Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri"

Transkript

1 TÜRK BORÇLAR KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka, işaret ve yenilikler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. Yayınevinin yazılı izni olmadan tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyen alıntılar hariç olmak üzere, kitapta yer alan içerik, notlar, tasarım, marka, logo, yenilik ve işaretler herhangi bir ortamda kısmen veya tamamen yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

2

3 Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ TÜRK BORÇLAR KANUNU Gerekçe Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni Karşılaştırma Tablosu Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri Yeni Kavramlar Sözlüğü Kavram Dizini Madde Değişim Göstergesi Ankara 2011

4 Türk Borçlar Kanunu Hazırlayan: Mutlu DİNÇ Libra Mevzuat Dizisi: Sayfa, 11,5x22,5 cm. ISBN Birinci Baskı: Şubat Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312) / Sertifika No: 13268

5 Bu Kitaptan Faydalanırken Türk hukuk sisteminin temelini oluşturan düzenlemelerden 818 sayılı Borçlar Kanunu, kabul edildiği 1926 tarihinden bu yana gerek sosyal yaşamdaki, gerek teknolojideki, gerekse hukuk alanındaki gelişmeler sebebi ile ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelmiştir. Uluslararası hukuktaki yenilikler de göz önüne alındığında köklü bir değişiklik yapılması kaçınılmaz olmuştur. Bu değişiklik kapsamında kanunun sistematik çatısı yeniden kurgulanmış, dili arılaştırılmış ve maddenin daha iyi ifade edilebilmesi için eski metindeki çeviri hataları düzeltilmiştir. Adalet Bakanlığınca kurulmuş olan Borçlar Kanunu Komisyonu sekiz yıllık uzun bir sürecin ardından tasarı metnini hazırlamıştır. Çalışmalarda, uluslararası metinlerden yararlanılarak Avrupa Birliği Hukukuna paralellik sağlanmış, bu sebeple yeni maddeler eklenmiş, ayrıca madde metinlerinde kaynak İsviçre Borçlar Kanununa uygunluk sağlanması için değişiklikler yapılmıştır. Madde metinlerindeki değişikliklerde, yeni fıkra ihdası, fıkraların birleştirilmesi veya fıkraların bentlere ayrılması yolu izlenmiştir. Tüm bu çalışmalar neticesinde eski ve yeni kanunun madde numaraları farklılaşmıştır. Hukukçuların önceki kanundan alışık oldukları numaralandırma sistemindeki farklılığa kolay uyum sağlamaları açısından çalışmamızda Eski Yeni ve Yeni Eski madde numaralarını gösteren iki adet Karşılaştırma Tablosu hazırlanmıştır. Eski Yeni karşılaştırma tablosu alışık olduğunuz eski kanunun maddelerinin yeni kanunda hangi maddeye karşılık geldiğini görmenizi sağlayacaktır. Yeni Eski karşılaştırma tablosu ise, hem yeni ihdas edilen maddeleri daha hızlı seçmenize, hem de yeni maddenin kimi zaman birden fazla maddeye tekabül ettiğini bir bakışta görmenize yardımcı olacaktır. Borçlar Kanunu Komisyonu nun sistematik kanun çalışmasının yanında, maddelerin hangi saikle ihdas edildiğini gösteren Gerekçe çalışmasından da söz etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Komisyon genel olarak ayrıntılı gerekçe hazırlama yolunu tercih etmemiştir. Aynen korunmuş maddelerde Sistematik yapısı ile metinde yapılan arılaştırma ve düzeltme dışında bir değişiklik yoktur ifadesini kullanmıştır. Şayet madde de bir değişiklik var ise bu şablon cümle kullanılmamıştır. Ancak bu ifadelerin yanıltıcı olmaması açısından şu bilgilendirmeyi yapmak gerekmektedir; Borçlar Kanunu Komisyonu nun hazırlamış olduğu ve Hükümet tarafından TBMM ye sunulan metin üzerinde Adalet Komisyonu ve Genel Kurul tarafından bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu sebeple Hükümet Gerekçesi ile yasalaşan metin arasında bazı farklılıklar oluşmuştur. Çalışmamızda, bu farklılıklar veya eklemeler sayfa altlarında bilgi notu olarak belirtilerek okuyucuda oluşabilecek tereddütler giderilmeye çalışılmıştır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Adalet Komisyonundaki değişikliklerden dolayı Gerekçe içinde geçen ifadeler madde metninde kapsamlı değişiklik olup olmadığı konusunda net bilgiyi verememektedir. Bu sebeple sadece gerekçeyi okuyarak bu çıkarımı yapmak mümkün olmadığından, eski ve yeni maddeleri karşılaştırarak, metnin sonuna Madde Değişim Göstergesi olarak isimlendirdiğimiz bir işareti yerleştirmeyi uygun gördük. Madde Değişim Göstergesi dört basamaklı bir derecelendirme sistemidir; Madde Aynen Korunmuş: Bu göstergedeki en alt derece, madde içinde Türkçeleştirme, metinsel arılaştırma, sadeleştirme ile maddenin esasını değiştirmeyecek kelime düzeltmeleri ya da maddede verilen örneklerin detaylandırılması hususlarını ifade etmektedir. Bu dereceyi Madde Aynen Korunmuş ifadesiyle tanımladık. Az Değişiklik: 818 sayılı önceki Borçlar Kanununu kısmen karşılayan, kimi zaman tek bir kelime bazen de yeni bir hüküm eklenmek sureti ile madde kapsamını genişleten, ancak madde esasını değiştirmeyen düzenlemeleri ise Az değişiklik ifadesi ile belirttik. Kapsamlı Değişiklik: 818 sayılı Borçlar Kanunundaki maddeyi kısmen karşılamakla birlikte esas yönünden temel farklılık yaratan, sistemi değiştiren, benzer içeriğe sahip olmasına rağmen hukuk tekniği açısından farklı müesseseleri karşılayan ya da 818 sayılı Borçlar Kanununda yer alan ilgili maddedeki bir hükmü mülga eden değişiklikler ise Kapsamlı değişiklik ifadesi ile tanımlandı.

6 6 Türk Borçlar Kanunu Burada bir parantez açmakta fayda var. Değişim göstergelerindeki kıstasımız maddenin esas yönünden incelenmesi olduğundan, dilbilgisi açısından olumsuz cümle ve devrik surette kurulan hükümlerin esas ve içerik yönünden değişmeyerek, özne ve yüklem değişimi sureti ile olumlu cümle haline getirilmesi Kapsamlı değişiklik olarak değil Madde Aynen Korunmuş olarak ifade edilmiştir. Madde Yeni İhdas Edilmiş: Yeni Borçlar Kanunumuzda kaynak İsviçre Borçlar Kanunu göz önüne alınarak önceki Borçlar Kanununda yer almayan birçok yeni düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler kimi zaman 4857 sayılı İş Kanunundan, kimi zaman 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanundan, bazen de diğer temel kanunlarımızdan esinlenmek ya da paralellik kurulmak suretiyle alınmıştır. Tüm bu tamamlayıcı mevzuattan kaynak alınan hükümler de ilgili maddelerin altına dipnot olarak işlenmiştir. Bu şekilde oluşturulmuş maddeler ise Madde yeni ihdas edilmiş ifadesini kapsayan gösterge ile gösterilmiştir. Metinlerdeki arılaştırma ve Türkçeleştirme çalışması alışmış olduğumuz hukuk dilini köklü olarak değiştirdiğinden çalışmamızda, uygulama kolaylığı sağlaması ve aradığınız kavramı kolayca bulmanız açısından kanun metninin önüne Yeni Kavramlar Sözlüğü, kitabın sonuna ise metinlerin içinde aradığınız kavramı seçmenizi kolaylaştıracak Dizin ilave edilmiştir. Sekiz yıllık yasama sürecinin ürünü olan Türk Borçlar Kanunu na ilişkin olarak hazırladığımız bu çalışmanın özel hukukun canlı yapısını yansıttığı düşüncesindeyiz. Bu sebeple çalışma her yeni basımında; güncel gelişmeleri, değişmeleri, Kanunun yürürlüğe girmesi ile karşılaşılacak problemleri çözecek tebliğ, yönetmelik, Yüksek Yargı kararları gibi sizin ihtiyaç duyacağınız pek çok eklemeyi de kapsayacaktır. Reform olarak nitelendirebileceğimiz kanunlaştırma sürecinin neticesinde Yayınevimiz bünyesinde büyük bir editoryal ekibin özverili çalışması sonucunda hazırlanan bu eserin tüm hukukçulara faydalı olmasını dileriz. Av. Mutlu DİNÇ Seçkin Yayıncılık Hukuk Yayınları Editörü

7

8

9 İçindekiler Bu Kitaptan Faydalanırken... 5 Yeni Kavramlar Sözlüğü Yeni - Eski Karşılaştırma Tablosu Eski - Yeni Karşılaştırma Tablosu GENEL GEREKÇE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması Genel olarak İkinci derecedeki noktalar II. Öneri ve kabul Süreli öneri Süresiz öneri a. Hazır olanlar arasında...69 b. Hazır olmayanlar arasında Örtülü kabul Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri İlan yoluyla ödül sözü verme Önerinin ve kabulün geri alınması III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı B. Sözleşmelerin şekli I. Genel kural II. Yazılı şekil Yasal şekil a. Kapsamı...74 b. Unsurları...75 c. İmza...75 d. İmza yerine geçen işaretler İradi şekil C. Borç tanıması D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler E. Genel işlem koşulları I. Genel olarak II. Kapsamı Yazılmamış sayılma Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi III. Yorumlanması IV. Değiştirme yasağı V. İçerik denetimi F. Sözleşmenin içeriği I. Sözleşme özgürlüğü II. Kesin hükümsüzlük III. Aşırı yararlanma IV. Önsözleşme G. İrade bozuklukları I. Yanılma Yanılmanın hükümleri... 87

10 10 Türk Borçlar Kanunu 2. Yanılma hâlleri a. Açıklamada yanılma...88 b. Saikte yanılma...89 c. İletmede yanılma Yanılmada dürüstlük kuralları Yanılmada kusur II. Aldatma III. Korkutma Hükmü Koşulları IV. İrade bozukluğunun giderilmesi H. Temsil I. Yetkili temsil Genel olarak a. Temsilin hükmü...95 b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi Hukuki işlemden doğan yetki a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması...96 b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar...97 c. Yetki belgesinin geri verilmesi...98 d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi...98 II. Yetkisiz temsil Onama hâlinde Onamama hâlinde III. Saklı hükümler İKİNCİ AYIRIM Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri A. Sorumluluk I. Genel olarak II. Zararın ve kusurun ispatı III. Tazminat Belirlenmesi İndirilmesi IV. Özel durumlar Ölüm ve bedensel zarar a. Ölüm b. Bedensel zarar c. Belirlenmesi d. Manevi tazminat Haksız rekabet Kişilik hakkının zedelenmesi Ayırt etme gücünün geçici kaybı V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu Sebeplerin yarışması Müteselsil sorumluluk a. Dış ilişkide b. İç ilişkide VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller Genel olarak Sorumluluk B. Kusursuz sorumluluk I. Hakkaniyet sorumluluğu II. Özen sorumluluğu Adam çalıştıranın sorumluluğu Hayvan bulunduranın sorumluluğu a. Giderim yükümlülüğü b. Alıkoyma hakkı Yapı malikinin sorumluluğu a. Giderim yükümlülüğü b. Zarar tehlikesini önleme III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme

11 İçindekiler 11 C. Zamanaşımı I. Kural II. Rücu isteminde D. Yargılama I. Ceza hukuku ile ilişkisinde II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi III. Geçici ödemeler ÜÇÜNCÜ AYIRIM Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Koşulları I. Genel olarak II. Borçlanılmamış edimin ifası B. Geri vermenin kapsamı I. Zenginleşenin yükümlülüğü II. Giderleri isteme hakkı C. Geri istenememe D. Zamanaşımı İKİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Hükümleri BİRİNCİ AYIRIM Borçların İfası A. Genel olarak I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması II. İfanın konusu Kısmen ifa Bölünemeyen borç Çeşit borcu Seçimlik borç Faiz B. İfa yeri C. İfa zamanı I. Süreye bağlanmamış borç II. Süreye bağlı borç Aya ilişkin sürelerde vade Diğer sürelerde vade Tatil günleri III. İş saatlerinde ifa IV. Sürenin uzatılması V. Erken ifa VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde İfada sıra İfa güçsüzlüğü D. Ödeme I. Ülke parası ile II. Mahsup Kısmen ödemede Birden çok borçta a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre b. Kanuna göre III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi Borçlunun hakkı Hükümleri Senedin geri verilememesi E. Alacaklının temerrüdü I. Koşulları

12 12 Türk Borçlar Kanunu II. Hükümleri Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde a. Tevdi hakkı b. Satma hakkı c. Tevdi konusunu geri alma Diğer edimlerde F. Diğer ifa engelleri İKİNCİ AYIRIM Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları A. Borcun ifa edilmemesi I. Giderim borcu Genel olarak Yapma ve yapmama borçlarında II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı Genel olarak Sorumsuzluk anlaşması Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk B. Borçlunun temerrüdü I. Koşulları II. Hükümleri Genel olarak a. Gecikme tazminatı b. Beklenmedik hâlden sorumluluk Temerrüt faizi a. Genel olarak b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt faizi Aşkın zarar Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde a. Süre verilmesi b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar c. Seçimlik haklar d. Sürekli edimli sözleşmelerde ÜÇÜNCÜ AYIRIM Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi A. Alacaklıya halef olma B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme C. Üçüncü kişi yararına sözleşme I. Genel olarak II. Sorumluluk sigortalarında ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı BİRİNCİ AYIRIM Sona Erme Hâlleri A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi B. İbra C. Yenileme I. Genel olarak II. Cari hesaplarda D. Birleşme E. İfa imkânsızlığı I. Genel olarak II. Kısmi ifa imkânsızlığı III. Aşırı ifa güçlüğü F. Takas I. Koşulları Genel olarak

13 İçindekiler Kefalet hâlinde Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde Borçlunun iflası hâlinde II. Hükümleri III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar IV. Takastan feragat İKİNCİ AYIRIM Zamanaşımı A. Süreler I. On yıllık zamanaşımı II. Beş yıllık zamanaşımı III. Sürelerin kesinliği IV. Zamanaşımının başlangıcı Genel olarak Dönemsel edimlerde V. Sürelerin hesaplanması B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı C. Zamanaşımının durması D. Zamanaşımının kesilmesi I. Sebepleri II. Birlikte borçlulara etkisi III. Yeni sürenin başlaması Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde Alacaklının fiili hâlinde E. Davanın reddinde ek süre F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta G. Zamanaşımından feragat H. İleri sürülmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Borç İlişkilerinde Özel Durumlar BİRİNCİ AYIRIM Teselsül A. Müteselsil borçluluk I. Doğuşu II. Dış ilişki Hükümleri a. Borçluların sorumluluğu b. Borçluların savunmaları c. Borçluların bireysel davranışı Borcun sona ermesi III. İç ilişki Paylaşım Alacaklıya halef olma B. Müteselsil alacaklılık İKİNCİ AYIRIM Koşullar A. Geciktirici koşul I. Genel olarak II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar B. Bozucu koşul C. Ortak hükümler I. Koşulun gerçekleşmesi

14 14 Türk Borçlar Kanunu II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme III. Yasak koşullar ÜÇÜNCÜ AYIRIM - Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu A. Bağlanma parası B. Cayma parası C. Ceza koşulu I. Alacaklının hakları Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi Ceza ile zarar arasındaki ilişki Kısmi ifanın yanması II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi BEŞİNCİ BÖLÜM Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri BİRİNCİ AYIRIM Alacağın Devri A. Koşulları I. İradi devir Genel olarak Şekli II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi B. Devrin hükümleri I. Borçlunun durumu İyiniyetle yapılan ifa İfadan kaçınma ve tevdi Borçluya ait savunmalar II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi IV. Garanti Genel olarak İfaya yönelik devir Sorumluluğun kapsamı C. Özel hükümlerin saklılığı İKİNCİ AYIRIM Borcun Üstlenilmesi A. İç üstlenme sözleşmesi B. Dış üstlenme sözleşmesi I. Öneri ve kabul II. Önerinin bağlayıcılığı C. Borçlunun değişmesinin sonuçları I. Bağlı hak ve borçlar II. Savunmalar D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü E. Borca katılma F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi H. Özel hükümlerin saklılığı ÜÇÜNCÜ AYIRIM Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma A. Sözleşmenin devri B. Sözleşmeye katılma

15 İçindekiler 15 İKİNCİ KISIM Özel Borç İlişkileri BİRİNCİ BÖLÜM Satış Sözleşmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Hükümler A. Tanımı ve hükümleri B. Yarar ve hasar İKİNCİ AYIRIM Taşınır Satışı A. Konusu B. Satıcının borçları I. Zilyetliğin devri Kural Devir ve taşıma giderleri Satıcının temerrüdü a. Kural ve ayrık durum b. Giderim borcu ve kapsamı II. Zapttan sorumluluk Konusu Yargılama usulü a. Davanın bildirimi b. Mahkeme kararı olmaksızın satılanı verme Alıcının hakları a. Tam zapt hâlinde b. Kısmi zapt hâlinde III. Ayıptan sorumluluk Konusu a. Genel olarak b. Hayvan satışında Sorumsuzluk anlaşması Alıcının bildiği ayıplar Gözden geçirme ve satıcıya bildirme a. Genel olarak b. Hayvan satışında Satıcının ağır kusurunun sonuçları Satılanın başka yerden gönderilmesi Alıcının seçimlik hakları a. Genel olarak b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması Dönmenin sonuçları a. Genel olarak b. Birden çok mal satışında Zamanaşımı C. Alıcının borçları I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması II. Satış bedelinin belirlenmesi III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi IV. Alıcının temerrüdü Satıcının dönme hakkı Zararın hesaplanması ve giderimi ÜÇÜNCÜ AYIRIM Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar A. Şekil B. Satış ilişkisi doğuran haklar I. Süresi ve şerhi

16 16 Türk Borçlar Kanunu II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi III. Önalım hakkı İleri sürülmesi Koşulları ve hükümleri Kullanılması ve hükümleri C. Taşınmaz satışı I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması II. Sorumluluk III. Yarar ve hasar IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması DÖRDÜNCÜ AYIRIM Bazı Satış Türleri A. Örnek üzerine satış I. Tanımı II. İspat yükü B. Beğenme koşuluyla satış I. Tanımı II. Hükümleri III. Deneme veya gözden geçirme Satıcının yanında Alıcının yanında C. Kısmi ödemeli satışlar I. Taksitle satış Tanımı, şekli ve içeriği Yasal temsilcinin rızası Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve geri alma açıklaması Tarafların hak ve borçları a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi b. Alıcının def ileri c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi Alıcının temerrüdü a. Satıcının seçimlik hakkı b. Sözleşmeden dönme c. Hâkimin müdahalesi Yetkili mahkeme ve tahkim Uygulama alanı II. Ön ödemeli taksitle satış Tanımı, şekli ve içeriği Tarafların hak ve borçları a. Ödemelerin güvenceye bağlanması b. Alıcının malın devrini isteme hakkı c. Satış bedelinin ödenmesi d. Satış bedelinin belirlenmesi Sözleşmenin sona ermesi a. Cayma hakkı b. Sözleşmenin süresi c. Alıcının temerrüdü Uygulama alanının sınırlanması III. Ortak hükümler D. Açık artırma yoluyla satış I. Tanımı II. Kurulması III. Hükümleri Artırmaya katılanın bağlandığı an a. Genel olarak b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında Ödemenin peşin olması gereği Mülkiyetin geçmesi Zapttan ve ayıptan sorumluluk IV. Artırmanın iptali

17 İçindekiler 17 İKİNCİ BÖLÜM Mal Değişim Sözleşmesi A. Tanımı B. Tabi olduğu hükümler C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bağışlama Sözleşmesi A. Tanımı B. Bağışlama ehliyeti I. Bağışlayan için II. Bağışlanan için C. Kurulması I. Bağışlama sözü verme II. Elden bağışlama III. Koşullu bağışlama IV. Yüklemeli bağışlama V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama VI. Bağışlama önerisinin geri alınması D. Bağışlayanın sorumluluğu E. Bağışlamanın ortadan kalkması I. Bağışlamanın geri alınması II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi IV. Bağışlayanın ölümü DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kira Sözleşmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Hükümler A. Tanımı B. Kira süresi C. Kiraya verenin borçları I. Teslim borcu II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu III. Yan giderlere katlanma borcu IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk a. Genel olarak b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih c. Kira bedelinin indirilmesi d. Zararın giderimi V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk Zapttan sorumluluk Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması a. Kiralananın el değiştirmesi b. Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması c. Tapu siciline şerh D. Kiracının borçları I. Kira bedelini ödeme borcu Genel olarak İfa zamanı Kiracının temerrüdü II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu

18 18 Türk Borçlar Kanunu IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu E. Özel durumlar I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması Kiraya veren tarafından Kiracı tarafından II. Alt kira ve kullanım hakkının devri III. Kira ilişkisinin devri IV. Kiralananın kullanılmaması Genel olarak Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi V. Takastan feragat yasağı F. Sözleşmenin sona ermesi I. Sürenin geçmesi II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi Genel olarak Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında Taşınır kiralarında III. Olağanüstü fesih Önemli sebepler Kiracının iflası Kiracının ölümü G. Kiralananın geri verilmesi I. Genel olarak II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme H. Kiraya verenin hapis hakkı I. Konusu II. Üçüncü kişilere ait olan eşya III. Hakkın kullanılması İKİNCİ AYIRIM Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları A. Uygulama alanı B. Bağlantılı sözleşme C. Kullanma giderleri D. Kiracının güvence vermesi E. Kira bedeli I. Genel olarak II. Belirlenmesi III. Dava açma süresi ve kararın etkisi IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi I. Bildirim yoluyla Genel olarak Bildirimin geçerliliği a. Şekil b. Aile konutu II. Dava yoluyla Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar b. Yeni malikin gereksinimi Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle Dava süresinin uzaması Dava sebeplerinin sınırlılığı Yeniden kiralama yasağı Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi

19 İçindekiler 19 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ürün Kirası A. Tanımı B. Genel hükümlerin uygulanması C. Tutanak düzenleme D. Kiraya verenin borçları I. Teslim borcu II. Esaslı onarımlar E. Kiracının borçları I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu Genel olarak Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu III. Bakım borcu F. Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı G. Sözleşmenin sona ermesi I. Sona erme sebepleri Sürenin geçmesi Fesih bildirimi Olağanüstü fesih a. Önemli sebepler b. Kiracının iflası c. Kiracının ölümü II. Sona ermenin sonuçları Geri verme Tutanağa geçirilmiş eşya Ürün ve yetişme giderleri Saman, gübre ve benzerleri H. Hayvan kirası I. Konusu II. Sorumluluk III. Fesih BEŞİNCİ BÖLÜM Ödünç Sözleşmeleri BİRİNCİ AYIRIM Kullanım Ödüncü A. Tanımı B. Hükümleri I. Ödünç alanın kullanım hakkı II. Bakım ve koruma giderleri III. Müteselsil sorumluluk C. Sona ermesi I. Amacı belirlenmiş kullanmada II. Amacı belirlenmemiş kullanmada III. Ödünç alanın ölümü İKİNCİ AYIRIM Tüketim Ödüncü A. Tanımı B. Hükümleri I. Faiz Genel olarak Faize ilişkin özel kurallar II. Zamanaşımı III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü

20 20 Türk Borçlar Kanunu C. Para yerine verilen şeyler D. Geri verme zamanı ALTINCI BÖLÜM Hizmet Sözleşmeleri BİRİNCİ AYIRIM Genel Hizmet Sözleşmesi A. Tanımı B. Kurulması C. İşçinin borçları I. Bizzat çalışma borcu II. Özen ve sadakat borcu III. Teslim ve hesap verme borcu IV. Fazla çalışma borcu V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu VI. İşçinin sorumluluğu D. İşverenin borçları I. Ücret ödeme borcu Ücret a. Genel olarak b. Fazla çalışma ücreti c. İşin sonucundan pay alma d. Aracılık ücreti e. İkramiye Ücretin ödenmesi a. Ödeme süresi b. Ücretin korunması İşgörme ediminin ifasının engellenmesi hâlinde ücret a. İşverenin temerrüdü hâlinde b. İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi Parça başına veya götürü iş a. İş verme b. Birim ücreti II. İş araç ve malzemeleri III. Giderler Genel olarak Taşıma araçları Giderlerin ödenmesi IV. İşçinin kişiliğinin korunması Genel olarak Ev düzeni içinde çalışmada Kişisel verilerin kullanılmasında V. Ceza koşulu ve ibra VI. Tatil ve izinler Hafta tatili ve iş arama izni Yıllık izin a. Süresi b. İndirimi c. Kullanılması d. Ücreti VII. Hizmet belgesi E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı F. Hizmet ilişkisinin devri I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri II. Sözleşmenin devri G. Sözleşmenin sona ermesi I. Belirli süreli sözleşmede II. Belirsiz süreli sözleşmede Genel olarak fesih hakkı

21 İçindekiler Fesih bildirim süresi a. Genel olarak b. Deneme süresi içinde III. Feshe karşı koruma IV. Derhâl fesih Koşulları a. Haklı sebepler b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi Sonuçları a. Haklı sebeple fesihte b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması V. İşçinin veya işverenin ölümü İşçinin ölümü İşverenin ölümü VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları Borçların muaccel olması Geri verme yükümlülüğü VII. Rekabet yasağı Koşulları Sınırlandırılması Aykırı davranışların sonuçları Sona ermesi İKİNCİ AYIRIM Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı II. Kurulması B. Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri I. Yükümlülükleri II. Garanti III. Yetkileri C. İşverenin özel yükümlülükleri I. Faaliyet alanı II. Ücret Genel olarak Komisyon Pazarlama faaliyetinin engellenmesi III. Harcamalar IV. Hapis hakkı D. Sona ermesi I. Özel fesih süresi II. Özel sonuçlar ÜÇÜNCÜ AYIRIM Evde Hizmet Sözleşmesi A. Tanımı ve çalışma koşulları I. Tanımı II. Çalışma koşullarının bildirilmesi III. İşçinin özel borçları İşin yapılması Malzeme ve iş araçları IV. İşverenin özel borçları Ürünün kabulü Ücret a. Ödenmesi b. Çalışmanın engellenmesi hâlinde V. Sona ermesi B. Genel hükümlerin uygulanması

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRK BORÇLAR KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI (Madde: 01 82) BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ (Madde: 83 130) BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 I. İrade açıklaması 1. Genel olarak BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

TÜRK BORÇLAR KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri 10757 TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 6098 Kabul Tarihi : 11/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM

TÜRK BORÇLAR KANUNU. Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı 6 Haziran 2011 Mersin Timuçin Cengiz Deloitte Türkiye Aile Şirketleri Hizmetleri Direktörü 1 Gündem 14:00 14:20 14:20 16:00 Açılış konuşmaları

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 31 2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME.. 33 2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi.. 35 2.2. Mülga 4077 sayılı Kanunda

Detaylı

Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku

Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Doç. Dr. Fatih BİLGİLİ Yrd. Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI TİCARET HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Ticaret Hukukunun Kaynakları Ticari İşletme Ticari İş ve Ticari Hüküm Tacir

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT HUKUKU Destekten Yoksunluk Tazminatı, Tedavi-Bakım ve Yol Giderleri, Zamanaşımı,

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER. -Genel Hükümler-

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER. -Genel Hükümler- TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER -Genel Hükümler- Prof.Dr. Tekin Memiş İstanbul Şehir Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, TBMM

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1/31 GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Detaylı