Uluslararası Okul Öncesi E!itim Programı. Orange Tree Ana Okulu, Dubai, BAE. Teklif. IPC Yetki Verilmesi ve Üyelik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Okul Öncesi E!itim Programı. Orange Tree Ana Okulu, Dubai, BAE. Teklif. IPC Yetki Verilmesi ve Üyelik"

Transkript

1 Uluslararası Okul Öncesi Eitim Programı Teklif Orange Tree Ana Okulu, Dubai, BAE IPC Yetki Verilmesi ve Üyelik

2

3 Uluslararası Okul Öncesi Eitim 3 kolay aamada katılın Aama 1 IPC ile irtibata geçin ve onlara planlarınız hakkında bilgi veriniz. E#er halen bir okula ba lamı s a n ı z, tesisleriniz, yeriniz ve personeliniz hakkında b i l g i v e r m e n i z gerekecektir. Aama 2 I P C u y g u l a m a s ı n ı n Ba l a n g ı ç H i z m e t l e r i Aaması bir sözleme ve k ı s m i b i r ö d e m e n i n yapılması ile meydana gelmektedir. Bu noktada e l e k t r o n i k y a y ı n l a r ı, balangıç e#itimini ve tasarım ve pazarlama ile i l g i l i h i z m e t l e r i alacaksınız.. Aama 3 Altı ay sonra üyeli#e kabul edilip ve göreve resmen balayınca IPC materyallerinizin geri kalanını alacaksınız. Teklif 2014/2015 Akademik Ekip Profesör Donna Skinner, Ph. D. Dr. Rebecca J. Reynolds, Ed. D. Adres 110 E. Broward Blvd. STE Fort Lauderdale, FL $rtibat Bilgileri Peter de Beer

4 International Preschool m

5 " Niçin IPC ye katılacaksınız? Okul Öncesi Okulun 9 u, Uluslararası Okul Öncesi Eitim Programından kendi okullarının en önemli özelliklerinden birisi olarak bahsetmektedir. Okul Öncesi Okulların %91 i Kendilerine IPC tarafından teklif edildii gibi Ebeveynlerin ve topluluk payda"larının uluslararası öretmen eitimine önem verdiine inanmaktadır.. IPC tarafından yayınlanan, 2013 Uluslararası Okul Öncesi Okulları Pazar ncelemesi ve Ara"tırmasından alınmı"tır. Bu belgeyi nasıl yorumlayacaksınız IPC, 5 yıllık lisans sözlemesine dahil edilen zorunlu ö#eleri ve hizmetleri geni çeitlilikte teklif etmektedir. Lütfen hangi ö#elerin sizin teklifinize dahil edildi#ini, hangi ö#elerin bir yükseltme olarak ayrı ayrı satın alabilece#ini belirlemek için aa#ıdaki iaretlere bakınız. * : Zorunlu olarak dahil edilmi ö#e veya hizmet D : J + Zorunlu olarak dahil edilmi Dijital ö#e : $ste#e ba#lı yükseltme ö#esi veya hizmeti : Bu ö#e yakında gelecek ve hizmete girer girmez paketinize dahil edilecektir.

6 International Preschool m Uluslararası Okul Öncesi Eitim Kendini $ine Adamı IPC Ekibiniz Aa#ıdaki ekip üyelerinin tamamı, IPC sözlemeniz süresinin baından sonuna kadar sizinle irtibatta olacaklardır. Her bir ekip üyesinin bireysel nitelikleri baarı için bir çözüm meydana getirecektir. Okulunuz, organizasyonumuzun dünyanın her yanında elde etmi oldu#u yılların deneyimi ve girdileri ile gelen faydalardan memnun kalacaktır. Clarissa Davy IPC li"kiler Müdürü Clarissa sizin bavuraca#ınız ilk kii olacak ve IPC in teslimi mümkün her ürünün yönetimini aynı zamanda nezaret ve kontrolünü yapacaktır. O, sizlere kayıt talepleri gibi her türlü okul tebligatını iletecek ve müteri hizmetleri ile ilgili tüm sorulara telefon veya e- posta ile ele alacaktır. Bütün sorulara haftanın 5 günü, 24 saat içerisinde veya daha kısa sürede yanıt verilecektir. Clarissa nın müterilerin beklediklerinden çok daha fazlasını yapmak için gayret içinde oldu#u bilinmektedir. Moya Bailey IPC Pazarlama Müdürü Moya, en üst NFL ve NBA ekiplerinden edindi#i Pazarlama ve iletiim deneyimi ile üye okullarımıza, birçok okulun sadece hayal edebilece#i bir pazarlama hüneri getirmektedir. Moya, IPC nin faaliyette bulundu#u her ehirdeki her Pazar segmentini titizlikle aratırmakta, kendi okulları için profesyonel pazarlama planları tasarlamakta ve okulunuzun pazarlama gayretlerine katkıda bulunan bilimsel ölçülü raporlar göndermektedir. Moya, IPC nin en çok takip edilen okul öncesi e#itim programı olmak için iyi ayarlanmı kendi pazarlama stratejisine sahip, bir sosyal medya dâhisidir. Moya yı kutluyoruz. Patricia Goodwin IPC Yaratıcı Müdür Manager Marka kimli#i, reklam ve ürün yerletirme üzerinde birbirinden farklı Fortune 500 markasında çalımı ödüllü bir grafik tasarımcısı olarak Patricia, markanız ve web ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızdan sorumlu olacaktır. Yeni bir banner tasarlanması mı gerekiyor? Yerel bir dergiye bir reklam mı verilecek? Patricia okulunuzun marka özelliklerine göre tasarlatılmasını tamamı sa#layacaktır, bunların tamamı ücretsizdir.

7 $ Hizmetleri 2014 * $ster bir STK isterseniz bir özel irket olun, IPC her baarılı iletmenin kalbindeki ana unsurların, bütün IPC okulları ile paylaılması gerekti#ine inanmaktadır. Bu nedenle bizler, kendini ie adamı ve deneyimli ekip üyelerini her bir IPC Okulu ile çalıması için görevlendirdik.. Pazarlama $letiim Halkla $likiler Sosyal Medya Yönetimi Eitim ve Danı"manlık Müdür E#itimi Uygulama $lkeleri Davranı Biçimleri Yaratıcılık Markalama %irket Kimli#i Reklamcılık IPC nin i hizmetleri boyutunun üç hedefi vardır: (1) IPC Okullarının Pazar bilinirli#ini artırmak;(2) IPC nin rakibi olmayan okullara karı IPC nin Pazar payını yükseltmek; (3) IPC nin rakibi olmayan okullara karı IPC nin kayıt payını yükseltmek. Bu hedeflere kilit personelin uzman pazarlamacılı#ı, yaratıcılı#ı ve tasarım deste#i vasıtasıyla ulaılmıtır.

8 Üçüncü dönemimize baladık ve i" hacmi patlıyor. Juliana ve ben IPC yi International seviyoruz Preschool ve onu m seçti#imiz için çok mutluyuz. Ö#retmenler dersleri planlarken temaların yapılandırılmasından ve zenginli#inden daima etkileniyoruz Okul önceki yataki çocuklarımız... Dubai deki prestijli ve üst düzey okullara alındılar Sınavı yapan görevli onun seviyesinden çok etkilendi#i için, çocu#um KG1 i atlayıp KG2 ye kabul edildi. %imdi biz gerçekten biliyoruz ki IPC muhteem Tasneem Ajay, Orange Tree Ana Okulu, bir IPC okuludur.

9 Uluslararası Okul Öncesi Eitim Tasarım Hizmetleri Aa#ıdaki tasarım hizmetlerinin tamamı tam 5 yıl süreyle sizin sözlemenize dahil edilmitir. Markalama Okul öncesi giriiminize balamak için hazır oldu#unuzda, IPC nin yaratıcı Tasarım Ekibinden bir markalama uzmanı, sizin fikirleriniz ve girdilerinizle, markanızı en iyi betimleyecek bir logo yaratacaktır. Hatta size aralarından seçmeniz için farklı seçenekler sunacaktır. Uzmanımız daha sonra, web sitenize ilave olarak, bir IPC dizin sayfası dahil olmak üzere, markanızın ilerideki geliimi üzerinde sizinle çalıacaktır. Okul markanızın IPC markası ile ayarlanması, itibar sa#layacaktır. "irket Kimlii $ste#e göre uyarlanmı i kartvizitleri, antetli ka#ıtlar, not ka#ıtları ve di#er çeitli markalama materyalleri markalama uzmanınız için sorun de#ildir ve okulunuzun logosu ve tasarım temasına göre tasarlanacaktır. Okulunuzdaki personelin çeitlili#i için hazırlanacak bu materyaller, profesyonelli#i ifade eder. Reklamlar ve Yön #$aretleri IPC tasarım uzmanınız iste#e göre tasarlanmı materyalleri çok çeitli ekillerde meydana getirme imkan kabiliyetine sahiptir. Okulunuz ister okul dıında küçük bir iarete, isterse bir ana otoyol üzerinde bir büyük ilan panosuna ihtiyaç duysun, IPC nin yaratıcı ekibi her durum ve ölçü için yön iaretleri hazırlayabilir. Tasarım uzmanınız size profesyonelce tasarlanmı, broürler, afiler, pankartlari reklamlar veya maksimum marka be#enisi elde etmeyi düünebilece#iniz herhangi bir formda basılı veya internet reklamları hazırlayabilir. Websitesi Okulunuzun internette çevrimiçi varlı#ını güçlü bir ekilde oluturacak ve devam ettirecek ekilde göze çarpan bir internet sitesini yaratmanız için Tasarım Ekibimizden bir web tasarım uzmanı sizinle çalıacaktır. Wev gelitirme maliyetinin bütün IPC paketleri içerisine dahil edildi#ini bilerek içiniz rahat olsun. Web siteniz tasarlanırken ve kodlanırken, müteriler site sayfasında üyeli#inizi vitrine çıkarmak maksadıyla, IPC Çok Yakında ibaresini göreceklerdir. Web siteniz oluturuldu#unda, haberler, foto#raflar, haritalar ve içerik ile kolayca güncellenebilecektir.

10 * International Preschool m Pazarlama Hizmetleri * 2014 Hizmetinizde bulunan ve kendini iine adamı pazarlama müdürünüzle okulunuz, bilinirli#ini ve ö#renci kayıtlarını arttırmak maksadıyla ispatlanmı dünya çapında pazarlama tekniklerinden yararlar elde edecektir. Okulunuzun emrindeki bütün pazarlama hizmetleri sözlemenizini bütün süresi boyunca size hiçbir ilave ücret getirmeyecektir. Pazarlama Planı $lçenizde veya ehrinizde bulunan yerel rakipleriniz ve güncel pazar e#ilimleri üzerinde yerel piyasa aratırmasını yaptıktan sonra, ısmarlama yapılan bir pazarlama planı okulunuz için en iyi pazarlama seçeneklerini özetleyecektir. Bu plan aynı zamanda sosyal medya promosyonlarının ve söylentiler gibi daha geleneksel formların da beklentilerini ön plana çıkaracaktır. Pazarlama Stratejisi Strateji, belirlenen her bir pazarlama aracının bir tarifini ve bunun yanı sıra size uygulama zaman çizelgesini verecektir. Sosyal Medyanın #stee Göre Düzenlenmesi $ste#e göre düzenlenmi sosyal medya özellikleri okulunuzu farklılatıracak ve di#er pazarlama gayretleriniz ile tutarlı olacaktır. Pazarlama Müdürünüz birinci sınıf bir sosyal medya meydana getiemenin yanı sıra, sayfalarınızın aktif olarak tanıtımını da yapacak ve her türlü haberi ve etkinli#i, ayda 7 milyondan fazla kiinin eriim sa#ladı#ı IPC nin kendi sosyal medya a#ında paylaacaktır. Rapor verme ve Pazar Segmentasyonu Size, okulunuzun pazarlamasında IPC nin gayretlerinin nasıl etkin oldu#unu gösteren ve tamamen iste#e göre uyarlanmı haftalık bir rapor gönderilecektir. Bu rapor okulunuzun hedef kitlesinin ya, cinsiyet ve bulundu#u yer özellikleri gibi demografik bilgileri ön plana çıkararak gösterecektir.

11 Yılın balangıcında 5 ö#renci ile baladıktan sonra u an 75 ö#renci kaydımız oldu#unu bildirmekten mutluyum. Olivera, Ana Okulu Sahibi, Sırbistan, itibarlı bir IPC okulu

12 International Preschool m Uluslararası Okul Öncesi Eitim IPC Okul Müdürü Yazılımı * Kuruluunuzun kontrolü, sürekli parmaklarınızın ucunda. IPC Okul Müdürü Yazılım Programı ile internet eriiminiz oldu#u ve yanınızda internete elverili bir cihaz bulundu#u sürece, okulunuzu bulunabilece#iniz her yerden yönetebilirsiniz. Mevcut ö#renci bilgileri, yeni ö#renci kayıtları, muhasebe hesapları, POS, ö#renci katılım ve aı kayıtları ve kullanılabilir di#er tüm okul bilgileri nerede ve neye ihtiyacınız olursa olsun sizin emrinizdedir. Yazılımımız, okulunuzun bilgilerine daima eriim sa#layabilece#iniz anlamına gelen cloud tabanlıdır. Bütün ayarlar ve içerik, tamamen onları bıraktı#ınız ekilde, daima emrinize amadedir ve her türlü mobil cihazdan tam fonksiyonel olmasından memnun olacaksınız. Ana Ekran / Hesap Anlık Durum Görüntüsü Haftalık devam durumuna göz atın, ardı"ık düzende kayıtları görü veya vadesi geçmi" ödemelerle ilgili her türlü uyarıyı kontrol edin. Örenci / Aile Bölümü Bir dümeyi tıklayarak aile irtibat bilgilerine eri"in, örenci a"ı durumnu ve tıbbi kayıtlarını bulun hatta kaza raporlarını bile yönetin. CRM (Mü$teri #li$kileri Müdürü) Eski, yeni ve hatta önceden silinmi" bütün rehberlik faaliyetlerini muhafaza edin veya POS Üniformaları, araç gereci hatta yemek planlarını, setleri listeleyin ve arzu edilen fiyatlamayı dei"tirin, envanter kaydını muhafaza edin ve hattta satı"ları, geliri ve karı kontro edin. Kütüphane IBSN numaraları ile kolayca kitaplar ekleyin, okulunuzun kitaplarını ve onları kimlerin aldıını takip edin ve hatta iade edilmesi gereken kitapların hatırlatma uyarılarını alın. #ndirme Sayfası #" programlarından her "eyi en son IPC

13 Ö#retmen E#itimi 2014 * IPC, College of Teaching (Ö#retim Koleji) üyeliniz boyunca size çevrimiçi bir ö#retmen-e#itim kursu ve çevrimiçi bir müdür-e#itimkursu sumaktadır. IPC Ö#retmen E#itim kursu Harward Üniversitesinin eski bir ö#retmeni tarafından düzenlenmitir ve geleneksel ö#retim yöntemlerini ile modern e#itim yaklaımlarını kapsamaktadır. Kurs 6 ayı aan bir süre ile verilmekte ve 18 yaından büyük herkesin ve IPC üyesi veya franchise okullarının ö#retmenlerinin kullanımına hazırdır. Çevrimiçi ö#renim vasıtasıyla, ö#retmenler müfredat programını ve ders planlamalarını yenileme, ahlak kuralları ve profesyonellik ile ilgili bilgileri gözden geçirme ve birçok erken çocukluk dönemi e#itim dersleri arasında, aile katılımının önemini yeniden kefetme adına en iyi imkânlara sahiptirler. Müdürler, personeli motive etme ve ie alma, liderlik ve yönetim gibi alanlarda bunlara ilave olarak çalıanlar ve ebeveynler ile olumlu etkileimde bulunmalarını ve kendilerinin ileride baarılı olmalarına imkân tanıyacak çeitli e#itim kursları göreceklerdir. Yılda 9 veya 5 yılda 45 kiilik ö#retmen ve müdüre e#itim. Kurs Müdürü Dr. Rebecca Reynolds, E.d.D. Uygulayıcı ders kitabı dahildir. IPC Öretim Sertifikası 6 Ay kurs Çevrimiçi Eitim Kolayla"tırıcı Rehber IPC Okulları için Ücretsz

14 International Preschool m * " Küçük Çocuklar ve yürümeye yeni balayanlar için Tematik Üniteler IPC nin küçük çocuklar ve yürümeye yeni balayanlar için müfredat programı 6 aylıktan 36 aylı#a kadar çocuklar için 36 haftalık tematik üniteleri içermektedir. Üniteler IPC nin öürenme alanlarının 6 sını kapsamakta ve ö#rencileri Uluslararası Okul Öncesi Müfredatının L1-L3 programının 1.Seviyesine hazırlamaktadır. D * All About Me At Home At the Zoo Beach and the Seashore m Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Benim hakkımda her ey Evde Hayvanat Bahçesinde Plaj ve deniz kenarı

15 Gabriela Brown, MA m m m Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Beyond the Toy Chest Birthday Celebrations Body Parts Champions of Character Karakterin "ampiyonları Oyuncak sandıının ötesi Doum günü kutlamaları Vücüdun bölümleri m Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Dr Erika Burton, Ph.D Dr Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Children of the World Circus Community Helpers Creepy Crawlers and Other Dünya Çocukları Sirk Topluluk Yardımcıları Insects Börtü böcek ve dier böcekler m Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Dinosaurs Domestic Animals Down on the Farm Fall Festival Dinazorlar Ev Hayvanları Çiftlie Yakla"ma Sonbahar Festivali

16 International Preschool m m * Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Be" duyu Feelings and Emotions Friendship Healthy Eating Hisler ve duygular Arkada"lık Salıklı Yeme

17 Gabriela Brown, MA Gabriela Brown, MA Bahçede Fırında piirelim Uçan Makineler Ailem ve ben m 1st Edition m Dr. Rebecca Gabriela Reynolds, Brown, MA Ed.D Bir zamanlar Dı Uzay ve ötesi Sürüngenler, suda ve karada Önce Emniyet yaayanlar m m " " " " Deniz Hayvanları Her yerde %ekiller Uyuklama Partisi Çevreye dikkat etmek m m " " " " Gabriela Brown, MA Ekip çalıması Ulaım Hava Kı Zamanı

18 " International Preschool m * Küçük Çocuklar ve yürümeye yeni balayanlar için kütüphane $ste#e Ba#lı $980 * Ünlü konuların 62 kitabını kapsayan özenle seçilmi" bu kütüphane IPC nin küçük çocuklar ve yürümeye yeni ba"layanların eitim müfredatını tamamlamaktadır. Birçok kitap sert kapaklıdır ve bütün kitaplar, okuldaki dier ya" grupları için mükemmel bir tamamlayıcıdır.

19 Motor becerileri Dil Sanatları Kurs materyallerini çok yüksek standartlarda bulduk ve onların, çocu#umuzu tanıtırdı#ımız ortam için çok kullanılı oldu#unu gördük. Sosyo-Duygusal M.Swanson (ebeveyn)

20 International Preschool m * Harmony International Anaokulu, Uganda D * " Anaokulu öncesi ve Ana Okulu Tematik Üniteleri Bu özenli ve geliimsel olarak uygun program 3 ve 6 ya arasındaki çocukları hedeflemektedir. Program Amerika, $ngiltere ve Singapur standartları ile uyarlamalı olarak gelitirilmitir. Bitirilmesi üzerine, IPC mezunları devlet veya devlet okulu aamasındaki okula balarlar. Tüm DÜnya Çiftlikte Dinazorlar Çevre

21 Peri Masalları Be Duyu Çiçekler ve Bitkiler Gıda ve Beslenme Sağlık, emniyet ve hijyen Hayvanat Bahçesine gidelim Para, ma#azalar ve $ler Ailem Olimpiyatlar Evrenimiz Ev Hayvanları Bir parça kek %ekiller ve Desenler Yaz Zamanı Denizin Altında Ben Kimim?

22 International Preschool m *

23 " " Uluslararası Okul Öncesi Eitim Ö#renim Kaynakları D * IPC okulları, e#itim müfredatını destekleyici, interaktif ö#retim vasıtasıyla baarılı ö#renmeyi artırıcı ve IPC ye özel profesyonelce tasarlanmı binlerce ö#renim kaynaklarına eriirler. Di#er dillerinde periyodik olarak eklenece#i ve hali hazırda $ngilizce, Çince ve Fransızca dillerinde bulunan kolayca eriilebilir bu kaynaklar, çok çeitli geni formatlı duvar posterlerinden, hem her biri tematik ünitelere karılık gelen tematik bazlı hem de kapsamlı IPC bazlı posterlerden olumaktadır. IPC aratırmaları, erken çocukluk dönemi e#itiminde çocukların çok çeitli yollarla ö#rendi#ini göstermektedir. Bizler bu nedenle IPC tarafından tanınan itibarı kurulular ile ö#retim müfrefatının tam kapsamından üstün olması amacıyla, bazıları tematik bazlı ve bazıları üretken çeitli duvar kartlarını, süslü duvar kartlarını ve bilgi kartlarını sa#lıyoruz. Sınıf Kaynakları ve Posterleri $ste#e ba#lı baskılı $650

24 " " International Preschool m Duvar kartları, Süslü kartlar, bilgi kartları #stee balı baskılı $1,870 3,000 in üzerinde kaynak ve sayma Okulunuz için sınırsız sayıda kopyayı indirme Aylık eklenen yeni ilaveler

25 " " * Uluslararası Okul Öncesi Eitim Ana Okulu ve Öncesi için kitler IPC sınıf kitleri, IPC nin akademik ekibinin her tematik ünite içerisinde ö#renme nesnelerini tamamlayıcı seçkin oyuncakları, el becerine yönelik materyalleri ve ö#renme kaynaklarını içermektedir. Hali hazırda, sınıf kitleri yalnızca bazı tematik üniteler için bulunmaktadır, bununla birlikte daha fazla sınıf kitleri çeitli zamanlarda ilave edilmektedir. Sizin teklifiniz aa#ıda bahsedilen tüm kitleri içermektedir. Geli"mekte olan okuryazarlık kiti #stee balı Emergent Literacy includes 100 books referred to in the L1-L3 curriculum. Daughters and Sons International Preschool, Malezya

26 " " International Preschool m Çiftlikte Kiti Çiftlik Hayvanı sayıcı Çiftlik Hayvanı dostlar Çiftlik Hayvanı çıkartmalar $ste#e ba#lı Bebek Çiftli Hayvanı damga seti Çiftlik Hayvanları Yap-boz bulmaca Tahta Hayvan magnetleri Dinazorlar Kiti Dinazor damga seti Büyük dinazorlar $ste#e ba#lı Dinazor Çeitleri Lego Çift tu#la kutusu Renkli en iyi hamur Be" duyu kiti Plastik sayıcılar Hareketli gözler Altın çanlar Çeitli tüyler Tüylü kartlar Kokulu yıldız çıkartmalar Lateks Dart Balonları Gümü Ayna Tahtası $ste#e ba#lı

27

28 " " " $ste#e ba#lı International Preschool m Salık, Emniyet ve Hijyen Kiti Tahta kesme yiyecekler Di bilinci, a#ız yıkama kapları Yemek piramidi cep çizelgesi Doktor drama aletleri Meyve sayıcılar Tahta Yemek Grupları Ev Hayvanları Kiti $ste#e ba#lı Renkli Model %ekil verme bileimi Ev Hayvanları Oyun Seti Wooden Domino Set Under the Sea Stencil Cone Set Köpek eklindepelu armut koltuk Pet Party Shaped Puzzle Ev hayvanları ses bilmecesi Hareketli gözler Tahta hayvan blokları Renkli tahta küpler

29 " Yaz Zamanı Kiti Çiftlik Hayvanı sayıcı Çiftlik Hayvanı dostlar Çiftlik Hayvanı çıkartmalar $ste#e ba#lı Bebek Çiftli Hayvanı damga seti Çiftlik Hayvanları Yap-boz bulmaca Tahta Hayvan magnetleri "

30 International Preschool m Ben Kimim kiti $ste#e ba#lı Manyetik köpük harfler Naylon sınıf takvimi Manyetik köpük harfler (Büyük harf) Alfabe damga seti Unifix küpler Köpük alfabe ekilleri. Alfabe armut koltuk

31 " International Preschool m Uluslararası Okul Öncesi Eitim $kinci bir dil olarak $ngilizce, Okuma-yazma ve Ses okuma Basılı $ste#e ba#lı $375 IPC okulları, e#itim müfredatını destekleyici, interaktif ö#retim vasıtasıyla baarılı ö#renmeyi artırıcı ve IPC ye özel profesyonelce tasarlanmı binlerce ö#renim kaynaklarına eriirler. Di#er dillerinde periyodik olarak eklenece#i ve hali hazırda $ngilizce, Çince ve Fransızca dillerinde bulunan kolayca eriilebilir bu kaynaklar, çok çeitli geni formatlı duvar posterlerinden, hem her biri tematik ünitelere karılık gelen tematik bazlı hem de kapsamlı IPC bazlı posterlerden olumaktadır. IPC aratırmaları, erken çocukluk dönemi e#itiminde çocukların çok çeitli yollarla ö#rendi#ini göstermektedir. Bizler bu nedenle IPC tarafından tanınan itibarı kurulular ile ö#retim müfrefatının tam kapsamından üstün olması amacıyla, bazıları tematik bazlı ve bazıları üretken çeitli duvar kartlarını, süslü duvar kartlarını ve bilgi kartlarını sa#lıyoruz. Fonetik alfabenin tüm 44 sesini kapsar Seviye Okuma Kitabı Süslü kartlar

32 International Preschool m Bilgi kartları Ö#retici video

33 Duvar kartları Bilgi kartları Öretici Video

34 International Preschool m MRV School, Mumbai, India Uluslararası $lkö#retim Programı D * + Uluslararası $lkö#retim Programı veya IEP, IPC olarak aynı akademik ekip tarafından gelitirilmitir ve ilkö#retim okulları sahibi ve ö#retimde, yönetimde geni çaplı deneyim sahibi Dr. Donna Skinner tarafından denetlenmektedir. IEP, mümkün oldu#unda OECD PISA standartları ile birleerek ve ABD ile $ngiltere normal standartları ile karıım oluturarak, en yüksek milli gereksinimlerin bazılarını karılayan uluslararası çenili bir programı hedeflemektedir. Bütün IPC okulları, dijital IPC tematik ünitelerine otomatik ve tamamlayıcı kullanım hakkı alacaktır.

35 Afrika Amazon Amerikalar Antik Ça# Medeniyeti Asya Çin Hayvanat Bahçesinde bir Avrupa Hindistan Yenilikler ve Mucitler Okyanus ve deniz hayatı Okyanusya Okulumuz Dünya $nsanları Uzay ve Keifler Volkanlar

36 International Preschool m

37 Sandbox International School, Fortaleza, Brazil FAQ E#er baka bir sorunuz varsa veya sık sorulan sorular hakkında daha fazla bilgi veya ayrıntı istiyorsanız, aa#ıda IPC hakkında sık sorulan soruların bazılarını bulacaksınız. Soru (S) : Hali hazırda kendi eitim müfredatım var. Normal olarak okulumda yaptıım öretimi durdurmam zorunda mıyım? Yanıt (Y): H a y ı r Mevcut programınızı IPC ile dei"tirmeniz gerekmemektedir. IPC yi tamamlayıcı program olarak kullanabilir veya IPC yi ihtiyaçlarınıza uyan dier programlarla tamamlayabilirsiniz. S: IPC nin eitim müfredatını kendi okulumda nasıl uygularım? Y: IPC nin programı çok yönlüdür ve halen mevcut bir eitim programınız varsa, programı nasıl uygulayacaınız hakkında eitim alacaksınız. Onu uygulamaya bir akademik dönemin ba"langıcında uygulamaya ba"lamanız gerekli deildir; bir çok okul resmi olarak bir yöntemden bir yönteme geçmeden önce IPC yi yarı dönemde derece derece uygulamaya koymaktadır.

38 International Preschool m S: Okulum IPC programının dı$ında ya$ gruplarının ihtiyaçlarını kar$ılamaktadır. IPC Okul Müdürü yazılımını okulun geri kalanı ve dier ürünler/hizmetler için hala kullanabilir miyim? Y: E v e t I P C N i n ü r ü n l e r i v e h z i m e t l e r i o k u l u n u z u n t a m a m ı n a uygulayabileceiniz yararlılıkları sunmaktadır. Okulunuzun IPC ile ili"kisi gerekli olmayan hususlarını geli"tirmek için bile IPC internet sitesini kullanabilirsiniz. S: IPC logosunu nerede kullanabilirim? Y: IPC tarafından size yetki verilince logoyu bütün pazarlama ve kırtasiye materyalleriniz üzerinde kullanabilirsiniz. Bu yetki internet sitelerini, bina yön i"aretlerini, i" kartvizitlerini vb. içermektedir. IPC logosunu üniformalar üzerinde de kullanabilirsiniz. S: Öretmenlerim hali hazırda eitildiler. IPC eitimini üstlenmek zorundalar mı? Y: Evet, b ü t ü n I P C y ö n e t i c i l e r i n i t e l i k v e y a d e n e y i m l e r i n e b a k ı l m a k s ı z ı n I P C e i t i m i n i a l m a k z o r u n d a d ı r. Ö r e t m e n l e r k e n d i e i t i m l e r i n e b a " l a m a k k o " u l u y l a I P C m a t e r y a l l e r i n i k u l l a n a r a k e itim v e ö r e t i m e b a " l a y a b i l i r l e r. Ö r e t i m e b a " l a m a d a n ö n c e k u r s u t a m a m l a m a l a r ı g e r e k l i d e i l d i r. S: IPC den bazı ki$iler okulumu ziyaret edecek mi? Y: IPC sözle"me süresince bazı noktalarda her okulu ziyaret etmeyi hedeflemektedir; bununla birlikte bir IPC temsilcisinin veya danı"manının sizin okulunuzu ziyaret edecei garanti edilmemektedir. Eer bir danı"manın okulunuzu ziyaret etmesini isterseniz, seyahat ve knoaklama masrafları uygulanacaktır. S: IPC herhangi bir dini öretimin tanıtımını yapıyor mu? Y: IPC k e n d i e i t i m m ü f r a d a t ı h i ç b i r d i n i ö r e t i m i i ç e r m e m e k t e d i r, d a k a t k e n d i t o p l u l u u n u z a u y g u n g ö r ü y o r s a n ı z I P C y i d i n i öretim i l e t a m a m l a m a k t a s e r b e s t s i n i z. S: IPC lisans verme ba$vurularına yardım edecek mi? Y: IPC l i s a n s b a " v u r u l a r ı n a y a r d ı m e t m e k t e d i r v e b i r ç o k ü l k e d e b a k a n l ı k v e h ü k ü m e t m a k a m l a r ı i l e i y i u y u m g e l i " t i r m i " t i r. Ti p i k o l a r a k b i r l i s a n s b a " v u r u s u I P C n i n b i r ö r e t i m m ü f r e d a t ı n ı n s u r e t i n i, I P C i t i b a r k r i t e r i n i n o k u l s a h i b i t a r a f ı n d a n k a r " ı l a n d ı ı n ı b e l i r t e n b i r d e s t e k v e o n a y y a z ı s ı n ı s u n m a s ı n ı g e r e k t i r m e k t e d i r. S: IPC bana bir i$ planı verecek mi? Y: I P C i l e s a ladı ı n ı z u z l a " m a y a b a l ı o l a r a k, p a z a r l a m a m ü d ü r ü n ü z b o r ç v e ö z k a y n a k f i n a n s m a n ı g e l i " t i r m e k v e y a b a s i t ç e s ö y l e m e k g e r e k i r s e, k e n d i n i z i n g e l e c e k t e k i f i n a n s a l h e d e f l e r i n i z i b e l i r l e m e k i ç i n k u l l a n ı l a b i l e c e k b i r i " planı geli" t i r m e d e s i z i n l e ç a l ı " a c a k t ı r. S: IPC kilit kadro personelinin belirlenmesinde ve i$e alımasında bana yardım edecek mi? Y: IPC dünyanın her yerinden nitelikli personelin bulunduu bir havuza sahiptir ve her türlü kadro bo"luu için sizin adınıza tavsiyede bulunacaktır. IPC bir okul adına hiçbir aday ile

39 mülakat yapmayacak ve i"e alma faaliyetinde bulunmayacak fakat ba"vuru aldıında bunları size verecektir.

40 International Preschool m The White House International Preschool, Singapore Fiyatlandırma Koulları ve Ödeme Bilgileri Bütün IPC sözlemeleri yenilenebilir 5 yıllık sürelidir. Tam 5 yıl için ödemeler hem pein ve taksitsiz olarak bir seferde finansman giderleri uygulanır. Bu teklifte Dahildir ibaresi ile belirtilen ö#eler IPC nin paketini oluturan zorunlu unsurlardır. Biçimlendirilemez veya ayrı olarak satılamaz. $ste#e ba#lı ibaresi ile belirtilen ö#eler zorunlu de#ildir ve bir IPC paketinin yükseltilmesi için satın alınabilir. IPC okulu olmayan okullarda iste#e ba#lı unsurlar bulunmaz.

41 Hadi ba"layalım Önemli Lütfen imzalamadan önce bu paragrafı okuyunuz: Bu teklifi imzalayarak, ibu belgede belirtilen hususlara atıfta bulunan bir taslak sözlemeyi almaya razı olmakta ve IPC tarafından teklif edilen fiyatı ve ödeme koullarını kabul etmektesiniz. Nihai sözleme imzalanana ve ödeme ile akdedilinceye kadar herhangi bir IPC üyesi veya kuruluu olmanıza hak ve yetki verilmeyecektir. #mza:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 çerik Enformatik servisleri Elektronik duyuru yöntemleri Elektronik listeler Duyuru & Etkinlik sistemleri olanakları sistemi Web kullanıcıları servisi Forum servisi

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

!"#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;1<%% =>8?')?@?%?)1AAA%%

!#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;1<%% =>8?')?@?%?)1AAA%% !"#!$%&'()*+%,-!./01% 21345%#%6)78()% 279:1'19;18?')?@?%?)1AAA%% Neler Yaptık... 17-18 Eylül 2014 17-18 Eylül 2014 285 KATILIMCI 5 5 KONU!MACI 3 1 OTURUM 8 MODERATÖR 17-18 Eylül 2014 DHS 2014 Konu"macılar

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Kreşistan.com da Öne Çıkın!

Kreşistan.com da Öne Çıkın! Kreşistan.com da Öne Çıkın! Kreşistan.com da Standart veya Profesyonel üyeliklerle site içerisinde kurumunuzu en iyi şekilde tanıtarak hedef kitlenize daha kolay ulaşabilirsiniz. Profesyonel üyelikle birlikte

Detaylı

Detaylar ilerleyen sayfalarda!

Detaylar ilerleyen sayfalarda! Detaylar ilerleyen sayfalarda! Kreşistan.com da Öne Çıkın! Kreşistan.com da Profesyonel veya Premium üyeliklerle site içerisinde kurumunuzu en iyi şekilde tanıtarak hedef kitlenize daha kolay ulaşabilirsiniz.

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

FRANCHISE TANITIM KİTAPÇIĞI. Uluslararası Okulöncesi Öğretim Programı

FRANCHISE TANITIM KİTAPÇIĞI. Uluslararası Okulöncesi Öğretim Programı FRANCHISE TANITIM KİTAPÇIĞI Uluslararası Okulöncesi Öğretim Programı 2. F Giriş 3 Yönetim Kurulu Üyesinden Mektup 4 Hedefler 5 Faydaları 6 Öğretim Programı 7 Franchise Olarak Yetkilendirme 9 Tasarım Hizmetleri

Detaylı

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ

PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST PROGRAMA GENEL BAKIŞ PARTNERSFIRST, IŞ ORTAKLARIMIZIN ZEBRA UZMAN BASKI ÇÖZÜMLERININ DEĞERINI GELIŞTIRMEYE VE MÜŞTERI MEMNUNIYETINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLMAK ÜZERE TASARLANMIŞ BIR KANAL PROGRAMIDIR.

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU ARI GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ CUMHURİYET BAYRAMI Kale nedir? Ev ve kale resimlerini inceleme Nasıl bir evde yaşadığını

Detaylı

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz Çok az insan yaratıcı olarak kabul edilir: Birkaç ressam, birkaç şair; milyonda bir kişi. Bu saçmalıktır. Her insan doğuştan yaratıcıdır. Çocukları izlersen görürsün. Bütün çocuklar yaratıcıdır. OSHO 2001

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

ÖZLEM MATBAACILIK VE REKLAMCILIK LTD. ŞTİ.

ÖZLEM MATBAACILIK VE REKLAMCILIK LTD. ŞTİ. hakkımızda 16.05.1985 yılında İstanbul Cağaloğlu nda kurulan firmamız ilerleyen zamanla birlikte gelişip güçlenmiş ve 24.03.1995 yılında ÖZLEM MATBAACILIK VE REKLAMCILIK LTD. ŞTİ. adını alarak matbaacılık

Detaylı

2016 MÜKEMMELLİK SERTİFİKASI TANITIM ARAÇLARI

2016 MÜKEMMELLİK SERTİFİKASI TANITIM ARAÇLARI 2016 MÜKEMMELLİK SERTİFİKASI TANITIM ARAÇLARI Tüm Dünyadan Gezginler TripAdvisor'a Bakıyor Dünya genelindeki oteller, restoranlar ve gezilecek yerler hakkında 320 milyonu aşkın yorum ve görüşün bulunduğu

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

MY SCHOOL IS MY HOME NOW ERASMUS+ KA204 PROJESİ

MY SCHOOL IS MY HOME NOW ERASMUS+ KA204 PROJESİ MY SCHOOL IS MY HOME NOW ERASMUS+ KA204 PROJESİ AMACI My school is my home now normal okulda eğitim alamayıp; evde eğitim almak zorunda olan çocukları ev ortamında daha iyi desteklemek için öğretmen ve

Detaylı

Ahşap Eğitici Oyuncaklar. Diz Oyna Kuleler. Şekil Bulmacalar. Bloklar

Ahşap Eğitici Oyuncaklar. Diz Oyna Kuleler. Şekil Bulmacalar. Bloklar Ahşap Eğitici Oyuncaklar Hem eğlenceli, hem eğitici! Yenilikçi tasarımlar, canlı renkler, eğlenceli grafikler. El göz koordinasyonu, ince motor becerileri, Görsel algılama ve sosyal beceriler, Erken dönem

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi

Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi Türkiye de İnternet Kullanımı Potansiyel Müşterileriniz Artık Size İnternet Üzerinden Ulaşıyor Amacınız işletmenizin daha fazla ulaşılır olmasını

Detaylı

Long Tail Kampanyaları

Long Tail Kampanyaları Long Tail Teklifi Long Tail Kampanyaları Markanızın veya firmanızın, desteklemek istediğiniz aksiyonları için (satışları arttırmak, marka bilincinin veya görünürlülüğünün arttırılması vb.) Vodafone abonelerini

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012

BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI. Temelleri, Uygulaması, Geleceği. 16 Mayıs 2012 BİLGİSAYAR TABANLI OKURYAZARLIK PROGRAMI Temelleri, Uygulaması, Geleceği 16 Mayıs 2012 Türkiye nin yetişkinler için ilk bilgisayar tabanlı okuryazarlık programı www.acevdeokuyaz.org Neden Bilgisayar Tabanlı

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

SPONSORLUK FIRSATLARI

SPONSORLUK FIRSATLARI SPONSORLUK FIRSATLARI Geniş bir yelpazeden oluşan sponsorluk fırsatlarıyla Avrasya Ambalaj Fuarı nda üst düzey ziyaretçi profiline markanızın bilinirliğini artırma fırsatı yakalayın. 5 farklı paketimizden

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

İnci Değer 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ

İnci Değer 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ İnci Değer 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL - VEDALAŞMA Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Sponsorluk Fırsatları

Sponsorluk Fırsatları Sponsorluk Fırsatları Geniş Yelpazeden Oluşan 5 Farklı Paket Seçeneği Ayrıca diğer opsiyonlar için lütfen sponsorluk menusunu inceleyiniz! Satış Maksimize+ Yüksek Görünürlük + Marka Konumlandırma Sponsorlu

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak.

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak. İÇİNDEKİLER Festival Hakkında... 3 Festival Programı... 4 Line Up (1.Gün)... 5 Line Up (2. Gün)... 6 Festival'in Tanıtımı... 7 Rakamlarla MagicalFest... 8 Festival Alanı... 9 Festivalin Mobil Uygulaması...

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Paragon Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Hakkımızda DENEYİM Rakipsiz YARATICILIK Takip edilen YENİLİKLER Biz Kimiz? ParagonTasarım dijital medya alanında hizmet veren İstanbul merkezli bir tasarım

Detaylı

ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ

ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ ATRAXION MAGAZINE MEDYA KİTİ ATRAXION MAGAZINE GENEL İÇERİK Dünyadan ve ülkemizden eğlence, park, aktivite endüstrisine yönelik sektör haberleri, pazarı etkileyen gündem başlıkları, etkinlikler, yenilikler,

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ IOS ve ANDROİD TABANLI UYGULAMA, OYUN VE İNTERAKTİF KİTAP YARIŞMASI

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ IOS ve ANDROİD TABANLI UYGULAMA, OYUN VE İNTERAKTİF KİTAP YARIŞMASI KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ IOS ve ANDROİD TABANLI UYGULAMA, OYUN VE İNTERAKTİF KİTAP YARIŞMASI 1. KONU: Hazırlanacak çalışmalar, trafik güvenliği ile ilgili doğru bilgi ve tutumları konu edecektir. 2. AMAÇ:

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Akademik İlişkiler İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Aşağıdaki listede önerilen projeler, öğrenciler arasında iç denetim konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağlamak üzere enstitünüzün

Detaylı

TEKNOPAZAR DESTEĞİ. Kasım 2017 KONYA

TEKNOPAZAR DESTEĞİ. Kasım 2017 KONYA TEKNOPAZAR DESTEĞİ Kasım 2017 KONYA Teknolojik Ürün, Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı Bakanlığımıza bağlı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olan Teknopazar Destek

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

İsimlendirme ve Marka Tasarımı

İsimlendirme ve Marka Tasarımı İsimlendirme ve Marka Tasarımı Görsel kimlik geliştirme hizmetinin, sıradan yapılan logo ve kartvizit tasarımından ibaret olmadığını ve bizden alacağınız öneriler + demo çalışmalarla ücretsiz fikir edinebileceğinizi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor...

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor... Sevgili öğrenciler, değerli veliler... Dershanelerin dönüşüm sürecini kamuoyundan takip ettiniz. Biz de final dergisi dershaneleri olarak artık final liseleri ne dönüşüyoruz. final liseleri Hiçbir başarı

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

Alberta. Kanada'nın. Eyaletinde Eğitim Alın. Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz!

Alberta. Kanada'nın. Eyaletinde Eğitim Alın. Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz! Alberta'da Eğitim Kanada'nın Alberta Eyaletinde Eğitim Alın Sizi eyaletimizde eğitim görmeye davet ediyoruz! Dünyanın en iyileri arasında yer alan bir eğitim sistemine kayıt olun. Alberta Hükümeti tarafından

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK!

TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK! TÜRKİYE NİN GÜZELLİKLERİ BAŞKENT VAŞİNGTON DA KEŞFEDİLECEK! Sayın İlgili, ABD nin en eski ve köklü Türk-Amerikan derneklerinden biri olan Vaşington Türk Amerikan Derneği adına sizi, Eylül 2014 ayı boyunca

Detaylı

ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ARI GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015-2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL - VEDALAŞMA Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

BÜYÜYEN FUAR... 3-6 EYLÜL 2015. İstanbul Fuar Merkezi BÜYÜYEN İHRACAT BÜYÜYEN SEKTÖR

BÜYÜYEN FUAR... 3-6 EYLÜL 2015. İstanbul Fuar Merkezi BÜYÜYEN İHRACAT BÜYÜYEN SEKTÖR 3-6 EYLÜL 2015 İstanbul Fuar Merkezi BÜYÜYEN SEKTÖR BÜYÜYEN İHRACAT BÜYÜYEN FUAR... Organizasyon Destekleyenler +90 212 321 10 02 www.ulusalfair.com BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3226957

Kullanım kılavuzunuz WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3226957 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Ödül Töreni Reklam ve Sponsorluk Seçenekleri

Ödül Töreni Reklam ve Sponsorluk Seçenekleri 1 Ödül Töreni Reklam ve Sponsorluk Seçenekleri MAPIC 2013 Ödül Töreni 2 Ödül Töreni Kategorileri - En İyi Moda ve Ayakkabı Perakende Satış Konsepti - En İyi Yiyecek ve İçecek Perakende Satış Konsepti -

Detaylı

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme

Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme Google Görüntülü Reklam Ağı.Hedefleme seçenekleri. Hedefleme seçeneğiniz. Google Görüntülü Reklam Ağı Nedir? (GDN), reklamlarınızı yerleştirebileceğiniz reklam alanlarına sahip web sitesi ağıdır, ilgi

Detaylı

ğ ğ ş ğ ğ ğ ş ğ ğ ş ş ş

ğ ğ ş ğ ğ ğ ş ğ ğ ş ş ş ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ Çocuğun bakımı için ie gitmediğinizde aağıdaki durumlarda anababalık geçici parası alabilirsiniz: Çocuk hastaysa veya bulaıcı hastalık kapmısa; Çocuğun normal bakıcısı hastaysa veya bulaıcı

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU 2014-2015 ÇİÇEK GRUBU EYLÜL AYI BÜLTENİ UMUTLAR NEREDE BÜYÜRSE MUCİZELER ORADA ÇİÇEK AÇAR OKULUM BENİM HAKKIMDA HERŞEY EVİMİZ-AİLEMİZ İLKÖĞRETİM HAFTASI Okulunu tanıma Okulunun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması BEYKOZ BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI Ahmet Mithat Efendi der ki Dünya nın en güzel şehri İstanbul, İstanbul un en güzel yeri Beykoz dur. Boğaziçinin

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı