1.HAFTA REKLAMA GİRİŞ: SİNEMA VE TELEVİZYON ARASINDAKİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO- TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ REKLAM-1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.HAFTA REKLAMA GİRİŞ: SİNEMA VE TELEVİZYON ARASINDAKİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO- TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ REKLAM-1"

Transkript

1 1.HAFTA REKLAMA GİRİŞ: SİNEMA VE TELEVİZYON ARASINDAKİ İLİNTİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO- TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ REKLAM-1 DOÇ. DR. ERGÜN YOLCU 1

2 ÖZET: Reklam tanımı, reklamın hedef kitleleri, reklamveren, reklamcı, reklamın vermek istediği mesajların anlamı gibi konular reklamcılığa girişi oluşturur. Öğrenci bu ders sonunda reklam hakkında genel bir tanıma sahip olur. 2

3 Kitle iletişim araçlarından televizyonun izlerkitleyle iletişimi, sinema, tiyatro vb. sanat dallarının izleyiciyle iletişimi gibi, anlam kurma sürecidir. Televizyon karşısında, izlerkitle anlamlandırma sürecinde edilgen değildir. Dizi filmlerden, belgesellere; ekonomik programlardan, reklam programlarına kadar, televizyondaki izlenceler, izlerkitle tarafından istemleri doğrultusunda biçimlenir. İzlerkitlenin televizyon ya da sinema aracılığıyla gönderilen iletileri alımlamasıyla, anlamlandırma süreci başlar. Nesnel gerçekliğin anlamı, televizyon ya da sinemanın temsiliyle izleyiciye ulaşır. İzleyici bu gerçekliği, daha önce belleğinde varolan bilgiyle bütünleştir. İletiyle gönderilen anlam, izleyicinin algılama sürecinde iletinin yüklediği anlamla bütünleşerek, nesnel gerçekliğin anlamlandırma sürecini ortaya çıkarır. R. Barthes a göre de anlamlandırmanın iki düzeyi bulunmaktadır. Birincisi düzanlamsal olarak adlandırılan göstergenin, göndergesiyle olan yalın ilişkisini dile getirir. Yananlamsal olan ikinci düzey ise, göstergenin düz anlamının bu göstergeyi kullanan kültür ya da kişinin değer sistemini temsil edecek hale getirilmesidir. 1 Kitle iletişim araçları içerisinde en çok eleştirilen televizyondur. Olumsuz eleştiriler, genellikle televizyonun yayın içeriği üzerinde yoğunlaşmaktadır. İçerik siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel süreçlerle ilintili olarak ele alınmaktadır. Marshall McLuhan a göre televizyon, insanı kendi çevresinde birey olmaktan çıkartıp, küreselleşen dünyanın bir üyesi yapmaktadır. Daniel Lerner ve Wilbur Schramm, televizyonu özellikle üçüncü dünya ülkesi insanının, batıya ulaşma ve modernleşme uğraşısında en etkili unsur olarak gördüğünü belirtir 2 McLuhan insanın dünyayı algılayış biçiminde köklü değişikliklere neden olan televizyonun, insanın dünyanın öbür ucundaki meydana gelen olayları, görmesine ve duymasına aracı olarak, duyu organlarının ulaşabildiği alanı genişlettiğini belirtir. İnsanın yazınsal bilgilerden algıladığıyla, görüntüsel algılamasının farklı duygular olduğunu söyler. McLuhan Mesajın, aracı kendisidir der. 3 Televizyonun ortaya çıkışıyla, dikkate dayalı okuma alışkanlığına dayanan kültür, derinden değişmiştir. Onun yerine daha rahat, daha yayılmış, çok boyutlu ve hazır sunulan bilgilerden oluşan yeni bir düşünce ve gerçeklik 1 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Geliştirilmiş 2.Bs., Ark Yayınevi, Ankara, 1995, s Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991, ss., Neil Postman, Televizyon: Öldüren Eğlence, (Çev.Osman Akınhay), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1994, s.19. 3

4 algılama biçimi gelişmiştir. 4 İnsanın kitle iletişim araçlarıyla algılama sürecine, yeni bir süreç, görüntüsel algılama süreci eklenmiştir. Radyoyla dinler kitleye ulaşan sesli ileti, televizyonla görüntüsel iletiye dönüştürülmüş ve insanlar için yeni alımlama süreci başlatılmıştır. Nükhet Güz e göre televizyon, yaşamın insan beyninde yoğrularak yansıdığı, biçimlendirildiği ve engin düş gücüyle bezendiği bir dışavurumdur televizyon. Bilimin insan hizmetine sunduğu teknolojik bir sıçrayıştır televizyon. Tıpkı atomun parçalanacağının ve bu parçalanmadan doğan enerji açığının akıllara durgunluk veren gücü gibi dir. 5 İletişimin temel ögeleri, kaynak, hedef kitle, ileti ve anlamdır. Mekanik iletişim aracı olan televizyon kaynak; televizyon programlarıyla ilgilenenler yani izlerkitle hedef; izlerkitleye televizyon kaynağından gönderilen, görsel ve işitsel nitelikli bir üründür. Televizyonda izlerkitleyen gönderilen iletinin, ileten için bir anlamıyla izlerkitle için bir anlamı vardır. Gönderen iletiye bir anlam yükler. İzlerkitle yani hedef bu iletiyi kendine göre algılar. Başka bir anlatıyla, iletinin gönderen için bir anlamı, izlerkitlenin usundan geçerek algıladığı bir anlamı vardır. 6 Kaynak (Televizyon), izlerkitleyle iletişimde bulunduğunda, ileti gönderenin (Örneğin televizyon reklamlarında gönderen, reklamcılardır.) amacına uygun biçimde oluşturulacaktır. Gönderen, nelerin iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin olduğunu; izlerkitlenin ön yargısını, tutum ve davranışlarına göre iletiyi belirler. İzlerkitle gönderilen iletiyi, içinde bulunduğu koşullara göre algılar. Bu koşullar iç etken ve dış etkenler olmak üzere iki türlüdür. İç etkenler, izlerkitlenin psikolojik durumu, tutumları, davranışları yani denem alanını belirler. Dış etkenler, uzam, sürem ve izlerkitlenin oluşturduğu gruptur. Denem alanı, izlerkitle içindeki insanların, geçmiş yaşantılarındaki değerleri, inançları, tutumları5 ve değişmez psikolojik gereksinimlerini içerir. 7 Algılama süreci, iletilerin izlerkitle tarafından, duyu organları aracılığıyla farkına varılması sürecidir. 8 4 Martin Esslin, TV Beyaz Camın Arkasında, (Çev. Murat Çiftkaya), Pınar Yayınları, İstanbul, 1991, ss., Nükhet Güz, Sunuş, Radyo Televizyon Haberciliği, (Haz. Ünal Uyguç, Ali Genç), Avcıol Basım Yayın, 2.Bs., İstanbul, Nükhet Güz, İletişim Süreci ve Temel Ögeler, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:7, İstanbul, 1998, ss., Merih Zıllıoğlu, İletişim Nedir?, Cem Yayınevi, İstanbul, 1993, ss., Nükhet Güz, İletişim Süreci..., S

5 Reklam filminde düşünsel yaratım ögeleri, anlatı biçimleri, anlatı içerikleri, anlatı teknikleri, yaratıcı düşün, slogan ve iletidir. Görüntüsel yaratım ögeleri, çekim ölçekleri, kamera devinmleri, kamera açıları, aydınlatma (ışık-gölge), renkler, ses ve ses efektleri, müzik, uzam ve kurgudur. Sinema filmlerinde de düşünsel yaratım, gönderilen iletinin oluşturulması, bir başka anlatıyla, filmin konusu ve türüdür. Sinema filminin görüntüsel yaratım ögeleri, reklam filmi görüntüsel yaratım ögeleriyle yaklaşık olarak aynıdır. Onat Kutlar ın sinema yazılarını topladığı kitabının ismi gibi sinema bir şenliktir. 9 Gerçekten de sinema öyle bir şenliktir ki küçücük karelerin saniyede kaç devinimi ile beyaz perdeye yansır yaşam. Duygular, düşünceler, yaşananlan nasıl kağıda, ordan da beyaz perdeye amkarılır. Gizemli bir dünya sinema. Atlı karıncaya binmek için sıra bekleyen çocukların dayanılmaz sabırsızlığı ile çalışanları kucaklar sinema. Sonra yaşamın gizemli anlarına büyülü bir yolculuk başlar. Bıkmak usanmak bilmeyen bir çabanın ürünüdür;beyaz perdeyi renklendiren görüntüler 10 Sinemayla televizyonun temeli görsel ve işitsel olması nedeniyle aynıdır. Fransız film yönetmeni Rene Clair tiyatro ile sinema arasında büyük bir fark olmasına karşılık, gördüğüm kadarıyla televizyon ile sinema arasında hiç bir fark yoktur. Bugüne kadar televizyonda gösterilen her şey film perdesine de rahatça yansıtılabilir. 11 Sinemada yapılan bir çok yenilik ve değişim, genellikle sinemanın buhranlı ve izleyici kaybetmeye başladıkları süremlerde ortaya çıkmaktadır. Sinema tekelini elinde bulunduran Hollywood, ses, ışık, renk gibi görünütsel yaratım ögelerini, daha önceden uygulayabilirken, sinemanın sarsıntı geçirdiği dönemlerde bu yenilikleri kullanmamaya başladı. Sinemacılar, kurdukları düzeni devam ettirmeye çalıştı. Ama bazı olağanüstü durumlarda görüntüsel yaratım ögelerinin sinemaya girmesini sağladı. Olağanüstü durumlardan biri de televizyonun ortaya çıkışıdır. BBC ilk düzenli televizyon yayıncılığına 2 kasım 1936 yılında, İngiltere nin ilk özel televizyon yayıncılığı 22 Eylül yılında ve Amerika da düzenli televizyon yayınları 1939 yılında başladı. Kısa süre içinde televizyon büyük bir gelişim gösterdi.. 9 Onat Kutlar, Sinema Bir Şenliktir,Can Yayınları, İstanbul, 1991, S Nükhet Güz, Önsöz, 100. Yılında Bir Sinema Klasiği, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1995, S Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991, S Hülya Yengin, Ekranın Büyüsü, Der Yayınları, İstanbul, 1994, SS.,

6 Sinema bu gelişim karşısında, izlerkitlesini yavaş yavaş kaybetti.. Amerika da 1947 yılında haftada 90 milyon kişi sinema filmi izlerken, 1956 yılında bu sayı 35 milyona 13 kadar düştü. Sinema, izleyicisinin yaklaşık yarısını kaybetti. Sinemanın ortaya çıkışıyla birlikte, tiyatro izleyicisinde büyük azalmalar olmuş, aynı durum sinemanın başına gelmiş ve televizyon sinema izleyicisinde büyük azalmalara neden olmuştur. İzlerkitleye sigara ya da diş macunu alır gibi sinema bileti satın aldıran ve onları sinema bağımlısı yapan Hollywood, gişe önlerinde uzun kuyruklar oluşturan bağımlılarını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kaldı. 14 Kimilerine göre de sinema, televizyona göre yenilgiyi kabullenmiş durumda. Sinema kendini yaratın teknolojik gelişimlerin altında kaldı. Teknolojik gelişim, sinemanın korkulu rüyası olan televizyonu ortaya çıkardığı ama sinemaya televizyonla başetmesi ve ortak düzlemde buluşması için olanakları da sağladı. 15 Hollywood televizyonun bu yükselişine duyarsız kalmadı. Daha önce bilinen, hiç uygulanmayan ya da çok az filmde uygulanan renkli sinema tekniğine geçti. Sinema filmleri 1950 li yıllarda renklendi. Yine televizyona bağlı olarak, sinemada ikinci devrime yol açabilecek gelişme ortaya çıktı. Artık görüntülerin optik değil manyetik yolla saptanmıştır. Bir çok laboratuar işlemi sona ermiş ve kolayca görüntü saptanmıştır. Televizyon gündelik yaşamın öylesine ayrılmaz bir parçası olmuştur ki, insan kendine en yakın bildiği, hissettiği arkadaşı için söylediği deyimlerden, bizden biri, içimizden biri haline gelmiştir. Üstelik çok da sorunsuzdur ve kolayca egemen olunabileceği düşünülür. 16 Televizyon en büyük yatırım kaynağı olarak bir çok ülkede ortaya çıkar. Böylece en önemli yapımların destekleyecisi durumundadır. İzlerkitlesi fazla olan kitle iletişim aracıdır. Televizyon önemli toplumsal ve siyasal etkileşimler yaratır. 17 Televizyon yayınları yılları arasında gelişmesini sürdürmüş, yılları arasında olgunluk dönemini geçirmiş ve 1960 yılından sonra gelişmede altın çağını yakalamıştır Nijat Özön, Sinema El Kitabı, Elif Yayınları, İstanbul, 1964, Ss., Penelope Houston, Çağdaş Sinema, (Çev. Dikmen Gürün), Tan Matbaası, İstanbul, 1966, S Nükhet Güz, Sinema Daha Çok Genç Henüz Yüz Yaşında, 100.Yılında Bir Sinema Klasiği, İ.Ü.İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1995, S Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1991, s Simten Gündeş, Belgesel filmin Yapısal Gelişimi ve Türkiye ye Yansıması, Der Yayınları, İstanbul, 1991, S Safiye Kırlar Barokas, Reklam ve Kadın: Bireyin Seçme Yetisine Yardım Eden Bir İletişim Biçimi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1994, s.12 6

7 Küçük sihirli kutunun saltanatı fazla sürmedi. Anlaşıldı ki, sinema ile televizyon ayrı konumlarda değerlendirilmesi gereken işlerdi. Sinemanın üzerindeki sorumluluklar, işlevler, televizyondakinden çok ayrıydı. Televizyonun bu işlevleri yerine getirmesi olası değildi. Çünkü televizyonun da üstlenmesi gereken ayrı sorumlulukları bulunduğu gibi, sinemanın destekleyici, geliştirici bir ögesi olma zorunluluğu vardı. Birarada yaşama gerekliliği ortaya çıkınca, sinema yeniden bir canlanma dönemine girdi. Sinema salonlarının kapılarına kilit vurulurken, artık sinema salonlarını saymakta güçlük çekilmeye başlandı. Nitelikli filmler için önceden yer ayırmadıysanız, iki matine sonrasına bile yer bulmanız güçleşti. 19 Televizyonla 1955 yılına kadar hiç bir alış-verişe girmeyen sinema, bu tutumunubiraz da zorunluluktan- değiştirdi. Çünkü sinema filmi endüstrisini en çok etkileyen televizyondur. Televizyon, sinema filmindeki yıldız sistemini ortadan kaldırdı ve stüdyoların masraflarını ikiye katladı. Daha sonra sinemayla televizyon arasında işbirliği başladı. İzleyicinin azalmasıyla ekonomik güçlükler içine düşen sinema kısa sürede toparlandı. Ortak çalışmalar; televizyona sinema filmi satmak, teknik malzeme alış-verişi, film stüdyolarının televizyonlara kiralanması, televizyon filmi yapımı, televizyon şirketlerine sinemacıların ortak olması ve televizyon reklam filmi yapımı için bölümler kurması biçiminde özetlenebilir. Televizyon değişik programlarıyla izler kitlenin ilgisini çekme uğraşısı içindedir. Bir süre sonra televizyon yayınlarında en çok izlenen programın sinema filmleri olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, sinema filmleri, yayın sistemine uygun biçime getirilerek televizyon istasyonlarına satılmaya başlandı. Yine televizyonun istemi doğrultusunda, sinema eski filmlerin yerine, yeni televizyon filmleri üretti. Bugün film stüdyoları, artık sinemadan çok televizyona film yetiştirmeye çalışmaktadır. 20 Sinemanın teknik işleriyle uğraşan kitle, televizyon yapımlarında görev aldı. Stüdyolar, televizyon kuruluşları tarafından kullanılmaya başlandı. Sinemanın yetişmiş elemanları, film sektöründeki olumsuzlukları bu uygulamalarla aştı. Çalışmamızın temelini oluşturan televizyon reklamı; önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda hazırlanan, belli yayın kuşaklarında yer alan, belli saatlerde yayınlanan, belli süreleri olan, sinemanın düşünsel ve görüntüsel yaratım ögelerini kullanıp, televizyon 19 Nüket Güz, Önsöz, Sinema Yazıları Dergisi, Sayı:3, İstanbul, S.3 20 Simten Gündeş, Sinema İçin Sponsor, Sinema Yazıları Dergisi, Sayı:3, İstanbul, S.38. 7

8 tekniklerine uyarlanarak üretilen eserlerdir. Reklamcılar ürünleri satmak için çok uzun süre resimlerden yararlandılar. Resim, foto-grafik ve renkli fotoğraf teknikleriyle, ürün ya da hizmet hakkında çeşitli imgeleme yaptılar. Reklamcılar, televizyon teknolojisinin mükemmel hale gelmesinden önce, görüntünün tüketiciyi kısa sürede ikna edici özelliği olduğunu keşfettiler. Televizyonun yayına başlamasıyla yeni bir reklam medyası olacağının farkındaydılar. Reklamcı Edger Felix 1931 yılında, televizyonun, iletiyi gösterebildiğinden ve dramatize edebildiğinden, satışı teşvik eden en önemli medya olacağını söyler. Felix in düşünü gerçekleşti. Hatta ötesine geçti. Tüm ulusun iletişiminde ve gelişiminde ölümcül bir rol oynayan televizyon, reklamcılıkta baskın medya kaynağı oldu. Televizyon reklamcılığı, en kısa sürede, en yüksek etkiyi yaratmada, tamamen medyanın görsel-işitsel kaynaklarını kullanmaktadır. Kısacası televizyon, reklam iletisini en iyi biçimde tüketiciye gönderenler arasında en etkilisidir. Televizyon reklamları, bedava izlenen televizyon için ödenecek bedeli temsil eder. 21 Sinema-televizyon iş birliğinin sonucunda, önemli ilerlemeler sağlamıştır. Sinema filmi yönetmenleri, gibi yetişmiş elemanlar reklam filmi sektörüne geçmiştir lı yıllarda televizyon reklamcılığında canlı yayının son bulmasında ve reklamların filme çekilmeye başlanmasındaki en büyük etkenlerden biri, sinema filmi yönetmenlerinin, televizyon reklam filmi yönetmeye başlamalarıdır. Türkiye de de durum farklı değildir. Belgesel film yönetmeni Vedat Ar, reklam film yönetmenliğine başlayarak ilk Türk reklam filmi yönetmeni olmuştur. 22 Türkiye de bir kaç örnek dışında reklam filmlerinin görüntüsel yaratımı, reklam ajansları tarafından gerçekleştirilmez. Türk sinemasını temsil eden Yeşilçam, televizyon kuruluşları, Hollywood ve İngiltere deki film ve video yapım şirketlerine kadar, reklam filmi yönetilir, görüntülenir ve kurgulanır. 23 Bu gelişimin sonucu, sinemanın düşünsel ve görüntüsel yaratım ögeleri, televizyon reklamcılığının başat yaratım ögeleri durumuna gelmiştir. Yeni reklamcılar kuşağı, sinematografi teknolojisi ve tekniklerindeki yenilikleri kullanmaya başlayarak daha heyecan verici ama daha da pahalı, reklamlar ürettiler. En iyi reklamların yapımında filmlerin etkisi 21 Richard P. Adler, TV Advertising-The Subtle Sell, Understanding Television, Praeger Publishers, New York, 1981, ss., Gökhan Akçura, İlk Reklam Filmi Yönetmenimiz:Vedat Ar, Medya Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, İstanbul, Aralık 1988, SS Aydın Ziya Özgür, Televizyon Reklamcılığı, Der Yayınları, 1994, s

9 çok önemliydi. Gene Case e göre Y&R ın televizyon reklamlarında böylesine başarılı olmasının nedeni, Bergman ve Fellini tarafından yönetilmiş sinema filmlerini izlemeleridir. Rick Levine (Pepsi reklamı yetkililerinden) çalışmalarındaki önemli sanatsal etkinin, 1930 ve 1940 ların Amerikan filmlerinden geldiğini söylemiştir. 24 Reklamcılık sektörüne 1980 li yıllarda ve 1990 lı yıllarda gerçek anlamıyla bir endüstri gözüyle bakılmıştır. Bu yıllar arasında yeni bir kuşak ortaya çıktı. Bu kuşak tamamen görsel bir çağın kuşağı olmuş, görselliği yönetmiş ve yönlendirmiştir. 25 Sinemayla televizyonun işbirliği, sinemayla, televizyon reklamcılığı (Düşünsel ve görüntüsel yaratım süreci açısından) ilintisini başlatmıştır. Televizyonun geniş izlerkitle üzerindeki büyük etkinliğinin anlaşılması, reklamların bu kitle iletişim aracında yayınlanmasına neden oldu. 26 Amerika da televizyon reklam medyası olarak 1948 yılında kullanılmaya başladı. 27 Aysel Aziz e göre, Amerika daki televizyonlarda reklam yayını 1941 yılında başlar. 28 Türkiye de televizyon yayınlarının 9 temmuz 1952 yılında başlanmasından 29 bu yana 46 yıl geçti. Türk reklamcılar için yeni bir medya aracı olan televizyon, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) nun 31 Ocak 1968 yılında düzenli yayınlara başlamasıyla ilgi alanı haline geldi. Türkiye de reklamcılığın kültürel, ekonomik ve sosyal hayattaki yeri ve ekonomi içindeki etkinliği, 1970 ten sonra giderek artan bir gelişme gösterdi. Reklamcılığın gelişimini hızlandırıcı etkenlerin başında televizyon yayınlarının arasına reklam alınmaya başlanmasıdır. 3 Mart 1972 tarihinde saat de TRT ilk televizyon reklamını kabul etmiştir Paul Rutherford, Yeni İkonalar: Televizyonda Reklam Sanatı, (Çev. Mustafa K. Gerçeker), Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul, 1996, s Eric Clark, The Want Makers, Viking Published, New York, 1989, S Nedim Çivrilli, Reklamcılık:Kıyısından Köşesinden, Gündem Yayınları, İstanbul, 1993, s Aydın Ziya Özgür, a.g.y., ss., Aysel Aziz, Elektronik Yayıncılıkta Temel Bilgiler, TRT Yayınları, 1989, s Hülya Yengin, Ekranın.., s Özden Cankaya, Türk Televizyonunun Program Yapısı ( ), Mozaik Basım ve yayıncılık, İstanbul, 1990, S. 26; TRT Reklam Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerim sonucunda, TRT de yayınlanan ilk reklam filminin ne olduğu sorusuna cevap alınamamıştır. 9

10 Sorular 1. İzlerkitle gönderilen iletiyi, içinde bulunduğu koşullara göre algılar. Bu koşullar nelerdir? a) İç etkenler b) dış etkenler c) iç ve dış etkenler d) uzam e)tutumlar 2. BBC ilk düzenli televizyon yayıncılığına.. yılında başladı. 3. İngiltere nin ilk özel televizyon yayıncılığı.yılında başladı. 4. Amerika da düzenli televizyon yayınları.. yılında başladı. 5. Amerika daki televizyonlarda reklam yayını yılında başlar. 6. Türkiye de televizyonda il reklam tarihinde başlar. 7. Reklam iletisini en etkili biçimde tüketiciye gönderen iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir? a) Radyo b) Sinema c) İnternet d)televizyon e) Açık Hava Reklamları 8. Televizyonun yayına başlamasıyla yeni bir reklam medyası ortaya çıktı. a) Doğru b) Yanlış 9. Belgesel film yönetmeni. reklam film yönetmenliğine başlayarak ilk Türk reklam filmi yönetmeni olmuştur önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda hazırlanan, belli yayın kuşaklarında yer alan, belli saatlerde yayınlanan, belli süreleri olan, sinemanın düşünsel ve görüntüsel yaratım ögelerini kullanıp, televizyon tekniklerine uyarlanarak üretilen eserlerdir. 10

11 2.HAFTA REKLAMA GİRİŞ: SİNEMA VE TELEVİZYON ARASINDAKİ İLİNTİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO- TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ REKLAM-1 DOÇ. DR. ERGÜN YOLCU 11

12 ÖZET: Televizyon reklamcılığının amacı izlerkitleye bilgi vermek, eğitmek ve eğlendirmek değildir. Televizyon reklamcılığındaki amaç, tam anlamıyla reklamı yapılan ürünü sattırmaktır. Bu amaç doğrultusunda izler kitle nedir? İzler kitlenin, tüketicinin özellikleri bu hafta anlatılacaktır. 12

13 Sinema-televizyon ilintisi, izlerkitleye de yansımıştır. İzlerkitle; ortak bir amaçla bir araya gelen ya da aynı iletiye maruz kalan bir grup insandır. Televizyon ya da sinema izlerkitlesi; dinleme-izleme isteği ya da isteksizliği, iletiden, amaçtan yana olma ya da olmayan, etkin-edilgin olma, tutunumlu ya da tutunumsuz olma, bilgili ya da bilgisiz olma, türdeş ya da aynı türden olma gibi değişkenler aracılığıyla tanımlanabilirler. 31 Ama unutmamak gerekir ki sinemayla televizyon izlerkitlesini bir birinden ayırma olanağı yoktur. Çünkü sinema izlerkitlesi, televizyon dolayısıyla televizyon reklam filmini de izleyen kitlenin bütünüdür. Bir başka anlatımla, sinema filmi ve televizyon reklam filmi izlerkitlesi aynıdır. Ancak izlerkitlenin izleme önceliği seçiminde, sinema ya da televizyondan hangisinin ön plana çıkan kitle iletişim aracı olduğudur. İzlerkitlenin arasında, reklam filmi ya da sinema filmiyle gönderilen iletiyi algılamaları açısından farklılıklar ortaya çıkar. İzlerkitle, beğenisine, kültürel alt yapısına, demografik özelliklerine (eğitim,yaş, cinsiyet, gelir vb.) göre birbirinden ayrılır. Ve bu nedenle reklam filmindeki ya da sinema filmindeki düşünsel ve görüntüsel yaratım ögelerini farklı biçimde algılar ve alımlarlar. Eric Fromm a göre televizyon reklamlarında, ürünlerin izlerkitlenin duygusal ihtiyaçlarını karşılayacağını ima eden, imgeler kullanılmaktadır. Bu imgeler izlerkitlenin korkularında ve isteklerinde yer almaktadır. Reklamlar olağanüstü şeyleri gerçekleştirmeye söz verirler. Fromm a göre izlerkitle, reklamın ilaçları, sigaraları satmak için verdiği iletilerin abartılı olduğunu biliyor. Ama aynı zamanda reklamdaki iletinin olabileceğini düşünerek, dilek dilemeyi umut ediyor. 32 Televizyon reklamları sık sık olağanüstü bir biçimde dikkat çeker. Ama televizyon programları arasında en az izlenendir. Bu, televizyon reklamlarının izlerkitle üzerinde etkisi yoktur anlamına gelmemelidir. Televizyon reklamlarının izlerkitle üzerinde kesinlikle gücü vardır. Ama izlerkitle, reklam filmlerinin satışa, propagandaya yönelik olduğunu bilir. Buna karşın çoğu kez reklam programlarında kanalı değiştirmezler. 33 Amerikan Televizyon eleştirmeni Russell Davis, televizyon reklamcılığının amacının, izlerkitleye bilgi vermek, eğitmek ve eğlendirmek olmadığını savunur. Davis e göre, televizyon reklamcılığındaki amaç, tam anlamıyla reklamı yapılan ürünü sattırmaktır. 31 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Genişletilmiş 2. Bs., Ankara, 1995., S Richard P. Adler, a.g.y., ss., Michael Schudson, Advertising, The Uneasy Persuasion, Basic Books,inc, New York, 1984, S.4. 13

14 İngilizlerin kuyruklara girmeye ya da hava durumlarına dikkat ettikleri kadar Amerikalıların çoğunluğu da, bu amacı yaşamın değişmez bir gerçeği olarak kabul ederler. 34 Türkiye deki izlerkitle içindeki tüketiciler, tarihsel süreçten geçerek, alan araştırmamızın denekleri oldu. Reklamın ortaya çıkışını sağlayan etkenlerden toplumsal değişim, kentleşmeyle başlayan ve tüketici topluma dek varan öbür alt yapı ögelerinin etkileşimi sonucu, izlerkitlenin, tüketicinin şimdiki konumunu belirledi. Türkiye deki toplumsal değişim, kentleşme süreci ve tüketimcilik, reklamı yönlendirmiş ve televizyon reklamcılığının ortaya çıkışını hazırladı. Kentleşme hareketleri, ekonomik, teknolojik, siyasal ve Psiko-sosyolojik etkenlerin altında oluşur. Bu etkenler birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Birbirlerinden ayırmak olanaksızdır. Kentleşme hareketi, zaman içindeki bir değişmeyi anlatır. Kentleşme yalnız nüfus ve göç hareketi gibi görülmemelidir. Ruşen Keleş e göre kentleşme, işleyimleşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak, kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran toplumda artan oranda örgütleşmeye, uzmanlaşmaya ve insanlararası ilişkilerde, kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikim sürecidir. 35 Kentleşme nedenlerinden ekonomik olanların birincisi, tarımsal koşullardır. Tarımda modern üretim araçlarının kullanılması, daha az insan gücüne ihtiyaç duyulması sonucunu ortaya çıkartır. Tarımda ki verimlilik ve kişi başına düşen tarımsal gelir, köylüyü köyünde tutacak kadar yeterli değildir. Sanayileşmekte olan toplumlar için kentlerde daha iyi iş ve daha yüksek gelir elde etme olanağı vardır. İş olanakları arttıkça kişi başına düşen gerçek gelir yükselir ve üretilen mal ile hizmete daha çok istem artar. Kentleşmede teknolojik etken ise, sanayi devriminin getirdiği gerek tarım gerekse tarım dışı araç ve gereçlerin kullanılmasıdır. Fabrikaların kurulması, ulaşım kolaylığı, elektiriğin kullanımı, kente göçü sağlamıştır. Çeşitli siyasal kararlar, yönetim yapısının özellikleri ve hukuk kurumlarından bazıları ve uluslararası ilişkiler de kentleşmeye özendirici niteliklerdir. Siyasi yönetim biçimi olan merkeziyetçilik kentlerde nüfus yoğunluğunun artmasına sebep olmuştur. Kentlerin sahip oldukları toplumsal 34 Eric Clark, a.g.y., s Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 1998, s

15 ve kültürel olanaklar ve hizmetler çekici gelir. Köyden kente göç etme, aşağılık duygusunu ortadan kaldırır. Bu yönüyle sosyo-psikolojik etkenler kentleşmeyi sağlar. 36 Melih Ersoy göçmenler kentlerde bütünleşmiş marjinal bir kesimi oluşturmakta, kentteki yaşamlarını kentlileşmeyen köylüler ya da sahte kentliler olarak sürdürler der. 37 Göç edenler hiç tanımadıkları ve bilmedikleri bireylerle ilişkilere girmek zorunda kalırlar. Eski ilişkilerinin önemi ve içeriği değişime uğrar. Göç edenlerin büyük bir bölümü göç ettiği yöre ile ilişkilerini sürdürürken, diğer yandan da kentte yeterli bir toplumsal ilişki ağını geliştirmeye çalışır. 50 li ve 60 lı yıllar Türk toplumunda çeşitli değişimlere yol açmıştır. Kentleşme olayı ortaya çıkmıştır. Toplumsal açıdan kentleşme olgusu, ekonomik açıdan kapitalleşme olgusuyla birlikte önde gidince, sağlıksız durumlar yaşanmaya başlamıştır. 60 lı yıllarda büyük bir bölümü montaja dayalı olsa da sanayileşme hız kazanmış, kapalı ekonomi pazar için üretime geçmesi, geçmişten beri süre gelen güç yaşam koşulları, tarımdaki yoksulluğun fazlalığı, köylüleri büyük kentlere, dış ülkelere (Özellikle Almanya ya) gitmeye zorladı. Plansız ve sağlıksız kentleşme, biçimsel alanda gecekondu semtlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Daha iyi yaşam koşulları düşleriyle gelen insanlar, kente benzer gecekondularda oturan, kentteki mesleklerden ayrı meslekler-kapıcı, simitçi,odacı,boyacı vb.- seçen, oturdukları yerlerden çalıştıkları yerlere değişken bir ulaşım aracı olan minübüs, dolmuşlarla giden farklı bir kültür oluşturdu. Böylece ne köylü ne de kentli olan bir kimliğe bürünmüşlerdir. 38 Kentlerin hızlı bir biçimde büyümesi, kentsel gelişmenin kontrol edilmesini de zorlaştırmıştır. Kontrolsüz büyüme konut, su, elektrik, ulaşım, okul ve sağlık gibi hizmetlerin sağlanmasını güçleştirmiş ve pahalı olmasına yol açtı. Bireyler bu sorunları aşmaya çalışır kentte edinilen yeni işler, gelir elde etme biçimi, yeni bir yaşama biçimini ve tüketim alışkanlıklarını beraberinde getirdi. Bu ise konut ve içindeki eşyaların, giysilerin, konuşma 36 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, 4. Baskı, Ankara, 1997, ss ; Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye: 2000 li Yıllarda Türkiye nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, 2.Bs., İstanbul, 1998, S.553 ; Ruşen Keleş, Kentbilim İlkeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara, 1976, s ; Cavit Orhan Tütengil, Az Gelişmiş Ülkelerin Toplumsal Yapısı, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1966, ss Melih Ersoy, Göç ve Kentsel Bütünleşme, Türkiye Geliştirme Araştırma Vakfı, Ankara,1985,s Burçak, Evren, Türk Sinemasında Yeni Konumlar, Broy Yayınları, İstanbul, 1990, ss

16 biçiminin, kendine zama ayırma ve bu zamanı değerlendirme gibi alanlarda bir dizi değişimlere yol açtı. Türkiye de kentsel aile artık pazar ekonomisinin getirdiği kolaylıklardan da yararlanmayı öğrendi. Taksitle alış - veriş, değişmez geliri olanların ve gelir açısından bir bakıma iyi olanların tercih tercih ettiği bir yol oldu. Ailelerin yaşam düzeylerini yükseltmek için yapmış oldukları çalışmalar ve istem tüketimi son derece arttı. Değişimin reklam üzerindeki etkileri, göç ve kentleşme ile onun yarattığı tüketim olgusuyla da ilintilidir. Tüketimcilik 1950 lerden sonra yüksek hayat standardına ulaşma hırsının doğması ve gelişmesiyle ortaya çıktı. Bu gelişmeler Türkiye de de etkin olmuş, 1950 sonrası tüketim artmıştır. Bu artışın başlıca sebeplerini Kılıçbay şöyle özetlemiştir. Birincisi, çok partili rejime geçişin hareket ve canlılığının halkta verdiği değişik bir heyecan ve hızdır. Geniş bir halk kitlesi demokratik haklarla, sosyal hakları ve ekonomik hakları belli ölçüde bir arada ele almış ve hayat standartlarını yükseltme, bunu isteme ve bunu sağlayacak yolları arama çabasına girişmiştir. İkincisi, tarım kesiminde gelirlerin hızla artması, yeni zenginlerin ortaya çıkması ve bunların hızla tüketime yönelmeleridir. Tarımın modernleşme çabaları ile birlikte üretim arttı. Bunun sonucu olarak tarım ürünlerinden elde edilen gelir yüksedi. Gelirin yükselmesi yeni zenginler ortaya çıktı ve bu kesim tüketime yöneldi. Üçüncü etken, kentlere göçün hızlanması ve kent ekonomileri, kent tüketim standartları ile bağlantıya geçirilmeleridir. Kentleşme, beraberinde tüketim artışını da getirdi. Üretim yapan bireyler, kente göç ederek tüketici durumuna düşmüşlerdir. Köyde kendi üretip kendi tüketenlerin yerini, üretenden alıp karşılığını ödeyenler aldı. Son olarak, kapalı ekonomiden pazar ekonomisine geçiştir. Serbest piyasanın oluşması ile tüketim maddelerindeki çeşitlilik ve bu ürünlerin pazarlama biçimlerinin değişmesi sonucu tüketim arttırdı. 39 Tüketimin başlangıcı ile beraber, hızla artışı, mal ve hizmet pazarlamasının tüketime doğru yönelmesi ve kültürel bakımdan başat duruma gelmesi tüketim kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Ülkemizde kentsel yaşam ile birlikte gösterişli tüketim olgusuna rastlanmaktadır. Günlük kullanımı gerekli eşyaların yanında günlük kullanımı gerekmeyen araç gereçlerin de satın alınması evleri eşya mağazası durumuna getirdi. Bunun nedeni olarak eşyaların, kullanım değeri dışında kişinin statüsünün göstergesi şeklinde algılanması ve bu yolla toplumsal statülerini aşma, bir üst sınıfta yer alma özleminin gerçekleşebileceği yolundaki 39 Ahmet Kılıçbay, Türk Ekonomisi : Modeller, Politikalar, Stratejiler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 4. Bs., Ankara, 1992, ss.,

17 inançları gösterilmektedir. Bu tür harcamalar yapmak, gelirin yükselmesini zorunlu kılmaktadır. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev eşyaları öncelikle borçlanılarak alınmaktadır. 40 Toplumsal yapının değişmesi ile birlikte toplumsal ya da bireysel istemlerin artması ve çeşitlilik göstermesi, farklı biçimlerde bu istemlerin daha da arttırılma çabası reklamın toplumsal değişim sürecinde nasıl etkilendiğini göstermektedir. Türkiye nin toplumsal değişim süreci içinde kentleşme ve tüketimciliğin reklam üzerindeki etkilerini şöyle sıralayabiliriz. 40 Gülseren Güçhan, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, İmge Kitabevi, Ankara, 1992,ss

18 SORULAR 1. Televizyon reklamcılığındaki amaç, tam anlamıyla reklamı yapılan ürünü.. 2. İzlerkitle, beğenisine, kültürel alt yapısına,. göre birbirinden ayrılır. 3. Türkiye deki toplumsal değişim, kentleşme süreci ve tüketimcilik, reklamı yönlendirmiş ve. ortaya çıkışını hazırladı. 18

19 3.HAFTA OSMANLIDA REKLAMIN ORTAYA ÇIKIŞI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO- TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ REKLAM-1 DOÇ. DR. ERGÜN YOLCU 19

20 ÖZET: Reklamcılığının Türkiye deki başlangıcını belirleyebilmek için, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki reklamcılığın ortaya çıkmasını sağlayan nedenlerin neler olduğu anlatılacaktır. 20

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA FARKINDALIĞI YARATMA SÜRECİNDE SANAL ORTAMIN ETKİSİ: A D V E R G A M I N G YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜZİN TARHAN 610050004 Anabilim Dalı: İletişim

Detaylı

Türk Toplumunun Tüketim Toplumuna Dönüşümünde Reklamcılığın Rolü

Türk Toplumunun Tüketim Toplumuna Dönüşümünde Reklamcılığın Rolü İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 36 / Bahar 2013 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2013 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Türk Toplumunun Tüketim

Detaylı

GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI

GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI GELİŞEN TELEVİZYON VE SİNEMA TEKNOLOJİLERİNİN TELEVİZYON REKLAM FİLMİ YAPIM SÜRECİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) Kültür-Folk Kültürü-Popüler Kültür ve Kitle Kültürü... 11 2) Geleneksel ve Modern Üretim ve Tüketim Biçimleri... 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME

Detaylı

ÖNSÖZ. Reklâm sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır.

ÖNSÖZ. Reklâm sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır. ÖNSÖZ İki binli yıllara yaklaştığımız şu günlerde gittikçe zenginleşen teknik imkanları ve bu doğrultuda ardan etkileme gücü ile günümüzün en önemli pazarlama yöntemi haline gelen Reklâm ve Reklâmcılık,

Detaylı

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ

ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ HALKLA ĐLĐŞKĐLER ANABĐLĐM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BĐLĐM DALI ERKEKLERE YÖNELĐK TELEVĐZYON REKLAMLARININ ANALĐZĐ Yüksek Lisans Tezi HASAN VOLKAN GÜÇLÜ

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERS NOTU Mart 2014 Değerli öğrenciler sizler için hazırlanan bu notta aşağıdaki konulara ilişkin bölümler bulunmaktadır. 1. İletişim nedir?

Detaylı

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Bitirme Projesi Nursel YILMAZ ANKARA,

Detaylı

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya

Konferans Sekreteri: Sevilen Toprak Alayoğlu. Kapak Tasarımı: Mustafa Öksüz Baskı: Mart Matbaası İnternet Düzenleme:Ahmet Çetinkaya I.ULUSLARARASI MEDYA OKURYAZARLIĞI KONFERANSI BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI Melda Cinman Şimşek yönetiminde, Cem Pekman ın katkısı ve Sevilen Toprak Alayoğlu nun yardımıyla Nurçay Türkoğlu tarafından yayıma

Detaylı

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

Anabilim Dalı: İktisat Programı: Yönetim Ekonomisi

Anabilim Dalı: İktisat Programı: Yönetim Ekonomisi TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞLENCE SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ, MÜZİKALLER YÜKSEKLİSANS TEZİ Tuğçe ÇEDİKÇİ Anabilim Dalı: İktisat Programı: Yönetim

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Mayıs-1999 ESKİŞEHİR Kitabın bölümleri yazarından izin alınmaksızın mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarım Anabilim Dalı / Grafik Tasarım Programı 2010-2012 DÖNEMİNDE IMDB DE EN YÜKSEK BEĞENİYİ KAZANAN İLK 10 ÇİZGİ-ANİMASYON FİLME AİT

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGEN Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İstanbul ÖZET Bu çalışma;

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı