Uluslararası Okul Öncesi E!itim Programı. Orange Tree Ana Okulu, Dubai, BAE. Teklif. IPC Yetki Verilmesi ve Üyelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Okul Öncesi E!itim Programı. Orange Tree Ana Okulu, Dubai, BAE. Teklif. IPC Yetki Verilmesi ve Üyelik"

Transkript

1 Uluslararası Okul Öncesi Eitim Programı Teklif Orange Tree Ana Okulu, Dubai, BAE IPC Yetki Verilmesi ve Üyelik

2

3 Uluslararası Okul Öncesi Eitim 3 kolay aamada katılın Aama 1 IPC ile irtibata geçin ve onlara planlarınız hakkında bilgi veriniz. E#er halen bir okula ba lamı s a n ı z, tesisleriniz, yeriniz ve personeliniz hakkında b i l g i v e r m e n i z gerekecektir. Aama 2 I P C u y g u l a m a s ı n ı n Ba l a n g ı ç H i z m e t l e r i Aaması bir sözleme ve k ı s m i b i r ö d e m e n i n yapılması ile meydana gelmektedir. Bu noktada e l e k t r o n i k y a y ı n l a r ı, balangıç e#itimini ve tasarım ve pazarlama ile i l g i l i h i z m e t l e r i alacaksınız.. Aama 3 Altı ay sonra üyeli#e kabul edilip ve göreve resmen balayınca IPC materyallerinizin geri kalanını alacaksınız. Teklif 2014/2015 Akademik Ekip Profesör Donna Skinner, Ph. D. Dr. Rebecca J. Reynolds, Ed. D. Adres 110 E. Broward Blvd. STE Fort Lauderdale, FL $rtibat Bilgileri Peter de Beer

4 International Preschool m

5 " Niçin IPC ye katılacaksınız? Okul Öncesi Okulun 9 u, Uluslararası Okul Öncesi Eitim Programından kendi okullarının en önemli özelliklerinden birisi olarak bahsetmektedir. Okul Öncesi Okulların %91 i Kendilerine IPC tarafından teklif edildii gibi Ebeveynlerin ve topluluk payda"larının uluslararası öretmen eitimine önem verdiine inanmaktadır.. IPC tarafından yayınlanan, 2013 Uluslararası Okul Öncesi Okulları Pazar ncelemesi ve Ara"tırmasından alınmı"tır. Bu belgeyi nasıl yorumlayacaksınız IPC, 5 yıllık lisans sözlemesine dahil edilen zorunlu ö#eleri ve hizmetleri geni çeitlilikte teklif etmektedir. Lütfen hangi ö#elerin sizin teklifinize dahil edildi#ini, hangi ö#elerin bir yükseltme olarak ayrı ayrı satın alabilece#ini belirlemek için aa#ıdaki iaretlere bakınız. * : Zorunlu olarak dahil edilmi ö#e veya hizmet D : J + Zorunlu olarak dahil edilmi Dijital ö#e : $ste#e ba#lı yükseltme ö#esi veya hizmeti : Bu ö#e yakında gelecek ve hizmete girer girmez paketinize dahil edilecektir.

6 International Preschool m Uluslararası Okul Öncesi Eitim Kendini $ine Adamı IPC Ekibiniz Aa#ıdaki ekip üyelerinin tamamı, IPC sözlemeniz süresinin baından sonuna kadar sizinle irtibatta olacaklardır. Her bir ekip üyesinin bireysel nitelikleri baarı için bir çözüm meydana getirecektir. Okulunuz, organizasyonumuzun dünyanın her yanında elde etmi oldu#u yılların deneyimi ve girdileri ile gelen faydalardan memnun kalacaktır. Clarissa Davy IPC li"kiler Müdürü Clarissa sizin bavuraca#ınız ilk kii olacak ve IPC in teslimi mümkün her ürünün yönetimini aynı zamanda nezaret ve kontrolünü yapacaktır. O, sizlere kayıt talepleri gibi her türlü okul tebligatını iletecek ve müteri hizmetleri ile ilgili tüm sorulara telefon veya e- posta ile ele alacaktır. Bütün sorulara haftanın 5 günü, 24 saat içerisinde veya daha kısa sürede yanıt verilecektir. Clarissa nın müterilerin beklediklerinden çok daha fazlasını yapmak için gayret içinde oldu#u bilinmektedir. Moya Bailey IPC Pazarlama Müdürü Moya, en üst NFL ve NBA ekiplerinden edindi#i Pazarlama ve iletiim deneyimi ile üye okullarımıza, birçok okulun sadece hayal edebilece#i bir pazarlama hüneri getirmektedir. Moya, IPC nin faaliyette bulundu#u her ehirdeki her Pazar segmentini titizlikle aratırmakta, kendi okulları için profesyonel pazarlama planları tasarlamakta ve okulunuzun pazarlama gayretlerine katkıda bulunan bilimsel ölçülü raporlar göndermektedir. Moya, IPC nin en çok takip edilen okul öncesi e#itim programı olmak için iyi ayarlanmı kendi pazarlama stratejisine sahip, bir sosyal medya dâhisidir. Moya yı kutluyoruz. Patricia Goodwin IPC Yaratıcı Müdür Manager Marka kimli#i, reklam ve ürün yerletirme üzerinde birbirinden farklı Fortune 500 markasında çalımı ödüllü bir grafik tasarımcısı olarak Patricia, markanız ve web ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızdan sorumlu olacaktır. Yeni bir banner tasarlanması mı gerekiyor? Yerel bir dergiye bir reklam mı verilecek? Patricia okulunuzun marka özelliklerine göre tasarlatılmasını tamamı sa#layacaktır, bunların tamamı ücretsizdir.

7 $ Hizmetleri 2014 * $ster bir STK isterseniz bir özel irket olun, IPC her baarılı iletmenin kalbindeki ana unsurların, bütün IPC okulları ile paylaılması gerekti#ine inanmaktadır. Bu nedenle bizler, kendini ie adamı ve deneyimli ekip üyelerini her bir IPC Okulu ile çalıması için görevlendirdik.. Pazarlama $letiim Halkla $likiler Sosyal Medya Yönetimi Eitim ve Danı"manlık Müdür E#itimi Uygulama $lkeleri Davranı Biçimleri Yaratıcılık Markalama %irket Kimli#i Reklamcılık IPC nin i hizmetleri boyutunun üç hedefi vardır: (1) IPC Okullarının Pazar bilinirli#ini artırmak;(2) IPC nin rakibi olmayan okullara karı IPC nin Pazar payını yükseltmek; (3) IPC nin rakibi olmayan okullara karı IPC nin kayıt payını yükseltmek. Bu hedeflere kilit personelin uzman pazarlamacılı#ı, yaratıcılı#ı ve tasarım deste#i vasıtasıyla ulaılmıtır.

8 Üçüncü dönemimize baladık ve i" hacmi patlıyor. Juliana ve ben IPC yi International seviyoruz Preschool ve onu m seçti#imiz için çok mutluyuz. Ö#retmenler dersleri planlarken temaların yapılandırılmasından ve zenginli#inden daima etkileniyoruz Okul önceki yataki çocuklarımız... Dubai deki prestijli ve üst düzey okullara alındılar Sınavı yapan görevli onun seviyesinden çok etkilendi#i için, çocu#um KG1 i atlayıp KG2 ye kabul edildi. %imdi biz gerçekten biliyoruz ki IPC muhteem Tasneem Ajay, Orange Tree Ana Okulu, bir IPC okuludur.

9 Uluslararası Okul Öncesi Eitim Tasarım Hizmetleri Aa#ıdaki tasarım hizmetlerinin tamamı tam 5 yıl süreyle sizin sözlemenize dahil edilmitir. Markalama Okul öncesi giriiminize balamak için hazır oldu#unuzda, IPC nin yaratıcı Tasarım Ekibinden bir markalama uzmanı, sizin fikirleriniz ve girdilerinizle, markanızı en iyi betimleyecek bir logo yaratacaktır. Hatta size aralarından seçmeniz için farklı seçenekler sunacaktır. Uzmanımız daha sonra, web sitenize ilave olarak, bir IPC dizin sayfası dahil olmak üzere, markanızın ilerideki geliimi üzerinde sizinle çalıacaktır. Okul markanızın IPC markası ile ayarlanması, itibar sa#layacaktır. "irket Kimlii $ste#e göre uyarlanmı i kartvizitleri, antetli ka#ıtlar, not ka#ıtları ve di#er çeitli markalama materyalleri markalama uzmanınız için sorun de#ildir ve okulunuzun logosu ve tasarım temasına göre tasarlanacaktır. Okulunuzdaki personelin çeitlili#i için hazırlanacak bu materyaller, profesyonelli#i ifade eder. Reklamlar ve Yön #$aretleri IPC tasarım uzmanınız iste#e göre tasarlanmı materyalleri çok çeitli ekillerde meydana getirme imkan kabiliyetine sahiptir. Okulunuz ister okul dıında küçük bir iarete, isterse bir ana otoyol üzerinde bir büyük ilan panosuna ihtiyaç duysun, IPC nin yaratıcı ekibi her durum ve ölçü için yön iaretleri hazırlayabilir. Tasarım uzmanınız size profesyonelce tasarlanmı, broürler, afiler, pankartlari reklamlar veya maksimum marka be#enisi elde etmeyi düünebilece#iniz herhangi bir formda basılı veya internet reklamları hazırlayabilir. Websitesi Okulunuzun internette çevrimiçi varlı#ını güçlü bir ekilde oluturacak ve devam ettirecek ekilde göze çarpan bir internet sitesini yaratmanız için Tasarım Ekibimizden bir web tasarım uzmanı sizinle çalıacaktır. Wev gelitirme maliyetinin bütün IPC paketleri içerisine dahil edildi#ini bilerek içiniz rahat olsun. Web siteniz tasarlanırken ve kodlanırken, müteriler site sayfasında üyeli#inizi vitrine çıkarmak maksadıyla, IPC Çok Yakında ibaresini göreceklerdir. Web siteniz oluturuldu#unda, haberler, foto#raflar, haritalar ve içerik ile kolayca güncellenebilecektir.

10 * International Preschool m Pazarlama Hizmetleri * 2014 Hizmetinizde bulunan ve kendini iine adamı pazarlama müdürünüzle okulunuz, bilinirli#ini ve ö#renci kayıtlarını arttırmak maksadıyla ispatlanmı dünya çapında pazarlama tekniklerinden yararlar elde edecektir. Okulunuzun emrindeki bütün pazarlama hizmetleri sözlemenizini bütün süresi boyunca size hiçbir ilave ücret getirmeyecektir. Pazarlama Planı $lçenizde veya ehrinizde bulunan yerel rakipleriniz ve güncel pazar e#ilimleri üzerinde yerel piyasa aratırmasını yaptıktan sonra, ısmarlama yapılan bir pazarlama planı okulunuz için en iyi pazarlama seçeneklerini özetleyecektir. Bu plan aynı zamanda sosyal medya promosyonlarının ve söylentiler gibi daha geleneksel formların da beklentilerini ön plana çıkaracaktır. Pazarlama Stratejisi Strateji, belirlenen her bir pazarlama aracının bir tarifini ve bunun yanı sıra size uygulama zaman çizelgesini verecektir. Sosyal Medyanın #stee Göre Düzenlenmesi $ste#e göre düzenlenmi sosyal medya özellikleri okulunuzu farklılatıracak ve di#er pazarlama gayretleriniz ile tutarlı olacaktır. Pazarlama Müdürünüz birinci sınıf bir sosyal medya meydana getiemenin yanı sıra, sayfalarınızın aktif olarak tanıtımını da yapacak ve her türlü haberi ve etkinli#i, ayda 7 milyondan fazla kiinin eriim sa#ladı#ı IPC nin kendi sosyal medya a#ında paylaacaktır. Rapor verme ve Pazar Segmentasyonu Size, okulunuzun pazarlamasında IPC nin gayretlerinin nasıl etkin oldu#unu gösteren ve tamamen iste#e göre uyarlanmı haftalık bir rapor gönderilecektir. Bu rapor okulunuzun hedef kitlesinin ya, cinsiyet ve bulundu#u yer özellikleri gibi demografik bilgileri ön plana çıkararak gösterecektir.

11 Yılın balangıcında 5 ö#renci ile baladıktan sonra u an 75 ö#renci kaydımız oldu#unu bildirmekten mutluyum. Olivera, Ana Okulu Sahibi, Sırbistan, itibarlı bir IPC okulu

12 International Preschool m Uluslararası Okul Öncesi Eitim IPC Okul Müdürü Yazılımı * Kuruluunuzun kontrolü, sürekli parmaklarınızın ucunda. IPC Okul Müdürü Yazılım Programı ile internet eriiminiz oldu#u ve yanınızda internete elverili bir cihaz bulundu#u sürece, okulunuzu bulunabilece#iniz her yerden yönetebilirsiniz. Mevcut ö#renci bilgileri, yeni ö#renci kayıtları, muhasebe hesapları, POS, ö#renci katılım ve aı kayıtları ve kullanılabilir di#er tüm okul bilgileri nerede ve neye ihtiyacınız olursa olsun sizin emrinizdedir. Yazılımımız, okulunuzun bilgilerine daima eriim sa#layabilece#iniz anlamına gelen cloud tabanlıdır. Bütün ayarlar ve içerik, tamamen onları bıraktı#ınız ekilde, daima emrinize amadedir ve her türlü mobil cihazdan tam fonksiyonel olmasından memnun olacaksınız. Ana Ekran / Hesap Anlık Durum Görüntüsü Haftalık devam durumuna göz atın, ardı"ık düzende kayıtları görü veya vadesi geçmi" ödemelerle ilgili her türlü uyarıyı kontrol edin. Örenci / Aile Bölümü Bir dümeyi tıklayarak aile irtibat bilgilerine eri"in, örenci a"ı durumnu ve tıbbi kayıtlarını bulun hatta kaza raporlarını bile yönetin. CRM (Mü$teri #li$kileri Müdürü) Eski, yeni ve hatta önceden silinmi" bütün rehberlik faaliyetlerini muhafaza edin veya POS Üniformaları, araç gereci hatta yemek planlarını, setleri listeleyin ve arzu edilen fiyatlamayı dei"tirin, envanter kaydını muhafaza edin ve hattta satı"ları, geliri ve karı kontro edin. Kütüphane IBSN numaraları ile kolayca kitaplar ekleyin, okulunuzun kitaplarını ve onları kimlerin aldıını takip edin ve hatta iade edilmesi gereken kitapların hatırlatma uyarılarını alın. #ndirme Sayfası #" programlarından her "eyi en son IPC

13 Ö#retmen E#itimi 2014 * IPC, College of Teaching (Ö#retim Koleji) üyeliniz boyunca size çevrimiçi bir ö#retmen-e#itim kursu ve çevrimiçi bir müdür-e#itimkursu sumaktadır. IPC Ö#retmen E#itim kursu Harward Üniversitesinin eski bir ö#retmeni tarafından düzenlenmitir ve geleneksel ö#retim yöntemlerini ile modern e#itim yaklaımlarını kapsamaktadır. Kurs 6 ayı aan bir süre ile verilmekte ve 18 yaından büyük herkesin ve IPC üyesi veya franchise okullarının ö#retmenlerinin kullanımına hazırdır. Çevrimiçi ö#renim vasıtasıyla, ö#retmenler müfredat programını ve ders planlamalarını yenileme, ahlak kuralları ve profesyonellik ile ilgili bilgileri gözden geçirme ve birçok erken çocukluk dönemi e#itim dersleri arasında, aile katılımının önemini yeniden kefetme adına en iyi imkânlara sahiptirler. Müdürler, personeli motive etme ve ie alma, liderlik ve yönetim gibi alanlarda bunlara ilave olarak çalıanlar ve ebeveynler ile olumlu etkileimde bulunmalarını ve kendilerinin ileride baarılı olmalarına imkân tanıyacak çeitli e#itim kursları göreceklerdir. Yılda 9 veya 5 yılda 45 kiilik ö#retmen ve müdüre e#itim. Kurs Müdürü Dr. Rebecca Reynolds, E.d.D. Uygulayıcı ders kitabı dahildir. IPC Öretim Sertifikası 6 Ay kurs Çevrimiçi Eitim Kolayla"tırıcı Rehber IPC Okulları için Ücretsz

14 International Preschool m * " Küçük Çocuklar ve yürümeye yeni balayanlar için Tematik Üniteler IPC nin küçük çocuklar ve yürümeye yeni balayanlar için müfredat programı 6 aylıktan 36 aylı#a kadar çocuklar için 36 haftalık tematik üniteleri içermektedir. Üniteler IPC nin öürenme alanlarının 6 sını kapsamakta ve ö#rencileri Uluslararası Okul Öncesi Müfredatının L1-L3 programının 1.Seviyesine hazırlamaktadır. D * All About Me At Home At the Zoo Beach and the Seashore m Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Benim hakkımda her ey Evde Hayvanat Bahçesinde Plaj ve deniz kenarı

15 Gabriela Brown, MA m m m Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Beyond the Toy Chest Birthday Celebrations Body Parts Champions of Character Karakterin "ampiyonları Oyuncak sandıının ötesi Doum günü kutlamaları Vücüdun bölümleri m Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Dr Erika Burton, Ph.D Dr Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Children of the World Circus Community Helpers Creepy Crawlers and Other Dünya Çocukları Sirk Topluluk Yardımcıları Insects Börtü böcek ve dier böcekler m Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Dinosaurs Domestic Animals Down on the Farm Fall Festival Dinazorlar Ev Hayvanları Çiftlie Yakla"ma Sonbahar Festivali

16 International Preschool m m * Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Be" duyu Feelings and Emotions Friendship Healthy Eating Hisler ve duygular Arkada"lık Salıklı Yeme

17 Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Bahçede Fırında piirelim Uçan Makineler Ailem ve ben m 1st Edition m Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Bir zamanlar Dı Uzay ve ötesi Sürüngenler, suda ve karada Önce Emniyet yaayanlar m m " " " " Deniz Hayvanları Her yerde %ekiller Uyuklama Partisi Çevreye dikkat etmek m m " " " " Gabriela Brown, MA Ekip çalıması Ulaım Hava Kı Zamanı

18 " International Preschool m * Küçük Çocuklar ve yürümeye yeni balayanlar için kütüphane $ste#e Ba#lı $980 * Ünlü konuların 62 kitabını kapsayan özenle seçilmi" bu kütüphane IPC nin küçük çocuklar ve yürümeye yeni ba"layanların eitim müfredatını tamamlamaktadır. Birçok kitap sert kapaklıdır ve bütün kitaplar, okuldaki dier ya" grupları için mükemmel bir tamamlayıcıdır.

19 Motor becerileri Dil Sanatları Kurs materyallerini çok yüksek standartlarda bulduk ve onların, çocu#umuzu tanıtırdı#ımız ortam için çok kullanılı oldu#unu gördük. Sosyo-Duygusal M.Swanson (ebeveyn)

20 International Preschool m * Harmony International Anaokulu, Uganda D * " Anaokulu öncesi ve Ana Okulu Tematik Üniteleri Bu özenli ve geliimsel olarak uygun program 3 ve 6 ya arasındaki çocukları hedeflemektedir. Program Amerika, $ngiltere ve Singapur standartları ile uyarlamalı olarak gelitirilmitir. Bitirilmesi üzerine, IPC mezunları devlet veya devlet okulu aamasındaki okula balarlar. Tüm DÜnya Çiftlikte Dinazorlar Çevre

21 Peri Masalları Be Duyu Çiçekler ve Bitkiler Gıda ve Beslenme Sağlık, emniyet ve hijyen Hayvanat Bahçesine gidelim Para, ma#azalar ve $ler Ailem Olimpiyatlar Evrenimiz Ev Hayvanları Bir parça kek %ekiller ve Desenler Yaz Zamanı Denizin Altında Ben Kimim?

22 International Preschool m *

23 " " Uluslararası Okul Öncesi Eitim Ö#renim Kaynakları D * IPC okulları, e#itim müfredatını destekleyici, interaktif ö#retim vasıtasıyla baarılı ö#renmeyi artırıcı ve IPC ye özel profesyonelce tasarlanmı binlerce ö#renim kaynaklarına eriirler. Di#er dillerinde periyodik olarak eklenece#i ve hali hazırda $ngilizce, Çince ve Fransızca dillerinde bulunan kolayca eriilebilir bu kaynaklar, çok çeitli geni formatlı duvar posterlerinden, hem her biri tematik ünitelere karılık gelen tematik bazlı hem de kapsamlı IPC bazlı posterlerden olumaktadır. IPC aratırmaları, erken çocukluk dönemi e#itiminde çocukların çok çeitli yollarla ö#rendi#ini göstermektedir. Bizler bu nedenle IPC tarafından tanınan itibarı kurulular ile ö#retim müfrefatının tam kapsamından üstün olması amacıyla, bazıları tematik bazlı ve bazıları üretken çeitli duvar kartlarını, süslü duvar kartlarını ve bilgi kartlarını sa#lıyoruz. Sınıf Kaynakları ve Posterleri $ste#e ba#lı baskılı $650

24 " " International Preschool m Duvar kartları, Süslü kartlar, bilgi kartları #stee balı baskılı $1,870 3,000 in üzerinde kaynak ve sayma Okulunuz için sınırsız sayıda kopyayı indirme Aylık eklenen yeni ilaveler

25 " " * Uluslararası Okul Öncesi Eitim Ana Okulu ve Öncesi için kitler IPC sınıf kitleri, IPC nin akademik ekibinin her tematik ünite içerisinde ö#renme nesnelerini tamamlayıcı seçkin oyuncakları, el becerine yönelik materyalleri ve ö#renme kaynaklarını içermektedir. Hali hazırda, sınıf kitleri yalnızca bazı tematik üniteler için bulunmaktadır, bununla birlikte daha fazla sınıf kitleri çeitli zamanlarda ilave edilmektedir. Sizin teklifiniz aa#ıda bahsedilen tüm kitleri içermektedir. Geli"mekte olan okuryazarlık kiti #stee balı Emergent Literacy includes 100 books referred to in the L1-L3 curriculum. Daughters and Sons International Preschool, Malezya

26 " " International Preschool m Çiftlikte Kiti Çiftlik Hayvanı sayıcı Çiftlik Hayvanı dostlar Çiftlik Hayvanı çıkartmalar $ste#e ba#lı Bebek Çiftli Hayvanı damga seti Çiftlik Hayvanları Yap-boz bulmaca Tahta Hayvan magnetleri Dinazorlar Kiti Dinazor damga seti Büyük dinazorlar $ste#e ba#lı Dinazor Çeitleri Lego Çift tu#la kutusu Renkli en iyi hamur Be" duyu kiti Plastik sayıcılar Hareketli gözler Altın çanlar Çeitli tüyler Tüylü kartlar Kokulu yıldız çıkartmalar Lateks Dart Balonları Gümü Ayna Tahtası $ste#e ba#lı

27

28 " " " $ste#e ba#lı International Preschool m Salık, Emniyet ve Hijyen Kiti Tahta kesme yiyecekler Di bilinci, a#ız yıkama kapları Yemek piramidi cep çizelgesi Doktor drama aletleri Meyve sayıcılar Tahta Yemek Grupları Ev Hayvanları Kiti $ste#e ba#lı Renkli Model %ekil verme bileimi Ev Hayvanları Oyun Seti Wooden Domino Set Under the Sea Stencil Cone Set Köpek eklindepelu armut koltuk Pet Party Shaped Puzzle Ev hayvanları ses bilmecesi Hareketli gözler Tahta hayvan blokları Renkli tahta küpler

29 " Yaz Zamanı Kiti Çiftlik Hayvanı sayıcı Çiftlik Hayvanı dostlar Çiftlik Hayvanı çıkartmalar $ste#e ba#lı Bebek Çiftli Hayvanı damga seti Çiftlik Hayvanları Yap-boz bulmaca Tahta Hayvan magnetleri "

30 International Preschool m Ben Kimim kiti $ste#e ba#lı Manyetik köpük harfler Naylon sınıf takvimi Manyetik köpük harfler (Büyük harf) Alfabe damga seti Unifix küpler Köpük alfabe ekilleri. Alfabe armut koltuk

31 " International Preschool m Uluslararası Okul Öncesi Eitim $kinci bir dil olarak $ngilizce, Okuma-yazma ve Ses okuma Basılı $ste#e ba#lı $375 IPC okulları, e#itim müfredatını destekleyici, interaktif ö#retim vasıtasıyla baarılı ö#renmeyi artırıcı ve IPC ye özel profesyonelce tasarlanmı binlerce ö#renim kaynaklarına eriirler. Di#er dillerinde periyodik olarak eklenece#i ve hali hazırda $ngilizce, Çince ve Fransızca dillerinde bulunan kolayca eriilebilir bu kaynaklar, çok çeitli geni formatlı duvar posterlerinden, hem her biri tematik ünitelere karılık gelen tematik bazlı hem de kapsamlı IPC bazlı posterlerden olumaktadır. IPC aratırmaları, erken çocukluk dönemi e#itiminde çocukların çok çeitli yollarla ö#rendi#ini göstermektedir. Bizler bu nedenle IPC tarafından tanınan itibarı kurulular ile ö#retim müfrefatının tam kapsamından üstün olması amacıyla, bazıları tematik bazlı ve bazıları üretken çeitli duvar kartlarını, süslü duvar kartlarını ve bilgi kartlarını sa#lıyoruz. Fonetik alfabenin tüm 44 sesini kapsar Seviye Okuma Kitabı Süslü kartlar

32 International Preschool m Bilgi kartları Ö#retici video

33 Duvar kartları Bilgi kartları Öretici Video

34 International Preschool m MRV School, Mumbai, India Uluslararası $lkö#retim Programı D * + Uluslararası $lkö#retim Programı veya IEP, IPC olarak aynı akademik ekip tarafından gelitirilmitir ve ilkö#retim okulları sahibi ve ö#retimde, yönetimde geni çaplı deneyim sahibi Dr. Donna Skinner tarafından denetlenmektedir. IEP, mümkün oldu#unda OECD PISA standartları ile birleerek ve ABD ile $ngiltere normal standartları ile karıım oluturarak, en yüksek milli gereksinimlerin bazılarını karılayan uluslararası çenili bir programı hedeflemektedir. Bütün IPC okulları, dijital IPC tematik ünitelerine otomatik ve tamamlayıcı kullanım hakkı alacaktır.

35 Afrika Amazon Amerikalar Antik Ça# Medeniyeti Asya Çin Hayvanat Bahçesinde bir Avrupa Hindistan Yenilikler ve Mucitler Okyanus ve deniz hayatı Okyanusya Okulumuz Dünya $nsanları Uzay ve Keifler Volkanlar

36 International Preschool m

37 Sandbox International School, Fortaleza, Brazil FAQ E#er baka bir sorunuz varsa veya sık sorulan sorular hakkında daha fazla bilgi veya ayrıntı istiyorsanız, aa#ıda IPC hakkında sık sorulan soruların bazılarını bulacaksınız. Soru (S) : Hali hazırda kendi eitim müfredatım var. Normal olarak okulumda yaptıım öretimi durdurmam zorunda mıyım? Yanıt (Y): H a y ı r Mevcut programınızı IPC ile dei"tirmeniz gerekmemektedir. IPC yi tamamlayıcı program olarak kullanabilir veya IPC yi ihtiyaçlarınıza uyan dier programlarla tamamlayabilirsiniz. S: IPC nin eitim müfredatını kendi okulumda nasıl uygularım? Y: IPC nin programı çok yönlüdür ve halen mevcut bir eitim programınız varsa, programı nasıl uygulayacaınız hakkında eitim alacaksınız. Onu uygulamaya bir akademik dönemin ba"langıcında uygulamaya ba"lamanız gerekli deildir; bir çok okul resmi olarak bir yöntemden bir yönteme geçmeden önce IPC yi yarı dönemde derece derece uygulamaya koymaktadır.

38 International Preschool m S: Okulum IPC programının dı$ında ya$ gruplarının ihtiyaçlarını kar$ılamaktadır. IPC Okul Müdürü yazılımını okulun geri kalanı ve dier ürünler/hizmetler için hala kullanabilir miyim? Y: E v e t I P C N i n ü r ü n l e r i v e h z i m e t l e r i o k u l u n u z u n t a m a m ı n a uygulayabileceiniz yararlılıkları sunmaktadır. Okulunuzun IPC ile ili"kisi gerekli olmayan hususlarını geli"tirmek için bile IPC internet sitesini kullanabilirsiniz. S: IPC logosunu nerede kullanabilirim? Y: IPC tarafından size yetki verilince logoyu bütün pazarlama ve kırtasiye materyalleriniz üzerinde kullanabilirsiniz. Bu yetki internet sitelerini, bina yön i"aretlerini, i" kartvizitlerini vb. içermektedir. IPC logosunu üniformalar üzerinde de kullanabilirsiniz. S: Öretmenlerim hali hazırda eitildiler. IPC eitimini üstlenmek zorundalar mı? Y: Evet, b ü t ü n I P C y ö n e t i c i l e r i n i t e l i k v e y a d e n e y i m l e r i n e b a k ı l m a k s ı z ı n I P C e i t i m i n i a l m a k z o r u n d a d ı r. Ö r e t m e n l e r k e n d i e i t i m l e r i n e b a " l a m a k k o " u l u y l a I P C m a t e r y a l l e r i n i k u l l a n a r a k e itim v e ö r e t i m e b a " l a y a b i l i r l e r. Ö r e t i m e b a " l a m a d a n ö n c e k u r s u t a m a m l a m a l a r ı g e r e k l i d e i l d i r. S: IPC den bazı ki$iler okulumu ziyaret edecek mi? Y: IPC sözle"me süresince bazı noktalarda her okulu ziyaret etmeyi hedeflemektedir; bununla birlikte bir IPC temsilcisinin veya danı"manının sizin okulunuzu ziyaret edecei garanti edilmemektedir. Eer bir danı"manın okulunuzu ziyaret etmesini isterseniz, seyahat ve knoaklama masrafları uygulanacaktır. S: IPC herhangi bir dini öretimin tanıtımını yapıyor mu? Y: IPC k e n d i e i t i m m ü f r a d a t ı h i ç b i r d i n i ö r e t i m i i ç e r m e m e k t e d i r, d a k a t k e n d i t o p l u l u u n u z a u y g u n g ö r ü y o r s a n ı z I P C y i d i n i öretim i l e t a m a m l a m a k t a s e r b e s t s i n i z. S: IPC lisans verme ba$vurularına yardım edecek mi? Y: IPC l i s a n s b a " v u r u l a r ı n a y a r d ı m e t m e k t e d i r v e b i r ç o k ü l k e d e b a k a n l ı k v e h ü k ü m e t m a k a m l a r ı i l e i y i u y u m g e l i " t i r m i " t i r. Ti p i k o l a r a k b i r l i s a n s b a " v u r u s u I P C n i n b i r ö r e t i m m ü f r e d a t ı n ı n s u r e t i n i, I P C i t i b a r k r i t e r i n i n o k u l s a h i b i t a r a f ı n d a n k a r " ı l a n d ı ı n ı b e l i r t e n b i r d e s t e k v e o n a y y a z ı s ı n ı s u n m a s ı n ı g e r e k t i r m e k t e d i r. S: IPC bana bir i$ planı verecek mi? Y: I P C i l e s a ladı ı n ı z u z l a " m a y a b a l ı o l a r a k, p a z a r l a m a m ü d ü r ü n ü z b o r ç v e ö z k a y n a k f i n a n s m a n ı g e l i " t i r m e k v e y a b a s i t ç e s ö y l e m e k g e r e k i r s e, k e n d i n i z i n g e l e c e k t e k i f i n a n s a l h e d e f l e r i n i z i b e l i r l e m e k i ç i n k u l l a n ı l a b i l e c e k b i r i " planı geli" t i r m e d e s i z i n l e ç a l ı " a c a k t ı r. S: IPC kilit kadro personelinin belirlenmesinde ve i$e alımasında bana yardım edecek mi? Y: IPC dünyanın her yerinden nitelikli personelin bulunduu bir havuza sahiptir ve her türlü kadro bo"luu için sizin adınıza tavsiyede bulunacaktır. IPC bir okul adına hiçbir aday ile

39 mülakat yapmayacak ve i"e alma faaliyetinde bulunmayacak fakat ba"vuru aldıında bunları size verecektir.

40 International Preschool m The White House International Preschool, Singapore Fiyatlandırma Koulları ve Ödeme Bilgileri Bütün IPC sözlemeleri yenilenebilir 5 yıllık sürelidir. Tam 5 yıl için ödemeler hem pein ve taksitsiz olarak bir seferde finansman giderleri uygulanır. Bu teklifte Dahildir ibaresi ile belirtilen ö#eler IPC nin paketini oluturan zorunlu unsurlardır. Biçimlendirilemez veya ayrı olarak satılamaz. $ste#e ba#lı ibaresi ile belirtilen ö#eler zorunlu de#ildir ve bir IPC paketinin yükseltilmesi için satın alınabilir. IPC okulu olmayan okullarda iste#e ba#lı unsurlar bulunmaz.

41 Hadi ba"layalım Önemli Lütfen imzalamadan önce bu paragrafı okuyunuz: Bu teklifi imzalayarak, ibu belgede belirtilen hususlara atıfta bulunan bir taslak sözlemeyi almaya razı olmakta ve IPC tarafından teklif edilen fiyatı ve ödeme koullarını kabul etmektesiniz. Nihai sözleme imzalanana ve ödeme ile akdedilinceye kadar herhangi bir IPC üyesi veya kuruluu olmanıza hak ve yetki verilmeyecektir. #mza:

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE E- TİCARET ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Perth: Dünya standartlarında eğitim ve olağanüstü bir yaşam tarzı

Perth: Dünya standartlarında eğitim ve olağanüstü bir yaşam tarzı Perth: Dünya standartlarında eğitim ve olağanüstü bir yaşam tarzı Batı Avustralya daki Perth kenti, canlı ve kültürel olarak gelişmiş bir kent olup, Avustralya nın en büyük eyalet başkentleri arasında

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Intercultural Media Training in Europe

Intercultural Media Training in Europe Intercultural Media Training in Europe Yerel topluluk medya eitmenleri ve editörleri için el kitabı 1 Intercultural Media Training Bildungszentrum BürgerMedien (ed.): Intercultural Media Training in Europe

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2529 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1500 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1, 2 ) Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR, Arş.Gör. Sinan

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi

NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. Sönmez ÇELK Dou Üniversitesi Kütüphanesi Dou Üniversitesi Dergisi, 4 (1) 2003, 31-42 NTERNETE DAYALI UZAKTAN ÖRETM VE ÜNVERSTE KÜTÜPHANELER * WEB-BASED DISTANCE LEARNING AND UNIVERSITY LIBRARIES Sami ÇUKADAR stanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı