Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l"

Transkript

1 e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl Pin in Obese Childen Ekn Mesci 1, Afitp İçğsıoğlu 1, Ysemin Yumuşkhuylu 1, Ayl Güven 2, İem Bıçkçı 1 1 Fizik Tedvi ve Rehbilitsyon Kliniği, 2 Çocuk Endokinoloji Kliniği, Medeniyet Ünivesitesi Göztepe Eğitim ve Aştım Hstnesi, İstnbul, Tükiye Bu çlışm 25. Ulusl FTR Kongesi nde poste olk sunulmuştu. Özet Amç: Bu çlışmnın mcı çocukld obezitenin ks iskelet sistem ğılı, yşm klitesi, depesyon ve fiziksel ktivite düzeyi ile ilişkileini incelemekti. Geeç ve Yöntem: Çlışmy çocuk endokinoloji poliklinikleinde obezite tnısı ln 40 çocuk ile vücut kitle indeksi noml oln sğlıklı çocukldn oluştuuln kontol gubu lındı. Ks iskelet sistemine it ğı vlığı sogulndı. He iki gub lınn çocukl Çocukl İçin Yşm Klitesi Ölçeği, Çocukl İçin Depesyon Ölçeği ve Ulusl Ası Fiziksel Aktivite Anketi-Kıs Fom uygulndı. Bulgul: Obez çocuk ve kontol guplı sınd yş otlmsı ve cinsiyet dğılımı çısındn fk bulunmdı. Obez çocukld ks iskelet sistemi ğı sıklığı kontol gubun göe tmış bulundu (p < 0,01). Obez çocuklın yşm klite ölçeği skolındn fiziksel fonksiyon ve psikososyl sğlık skolı nlmlı düzeyde düşüktü (sısıyl p < 0,001, p < 0,01). Gupl yşm klitesi emosyonel skolı ve depesyon skou çısındn fklı değildi. He iki gup fiziksel ktivite düzeyi çısındn benze olmkl bilikte, obez çocukld gün içinde otum süesi beligin şekilde uzun bulundu (p <0,001). Ttışm: Çocukld obezite ks iskelet sistemi ğı sıklığınd tış ve yşm klitesinde bozulm ile sonuçlnmktdı. Obezite tedvi pogmlı oluştuuluken çocukt ğı vlığı dikkte lınmlıdı. Anht Kelimele Ağı; Fiziksel Aktivite; Obezite; Yşm Klitesi Abstct Aim: The objective of the pesent study ws to exploe ssocitions between obesity nd musculoskeletl pin, qulity of life (QoL), depession nd physicl ctivity level mong childen. Mteil nd Method: The study enolled 40 childen dignosed with obesity t endocinology outptient clinics nd contol goup of helthy childen with noml body mss index. Pesence of musculoskeletl pin ws questioned. Childen llocted in both goups wee dministeed the Qulity of Life Scle fo Childen, the Depession Scle fo Childen nd the Intentionl Physicl Activity Questionnie-Shot Fom. Results: Thee ws no diffeence between obese childen nd contol goup with espect to men ge nd sex distibution. Obese childen wee found to hve highe fequency of musculoskeletl pin comped to contol goup (p < 0.01). Scoes fo physicl function nd psychosocil helth domins of the QoL scle wee significntly low mong obese childen (p < nd p < 0.01, espectively). Study goups did not show diffeences in emotionl function domin of the QoL scle nd depession scle. Although both goups wee simil with egd to physicl ctivity level, obese childen wee found to spend significntly longe time sitting duing the dy (p <0.001). Discussion: In childen, obesity is ssocited with n incesed fequency of musculoskeletl pin s well s impied QoL. While designing peditic obesity tetment pogms, considetion should be given to the pesence of pin in those childen. Keywods Obesity; Pin, Physicl Activity, Qulity Of Life DOI: /JCAM.3769 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Ekn Mesci, Altıntepe Mhllesi, Glipbey Cddesi, Meşe Sokk, Pın Apt, No: 1/19, 34840, Küçükylı, Mltepe, İstnbul, Tükiye. T.: /9127 F.: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giiş Çocukld obezite sıklığının son yılld gideek ttığı ve bun bğlı oluşn komobid hstlıkld d ciddi bi tış olduğu bilinmektedi. Obezite ve ilişkili sğlık poblemleinin fiziksel ve psikososyl iyilik hli üzeinde ciddi olumsuz etkileinin önümüzdeki on yıll boyunc tmsı beklenmektedi [1]. Tükiye de ulusl bi çocuk obezite pevlns çlışmsı olmmkl bilikte çeşitli illede ypıln çlışmld % 1,6 ile % 7,8 sınd değişen obezite onlı bildiilmişti [2,3]. Ülkemizde ypıln çlışmld şehide yşmk, televizyon vey bilgisy bşınd uzun süe geçimek, obez ebeveyn ve yüksek sosyoekonomik düzey çocukld obezite için isk fktölei olk tespit edilmişti [1]. Egzesiz pogmlı obezite ile mücdele sttejileinin mekezinde ye lmktdı. Anck çocukld obezitenin özellikle lt ekstemitede beligin olmk üzee muskuloskeletl ğıl ile ilişkisi gösteilmişti [4]. Mevcut bi ks iskelet sistemi poblemi egzesizlee uyumun bozulmsı vey zolyıcı egzesizlee bğlı olk klıcı bi sktlığın gelişmesi ile sonuçlnbili. Bu nedenle obez çocuklın ğı gelişimi çısındn utin olk tkip edilmesi öneilmektedi [5]. Çocukld vücut kitle indeksi (VKİ) ile lt ekstemite eklem heket çıklıklı, ks gücü ve fleksibilite sınd negtif ilişki olduğu gösteilmişti [6]. Tylo ve k. [4] kilolu çocukld dizde vlgus göülme sıklığının yüksek olduğunu bildimişledi. Özellikle lt ekstemite ğısı oln obez çocuklın yşm klitelei ve fonksiyonel kpsiteleinin ğısı olmynl göe dh kötü olduğu bilinmektedi [7]. Öte yndn obezite ğı bilikteliğinin fiziksel fonksiyonlı dh d bozk kilo tışın yol çn kısı bi döngü oluştuduğu düşünülmektedi [8]. Çocukld VKİ ile fiziksel ktivite düzeyi sındki ilişkiye di litetüde fklı yönde bulgul mevcuttu. Ot-ğı düzeydeki fiziksel ktivitenin kızld VKİ ile ilişkili bulunmdığı,ekeklede ise VKİ ile pozitif yönde ilişkili olduğu gösteilmişti [9]. Obezitenin çocukld emosyonel bozukluklın gelişimi ile ilişkisi de net olk nlşılmmıştı [10]. Toplumlın obeziteye bkışı ve çocukld obeziteyi tedvi geektien bi duum olk lgılm konusundki muhtemel fklılıkl nedeni ile çocuk obezitesinin özellikle psikososyl ve emosyonel etkilei çısındn çlışmld fklı sonuçl stlnmktdı [11]. Bu çlışmd mcımız toplumumuzd çocukld obezite ile ks iskelet ğılı ilişkisini ve obezitenin çocuklın yşm klitesi, depesyon ve fiziksel ktivite düzeyleine etkisini ştımktı. Geeç ve Yöntem Bu çlışmy hstnemizin çocuk endokinoloji polikliniğinde obezite tnısı konulk fizik tedvi ve ehbilitsyon polikliniğimize obezite ehbilitsyonu mcı ile göndeilen 40 çocuk lındı. Yşm klitesini ve fiziksel ktivite düzeyini etkileyebilecek kdiyovsküle, pulmone, endokin, psikiytik ve nöolojik hstlığı olnl çlışm dışınd bıkıldı. Kontol gubu yş ve cinsiyet olk eşleştiilmiş 40 sğlıklı çocuktn oluştuuldu. Çlışm öncesinde hstnemiz lokl etik kuulunun onyı lındı. Obez ve kontol guplındki tüm çocuklın ebeveynleinden yzılı onm lındı. Çocuklın ykt iken boy uzunluklı 0,1 cm duylılığı oln stdiomete (Hpenden stdiomete, Holtin Limited, UK ) cihzı ile ykkbısız olk ölçüldü. Ağılık ölçümlei hfif giysilele olck şekilde 0,1 kg duylılığı oln klibe edilmiş elektonik ttı (Sec Gmbh&Co Medicl Scles nd Mesuing Systems, Hmbug, Gemny) ile ypıldı. Boy ve ğılık ölçüm değelei kullnılk VKİ = vücut ğılığı (kg) / boy2 (m2) fomülü ile vücut kitle indekslei hesplndı. Obezite tnısı için Tük çocuklın it (VKİ) efens değelei kullnıldı. VKİ efens pesentil değelei Neyzi ve k. tfındn he iki cinsiyet için yşl göe belilenmişti [12]. Bu efens değelee göe VKİ 95 pesentilin üzeinde oln çocukl obez, pesentil sınd olnl ise noml kilolu olk kbul edildi [12]. Tüm çocuklın göbek hizsındn bel çevesi ölçümlei ypıldı. Obez çocuk ve kontol guplının ebeveynleinde obezite vlığı sogulndı. He iki guptki çocukl son bi yıl içeisinde boyun, omuz, el, el bileği, pmk, sıt, bel, klç, diz, yk bileği ve yk olmk üzee ks iskelet sistemini ilgilendien bi ğılının olup olmdığı souldu. Obez ve kontol gubundki çocuklın fiziksel ktivite düzeyleinin belilenmesinde Ulusl Ası Fiziksel Aktivite Anketi- kıs fom (UFAA) kullnıldı. Anket son 7 gün içinde ypıln ğı ve ot deeceli fiziksel ktivitele ile yüüme süeleini ess lmktdı. Yedi gün içinde ğı fiziksel ktivite ile geçen dkik syısı 8, ot deeceli ktivitede geçen dkik syısı 4, yüüyüş dkik syısı ise 3,3 ile çpılk MET cinsinden ktivite skolı hesplnmktdı. Ağı, ot ve hfif ktivite skolının toplmı MET cinsinden toplm fiziksel ktivite skounu vemektedi. Çlışmd toplm fiziksel ktivite skolı ile gün içi otum süelei değelendiilmeye lındı. Çocukld obezitenin duygu duum üzeine etkisini değelendimek mcı ile Çocukl İçin Depesyon Ölçeği (ÇİDÖ) kullnıldı. ÇİDÖ Kovcs tfındn Beck Depesyon Ölçeği ess lınk geliştiilen, 6-17 yş sı çocukl uygulnbilen bi testti. Yimiyedi soudn oluşn ölçekte belitinin şiddetine göe he mdde 0, 1 vey 2 pun lı. Alınbilecek en yüksek pun 54 tü. Ölçeğin Tükçe geçelilik ve güvenililik çlışmsı Öy ve k. [13] tfındn ypılmıştı. He iki guptki çocukl yşm klitesinin değelendiilmesi mcı ile Çocukl İçin Yşm Klitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) uygulndı. Bu ölçek 2-18 yşlı sındki çocuk ve egenlein yşm kliteleini ölçmek için geliştiilmişti. Oijinl dı Peditic Qulity of Life Inventoy (PedsQL) oln ölçeğin Tükçe geçelilik ve güvenililik çlışmsı Çkın ve k. [14] tfındn ypılmıştı. Çlışmd ölçeğin 8-12 ve yş fomlı kullnıldı. Bu iki fom 5 seçenekli liket tipi ölçek şeklinde geliştiilmişti. Sounun ynıtı hiçbi zmn olk işetlenmişse 100, ndien olk işetlenmişse 75, bzen olk işetlenmişse 50, sıklıkl olk işetlenmişse 25, hemen he zmn olk işetlenmişse 0 pun veili. Sko hesplnıken cevplnn tüm soulın punlı toplnıp, işetlenen sou syısın bölünmektedi. Ölçeğin toplm punı dışınd, fiziksel sğlık toplm punı ile emosyonel işlevsellik, sosyl işlevsellik ve okul işlevsellik punlının bilikte değelendiilmesinden elde edilen psikososyl sğlık toplm punı gibi lt ölçeklei bulunmktdı [14]. Çlışmd elde edilen bulgul değelendiiliken, isttistiksel nlizle için SPSS (Sttisticl Pckge fo Socil Sciences) fo Windows 19.0 pogmı kullnıldı. Çlışm veilei değelendiiliken tnımlyıcı isttistiksel metod olk noml dğılım 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 gösteen veile için otlm ve stndt spm, noml dğılım göstemeyen veile için medyn ve minimum-mksimum değelei kullnıldı. Noml dğılım gösteen niceliksel veilein gupl sı kşılştımlı için Student T, noml dğılım göstemeyen niceliksel veilein gupl sı kşılştımlı için ise Mnn-Whitney U testi kullnıldı. VKİ, bel çevesi ve kilo ile ğı sındki koelsyon nlizlei Spemn Koelsyon Testi ile ypıldı. Sonuçl % 95 lik güven lığınd, nlmlılık p<0.05 düzeyinde değelendiildi. Bulgul Obez çocuk ve kontol guplı yş otlmsı ile cinsiyet dğılımı çısındn bibiinden fklı değildi (Tblo 1). Obez çocuk Tblo 1. Guplın kkteistik özelliklei Yş, ot±ss, yıl 11,8±2,6 11,5±2,5 0,638 Cinsiyet (kdın), n (%) 21 (52,5) 22 (55) 0,823 VKİ, ot±ss, kg/m2 27,0±4,4 17,7±3,0 0,000 ** Ebeveynlede obezite 25 (%62,5) 7 (%17,5) 0,000 ** Muskuloskeletl ğı 29 (%72,5) 16 (%40) 0,003 * Bel çevesi, cm 86,2±8,8 64,3±12,8 0,000 ** * p<0,01, ** p<0,001, Ot: otlm, SS: stndt spm, VKİ: vucut kitle indeksi. ilei düzeyde nlmlı düşük olduğu göüldü (p < 0,001). Ölçeğin lt skolındn fiziksel sğlık ve psikososyl skol ilei düzeyde nlmlı olck şekilde obez çocuk gubund düşük bulundu (sısı ile p < 0,001, p = 0,001). Emosyonel sko otlmlının ise gupl sınd nlmlı düzeyde fklı olmdığı göüldü (Tblo 2). Tblo 2. Yşm klite skolının gupl sı kşılştımsı ÇİYKÖ toplm 78,9±8,9 89,3±7,2 0,000 ** Fiziksel sğlık 78,9±11,7 91,2±10,1 0,000 * * Psikososyl sko 79,1±9,0 87,2±10,6 0,001 ** Emosyonel sko 77,4±11,6 82,1±12,7 0,123 * p<0,01; ** p<0,001; ÇİYKÖ: çocukl için yşm klitesi ölçeği Obez ve kontol guplı sınd fiziksel ktivite düzeylei çısındn nlmlı düzeyde bi fk olmdığı göüldü (Tblo 3). Otum süesi ise obez gupt (medyn 545, min-mx: ) kontol gubun (medyn 390, min-mx: ) göe ilei düzeyde nlmlı şekilde yüksek bulundu (p < 0,001). Guplın depesyon ölçeği skolı sınd ise nlmlı bi fk sptnmdı (Tblo 3). Tblo 3. Fiziksel ktivite, otum süesi ve depesyon skolı Fiziksel ktivite (MET) 693 ( ) 664 ( ) 0,882 Otum süesi (dk) 545 ( ) 390 ( ) 0,000* Depesyon ölçeği skou 6 (1-20) 5 (1-15) 0,120 * p<0,001, ª Medyn(minimum-mksimum), dk: dkik, MET: metbolic equivlent of tsk VKİ, bel çevesi ve kilo ile ğı sındki ilişkiyi incelemek mcı ile 80 çocuk üzeinde ypıln koelsyon nlizi sonuçlı tblo 4 te göülmektedi. Ağı vlığının bel çevesi, kilo ve VKİ ile nlmlı düzeyde pozitif yönde ilişkili olduğu gözlenmektedi (Tüm p le < 0,01). Tblo 4. VKİ, kilo ve bel çevesi ile ğı ilişkisi Ağı Spemn Rho P değei VKİ, kg/cm2 0,399 0,001 * Kilo 0,407 0,001 * Bel çevesi, cm 0,377 0,001 ** * p<0,01; VKİ: vücut kitle indeksi Şekil 1. Obez çocukld muskuloskeletl ğı dğılımı gubunun VKİ ve bel çevesi ölçümü otlmlı kontol gubun göe ilei düzeyde nlmlı olck şekilde yüksekti (Tüm p le < 0,001). Obez çocuk gubund 29 (%72,5), kontol gubund ise 16 (%40) çocukt muskuloskeletl ğı olduğu göüldü. Adki fk isttistiksel olk nlmlı düzeyde idi (p < 0,01). Obez gupt ebeveynlede obezite nmnezi 25 (%62,5) çocukt mevcut iken, kontol gubund sdece 7 (%17,5) çocukt stlndı (p < 0,001) (Tblo 1). Obez çocukld sptnn muskuloskeletl ğılın loklizsyonlın göe dğılımlı şekil 1 de göülmektedi. Obez çocukld en sık stlnn muskuloskeletl ğının 12 (%30) çocukt sptnn diz ğısı olduğu göüldü. Çocuklın 19 und (% 47,5) lt ekstemitede en z bi loklizsyond ğı mevcuttu. Boyun, sıt ve bel ğılı çocukl bilikte değelendiildiğinde 13 (%32,5) çocuğun en z bi bölgede omug kynklı ğısı olduğu gözlendi. Yşm klitesi skolı değelendiildiğinde ÇİYKÖ toplm skounun obez gupt (78,9±8,9) kontol gubun (89,3±7,2) göe Ttışm Bulgulımız göe noml kilolu çocukll kşılştııldığınd obez çocukld lt ekstemitede beligin olmk üzee ks iskelet sistemi kynklı ğıl dh yüksek ond stlnmktdı. Ayıc çlışmmızd ğı vlığı ile VKİ sınd beligin bi ilişki olduğu sptnmıştı. Ypıln sistemtik eview sonuçlı d şıı kilolu ve obez çocukld noml kilolu çocukll kıyslndığınd ks iskelet sistemi poblemleine stlnm onının dh yüksek olduğunu göstemektedi [8]. Tbku ve k. nın [7] çlışmsınd obez çocukld muskuloskeletl ğı sıklığı % 40 olup, en sık (% 73) lt ekstemite ğılı sptnmıştı. Hinswoth ve k d [5] en sık lt ekstemitede olmk 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 üzee obez çocukld ğı göülme sıklığını % 73 olk bildimişledi. Bu on bizim sonuçlımızl benze düzeydedi. Tylo ve k. d [4] en sık diz ğısı olmk üzee (%21,4) obez çocukld ks iskelet sistemi poblemleinin noml kilolu çocukl göe dh sık olduğunu bildimektedile. Bizim çlışmmızd d en sık ğı sptnn eklem diz olup, diz ğısı onımız bu çlışm ile kşılştıılbili düzeydedi. Tsios ve k. [15] tfındn ypıln litetü incelemesinde konu ile ilgili çlışmlın hemen hepsinde çocukld obezitenin yşm klitesinin fiziksel fonksiyonl komponentinde bozulmy yol çtığı gözlenmişti. Bizim çlışmmızd d obez çocukld yşm klitesinin fiziksel fonksiyon ve psikososyl sğlık skolı düşük bulunmuştu. Tbku ve k. [7] PedsQL fiziksel fonksiyon ve psikososyl sğlık skolı ile VKİ sınd negtif yönde ilişki olduğunu göstemişledi. Vn Gieken ve k. [16] ise obez çocukld yşm klitesi fiziksel fonksiyon skolını obez olmyn çocukl göe düşük bulmkl bilikte, psikososyl skol sınd fk bulmmışldı. Çlışmmızd obez çocuklın yşm klitesi emosyonel skolınd zlm gözlenmemişti. Hmiel ve k. d [17] obez çocukld emosyonel yşm klitesi skolının noml kiloluldn fklı olmdığını göstemişledi. Willims ve k. [18] yşm klite nketinin ebeveyn ve çocuk fomlını bilikte kullndıklı çlışmlınd obez çocukld emosyonel fonksiyon skolınd zlm sptmmışldı. Obez çocukld yşm klitesi emosyonel skolının düşük olduğunu bildien yzl d vdı. Anck De Bee ve k. nın [19] bu çlışmsın ylnızc dolesn dönemdeki çocuklın lınmış olmsı dikkt çekmektedi. Sto ve k. [20] göe obezitenin çocukld yşm klitesinin psikososyl komponentleine etkisi fiziksel göünümün dh önemli hle geldiği dolesn döneme doğu bşlmktdı. Çlışmmızd yşm klitesinin emosyonel skolın plel olck şekilde depesyon skolı d obez ve noml kilolu çocukld benze bulunmuştu. Bzgn-Hejzi ve k. [10] yş sındki çocukld kilo ile depesyon semptomlı sınd ilişki sptymmışldı. Zkei ve k. d [11] çocukld VKİ ile psikiytik poblemle sınd ilişki olmdığını bildimişledi. Obezitenin dolesn çğd bzı depesyon semptomlın yol çmkl bilikte mjo depesyon ile ilişkisinin olmdığı gösteilmişti. Aynı çlışmd obez çocukld depesyon semptomlı dh sık sptnmış olmkl bilikte bu çlışm dolesn dönemdeki kız çocukl üzeinde ypılmıştı [21]. Obez kız çocukld emosyonel poblemlee çok dh sık stlndığı bilinmektedi [11]. Çlışmmızd obez ve noml kilolu çocuklın fiziksel ktivite düzeylei benze bulunmuştu. Wilson ve k. [22] VKİ ile fiziksel ktivite limitsyonu sınd ilişki olmdığını göstemişledi. Aynı çlışmd tmış kilonun sdece ğı fiziksel ktivitelede limitsyonl ilişkili olbileceği ifde edilmişti [22]. Lim ve k. [23] yşm klitesi fiziksel fonksiyon skolı düşük olmsın ğmen ğılı obez çocuklın bile günlük ğı fiziksel ktivite süelei çısındn diğeleinden fklı olmdığını bildimişledi. Çlışmmızd fiziksel ktivite düzeylei benze olmkl bilikte obez çocuklın günlük otum süelei beligin şekilde uzundu. Mitchell ve k. [24] göe günlük ypıln ot-ğı fiziksel ktivite süesinden bğımsız olk gün içinde sednte geçiilen süe ttıkç VKİ tmktdı. Çocukld fiziksel ktivite ile obezite ilişkisi kompleks bi ypıy shipti. Romeo ve k. [9] göe ot-ğı düzeyde fiziksel ktivite kızld VKİ ile ilişkili bulunmdığı gibi ilginç olk ekeklede VKİ ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştu. Sonuçlımız noml kilolu çocukl ile kşılştııldığınd obez çocuklın ebeveynleinde obezitenin çok dh yygın olduğunu göstemişti. Bu bulgu dh önceki çlışmlın sonuçlı ile uyumludu [25]. Lke ve k. nın [25] çlışmsınd özellikle iki ebeveyni de kilolu oln çocukld iskin yüksek olduğu bildiilmişti. Sonuç olk obezite ile lokomoto sistem ğılı ilişkisini fkınd olmk sğlıklı bi toplum gelişimi çısındn önemlidi. Çocuklın eişkin döneme sğlıklı bi ks iskelet sistemine ship olk ulşbilmelei için ebeveyn, öğetmen ve sğlık çlışnlının yüksek kilolu çocukld ğı gelişimi çısındn dikktli olmsı geekmektedi. Obezite ehbilitsyonu mcı ile egzesiz pogmlı oluştuuluken özellikle ğılı çocukld eklem kouyucu sttejilein göz önüne lınmsı önemlidi. Aksi tktide çocuklın limitsyonlını dikkte lmdn veilen egzesiz pogmlı hem bşısız olck, hem de voln muskuloskeletl poblemlein tmsın yol çcktı. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Beeket A, Aty Z. Cuent sttus of childhood obesity nd its ssocited mobidities in Tukey. J Clin Res Pedit Endocinol 2012;4(1): Piincci E, Dumus B, Gundogdu C, Acik Y. Pevlence nd isk fctos of oweweight nd obesity mong ubn school childen in Elzig city, esten Tukey. Ann Hum Biol 2010;37: Sglm H, Tim O. Pevlence nd coeltes of obesity in school childen fom the city of Bus, Tukey. J Clin Res Pedit Endocinol 2008;1: Tylo ED, Theim KR, Mich MC, Ghobni S, Tnofsky-Kff M, Adle-Wiles DC, et l. Othopedic complictions of oweweight in childen nd dolescents. Peditics 2006;117(6): Hinswoth KR, Mille LA, Stolzmn SC, Fidlin BM, Dvies DW, Weismn SJ, et l. Pin s comobidity of peditic obesity. Infnt Child Adolesc Nut 2012;4(5): O Mlley G, Hussey J, Roche E. A pilot study to pofile the lowe limb musculoskeletl helth in childen with obesity. Pedit Phys The 2012;24: Bout-Tbku S, Biggs MS, Schmitt LC. Lowe extemity pin is ssocited with educed function nd psychosocil helth in obese childen. Clin Othop Relt Res 2013;471: Smith SM, Sum B, Dixon KA. Musculoskeletl pin in oweweight nd obese childen. Intentionl Jounl of Obesity 2014;38: Espãn-Romeo V, Mitchell JA, O Neill JR, Pte RR. Objectively mesued sedntey time, physicl ctivity nd mkes of body ft in peschool childen. Pedit Exec Sci 2013;25(1): Bzgn-Hejzi S, Alvez G, Teklehimnot S, Nikkht N, Bzgn M. Pevlence of depession symptoms mong dolescents ged yes in Clifoni nd the ole of oweweight s isk fcto. Ethnicity & Disese 2010;20: Zkei M, Sedght M, Motlgh ME, Ashtini RT, Adln G. BMI coeltion with psychitic poblems mong yes Inin students. Act Medic Inic 2012;50(3): Neyzi O, Günöz H, Fumn A, Bundk R, Gökçy G, Dendelile F, ve k. Tük çocuklınd vücut ğılığı, boy uzunluğu, bş çevesi ve vücut kitle indeksi efens değelei. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklı Degisi 2008;51: Öy B. Çocukl için depesyon ölçeği: geçelik ve güvenilik çlışmsı. Tük Psikiyti Degisi 1991;1(34): Memik ÇK, Ağoğlu B, Coşkun A, Kky I. Çocukl için yşm klitesi ölçeğinin 8-12 yş çocuk fomunun geçelik ve güveniliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sğlığı Degisi 2008;15(2): Tsios MD, Olds T, Buckley JD, Gimshw P, Bennn L, Wlkley J, et l. Helth- elted qulity of life in obese childen nd dolescents. Intentionl Jounl of Obesity 2009;33: Vn Gieken A, Veldhuis L, Rendes CM, Lndgf JM, Hising RA, Rt H. Impied pent-epoted helth-elted qulity of life of undeweight nd obese childen t elementy school enty. Qul Life Res 2013;22: Hmiel OP, Singe S, Pilpel N, Fdkin A, Modn D, Reichmn B. Helth-elted 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 qulity of life mong childen nd dolescents: ssocitions with obesity. Intentionl Jounl of Obesity 2006;30: Willims J, Wke M, Hesketh K, Mhe E, Wtes E. Helth-elted qulity of life of oveweight nd obese childen. JAMA 2005;293: De Bee M, Hofsteenge GH, Koot HM, Hising RA, Deleme-vn de Wl HA, Gemke RJBJ. Helth-elted-qulity-of-life in obese dolescents is decesed nd invesely elted to BMI. Act Peditic 2007;96: Sto H, Nkmu N, Sski N. Effects of body-weight on helth-elted qulity of life in school-ged childen nd dolescents. Peditics Intentionl 2008;50(4): Boutelle KN, Hnnn P, Fulkeson JA, Cow SJ, Stice E. Obesity s pospective pedicto of depession in dolescent femles. Helth Psychol 2010;29(3): Wilson AC, Smuelson B, Plemo TM. Obesity in childen nd dolescents with chonic pin: Associtions with pin nd ctivity limittions. Clin J Pin 2010;26(8): Lim CS, Mye-Bown SJ, Cliffod LM, Jnicke DM. Pin is ssocited with physicl ctivity n helth-elted qulity of life in oveweight nd obese childen. Child Helth Ce 2014;43(3): Mitchell JA, Pte RR, Beets MW, Nde PR. Time spent in sedentey behvio nd chnges in childhood BMI: longitudinl study fom ges 9 to 15 yes. Intentionl Jounl of Obesity 2013;37: Lke JK, Powe C, Cole TJ. Child to dult body mss index in the 1958 Bitish bith cohot: ssocitions with pentl obesity. Ach Dis Child 1997;77: How to cite this ticle: Mesci E, İçğsıoğlu A, Yumuşkhuylu Y, Güven A, Bıçkçı İ. Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen. J Clin Anl Med 2015; DOI: / JCAM Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h e A þ t ý m Pedicting Risk of Type 2 Dibetes Mellitus: A Popultion-Bsed Study l n i j i O O i g in Tip-2 Diybet Risk Thmini: Toplum Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Tip-2 Diybet Risk Thmini / Pedicting Risk of

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ TASARIM DIŞI ÇALIŞMASI

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ TASARIM DIŞI ÇALIŞMASI PAUKKALE ÜNİ VERSİ ESİ ÜHENDİ SLİ K FAKÜLESİ PAUKKALE UNIVERSIY ENGINEERING COLLEGE ÜHENDİ SLİ K BİLİLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİL SAYI SAYFA : 004 : 0 : : 59-65 SANRİFÜJ KOPRESÖR

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4.

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4. IV. HTTİN TTIŞ MTEMTİK YRIŞMSI u test 30 sorudn oluşmktdır. İREYSEL YRIŞM SORULRI 1. 4 3 + 1 4. 3 3 + = + 1 + 1 denkleminin çözüm kümesi şğıdkilerden hngisidir? ) 5 3 ) ) 3 D) 13 3 ) { 0 } ) { 1} ) { }

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi Özgün Arştırm / Originl Investigtion Multipl Sklerozd Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yşm Klitesi İlişkisi: Bir Rehbilitsyon Merkezi Deneyimi Reltionship with Functionl Sttus nd Qulity of Life Associted

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KMU PERSONEL SEÇME SINVI LİSNS ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ ORTÖĞRETİM MTEMTİK TESTİ ÇÖZÜM KİTPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : TG Mıs DİKKT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ŞĞID VERİLEN UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ.. Tstli

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur.

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur. TOPLANTI BİLGİ NOTU RAPOR TARİH 18.07.2014 SAAT 09.00-10.00 NO: 1 YER MTMD ATAŞEHİR KONU Yurt Dışı Projelerde Mlzeme Alım Anketi DÜZENLEYEN Nezih GİRAY Meknik Teist Mütehhitleri Derneği üyelerine yönelik

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Investigation. Yavuz AYAR 1 Alparslan ERSOY 1 Emel IŞIKTAŞ SAYILAR 1 Ayten YILMAZ 2 Mehmet Fethullah AYDIN 2

Özgün Araştırma/Original Investigation. Yavuz AYAR 1 Alparslan ERSOY 1 Emel IŞIKTAŞ SAYILAR 1 Ayten YILMAZ 2 Mehmet Fethullah AYDIN 2 doi: 10.5262/tndt.2015.1001.14 Özgün Aaştıma/Oiginal Investigation Böbek Alıcılaında Deesyon, Kaygı ve Yaşam Kalitesinin Değelendiilmesi Evaluation of Deession, Anxiety and Life Quality in Kidney Tanslant

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı