LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ"

Transkript

1 SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER ŞEFLİĞİ HAZIRLAYAN/DÜZENLEYEN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Çağrı YILMAZ Mühendis Yusuf BİÇER Mühendis Muhammer SALİMOĞLU Teknolojik Hizmetler Şefi Ali TEM Kalite Yönetim Temsilcisi

2 SAYFA 2/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu dokümanın amacı, Müşterilerin ilgili belgelendirme programı kriterlerini sağlamaları halinde verilen Ürün Uygunluk Belgesi ve Uygunluk İşaretleri nin kullanımına ilişkin hususları belirlemektir. Ürün Uygunluk Belgesi ve Uygunluk İşaretleri nin nerede, nasıl kullanılacağına ilişkin düzenlemeler ile bunların haksız kullanımı halinde uygulanacak kurallar bu kurallarda anlatılmaktadır. Farklı ürünlere ait özel şartlar ilgili ürün belgelendirme programlarında ayrıca tanımlanmıştır. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR Ürün Belgelendirme: Bir ürünün özel standartlar ve diğer norm ve dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır. Ürün belgelendirme kuruluşu: TS EN ISO/IEC standardının şartlarını sağlayan ve Akreditasyon kurumuna karşı sorumluluk taşıyan yasal kuruluş. 3. KURALLAR 1. Müşteri, bu kurallara uygun hareket etmekten sorumludur. 2. Ürün belgelendirme kuruluşu, bu kurallara aykırı olarak hareket eden müşteriler için gerekli yaptırımları başlatmaktan ve sürdürme hakkında sahiptir. 3. Ürün belgelendirme kuruluşu tarafından kullanım için yetki verilen belgelendirme işaretleri yalnız kullanım hakkı içindir ve verilmiş bir mülkiyet hakkı değildir. Geçerlilik süresinin sona ermesi durumunda Ürün belgelendirme kuruluşu tarafından yürürlülükten kaldırılır. Bu durumda, tüm belgelendirme işaretleri ve/veya bunların çoğaltılmış olan kopyaları gecikmeksizin Ürün belgelendirme kuruluşuna geri iade edilmelidir. Belgelendirme işaretleri, Ürün belgelendirme kuruluşunun mülkiyeti olarak kalmaya devam eder. 4. Kullanım hakkı başka bir ürüne transfer edilemez. Hiçbir belgelendirme işareti ve/veya kopyaları üçüncü bir tarafa geçirilemez. 5. Belgelendirme işaretleri, belgelendirme kapsamında olmayan ürünler veya bu ürünlerden herhangi birinin içerisine dahil olduğu ürün grubu için kullanılamazlar. 6. Belgelendirmenin henüz sonuçlanmadığı ara süreçler için belgelendirme işaretleri reklâm, teknik yayım gibi umuma açık bildirimlerde kullanılmamalıdır. 7. Belgelendirme işaretlerinin bu kurallar çerçevesinde olmayan herhangi bir yerde ve/veya faaliyette kullanılmasının niyet edildiği durumlarda Ürün belgelendirme kuruluşundan izin alınmalıdır.

3 SAYFA 3/5 8. Belgelendirme işaretlerinin kullanım hakkı için lisans kurallarının her türlü ihlali durumunda Ürün belgelendirme kuruluşu hukuki hak iddia etmeyi saklı tutar. 9. Belge almaya hak kazanan müşteri Ürün uygunluk belgesini, Ürün belgelendirme kuruluşuna zarar verecek ve/veya şöhretini zedeleyecek nitelikte kullanmayacaktır. 10. Müşteri, Ürünün belgelendirilmesi esnasında Ürün belgelendirme kuruluşu tarafından kendisine verilen belge, rapor vs. gibi dokümanı yanlış amaçlar için kullanmayacaktır. 11. Müşteri Ürün belgelendirme kuruluşu kendisine belgelendirmenin sona erdiğini bildirmeden önce belgelendirmenin ara süreçlerinin geçici sonuçları hakkında umuma herhangi bir açıklamada bulunmayacaktır. 12. Müşteriye yapılan belgelendirme kapsamı, belgelerin güncelliği, askıya alınması, iptal edilmesi ve uzatılması, kapsamın daraltılması, şikayetlere cevap verilmesi amaçlı bilgiler gibi durumlar kamuya açık bilgi olarak kabul edilecek ve UGETAM web sitesinde adresinde yayınlanacaktır. 13. Müşteri, Ürün uygunluk belgesinin askıya alınması veya geri çekilmesi durumlarında belgeye ve belgelendirme işaretlerine atıf yapan hiçbir reklam malzemesi kullanmayacaktır. Ürün belgelendirme kuruluşunun talep etmesi halinde belgelendirmeye ait tüm dokümanları iade edecektir. 14. Askıya alma sonrası belgelendirmenin eski duruma getirilmesinin bir şartı olarak, belgelendirme kapsamı daraltıldığında, kapsamdan çıkarılmış olan ürünlerle ilgili belgeye ve belgelendirme işaretlerine atıf yapan hiçbir reklam malzemesi, logo, uygunluk işaretleri kullanılmayacaktır. 15. Belge, kapsamı dahilinde olan ürün(lerin) ilgili standartlara uygun olduğunu ifade eder, müşteri belgeyi başka amaçlar için kullanamaz. 16. Müşteri, dokümanlarında, broşür, tanıtım veya reklamlarında belgelendirilmiş ürüne atıfta bulunması halinde, bu atıflar Ürün uygunluk belgesinde tanımlanmış kapsam ile uyumlu olacaktır. 17. Uygunluk işareti harfleri ve çizgileri açıkça görülebilecek boyutta ve orijinal renkte olmalıdır. Uygunluk işareti silinmez olmalı, kimyasal etkenler ve sıcaklıktan etkilenmemelidir. 18. Uygunluk işareti ürünün görünen bir yüzeyine ya da ürün veri plakasına iliştirilmelidir. Ürünün üzerine Uygunluk işareti vurulamaması durumunda paketine de vurulabilir ancak bu durumda paketteki ürünlerin tümünün belge kapsamında olması gerekir ve müşteri tarafından anlaşılabilmesi gerekir. 19. Ürünler üzerinde veya bilgisayar yazılımıyla ve ambalajda yer alarak, ürün onay işareti anlamı oluşturacak şekilde kullanılamaz 20. Ürün Uygunluk işareti, orijinal biçim ve oranının korunması koşuluyla okunaklı kalması ve istenilen ölçülerde büyütülebilir veya küçültülebilir. 21. TÜRKAK Akreditasyonu kapsamındaki ürünler için, Akreditasyon işaret ve numarası taşıtların, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılamaz. Akreditasyon işareti Ürün belgelendirme kuruluşu belge işaretinden ayrı olarak kullanılamaz 22. Ürün belgelendirmek üzere onaylanan kuruluşa ürün belge işareti (elektronik ortamda) gönderilir.

4 SAYFA 4/5 23. UGETAM Uygunluk işareti Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Uygunluk işareti tesciline tabidir. Üçüncü şahısların UGETAM Uygunluk işaretini izinsiz kullanması durumunda Türk Ticaret ve Sınai ve Fikri Mülkiyetler Kanununa göre hukuki yaptırımları başlatılır. 24. Dokümantasyon ya da diğer yayınlar içerisinde tespit edilen, belgelendirme programına yanlış atıflar veya lisansların, belgelerin, işaretlerin veya ürünün belgelendirilmiş olduğunu gösteren her türlü araç yanıltıcı şekilde kullanılmamalıdır. Kullanıldığı durumlarda belge sahibi uyarılır ve bu uygunsuzluğun giderilmesi için düzeltici faaliyet talep edilir. Düzeltici faaliyet, diğer tüm ilgili taraflarla irtibata geçerek, yanlış kullanımın vereceği zararı azaltma yönünde çalışmayı içermelidir. Bunlar: o Farklı modellere ürün belgelendirme uygunluk işareti basılmışsa bu etiketlerin değiştirilmesi, o Piyasaya arz edilmişse geri toplanması ve müşterilerinin ve satıcılarının bilgilendirilmesi, o Piyasada kullanılan ürünleri hurdaya ayırma ve yerine yeni şartlara göre üretilmiş ürün ile değiştirilmesi, o Çevreye ve halka karşı tehlikeli bir durum oluşturacaksa, kamuoyuna konuyla ilgili bilgilendirme ve duyuru yapılması, o Düzeltilemeyecek durumda ise imhası gibi önlemleri içerir. Bu önlemlerin uygulanmasına, uygunsuzluk ve /veya ihlalin derecesine göre karar verilir. Bu işlem hukuki yollara başvurmaya kadar geniş kapsamlı olabilir. 25. Müşteri denetimler sırasında denetçilere Uygunluk işaretlerinin kullanıldığı yerleri örnekleri ile göstermek zorundadırlar 26. Belirtilen şartlar dışında belge alan kişi ve kuruluşlar; uygunluk işareti ve uygunluk işareti kullanımı ile ilgili tereddüde düşülen durumlarda Ürün belgelendirme kuruluşunun onayını almalıdır. 27. Belgeli kuruluşun kullanım kurallarına uyup uymadığı yapılan ara kontrol, denetim ve müşteri şikâyetleri ile izlenir. 28. Ürün Uygunluk işaretleri, sertifikalı ürün ve/veya ürün paketi/ambalajı üzerinde, sertifikalı ürünün basılı veya elektronik katalog ve diğer tanımlayıcı dokümanlarında, sertifikalı ürünün kullanma/bakım kılavuzlarında, sertifikalı ürünün reklâm/tanıtım faaliyetlerinde (reklâm panoları, yazılı/görsel medya vs.), sertifikalı ürünün teklif ve ihalelerinde, ürünün belgelendirme kapsamındaki standardlara uygun üretildiğini göstermek üzere kullanabilir. 29. Ürün uygunluk işaretlerinin orijinal renk ve boyutları aşağıdaki şekildedir:

5 SAYFA 5/5

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı NETSERT in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen ürün belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili ürüne uygun UDEM logolarının kullanma esaslarını ve uygunsuz ya da yanlış kullanım halinde

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo kullanım kurallarını

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA 1. AMAÇ Belgelendirmesi yapılan müşterinin NAVİGA Sertifika ve Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası,Türk Organik ürün Logosu ve İyi Tarım Uygulamaları Logosu kullanım alanları ve kuralları hakkında bilgilendirmeyi

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ İÇİN GEÇERLİ KURALLAR

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ İÇİN GEÇERLİ KURALLAR 1. GENEL HUSUSLAR AKM Kalite Yönetim Sistemlerinin Belgelendirme hizmetini tarafsız bir belgelendirme merkezi olarak sunar. AKM, EA ve NACE kod listesinde (5. bölüme bakınız) belirtilen tüm mal ve hizmetlere

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 03.04.2013 Yönetmelik ismi prosedür olarak değiştirildi. Numarası P.23 olarak değiştirildi. 03.01.2012 02 14.11.2013 Kamuya açık tutulacak hususlar

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS ye yönetim sistemi belgesi

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları

Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları 1. Kapsam 1.1 Bu Belgelendirme Hüküm ve Koşulları, sadece

Detaylı