HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş FAALİYET RAPORU

2 I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : Ortaklığın Unvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve Denetim Kurulları Yönetim Kurulu: Denetleme Kurulu: - Mustafa BOYDAK - Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN - Hacı BOYDAK - Memduh BOYDAK - Şükrü BOYDAK - Yusuf BOYDAK - Bekir BOYDAK - Mehmet GÜRDOĞAN - Bekir IRAK - Avni ÇİFTÇİ - Şaban UZAY (Başkan) (Başkan Vekili) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye-Genel Müdür) (Ortak Değil) (Ortak Değil) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen bütün yetkilerle mücehhezdir. Üyelerin görev süreleri ilk Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinde sona ermektedir. 4 - Esas Sözleşme Değişikliği: Şirket Esas Sözleşmesinin 3 üncü maddesi ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş ve t bentlerinin tadili, Yapılan değişiklikler tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunca tescil ve tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek kesinleşmiştir. 5 - Sermaye ve Dönem Kar ı: Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı , TL dır. Nominal ve Ödenmiş Sermaye : ,00 TL Ticari Bilanço Kar ı : ,40 TL 6 - Sermaye Durumundaki Değişiklikler, Ortak Sayısı, Hisse Senetleri Fiyatlarının Yıl İçerisinde Değişiklikleri, Temettü Oranları: Son sermaye artırımındaki iştirak taahhütnameleri ve temettü dağıtım ödemeleri dikkate alınarak yapılan tespitlere göre yaklaşık 350 civarında ortağımızın mevcut olduğu ve hiçbirisinin de şirket sermayesinin %10 una sahip bulunmadığı saptanmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmediği için hisse senetlerimizin fiyat değişiklikleri konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip olunamamaktadır. Son üç yılda dağıtılan temettü oran ve miktarı şöyledir: 2008 yılı, ticari bilanço ,- TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır yılı karından brüt %12,17 oranında ,08 TL temettü dağıtımı yapılmıştır yılı karından brüt %2,42 oranında ,06 TL temettü dağıtımı yapılmıştır. -1-

3 7 - Şirketin Bağlı Ortaklıkları: a) Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş yılının Haziran ayında kurulan Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirkete, tarihi ve HES-584 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden %72 oranında şirketimizin iştirak etmesine karar verilmiştir tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda şirketimizi temsilen Sn. Bekir Irak ve Sn. Mehmet Emin Boydak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Bağlı Ortaklığımızın adresi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No:32 Melikgazi/KAYSERİ dir. Geçtiğimiz faaliyet yılında şirket iki kez sermaye artışına gitmiştir tarihinde yapılan tescil ile şirketin Ödenmiş Sermayesi TL olmuş, tarihinde yapılan tescil ile şirketin Ödenmiş Sermayesi TL çıkarılmıştır. Bağlı Ortaklığımız 2011 yılında ,11 TL net satış yapmış ve dönemi ,12 TL zarar ile kapatmıştır. 8 - Şirketin İştirakleri: a) HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Data Kablosu, yerel şebeke sistemleri, tesisi, yüksek kaliteli kablolar vb. konularında faaliyette bulunmak ve konu ile ilgili şebeke tasarımcı ve tesisatçılarına danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, , TL. sermaye ile %47 HES A.Ş., %1 erlik hisselerle Mustafa Boydak, Bekir Boydak ve Yusuf Boydak ile %50 si de Birleşik Krallık yasalarına göre kurulmuş olan Western Wire Cables Ltd. tarafından, şirket merkezi olarak; Bankalar Cad. Ekaş Han Kat:6 No:75-77 Karaköy-İSTANBUL da faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket merkezi 2006 yılı içerisinde Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. Giyimkent Kooperatif içi Vadi Bulvarı No:1 Esenler/ İSTANBUL olmuştur yılında, Merkezi Lubiszewo/Poland olan MPN EE SP unvanlı bir firmaya iştirak hisselerimizden %20 lik bölümünü satılmış, 2011 yılı Aralık ayında MPN şirketine sattığımız hisselerin geri alımı ile ilgili sözleşme yapılmış ve Rekabet Kurumu ndan gerekli izin alınmıştır. Bu süreç tamamlandığında hisse oranımız %49 olacaktır. Şirket geçen yılı ,02 TL net satış hasılatı ve ,41 TL dönem net karı ile kapatmıştır. Bu iştirakimizde de kârın ,00 TL lik kısmının dağıtılmasına karar verilmiştir. b) Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı 2007 yılının Temmuz ayında kurulan Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı; Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü nce yapılacak olan, Erişim Şebekeleri Global ihalelerine teklif vermek ve kabul gören tekliflerin taahhüt konusu işlerini yapıp ikmal etmek amacıyla kurulmuştur ,-TL sermaye ile kurulan adi ortaklıkta %51 Makro-Tel Ltd. Şti, %49 oranında şirketimizin payı bulunmaktadır. Ortaklığın adresi Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad Sok. Bayraktar Center No:114-A/12 Balgat Çankaya/ANKARA dır. Ortaklık 2011 yılında ,07 TL net satış yapmış ve dönemi ,35 TL zarar ile kapatmıştır. c) Arnavutluk Cumhuriyeti nde Makro-Tel & Hes Kablo Albania İş Ortaklığı kurulması ve Şube Açılması 2008 yılı Ocak ayında, Merkezi, Arnavutluk Cumhuriyeti nde Bulevardi Deshmoret e Kombit`, Twin Tower-2, K:10/4. Tirana. Albania adresinde olmak üzere, Arnavutluk Erişim Şebekesi Global İhale İşi konusunda, Arnavutluk Cumhuriyetinde faaliyet göstermek amacıyla, MAKRO-TEL & HES KABLO ALBANİA İŞ ORTAKLIĞI unvanıyla iş ortaklığı kurulmuş olup son durum sermaye tutarı Arnavut Leki, ortaklık payımız %49 dur. -2-

4 9 Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri: a) KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş Kasım ayında kurulan KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ye ,- TL sermaye iştirakimiz bulunmaktadır. KAY-SER A.Ş. nin toplam nominal sermayesi tarihinde TL. iken tarihli Genel Kurul Kararı ile Ödenmiş Sermayesi TL. olmuştur ve ortak sayısı 510 dur. Bir önceki yılda gerçekleştirilen ,40 TL yatırıma ek olarak cari yılda da ,12 TL yatırım yapılmıştır. İşletmeye alınması için gerekli alt yapı ve bina yatırımlarına devam edilmektedir. Kurum geçtiğimiz yılı ,79 TL net dönem kâr ı ile kapatmıştır. Ancak kâr dağıtımına ilişkin bir karar alınmamıştır Menkul Kıymetler ve Yükümlülüğü: Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, ,-TL olup, tamamı hamiline yazılı olarak bastırılan ve ortaklarımıza dağıtılan 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 inci tertip hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirketimizin imtiyazlı ve intifa niteliğinde hisse senedi, tahvil ya da finansman bonosu gibi menkul kıymet yükümlülüğü bulunmamaktadır Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri: Şirketimiz tesislerinde PVC granül, elektrolitik bakır tel, enerji ve telefon kabloları, fiber optik kabloları, emaye bobin teli, alüminyum iletken üretilmektedir. İstanbul Sanayi Odası nın ( İSO ) 2010 verileri esas alınarak Türkiye nin 500 büyük sanayi kuruluşu üzerinde yaptığı ve yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, şirketimizin sektör içinde ön sıralarda yer aldığı, üretimden satışlar kriteri esas alınarak yapılan genel sıralamada 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 69 uncu, özel sektör kuruluşları içerisinde ise 63 üncü sırada bulunduğu, işletmeye alınan ilave makineler ile bu durumunu daha da belirgin hale getirdiği ve önemli sayılacak pazar (İSO araştırmasında yer alan sektör - bakır tel ve kablo kuruluşları içerisinde yaklaşık % 20) payına sahip olduğu söylenebilir. -3-

5 II - F A A L İ Y E T L E R: A - Y A T I R I M L A R 1 Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi: a) Tevsi ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlarımızın devam etmesi için sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin devamı mahiyetinde olan, tarih ve nolu Yatırım Teşvik Belgesi ile ,-TL harcama öngörülmektedir. Bu belgenin süresi iki yıl olup tarihinde tamamlanacaktır. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır. Yatırımın sonuçlanması ile 20 kişilik ek istihdam sağlanacak, ayrıca alüminyum iletkende Ton/Yıl, enerji kablosunda Ton/Yıl, fiber optik kablosunda Km/Yıl ve telefon kablosunda da Ton/Yıl ek kapasite yaratılacaktır. b) Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesinde yeni yapılan, Alüminyum ve Bakır Üretim Tesisimizdeki tevsi yatırımlarımızın devam etmesi için; sayılı Yatırım Teşvik belgesinin devamı mahiyetinde olan, tarih sayılı yeni yatırım teşvik belgesi ile sabit fiyatlarla ,-TL harcama öngörülmektedir. Yatırımın sonuçlanması ile 120 kişilik ek istihdam sağlanacak ve alüminyum iletken kapasitesi Ton/Yıl artacaktır. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır. 2 - Yatırımlardaki Gelişmeler: Piyasada oluşan talep projeksiyonuna göre geçtiğimiz yılda da bu tür yatırımlara devam edilmiştir. Bina, arsa ve inşaatlara ,30 TL makine, cihaz ve ekipmanlara ,88 TL taşıt araçları, döşeme ve demirbaşlar, diğer maddi ve maddi olmayan sabit kıymetlere ise ,24 TL olmak üzere toplam ,42 TL yatırım harcaması yapılmış ve aktifleştirilmiş, ayrıca devam eden bina, makine ve cihaz yatırımına ,17 TL. dikkate alındığında toplam olarak ,59 TL yatırım harcaması yapılmıştır. İşletmemizde mevcut makine ve cihazların kalite ve verimliliğinin, üretim standart ve çeşitliliğinin artırılması, darboğaz giderici ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlara ise işletme genelinde devam edilmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olan, bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır iletkende ton/yıl, alüminyum iletkende ise ton/yıl kapasiteyle üretim ve 200 kişilik ek istihdam sağlanmıştır. Yeni kurulan tesisimizde, ulusal ve uluslararası standartlara göre üretim yapılmaktadır. Öncelikle, işletmemizin bakır ve alüminyum ihtiyacını karşılama amaçlı kurulan tesis, üretilen yüksek kaliteli ve uygun maliyetli ürünlerle, iç ve dış piyasalarda daha fazla söz sahibi olacağı öngörülmektedir. -4-

6 B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER 1-İşletmenin Üretim Birimleri: İşletmemizde sekiz üretim ünitesi bulunmakta olup, hepsi de tam kapasite ile çalışabilecek durumdadır. a) PVC Granül Üretimi Ünitesi b) Bakır Üretimi Ünitesi 1) Anot Dökümhanesi 2) Elektroliz Ünitesi 3) Tel Çekme (Çubuk Çekim) Ünitesi c) Kablo Üretim Ünitesi 1) İnce ve Orta Tel Çekme Ünitesi 2) Tel Bükme Ünitesi 3) İzolasyon Ünitesi a) Enerji ve Tesisat Kabloları b) Telekomünikasyon Kabloları 4) Paketleme Ünitesi d) Fiber Optik Kablo Üretim Ünitesi e) Emaye Bobin Teli Üretim Ünitesi f) Alüminyum İletken Üretim Ünitesi g) XLP (AG-OG-YG) Enerji Kablosu Üretim Ünitesi h) Ahşap Makara Üretim Ünitesi 2-Modern teknolojiye sahip makinelerimizde üretilen mamullerimizin kalitesinin üstünlüğü: Ürün standart, çeşit ve kalitesinin artırılması, geliştirilmesi, yetkili satıcı belgeli bayilik sisteminin yerleştirilmesi, sektörel dergi ve gazeteler yanında günlük yayınlarda da reklam ve tanıtma faaliyetlerinin artırılması, görsel yayınlardan yararlanarak HES imajının belleklere yerleştirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerle fabrika - bayi işbirliğinin geliştirilmesi gibi etkinlikler, pazarlama politika ve stratejimizin ana unsurları olmuştur. Bütün bu çalışmaların olumlu sonuçlarını önümüzdeki yıllarda daha somut bir şekilde görebileceğimizi umuyoruz. Şirketimiz son yıllarda yürüttüğü yatırım faaliyetleri sonucunda ulaştığı üstün kalite ve standart nedeniyle uluslararası rekabet şartlarında da kendisine haklı bir yer edinmiş ve 2011 yılında toplam ,09 TL olan toplam cirosunun % 24 ünü ihracattan elde etmiştir. İhracatımız; Irak ,-$, Türkmenistan ,-$, Azerbaycan ,-$, Bulgaristan ,-$, Afganistan ,-$, Filistin ,-$, Yunanistan $, Portekiz ,-$, Gana ,-$, Kongo ,-$, Nijerya ,-$, Gürcistan ,-$, Finlandiya ,-$ Arnavutluk ,- $ ve Belçika ,-$ la başta olmak üzere birçok ülkeye toplam FOB ,- $ olarak gerçekleşmiştir. Enerji Kablosu ,- FOB $ la en çok ihraç edilen ürün olmuştur. Telefon Kablosu ,- $, Fiber Optik Kablo ,- $, Alüminyum İletken ,- $, Alüminyum Filmaşin ,- $, Emaye Bobin Teli ,- $, Bakır İletken ,- $, Diğer ürünler de ,- $ ihracatla yılı tamamlamıştır ,-$ ABD Dolar tutarında gerçekleştirilen toplam ithalatta en büyük pay ,- $ la katot bakıra aittir. Bunu ,- $ la polietilen, ,- $ la fiber, ,- $ la aksam ve parçalar, ,- $ la yardımcı işletme malzemeleri, ,- $ la da Alüminyum Külçe ve Terkin ithalatı takip etmiştir. Makine ve teçhizat ithalatına ise ,- $ harcama yapılmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 36 olarak gerçekleşmiştir. -5-

7 3 - Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları: Ana hammaddelere, özellikle blister bakır, polivinil klorür ve polietilene kısa aralıklarla yapılan zamlar dolayısıyla maliyetler artmış, tarihinde fiyat listemiz güncellenmiştir. Ancak talep yetersizliği sebebiyle sektörümüzde yüksek oranlara varan iskontolu kablo satışları devam etmektedir. Dünya piyasalarında ise katot bakır fiyatları; uluslararası borsalarda (Londra Metal Borsası, New York Borsası vb.) satışa arz edilen bakır, spekülatif nedenlerle yılın 9. ayından itibaren düşüş göstermiştir. Londra Metal Borsası nda (LME) de 9.399,50 $/Ton, de 9.301,- $/Ton, de 7.131,50 $/Ton ve yılsonunda da 7.554,00 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Londra Metal Borsası nda (LME) 2011 yılı ay sonları itibariyle bakır fiyatları aşağıdaki gibi seyretmiştir. LONDRA METAL BORSASI BAKIR FİYATLARI Tarih $/Ton , , , , , , , , , , , ,00 Tablodan da izleneceği üzere; bakır fiyatları yılın ilk 8 ayında belli bir fiyat aralığında giderken Eylül başından itibaren düşüşe geçmiş, Eylül ayı sonunda 7.131,50 $/Ton olmuştur. Yılın 4. çeyreğinde düşüşe geçen bakır fiyatları, Ocak ayına göre %22,28 oranında düşmüş ve 2011 yılını 7.554,00 $/Ton fiyatla kapatmıştır. Fiyat hareketlerini izleyebilmek için 2003 yılının 100 olarak kabul edildiği üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinden yararlanılmaktadır. Yılbaşında 180,25 olan endeks; 2011 yılında artış yönlü hareket etmiş, Türkiye genelinde % 11,09 oranında artış göstermiş ve yılı 204,27 olarak tamamlamıştır. -6-

8 2011 AYLAR ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE) 2003= AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI 2010 GENEL İNDEKS SAYILARI (ÜFE) OCAK 8,89 184,51 ŞUBAT 9,23 187,69 MART 9,36 189,98 NİSAN 9,17 191,14 MAYIS 9,21 191,43 HAZİRAN 9,42 191,44 TEMMUZ 9,59 191,39 AĞUSTOS 9,76 194,76 EYLÜL 10,03 197,77 EKİM 10,26 200,94 KASIM 10,72 202,24 ARALIK 11,09 204,27 Emaye bakır telleri piyasa fiyatları günlük LME (+) üzeri fiyatlar baz alınarak satışlar gerçekleştirilmiştir. Kablo fiyatları da hammadde fiyatlarındaki istikrarsızlıktan etkilenmiş, özellikle filmaşin bakır fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak LME (+) günlük piyasa şartlarına göre fiyatlandırma tercih edilmiştir. Kablo satışlarında 21 Şubat 2011 tarihli fiyat listesi 2011 yılı boyunca uygulanmıştır. Örnekleme yolu ile aşağıya alınan kablo kesitlerinde km. fiyatları şu şekilde uygulanmıştır. Fiyat Listesi Tarihi N Y A 1x1.5 N Y M H Y 2 x 1 N Y Y 3 x ,- TL 760,- TL ,- TL ,- TL 820,- TL ,- TL ,- TL 800,- TL ,- TL ,- TL 900,- TL ,- TL Artış Oranı % 30,30 %18,42 % 15,87 Peşin ve vadeli satışlarımızdan 2011 yılında elde edilen brüt satış hasılatı tutarı % (+) 50,28 artarak ,92 TL den, ,09 TL ye yükselmiştir. Hammadde maliyetlerinin yüksek oluşu, 2010 yılına göre geçtiğimiz yılda ciro artışı sağlamışsa da, artan maliyetlerin tümüyle piyasaya yansıtılması mümkün olmadığından, dönem karının da azalmasına yol açmıştır. -7-

9 MAMUL CİNSLERİNE GÖRE BRÜT SATIŞ TABLOSU MAMUL CİNSLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR TL YURTDIŞI SATIŞLAR TL TOPLAM SATIŞLAR TL ENERJİ KABLOLARI , , ,52 HABERLEŞME KABLOLARI , , ,68 DATA KABLOSU ,88 0, ,88 FİBER OPTİK KABLOSU , , ,32 EMAYE BOBİN TELİ , , ,02 ALÜMİNYUM İLETKEN , , ,23 ALÜMİNYUM FİLMAŞİN , , ,78 BAKIR İLETKEN , , ,96 ÖRGÜ ÇELİK İLETKEN ,63 0, ,00 FİLMAŞİN BAKIR 918,23 0,00 918,23 GRANÜL , , ,07 DİĞER SATIŞLAR , , ,40 TOPLAM , , ,09 Satışlarda en büyük pay %73,72 oranı ile enerji kablolarına aittir. Bunu %7,54 ile haberleşme kabloları, %4,71 ile emaye bobin teli, %4,23 oranı ile fiberoptik kablo, %3,01 oranı ile bakır iletken, %2,84 oranı ile alüminyum iletken ve %2,40 oran ile diğer ana ve yan ürünler takip etmektedir. Toplam satış tutarında iç satışlar %76, ihracat ise %24 pay almaktadır. Önümüzdeki yılların hem yeni pazarlar bulunması, hem de daha fazla ihracat yapılabilmesi açısından önceki yıla göre daha verimli ve başarılı geçeceğini düşünmekteyiz. SON BEŞ YILA GÖRE SATIŞ GRAFİĞİ -8-

10 4 - Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler: Düzenli hammadde tedariki, personel bilgi ve becerisinin geliştirilmesi, kalite kontrol ve geliştirme faaliyetlerine hız verilmesi gibi sebeplerle işletme randımanı yıllar itibariyle artış göstermektedir yılındaki prodüktivitemiz Üretim/(Adam x Saat x Yıl) esasına göre 629,83 TL olup, bir önceki yıla göre %30,33 oranında artış göstermiştir. ÜRETİMİMİZ Granül Üretimi Bakır Tel Üretimi Kablo Üretimi Emaye Bobin Teli Alüminyum İletken Üretimi Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL)

11 PRODÜKTİVİTEMİZ Yıllar Üretim/(Adam x Saat x Yıl) İndeks , , , , Likidite, Finansal Yapı ve Karlılık Oranları: a)likidite Oranları Net İşletme Sermayesi ,60 TL ,00 TL ,57 TL 2.Cari Oran 1, Hazır Kıymet Oran (Likidite Oranı) 1, b)finansal Yapı Oranları Toplam Borçlar / Net Aktif Toplamı 0, Borçlar / Öz Sermaye 2, c)kar lılık Oranları Brüt Satış Kâr ı / Net Satış 0, Dönem Karı+Finansman Gider/ Net Aktif Toplamı 3.Dönem Kar ı/çıkarılmış Sermaye 4.Vergi Sonrası Kar/Çıkarılmış Sermaye 0, , , Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Tedbirler: Şirketimizin işletme sermayesi tablosu dikkate alındığında; finansal yapının geçmiş yıllara göre düzelmekte olduğu görülmekle birlikte, yine de banka borçlarını azaltarak karlılığı ve verimliliği artırmak, yatırım ve işletme harcamaları için gerekli fon oluşturmak ve Şirketin mali yapısını iyileştirmek ve kur risklerine hazırlıklı olmak amacıyla, çıkarılmış sermayemizin nakit karşılığı artırılması düşünülebilir. -10-

12 C FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1- Özet Bilanço (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ÖZET BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler (Net) C-Kısa Vadeli Tic.Alacakl.(Net) D-Diğ.Kısa Vadeli Alacaklar(Net) E-Stoklar (Net) Stoklar Verilen Sipariş Avansları F-Diğer Dönen Varlıklar II-DURAN VARLIKLAR A-Uzun Vadeli Tic.Alacakl.(Net) B-Diğ.Uzun Vadeli Alacakl.(Net) 0 0 C-Finansal Duran Varlıklar(Net) D-Maddi Duran Varlıklar (Net) Binalar, Arsa ve Araziler Makina, Tesis ve Cihazlar Diğer Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) 5-Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E-Maddi Olm.Dur.Varlıklar(Net) Maddi Olmayan Dur.Varlıklar Verilen Avanslar 0 0 F-Diğer Duran Varlıklar AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-KISA VADELİ BORÇLAR A-Finansal Borçlar B-Ticari Borçlar (Net) C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar D-Alınan Sipariş Avansları E-Borç ve Gider Karşılıkları II-UZUN VADELİ BORÇLAR A-Finansal Borçlar B-Ticari Borçlar (Net) 0 0 C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 D-Alınan Sipariş Avansları 0 0 E-Borç ve Gider Karşılıkları III-ÖZ SERMAYE A-Sermaye B-Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C- ÖzSermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 D-Emisyon Primi 0 0 E-Yeniden Değerleme Değ.Artışı Dur.Varlıklard.Değ.Artışı İştiraklerdeki Değ.Artışı 0 0 F-Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 G- Net Dönem Kar'ı H- Dönem Zararı 0 0 I- Geçmiş Yıllar Zararı 0 0 İ- Geçmiş Yıllar Karları PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

13 2- Özet Gelir Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ÖZET GELİR TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- BRÜT SATIŞLAR B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) ( ) ( ) C- NET SATIŞLAR D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KAR'I veya ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KAR'I veya ZARARI F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KAR'LAR G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ( ) ( ) FAALİYET KAR'I veya ZARARI I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KAR'LAR J- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) DÖNEM KAR'I veya ZARARI K-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ( ) ( ) NET DÖNEM KAR'I veya ZARARI

14 3-Kar Dağıtım Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A - DÖNEM KAR'ININ DAĞITIMI 1- Dönem Kar'ı Geçmiş Yıllar Zararları Ödenecek Vergiler ( ) ( ) - Kurumlar Vergisi ( ) ( ) 4- Birinci Tertip Yasal Yedek 0 (48.099) 0 ( ) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KAR'I Ortaklara Birinci Temettü Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve İşçilere temettü Yönetim Kuruluna Temettü Ortaklara İkinci Temettü Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine İkinci Tertip Yasal Yedek Statü Yedekleri Özel Yedekler 0 0 OLAĞANÜSTÜ YEDEK B- YEDEKLERDEN DAĞITIM 1- Ortaklara Pay Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve İşçilere Pay Yönetim Kuruluna Pay 0 0 C- HİSSE BAŞINA KAR (TL/%) 0,0057 0, Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0,0057 0, İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0,0000 0,0000 D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI 0, , Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0, , İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0, ,

15 4-Satışların Maliyeti Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) ÜRETİM MALİYETİ HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (TL) Cari Dönem Önceki Dönem A-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri B-Dolaysız İşçilik Giderleri C-Genel Üretim Giderleri D-Yarı Mamul Kullanımı ( ) 1- Dönem Başı Stok (+) Dönem Sonu Stok (-) ( ) ( ) ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E-Mamul Stoklarında Değişim ( ) ( ) 1- Dönem Başı Stok (+) Dönem Sonu Stok (-) ( ) ( ) I- SATILAN MAMUL MALİYETİ TİCARİ FAALİYET A-Dönem Başı Emtia Stoku (+) B-Dönem İçi Alışlar (+) C-Dönem Sonu Emtia Stoku (-) ( ) ( ) II-SATILAN EMTİA MALİYETİ III-SATILAN HİZMET MALİYETİ 0 0 IIII-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)

16 5 Nakit Akım Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NAKİT AKIM TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞİ Satışlardan Elde Edilen Nakit a) Net Satış Hasılatı b) Alacaklardaki Azalışlar - - c) Alacaklardaki Artışlar (-) d) Nakit Girişi Sağlamayan Gelir Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar a) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar b) Nakit Girişi Gerektirmeyen Gelir Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Diğer) a) Menkul Kıymet İhracı - - b) Alınan Krediler c) Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki Artış a) Alınan Krediler b) Diğer Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit Diğer Nakit Girişleri Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) - - C. DÖNEM İÇİN NAKİT ÇIKIŞLARI Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkış a) Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı b) Stoklardaki Artış c) Borçlardaki Azalış (+) d) Borçlardaki Artış (-) e) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalış (-) Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) Diğer Faaliyet Gider ve Zarar Dolayı Nakit Çıkışı a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkış Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı Kısa Vadeli Borçlardan Ana Para Ödemeleri - - a) Anapara Ödemeleri - - b) Diğer Ödemeler Uzun Vadeli Borçlardan Ana Para Ödemeleri Ödenen Vergi Benzeri Ödenen Temettüler Diğer Nakit Çıkışları D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU E. NAKİT ARTIŞI / (AZALIŞI)

17 4 - Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu: D - İDARİ FAALİYETLER 1 - Şirketin Üst Yönetimi: Bekir IRAK Orhan ÖZSARAÇ Şükrü KAKİLLİOĞLU Mustafa M.ŞAHİN Levent YILMAZ Birol Y.ALTIPARMAK Mustafa Alp GÜNDÜZ Erkan ŞAHİN Muharrem YERER Hasan ÜNAL Rasim AKKAŞ Hasan KARAGÖZ Güngör GÖKDEMİR Dursun ŞİMŞEK Uğur SİLAY Asım MERCAN Zehra Yevgi İbrahim Etem GÜVEN Mesut DUMLU Genel Müdür, Makine Mühendisi, E.Ü.M.F. Genel Müd. Yard.(Mali ve İdari.), İşletmeci, Ç.Ü.İ.İ.B.F. Genel Müd. Yard.(Ticari), Bilgisayar Mühendisi, İ.T.Ü.M.F. Genel Müd. Yard.(Teknik), Makine Mühendisi, O.D.T.Ü.M.F. Muhasebe Müdürü, İktisat, G.Ü.İ.İ.B.F. Yurtiçi Satış Müdürü, Elektrik Mühendisi, Y.T.Ü. Uluslararası Satış Müdürü, İşletmeci, D.A.Ü.İ.F. Satın alma Müdürü, Uluslar Arası İlişkiler, G.Ü.İ.İ.B.F Personel ve İdari İşler Müdürü, İşletme, E.Ü.İ.İ.B.F Bilgi İşlem Müdürü, Bilgisayar Programcısı M.Y.O OSB/Bakır Al. Tes. Fabrika Müd. Makine Mühendisi, E.Ü.M.F. OSB/Bakır ve Alüminyum Tesisi Müd. Kimya Mühendisi A.Ü.M.F Yardımcı İşletmeler Müdürü, Makine Mühendisi, E.Ü.M.F Makara Üretim Tesisi Müd. Orman Mühendisi, A.Ü.O.F Planlama Müdürü, Endüstri Mühendisi., U.Ü.M.F. Enerji Kabloları Üretim Müdürü, Elektrik-Elektronik Müh. G.Ü.M.M.F. Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Müd. Makine Mühendisi, E.Ü.M.F. Kalite Kontrol Müdürü, Petrol Mühendisi, O.D.T.Ü.M.F Haberleşme Kabloları Üretim Müd., Kimya, E.Ü.F.ED.F. Kimya Bölümü Geçtiğimiz faaliyet yılında, Planlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Silay ise kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır tarihinden itibaren Genel Müdür Mali ve İdari Yard. Sn. Orhan ÖZSARAÇ, bağlı ortaklığımız olan Erciyes Çelik Halat Tel San. Tic. A.Ş. ye Genel Müdür olarak atanmış, yerine Muhasebe Müdürümüz Sn. Levent YILMAZ atanmıştır. 2 - Personel ve İşçi Hareketleri: tarihi itibariyle, Ankara Büro ve İstanbul Şubemizde dahil istihdam edilen personel sayısı 989 kişidir. Bunlardan 688 kişi toplu iş sözleşmesi hükümlerine tabi, 301 kişi toplu iş sözleşmeleri dışında çalışanlardan oluşmaktadır. Yıl içerisinde çeşitli nedenlerle 110 kişi işten ayrılmış, 162 kişi de işe alınmıştır. 3 - Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları: Taraflar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, uzlaşma ve işbirliği anlayışı içerisinde 2 yıl süre ile geçerli olacak yeni sözleşme konusunda mutabık kalmışlardır. Sözleşmenin üyesi işçilerin ücretlerine, 2011 yılı için almakta oldukları ücretler esas alınarak %12 oranında zam yapılmıştır. Ayrıca sosyal haklarda ve birçok konuda iyileştirme maddeleri sözleşmede yer almaktadır. -16-

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirkete Genel Bir Bakış 1) Tarihçesi 2) Vizyon, Misyon ve Temel Değerler B Şirketin Organizasyon,

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Türkiye Ekonomisi, 2001 Krizi ertesinde uygulamaya konulan ekonomi politikalarının ve reformların olumlu sonuçlarını 2004 yılında da görmeye devam etmiştir.

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporu İçindekiler Ön Bilgiler Kısaca Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Şirket Yönetimi Toplantı Gündemi 4 6 8 9 10 Yönetim Kurulu Raporu 2005 yılı Genel Ekonomik Değerlendirme 2006 yılı Genel

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması,

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması, GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Tutanağı nı imza yetkisi verilmesi 3- Şirketimiz 2005 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp

Detaylı

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GİRİŞ... 3 ŞİRKET BİLGİLERİ... 4 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU...

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2013. Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Olan

PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2013. Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Olan PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2013 Seri:XI No:29 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 Vizyonumuz Kaynakları en verimli

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 12 ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE KASAMLI

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 0.0.00 0.0.0.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı