TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L"

Transkript

1 TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma imkaný sunar.(c Güç) Parlak LED ler ve büyük gösterge sayesinde arttýrýlmýþ okunurluk Küçük yapýsý sayesinde yerden tasarruf saðlayan montaj imkaný : Derinliði mevcut modellere göre %3 daha küçük. ( mm) nlýk ve yar deðeri farký göstergesi! Lütfen kullanmadan önce kullaným kýlavuzundaki "Emniyetiniz için dikkat" bölümünü okuyun. ipariþ bilgisi T C Ürün Hane yarlama þekli Boyutlar ( ) lçak çalýþma gerilimli ürün çýkacaktýr. ( ) TCP, TCY modellerinde yoktur. ( 3) TCP için soket (PG, P) ayrý satýlýr. Yardýmcý çýkýþ R Kontrol çýkýþý Çalýþma gerilimi N R N P Y M H W L C T Gösterge Kontrol çýkýþý olmadan Röle çýkýþýrp çýkýþý(c güç) Röle çýkýþýr çýkýþý(düþük voltaj) VDC, VC /Hz( ) VC /Hz Yardýmcý çýkýþ yok larm çýkýþý larm çýkýþý larm çýkýþý ( ) DIN G Ymm(Terminal baðlantýlý) DIN G Ymm( pin fiþli)( 3) DIN G Y3mm DIN G Ymm DIN G Y9mm DIN G9 Ymm DIN G9 Y9mm 9999( Hane) Dokunmatik düðme ile ayar ýcaklýk H39 Teknik özellikler eri Çalýþma C Güç gerilimi lçak gerilim Ýzin verilebilir gerilim aralýðý Güç C Güç tüketimi lçak gerilim Gösterim yöntemi Karakter boyutu Giriþ Gösterim doðruluðu RTD TC RTD, TC ( ) ( ) TC TCP TCY TCM TCH TCW TCL VC /Hz VDC, VC /Hz Onaylanmýþ gerilimin %9 aralýðý zami V(VC /Hz) zami V(VC /Hz), zami 3W(VDC) egment (Kýrmýzý), Diðer ekran (Yeþil, arý, Kýrmýzý LED) G Ymm G, Ymm G9, Ymm G Y,mm G9, Ymm G Ymm DIN Pt W (Her bir kablo için izin verilen hat direnci maks, W) K(C), J(IC), L(IC) ( ) (PV %, veya C daha yüksek olaný) rdg Hane ( 3) TCP (Fiþ tipi), (PV ±%, veya ± C daha yüksek olaný) rdg ±Hane dir. Normal sýcaklýða baðlýdýr.( C ± C) ( )CuW, L(IC) giriþ sensör çeþitleri geliþtirilecektir. ( ) Normal sýcaklýk aralýðýnýn dýþýnda olmasý halinde (PV ± %, veya ± C daha yüksek olaný) rdg ± Hane ( 3) Normal sýcaklýk aralýðýnýn dýþýnda olmasý halinde TCP (PV ± %, veya ± C daha yüksek olaný) rdg ± Hane dir

2 Ekonomik PID Kontrol Teknik özellikler eri TC TCP TCY TCM TCH TCW TCL Kontrol çýkýþý Röle R VC 3 a VDC ±V m zami Yardýmcý çýkýþ L, L röle çýkýþý : VC a ( TCP, TCY de sadece L mevcut.) Kontrol yöntemi ÇIK/KPLI ve P, PI, PD, PID ü Histerisiz C(KC,JIC,PT) /,, C(PT) Oransal bant, 999,9 C Ýntegral zamaný(i) 9999sn. Türev zamaný(d) 9999sn. Kontrol dönemi, to,sn. Manuel resetleme, to,% Örnekleme dönemi msn Dielektrik C Güç dakika için VC /HZ. (Giriþ terminali ve güç terminali arasýnda) kuvveti lçak gerilim dakika için VC /HZ. (Giriþ terminali ve güç terminali arasýnda) Titreþim X, Y, Z yönlerinin her birinde, Hz frekansta saat boyunca,mm genlik Röle Kontrol çýkýþý Min.,, iþlem ömrü Yardýmcý çýkýþ Mekanik : Min.,, iþlem, Elektriksel : Min. 3, iþlem (VC dirençli yükte) Yalýtým direnci Min. MW(VDC megerde) Gürültü Parazit simülatörü ile üretilen ±kv kare dalga R fazý, fazý parazit(pals geniþliði µsn.) Bellek koruma Yaklaþýk yýl (geçici olmayan yarý iletken bellek tipi kullanýldýðýnda) Ortam sýcaklýðý C (don olmayan durumda) aklama sýcaklýðý C (don olmayan durumda) Ortam nemi 3 %RH Ýzolasyon þekli ( ) Onay (lçak voltaj çalýþma gerilimli hariç) Birim aðýrlýðý Yaklaþýk. 9g Yaklaþýk. g Yaklaþýk. g Yaklaþýk. g Yaklaþýk. g Yaklaþýk. g Yaklaþýk. g ( ) " " iþaret çift yalýtým veya güçlendirilmiþ yalýtým ile korunduðunu gösterir. Baðlantýlar TC serisi röle ve RP çýkýþýna sahiptir. Ýhtiyacýnýza göre menüden seçebilirsiniz. lçak çalýþma gerilimli seride ise röle ve R çýkýþý seçilebilir. TC R Çýkýþý: VDC±V zami m Röle Çýkýþý L Çýkýþý: VC 3 a VC a 3 9 Röle Çýkýþý: B' RTD TC TC RTD B' VC 3 a 3 9 ( )! B B ( ) Çalýþma gerilimi VC V /Hz, VDC 3W, ENÖR ENÖR VC V /Hz TCY (Bu model için C/DC çalýþma gerilimi mevcut deðildir.) L Çýkýþý: VC a Röle Çýkýþý: VC 3 a 3 9 B RTD ENOR TC B' L Çýkýþý: VC a R Çýkýþý: VDC±V zami m ( ) Çalýþma gerilimi C Gerilim : VC /Hz lçak gerilim : VDC, VC /Hz Çalýþma! gerilimi VC V /Hz, TCP TCW R Çýkýþý: VDC±V zami m L Çýkýþý VC a R Çýkýþý: VDC±V zami m V Çalýþma! Gerilimi VC V /Hz, VDC 3W, VC V /Hz TC RTD ENÖR B' B L Çýkýþý: VC a L Çýkýþý: VC a Relay Çýkýþý VC 3 a 3 9! Çalýþma gerilimi ( ) VC V /Hz, VDC 3W, VC V /Hz () Fotosel (B) Fiber optik sensörler (C) Kapý/lan (D) Yakýnlýk (E) Basýnç (F) Enkoderler (G) Konektör/ oketler (H) ýcaklýk (I) R/ Güç Kont. (J) ayýcýlar (K) Zamanlayýcýlar (L) Panel (M) Tako/Hýz/ Pals (N) Gösterge birimleri (O) ensör (P) nahtarlamalý güç kaynaklarý (Q) tep motor & ürücü & Kontrol (R) Grafik/ Mantýk paneller () lan ð (T) Üretimden kaldýrýlan modeller & muadilleri H

3 TC erisi TCM TCH/L R Çýkýþý: VDC±V zami m! ( ) Çalýþma gerilimi VC V /Hz, VDC 3W, VC V /Hz 9 Relay Çýkýþý: VC 3 a ( ) Çalýþma gerilimi C Gerilim : VC /Hz lçak gerilim : VDC, VC /Hz L Çýkýþý: VC a L Çýkýþý: VC a 3 B' RTD TC B ENÖR R Çýkýþý: VDC±V zami m! ( ) Çalýþma gerilimi VC V /Hz, VDC 3W, VC V /Hz 9 L Çýkýþý: VC a L Çýkýþý: VC a Relay Çýkýþý VC 3 a 9 3 B' RTD TC B ENÖR Boyutlar TC, Min. Terminal kapaðý, TCP TCY TCM TCY,, MD 3,, 3 Min. Terminal kapaðý Min. 9 Min. Min. Min. Min. 9 Min. 9,,,,,, 3, H

4 Ekonomik PID Kontrol TCH, Min. Terminal kapaðý, 9, Min., 9 () Fotosel (B) Fiber optik sensörler (C) Kapý/lan (D) Yakýnlýk TCW Terminal kapaðý Min. (E) Basýnç (F) Enkoderler 9, TCL 9, Min. 9,, Min. (G) Konektör/ oketler (H) ýcaklýk (I) R/ Güç Kont. Terminal kapaðý 9, (J) ayýcýlar, Min. 9, (K) Zamanlayýcýlar (L) Panel Terminal kapaðý(yrý satýlýr) RKapak ( mm boyut) RMKapak ( mm boyut) RHKapak ( 9mm, 9 mm boyut) RLKapak (9 9mm boyut) (M) Tako/Hýz/ Pals (N) Gösterge birimleri 9,, 3, 3, 9, 3 9 9, (O) ensör (P) nahtarlamalý güç kaynaklarý Ürün montajý TC/P( mm) serisi TCY( 3mm) serisi Diðer seriler (Q) tep motor & ürücü & Kontrol (R) Grafik/ Mantýk paneller () lan ð (T) Üretimden kaldýrýlan modeller & muadilleri Ürünü panoya montaj ederken yukarýdaki gibi montaj aleti ile iterek sýkýþtýrýnýz. (TCY montajýnda braket vidalarýný sýkýn.) H

5 TC erisi RP (olid state röle faz çýkýþý ) çýkýþ özellikleri [ R.M ] Düþük voltaj çalýþma gerilimli modeller [R] çýkýþ þekillerinden sadece Ç/KPT (ON/OFF) çýkýþýný destekler. (Diðer R çýkýþ þekillerini desteklemez. [R.M]) RP çýkýþý, standart R çýkýþ þekillerine Faz ve aykýl çýkýþýnýn eklenmiþ halidir. tandard R çýkýþ ü [R.M] parametre ayarlarýndan seçilebilir; ek olarak, "saykýl ü" ile ýfýr geçiþli R veya Rastgele geçiþli R ve "faz ü" ilerastgele geçiþli R kullanýlabilir. Lineer çýkýþ(saykýl ve faz) kullanýmýyla efektif ve hesaplý sýcaklýk ü saðlanabilir. ýcaklýk cihazý RP voltaj çýkýþý VDC R modülü YÜK GÝRÝÞ YÜK TC serisi RH serisi Güç Ýstenilen iþlevler parametre ayarlarýndan seçilebilr. Ç/KPT çýkýþý Ç KPT Ç KPT aykýl çýkýþý geçiþli R ile Rastgele geçiþli R ile (% saykýl ü) cycle cycle %( saykýl KPLI, saykýl ÇIK) %(saykýl KPLI, saykýl ÇIK) Rastgele geçiþli R ile C yarým saykýl faz çýkýþý % % tandart modu[ TND ] Yük ünü röle çýkýþlý gibi edilmesini saðlayan moddur.(on: çýkýþ seviyesi %, OFF: çýkýþ seviyesi %) aykýl modu[ CYCL ] yarlý saykýl süresi içinde ON/OFF çýkýþ oranýna göre yükü tekrar eden hareketlerle eden moddur. ON/OFF parazit özelliði iyileþtirilmiþtir.(geçiþli model) Faz modu[ PH ] Yarým C saykýl içinde faz ü yaparak yükü edilmesini saðlayan moddur. eri yaptýrýlabilir. Bu mod için rastgele geçiþli bir R ünitesi kullanýlmalýdýr. Faz veya saykýl modlarý kullanýlacaksa sýcaklýk cihazý beslemesi ileyük çalýþma gerilimi ayný olmalýdýr. PID lü faz / saykýl ü yapýlacaksa, süresi (T) ayarlamasý yapýlamaz. Panel tanýmý 3 Faz çýkýþý TCY 3 MD, ýcaklýk göstergesi Çalýþma modu ve parametresindeki mevcut sýcaklýðý PV gösterir.parametre deðiþtirme modundaki her bir ayar grubu için uygun deðeri ayarlar. apma ve otomatik ayar göstergesi LED ile gösterilen mevcut sýcaklýk (PV),set deðeri (V) dir. apma LED leri (,, ) otomatik ayar çalýþýrken saniyedebir kez yanýp söner. 3 ýcaklýk(v) göstergesini ayarlayýn. yarlanan mevcut sýcaklýðý etmek için veya deðiþtirmek için ön tuþlardan birine basýn. V göstergesi yanar ve ayarlanan V deðeri yanýp söner. ýcaklýk birim göstergesi( C/ F) Mevcut sýcaklýk birimini gösterir. Kontrol/alarm çýkýþ göstergeleri OUT : Kontrol çýkýþý (na çýkýþý) devredeyken yanar. CYCLE/PHE (YKIL/FZ) ü olmasý halinde,mv %3, ýn üzerindeyken yanar. L/L : larm çýkýþý L/L devreye girdiðinde yanar. (Mod) Tuþu :Parametre ayar grubuna girerken,çalýþma moduna geri dönerken ve ayar deðerlerini kaydederken kullanýlýr. yarlama : yarlanan deðeri deðiþtirme moduna girerken, Haneyi kaydýrýrken ve haneyi Yukarý/aþaðý alýrken kullanýlýr. Ýþlem tuþlarý (ÇLIÞTIRM/DURDURM), : alarm çýkýþý iptal [DIK parametresi]) ayarýný devreye sokmak için tuþlarýna 3 sn basýn. Haneyi kaydýrmak için deðer ayarlama iþleminde tuþlarýna bir kez basýn. H3

6 Ekonomik PID Kontrol yar grubu için akýþ þemasý ÇLIÞM modu Tuþlarýn herhangi birisine basýn ye sn basýn 3,,, V ayar grubu Ýlk ayar grubu ( ) Ýkinci ayar grubu ( ) 3 sn boyunca hiç bir tuþa dokunulmamasý halinde, otomatik olarak Çalýþma moduna geri dönülecektir ve parametrenin ayarlanan deðeri deðiþtirilmeyecektir. larm deðer ayarý larm deðer ayarý Otomatik açma ve kapama Oransal bant Ýntegral zamaný Türev zamaný Manuel sýfýrlama Histerisiz de iþaretli olan parametre, diðer parametre ayarlarýna baðlý olarak görüntülenmeyebilir. RP çýkýþ yöntemi Çalýþma modundaki herhangi bir tuþa bir kez bastýðýnýzda deðer ayar grubuna geçilecektir. Kontrol zamaný Çalýþma modunda MD tuþuna sn den fazla bastýðýnýzda,ayar grubu e geçilecektir. larm modu 3 Çalýþma modunda MD tuþuna sn den fazla bastýðýnýzda, ayar grubu ye geçilecektir. yar grubuna geçildiðinde ekranda ilk parametre görüntülenecektir larm modu yar grubunda tuþuna 3 sn den fazla bastýðýnýzda,çalýþma moduna geri larm gecikmesi dönülecektir. [ Ýstisna: V ayar grubunda tuþuna bir kez bastýðýnýzda, Çalýþma moduna LB görüntüleme süresi geri dönülecektir.] LB deðeri Çalýþma moduna geri döndükten sonra sn içinde tuþunu 3sn den fazla basýlý tutarsanýz çýktýðýnýz ayar grubunun ilk parametresine geri dönersiniz. Parametre ayarlarý LB tespit aralýðý Fonksiyon tuþu iþlemi yar grubu yar grubu V ayar grubu Giriþ hatasý MV Her bir ayar grubunun içereðine bakarak yukarýda gösterildiði gibi parametleri deðiþtirin. Tuþ kilidi yar grubu ye girdikten sonra parametre deðerlerini ediniz. adece gösterge iþlevi içeren üründe sadece GRÝ iþaretli menüler gösterilir. L ve L parametre gösterimi "larm çýkýþ larm çýkýþ " modellerde mevcuttur. [ HY ] parametresi. ayar grubundaki (, ) parai [ /. / ] olarak ayarlý ise gösterilmez. V ayar grubu için akýþ þemasý ( Çalýþma modu(mevcut sýcaklýðý gösterir.) yarlý deðeri deðiþtirme modu yar deðerini,, tuþlarýný kullanarak deðiþtirin. ye 3sn basýn Tuþlarýndan herhangi birine basýn. ye sn basýn ye 3sn basýn Giriþ sensörü ýcaklýk birimi Giriþ düzeltme Giriþ dijital filtresi V düþük sýnýr deðeri V yüksek sýnýr deðeri Kontrol çýkýþ iþlemi Kontrol yöntemi Kontrol çýkýþ þekli C olarak ayarlanan sýcaklýðý C olarak deðiþtirmek için.) () Fotosel (B) Fiber optik sensörler (C) Kapý/lan (D) Yakýnlýk (E) Basýnç (F) Enkoderler (G) Konektör/ oketler (H) ýcaklýk (I) R/ Güç Kont. (J) ayýcýlar (K) Zamanlayýcýlar (L) Panel (M) Tako/Hýz/ Pals (N) Gösterge birimleri (O) ensör (P) nahtarlamalý güç kaynaklarý (Q) tep motor & ürücü & Kontrol (R) Grafik/ Mantýk paneller () lan ð (T) Üretimden kaldýrýlan modeller & muadilleri H

7 TC erisi ye 3 sn. basýn Birinci ayar grubu akýþ þemasý ÇLIÞM modu ye sn. basýn ( ) :,, tuþlarý içinde bir tuþa basýnýz. ( )Parametredeki deðeri ettikten veya deðiþtirdikten sonra tuþuna basarak deðeri kaydedip diðer parametreye geçiniz. ( 3)Bu para sadece ikinci ayar grubundaki yöntemi [CMD] parametresi [PID] olarak ayarlý ise gösterilir. yar moduna girdikten sonra tuþuna 3 sn. bastýðýnýz zaman çalýþma moduna dönersiniz. larm ayar deðeri ( ) ( ) yar aralýðý:apma alarmý ([F.] [F.], Kesin deðer alarmý (giriþ aralýðý) larm çalýþtýrma modunun ( ), [ /. / ] e ayarlanmasý durumunda,hiçbir parametre görüntülenmeyecektir.. larm ayar deðeri ( 3) Otomatik ayar yapma Oransal bant Ýntegral zamaný Türev zamaný Manuel sýfýrlama Gecikme yar aralýðý:apma alarmý ([F.] [F.], Kesin deðer alarmý (giriþ aralýðý larm çalýþtýrma modunun ( ), [ /. / ] e ayarlanmasý durumunda hiçbir parametre görüntülenmeyecektir. yar aralýðý :, 999,9 C çýldýðýnda otomatik ayarlama yapmaya baþlar ve iþlem bittikten sonra otomatik olarak KPLI konuma geçer. Otomatik ayar iþlemi boyunca ön yüzdeki sapma göstergeleri (,, ) yanýp söner (saykýl: sn). yar aralýðý : 9999sn. yarlanan deðer olduðunda integral iþlevi devredýþý kalýr. yar aralýðý : 9999sn. yarlanan deðer olduðunda türev iþlevi devredýþý kalýr. yar aralýðý : %,,. P/PD de ünde görüntülenecektir; PI/PID ünde görüntülenmeyecektir. yar aralýðý : C [,, C] ÇM/KPM ünde görüntülenecektir. Ýkinci ayar grubu akýþ þemasý ye 3 sn. basýn ÇLIÞM modu Giriþ sensörü ye sn. basýn ( ) ( ) :,, tuþlarý içinde bir tuþa basýnýz. ( )Parametredeki deðeri ettikten veya deðiþtirdikten sonra tuþuna basarak deðeri kaydedip diðer parametreye geçiniz. yar moduna girdikten sonra tuþuna 3 sn. bastýðýnýz zaman çalýþma moduna dönersiniz. ( ) ýcaklýk birimi Giriþ düzeltme Giriþ dijital filtresi yar aralýðý: C Birim seçilirken ön sýcaklýk birimi göstergesi yanýp sönecektir. yar aralýðý:,,sn. Giriþ dijital filtre süresini ü etkileyen ortalama giriþ deðeri ve ekran gösterim deðerine göre ayarlayýnýz. H

8 Ekonomik PID Kontrol V düþük sýnýr deðeri ( ) ( ) V yüksek sýnýr deðeri Kontrol çýkýþ iþlemi ( ) :,, tuþlarý içinde bir tuþa basýnýz. ( )Parametredeki deðeri ettikten veya deðiþtirdikten sonra tuþuna basarak deðeri kaydedip diðer parametreye geçiniz. yar moduna girdikten sonra tuþuna 3 sn. bastýðýnýz zaman çalýþma moduna dönersiniz. yar aralýðý:her bir sensörün kullaným aralýðý dahilinde(kc sensörü) [ LV HV ] olarak ayarlanabilir. yar aralýðý: her bir sensörün kullaným aralýðý dahilinde(kc sensörü) [ HV ³ LV ] olarak ayarlanabilir. () Fotosel (B) Fiber optik sensörler (C) Kapý/lan (D) Yakýnlýk (E) Basýnç Kontrol yöntemi (F) Enkoderler (G) Konektör/ oketler Kontrol çýkýþ þekli eçilen çýkýþ, çýkýþý olarak iþlem görür (H) ýcaklýk Bu çýkýþ deðeri,[ ]olarak [ ]seçiliyken görülecektir. RP çýkýþ yöntemi lçak çalýþma gerilimli modellerde,rp çýkýþ yöntemi özelliði kullanýlamaz. Kontrol zamaný larm modu larm modu larm gecikmesi LB görüntüleme süresi LB deðeri LB tespit aralýðý Fonksiyon tuþu iþlemi Giriþ arýzasý durumunda çýkýþý MV si yar aralýðý:,, sn. [ ] çýkýþ modu olmasý durumunda ise varsayýlan deðer, sn dir. ([ ] modunda ise, sn dir) [ ].[ / ] olarak ayarlandýðýnda görüntülenmeyecektir. larm çalýþma modunu seçin Yukarýdaki [ ] ile aynýdýr. larm iþlevini seçin yar aralýðý: 999 C [,, C ] larm çalýþma modu, [ /. / ] olarak ayarlandýðýnda [ ] parametresi görüntülenmeyecektir. yar aralýðý: 999 sn. larm çalýþma modu (, ), [ ] olarak ayarlandýðýnda [ ] parametresi görüntülenecektir. yar aralýðý: 999 C [, ]'yi [ ] olarak ayarlýyken [ ] ayar deðeri sa, [ ]parametresi görüntülenmez. larm çýkýþý içermeyen modellerde [ ] görüntülenmez. yar aralýðý: %,, ÇM/KPM ünde %, /, görüntülenecektir tuþuna basarak alarm çalýþma modunu alarm iþlevi olarak deðiþtirebilirsiniz. ayfa H ye bakýnýz. yar aralýðý: 999 C larm çalýþma modu[, ], [ ] olarak ayarlýysa ve [ ] deðeri dan farklý bir deðer ise [ ] parametresi görüntülenecektir. (I) R/ Güç Kont. (J) ayýcýlar (K) Zamanlayýcýlar (L) Panel (M) Tako/Hýz/ Pals (N) Gösterge birimleri (O) ensör (P) nahtarlamalý güç kaynaklarý (Q) tep motor & ürücü & Kontrol (R) Grafik/ Mantýk paneller () lan ð (T) Üretimden kaldýrýlan modeller & muadilleri Tuþ kilidi (TC N N) gösterge (çýkýþsýz) modelde, sadece [ OFF, LOC ] kullanýlabilir. H

9 TC erisi Fabrika ayarlarý Ýlk ayar grubu Ýkinci ayar grubu Parametre Fabrika ayarý Parametre Fabrika ayarý Parametre Fabrika ayarý lçak voltajlý modelde RP çýkýþ yöntemi desteklenmemekte olup [OUT] seçeneðinden [R] seçildiðinde sadece ON/OFF yöntemi uygulanabilir. Giriþ sensör çeþitleri ve aralýklarý[ ] Uygulamanýza uygun seçiniz. Ýþlevler Termokupul RTD TC / TD genel özellikleri için sayfa H a bakýnýz. Kilit ayarý [ ] ensör DPt ( ) W ( ) CU W ( ) L(IC), Cu W ( ) PT parametresi DPtH, PT parametresi DPtL olacaktýr. PV / V sapma göstergesi Ön yüzde V/PV farklýlýðýný gösteren bir iþlevdir. PV > V, C iken, (KIRMIZI) lambasý yanar V, C PV V, C iken, (YEÞÝL) lambasý yanar. PV < V, C iken, (KIRMIZI) lambasý yanar. Kontrol çýkýþý seçimi [ ] DIN tandartý K(C) J(IC) ( ) L(IC) ( ) Röle veya RP voltaj çýkýþý olarak seçilebilir çýkýþ türüdür. yar aralýðý : [, ] Gösterim KC JIC LIC PT PT CU.H CU.L V nin ve her bir ayar grubuna ait parain deðiþtirilmesini önleyen bir fonksiyondur. Kilit modu devredeyken parametre deðeleri sadece okunabilir. Giriþ aralýðý ( C ) Giriþ aralýðý ( F ) to to 9 3 to to 93 to to to to, to,, to, to to 39, to,, to 39, Hata Kontrol iþlemi esnasýnda bir hata oluþmasý halinde PV deki hata iþareti saniyede kez yanýp söner. Gösterim çýklama Giriþ sensörünün baðlantýsý kesildiðinde veya sensör baðlanmadýðýnda. Ölçülen sensör giriþinin sýcaklýk aralýðýndan yüksek olmasý durumunda. Ölçülen sensör giriþinin sýcaklýk aralýðýndan düþük olmasý durumunda. Giriþ sensörünün baðlanmasý ve ya hata [ / / ] durumunun normal aralýða tekrar dönmesi halinde,normal þekilde çalýþacaktýr. Çýkýþ baðlantýlarý Röle çýkýþý baðlantýsý TC erisi Gösterim çýklama Kilit devredýþý yar grubu yi kilitler yar grubu ve yi kilitler yar grubu, ve V yi kilitler Gösterge modelinde(tc N N) sadece [ ], [ ] ] seçenekleri mevcuttur. Relay kontak terminalleri Condenser,µF 3V M Isýtýcý Manyetik kontak veya röle Güç H

10 Ekonomik PID Kontrol Güç rölelerini mümkün oldukça sýcaklýk cihazýndan uzakta tutunuz. Eðer kablo mesafesi kýsa ise, manyetik anahtar veya güç rölesinin bobininde oluþan elektromotif gücü ürünün besleme hattýna geçerek cihazýn hatalý çalýþmasýna neden olabilir. Eðer kablo mesafesi kýsa ise güç rölesinin bobin uçlarý ( M ) arasýna bir mercimek kondansatör (3V) baðlayarak ürünü elektromotif gücünden koruyunuz. RP çýkýþý baðlantýsý TC erisi olid state çýkýþ(r) G Gerilim ÝR Y çýkýþ Ü terminali Ý K Þ Güç Yük enerjisi R yük kapasitesine göre seçilmelidir. ksi takdirde kýsa devre olarak yangýna sebep olabilir. R ile efektif çalýþma için endirek ýsýtma yapýlmalýdýr. Bir soðutma plakasý kullanýnýz. ksi halde uzun süreli kullanýmda R kapasite düþümüne uðrayabilir veya arýzalanabilir. Faz / saykýl ü baðlantýlarý için sayfa H3 e bakýnýz. () Fotosel (B) Fiber optik sensörler (C) Kapý/lan (D) Yakýnlýk (E) Basýnç (F) Enkoderler (G) Konektör/ oketler (H) ýcaklýk (I) R/ Güç Kont. (J) ayýcýlar (K) Zamanlayýcýlar (L) Panel (M) Tako/Hýz/ Pals (N) Gösterge birimleri (O) ensör (P) nahtarlamalý güç kaynaklarý (Q) tep motor & ürücü & Kontrol (R) Grafik/ Mantýk paneller () lan ð (T) Üretimden kaldýrýlan modeller & muadilleri H

TM Serisi Çok kanallý(/ kanal) modüler PID lü sýcaklýk Özellikler Eþ zamanlý birden çok kanal ( / kanal) imkaný Yüksek örnekleme hýzý( kanal: 00ms, kanal:0ms) Geniþleme üniteleri için yan konektörden saðlandýðýndan

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı www.hynux.net www.antmuh.com Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı Ekonomik fiyat Pratik Yüksek hızda fonksiyonlar örnekleme Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü sağlar

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu

Accurax lineer motor R88L-EC-FW/GW-@ Sistem konfigürasyonu ADR RLECFW/GW@ Accurax lineer motor Optimize edilmiş etkililiğe sahip yeni lineer motorlar Yüksek hız ve yüksek görev döngülü işlemler için demir çekirdekli motorlar ve kertiksiz ve yüksek dinamik uygulamaları

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı,

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı, JUMO GmbH & Co. & Co. KG KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Delivery address:mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14, Almanya 36039 Fulda, Germany Postal Posta address: adresi: 36035 36035 Fulda, Fulda,

Detaylı

Endüstriyel Mutfak Kontrol Cihazları

Endüstriyel Mutfak Kontrol Cihazları Tek Katlı Unlu Mamül Pişirme Kontrol ihazı (OVEN ONTROL.SINGLE) Çift Katlı Unlu Mamül Pişirme Kontrol ihazı (OVEN ONTROL.DUL) Unlu Mamül Pişirme Fırınları İçin (ESM-99X ESM-99X-N) Zaman yarlı Isıtma Kontrol

Detaylı

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Sayfa 16-2 Sayfa 16-3. SIVA ALTI MONTAJLI MODEL R2D tipi İşlem eşiği Harici toroidal trafo Arızada güvenli çalışma yapılandırılabilir Sayfa - Sayfa -3 Sayfa -3 SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi işlem eşiği SIV LTI MONTJLI MODEL RD tipi İşlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir R3D tipi işlem eşiği rızada güvenli çalışma yapılandırılabilir

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Güç artımı AÇ/2. kademe Güç azaltma KAPAT/1ci kademe Brülör devrede Değer azaltma 2ci kademe çalışma Gerçek değer görünümü (kırmızı) Ayar noktası görünümü (yeşil) El kontrol

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 18.07.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

LC3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi )

LC3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi ) L3 ( Sıvı Seviye Kontrol Rölesi ) L3 Rölesinin asit ir Şekilde Tanımlanması L3 sıvı seviyesini izleyen ve istenen seviyeyi kontrol altında tutmaya yarayan röledir. Hangi işlemler yapılır? Kontrol Tespit

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4)

SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) SINAMICS G120 CU240B-2 ve CU240E-2 Kontrol Üniteleri Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları (V4.4) Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri

Detaylı

Dijital Kıskaçmetre TES 3010 KULLANMA KLAVUZU

Dijital Kıskaçmetre TES 3010 KULLANMA KLAVUZU Dijital Kıskaçmetre TES 3010 KULLANMA KLAVUZU ~ TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. I. TANITIM Pensmetre tamamen protatif 3 ½ dijit çok amaçlı ölçümlere imkan sağlayan bir test cihazıdır. Her tür elektrikli

Detaylı

Temel Kavramlar Doðru Akým (DA, DC, Direct Current) Dinamo, akümülâtör, pil, güneþ pili gibi düzenekler tarafýndan

Temel Kavramlar Doðru Akým (DA, DC, Direct Current) Dinamo, akümülâtör, pil, güneþ pili gibi düzenekler tarafýndan Bölüm 8: Güç Kaynaðý Yapýmý A. Doðrultmaç (Redresör) Devre Uygulamalarý Elektronik devrelerin bir çoðunun çalýþmasý için tek yönlü olarak dolaþan (DC) akýma gerek vardýr. Bu bölümde doðru akým üreten devreler

Detaylı

03U1 ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : 03U1 Alev monitörünün yapısı : Özellikler : 03U1 Alev monitörünün uygulama alanları :

03U1 ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : 03U1 Alev monitörünün yapısı : Özellikler : 03U1 Alev monitörünün uygulama alanları : ALEV MONİTÖRÜ 03U1 Uygulama : 03U1 Alev monitörünün uygulama alanları : Brülörlerde alev denetimi Ultra viyole fotoselle alev izlemek için. Yüksek gerilim hatlarında korona tespit etmek için. Yarı otomatik

Detaylı

MST. SERİSİ kva 1-30 kva 3:3 FAZ 1:1 FAZ STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ. Tüm Elektrikli Cihazlar için Güvenilir Statik Dizayn

MST. SERİSİ kva 1-30 kva 3:3 FAZ 1:1 FAZ STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ. Tüm Elektrikli Cihazlar için Güvenilir Statik Dizayn MST SERİSİ 0-000 kva -0 kva : MEDİKAL ENDÜSTRİ ULAŞIM TOWER PF= 0.8 GÜÇ FAKTÖRÜ Service SERVİS ÖZELLİKLER Mikroişlemci Kontrollü Voltaj Regülasyonu Hassas Çıkış Voltaj Kontrolü Tristör ve SMPS Teknolojisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24

İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24 ULD-25AL ÇAP ÖLÇER 2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ÖZELLİKLER. 3-4 KONTROL PANELİ... 5-13 HARİCİ KONTROL ÜNİTESİ... 14-22 BAĞLANTILAR VE HABERLEŞMELER 23-24 2 ÖZELLİKLER ÖZELLİKLER MODEL : U25AL ÖLÇÜM YÖNTEMİ.:

Detaylı

Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune

Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune EMKO cihazlarýnda Tune seçimi ile PID parametrelerinin tesbit edilmesi için farklý metod uygulanýr. Bunlar Auto Tune (Limit Cycle Tuning) ve Self Tune (Step Response

Detaylı

2K-130 KULLANIM KILAVUZU

2K-130 KULLANIM KILAVUZU K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

ALEV MONİTÖRÜ. ( 4 20 ma ) 03MA. 03MA Alev monitörünün uygulama alanları : 03MA Alev monitörünün yapısı : Özellikler :

ALEV MONİTÖRÜ. ( 4 20 ma ) 03MA. 03MA Alev monitörünün uygulama alanları : 03MA Alev monitörünün yapısı : Özellikler : ALEV MONİTÖRÜ ( 4 20 ma ) 03MA 03MA Alev monitörünün uygulama alanları : Brülörlerde alev denetimi Ultraviyole fotoseller ile alev izlemek için. Yüksek gerilim hatlarında korona tespit etmek için. Yarı

Detaylı

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları

Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal

Detaylı

EWCM 809 (NH3) BU CİHAZ NEDİR? NERELERDE KULLANILIR? UYGULAMA ALANLARINA ÖRNEK KISACA... TEKNİK BİLGİLER

EWCM 809 (NH3) BU CİHAZ NEDİR? NERELERDE KULLANILIR? UYGULAMA ALANLARINA ÖRNEK KISACA... TEKNİK BİLGİLER EWCM 809 (NH3) Amonyaklı soğutma uygulamaları için çoklu kompresör sistemleri kontrol cihazı Televis sistem çıkışı Alarm için kontak çıkışı BU CİHAZ NEDİR? EWCM 809, amonyaklı soğutma sistemlerindeki makine

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 Ontrol E0 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 GİRİŞ E0 Kontrol Paneli, bir dizi parametre ayarına dayanan basit konfigürasyon olanağıyla, çok geniş bir yelpazede kapsamlı otomatik kontrol çözümleri

Detaylı

JUMO ctron 04/08/16 Zamanlayıcı ve Rampa Fonksiyonlu Kompakt Kontrolör

JUMO ctron 04/08/16 Zamanlayıcı ve Rampa Fonksiyonlu Kompakt Kontrolör JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Model BLW-210PI

Model BLW-210PI Model BLW-210PI www.biges.com 444 09 18 Teknik özellikler Voltaj Sıcaklık Nem Kart Kapasitesi Genel PIN 1 DC 12V Özel PIN 1000 Frekans Okuma Mesafesi Sinyal Çıkışı Çıkış Butonu 1 Kapı Zili 1 Harici Okuyucu

Detaylı

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI

CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133027 MSI-SR-CM43-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50134274 PRK25C.A/4P-200-M12 Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Reflektörler ve yansıtıcı bantlar Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire, sancı ve doğum sürecinde sahip olunması gereken ideal cihazdır. Etkin bir ısıtmalı tedavi platformunu klinik acil durum ve resüsitasyon için ihtiyaç duyduğunuz

Detaylı

Sistem konfigürasyonu

Sistem konfigürasyonu JX Kompakt ve Eksiksiz V/f kontrollü invertör Yan yana montaj Dahili EMC filtresi. Dahili RS-485 Modbus şırı yük algılama fonksiyonu (60 sn boyunca % 150) PID Mikro dalgalı gerilim bastırma Otomatik enerji

Detaylı

TEST CİHAZLARI w w w. a z - t e k n i k. c o m

TEST CİHAZLARI w w w. a z - t e k n i k. c o m TEST CİHAZLARI w w w. a z - t e k n i k. c o m 3 Fazlı Sekonder Akım Enjeksyon Test Cihazı 50A-3PH mk2 Teknik Özellikleri Ana Çıkışlar Aralık Sürekli 5 dak. 1 dak. 3.5V 16A 32A 50A 18V 4A 8A 12A Aralık

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133005 MSI-SR-LC31AR-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133009 MSI-SR-LC21-03 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 5 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü

Brülör kontrolleri LME71.000 için program modülü * Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME7.402 Brülör kontrolleri LME7.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: kademeli, doğrudan veya pilotla ateşlenen üflemeli brülörler ÖRN. EN 676

Detaylı

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri

İçerik. Ürün no.: ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Ürün no.: 50127902 ET5I.3/4P Enerjik ışık sensörleri Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI

ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI GÜVENLÝK KURLLRI...3 ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TNIMLNMSI Kýlavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr. Bu kýlavuzda herhangi bir güvenlik sembolü görüldüðünde,

Detaylı

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)...

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)... MOTOR ELEKTRÝÐÝ SÝSTEMÝ ÞARJ SÝSTEMÝ... G-1 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-1 AKÜ KONTROLÜ... G-1 AKÜ ÞARJI... G-2 ALTERNATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-2 ALTERNATÖR KONTROLÜ... G-3 ATEÞLEME SÝSTEMÝ... G-5

Detaylı

03H ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : Uygulama Notları : 03H Alev monitörünün yapısı : 03H Alev monitörünün uygulama alanları :

03H ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : Uygulama Notları : 03H Alev monitörünün yapısı : 03H Alev monitörünün uygulama alanları : ALEV MONİTÖRÜ 03H Uygulama : 03H Alev monitörünün uygulama alanları : Brülörlerde alev denetimi Proseslerde kaçak alev izlemek için. Yüksek gerilim hatlarında kıvılcım tespit etmek için. Yarı otomatik

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

TA-Slider 160. Aktüatörler Dijital konfigürasyonlu oransal itme aktüatör 160/200 N

TA-Slider 160. Aktüatörler Dijital konfigürasyonlu oransal itme aktüatör 160/200 N TA-Slider 160 Aktüatörler Dijital konfigürasyonlu oransal itme aktüatör 160/200 N IMI TA / Kontrol vanaları / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Geniş aralıkta ayar seçeneği ile dijital olarak konfigüre edilen

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı

Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı Delta DPA serisi basınç sensörlerini seçtiğiniz için teşekkürler. DPA yı kullanmadan önce bu bilgi dökümanını dikkatlice okuyunuz. İhtiyaç olduğunda kullanmak amacıyla

Detaylı

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri

Kritik iklimlendirme uygulamaları için nem transmiteri 6651_TR 3/26/12 3:14 PM Page 1 ÖZELLİKLER ; havalandırma ve farklı uygulamalar için, 660x prob alternatifleri ile basit transmiterlere göre daha sorunsuz, stabil, doğru ölçümlerin yapılabilmesine olanak

Detaylı

İçerik. Ürün no.: RSL410-M/CU405-2M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı

İçerik. Ürün no.: RSL410-M/CU405-2M12 Güvenlik lazer alan tarayıcı Ürün no.: 53800206 RSL410-M/CU405-2 Güvenlik lazer alan tarayıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici

İçerik. Ürün no.: SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Ürün no.: 50121911 SLS46CI-70.K28-M12 Güvenlik tek ışın fotoelektrik sensör verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve

Detaylı

Sensörler SOE, opto-elektronik

Sensörler SOE, opto-elektronik ensörler OE, opto-elektronik Cisimden yansımalı ve reflektörlü sensörler Cisimden yansımalı sensörler Fiber optik üniteler Mesafe sensörleri Lazer kontrast sensörleri, cisimden yansımalı sensörler ve reflektörlü

Detaylı

Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya. v r üksek ölçüm. - 1V, 0-5V, 0-10 V veya 4-20 ma (2- izin verir.

Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya. v r üksek ölçüm. - 1V, 0-5V, 0-10 V veya 4-20 ma (2- izin verir. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Delivery address:mackenrodtstraße 36039 14, 36039 Germany Temple Bank, Riverway Posta adresi: Postal address: Germany Harlow, Essex CM 20 2TT, UK Phone: 315-697-JUMO

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ACBCB Açık Tip Güç Şalterleri ACB Genel Sigma açık tip güç şalterleri; Bağlı bulundukları devreyi aşırı yük ve kısa devre akımlarından koruma ve ayırma fonksiyonunu yerine

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ LKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212)

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

İçerik. Ürün no.: Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Ürün no.: 50133946 Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A Set reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Set bundan oluşur Boyutlandırılmış çizimler Elektrik

Detaylı