1.HAFTA REKLAMA GİRİŞ: SİNEMA VE TELEVİZYON ARASINDAKİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO- TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ REKLAM-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.HAFTA REKLAMA GİRİŞ: SİNEMA VE TELEVİZYON ARASINDAKİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO- TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ REKLAM-1"

Transkript

1 1.HAFTA REKLAMA GİRİŞ: SİNEMA VE TELEVİZYON ARASINDAKİ İLİNTİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO- TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ REKLAM-1 DOÇ. DR. ERGÜN YOLCU 1

2 ÖZET: Reklam tanımı, reklamın hedef kitleleri, reklamveren, reklamcı, reklamın vermek istediği mesajların anlamı gibi konular reklamcılığa girişi oluşturur. Öğrenci bu ders sonunda reklam hakkında genel bir tanıma sahip olur. 2

3 Kitle iletişim araçlarından televizyonun izlerkitleyle iletişimi, sinema, tiyatro vb. sanat dallarının izleyiciyle iletişimi gibi, anlam kurma sürecidir. Televizyon karşısında, izlerkitle anlamlandırma sürecinde edilgen değildir. Dizi filmlerden, belgesellere; ekonomik programlardan, reklam programlarına kadar, televizyondaki izlenceler, izlerkitle tarafından istemleri doğrultusunda biçimlenir. İzlerkitlenin televizyon ya da sinema aracılığıyla gönderilen iletileri alımlamasıyla, anlamlandırma süreci başlar. Nesnel gerçekliğin anlamı, televizyon ya da sinemanın temsiliyle izleyiciye ulaşır. İzleyici bu gerçekliği, daha önce belleğinde varolan bilgiyle bütünleştir. İletiyle gönderilen anlam, izleyicinin algılama sürecinde iletinin yüklediği anlamla bütünleşerek, nesnel gerçekliğin anlamlandırma sürecini ortaya çıkarır. R. Barthes a göre de anlamlandırmanın iki düzeyi bulunmaktadır. Birincisi düzanlamsal olarak adlandırılan göstergenin, göndergesiyle olan yalın ilişkisini dile getirir. Yananlamsal olan ikinci düzey ise, göstergenin düz anlamının bu göstergeyi kullanan kültür ya da kişinin değer sistemini temsil edecek hale getirilmesidir. 1 Kitle iletişim araçları içerisinde en çok eleştirilen televizyondur. Olumsuz eleştiriler, genellikle televizyonun yayın içeriği üzerinde yoğunlaşmaktadır. İçerik siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel süreçlerle ilintili olarak ele alınmaktadır. Marshall McLuhan a göre televizyon, insanı kendi çevresinde birey olmaktan çıkartıp, küreselleşen dünyanın bir üyesi yapmaktadır. Daniel Lerner ve Wilbur Schramm, televizyonu özellikle üçüncü dünya ülkesi insanının, batıya ulaşma ve modernleşme uğraşısında en etkili unsur olarak gördüğünü belirtir 2 McLuhan insanın dünyayı algılayış biçiminde köklü değişikliklere neden olan televizyonun, insanın dünyanın öbür ucundaki meydana gelen olayları, görmesine ve duymasına aracı olarak, duyu organlarının ulaşabildiği alanı genişlettiğini belirtir. İnsanın yazınsal bilgilerden algıladığıyla, görüntüsel algılamasının farklı duygular olduğunu söyler. McLuhan Mesajın, aracı kendisidir der. 3 Televizyonun ortaya çıkışıyla, dikkate dayalı okuma alışkanlığına dayanan kültür, derinden değişmiştir. Onun yerine daha rahat, daha yayılmış, çok boyutlu ve hazır sunulan bilgilerden oluşan yeni bir düşünce ve gerçeklik 1 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Geliştirilmiş 2.Bs., Ark Yayınevi, Ankara, 1995, s Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991, ss., Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence, (Çev.Osman Akınhay), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1994, s.19. 3

4 algılama biçimi gelişmiştir. 4 İnsanın kitle iletişim araçlarıyla algılama sürecine, yeni bir süreç, görüntüsel algılama süreci eklenmiştir. Radyoyla dinler kitleye ulaşan sesli ileti, televizyonla görüntüsel iletiye dönüştürülmüş ve insanlar için yeni alımlama süreci başlatılmıştır. Nükhet Güz e göre televizyon, yaşamın insan beyninde yoğrularak yansıdığı, biçimlendirildiği ve engin düş gücüyle bezendiği bir dışavurumdur televizyon. Bilimin insan hizmetine sunduğu teknolojik bir sıçrayıştır televizyon. Tıpkı atomun parçalanacağının ve bu parçalanmadan doğan enerji açığının akıllara durgunluk veren gücü gibi dir. 5 İletişimin temel ögeleri, kaynak, hedef kitle, ileti ve anlamdır. Mekanik iletişim aracı olan televizyon kaynak; televizyon programlarıyla ilgilenenler yani izlerkitle hedef; izlerkitleye televizyon kaynağından gönderilen, görsel ve işitsel nitelikli bir üründür. Televizyonda izlerkitleyen gönderilen iletinin, ileten için bir anlamıyla izlerkitle için bir anlamı vardır. Gönderen iletiye bir anlam yükler. İzlerkitle yani hedef bu iletiyi kendine göre algılar. Başka bir anlatıyla, iletinin gönderen için bir anlamı, izlerkitlenin usundan geçerek algıladığı bir anlamı vardır. 6 Kaynak (Televizyon), izlerkitleyle iletişimde bulunduğunda, ileti gönderenin (Örneğin televizyon reklamlarında gönderen, reklamcılardır.) amacına uygun biçimde oluşturulacaktır. Gönderen, nelerin iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin olduğunu; izlerkitlenin ön yargısını, tutum ve davranışlarına göre iletiyi belirler. İzlerkitle gönderilen iletiyi, içinde bulunduğu koşullara göre algılar. Bu koşullar iç etken ve dış etkenler olmak üzere iki türlüdür. İç etkenler, izlerkitlenin psikolojik durumu, tutumları, davranışları yani denem alanını belirler. Dış etkenler, uzam, sürem ve izlerkitlenin oluşturduğu gruptur. Denem alanı, izlerkitle içindeki insanların, geçmiş yaşantılarındaki değerleri, inançları, tutumları5 ve değişmez psikolojik gereksinimlerini içerir. 7 Algılama süreci, iletilerin izlerkitle tarafından, duyu organları aracılığıyla farkına varılması sürecidir. 8 4 Martin Esslin, TV Beyaz Camın Arkasında, (Çev. Murat Çiftkaya), Pınar Yayınları, İstanbul, 1991, ss., Nükhet Güz, Sunuş, Radyo Televizyon Haberciliği, (Haz. Ünal Uyguç, Ali Genç), Avcıol Basım Yayın, 2.Bs., İstanbul, Nükhet Güz, İletişim Süreci ve Temel Ögeler, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:7, İstanbul, 1998, ss., Merih Zıllıoğlu, İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, İstanbul, 1993, ss., Nükhet Güz, İletişim Süreci..., S

5 Reklam filminde düşünsel yaratım ögeleri, anlatı biçimleri, anlatı içerikleri, anlatı teknikleri, yaratıcı düşün, slogan ve iletidir. Görüntüsel yaratım ögeleri, çekim ölçekleri, kamera devinmleri, kamera açıları, aydınlatma (ışık-gölge), renkler, ses ve ses efektleri, müzik, uzam ve kurgudur. Sinema filmlerinde de düşünsel yaratım, gönderilen iletinin oluşturulması, bir başka anlatıyla, filmin konusu ve türüdür. Sinema filminin görüntüsel yaratım ögeleri, reklam filmi görüntüsel yaratım ögeleriyle yaklaşık olarak aynıdır. Onat Kutlar ın sinema yazılarını topladığı kitabının ismi gibi sinema bir şenliktir. 9 Gerçekten de sinema öyle bir şenliktir ki küçücük karelerin saniyede kaç devinimi ile beyaz perdeye yansır yaşam. Duygular, düşünceler, yaşananlan nasıl kağıda, ordan da beyaz perdeye amkarılır. Gizemli bir dünya sinema. Atlı karıncaya binmek için sıra bekleyen çocukların dayanılmaz sabırsızlığı ile çalışanları kucaklar sinema. Sonra yaşamın gizemli anlarına büyülü bir yolculuk başlar. Bıkmak usanmak bilmeyen bir çabanın ürünüdür;beyaz perdeyi renklendiren görüntüler 10 Sinemayla televizyonun temeli görsel ve işitsel olması nedeniyle aynıdır. Fransız film yönetmeni Rene Clair tiyatro ile sinema arasında büyük bir fark olmasına karşılık, gördüğüm kadarıyla televizyon ile sinema arasında hiç bir fark yoktur. Bugüne kadar televizyonda gösterilen her şey film perdesine de rahatça yansıtılabilir. 11 Sinemada yapılan bir çok yenilik ve değişim, genellikle sinemanın buhranlı ve izleyici kaybetmeye başladıkları süremlerde ortaya çıkmaktadır. Sinema tekelini elinde bulunduran Hollywood, ses, ışık, renk gibi görünütsel yaratım ögelerini, daha önceden uygulayabilirken, sinemanın sarsıntı geçirdiği dönemlerde bu yenilikleri kullanmamaya başladı. Sinemacılar, kurdukları düzeni devam ettirmeye çalıştı. Ama bazı olağanüstü durumlarda görüntüsel yaratım ögelerinin sinemaya girmesini sağladı. Olağanüstü durumlardan biri de televizyonun ortaya çıkışıdır. BBC ilk düzenli televizyon yayıncılığına 2 kasım 1936 yılında, İngiltere nin ilk özel televizyon yayıncılığı 22 Eylül yılında ve Amerika da düzenli televizyon yayınları 1939 yılında başladı. Kısa süre içinde televizyon büyük bir gelişim gösterdi.. 9 Onat Kutlar, Sinema Bir Şenliktir,Can Yayınları, İstanbul, 1991, S Nükhet Güz, Önsöz, 100. Yılında Bir Sinema Klasiği, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1995, S Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991, S Hülya Yengin, Ekranın Büyüsü, Der Yayınları, İstanbul, 1994, SS.,

6 Sinema bu gelişim karşısında, izlerkitlesini yavaş yavaş kaybetti.. Amerika da 1947 yılında haftada 90 milyon kişi sinema filmi izlerken, 1956 yılında bu sayı 35 milyona 13 kadar düştü. Sinema, izleyicisinin yaklaşık yarısını kaybetti. Sinemanın ortaya çıkışıyla birlikte, tiyatro izleyicisinde büyük azalmalar olmuş, aynı durum sinemanın başına gelmiş ve televizyon sinema izleyicisinde büyük azalmalara neden olmuştur. İzlerkitleye sigara ya da diş macunu alır gibi sinema bileti satın aldıran ve onları sinema bağımlısı yapan Hollywood, gişe önlerinde uzun kuyruklar oluşturan bağımlılarını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kaldı. 14 Kimilerine göre de sinema, televizyona göre yenilgiyi kabullenmiş durumda. Sinema kendini yaratın teknolojik gelişimlerin altında kaldı. Teknolojik gelişim, sinemanın korkulu rüyası olan televizyonu ortaya çıkardığı ama sinemaya televizyonla başetmesi ve ortak düzlemde buluşması için olanakları da sağladı. 15 Hollywood televizyonun bu yükselişine duyarsız kalmadı. Daha önce bilinen, hiç uygulanmayan ya da çok az filmde uygulanan renkli sinema tekniğine geçti. Sinema filmleri 1950 li yıllarda renklendi. Yine televizyona bağlı olarak, sinemada ikinci devrime yol açabilecek gelişme ortaya çıktı. Artık görüntülerin optik değil manyetik yolla saptanmıştır. Bir çok laboratuar işlemi sona ermiş ve kolayca görüntü saptanmıştır. Televizyon gündelik yaşamın öylesine ayrılmaz bir parçası olmuştur ki, insan kendine en yakın bildiği, hissettiği arkadaşı için söylediği deyimlerden, bizden biri, içimizden biri haline gelmiştir. Üstelik çok da sorunsuzdur ve kolayca egemen olunabileceği düşünülür. 16 Televizyon en büyük yatırım kaynağı olarak bir çok ülkede ortaya çıkar. Böylece en önemli yapımların destekleyecisi durumundadır. İzlerkitlesi fazla olan kitle iletişim aracıdır. Televizyon önemli toplumsal ve siyasal etkileşimler yaratır. 17 Televizyon yayınları yılları arasında gelişmesini sürdürmüş, yılları arasında olgunluk dönemini geçirmiş ve 1960 yılından sonra gelişmede altın çağını yakalamıştır Nijat Özön, Sinema El Kitabı, Elif Yayınları, İstanbul, 1964, Ss., Penelope Houston, Çağdaş Sinema, (Çev. Dikmen Gürün), Tan Matbaası, İstanbul, 1966, S Nükhet Güz, Sinema Daha Çok Genç Henüz Yüz Yaşında, 100.Yılında Bir Sinema Klasiği, İ.Ü.İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1995, S Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991, s Simten Gündeş, Belgesel filmin Yapısal Gelişimi ve Türkiye ye Yansıması, Der Yayınları, İstanbul, 1991, S Safiye Kırlar Barokas, Reklam ve Kadın: Bireyin Seçme Yetisine Yardım Eden Bir İletişim Biçimi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1994, s.12 6

7 Küçük sihirli kutunun saltanatı fazla sürmedi. Anlaşıldı ki, sinema ile televizyon ayrı konumlarda değerlendirilmesi gereken işlerdi. Sinemanın üzerindeki sorumluluklar, işlevler, televizyondakinden çok ayrıydı. Televizyonun bu işlevleri yerine getirmesi olası değildi. Çünkü televizyonun da üstlenmesi gereken ayrı sorumlulukları bulunduğu gibi, sinemanın destekleyici, geliştirici bir ögesi olma zorunluluğu vardı. Birarada yaşama gerekliliği ortaya çıkınca, sinema yeniden bir canlanma dönemine girdi. Sinema salonlarının kapılarına kilit vurulurken, artık sinema salonlarını saymakta güçlük çekilmeye başlandı. Nitelikli filmler için önceden yer ayırmadıysanız, iki matine sonrasına bile yer bulmanız güçleşti. 19 Televizyonla 1955 yılına kadar hiç bir alış-verişe girmeyen sinema, bu tutumunubiraz da zorunluluktan- değiştirdi. Çünkü sinema filmi endüstrisini en çok etkileyen televizyondur. Televizyon, sinema filmindeki yıldız sistemini ortadan kaldırdı ve stüdyoların masraflarını ikiye katladı. Daha sonra sinemayla televizyon arasında işbirliği başladı. İzleyicinin azalmasıyla ekonomik güçlükler içine düşen sinema kısa sürede toparlandı. Ortak çalışmalar; televizyona sinema filmi satmak, teknik malzeme alış-verişi, film stüdyolarının televizyonlara kiralanması, televizyon filmi yapımı, televizyon şirketlerine sinemacıların ortak olması ve televizyon reklam filmi yapımı için bölümler kurması biçiminde özetlenebilir. Televizyon değişik programlarıyla izler kitlenin ilgisini çekme uğraşısı içindedir. Bir süre sonra televizyon yayınlarında en çok izlenen programın sinema filmleri olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, sinema filmleri, yayın sistemine uygun biçime getirilerek televizyon istasyonlarına satılmaya başlandı. Yine televizyonun istemi doğrultusunda, sinema eski filmlerin yerine, yeni televizyon filmleri üretti. Bugün film stüdyoları, artık sinemadan çok televizyona film yetiştirmeye çalışmaktadır. 20 Sinemanın teknik işleriyle uğraşan kitle, televizyon yapımlarında görev aldı. Stüdyolar, televizyon kuruluşları tarafından kullanılmaya başlandı. Sinemanın yetişmiş elemanları, film sektöründeki olumsuzlukları bu uygulamalarla aştı. Çalışmamızın temelini oluşturan televizyon reklamı; önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda hazırlanan, belli yayın kuşaklarında yer alan, belli saatlerde yayınlanan, belli süreleri olan, sinemanın düşünsel ve görüntüsel yaratım ögelerini kullanıp, televizyon 19 Nüket Güz, Önsöz, Sinema Yazıları Dergisi, Sayı:3, İstanbul, S.3 20 Simten Gündeş, Sinema İçin Sponsor, Sinema Yazıları Dergisi, Sayı:3, İstanbul, S.38. 7

8 tekniklerine uyarlanarak üretilen eserlerdir. Reklamcılar ürünleri satmak için çok uzun süre resimlerden yararlandılar. Resim, foto-grafik ve renkli fotoğraf teknikleriyle, ürün ya da hizmet hakkında çeşitli imgeleme yaptılar. Reklamcılar, televizyon teknolojisinin mükemmel hale gelmesinden önce, görüntünün tüketiciyi kısa sürede ikna edici özelliği olduğunu keşfettiler. Televizyonun yayına başlamasıyla yeni bir reklam medyası olacağının farkındaydılar. Reklamcı Edger Felix 1931 yılında, televizyonun, iletiyi gösterebildiğinden ve dramatize edebildiğinden, satışı teşvik eden en önemli medya olacağını söyler. Felix in düşünü gerçekleşti. Hatta ötesine geçti. Tüm ulusun iletişiminde ve gelişiminde ölümcül bir rol oynayan televizyon, reklamcılıkta baskın medya kaynağı oldu. Televizyon reklamcılığı, en kısa sürede, en yüksek etkiyi yaratmada, tamamen medyanın görsel-işitsel kaynaklarını kullanmaktadır. Kısacası televizyon, reklam iletisini en iyi biçimde tüketiciye gönderenler arasında en etkilisidir. Televizyon reklamları, bedava izlenen televizyon için ödenecek bedeli temsil eder. 21 Sinema-televizyon iş birliğinin sonucunda, önemli ilerlemeler sağlamıştır. Sinema filmi yönetmenleri, gibi yetişmiş elemanlar reklam filmi sektörüne geçmiştir lı yıllarda televizyon reklamcılığında canlı yayının son bulmasında ve reklamların filme çekilmeye başlanmasındaki en büyük etkenlerden biri, sinema filmi yönetmenlerinin, televizyon reklam filmi yönetmeye başlamalarıdır. Türkiye de de durum farklı değildir. Belgesel film yönetmeni Vedat Ar, reklam film yönetmenliğine başlayarak ilk Türk reklam filmi yönetmeni olmuştur. 22 Türkiye de bir kaç örnek dışında reklam filmlerinin görüntüsel yaratımı, reklam ajansları tarafından gerçekleştirilmez. Türk sinemasını temsil eden Yeşilçam, televizyon kuruluşları, Hollywood ve İngiltere deki film ve video yapım şirketlerine kadar, reklam filmi yönetilir, görüntülenir ve kurgulanır. 23 Bu gelişimin sonucu, sinemanın düşünsel ve görüntüsel yaratım ögeleri, televizyon reklamcılığının başat yaratım ögeleri durumuna gelmiştir. Yeni reklamcılar kuşağı, sinematografi teknolojisi ve tekniklerindeki yenilikleri kullanmaya başlayarak daha heyecan verici ama daha da pahalı, reklamlar ürettiler. En iyi reklamların yapımında filmlerin etkisi 21 Richard P. Adler, TV Advertising-The Subtle Sell, Understanding Television, Praeger Publishers, New York, 1981, ss., Gökhan Akçura, İlk Reklam Filmi Yönetmenimiz:Vedat Ar, Medya Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, İstanbul, Aralık 1988, SS Aydın Ziya Özgür, Televizyon Reklamcılığı, Der Yayınları, 1994, s

9 çok önemliydi. Gene Case e göre Y&R ın televizyon reklamlarında böylesine başarılı olmasının nedeni, Bergman ve Fellini tarafından yönetilmiş sinema filmlerini izlemeleridir. Rick Levine (Pepsi reklamı yetkililerinden) çalışmalarındaki önemli sanatsal etkinin, 1930 ve 1940 ların Amerikan filmlerinden geldiğini söylemiştir. 24 Reklamcılık sektörüne 1980 li yıllarda ve 1990 lı yıllarda gerçek anlamıyla bir endüstri gözüyle bakılmıştır. Bu yıllar arasında yeni bir kuşak ortaya çıktı. Bu kuşak tamamen görsel bir çağın kuşağı olmuş, görselliği yönetmiş ve yönlendirmiştir. 25 Sinemayla televizyonun işbirliği, sinemayla, televizyon reklamcılığı (Düşünsel ve görüntüsel yaratım süreci açısından) ilintisini başlatmıştır. Televizyonun geniş izlerkitle üzerindeki büyük etkinliğinin anlaşılması, reklamların bu kitle iletişim aracında yayınlanmasına neden oldu. 26 Amerika da televizyon reklam medyası olarak 1948 yılında kullanılmaya başladı. 27 Aysel Aziz e göre, Amerika daki televizyonlarda reklam yayını 1941 yılında başlar. 28 Türkiye de televizyon yayınlarının 9 temmuz 1952 yılında başlanmasından 29 bu yana 46 yıl geçti. Türk reklamcılar için yeni bir medya aracı olan televizyon, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) nun 31 Ocak 1968 yılında düzenli yayınlara başlamasıyla ilgi alanı haline geldi. Türkiye de reklamcılığın kültürel, ekonomik ve sosyal hayattaki yeri ve ekonomi içindeki etkinliği, 1970 ten sonra giderek artan bir gelişme gösterdi. Reklamcılığın gelişimini hızlandırıcı etkenlerin başında televizyon yayınlarının arasına reklam alınmaya başlanmasıdır. 3 Mart 1972 tarihinde saat de TRT ilk televizyon reklamını kabul etmiştir Paul Rutherford, Yeni İkonalar: Televizyonda Reklam Sanatı, (Çev. Mustafa K. Gerçeker), Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, 1996, s Eric Clark, The Want Makers, Viking Published, New York, 1989, S Nedim Çivrilli, Reklamcılık:Kıyısından Köşesinden, Gündem Yayınları, İstanbul, 1993, s Aydın Ziya Özgür, a.g.y., ss., Aysel Aziz, Elektronik Yayıncılıkta Temel Bilgiler, TRT Yayınları, 1989, s Hülya Yengin, Ekranın.., s Özden Cankaya, Türk Televizyonunun Program Yapısı ( ), Mozaik Basım ve yayıncılık, İstanbul, 1990, S. 26; TRT Reklam Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerim sonucunda, TRT de yayınlanan ilk reklam filminin ne olduğu sorusuna cevap alınamamıştır. 9

10 Sorular 1. İzlerkitle gönderilen iletiyi, içinde bulunduğu koşullara göre algılar. Bu koşullar nelerdir? a) İç etkenler b) dış etkenler c) iç ve dış etkenler d) uzam e)tutumlar 2. BBC ilk düzenli televizyon yayıncılığına.. yılında başladı. 3. İngiltere nin ilk özel televizyon yayıncılığı.yılında başladı. 4. Amerika da düzenli televizyon yayınları.. yılında başladı. 5. Amerika daki televizyonlarda reklam yayını yılında başlar. 6. Türkiye de televizyonda il reklam tarihinde başlar. 7. Reklam iletisini en etkili biçimde tüketiciye gönderen iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir? a) Radyo b) Sinema c) İnternet d)televizyon e) Açık Hava Reklamları 8. Televizyonun yayına başlamasıyla yeni bir reklam medyası ortaya çıktı. a) Doğru b) Yanlış 9. Belgesel film yönetmeni. reklam film yönetmenliğine başlayarak ilk Türk reklam filmi yönetmeni olmuştur önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda hazırlanan, belli yayın kuşaklarında yer alan, belli saatlerde yayınlanan, belli süreleri olan, sinemanın düşünsel ve görüntüsel yaratım ögelerini kullanıp, televizyon tekniklerine uyarlanarak üretilen eserlerdir. 10

11 2.HAFTA REKLAMA GİRİŞ: SİNEMA VE TELEVİZYON ARASINDAKİ İLİNTİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO- TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ REKLAM-1 DOÇ. DR. ERGÜN YOLCU 11

12 ÖZET: Televizyon reklamcılığının amacı izlerkitleye bilgi vermek, eğitmek ve eğlendirmek değildir. Televizyon reklamcılığındaki amaç, tam anlamıyla reklamı yapılan ürünü sattırmaktır. Bu amaç doğrultusunda izler kitle nedir? İzler kitlenin, tüketicinin özellikleri bu hafta anlatılacaktır. 12

13 Sinema-televizyon ilintisi, izlerkitleye de yansımıştır. İzlerkitle; ortak bir amaçla bir araya gelen ya da aynı iletiye maruz kalan bir grup insandır. Televizyon ya da sinema izlerkitlesi; dinleme-izleme isteği ya da isteksizliği, iletiden, amaçtan yana olma ya da olmayan, etkin-edilgin olma, tutunumlu ya da tutunumsuz olma, bilgili ya da bilgisiz olma, türdeş ya da aynı türden olma gibi değişkenler aracılığıyla tanımlanabilirler. 31 Ama unutmamak gerekir ki sinemayla televizyon izlerkitlesini bir birinden ayırma olanağı yoktur. Çünkü sinema izlerkitlesi, televizyon dolayısıyla televizyon reklam filmini de izleyen kitlenin bütünüdür. Bir başka anlatımla, sinema filmi ve televizyon reklam filmi izlerkitlesi aynıdır. Ancak izlerkitlenin izleme önceliği seçiminde, sinema ya da televizyondan hangisinin ön plana çıkan kitle iletişim aracı olduğudur. İzlerkitlenin arasında, reklam filmi ya da sinema filmiyle gönderilen iletiyi algılamaları açısından farklılıklar ortaya çıkar. İzlerkitle, beğenisine, kültürel alt yapısına, demografik özelliklerine (eğitim,yaş, cinsiyet, gelir vb.) göre birbirinden ayrılır. Ve bu nedenle reklam filmindeki ya da sinema filmindeki düşünsel ve görüntüsel yaratım ögelerini farklı biçimde algılar ve alımlarlar. Eric Fromm a göre televizyon reklamlarında, ürünlerin izlerkitlenin duygusal ihtiyaçlarını karşılayacağını ima eden, imgeler kullanılmaktadır. Bu imgeler izlerkitlenin korkularında ve isteklerinde yer almaktadır. Reklamlar olağanüstü şeyleri gerçekleştirmeye söz verirler. Fromm a göre izlerkitle, reklamın ilaçları, sigaraları satmak için verdiği iletilerin abartılı olduğunu biliyor. Ama aynı zamanda reklamdaki iletinin olabileceğini düşünerek, dilek dilemeyi umut ediyor. 32 Televizyon reklamları sık sık olağanüstü bir biçimde dikkat çeker. Ama televizyon programları arasında en az izlenendir. Bu, televizyon reklamlarının izlerkitle üzerinde etkisi yoktur anlamına gelmemelidir. Televizyon reklamlarının izlerkitle üzerinde kesinlikle gücü vardır. Ama izlerkitle, reklam filmlerinin satışa, propagandaya yönelik olduğunu bilir. Buna karşın çoğu kez reklam programlarında kanalı değiştirmezler. 33 Amerikan Televizyon eleştirmeni Russell Davis, televizyon reklamcılığının amacının, izlerkitleye bilgi vermek, eğitmek ve eğlendirmek olmadığını savunur. Davis e göre, televizyon reklamcılığındaki amaç, tam anlamıyla reklamı yapılan ürünü sattırmaktır. 31 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Genişletilmiş 2. Bs., Ankara, 1995., S Richard P. Adler, a.g.y., ss., Michael Schudson, Advertising, The Uneasy Persuasion, Basic Books,inc, New York, 1984, S.4. 13

14 İngilizlerin kuyruklara girmeye ya da hava durumlarına dikkat ettikleri kadar Amerikalıların çoğunluğu da, bu amacı yaşamın değişmez bir gerçeği olarak kabul ederler. 34 Türkiye deki izlerkitle içindeki tüketiciler, tarihsel süreçten geçerek, alan araştırmamızın denekleri oldu. Reklamın ortaya çıkışını sağlayan etkenlerden toplumsal değişim, kentleşmeyle başlayan ve tüketici topluma dek varan öbür alt yapı ögelerinin etkileşimi sonucu, izlerkitlenin, tüketicinin şimdiki konumunu belirledi. Türkiye deki toplumsal değişim, kentleşme süreci ve tüketimcilik, reklamı yönlendirmiş ve televizyon reklamcılığının ortaya çıkışını hazırladı. Kentleşme hareketleri, ekonomik, teknolojik, siyasal ve Psiko-sosyolojik etkenlerin altında oluşur. Bu etkenler birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Birbirlerinden ayırmak olanaksızdır. Kentleşme hareketi, zaman içindeki bir değişmeyi anlatır. Kentleşme yalnız nüfus ve göç hareketi gibi görülmemelidir. Ruşen Keleş e göre kentleşme, işleyimleşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak, kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran toplumda artan oranda örgütleşmeye, uzmanlaşmaya ve insanlararası ilişkilerde, kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikim sürecidir. 35 Kentleşme nedenlerinden ekonomik olanların birincisi, tarımsal koşullardır. Tarımda modern üretim araçlarının kullanılması, daha az insan gücüne ihtiyaç duyulması sonucunu ortaya çıkartır. Tarımda ki verimlilik ve kişi başına düşen tarımsal gelir, köylüyü köyünde tutacak kadar yeterli değildir. Sanayileşmekte olan toplumlar için kentlerde daha iyi iş ve daha yüksek gelir elde etme olanağı vardır. İş olanakları arttıkça kişi başına düşen gerçek gelir yükselir ve üretilen mal ile hizmete daha çok istem artar. Kentleşmede teknolojik etken ise, sanayi devriminin getirdiği gerek tarım gerekse tarım dışı araç ve gereçlerin kullanılmasıdır. Fabrikaların kurulması, ulaşım kolaylığı, elektiriğin kullanımı, kente göçü sağlamıştır. Çeşitli siyasal kararlar, yönetim yapısının özellikleri ve hukuk kurumlarından bazıları ve uluslararası ilişkiler de kentleşmeye özendirici niteliklerdir. Siyasi yönetim biçimi olan merkeziyetçilik kentlerde nüfus yoğunluğunun artmasına sebep olmuştur. Kentlerin sahip oldukları toplumsal 34 Eric Clark, a.g.y., s Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 1998, s

15 ve kültürel olanaklar ve hizmetler çekici gelir. Köyden kente göç etme, aşağılık duygusunu ortadan kaldırır. Bu yönüyle sosyo-psikolojik etkenler kentleşmeyi sağlar. 36 Melih Ersoy göçmenler kentlerde bütünleşmiş marjinal bir kesimi oluşturmakta, kentteki yaşamlarını kentlileşmeyen köylüler ya da sahte kentliler olarak sürdürler der. 37 Göç edenler hiç tanımadıkları ve bilmedikleri bireylerle ilişkilere girmek zorunda kalırlar. Eski ilişkilerinin önemi ve içeriği değişime uğrar. Göç edenlerin büyük bir bölümü göç ettiği yöre ile ilişkilerini sürdürürken, diğer yandan da kentte yeterli bir toplumsal ilişki ağını geliştirmeye çalışır. 50 li ve 60 lı yıllar Türk toplumunda çeşitli değişimlere yol açmıştır. Kentleşme olayı ortaya çıkmıştır. Toplumsal açıdan kentleşme olgusu, ekonomik açıdan kapitalleşme olgusuyla birlikte önde gidince, sağlıksız durumlar yaşanmaya başlamıştır. 60 lı yıllarda büyük bir bölümü montaja dayalı olsa da sanayileşme hız kazanmış, kapalı ekonomi pazar için üretime geçmesi, geçmişten beri süre gelen güç yaşam koşulları, tarımdaki yoksulluğun fazlalığı, köylüleri büyük kentlere, dış ülkelere (Özellikle Almanya ya) gitmeye zorladı. Plansız ve sağlıksız kentleşme, biçimsel alanda gecekondu semtlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Daha iyi yaşam koşulları düşleriyle gelen insanlar, kente benzer gecekondularda oturan, kentteki mesleklerden ayrı meslekler-kapıcı, simitçi,odacı,boyacı vb.- seçen, oturdukları yerlerden çalıştıkları yerlere değişken bir ulaşım aracı olan minübüs, dolmuşlarla giden farklı bir kültür oluşturdu. Böylece ne köylü ne de kentli olan bir kimliğe bürünmüşlerdir. 38 Kentlerin hızlı bir biçimde büyümesi, kentsel gelişmenin kontrol edilmesini de zorlaştırmıştır. Kontrolsüz büyüme konut, su, elektrik, ulaşım, okul ve sağlık gibi hizmetlerin sağlanmasını güçleştirmiş ve pahalı olmasına yol açtı. Bireyler bu sorunları aşmaya çalışır kentte edinilen yeni işler, gelir elde etme biçimi, yeni bir yaşama biçimini ve tüketim alışkanlıklarını beraberinde getirdi. Bu ise konut ve içindeki eşyaların, giysilerin, konuşma 36 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 4. Baskı, Ankara, 1997, ss ; Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye: 2000 li Yıllarda Türkiye nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, 2.Bs., İstanbul, 1998, S.553 ; Ruşen Keleş, Kentbilim İlkeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara, 1976, s ; Cavit Orhan Tütengil, Az Gelişmiş Ülkelerin Toplumsal Yapısı, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1966, ss Melih Ersoy, Göç ve Kentsel Bütünleşme, Türkiye Geliştirme Araştırma Vakfı, Ankara,1985,s Burçak, Evren, Türk Sinemasında Yeni Konumlar, Broy Yayınları, İstanbul, 1990, ss

16 biçiminin, kendine zama ayırma ve bu zamanı değerlendirme gibi alanlarda bir dizi değişimlere yol açtı. Türkiye de kentsel aile artık pazar ekonomisinin getirdiği kolaylıklardan da yararlanmayı öğrendi. Taksitle alış - veriş, değişmez geliri olanların ve gelir açısından bir bakıma iyi olanların tercih tercih ettiği bir yol oldu. Ailelerin yaşam düzeylerini yükseltmek için yapmış oldukları çalışmalar ve istem tüketimi son derece arttı. Değişimin reklam üzerindeki etkileri, göç ve kentleşme ile onun yarattığı tüketim olgusuyla da ilintilidir. Tüketimcilik 1950 lerden sonra yüksek hayat standardına ulaşma hırsının doğması ve gelişmesiyle ortaya çıktı. Bu gelişmeler Türkiye de de etkin olmuş, 1950 sonrası tüketim artmıştır. Bu artışın başlıca sebeplerini Kılıçbay şöyle özetlemiştir. Birincisi, çok partili rejime geçişin hareket ve canlılığının halkta verdiği değişik bir heyecan ve hızdır. Geniş bir halk kitlesi demokratik haklarla, sosyal hakları ve ekonomik hakları belli ölçüde bir arada ele almış ve hayat standartlarını yükseltme, bunu isteme ve bunu sağlayacak yolları arama çabasına girişmiştir. İkincisi, tarım kesiminde gelirlerin hızla artması, yeni zenginlerin ortaya çıkması ve bunların hızla tüketime yönelmeleridir. Tarımın modernleşme çabaları ile birlikte üretim arttı. Bunun sonucu olarak tarım ürünlerinden elde edilen gelir yüksedi. Gelirin yükselmesi yeni zenginler ortaya çıktı ve bu kesim tüketime yöneldi. Üçüncü etken, kentlere göçün hızlanması ve kent ekonomileri, kent tüketim standartları ile bağlantıya geçirilmeleridir. Kentleşme, beraberinde tüketim artışını da getirdi. Üretim yapan bireyler, kente göç ederek tüketici durumuna düşmüşlerdir. Köyde kendi üretip kendi tüketenlerin yerini, üretenden alıp karşılığını ödeyenler aldı. Son olarak, kapalı ekonomiden pazar ekonomisine geçiştir. Serbest piyasanın oluşması ile tüketim maddelerindeki çeşitlilik ve bu ürünlerin pazarlama biçimlerinin değişmesi sonucu tüketim arttırdı. 39 Tüketimin başlangıcı ile beraber, hızla artışı, mal ve hizmet pazarlamasının tüketime doğru yönelmesi ve kültürel bakımdan başat duruma gelmesi tüketim kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Ülkemizde kentsel yaşam ile birlikte gösterişli tüketim olgusuna rastlanmaktadır. Günlük kullanımı gerekli eşyaların yanında günlük kullanımı gerekmeyen araç gereçlerin de satın alınması evleri eşya mağazası durumuna getirdi. Bunun nedeni olarak eşyaların, kullanım değeri dışında kişinin statüsünün göstergesi şeklinde algılanması ve bu yolla toplumsal statülerini aşma, bir üst sınıfta yer alma özleminin gerçekleşebileceği yolundaki 39 Ahmet Kılıçbay, Türk Ekonomisi : Modeller, Politikalar, Stratejiler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 4. Bs., Ankara, 1992, ss.,

17 inançları gösterilmektedir. Bu tür harcamalar yapmak, gelirin yükselmesini zorunlu kılmaktadır. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev eşyaları öncelikle borçlanılarak alınmaktadır. 40 Toplumsal yapının değişmesi ile birlikte toplumsal ya da bireysel istemlerin artması ve çeşitlilik göstermesi, farklı biçimlerde bu istemlerin daha da arttırılma çabası reklamın toplumsal değişim sürecinde nasıl etkilendiğini göstermektedir. Türkiye nin toplumsal değişim süreci içinde kentleşme ve tüketimciliğin reklam üzerindeki etkilerini şöyle sıralayabiliriz. 40 Gülseren Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, İmge Kitabevi, Ankara, 1992,ss

18 SORULAR 1. Televizyon reklamcılığındaki amaç, tam anlamıyla reklamı yapılan ürünü.. 2. İzlerkitle, beğenisine, kültürel alt yapısına,. göre birbirinden ayrılır. 3. Türkiye deki toplumsal değişim, kentleşme süreci ve tüketimcilik, reklamı yönlendirmiş ve. ortaya çıkışını hazırladı. 18

19 3.HAFTA OSMANLIDA REKLAMIN ORTAYA ÇIKIŞI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO- TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ REKLAM-1 DOÇ. DR. ERGÜN YOLCU 19

20 ÖZET: Reklamcılığının Türkiye deki başlangıcını belirleyebilmek için, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki reklamcılığın ortaya çıkmasını sağlayan nedenlerin neler olduğu anlatılacaktır. 20

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI. Ha$a 1

GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI. Ha$a 1 GRT 283 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Ha$a 1 Duygu Beykal İz dbeykal@hotmail.com İLETİŞİM NEDİR? Bir başkasıyla konuşma Duymak Dokunmak Televizyon Gazete Bir eleşbri yazısı İnternet Mağara duvarındaki

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları

TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI. Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIMI Kavramlar, Uygulamalar, Sorunlar ve Telif Hakları Nesrin Tan AKBULUT Elif Eda Balkaş ERDOĞAN 1 Yayın No : 1840 İletişim Dizisi : 39 1. Bası - Ekim 2007 - İSTANBUL ISBN 978-975

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

Demografive Öykü Anlatma Tarzının, Video Reklam Etkinliğini Etkileme Biçimi

Demografive Öykü Anlatma Tarzının, Video Reklam Etkinliğini Etkileme Biçimi Demografive Öykü Anlatma Tarzının, Video Reklam Etkinliğini Etkileme Biçimi Demografive Öykü Anlatma Tarzının, Video Reklam Etkinliğini Etkileme Biçimi Yazan: Ben Jones Yayınlanma Tarihi: Ocak 2016 Konular

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır?

Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Video Reklamcılığında, Daha Uzun Videolar Daha Güçlü Videolar mıdır? Yayınlanan Aralık 2015 Konular Video Çekirdek kitlenizde kaç oyun meraklısı olduğunu biliyor musunuz? MediaVest te Grup Kıdemli Başkan

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM

MEDYA ÇOCUK - TÜKETİM ÇOCUK VE TÜKETİM Yapılan araştırmalar dünyadaki nüfus artışına bağlı olarak marka sayısında da artış olduğunu söylemektedir. Nüfusun farklı gruplara sahip olması ve çocukların da bu gruplar içerisinde

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi

Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi Yakın Tarihsel Teknolojik Gelişim Kronolojisi 1900 lerden sonra öğretim teknolojileri alanının tarihsel kronolojisini ise Reiser in çalısmasını takip ederek, akım, öğretim tasarımı, katkıda bulunanlar

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 31

ÖĞRENME FAALİYETİ 31 ÖĞRENME FAALİYETİ 31 GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA ALANI (RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA) AMAÇ Bu faaliyet sonucunda görsel - işitsel teknikler ve medya yapımcılığı alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

Detaylı

Yeni Veriler, İnternet'teki Video Reklamların Üzerinde Düşünme, Tercih Edilirlik, Satın Alma Amacı ve Satışları Teşvik Ettiğini Gösteriyor

Yeni Veriler, İnternet'teki Video Reklamların Üzerinde Düşünme, Tercih Edilirlik, Satın Alma Amacı ve Satışları Teşvik Ettiğini Gösteriyor Yeni Veriler, İnternet'teki Video Reklamların Üzerinde Düşünme, Tercih Edilirlik, Satın Alma Amacı ve Satışları Teşvik Ettiğini Gösteriyor Yazan: Mike Giordano, Celie O Neil-Hart, Howard Blumenstein Yayınlanma

Detaylı

1.İkna Kavramı. 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları. 3. İkna Kuramları. 4. İkna Edici İletişimde Kaynak

1.İkna Kavramı. 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları. 3. İkna Kuramları. 4. İkna Edici İletişimde Kaynak 1.İkna Kavramı 2. İknanın Psikolojik, Toplumsal ve Mantıksal Boyutları 3. İkna Kuramları 4. İkna Edici İletişimde Kaynak 1 5. İkna Edici İletişimde Mesaj 6. İkna Edici İletişimde Mesajın Alıcıları 7. Sözsüz

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ VİZE TARİHLERİ 09.00-10.00 10.00-11.00 10.00-11.000 11.00-12.00 11.00-12.00 PAZARLAMA YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. POLAT CAN PROF. DR. AHSEN ARMAĞAN KAMERA,ÇEKİM VE AYDINLATMA TEKNİKLERİ UZMAN ALİ MUTLU BASIN ETİĞİ MEDYA VE

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U İLETİŞİM VE TOPLUM İ S T A N B U L T İ C A R E T Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 B A H A R D Ö N E M İ M E D E N İ Y E T V E T O P L U M R E K T Ö R L Ü K D E R S İ 20-2 1 N İ S A N 2 0 1 5 D O

Detaylı

Küresel Kitleler Leziz Bir YouTube Reklamıyla Knorr un Tadına Baktı

Küresel Kitleler Leziz Bir YouTube Reklamıyla Knorr un Tadına Baktı Küresel Kitleler Leziz Bir YouTube Reklamıyla Knorr un Tadına Baktı Yayınlanan Eylül 2016 Konular Video Yemek tutkunları yeni tarifler keşfetmek, mutfak biliminin püf noktalarını öğrenmek, amatörler ve

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Aralık 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışma ve

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Buruşuk Ömer Destanı. www.tersisler.org 0212 881 11 58 0212 883 16 86

Buruşuk Ömer Destanı. www.tersisler.org 0212 881 11 58 0212 883 16 86 Buruşuk Ömer Destanı 1900 yılları Türkiye sinden günümüze 100 yıllık süreci konu almaktadır. İstanbul da konakta yaşayan aile ilişkileri örgüsü; arka planında Türkiye de ve dünyada yaşanan toplumsal değişim

Detaylı

Derleyen; İzzetiye Keçeci. ALTI ŞAPKA DÜŞÜNME YÖNTEMİ Edward De Bono

Derleyen; İzzetiye Keçeci. ALTI ŞAPKA DÜŞÜNME YÖNTEMİ Edward De Bono Derleyen; İzzetiye Keçeci ALTI ŞAPKA DÜŞÜNME YÖNTEMİ Edward De Bono Altı Şapkalı Düşünme bireye kendisi ya da başkaları adına düşünebileceği, düşüncelerini ayrıştırabileceği bir ortam sağlar. Altı Şapkalı

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu

Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu Yazan: Kate Stanford Yayınlanma tarihi: Eylül 2016 Konular Reklamcılık Yayın içi video Reklam Öğesi Tüketiciler, tüm cihazlarının

Detaylı

Dijital Video Reklamlarla Yapılan Bir Yıllık Denemelerden Sonra Neler Öğrendik?

Dijital Video Reklamlarla Yapılan Bir Yıllık Denemelerden Sonra Neler Öğrendik? Dijital Video Reklamlarla Yapılan Bir Yıllık Denemelerden Sonra Neler Öğrendik? Yazar Noël Paasch Yayınlanan Haziran 2016 Konular Video Reklâm Yaratıcı Artık geleneksel reklamcılık modellerinin yetersiz

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ AYDIN DOĞAN VAKFI 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI (TONV) SEN HAYAT DOLUSUN, YAŞATABİLİRSİN!

Detaylı

BÖLÜM 1: Radyo Yayınlarının Tarihçesi Radyonun Bulunuşu ve İlk Radyo Yayınları Radyo Yayıncılığının Gelişimi...

BÖLÜM 1: Radyo Yayınlarının Tarihçesi Radyonun Bulunuşu ve İlk Radyo Yayınları Radyo Yayıncılığının Gelişimi... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM 1: Radyo Yayınlarının Tarihçesi... 5 1.1 Radyonun Bulunuşu ve İlk Radyo Yayınları... 5 1.2 Radyo Yayıncılığının Gelişimi... 8 BÖLÜM 2: Radyo Yayın Sistemleri, Örgüt Yapısı...

Detaylı

Bordeaux 3 Üniversitesi ile licence délocalisée yapan öğrencilerin alması zorunludur.

Bordeaux 3 Üniversitesi ile licence délocalisée yapan öğrencilerin alması zorunludur. GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1. SINIF 2015-2016 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul COM 105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Doç.Dr. Rıdvan Akın) COM 181 Türkçe Sözlü ve Yazılı

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü GENEL BİLGİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ Halkla ilişkiler ve reklamcılık bir iletişim disiplinidir. Bu disiplin, ürün, hizmet ya da marka ile ilgili iletişimi içerir. Reklamda, kitle iletişim araçları, kaynağı belli olacak ve bedeli

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. Doç. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ Doç. Dr. Bahar Baştuğ AMAÇ VE HEDEFLER Hasta ve hasta yakınları, çalışma arkadaşları ile iletişimi ve ilişkileri geliştirmek için iletişim adına temel bilgileri vermek Hedef, etkin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Daha iyi, daha sorunsuz, daha kolay, daha cazip, daha ekonomik olana ulaşabilmek içinse;

Daha iyi, daha sorunsuz, daha kolay, daha cazip, daha ekonomik olana ulaşabilmek içinse; Soruna yol açan temel nedenleri belirlemek için bir yöntem: Hata Ağacı Sorun hayatta olmanın, sorunu çözmeye çalışmak daha iyiye ulaşma çabalarının göstergesi. Sorunu sıkıntı veren, olumsuz olay ya da

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Dikkat Bu özetin tamamı 8 ünite ve 31 sayfa dır.. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ KISA ÖZET KOLAYAÖF Kolayaöf.com 0362 233 8723 Sayfa 2 içindekiler 1.ünite-Bütünleşik Pazarlama iletişimi: Tanımı ve Gelişme

Detaylı

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi

Hasan Asan, (2014). Olimpiyat Oyunları Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi: 1896-2016 Yılları Arasındaki Afişler, İstanbul Arel Üniversitesi 1. Adı Soyadı : Safiye Kırlar Barokas 2. Doğum Tarihi : 21.04.1950 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1989 Y.Lisans İletişim Radyo

Detaylı

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 1 NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 2 NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR? DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ DÜNYA NÜFUSU

Detaylı

RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri

RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri RYD / Bilgi Üniversitesi Reklam Yaratıcılığı Eğitimleri Reklam Yazarlığı Atölyesi Eğitimin İçeriği: Reklam sektöründe, reklam ajansları içindeki yaratıcı ekipte yer alan reklam yazarlığı mesleğini seçmek

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 111 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 3 İNG-101 / RUS-101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 RTS - 103 Temel

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Brighton Ekolü. Film d'art (yapımevi)

Brighton Ekolü. Film d'art (yapımevi) Brighton Ekolü İngiliz fotoğrafçı topluluğudur. Superpoze, yakın çekim, kamera hareketleri görülür. Konulu filmler yapmadılar. Görsel efektlere ve hilelere yer verdiler. Film d'art (yapımevi) Ünlü klasik

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Eğitsel Oyun Projesi Raporu. SCRATCH(BOWLING RENKSA) ELİF SÜER

Eğitsel Oyun Projesi Raporu. SCRATCH(BOWLING RENKSA) ELİF SÜER Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi - Bilişim Teknolojileri ve Öğretmen Yeterlikleri Dersi Eğitsel Oyun Projesi Raporu SCRATCH(BOWLING RENKSA) ELİF SÜER 150805169 elifsuer165@gmail.com

Detaylı

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz Çok az insan yaratıcı olarak kabul edilir: Birkaç ressam, birkaç şair; milyonda bir kişi. Bu saçmalıktır. Her insan doğuştan yaratıcıdır. Çocukları izlersen görürsün. Bütün çocuklar yaratıcıdır. OSHO 2001

Detaylı