ZORUNLU DERSLER. Dersin Adı Dersin kodu IKT 501 Dersin Kredisi 3 ECTS Kredisi 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZORUNLU DERSLER. Dersin Adı Dersin kodu IKT 501 Dersin Kredisi 3 ECTS Kredisi 6"

Transkript

1 ZORUNLU DERSLER Dersin kodu IKT 501 Uluslararası Ekonomi Dersin amacı, gerek devletler bazında gerekse bölgesel ve küresel düzeyde ekonomiler arasındaki karmaşık ilişkinin farklı kuramsal perspektiflerden incelenmesi oluşturur. Küreselleşmenin Bilimsel Bir Şekilde İncelenmesi, İncelemenin Değişkenlerinin Ortaya Konulması, Değişkenlerin Analizi ve Yöntem Tartışmaları, Uluslararası Siyasal İktisat Açısından Uluslararası Ekonomik İlişkilerin İncelenmesi, Uluslararası Krizler ile Uluslararası Müzakereler Arasındaki Kavramsal ve Süreçsel Bağıntı Noktaları, Modernliğin Sonuçları ve Küreselleşme, Küresel Kapitalizmin Teorik Çerçevesi, Kimlik Talepleri ve Ekonomik Davranış Açısından Kamusal Alanın Kavramsallaştırılması, Kapitalizme Dair Belirsizlikler, Küreselleşmenin Türkiye Boyutunda İncelenmesi, Dünya Ticaret Örgütünde Müzakere Süreci, Küreselleşme Krizleri ve Uluslararası Ekonomik ve Siyasal Sistemde Dönüşümler, Küreselleşmenin Geleceğine Dair Senaryo Planlaması, Küreselleşmeye Karşı Oluşan Tepkilerin İncelenme Yöntemleri, IMF, Dünya Bankası, G-20 gibi Küresel Ekonomik Örgütlerin Fonksiyonları, Sorunları ve Reform Çabaları Dersin kodu IKT 502 Uluslararası Finans Dersin amacı, uluslararası firmaların ve kurumların ekonomik ve finansal karar verme sürecini etkileyen faktörlerin, kurumların, kuralların ve yöntemlerin incelenmesidir. Sınır Ötesi Piyasaların Oluşumu, Uluslararası Finansal Piyasalar ve Düzenleyici Otoriteler, Finansal Aracılar, Piyasaların Ayrımı: Para ve Sermaye Piyasaları, Kurumlar, Enstrümanlar ve İşleyişi, Vadeli İşlem Piyasaları, Ekonomik ve Finansal Risk Kavramı, Türleri ve Risklerin Ortaya Çıkışı, Risk Yönetimine Giriş, Risk Yönetimi: Makro Ekonomik Riskler, Politik Riskler, Piyasa Riskleri, Fiyat Riski, Kur riski, Likidite Riski, Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi ve Enstrümanları, Erken Uyarı Sistemleri

2 Dersin kodu IKT 503 İktisadi ve Finansal Araştırma Yöntemleri Bu dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Veri değerlendirme ve rapor yazma için gereken bazı istatistik ve bibliyografik yazılım paketleri de ders süresince kullanılacaktır. Bilimsel Araştırma, İktisadi ve Finansal Araştırma, Araştırma Süreci, Bilgi Yönetimi, Bilimsel Analiz, Bilimsel Değerlendirme, Analitik Düşünme ve Değerlendirme, Ekonomik ve Finansal Araştırmalarda Veri Toplama, Veri Analizi ve Veri Değerlendirme Teknikleri, Araştırma Raporu, Proje ve Tez Hazırlama Yöntemleri. Finansal Yönetim Dersin kodu IKT 504 SEÇMELİ DERSLER Finansal yönetim dersinin amacı, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarını ve finansal sorunların çözümlenmesi için temel finansal kararları ve uygulamaları finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele almaktır. Finans Politika ve Kararları, Finansal Yönetim, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz ve Kontrol, Yatırım (Sermaye) Bütçelemesi ve Kararları, Sermaye Yapısı ve Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Kaynak Maliyeti, Finansal Varlık Değerlemesi, Hisse Senedi Değerleme Uygulaması, Risk ve Getiri, Risk Yönetimi İleri Makroekonomi Dersin kodu IKT 505 2

3 Bu dersin amacı, öğrencilere iç ve dış ekonomik şokların makro ekonomik etkilerini, emek piyasaları ve dinamik stokastik genel denge modellerinin temellerini öğretmek ve makroekonomi teorisindeki son gelişmeleri tanıtmaktır. Bu genel çerçevenin yanı sıra işlenecek diğer konular talep şokları, yatırım ve kredi kısıtlarının makroekonomik etkileri, likiditenin toplam talep üzerindeki rolü olarak sıralanabilir. Bu bağlamda bu ders içerisinde kısa ve uzun dönem makroekonomik dalgalanmalar, bunların nedenleri ve farklı iktisadi düşünce okullarının alternatif açıklamaları irdelenecektir. İktisadi dalgalanmalar, iş döngüleri ve enflasyonist baskıların ekonomik büyümeye etkisi ve alternatif büyüme ve kalkınma stratejileri ile para ve maliye politikalarının etkin kullanımının incelenmesidir. İktisadi dalgalanmanın yapısı, maliye ve para politikasının kısa ve uzun dönemde etkileri ve tüketim ve yatırım davranışlarının modellenmesi gibi geniş bir takım başlıkları incelemektedir. Bu dersin amacı, öğrencilere makroekonomik teorinin derinden anlatılmasının yanı sıra, bu teorinin uygulandığı temel politika meselelerine yönelik geniş bilgi sağlamaktır. Finansal Piyasalar Dersin kodu IKT 506 Dersin amacı, finansal piyasalar, türleri, bileşenleri, finansal piyasaların işlevleri, piyasalar ile finans birlikteliği, finansal piyasaların aralarındaki ilişkiler, portföy oluşturma, risk analizi, para piyasası analizleri ve sermaye piyasası analizleri konularında öğrencilere ileri düzeyde bilgi vermek ve uygulama yapmaktır. Ulusal ve uluslararası finansal piyasalar, bankacılık sektörü, para piyasaları, hisse senedi piyasaları, tahvil piyasaları, vadeli menkul değerler ve opsiyon piyasaları, sigorta piyasaları, döviz piyasaları, türev piyasalar, uluslararası menkul kıymet piyasalarının yapısı, düzenlenmesi ve denetimi. Makro ve Finans Ekonometrisi Dersin kodu IKT 507 Dersin amacı, ileri ekonometri konularının öğretilmesi ve stata, e- 3

4 views gibi güncel ekonometri programlarının kullanılma becerisinin kazandırılmasıdır. Temel ekonometrik teknikler; makroekonomi ve finans için zaman serileri ekonometrisi; makro ve finansal modellerde beklentilerin analizi; şartlı varyans modelleri; gerçek ortamsal modeller için ekonometri, Doğrusal regresyon modeli çerçevesindeki temel hipotezleri çalıştıktan sonra daha ileri konulara da bir giriş yapılır. Temel OLS varsayımları ve sorunlar tartışıldıktan sonra (otokorelasyon, değişen varyans vb.) Genelleştirilmiş Moment Metodu (GMM), Doğrusal Olmayan Regresyon (NLS) ve Monte Karlo ve Bootstrapping konuları çalışılır. Finans Teorisi Dersin kodu IKT 508 Bu dersin amacı öğrencinin finans ekonomisinin temellerini ve başlıca finans teorilerini kavraması, finans teorisinin işletme politikası ile olan ilişkilerini bu alandaki güncel gelişmeleri ortaya koyup tartışmak suretiyle finans alanında ileri düzeyde bilgi donanımını kazanmasıdır. Statik ve dinamik finans kuramı, risk ve arbitraj, portföy analizi, varlık fiyatlandırma modelleri, dinamik finans modelleri ve türev enstrümanlarının fiyatlandırılması. Dersin kodu IKT 509 İleri Mikroekonomi Bu ders, tam rekabet ve eksik rekabet koşulları ile bu koşullarda yapılan firma davranışlarını oyun teorisi etrafında sunacaktır. Bu yüzden öncelikli olarak üzerinde durulan konular oyun teorisi, pazarlık gücü, ithalat ve ihracat politikaları, oligopollerde hileli anlaşmalar ve anti-tröstler olarak sıralanabilir. Tam bilgi ve belirsizlik durumları altında tüketici ve firma davranışları, tam ve eksik piyasalarda genel denge analizi, oyun 4

5 kuramının temelleri, asimetrik bilgi ekonomisi. Dersin kodu IKT 510 Portföy Yönetimi ve Menkul Kıymet Analizi Bu dersin amacı yatırım analizi ve portföy yönetimi ile ilgili temel konuların detaylı tartışılmasını sağlamaktır. Bu ders portföy teorisi, sermaye piyasası teorileri, etkin piyasalar teorisi, davranışsal finans, temel ve teknik analiz, portföy performans ölçümü, aktif portföy yönetimi ve uluslararası yatırımları içermektedir. Portföy risk yönetimi, çeşitlendirme stratejileri, işlem masrafları ve al-sat stratejileri, portföy edim ölçülmesi, uluslararası yatırımcılar için para yönetimi. Dersin kodu IKT 511 Finansal Risk Analizi ve Yönetimi Finansal riskler, risk ve beklenen getiri, riskin ve beklenen getirinin ölçülmesi, portföy risk ve getirisinin hesaplanması, finansal risk yönetimi, risk yönetim süreci, faiz riskinin yönetimi, kur riskinin yönetimi, piyasa riskinin yönetimi, geleneksel risk yönetim araçları ve türev ürünler hakkında öğrencileri bilgi sahibi kılarak, bu konularda öğrencilere yorum ve analiz yeteneğinin kazandırılmasıdır. Finansal risk değerlendirmesi analizi, sabit getirili ve türev araçlar için risk ölçümü, kredi riski modellemesi, risk ayarlı sermaye dağıtım modelleri, sistematik ve likidite risk modellemeleri. Türev Piyasaları Dersin kodu IKT 512 Bu derste kapsamlı bir türev enstrüman kümesinin özellikleri, fiyatlanmaları ve risk yönetiminde kullanımları temel konulardır. 5

6 Türev menkul kıymetlerini al-sat stratejilerinin analizi, vadeli menkul kıymetler, opsiyonlar, takaslar, türev enstrümanlarının vadeli satışı, türev enstrümanları riskinin ölçülmesi ve fiyatlandırılması için teknikler, yeni finansal menkul kıymet tasarımı. Dersin kodu IKT 513 Uluslararası Faizsiz Finans Ürünleri Bu alanda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmek. Uluslararası faizsiz bankacılık, sigortacılık, para ve sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve türev piyasaları Dersin kodu IKT 514 Katılım Bankacılığı Finans sektöründe faaliyete bulunan, katılım bankalarının teorik çerçevesini ve temel bankacılık uygulamalarını öğretmektir. Bankacılık, katılım bankacılığın tarihsel gelişimi ve yasal düzenlemeler, özel finans kurumlarının bankacılık işlemleri, kaynak oluşturma, kaynak kullandırma ve hizmet işlemleri. Banka Yönetimi Dersin kodu IKT 515 Bankacılık sistemi ve bankaların çalışma ilke ve prensipleri hakkında öğrencilere temel kavramları öğretmek. Bankacılık uygulamalarının önemini ortaya çıkartmak. Öğrencilerin iş hayatında alacakları iş kararlarını "Bankacı Gözlüğü" ile değerlendirme becerilerini geliştirmek. İş hayatında lider olacak gençlerin, mesleklerini yaparken banka ve finans şirketleri ile yapacakları işbirlikleri ve projeleri başarıyla 6

7 gerçekleştirmelerini sağlamaya yardımcı olmak. Sınıf - Amfi Ticari bankalar ağırlıklı olarak mevduata yönelik finansal aracıların yönetimi, banka denetimi, likidite ve rezerv durumu yönetimi, borç fiyatlandırması ve analizi, yatırım portföyü problemleri. Dersin kodu IKT 516 İslam Ekonomisi ve Finansı Bu ders İslâm iktisadı düşüncesi kavramı ile başlar. Daha sonra ise İslam İktisadi düşüncesinin kökenleri, doğası ve seyri üzerine yoğunlaşarak önde gelen İslâmî iktisat düşüncelerini tarihsel bağlama oturtmaya çalışır; böylece Müslümanların iktisadî hayatı, doktrinleri, kuramları ve politikalarının daha derinden anlaşılmasını sağlar. Sınıf - Amfi Ders içerisinde İslam düşünürlerinin devletin ekonomideki rolü, mülkiyet hakları, fiyatlar, ticaret ve piyasaların gibi kavramları nasıl ele aldıkları da incelemektedir. Dersin kodu IKT 517 Para Politikası ve Merkez Bankacılığı Farklı ülkelerde ve ülkemizde Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankalarının uyguladığı yenilikçi para politikaları uygulamaları öğretilecektir. Merkez Bankaları tarafından uygulanan para politikalarının hedef ve araçları, fiyat istikrarı ve en iyi enflasyon oranı, açık piyasa işlemleri, kamu borç yönetimi Dersin kodu IKT 518 Küresel Ekonomik ve Finansal Gelişmeler Bu ders, uluslararası ekonomik ilişkilerin kapsamlı bir analizini sunarak, öğrencilerin güncel meseleler ile alakalı politik anlayış 7

8 geliştirmesini sağlar. Ticaret politikası, korumacılık ve serbest ticaret, tarife dışı engeller, bölgesel ticari anlaşmalar, Dünya Ticaret Örgütü, uyuşmazlıkların çözümü, rekabet politikası ve yabancı yatırımlar Dersin kodu IKT 519 Yükselen Piyasalar Bu dersin amacı, öğrencilere, yükselen piyasa ekonomilerinin temel ekonomik ve finansal dinamiklerini ve küresel ekonomik görünümünü öğretmektir. Yükselen Piyasalar, Yükselen Piyasaların Temel Ekonomik Dinamikleri, Yükselen Piyasaların Temel Finansal Dinamikleri, Yükselen Piyasaların Temel Sorunları, Yükselen Piyasaların Geleceği İleri Matematik Dersin kodu IKT 520 Öğrencilere iktisat teorisinde ve politikasında yaygın biçimde kullanılan ileri matematik konularını öğretmek ve ileri matematik tekniklerini kullanım becerisi sağlamak Optimizasyon, (Çözümün varlığı, kompakt kümelerin alternatif karakterizasyonları, Weirestrass teoremi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, dışbükey, içbükey, içbükeyimsi fonksiyonlar; çözümün karakterizasyonu, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, latisler, süpermodülerlik ve parametrik monotonluk; sabit nokta kuramları; dinamik programlama Oyun Teorisi Uygulamaları Dersin kodu IKT 521 8

9 Bu dersin amacı, oyun teorisini teknik olarak tanıtıp, başta ekonomi alanı olmak üzere değişik alanlara nasıl uygulanabileceğini tartışmaktır. Günümüzde bireylerden firmalara, yerel kurumlardan evrensel kurumlara kadar her noktada karar verme süreçleri stratejik düşünme biçimine giderek oturmuştur. Karar birimleri daha sağlıklı kararlara ulaşabilmek için rakiplerinin davranışlarını daha yakından izlemekte, daha çok bilgi toplamaktadırlar. Bu sürecin bilimsel düzeyde anlaşılması, oyun teorisinin ilgi alanı içindedir. Tümel Bilgiye Dayalı Statik Oyunlar: Normal Biçimli. Tümel Bilgiye Dayalı Statik Oyunlar: Başat-altı Stratejiler. Tümel Bilgiye Dayalı Statik Oyunlar: Nash Dengesi. Tümel Bilgiye Dayalı Statik Oyunlar: Karma Stratejiler. Tümel Bilgiye Dayalı Statik Oyunlar: Uygulamalar. Tümel Bilgiye Dayalı Dinamik Oyunlar: Oyun Ağacı Kavramı. Tümel Bilgiye Dayalı Dinamik Oyunlar: Pazarlık Modelleri. Tümel Bilgiye Dayalı Dinamik ve İşbirlikçi Oyunlar: Uygulamalar Şirket Finansmanı Dersin kodu IKT 522 Şirket finansmanının esaslarını sunarak öğrencilere mikro anlamda finansal sorunların anlaşılması hedeflenmektedir. Yatırım kararlarının analizi; sermaye bütçelendirmesi ve risk; sermaye finansmanının araçları; temettü politikaları, borçlanma politikaları ve sermaye yapısı; finansal edim analizi; finansal planlama; birleşme ve devralmalar; uluslararası finansal yönetim. Finanslar Krizler ve Kriz Yönetimi Dersin kodu IKT 523 Bu dersin amacı finansal krizlerin nedenlerini, etkilerini incelemek, yaşanmış finansal krizleri incelemek, kriz göstergelerini ve uluslararası kurumların finansal krizlerdeki rol ve duruşlarını değerlendirmek ve piyasaların krizden etkilenme derecelerini dünya 9

10 geneli ve Türkiye ekonomisi için analiz etmek, kriz yönetimini ve pro aktif ekonomi ve finans politikalarını öğretmek Bu ders kapsamında aşağıdaki konular ele alınacaktır: Krizin nedenleri, çeşitleri ve göstergeleri yanında finansal krizlerin açıklanmasında kullanılan teorik yaklaşımlar ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanmış krizler (bu kapsamda 1992 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM) Krizi, 1994 Meksika Krizi, 1997 Asya Krizi ve Türkiye Krizlerinin (1994, 2000, 2001) ile 2008 Küresel Finansal Krizi) ve bu krizlerin ülkelere etkileri Seminer Dersin kodu IKT 524 Tez/proje hazırlama ve sunumu. Öğrenciler, görmüş oldukları derslerin kapsamına giren bir konuda teorik ya da uygulamalı bir çalışma yapacaklar ve çalışmalarını bir tez/proje metni formatında teslim edeceklerdir. Bu süreçte öğrencilere danışmanlık yapmak üzere öğretim üyeleri görevlendirilir. 10

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ

1.YARAYILI/GÜZ DÖNEMİ 1.YARAYILI/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I DERS KODU MLY 101 1. Yarıyıl / Güz Dönemi 2 14 28 Temel kavramlar / Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı Devleti nin yaptığı ıslahatlar

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Dersin Kodu TC ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Dersin Adı İŞLETME ABD DOKTORA BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERLER Dersin Türü İŞL

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MODERN PARASAL İKTİSAT TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı