise şöyledir: Right opinion must cover the differences which belong to each thing (doğru sanı, her şeye ait farkları kapsamalıdır) [DYDE]; Onun için, her şey hakkındaki doğru sanı da farka dayanır (Gökberk); It seems then that correct opinion also will be concerned with the difference in each object (her nesne/şey hakkındaki doğru sanı, ayrıca farkla ilgili olur) [Paley]. 57 Bakınız, Kennedy. 58 Bakınız, Fowler. 59 Bu çeviri için bakınız, DYDE. 60 Bu çeviri için bakınız, DYDE ve Gökberk. 61 Bakınız, Kennedy, Fowler ve Gökberk. 62 Bakınız, Kennedy, Fowler ve Gökberk. 63 Bakınız, Kennedy, Fowler ve Gökberk. 64 Bakınız, Gökberk ve Fowler. Kennedy ve DYDE çevirisinde ise sensible perception terimi geçer. 65 Bakınız, Fowler ve Kennedy. 11

12 Sonuç Bu yazıyla ulaştığım sonuçları bu bölümde şöyle ifade edebilirim. Platon, Theaitetos adlı söyleşisinde bilgi sorunlarını algı, sanı ve açıklama bakımından irdeler. O, bu söyleşide bu terimlerden oluşturulmuş üç bilgi tanımını inceler. Ben, bunlardan sonuncusunu veya üçüncüsünü çözümlemeye çalıştım. Bu tanım şöyleydi: Bilgi, akılsal açıklamayla veya açıklamayla birlikte olan doğru sanıdır. Platon bu tanımı birçok açıdan incelemeye alır. O bu bağlamda bu tanımı çelişmezlik yasasını ilke alarak sınamaya çalışır. Platon un bu ve diğer iki tanıma yönelik sonuç yargısı olumsuzdur. Buna göre bilgi, ne algıdır ne doğru sanıdır ve ne de doğru sanıyla birlikte olan açıklamadır. Ona göre bu tanımlar yanlıştır. Çünkü bunlar, kendilerinde, mantıksal bakımdan kusurludurlar. Onun burada izlediği yöntemi çürütme yoluyla gerçekleştirilen tanıtlama olarak görebiliriz. Dolayısıyla Platon bu tanımı tanıtlamalarla çürütmeye çalışmaz. O, Sokrates karakterini ve onun diyalektiğini kullanarak söz konusu tanımı ileri sürenleri konuşturur ve onların mantıklı konuşup konuşmadıklarını göstermeye çalışır. Dolayısıyla onun tanıtlama yöntemi kendini burada çürütme yoluyla gösterir. Bu söyleşide Theaitetos un öne sürdüğü iki tanım çürütülünce o, başkasından duymuş olduğu tanımı şöyle dile getirir. Bilgi, akılsal açıklamayla birlikte olan doğru sanıdır. Bu tanıma göre açıklamadan yoksun olanın, bilgiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Dolayısıyla akılsal açıklamaya sahip olan bilinebilir, ama ondan yoksun olan ise bilinemez. Bunu Theaitetos da onaylar. Bunun üzerine Sokrates, söz konusu tanımı öğe ve bileşik ilişkisi üzerinden incelemeye alır. O, böylece açıklamanın veya akılsal açıklamanın bilgi ile ilişkisinin ne olduğunu araştırmayı amaçlar. Bu bağlamda Sokrates, ilkin Theaitetos a şu soruyu sorar: Hecelerin açıklandığı ama harflerin açıklanmadığı doğru mudur? O, bunu onaylar. Çünkü ona göre bir öğe gene bir öğe ile ifade edilemez. Öyleyse harflerin açıklanamaz olduğu doğrudur. Bunun üzerine Sokrates, böylece öğenin, yani harfin bilinemez, ama hecenin bilinebilir olduğu sözünün doğru olarak tanıtlanmış olduğunu belirtir. Bu noktadan sonra Sokrates, ona, hecenin harflerle ilişkisi açısından nasıl adlandırılması gerektiğini sorduktan sonra şöyle bir sonuca varır. Heceyi bilmek için, önceden bu hecenin her bir harfini tek başına bilmek gerekir. Bu durumda harf de tek başına açıklanamadığı için, hece de bilinemez. Böylece Theaitetos un harf açıklanamaz, ama hece açıklanabilir görüşü boşa çıkar. 12

13 Başka bir bakımdan Theaitetos un söz konusu düşüncesi şu şekilde de çürütülmüş olur. Burada Sokrates hecenin bir sıra harfler değil de birbirine uygun öğelerin bir araya gelmesiyle meydana gelen bir tek form/idea olarak görülmesi gerektiğini söyler. O, bu bağlamda parça, bütün, toplam, tekil toplamı gibi kavramlar arasındaki ilişkiyi uzunca incelemeye alır. Bunun sonucunda, onun vardığı sonuçları özetle şöyle belirtebilirim. Eğer hece parçalara sahip değilse ve bir tek formsa, o da harfle aynı sınıfa düşer. Eğer, hece birçok harfe sahipse ve -harfler onun parçaları olarak- belli bir bütünse, heceler ile harfler bilinebilmede ve ifade edilebilmede eşit derecededirler. Öyleyse hecenin bilinebilir ve ifade edilebilir, ama harf için ise bunun tersi olduğu söylenirse, bu kabul edilemez. Bu düşünceye göre, hece de bir bütün olarak harf gibi bir öğe olur. Hece bu biçimde olduğu için, onun hakkında da bir açıklama getirilemez. Böylece Theaitetos un görüşü çürütülmüş sayılır. Çünkü o daha önce hecenin (bileşik) açıklanabilir, ama harfin -öğe olduğundan dolayı- açıklanamaz olduğunu söylemişti. Oysaki hece bir tek form/idea olduğu için, o da harf gibi bir öğedir. Dolayısıyla o da açıklanamaz. Sokrates bu noktadan sonra açıklama veya akılsal açıklamadan neyin kastedildiğini araştırmaya yönelir. Ona göre açıklama ifadesinden, şu üç anlamdan biri kastedilir. Birincisi, düşüncenin dile getirilmesi veya ifade edilmesidir. İkincisi, öğeler yoluyla bütüne erişmektir. Üçüncü ise bir şeyi diğer şeylerden ayıran bir farkın gösterilmesidir. Açıklamanın birinci anlamına göre doğru sanısı olan herkeste açıklama da birlikte bulunur. Bundan dolayı da bilginin doğru sanıdan başka bir şey olması olası değildir. Bu anlama göre doğru sanının ifade edilmesi açıklama demektir. Sokrates bunun üzerinde fazla durmaz. İkinci anlamda da öğelerin sayılması yoluyla bütüne ulaşma söz konusu olur. Buna göre öğelerin tam sayımı verilmedikçe akılsal bir açıklama yapılmış olmaz. Örneğin, bir yük arabasının bütün parçaları sayılabildiği takdirde bir açıklama verilmiş sayılır. Sokrates e göre yalnızca, arabanın yüz parçası yoluyla onun doğasını ayrıntılı olarak verebilen kişi, bu ekleme aracılığı ile doğru sanısına, ayrıca açıklamayı katmış olur. Böylece o, arabanın doğası hakkında tekniksel (technical knowledge) bir bilgiye sahip olur. Bu nedenle yalnızca bu kişi öğeler dolayısıyla bütünü tam olarak betimlemiş olur. Sokrates in burada bilginin değil, betimlemenin olduğuna dikkat çeker. O, bu ikinci anlamı bir de ad, hece ve harf ilişkisi bakımından inceler. Sokrates doğru sanının bu anlamdaki açıklamayla birleştirilmesini henüz bilgi olarak görmez. 13

14 Açıklamanın üçüncü anlamında ise farkın bilgisi söz konusuydu. Buna göre bir şeyi başka şeylerden ayıran farkı kavrayan kimse, açıklamayı da kavramış olur. Herhangi bir şey hakkında doğru sanıya sahip olan kişi, sanısına bir de sanı nesnesini diğer şeylerden ayıran kavrayışını ekler. Böylece bu kişi daha önce sanısına sahip olduğu şeyin bilgisini de kazanmış olur. Örneğin varsayalım ki biri, Güneş hakkında doğru bir sanıya sahiptir. Bu kimse, Güneş i diğer göksel cisimlerden en parlak niteliği ile ayırt ettiğinde, onunla ilgili doğru sanısına, ayrıca açıklamasını da eklemiş olur. Öte yandan bu kişi fark olarak ortak bir niteliği kavradığında, onun açıklaması da yalnızca bu ortak niteliğe dayanır. Yani onun kavradığı nitelik birçok şeyde bulunan bir şeydir. Sokrates bu konuyla ilgili olarak bir örnek de Theaitetos üzerinden verir. Örneğin Sokrates in, bir insan olan ve burnu, gözleri ve ağzı olan birinin Theaitetos olduğunu düşündüğünü varsayalım; bu varsayım, onun Theaitetos u Theodoros tan daha fazla düşünmesini sağlamaz. Çünkü Sokrates, Theaitetos u başkalarında da olan özelliklerle düşündüğü için, o onunla ilgili sanısında, Theodoros hakkındaki sanısından daha fazlasına sahip değildir. Bu durumda Sokrates in Theaitetos sanısı, Theodoros sanısından daha güçlü değildir. Çünkü onun, Theaitetos u başkalarından ayıran özellikler olarak düşündüğü nitelikler, Theodoros ta da vardır. Sokrates son olarak açıklamanın, doğru sanıya eklenmesinin ne anlama geldiğini ele alır. Eğer açıklamanın eklenmesi ile bir şeyi diğerlerinden ayıran bir tarzdaki sanının eklenmesi kastediliyorsa, bu bütünüyle gülünç olur. Çünkü bu durumda farkın bilgisine yönelik olan sanı, doğru sanıya eklenmiş olur. Dolayısıyla da sanı sanıya katılmış olur. Sokrates e göre eğer açıklamayı ekleme sözüyle, yalnızca farkın sanısını değil, farkın bilgisini de ekleyin denirse, böyle bir ifade, bilginin tanımına yönelik çok saçma olur. Ona göre açıklamayı ekleyin diyen kişiye, bilgi nedir diye sorulsa o, şöyle yanıt verir: Bilgi, farkın bilgisi ile birlikte olan doğru sanıdır. Bilgiyi bu şekilde tanımlayan kişiye göre, açıklamanın eklenmesiyle kastedilen de budur. Kısaca açıklamanın eklenmesi, herhangi bir sanı nesnesi hakkındaki ayırıcı nitelik bilgisinin, aynı sanı nesnesine ilişkin olan doğru sanıya katılması demektir. Başka bir ifadeyle açıklamanın eklenmesi ile belirli bir nesneye ilişkin ayrım bilgisinin, gene bu aynı nesne hakkındaki doğru sanıya katılması kastedilir. Bütün bu nedenlerle Sokrates e göre, bilginin tanımını ararken, onu farkın veya başka herhangi bir şeyin bilgisi ile birlikte olan doğru sanı diye tanımlamak tam anlamıyla budalalık olur. Böylece bilgi, ne algıdır ne doğru sanıdır ve ne de doğru sanıyla birlikte olan açıklamadır. 14

15 KAYNAKLAR Arslan, Ahmet, İlkçağ Felsefe Tarihi-Sofistlerden Platon a-, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Copleston, Frederick, Platon, (çev., Aziz Yardımlı), İdea, İstanbul, Hegel, G. W. F., Felsefi Bilimler Ansiklopedisi I Mantık Bilimi, (Çeviri ve Sunuş: Aziz Yardımlı), İdea yayınevi, İstanbul, Platon, Theaitetos (çev: Macit Gökberk), Diyaloglar 2 içinde, Remzi Kitabevi, İstanbul, Platon, The Theaetetus of Plato (çev: Benjamin Hall Kennedy), Cambridge: At The University Press, London, Platon, The Theaetetus of Plato (çev: Lewis Campbell), Oxford, Platon, The Theaetetus of Plato (çev: S. W. DYDE), London, Platon, Plato Theaetetus Sophist (çev: H. N. Fowler), London, Platon, The Theaetetus of Plato (çev: F. A. Paley), London,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı, FARABİ DE BEŞ TÜMEL Yakup ÖZKAN Giriş Farabi (ö. 950) ortaçağın en önemli felsefecilerinden biridir. Eserlerinin arasında Mantık Bilimi ile ilgili olanları daha fazladır. Farabi, mantıkçı olarak İslam

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

1- Matematik ve Geometri

1- Matematik ve Geometri GEOMETRİ ÖĞRETİMİ 1- Matematik ve Geometri Matematik ve Geometri Bir çok matematikçi ve matematik eğitimcisi matematiği «cisimler, şekiller ve sembollerle ilişkiler ve desenler inşa etme etkinliği» olarak

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

abstract Sınıflar 1 Sınıf sınıf1 new class Ama aşağıdaki şekilde referans alınabilir;

abstract Sınıflar 1 Sınıf sınıf1 new class Ama aşağıdaki şekilde referans alınabilir; abstract Sınıflar 1 Özet sınıflar ya da özet metotlar abstract anahtar sözcüğü kullanılarak tanımlanırlar. Bir temel sınıf içinde bildirilen abstract metotların içeriği boştur. Kendisinden yeni bir instance

Detaylı

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir.

A Tüm S ler P dir. Tümel olumlu. E Hiçbir S, P değildir. Tümel olumsuz. I Bazı S ler P dir. Tikel olumlu. O Bazı S ler P değildir. Yargı cümlelerinde sınıf terimler birbirlerine tüm ve bazı gibi deyimlerle bağlanırlar. Bunlara niceleyiciler denir. Niceleyiciler de aynen doğruluk fonksiyonu operatörleri (önerme eklemleri) gibi mantıksal

Detaylı

BMT 206 Ayrık Matematik. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 206 Ayrık Matematik. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 206 Ayrık Matematik Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Ayrık Matematik Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 2 Önermeler Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 3 Önermeler Önermeler Mantığı, basit ifadelerden mantıksal bağlaçları

Detaylı

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl

Tragedyacılara ve diğer taklitçi şairlere anlatmayacağını bildiğim için bunu sana anlatabilirim. Bence bu tür şiirlerin hepsi, dinleyenlerin akıl Platon'un Devleti-2 Platon, adil devlet düzenine ve politikaya dair görüşlerine Devlet adlı eserinde yer vermiştir 01.08.2016 / 15:01 Devlet te yer alan tartışmalar sürerken, Sokrates varoluştan varolmayışa

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

ULUSAL LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI 6.SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI RAPORU HADARİZM SHORTCUT (MATEMATİK) PROJEYİ HAZIRLAYANLAR

ULUSAL LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI 6.SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI RAPORU HADARİZM SHORTCUT (MATEMATİK) PROJEYİ HAZIRLAYANLAR ULUSAL LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI 6.SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI RAPORU HADARİZM SHORTCUT (MATEMATİK) PROJEYİ HAZIRLAYANLAR SELİM HADAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN SANDRA GÜNER ULUS ÖZEL MUSEVİ

Detaylı

İnanç Psikolojisi: Yaşamı Anlamlandırma Biçiminin Hayat Boyu Gelişimi

İnanç Psikolojisi: Yaşamı Anlamlandırma Biçiminin Hayat Boyu Gelişimi İnanç Psikolojisi: Yaşamı Anlamlandırma Biçiminin Hayat Boyu Gelişimi Üzeyir Ok İlahiyat Yayınları, Ankara 2007, 344 s. İnsanın en temel ihtiyacı olarak kabul edilen anlamlandırma ve anlam arayışı eyleminin

Detaylı

HESAP. (kesiklik var; süreklilik örnekleniyor) Hesap sürecinin zaman ekseninde geçtiği durumlar

HESAP. (kesiklik var; süreklilik örnekleniyor) Hesap sürecinin zaman ekseninde geçtiği durumlar HESAP Hesap soyut bir süreçtir. Bu çarpıcı ifade üzerine bazıları, hesaplayıcı dediğimiz somut makinelerde cereyan eden somut süreçlerin nasıl olup da hesap sayılmayacağını sorgulayabilirler. Bunun basit

Detaylı

HER CÜMLEDE ÜÇ ZAMAN VARDIR

HER CÜMLEDE ÜÇ ZAMAN VARDIR HE CÜMLEDE ÜÇ ZAMAN VADI Prof. Dr. ıza FİLİZK Şaşırtıcı olmakla birlikte dil bilimi, gösterge bilimi, narratoloji bilimlerindeki gelişmeler, bir cümlede kesin olarak üç ayrı zaman olduğunu göstermiştir.

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

SAYILARA GİRİŞ. Her şeyden önce temel kavramları bilmeliyiz. Nedir temel kavramlar? Matematik dilinin abc'si olarak tanımlayabiliriz.

SAYILARA GİRİŞ. Her şeyden önce temel kavramları bilmeliyiz. Nedir temel kavramlar? Matematik dilinin abc'si olarak tanımlayabiliriz. SAYILARA GİRİŞ Her şeyden önce temel kavramları bilmeliyiz. Nedir temel kavramlar? Matematik dilinin abc'si olarak tanımlayabiliriz. Rakamlar {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} On tane rakam bulunmaktadır.

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

İngilizce nasıl öğrenilir?

İngilizce nasıl öğrenilir? 1/5 İngilizce nasıl öğrenilir? İlk önce Yabancı dil nasıl öğrenilmez? sorusu ile başlayalım mı? Gramer çalışarak yabancı dil öğrenilemez. Neden mi? Şu cümleye bir bakın: Sorular çalıştıklarınızdan mı çıktı?

Detaylı

Dil olgusu :DEĞİŞMEYENLER Dil dışı olgu : DEĞİŞENLER ARABA. Aynı değişimi soyut olarak şöyle formülleştirebiliriz:

Dil olgusu :DEĞİŞMEYENLER Dil dışı olgu : DEĞİŞENLER ARABA. Aynı değişimi soyut olarak şöyle formülleştirebiliriz: A N L A M D E Ğ İ Ş M E L E R İ Bu yazıda yeni şeyler bulacağınızı düşünüyoruz! Prof. Dr. Rıza Filizok Anlam bilimci G. Stern, kelimelerdeki anlam değişmelerini sebeplerine ve görevlerine göre şöyle snıflandırır:

Detaylı

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir.

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir. SQL SELECT CÜMLELERİ Oracle birçok kullanışlı ve güçlü özellikleri olan bir veritabanıdır. Bu özelliklerinin birçoğu SQL ile ilgilidir. VTYS lerinin çoğunluğunda veriler ile çalışmak için SQL kullanılmaktadır.

Detaylı

TEMEL SAYMA. Bill Gates

TEMEL SAYMA. Bill Gates Bölüm 1 TEMEL SAYMA YÖNTEMLERİ Firmamızın sahip olduğu tek şey insan düş gücüdür. Bill Gates Bu bölümde fazla kuramsal bilgi gerektirmeyen sayma problemleri üzerinde duracağız. Bu tür problemlerde sayma;

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

Kategorik Yargılar. Bazı dört ayaklı hayvanlar antiloptur. Tüm antiloplar otçuldur. Bazı dört ayaklı hayvanlar otçuldur.

Kategorik Yargılar. Bazı dört ayaklı hayvanlar antiloptur. Tüm antiloplar otçuldur. Bazı dört ayaklı hayvanlar otçuldur. Kategorik Yargılar Önermeler mantığı sadece doğruluk değeri işlemlerini (doğruluk değerinin saptanmasını) ve bununla ilgili operatörleri (önerme eklemlerini) göz önüne alır. Söz konusu bu doğruluk fonksiyonu

Detaylı

Heceleme Yöntemiyle Kök Sözcük Üretme

Heceleme Yöntemiyle Kök Sözcük Üretme Heceleme Yöntemiyle Kök Sözcük Üretme İ.Büyükkuşcu buyukkuscu@itu.edu.tr E. Adalı adali@itu.edu.tr İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Anahtar sözcükler: Doğal Dil İşleme, Sentetik

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

Etik Karar Alma Modeli

Etik Karar Alma Modeli General Dynamics'te, neredeyse her gün iş etiğiyle ilgili kararlarla karşı karşıya geliyoruz. Bunların birçoğu çok açık ve çözüm için fazla düşünmek gerekmiyor: doğal bir tepki olarak doğru olanı yapıyoruz.

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları Veri yapısı, bilginin anlamlı sırada bellekte veya disk, çubuk bellek gibi saklama birimlerinde tutulması veya saklanması şeklini gösterir. Bilgisayar

Detaylı

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir.

Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. İşaretli Tamsayı Gösterimi 1. İşaretli Büyüklük Bir işaretli büyüklük sayısında en soldaki basamak bir işaret içerir. Diğer basamaklarda ise sayısal değerin büyüklüğü (mutlak değeri) gösterilir. Örnek

Detaylı

Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları)

Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları) Çözümleyici Çizelgeler (Çürütme Ağaçları) İki veya üçten fazla cümle harfi içeren ikb ler söz konusu olduğunda doğruluk tablosu, denetleme yapmak için hantal ve yetersiz bir yöntem haline gelmektedir.

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

Önermelerin doğru veya yanlış olabilmesine doğruluk değerleri denir.

Önermelerin doğru veya yanlış olabilmesine doğruluk değerleri denir. A. MANTIĞIN ALANI ve İLKELERİ 1- Mantığın Tanımı Mantığın temel amacı (bilimsel dilden günlük dile kadar tüm alanlardaki) ifadeleri genel bir yöntemle inceleyerek doğruluk ya da yanlışlık yargısıyla değerlendirebilmektir.

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ Bölüm 3 : HATA SEZME TEKNİKLERİ Türkçe (İngilizce) karşılıklar Eşlik sınaması (parity check) Eşlik biti (parity bit) Çevrimli fazlalık sınaması (cyclic redundancy check) Sağnak/çoğuşma (burst) Bölüm Hedefi

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI

DUA ETTİĞİNİZDE. J. Robert Ashcroft. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI DUA ETTİĞİNİZDE J. Robert Ashcroft ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: David Cahill Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.: 33 Bakırköy İstanbul

Detaylı

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ KIŞILIK KURAMLARı GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ Kişilik Nedir? Psikolojide kişilik, kapsamı en geniş kavramlardan biridir. Kişilik kelimesinin bütün teorisyenlerin üzerinde anlaştığı bir tanımlaması yoktur.

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3

4. Deneme 15 Nisan. O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 4. Deneme 5 Nisan O.4.3 Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 3 D.B.. Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. K..0 Konuşmasında

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Alfabemizdeki... harfi F harfinden sonra Ğ harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çalışma Testi 13 Alfabetik Sıralama 1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) E B) G C) H 2. Görseli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010030013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

A, B ve C gibi üç tane mantıksal değişkenimiz olsun. Ayrıca iki tane de kuralımız bulunsun : R1: if A, then B R2: if B then C

A, B ve C gibi üç tane mantıksal değişkenimiz olsun. Ayrıca iki tane de kuralımız bulunsun : R1: if A, then B R2: if B then C GİRİŞ Uzman sistemlerde, bilgi tabanında mevcut kurallar ve gerçeklerin çeşitli şekillerde kullanılmasıyla yeni birtakım gerçeklere ulaşılması, bilginin kullanılmasının en yaygın hallerinden birisidir.

Detaylı

Türkçe ve Arapçada Sessiz Harfler Karşılaştırma Çalışması

Türkçe ve Arapçada Sessiz Harfler Karşılaştırma Çalışması Abstract Türkçe ve Arapçada Sessiz Harfler Karşılaştırma Çalışması الباحثة : هدى حسن This is an abstract of a thesis entitled A contrastive study of Turkish and Arabic consonants. In fact, languages have

Detaylı

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır.

TEMEL BAZI KAVRAMLAR. Uzay: İçinde yaşadığımız sonsuz boşluktur. Uzay, bir noktalar kümesidir. Uzay, bütün varlıkları içine alır. 1 TEMEL ZI KVRMLR Nokta: Kalemin kâğıda, tebeşirin tahtaya bıraktığı ize nokta denir. Nokta boyutsuzdur. Yani; noktanın eni, boyu ve yüksekliği yoktur. ütün geometrik şekiller noktalardan oluşur. Noktalar

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3.5 ÇÖZÜM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3.5 ÇÖZÜM Biçimselleştirme Burada sunulan haliyle bu sembolik gösterim diline önermeler mantığı dili denir. Şimdi günlük dilden çeşitli cümlelerin sembolik biçimler şeklinde nasıl ifadelendirilebileceğini (yani

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002009008 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye KÜME AİLELERİ GİRİŞ Bu bölümde, bir çoğu daha önceden bilinen incelememiz için gerekli olan bilgileri vereceğiz. İlerde konular işlenirken karşımıza çıkacak kavram ve bilgileri bize yetecek kadarı ile

Detaylı

B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK

B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK İki değerli mantıkta önermeler, doğru ve yanlış olmak üzere iki değer alabilir. Çünkü özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü hâlin olanaksızlığı ilkelerine göre, önermeler başka bir değer

Detaylı

Karar Vermek Problem Çözmek

Karar Vermek Problem Çözmek KARAR VERME Yönetici için, hangi işi yaparsa yapsın, hangi kademede bulunursa bulunsun daima ön plana çıkan, bir nevi olmazsa olmaz niteliği taşıyan iki husus önem taşır: Karar Vermek Problem Çözmek İyi

Detaylı

Arkadaşınız Kutsal Ruh

Arkadaşınız Kutsal Ruh Yardımsever Arkadaşınız Kutsal Ruh 2 Yardımsever Arkadaşınız Kutsal Ruh L. Jeter Walker ICI University Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır. Çeviren: Hande Taylan Redaktör: Doug Clark ICI University

Detaylı

Aristoteles Metafiziği Üzerine Yorumlar *

Aristoteles Metafiziği Üzerine Yorumlar * / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 4, Ekim / October 2013: 219-226 Aristoteles Metafiziği Üzerine Yorumlar * ALEXANDER OF APHRODISIAS Çeviren İLYAS ALTUNER Arş. Gör., İlahiyat Fakültesi,

Detaylı

Önermeler mantığındaki biçimsel kanıtlar

Önermeler mantığındaki biçimsel kanıtlar Önermeler mantığındaki biçimsel kanıtlar David Pierce 26 Aralık 2011, saat 11:48 Bu yazının ana kaynakları, Burris in [1] ve Nesin in [4] kitapları ve Foundations of Mathematical Practice (Eylül 2010)

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

SEMBOLİK MANTIK MNT102U

SEMBOLİK MANTIK MNT102U DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SEMBOLİK MANTIK MNT102U KISA ÖZET KOLAY

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI 1. Aşağıdaki iskeletin temel bölümlerinin isimlerini yazınız. İskeletin temel bölümlerinin görevlerini belirtiniz. ( 10 puan) Bölümleri

Detaylı

Dilbilgisi ve Diller

Dilbilgisi ve Diller Dilbilgisi ve Diller Doç.Dr.Banu Diri 1. Her biçimsel dil belirli bir alfabe üzerinde tanımlanır. 2. Alfabe sonlu sayıda simgelerden oluşan bir kümedir. 3. Alfabedeki simgelerin arka arkaya getirilmesi

Detaylı

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz]

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz] 48 LANDSCALE landscape sequences [Enise Burcu Derinbogaz] 49 LANDSCALE landscape sequences Peyzajın anlamı söz konusu olduğunda hepimiz biliriz ki peyzaj bir kavram olarak pek çok farklı konuyu içinde

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı