HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş FAALİYET RAPORU

2 I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : Ortaklığın Unvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve Denetim Kurulları Yönetim Kurulu: Denetleme Kurulu: - Mustafa BOYDAK - Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN - Hacı BOYDAK - Memduh BOYDAK - Şükrü BOYDAK - Yusuf BOYDAK - Bekir BOYDAK - Mehmet GÜRDOĞAN - Bekir IRAK - Avni ÇİFTÇİ - Şaban UZAY (Başkan) (Başkan Vekili) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye-Genel Müdür) (Ortak Değil) (Ortak Değil) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen bütün yetkilerle mücehhezdir. Üyelerin görev süreleri ilk Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinde sona ermektedir. 4 - Esas Sözleşme Değişikliği: Şirket Esas Sözleşmesinin 3 üncü maddesi ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş ve t bentlerinin tadili, Yapılan değişiklikler tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunca tescil ve tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek kesinleşmiştir. 5 - Sermaye ve Dönem Kar ı: Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı , TL dır. Nominal ve Ödenmiş Sermaye : ,00 TL Ticari Bilanço Kar ı : ,40 TL 6 - Sermaye Durumundaki Değişiklikler, Ortak Sayısı, Hisse Senetleri Fiyatlarının Yıl İçerisinde Değişiklikleri, Temettü Oranları: Son sermaye artırımındaki iştirak taahhütnameleri ve temettü dağıtım ödemeleri dikkate alınarak yapılan tespitlere göre yaklaşık 350 civarında ortağımızın mevcut olduğu ve hiçbirisinin de şirket sermayesinin %10 una sahip bulunmadığı saptanmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmediği için hisse senetlerimizin fiyat değişiklikleri konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip olunamamaktadır. Son üç yılda dağıtılan temettü oran ve miktarı şöyledir: 2008 yılı, ticari bilanço ,- TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır yılı karından brüt %12,17 oranında ,08 TL temettü dağıtımı yapılmıştır yılı karından brüt %2,42 oranında ,06 TL temettü dağıtımı yapılmıştır. -1-

3 7 - Şirketin Bağlı Ortaklıkları: a) Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş yılının Haziran ayında kurulan Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirkete, tarihi ve HES-584 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden %72 oranında şirketimizin iştirak etmesine karar verilmiştir tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda şirketimizi temsilen Sn. Bekir Irak ve Sn. Mehmet Emin Boydak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Bağlı Ortaklığımızın adresi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No:32 Melikgazi/KAYSERİ dir. Geçtiğimiz faaliyet yılında şirket iki kez sermaye artışına gitmiştir tarihinde yapılan tescil ile şirketin Ödenmiş Sermayesi TL olmuş, tarihinde yapılan tescil ile şirketin Ödenmiş Sermayesi TL çıkarılmıştır. Bağlı Ortaklığımız 2011 yılında ,11 TL net satış yapmış ve dönemi ,12 TL zarar ile kapatmıştır. 8 - Şirketin İştirakleri: a) HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Data Kablosu, yerel şebeke sistemleri, tesisi, yüksek kaliteli kablolar vb. konularında faaliyette bulunmak ve konu ile ilgili şebeke tasarımcı ve tesisatçılarına danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, , TL. sermaye ile %47 HES A.Ş., %1 erlik hisselerle Mustafa Boydak, Bekir Boydak ve Yusuf Boydak ile %50 si de Birleşik Krallık yasalarına göre kurulmuş olan Western Wire Cables Ltd. tarafından, şirket merkezi olarak; Bankalar Cad. Ekaş Han Kat:6 No:75-77 Karaköy-İSTANBUL da faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket merkezi 2006 yılı içerisinde Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. Giyimkent Kooperatif içi Vadi Bulvarı No:1 Esenler/ İSTANBUL olmuştur yılında, Merkezi Lubiszewo/Poland olan MPN EE SP unvanlı bir firmaya iştirak hisselerimizden %20 lik bölümünü satılmış, 2011 yılı Aralık ayında MPN şirketine sattığımız hisselerin geri alımı ile ilgili sözleşme yapılmış ve Rekabet Kurumu ndan gerekli izin alınmıştır. Bu süreç tamamlandığında hisse oranımız %49 olacaktır. Şirket geçen yılı ,02 TL net satış hasılatı ve ,41 TL dönem net karı ile kapatmıştır. Bu iştirakimizde de kârın ,00 TL lik kısmının dağıtılmasına karar verilmiştir. b) Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı 2007 yılının Temmuz ayında kurulan Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı; Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü nce yapılacak olan, Erişim Şebekeleri Global ihalelerine teklif vermek ve kabul gören tekliflerin taahhüt konusu işlerini yapıp ikmal etmek amacıyla kurulmuştur ,-TL sermaye ile kurulan adi ortaklıkta %51 Makro-Tel Ltd. Şti, %49 oranında şirketimizin payı bulunmaktadır. Ortaklığın adresi Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad Sok. Bayraktar Center No:114-A/12 Balgat Çankaya/ANKARA dır. Ortaklık 2011 yılında ,07 TL net satış yapmış ve dönemi ,35 TL zarar ile kapatmıştır. c) Arnavutluk Cumhuriyeti nde Makro-Tel & Hes Kablo Albania İş Ortaklığı kurulması ve Şube Açılması 2008 yılı Ocak ayında, Merkezi, Arnavutluk Cumhuriyeti nde Bulevardi Deshmoret e Kombit`, Twin Tower-2, K:10/4. Tirana. Albania adresinde olmak üzere, Arnavutluk Erişim Şebekesi Global İhale İşi konusunda, Arnavutluk Cumhuriyetinde faaliyet göstermek amacıyla, MAKRO-TEL & HES KABLO ALBANİA İŞ ORTAKLIĞI unvanıyla iş ortaklığı kurulmuş olup son durum sermaye tutarı Arnavut Leki, ortaklık payımız %49 dur. -2-

4 9 Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri: a) KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş Kasım ayında kurulan KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ye ,- TL sermaye iştirakimiz bulunmaktadır. KAY-SER A.Ş. nin toplam nominal sermayesi tarihinde TL. iken tarihli Genel Kurul Kararı ile Ödenmiş Sermayesi TL. olmuştur ve ortak sayısı 510 dur. Bir önceki yılda gerçekleştirilen ,40 TL yatırıma ek olarak cari yılda da ,12 TL yatırım yapılmıştır. İşletmeye alınması için gerekli alt yapı ve bina yatırımlarına devam edilmektedir. Kurum geçtiğimiz yılı ,79 TL net dönem kâr ı ile kapatmıştır. Ancak kâr dağıtımına ilişkin bir karar alınmamıştır Menkul Kıymetler ve Yükümlülüğü: Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, ,-TL olup, tamamı hamiline yazılı olarak bastırılan ve ortaklarımıza dağıtılan 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 inci tertip hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirketimizin imtiyazlı ve intifa niteliğinde hisse senedi, tahvil ya da finansman bonosu gibi menkul kıymet yükümlülüğü bulunmamaktadır Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri: Şirketimiz tesislerinde PVC granül, elektrolitik bakır tel, enerji ve telefon kabloları, fiber optik kabloları, emaye bobin teli, alüminyum iletken üretilmektedir. İstanbul Sanayi Odası nın ( İSO ) 2010 verileri esas alınarak Türkiye nin 500 büyük sanayi kuruluşu üzerinde yaptığı ve yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, şirketimizin sektör içinde ön sıralarda yer aldığı, üretimden satışlar kriteri esas alınarak yapılan genel sıralamada 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 69 uncu, özel sektör kuruluşları içerisinde ise 63 üncü sırada bulunduğu, işletmeye alınan ilave makineler ile bu durumunu daha da belirgin hale getirdiği ve önemli sayılacak pazar (İSO araştırmasında yer alan sektör - bakır tel ve kablo kuruluşları içerisinde yaklaşık % 20) payına sahip olduğu söylenebilir. -3-

5 II - F A A L İ Y E T L E R: A - Y A T I R I M L A R 1 Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi: a) Tevsi ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlarımızın devam etmesi için sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin devamı mahiyetinde olan, tarih ve nolu Yatırım Teşvik Belgesi ile ,-TL harcama öngörülmektedir. Bu belgenin süresi iki yıl olup tarihinde tamamlanacaktır. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır. Yatırımın sonuçlanması ile 20 kişilik ek istihdam sağlanacak, ayrıca alüminyum iletkende Ton/Yıl, enerji kablosunda Ton/Yıl, fiber optik kablosunda Km/Yıl ve telefon kablosunda da Ton/Yıl ek kapasite yaratılacaktır. b) Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesinde yeni yapılan, Alüminyum ve Bakır Üretim Tesisimizdeki tevsi yatırımlarımızın devam etmesi için; sayılı Yatırım Teşvik belgesinin devamı mahiyetinde olan, tarih sayılı yeni yatırım teşvik belgesi ile sabit fiyatlarla ,-TL harcama öngörülmektedir. Yatırımın sonuçlanması ile 120 kişilik ek istihdam sağlanacak ve alüminyum iletken kapasitesi Ton/Yıl artacaktır. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır. 2 - Yatırımlardaki Gelişmeler: Piyasada oluşan talep projeksiyonuna göre geçtiğimiz yılda da bu tür yatırımlara devam edilmiştir. Bina, arsa ve inşaatlara ,30 TL makine, cihaz ve ekipmanlara ,88 TL taşıt araçları, döşeme ve demirbaşlar, diğer maddi ve maddi olmayan sabit kıymetlere ise ,24 TL olmak üzere toplam ,42 TL yatırım harcaması yapılmış ve aktifleştirilmiş, ayrıca devam eden bina, makine ve cihaz yatırımına ,17 TL. dikkate alındığında toplam olarak ,59 TL yatırım harcaması yapılmıştır. İşletmemizde mevcut makine ve cihazların kalite ve verimliliğinin, üretim standart ve çeşitliliğinin artırılması, darboğaz giderici ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlara ise işletme genelinde devam edilmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olan, bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır iletkende ton/yıl, alüminyum iletkende ise ton/yıl kapasiteyle üretim ve 200 kişilik ek istihdam sağlanmıştır. Yeni kurulan tesisimizde, ulusal ve uluslararası standartlara göre üretim yapılmaktadır. Öncelikle, işletmemizin bakır ve alüminyum ihtiyacını karşılama amaçlı kurulan tesis, üretilen yüksek kaliteli ve uygun maliyetli ürünlerle, iç ve dış piyasalarda daha fazla söz sahibi olacağı öngörülmektedir. -4-

6 B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER 1-İşletmenin Üretim Birimleri: İşletmemizde sekiz üretim ünitesi bulunmakta olup, hepsi de tam kapasite ile çalışabilecek durumdadır. a) PVC Granül Üretimi Ünitesi b) Bakır Üretimi Ünitesi 1) Anot Dökümhanesi 2) Elektroliz Ünitesi 3) Tel Çekme (Çubuk Çekim) Ünitesi c) Kablo Üretim Ünitesi 1) İnce ve Orta Tel Çekme Ünitesi 2) Tel Bükme Ünitesi 3) İzolasyon Ünitesi a) Enerji ve Tesisat Kabloları b) Telekomünikasyon Kabloları 4) Paketleme Ünitesi d) Fiber Optik Kablo Üretim Ünitesi e) Emaye Bobin Teli Üretim Ünitesi f) Alüminyum İletken Üretim Ünitesi g) XLP (AG-OG-YG) Enerji Kablosu Üretim Ünitesi h) Ahşap Makara Üretim Ünitesi 2-Modern teknolojiye sahip makinelerimizde üretilen mamullerimizin kalitesinin üstünlüğü: Ürün standart, çeşit ve kalitesinin artırılması, geliştirilmesi, yetkili satıcı belgeli bayilik sisteminin yerleştirilmesi, sektörel dergi ve gazeteler yanında günlük yayınlarda da reklam ve tanıtma faaliyetlerinin artırılması, görsel yayınlardan yararlanarak HES imajının belleklere yerleştirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerle fabrika - bayi işbirliğinin geliştirilmesi gibi etkinlikler, pazarlama politika ve stratejimizin ana unsurları olmuştur. Bütün bu çalışmaların olumlu sonuçlarını önümüzdeki yıllarda daha somut bir şekilde görebileceğimizi umuyoruz. Şirketimiz son yıllarda yürüttüğü yatırım faaliyetleri sonucunda ulaştığı üstün kalite ve standart nedeniyle uluslararası rekabet şartlarında da kendisine haklı bir yer edinmiş ve 2011 yılında toplam ,09 TL olan toplam cirosunun % 24 ünü ihracattan elde etmiştir. İhracatımız; Irak ,-$, Türkmenistan ,-$, Azerbaycan ,-$, Bulgaristan ,-$, Afganistan ,-$, Filistin ,-$, Yunanistan $, Portekiz ,-$, Gana ,-$, Kongo ,-$, Nijerya ,-$, Gürcistan ,-$, Finlandiya ,-$ Arnavutluk ,- $ ve Belçika ,-$ la başta olmak üzere birçok ülkeye toplam FOB ,- $ olarak gerçekleşmiştir. Enerji Kablosu ,- FOB $ la en çok ihraç edilen ürün olmuştur. Telefon Kablosu ,- $, Fiber Optik Kablo ,- $, Alüminyum İletken ,- $, Alüminyum Filmaşin ,- $, Emaye Bobin Teli ,- $, Bakır İletken ,- $, Diğer ürünler de ,- $ ihracatla yılı tamamlamıştır ,-$ ABD Dolar tutarında gerçekleştirilen toplam ithalatta en büyük pay ,- $ la katot bakıra aittir. Bunu ,- $ la polietilen, ,- $ la fiber, ,- $ la aksam ve parçalar, ,- $ la yardımcı işletme malzemeleri, ,- $ la da Alüminyum Külçe ve Terkin ithalatı takip etmiştir. Makine ve teçhizat ithalatına ise ,- $ harcama yapılmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 36 olarak gerçekleşmiştir. -5-

7 3 - Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları: Ana hammaddelere, özellikle blister bakır, polivinil klorür ve polietilene kısa aralıklarla yapılan zamlar dolayısıyla maliyetler artmış, tarihinde fiyat listemiz güncellenmiştir. Ancak talep yetersizliği sebebiyle sektörümüzde yüksek oranlara varan iskontolu kablo satışları devam etmektedir. Dünya piyasalarında ise katot bakır fiyatları; uluslararası borsalarda (Londra Metal Borsası, New York Borsası vb.) satışa arz edilen bakır, spekülatif nedenlerle yılın 9. ayından itibaren düşüş göstermiştir. Londra Metal Borsası nda (LME) de 9.399,50 $/Ton, de 9.301,- $/Ton, de 7.131,50 $/Ton ve yılsonunda da 7.554,00 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Londra Metal Borsası nda (LME) 2011 yılı ay sonları itibariyle bakır fiyatları aşağıdaki gibi seyretmiştir. LONDRA METAL BORSASI BAKIR FİYATLARI Tarih $/Ton , , , , , , , , , , , ,00 Tablodan da izleneceği üzere; bakır fiyatları yılın ilk 8 ayında belli bir fiyat aralığında giderken Eylül başından itibaren düşüşe geçmiş, Eylül ayı sonunda 7.131,50 $/Ton olmuştur. Yılın 4. çeyreğinde düşüşe geçen bakır fiyatları, Ocak ayına göre %22,28 oranında düşmüş ve 2011 yılını 7.554,00 $/Ton fiyatla kapatmıştır. Fiyat hareketlerini izleyebilmek için 2003 yılının 100 olarak kabul edildiği üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinden yararlanılmaktadır. Yılbaşında 180,25 olan endeks; 2011 yılında artış yönlü hareket etmiş, Türkiye genelinde % 11,09 oranında artış göstermiş ve yılı 204,27 olarak tamamlamıştır. -6-

8 2011 AYLAR ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE) 2003= AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI 2010 GENEL İNDEKS SAYILARI (ÜFE) OCAK 8,89 184,51 ŞUBAT 9,23 187,69 MART 9,36 189,98 NİSAN 9,17 191,14 MAYIS 9,21 191,43 HAZİRAN 9,42 191,44 TEMMUZ 9,59 191,39 AĞUSTOS 9,76 194,76 EYLÜL 10,03 197,77 EKİM 10,26 200,94 KASIM 10,72 202,24 ARALIK 11,09 204,27 Emaye bakır telleri piyasa fiyatları günlük LME (+) üzeri fiyatlar baz alınarak satışlar gerçekleştirilmiştir. Kablo fiyatları da hammadde fiyatlarındaki istikrarsızlıktan etkilenmiş, özellikle filmaşin bakır fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak LME (+) günlük piyasa şartlarına göre fiyatlandırma tercih edilmiştir. Kablo satışlarında 21 Şubat 2011 tarihli fiyat listesi 2011 yılı boyunca uygulanmıştır. Örnekleme yolu ile aşağıya alınan kablo kesitlerinde km. fiyatları şu şekilde uygulanmıştır. Fiyat Listesi Tarihi N Y A 1x1.5 N Y M H Y 2 x 1 N Y Y 3 x ,- TL 760,- TL ,- TL ,- TL 820,- TL ,- TL ,- TL 800,- TL ,- TL ,- TL 900,- TL ,- TL Artış Oranı % 30,30 %18,42 % 15,87 Peşin ve vadeli satışlarımızdan 2011 yılında elde edilen brüt satış hasılatı tutarı % (+) 50,28 artarak ,92 TL den, ,09 TL ye yükselmiştir. Hammadde maliyetlerinin yüksek oluşu, 2010 yılına göre geçtiğimiz yılda ciro artışı sağlamışsa da, artan maliyetlerin tümüyle piyasaya yansıtılması mümkün olmadığından, dönem karının da azalmasına yol açmıştır. -7-

9 MAMUL CİNSLERİNE GÖRE BRÜT SATIŞ TABLOSU MAMUL CİNSLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR TL YURTDIŞI SATIŞLAR TL TOPLAM SATIŞLAR TL ENERJİ KABLOLARI , , ,52 HABERLEŞME KABLOLARI , , ,68 DATA KABLOSU ,88 0, ,88 FİBER OPTİK KABLOSU , , ,32 EMAYE BOBİN TELİ , , ,02 ALÜMİNYUM İLETKEN , , ,23 ALÜMİNYUM FİLMAŞİN , , ,78 BAKIR İLETKEN , , ,96 ÖRGÜ ÇELİK İLETKEN ,63 0, ,00 FİLMAŞİN BAKIR 918,23 0,00 918,23 GRANÜL , , ,07 DİĞER SATIŞLAR , , ,40 TOPLAM , , ,09 Satışlarda en büyük pay %73,72 oranı ile enerji kablolarına aittir. Bunu %7,54 ile haberleşme kabloları, %4,71 ile emaye bobin teli, %4,23 oranı ile fiberoptik kablo, %3,01 oranı ile bakır iletken, %2,84 oranı ile alüminyum iletken ve %2,40 oran ile diğer ana ve yan ürünler takip etmektedir. Toplam satış tutarında iç satışlar %76, ihracat ise %24 pay almaktadır. Önümüzdeki yılların hem yeni pazarlar bulunması, hem de daha fazla ihracat yapılabilmesi açısından önceki yıla göre daha verimli ve başarılı geçeceğini düşünmekteyiz. SON BEŞ YILA GÖRE SATIŞ GRAFİĞİ -8-

10 4 - Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler: Düzenli hammadde tedariki, personel bilgi ve becerisinin geliştirilmesi, kalite kontrol ve geliştirme faaliyetlerine hız verilmesi gibi sebeplerle işletme randımanı yıllar itibariyle artış göstermektedir yılındaki prodüktivitemiz Üretim/(Adam x Saat x Yıl) esasına göre 629,83 TL olup, bir önceki yıla göre %30,33 oranında artış göstermiştir. ÜRETİMİMİZ Granül Üretimi Bakır Tel Üretimi Kablo Üretimi Emaye Bobin Teli Alüminyum İletken Üretimi Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL)

11 PRODÜKTİVİTEMİZ Yıllar Üretim/(Adam x Saat x Yıl) İndeks , , , , Likidite, Finansal Yapı ve Karlılık Oranları: a)likidite Oranları Net İşletme Sermayesi ,60 TL ,00 TL ,57 TL 2.Cari Oran 1, Hazır Kıymet Oran (Likidite Oranı) 1, b)finansal Yapı Oranları Toplam Borçlar / Net Aktif Toplamı 0, Borçlar / Öz Sermaye 2, c)kar lılık Oranları Brüt Satış Kâr ı / Net Satış 0, Dönem Karı+Finansman Gider/ Net Aktif Toplamı 3.Dönem Kar ı/çıkarılmış Sermaye 4.Vergi Sonrası Kar/Çıkarılmış Sermaye 0, , , Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Tedbirler: Şirketimizin işletme sermayesi tablosu dikkate alındığında; finansal yapının geçmiş yıllara göre düzelmekte olduğu görülmekle birlikte, yine de banka borçlarını azaltarak karlılığı ve verimliliği artırmak, yatırım ve işletme harcamaları için gerekli fon oluşturmak ve Şirketin mali yapısını iyileştirmek ve kur risklerine hazırlıklı olmak amacıyla, çıkarılmış sermayemizin nakit karşılığı artırılması düşünülebilir. -10-

12 C FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1- Özet Bilanço (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ÖZET BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler (Net) C-Kısa Vadeli Tic.Alacakl.(Net) D-Diğ.Kısa Vadeli Alacaklar(Net) E-Stoklar (Net) Stoklar Verilen Sipariş Avansları F-Diğer Dönen Varlıklar II-DURAN VARLIKLAR A-Uzun Vadeli Tic.Alacakl.(Net) B-Diğ.Uzun Vadeli Alacakl.(Net) 0 0 C-Finansal Duran Varlıklar(Net) D-Maddi Duran Varlıklar (Net) Binalar, Arsa ve Araziler Makina, Tesis ve Cihazlar Diğer Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) 5-Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E-Maddi Olm.Dur.Varlıklar(Net) Maddi Olmayan Dur.Varlıklar Verilen Avanslar 0 0 F-Diğer Duran Varlıklar AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-KISA VADELİ BORÇLAR A-Finansal Borçlar B-Ticari Borçlar (Net) C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar D-Alınan Sipariş Avansları E-Borç ve Gider Karşılıkları II-UZUN VADELİ BORÇLAR A-Finansal Borçlar B-Ticari Borçlar (Net) 0 0 C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 D-Alınan Sipariş Avansları 0 0 E-Borç ve Gider Karşılıkları III-ÖZ SERMAYE A-Sermaye B-Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C- ÖzSermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 D-Emisyon Primi 0 0 E-Yeniden Değerleme Değ.Artışı Dur.Varlıklard.Değ.Artışı İştiraklerdeki Değ.Artışı 0 0 F-Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 G- Net Dönem Kar'ı H- Dönem Zararı 0 0 I- Geçmiş Yıllar Zararı 0 0 İ- Geçmiş Yıllar Karları PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

13 2- Özet Gelir Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ÖZET GELİR TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- BRÜT SATIŞLAR B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) ( ) ( ) C- NET SATIŞLAR D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KAR'I veya ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KAR'I veya ZARARI F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KAR'LAR G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ( ) ( ) FAALİYET KAR'I veya ZARARI I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KAR'LAR J- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) DÖNEM KAR'I veya ZARARI K-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ( ) ( ) NET DÖNEM KAR'I veya ZARARI

14 3-Kar Dağıtım Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A - DÖNEM KAR'ININ DAĞITIMI 1- Dönem Kar'ı Geçmiş Yıllar Zararları Ödenecek Vergiler ( ) ( ) - Kurumlar Vergisi ( ) ( ) 4- Birinci Tertip Yasal Yedek 0 (48.099) 0 ( ) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KAR'I Ortaklara Birinci Temettü Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve İşçilere temettü Yönetim Kuruluna Temettü Ortaklara İkinci Temettü Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine İkinci Tertip Yasal Yedek Statü Yedekleri Özel Yedekler 0 0 OLAĞANÜSTÜ YEDEK B- YEDEKLERDEN DAĞITIM 1- Ortaklara Pay Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve İşçilere Pay Yönetim Kuruluna Pay 0 0 C- HİSSE BAŞINA KAR (TL/%) 0,0057 0, Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0,0057 0, İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0,0000 0,0000 D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI 0, , Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0, , İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0, ,

15 4-Satışların Maliyeti Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) ÜRETİM MALİYETİ HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (TL) Cari Dönem Önceki Dönem A-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri B-Dolaysız İşçilik Giderleri C-Genel Üretim Giderleri D-Yarı Mamul Kullanımı ( ) 1- Dönem Başı Stok (+) Dönem Sonu Stok (-) ( ) ( ) ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E-Mamul Stoklarında Değişim ( ) ( ) 1- Dönem Başı Stok (+) Dönem Sonu Stok (-) ( ) ( ) I- SATILAN MAMUL MALİYETİ TİCARİ FAALİYET A-Dönem Başı Emtia Stoku (+) B-Dönem İçi Alışlar (+) C-Dönem Sonu Emtia Stoku (-) ( ) ( ) II-SATILAN EMTİA MALİYETİ III-SATILAN HİZMET MALİYETİ 0 0 IIII-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)

16 5 Nakit Akım Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NAKİT AKIM TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞİ Satışlardan Elde Edilen Nakit a) Net Satış Hasılatı b) Alacaklardaki Azalışlar - - c) Alacaklardaki Artışlar (-) d) Nakit Girişi Sağlamayan Gelir Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar a) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar b) Nakit Girişi Gerektirmeyen Gelir Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Diğer) a) Menkul Kıymet İhracı - - b) Alınan Krediler c) Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki Artış a) Alınan Krediler b) Diğer Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit Diğer Nakit Girişleri Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) - - C. DÖNEM İÇİN NAKİT ÇIKIŞLARI Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkış a) Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı b) Stoklardaki Artış c) Borçlardaki Azalış (+) d) Borçlardaki Artış (-) e) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalış (-) Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) Diğer Faaliyet Gider ve Zarar Dolayı Nakit Çıkışı a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkış Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı Kısa Vadeli Borçlardan Ana Para Ödemeleri - - a) Anapara Ödemeleri - - b) Diğer Ödemeler Uzun Vadeli Borçlardan Ana Para Ödemeleri Ödenen Vergi Benzeri Ödenen Temettüler Diğer Nakit Çıkışları D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU E. NAKİT ARTIŞI / (AZALIŞI)

17 4 - Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu: D - İDARİ FAALİYETLER 1 - Şirketin Üst Yönetimi: Bekir IRAK Orhan ÖZSARAÇ Şükrü KAKİLLİOĞLU Mustafa M.ŞAHİN Levent YILMAZ Birol Y.ALTIPARMAK Mustafa Alp GÜNDÜZ Erkan ŞAHİN Muharrem YERER Hasan ÜNAL Rasim AKKAŞ Hasan KARAGÖZ Güngör GÖKDEMİR Dursun ŞİMŞEK Uğur SİLAY Asım MERCAN Zehra Yevgi İbrahim Etem GÜVEN Mesut DUMLU Genel Müdür, Makine Mühendisi, E.Ü.M.F. Genel Müd. Yard.(Mali ve İdari.), İşletmeci, Ç.Ü.İ.İ.B.F. Genel Müd. Yard.(Ticari), Bilgisayar Mühendisi, İ.T.Ü.M.F. Genel Müd. Yard.(Teknik), Makine Mühendisi, O.D.T.Ü.M.F. Muhasebe Müdürü, İktisat, G.Ü.İ.İ.B.F. Yurtiçi Satış Müdürü, Elektrik Mühendisi, Y.T.Ü. Uluslararası Satış Müdürü, İşletmeci, D.A.Ü.İ.F. Satın alma Müdürü, Uluslar Arası İlişkiler, G.Ü.İ.İ.B.F Personel ve İdari İşler Müdürü, İşletme, E.Ü.İ.İ.B.F Bilgi İşlem Müdürü, Bilgisayar Programcısı M.Y.O OSB/Bakır Al. Tes. Fabrika Müd. Makine Mühendisi, E.Ü.M.F. OSB/Bakır ve Alüminyum Tesisi Müd. Kimya Mühendisi A.Ü.M.F Yardımcı İşletmeler Müdürü, Makine Mühendisi, E.Ü.M.F Makara Üretim Tesisi Müd. Orman Mühendisi, A.Ü.O.F Planlama Müdürü, Endüstri Mühendisi., U.Ü.M.F. Enerji Kabloları Üretim Müdürü, Elektrik-Elektronik Müh. G.Ü.M.M.F. Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Müd. Makine Mühendisi, E.Ü.M.F. Kalite Kontrol Müdürü, Petrol Mühendisi, O.D.T.Ü.M.F Haberleşme Kabloları Üretim Müd., Kimya, E.Ü.F.ED.F. Kimya Bölümü Geçtiğimiz faaliyet yılında, Planlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Silay ise kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır tarihinden itibaren Genel Müdür Mali ve İdari Yard. Sn. Orhan ÖZSARAÇ, bağlı ortaklığımız olan Erciyes Çelik Halat Tel San. Tic. A.Ş. ye Genel Müdür olarak atanmış, yerine Muhasebe Müdürümüz Sn. Levent YILMAZ atanmıştır. 2 - Personel ve İşçi Hareketleri: tarihi itibariyle, Ankara Büro ve İstanbul Şubemizde dahil istihdam edilen personel sayısı 989 kişidir. Bunlardan 688 kişi toplu iş sözleşmesi hükümlerine tabi, 301 kişi toplu iş sözleşmeleri dışında çalışanlardan oluşmaktadır. Yıl içerisinde çeşitli nedenlerle 110 kişi işten ayrılmış, 162 kişi de işe alınmıştır. 3 - Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları: Taraflar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, uzlaşma ve işbirliği anlayışı içerisinde 2 yıl süre ile geçerli olacak yeni sözleşme konusunda mutabık kalmışlardır. Sözleşmenin üyesi işçilerin ücretlerine, 2011 yılı için almakta oldukları ücretler esas alınarak %12 oranında zam yapılmıştır. Ayrıca sosyal haklarda ve birçok konuda iyileştirme maddeleri sözleşmede yer almaktadır. -16-

18 Şirketimiz personellerinin ortalama kıdem yılı 6.27 yıl olup, toplam kıdem tazminatı yükü ,57 TL dir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Tebliğleri mucibince bu yükümlülüğün ,62 TL. cari yılda olmak üzere tamamına karşılık ayrılmıştır. 5 - Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler: tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan toplu iş sözleşmesi ile personelimize; kanuni tatil ödemesi, Toplu iş sözleşmemizin 32. maddesi A ve B bentlerine göre; den önce işe giren işçiler için 4 maaş aile zammı, yine aynı maddenin C bendine göre; den sonra işe giren işçiler içinse 3 maaş aile zammı ödenmektedir. Ayrıca yakacak ve gıda yardımı, aile yardımı, yıllık izin ve bayram harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve temizlik malzemeleri yardımı, çocuk yardımı, doğum-ölüm, evlenme sünnet yardımı, kira yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmaktadır. 6 - Haksız Fiillerden Doğan ve Yıl İçinde Ödenen Tazminatlar ve Ödenmiş Vergi Cezaları: 2007 ve 2008 yılları için Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6111 sayılı kanun kapsamında Kurumlar Vergisi ve KDV için matrah artırımında bulunulmuştur. 6 taksit olarak yapılandırılan vergi borcumuz, Kurumlar Vergisi Matrah Artırımından ,10 TL, Kurumlar Vergisi Stopaj Artırımından ,13 TL, KDV Artırımından ,88 TL, vergi ceza ihbarnamesi olarak ,40 TL tahakkuk etmiştir ,89 TL lik kısmı 2011 yılı içerisinde ödenmiş, 2012 yılı içinde ödenecek ,70 TL lik kısım için ise karşılık ayrılmıştır. 7 - Vergi Uyuşmazlıkları: Maliye Bakanlığı nın hiçbir birimi ile vergi uyuşmazlığımız yoktur. III. KÂR DAĞITIMI VE SONUÇ Döneminde hasıl olan kar ın, Esas Sözleşme mizin 30 ncu maddesi mucibi; Kurumlar Vergisi : ,21 TL I. Tertip Yasal Yedek Akçe : ,61 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe : 0,00 TL Temettü (Kâr Payı ) : 0,00 TL Olağanüstü Yedek Akçe : ,58 TL Ticari Bilanço Kâr ı : ,40 TL 2011 dönem net kar ının çıkarılmış sermayemizin %5 inden az olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 5. Maddesi uyarınca kar dağıtımı yapılmaması önerisi Genel Kurulumuz bilgisine sunulacaktır. Bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdikine karar vermenizi teklif eder, saygılar sunarız. YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN MUSTAFA BOYDAK -17-

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010 2 - Ortaklığın Ünvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2 - Ortaklığın Ünvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.12.2008 2 - Ortaklığın Ünvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 1) Sermaye Yapısı 4 2) Ortaklık Yapısı

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

yi Ve T Ticarett A.Ş. HES 201 12 YIL LI FAAL ORU

yi Ve T Ticarett A.Ş. HES 201 12 YIL LI FAAL ORU S Hacılar Ele ektrik Sanay yi Ve T Ticarett A.Ş. HES 201 12 YIL LI FAAL LİYET RAPO ORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 1) Sermaye Yapısı 4

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

Sayfa No: 1 KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.06.2009 FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2009 yılı altı aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1- Hisse

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.2003 31.12.2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.2003 31.12.2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.2003 31.12.2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FENİŞ ALÜMİYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.2003 31.12.2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12.2007 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR Önceki Dönem Sf. 210 Cari Dönem

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 22 Mart 2015-Pazar 13:30-15:00

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 22 Mart 2015-Pazar 13:30-15:00 2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 22 Mart 2015-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Finansal tabloların düzenlenmesinde esas alınan genel kabul görmüş

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2011 / 31.12.2011 2 - Ortaklığın Ünvanı : Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. 3-2011 Faaliyet

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ SINIRLI

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ SINIRLI FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirkete Genel Bir Bakış 1) Tarihçesi 2) Vizyon, Misyon ve Temel Değerler B Şirketin Organizasyon,

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Kayıtlı Sermayesi : 20.000.000,00 YTL. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. İÇİNDEKİLER GÜNDEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı