HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş FAALİYET RAPORU

2 I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : Ortaklığın Unvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve Denetim Kurulları Yönetim Kurulu: Denetleme Kurulu: - Mustafa BOYDAK - Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN - Hacı BOYDAK - Memduh BOYDAK - Şükrü BOYDAK - Yusuf BOYDAK - Bekir BOYDAK - Mehmet GÜRDOĞAN - Bekir IRAK - Avni ÇİFTÇİ - Şaban UZAY (Başkan) (Başkan Vekili) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye-Genel Müdür) (Ortak Değil) (Ortak Değil) tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen bütün yetkilerle mücehhezdir. Üyelerin görev süreleri ilk Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinde sona ermektedir. 4 - Esas Sözleşme Değişikliği: Şirket Esas Sözleşmesinin 3 üncü maddesi ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş ve t bentlerinin tadili, Yapılan değişiklikler tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunca tescil ve tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek kesinleşmiştir. 5 - Sermaye ve Dönem Kar ı: Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı , TL dır. Nominal ve Ödenmiş Sermaye : ,00 TL Ticari Bilanço Kar ı : ,40 TL 6 - Sermaye Durumundaki Değişiklikler, Ortak Sayısı, Hisse Senetleri Fiyatlarının Yıl İçerisinde Değişiklikleri, Temettü Oranları: Son sermaye artırımındaki iştirak taahhütnameleri ve temettü dağıtım ödemeleri dikkate alınarak yapılan tespitlere göre yaklaşık 350 civarında ortağımızın mevcut olduğu ve hiçbirisinin de şirket sermayesinin %10 una sahip bulunmadığı saptanmıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmediği için hisse senetlerimizin fiyat değişiklikleri konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip olunamamaktadır. Son üç yılda dağıtılan temettü oran ve miktarı şöyledir: 2008 yılı, ticari bilanço ,- TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır yılı karından brüt %12,17 oranında ,08 TL temettü dağıtımı yapılmıştır yılı karından brüt %2,42 oranında ,06 TL temettü dağıtımı yapılmıştır. -1-

3 7 - Şirketin Bağlı Ortaklıkları: a) Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş yılının Haziran ayında kurulan Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirkete, tarihi ve HES-584 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden %72 oranında şirketimizin iştirak etmesine karar verilmiştir tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda şirketimizi temsilen Sn. Bekir Irak ve Sn. Mehmet Emin Boydak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Bağlı Ortaklığımızın adresi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No:32 Melikgazi/KAYSERİ dir. Geçtiğimiz faaliyet yılında şirket iki kez sermaye artışına gitmiştir tarihinde yapılan tescil ile şirketin Ödenmiş Sermayesi TL olmuş, tarihinde yapılan tescil ile şirketin Ödenmiş Sermayesi TL çıkarılmıştır. Bağlı Ortaklığımız 2011 yılında ,11 TL net satış yapmış ve dönemi ,12 TL zarar ile kapatmıştır. 8 - Şirketin İştirakleri: a) HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Data Kablosu, yerel şebeke sistemleri, tesisi, yüksek kaliteli kablolar vb. konularında faaliyette bulunmak ve konu ile ilgili şebeke tasarımcı ve tesisatçılarına danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, , TL. sermaye ile %47 HES A.Ş., %1 erlik hisselerle Mustafa Boydak, Bekir Boydak ve Yusuf Boydak ile %50 si de Birleşik Krallık yasalarına göre kurulmuş olan Western Wire Cables Ltd. tarafından, şirket merkezi olarak; Bankalar Cad. Ekaş Han Kat:6 No:75-77 Karaköy-İSTANBUL da faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket merkezi 2006 yılı içerisinde Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. Giyimkent Kooperatif içi Vadi Bulvarı No:1 Esenler/ İSTANBUL olmuştur yılında, Merkezi Lubiszewo/Poland olan MPN EE SP unvanlı bir firmaya iştirak hisselerimizden %20 lik bölümünü satılmış, 2011 yılı Aralık ayında MPN şirketine sattığımız hisselerin geri alımı ile ilgili sözleşme yapılmış ve Rekabet Kurumu ndan gerekli izin alınmıştır. Bu süreç tamamlandığında hisse oranımız %49 olacaktır. Şirket geçen yılı ,02 TL net satış hasılatı ve ,41 TL dönem net karı ile kapatmıştır. Bu iştirakimizde de kârın ,00 TL lik kısmının dağıtılmasına karar verilmiştir. b) Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı 2007 yılının Temmuz ayında kurulan Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı; Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü nce yapılacak olan, Erişim Şebekeleri Global ihalelerine teklif vermek ve kabul gören tekliflerin taahhüt konusu işlerini yapıp ikmal etmek amacıyla kurulmuştur ,-TL sermaye ile kurulan adi ortaklıkta %51 Makro-Tel Ltd. Şti, %49 oranında şirketimizin payı bulunmaktadır. Ortaklığın adresi Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad Sok. Bayraktar Center No:114-A/12 Balgat Çankaya/ANKARA dır. Ortaklık 2011 yılında ,07 TL net satış yapmış ve dönemi ,35 TL zarar ile kapatmıştır. c) Arnavutluk Cumhuriyeti nde Makro-Tel & Hes Kablo Albania İş Ortaklığı kurulması ve Şube Açılması 2008 yılı Ocak ayında, Merkezi, Arnavutluk Cumhuriyeti nde Bulevardi Deshmoret e Kombit`, Twin Tower-2, K:10/4. Tirana. Albania adresinde olmak üzere, Arnavutluk Erişim Şebekesi Global İhale İşi konusunda, Arnavutluk Cumhuriyetinde faaliyet göstermek amacıyla, MAKRO-TEL & HES KABLO ALBANİA İŞ ORTAKLIĞI unvanıyla iş ortaklığı kurulmuş olup son durum sermaye tutarı Arnavut Leki, ortaklık payımız %49 dur. -2-

4 9 Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri: a) KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş Kasım ayında kurulan KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ye ,- TL sermaye iştirakimiz bulunmaktadır. KAY-SER A.Ş. nin toplam nominal sermayesi tarihinde TL. iken tarihli Genel Kurul Kararı ile Ödenmiş Sermayesi TL. olmuştur ve ortak sayısı 510 dur. Bir önceki yılda gerçekleştirilen ,40 TL yatırıma ek olarak cari yılda da ,12 TL yatırım yapılmıştır. İşletmeye alınması için gerekli alt yapı ve bina yatırımlarına devam edilmektedir. Kurum geçtiğimiz yılı ,79 TL net dönem kâr ı ile kapatmıştır. Ancak kâr dağıtımına ilişkin bir karar alınmamıştır Menkul Kıymetler ve Yükümlülüğü: Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, ,-TL olup, tamamı hamiline yazılı olarak bastırılan ve ortaklarımıza dağıtılan 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 inci tertip hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirketimizin imtiyazlı ve intifa niteliğinde hisse senedi, tahvil ya da finansman bonosu gibi menkul kıymet yükümlülüğü bulunmamaktadır Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri: Şirketimiz tesislerinde PVC granül, elektrolitik bakır tel, enerji ve telefon kabloları, fiber optik kabloları, emaye bobin teli, alüminyum iletken üretilmektedir. İstanbul Sanayi Odası nın ( İSO ) 2010 verileri esas alınarak Türkiye nin 500 büyük sanayi kuruluşu üzerinde yaptığı ve yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, şirketimizin sektör içinde ön sıralarda yer aldığı, üretimden satışlar kriteri esas alınarak yapılan genel sıralamada 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 69 uncu, özel sektör kuruluşları içerisinde ise 63 üncü sırada bulunduğu, işletmeye alınan ilave makineler ile bu durumunu daha da belirgin hale getirdiği ve önemli sayılacak pazar (İSO araştırmasında yer alan sektör - bakır tel ve kablo kuruluşları içerisinde yaklaşık % 20) payına sahip olduğu söylenebilir. -3-

5 II - F A A L İ Y E T L E R: A - Y A T I R I M L A R 1 Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi: a) Tevsi ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlarımızın devam etmesi için sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin devamı mahiyetinde olan, tarih ve nolu Yatırım Teşvik Belgesi ile ,-TL harcama öngörülmektedir. Bu belgenin süresi iki yıl olup tarihinde tamamlanacaktır. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır. Yatırımın sonuçlanması ile 20 kişilik ek istihdam sağlanacak, ayrıca alüminyum iletkende Ton/Yıl, enerji kablosunda Ton/Yıl, fiber optik kablosunda Km/Yıl ve telefon kablosunda da Ton/Yıl ek kapasite yaratılacaktır. b) Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesinde yeni yapılan, Alüminyum ve Bakır Üretim Tesisimizdeki tevsi yatırımlarımızın devam etmesi için; sayılı Yatırım Teşvik belgesinin devamı mahiyetinde olan, tarih sayılı yeni yatırım teşvik belgesi ile sabit fiyatlarla ,-TL harcama öngörülmektedir. Yatırımın sonuçlanması ile 120 kişilik ek istihdam sağlanacak ve alüminyum iletken kapasitesi Ton/Yıl artacaktır. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır. 2 - Yatırımlardaki Gelişmeler: Piyasada oluşan talep projeksiyonuna göre geçtiğimiz yılda da bu tür yatırımlara devam edilmiştir. Bina, arsa ve inşaatlara ,30 TL makine, cihaz ve ekipmanlara ,88 TL taşıt araçları, döşeme ve demirbaşlar, diğer maddi ve maddi olmayan sabit kıymetlere ise ,24 TL olmak üzere toplam ,42 TL yatırım harcaması yapılmış ve aktifleştirilmiş, ayrıca devam eden bina, makine ve cihaz yatırımına ,17 TL. dikkate alındığında toplam olarak ,59 TL yatırım harcaması yapılmıştır. İşletmemizde mevcut makine ve cihazların kalite ve verimliliğinin, üretim standart ve çeşitliliğinin artırılması, darboğaz giderici ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlara ise işletme genelinde devam edilmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olan, bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır iletkende ton/yıl, alüminyum iletkende ise ton/yıl kapasiteyle üretim ve 200 kişilik ek istihdam sağlanmıştır. Yeni kurulan tesisimizde, ulusal ve uluslararası standartlara göre üretim yapılmaktadır. Öncelikle, işletmemizin bakır ve alüminyum ihtiyacını karşılama amaçlı kurulan tesis, üretilen yüksek kaliteli ve uygun maliyetli ürünlerle, iç ve dış piyasalarda daha fazla söz sahibi olacağı öngörülmektedir. -4-

6 B - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER 1-İşletmenin Üretim Birimleri: İşletmemizde sekiz üretim ünitesi bulunmakta olup, hepsi de tam kapasite ile çalışabilecek durumdadır. a) PVC Granül Üretimi Ünitesi b) Bakır Üretimi Ünitesi 1) Anot Dökümhanesi 2) Elektroliz Ünitesi 3) Tel Çekme (Çubuk Çekim) Ünitesi c) Kablo Üretim Ünitesi 1) İnce ve Orta Tel Çekme Ünitesi 2) Tel Bükme Ünitesi 3) İzolasyon Ünitesi a) Enerji ve Tesisat Kabloları b) Telekomünikasyon Kabloları 4) Paketleme Ünitesi d) Fiber Optik Kablo Üretim Ünitesi e) Emaye Bobin Teli Üretim Ünitesi f) Alüminyum İletken Üretim Ünitesi g) XLP (AG-OG-YG) Enerji Kablosu Üretim Ünitesi h) Ahşap Makara Üretim Ünitesi 2-Modern teknolojiye sahip makinelerimizde üretilen mamullerimizin kalitesinin üstünlüğü: Ürün standart, çeşit ve kalitesinin artırılması, geliştirilmesi, yetkili satıcı belgeli bayilik sisteminin yerleştirilmesi, sektörel dergi ve gazeteler yanında günlük yayınlarda da reklam ve tanıtma faaliyetlerinin artırılması, görsel yayınlardan yararlanarak HES imajının belleklere yerleştirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerle fabrika - bayi işbirliğinin geliştirilmesi gibi etkinlikler, pazarlama politika ve stratejimizin ana unsurları olmuştur. Bütün bu çalışmaların olumlu sonuçlarını önümüzdeki yıllarda daha somut bir şekilde görebileceğimizi umuyoruz. Şirketimiz son yıllarda yürüttüğü yatırım faaliyetleri sonucunda ulaştığı üstün kalite ve standart nedeniyle uluslararası rekabet şartlarında da kendisine haklı bir yer edinmiş ve 2011 yılında toplam ,09 TL olan toplam cirosunun % 24 ünü ihracattan elde etmiştir. İhracatımız; Irak ,-$, Türkmenistan ,-$, Azerbaycan ,-$, Bulgaristan ,-$, Afganistan ,-$, Filistin ,-$, Yunanistan $, Portekiz ,-$, Gana ,-$, Kongo ,-$, Nijerya ,-$, Gürcistan ,-$, Finlandiya ,-$ Arnavutluk ,- $ ve Belçika ,-$ la başta olmak üzere birçok ülkeye toplam FOB ,- $ olarak gerçekleşmiştir. Enerji Kablosu ,- FOB $ la en çok ihraç edilen ürün olmuştur. Telefon Kablosu ,- $, Fiber Optik Kablo ,- $, Alüminyum İletken ,- $, Alüminyum Filmaşin ,- $, Emaye Bobin Teli ,- $, Bakır İletken ,- $, Diğer ürünler de ,- $ ihracatla yılı tamamlamıştır ,-$ ABD Dolar tutarında gerçekleştirilen toplam ithalatta en büyük pay ,- $ la katot bakıra aittir. Bunu ,- $ la polietilen, ,- $ la fiber, ,- $ la aksam ve parçalar, ,- $ la yardımcı işletme malzemeleri, ,- $ la da Alüminyum Külçe ve Terkin ithalatı takip etmiştir. Makine ve teçhizat ithalatına ise ,- $ harcama yapılmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 36 olarak gerçekleşmiştir. -5-

7 3 - Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları: Ana hammaddelere, özellikle blister bakır, polivinil klorür ve polietilene kısa aralıklarla yapılan zamlar dolayısıyla maliyetler artmış, tarihinde fiyat listemiz güncellenmiştir. Ancak talep yetersizliği sebebiyle sektörümüzde yüksek oranlara varan iskontolu kablo satışları devam etmektedir. Dünya piyasalarında ise katot bakır fiyatları; uluslararası borsalarda (Londra Metal Borsası, New York Borsası vb.) satışa arz edilen bakır, spekülatif nedenlerle yılın 9. ayından itibaren düşüş göstermiştir. Londra Metal Borsası nda (LME) de 9.399,50 $/Ton, de 9.301,- $/Ton, de 7.131,50 $/Ton ve yılsonunda da 7.554,00 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. Londra Metal Borsası nda (LME) 2011 yılı ay sonları itibariyle bakır fiyatları aşağıdaki gibi seyretmiştir. LONDRA METAL BORSASI BAKIR FİYATLARI Tarih $/Ton , , , , , , , , , , , ,00 Tablodan da izleneceği üzere; bakır fiyatları yılın ilk 8 ayında belli bir fiyat aralığında giderken Eylül başından itibaren düşüşe geçmiş, Eylül ayı sonunda 7.131,50 $/Ton olmuştur. Yılın 4. çeyreğinde düşüşe geçen bakır fiyatları, Ocak ayına göre %22,28 oranında düşmüş ve 2011 yılını 7.554,00 $/Ton fiyatla kapatmıştır. Fiyat hareketlerini izleyebilmek için 2003 yılının 100 olarak kabul edildiği üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinden yararlanılmaktadır. Yılbaşında 180,25 olan endeks; 2011 yılında artış yönlü hareket etmiş, Türkiye genelinde % 11,09 oranında artış göstermiş ve yılı 204,27 olarak tamamlamıştır. -6-

8 2011 AYLAR ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE) 2003= AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI 2010 GENEL İNDEKS SAYILARI (ÜFE) OCAK 8,89 184,51 ŞUBAT 9,23 187,69 MART 9,36 189,98 NİSAN 9,17 191,14 MAYIS 9,21 191,43 HAZİRAN 9,42 191,44 TEMMUZ 9,59 191,39 AĞUSTOS 9,76 194,76 EYLÜL 10,03 197,77 EKİM 10,26 200,94 KASIM 10,72 202,24 ARALIK 11,09 204,27 Emaye bakır telleri piyasa fiyatları günlük LME (+) üzeri fiyatlar baz alınarak satışlar gerçekleştirilmiştir. Kablo fiyatları da hammadde fiyatlarındaki istikrarsızlıktan etkilenmiş, özellikle filmaşin bakır fiyatlarındaki değişikliklere bağlı olarak LME (+) günlük piyasa şartlarına göre fiyatlandırma tercih edilmiştir. Kablo satışlarında 21 Şubat 2011 tarihli fiyat listesi 2011 yılı boyunca uygulanmıştır. Örnekleme yolu ile aşağıya alınan kablo kesitlerinde km. fiyatları şu şekilde uygulanmıştır. Fiyat Listesi Tarihi N Y A 1x1.5 N Y M H Y 2 x 1 N Y Y 3 x ,- TL 760,- TL ,- TL ,- TL 820,- TL ,- TL ,- TL 800,- TL ,- TL ,- TL 900,- TL ,- TL Artış Oranı % 30,30 %18,42 % 15,87 Peşin ve vadeli satışlarımızdan 2011 yılında elde edilen brüt satış hasılatı tutarı % (+) 50,28 artarak ,92 TL den, ,09 TL ye yükselmiştir. Hammadde maliyetlerinin yüksek oluşu, 2010 yılına göre geçtiğimiz yılda ciro artışı sağlamışsa da, artan maliyetlerin tümüyle piyasaya yansıtılması mümkün olmadığından, dönem karının da azalmasına yol açmıştır. -7-

9 MAMUL CİNSLERİNE GÖRE BRÜT SATIŞ TABLOSU MAMUL CİNSLERİ YURTİÇİ SATIŞLAR TL YURTDIŞI SATIŞLAR TL TOPLAM SATIŞLAR TL ENERJİ KABLOLARI , , ,52 HABERLEŞME KABLOLARI , , ,68 DATA KABLOSU ,88 0, ,88 FİBER OPTİK KABLOSU , , ,32 EMAYE BOBİN TELİ , , ,02 ALÜMİNYUM İLETKEN , , ,23 ALÜMİNYUM FİLMAŞİN , , ,78 BAKIR İLETKEN , , ,96 ÖRGÜ ÇELİK İLETKEN ,63 0, ,00 FİLMAŞİN BAKIR 918,23 0,00 918,23 GRANÜL , , ,07 DİĞER SATIŞLAR , , ,40 TOPLAM , , ,09 Satışlarda en büyük pay %73,72 oranı ile enerji kablolarına aittir. Bunu %7,54 ile haberleşme kabloları, %4,71 ile emaye bobin teli, %4,23 oranı ile fiberoptik kablo, %3,01 oranı ile bakır iletken, %2,84 oranı ile alüminyum iletken ve %2,40 oran ile diğer ana ve yan ürünler takip etmektedir. Toplam satış tutarında iç satışlar %76, ihracat ise %24 pay almaktadır. Önümüzdeki yılların hem yeni pazarlar bulunması, hem de daha fazla ihracat yapılabilmesi açısından önceki yıla göre daha verimli ve başarılı geçeceğini düşünmekteyiz. SON BEŞ YILA GÖRE SATIŞ GRAFİĞİ -8-

10 4 - Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler: Düzenli hammadde tedariki, personel bilgi ve becerisinin geliştirilmesi, kalite kontrol ve geliştirme faaliyetlerine hız verilmesi gibi sebeplerle işletme randımanı yıllar itibariyle artış göstermektedir yılındaki prodüktivitemiz Üretim/(Adam x Saat x Yıl) esasına göre 629,83 TL olup, bir önceki yıla göre %30,33 oranında artış göstermiştir. ÜRETİMİMİZ Granül Üretimi Bakır Tel Üretimi Kablo Üretimi Emaye Bobin Teli Alüminyum İletken Üretimi Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL) Yıllar Miktar (KG) Üretim Tutarı (TL)

11 PRODÜKTİVİTEMİZ Yıllar Üretim/(Adam x Saat x Yıl) İndeks , , , , Likidite, Finansal Yapı ve Karlılık Oranları: a)likidite Oranları Net İşletme Sermayesi ,60 TL ,00 TL ,57 TL 2.Cari Oran 1, Hazır Kıymet Oran (Likidite Oranı) 1, b)finansal Yapı Oranları Toplam Borçlar / Net Aktif Toplamı 0, Borçlar / Öz Sermaye 2, c)kar lılık Oranları Brüt Satış Kâr ı / Net Satış 0, Dönem Karı+Finansman Gider/ Net Aktif Toplamı 3.Dönem Kar ı/çıkarılmış Sermaye 4.Vergi Sonrası Kar/Çıkarılmış Sermaye 0, , , Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Tedbirler: Şirketimizin işletme sermayesi tablosu dikkate alındığında; finansal yapının geçmiş yıllara göre düzelmekte olduğu görülmekle birlikte, yine de banka borçlarını azaltarak karlılığı ve verimliliği artırmak, yatırım ve işletme harcamaları için gerekli fon oluşturmak ve Şirketin mali yapısını iyileştirmek ve kur risklerine hazırlıklı olmak amacıyla, çıkarılmış sermayemizin nakit karşılığı artırılması düşünülebilir. -10-

12 C FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1- Özet Bilanço (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ÖZET BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler (Net) C-Kısa Vadeli Tic.Alacakl.(Net) D-Diğ.Kısa Vadeli Alacaklar(Net) E-Stoklar (Net) Stoklar Verilen Sipariş Avansları F-Diğer Dönen Varlıklar II-DURAN VARLIKLAR A-Uzun Vadeli Tic.Alacakl.(Net) B-Diğ.Uzun Vadeli Alacakl.(Net) 0 0 C-Finansal Duran Varlıklar(Net) D-Maddi Duran Varlıklar (Net) Binalar, Arsa ve Araziler Makina, Tesis ve Cihazlar Diğer Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) ( ) 5-Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları E-Maddi Olm.Dur.Varlıklar(Net) Maddi Olmayan Dur.Varlıklar Verilen Avanslar 0 0 F-Diğer Duran Varlıklar AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I-KISA VADELİ BORÇLAR A-Finansal Borçlar B-Ticari Borçlar (Net) C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar D-Alınan Sipariş Avansları E-Borç ve Gider Karşılıkları II-UZUN VADELİ BORÇLAR A-Finansal Borçlar B-Ticari Borçlar (Net) 0 0 C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 D-Alınan Sipariş Avansları 0 0 E-Borç ve Gider Karşılıkları III-ÖZ SERMAYE A-Sermaye B-Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 C- ÖzSermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 D-Emisyon Primi 0 0 E-Yeniden Değerleme Değ.Artışı Dur.Varlıklard.Değ.Artışı İştiraklerdeki Değ.Artışı 0 0 F-Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 G- Net Dönem Kar'ı H- Dönem Zararı 0 0 I- Geçmiş Yıllar Zararı 0 0 İ- Geçmiş Yıllar Karları PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

13 2- Özet Gelir Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ÖZET GELİR TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- BRÜT SATIŞLAR B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) ( ) ( ) C- NET SATIŞLAR D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KAR'I veya ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KAR'I veya ZARARI F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KAR'LAR G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ( ) ( ) FAALİYET KAR'I veya ZARARI I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KAR'LAR J- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) DÖNEM KAR'I veya ZARARI K-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ( ) ( ) NET DÖNEM KAR'I veya ZARARI

14 3-Kar Dağıtım Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A - DÖNEM KAR'ININ DAĞITIMI 1- Dönem Kar'ı Geçmiş Yıllar Zararları Ödenecek Vergiler ( ) ( ) - Kurumlar Vergisi ( ) ( ) 4- Birinci Tertip Yasal Yedek 0 (48.099) 0 ( ) NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KAR'I Ortaklara Birinci Temettü Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve İşçilere temettü Yönetim Kuruluna Temettü Ortaklara İkinci Temettü Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine İkinci Tertip Yasal Yedek Statü Yedekleri Özel Yedekler 0 0 OLAĞANÜSTÜ YEDEK B- YEDEKLERDEN DAĞITIM 1- Ortaklara Pay Adi Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Memur ve İşçilere Pay Yönetim Kuruluna Pay 0 0 C- HİSSE BAŞINA KAR (TL/%) 0,0057 0, Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0,0057 0, İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0,0000 0,0000 D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI 0, , Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0, , İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 0, ,

15 4-Satışların Maliyeti Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) ÜRETİM MALİYETİ HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (TL) Cari Dönem Önceki Dönem A-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri B-Dolaysız İşçilik Giderleri C-Genel Üretim Giderleri D-Yarı Mamul Kullanımı ( ) 1- Dönem Başı Stok (+) Dönem Sonu Stok (-) ( ) ( ) ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E-Mamul Stoklarında Değişim ( ) ( ) 1- Dönem Başı Stok (+) Dönem Sonu Stok (-) ( ) ( ) I- SATILAN MAMUL MALİYETİ TİCARİ FAALİYET A-Dönem Başı Emtia Stoku (+) B-Dönem İçi Alışlar (+) C-Dönem Sonu Emtia Stoku (-) ( ) ( ) II-SATILAN EMTİA MALİYETİ III-SATILAN HİZMET MALİYETİ 0 0 IIII-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III)

16 5 Nakit Akım Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.) HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NAKİT AKIM TABLOSU (TL) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A. DÖNEM BAŞI NAKİT B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞİ Satışlardan Elde Edilen Nakit a) Net Satış Hasılatı b) Alacaklardaki Azalışlar - - c) Alacaklardaki Artışlar (-) d) Nakit Girişi Sağlamayan Gelir Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar a) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar b) Nakit Girişi Gerektirmeyen Gelir Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Diğer) a) Menkul Kıymet İhracı - - b) Alınan Krediler c) Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki Artış a) Alınan Krediler b) Diğer Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit Diğer Nakit Girişleri Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı) - - C. DÖNEM İÇİN NAKİT ÇIKIŞLARI Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkış a) Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı b) Stoklardaki Artış c) Borçlardaki Azalış (+) d) Borçlardaki Artış (-) e) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) f) Stoklardaki Azalış (-) Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) Diğer Faaliyet Gider ve Zarar Dolayı Nakit Çıkışı a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkış Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı Kısa Vadeli Borçlardan Ana Para Ödemeleri - - a) Anapara Ödemeleri - - b) Diğer Ödemeler Uzun Vadeli Borçlardan Ana Para Ödemeleri Ödenen Vergi Benzeri Ödenen Temettüler Diğer Nakit Çıkışları D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU E. NAKİT ARTIŞI / (AZALIŞI)

17 4 - Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu: D - İDARİ FAALİYETLER 1 - Şirketin Üst Yönetimi: Bekir IRAK Orhan ÖZSARAÇ Şükrü KAKİLLİOĞLU Mustafa M.ŞAHİN Levent YILMAZ Birol Y.ALTIPARMAK Mustafa Alp GÜNDÜZ Erkan ŞAHİN Muharrem YERER Hasan ÜNAL Rasim AKKAŞ Hasan KARAGÖZ Güngör GÖKDEMİR Dursun ŞİMŞEK Uğur SİLAY Asım MERCAN Zehra Yevgi İbrahim Etem GÜVEN Mesut DUMLU Genel Müdür, Makine Mühendisi, E.Ü.M.F. Genel Müd. Yard.(Mali ve İdari.), İşletmeci, Ç.Ü.İ.İ.B.F. Genel Müd. Yard.(Ticari), Bilgisayar Mühendisi, İ.T.Ü.M.F. Genel Müd. Yard.(Teknik), Makine Mühendisi, O.D.T.Ü.M.F. Muhasebe Müdürü, İktisat, G.Ü.İ.İ.B.F. Yurtiçi Satış Müdürü, Elektrik Mühendisi, Y.T.Ü. Uluslararası Satış Müdürü, İşletmeci, D.A.Ü.İ.F. Satın alma Müdürü, Uluslar Arası İlişkiler, G.Ü.İ.İ.B.F Personel ve İdari İşler Müdürü, İşletme, E.Ü.İ.İ.B.F Bilgi İşlem Müdürü, Bilgisayar Programcısı M.Y.O OSB/Bakır Al. Tes. Fabrika Müd. Makine Mühendisi, E.Ü.M.F. OSB/Bakır ve Alüminyum Tesisi Müd. Kimya Mühendisi A.Ü.M.F Yardımcı İşletmeler Müdürü, Makine Mühendisi, E.Ü.M.F Makara Üretim Tesisi Müd. Orman Mühendisi, A.Ü.O.F Planlama Müdürü, Endüstri Mühendisi., U.Ü.M.F. Enerji Kabloları Üretim Müdürü, Elektrik-Elektronik Müh. G.Ü.M.M.F. Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Müd. Makine Mühendisi, E.Ü.M.F. Kalite Kontrol Müdürü, Petrol Mühendisi, O.D.T.Ü.M.F Haberleşme Kabloları Üretim Müd., Kimya, E.Ü.F.ED.F. Kimya Bölümü Geçtiğimiz faaliyet yılında, Planlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Silay ise kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır tarihinden itibaren Genel Müdür Mali ve İdari Yard. Sn. Orhan ÖZSARAÇ, bağlı ortaklığımız olan Erciyes Çelik Halat Tel San. Tic. A.Ş. ye Genel Müdür olarak atanmış, yerine Muhasebe Müdürümüz Sn. Levent YILMAZ atanmıştır. 2 - Personel ve İşçi Hareketleri: tarihi itibariyle, Ankara Büro ve İstanbul Şubemizde dahil istihdam edilen personel sayısı 989 kişidir. Bunlardan 688 kişi toplu iş sözleşmesi hükümlerine tabi, 301 kişi toplu iş sözleşmeleri dışında çalışanlardan oluşmaktadır. Yıl içerisinde çeşitli nedenlerle 110 kişi işten ayrılmış, 162 kişi de işe alınmıştır. 3 - Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları: Taraflar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, uzlaşma ve işbirliği anlayışı içerisinde 2 yıl süre ile geçerli olacak yeni sözleşme konusunda mutabık kalmışlardır. Sözleşmenin üyesi işçilerin ücretlerine, 2011 yılı için almakta oldukları ücretler esas alınarak %12 oranında zam yapılmıştır. Ayrıca sosyal haklarda ve birçok konuda iyileştirme maddeleri sözleşmede yer almaktadır. -16-

18 Şirketimiz personellerinin ortalama kıdem yılı 6.27 yıl olup, toplam kıdem tazminatı yükü ,57 TL dir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Tebliğleri mucibince bu yükümlülüğün ,62 TL. cari yılda olmak üzere tamamına karşılık ayrılmıştır. 5 - Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler: tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan toplu iş sözleşmesi ile personelimize; kanuni tatil ödemesi, Toplu iş sözleşmemizin 32. maddesi A ve B bentlerine göre; den önce işe giren işçiler için 4 maaş aile zammı, yine aynı maddenin C bendine göre; den sonra işe giren işçiler içinse 3 maaş aile zammı ödenmektedir. Ayrıca yakacak ve gıda yardımı, aile yardımı, yıllık izin ve bayram harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve temizlik malzemeleri yardımı, çocuk yardımı, doğum-ölüm, evlenme sünnet yardımı, kira yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmaktadır. 6 - Haksız Fiillerden Doğan ve Yıl İçinde Ödenen Tazminatlar ve Ödenmiş Vergi Cezaları: 2007 ve 2008 yılları için Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6111 sayılı kanun kapsamında Kurumlar Vergisi ve KDV için matrah artırımında bulunulmuştur. 6 taksit olarak yapılandırılan vergi borcumuz, Kurumlar Vergisi Matrah Artırımından ,10 TL, Kurumlar Vergisi Stopaj Artırımından ,13 TL, KDV Artırımından ,88 TL, vergi ceza ihbarnamesi olarak ,40 TL tahakkuk etmiştir ,89 TL lik kısmı 2011 yılı içerisinde ödenmiş, 2012 yılı içinde ödenecek ,70 TL lik kısım için ise karşılık ayrılmıştır. 7 - Vergi Uyuşmazlıkları: Maliye Bakanlığı nın hiçbir birimi ile vergi uyuşmazlığımız yoktur. III. KÂR DAĞITIMI VE SONUÇ Döneminde hasıl olan kar ın, Esas Sözleşme mizin 30 ncu maddesi mucibi; Kurumlar Vergisi : ,21 TL I. Tertip Yasal Yedek Akçe : ,61 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe : 0,00 TL Temettü (Kâr Payı ) : 0,00 TL Olağanüstü Yedek Akçe : ,58 TL Ticari Bilanço Kâr ı : ,40 TL 2011 dönem net kar ının çıkarılmış sermayemizin %5 inden az olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 5. Maddesi uyarınca kar dağıtımı yapılmaması önerisi Genel Kurulumuz bilgisine sunulacaktır. Bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdikine karar vermenizi teklif eder, saygılar sunarız. YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN MUSTAFA BOYDAK -17-

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010 2 - Ortaklığın Ünvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2 - Ortaklığın Ünvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 FAALİYET RAPORU I - GİRİŞ 1 - Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.12.2008 2 - Ortaklığın Ünvanı : HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3 - Yönetim ve

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 1) Sermaye Yapısı 4 2) Ortaklık Yapısı

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

yi Ve T Ticarett A.Ş. HES 201 12 YIL LI FAAL ORU

yi Ve T Ticarett A.Ş. HES 201 12 YIL LI FAAL ORU S Hacılar Ele ektrik Sanay yi Ve T Ticarett A.Ş. HES 201 12 YIL LI FAAL LİYET RAPO ORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 1) Sermaye Yapısı 4

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket

Detaylı

Sayfa No: 1 KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.06.2009 FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2009 yılı altı aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1- Hisse

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.2003 31.12.2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.2003 31.12.2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.2003 31.12.2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FENİŞ ALÜMİYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.2003 31.12.2003 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12.2007 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR Önceki Dönem Sf. 210 Cari Dönem

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Kayıtlı Sermayesi : 20.000.000,00 YTL. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. İÇİNDEKİLER GÜNDEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ SINIRLI

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ SINIRLI FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30

Detaylı

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU HES Hacılar Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No. I GENEL BİLGİLER 4 A Şirkete Genel Bir Bakış 1) Tarihçesi 2) Vizyon, Misyon ve Temel Değerler B Şirketin Organizasyon,

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) (TL) I-DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 968.143,67 C-Diğer Borçlar

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/2014 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.450,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar

TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/2014 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.450,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 214 TÜRKİYE KİMYA SAN.DERNEĞİ 31/12/214 BİLANÇOSU AKTİF KAYNAKLAR I.DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 3.172,24 1-Kasa 1.45,91 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 1.721,33 4-Verilen Çekler ve Ödeme Em. (-) B-MENKUL

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı