Tüketim Kültüründe Yeni Bir Akım: Endüstrileşen Nostalji ve Pastiş Kültürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüketim Kültüründe Yeni Bir Akım: Endüstrileşen Nostalji ve Pastiş Kültürü"

Transkript

1 Tüketim Kültüründe Yeni Bir Akım: Endüstrileşen Nostalji ve Pastiş Kültürü Yrd.Doç.Dr. Uğur Batı, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi Bölümü, RYD Üyesi Birkaç sene önce Porsche, sanki yeni bir şarabın eski şişeye boşaltıldığında tadının nasıl daha güzel olacağını göstermek ister gibi, temel şöhret sebebi, James Dean in ölümüne yol açan kazada kullandığı otomobil olan 50 lerin Speedster modelini tekrar piyasaya sürdü. Buradaki çarpıcılık, geçmişin en son moda olarak sunulması değil, günümüz kuşağından Speedster ın meraklılarının para vererek alacakları şeyin otantikliği, ölümcül bir kaza tarafından kanıtlanmış bir araba olmasıydı. Fransız entelektüel Gilbert Adair den postmodernizmin kültürel utançsızlığı için... (Adair, 1993: 31). Tüketim bugün nesnelerin bolluk prensibiyle birlikte gündelik hayatın pek çok alanına yayılmış durumda ve özellikle reklamlarda, kitle iletişim araçlarında sunum biçimide sürekli olarak gösteriye içkin bir hal almış durumdadır. Baudrillard da bu konuda, bugün nesneler çağının yaşandığını, geçmiş uygarlıkların tümünde dayanıklı nesneler, araçlar veya binalar kuşaklarca insandan daha uzun yaşamışken, bugün onların doğmasını, gelişmesini ve ölmesini izleyen bizleriz derken, bugün onların kısa ömürlü gösteriye içkin niteliklerinden bahsediyor (2004: 26). Metaların bolluğunda, tüketimin yalnızca ihtiyaçlara veya malların işlevlerine bağlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu postmodern tüketimin anahtar niteliklerinden biridir; postmodernizmde tüketim malları semboller olarak satılır, kendi gerçekliklerini oluştururlar. Bu konuda Baudrillard ın ortaya attığı üst- gerçek durumu önem kazanmaktadır. Baudrillard a göre, göstergeler/semboller, kendisinin üstgerçek olarak tanımladığı şeye, yani tüketicilerin gereksinimleri ile hiç ilgisi bulunmayan bir göstergeler/semboller alanına dönüşmüştür. Bu özellikler, tüketimin postmodern olma durumuna işaret etmesi açısından önemlidir. Bu anlamda her türlü nesne gibi olaylar, olgular, hatta geçmişin kendisi bile birer tüketim nesnesi olarak kullanılabilmektedir.

2 Medyada sürekli olarak tekrarlanan iletiler, geçmişi fetişleştiriyor. Gazete sayfaları, dergi sayfaları, TV ekranları bir gün Zeki Müren i ondördüncü ölüm yılında anıyorlar. Yurttaş Kane filminin çekildiği tarihten itibaren geçen elli yıl için filmin özel gösterimleri yapılıyor. Harley- Davidson gönüllüleri, markanın kuruluşunun yüzüncü yılını kutluyor, Nazım Hikmet in doğum yıldönümünde adına törenler düzenleniyor. İstanbul un fethinin beşyüzüncü kutlamalarından sonra, aynı şehrin kurtuluşunun sekseninci yılı kutlanıyor. Gündelik yaşamın metalaşmış ilişkilerinin etkisiyle, kendine ve yaşam alanlarına yabancılaşan metropol insanı, yılın belli gülerinde kendini geçmişin olaylarını, objelerini veya insanlarını hatırlamaya adıyor. Her şeyin sıradanlaştığı, bürokrasi, hegemonya, realitenin anlaşılmasının ve algılanması zorluğunun arttığı bir dönemde, geçmişte yaşadığımız hayatın güzelliğine dair bir özlem, açık bir vurgu var. Bu söylenilenler paralelinde, Davis (1979) de, nostalji olgusunun büyük değişiklikler ve kopukluklarla kendine ve yaşam alanına yabancılaşan bireyin ihtiyacı olan süreklilik duygusunu sağladığını ifade ediyor. Bu bağlamda nostalji, hayatımızın güzel anlarıyla bugün arasında bir köprü işlevi görüyor. Tannock da, bireyi kaygı, izolasyon ve hayal kırıklığı duygularından uzaklaştıracağını söyler nostaljinin (1995: ). Nostaljik ethos 1 lar özellikle toplumun kriz dönemlerinde etkilidirler. Özellikle çeşitli çalkantı, türbülans ve değişim durumlarında yoğunluğu artar. Oskay da nostaljinin başka bir tarafına işaret ediyor. Oskay, bugünü yargılamak için yola çıkan bir nostaljinin, geçmişi, rastgele bir biçimde korumak istemeyeceğini; geçmişi, onun yaşanan bugünkü hayattan farklı olan yanlarını ortaya koyarak korumak isteyeceğini söylüyor (1999: 149). Bu bağlamda nostalji, ciddi bir mistifikasyon sürecini içerir. Benjamin in nostaljiden kaynaklanan bir tutku olarak değerlendirdiği koleksiyonculuk da, insanın yabancılaşma öncesindeki masum halini arayışıyla ilgili olarak değerlendirir (Oskay, 1999: 149). Özellikle, pazara yönelik olmayan koleksiyonların toplanması, metalaşmanın tersine çevrilmesidir. Koleksiyoncu, yabancılaşmadan sıyrılmak istemeyen insana rehber olurken, tüketim sistemi onu da kendi çıkarları için korumaktan geri kalmaz. 1 (sosyol.) bir kavmin özellikleri; toplumsal bir kurumun özelliği.,toplum düzen.

3 Sadık Albayrak metalaşan sanat ve sinema üzerine eleştirilerini topladığı Kopuş Sahneleri adlı kitabında, yıldönümü fetişizmi diye adlandırdığı bir olguya işaret eder: Tarihsel ve toplumsal anlamı olan bir kişi, bir olay medyanın kalıplaştırıcı işleyişi içinde asimile edilir, yutulur, ruhsuz, o ölçüde etkisiz bir duruma indirgenir. Medya, insanın aklıyla, duygularıyla, bireysel ve benzersiz bir tutumla yaşayacağı bir ilişkiyi önleyen bir duvar olur sanki. Her şey üç beş kalıplaşmış yargının içine hapsedilmelidir. Marilyn bir efsane dir, Kenneddy lerle ilişkisi ısıtılıp tekrarlanmalıdır, ölümünün arkasındaki esrar dan söz edilmelidir, sarışınlığı üzerine magazin yapılmalıdır. Marilyn, yaşarken de, gerçekliğine alabildiğine yabancılaştırılmış kalıpların dışında algılanmalıdır. Yıldönümleri, ölenleri, yaşayan, kalıcı yanlarıyla yeniden öldürmek için yeni bir fırsat olur böylece. Yıldönümleriyle, geçmişin avuntularıyla ilerleyen gündelik yaşam, bu durumda kapısını bir kaçış avuntusu olarak değerlendirebileceğimiz nostaljiye açar. Burada belirtmesi gereken nokta, nostaljinin tüketici sistemin önemli bir kalıbı olduğudur. Nostalji olgusu ve tüketici davranışı ilişkisine baktığımızda, ilk olarak geçmişe özlem duyan bireyin psikolojik karakterini ifade eder (Davis, 1979:41). Aynı zamanda bireyin kolektif hafızasıyla ilgilidir. Goldman ve Papson a göre, nostaljiyi barındıran kolektif hafıza, artık sadece tarih ya da sosyal içerikte gizlenmiyor, ayrıca soyutlama ve yer değiştirme anlamı- sürecinde de devam ediyor (Goldman ve Papson, 1994: 40). Tüketici davranışı penceresinde, nostalji bir zamanlar insanların - mesela gençlerin veya bir yakınlarının gençliklerinde- nesnelere - insanları mekanlar ya da şeyler-, ortak olan - popüler, moda, yaygın dolaşımda olan- karşı duydukları sempati, pozitif yaklaşımları ifade eder (Holbrook, 1993: 104). Akademik dünyaya baktığımızda, pek çok alanda nostalji olgusunun tartışıldığını görüyoruz. Reklamcılık ve tüketici davranışı konusunda (Howell, 1991; Fowler, 1992; Holbrook ve Schindler, 1994; Holbrook, 1993; Unger, McConocha ve Faier, 1991; Power ve Stern 1998), müzik alanında (Holbrook ve Schindler, 1991); iletişim alanında (Holbrook, 1998), moda konusunda (Crane, 2003), sinemada, (Fowler, 1992), bu alanlarda önde gelen isimlerdendir. Bu alanlar arasındaki nostalji unsurunun en yaygın olarak görüldüğü tür sinema olmaktadır. Fransızların retro 2 akım diye nitelendirdikleri nostaljik film kategorisi, en geniş biçimiyle geçmişe dair ve geçmişin özgül dönemsel anlarına yönelik filmleri kapsarken, Fredric Jameson bu filmlerin birer pastiş olma özelliği gösterdiğini söyler (2000: 19). 2 Türkçe ye bir şekilde geçmişe yönelik tasarlama şeklinde çevirebiliriz. Nostalji olgusuna içkin bir durumu ifade eder.

4 En önemli pastiş örneklerinden biri daha önceki yıllarda çekilmiş olan bir filmin daha sonraki yıllarda yeniden çevrilmesidir. Yaygın olarak da daha önceki kurguların aşırılarak tekrardan sunumudur. Bu tür filmlerde, farklı zamanlardan, farklı mekânlardan bahsediliyor olsak bile, gerek olay örgüsünün, gerekse karakterlerin eskiyle karışarak bir pastiş oluşturduğu söylenebilir. Tam bu noktada, Coen kardeşlerin neo- noir filmi A Man Who Wasn t There (Orada olmayan Adam, 2001), mekânsal özellikleri itibariyle Hitchcock un 1943 tarihli Shadow of a Doubt ını çağrıştırırken, berber Ed Crane (Billy Bob Thornton), kendini hayatın akışına bırakmış, öldürücü sakinliği ve sigaraya olan ölümcül bağımlılığıyla bir Humprey Bogard pastişidir. Akira Kurosawa nın pek çoklarınca Japon sinemasının en başarılı yapımı olarak kabul edilen Yedi Samuray filmi ve bu filmdeki bir takım temalar, Spagetthi westernlerinin ünlü yönetmeni Segio Leone tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Leone nin de bir Kurosawa hayranı olduğu, onun Yojimbo dan çok etkilendiği ve Clint Eastwood karakterini oluştururken Kurosawa nın Mifune tiplemesi ni örnek aldığı bilinir (Aytaman, 2002:87). Sinemada yaygın olarak görülen bir başka nostalji unsuru, TV dizilerinden beyazperdeye uyarlanan filmler ya da sinema filmiyken TV dizisi olarak çekilen yapımlardır. Aykırı yönetmen David Lynch in anlaşılmaz ve derin kabuslarla süslediği bir toplumsal eleştiri filmi olan Twin Peaks: Fire Walk with Me (İkiz Tepeler: Ateş Benimle Yürür, 1992), TV dünyasının önemli klasiği Twin Peaks (İkiz Tepeler) filminin sinemaya uyarlanmış biçimidir. Star Wars (Yıldız Savaşları) serisi, retro film akımı konusunda çok önemli bir örnektir. Filmin son episodları eski bölümün anıları üzerine oturtulmuş durumdadırlar. Bu kendiliğinden bir pastiş durumuyken, filmlerin episodların- başı - giriş fragmanı- hiç değişmemiş durumdadır. Filmin sonraki bölümlerinde, teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun, bazı fragmanlar otantik birer unsur olarak korunmuştur. Fredric Jameson da, Yıldız Savaşları filminin tema ve unsurlar olarak daha önceki yıllarda Amerikan TV lerinde gösterilen diziler ve TV şovlarından örnekler taşıdığını söyler. Tüketici davranışı uzmanı Solomon da doğrudan nostaljik film kategorisiyle ilgili olmasa da fikirlerin zincir hale gelip etkili olduğunu örneklerken Yıldız Savaşları filmini örnekler. Ona göre, Yıldız Savaşları filmi, Kral Arthur Hikâyeleri, din, kahraman gençlik ve 1930 ların macera dizileriyle ilgili

5 fikirleri, insanların zihninde yeniden canlandırmıştır. Soloman ayrıca, senarist ve yönetmen George Lucas ın Yıldız Savaşları serisinin ilk senaryosu olan Mace Windu nun Hikâyesi ni hazırlarken karşılaştırmalı dinler ve mitoloji üzerine araştırmalarda bulunduğunu söyler (2004: 73). Bu nedenle Jameson, filmin, geçmişin resmini canlı tümlüğü içinde yeniden canlandırdığı için, eski bir dönemin karakteristik sanat nesnelerinin duygu ve biçimini yeniden icat ederek, bu nesnelerle ilişkili bir geçmiş duygusunu yeniden uyandırmaya çalıştığı için bir pastiş biçimi olduğunu söyler (Jameson, 2000: 19). Starwars, Evita, Titanic bir yana, çok gerilere gitmeye gerek yok. Çok yakın geçmiş de, Boogie Nights gibi filmler söz konusudur. Dizi filmler de bir başka nostalji unsurudur. Türk televizyonlarında bu son yayın döneminde çeşitli kanallarda yayınlanan Yeşilçam melodram geleneğini canlandıran Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Aşk- ı Memnu, Fatmagül ün Suçu Ne adlı diziler var. Nostaljinin ya da geçmişin bir pazarlama unsuru olarak kullanılması, pazarlama yazınına da retro pazarlama tabiriyle dâhil olmuştur. Postmodern pazarlama konusunda yazdığı eserlerle tanınan Stephen Brown, Retro Pazarlama adlı kitabında, retro tarzı, postmodern dönemin önemli bir unsuru olarak nitelendirip, onu, tarzın birleşimi, karışımı ve karşılaştırılması, geçmişin parçalarının bir araya getirilmesi veya geçmişten unsurların bugün kullanılması olarak tanımlar (Brown, 2001). Geçmişe özlem duymak sonuçta bir insan için güçlü bir dürtü olarak nitelendirilebilir. Retro pazarlama da bu dürtünün gücünden faydalanır. Buradaki etki, ilgili nostaljik unsurun gücüyle belirlenir. Nostalji zaman içinde kendini tekrarlayarak her seferinde tekrar güçlenme şansı bulur. Hem o dönemi yaşayan insanlar hem de o döneme şahit olmayan ama o dönemi dinleyerek ya da daha sonradan izleyerek büyüyen insanlar için güçlü bir motivasyon haline gelir. Sürekli yeni olmak aslında günümüz markaları için asli değer gibi görünmesine rağmen, her zaman alıştığınız lezzet, kalite gibi mesajlar da markaların istikrarı açısından önemli mesajlar durumunda. Retro pazarlama dâhilindeki bu mesajlar da tüketicilerin geçmişe duydukları özleme vurgu yaparak, istikrarı sağlamaya yönelirler. Bu anlamda nostaljik referanslar, yeniliklerin tükenmesinden ziyade, yeni pazarlama iletişimi anlayışının dinamizmi nedeniyledir. Pazarlama bir anlamda retro kavramı sayesinde yenilikçiliğine yeniden vurgu yapma fırsatı bulmaktadır. Hem de eskiyi kullanarak!

6 Her şeyin birbirine girmiş durumda olduğunu iddia etmesi, postmodern kültürel kuramın önemli bir vurgusudur. Bu bağlamda, tüketim ideolojisi hiçbir şeyin modasının geçmediği tezine dayanıyor. Bu durum da, nostaljinin endüstrileşmesi durumunu getiriyor. Tüketici davranışları alanında özellikle reklamlardaki nostalji unsurlarının yoğunluk kazanmasıyla tartışılmaya başlanmıştır. Nostaljinin endüstrileşmesi söz konusu olduğunda, bugün retro stilin etkilemediği bir alan bulmak mümkün görünmemektedir. Örneğin, tam bir kitsch olan banyolara bakıldığında, bir yandan uzay çağı tarzı, diğer taraftan otantik birçok unsuru yan yana görüyoruz. Beyaz eşya üreticileri, bankalar, finans kuruluşları, otomobil üreticileri... tekstil firmaları, gururla şanlı geçmişlerini, geleneklerini reklam unsuru olarak kullanıyorlar. Harley- Davidson yüzüncü yılını kutluyor; Jeep Wrangler elli yıllık geleneğini gururla kutluyor. Retro ürünlere bugün pek çok sektörde rastlanılabiliyor. Bu ürünler, Repro, Repro Nova ve Repro de Luxe gibi kategorilere ayrılabiliyor. Geçenlerde Lee Jeans, Marlyn Monroe nun giydiği efsane 101 J ceketini ve ünlü 101Zs kotunu tekrar dolaşıma soktu. Jaguar S- Type, ölümsüz Mark II ye benziyor. Ford Mustang bir diğer örnektir. Niketown ve 193o lu yıllarda ABD hava kuvvetleri için tasarlanan ve üretilen Dockers K 1 hakiler şimdilerde Batı Avrupa da üniversitelerde, plajlarda, barlarda, kulüplerde gençlerin üzerlerinde görülebiliyor. Yeni makyajıyla piyasaya çıkan Volkswagen Beetle, Stephen Brown un tabiriyle Repro Nova bir üründür (Brown, 2001). Repro Nova, tam olarak repro değildir. Farklı olarak eski ile yeniyi birleştirir. Yani eski imge ile yeninin birleştirildiği bir ürün türü bu yılında ünlü tasarımcı J. May tarafından tasarlanıyor, son model teknolojiyle üretiliyor. Repro de Luxe ise nostaljik unsurlardan hareketle özel olarak geliştirilmiş ürünleri ifade ediyor. Bu gözlemlerimizle alakalı, özellikle son yıllardaki pazarlama, reklam, boş zaman ve eğlence endüstrisine batığımızda geçerliliğini koruduğu kesindir. Bugün retro- reklamları

7 da, pazarlamada nostalji unsurun kullanımına örnek olarak gösterebiliriz. Güncel durumda Türk televizyonlarında dönen reklamlar arasında pek çoğu retro olma özelliği gösterir. Eti markası Wanted 70 li ve 80 li yılların ünlü TV dizisi San Fransisco sokaklarını andıran dekoruyla, oyunculuklarıyla retro bir reklam tarzını ifade eder. Bunun bir başka örneğine geçtiğimiz yıllarda Schubuo reklamıyla şahit olduk. Burger King Sultan Menüsü, bir yandan Osmanlı damak tadından unsurlarını içeren yapısıyla, ürün özelliği olarak retro yapıdayken, diğer taraftan kullandıkları figür ve reklam tonu retrodur. Bunun yanında, reklamın senaryosu Kemal Sunal ve Şener Şen in unutulmaz filmi Davaro dan bir repliğe dayanan Eti Çikolata yı ve yine Şener Şen ve İlyas Salman ın hala hafızalarda olan filmi Çiçek Abbas tan replikleri içeren Ford Transit reklamları ve tüm modellerini imaj reklamında arz- ı endam eden Fiat reklamları eklenebilir. Bugün birçok marka, nostaljik olayları, odluları ve nesneleri, dünyanın dört bir yanındaki insanların kullanımına (teşhirine) sokmaktadır. Üstelik söz konusu bu ihracat, sadece ürün ve hizmet tüketimiyle değil, bunları destekleyen çok daha geniş bir promosyon ağıyla desteklenmektedir. Özellikle küresel markalar, kendi popüler ikonalarının temsil ettikleri nostaljik değerleri - Beatles, Marilyn Monroe, Elvis Presley- ürün ve hizmetleri anlamlandırmada kullanarak, küresel pazarlarda iş yaparken hiç de zorluk çekmezler. Bahsi geçen nostaljik simgelerin her biri kendi anlamlılığıyla - yenilikçilik, asilik, yaşamın tarzı, özgürlük vb- markaların anlamlandırılmasına yardımcı olurlar. Nostaljinin tüketimde kullanımı, arzunun dışa vurumu ve ayırt edici göstergeler üzerinden kültürel değerler bütünün üretilmesi ile ilişkilendirilebilir. Böylece söz konusu olan arzu nesnelerin gösterge değeriyle, toplumsal değerler üretilmiş ya da yeniden dolaşıma sokulmuş olur. Böylece haz sürekli olarak yenilenmiş olur. Endüstrileşen nostaljide tüketici- insan sürekli olarak yenilenmiş olmaktadır. Bu tür kullanımlarla, postmodern dönem tüketim insanı, herhangi bir hazzı atlamama korkusuyla her şeyi deneyin, sakın kaçırmayın mantığıyla yönlendirilir. KAYNAKÇA Adair, Gilbert (1993). Postmodernci Kapıyı İki kere Çalar. Çev., Nazım Dikbaş, İstanbul: İletişim Yayınları.

8 Albayrak, Sadık (2002). Kopuş Sahneleri: Metalaşan Sanat ve Sinema Üzerine Eleştiriler. İstanbul: Don Kişot Yayınları. Aytaman Veysel (Der), (2002). Şiddetin Mitolojisi; Sergio Leone, Şiddetin Mitolojisi ve Sinema Masalları. İstanbul: Don Kişot Yayınları. Baudrillard, Jean (2004). Tüketim Toplumu. Çev., Hazal Deliçaylı ve Ferda Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Brown, Stephen (2001). Marketing: The Retro Revolution, Londra: Sage Publications. Crane, Diane (2003). Moda ve Gündemleri. Çev., Özge Çelik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları Davis, F. (1979). A Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia. Londra: Collyer MacMillan. Goldman, R. & Papson, S. (1994). Advertising in the Age of Hypersignification Theory, Culture and Society, 11, Holbrook, M. B. (1993). Nostalgia And Consumption Preferences: Some Emerging Patterns of Consumer Tastes. Journal of Consumer Research, 20, Holbrook, M. B., & Schindler, R. M. (1994). Age, Sex And Attitude Toward The Past as Predictors of Consumer s Aesthetic Tastes For Cultural Products. Journal of Marketing Research, 31, Holbrook, Morris B. (1996). Romanticism, Introspection and the Roots of Experiental Consumption: Morris the Epicurean, İçinde: Russell W. Belk, v.d., (Der), Consumption and Marketing Macro Dimension. Cincinati: South- Western College Publishing. Howell, J. (1991). A Revolution In Motion: Advertising and The Politics of Nostalgia. Sociology of Sport Journal, 8, Jameson, Fredric (2000). Kültürel Dönemeç. Çev., Kemal İnal, Ankara: Dost Yayınları. Oskay, Ünsal (1999). Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım. 2.bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Power, Paul ve Barbara B. Stern (1998). "Advertising Illumination: Romantic Roots of Postmodern Promises," İçinde: Stephen Brown, Anne Marie. (Der), Romancing the Market. Boston: Irvin- McGraw- Hill. Solomon, M., (2004). Tüketici Krallığının Fethi Markalar Diyarında Pazarlama Stratejileri. Çev., Selin Çetinkaya, İstanbul: Media Cat.

9 Tannock, S. (1995), "Nostalgia Critique", Cultural Studies, Vol. 9 No. 3, Unger, D., McConocha, M., & Faier, A. (1991). The Use of Nostalgia in Television Advertising: A Content Analysis. Journalism Quarterly, 83,

UĞUR BATI. Yrd. Doç. Dr. Uğur Batı, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi

UĞUR BATI. Yrd. Doç. Dr. Uğur Batı, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Günümüzde Tüketim Araçları Küresel Köy Tezini Destekleyecek Yeni Bir Esperanto mu: McDonald s Örneğiyle Fastfood Restoranları Üzerinden Bir Türdeşleşme Okuması UĞUR BATI GİRİŞ Geleneksel Japon çay seremonisi

Detaylı

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar ETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences Ocak/January 2013, 6(1), 1-37 ISSN: 1309-1328

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar ETHOS: Dialogues in Philosophy and Social Sciences Ocak/January 2013, 6(1), 1-37 ISSN: 1309-1328 REKLAMDA NOSTALJİK UNSURLAR: KİMLİK VAADİ VE ANLAMIN TÜKETİMİ [Nostalgic elements in advertising : Promise of the identity and the consumption of meaning] Merih Taşkaya Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TÜKETİMİN YENİ AKTÖRLERİ: Y KUŞAĞI

TÜKETİMİN YENİ AKTÖRLERİ: Y KUŞAĞI TÜKETİMİN YENİ AKTÖRLERİ: Y KUŞAĞI Dr.İrem TÜKEL Öz: Tüketim, toplumsal yapıya, döneme ve kültüre göre değişkenlik gösteren sosyal bir olgudur. Özellikle modernleşme süreci ile birlikte tüketim ve tüketim

Detaylı

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI İŞLETMELERDE RETRO PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Binali Doğan 1, Ata Özdemirci 2 1 Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Doçent Dr. 2 Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü, Ar. Gör.

Binali Doğan 1, Ata Özdemirci 2 1 Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Doçent Dr. 2 Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü, Ar. Gör. 20. YÜZYILDA TOPLUMSAL DİNAMİKLERİN İŞLETMELERİN YÖNETİM UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİNEMA SANATINDA YÖNETİM VE SİSTEM ELEŞTİRİLERİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR İNCELEME. Binali Doğan 1, Ata Özdemirci 2 1

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KENT VE MARKALAŞMA; ESENLER ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi AHMET AKBAŞ İstanbul, 2014 T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI TELEVİZYONDA YAYIMLANAN GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Bitirme Projesi Nursel YILMAZ ANKARA,

Detaylı

Televizyon Reklamlarında Dizi Karakteri Kullanımıyla Sunulan Tüketim Kültürü Değerleri: Yalan Dünya Örneği

Televizyon Reklamlarında Dizi Karakteri Kullanımıyla Sunulan Tüketim Kültürü Değerleri: Yalan Dünya Örneği Journal of Yasar University, 2014 9(36) 6261-6380 Televizyon Reklamlarında Dizi Karakteri Kullanımıyla Sunulan Tüketim Kültürü Değerleri: Yalan Dünya Örneği Values of Consumption Culture Presented by the

Detaylı

Reklamcılıkta Retorik Bir Unsur Olarak Kadın Bedeni Temsilleri

Reklamcılıkta Retorik Bir Unsur Olarak Kadın Bedeni Temsilleri 103 Reklamcılıkta Retorik Bir Unsur Olarak Kadın Bedeni Temsilleri Uğur Batı Yeditepe Üniversitesi letişim Fakültesi Özet Bu çalışma, cinsel retorik kullanımının bir parçası olarak reklamcıların ideal

Detaylı

DUYGUSAL PAZARLAMADA DEĞER YILDIZI MODELİ BEYAZ EŞYA TV REKLAM MESAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

DUYGUSAL PAZARLAMADA DEĞER YILDIZI MODELİ BEYAZ EŞYA TV REKLAM MESAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME DUYGUSAL PAZARLAMADA DEĞER YILDIZI MODELİ BEYAZ EŞYA TV REKLAM MESAJLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Araş. Gör. Dr. Mine YENİÇERİ ALEMDAR Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGEN Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İstanbul ÖZET Bu çalışma;

Detaylı

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ

TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TURİZM REKLAMLARINDA YAŞAM TARZLARININ İNŞASI: GÖSTERGEBİLİMSEL

Detaylı

Prof. Dr. Nurhan PAPATYA 1 Yrd. Doç. Dr. Şefika ÖZDEMİR 2 ÖZET ABSTRACT

Prof. Dr. Nurhan PAPATYA 1 Yrd. Doç. Dr. Şefika ÖZDEMİR 2 ÖZET ABSTRACT Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.1-28. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

Sanal Ortamda Kadının Boş Zaman Kullanımı ve Kendini Temsili

Sanal Ortamda Kadının Boş Zaman Kullanımı ve Kendini Temsili Sanal Ortamda Kadının Boş Zaman Kullanımı ve Kendini Temsili Yelda ÖZKOÇAK Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İletişim Fakültesi, yeldaozkocak@gmail.com Neşe KARS TAYANÇ İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi,

Detaylı

TÜKETİM TOPLUMU: MÜKEMMELE EVRİLEN POLİTİKA *

TÜKETİM TOPLUMU: MÜKEMMELE EVRİLEN POLİTİKA * TÜKETİM TOPLUMU: MÜKEMMELE EVRİLEN POLİTİKA * ÇAĞATAY EDGÜCAN ŞAHİN ** Giriş Tüketim toplumu tartışmalarında belki en çok gözden kaçan şey, tüketime konu olan metaların üretim süreçleridir. Bu nedenle

Detaylı

Sunuş...7. Oğuz Özcan, Değişim Sarmalında Marka...11. Bilal Arıoğlu, Reklam Mecraları ve Gelişimi...9

Sunuş...7. Oğuz Özcan, Değişim Sarmalında Marka...11. Bilal Arıoğlu, Reklam Mecraları ve Gelişimi...9 2 3 4 İÇİNDEKİLER Sunuş...7 Oğuz Özcan, Değişim Sarmalında Marka...11 Bilal Arıoğlu, Reklam Mecraları ve Gelişimi...9 Kemal Kaptaner, Yeni Dönemde Pazarlama İletişimi...13 Pelin Özkan, Yeni Marka Değeri:

Detaylı

Tüketim Kültüründe Çocuk ve Gençlik Pazarı

Tüketim Kültüründe Çocuk ve Gençlik Pazarı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tüketim Kültüründe Çocuk ve Gençlik Pazarı Yeni Medya ile İlişkisi MERİÇ KIRMIZI 02.01.2012 2 İçindekiler Tüketim Kültürü Ortak/Kesişim Kümesinin Özellikleri... 4 Tüketici Kimliği...

Detaylı

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI

AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI AİLE İLETİŞİMİ-REKLAM MESAJLARI ETKİLEŞİMİ: TELEVİZYON REKLAMLARINA AİLE İÇİ İLİŞKİ KALIPLARI VE ROL DAĞILIMLARININ YANSIMALARI MÜGE ELDEN, Ph.D. elden@iletisim.ege.edu.tr Ege University (Turkey) Abstract

Detaylı

DEZENFORMASYONA UĞRATILAN BİR SOSYAL HAK OLARAK SAĞLIK

DEZENFORMASYONA UĞRATILAN BİR SOSYAL HAK OLARAK SAĞLIK DEZENFORMASYONA UĞRATILAN BİR SOSYAL HAK OLARAK SAĞLIK E. Gültüvin Gür İstanbul Üniversitesi ÖZET Bir sosyal hak olarak sağlık, günümüzde ciddi anlamda dezenformasyona uğratılmış ve bu nedenle gerileme

Detaylı

SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ

SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ SIRADAN İNSANIN YÜKŞELİŞİ: SOSYAL MEDYA ŞÖHRETLERİ Dr. Emel ARIK ÖZET İnternet, günümüzde şöhret kültürünün en etkili ve en hızlı yayıldığı kitle iletişim aracı görünümündedir. Özellikle sosyal medyanın

Detaylı

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMLER VE MEDYADA İZLEYİCİ KATILIMI. Proje No: 110K004 (2515-COST-SOBAG) Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU TUBİTAK RAPORU

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMLER VE MEDYADA İZLEYİCİ KATILIMI. Proje No: 110K004 (2515-COST-SOBAG) Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU TUBİTAK RAPORU TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMLER VE MEDYADA İZLEYİCİ KATILIMI Proje No: 110K004 (2515-COST-SOBAG) Prof. Dr. Nurçay TÜRKOĞLU (Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi) 2010 TUBİTAK RAPORU ÖNSÖZ: Toplumsal Dönüşümler

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI PROFİLLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI PROFİLLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI PROFİLLERİ Dr.A.Burak KAHRAMAN * ÖZET Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET

TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı TELEVİZYON REKLAMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ayda SABUNCUOĞLU Tez Danışmanı Prof.

Detaylı

SOSYAL MEDYA DÖNEMİNDE MÜZİK ÜRETİCİSİ VE TÜKETİCİSİNİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI RECONSIDERATION OF MUSICIAN AND MUSIC CONSUMER IN SOCIAL MEDIA ERA

SOSYAL MEDYA DÖNEMİNDE MÜZİK ÜRETİCİSİ VE TÜKETİCİSİNİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI RECONSIDERATION OF MUSICIAN AND MUSIC CONSUMER IN SOCIAL MEDIA ERA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL MEDYA

Detaylı

Dijital Çağda Yeni Bir Halkla İlişkiler Pratiği: Fısıltıyla Halkla İlişkiler Yapmak ya da PR 2.0 Uğur Batı (*)

Dijital Çağda Yeni Bir Halkla İlişkiler Pratiği: Fısıltıyla Halkla İlişkiler Yapmak ya da PR 2.0 Uğur Batı (*) Dijital Çağda Yeni Bir Halkla İlişkiler Pratiği: Fısıltıyla Halkla İlişkiler Yapmak ya da PR 2.0 Uğur Batı (*) GİRİŞ ABD li, ünlü Time Dergisi nin dijital dünyanın önemine ayırdığı 25 Aralık 2006 sayısının

Detaylı

Kontrast. Fotograf Dergisi. Temmuz - Ağustos 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır.

Kontrast. Fotograf Dergisi. Temmuz - Ağustos 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. Kontrast Fotograf Dergisi 36 Temmuz - Ağustos 2013 ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. Kontrast Editör Merhaba Barınmanın olduğu kadar, toplumsal ilişkilerin mekanıdır kent. Daimi devingenlikleriyle sanatçıyı

Detaylı

POSTMODERNİZMDE YENİ BİR OLUŞUM: DURUMSAL ESTETİK A NEW FORMATION OF POSTMODERNISM: SITUATIONAL AESTHETIC

POSTMODERNİZMDE YENİ BİR OLUŞUM: DURUMSAL ESTETİK A NEW FORMATION OF POSTMODERNISM: SITUATIONAL AESTHETIC POSTMODERNİZMDE YENİ BİR OLUŞUM: DURUMSAL ESTETİK Tuğba RENKÇİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bileşik Sanatlar Bölümü trenkci@yildiz.edu.tr ÖZET Estetiğin günümüze kadar olan süreçte

Detaylı

Hedef kitle davranışını etkileyen bir unsur olarak reklamlarda müzik kullanımı konusundaki yazının incelenmesi

Hedef kitle davranışını etkileyen bir unsur olarak reklamlarda müzik kullanımı konusundaki yazının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Hedef kitle davranışını etkileyen bir unsur olarak reklamlarda müzik kullanımı konusundaki yazının incelenmesi Uğur Batı 1 Özet Pazarlama iletişimi içinde, özellikle de reklamcılık

Detaylı